Page 1

KIZLAR ATAKTA KIÅž PROGRAMI

10.16 - 03.17


GÜÇLENDİRME Ergenlik d

ö

GÖNÜLLÜLÜK ı

nemi

Kad n dayan

Sosyal dezavantaj Gen Do Ki

ş

ğ

ç ı

isel geli

Sanat at

ö

ş

G

ı

im

lyeleri

mas

ı

Kampanyalar Sosyal etki raporlar

Feminist hareket

k zlar

a sporlar

ış

YARATICI FARKINDALIK

ö ü ü ö ü üü

G G

üç

n

n

ll

ll

payla

şı

Akademik m

üç

Yenilik lenme

al

malar

Sosyal medya

retim

lendirirken g

ç ış

ı

ç

i toplumsal cinsiyet

ı

fark ndal

ığı


Kadın çalışmaları kaynak üretimi

100 genç kız

Gönüllülük

KIŞ PROGRAMI

Doğa sporları

Kişisel gelişim

2 günlük program


Taslak

PROGRAM 1.

GÜN DOĞA GÜNÜ


TREKKING

KAMP YEMEĞİ

Tali yol ve patikada ger

ç

ekle

ş

tirilen y

ü ü üş r

y

Kamp alan nda ile

hem bireysel hem de grup sorumlulu geli ama

ç

ş

ğ

unun

tirilmesi

ı.

lanmaktad r

ı

ORYANTİRİNG

ıı

ı

Matematiksel ve g

kat l mc larla beraber pratik kamp yeme t

ü

ğ

ı

ketilecektir

.

Kamp

ruhu ve payla peki

ş

ı çı ı

i haz rlan p

şı ı

l k

m n

tirilmesi

hedeflenmektedir

ı

zekan n geli

ş

ö

rsel

tirilmesini

destekleyen pusula

ı ı

kullan m

ve do

ğ

ö ıı ı ış

ada y

n

bulma oyunu ile kat l mc lar

.

yeni bir spor ile tan

acaklar

.


Taslak

PROGRAM 2.

GÜN AKADEMİ GÜNÜ


KİŞİSEL GELİŞİM Toplumsal cinsiyet

,

cinsel

sorumluluk ve ileti i

ç

eri

ğ

ş üü ş .

iyle ilgili ki

geli

ş ş

geli

im mod tirilmi

ş

l

tir

YOGA Yoga e

im

isel

ğ

RİTİM VE DANS ı

itmenleri taraf ndan

verilen derste

,

ı

yap lan

Ritim ve dans at m

egzersizler sayesinde zihin

ş

mesi hedeflenmektedir

.

lyeleri

zikle yakalanan uyum

sayesinde beden ve bilincin

ve bedenin uyum ve huzura eri

ü

ö

ı ı

odaklanmas n

ı

ıı

h zland r rken fiziksel geli sa

ğ

ş

zihinsel ve ime katk

ı.

lamaktad r

ı

Kızlar Atakta Winter Program 2016  

The pilot program of winter program; Girls Without Barriers

Advertisement