Alpha Life juni 2018

Page 1

Uitgave van Alpha Nederland, volgnummer 2018-04


Focus op missie Handelingen 6:1-7 inspireert mij. Waarom? Het spreekt me namelijk enorm aan hoe de jonge gemeente in Jeruzalem een conflict aanpakt. Het Bijbelgedeelte geeft me een nieuw inzicht in de missie van de kerk. In het tekstgedeelte lees ik hoe de apostelen invulling gaven aan hun taken. Tussentijds leken zij te evalueren of ze nog wel op de juiste golflengte zaten. Vervolgens maakten zij een belangrijke keuze. In plaats van zich persoonlijk te buigen over een probleem binnen hun gemeente, stelden zij andere wijze mensen aan om zich daarmee bezig te houden. Zo konden zij zich aan hun eigenlijke opdracht houden: zich wijden aan gebed en de verkondiging van het evangelie. Herkenbaar vind ik dat. Er kunnen zomaar situaties ontstaan die belangrijk genoeg zijn om onze agenda’s volledig te vullen. Tegelijkertijd kunnen die zaken onze aandacht zo opeisen dat we niet of nauwelijks toekomen aan de taken waarvoor we geroepen zijn. Dit Bijbelgedeelte inspireert mij om mijzelf en anderen te bevragen op onze focus. Hebben we onze missie als kerk/organisatie voldoende helder? Wat hebben we nodig om onze missie uit te voeren? Wat belemmert ons? Wat kunnen we anders organiseren zodat we ons niet verliezen in operationele zaken maar gericht blijven op Gods roeping? Dat is ook precies de missie van Alpha Nederland. Wij willen de kerk toerusten en dienen in haar missie om mensen te helpen een leven met Jezus te ontdekken en te ontwikkelen. Door middel van onze cursussen ondersteunen we jaarlijks bijna duizend kerken en parochies met het invulling geven aan hun missie. In Handelingen 6:7 staat: ‘Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof’. Bemoedigend om te lezen dat het durven maken van scherpe keuzes op het gebied van focus zo door God wordt gezegend. Meer mensen nemen het evangelie aan. Laat dat onze focus zijn! Samen met de kerk kunnen en willen we verschil maken in levens, relaties en in de maatschappij. Hoe? Dat lees je in deze Alpha Life vol mooie verhalen én interessante onderzoeksuitkomsten. Een focus op Gods missie? Daar wordt iedereen beter van! Arnoud Drop Directeur Alpha Nederland

Colofon Uitgever Stichting Alpha Nederland Hoofdstraat 51a 3971 KB Driebergen T 0343 – 74 50 70 E info@alphanederland.org W alphanederland.org IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 KVK-NR. 32085192 Alpha – Bookshop T 0341 – 74 00 85

E info@alphabookshop.nl W alphabookshop.nl Redactie Christiaan Bruijn (fotograaf) Tanya Drop (vormgever) Michelle Tuk (redacteur) Marleen van der Hoeven (hoofdredacteur) E communicatie@alphanederland.org Advertenties en bijsluiters Prijzen op aanvraag: E communicatie@alphanederland.org

2

Giften Stichting Alpha Nederland is voornamelijk afhankelijk van giften. Steun ons werk en maak een gift over naar IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 t.n.v. Stichting Alpha-cursus Nederland in Driebergen. Voor lijfrentes en legaten kun je contact opnemen met Jaïr Sagström (jair@alphanederland.org). Alpha Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zie alphanederland.org/anbi.


Edwins verhaal ‘Ik heb op Alpha geleerd om te vergeven’

Na een turbulente jeugd en twee mislukte huwelijken komt Edwin Herwijnen (47) op Alpha tot geloof. Het belangrijkste wat hij op Alpha leert, is vergeven. Het gaat niet goed met Edwin als hij in 2001 naar Rotterdam verhuist. Hij heeft een heftige tijd achter de rug: “Mijn leven was kapot, ik zat in de goot. Het enige waar ik nog om gaf, was Feyenoord en mijn familie. De kroeg en het stadion De Kuip werden mijn thuisbasis. Dat ging zelfs zover dat ik met Kerst in de kroeg ging eten. Ik ging steeds meer drinken en werd steeds fanatieker voor Feyenoord.” Op een gegeven moment trekt Edwin het allemaal niet meer. Hoewel hij nooit eerder heeft gebeden, roept hij die nacht uit: “God, waarom overkomt mij dit allemaal?” Die uitroep verandert zijn leven.

Bom Niet veel later bezoekt hij een psycholoog om met zijn issues aan de slag te gaan. Ook komt hij Irene tegen, de vrouw met wie hij inmiddels getrouwd is en twee kinderen heeft. Als Edwin hoort dat Irene christelijk is, moet hij even behoorlijk slikken. Hij heeft niets met het geloof. Sterker nog: hij verafschuwt God. Edwin vertelt: “Ik zei altijd: ‘Gooi maar een bom op die kerk.’ Toch was ik wel benieuwd naar Irenes geloof en ging ik een aantal keer mee naar de kerk. Ik snapte er niks van. Irene en mijn schoonouders probeerden het mij uit te leggen, maar ik begreep het niet goed. Mijn schoonmoeder adviseerde me toen om naar een Alpha te gaan.”

Vergeven Samen met Irene gaat Edwin in 2004 naar Alpha. Vanaf het eerste moment is hij onder de indruk van de mensen daar. Hij merkt direct hun liefde op. Edwin vertelt: “Voor mij was het samen eten heel belangrijk. Ik ervoer vertrouwen en saamhorigheid. Ik mocht alles vragen en werd niet veroordeeld. Niets was te gek.” Het Alphaweekend wordt hét omslagpunt: “Toen kwam de ommekeer. Daar heb ik de keuze voor God gemaakt.” Het belangrijkste wat hij bij Alpha leert, is om te vergeven. Hij zegt: “Voordat ik naar Rotterdam kwam, heb ik veel meegemaakt. In mijn jeugd had ik het niet altijd leuk. Ook werd ik al jong vader; ik zat toen nog op de mts. Mijn eerste vrouw bleek ernstige psychische problemen te hebben. Ons huwelijk hield geen stand en ik mocht mijn dochter lange tijd niet meer zien van mijn ex. Op Alpha heb ik geleerd om te vergeven.”

Feyenoordpas “Sindsdien is mijn leven ontzettend veranderd. Ik zal altijd Feyenoorder blijven, maar toch heb ik mijn Feyenoordpas weggegeven en mijn Feyenoordtattoos laten ombouwen. Nu staat er ook ‘God is liefde’ op mijn rug. Ik wil iedereen laten zien dat ik voor God heb gekozen!” Nadat hij ontdekt dat God van hem houdt, wordt hij rustiger: “God heeft door Alpha heen

3

mijn leven veranderd. Mijn relatie met Irene is sterker geworden. Ons leven is verrijkt door het geloof. Ik kan niet meer zonder God. Natuurlijk heb ik soms nog pijn of ben ik bang of boos, maar ik zal God nooit loslaten.” Nadat Edwin op Alpha tot geloof komt, raakt hij betrokken bij onder andere PKN Wijkgemeente De Rank in Krimpen aan den IJssel. Samen met andere gemeenten organiseert hij nu zelf Alpha’s. Daar ziet hij levens veranderen en relaties herstellen: “We zien ogen geopend worden.” Ook zijn moeder woont een Alpha-bijeenkomst bij. “Mijn ouders zien hoe ik ben veranderd. Ik hoop en bid dat mijn ouders, oudste dochter en andere familieleden tot geloof komen.”

Droom “Ik droom dat Alpha breed gegeven wordt, in allerlei soorten kerken. Hoe mooi zou het zijn als de muren tussen kerken doorbroken worden! Het gaat om God en niet om de verschillen. Voor mijn eigen Alpha hoop ik dat we de plek van Alpha binnen onze gemeente kunnen verstevigen. Zo kan Alpha door blijven gaan, ook als ik een keer stop als coördinator.” Breed lachend beëindigt hij ons gesprek met de woorden: “Zelfs als ik stop, zal ik Alpha blijven promoten!” Tekst: Michelle Tuk


Onderzoek naar effecten Alpha In de afgelopen tijd zijn er twee onderzoeksrapporten verschenen over de effecten van Alpha op de deelnemers. Het eerste onderzoek betreft een wereldwijd onderzoek naar de resultaten van Alpha door het toonaangevende Amerikaanse onderzoeksbureau Barna Group. Daarnaast is er in Nederland een onderzoek naar de impact van Alpha gedaan. We delen de uitkomsten graag met je.

Wereldwijd onderzoek onder kerkleiders Hoe effectief is Alpha volgens de onderzochte kerkleiders als middel voor:

3+72+25 25%

3%

72%

Erg effectief

Evangelisatie

69 3 2 + 26

Gemeenschapsvorming

26%

2%

35%

61%

3%

69%

Enigszins effectief

35+4+61 Discipelschap

Enigszins ineffectief

4%

Weet ik niet

Van de kerkleiders stelt:

99%

dat Alpha een (zeer) veilige plaats creĂŤert voor vragen over het christelijk geloof dat Alpha succesvol is in mensen dichter bij Jezus brengen

Nederlands onderzoek onder deelnemers Van de deelnemers noemt 49% zichzelf voorafgaand aan Alpha christen en 51% gelooft niet of is zoekend

92%

ervaart een (zeer) positieve invloed van Alpha op hun geloof en leven

Top 4 van wat deelnemers ervaren op Alpha:

1.

2.

3.

4.

Steun van cursusleiders/helpers

Vriendschap met andere deelnemers

Een niet veroordelende sfeer

Groei in geloof

78%

77%

70%

16+84+S 22+78+S 23+77+S 30+70+T 84%

Van de niet-christelijke Alpha-deelnemers:

Door het deelnemen aan een Alpha ervaart:

ervaart 55% de liefde van Jezus

70% meer liefde voor mensen om hen heen

55% 45% 550+ 450 =

70% 30% 700+ 300 =

kiest 50% ervoor om Jezus te gaan volgen

60% meer blijdschap

50% 50% 500+ 500 =

60% 40% 600+ 400 =

4


k rubrie e w u Nie

sen ig uit d o en men n m o k Ik k rubrie an een e tv e nieuw die de krach n leven u In dez woord odiging in h t e h n aa uitn nlijke o o s r e . p rvaren e n e b heb

In het gezin waarin Mark Hage (33) opgroeit, speelt het geloof geen enkele rol. Mark ziet het christelijk geloof als een achterhaald concept, waarin nog maar een handjevol christenen gelooft. Hij heeft wel wat christelijke vrienden op de middelbare school maar de manier waarop zij begrensd worden in hun doen en laten, spreekt hem bepaald niet aan. Als hij bijna klaar is met het vwo en nadenkt over een vervolgstudie, dringt zich een aantal vragen aan hem op zoals: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik doen met mijn leven?’ Hij neemt een tussenjaar om uit te vinden wat hij wil. In ieder geval iets met muziek, denkt hij, want drummen is zijn leven. Dat hele jaar blijft hij worstelen met al die grote vragen. Onzeker of ze op het conservatorium wel op hem zitten te wachten, besluit hij Filosofie te gaan studeren in Utrecht. ‘Want’, redeneert hij: ‘vragen stellen, kan ik wel…’

Sekte Zijn ouders zijn minder blij met zijn keuze. Mark: “Ze dachten dat ik gehersenspoeld in een soort sekte was beland en stelden me lastige vragen. Het was aanvankelijk best ingewikkeld allemaal. Langzaam maar zeker zagen ze me veranderen van irritante zoon en broer in een vriendelijker gezinslid.” Zijn zus stelt hem niet veel later de vraag: “Wat doet die God toch met jou? Ik zie je veranderen; zekerder worden van jezelf. Dat wil ik ook.” Niet gehinderd door enige kennis, bidt Mark samen met haar de woorden na van een gebed uit het Waarom Jezus-boekje van Nicky Gumbel. En opeens hebben zijn ouders twee christelijke kinderen. Zijn moeder wordt nieuwsgierig, volgt ook een Alpha en komt eveneens tot geloof. Mark sluit zich ondertussen aan bij een Vineyard-gemeente, gaat vervolgens Theologie studeren en is nu alweer drie jaar voorganger van een groeiende Vineyardgemeente in Amsterdam.

Rusteloos In datzelfde jaar gaat een aantal van zijn christelijke vrienden ook in Utrecht studeren. Zij vinden hun weg naar de studentenvereniging Navigators. Hun geloof verandert, wordt persoonlijker. Mark ziet het gebeuren en stelt er vragen over. Dat levert diepe gesprekken op tot laat in de nacht. Hij begrijpt niks van hun geloof. Hij wordt verschillende keren door zijn vrienden uitgenodigd voor Alpha - Students. Mark vertelt: “Bij de vijfde uitnodiging besloot ik de cursus te volgen, maar alleen om mijn vrienden beter te begrijpen. Ik had nog steeds niks met hun geloof. Ik werd een heel irritante Alpha-deelnemer met moeilijke vragen. Wat mij het meest trof binnen Alpha was de ruimte die ik kreeg om al die vragen te stellen én de rust en vreugde die ik waarnam bij de christenen op Alpha. Dat had ik niet; ik was rusteloos.”

Schroom niet Mark stelt: “Amsterdam is op het eerste gezicht liberaal, seculier en tolerant. Bepaald geen goede voedingsbodem voor het geloof, zou je denken. En toch… toch komen er op de Alpha’s die wij twee keer per jaar geven gemiddeld 20 tot 25 mensen; veel twintigers en dertigers. Mensen die komen omdat onze gemeenteleden hen uitnodigen. Dat wil ik ook meegeven aan de lezers van jullie magazine: schroom niet om mensen uit te nodigen voor een Alpha. Als mijn vrienden niet zo volhardend waren geweest met hun Alpha-uitnodigingen, zouden mijn vragen niet beantwoord zijn en zou mijn leven - en dat van mijn familie - een volslagen andere wending hebben genomen. Ik ben nog altijd dankbaar voor die uitnodigingen en hoop dat mijn verhaal jou inspireert om je familie, vrienden en buren uit te nodigen.”

Zoektocht Na Alpha doet hij een vervolgcursus waarin het Lucasevangelie wordt behandeld. Hij luistert christelijke muziek, leest christelijke boeken en begint aarzelend te bidden. Mark vertelt: “Ondanks mijn serieuze zoektocht slaagde ik er niet in om God te vinden. Mijn vriend Huub gaf mij daarop het advies om mij ‘door God te laten vinden’. Dat gebeurde niet veel later en na twee jaar noemde ik mijzelf christen.” Lachend vervolgt hij: “Mijn vriend Theo wist niet wat hij hoorde toen ik het hem vertelde en nodigde mij uit voor een etentje om het te vieren. Hij biechtte toen op dat er lange tijd door groepjes studenten voor mij was gebeden, maar dat al die groepjes het hadden opgegeven omdat ze geen vooruitgang zagen.”

