Page 85

Poglavje B – Gonilne sile mobilnosti in prometa

Karta B4-2: Število prihodov turistov v Avstriji. Obseg prometa v bližini turističnih središč Da bi bilo mogoče opisati znotrajalpski turistični in prostočasni promet, so bile podrobneje analizirane prometne razmere v bližini turističnih središč znotraj Alp. V ta namen je bil analiziran obseg prometa na dostopnih cestah do avstrijskih turističnih središč.

Vsa turistična središča, ki so bila obravnavana, realizirajo večino nočitev v zimski sezoni (glej sliko B4-5). Turistična območja v bližini Arlberga, Radstadta in Rauz-Flexna so usmerjena predvsem v zimski turizem, samo v občinah Gasteina (Klammtunnel) je bolj pomemben poletni turizem.

Kazalec »turistična intenzivnost« opredeljuje turistična središča kot turistična naselja, ki so opremljena s številnimi objekti za zadovoljevanje potreb turistov (glej karto B4-1). V povezavi s prometom je pomembna uporaba turističnih objektov. Iz tega razloga so upoštevane absolutne številke prihodov gostov. Na podlagi teh številk je mogoče sklepati, katere občine bodo povzročile povečanje obsega turističnega prometa (glej karto B4-2). Navedene merilne postaje se nahajajo na dostopnih cestah do turističnih središč. Število nočitev, navedenih v nadaljevanju, se nanaša na vse občine, naštete v tabeli B4-1. Merilne postaje

Cesta

Razlaga

81 Arlberg­tunnel

S416

Povezava med Vorarlbergom in Tirolsko, dostop do Ischgla in St. Antona/Arlberga

49 Radstadt

B99

Dostop do grebena Nizkih Tur in smučišč na območju občine Untertauern

85 Klammtunnel (Dorfgastein)

B167

Dostop do Visokih Tur, Bad Gasteina in Bad Hofgasteina

998 Rauz-Flexen

B198

Dostop do smučišč na območju občin Lech, Klösterle

Tabela B4-1: Izbrane postaje za merjenje prometa.

Slika B4-5: Sezonskost izbranih turističnih središč v letu 2005. AKot je bilo ugotovljeno na primeru prelaza Brenner, tudi tukaj vse merilne postaje izkazujejo največji obseg prometa ob sobotah v času letnih in zimskih počitnic. Glavni razlog so potovanja v turistične destinacije in iz njih. Omejitev turistične dejavnosti le na zimski turizem je vzrok, da je obseg prometa najgostejši ob sobotah pozimi. Turistični prihodi in odhodi znotraj regij sovpadajo s prometom dnevnih turistov, ki potujejo v regionalna smučarska središča. Merilne postaje Radstadt, Arlberg in v predoru Klamm spremljajo tudi čezalpski (turistični) promet, čeprav po drugih

69

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement