Page 20

SAYFA 2 0

Trabzonspor, Kore yolcusu

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

1-30 KASIM 2009

Belçikalı Teknik Direktör Hugo Broos ile yollarını ayıran Trabzonspor’da, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve kulüp genel sekreteri Hasan Yener’in (A) Milli Takım ve Trabzonspor’un eski teknik direktörü Şenol Güneş için Güney Kore’ye gidecekleri bildirildi. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Güney Kore’ye giderek, FC Seul Kulübü ile bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek Güneş ile görüşeceklerini belirterek, "Herkesin arzusu Şenol Güneş’in Trabzonspor’un başına gelmesi" dedi.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Roberto Carlos beklemede Corinthians'a gitmek istediğini kulübe resmen ileten Roberto Carlos, Sarı-Lacivertlilerin kararını bekliyor. Daha önce de Moldova'da oynanan Avrupa Ligi'ndeki Sheriff maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Trabzon maçından sonra ayrılıyorum" diyen Carlos'un bu isteği için yönetim, Daum ve Sportif Direktör Aykut Kocaman karar verecek. Sarı-Lacivertlilerin yabancı kontenjanını da açmak amacıyla dünyaca ünlü yıldız ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

BUCA HAVALI KARSIYAKA ALTAY YARALI bahar havas›nda Eksik oyuncular›na ra¤men geriye düfltü¤ü maç› kazanan Bucaspor, zaferi kutlarken Altay’›n hakem tepkisi sürüyor Önceki gün oynanan ve Bucaspor’un 2-1 kazand›¤› Altay maç› sonras›nda bir tarafta sevinç bir tarafta ise öfke var. Öne geçti¤i maçta rakibi Bucaspor’a yenilen Altay cephesinde yönetimin maç sonras›ndaki tepkisi devam ediyor. Karfl›laflma öncesinde Altay aleyhine bir yol izlendi¤ini ifade eden yönetim, maç› yöneten hakem Taner Gizlenci ve Merkez Hakem Kurulu Baflkan› O¤uz Sarvan’a mesajlar gönderirken, gol sevincini tasvip etmedikleri Buca Belediye Baflkan› Ercan Tat›’ya da tepki gösterdi. Altay Baflkan› Niyazi Konuflmaz, Karfl›yaka ma¤lubiyetinin ard›ndan planlanarak ortam›n gerildi¤ini belirterek, “‹lk olarak futbolcular›n›n gördü¤ü kartlar› bizimle iliflkilendirdiler. Sonras›nda stat ile ilgili aç›klamalarda bulundular. Maç›n hakemi Taner Gizlenci'nin, önceden Altay'da forma giymesiyle ilgili haberlerin ard›ndan Federasyona baflvurup hakemin de¤iflmesini istedik. Kimse bizi dikkate almad›. Bu olaylardan sonra Gizlenci, k›rm›z› kart görmesi gereken Y›lmaz ve Erkan'›n faullerine düdük çalamad›. MHK Baflkan› O¤uz Sarvan'a sitemimiz büyük" dedi. Protokol tribününde tart›flan eski Altay baflkanlar›ndan Ahmet Taflp›nar ise, gol sonras›nda afl›r› sevinç gösterisi yapan Ercan Tat›'y› medeni flekilde uyard›¤›n› söyleyerek, “Korumalar› bir anda bana sald›rd›. Kendisi de vurmaya kalk›flt›. Bu davran›fllar› hiç yak›flt›ramad›m” dedi. Teknik Direktör Fuat Yaman ise ma¤lubiyette oyuncular›n› hatal› bulurken, art›k bu maç› unuttuklar›n› gelecek haftalar› düflündüklerini söyledi.

Göztepe ümidini flampiyonluktan kesmedi TFF 2. Lig 2. Grup’ta istikrarl› bir görüntü sergileyemeyen Göztepe’de, Eyüpspor beraberli¤i sonras› morallerin bozulmas› zirve yolunda umutlar› bitirmedi. Hafta sonu oynanan Fethiyespor-Turgutluspor maç›n›n golsüz sona ermesiyle, Göz Göz ilk iki hedefinden

uzaklaflmam›fl oldu. Ligde 16. haftan›n ard›ndan 21 puanla 4. s›rada yer alan Göztepe ile 2. s›radaki Konya fieker ve 3. s›radaki Turgutlu’nun aras›nda 2 puan fark›n bulunmas›yla, sar› k›rm›z›l›lar bu hafta oynanacak Sar›yer maç›na mutlak galibiyet parolas›yla ç›kacak.

Bank Asya 1. Lig’de son iki maç›n› kazanarak taraftar›n› sevindiren KSK’de moraller yerinde Teknik Direktör Reha Kapsal ile yolların ayrılmasının ardından, görev için birçok ismin geçtiği Kaf Kaf’ta dümene Ümit Turmuş’un getirilmesi, taraftarın tepkisini çekse de, önceki gün oynanan Mersin İdmanyurdu maçının kazanılması yönetim ve taraftar arasında esen sert rüzgarların durulmasını sağladı. Önce Buca’yı 2-0, sonra da Mersin’i 3-0 yenerek olumlu

sinyal veren yeşil kırmızılılarda yeni Teknik Direktörlük Ümit Turmuş, gelecek haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi. Turmuş, “Maç öncesi yaşanan taraftaryönetim gerginliği beni strese sokmadı. Sayın Selçuk Yaşar'ın açıklaması da havanın değişmesini sağladı. Kritik bir üç puan alarak camiaya ümit verdik. Geleceğe umutla bakıyorum” diye konuştu.

ALTINORDU deplasman› sevmiyor Ispartaspor deplasman›ndan 3-0’l›k yenilgiyle dönen Alt›nordu’nun yüzü, 2009 y›l›nda d›fl sahada gülmedi. Bu y›l içinde deplasmanda oynad›¤› 15 karfl›laflmada sadece 2 galibiyet alabilen fieytan, 5 yenilgi, 8 beraberlik gördü. 28 Mart 2009’da Afyonkarahisar’› 1-0, 13 Eylül 2009’da ise Mu¤laspor’u 2-1 yenen k›rm›z›-lacivertli ekip, kalan 13 maçta üç puan› bir arada görememenin s›k›nt›s›n› yaflad›. Alt›nordu’nun 2009 y›l›ndaki deplasman maçlar›nda kaybetti¤i puan 31’e yükseldi.

Ege Haber Sayı 40  
Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement