Page 120

Poročilo o stanju Alp

Priporočene vrednosti za okoljski hrup v posebnih okoljih Okolje

Kritični učinki za zdravje

Časovna osnova

LAeq (dB)

LAmax, hitro (dB)

Stanovanja V notranjosti

jasnost govora in zmerne motnje, podnevi in zvečer

16 ur

35

V spalnici

Moten spanec (ponoči)

8 ur

30

45

Zunaj spalnice

Motnja spanja, odprto okno (zunanje vrednosti)

8 ur

45

60

Med poukom

35

Moten spanec (ponoči)

8 ur

30

40

Moten spanec (podnevi in ponoči)

16 ur

30

Šole in vrtci Učilnice v notranjosti

Motnje jasnosti govora, pridobivanja informacij in prenašanja sporočila

Zunanja igrišča Bolnice Oddelki/ Sobe v notranjosti Sobe za terapijo v notranjosti

Najnižji, kar je mogoče

Moten počitek in okrevanje

Drugo Zunanji bivalni prostor Zunanje parkovne površine in zaščitena območja

Večje motnje, podnevi in zvečer

16 ur

Zmerne motnje, podnevi in zvečer

16 ur

Moten mir

Tabela C3‑6: Zbirka pragov (vir: izvleček iz WHO 2000).

Glavne ugotovitve Stanje Zaradi topografije, meteoroloških pogojev in potreb po prometni infrastrukturi so alpska območja bolj izpostavljena prometnemu hrupu kot nižine. V primerjavi s prebivalci nižinskih predelov je zaradi gostote poseljenih območij, prometne infrastrukture in prej omenjenih pogojev hrupu izpostavljen tudi večji delež alpskega prebivalstva. Trendi Ker se bo promet po cestah, železnici in zraku po pričakovanjih še povečal, se bodo povečale tudi emisije in imisije hrupa. Zato je mogoče pričakovati ustrezno povečanje stroškov ukrepov za zmanjševanje hrupa. Po drugi strani pa se zaradi izvajanja »Tehničnih specifikacij za interoperabilnost« (Technical Specification of Interoperability - TSI) s pomočjo tehničnih ukrepov v prihodnosti lahko zmanjšajo nekatere posebne ravni emisije, ki so povezane z železniškim hrupom. Direktiva 2002/49/ES o hrupu bo poskrbela za boljše obveščanje javnosti. Akcijski načrti, ki jih je v skladu z direktivo potrebno narediti do julija 2008, bodo morda prisilili države članice k nadaljnjemu ukrepanju. V žarišču Vse glavne prometne poti, ki se dotikajo poseljenih območij, še posebej dolin, so v žarišču vplivov hrupa na območju Alpske konvencije.

104

55

50

Obstoječa tiha zunanja območja je treba ohraniti, razmerje motečega hrupa v primerjavi z naravno zvočno kuliso pa vzdrževati na nizki stopnji.

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement