Page 54

Poročilo o stanju Alp

Razvoj občin na območju Alpske konvencije Trend sprememb v številu prebivalstva v občinah na celotnem območju Alp v letih 1990–2001 je mogoče povzeti, kot sledi: •

25,7 % (1.535) občin je zabeležilo padec števila prebivalstva, ki znaša več kot 1 %,

6,6 % (395) občin doživlja stagnacijo, sprememba v številu prebivalstva je bila ± 1 %,

57,8 % (3.448) občin je zabeležilo rast prebivalstva med 1 % in 25 %, medtem ko je 9,6 % (574) občin imelo celo višjo rast.

Leta 2000 je 4.547 (76,4 %) občin štelo manj kot 2.500 prebivalcev. V teh občinah živi samo 27,1 % celotne alpske populacije. V tretjini vseh alpskih občin je živelo manj kot 500 ljudi (tab. B1-2), v manj kot 0,2 % vseh občin pa je živelo več kot 5.000 prebivalcev. Visok odstotni delež alpskega prebivalstva (20,1 %) je zgoščen v občinah s 2.000 do 5.000 prebivalci. Okoli 35,7 % ljudi živi v mestnih središčih, ki štejejo od 5.000 do 25.000 prebivalcev, 17,1 % prebivalcev pa živi v večjih mestih z več kot 25.000 prebivalci. Analiza upadanja števila prebivalcev v 90. letih je pokazala, da najmanjše in največje občine pogosteje doživijo padec števila prebivalstva, ali povedano drugače, občine, ki štejejo od 2.500 do 25.000 prebivalcev, so manj prizadete od zmanjšanja števila prebivalcev. Najmanjša občina v Alpah je Rochefourchat (Drộme), v kateri danes živi en sam prebivalec, medtem ko je leta 1870 v tej občini živelo 150 ljudi. V majhnih občinah so spremembe v številu prebivalstva sorazmerno največje. Tak primer je občina Monestier-d’Ambel (Isere), ki je leta 1990 štela 65 prebivalcev, sedaj pa ima le še 20 prebivalcev (-69 %).

Razredi prebivalcev1 1

Število občin 2

Delež v celotnem številu občin (%) 3

V alpskem loku je veliko število prebivalstva zgoščeno v mestih in velikih občinah (Perlik&Debarbieux 2001). Občine, ki so v evropskem kontekstu “majhne občine”, se v alpskem loku štejejo za “središča”. Okoli 55 % alpskega prebivalstva živi v občinah z več kot 5.000 prebivalci (tab. B1-2), medtem ko je 35 % ljudi skoncentriranih v mestih z več kot 10.000 prebivalci. Ta mala mestna središča imajo pomembno vlogo za sosednje občine. Zato sta nastanek mestnih središč znotraj območja Alp in stalni proces periurbanizacije povzročila, da se je življenjska raven spremenila. Alpe že zdavnaj niso več podeželsko območje s podeželskim prebivalstvom, temveč so priljubljen kraj za vse, ki želijo prednosti urbane infrastrukture povezati z neokrnjeno naravo. Glede na opravljeno opredelitvijo aglomeracij je v Švici število urbanih aglomeracij v obdobju 1950–2000 naraslo s 24 na 50 (ARE 2003).

Delež v celotnem prebivalstvu (%)

Število občin z upadanjem števila prebivalcev v 90. letih2

Delež občin z upadanjem števila prebivalcev v 90. letih2 glede na občine primerljivega velikostnega razreda (%)

6

7

684

36,5

797.585

5,7

309

28,2

2.551.301

18,2

419

26,5

2.810.900

20,1

168

20,5

2.476.149

17,7

67

18,6

2,9

2.522.397

18,0

42

23,6

0,6

1.166.367

8,3

13

38,2

31.5

500 – < 1.000

1.099

18,5

1.000 – < 2.500

1.572

26,4

2.500 – < 5.000

816

13,7

5.000 – < 10.000

367

6,2

10.000 – < 25.000

175

25.000 – < 50.000

35

Total Alps

Razvoj središč in urbanih aglomeracij je za čezalpski in znotrajalpski promet zelo pomemben. Središča in aglomeracije (gl. besedilo v okviru o periurbanizaciji) so življenjski prostor za veliko število ljudi s specifičnimi potrebami po mobilnosti, poleg tega so povezani z gospodarskimi dejavnostmi zunaj alpskega loka, na ogled ponujajo turistične zanimivosti in nudijo širok spekter storitev in delovnih mest. Ne nazadnje “ustvarjajo” tudi veliko število dnevnih migrantov.

5

1.876

4

B1.1.2 Velika središča alpskega loka

3,2

< 500

≥ 50.000

Število prebivalcev1

Seveda je možna tudi hitra stopnja rasti: npr. v občini Aucelon (Drôme) se je število prebivalcev povzpelo z 18 na 41 oseb, kar pomeni 128 % povečanje. Čim manjša je občina, tem višja je lahko stopnja relativne spremembe. Omenjene velike relativne spremembe v majhnih občinah so očitno tudi statistični fenomen.

445.588

14

0,2

1.228.738

8,8

5

35,7

5.954

100,0

13.989.025

100,0

1.707

28,7

Tabela B1-2: Pregled tipov občin in struktura prebivalstva [vir: AT(UBA). FR (IFEN). DE (LfStaD) IT (ISTAT). LI (AVW). SI (Statistični urad Republike Slovenije – SURS). CH (FSO)]. 1) Datum raziskave: AT: 2005. DE. IT. LI. SI in CH: 2004. MC: 2000. FR: 1999. Ni vključenih deset nemških območij brez občin. 2) Zaradi različne dostopnosti podatkov so referenčna leta različna (1998-2001): MC: 1990/2000. AT: 1991/2001. FR: 1990/1999. DE: 1987/2000. IT: 1990/2000. LI: 1990/2000. SI: 1991/2000. CH: 1990/2000.

38

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement