Page 117

Poglavje C – Učinki prometa in mobilnosti v Alpah

Karta C3‑2: Glavni cestni odseki z več kot 6 milijoni prevozov vozil letno (nemško območje AK).

opravljena pred kratkim, opozarja, da ta premija ni več upravičena (Lercher 2007).

Slika C3-16: Merilne točke za emisije cestnega hrupa v MFM-U v Švici (vir: BUWAL 2005).

V Švici podatke o železniškem hrupu na različnih železnicah nadzoruje zvezni urad za promet (Bundesamt für Verkehr – BAV). Rezultati se sproti dopolnjujejo v letnih poročilih BAV. Nekateri ključni rezultati s gotthardske proge so, da ponoči največ hrupa povzročajo bolj pogosti tovorni vlaki, ki so tudi dvakrat daljši od potniških vlakov. Tudi podnevi so tovorni vlaki bolj odgovorni za železniški hrup, čeprav so potniški vlaki pogostejši. Glede na letno povprečje je raven železniškega hrupa ponoči samo za okrog 0,5 dB (A) nižja kot podnevi zaradi tovornih vlakov. Cestni hrup je ponoči v povprečju nižji za okrog 5 dB (A)

Emisije železniškega hrupa Emisije hrupa z železnice prihajajo iz treh glavnih virov: do hitrosti okrog 80 km/h je prevladujoč zvok motorja, med 90 in 270 km/h je pomembnejši zvok koles in nad 300 km/h je najpomembnejši zvok vetra hitrega vlaka. Za emisije hrupa so pomembni tudi zvoki zavor, ovinkov, neravnih tirov in prezračevanja. Emisije hrupa z železnic se zaznavajo kot manj moteče kot hrup avtomobilov ali letal na isti ravni zvoka. Zaradi tega v Nemčiji, Avstriji in Švici železnice dobijo takoimenovano »železniško premijo«, odbitek 5 dB(A) pri izračunu železniškega hrupa (WHO-The PEP 2004a). Vendar pa študija, ki je bila

Slika C3‑17: Točke v Švici, kjer merijo železniški hrup (Vir: BAV 2004).

101

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement