Page 1

Uitgave van Alpha Nederland, volgnummer 2017-03


Natte voeten

Hoe is de aarde ontstaan?

Vorig jaar deelden we in Alpha Life onze droom met jullie: ‘In 2036 hebben 1.000.000 mensen het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.’ In aanloop hiernaar hebben we God gevraagd om zijn visie met ons te delen. Hoe doe je dat? Luisteren naar God en zijn visie ontdekken? Wij kozen er als team voor om samen in gesprek te gaan, ervoor te bidden en om met betrouwbare, wijze mensen te praten.

Waarom laat God lijden toe?

Niet veel later kwam tijdens onze gebedstijd de profetie uit Ezechiël 47:1-12 naar voren. Ik vat het (lezenswaardige!) verhaal hier graag voor je samen. Ezechiël wordt meegenomen langs een stroom van water die uit de tempel sijpelt en langzaam maar zeker verandert in een ondoorwaadbare rivier. Een stroom die uitmondt in de Dode Zee en die leven brengt: ‘…overal waar de rivier stroomt, komt leven’ (vers 9). Deze profetie raakt aan ons verlangen voor Nederland en ons geloof dat daar waar we Jezus verkondigen het dorre en dode weer tot leven kan komen. Al ruim twintig jaar worden in heel Nederland Alpha’s gegeven. Meer dan 250.000 Nederlanders hoorden op een Alpha over Jezus. Stel je eens voor dat die eerste twintig jaren te vergelijken zijn met het water dat tot aan de enkels staat. Ik geloof dat we als Alpha Nederland de komende twintig jaren verder mogen waden door die stroom, tot het water tot aan onze knieën staat (vers 4). En daarna waden we graag nog verder… We waden overigens gelukkig niet alleen. Samen met nog veel meer organisaties en individuen maken we deel uit van Gods plan met ons land, ons continent en deze wereld. Tegelijkertijd motiveert en enthousiasmeert het ons als Alpha Nederland om een prikkelend, uitdagend doel te hebben dat past binnen Gods opdracht om aan alle mensen het goede nieuws bekend te maken. We kijken dankbaar terug op twintig jaar ‘natte voeten’ en zien verlangend uit naar wat komen gaat als we blijven lopen in de stroom van levend water. Loop jij mee? Arnoud Drop Directeur Alpha Nederland

Colofon Uitgever Stichting Alpha Nederland Hoofdstraat 51a 3971 KB Driebergen T 0343 – 74 50 70 E info@alphanederland.org W alphanederland.org IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 KVK-NR. 32085192 Alpha – Bookshop T 0341 – 74 00 85

E info@alphabookshop.nl W alphabookshop.nl Redactie Christiaan Bruijn (fotograaf) Tanya Drop (vormgever) Michelle Tuk (redacteur) Marleen van der Hoeven (hoofdredacteur) E communicatie@alphanederland.org Advertenties en bijsluiters Prijzen op aanvraag: E communicatie@alphanederland.org

2

Giften Stichting Alpha Nederland is voornamelijk afhankelijk van giften. Steun ons werk en maak een gift over naar IBAN NL07 RABO 0372 9695 85 t.n.v. Stichting Alpha-cursus Nederland in Driebergen. Voor lijfrentes en legaten kun je contact opnemen met Jaïr Sagström (jair@alphanederland.org). Alpha Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zie alphanederland.org/anbi.


Jasons verhaal ‘Hey, ik ken je nog niet. Wie ben je?’

Deze eenvoudige vraag verandert het leven van Jason Jacobs (29 jaar) voorgoed. Het is hét antwoord op zijn eerste, aarzelende gebed. Twaalf jaar is Jason als hij met zijn ouders en zussen vanuit de hoofdstad van NieuwZeeland verhuist naar Neerkant, een klein dorpje in Brabant. Ze bezoeken daar nog even de katholieke kerk, maar geven er al snel de brui aan. Jason vertelt: “Ik vond de kerk saai. Ik geloofde wel in God, maar Hij was voor mij heel ver weg en absoluut niet relevant.”

Malloten In 2004 scheiden zijn ouders. Jason gaat bij zijn vader wonen: “Na een paar jaar ging m’n vader daten. Via een christelijke datingsite ontmoette hij zijn huidige vrouw. Niet veel later liet hij zich dopen. Ik had leuke discussies met hem over het geloof en hij gaf mij een Bijbel.” Met die Bijbel kan Jason niet veel. Het boek verhuist met hem mee als hij met zijn jeugdvriendin gaat samenwonen. Jason vervolgt: “M’n Bijbel verstofte gewoon. Ik had alles wat ik wilde. Een leuke vriendin en een goede carrière. Ik had geen enkele reden om God nodig te hebben, dacht ik. Ik had ook geen christenen in mijn omgeving. Eerlijk gezegd vond ik christenen een stelletje malloten bij elkaar. Ik had er niks mee.”

Eerste gebed Dan gaat zijn vriendin een weekendje weg. Jason verveelt zich en pakt voor het

eerst sinds jaren zijn Bijbel en leest die in zijn tuin. Een buurvrouw ziet dat en ze raken in gesprek. Zij heeft zelf ook niks met het geloof, maar vertelt hem over een depressief meisje dat bij de evangelische gemeente CLC in Den Haag is genezen. Dat hele weekend spookt het woord CLC door zijn hoofd. Opeens denkt hij: ik kan gewoon naar de kerk gaan. M’n vriendin is weg, niemand hoeft het ooit te weten. Hetzelfde moment spreekt hij zijn eerste gebed uit: ‘Hey, Big Guy, ik praat volgens mij tegen de muur. Morgen ga ik naar de kerk. Zorg maar dat ik er aanspraak heb.’ De hippe dienst en de liedjes spreken hem aan. Er wordt een oproep gedaan: ‘Steek je hand op als je een keuze voor Jezus maakt’. Jasons hand blijft ergens bij zijn oor steken. Het wordt gezien. Lars stapt op hem af en stelt de vraag die Jasons leven verandert: ‘Hey, ik ken je nog niet. Wie ben je?’

Vragen Jason vertelt lachend: “Lars bleek geen malloot, maar een heel normale gast. Ik werd uitgenodigd voor een barbecue en biertje bij zijn Connectgroup.” Daarna gaat hij vaker naar de kerk. Hij vervolgt enthousiast: “Ik had veel vragen over het ontstaan van de aarde, het lijden in de wereld en de betrouwbaarheid van de Bijbel.” Zo komt hij op een Alpha

3

terecht: “Ik stelde veel vragen en kreeg daar ook alle ruimte voor. Ik kreeg ook een goede tip: Jason, met je vragen is niks mis, maar de vraagstukken waar generaties voor jou al duizenden jaren mee bezig zijn, gaan wij waarschijnlijk niet in negen weken oplossen. Probeer eerst eens te ontdekken wie Jezus is.” En dat doet Jason. Tijdens het Alpha-weekend vraagt hij om gebed en ontvangt rust en vreugde. Vanaf dat moment noemt hij zich een christen en niet veel later wordt hij gedoopt. De jaren daarna geeft hij zelf Alpha’s: “Ik zoek continu naar manieren om te evangeliseren. Mijn geloof is het middelpunt van mijn leven geworden. Ik probeer daarin nederig en laagdrempelig te zijn, zodat ik aansluiting houd met niet-christenen. In mijn huidige kerk Motion in Utrecht ben ik sinds kort, samen met mijn vrouw, verantwoordelijk voor de afdeling Community: de plekken waar mensen gezien en betrokken worden en waar zij hun talenten kunnen ontdekken en inzetten. Nu ben ik degene die hopelijk verschil maakt in het leven van de mensen die onze kerk bezoeken door steeds weer opnieuw die belangrijke vraag te stellen: Hey, ik ken je nog niet. Wie ben je?” Tekst: Marleen van der Hoeven Beeld: Christiaan Bruijn


Droomdragers gezocht! In de afgelopen jaren hebben we veel nieuwe, betrokken donateurs mogen verwelkomen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen enthousiast geven om en aan onze missie. Zoals Arnoud Drop in zijn column op pagina 2 schrijft, hebben wij een droom. We dromen dat de rivier, beschreven in Ezechiël 47, werkelijkheid wordt in Nederland. Deel jij die droom en zie jij mogelijkheden om aan de verwezenlijking hiervan financieel bij te dragen? Neem dan contact op met onze fondsenwerver Jaïr Sagström (jair@alphanederland.org) of kijk op de website: alphanederland.org/droomdrager.

Bestel hem nu! De nieuwe handleiding voor Alpha-teamleden Ben je gespreksleider op een Alpha? Dan hebben we goed nieuws voor je! Speciaal voor Alpha-teamleden hebben we een nieuwe handleiding ontwikkeld. Deel 1 bevat twee trainingen: ‘Kleine groepen’ en ‘Bidden in het weekend’. Deel 2 omvat per bijeenkomst alle vragen die je in je kleine groep kunt stellen en daarnaast veel praktische tips. Een musthave dus voor ieder Alpha-teamlid. Je bestelt deze handleiding én andere materialen op alphabookshop.nl.

Nieuw: Alpha - Senioren In 2040 zijn ruim vier miljoen(!) Nederlanders 65+. Dat is zo’n 23% van alle Nederlanders; een enorm aantal dus. Het is een groep die in de (voor)laatste levensfase is beland met heel eigen levensvragen. Ook worstelen sommige senioren met thema’s als eenzaamheid en zingeving. De hoogste tijd dus voor een nieuwe Alpha speciaal voor deze doelgroep. Op Alpha - Senioren willen we 65-plussers een plek bieden waar ze op een ontspannen manier in gesprek kunnen gaan met generatiegenoten over het christelijk geloof. Ook biedt de cursus ruimte om nieuwe vriendschappen op te bouwen. Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op alphanederland.org/alphasenioren of volg de landelijke Alpha - Seniorentraining in Veenendaal op 16 september!

Opmerkelijke Alpha – Students In Rotterdam hebben de zes grootste studentenverenigingen zich georganiseerd in de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Een van hun taken is om zoveel mogelijk studenten aan te moedigen om lid te worden van een studentenvereniging. In die overwegend niet-christelijke omgeving beweegt Navigators Rotterdam zich als een vis in het water. Peter Jos (21) van de Navigators gaf zelfs een Alpha aan geïnteresseerde bestuursleden van deze studentenverenigingen. De interesse was groot en tot verrassing van Peter Jos vroegen de verenigingen uit zichzelf om een nieuwe Alpha in het aankomend bestuursjaar: ‘Alsof het vanzelfsprekend is dat ieder nieuw bestuur Alpha doet…’ Een aansprekend initiatief dus wat in Rotterdam - en hopelijk ook in ander studentensteden - een mooi vervolg krijgt!

4


Alpha Nederland Training Nieuwe en ervaren leiders van Alpha en de Marriage en Parenting Courses: opgelet! Op 16 september starten we met honderden leiders uit heel Nederland samen het nieuwe seizoen. Deze training biedt jou en je medeteamleden de ideale kans om je kennis van de cursus weer eens helemaal op te frissen. Voor ervaren Alpha-leiders is een nieuw programma ontwikkeld in samenwerking met Nederland Zoekt. Op deze verdiepingstrack willen we je de nodige handvatten aanreiken om het ‘Verder na Alpha’-traject in jouw omgeving in te richten. Niet zozeer door een programma of door een vervolgcursus, maar door te kijken naar hoe Jezus zijn discipelen bij de hand nam en hun leerde zijn volgelingen te zijn. Kijk voor meer informatie op: alphanederland.org/evenementen. Welkom!

Alpha in asielzoekerscentrum In Dronten is vorig jaar september voor het eerst een Alpha gestart met asielzoekers. Nico Smeding zat in de organisatie. Hij vertelt enthousiast: “Onze gewone Alpha bestond uit een klein groepje deelnemers uit het asielzoekerscentrum (AZC) in Dronten. Deze mensen zijn zo enthousiast geworden op die Alpha dat ze andere mensen binnen het AZC aanmoedigden om een Alpha te gaan doen. Om die reden hebben we zelfs een extra Alpha in januari moeten inlassen voor die specifieke doelgroep. Binnen de kortste keren hadden we een groot team bij elkaar van chauffeurs, koks, inleiders en tolken. Het mooie was dat veel kerken hieraan meewerkten. Ook een aantal asielzoekers van de eerste Alpha draaide mee. Het werd een mooie, gezegende Alpha. Mede als gevolg van die Alpha zijn verschillende deelnemers gedoopt. Zij getuigden dat ze een nieuw leven willen leiden. Beide Alpha’s werkten als een olievlek, want er zijn alweer nieuwe aanmeldingen vanuit het AZC voor een volgende Alpha. We zien vol verwachting uit naar wat God gaat doen!” Wil je ook een Alpha geven aan asielzoekers? Mail dan naar joost@alphanederland.org. De Alpha Film Series is beschikbaar in Farsi en Arabisch.

Alpha - Youth zoekt bloggers en vloggers Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat… Deze en andere social media zijn niet meer weg te denken uit de cultuur van jongeren. Moeten wij daar iets mee? Ja, en dat doen we dus ook. Omdat de onlinewereld tegenwoordig zo belangrijk is voor jongeren, willen we ook daar de mooiste boodschap goed vindbaar laten zijn. Hoe we dat doen? Bij Alpha - Youth draait een gaaf team van jonge vrijwilligers die voor ons fotograferen, bloggen en vloggen. Zo zijn we te vinden op Facebook, Instagram, Google en ook steeds meer op YouTube. Kijk daar eens op ‘Alpha - Youth NL’ en vind er bijvoorbeeld een praktische en aansprekende video over bidden. Gemaakt door de zestienjarige Elias die zelf een paar toffe tips geeft. Ken of ben jij toevallig ook zo’n jonge creatieveling die graag wil vloggen of bloggen met een doel? Stuur dan een mailtje naar marjolein@alphanederland.org.

5


‘Bezinning op relaties is zo waardevol!’ Haar eerste jaar bij Alpha Nederland zit erop. Een mooi moment voor Dorine Sommer - (Relatie)Manager Marriage en Parenting Courses - om de balans op te maken.

Waar ben je vooral mee bezig?

is ongelofelijk belangrijk dat we met z’n allen goed nadenken over de manier waarop we deze meest intieme relaties vormgeven. Vaak schiet het er in de drukte van alledag bij in, maar bezinning op relatie(s) is zo waardevol! De Marriage en Parenting Courses geven de lokale kerk belangrijke tools in handen om mensen binnen en buiten de kerk te helpen bij het reflecteren op en investeren in die relaties.”

“Ik geniet enorm van mijn werk. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan de kwaliteit en kwantiteit van ‘mijn’ cursussen. Ik heb veel contact met cursusleiders, persoonlijk en tijdens trainingen, en ik zorg ervoor dat zij met goed materiaal aan de slag kunnen gaan. Zo zijn we nu onder meer volop bezig met het vernieuwen van het Parenting Children Course-werkboekje, de Premarriage Course-handleiding, PowerPoints, Mindmaps en scripts van de bijeenkomsten. Ook heb ik veel contact en denk ik graag mee met mensen en kerken die zoeken naar manieren om te investeren in de kwaliteit van huwelijken en gezinnen.”

Hoe zijn de reacties van deelnemers? “Wat in alle cursussen heel erg wordt gewaardeerd, is de interactie tussen deelnemers. De oefeningen in de werkboekjes geven mensen handvatten voor diepgaande gesprekken. En of dat nu samen met je partner is (tijdens een Premarriage of Marriage Course) of samen met andere ouders (tijdens een Parenting Course), die interactie is eigenlijk de spil van alle cursussen. Deelnemers van de Parenting Courses geven terug dat ze niet uitgepraat raken, dat de thema’s ze erg aan het denken zetten en dat de praktische tips inspirerend en handig zijn. Deelnemers van de Premarriage en Marriage Courses zijn vaak verbaasd dat ze nog zoveel nieuwe dingen ontdekken over hun partner en dat hun relatie zich (verder) verdiept. Dat zijn zo’n beetje de meest gehoorde reacties.”

Waarom houdt Alpha Nederland zich eigenlijk bezig met cursussen rondom huwelijk en gezin?

Hoe denk je dat de Parenting Courses zich in de komende jaren ontwikkelen, waar hoop je op?

“Kerken en christenen zijn volgens mij niet alleen geroepen om te denken en te spreken over de relatie tussen God en mens, maar ook over de relaties tussen mensen onderling. In een tijd waarin huwelijken en gezinnen sterk onder druk staan, kunnen zij tegenwicht bieden door deze cursussen aan te bieden en daarmee te investeren in die relaties. Dat is zo belangrijk! Een sterk huwelijk en een liefdevol gezin hebben namelijk een enorm effect op beide partners, de kinderen en hun omgeving. Het domino-effect daarvan kan generaties lang doorwerken. Binnen de visie van Alpha Nederland (evangelisatie van Nederland, vitalisering van de kerk en transformatie van de samenleving) zijn de relatiecursussen een belangrijke pijler.”

“Waar ik op hoop...? Dat alle ouders in Nederland zich vol liefde en toewijding bezinnen op hun rol als opvoeder en op de functie van hun gezin! En natuurlijk is het fantastisch als de Parenting Courses daar een mooie rol in spelen. Ik ben ontzettend enthousiast over de verbindende kracht van deze cursussen. Ze bieden ouders namelijk niet alleen de kans om bewust stil te staan bij hun manier van opvoeden, maar het zijn ook plekken waar volop ruimte is voor kwetsbaarheid, eerlijkheid en onderlinge verbondenheid. Ik hoop en verwacht dat het aantal Parenting Courses in kerken en woonkamers enorm toeneemt en dat het effect van deze cursussen op gezinnen, buurten, scholen en kerken overal zichtbaar wordt!”

Waarom vind jij de Marriage en Parenting Courses relevant voor kerken?

Ben je enthousiast geworden en wil je ook een Marriage, Premarriage of Parenting Course geven? Kijk voor meer informatie op: marriagecourse.nl, premarriagecourse.nl en parentingcourse.nl of mail dorine@alphanederland.org.

“Wanneer het normaal wordt om in relaties te investeren, zal dat de kerk en de samenleving ten goede komen. Kerken worden sterker als er aandacht is voor huwelijken en gezinnen van kerkleden. Gods liefde is zichtbaar in liefhebbende relaties en dat brengt het evangelie dichter bij mensen die God niet kennen. Het

Tekst: Marleen van der Hoeven Beeld: Christiaan Bruijn

6


Alpha @ Church

‘Alpha doet iets met mensen, God is hier aan het werk’

“Het klinkt Fries hè, Getsewoud, en dan heet ik ook nog Taco.” Zo begint het gesprek met Taco Koster - predikant in CrossPoint - een protestantse kerk in Getsewoud. Alleen is Getsewoud (17.000 inwoners) geen Fries dorp, maar een Vinex-wijk in Nieuw-Vennep. Hier gaat Taco in 2011 aan de slag als predikant-pionier op de tweede pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is voor Taco duidelijk dat Alpha ook hier een plek krijgt.

“Ik had in mijn vorige kerk in Rijnsburg Alpha – Youths meegemaakt met zestig tieners, het was echt booming daar,” vertelt Taco Koster. Alpha – Youth hielp jongeren om iets van God te ontdekken, aldus Taco. “Ze maakten bewuste keuzes in hun leven en ik zie ze nu weer op belangrijke plekken in de kerk, fantastisch! Het Alpha-werk bracht ons een bewustzijn voor mensen buiten de kerk en meer ruimte voor gebed.”

die gescheiden zijn en sinds kort geven we een Marriage Course om bestaande relaties te versterken. Relatieproblemen staan in de top 3 van problemen in deze wijk, dus daar willen we mensen bij helpen.” Bij het tweede speerpunt staat het geloofsgesprek centraal, volgens Taco. “Alpha is daarin echt geweldig. Er gebeurt altijd iets, ik zie God aan het werk.” Hoewel Alpha niet altijd leidt tot een geloofskeuze, ziet Taco wel iedereen stappen zetten. “De deelnemers geven dit zelf ook aan. Ze vinden Alpha waardevol.”

Op bezoek bij de buren

Alpha in CrossPoint

Vervolgens ging Taco werken op een pioniersplek in Getsewoud, in een totaal andere context. Hoe begon hij hier? “Ik heb toen tegen alle betrokken christenen gezegd dat ik graag persoonlijk bij hen langs wilde komen. Om even een uurtje met hen te praten. Maar ik vroeg hun bij het maken van die afspraak om ook meteen voor mij een afspraak met hun buren te maken. Daar wilde ik dan ook een uurtje langsgaan. Gewoon om te horen wat er speelde in Getsewoud.” Deze gesprekken maken Taco duidelijk dat God en de kerk compleet uit beeld zijn bij de inwoners van Getsewoud en dat veel relaties onder druk staan.

Twee speerpunten

Toch is een Alpha in Getsewoud anders dan in Rijnsburg. De deelnemersaantallen zijn lager, de stappen die mensen zetten zijn kleiner. “Maar ik ben wel blij met de kleine stappen die mensen richting Jezus zetten. We zijn soms zo gefocust op dat laatste stapje, maar daar gaan veel kleine stapjes aan vooraf zoals vooroordelen wegnemen rondom christenen. Er was bijvoorbeeld een vrouw die de eerste twee Alpha-avonden alleen maar oplette of er niemand was die haar probeerde te bekeren. Toen ze tot de conclusie kwam dat we haar niks wilden opdringen, kwam er ruimte voor haar eigen vragen. Die overigens steengoed waren. En soms maken we mee dat mensen echt met God gaan leven, geweldig!”

Daarom hebben ze bij CrossPoint twee speerpunten: mensen helpen en het christelijk geloof introduceren. “We willen iets goeds delen met de mensen om ons heen, dus organiseren we avonden voor mensen

Tekst: Michelle Tuk Beeld: Christiaan Bruijn

7


Resultaten Alpha – Campagne

a lph sA en ev eg ctg nta Co

W a lph sA en ev eg ctg nta Co

e: ati rm info ge eri ov en er ne an r, w aa

ngs d

e sne

lweg

jn te Mi oots uur gr ont av

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h alp

jn te Mi oots uur gr ont av

jn te Mi oots uur gr ont av

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h lp a

jn te Mi oots uur gr ont av

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h lp a

00 1M6ijn0ts.t0 e r sfolders

o u g itrnoondtuigin g Alpha-u avo

e: ati form e in rig ve no re ee nn wa ar, Wa

W a lph sA en ev eg ctg nta Co

a lph sA en ev eg ctg nta Co

7

ards la

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h alp

jn te Mi oots uur gr ont av

e: ati form e in rig ve no re ee nn wa ar, Wa

e: ati rm info ge eri ov en er ne an r, w aa

billbo

jn te Mi oots uur gr ont av

e: ati rm info ge eri ov en er ne an r, w aa

e: ati form e in rig ve no re ee nn wa ar, Wa

a lph sA en ev eg ctg nta Co

W a lph sA en ev eg ctg nta Co

jn te Mi oots uur gr ont av

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h alp

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h lp a

W a lph sA en ev eg ctg nta Co

a lph sA en ev eg ctg nta Co

jn te Mi oots uur gr ont av

ions

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h alp

e: ati form e in rig ve no re ee nn wa ar, Wa

instat

jn te Mi oots uur gr ont av

e: ati rm info ge eri ov en er ne an r, w aa

45 tre

e: ati form e in rig ve no re ee nn wa ar, Wa

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h lp a

e: ati rm info ge eri ov en er ne an r, w aa

rs op

a lph sA en ev eg ctg nta Co

W a lph sA en ev eg ctg nta Co

poste

210

jn te Mi oots uur gr ont av

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h lp a

W a lph sA en ev eg ctg nta Co

a lph sA en ev eg ctg nta Co

spandoeken in heel Nederland

jn te Mi oots uur gr ont av

op ezoekers unieke b

rsus.nl

alphacu

e: ati form e in rig ve no re ee nn wa ar, Wa

e: ati rm info ge eri ov en er ne an r, w aa

750

87.000

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h alp

al rha lls t ve ry l he ar G s.n kijk Be rsu Be van acu h alp

1.745.0

bereik F aceboo

1.100

rs in 20

A0-poste

00

k en Go

steden

ogle-ca

mpagn

e

1.296 Alpha’s gestart

De laatste Bear Grylls-campagne… Nog één keer daagt Bear Grylls heel Nederland uit om op avontuur te gaan. Van september tot en met december 2017 vindt de laatste fase van de campagne plaats. Facebook, Google, spandoeken, billboards, A0-posters; alle middelen worden nog één keer ingezet. Doe je mee? Kijk voor meer informatie op: alphanederland.org/campagne

r t ve he ar kijk Be Be van acu h alp

Profile for Alpha Nederland

Alpha Life 2017  

Alpha Life is het magazine van Alpha Nederland. Bekijk de laatste (campagne)ontwikkelingen, geniet van het persoonlijke verhaal van Jason en...

Alpha Life 2017  

Alpha Life is het magazine van Alpha Nederland. Bekijk de laatste (campagne)ontwikkelingen, geniet van het persoonlijke verhaal van Jason en...

Advertisement