Humán-Higienia_bemutatkozas

Page 1

SAFE ZONE - HIGIÉNIA ÉS BIZTONSÁG MINDENEK ELŐ SAFE ZONE - HIGIÉNIA ÉS BIZTONSÁG MINDENEK ELŐTT!’

Az Alpha-Vet önkormányzatok, egészségügyi intézmények fenntartásában lévő már ingatlanok Safe vezető szakembere, Dr. Horváth Valter (állatorvos doktor, eg AASafe ZoneZone vezető szakembere, Dr. Horváth Valter (állatorvos doktor, egészségügyi gázmester) több

csiraszegény, mentes környezetének kialakításával, valamint ennek egémint 30 éves, az állategészségügyi szolgáltatás területén szerzett tudáss mint 30 éves, azkórokozótól állategészségügyi szolgáltatás területén szerzett tudással alapozta megfenntartásával szakmai megbízhatóságát. Erre a tudásra alapozvaegészségügyi 5 éve önkormányzatok, egész megbízhatóságát. Erre tudásra alapozva 5 éve önkormányzatok, intézmények fenntartásában szítette ki szakmai és a üzleti palettáját. SAFE ZONE - HIGIÉNIA ÉS BIZTONSÁG MINDENEK ELŐTT!’ környezetének lévő ingatlanok csiraszegény, kórokozótól mentes kialakí lévő ingatlanok csiraszegény, kórokozótól mentes környezetének kialakításával, valamint ennek Az előbb említettvezető területen elvégzettHorváth számtalan fertőtlenítési munka, és megannyi elégedett ügyfél A Safe Zone szakembere, Valter (állatorvos doktor, egészségügyi gázmester) már több fenntartásával egészítette ki szakmai üzleti palettáját. Az előbb említe fenntartásával egészítette ki szakmaiDr. és üzleti palettáját. Az és előbb említett területen elvégzett számtalan vezette cégünket arra az útra, hogy kiemelt figyelmet szenteljünk a technológiánk humán területemint 30 éves, az állategészségügyi szolgáltatás területén szerzett tudással alapozta meg szakmai fertőtlenítési megannyi elégedett ügyfél cégünket ar fertőtlenítési munka, munka, és megannyiés elégedett ügyfél vezette cégünket arra az útra, vezette hogy kiemelt figyelmet megbízhatóságát. Erre a A tudásra alapozva 5 éve önkormányzatok, egészségügyi intézmények fenntartásában ken felhasználásához. jelenterületeken kialakult járványhelyzet csak még inkább megerősítette elkötelesz való szenteljünk a technológiánk humán területeken való felhasználásához. A sz szenteljünk a technológiánk humán való felhasználásához. A jelen kialakult járványhelyzet csak lévő ingatlanok csiraszegény, kórokozótól mentes környezetének kialakításával, valamint ennek zettségünket az emberi egészség védelmében. még inkább megerősítette elkötelezettségünket az emberi egészség vé még inkább megerősítette elkötelezettségünket az emberi egészség védelmében. fenntartásával egészítette ki szakmai és üzleti palettáját. Az előbb említett területen elvégzett számtalan fertőtlenítési munka, és megannyi elégedett ügyfél vezette cégünket arra az útra, hogy kiemelt figyelmet sz szenteljünk a technológiánk humán területeken való felhasználásához. A jelen kialakult járványhelyzet csak még inkább megerősítette elkötelezettségünket az emberi védelmében. TECHNOLÓGIÁNK MI IS AZ TECHNOLÓGIÁNK MI egészség IS AZ AZ ÁLTALUNK PREFERÁLT „

AZ HIDEG KÖD

Napjainkban a feldúsult patogén (kórokozó), ill.KÖDKÉPZÉS”? fakultatív Napjainkban a feldúsult patogén (kórokozó), ill. fakultatív HIDEG pathogén (feltételesen kórokozó) szemben pathogén (feltételesen kórokozó) ágensekkel szemben ágensekkel Nagyon Nagyon apró,AZ levegőben úszó, lebegő aeroszol előállítása TECHNOLÓGIÁNK MI IS AZ ÁLTALUNK PREFERÁLT „ apró, le kizárólag a leghatékonyabb módszerekkel, például kizárólag a leghatékonyabb módszerekkel, például ködképző segítsé ködképző segítségével. Az ilyen apró cseppek zárt térben Napjainkban aafeldúsult patogén (kórokozó), ill. fakultatív KÖDKÉPZÉS”? esetünkben fertőtlenítőszerrel kevert HIDEG hideg (meleg) esetünkben a fertőtlenítőszerrel kevert hideg (meleg) lebegnek órákig lebegnek, ezalatt az összesórákig rendelkezésre álló pathogén (feltételesen kórokozó) ágensekkel szemben Nagyon apró, levegőben ködképzési eljárással, permetezéssel vehetjük fel úszó, a lebegő aeroszol előállítása ködképzési eljárással, permetezéssel módszerekkel, vehetjük felpéldául a kizárólag a leghatékonyabb térfogatot kitölti térfogatot kitöltik, eközben minden a légtérrel érintkező ködképző segítségével. Az ilyen apró cseppek zárt térben legeredményesebben a Ez a lehető legideálisabb legeredményesebben Ez küzdelmet. a lehető esetünkben aa küzdelmet. fertőtlenítőszerrel kevert legideálisabb hideg (meleg) felületet tökélete felületet tökéletesen bevonnak, így légtér és felületkezelés is órákig lebegnek, ezalatt az összes rendelkezésre álló megoldás a baktériumok és a vírusok eltávolítására. Cégünk a megoldásködképzési a baktériumok és a vírusok eltávolítására. Cégünk eljárással, permetezéssel vehetjük fel a a egyben, lecsöpögés, megfolyás nélkül. Aegyben, kezelésérintkező utánlecsöpög minden térfogatot kitöltik, eközben minden a légtérrel legeredményesebben a küzdelmet. Ez a lehető legideálisabb megrendelésben szereplő helyiség, közlekedési eszköz, felület me me megrendelésben szereplő helyiség, közlekedési eszköz, felület felületet tökéletesen bevonnak, így légtér és felületkezelés is száraz marad. száraz marad. megoldás a baktériumok és a vírusok eltávolítására. Cégünk a fertőtlenítéséhez a leginkább megfelelő, és érvényes hatósági fertőtlenítéséhez a leginkább megfelelő, és érvényes hatósági egyben, lecsöpögés, megfolyás nélkül. A kezelés után minden me megrendelésben szereplő helyiség, közlekedési eszköz, felület engedéllyel rendelkező és marad. technológia engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer fertőtlenítőszer és technológia száraz fertőtlenítéséhez a leginkább megfelelő, és érvényes hatósági alkalmazásával végzi a feladatokat. fertőtlenítési feladatokat. alkalmazásával végzi a fertőtlenítési MENNYIRE HATÉKONY? MENNYIRE engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer és technológia alkalmazásával végzi a fertőtlenítési feladatokat.

hidegködképző AMENNYIRE hidegködképzőHATÉKONY? készülék a folyékonyAmunkaoldatot apró cseppekre porlas cseppekre porlasztja, ezt permetezi a helyiségben, a A hidegködképző készülék a folyékonyszét munkaoldatot apró így cseppekre porlasztja, ezt permetezi szétésa nehezen helyiségben, így a fertőtlenítőszer m fertőtlenítőszer minden apró résben hozzáférhető SZOLGÁLTATÁSUNK SZOLGÁLTATÁSUNK fertőtlenítőszer apró résben és biztonságos nehezen hozzáférhető SZOLGÁLTATÁSUNK helyen hatni k helyen is hatniminden kezd. Alkalmazása és is hatékony, Szakembereink előre időpontokban egyeztetett helyen időpontokban Szakembereink előre egyeztetett Alkalmazása biztonságos és hatékony,  napig v valamintis hatni napigkezd. védettséget is biztosít. valamint Szakembereink előre egyeztetett időpontokban

valamint  napig védettséget is biztosít. állnak a kedves ügyfeleink rendelkezésére. Az állnak a kedves ügyfeleink rendelkezésére. állnak a kedves ügyfeleink rendelkezésére.AzAz ingatlanok fertőtlenítése néhány vesz igénybe ingatlanok fertőtlenítése néhány órátórát vesz igénybe - órát ingatlanok fertőtlenítése néhány vesz igénybe NEM VESZÉ NEM VESZÉLYESEK AZ ÁLTALUNK az ingatlan méretétől és kialakításától függően -,AZ NEM VESZÉLYESEK ÁLTALUNK az ingatlan méretétől és kialakításától függően -, -, az ingatlan méretétől és kialakításától függően amelyet követően airoda lakás, iroda vagyFELHASZNÁLT egyéb helyiség amelyet követően a lakás, vagy egyéb helyiség FELHASZNÁ FELHASZNÁLT VEGYSZEREK? amelyet követően a lakás, iroda vagy egyéb helyiség VEGYSZEREK? - óra elteltével ismétismét használatba vehető. - elteltével használatba vehető. - óraóra elteltével ismét használatba vehető. A fertőtlenítést kizárólag egy a humán, valamint a

A fertőtlenítést A fertőtlenítést kizárólag egy a humán, valamint a közegészségügyi felhasználási engedéllyel is rendelkező közegészségügyi közegészségügyi felhasználási engedéllyel is rendelkező GARANCIA készítménnyel végezzük el. A Safe Zone által használt GARANCIA készítménnyel GARANCIA készítménnyel végezzük el. A Safe Zone által használt v fertőtlenítő termék széles hatásspektrumú, felhasználóbarát Cégünk nem csak -os munkát végez, de garanciát is vállal fertőtlenítő term fertőtlenítő termék széles hatásspektrumú, felhasználóbarát fertőtlenítőszer (a felhasznált vegyszerek a házi kedvenceink Cégünk nem csak -os munkát de garanciát is vállal Cégünk nem csak -os munkát végez, de garanciát vállal a fertőtlenítés sikerességére. Minden munkát aisvégez, kötelező fertőtlenítőszer (a fertőtlenítőszer (a felhasznált vegyszerek a házi kedvenceink tartózkodási helyeire, valamint növényeinkre sem hatnak a fertőtlenítés sikerességére. Minden munkát a kötelező dokumentációk biztosításával végez el, ami atartalmaz a fertőtlenítés sikerességére. Minden munkát kötelezőegy károsan), melyhelyeire, nem okozegy környezeti növényeinkre levegőszennyeződést. Ahatnakhely tartózkodási tartózkodási valamint sem munkalapot, egy fertőtlenítési igazolást, valamint egy dokumentációk biztosításával végez el, ami tartalmaz dokumentációk biztosításával végez el, ami tartalmaz egy fertőtlenítőszer a rövid behatási idő, ami lehetővémely fe károsan), Biztonsági vegyszerről, amelyekkel károsan), mely nagy nem előnye okoz környezeti levegőszennyeződést. A ne munkalapot, egya felhasznált fertőtlenítési igazolást, valamint egy munkalapot, egy Adatlapot fertőtlenítési igazolást, valamint egy teszik azt, hogy partnereink a fertőtlenítésfe után rövid idejű megbízóink igazolni tudják ingatlanuk vírus és baktérium fertőtlenítőszer fe fertőtlenítőszer nagy előnye a rövid behatási idő, ami lehetővé n Biztonsági Adatlapot felhasznált vegyszerről, Biztonsági Adatlapot a felhasznált avegyszerről, amelyekkel szellőztetéstamelyekkel követően a kezelt területet ismét birtokba vegyék mentességét bárki számára. teszik hogy teszik azt, partnereink a fertőtlenítés után azt, rövid idejű megbízóink tudják vírus és hogy baktérium megbízóink igazolni igazolni tudják ingatlanuk vírus ingatlanuk és baktérium (- óra). szellőztetést köve szellőztetést követően a kezelt területet ismét birtokba vegyék mentességét bárki számára. mentességét bárki számára. MEGRENDELEM (- óra). (- óra). Minden megrendelő igénye egyedi, ezért kérje az alábbi email címen: safezonehigienia@gmail.com és kollégáink Minden megrendelő igénye egyedi, ezért kérje Minden megrendelő igénye egyedi, ezért Minden megrendelő igénye egyedi, ezért kérjekérje szefelveszik önökkel a kapcsolatot. Kérjük telefonos az alábbi email személyre szabott árajánlatunkat személyre szabott árajánlatunkat az alábbi email mélyre szabott árajánlatunkat a lenti email elérhetőségét és a fertőtleníteni kívánt címek ingatlan címen: safezonehigienia@gmail.com és kollégáink címen: safezonehigienia@gmail.com és kollégáink is adja meg levelében. egyikén,címét és kollégáink felveszik önökkel a kapcso-

MEGRENDELEM MEGRENDELEM személyre szabott árajánlatunkat

felveszik önökkel a kapcsolatot. Kérjük telefonos felveszik önökkel a kapcsolatot. Kérjük telefonos

latot. Kérjük telefonos elérhetőségét és a fertőtleelérhetőségét és a fertőtleníteni kívánt ingatlan elérhetőségét és a fertőtleníteni kívánt ingatlan KAPCSOLAT címét is adja meg levelében. címét is adja meg levelében. níteni kívánt ingatlan címét is adja meg levelében! SAFE ZONE Higiénia Email: safezonehigienia@gmail.com

KAPCSOLAT KAPCSOLAT Tel.:    SZAKÁRUHÁZ:  ANITECH ÁLLATTENYÉSZTÉSI 1144 Budapest, Remény u. 42/a SAFE ZONE Higiénia Főnix-Higiénia Kft. SAFE ZONE Higiénia Kincses Nándor - Értékesítési vezető, Fertőtlenítő ágazat: +36 30 267 5427 | kincses.nandor@alpha-vet.hu Cím:safezonehigienia@gmail.com  Szászvár, Külterület / hrsz. Email: Email: safezonehigienia@gmail.com Jánosa TiborRégió vezető - Fertőtlenítő ágazat: +36 30 357 8873| janosa.tibor@alpha-vet.hu  Budapest, Ilka u. ./  Tel.:     Tel.: Telephely:    Antal Gergő - Régió vezető - Fertőtlenítő ágazat: +36 30 321 3528| antal.gergo@alpha-vet.hu Főnix-Higiénia Kft. Főnix-Higiénia Kft.