Tekst: Marleen van der Hoeven

5


Alpha - Senioren Op verschillende plekken in Nederland worden Alpha’s voor senioren gegeven, zowel in huiskamers als in kerken. Er worden ook cursussen voor senioren gegeven in zorginstellingen. Bijvoorbeeld in De Amerhorst in Amersfoort. Activiteitenbegeleider Marie-Louise kijkt er enthousiast op terug: “Het Alpha-team was geweldig! Elke keer als ze er waren dacht ik: o leuk, ze zijn er weer. Eigenlijk zou Alpha - Senioren structureel aangeboden moeten worden in alle instellingen. Wat mij betreft hoort dat bij seniorenwelzijn.” alphanederland.org/alphasenioren

Alpha voor internationale studenten Dit jaar studeert er een recordaantal van 122.000 buitenlandse studenten in Nederland. Cesar Proenca uit Groningen organiseert met succes voor de derde keer een internationale Alpha - Students en ziet geweldige kansen. Sommige studenten komen namelijk uit gesloten landen zoals Iran waar niet openlijk over het christelijk geloof kan worden gepraat. In Nederland hebben zij wel die mogelijkheid. Bovendien kunnen studenten een groot verschil maken als ze na hun studie teruggaan. In een aantal studentensteden worden internationale Alpha’s voor studenten gegeven. Heb jij of heeft jouw kerk hart voor internationale studenten in jouw omgeving? Mail dan naar hendrina@alphanederland.org. Meer info over Alpha - Students vind je op alphanederland.org/alphastudents.

Alpha - Vluchtelingen Veel vluchtelingen en statushouders zijn op zoek naar de zin van het leven. Hiervoor kunnen ze sinds kort terecht op een Alpha in het Arabisch of in Farsi. Nico Smeding uit Dronten heeft inmiddels veel ervaring opgedaan en prachtige dingen zien gebeuren op zijn Alpha’s. Hij is graag bereid om met jou in gesprek te gaan over hoe je het evangelie met hen kunt delen via Alpha - Vluchtelingen. Interesse? Mail naar info@alphanederland.org voor meer informatie of contact.

Alpha - Youth Elke generatie heeft het evangelie nodig. Als Alpha - Youth dromen we dat elke jongere in Nederland Jezus Christus persoonlijk leert kennen. Bij Alpha zien we dat God mensen roept om jongeren te bereiken. Jongeren bereiken op een eigentijdse manier is een uitdaging. Om de kerk te dienen ontwikkelden we bij Alpha - Youth een eigentijdse serie: de Alpha Youth Film Series. Speciaal voor jongeren. Alpha - Youth is: Fun, Faith and Friendship voor nietgelovigen, zoekers en/of christelijk opgevoede jongeren. Iedereen is welkom. Voel je je geroepen om jongeren te bereiken? Alpha - Youth helpt je graag op weg! alphayouth.nl

6


Informatie over de nieuwe privacywet (AVG) Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. In deze wet staat vastgelegd hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. Alpha Nederland hecht grote waarde aan het veilig en zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en voldoet aan deze wet. Graag informeren we je over de vernieuwde privacyverklaring, waar onder andere in staat welke persoonsgegevens we van jou bijhouden, hoe wij die gebruiken en wat jouw rechten zijn. Omdat je in ons databestand staat en al langere tijd post en/of e-nieuwsbrieven van ons krijgt, gaan we ervanuit dat we je toestemming hebben om jouw persoonsgegevens bij te houden. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, mail dan s.v.p. naar info@alphanederland.org. Onze vernieuwde privacyverklaring is te vinden op alphanederland.org/disclaimer-privacybeleid.

Financiën Alpha Nederland Met een nagenoeg gelijk fondsenwervingsbudget als in 2016, hebben we in 2017 circa € 50.000,meer baten gerealiseerd. Een prachtig resultaat! We zijn dankbaar dat de groei afkomstig is uit meerdere bronnen. Met name ons ondernemersnetwerk ‘Droomdragers’ en diverse stichtingen hebben een grote bijgedrage geleverd aan de groei van deze baten. Daarnaast hebben veel particulieren bijgedragen. Dankzij jou en vele anderen kan Alpha Nederland financieel stabiel door blijven groeien en zo haar missie en daarmee de missie van de kerk volbrengen. Mogen we ook in 2018 op jou rekenen? Dankjewel! alphanederland.org/steunen

Wat laat jij na? Misschien heb je weleens nagedacht over nalaten aan Alpha Nederland. Of wil je daar een keer over van gedachten wisselen met ons. Met een nalatenschap aan het werk van Alpha Nederland maak je een groot verschil. Het evangelie van Jezus Christus blijft ook na jouw sterven doorklinken via ons werk. Nadenken over je nalatenschap vraagt moed. Het is best ingewikkeld om te bedenken wat je later wilt met datgene wat je bij leven hebt opgebouwd. Hier tijdig over nadenken, kan rust scheppen. We bespreken graag de verschillende mogelijkheden met je. Kijk op onze website alphanederland.org/nalatenschappen of stuur een mail naar jair@alphanederland.org.

Alpha Nederland Training Jaarlijks ontmoeten honderden leiders van onze cursussen elkaar in Veenendaal aan het begin van het nieuwe seizoen. De Alpha Nederland Training is bedoeld voor alle leiders die zich oriënteren op of gaan starten met een cursus. Een perfecte dag voor inspiratie, teambuilding en om alle basisingrediënten van de cursussen nog eens even goed door te nemen. Ook ervaren leiders worden van harte uitgenodigd voor een eigen interactief programma waarin uitwisseling en van elkaar leren centraal staan. Welkom op zaterdag 8 september! Kijk voor informatie op alphanederland.org/evenementen.

7


‘Hadden we maar eerder van het bestaan van de Premarriage Course geweten’ Twee cursusleiders over de kracht van openheid.

Het is 2003 als Jan en Marijke van Tiggelen elkaar via internet ontmoeten. De online klik is er meteen, maar Marijkes computer werkt bepaald niet mee om hun contact te verdiepen. Na de zoveelste crash sms’t Jan (ICT-consultant van beroep): ‘Ik kom wel langs’. Sneller dan gedacht ontmoeten ze elkaar. Niet alleen levert Jans vlotte actie een gerepareerde laptop op, maar ook een huwelijk van inmiddels bijna 12½ jaar. Jan (40) vertelt: “Onze achtergronden zijn enorm verschillend. Marijke is de oudste van vijf, komt uit een liefdevol nest met betrokken ouders en is protestants. Ik kom uit Brabant, was roomskatholiek, jongste van twee met een veel oudere zus, gescheiden ouders en woonde al acht jaar op mezelf. We hadden heel wat te overbruggen in het begin van onze relatie. En eerlijk gezegd waren we ons dat niet zo bewust.”

mooi was aan onze relatie mooier te maken en wat aandacht nodig had aandacht te geven.”

Basis Jan verzucht: “Hadden we maar eerder van het bestaan van de Premarriage Course geweten, dat had veel gedoe in het begin van onze relatie voorkomen. Nu werd pas tijdens de cursus duidelijk dat de een zich als een ‘egel’ ging gedragen tijdens conflicten en de ander als een ‘neushoorn’. Ook het onderwerp ‘De impact van familie’ leverde pijnlijke inzichten op. Ik wilde mijn relatie niet invullen zoals mijn gescheiden ouders, maar hoe dan wel? Ik had 0,0 referentiekader. De theorie van de Marriage Course is nu mijn basis geworden.”

Niet lekker in ons vel In 2006 trouwt het stel en verhuist naar - voor beiden - een nieuwe woonplaats. Marijke (35): “De muren kwamen in Houten op me af, echt vreselijk! Ik was vanuit huis getrouwd en miste de gezelligheid van familie en vrienden. Wat doe je dan? Wij gingen samen op zoek naar een gemeente. Zo belandden we in de NGK in Houten.” Jan vertelt: “Ik had het op dat moment niet goed naar m’n zin op mijn werk. We waren een paar maanden getrouwd en zaten allebei niet lekker in ons vel.” In de kerk horen ze over een Marriage Course. Vijf maanden na hun bruiloft volgen ze die.

Duurzame veranderingen Jan en Marijke zijn zo enthousiast over de cursus dat ze die in de jaren daarna zelf gaan geven. Marijke vertelt enthousiast: “Dankzij de cursus konden wij duurzame veranderingen doorvoeren in onze relatie. Datzelfde zien we gebeuren bij Marriage Coursedeelnemers.” Het stel krijgt drie kinderen en komt mede daardoor in aanraking met de Parenting Children Course. Marijke gaat de cursus in haar buurt geven. Jan besluit: “Ouders en kinderen kunnen elkaar onderweg kwijtraken als er niet gereflecteerd en gepraat wordt. Ons verlangen is dat er binnen relaties openheid ontstaat over alle belangrijke thema’s. Als stellen hun thema’s gaan delen met elkaar – daarin kwetsbaar durven te zijn – wordt hun relatie heel krachtig. Daar plukken meerdere generaties de vruchten van.”

Eyeopener De cursus blijkt een eyeopener. Met name de bijeenkomst over liefdestalen. Marijke kon namelijk niks met alle cadeautjes die ze steeds van Jan kreeg en Jans behoefte aan positieve woorden werd niet door Marijke vervuld. Marijke vertelt: “Ik was op mijn werk als leerkracht al de hele tijd bezig met het geven van positieve feedback aan alle kids. Na mijn werk had ik daar niet zoveel zin meer in. Doordat op de Marriage Course helder werd hoe verschillend onze liefdestalen en onze achtergronden zijn, gingen we elkaar veel beter begrijpen. We kregen tools in handen om wat

Tekst: Marleen van der Hoeven

Een cursus volgen? Kijk op premarriagecourse.nl, marriagecourse.nl en parentingcourse.nl Een cursus geven? Zie alphanederland.org/premarriagecourse, alphanederland.org/marriagecourse en alphanederland.org/parentingcourse

8


Wereldwijd onderzoek naar effecten Marriage Course

99%

van de Marriage Course-deelnemers geeft aan dat de cursus positieve impact heeft op hun relatie. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek van het Amerikaans onderzoeksbureau Barna Group in opdracht van Alpha International. Kerk en cursus

In 2017 werd de Marriage Course naar schatting wereldwijd op 3.000 plekken gegeven. Ruim 100.000 mensen namen deel aan de cursus. Uit het onderzoek blijkt dat de cursus blijvend positief effect heeft op de relatie van de deelnemers. Voor 73% van de deelnemers geldt zelfs dat hun relatie significant is verbeterd, bijvoorbeeld van ‘Goed’ naar ‘Zeer goed’ of van ‘Veel meningsverschillen’ naar ‘Weinig meningsverschillen’.

Tegelijk met het onderzoek onder deelnemers vond ook een onderzoek plaats onder ruim 200 kerkleiders, waaronder veertig Nederlandse cursusleiders. 99% van hen geeft aan dat de cursus effectief is in het versterken van huwelijken. Ook vindt 94% van de cursusleiders dat de Marriage Course op een moderne en effectieve manier aansluit bij de hedendaagse uitdagingen van stellen. Een ander opvallend resultaat is dat de Marriage Course succesvol is in alle denominaties van de christelijke kerk. Een groot deel van de cursussen wordt vanuit een kerk georganiseerd. De overige cursusleiders kiezen voor bijvoorbeeld een restaurant, café of woonkamer als locatie.

Meest effectieve onderwerpen De top 3 van de meest effectieve onderwerpen is: 1. Communicatie (61%) 2. Conflictoplossing (46%) 3. De vijf talen van liefde (42%) Circa 89% van de respondenten bespreekt nu – dankzij de Marriage Course - alle issues open met elkaar. ‘Huwelijkstijd’ wordt wekelijks door 88% van de deelnemers samen gehouden en 85% zegt sinds de cursus beter naar hun partner te luisteren.

Ambitie Wereldwijd wordt de Marriage Course vooral door christenen gevolgd. Dorine Sommer (Relatiemanager Marriage en Parenting Courses): “Ruim 7% van de Nederlandse deelnemers is nietchristelijk. We hebben de ambitie om dit percentage in de komende jaren te verhogen naar 25%. We zijn ervan overtuigd dat de Marriage Course alle Nederlandse stellen veel te bieden heeft, namelijk hernieuwd plezier en goede tools om je relatie vorm te geven. Dat gunnen we iedereen!”

Redenen Uit het onderzoek komen drie hoofdredenen naar voren om de cursus te volgen, namelijk: 1. Investeren in de relatie (60%) 2. Om kunnen gaan met de uitdagingen waar stellen voor staan (32%) 3. Het ingaan van een nieuwe fase in de relatie (8%)

Alle Marriage en Parenting Coursematerialen vernieuwd Met veel plezier presenteren we hieronder de nieuwe Marriage en Parenting Course-materialen. Alle handleidingen zijn inhoudelijk vernieuwd, de werkboekjes en dvd’s zijn opnieuw vormgegeven. Zo zien ze eruit:

Course The Premarriage

Parenting Course

Deelnemer Marriage

Course Parenting Children

staat kijken, daarom komt wel wat bij is fantastisch. Er jou te helpen. een Marriage Course en inspiratie om Het geven van vol richtlijnen, tips Tijdens zeven deze bondige handleiding en te versterken. relatie te verdiepen ingrediënten helpt stellen hun stil bij de belangrijkste De Marriage Course conflicten staan stellen uitgebreid thema’s zoals: communicatie, de stellen inspirerende bijeenkomsten in gesprek over Ze gaan samen Na de cursus hebben van hun relatie. en goede seks. de bijeenkomimpact van familie deelnemers ervaren oplossen, vergeving, en hun relatie. De zichzelf, hun partner meer inzicht in inhoud! aan de slag cursusleider(s) avondjes uit - met eruit?’, jij en de andere sten meestal als goed door voordat ziet een bijeenkomst ‘Hoe zoals: handleiding deze op vragen Lees en nog veel onderwerpen?’ in dit boekje antwoorden gaan. Je vindt ga ik om met gevoelige de cursus?’, ‘Hoe ‘Hoe promoot ik aan te pakken. meer! thema’s samen om belangrijke aan!’ heeft ons geholpen Ik raad het iedereen ‘De Marriage Course is nu nog beter. al goed, maar Ons huwelijk was

Handleiding

Investeer in je relatie

Course

Alpha Nederland T 0343 - 74 50 70

.org E info@alphanederland marriagecourse W alphanederland.org/

9 789058 811554

bij kijken, Er komt wel wat Course is fantastisch. jou te helpen. en inspiratie om een Parenting Children vol richtlijnen, tips Het geven van Children Course bondige handleiding uitdaging. De Parenting daarom staat deze af en toe best een bijeenkomsten van kinderen is vijf inspirerende Het opvoeden over als opvoeder. In bij hun unieke rol Ze gaan in gesprek laat ouders stilstaan na over opvoeding. Na de cursus uit en denken ze relaties en zelfstandigheid. de wisselen zij ervaringen behoeften, grenzen, deelnemers ervaren kind(eren). De thema’s zoals: veiligheid, zichzelf en hun meer inzicht in hebben de ouders uit - met inhoud! aan de slag cursusleider(s) meestal als avondjes eruit?’, jij en de andere bijeenkomsten goed door voordat ‘Hoe ziet een bijeenkomst op vragen zoals: Lees deze handleiding en nog veel in dit boekje antwoorden gevoelige onderwerpen?’ gaan. Je vindt ‘Hoe ga ik om met cursus?’, de ik ‘Hoe promoot was voor meer! Children Course twaalf jaar. De Parenting opvoeden en kon tussen de drie en mijn manier van naar ‘Ik heb drie kinderen kritisch keek Ik en inspirerend. mij heel bruikbaar met de tips en theorie!’ goed aan de slag Children Course Parenting de Deelnemer aan

Handleiding

Premarriage Course

en zijn al hebben vier kinderen de Parenting Nicky en Sila Lee getrouwd. Zij ontwikkelden tientallen jaren Course en de Parenting Teenagers Children Course, boeken ‘JONGleren’ en schreven de Course wordt Marriage Courses De Parenting Children en ‘Ik ook van jou’. wereldwijd gegeven. ISBN 978-9-07756-522-3

Voor meer informatie:

Alpha Nederland T 0343 - 74 50 70 .org E info@alphanederland parentingcourse W alphanederland.org/

Alpha Nederland

Marriage Course

Handleiding

Investeer in je gezin

ISBN 978-90-7756-508-7

Voor meer informatie:

Alpha Nederland

Course hebben de Marriage voor goede Nicky en Sila Lee zij een passie hebben ontwikkeld omdat jaren getrouwd zelf al tientallen ze de huwelijken. Zij zijn kinderen. Ook ontwikkelden en hebben vier schreven ze de Courses. Samen Marriage en Parenting De Premarriage van jou’ en ‘JONGleren’. boeken: ‘Ik ook gegeven.’ Course wordt wereldwijd

Handleiding

Ook de PowerPoints en scripts (inleidingen in Word) zijn vernieuwd. Die kun je na registratie van je cursus downloaden op registratie.alphanederland.org. Mooie en gezegende cursussen toegewenst!

9


Tachtig procent van de jongeren heeft geloofstwijfels Tachtig procent van de christelijke jongeren in Nederland kent weleens twijfels met betrekking tot het geloof. Zo blijkt uit een onderzoek van Alpha Nederland en EO BEAM onder 875 jongeren. Opvallend is dat de jongeren meer over zichzelf als christen twijfelen dan over het bestaan van God. De top-5 van twijfels is: 1. 2. 3. 4. 5.

(56%), op hun jeugdgroep/kring (48%) en met hun ouders (36%). De jongeren die hun twijfels niet aankaarten, geven onder andere aan dat ze niet goed weten met wie en hoe ze hun twijfels kunnen bespreken. Ook zijn er jongeren die hun twijfels niet willen delen of zich ervoor schamen. Marjolein van Dijk (Alpha - Youth) stelt: “Uit dit onderzoek blijkt dat veel jongeren met essentiële twijfels rondlopen en niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Gesprekken over twijfels en levensvragen worden nog te weinig gevoerd. Ik wil kerken, jeugdclubs én ouders aanmoedigen deze thema’s hoog op de agenda te plaatsen. Er is nog een wereld te winnen!”

Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%) Ben ik een goede christen? (81%) Werkt de Heilige Geest in mij? (68%) Ga ik naar de hemel? (66%) Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Van de respondenten brengt 67% hun twijfels weleens ter sprake. Ze delen hun geloofstwijfels vooral met vrienden (84%), met God

De volledige uitkomsten van het onderzoek staan op alphayouth.nl/twijfelonderzoek. Hierin vind je onder meer informatie over waar jongeren antwoorden zoeken, welke levensvragen zij hebben en of ze voldoende ruimte ervaren om hun vragen te stellen.

Even voorstellen Hendrina Harmannij, Alpha - Students Relatiemanager Van Alpha - Studentstrainee groeide Hendrina door naar relatiemanager! Zij vertelt vol passie over haar plannen voor Alpha - Students. We stellen haar graag aan je voor. Hendrina, vertel! Waar ben jij de komende tijd mee bezig? “Er zijn momenteel veel Alpha - Students klaar met hun cursus. Daarom ga ik de komende tijd veel investeren in de samenwerking met studentenverenigingen en andere missionaire projecten. Zo kunnen we samen meer studenten in Nederland bereiken met het evangelie.”

Waarom wil Alpha Nederland graag studenten bereiken? “Studenten zitten in een ontzettend belangrijke fase van hun leven. Ze staan op het punt om de maatschappij in te gaan. In zo’n periode komen er vaak grote

vragen naar voren, zoals: ‘Wat vind ik echt belangrijk? Wat wil ik met mijn leven?’ Als je op dat moment studenten kunt bereiken met het evangelie is de impact enorm.”

Heb je zelf iets met Alpha? “Zeker! In mijn kerk heb ik een Alpha - Youth geleid en bij Alpha - Students was ik koker en gespreksleider. Een daaropvolgende Alpha - Students heb ik samen met een huisgenoot gedaan. Ik had haar uitgenodigd omdat ik onder de indruk was geraakt van de diepe gesprekken en de vriendschappen die op Alpha - Students werden opgebouwd.”

10

Wat is je droom voor Alpha - Students? “Alpha heeft impact. Het is bijzonder om te zien hoe daar studenten tot geloof komen. Ik hoop dat Alpha - Students op steeds meer plekken gegeven gaat worden, zoals in kerken en studentenhuizen. Daarnaast hoop ik dat steeds meer christelijke studenten uit hun christelijke bubbel stappen en het evangelie gaan delen met andere studenten.” Meer weten over Alpha - Students? Of zelf een Alpha - Students geven? Kijk dan op alphanederland.org/alphastudents.


Alpha @ Church ‘Ik kom, maar alleen de eerste keer!’ Pastoor Juan van Eijk (49) kent Alpha al sinds 1998. Als kersverse student aan het Seminarium in Den Bosch sleept hij dagenlang een twee meter hoog Alpha-logo door het centrum van zijn stad. Hij heeft er veel voor over om de cursus te promoten. Dat is twintig jaar later niet anders en daar heeft hij zo zijn redenen voor. Pastoor Van Eijk heeft inmiddels al aardig wat Alpha’s gegeven. In de omgeving van Den Bosch en Tilburg en recent voor het eerst in de Heilige Paulus Johannes XXIII Parochie in Berkel-Enschot. Hij vertelt: “Ik wist dat er verschillende mensen in onze parochie ooit eens ergens een Alpha hadden gegeven. Toen ik hen benaderde om hier een Alpha te geven, waren zij direct enthousiast. In september 2017 zijn we met een deel van het Alpha-team naar de Alpha Nederland Training geweest; een mooi teambuildingsmoment. Daarna hebben we samen alle Alpha-trainingsfilmpjes bekeken. Een locatie, kokers en mensen die de Alpha-inleidingen wilden houden, waren snel geregeld. Toen alleen de deelnemers nog…”

afwas met z’n allen. Dat leverde naast veel gelach en gezelligheid ook mooie gesprekken op. De restjes van de maaltijd werden vervolgens meegegeven aan de deelnemers.” Hij vertelt lachend: “Ik moest er eerlijk gezegd niet aan denken om de rest van de week iedere dag hetzelfde te eten en de deelnemers waardeerden het.”

Verlangen Dan weer serieus: “Mijn diepste verlangen is dat de mensen in de vier dorpen die onze parochie telt, iets mogen zien van Gods liefde voor hen en mogen ontdekken dat ze een persoonlijke relatie kunnen aangaan met God. Dat zie ik op Alpha gebeuren: mensen gaan op zoek naar God, komen naar Alpha en ontdekken dat God ook op zoek is naar hen en dat Hij hen wil helpen om te worden wie ze ten diepste zijn. We zagen op Alpha mooie dingen gebeuren: God kwam sommige mensen in hun rouwproces om overleden geliefden tegemoet, anderen raakten meer betrokken in onze geloofsgemeenschap en er waren deelnemers die positiever in het leven gingen staan. Veel katholieken zijn niet gewend om zelf de Bijbel te lezen. Dankzij de Bijbelteksten in het Alpha-werkboekje konden we deelnemers uitdagen om zelf te gaan lezen, zodat God rechtstreeks tot hen kan spreken.”

Verschillend De promotie is niet meer te vergelijken met die van twintig jaar geleden. Hij moet nog lachen als hij aan zijn gesleep met het Alpha-mannetje terugdenkt. “We hebben onze Alpha afgelopen jaar op verschillende manieren gepromoot. We hadden flyers en posters, promootten de cursus tijdens de kerstdienst en gebruikten het ‘Wat is Alpha’-filmpje. Ook heb ik nog een aantal mensen persoonlijk uitgenodigd. We waren heel blij met de tien deelnemers die zich aanmeldden. Wat bijzonder was: ze kwamen uit alle dorpen van onze parochie en waren heel verschillend qua leeftijd en achtergrond, maar binnen de kortste keren ontstond er gemeenschap. Een mooi voorbeeld hiervan is een deelneemster die mij vooraf mailde: ‘Ik kom, maar alleen de eerste keer!’ Zij is na die eerste keer terug blijven komen.”

Verhalen Een mooi bijeffect van deze Alpha is dat de deelnemers zulke enthousiaste verhalen in hun omgeving vertellen, dat verschillende mensen aan pastoor Van Eijk vertellen dat ze spijt hebben dat ze niet met deze Alpha hebben meegedaan. Dat gehoord hebbende, hoeft het Alpha-team er dan ook niet lang over na te denken: in september start een volgende cursus. Het eerste lid van de Alphakookploeg heeft zich al direct enthousiast aangemeld. De naam van deze bevlogen kok? Pastoor Van Eijk.

Extra troef “De maaltijd speelde een belangrijke rol in de band die gaandeweg ontstond. Maar wij hadden nog een extra troef in handen, die officieel niet binnen de Alpha-formule past. Weet je wat dat was? We deden, na de inleiding en gesprekken in kleine groepen, de

Tekst: Marleen van der Hoeven

Wil je ook een Alpha geven in jouw parochie of kerk? Kijk dan voor meer informatie op alphanederland.org/starten. Om toegang te krijgen tot de gratis Alpha Film Series, trainingsvideo’s en andere materialen, registreer je je cursus op registratie.alphanederland.org. Nog vragen? Mail naar joost@alphanederland.org.

11


7 TIPS OM JE ALPHA TE PROMOTEN Gratis spandoek begin september na registratie op d.org registratie.alphanederlan

2.

Bestel promotiematerialen op alphabookshop.nl

1.

Handige promotietips op alphanederland.org/campagne

3.

Mail woonplaats? w u jo in rs e d.org A0-post lphanederlan a @ e ti a ic n u comm

4. Volg ons op cursus en facebook.com/alpha s en share! instagram/alphacursu

5.

Toon de Alphapromotiefilmpjes in je kerk youtube.com/alphacursus

6.

7.

Promotievragen? Mail communicatie @alphanederland .org

De Alpha - Campagne: Ontmoeten | Vragen | Ontdekken Doe je weer mee aan de Alpha - Campagne? Het thema van de campagne is gebaseerd op drie belangrijke waarden van Alpha: Ontmoeten | Vragen | Ontdekken. In de campagne spelen drie Nederlandse hoofdpersonen een belangrijke rol: Lotte, Jason en Carolien. Zij vertellen hun Alpha-verhaal op alphacursus.nl en in verschillende filmpjes, waaronder het filmpje: ‘Wat is Alpha?’ Samen met hen willen wij heel Nederland uitnodigen voor Alpha! Doe jij mee?