Page 1

Uitgave van Alpha Nederland, volgnummer 2015-02


Inhoud

Van de redactie

03.

GELOOF HOOP LIEFDE

Interview ‘Herstel in een gebroken wereld’

04.

Lotte’s verhaal ‘Ik was heel benieuwd naar wat Jefta geloofde’

06.

De tekst hierboven vat eigenlijk heel mooi samen waar deze Alpha Life over gaat:

De Bijlmer als basis

07.

Geloof – ‘Ongelovigen halen de godsgelovigen in’ kopte dagblad Trouw onlangs. Geloven is allang geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Op pagina 3 lees je meer over het onderzoek van Trouw en de visie daarop van Alpha-directeur Arnoud Drop. Wat blijkt? Hij ziet de uitkomsten van het onderzoek vooral als een aansporing voor Alpha en voor de kerken. Het daagt christenen uit om stappen te zetten in geloof en zo hun licht te laten schijnen. Mooie voorbeelden daarvan zijn Frits Langeraar en Ferdinand van Melle. In het artikel over de eerste Alpha – Prisons in Nederland lees je wat het resultaat is van de stappen die zij in geloof hebben gezet: niet alleen herstel van levens in de Bijlmerbajes, maar in nog veel meer gevangenissen.

Alpha - Daklozen

08.

Alpha – nieuws kort & bondig

10.

Robin en Carolien ‘Liefde is een werkwoord’

12.

Alpha – Financieel

13.

Hoop – ‘God maakt vrij, in die hoop leven wij’, stelt een populair opwekkingslied. We zien dat gebeuren op de Alpha’s en de (Pre) Marriage Courses. Wanhoop maakt plaats voor hoop. Schadelijke patronen worden doorbroken. Deelnemers durven weer te hopen en gaan dromen. Levens veranderen en dat werkt door. Familie, vrienden, collega’s: zij zien de verandering en plukken er de vruchten van. En wij van Alpha? Wij doen niets liever dan de hoopvolle verhalen van mensen als Lotte, Al-Ubaydie, Robin en Carolien met jou delen.

Alpha – Bookshop

14.

Al-Ubaydies’ verhaal ‘Ik heb boven alles voor Jezus gekozen”

16.

Alpha – Social

17.

Liefde – ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ Paulus is er duidelijk over; de liefde weegt het zwaarst. ‘Liefde is een werkwoord’, zegt Carolien op pagina 11. En dat zie je ook terug in het ‘Liefdewerk’ van twee zussen onder daklozen. Het is niet altijd makkelijk maar we staan er, als mensen, niet alleen voor. We kunnen namelijk liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dat is de liefde die wij zichtbaar willen maken op de Alpha’s en (Pre)Marriage Courses. Die liefde brengt herstel; tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Het is die liefde van Christus die ons drijft (2 Kor. 5:14).

Alpha – Coördinatoren Wie zijn zij en wat doen en dromen zij?

18.

Alpha @ Church ‘Vernieuwing in Bunschoten – Spakenburg’

20.

Alpha - Agenda Colofon Stichting Alpha Nederland Hoofdstraat 51a 3971 KB Driebergen T 0343 – 74 50 70 E info@alphanederland.org W alphanederland.org IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 KVK-NR. 32085192

Redactie Christiaan Bruijn (fotograaf) Tanya Drop (vormgever) Martijn Gort (redacteur) Marleen van der Hoeven (hoofdredacteur) E communicatie@alphanederland.org Advertenties en bijsluiters Prijzen op aanvraag: communicatie@alphanederland.org

Alpha – Bookshop T 0341 – 74 00 85 E info@alphabookshop.nl W alphabookshop.nl

2

Giften Stichting Alpha Nederland is voornamelijk afhankelijk van giften. Steun ons werk en maak een gift over naar IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 t.n.v. Stichting Alphacursus Nederland in Driebergen. Voor lijfrentes en legaten kun je contact opnemen met Jaïr Sagström (jair@alphanederland.org). Alpha Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zie alphanederland.org/anbi.


Interview

‘Wij willen herstel brengen in een gebroken wereld’ Dit is het eerste interview in een reeks van interviews met Alpha’s directeur Arnoud Drop over wat Alpha Nederland bezielt, uitdaagt en bezighoudt. Het dagblad Trouw heeft op 16 januari een onderzoek gehouden waarvan de uitkomsten er niet om liegen. Van de Nederlanders is: • 25% Atheïst – Er bestaat geen God of hogere macht of kracht • 31% Agnost – Weet niet of God of een hogere macht bestaat • 27% Ietsist – Er moet iets zijn als een hogere macht of kracht • 17% Gelovige – God houdt zich met ieder mens persoonlijk bezig

door God. De vruchten en de kracht van de Geest worden zichtbaar in hun leven doordat er een nieuw fundament wordt gelegd; Jezus Christus. Er ontstaat meer ruimte voor vergeving en verzoening. In gezinnen, maar ook daarbuiten. Levens en relaties veranderen, die worden meer zoals God ze bedoeld heeft. Het is fantastisch om te zien hoe dat op een positieve manier doorwerkt in de kerk en maatschappij.”

Wat zeggen deze cijfers jou?

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Alpha Nederland in de komende jaren?

“Het onderzoek bevestigt mij dat Alpha nog altijd relevant is. We hebben een levensbelangrijke boodschap te brengen; het Goede Nieuws. Voor mij werkt dit onderzoek als een aansporing. Laten we met die 17% Gods licht laten schijnen in Nederland en als christenen steeds duidelijker zichtbaar worden.”

1. 2. 3.

Welke missie heeft Alpha Nederland? “Alpha Nederland wil een bijdrage leveren aan de herevangelisatie van Nederland en de transformatie van de maatschappij. Wij willen kerken toerusten om herstelbrengers te zijn in een wereld vol gebrokenheid.”

Wat wil Alpha Nederland bereiken en hoe?

We willen de totaalvisie (Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap en Evangelisatie) van Alpha Nederland in zoveel mogelijk kerken laten landen. We gaan werken aan groei van het aantal en de omvang van de cursussen en natuurlijk aan een goede kwaliteit van de cursussen. We streven een verduurzaming na van de cursussen op de plekken waar ze worden gegeven. Geen eenmalige cursussen, maar een regelmatig patroon door het jaar heen. Daarbij is het belangrijk dat de teams met enige regelmaat (gedeeltelijk) vernieuwd worden.

Wat is jouw droom voor Nederland?

“Alpha Nederland wil de ruim 5.000 kerken in Nederland inspireren en toerusten om herstel te brengen. Daarbij staat de lokale kerk centraal, die moet het met Gods hulp doen. Haar opdracht is herstel te brengen in de relatie tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Wij willen met onze visie en middelen een bijdrage leveren aan de bloei en de relevantie van de kerken in hun omgeving. Dat doen we door met kerken in gesprek te gaan en concreet bij te dragen aan hun invulling van: Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap en Evangelisatie (ABCDE-model). Samen met hen willen wij zoveel mogelijk Nederlanders de kans bieden om God, Jezus en de Heilige Geest te leren kennen en volgen.”

“Ik droom dat meer mensen Jezus leren kennen en dat kerken hun plaats innemen en bijdragen aan het herstel van mens en maatschappij. Ik droom van een Nederland waarin God zichtbaar wordt en alle ruimte krijgt om Zijn werk te voltooien.” Het tweede interview met Arnoud Drop verschijnt in de Alpha Life van juni en beschrijft wat Alpha Nederland kerk en maatschappij te bieden heeft op het gebied van: Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap en Evangelisatie (ABCDE-model). Fotografie: Christiaan Bruijn Tekst: Marleen van der Hoeven

Welke bijdragen leveren de cursussen aan de kerk en de maatschappij? “Mensen veranderen op de cursussen; niet alleen het verstand, maar ook het hart, geweten en de wil worden daar aangesproken

3


Wie is God Wie ben ik

Fotografie: Christiaan Bruijn Tekst: Marleen van der Hoeven


Lotte’s verhaal ‘Ik was heel benieuwd naar wat Jefta geloofde’

Bezig bijtje Lotte (20) is gelovig opgevoed. Op haar dertiende breken haar ouders met de kerk en dat heeft ook consequenties voor Lotte. Ze komt alleen nog in de kerk met Kerst. Niet dat ze de kerk mist, ze heeft het druk genoeg. Ze vertelt: “Ik was een bezig bijtje. Altijd druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’. Deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.” Dat verandert als ze in 2010 Jefta ontmoet. Ze werken allebei bij de C1000 als vakkenvullers. Na het werk, gaat het team wat drinken in een café. Na een leuk gesprek houden Jefta en Lotte contact via sms. Ruim een halfjaar later krijgen ze een relatie.

Open “Eigenlijk wilde Jefta een christelijke vriendin”, herinnert Lotte zich. “Voor hem is het geloof heel belangrijk, daar was hij direct duidelijk over. Ik gaf aan dat ik er wel open voor stond en ging met hem mee naar jeugddiensten. Ik was heel benieuwd naar wat Jefta geloofde. De opwekkingsliederen waren nieuw voor mij; ik vond ze direct mooi. Ook de onderwerpen spraken me aan.” Niet veel later gaat ze ook mee naar de kerk: “Daar snapte ik niet veel van. Ik kreeg in het gezin van Jefta gelukkig wel veel mee over het christelijk geloof.” Van een studiegenote hoort ze voor het

eerst over Alpha. Ze googelt en geeft Jefta en zichzelf op voor een cursus in Soest. Ze vervolgt: “Het viel mij op dat er zoveel verschillende mensen waren. De meesten waren een stuk ouder. Hun belevingswereld was zo anders, dat we ons na een paar keer serieus afvroegen of we hier wel mee door moesten gaan. Door het eten leerden we elkaar goed kennen. Mijn oordeel verminderde. Ik ben blij dat ik gebleven ben, want ik heb op alle gebieden veel geleerd op Alpha.”

Genieten Na Alpha is ze aanvankelijk op zichzelf en Jefta aangewezen. Ze krijgt een Bijbel van haar opa en oma en leest daar vaak in. Ze gaat naar de kerk en maakt deel uit van een jongerengroep. Haar geloof groeit geleidelijk. Inmiddels is ze een paar jaar verder. Op de vraag hoe het geloof haar veranderd heeft, antwoordt ze: “Het heeft me vooral rust gebracht. Ik leef bewuster door mijn geloof; ik denk nu eerst na voordat ik iets zeg of doe. Ik stel mijzelf vaak de vraag: ‘Hoe zou Jezus hiermee omgaan?’ en dan ga ik in de Bijbel op zoek naar antwoorden en vind ik die ook. Ik ben een nieuwe weg ingeslagen en daar geniet ik iedere dag van.” Lotte geeft inmiddels zelf Alpha – Youth sinds oktober jl.: “Ik herken de processen van die jongeren zó goed. Ze stellen mooie vragen. Ik geniet ervan om samen met hen stappen te zetten en te blijven groeien.”

5

60 SECONDEN MET LOTTE

Lotte is nog maar zestien als ze in de C1000 haar grote liefde Jefta ontmoet. Zij weet het dan nog niet, maar Jefta’s naam betekent: `Hij (God) opende’. En dat is precies wat God doet: door de relatie met Jefta opent Hij een nieuwe weg voor Lotte.

Wie inspireert jou? Eerst Jefta en nu Jezus Wat neem je altijd mee? Mijn telefoon Wat is je favoriete tekst? ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ (Openb. 3:20)

Alpha Youth Film Series (AYFS) Lotte geeft Alpha – Youth met behulp van de nieuwe Film Series. Ze is enorm enthousiast: “De filmpjes zijn heel begrijpelijk, helemaal in onze taal. Niet te lang en toch inhoudelijk. Leuke jongens, leuke grappen. Heel erg van nu. Alles zit erin, ideaal!” AYFS is ook heel geschikt voor jouw kerk of omgeving. Interesse? Download de serie gratis op alphanederland.org/youthfilmseries


Alpha - Prisons

De Bijlmer als basis Wegens bezuinigen bij Justitie moet een derde van de Nederlandse gevangenissen sluiten, waaronder de beroemde Amsterdamse Bijlmerbajes. Veertien jaar geleden ging binnen deze muren de eerste Alpha-cursus in een Nederlandse gevangenis van start. Toenmalig directeur Frits Langeraar en justitiepredikant Ferdinand van Melle vertellen hun ervaringen. Frits steekt bedachtzaam van wal: “Ik worstelde met de combinatie van mijn geloof en mijn werk in die tijd. Een directeur moet ‘neutraal’ zijn en de scheiding tussen kerk en staat in acht nemen. Hoe kon ik nou mijn steentje bijdragen?” In die tijd ontmoet hij Jan Bakker, de toenmalig Alpha-directeur. De mannen raken in gesprek over de Alpha-cursus, die in Engelse gevangenissen een succes blijkt te zijn. Jan nodigt Frits vervolgens uit om samen in Londen te gaan kijken. Frits: “Ik had slechts één voorwaarde, namelijk dat de predikant van mijn inrichting zou meegaan.” Dat was de hervormde dominee Ferdinand van Melle. Gelukkig zag Ferdinand een gezamenlijk reisje naar Londen wel zitten. Samen met twee enthousiaste vrijwilligers namen ze op een stormachtige ochtend de boot naar Engeland. In Holy Trinity Brompton (HTB) in Londen luisteren zij naar een presentatie over Alpha - Prisons. Ferdinand: “In twee derde van de Engelse gevangenissen werd de Alpha-cursus gegeven. De minister van Binnenlandse Zaken roemde op een video de opzet van de cursus en vooral de gevolgen: minder criminaliteit en minder terugval bij Alpha-deelnemers. Dat beloofde dus wat! Frits stelde wat kritische vragen en ik voelde me de sceptische dominee vol (voor)oordelen over opwekkingscampagnes en evangelisatiemodellen. Op het eerste gezicht had het materiaal mij een veel te hoog ‘Jezus-voor-en-na-ieder-woord’-gehalte. Hoe kan dit ooit werken in ons landje met een scheiding tussen kerk en staat? Maar de verhalen raakten me en de resultaten spraken voor zich.” Frits beaamt dat: “Onze vooroordelen hielden geen stand. Ex-gedetineerden die hun leven op de rit kregen, kerken die om hen heen gingen staan en hen hielpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Het was echt mooi. Kijk, ik geloof in de sociale bindingstheorie van Travis Hirschi. Hoe meer verbinding een mens heeft met de maatschappij en mensen om zich heen, hoe sterker hij in het leven staat. Toch is de meest fundamentele verbinding die een mens kan hebben de verbinding met zijn Schepper. Hoe krachtig is het als daarnaast ook een geloofsgemeenschap om iemand heen gaat staan?”

Frits Langeraar

“We volgden een training met daarin een moment van gebed.

6


Alpha – Daklozen

Fotografie: Christiaan Bruijn Tekst: Margreet Vleerlaag

Lunette Zijlstra en Marit Groot

We werden gevraagd om in duo’s te bidden en elkaar te zegenen. We stonden naast elkaar.” Zelfs veertien jaar later komt de ontroering van dat moment weer boven bij Frits. “We legden elkaar de handen op en zegenden elkaar. Ik heb er amper woorden voor wat daar gebeurde tijdens dat gebed: een ontmoeting met God én elkaar. Daarna waagden we de sprong, we gingen het doen!” Frits steekt zijn nek uit en biedt het gehele team geestelijk verzorgers ruimte voor een kennismakingscursus, met gebruikmaking van vrijwilligers. In 2001 is de eerste Alpha - Prisons een feit in Amsterdam.

Lunette Zijlstra is vrijwilliger bij de daklozeninloop in Utrecht en heeft een aantal Alpha’s gegeven aan daklozen. Wat drijft haar? “We zitten hier warm en knus bij elkaar in de kerk, terwijl er mensen buiten op het plein in de kou staan, wie gaat er iets voor hen betekenen?” De preek raakt Lunette Zijlstra diep en het voelt alsof God haar persoonlijk aanspreekt. Met enige schroom en de nodige zenuwen meldt zij zich als vrijwilliger aan bij de daklozeninloop. “Ik leerde de mensen steeds beter kennen maar een goed gesprek werd vaak onderbroken door iemand die een kop soep of een schone onderbroek wilde.” Met de zegen van het straatpastoraat wordt gezocht naar een oplossing en de eerste Alpha voor daklozen in Utrecht is een feit. “Mijn zus Marit deed mee en wij hielden Alpha kort en snel, maar de daklozen wilden meer: ‘Je denkt zeker dat we in vijf keer bekeerd kunnen worden of zo, maar zo werkt het niet dames’.” Er volgen drie volledige cursussen en daaruit ontstaat een bijbelstudiegroepje. “Kijk eens naar John*, hij komt hier al vier jaar voornamelijk voor de gezelligheid. In het begin vond hij het geloof middeleeuws en achterhaald. Ook al benadrukt hij met klem dat hij nog steeds niet gelooft, hij is nu wel positief over de wijsheid en diepgang van de bijbelverhalen. God is onderweg met deze mensen. Wat een voorrecht dat wij daar getuige van mogen zijn.”

Ferdinand vervolgt: “Mijn rooms-katholieke collega en ik mochten de spits afbijten. Het personeel was best kritisch, ging ervan uit dat deelnemers alleen maar meededen om er even uit te zijn. Maar dat was niet zo. De deelnemers waren zo gemotiveerd, gewapend met pen en schrift verklaarden ze: ‘We komen op les dominee, we komen leren van het christendom’.” Bij de start van de cursus tellen ze het maximaal toegestane aantal van zestien deelnemers! En dat getal is, afgezien van ontslag en overplaatsing, vrijwel constant gebleven. “De vrijwilligers die ons hielpen, verdienen alle lof. We voerden veel persoonlijke gesprekken, er is gebeden, gezongen en gezegend. Soms waren er video’s of gedichten. Je voelde telkens respect, zowel bij de deelnemers als de bewakers.” Ferdinand doet er een nieuwe geestelijke ervaring op: “Gedetineerden bleken het prima te vinden om heel uitgesproken gedachten aan te horen over God en Jezus. Tot mijn verbazing gingen ze daar zelfs op reageren. Er ontstond echte communicatie en de Geest bood ons volop ruimte. Dit proces ging gewoon door na afloop van de cursus. Het deed me denken aan de bootreis naar Engeland, met een straffe wind. Alsof we eerst doorwaaid moesten worden om ruimte te maken voor de kracht van Gods Geest.”

* John is niet zijn echte naam.

Het Alpha-werk in penitentiaire inrichtingen (PI) gaat door in Amsterdam. Dorien van Bosheide, een van de geestelijk verzorgers in Amsterdam, geeft Alpha - Prisons aan gedetineerden in de hoofdstad. Inmiddels wordt de cursus in tien gevangenissen in Nederland gegeven.

7


Statistieken Alpha Nederland

Statistieken Alpha wereldwijd

In 2014 hebben ruim 12.000 mensen een Alpha gevolgd. Het aantal deelnemers is met twaalf procent gegroeid ten opzichte van 2013. Zij konden in 2014 terecht bij ruim 600 verschillende kerken en organisaties die samen 900 Alpha’s gaven. Ook de huwelijkscursussen kenden een forse groei. In 2014 volgden maar liefst ruim 2.600 mensen een Marriage Course en ruim 1.000 een Premarriage Course. Dit is respectievelijk 28 en 23 procent meer dan het jaar ervoor. De gemiddelde leeftijd van een (echt)paar bij de Marriage Course is 39 en bij de Premarriage Course is dat 25 jaar.

Alpha – Uitnodiging januari 2016 De wereldwijde Alpha – Uitnodiging is uitgesteld van september 2015 naar januari 2016. Dat betekent voor de cursussen die in september van start gaan dat er geen PR-campagne in Nederland wordt gehouden. Wel willen we in augustus en september een Adwords-campagne opstarten om deelnemers te werven voor jullie cursus. Staat je Alpha nog niet geregistreerd op onze site? Meld je daar dan aan. Blijf op de hoogte van de Alpha – Uitnodiging via onze nieuwsbrief en alphanederland.org.

Update vernieuwde huisstijl Eind vorig jaar zijn alle promotiematerialen van Alpha vernieuwd. Veel teams zijn enthousiast aan de slag gegaan met de nieuwe folders, visitekaartjes, posters en gebedskaartjes. Ook onze nieuwsbrief, social media en websites zijn opnieuw vormgegeven. De reacties uit het land zijn positief: ‘aansprekend’, ‘fris’ en ‘helemaalvan-nu’. Op alphanederland.org/starten zijn diverse materialen geplaatst die de Alpha-teams kunnen gebruiken voor hun lokale promotie. Denk daarbij aan: advertenties, persberichten, PowerPoints en nog veel meer. Een aanrader voor iedereen die bij Alpha betrokken is.

Agenda 7-15 april 4-5 mei 12 september 2-18 november

Alpha On Tour Leadership Conference in Londen Alpha – Training Alpha Nederland On Tour

Kijk voor meer info op de achterpagina van dit magazine en op alphanederland.org/evenementen

8

24 miljoen deelnemers 169 landen 112 talen


Alpha – Youth

Nieuwe huisstijl Alpha – Students

Wist je dat de Alpha Youth Film Series heel goed passen binnen de schoolcontext? Op De Passie in Utrecht doen tachtig jongeren mee aan Alpha – Youth. Ben jij docent en enthousiast om je leerlingen bekend te maken met het christelijk geloof? Mail dan naar: joost@alphanederland.org en ontdek de mogelijkheden!

Na de vernieuwing van de huisstijl van Alpha, Alpha – Youth en Alpha – Prisons is het nu de hoogste tijd voor nieuwe looks voor Alpha – Students. We nemen afscheid van de knaloranje website en folders en stappen over op de huisstijl en website van Alpha. Uiteraard wel met teksten en beelden die naadloos aansluiten op de belevingswereld van studenten. Wat wordt er vernieuwd? Alpha – Students krijgt een nieuw logo en eigentijds PR-materiaal (posters, flyers en bierviltjes). Vanaf juni bestel je de nieuwe materialen via alphabookshop.nl

Nieuw: Parenting Course In Nederland wonen ruim 3,26 miljoen kinderen en jongeren (tot 18 jaar). Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat ruim een kwart (26,3 procent) van de ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep zich zorgen maakt over de opvoeding. Opvoeden is gewoon niet altijd even makkelijk. Om ouders een steuntje in de rug te geven, lanceert Alpha dit jaar de Parenting Course in Nederland. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: ‘een sterke basis’, ‘grenzen’ en ‘waarden’. Wil jij in jouw kerk of buurt een pilot houden? Mail: minella@alphanederland.org

Alpha – Katholieke setting 2015 wordt het jaar van nieuw katholiek vervolgmateriaal. Toen Alpha – Katholieke setting in 1998 met Alpha begon, werd er direct nagedacht over een passend vervolg op Alpha. Veel deelnemers wilden namelijk verder na Alpha. Daarom is vrij snel daarna het CaFE-materiaal ontwikkeld. Recent is aan het Alpha-vervolgmateriaal een nieuwe dvd-serie getiteld ‘Catholicism’ toegevoegd. De serie met tien afleveringen is heel geschikt om samen met familie, buren en vrienden te kijken. Ga voor een voorproefje naar catholicism.nl

Alpha – Business De ondernemers en zakenmensen van CBMC organiseren geregeld Alpha’s speciaal bedoeld voor deze doelgroep. In januari zijn er ook weer acht van start gegaan, verspreid over het hele land. Het concept van Alpha – Business is vrijwel gelijk aan de ‘gewone’ Alpha; de start met een maaltijd, de thema’s die worden behandeld, het weekend, enz. Het verschil zit hem vooral in de deelnemers: christelijke zakenmensen die hun niet-christelijke, maar nieuwsgierige zakenpartner, vriend of collega meenemen. Ondernemers onderling voeren heel andere gesprekken met elkaar en hebben vaak andere levensvragen dan deelnemers van Alpha in andere contexten. Interesse in een Alpha – Business op jouw werkplaats? Kijk op: alpha-business.nl

9


Hoe komen we meer op één lijn Hoe kan ik Robin meer ruimte geven

Fotografie: Christiaan Bruijn Tekst: Marleen van der Hoeven


Alpha - Relationships

Robin en Carolien ‘Liefde is een werkwoord’

Robin (42) en Carolien Winters (41) hebben het goed voor elkaar. Mooie hoekwoning, leuke kids, goede banen, grote vriendenkring en een fijne relatie. Het lijkt bijna een sprookje, maar is het dat ook? Moeizaam Robin en Carolien zijn heel open. Dat is het eerste wat opvalt in het gesprek. Robin gaat direct van start: “We hebben elkaar in 1993 ontmoet in de foutste kroeg van Utrecht. Het was liefde op het eerste gezicht. Twee weken later trok Carolien bij mij in. Ik had voor die tijd nog nooit een vaste relatie gehad, maar dit voelde gewoon goed. We waren helemaal verliefd.” Niet lang nadat ze gingen samenwonen, ontstonden de eerste conflicten. Robin vervolgt: “Ik was van huis uit gewend dat alles voor mij geregeld werd. Ik gaf ook makkelijk geld uit.” Carolien vertelt: “Ik kreeg heel veel stress van het kopen van ons eerste huis en ik wilde Robin veranderen; hij moest net zo denken als ik. Ook stapelde mijn boosheid zich op en dan kon ik ineens exploderen.” Terugkijkend realiseren ze zich dat hun grootste probleem was dat ze tegen elkaar praatten in plaats van met elkaar. In 1999 barst de bom. Robin gaat bij zijn ouders wonen. Er volgt een moeizame periode. De aantrekkingskracht blijft. Ze komen weer bij elkaar en trouwen niet veel later, maar eigenlijk verandert er aanvankelijk niets…

Fundament Ieder jaar geeft Caroliens vriendin haar een uitnodiging voor een Alpha. Carolien lacht: “Ik heb er wel zes gekregen maar pas toen ik in verwachting was, stond ik ervoor open. Ik wilde mijn kind iets van God meegeven.” Ze volgt een Alpha en komt tot geloof. Carolien verandert, maar haar boosheid blijft. Ze groeit in haar geloof en gaat naar de kerk. Robin niet. Toch is juist hij degene

die, als hij hoort van een Marriage Course, voorstelt om ernaartoe te gaan: “Ik was op zoek naar oplossingen voor ons huwelijk en bedacht dat zij tussen al die andere stellen niet uit haar dak kon gaan.” Vanaf de eerste bijeenkomst vinden ze de cursus super. Carolien vertelt: “Het was een cadeau voor ons huwelijk. We hebben elkaar daar pas echt leren kennen. We durfden allebei kwetsbaar te zijn. Met name de avonden over communicatie en conflicten hebben ons enorm geholpen. Er is daar een stevig fundament gelegd onder ons huwelijk. Heel bijzonder.”

Boosheid Niet veel later accepteert Robin een uitnodiging om een Alpha te volgen. Robin verklaart: “Als je van je vrouw houdt, doe je dat. Ik ging dus. Ik vond het best oké. Tijdens die Alpha mocht je op papier een vraag aan God voorleggen. De voorganger zou er dan voor bidden. Ik was helemaal klaar met de explosies van Carolien. Mijn vraag was dan ook: ‘God, wilt u de boosheid bij Car wegnemen?’, en dat deed Hij! Ik zat 1,5 jaar later op de bank en realiseerde mij opeens dat Car al heel lang niet meer ontploft was.” “Ja”, beaamt Carolien, “God heeft die boosheid echt bij mij weggenomen.” Niet veel later komt Robin tot geloof. Dus toch een sprookje? Carolien: “Nee hoor, liefde is een werkwoord. Wat we geleerd hebben op de Marriage Course passen we toe in onze relatie. Iedere vrijdagavond houden we samen ‘Marriage time’ en we houden ons bij ruzies aan de 22.00-uur regel.”

11

Delen Sinds januari 2015 geven ze zelf een Marriage Course. Ze glunderen: “Er komen twaalf stellen. De helft gelooft, de andere helft niet. Best een uitdaging. We hebben zelf zoveel aan de cursus gehad, dat willen we graag delen met onze vrienden en gemeenteleden. We willen de cursisten uitdagen hun relatie te repareren. Dat is best tegen de stroom in, in onze wegwerpmaatschappij. Maar wij weten wat God en de Marriage Course kunnen doen in relaties en dat geven we graag door!” Als ik na een open en inspirerend gesprek bij hen wegrijd, denk ik: ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven…


Alpha - Financieel

Profiel van een gever In Alpha Life laten we graag onze donateurs aan het woord komen. Deze keer het profiel van Peter. Hij doet jaarlijks een periodieke schenking. Waarom steunt hij Alpha Nederland?

Even voorstellen Jaïr Sagström (39), fondsenwerver

1. Op welke manier ben je betrokken geraakt bij Alpha Nederland? Eind jaren negentig werd ik evangelisatieouderling. Ik zocht toen naar een geschikte manier om die functie in te vullen. De Alpha-cursus bleek een geschenk uit de hemel. In 1998 startten we de eerste cursus en nog altijd geven we met veel enthousiasme Alpha en Alpha – Youth.

2. Waarom geef je jaarlijks aan Alpha Nederland?

Jaïr houdt ervan om als fondsenwerver mensen uit te dagen om mee te bouwen aan Alpha. Hij proeft bij de achterban een grote betrokkenheid voor de missie van Alpha. Hij vertelt: “Ik verlang ernaar dat mensen de kans krijgen om Jezus Christus te leren kennen. Hij herstelt. Ik merk dat in mijn eigen leven en zie dat in de levens om mij heen. God verlangt naar vernieuwing van mens en maatschappij. Alpha speelt daar een rol in. Samen met onze achterban mogen we bouwen aan Gods Koninkrijk en een betere wereld. Ik wil mensen warm maken voor dat verhaal en uitdagen om financieel structureel mee te bouwen.”

Alpha legt het christelijk geloof geweldig helder uit. Ik zie steeds opnieuw dat dit de deelnemers en leiding werkelijk raakt. Alpha is ongedwongen, ontspannen en gezellig. Binnen tien weken bouw je een goede band op met vaak onbekende mensen. Je praat over onderwerpen die hen bezighouden en raken. Dat vind ik waardevol.

3. Welke bijdrage levert de cursus volgens jou aan kerk en maatschappij?

Jaïr licht het Alpha-verhaal graag toe in een persoonlijk gesprek.

Periodiek schenken = voordelig schenken Geef je regelmatig aan Alpha Nederland en wil je dat in de komende jaren graag blijven doen? De slimste manier van geven, is een periodieke schenking

Van nadenken over relevante zaken in het leven is nog nooit iemand geestelijk armer geworden. Alpha biedt mensen die zoeken naar een doel en richting in hun leven houvast. We hebben met Alpha een geweldig instrument van God gekregen.

gedurende minimaal vijf jaar. Daarmee kun je voor hetzelfde geld meer geven. Voordelig schenken dus. Deze vorm van schenken is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst vraagt alleen van je om de periodieke schenking vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met Alpha Nederland. Een periodieke gift geeft Alpha Nederland meer zekerheid met betrekking tot de inkomsten. Interesse?

4. Wat is jouw (financiële) wens voor Alpha Nederland? Dat iedereen die met deze cursus in aanraking is gekomen dat op waarde weet te schatten. En dat ook financieel doorvertaalt naar een gift aan Alpha.

Kijk voor meer informatie op alphanederland.org/periodiek-schenken Tekst: Jaïr Sagström, Marleen van der Hoeven

12


Alpha - Bookshop Nieuw promotiemateriaal voor je Alpha Al onze promotiematerialen zijn vernieuwd. Koop nu de nieuwe promotiemiddelen op alphabookshop.nl Product Uitnodigingsfolders Posters A3 Posters A4 Visitekaartjes Gebedskaartjes

Aantal Prijs 100 € 10,10 € 8,50 10 € 7,50 100 € 10,100 € 10,-

Boekrecensie Herstellers | Gabe Lyons Gabe Lyons opende mij de ogen. Hij geeft min of meer een antwoord op mijn vraag: ‘Waar leef ik voor als christen?’. In het boek beschrijft hij de verschillende rollen die we als christenen kunnen hebben en hij laat zien hoe onaantrekkelijk die vaak voor de buitenwereld zijn. We zonderen ons bijvoorbeeld af, uiten kritiek en veroordelen onze naasten. We kijken naar hoe het nu is en niet naar hoe het zou moeten zijn. Eén groep heeft het gelukkig wel goed begrepen: de herstellers. Zij richten zich op de gebrokenheid in de wereld. Zij willen Jezus’ liefde laten zien door herstel te brengen en een tegencultuur te vormen. Lyons zet stapsgewijs uiteen wat het betekent om een hersteller te zijn en geeft sprekende voorbeelden uit de praktijk. Na het lezen van dit boek was ik goed wakker geschud; als christenen kunnen we verschil maken door herstel te brengen. Als we ons die rol eigen maken, kunnen we een grote verschuiving teweegbrengen in de wereld om ons heen. Het boek inspireert mij om die stap te zetten en een hersteller te worden. En jij, waar leef jij voor? Gideon Kuijpers, oud-stagiair Alpha Nederland Dit boek bestellen? Kijk op alphabookshop.nl

Hoe nu verder na Alpha? ‘Wat kunnen we de deelnemers na Alpha aanbieden?’. Deze vraag krijgen we regelmatig van Alpha-teams. Hieronder staan de mogelijkheden op een rijtje. 1. 2. 3.

‘Een leven dat zin heeft’. In dit boek (€ 9,95) met bijbehorend werkboek (€ 3,50) schrijft Nicky Gumbel aan de hand van de Filippenzenbrief over verschillende thema’s als vriendschappen, doelen, ambities en zelfvertrouwen. Het boek is heel geschikt voor negen zinvolle vervolgbijeenkomsten. ‘De uitdaging van een christelijke levensstijl’. In dit boek (€ 13,50) staat de Bergrede centraal. In het boek en bijbehorend werkboek (€ 4,25) komen negentien eigentijdse onderwerpen aan bod. Nicky Gumbel gaat dieper in op onderwerpen als bidden, omgaan met boosheid, geven, integer leven en goede relaties opbouwen. Alpha-deelnemers kunnen gratis het boek ‘30 Dagen’ bestellen op alpha-cursus.nl/30dagen. Dit dagboek van Nicky Gumbel is bedoeld voor mensen die zich verder willen verdiepen in het christelijk geloof.

Voor alle Alpha-materialen, maar ook voor de beste romans, theologische boeken, cd’s en dvd’s kun je terecht op alphabookshop.nl. Met jouw aankoop steun je direct ons werk. Welkom!

13


Is God te vertrouwen Helpt God mij

Fotografie: Christiaan Bruijn Tekst: Martijn Gort In verband met zijn veiligheid is Al-Ubaydie onherkenbaar14 in beeld gebracht.


Al-Ubaydies verhaal ‘Ik heb boven alles voor Jezus gekozen’

“Op een dag droomde ik dat ik voor de trein ging springen. Ik was uitgeprocedeerd, vertrouwde niemand meer, was bang en onzeker. Ik stond op de rails met de trein vlakbij en schreeuwde om hulp. Opeens zag ik iemand van bovenaf naar me toekomen. Wazig door mijn tranen zag ik een witte stralende persoon mijn hand vastpakken. ‘Kom met me mee, ik help je wel’, hoorde ik.” Al-Ubaydie werd trillend wakker. Opgelucht, maar ook een beetje bang. De Irakees, hoewel een twintiger, had al een heel leven achter de rug. En deze nachtmerrie was niet z’n enige. Hoewel hij al zeven jaar in Nederland woont en alsnog asiel hoopt te krijgen, gebruikt hij om herkenning te voorkomen alleen zijn achternaam. Want in Irak was hij zijn leven niet zeker. “Ze hebben gedreigd mijn vrienden en mij uit de weg te ruimen.”

IS-terreurgroep Dit was geen loos dreigement. Drie van zijn vrienden werden voor zijn ogen doodgeschoten door een aan IS verwante terreurgroep. In de jaren daarna zijn ook zijn tante, neef én moeder vermoord. De groep had het op zijn familie gemunt omdat Al-Ubaydie en zijn vrienden op de legerbasis van de Amerikaanse ‘bezetter’ in Bagdad werkten. Al-Ubaydie heeft zijn moeder nooit weergezien. “Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen, dat doet mij enorm veel pijn.” Hij vluchtte direct na de aanslag naar de basis, reisde naar Turkije, betaalde mensensmokkelaars voor een lange reis per vrachtauto naar Europa en werd op een afgelegen plaats uit de auto gezet. Hij bleek in Nederland te zijn.

“Hoe kan zo’n heilig persoon mij helpen?” Hij kwam in een tweeënhalf jaar durende asielprocedure terecht, leerde Nederlands en begon een technische HBO studie. Ook kwam hij in contact met andere Irakezen in Nederland. Het gezin van een van die vrienden werd als een familie voor hem. “Zijn moeder praatte veel met mij over het christelijk geloof en ik ging met hen mee naar de kerk.” Toen iemand hem uitlegde dat de reddende figuur in zijn angstdroom Jezus geweest moest zijn, kon Al-Ubaydie dat met zijn verstand nog wel accepteren. “Maar ik dacht: Hoe kan zo’n heilig persoon mij – een gewoon mens – komen helpen?” Hij besloot in zijn eigen woonplaats naar de kerk te gaan en volgde een Alpha: “Het was een enorm leuke groep. We komen nog steeds bij elkaar.”

Geboortestreek van Abraham Na afloop van Alpha bleef Al-Ubaydie naar de kerk gaan en zich verdiepen in de Bijbel. Daarin kwam hij bladzijde na bladzijde de historie van zijn eigen land tegen. Zijn achternaam verraadt de geboortestreek van zijn voorouders: Al-Ubaid (Obeid), dat ten zuiden van Bagdad ligt. Hier vertrok ooit de bijbelse Abram uit Ur naar het beloofde land.

15

De jonge Irakees heeft zich laten dopen. Hij wilde onderstrepen dat hij in God gelooft en bij Jezus hoort. Makkelijk was deze keuze niet. “Als ik terugga naar Irak zal de regering mij – een voormalig moslim – niet kunnen beschermen. Maar ik heb boven alles en iedereen voor Jezus gekozen.” Hij bidt om vrede en welvaart voor zijn land, dat hij ooit – als het veilig is – wil helpen opbouwen en waar hij het graf van zijn vermoorde familieleden wil bezoeken.

God vergeet ons niet Al-Ubaydie heeft sinds zijn bekering veel verandering gemerkt in zijn leven: “Ik ben rustiger geworden en reageer niet meer zo snel boos. Andere dingen blijven moeilijk en maken me bang: Krijg ik een verblijfsvergunning of moet ik weg? En mag ik eindelijk mijn talenten inzetten? Zeer tot mijn spijt moest ik mijn studie stoppen omdat mijn asielaanvraag afgewezen was. En werken mag ook niet. Maar God is te vertrouwen, God houdt van ons. God geeft ons altijd de kans om te veranderen. Hij zoekt zijn verloren schaap, tot de laatste minuut.”


