Page 29

Poglavje A – Alpski prometni sistem

Gostota alpskega avtocestnega omrežja v evropskem kontekstu V projektu ESPON je bila med drugim za celotno Evropo analizirana tudi gostota avtocestnega omrežja. Rezultati so pokazali, da je v Alpah razen na nekaterih območjih zahodnih italijanskih Alp gostota avtocestnega omrežja (z ozirom na prebivalstvo) nad evropskim povprečjem. To si je mogoče razlagati z dejstvom, da je v Alpah gostota prebivalstva relativno nizka.

A1.2.2 Nesreče in varnost v predorih Prav veliki cestni predori so ključne strukture cestnega omrežja v Alpah. V zadnjih letih so se v nekaterih alpskih predorih zgodile hude prometne nesreče (v predorih Mont Blanc v Franciji in Italiji, St. Gotthard v Švici, Turski predor v Avstriji: gl. tabelo A1-3).

Projekt ESPON ugotavlja, da je z ozirom na gostoto prebivalstva alpsko avtocestno omrežje ustrezno (EU 2004).

Načrti za širitev in podaljšanje cest Glede gradnje cestne infrastrukture v prihodnje v vseh alpskih državah načrtujejo širitve in podaljšanja obstoječih cest. Nekateri izbrani primeri so predstavljeni v nadaljevanju. V Nemčiji je v vzhodnem delu Alp nekaj projektov že v zaključni fazi ali pa so predvideni v zveznem načrtu prometnega omrežja. Na avtocesti A7 do mesta Füssen se izvajajo zaključna dela, načrtovana je gradnja zadnjega odseka avtoceste A95 do Garmisch-Partenkirchna, avtocesta A8 München–Salzburg bo nadgrajena v šestpasovnico med krajema Rosenheim in Bernau. V Avstriji potekajo širitvena dela v Turskem predoru in predoru Katschberg na avtocesti A10 Salzburg–Beljak. Avtocesta A1 Dunaj–Salzburg bo nadgrajena v šestpasovnico. Cesta S34 bo nadgrajena v avtocesto blizu St. Pöltna, medtem ko bo predor Pfänder na avtocesti A14 Bregen–Feldkirch razširjen. Arlberška avtocesta S16 bo razširjena v drugi in tretji fazi. V Italiji so bile iz varnostnih razlogov opravljene nekatere izboljšave cestnega omrežja: utrditev avtocest Torino–Milano in Sacile–Conegliano ter gradnja novih cestnih povezav (Asti–Cuneo, Lombardija–Piemont, Venitienne–Piemont, Brescia–Bergamo–Milano). V Švici veljata za zgleden projekt gradnje cestne infrastrukture znotraj območja Alpske konvencije razširitev odseka Sierre–Brig na avtocesti A9 ter zapolnitev vrzeli na odseku med krajema Sarnen in Interlaken na avtocesti A8. V alpskem loku gradnja prednostnega cestnega projekta v okviru TEN trenutno ni predvidena, med gradnjo petega koridorja v okviru panevropskih koridorjev pa so predvidena večja gradbena dela na prometnicah v vzhodnem delu italijanskih Alp. Gradnja nekaterih avtomobilskih in mednarodnih cestnih povezav še ni končana; zlasti velja to za zahodne Alpe. Načrtovane so investicije v prometno infrastrukturo na alpskem območju, nacionalni programi predvidevajo zapolnjenje vrzeli v cestni infrastrukturi in širitev obstoječih cest v nekaterih državah. Nekateri od teh ukrepov so usmerjeni predvsem v izboljšanje varnosti, tako npr. cestni predor Tende med Francijo in Italijo.

Predor

Datum nesreče

Zapora do

Stroški obnove1

Mont Blanc

24. marec 1999

Marec 2002

189 Mio EUR2

St. Gotthard

24. oktobra 2001

22. decembra 2001

Ni podatkov

Tauern

29. maja 1999

Avgust 1999

8,5 Mio EUR

Tabela A1-3: Nesreče v predorih Mont Blanc in St. Gotthard ter Turskem predoru. 1

Vir: Munich Re 2003.

2

Ta vsota predstavlja le stroške gradnje; ob upoštevanju izgube dobička bi vsota znašala med 300 in 500 mio. EUR.

Prometne razmere v času, ko so bili predori zaprti zaradi obnovitvenih del, so pokazale, kako nujni so varni in učinkoviti cestni predori, zato so bili sprejeti ukrepi za zagotavljanje varnosti v predorih alpskega cestnega omrežja (glede ozadja te problematike gl. tudi poglavje D3.2). Ukrepi za zagotavljanje varnosti v predorih Vse te hude prometne nesreče, ki od leta 1999 močno odmevajo v Alpah, so izboljšale ozaveščenost o tem, da je treba v največjih čezalpskih predorih nujno zagotoviti boljše varnostne pogoje, ne da bi se zaradi tega zmanjšala njihova nosilna zmogljivost. Kljub resnim finančnim težavam se je varnost v predorih izboljšala, uspešni so bili tudi večji alternativni projekti, saj so povečali učinkovitost ponujenih storitev oziroma spodbudili gradnjo nove infrastrukture. Skorajda povsod so bili ustanovljeni meddržavni upravljalni odbori, ki so razpolagali z ustreznimi načrti za ukrepanje ob nesrečah ali predpisi, ki so bili že odobreni ali pa so še v fazi raziskav. Kot del dogovora o pogojih za ponovno odprtje montblanškega predora leta 2002, sta se Francija in Italija dogovorili, da bosta težki tovorni promet iz predorov Frejus in Mont Blanc razdelili v najmanj 35% deležih na vsako, tako je odpadlo 35% tovora na Mont Blanc in 65% na Frejus. Danes je ta raven skoraj že dosežena, še zlasti potem, ko je bil junija 2005 zaradi nesreče zaprt predor Frejus. Francija in Italija sta na prelazu Tende sredi leta 2003 ustanovili odbor za izboljšanje upravljanja in delovanja cestnega predora, enega najstarejših in najožjih v Evropi, ter se odločili, da bosta zgradili novo strukturo, ne da bi pri tem povečali zmogljivost. Z delom naj bi pričeli v začetku leta 2008. Na cestnih povezavah med Italijo in Francijo so bili za predore Fréjus in Mont Blanc sprejeti prometni ukrepi (uvedba izmeničnega prometa, prepoved vožnje, uvedba spremstva pri prevozu nevarnih snovi); slednji je bil za promet s težkimi

13

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement