Page 124

Poročilo o stanju Alp

D1 Prometna agenda Alpske konvencije Alpska konvencija Alpska konvencija, ki je bila podpisana 7. novembra 1991, je krovni sporazum o varstvu Alp, katerega namen je uskladitev politik držav podpisnic za izravnavo razlik v gospodarskih interesih v Alpah, z zahtevo, da se varuje ogrožena naravna dediščina. Alpska konvencija je razdeljena na osem izvedbenih protokolov za posebna področja; ti predstavljajo inštrumente za nadzor delovanja držav podpisnic z namenom preprečiti politiko nižanja standardov na področju ekologije. Pogodbenice, ki sodelujejo v Alpski konferenci, organu odločanja AK, so: Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako in Slovenija ter Evropska unija.

Smog v dolini Inntal pri Innsbrucku/A. Prometni protokol želi zmanjšati negativne učinke prekomernih prometnih tokov na glavnih poteh v Alpah (vir: www.transitforum.at). Posebna pozornost je namenjena tudi čezmejnim prostorom in projektom (posvetovanja med državami, globalna usklajenost funkcionalnosti in stroškov). Drugi vodilni cilji, ki so pomembni za analize ali opažanja v tem poročilu, še zlasti zadevajo naslednje člene prometnega protokola:

���������� ������������������ ����������������� ������������� ����������������� ���������������� ������������� ������������������

������� ������� ����������� ������ ����� ������������� ������ �������� � ��������������

������������������ ��������� �������� ������������������� ����������� �������������������������

��������������������� Slika D1-1: Struktura Alpske konvencije: osem držav, Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Liechtenstein, Monaco in Slovenija, ter Evropska unija so podpisale Alpsko konvencijo za varstvo Alp (grafika: ifuplan). Izvedbeni protokol „Promet“ Izvedbeni protokol »Promet« je bil podpisan v Lucernu 31. oktobra 2000; predstavlja orodje za delovanje pogodbenic na področju prometa v alpskem prostoru. Protokol morata ratificirati še Italija, Švica in Evropska skupnost. Avstrija, Nemčija, Liechtenstein, Francija in Slovenija so ta protokol že ratificirale. Splošni cilj protokola je določiti politiko trajnostnega razvoja za promet v alpskem prostoru ob upoštevanju varstva okolja občutljivih prebivalstvenih skupin in območij in spodbujanju razvoja alternativ cestnemu prevozu (še zlasti oprtnega in morsko-rečnega prevoza).

108

1. člen o splošnih ciljih

3. člen o trajnostnem prometu in mobilnosti

9. člen o javnem prevozu

10., 11. in 12. člen o načinih prevoza

13. člen o turizmu in prometu

15. člen o ponudbi in uporabi prometne infrastrukture.

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement