Page 59

Poglavje B – Gonilne sile mobilnosti in prometa

Št. prebivalcev (2005)

Površina (km2)

Gostota prebivalstva (št. prebivalcev/km²)

Trajni poselitveni prostor (km2)

Gostota prebivalstva (prebivalcev/km2)

2

3

2/3

4

2/4

Tirol

692.281

12.648

54,7

1.542

449,0

Vorarlberg

363.237

2.601

139,7

621

583,0

Salzburg*

524.400

7.154

73,3

1.540

340,5

Styria*

1.183.303

16.392

72,2

4.948

239,1

Germany – Area of the Alpine Convention

1.473.881

11.072

133,1

5.650

260,9

Autonomous Province of Bolzano/Bozen

477.067

7.400

64,5

612

779,5

Switzerland – Area of the Alpine Convention

1.827.754

24.862

73,5

3.475

525,8

Regija 1

Tabela B1-4: Gostota prebivalstva na nekaterih alpskih območjih [vir: Salzburg (Amt der Salzburger Landesregierung 2004), Vorarlberg (BMVIT 2005), Styria (Amt der Steirischen Landesregierung 2001), Tirol (Amt der Tiroler Landesregierung 2004), Bolzano/Bozen (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2004), DE (LfStaD 2004 ), CH (FSO 1985)]. * delno pripada območju Alpske konvencije.

Na splošno imajo najvišji selitveni saldo ruralna območja blizu velikih mest na obrobju Alp, zlasti v Švici in na Bavarskem na severnem robu in vseh južnih robovih alpskega loka. Ta so namreč zelo privlačna za zaposlene oz. dnevne migrante, poleg tega alpske krajine, kot npr. Tirolska, Zgornja Bavarska in okolica alpskih jezer, privlačijo starejšo generacijo, ki si tamkajšnje kraje izberejo za bivanje v času upokojitve (StMWIVT 2004, INSEE 2001). Temu nasprotno v nekaterih perifernih alpskih območjih z nizko gostoto prebivalstva, ki so blizu glavne alpske verige in so odmaknjena od širokih dolin, število prebivalstva pada (npr. italijanske Alpe) (Varotto 2004). Razvoj migracije v 90. letih kaže sorazmerno raznoliko strukturo (karta B1-4). Nekoliko izrazitejši negativni selitveni saldo je opaziti na območjih v notranjosti, medtem ko območja blizu meje beležijo pozitivno stopnjo migracije. V francoskih Alpah je prišlo le do manjših sprememb in v primerjavi z drugimi alpskimi območji je stopnja migracije stabilna, saj je število prebivalstva v občinah nizko, zato so absolutne spremembe majhne, relativne pa velike. Medtem, ko skoraj vse občine v nemških Alpah izkazujejo visok pozitivni selitveni saldo, pa številne avstrijske občine v večini zveznih dežel občutijo upadanje števila prebivalcev. Zaradi velikega prestrukturiranja domače industrije v Zgornji Štajerski je severna alpska območja Mürzzuschlag, Bruck an der Mur in Leoben prizadela huda kriza (Regionalmanagement Obersteiermark Ost, 2000). Na območju Leobna se je na primer število prebivalstva v letih 1981–2001 znižalo za 15 %. Samo občine, ki ležijo blizu večjih mest, kot so Innsbruck, Celovec, Salzburg in Dunaj, padca števila prebivalstva niso občutile.

Glavne ugotovitve Stanje 55,8 % prebivalstva je zgoščenega v manjših središčih z 2.500 do 25.000 prebivalcev. V letih 1990–2000 se je število prebivalcev povečalo v 57,8 % občin. V velikih mestnih središčih sta prebivalstveni razvoj in periurbanizacija podobna tistim v središčih zunaj alpskega loka. Gostota prebivalstva, ki jo izračunamo ob upoštevanju trajnega poselitvenega prostora, je primerljiva z gostoto prebivalstva v metropolah zunaj alpskega loka. Pozitivni selitveni saldo je značilen zlasti za občine, ki ležijo ob severni nemški in švicarski meji alpskega loka in ob južni meji v dolini Adiže. Trendi Za alpski lok je značilna dinamična, vendar precej neenotna rast prebivalstva. Rast prebivalstva na območju Alpske konvencije je precej višja, kot je povprečje v EU-15. V žarišču Demografski razvoj prek alpskega loka samo po sebi ni enakomerno porazdeljen (to je v nasprotju s cilji Alpske konvencije) in zaradi neenotne distribucije dejavnikov, kot so gospodarska rast, razpoložljivost storitev javnega interesa ali način življenja, je verjetno, da se bodo tovrstna nasprotja še poglobila.

43

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement