Page 1

Uitgave van Alpha Nederland, volgnummer 2015-06


Van de redactie

Inhoud 03.

Interview ‘Dat de tien overwegend buitenkerkelijke tieners uit zichzelf zouden komen, had ik nooit verwacht!’

04.

MUREN

Dyonnes verhaal ‘Ik weet dat er een God is die van mij houdt en die ik alles kan vertellen’

06.

Parenting Children Course

08.

Alpha - nieuws kort & bondig

Muren bouwen en muren helpen af te breken. Bij Alpha Nederland doen we het allebei. Hoe en waar we dat doen, vertellen we graag in deze Alpha Life. Om te begrijpen hoe we samen met onze achterban aan muren bouwen, raden we je aan om op pagina 10 het artikel ‘Bouwen aan Nederland’ te lezen. Directeur Arnoud Drop beschrijft daarin aan de hand van het Bijbelboek Nehemia hoe je, op je eigen plek, mee kunt bouwen aan de muur die het herstel van je omgeving symboliseert. Alpha Nederland reikt daarvoor verschillende gereedschappen aan. In het artikel hiernaast zie je bijvoorbeeld dat jongerenwerker Martijn in zijn buurt bouwt door het aangaan van relaties én het gebruik van de Alpha Youth Film Series. Over andere tools, die we jonge christenen aanbieden om hun geloofsleven op te bouwen, lees je in het artikel ‘Verder na Alpha’. We helpen niet alleen muren op te bouwen, we helpen ook bij het afbreken van muren. Het verhaal van José op pagina 12 laat zien hoe God tijdens en na Alpha de muren om haar hart langzaam maar zeker afbreekt en haar daarvoor in de plaats ruimte geeft (Psalm 18:20). En wat denk je van het afbreken van kerkmuren? Steeds vaker werken kerken zegenrijk samen rondom Alpha. Ook de onlangs gelanceerde Parenting Children Course breekt muren af. Ieder gezin kent ze wel: van die muren (lees: patronen) die scheefgegroeid zijn. De Parenting Children Course helpt ouders bij het opruimen van die muren en biedt een stevig fundament voor nieuwe (veiliger) muren. Samen met honderden teams en duizenden mensen in onze achterban - waaronder jij - bouwen we aan Nederland. Deze Alpha Life maakt dat op veel manieren zichtbaar.

10.

Visie Bouwen aan Nederland

12.

Josés verhaal ‘Drie dingen zijn blijvend in mijn leven’

14.

Alpha - Financieel

16.

Alpha - Social

17.

Even voorstellen Cynthia Mulder

18.

Alpha @ Church Samen Alpha op de kaart zetten in Veenendaal

19.

Verder na Alpha

20.

Alpha - Agenda

Colofon Uitgever Stichting Alpha Nederland Hoofdstraat 51a 3971 KB Driebergen T 0343 – 74 50 70 E info@alphanederland.org W alphanederland.org IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 KVK-NR. 32085192 Alpha – Bookshop T 0341 – 74 00 85

E info@alphabookshop.nl W alphabookshop.nl Redactie Christiaan Bruijn (fotograaf) Tanya Drop (vormgever) Martijn Gort (redacteur) Marleen van der Hoeven (hoofdredacteur) E communicatie@alphanederland.org Advertenties en bijsluiters Prijzen op aanvraag: E communicatie@alphanederland.org

2

Giften Stichting Alpha Nederland is voornamelijk afhankelijk van giften. Steun ons werk en maak een gift over naar IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 t.n.v. Stichting Alpha-cursus Nederland in Driebergen. Voor lijfrentes en legaten kun je contact opnemen met Jaïr Sagström (jair@alphanederland.org). Alpha Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zie alphanederland.org/anbi.


Interview ‘Dat de tien overwegend buitenkerkelijke tieners uit zichzelf zouden komen, had ik nooit verwacht!’

Vrolijk vertelt Martijn de Jong (23) dat hij soms ‘Hart van Nederland’ kijkt en de ‘Linda’ leest. De reden? Hij gelooft dat ‘het geheim’ om jongeren te bereiken is, dat je aansluit op de leefwereld van jongeren en je actief met hen verbindt: “Je schept dan ruimte voor een ontmoeting met God.” Aan het woord is Martijn de Jong, tienerleider bij Perron 61, een kleurrijke ontmoetingsplaats in de Vinex-wijk Oosterheem in Zoetermeer. Voor de zomer gaf hij leiding aan een Alpha - Youth met tien jongeren. Inmiddels is hij druk bezig met een vervolg daarop: Alpha - Youth 2.0. Wat beweegt de tienerleider?

Het leuke is dat het twee kanten opwerkt. Hun, soms bijzondere, vragen houden mij scherp en ik geniet enorm van hun openheid en de band onderling. Drie jongeren zijn tot geloof gekomen. Ze gaan nu samen naar de kerk. Bijzonder!”

Wat doen jullie na Alpha - Youth? Wat zoeken de tieners bij Perron 61?

We geven ze na afloop een Bijbel in Gewone Taal. Om ze te leren Bijbellezen, hebben we een vervolgcursus opgezet. Daar zijn we nu mee bezig. Samen met de jongeren kiezen we onderwerpen uit, zoals: ‘Schepping of evolutie’, ‘Gods stem verstaan’ en ‘De zin van mijn leven’. Een beetje op de Alpha-manier.”

“Oosterheem is een grote wijk met ruim 8.500 woningen. Net als in veel andere Vinex-wijken is ook hier gebrokenheid. Er zijn veel samengestelde en eenoudergezinnen en natuurlijk tref je ook werkeloosheid, depressies en eenzaamheid aan. De tieners vinden hier een ‘thuis’. Ze komen niet binnen omdat ze op zoek zijn naar God, maar vanuit een verlangen naar liefde, geborgenheid en een luisterend oor. Ze stellen eerst vragen over het leven en daarna over God.”

Welk advies heb je voor de lezers van Alpha Life? “Breng het Evangelie niet alleen in woorden, maar ook in daden. Geef tijd en aandacht aan de jongeren in je omgeving. Sluit aan op wie ze zijn en verdiep je in hun leven. Ga met de jongeren mee. Kijk dus af en toe samen naar ‘Hart van Nederland’ . God is een God van relaties. Hij werkt daarin en daardoorheen. In jouw verbondenheid met jongeren wordt God maar al te graag zichtbaar.”

Hoe komen ze bij jullie terecht? “Een aantal is binnengekomen via het programma Rock Solid. We nodigden hen vervolgens uit voor Alpha - Youth. Dat de tien overwegend buitenkerkelijke tieners uit zichzelf zouden komen, had ik nooit verwacht! Ik vermoed dat dat komt door de relatie die we door de tijd heen met de jongeren hebben opgebouwd tijdens Rock Solid, maar ook tijdens het Xboxen, poolen en een-op-eengesprekken. Verschillende jongeren willen zich verder verdiepen in het christelijk geloof. Dan kom je snel uit bij Alpha - Youth.”

ALPHA YOUTH FILM SERIES (AYFS) Martijn geeft Alpha - Youth met behulp van de Film Series. Hij vertelt enthousiast: “De filmpjes sluiten goed aan op de belevingswereld van de jongeren. Ze zijn laagdrempelig, maar dat gaat niet ten koste van de inhoud. De voorbeelden die in de filmpjes zitten, de persoonlijke verhalen, de interviews, de vragen tussendoor en de goede grappen, het spreekt de jongeren enorm aan.”

Wat is jouw motivatie om Alpha - Youth te geven? “God is relevant voor het leven van ieder mens, daar ben ik van overtuigd. Ik verlang ernaar dat de Oosterheemse tieners dat gaan ontdekken. God heeft deze jongeren gemaakt en in Zijn hart gesloten en wij willen ze graag hier de ruimte geven om God te ontmoeten. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat zie ik ook op Alpha - Youth gebeuren tijdens bijvoorbeeld een lied, een gesprekje, een Bijbeltekst of een humoristisch filmpje.

Ook een AYFS in jouw kerk of omgeving? Download de serie gratis op alphanederland.org/youthfilmseries

3


Als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld

Bestaat God

4


Dyonnes verhaal ‘Ik weet dat er een God is die van mij houdt en die ik alles kan vertellen.’ “Welkom”, zegt Dyonne als ik Perron 61 binnenstap. Om in één adem te vervolgen: “Dit is mijn tweede huis.” Al sinds haar vijfde blijkt Dyonne hier wekelijks over de vloer te komen: “Ik voel me hier veilig en vond wat ik zocht.”

Vragen Begin 2015 vraagt een van de jeugdleiders haar om mee te doen met Alpha - Youth. Waarom niet?, denkt ze en ze geeft zich op. Ze wil weleens antwoord krijgen op haar vraag of God bestaat. Haar eerste indruk is positief: “Het was interessant. Ik vond het leuke van de cursus dat we iedere week een ander onderwerp bespraken. De filmpjes (Alpha Youth Film Series, red.) vond ik heel erg leuk. Het samen eten was gezellig en ik kon al mijn vragen stellen.” Langzaam maar zeker raakt ze ervan overtuigd dat God bestaat. Niet alleen door wat er over God wordt verteld op Alpha - Youth, maar ook door een ervaring in de kerk. Ze vertelt: “Tijdens de cursus werd ik door een jongen meegevraagd naar een evangelische gemeente. Tijdens het zingen

van aanbiddingsliederen moest ik vreselijk huilen en begon ik helemaal te trillen. Daarna werd er voor mij gebeden en werd ik weer rustig. Sinds dat moment weet ik zeker dat God bestaat.”

Vertellen Dyonne is in haar familie de enige die gelooft. Haar ouders respecteren haar keuze, maar hebben er verder niet veel mee. Dyonne: “Ik vind het jammer dat zij niet geloven. Het enige dat ik kan doen, is verhalen vertellen over wat ik meemaak in de kerk en wat ik in de Bijbel lees. Ik weet niet of zij daar op zitten te wachten, maar ik vertel het gewoon. Ook aan mijn vrienden trouwens.” Dyonnes geloof betekent veel voor haar: “Ik ben er dagelijks mee bezig. Ik bid thuis iedere dag, luister veel naar worshipmuziek en lees regelmatig in de Bijbel. Vooral de verhalen over Jezus spreken mij aan. Ik vind het erg mooi om te lezen hoe Hij mensen genas. Voor mij is Jezus de reden waarom ik leef. Ik kijk heel anders tegen het leven aan dan eerst. Ik weet dat er een God is die van mij houdt en die ik alles kan vertellen.”

Gelukkig Na die ene keer blijft Dyonne naar de kerk gaan. Ze bezoekt twee verschillende kerken. De Oosterkerk (PKN) en de Paroussia. Ook besluit ze Alpha - Youth 2.0 te gaan volgen, waarin ze veel leert over en leest uit de Bijbel. Maar dat is niet alles: “Ik ben deze zomer met mensen uit de Paroussia-gemeente mee geweest

5

op een zendingsreis naar Estland. Ik heb daar geholpen bij het organiseren van een zomerkamp voor kinderen waarvan de ouders weinig tijd hebben om leuke activiteiten met hen te doen. Het was zó geweldig. Ik voelde me helemaal op mijn plek en ik kreeg er ook nog verkering met Nigel, een jongen uit de kerk.” Ze noemt zichzelf een gelukkige tiener. Ze is blij dat ze God heeft leren kennen op Alpha - Youth. Ze raadt dan ook iedereen aan om een Alpha te volgen: “Ik ben ervan overtuigd dat als je echt op zoek bent, je God ook zult vinden. Dat geloof ik omdat ik het zelf heb meegemaakt.”

60 SECONDEN MET DYONNE

Scholiere Dyonne van Boheemen (17) is vier jaar als haar ouders verhuizen naar Oosterheem, een populaire Vinex-wijk in Zoetermeer. Ze komt op een steenworp afstand te wonen van het missionaire initiatief Perron 61. Op haar vijfde belandt ze daar op de Kidsclub. Hoewel haar ouders niet geloven, vinden ze het prima dat Dyonne daar in haar vrije tijd knutselt, meedoet aan buitenactiviteiten en naar Bijbelverhalen luistert. “Eerlijk gezegd, zeiden die verhalen mij niet zoveel, ik had er weinig mee. Na de Kidsclub volgde ik ook nog Rock Solid en Rock Solid Plus. Eigenlijk gewoon omdat het zo gezellig was en ik bevriend was geraakt met de andere tieners.”

Wat neem je altijd mee? Mijn positiviteit Wat wil je later worden? Onderwijsassistent Wat is je favoriete quote? ‘If you want to make the world a better place, take a look at yourself, and then make a change.’ (Michael Jackson) Wat is je favoriete Bijbeltekst? ‘Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.’ (Johannes 3:16)


Met de Parenting Children Course introduceert Alpha Nederland een nieuwe en veelbelovende methode voor ouders om elkaar te inspireren en te motiveren in de opvoeding. De cursus biedt ouders de gelegenheid om in de hectiek van hun leven de ruimte te nemen om zich te bezinnen op hun ouderschap. Wat vind jij belangrijk voor je kind en welke keuzes wil je van daaruit maken voor je gezinsleven? Over deze vragen gaat de Parenting Children Course. 5. Ruimte - Groeien naar zelfstandigheid Je wilt je kinderen veel meegeven en tegelijk wil je ze leren om daarin zelf keuzes te maken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: aanmoedigen tot zelfstandigheid, gevaar van te veel controle, goed voorlichten over thema’s als seks, internet, games, alcohol, waarden en normen die je mee wilt geven en bidden voor je kinderen.

De Parenting Children Course is een opvoedcursus voor ouders van 0- tot 10-jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. Het is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Deze cursus is voor iedere ouder ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.

Zelf een Parenting Children Course geven Heb je hart voor kinderen en voor je buurt? Organiseer dan een Parenting Children Course in je wijk. Geef de cursus in je kerk, je eigen huiskamer of een locatie in de buurt. Dankzij het goed uitgewerkte cursusmateriaal kan de Parenting Children Course door iedere gemotiveerde ouder georganiseerd worden. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org/parentingcourse of mail info@alphanederland.org. Wij helpen je graag verschil te maken in jouw buurt!

Cursusprogramma De Parenting Children Course bestaat uit vijf bijeenkomsten. Elke bijeenkomst kent een maaltijdmoment (bijvoorbeeld: toetjesbuffet of high tea), een inleiding en verwerkingsgedeelten. De cursusleiders volgen een volledig uitgewerkt cursusprogramma aan de hand van cursusmaterialen (zie kader). In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Basis - Bouwen aan veiligheid Deze bijeenkomst staat stil bij de belangrijke rol die het gezin vervult. In deze bijeenkomst komen goede gewoontes aan bod die bijdragen aan een stabiel en gezond gezinsleven, zoals tijd nemen en doorbrengen met je kinderen en het ontwikkelen van gezinsrituelen. 2. Behoeften - Ontdekken van genegenheid Het belangrijkste dat je je kind kunt geven is onvoorwaardelijke liefde. Liefde kun je op verschillende manieren uiten. Ontdek de liefdestaal van je kind. De vijf talen van de liefde zijn: woorden, aanraking, tijd en aandacht, cadeaus, dienstbaarheid. 3. Grenzen - Ontwikkelen van vrijheid Waarom zijn grenzen belangrijk? Kinderen krijgen door middel van grenzen controle over eigen gedrag en zijn in staat hun eigen grenzen aan te geven. Hoe ben je én liefdevol én duidelijk? In deze bijeenkomst komen verschillende opvoedstijlen en praktische richtlijnen aan bod. 4. Relaties - Leren van sociale vaardigheid De vele sociale vaardigheden die kinderen in het leven nodig hebben, leren ze allereerst door deze binnen het gezin te zien, te oefenen en te ervaren. In deze bijeenkomst is er veel aandacht voor goed luisteren naar je kind en het omgaan met emoties.

Cursus voor tieners Als jouw belangstelling meer uitgaat naar tieners, dan hebben we goed nieuws voor je. Volgend jaar hopen we de Parenting Teenagers Course in Nederland te introduceren. We houden je op de hoogte via alphanederland.org/parentingcourse en Alpha Life.

MATERIALEN PARENTING CHILDREN COURSE Handleiding voor teamleden

€ 8,50

Werkboek voor deelnemers

€ 8,50

Opvoedboek JONGleren met daarin achtergrondmateriaal

€ 24,95

Dvd en usb-stick met gefilmde inleidingen, interviews en per bijeenkomst uitgeschreven inleidingen

€ 69,95

Deze materialen bestel je op alphabookshop.nl

6


Drie vragen aan De eerste Parenting Minella van Bergeijk, Course in Nederland (Relatie)Manager van de Parenting Children Course

Saskia de Graaf (36) is jeugdwerker in de Protestantse gemeente De Brug in Amersfoort. Samen met haar collega Esther van Maanen gaf zij de eerste Parenting Course in Nederland. De cursus bleek te voorzien in een grote behoefte. Waarom zijn jullie de Parenting Course gaan geven? “Esther heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de behoeften van gezinnen binnen onze gemeente. Daaruit bleek dat ouders vooral op zoek zijn naar informatievoorziening en ondersteuning op het gebied van opvoeding. Zo kwamen we op het idee om in onze kerk een cursus te gaan aanbieden. We hebben vervolgens verschillende cursussen bekeken. Toen we op het materiaal van de Parenting Children Course stuitten, wisten we: ‘Dit is het!’. Het steeg er inhoudelijk en qua werkvormen bovenuit.”

Na de Marriage Course en de Premarriage Course geeft Alpha Nederland nu ook de Parenting Children Course en komend jaar de Parenting Teenager Course uit. Waarom? “De Parenting Course maakt de cirkel rond. We merkten dat mensen die een Alpha bezochten en daar tot geloof kwamen, op zoek gingen naar tools en nieuwe patronen binnen hun relatie. Zo belandden zij op de Marriage of Premarriage Course en leerden daar nieuwe patronen en vaardigheden. Heel handig natuurlijk, maar goed omgaan met kinderen vraagt natuurlijk deels weer andere vaardigheden. De Parenting Course voorziet in die behoefte en sluit naadloos aan op de visie van Alpha Nederland. We investeren in een nieuwe generatie en dragen daarmee bij aan de transformatie van de samenleving.”

Jullie gingen van start, en toen? “Er deden twaalf ouders mee. Die kwamen binnen via Facebook, een kerkdienst en op persoonlijke uitnodiging. Een mooie mix mensen, heel verschillend. Er deden stellen mee, alleenstaande ouders en bijvoorbeeld een ouder waarvan de partner en kinderen niet geloven. De cursus sloeg geweldig aan. De reden? Het is geen Amerikaanse ‘Volg deze zeven stappen en dan word je absoluut een geweldig gezin’-cursus maar een cursus waarin ruimte is voor gebrokenheid en kwetsbaarheid. Mede daardoor ontstond er ook een band binnen de groep ouders. Zij waarderen de cursus positief. Ze noemen de Parenting Course inhoudelijk sterk, leerzaam en heel toegankelijk.”

Wat is volgens jou de kern van de cursus? “Genade. De Parenting Course is een praktische en inspirerende uitwerking van het Bijbelse begrip ‘genade’. Genade kent mijns inziens drie kanten: • De genadige manier waarop God naar jou kijkt als Zijn kind • De genadige wijze waarop jij als ouder met je kind om mag (leren) gaan • Genadig zijn voor jezelf als je fouten maakt. Heb ook oog voor de dingen die je prima doet.”

Oké, de Parenting Course werkt dus en wat nu? “We willen onze kennis en positieve ervaringen graag delen met zoveel mogelijk kerken in Amersfoort. En dan vervolgens van daaruit, al dan niet gezamenlijk, de cursus uitbreiden naar scholen. We geloven dat kerken zo een positief, helder licht kunnen laten schijnen in hun buurt. Met de Parenting Course hebben we goud in handen; het is een prachtige manier van investeren in gezinnen.”

Wat is de kracht van de cursus? “Je leert niet alleen van filmpjes en cursusleiders maar ook van andere ouders. Er is ruimte voor kwetsbaarheid en er ontstaat onderlinge verbondenheid. ‘It takes a community to raise a child’, stelt een Afrikaans gezegde. Opvoeden is, hoewel vaak leuk, soms ook gewoon erg lastig. Door ervaringen en tips te delen tijdens de Parenting Course, wint ieders opvoeding aan kwaliteit en diepgang. Opvoeden kun je leren, daarvan ben ik overtuigd. Het meest krachtige van deze cursus vind ik dan ook, naast de tools en tips, dat je ontdekt dat je er niet alleen voor staat. Opvoeden doe je met elkaar; met God, je (eventuele) partner, andere deelnemers, vrienden, familie, enz.”

Wat deed de cursus met jou persoonlijk? “Ik heb drie kinderen tussen de drie en twaalf jaar. Dat maakte de cursus ook voor mijzelf heel bruikbaar en inspirerend. Ik keek kritisch naar mijn eigen manier van opvoeden en ging ook zelf aan de slag met een aantal tips. Zo heb ik thuis bijvoorbeeld een nieuw wekelijks ritueel ingevoerd; iedere vrijdag eten we pizza en kijken we met z’n allen een leuk filmpje. Heel gezellig!”

7


Nieuwe huisstijl (Pre)Marriage Course Midden augustus presenteerde Alpha International ons de nieuwe huisstijl van de Parenting, Marriage en Premarriage Course. Een voorproefje van de nieuwe kleuren en het logo zie je op pagina 6 en 7. Kort samengevat is de visie erachter: ‘hoopvol realistisch’. De nieuwe huisstijl ziet er prachtig uit. In de komende maanden gaan we werken aan de (geleidelijke) introductie van de nieuwe huisstijl in Nederland. Denk daarbij aan nieuwe logo’s en promotie- en cursusmateriaal. In de volgende Alpha Life lees je er meer over.

Wereldwijde Alpha - Campagne en meer… 2016 wordt een revolutionair jaar voor Alpha. We lanceren de Alpha Film Series, een serie Alpha-filmpjes in een hippe, documentaire-achtige stijl die goed aansluit op de leefwereld van de twintigers en dertigers van nu. De stijl verandert, de inhoud blijft (ongeveer) hetzelfde. Nog spectaculairder wordt de wereldwijde promotiecampagne met niemand minder in de hoofdrol dan de wereldberoemde avonturier Bear Grylls. Ruim één miljard mensen kennen hem van tv of internet. De strekking van zijn verhaal? Zijn geloof is zijn grootste avontuur tot nu toe. De campagne start in september 2016, omdat dat voor de meeste landen de populairste startmaand van Alpha is. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je in op alphanederland.org/nieuwsbrief.

Vernieuwing Alpha-websites Hoe zit het nu met de Alpha-websites? Waar vind je al je materialen? En waar kun je je cursus terugvinden? We zijn hard bezig om dit allemaal zo eenvoudig mogelijk te maken, maar dat kost natuurlijk tijd. Leiders zijn welkom op alphanederland.org. Daar vind je als Alpha-teamleider of -teamlid alles wat je nodig hebt. De oude website alphaconnect.nl is komen te vervallen. Daarnaast hebben we twee websites voor Alpha-deelnemers. Voor Alpha is dat alpha-cursus.nl en voor Alpha - Youth is dat alphayouth.nl. Deze sites zijn volledig gericht op (potentiële) deelnemers.

Alpha - Prisons zoekt verbinding met kerken In de gevangenis is het druk in de kerk. ‘Nood leert bidden’ gaat zeker achter de tralies op. Enkele Alpha - Prisons hebben zelfs een wachtlijst. Een aantal cursisten breekt op Alpha met zijn of haar verleden. Na hun vrijlating kan een kerk veel betekenen voor hen. Alpha International heeft een succesvolle methode ontwikkeld die kerken leert om ex-gedetineerden een plek in hun midden te geven. Deze herfst biedt de projectgroep Kerken met Stip belangstellende Nederlandse kerken een training aan. Iets voor uw kerk om een ex-gedetineerde op weg te helpen? Mail voor meer informatie: Hendrine Verkade (coördinator) kerken.met.stip@gmail.com.

8


Alpha - Students in de kerk In Almere heeft een kerk een Alpha - Students gestart. De teamleider stelt: “Voor kerken liggen er zeker kansen. Alpha - Students verrijkt gemeenteleden én deelnemers!” In bijna iedere grote stad zijn studenten te vinden. Zij kunnen een verrijkende doelgroep zijn voor een gemeente. Wil je hier een keer over sparren? Mail naar rhode@alphanederland.org of kijk op www.alphanederland.org/alphastudents.

Waarom Kerst? lanceert uniek spellenpakket Rond Kerst zijn veel mensen bezig met zingeving. Om die reden ontwikkelde de projectgroep Waarom Kerst? dit jaar een uniek geschenk dat gebruikt kan worden om mensen uit te nodigen voor bijvoorbeeld kerstdiensten of een Alpha-reünie. Het nieuwe Waarom Kerst?-geschenk is er een voor knusse winteravonden: een drie-in-een spellenpakket geschikt voor jong en oud. Met een speels geïllustreerd kerstkwartetspel, een verrassend kerstkennisspel en een ‘kerst-kaarten op tafel’. Het mooi vormgegeven spellenpakket vertelt over de geboorte van Jezus Christus en waarom we dat nog steeds vieren. Waarom Kerst? is een project van Agapè Nederland, Alpha Nederland, EO en de Protestantse Kerk Nederland. Kijk voor meer info op waaromkerst.nl of bestel het pakket via alphabookshop.nl.

Registreer je Alpha of (Pre)Marriage Course Ga jij binnenkort beginnen met het geven van Alpha? Of ben je misschien net gestart? Registreer dan snel je cursus op registratie.alphanederland.org. Dit geldt ook voor de andere cursussen, zoals de Marriage Course, de Premarriage Course en de Parenting Children Course. Welke cursus je ook geeft, registratie is belangrijk. Op onze websites krijgen we maandelijks zo’n 10.000 bezoekers die op zoek zijn naar ‘de zin van het leven’. Die willen we graag kunnen doorsturen naar jouw cursus, maar… die moet dan wel te vinden zijn! Help ons en deze zoekers door jouw cursus zichtbaar te maken. Registreer je vandaag nog op registratie.alphanederland.org en krijg daarmee ook toegang tot een groot aantal gratis downloads die je helpen je cursus tot een succes te maken.

Bible In One Year Ga met je vrienden, je kleine groep of je hele kerk de uitdaging aan om in één jaar de Bijbel in zijn geheel te lezen. Bible In One Year begon in 2011 als een dagelijks Bijbelcommentaar van Nicky en Pippa Gumbel voor de leden van Holy Trinity Brompton, de kerk in Londen waar ook Alpha vandaan komt. Inmiddels trekt deze manier om in één jaar de Bijbel te lezen wereldwijd een enthousiast lezerspubliek. Wij vertalen momenteel de teksten in het Nederlands en introduceren op 1 januari 2016 deze gratis online Bijbelstudie in Nederland. Lees iedere dag drie Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Nicky Gumbel verbindt deze drie teksten met elkaar in aansprekende en praktische overdenkingen. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op alphanederland.org/nieuwsbrief.

9


Visie Bouwen aan Nederland

Dit is het derde artikel in een reeks van artikelen waarin directeur Arnoud Drop deelt wat Alpha Nederland bezielt, uitdaagt en bezighoudt. Why – Wat drijft Alpha ?

plek, mee aan de muur en daarmee aan herstel van hun omgeving. Zo werken de cursusteams ook in Nederland. Ieder teamlid is een belangrijke schakel in de bouw van Gods koninkrijk in ons land. Iedereen is op zijn eigen manier van onmetelijke waarde, want als er in jouw stad of dorp niet wordt gebouwd aan de muur dan komt de muur niet af. De bijdrage van Alpha Nederland ligt daarin dat wij kerken en cursusteams stimuleren en toerusten om in hun omgeving te bouwen. Alpha Nederland geeft kerken, studentenverenigingen, businessclubs, enz. de gereedschappen die ingezet kunnen worden om nieuwe generaties te bereiken.

Alpha Nederland en alle teams die een van onze cursussen geven, werken vanuit een diep verlangen. Het verlangen om in onze omgeving mensen voor het eerst of opnieuw bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. We zien uit naar een maatschappij waarin liefde en trouw binnen huwelijken vanzelfsprekend zijn en waar gezinnen veilige plekken zijn voor de kinderen die daarin opgroeien. Ook verlangen we naar kerken die zichtbaar verschil maken in hun buurt; vitale gemeenschappen die hun omgeving veranderen. Richteren 2:10-12 inspireert ons. Er groeit in onze samenleving een hele generatie op die God niet kent. Een generatie die niet weet dat God hen liefheeft, dat Jezus Christus voor hen gestorven is en die niet leeft vanuit de bevrijdende kracht van de Heilige Geest. Midden in die samenleving staan steeds weer enthousiaste cursusteams op. Zij maken het Goede Nieuws bekend en dragen Gods waarden met betrekking tot huwelijk en opvoeding uit. Samen met kerken en honderden teams werken we aan een nieuwe generatie waarin God weer gekend en geëerd wordt.

What – Welke middelen? De middelen die teams kunnen inzetten om te bouwen aan hun omgeving zijn: • Alpha – tien interactieve bijeenkomsten waarin deelnemers kunnen ontdekken wat het geloof inhoudt • Marriage Course – relatiecursus voor stellen die hun relatie blijvend willen versterken • Premarriage Course – relatiecursus voor stellen die elkaar beter willen leren kennen voordat ze zich blijvend verbinden • Parenting Course – opvoedcursus waarbij ouders zich bezinnen op opvoeding en ervaringen delen • Worship Central – toerusting voor muzikanten, gericht op hun bediening binnen en buiten de kerk • Prayer Course – een reis door het Onze Vader, bedoeld om samen in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen Dit zijn de gereedschappen die Alpha Nederland de kerken en teams aanreikt om te bouwen aan hun omgeving. Het mooie is dat we niet alleen hoeven te bouwen. Opnieuw laten we ons graag inspireren door een tekst in Nehemia: ‘De God van de hemel zal zorgen dat ons plan lukt. Wij vereren Hem, en wij zullen de muren weer opbouwen.’ Samen met jullie werken we aan ons deel van de grote zendingsopdracht van Jezus in Matteüs 22:19-20, vertrouwend op Zijn belofte: ‘Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

Why How

What

De gouden cirkel van S. Sinek

How – Hoe werkt de organisatie? Wij helpen kerken en teams om hun omgeving op te bouwen. Nehemia’s aanpak inspireert ons. In Nehemia 1 hoort Nehemia dat Jeruzalem in puin ligt. Zijn eerste reactie daarop is dat hij dagenlang gaat bidden en pleiten op Gods beloften en Zijn verbond. Hij krijgt een vurig godsverlangen om de muur en de poorten te herbouwen. Hij gaat naar Jeruzalem, onderzoekt de staat van de muren en deelt zijn plannen om de muur te herstellen. De Judeeërs worden enthousiast en de Judeeërs bouwen, ieder op hun eigen

DE VISIE VAN ALPHA NEDERLAND IN EEN NOTENDOP:

• Evangelisatie in Nederland • Vitalisering van de kerk • Transformatie van de maatschappij

10


11


Wat wil God met mij?

12


Josés verhaal ‘Drie dingen zijn blijvend in mijn leven: mijn man, mijn geloof en het wielrennen’ De populaire Britse boyband Take That zorgt er indirect voor dat wielercommentator José Been (36) op een Alpha belandt. Dat wordt een (muzikaal) keerpunt in haar leven. Heftige tijd

Cynisch

José groeit op in een buitenkerkelijk gezin in Drenthe. Meer dan een paar Bijbelverhalen op school krijgt ze niet mee. Mooi, vindt ze die, maar ook lastig te geloven. Na haar middelbare school vertrekt ze naar Amsterdam. Ze studeert korte tijd geschiedenis, Frans en Spaans. Dat is het niet voor haar, ze besluit te gaan werken. Ze verandert vaak van baan, altijd op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen. In 2008 wordt ze ziek. Er wordt borstkanker geconstateerd. Een heftige tijd breekt aan van chemo’s en bestralingen. Ze komt er goed doorheen. Maar op het moment dat ze haar oude leventje weer wil oppakken, wordt ze stilgezet. Ze krijgt een burn-out en raakt tot overmaat van ramp ook nog haar baan kwijt.

Langzaam maar zeker krijgt José haar leven weer op de rit. Ze wordt gezond verklaard en vindt dé baan van haar leven. Het geloof laat haar niet los. Ze stelt veel vragen aan Marry. In 2011 nodigt Marry José uit voor een Alpha in de PKN in Nieuwerkerk a/d IJssel. José grinnikt: “Ik moest daar echt wel wat voor overhebben. In de herfst, in de spits; toch al gauw zo’n drie kwartier rijden. Daarnaast was mijn eerste indruk van deze Alpha ook bepaald niet positief. Ik vond de leiding behoorlijk overtuigd van hun geloof en de deelnemers een beetje sneu. Tot het weekend over de Heilige Geest was ik behoorlijk cynisch. Maar tijdens dat weekend veranderde de Heilige Geest voor mij van een vaag begrip tot een realiteit. Ik heb toen de deur voor God opengedaan. Ik kwam helemaal verliefd terug van dat weekend.”

Vlak voor die heftige periode ontmoet ze Marry: “Marry heb ik online ontmoet op het Take That-forum. We spraken af om samen naar een Take That-concert te gaan. Direct was er een klik. Marry bleek christen te zijn, maar drong me niks op. Ik merkte het vooral aan kleine dingetjes. Bijvoorbeeld tijdens mijn ziekte iedere week een lief kaartje.” In 2008 vraagt Marry aarzelend aan José of ze mee wil gaan naar de belijdenisdienst van haar man. José vertelt: “In die dienst werd een lied gezongen. De woorden: ‘Nooit meer alleen’ raakten me diep. Er liep zo’n stille Maxima-traan over mijn wang. Ik ervoer toen voor het eerst iets van God.”

Niet eenzaam Gevraagd naar de grootste veranderingen in haar leven sinds ze gelooft, vertelt José: “Ik oordeel veel minder en ik ben in de loop van de tijd vrijmoediger gaan praten over mijn geloof. Het fijnste van geloven vind ik, dat ik mijn leven over kan geven aan God. God geeft mij rust. Ik kerk nog steeds in Nieuwerkerk a/d IJssel en voel me daar heel welkom. Zelf Bijbellezen vind ik lastig, ik beleef God vooral als ik luister naar muziek.” Take That is inmiddels vervangen door de christelijke band Sela: “Sela is de soundtrack van mijn geloof. Luister eens naar dit liedje: ‘Niet eenzaam zal ik verder gaan, want in Hem is nieuwe kracht.’ Dat is wat ik geloof.”

Vrij Haar omgeving reageert sterk wisselend op haar geloof: van kritisch tot geïnteresseerd. Haar man, een wetenschapper, gelooft niet. Ze loopt naar hun boekenkast en lacht: ‘Kijk de Bijbel en het boek van Richard Dawkins staan hier gebroederlijk naast elkaar. Dat typeert onze relatie en de ruimte daarin. Hij dacht eerst dat het een bevlieging van me was, maar dat is niet zo. Drie dingen zijn blijvend in mijn leven: mijn man, mijn geloof en het wielrennen. De wielerwereld is hard. Toch ervaar ik ook daar ruimte. Sommige jongens vinden mijn geloof best interessant en in mijn werk als wielercommentator voel ik me ook vrij om, als we bijvoorbeeld

13

60 SECONDEN MET JOSÉ

Maxima-traan

in Efeze zijn, op tv iets te vertellen over de zendingsreizen van Paulus.”

Wat is je favoriete event? Ik heb er twee, mag dat ook? Een concert van Sela en de Vuelta, een Spaanse wielerkoers Wat neem je altijd mee? Telefoon Wat is je favoriete tekst? ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ (Matt. 6:34)


Alpha - Financieel

Gezocht: sponsors nieuwe Alpha Film Series

Profiel van een gever In Alpha Life laten we graag onze donateurs aan het woord komen. Deze keer het profiel van Eric Kuisch. Eric heeft een grote gift gegeven om de Alpha Youth Film Series en de methode #durfteleiden te realiseren.

In 2016 bestaat Alpha twintig jaar. In dat jaar hopen wij, na het grote succes van de introductie van de Alpha Youth Film Series, ook de Alpha Film Series voor volwassenen grootschalig aan Nederland te kunnen presenteren. Dit is een eigentijdse verfilming van de vijftien Alpha-inleidingen. Het wordt hiermee nog makkelijker en laagdrempeliger om een goede Alpha te organiseren. Het belooft fantastisch materiaal te worden, waarmee we de komende jaren nog veel meer mensen kunnen bereiken. Om dit nieuwe product op de markt te kunnen brengen, hebben we een aantal investeerders nodig. De promotie, vertaling en uitrol van de Alpha Film Series in Nederland kost namelijk circa € 15.000,-. Wij zijn dan ook op zoek naar kerken en grotere particuliere sponsors die een financiële bijdrage willen leveren aan dit mooie project. Ken of ben jij iemand die ons wil sponsoren voor bijvoorbeeld een van de onderstaande bedragen?

• • • •

1 x € 5.000,2 x € 2.500,3 x € 1.000,4 x € 500,-

We komen graag met je in contact. Neem s.v.p. met je vragen, opmerkingen of tips contact op met Jaïr Sagström op 0343 - 74 50 70 of mail jair@alphanederland.org. Rechtstreeks een bedrag overmaken aan Stichting Alpha-cursus Nederland in Driebergen (IBAN NL07 RABO 0372 9695 85) kan natuurlijk ook. Graag onder vermelding van Gift Alpha Film Series. Bedankt!

1. Waarom geef je aan Alpha Nederland? Alpha Nederland heeft een unieke formule die al jaren succesvol is. Mijn vrouw en ik geven graag aan een organisatie die echt impact heeft en iets in beweging brengt. Zo draag je indirect bij aan het succes.

2. Wat spreekt je aan in Alpha? Alpha is een bijzondere mix van diepgang en laagdrempeligheid. Diepgang is er in het degelijk uitgewerkte cursusmateriaal. Tegelijkertijd is Alpha heel toegankelijk voor iedereen; gastvrijheid en sociaal contact spelen een grote rol.

3. Welke bijdrage levert Alpha Nederland volgens jou aan kerk en maatschappij? Stabiele huwelijken door de Marriage en Premarriage Course en aandacht voor (jonge) mensen die nadenken over of worstelen met levensvragen.

4. Wat is jouw (financiële) wens voor Alpha? Dat Alpha Nederland (financieel gezond) verder groeit. Vitaal genoeg om de cursussen nog jaren aan te bieden in Nederland.

5. Wat wil je nog kwijt aan de lezers van dit blad? Wil je het werk van Alpha Nederland graag op maandelijkse basis financieel ondersteunen? Maak dan gebruik van ons unieke aanbod. Kijk snel op de pagina hiernaast.

14

Geef niet alleen ruimhartig aan Alpha Nederland, maar doe ook zelf een Alpha en/ of Marriage Course. Je wordt er een rijker mens van!


Word nu donateur van Alpha Nederland voor minimaal â‚Ź 10,- per maand en ontvang

GRATIS de splinternieuwe Samenleesbijbel ter waarde van â‚Ź 59,95.

De Samenleesbijbel. Deze Bijbel in Gewone Taal staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Zo komen bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel dichtbij. De ideale Bijbel om samen te lezen.

Kijk op alphanederland.org/samenleesbijbel en word donateur!

Beste alphabo l op okshop .nl vanaf

M 2,50

waaromkerst.nl 15


Alpha - Social Ga je een Alpha, (Pre)Marriage Course of Parenting Children Course geven, dan is het in de eerste plaats belangrijk om mensen persoonlijk uit te nodigen. Dat blijft de beste manier van werven. Daarnaast raden we teams aan om ook social media als Facebook, Twitter of Instagram (of een website) in te zetten bij het werven en vasthouden van deelnemers. Je geeft ze daarmee zicht op de inhoud van de cursus. En belangrijker nog: op de sfeer die jullie als team uitstralen. Op stockfoto sites als pixabay. com, lockandstockphotos.com of flickr.com/creativecommons vind je foto’s die je gratis mag gebruiken. Of je vraagt de medewerking van een (amateur) fotograaf in je kennissenkring. Eenvoudige beeldbewerking doe je gratis op canva.com.

Een veel gestelde vraag is: Welke berichtjes zet ik op bijvoorbeeld de Facebookpagina van onze cursus? Om die vraag te beantwoorden moet je je verplaatsen in je potentiële deelnemers. Zij zitten in een proces waarin ze afwegen of ze al dan niet mee gaan doen aan je cursus. En als je cursus al loopt, willen ze betrokken blijven bij de onderwerpen die besproken worden en bij de overige deelnemers. Maak daarom vooral gebruik van het sociale aspect van social media. Probeer met je bezoekers in gesprek te komen, stel vragen en voorkom dat het eenrichtingsverkeer wordt.

Alpha-cursus.nl Deelnemers zijn ook benieuwd naar de beweegredenen van je team om Alpha of een van de andere cursussen te gaan geven. Proberen ze me te bekeren tijdens de cursus? Mag ik gewoon mezelf zijn tijdens de cursus? Ook de onderwerpen die in de cursus aan bod komen, kunnen een mooie aanleiding zijn voor een post. Op alpha-cursus.nl vind je per onderwerp verschillende blogs waar je naartoe kunt linken. En heb je een filmpje laten zien dat online beschikbaar is? Ook daarover kun je een bericht plaatsen op je pagina of website. Op alphanederland.org/socialmedia vind je een praktisch stappenplan inclusief logo’s waarmee je je eigen Facebookpagina kunt opzetten.

Gebruik afbeeldingen Wat wil jouw (potentiële) deelnemer weten? Sowieso de kale feiten, zoals op welke data, tijden en locatie de cursus gehouden wordt. Ook wil je, als deelnemer, weten welke mensen er in het team zitten. Daar kun je mooi een of meerdere posts aan wijden. Heb je er een aansprekende foto bij? Fijn, want berichten met een foto worden beter bekeken dan berichten zonder foto.

#VraagAlpha Vraag: Welke websites en social media gebruikt Alpha Nederland en voor welke doelgroepen? Antwoord: Wij maken in veel gevallen een onderscheid tussen (potentiële) deelnemers aan de ene kant en cursusleiders en -teams aan de andere kant. Kijk op alphanederland.org/socialmedia en hieronder voor een overzicht.

Alpha online: volg, like en deel

alphanederland.org alpha-cursus.nl alphayouth.nl alphastudents.nl marriagecourse.nl premarriagecourse.nl

facebook.com/alphacursus facebook.com/alphacursus facebook.com/alphayouthnl facebook.com/alphayouthnl facebook.com/alphastudentsnederland facebook.com/marriagecoursenl facebook.com/ marriagecoursenl

16

twitter.com/alphanederland twitter.com/isermeer twitter.com/Alpha_Youth_NL twitter.com/alphastudentsnl twitter.com/houdliefdeleuk

youtube.com/AlphaCursusNL youtube.com/Alpha-YouthNL


Even voorstellen Cynthia Mulder, de nieuwe Alpha - Youth (Relatie)Manager

Ze is net een paar weken aan de slag als Alpha - Youth (Relatie)Manager. Vol enthousiasme vertelt ze over wat ze met Alpha - Youth heeft en wat haar plannen zijn. Zij volgt Joost Klok op, die Alpha (Relatie)Manager is geworden. Graag stellen we Cynthia Mulder aan je voor. Cynthia, wat is je plan voor de komende tijd?

Hoe was het om die eerste keer Alpha - Youth te doen?

“In ieder geval om veel op pad te zijn om mensen die met Alpha Youth bezig zijn te ontmoeten, te ondersteunen en van hen te leren. Bij ons op het kantoor zet ik me in voor het ontwikkelen van nieuwe producten en alle grote en kleine onderwerpen die rond Alpha Youth op ons afkomen. Verder kun je bij mij terecht met je vragen over het opstarten en organiseren van een Alpha - Youth. We willen ook voor het voetlicht blijven brengen dat Alpha - Youth zo’n mooi middel is. Er is veel materiaal waar je gebruik van kunt maken en deelnemers zijn vaak heel positief. Het is een aanrader om een Alpha - Youth te starten.”

“Ik ontmoette daar mensen die ik niet kende, maar die wel een heel open en geïnteresseerde groep vormden. We hebben veel plezier gehad. Het ging echt om jou en God en over de kern van het geloof, zonder de bijzaken. Je kreeg er alle ruimte voor je verhaal en je vragen: Wat betekent geloven concreet voor mij als ik morgen gewoon weer op school zit of waar dan ook? Uiteindelijk heb ik ervaren: God is er. Mijn oogkleppen gingen af, waardoor ik ineens weer het goede van God zag. En ik ontdekte dat God er ook is wanneer je niet overal een antwoord op weet.”

Wat heb je met Alpha - Youth?

Wat zeg je tegen mensen die twijfelen of ze Alpha - Youth zullen gaan geven?

“Best veel! Acht jaar geleden heb ik zelf als deelnemer Alpha Youth gevolgd. Op dat moment zag ik om mij heen dingen gebeuren die ik niet meer kon rijmen met God. Ik was God wel zo’n beetje kwijt toen. Mijn vader zei: “Probeer het nog een keer.” Hij geloofde dat het goed is om op jonge leeftijd met dit soort vragen aan de slag te gaan. Je moet ze niet uitstellen tot je in beslag genomen wordt door allerlei andere dingen in het leven. Ik besloot naar Alpha - Youth te gaan. En in feite ben ik daar gebleven. Want al gauw draaide ik mee, eerst als gespreksleider en later als aanspreekpunt voor de Alpha - Youths in Overijssel. En nu dan als Alpha – Youth (Relatie)Manager. Mijn liefde voor God en voor jongeren komen hier mooi in samen.”

“Als je enthousiast bent over God en over jongeren, dan zou ik het zeker overwegen. Bid ook of het voor jou nu een goed moment is om dit te doen. Er is in ieder geval ruim voldoende cursusmateriaal beschikbaar. En je kunt ondersteuning krijgen op onze trainingsdagen, zodat je goed toegerust van start kunt gaan.”

WIL JE MEER WETEN OVER ALPHA – YOUTH OF HEB JE SPECIFIEKE VRAGEN? Kijk dan op alphayouth.nl of mail cynthia@alphanederland.org.

17


Alpha @ Church

Samen Alpha op de kaart zetten in Veenendaal

“Ontdek het christelijk geloof... in een informele sfeer.” Met deze tekst kom je de fraai vormgegeven website van de Alpha-teams in Veenendaal binnen. Verschillende kerken in deze plaats hebben de handen ineengeslagen. Ze treden gezamenlijk naar buiten en gebruiken hetzelfde promotiemateriaal dat naar een en dezelfde website verwijst: alphaveenendaal.nl. Frieda van de Hoef en Henk Veenvliet vertellen hoe de samenwerking tot stand is gekomen. “Deze samenwerking is ontstaan toen we ons realiseerden dat in dezelfde supermarkt de flyer van de ene Alpha naast de andere hing. Dat is toch te gek, dachten we”, vertelt Henk Veenvliet. Dus staken twintig mensen van Alpha-teams uit verschillende Veenendaalse kerken afgelopen voorjaar de koppen bij elkaar om tot een betere afstemming te komen. “Iedereen was enthousiast na die vergadering”, blikt Henk terug. “En nu was het zaak de vaart en de goede wil erin te houden. Daarom hebben we een kernteam gevormd en daarmee meteen een nieuw overleg gepland.”

heel kort geworden, dat is het mooie”, zegt Frieda. En dat er nu in dezelfde periode meerdere Alpha’s draaien op verschillende dagen van de week is niet eens opzettelijk. Maar die spreiding komt wel heel mooi uit. Wilde je afgelopen september in Veenendaal een Alpha doen, dan kon je bijna elke dag wel ergens terecht. Van buitenaf lijkt deze samenwerking misschien één groot succesverhaal. Maar ook in Veenendaal waren er wel wat hobbeltjes te nemen. “Om te beginnen is de samenwerking nog kwetsbaar. We hebben nu vier actieve deelnemende kerken. Dat mogen er wel wat meer worden”, zegt Henk. “We zoeken naar eenheid, maar moeten tegelijkertijd ook rekening blijven houden met de gevoeligheden die er soms kunnen zijn”, vult Frieda aan. “Ook moet de financiële kant van de samenwerking nog formeel geregeld worden.”

Geen concurrenten Frieda van de Hoef is, net als Henk, lid van het kernteam van Alpha Veenendaal. “In het Koninkrijk van God moet je geen concurrenten van elkaar zijn, maar de krachten bundelen”, merkt Frieda op. Ze mochten flyeren bij de Sing-in Veenendaal, een bekend christelijk en evangeliserend initiatief dat altijd veel publiek trekt. De flyers hadden een dubbel doel: zowel potentiële deelnemers bereiken als kerkmensen enthousiasmeren om anderen uit te nodigen. De poster is opgehangen in de supermarkt, de bibliotheek en op nog een aantal plekken waar veel mensen komen.

Jezus hard nodig Maar als je terugkijkt, dan is er in korte tijd veel bereikt, concluderen Henk en Frieda. “We leven in een land dat Jezus hard nodig heeft. En er zijn ook nog zoveel kerkmensen die geen goed zicht hebben op de Bijbelse waarheid. Voor beide groepen kan Alpha eraan bijdragen dat de boodschap gaat landen. Alpha is een heel krachtig middel, het werkt gewoon”, zegt Frieda. Ze zijn blij dat de Veenendaalse kerken nu op een nog effectievere manier kunnen evangeliseren. Henk: “En omdat dat onze roeping is, gaan we daar gewoon mee door.”

Korte lijntjes De vaart erin houden, dat is goed gelukt. De teams hebben sinds april een gezamenlijke website en Facebookpagina opgezet (facebook.com/alphaveenendaal). “De lijntjes zijn nu gewoon

18


Verder na Alpha Wat kun je doen of aan je deelnemers adviseren wanneer Alpha is afgelopen? Dat is een vraag die we vaak krijgen. We hebben verschillende modellen, middelen en cursussen beschikbaar die je onder de titel ‘Verder na Alpha’ kunt aanbieden.

Bijbel

30 dagen

Een leven dat zin heeft

Deelnemers aan Alpha kunnen gratis het boekje 30 dagen, geschreven door Nicky Gumbel, bestellen. Heb je vragen over hoe relevant de Bijbel is voor je dagelijks leven? In dertig dagen kom je meer te weten over het christelijk geloof en leer je hoe je zelf in de Bijbel kunt lezen. Het boekje geeft voor iedere dag een te lezen Bijbelgedeelte, korte uitleg en een praktische uitwerking voor je eigen leven. Vertel je deelnemers dat ze dit boekje gratis kunnen aanvragen op alpha-cursus.nl/30dagen.

Het boek Een leven dat zin heeft, met bijbehorend werkboek, is geschreven door Nicky Gumbel en leent zich uitstekend als een vervolg op Alpha. Aan de hand van de Filippenzenbrief uit de Bijbel denk je met je deelnemers na over de vraag hoe je als christen positief en praktisch in het leven kunt staan. De Filippenzenbrief tintelt van blijdschap, levenslust en hoop, maar is geschreven in omstandigheden die wij uitzichtloos zouden noemen. Paulus zat in de gevangenis en was van alles beroofd, behalve van dat ene wat je leven zin geeft en je intens gelukkig maakt. Kijk voor meer informatie op alphabookshop.nl.

De uitdaging van een christelijke levensstijl

NIEUW! BIBLE IN ONE YEAR Ga met je Alpha of je hele kerk de uitdaging aan om in één jaar de Bijbel in zijn geheel te lezen. Lees iedere dag drie Bijbelteksten: een tekst uit het Oude Testament, een tekst uit de Bijbelboeken Psalmen of Spreuken en een tekst uit het Nieuwe Testament. Nicky Gumbel verbindt deze drie teksten met elkaar in aansprekende en praktische overdenkingen. Op 1 januari 2016 introduceren we deze gratis online Bijbelstudie in Nederland. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op alphanederland.org/nieuwsbrief.

Het boek De uitdaging van een christelijke levensstijl, eveneens van Nicky Gumbel, kan ook als een vervolg op Alpha gebruikt worden. Ook hier hoort een werkboekje bij. In dit boek staat de Bergrede centraal, het onderwijs van Jezus. Is het leven van een christen niet braaf en saai? Integendeel, legt dit boek uit. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Lees meer op alphabookshop.nl.

#durfteleiden

NIEUW! Prayer Course

Als de deelnemers aan je Alpha - Youth enthousiast geworden zijn en meer willen, dan kun je ze het programma #durfteleiden aanbieden. In tien bijeenkomsten groeien jonge leiders in leiderschap en worden ze uitgedaagd om zelf de volgende Alpha - Youth te geven. Jonge leiders zijn de sleutel tot het bereiken van een nieuwe generatie jongeren. Kijk op durfteleiden.nl.

Gebed is het onmisbare middel om in gesprek te zijn met God. Maar hoe doe je dat? De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes. Met de bijbehorende gespreksvragen ga je in zes bijeenkomsten met elkaar in gesprek over gebed, bid je samen en verdiep je zo je gebedsleven. Kijk op prayercourse.nl voor meer informatie over dit gratis nieuwe cursusmateriaal.

Nederland Zoekt Zoekt jouw kerk, gemeente of Alpha inspiratie over thema’s als discipelschap en missie? Neem dan een kijkje op nederlandzoekt.nl.

19


W el

ko m

Alpha Nederland Training januari 2016

Wil je, voor het eerst of opnieuw, een Alpha, (Pre)Marriage Course of Parenting Children Course gaan geven? Kom dan naar de landelijke Alpha Nederland Training. Ontmoet honderden mensen die ook een cursus geven, wissel ervaringen uit, leer alles wat je moet weten over jouw specifieke cursus en ga geïnspireerd en bemoedigd weer naar huis. Kijk voor locatie, datum en meer info op alphanederland.org/evenementen.

Voor alle contexten • Alpha • Alpha - Business • Alpha - Prisons • Alpha - Students • Alpha - Youth • Marriage Course, • Parenting Course • Premarriage Course

3 november Assen

18 november Alkmaar

11 november Kampen

Alpha - Training januari 2016 2 november Dordrecht

16 november Arnhem

17 november Eindhoven

Alpha Nederland Tour De Alpha Nederland Tour is een vervolg op de landelijke trainingsdag. Van harte aanbevolen voor iedereen die de landelijke trainingsdag heeft gevolgd of al meerdere keren een cursus heeft gegeven. Tijdens deze regionale toerustingsavonden biedt Alpha Nederland verdieping aan op de onderwerpen: verder na Alpha, het werven van deelnemers, ministry en genezing. Voor actuele informatie over locaties, tijden en kosten, zie alphanederland.org/evenementen.

!

Profile for Alpha Nederland

Alpha Life oktober 2015  

Alpha Life magazine - oktober 2015

Alpha Life oktober 2015  

Alpha Life magazine - oktober 2015

Advertisement