Page 1


MEMÒRIA D’ACTIVITATS


 

  

SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ FACILITAR LA INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS PROPORCIONAR AJUDA DIRECTA INTERVENIR EN PROJECTES INTERNACIONALS COL·LABORAR AMB ALTRES ASSOCIACIONS


·Jornada Solidària amb el poble de Baja Kunda ·Reunions amb col·lectius d’immigrants del municipi


Cooperaci贸 Internacional-Projecte Baja Kunda


·Associació Vida Útil i Save the Gambians Orphans ·Creu Roja de Lleida ·Fundació Arrels ·Associació Síndrome de Down ·Fundació Vicki Sherpa


Activitats d'Alpicat Solidari. 2007-2008  
Activitats d'Alpicat Solidari. 2007-2008  

Presentació on es mostren les activitats d'Alpicat Solidari i els projectes de futur a mitjans de l'any 2008.