Alpha - Social Tips voor Alpha’s op social media Hoe maak je jouw Alpha bekend in de dagelijkse stroom van informatie die mensen op social media voorbij zien komen? Dat lijkt misschien een onmogelijke opgave. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om aandacht te trekken. Graag geven we je een aantal tips voor effectief gebruik van social media. Het is een vraag waar veel Alpha-teams mee worstelen: Hoe bereik je potentiële deelnemers via social media als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn? Want voor veel mensen is de timeline een belangrijke bron van informatie geworden. Ook bij vragen naar de zin van hun leven zoeken mensen – vaak onbewust – tussen de social-mediaberichten naar antwoorden. Maar hoe krijg je jouw boodschap voor het voetlicht?

Download de handleiding Op onze websitepagina alphanederland.org/starten vind je onder het kopje downloads de Handleiding social media. Dit is een beknopt document met tips voor een effectief en aansprekend gebruik van social media. Kijk ook eens op frankwatching.com voor online trends, tips & tricks. Daarnaast kun je natuurlijk de social-mediakanalen van Alpha Nederland gebruiken om inspiratie op te doen. Hier vind je content die je op je eigen kanaal kunt plaatsen. Verder willen we Alphateams gericht op weg helpen. Wil je daar meer van weten of heb je concreet hulp nodig? Neem dan contact op met Adviseur Communicatie | Marketing Martijn Gort (martijn@alphanederland.org).

Zoek de mensen op Hoewel we de vindbaarheid van onze informatie voortdurend verbeteren, zullen veel ‘zoekers’ niet direct bij Alpha terechtkomen. Dus is het zaak om hen ook actief te bereiken op de plekken waar zij online zijn. Kijk daarom naar de kansen om op een creatieve manier aan te haken bij wat mensen bezighoudt. Eerder dit jaar hebben we dat bijvoorbeeld met het februarinummer van Linda. gedaan. ‘Is dit alles?’ stond op de coverpagina die de redactie van dit tijdschrift verspreidde via Facebook en Twitter. Dat vróeg natuurlijk om een reactie. Dus hebben we ‘Linda.’ op haar Facebookpagina en Twitteraccount de tip gegeven een Alpha te volgen. Daarmee bereiken we ‘Linda.’-lezers die mogelijk interesse hebben voor het christelijke geloof. Ook op onze eigen kanalen hebben we de cover van ‘Linda.’ verspreid, mét het Alpha-vraagteken. Als jij je binnen jouw Alpha-team bezighoudt met de communicatie, dan zijn dit soort posts zeer geschikt om verder te verspreiden via je eigen kanalen. Uiteraard kun je ook iets vergelijkbaars doen met het lokale nieuws in jouw dorp, stad of regio.

Moppen en filmpjes Alpha – Youth richt zich gezien de doelgroep natuurlijk nóg meer op de altijdonline-zoeker. Bij Alpha – Youthteams is moppen-tap-maandag (zie facebook.com/alphayouthnl) inmiddels een fenomeen. Elke week een nieuwe mop met een knipoog naar de christelijke boodschap. Kijk ook naar de filmpjes die alphayouth.nl plaatst, zoals het filmpje dat je in vijf minuten vertelt waar de Bijbel over gaat. We blijven relevante en prikkelende content aanbieden. Dus houd onze websites en social-mediakanalen in de gaten en vooral: blijf delen.

Nieuwe rubriek: #VraagAlpha In de komende magazines willen we vragen van Alpha- en (Pre)Marriage Course-teams over social media en websites beantwoorden in onze nieuwe rubriek. Heb jij een vraag? Twitter #VraagAlpha of e-mail martijn@alphanederland.org. Hij beantwoordt je vraag graag.

Alpha online: volg, like en deel ons

alphanederland.org alpha-cursus.nl alphayouth.nl marriagecourse.nl premarriagecourse.nl

facebook.com/alphacursus facebook.com/alphayouthnl facebook.com/marriagecoursenl facebook.com/ marriagecoursenl

twitter.com/alphanederland twitter.com/isermeer twitter.com/Alpha_Youth_NL twitter.com/houdliefdeleuk

youtube.com/AlphaCursusNL youtube.com/Alpha-YouthNL

Kijk ook op alphanederland.org/socialmedia voor een overzicht van alle social mediakanalen van de verschillende Alpha’s en de (Pre)Marriage Course.

16


Alpha - Coördinatoren Wie zijn zij en wat doen en dromen zij?

Alpha Coördinator

Alpha – Relationships Coördinator

Ik ben: Dick Lock Mijn werk: trainingsdagen organiseren, teams coachen en kwaliteit

Ik ben: Minella van Bergeijk Mijn werk: (Pre)Marriage Course coördineren, Parenting Course

Alpha’s bewaken Ik droom: over evangelisatie in het hart van iedere kerk in Nederland. Wat een verandering gaat dat teweegbrengen! E-mail: dick@alphanederland.org Website: alphanederland.org

ontwikkelen, cursusleiders trainen en in kerken investeren Ik droom: van relaties vol van Gods kracht én onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en de (eventuele) kinderen E-mail: minella@alphanederland.org Website: marriagecourse.nl, premarriagecourse.nl

Alpha – Students Coördinator

Alpha – Youth Coördinator

Ik ben: Rhodé Valstar Mijn werk: leiders enthousiasmeren, zoeken naar nieuwe Alpha-

Ik ben: Joost Klok Mijn werk: teams trainen, kerken enthousiasmeren,

plekken, teams trainen en Alpha – Students professionaliseren Ik droom: dat studentenverenigingen zo enthousiast zijn over het evangelie dat geen enkele student in de stad daar omheen kan E-mail: rhode@alphanederland.org Website: facebook.com/alphastudentsnederland

afdeling leiden en materialen ontwikkelen Ik droom: dat elke jongere in Nederland de kans krijgt om kennis te maken met Jezus E-mail: joost@alphanederland.org Website: alphayouth.nl

17


Alpha @ Church

‘Alpha brengt vernieuwing in Bunschoten-Spakenburg’

“Alpha is bij ons in Bunschoten-Spakenburg een van de motoren van de vernieuwingsbeweging in onze kerken. Mensen hebben het verlangen meer met de Bijbel bezig te zijn en zijn op zoek naar een levende relatie met God.” André Priem, predikant van de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, vertelt over de impact van Alpha op de kerken in deze dorpen. Met vijf Alpha’s, waar op verschillende momenten in het jaar zo’n 150 deelnemers op afkomen, staat Alpha stevig op de kaart in Bunschoten. En dan nog komt het regelmatig voor dat een Alpha volgeboekt is. De Gereformeerde Kerk (PKN), de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de evangelische gemeenten organiseren elk voor zich een Alpha. Ook voor Alpha – Youth of de Marriage Course kun je in Bunschoten-Spakenburg terecht.

Kerkelijk dorp Bunschoten is een door het christelijk geloof gestempelde gemeente. Zo’n 85 procent van alle inwoners staat bij een kerk ingeschreven. Al wil dit hoge percentage nog niet zeggen dat het geloof

bij iedereen even sterk leeft, zegt predikant André Priem. “Je kunt zeggen dat het dorp kerkelijk is, maar tegelijkertijd zien we dat de rand van de kerk de afgelopen jaren groter is geworden. Niet iedereen in de

Hijzelf zat tot vorig jaar in het bestuur van Alpha Nederland. Hoe werkt dat, Alpha geven in een overwegend christelijke omgeving? Priem: “Je moet je voorstellen dat er veel mensen op afkomen die toch wel

‘Kerkmensen hebben het soms ook nodig om wakker geschud te worden’ kerkelijke kaartenbak is ook daadwerkelijk betrokken op het kerkelijk leven.” In deze omstandigheden functioneert Alpha al jaren. Toen Priem zeven jaar geleden naar Bunschoten kwam, waren verschillende plaatselijke kerken al volop bezig met deze kennismakingscursus.

18

met het christelijk geloof zijn opgegroeid. Ze kennen de taal en de verhalen van de Bijbel al. Vaak ook komt een deelnemer met een christelijke vriend of vriendin mee.”

Wakker schudden Voor zowel christelijke als niet-christelijke


deelnemers biedt Alpha veel uitdaging, vertelt de Bunschoter predikant. “Soms is het zoeken naar de juiste woorden om de ene deelnemer uit te leggen wat voor de andere deelnemer vanzelfsprekend is. Dat is alleen maar mooi, vind ik. Kerkmensen hebben het soms ook nodig om wakker geschud te worden.” Priem constateert dat Alpha veel mensen – juist ook christenen – verdieping en vernieuwing heeft gebracht. Mensen ervaren na afloop van Alpha een sterkere betrokkenheid bij het geloof. “En de mensen die Alpha’s hebben georganiseerd, kom je hier overal tegen.

Toekomst Voor de toekomst hoopt André Priem op nog meer formele samenwerking tussen de verschillende kerken die Alpha in zijn woonplaats geven. “Informeel zie je al dat al trouwens. Teamleden, deelnemers en ‘praatjesmakers’ trekken zich van kerkmuren niet zoveel aan.” Verder stemmen de kerken hun Alphabijeenkomsten ook zoveel mogelijk op elkaar af, zodat je op dit moment bijna elke werkdag wel ergens een Alpha kunt doen. Maar Priem zou het liefst één coördinatieteam willen voor alle Alpha’s in Bunschoten-Spakenburg. Hij heeft er goede

‘Alpha werkt in onze kerken echt als een bouwsteen voor het gemeenteleven’ Zo organiseren een paar jongeren eens per maand een happy hour in de kroeg. Iemand komt iets over God vertellen en daarna gaan de mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Sommige bezoekers vertellen dat ze een kerkdienst niet zien zitten maar dit initiatief wel. Van tijd tot tijd puilt die kroeg uit.”  

hoop op dat ook langs de formele weg de eenheid tussen christenen steeds meer zichtbaar wordt. “Al die mensen die Alpha volgen of geven druppelen vroeg of laat ook het kerkbestuur binnen. Dus daar kunnen we nog wel het nodige van verwachten.” Fotografie: André Priem Tekst: Martijn Gort

Bouwsteen voor de kerk Overigens heeft niet alleen Alpha dit vernieuwende effect in Bunschoten en Spakenburg. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de interkerkelijke avonden over ‘Groeien in genade’. Daar komen soms wel vierhonderd mensen op af. En in de organisatie kun je dezelfde mensen tegenkomen als bij Alpha. Priem herkent beide initiatieven als bewegingen die dienstbaar willen zijn aan de kerk. “Je ziet in onze diensten een toenemende aandacht voor lofprijzing en ministrygebed. Dat zijn dingen die onder meer vanuit Alpha meegenomen worden de kerk in. In die zin werkt Alpha in onze kerken echt als een bouwsteen voor het gemeenteleven.”

Column Dertig jaar geleden begon ik aan mijn theologieopleiding vanuit het verlangen om mensen te helpen God te leren kennen en het rijke leven met Hem te ontdekken. Na verloop van tijd werd ik voorganger. In 1997 gaven we als gemeente onze eerste Alpha. Als voorganger ben ik er tot op de dag van vandaag elke keer bij betrokken geweest en neem ik een deel van de inleidingen voor mijn rekening. De reden dat ik dit al die jaren gedaan heb en nog steeds doe, heeft te maken met mijn passie en gave. Daarbij ben ik er steeds meer achter gekomen dat het ook een soortement van persoonlijke noodzaak is. Als voorganger komt er veel op je af. Als je niet oppast, verlies je jezelf in allerhande zaken die ver af kunnen staan van de reden dat je er ooit voor koos om voorganger te worden. Juist Alpha helpt me mijn opdracht scherp te houden. Bovendien laat niets je meer glunderen dan betrokken te zijn bij mensen die God, Zijn waarheid en leven met Hem gaan ontdekken. Naast Alpha geven we in de gemeente de (Pre)Marriage Course. Ik hoor daarover dezelfde levens- en relatieveranderende verhalen en zie ook de glunderende gezichten van de cursusleiders. Het laat zien dat er geluk zit in geven en bovenal dat God nog steeds wil dat mensen Hem persoonlijk leren kennen. Peter Kos Voorganger Baptistengemeente De Rank Utrecht

André Priem

19


! e s v e t Sa da e th

Alpha Nederland On Tour Wat? Een verdiepende regionale training Hoe? Door ruimte voor vragen, ervaringen en coaching Voor wie? Voor teamleiders en ervaren teamleden van Alpha’s in alle contexten en de (Pre)Marriage Courses Waar en wanneer?

Alpha - Training Wat? Een volledig vernieuwde landelijke trainingsdag Hoe? Door een inspirerende afwisseling van ontmoeting, inhoud en praktijk Voor wie? Voor iedereen die een Alpha of (Pre)Marriage Course gaat geven Wanneer en waar? 12 september in Veenendaal

Voor meer informatie over locaties, tijden en kosten zie alphanederland.org/evenementen

Profile for Alpha Nederland

Alpha life maart digitaal 2015  

Alpha Life is een uitgave van Alpha Nederland

Alpha life maart digitaal 2015  

Alpha Life is een uitgave van Alpha Nederland

Advertisement