Page 111

Slika C3‑6: Poletna povprečja na prometnih postajah in postajah v zaledju v Alpah (podatki iz AT, CH, DE, FR, SI). Visoke koncentracije leta 2003 so posledica izjemno dolgotrajnih vročih in suhih obdobij z intenzivnim osončenjem, ki so privedla do intenzivnega nastajanja ozona v večjem delu Evrope in precejšnjega prenašanja ozona v Alpe iz (zahodne) srednje Evrope (visoke najvišje koncentracije celo v oddaljenih predelih severnih Alp). Preseganje ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi Direktiva 2000/3/ES je kot ciljno vrednost za varovanje zdravja ljudi določila največjo dnevno 8-urno povprečno vrednost 120 µg/m3, ki ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu (povprečeno na tri leta). Ta ciljna vrednost začne veljati leta 2010. V visokih alpskih območjih prihaja do velikega števila primerov preseganja ciljne vrednosti (zaradi majhnih časovnih sprememb pri visokih povprečnih koncentracijah), medtem ko ima več mestnih prometnih postaj (z nizkimi koncentracijami ponoči in ob sovpadanju z najvišjimi vrednostmi NO) meritve v okviru ciljne vrednoti. Glede na to, za koliko je ciljna vrednost presežena v večini alpskih območij, je očitno, da bodo za dosego ciljne vrednosti potrebni še nadaljnji ukrepi; zaenkrat le manjšina (mestnih) zalednih postaj izpolnjuje cilj EU (glej sliko C3-7). Čeprav večina prometnih postaj ni presegla bodoče ciljne vrednosti (do 25 primerov preseganja na leto), so skoraj vse postaje presegle koncentracijo 120 µg/m3 vsaj enkrat (dolgoročni cilj). Padanje kratkoročnih najvišjih koncentracij (enourno povprečje) in naraščanje primerov, ko je ciljna prednost presežena, nista statistično pomembna (EEA 2003, UBA 2005).

Number of stations exceeding value for O3

Slika C3‑7: Odstotni delež postaj v zaledju, ki prikazuje, kje je bila evropska mejna vrednost O3 za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m3 kot najvišja dnevna 8-urna povprečna vrednost) presežena na vseh postajah (podatki iz AT, CH, DE, FR, IT, LI, SI). Dolgotrajna izpostavljenost rastlinstva ozonu Da bi se izognili škodi za poljščine in naravno rastlinstvo, na primer gozd, je EU določila dolgotrajno ciljno vrednost za AOT40, nakopičeno izpostavljenost nad pragom 40 ppb, izračunano iz enournih povprečnih vrednosti od maja do julija. Ciljna vrednost je določena na 18.000 µg/(m3*h) in bo veljala od leta 2010 naprej (Direktiva 2002/3/ES). V zadnjih desetih letih je precej postaj v zaledju preseglo ciljno vrednost za varovanje rastlinstva (glej sliko C3-8). Number of stations exceeding target value

O3 concentration in µg/m3

Poglavje C – Učinki prometa in mobilnosti v Alpah

0-18,000 µg/m3*h AOT40

>18,000 µg/m3*h AOT40

Slika C3‑8: Odstotni deleži postaj v zaledju v Alpah, ki odstopajo od evropske ciljne vrednosti za varovanje rastlinstva (AOT) (podatki iz AT, CH, DE, FR, IT, SI). Kratkoročni pragi za ozon V zvezi z kratkoročnimi učinki ozona na zdravje ljudi sta v Direktivi 2002/3/ES določena opozorilni prag (enourno povprečje 180 µg/m3) in alarmni prag (enourno povprečje 240 µg/m3). Če sta praga presežena, mora biti prebivalstvo obveščeno o trenutnem stanju. Meteorološke razmere povzročajo velike medletne spremembe glede števila primerov, ko so pragi preseženi, in glede števila postaj, ki presežejo opozorilni prag (glej sliko C3-9.

95

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement