Alpha Life juli 2019

Page 1

Uitgave van Alpha Nederland, volgnummer 2019-04


Thuis De meeste mensen zijn niet alleen lid van een kerk vanwege hun geloof, maar ook omdat ze graag deel uitmaken van die gemeenschap. Ze voelen zich thuis in de kerk. Voelen ze zich niet meer thuis, dan vertrekken ze. Dat schrijft de katholieke priester James Mallon in zijn boek ‘Als God renoveert’ (zie pagina 9 van dit magazine). Het gaat de meeste mensen in eerste instantie om die gemeenschap - het erbij horen - en pas daarna om de inhoud. Alles staat of valt met de gastvrijheid van de kerk, stelt Mallon. Zijn visie doet me denken aan de inspirerende, prikkelende houding van Jezus in Matteüs 9:9-13. Kort nadat Jezus Matteüs roept om Hem te volgen, gaat Hij met zijn leerlingen naar een feest bij Matteüs thuis. Hij zit daar aan tafel met tollenaars en zondaars. Mensen die door de radicaal Joodse gelovigen worden afgewezen en genegeerd. Dat blijkt ook wel uit hun reactie: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ Ik denk dan al gauw: die suffe Farizeeërs, ze begrijpen er weer niks van! Maar... hoe vaak doen wij in onze kerken niet hetzelfde? Mensen verstoten - bewust of onbewust - door onze afwijzing. Door grote afstand te scheppen tussen ons en de ‘zondaars en tollenaars’ van deze tijd? Hoe vaak denken wij niet: die gast lijkt niet op ons, die hoort er niet bij!? Het kan gelukkig ook anders. Uit onderzoek blijkt dat veel Alpha-deelnemers de niet-veroordelende sfeer, gastvrijheid en ruimte om hun mening te delen bij Alpha waarderen. Ze voelen zich welkom en thuis. Ze ervaren dezelfde gemeenschap waarover Mallon schrijft. Ze mogen er zijn, net als de zondaars en tollenaars die destijds bij Jezus aan tafel zaten. Jezus wijst in het genoemde tekstgedeelte de Farizeeërs terecht met de woorden: ‘Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ Jezus verlangt ernaar om maaltijd te houden met zoveel mogelijk mensen. Hij vraagt en inspireert ons als kerken en christenen om gastvrij en barmhartig uit te reiken naar de hedendaagse zondaars en tollenaars. Om te groeien in onze missionaire identiteit. In die missionaire ontwikkeling willen wij de kerk graag dienen. Laten we met z’n allen vanuit die barmhartigheid en gastvrijheid zoveel mogelijk mensen helpen zich thuis te voelen bij Jezus én in zijn kerk! Arnoud Drop Directeur Alpha Nederland

Colofon Uitgever Stichting Alpha Nederland Hoofdstraat 51a 3971 KB Driebergen T 0343 – 74 50 70 E info@alphanederland.org W alphanederland.org IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 KVK-NR. 32085192

Alpha – Bookshop T 0341 – 74 00 85 E info@alphabookshop.nl W alphabookshop.nl Redactie Marleen van der Hoeven (hoofdredacteur) Michelle Tuk (redacteur) Karin van Zwol (vormgever) E communicatie@alphanederland.org

2

Stichting Alpha Nederland is voornamelijk afhankelijk van giften. Steun ons werk en maak een gift over naar IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 t.n.v. Stichting Alpha-cursus Nederland in Driebergen. Voor lijfrentes en legaten kun je contact opnemen met Jaïr Sagström (jair@alphanederland.org). Alpha Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zie alphanederland.org/anbi.


Robbies verhaal ‘Ik zocht naar geluk op de verkeerde plaatsen’ Hij weet het zeker: het christelijk geloof is onzinnig. Het is één grote fantasie, verzonnen door mensen. Hij wil er niks van weten. Een spontane ontmoeting met een hardloper verandert zijn kijk op God volledig.

Robbie Tabak (19) is een nuchtere Zeeuw. Hij groeit op in een prettig gezin in een klein dorpje aan de kust. Zijn vader is gelovig, maar Robbie wordt thuis niet christelijk opgevoed. Wel gaat hij naar een christelijke basisschool. Hij heeft een fijne jeugd, maar heeft regelmatig het gevoel dat hij iets mist in zijn leven. Hij ervaart een zekere leegte. Helemaal gelukkig is hij niet.

Zoektocht Robbie vertelt: “Ik zocht naar geluk op de verkeerde plaatsen. Bier en feestjes, daar draaide mijn wereld om. Dan was ik soms even gelukkig, maar de morgen erna volgde dan weer een stevige kater.” Zijn zoektocht brengt hem naar Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand. Ook daar vindt hij niet wat hij zoekt en hij keert terug naar Nederland.

Hardlopen Regelmatig rent Robbie een heel stuk door de duinen. Op een dag wordt hij ingehaald door een andere hardloper. Die vraagt hem: “Vind je het goed als we samen een rondje lopen?” Robbie vindt het prima. Ze praten samen over van alles en nog wat. Net voordat Robbie afslaat, richting zijn huis, vraagt de man: “Robbie, ben jij gelovig?” Robbies antwoord is duidelijk: “Nee”, zegt hij en hun wegen scheiden zich daar. Robbie vertelt: “Op het moment dat ik ‘Nee’ zei, raakte dat me enorm. Ik voelde me opeens zo ellendig, zo leeg.

Ik werd me er op dat moment bewust van wat ik miste in mijn leven.”

Bidden Na het rondje hardlopen, vertrekt hij naar zijn werk. Tijd om verder over het gesprek na te denken, heeft hij dan niet. Na zijn werk komt het gesprek terug in zijn gedachten. Hij denkt: zou dit van God kunnen zijn? Hij besluit te gaan bidden en tijdens dat gebed maakt God hem helder dat Hij bestaat: “Het was alsof er een blinddoek van mijn ogen viel. Opeens wist ik gewoon: God bestaat! In de eerste maand na mijn gebed wist ik niet goed wat ik met het geloof aan moest. Ik praatte er met niemand over. Ik was daar een beetje voorzichtig in.”

Impact Niet alleen in Robbies leven heeft het geloof een groot verschil gemaakt. Ook het leven van zijn familie verandert. Zijn vader gaat inmiddels ook weer naar de kerk. Robbies omgeving ziet dat hij is veranderd. Zelf zegt hij: “Alles is in positieve zin veranderd. Ik wil niks anders meer. Ik ben rustiger geworden. Ik heb niet langer meer een hart van steen. Ik ben gelukkig!”

Nieuwe Alpha Youth Series

Gelukkig “De hardloper die ik was tegengekomen had me iets verteld over Alpha - Youth. Dat leek me wel wat. Ik heb op alphayouth.nl gekeken wanneer er een nieuwe cursus in mijn buurt van start zou gaan. Zo ben ik in 2018 op een Alpha - Youth in Middelburg terechtgekomen.” Robbie leert er veel over God en de Bijbel. Hij maakt er ook nieuwe vrienden. Hij vervolgt: “Alpha - Youth hielp me de juiste richting uit te gaan. Ik begreep nu pas wat ik al die tijd had gemist. Dat was Jezus! Ik ben op Alpha ontzettend gegroeid in mijn geloof.”

3

In oktober verschijnt de nieuwe Alpha Youth Series inclusief nieuwe handleiding. Kijk voor meer informatie op alphayouthseries.nl en start een Alpha - Youth in jouw buurt!

Tekst: Arie van der Spek Beeld: Marjolein Bakker


ig uit d o nsen n Ik en me van m o k t k

h ie e krac e rubr In dez woord die d odiging in n t tn re aan he soonlijke ui t van ande a r d e f een p en leven o ig hun e ervaren. n hebbe

Van Alpha naar Salsa Een kerk in beweging Lachend vertelt voorganger Nico Rijsdijk van gemeente De Schutse hoe hij op zijn 63e samen met zijn vrouw op een Salsadansschool belandt. En hoe een groot aantal Salsavrienden letterlijk én figuurlijk de Rotterdamse Evangeliegemeente indansen. Een lange geschiedenis van uitnodigend kerk-zijn gaat hieraan vooraf. Nico is circa vijf jaar werkzaam bij De Schutse als hij in 1997 op Alpha stuit. Hij wordt persoonlijk uitgenodigd voor een Alphaconferentie in Londen. Hij vertelt: “Op die conferentie kwam ik in contact met Nicky Gumbel en ik was meteen enthousiast over zijn verhaal en de Alpha-materialen die ik daar zag. Teruggekomen in Nederland zijn we direct gestart met een Alpha. Het leek ons een goed idee om eerst maar eens te beginnen met een Alpha voor gemeenteleden. Dat pakte goed uit. De eerste dertien Alphadeelnemers waren zo enthousiast dat ze voor de daaropvolgende Alpha hun familie en vrienden uitnodigden. En die nodigden na de tweede Alpha op hun beurt weer vrienden en familie uit en zo rolt dat nu nog steeds door. We zijn eigenlijk op een heel natuurlijke manier een uitnodigende gemeente geworden.”

me soms dat Alpha na twee decennia nog steeds zo aanslaat. We signaleren namelijk dat de cursisten van nu andere behoeften hebben dan die van twintig jaar geleden. Waar men toen nog wel een Godsbeeld had, heeft men nu veelal geen idee van God. Daarnaast valt het ons de laatste jaren op dat veel Alphadeelnemers in hun jeugd of daarna beschadigd zijn geraakt. Er is een toenemend verlangen naar herstel. Ook signaleren we dat steeds meer deelnemers gebonden zijn geraakt, vaak zonder het zelf te weten. Yoga, mindfulness, tarotkaarten en wichelen; steeds meer mensen houden zich ermee bezig. Tijdens en na Alpha bidden we dan ook veel voor bevrijding van deelnemers en ook bieden we de cursus ‘Freedom in Christ’ aan als vervolg op Alpha.”

Salsa

Multicultureel

En hoe zit het nu met die Salsa? Waar raakt dat Alpha? Nog steeds lachend: “Eén oudstenstel in onze gemeente zit op Salsa en is bevriend geraakt met Henry en Anette, eigenaars van een dansschool. Zij hebben hen uitgenodigd voor onze Alpha. Ik ontmoette Henry en Anette na afloop van hun Alpha, vlak voordat ze gedoopt werden. We raakten aan de praat over Salsa. Zij bleken net zo enthousiast te zijn over Salsa als ik over Alpha. We werden door hen uitgenodigd voor een danscursus en zo belandde ik, samen met nog een aantal gemeenteleden, op hun dansschool. Wat er daarna gebeurde, kunnen zij je het best zelf vertellen.”

Het gebouw van De Schutse staat in hartje Rotterdam. Het is een multiculturele gemeente met circa 500 leden, waaronder veel Surinaamse, Kaapverdische en Afrikaanse mensen. Gevraagd naar de missie van de gemeente, zegt Nico: “We willen maar twee dingen: het evangelie uitdragen en mensen tot discipelen maken. Alpha draagt daar positief aan bij. Persoonlijke uitnodigingen van mensen die zelf een Alpha volgden of mensen die Alphadeelnemers in positieve zin zagen veranderen, werken bij ons goed. Daar gaat een grote aantrekkingskracht vanuit. Maar we werven deelnemers ook op andere manieren, bijvoorbeeld tijdens een ouderencontactgroep, ons maandelijkse Open Huis en tijdens onze Prayer Station-wandelingen. We vragen dan aan mensen die we in de stad ontmoeten of we voor hen mogen bidden en nodigen ze daarna uit voor Alpha.”

Ook een uitnodigende kerk worden? Vraag zoveel mogelijk gemeenteleden hun vrienden en familie uit te nodigen voor je eerstvolgende Alpha Gebruik de Alpha-uitnodigingsfilmpjes en -folders (alphanederland.org/uitnodiging) Investeer in een uitnodigende kerkcultuur. Hoe? Kijk op pagina 9 en alsgodrenoveert.nl

Beschadigd “We zijn inmiddels 22 jaar verder en hebben ruim vijftig Alpha’s gegeven. Iedere keer kwamen er zo’n 20-25 deelnemers op af, waarvan het merendeel twintigers en dertigers. Het verbaast

4


Van Salsa naar Alpha Anette Amatsoepandi (56) groeit op in Suriname in een groot gezin met veertien kinderen. Van huis uit is ze moslim. Vanuit respect voor haar ouders houdt ze de islamitische feesten in ere en houdt ze zich aan de rituelen die bij het geloof horen, maar het geloof raakt haar hart niet. Droom Als jongvolwassene komt Anette naar Nederland. Ze ontmoet hier haar man Henry en samen krijgen ze drie kinderen. Ze leven voor hun gezin en werk en genieten daarvan. Ook geven ze met veel plezier Salsalessen op hun eigen dansschool. Anette: “Levensvragen hadden we eigenlijk niet, we hadden het goed zo.” Anette gaat regelmatig terug naar Suriname en verblijft dan bij haar christelijke zus. Zo ook in 2016. Ze vertelt: “Toen ik bij mijn zus logeerde, kreeg ik een bijzondere droom. Ik zag een stroom levend water voor me waarin ons gezin verzeild was geraakt en iets plaatste ons gezin in een gebouw met gekleurde ramen.” Als ze wakker wordt, beseft ze dat het om een kerk gaat met ramen van glas in lood. Als ze terugkomt in Nederland zegt ze tegen haar man: “Henry, ik wil graag naar een kerk.” Henry staat hiervoor open en wil wel met haar mee.

Salsa Vrienden van haar zijn oudsten in Evangeliegemeente De Schutse. Anette neemt contact met hen op en zij nodigen haar en Henry uit voor een Alpha. Beiden stappen er kritisch in, maar al op de vierde avond komt Henry tot geloof. Tijdens het weekend over de Heilige Geest maakt ook Anette een keuze voor God. Vanaf dat moment verandert er veel in hun leven. Anette ervaart veel meer rust en Henry vertelt: “Ik was vroeger keihard en vrij nuchter in een heleboel zaken, maar sinds mijn bekering ben ik zachter en gevoeliger geworden.” Anette en Henry sluiten zich in 2016 aan bij De Schutse. Niet veel later raken ze daar in gesprek met een aantal gemeenteleden over Salsa. Een groep gemeenteleden lijkt het leuk om Salsalessen te gaan volgen.

Anette: “Natuurlijk vonden wij dat ook leuk, maar vanwege onze drukke agenda’s besloten we Earl en Francis, onze nietgelovige collega’s, te vragen deze groep gemeenteleden les te geven.” Earl en Francis willen dat wel doen.

Liefdevol Francis vertelt: “In 2017 hadden wij dus opeens een grote groep christenen in onze Salsales. Mijn eerste gedachte was: als ze maar niet over Jezus beginnen! Dat deden ze niet. Wel viel het ons meteen op dat de mensen in deze groep zo liefdevol en respectvol met elkaar omgingen. Via Facebook had ik contact met wat mensen van deze groep. Ik zag daar ook Alpha weleens op voorbijkomen. Op een Salsaavond liep ik naar een van de oudsten van De Schutse toe en zei: ‘Ik wil een Alpha volgen.’ ‘Dat is mooi’, antwoordde hij. ‘Morgen gaat er één van start.’

Ik heb Earl en mij toen direct opgegeven en we hebben enorm genoten.” In het weekend over de Heilige Geest komt Francis tot geloof. Earl niet. Hij wil eerst het christelijk geloof verder onderzoeken en gaat de Bijbel lezen. Daarna volgt hij een tweede Alpha en komt daarop tot geloof.

Feest De doop van Earl en Francis is één groot feest. De veranderde levens van Anette, Henry, Earl en Francis zijn niet onopgemerkt gebleven op de dansschool. Verschillende mensen uit hun Salsanetwerk komen naar hun doop in De Schutse en voelen zich daar thuis. Daarna volgen ze een Alpha en komen tot geloof. Ze worden gedoopt, nodigen familie en vrienden uit, die komen naar Alpha… en zo gaat het door tot op de dag van vandaag! Tekst: Marleen van der Hoeven Beeld: Christiaan Bruijn

Meer verhalen De verhalen van Anette, Henry, Francis en Earl zijn stuk voor stuk heel bijzonder. Je leest ze op: alphanederland.org/salsa

5


Alpha - Campagne Mooie materialen, goede video’s en herkenbare, geloofwaardige Nederlandse hoofdpersonen. Dat is kort samengevat de mening van Alpha-leiders over de huidige Alpha - Campagne, zo blijkt uit een enquête. Potentiële Alpha-deelnemers lijken die mening te delen, want in de campagnemaand januari trok alphacursus.nl maar liefst 11.916 bezoekers. Bijna een derde daarvan klikte op ‘Vind een cursus’. Ook onze social media doen het goed. Op Facebook hebben we inmiddels 5.878 volgers en op Instagram 729. Onze berichten worden vaak gedeeld en bereiken veel mensen. In september vindt de volgende ‘Ontmoeten, vragen, ontdekken’campagne plaats. Wie nodig jij uit voor een Alpha bij jou in de buurt? alphanederland.org/campagne

Kerkproeverij Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 is het weer zover. Opnieuw wordt er een kerkproeverij georganiseerd vanuit de gedachte dat de kerk een plek is voor iedereen. Een plek waar je tot rust kunt komen, vragen mag stellen en zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. Leden van kerken en parochies worden uitgedaagd om hun familie, vrienden en kennissen uit te nodigen voor deze kerkproeverij. En hoe makkelijk is het niet om alle kerkproeverijbezoekers tijdens die viering uit te nodigen voor de eerstvolgende Alpha? kerkproeverij.nl

Alpha - Students Alpha - Students staat bekend om z’n grote Alpha’s, maar steeds vaker wordt Alpha - Students ook in kleine groepen georganiseerd. Die worden Alpha - Small genoemd. In Eindhoven is de studentenvereniging Ichthus met dit concept gestart. Door samen met geïnteresseerde niet-gelovige studiegenoten de Alpha Film Series te kijken, komen ze op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. Zo zijn er naast de ‘gewone’ Alpha - Students al verschillende kleine groepen gestart. Er worden door middel van Alpha - Small meer studenten bereikt én meer verenigingsleden betrokken bij Alpha. Een mooie win-win situatie! alphanederland.org/alphastudents

Alpha - Vluchtelingen Mensen die in hun geboorteland nooit over Jezus konden horen, komen hier in aanraking met het evangelie. In onder meer Den Helder, Dronten, Emmen en Maastricht komen hele groepen asielzoekers uit AZC’s naar Alpha. Het Alpha-materiaal wordt hun in hun eigen taal aangeboden, bijvoorbeeld Farsi of Arabisch. We horen mooie verhalen over deze Alpha’s voor vluchtelingen. We willen graag andere kerken ook de mogelijkheid bieden om een Alpha te geven aan deze doelgroep. Daarom ontwikkelen we momenteel samen met stichting Gave een handleiding met tips voor het geven van Alpha - Vluchtelingen. Wil je ook een Alpha voor vluchtelingen starten? Mail dan naar: joost@alphanederland.org

6


Alpha Nederland Training In september en januari ontmoeten honderden cursusleiders elkaar in Veenendaal om geïnspireerd en toegerust het nieuwe cursusseizoen in te gaan. De Alpha Nederland Training is bedoeld voor teams die zich oriënteren op of gaan starten met een Alpha, Alpha - Youth, Alpha - Students, Alpha - Prisons, Alpha - Senioren, Marriage of Parenting Course. Speciaal voor ervaren cursusleiders lanceren we een nieuw verdiepingstraject met veel ruimte voor ontwikkeling en interactie. Welkom op zaterdag 7 september of 11 januari! Kijk voor meer informatie op alphanederland.org/evenementen

Beleid en financiën ‘Alles is van U, door U en voor U’. Dit is de titel van het meerjarenbeleidsplan van Alpha Nederland. Voor de aankomende vijf jaar hebben wij een richting bepaald en daarbij onze vijf belangrijkste doelstellingen vastgesteld. Vol enthousiasme gaan wij onder andere aan de slag met groei van het aantal cursussen en deelnemers, het vergroten van de kwaliteit van onze cursussen en het helpen van kerken bij het creëren van een missionaire en uitnodigende cultuur. Ons beleid vind je op alphanederland.org/anbi. Om dit beleid te realiseren, hebben we jou hard nodig! Wil je ons helpen om onze impact te vergroten? Kijk dan op alphanederland.org/steunen

Campagne ‘Ik laat na’ “Ik heb gezien hoe de levens van mensen om mij heen veranderd zijn doordat zij het evangelie van Jezus Christus hoorden op Alpha.” Dit is een klein, maar belangrijk deel van het verhaal van Cees van de Kerk, waarin hij openhartig vertelt over zijn keuze om Alpha Nederland op te nemen in zijn testament. Zijn hele verhaal is te lezen op alphanederland.org. Wil je meer informatie over nalaten aan Alpha Nederland? Vraag de gratis brochure aan. alphanederland.org/nalaten

Vernieuwing websites Dit jaar worden meerdere websites van Alpha Nederland vernieuwd. Zo wordt registratie.alphanederland.org omgebouwd tot een geheel nieuw Digital Platform van Alpha Nederland. Dit wordt een site waarop cursusleiders cursus- en promotiematerialen kunnen downloaden, hun teamleden kunnen toevoegen en hun planning kunnen inzien en aanpassen. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org/digitalplatform. Ook alphanederland.org zelf krijgt een make-over. Het wordt een website vol prachtige verhalen, inspiratie voor je kerk en interessante informatie over al onze cursussen.

7


Mevrouw Lappains verhaal ‘Ik ben dankbaar dat ik mijn geloof nooit helemaal heb verloren’ Het is haar niet aan te zien. Tachtig jaar is mevrouw Nelly Lappain. Open deelt ze haar verhaal. Een veelbewogen leven, zo wordt al snel duidelijk. Mevrouw Lappain wordt geboren in 1938 als oudste van drie kinderen. Ze groeit op in een hervormd gezin. Haar ouders zijn trouwe kerkgangers en zij bezoekt de zondagsschool met plezier. Na haar schooltijd werkt ze in verschillende bedrijven. Op de verkoopafdeling van Prodent ontmoet ze op achttienjarige leeftijd haar man; hij is 27 jaar. Mevrouw Lappain vertelt glimlachend: “Ik heb thuis echt voor hem moeten vechten vanwege ons leeftijdsverschil. Ook het feit dat hij in de jaren ervoor als militair in Indonesië had gevochten, was natuurlijk geen aanbeveling. Maar ik was verliefd en ik wilde dat hij een eerlijke kans kreeg. Ik heb weken niet met mijn vader gesproken om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk stemde mijn vader in met een ontmoeting en toen was het goed.”

Hartverscheurend Ze trouwt op haar 23e. In de kerk, maar dat is niet vanzelfsprekend. Het geloof van haar man is verdwenen. Hij heeft te veel meegemaakt in Indonesië. Hun huwelijk lijdt er niet onder. Ze zijn heel gelukkig. Ze vertelt: “We kregen een zoon en daarna een dochter. Agnes noemden we haar. Dolblij waren we. Maar toen Agnes 3,5 jaar was, kreeg ze leukemie. Ze werd steeds voor een aantal weken opgenomen in het kinderziekenhuis. Hartverscheurend was dat afscheid iedere keer.” Alle goede zorgen ten spijt, verslechtert de situatie van Agnes. Er is geen behandelmethode die blijvend helpt. Na een zwaar ziekbed van 2,5 jaar sterft het meisje. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk”, vertelt mevrouw Lappain verdrietig.

Pijn

Alpha - Senioren

Haar geloof krijgt een knauw. Niet alleen door het grote verlies van haar dochter, maar ook door de reactie van de kerk. Of liever gezegd: het gebrek aan reactie vanuit de kerk. Eén keer worden ze bezocht. Mevrouw Lappain: “We waren er getrouwd en onze kinderen zijn er gedoopt. Het deed zo’n pijn. We zijn jaren niet meer naar de kerk gegaan. Gelukkig kregen we na twee jaar nog een zoon. Dat hielp ons om ons verdriet te verdringen. Want verdringen was het - verwerken lukte nog niet.”

Ze verhuist naar een woon-zorgcentrum en ontmoet daar Nynke Hellema. Ze vertelt: “Eens in het jaar worden de doden in de kerk herdacht. Nynke vroeg me of ik mee wilde gaan. Zo kwam ik weer in de kerk. We werden vriendinnen en ik ging één keer per maand mee naar een ouderengroep die zij leidde.” Niet veel later wordt ze meegevraagd naar een Alpha - Senioren. “Ik zat nog maar net in mijn nieuwe flat en het leek me een mooie manier om mensen te leren kennen. Wat me opviel, was dat iedereen vrijuit z’n mening mocht geven. Het was ongedwongen en gezellig. Ik heb er een goede tijd gehad. Het heeft me m’n geloof weer teruggebracht, dat was ik een beetje verloren. Ik ben dankbaar dat ik mijn geloof nooit helemaal heb verloren, want ik heb God een hoop kwalijk genomen en dat doe ik nog steeds... De Alpha-bijeenkomst over genezing vond ik moeilijk. Ik blijf met de vraag worstelen: waarom moest Agnes sterven? Daar heb ik nooit een goed antwoord op gekregen. Wat ik wel weet, is dat God mijn houvast is. Hij geeft me kracht. ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’; dat lied werd gezongen op de begrafenis van mijn man en hoewel ik nog steeds vragen heb, geloof ik daar heilig in.”

Reis Als beide zoons uit huis zijn, besluiten mevrouw Lappain en haar man een reis naar Indonesië te maken. Het is een beladen reis naar het verleden. Tot overmaat van ramp wordt haar man daar ziek. Uit onderzoek blijkt dat hij kanker heeft. Het is opnieuw een grote klap voor het gezin. Mevrouw Lappain vertelt: “Mijn man heeft nooit kunnen praten over zijn tijd in Indonesië. Een week voor zijn sterven zei hij opeens: ‘Ik wil met de dominee praten’. En de dominee kwam, vier of vijf keer. Intense gesprekken werden het, maar zo goed. Na zijn overlijden leidde de dominee de dienst en er kwam een mooi ‘In memoriam’ in het kerkblad. Kijk!” Ze pakt haar plakboek en ik lees het prachtige ‘In memoriam’. Ze bladert door het boek, duidelijk blij met alle meelevende kaarten die erin zijn geplakt. Ook de foto’s en liturgie brengen haar man even heel dichtbij.

Alpha - Senioren Zelf een Alpha - Senioren geven? Kijk op alphanederland.org/ alphasenioren

Tekst: Marleen van der Hoeven Beeld: Christiaan Bruijn

8


‘Als God renoveert’

De waarde(n) van Alpha in de katholieke kerk De rooms-katholieke kerk komt de laatste jaren vaak negatief in het nieuws. Iedereen kent de pijnlijke verhalen. Daar kunnen en willen we niet omheen. Maar daarnaast staat sinds kort ook een ander - veel minder bekend - verhaal. Een verhaal van vernieuwing en bloei van parochies. In Nederland staan we aan het begin van dat verhaal. We nemen je er graag in mee.

Het begin

Verlangen

Dit bijzondere verhaal begint bij de jonge Canadese priester James Mallon. Hij wordt geconfronteerd met parochies in verval, teruglopend kerkbezoek, gebouwen die slecht onderhouden worden en mensen die er niet veel beter aan toe zijn. Bepaald geen droomstart voor hem, deze kerk in crisis. Al snel ontdekt hij dat zijn parochies ten diepste worstelen met een heftige identiteitscrisis en dat alle andere crises op het gebied van roeping, geloof, gezin, financiën, seksueel misbruik en leiderschap daaruit voortvloeien. Hij stelt: “We zijn vergeten wie we zijn en welke roeping we als kerk hebben.” Daarbij wijst hij onverschrokken op de woorden van Jezus: ‘Er staat toch geschreven: Mijn huis zal een huis voor gebed heten voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.’ (Marcus 11:17). Mallon trekt een stevige conclusie: “Onze essentiële missionaire roeping is zo ver uit onze herinnering geraakt, dat we genoegen zijn gaan nemen met het in stand houden van onszelf (…) in plaats van met het maken van discipelen.” Dat kan en moet anders, vindt hij, en hij gaat voortvarend aan de slag met de vernieuwing van zijn parochies.

Het boek is onlangs in Nederland verschenen, mede op initiatief van Arnoud Drop. Hij vertelt enthousiast: “Bij Alpha Nederland was er al jaren een verlangen om de rooms-katholieke kerk te helpen met haar missie. We baden vaak voor een ingang. Dit boek blijkt zo’n ingang te zijn. Bisschoppen, priesters en leken die het lezen, omarmen het gedachtegoed. Ze willen niet bezig zijn met fusies, krimp en crises. Ze willen missionair bezig zijn en verlangen naar vermenigvuldiging. Met dit boek in de hand hebben we verschillende bisschoppen en vele priesters kunnen bezoeken. Eén bisschop vatte deze nieuwe ontwikkeling mooi samen: ‘Alpha helpt ons echt weer om een persoonlijke relatie met Jezus Christus te krijgen en om dat door te geven aan anderen.’ Als Alpha Nederland trekken wij daarin graag op met parochies, maar het mooie is dat protestantse en evangelische kerken op hun beurt weer putten uit dit vernieuwende katholieke boek. God renoveert zijn kerk en wij mogen daaraan meewerken. Hoe mooi is dat?!” Tekst: Marleen van der Hoeven

Waarde(n) voor een gezonde cultuur:

Vernieuwing Mallon schrijft vervolgens een inspirerend boek over zijn ontdekkingstocht. In ‘Als God renoveert’ beschrijft hij hoe hij een nieuw fundament legt in zijn parochie en de rommel opruimt. Zijn grootste ontdekking, na onderzoek bij zowel katholieke als niet-katholieke kerken, is dat kerken die gezond zijn en groeien meestal een aantal waarden gemeen hebben die kerken die in verval zijn niet hebben (zie kader). Dat is het moment waarop Alpha in zijn verhaal verschijnt. Hij beschouwt Alpha als een programma dat niet alleen diezelfde waarden heeft, maar er ook in slaagt om de kerkcultuur in positieve zin te veranderen. Door middel van herkenbare, humoristische en eerlijke verhalen zet het boek van Mallon je aan het denken over de cultuur van je eigen gemeente. Hij onderbouwt zijn verhaal met een stevige theologie én - dat is ook de kracht van zijn boek - praktische en haalbare adviezen.

Geef prioriteit aan de inhoud van de dienst Wees gastvrij 3. Creëer ruimte voor opbouwende muziek 4. Houd een solide preek op basis van de Bijbel 5. Laat iedereen erbij horen 6. Schep heldere verwachtingen 7. Maak gebruik van elkaars talenten 8. Vorm kleine gemeenschappen 9. Geef ruimte aan het ervaren van de Heilige Geest 10. Word een uitnodigende kerk 1. 2.

Benieuwd naar wat dit boek voor jouw kerk kan betekenen? Neem contact op met info@alphanederland.org of kijk op alsgodrenoveert.nl

9


Doe mee met de Marriage Course - campagne ‘Tijd voor elkaar’ Deelnemers van de Marriage Course doen het natuurlijk allang. Ze maken tijd voor elkaar door zeven keer samen te dineren, in gesprek te gaan met elkaar, samen te luisteren en door te investeren in huwelijkstijd. ‘Tijd voor elkaar’ is nu ook de naam van de nieuwe Marriage Course-campagne.

Hoe ziet de campagne eruit? Bewust tijd nemen voor elkaar heeft positieve effecten op je relatie. Dàt is het uitgangspunt van de campagne. We bedachten drie positieve beloften die op een de grappige manier de mogelijke effecten van het deelnemen aan een Marriage Course verwoorden. Door middel van overdreven, maar herkenbare, garanties willen we stellen stilzetten bij het belang van tijd en aandacht voor hun relatie.

Hoe kun je meedoen?

Wat gaat er gebeuren?

• •

Kijk voor inspiratie op tijdvoorelkaar.nl Lees de informatiebrochure op alphanederland.org/tijdvoorelkaar

• •

Volg een Marriage Course-training Organiseer een Marriage Course in jouw dorp of stad in september of januari

De Tijd voor elkaar-campagne bestaat uit twee promotiegolven van elk drie weken: 26 augustus t/m 15 september 2019 (golf 1) en 23 december 2019 t/m 12 januari 2020 (golf 2). In de eerste golf ondersteunen we lokale Marriage Courses door onder meer met een campagnebusje door het land te rijden en door online te adverteren. De tweede - grotere - promotiegolf in december en januari wil alle Nederlandse stellen uitdagen om tijd voor elkaar te maken door een Marriage Course te volgen.

Promoot je Marriage Course in jouw omgeving tijdens de promotiegolven. Hang bijvoorbeeld de poster op de achterkant van deze Alpha Life op

Gebruik onze promotie- en cursusmaterialen voor jouw Marriage Course

• •

Deel zoveel mogelijk berichten op je social media Niet in de laatste plaats: bid met ons mee via datbidikook.nl

Nieuwe opvoedcursus voor ouders met tieners Onze nieuwste opvoedcursus heet: ‘Parenting Teenagers Course’. De Parenting Teenagers Course helpt ouders van tieners om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als zelfstandigheid, behoeften, grenzen, social media en verantwoordelijkheid. Verbinden

Parenting Teenagers Course geven

“De cursus is geschikt voor zowel christelijke als niet-christelijke ouders. Het doel van de cursus is om ouders te inspireren en ondersteunen in de opvoeding van hun tiener(s). De ouders genieten enorm van de herkenning en verbinding die tijdens de cursus ontstaan,” vertelt Dorine Sommer, Relatiemanager Marriage en Parenting Courses. “Hoewel de meeste kerkleiders het belangrijk vinden om ouders bij hun opvoeding te ondersteunen, hoor ik vaak dat ze dit lastig vinden. De Parenting Teenagers Course helpt kerken en ouders om op een open en laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan.”

Omdat deelnemende ouders soms moeilijk tijd kunnen vinden in hun drukke familieagenda’s, is de manier waarop de cursus wordt gegeven vrij in te vullen. Ook de locatie verschilt per cursus. De cursus kan bijvoorbeeld georganiseerd worden in een kerkgebouw, buurthuis, school of huiskamer. De cursus is makkelijk te geven. Een handleiding, werkboekjes, dvd- en usb-set met cursusvideo’s en promotiemateriaal kun je bestellen op alphabookshop.nl. Aanvullende materialen, zoals scripts om de inleidingen zelf te geven, PowerPoints en promotievideo’s zijn gratis te downloaden als je je cursus registreert op registratie.alphanederland.org. Meer informatie? Kijk op alphanederland.org/parentingcourse

10


Marriage @ Church ‘Als je zelf enthousiast over iets bent, worden anderen dat ook’

Harry en Esther Zijlstra zijn 23 jaar getrouwd. Hij is voorganger van Pinkstergemeente Amsterdam. Als ze horen van het bestaan van de Marriage Course (MC), kiezen ze voor een rigoureuze aanpak. Ze halen ervaren MC-cursusleiders naar hun kerk en volgen de cursus met nog zeven stellen uit hun gemeente. Harry vertelt: “Hierdoor ervoeren we zelf de impact van de cursus en die ervaring willen we graag doorgeven!”

Waarom een Marriage Course?

Om de cursus goed te kunnen geven, is het volgens Harry belangrijk om mensen mee te nemen in het verhaal achter de cursus, juist ook omdat je in de kerk met veel vrijwilligers werkt. Esther vervolgt: “Als je zelf enthousiast over iets bent, worden anderen dat ook. Er zijn in onze kerk nu al veertig gemeenteleden die allemaal op hun eigen manier als vrijwilliger bijdragen aan de Marriage Course. Er zijn kokers, gastvrouwen en -heren, afwassers, tafeldekkers en zelfs een stel dat elke week menukaartjes maakt.”

“In ons 23-jarig huwelijk liep niet alles helemaal van een leien dakje”, vertelt Harry. “In ons tiende huwelijksjaar heeft relatietherapie ons geholpen om scheve dingen recht te zetten. Een groot deel hiervan had met communicatie te maken.” Enigszins geëmotioneerd voegt hij eraan toe: “Ook zagen we in korte tijd meerdere huwelijken in onze nabije omgeving stranden. Heel heftig. Toen hadden wij zoiets van: daar moeten we iets mee. Hoe kunnen we stellen helpen te voorkomen dat ze vastlopen in hun relatie?” Het stel hoorde van de Marriage Course en nam contact op met Relatiemanager Marriage en Parenting Courses Dorine Sommer. “Ik moest direct aan twee cursusleiders denken die hen zouden kunnen helpen”, vertelt Dorine. “De aanpak van Harry en Esther om met het hele team de cursus eerst zelf te volgen, juich ik toe. Door zelf de cursus te volgen en de impact daarvan te ervaren, besef je nog beter hoe goed de Marriage Course voor relaties is. Het is dé manier om je gemeente enthousiast te maken.”

Betrokkenheid van de gemeente Harry vertelt enthousiast: “We zijn erg dankbaar dat zoveel gemeenteleden helpen bij het organiseren van de cursus. Dat zit deels in de cultuur van de kerk, maar het ligt ook aan de manier waarop we over de Marriage Course communiceren.” Esther schiet in de lach: “We deden bijvoorbeeld een sketch”, vertelt ze “waarin we een markant stel speelden dat aan het afwassen was. Zo brachten we het gesprek over relaties en de Marriage Course op gang. We kregen hier veel positieve reacties op.” In het begin vonden Harry en Esther het spannend om over relaties en de Marriage Course te spreken in samenkomsten waar ook singles zijn. “Het bijzondere is dat velen van hen juist graag willen helpen”, ontdekte Harry. “Veel mensen hebben echt hart voor gezonde huwelijken.”

Trainen voor een relatie “Weet je wat opmerkelijk is?” zegt Esther. “Dat mensen hard gaan trainen als ze ergens in willen groeien of iets willen bereiken, bijvoorbeeld voor een sportprestatie. Maar trainen voor een relatie? Dat wordt als iets geks gezien, terwijl investeren in je relatie zo belangrijk is. De Marriage Course is een cursus die deelnemers en hun relatie helpt groeien. Hij is laagdrempelig, werkt preventief, betuttelt niet en nodigt uit tot goede gesprekken.”

Tekst: Wouter ter Keurs Beeld: Wietse Visser Photography

Wil je ook een Marriage Course geven? Kijk dan voor meer informatie op alphanederland.org/marriagecourse. Om toegang te krijgen tot gratis PowerPoints, promotievideo’s en scripts om de inleidingen zelf te geven, registreer je je cursus op registratie.alphanederland.org. Nog vragen? Mail naar dorine@alphanederland.org.

11