Page 1


GRAFISK MANUAL SPORTSGYM SCANDINAVIA Text och design: aloq.se, Östersund 2013. Tryck och efterbehandling: Prio Digitaltryckeri, Östersund 2013.


INNEHÅLL Vår grafiska manual ............................................................................................................. 3 Vår logotyp ........................................................................................................................... 5 Typografi ............................................................................................................................... 7 Profilfärger ........................................................................................................................... 9 Bildspråk ............................................................................................................................ 10 Accidensmaterial ............................................................................................................... 12 Presentation ....................................................................................................................... 14 Exponering ......................................................................................................................... 16 Fordon ................................................................................................................................ 17 Webb .................................................................................................................................. 18


VÅR GRAFISKA MANUAL Vår grafiska manual är ett regelverk för hur vår visuella kommunikation med vår omvärld ska gestaltas. Syftet är att hjälpa mottagaren att uppfatta, känna igen och förstå vilka vi är. Hur vi uppträder och verkar är avgörande för vi uppfattas. Därför är det viktigt att vi använder manualen konsekvent. Först då ger vi ett integrerat intryck, vi skapar igenkänning och stärker vårt varumärke. Med en gemensam och tydlig form för hur vi kommunicerar sätter vi en seriös och professionell ton. Vi blir synliga och igenkända, oavsett vilken ort eller anläggning vi befinner oss på. Används manualen felaktigt riskerar vi att skapa förvirring och ge en splittrad bild av vilka vi är. Därför är det viktigt att alla på Sportsgym Scandinavia värnar om att följa den. Manualen ska ses som ett stöd vid produktion av tryckt och digital kommunikation. I vissa fall är den rådgivande och fungerar som ett bollplank, i andra fall handlar det om absoluta krav.

3


© Gold’s Gym | 2012

44


VÅR LOGOTYP Sportsgym Scandinavia logotyp

Variant av logotyp

Variant av logotyp

Sportsgym Scandinavia 24h logotyp

Variant av logotyp

5

Vår logotyp består av vårt varumärkesnamn samt etableringsåret 1996 satt i en omarbetad variant av typsnittet Adobe Caslon. Logotypen ska signalera klass, kvalitet och seriositet. Det är viktigt att logotypen alltid framträder klart och tydligt. Därför sätts den alltid i svart eller vitt, försök att eftersträva så god kontrast som möjligt. Runt omkring logotypen ska alltid en så kallad frizon finnas, alltså ett område fritt från andra design- eller textelement. Frizonen anger minsta möjliga avstånd mellan logotyp och ytterkanter till andra objekt den placeras intill. Frizonen motsvarar ytan mellan toppen av de gemena bokstäverna till toppen av det inledande versala S:et. I första hand ska den dubbelradiga logotypen användas så långt det är möjligt. Om satsytan begränsar kan den enkelradiga användas. Endast i vissa vissa fall kan varianten som ligger på en tonad platta användas, exempelvis på profilkläder, fordon och skyltar. Avslut skrivs med anläggning eller ort tillsammans med webbadress och telefonnummer under en tunn linje som linjerar med underhänget i bokstaven « p ». Avdela orden med dubbla snedstreck (//). I mån av utrymme kan även fler anläggningar eller orter anges.


1

1. Frizon Frizonen motsvarar ytan mellan toppen av de gemena bokstäverna till toppen av det inledande versala S:et. 2. Avslut Avslut skrivs med anläggning eller ort tillsammans med webbadress och telefonnummer under en tunn linje som linjerar med underhänget i bokstaven « p ». Avdela orden med dubbla snedstreck (//). 3. Placering 1

Använd alltid vit eller svart logotyp. Försök att hålla så god kontrast som möjligt mot bakgrunden.

2

ÖSTERSUND // SUNDSVALL // ÅRE // SPORTSGYM.NU // 0771-38 00 38 3

6


Sportsgym Korrekt angivet

Sports Gym Särskrivet och felaktigt angivet.

TYPOGRAFI Typografin är en viktig del i vår visuella identitet. Med den sätter vi både känsla och ton för våra budskap. För att bibehålla en enhetlig bild är det väsentligt vi behandlar den konsekvent. Vårt huvudtypsnitt heter Univers LT. Univers lanserades 1957 och är ett typsnitt som anses sakligt med en sval elegans och är framtaget för att vara lättläst på större avstånd. Rubriker ska vara tydliga och eleganta och sätts därför i versaler med den smala och karaktäristiska 49 Light Ultra Condensed. För att skapa dynamik och balans används 57 Condensed Bold för underrubriker och ingresser. Brödtexter sätts med 47 Condensed Light och ska så långt det är möjligt marginaljusteras, alltså hålla jämn höger- och vänstermarginal. När det gäller webbproduktion ska webbtypsnittet Open Sans användas som brödtext då den är anpassad för att läsas på skärm, rubriker ska så långt det är möjligt vara samma som i tryckta medier alltså Univers 49 Light Ultra Condensed. För intern produktion av exempelvis word- och powerpointdokument används Arial Narrow. Försök att undvika att förändra typsnittsupplevelsen genom spärrning, kerning eller överdrivet högt radavstånd då läsbarhet och känsla kan gå förlorad. I formella sammanhang skrivs varumärkesnamnet ut i sin helhet, alltså Sportsgym Scandinavia. I återkommande fall räcker det med att skriva Sportsgym.

7


Typografi.

1

AaBbCc123 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ // abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789%&@’*(,.#!?)

2

AaBbCc123 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ // abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789%&@’*(,.#!?)

3

AaBbCc123

1. Univers LT 49 Light Ultra Condensed Används för rubriker och sätts i versaler. 2. Univers LT 57 Condensed Bold Används för underrubriker och ingresser. 3. Univers LT 47 Condensed Light Används för brödtext. 4. Open Sans Light Används för brödtext på webb. 5. Arial Narrow Används i internt producerade dokument och presentationer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ // abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789%&@’*(,.#!?) 4

AaBbCc123 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ // abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789%&@’*(,.#!?)

5

AaBbCc123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ // abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789%&@’*(,.#!?)

8


1. Svart PMS: Process Black C CMYK: 0 // 0 // 0 // 100 Webb: #000000 RGB: 0 // 0 // 0 2. Vit CMYK: 0 // 0 // 0 // 0 Webb: #FFFFFF RGB: 255 // 255 // 255

PROFILFÄRGER Texter och dekorelement sätts företrädesvis i svart eller vitt beroende på bakgrund och intilliggande objekt. Som komplement finns en röd ton som kan användas för att tydliggöra eller lyfta grafiska element.

3. Röd PMS: 484 C CMYK: 20 // 100 // 100 // 17 Webb: #AA0000 RGB: 170 // 0 // 0

1

2

3

9


BILDSPRÅK En viktig del i vårt grafiska uttryck utgörs av bildspråket. Profilerande bilder som används i kommunikation ska främst visa människor som tränar eller befinner sig i träningsmiljöer. De ska kännas inspirerande och lockande samt förmedla god hälsa. Använd i första hand bilder med människor som visar känslor när de tränar eller socialiserar i träningmiljöer. Bilderna ska ha substans och överensstämma med verkligheten. Undvik överdrifter, det ska gå att känna igen sig. Sträva även efter att visa bredd både vad gäller människor och träningsutbud. I passande fall kan även texturer användas som bakgrunder. Bilder ska så långt det är möjligt anges i färg. För att påkalla uppmärksamhet gällande exempelvis priser, nyheter, datum etc. kan text placeras i en svart eller vit cirkel. Även mindre textstycken kan läggas i cirklar mot utfallande bilder för att skapa kontrast.

10


Bildspråk.

1

3

1. Bildspråk Motiv med känsla. 2. Cirkel Används för att uppmärksamma priser och erbjudanden etc. 3. Bredd Visa bredden på utbudet. 4. Textur Använd bakgrundstexturer lämpliga för budskapet.

4

2

TRÄNA FRÅN 199:-/MÅN. UTAN BINDNINGSTID. 11


ACCIDENSMATERIAL 1. Korrespondenskort 1

2. Visitkort Framsida med personlig information och baksida med utfallande logotyp.

2

12


1 1. Pressmeddelande 2. Brev 3. Kuvert

Framsida och baksida.

2

3

13


PRESENTATION 1. Rollup 2. Affisch 1 3. Informationsanslag

2

3

14


1

1. Annons 2. Medlemskort

Framsida och baksida.

3. Powerpoint 4.

Anslag fรถr รถppettider

2

2

3

4

15


EXPONERING 1. Beachflaggor Kan anges i svart eller vitt, använd enkelradig logotyp.

1

2. Flagga, liggande Kan anges i svart eller vitt, använd dubbelradig logotyp. 3. Flagga, stående Kan anges i svart eller vitt, använd dubbelradig logotyp. 4. Banderoll

2

Använd enkel- eller dubbelradig logotyp beroende på utrymme.

3

4

16


FORDON 1. Ovan

Dubbelradig logotyp p책 huv. 2

2. Bak Webbadress under registreringsskylt. 3. Sida

Enkelradig snedst채lld logotyp.

1

3

3

17


WEBB 1. Startsida Stort banneryta för nyheter och information samt mindre puffar för att leda in till undersidor. Samma typografi och färgskalor som i övtigt.

1

2. Undersida 2

Utformas beroende på innehåll. 3. Medlemssida Möjlighet för medlemmen att bakom inlogg föra träningsdagbok, administrera gruppträningspass samt sin personliga information.

3

18


SPORTSGYM.NU // 0771-38 00 38

Profile for aloq AB

Sportsgym Scandinavia profilhandbok  

Sportsgyms grafiska profilmanual med regler och instruktioner för handhavande av logotyp, typsnitt, färger, grafiska element och bildspråk.

Sportsgym Scandinavia profilhandbok  

Sportsgyms grafiska profilmanual med regler och instruktioner för handhavande av logotyp, typsnitt, färger, grafiska element och bildspråk.

Profile for aloq
Advertisement