Page 41

Poglavje A – Alpski prometni sistem

cev prometa manjšega obsega ter hitrejše in pogostejše gibanje prometa. Prekrivanje cestnega in železniškega prometa na intermodalnih in logističnih platformah je prav tako vzrok za neučinkovitost sistema cestnega tovornega prometa. Različni pravni sistemi alpskih držav pa še dodatno vplivajo na tovorni promet.

A2.5 Glavni problemi železniškega tovornega prometa Učinkovitost železniškega tovornega prometa na območju Alp ovirajo nekonkurenčne strukture cestninjenja, zamude, nezanesljivost alpskih železniških storitev in neučinkovito sledenje blagu v transportni verigi. Točnost vlakov v kombiniranem prometu na večjih čezalpskih koridorjih se je zadnje čase poslabšala. Leta 1999 je bilo točnih samo 60 % od vseh vlakov. Do prve polovice leta 2002 se je število točnih vlakov znižalo na 49 %. Poleg tega je povprečna hitrost storitev mednarodnega tovornega železniškega prometa na glavnih koridorjih okoli 20 km/uro, kar za morebitne porabnike storitev ni zanimivo. Tudi cene storitev pogosto niso konkurenčne in se pri različnih izvajalcih močno razlikujejo. Zaradi razdrobljene infrastrukture je železniški sistem v primerjavi s cestnim sistemom v še slabšem položaju. V tem smislu glavna ozka grla nastajajo zaradi nepopolne elektrifikacije in zastarelega signalizacijskega sistema na alpskih železniških koridorjih. Tak mozaik različnih železniških sistemov in pomanjkanje povezanosti in interoperabilnosti še zmanjšujeta možnost, da bi železniška podjetja lahko ponudila hitre, zanesljive in učinkovite mednarodne storitve. Pomanjkljivo načrtovanje, nacionalne in regionalne razlike, tehnološko neusklajen železniški vozni park in sistemi signalizacije, različno usposabljanje delavcev in različni sistemi upravljanja – vse to so težave, ki jih je treba upoštevati pri vzpostavljanju resnično povezanega evropskega železniškega omrežja. Kljub temu pa ne obstajajo le negativni vidiki, saj se nacionalna železniška omrežja danes spreminjajo v sisteme, ki bodo sposobni izboljšati področje tovornega prometa glede konkurenčnosti, prožnosti in varnosti storitev, ki jih izvajajo.

Najpomembnejše ugotovitve Stanje Obseg kombiniranega prometa v Alpah je omejen. Cestni promet ima še vedno vidno vlogo v prometni infrastrukturi regije, delež železniškega prometa pa se glede na izbiro prometnih sredstev (modal split) še naprej manjša. Razpoložljive storitve železniškega tovornega prometa so pogosto funkcionalno pomanjkljive, še zlasti na ključnih koridorjih med Nemčijo, Avstrijo in Italijo. Posledica vsega tega je ogroženost alpskega ekosistema zaradi povečane ravni hrupa in onesnaženeg zraka. Trendi Obseg železniškega tovornega prometa v Alpah se bo povečal, ko bodo zgrajeni nekateri zelo pomembni predori (gl. poglavji A1 in D5.2), to pa bo vplivalo tudi na tovorni promet na priključnih progah zunaj alpskega območja. Švica izboljšuje infrastrukturno ponudbo z gradnjo novih čezalpskih predorov Simplon–Lötschberg (2007) in Gotthard (2014–2015). Čeprav Evropska unija že sedaj podpira gradnjo novih čezalpskih železniških struktur, kot so brennerski predori in predor Lyon–Torino, se ti objekti ali šele gradijo ali pa so še v projektni fazi in ne bodo dokončani pred letom 2015 oz. 2020. Nove izboljšave lahko pričakujemo z uvajanjem tehničnih izboljšav, npr. na potujoči avtocesti Aiton-Orbassano ali na turski železniški progi (gl. poglavje A1.3). V žarišču Da bi se trenutne razmere izboljšale, mora biti ponudba storitev železniškega in tovornega prometa konkurenčna in učinkovita. Ta sektor se mora odzvati na potrebe odjemalcev tako, da zagotovi ustrezno zmogljivost železniške infrastrukture in poveča naložbe v vozni park. Celotno raven kakovosti razpoložljivih železniških storitev na območju Alp je treba izboljšati, da bi bilo tako mogoče v praksi uresničiti preusmeritev tovornega prometa s ceste na železnico. To pa predstavlja velik izziv.

25

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement