Page 13

SAYFA 1 3

13

Siyaset

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

İZMİR-ANKARA BÖLÜNMÜŞ DEVLET OTOYOLU’NUN AÇILIŞINA KATILAN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

Böyle belediyecilik olmaz İzmir-Ankara Bölünmüş Devlet Yolu’nun açılışı,15 Kasım Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışın kurdelesini, Başbakan Erdoğan ile birlikte Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile milletvekilleri kesti. Başbakan Erdoğan, bu yolla sadece İzmir'i Ankara'ya değil, Türkiye'nin batısını, Türkiye'nin doğusuna bağladıklarını dile getirdi, şöyle devam etti: "Bu yolla, İzmir-Ankara arasındaki seyahat süresini 7 saate indiriyoruz. Sadece zamandan değil, yakıttan da tasarruf sağlıyoruz. Bu yolla ekonomiye yıllık 150 milyon dolara yakın kaynak kazandırıyoruz. Bu yol, üzerinde yer alan bütün il ve ilçe ekonomilerine önemli katkılar sağlayacaktır.”

Böyle anlay›fl olmaz Kemalpaşa'ya gelirken yol üzerinde gördüğü gecekondu manzaralarına değinen Başbakan Erdoğan, "Gecekonduları görünce belediye başkanlığı yapmış biri olarak üzüldüm. Böyle bir belediyecilik olmaz.

nun örneğini veremiyorsunuz. Ana muhalefetin lideri sadece laf üretiyor. İşte sınav burada. Hadi gel bunu başar" diye konuştu. Kaçak inşaat sorununa dikkat çeken Başbakan Erdoğan, "Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Atatürk muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaktan bahsetti, peki ya sayın Baykal, sen bu işin neresindesin bakalım? Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın gayretinde misin, yoksa dört dörtlük bir gerici misin? Seçim zamanlarında, 'Bunlar gerici, yıkacaklar' diyorsun. Öyle bir şey söyle ki, benim bu vatandaşım buralarda oturmasın” dedi.

‹zindeler, biz çal›fl›yoruz

Baflbakan Erdo¤an, "Sizin imar planlar›n›z nerede? ‹mar planlar› yok mu? Bunlar› hayata ne zaman sokacaks›n›z? 'Ben iktidara talibim' diyorsunuz ama bunun örne¤ini veremiyorsunuz. Ana muhalefetin lideri sadece laf üretiyor" diye konufltu. Böyle bir yerel yönetim anlayışı olmaz" dedi. Erdoğan, "Sizin

imar planlarınız nerede? İmar planları yok mu? Bunları hayata

CHP LİDER BAYKAL, İZMİR’DE İKİ AÇILIŞ YAPTI

ne zaman sokacaksınız? 'Ben iktidara talibim' diyorsunuz ama bu-

Başbakan Erdoğan, CHP'nin TBMM'deki "demokratik açılım" görüşmelerinde pankart açmasını da eleştirdi, "Meclis Genel Kurulu'nda oturumu provoke etmeye kalktılar. 'Atam izindeyiz' diyorlar. 'Atam eserlerine sahip çıkacağız' diyorlar. 'Atam izindeyiz' diyerek, bugüne kadar ne yaptınız? Bir dikili ağacınız var mı bu ülkede? Yok. Ha ama şunu söyleyebilirim. 'Atam izindeyiz' diyorlar ya, doğru. Onlar izindeler, biz çalışıyoruz! Farkımız bu. Biz 24 saat, gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi ‹zmir ‹l Baflkan› Ahmet Bereket’ten aç›klama:

Partiler, din ve ordu siyaset yapmamalıdır Kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye istiyoruz Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi’nin 2’nci ve 3’ncü katlarında eğitim verecek olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurdelesini CHP Genel Başkanı Baykal kesti. Baykal, daha sonra Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa'da Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte yaptırdığı 75 kişilik kız öğrenci yurdunun açılış törenine katıldı. Müjdat Gezen ile Tansel Aksoy tarafından kurulan ve merkezi New York’da bulunan konservatuar aynı zamanda İzmir’in ilk özel konservatuarı özelliğini de taşıyor. Okulun açılı-

şını Baykal, Sanatçı Müjdat Gezen, Gezen’in yakın dostları Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan yaptı. Baykal, “Kardeşçe yaşadığımız barış içinde yaşadığımız bir Türkiye istiyoruz” dedi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde çok sayıda sanatçının yetişeceğini belirten CHP Lideri Deniz Baykal, İzmir’de belediyelerin arı gibi çalıştığını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı Ahmet Bereket ile Türk-İslam milliyetçiliğini konuştuk. Demokratik açılımı, Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasını, Alperen Ocaklarını, İzmir gündemini ele aldık. Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nu yitirdikten sonra, motivasyonlarının bozulduğunu belirten Bereket, “Seçime odaklanamadık. Yüzde üç hak etmediğimiz bir sonuçtu” dedi. Partilerinin, diğer partilerden daha milliyetçi, daha özgürlükçü, daha demokrat olduğunu söyleyen Bereket, “Hiç kimse bizi evrensel siyasi kriterlerin dışında, marjinal bir oluşum gibi gösteremez. Ayrıca hiçbir siyasi parti milliyetçilik ve din üzerinden, ordu üzerinden siyaset yapmamalıdır” diye konuştu. Alperen ocakları hakkında

’Alperen Ocaklar›n› kullanamaz’’ kimse ‘’Kürtlerle de¤il, sorunumuz bölücülerle var’’ ‘’Ergenekon’a bizi bulaflt›rmaya çal›flt›lar, tutmad›’’ ‘’ Diyarbak›r’a kar ya¤d›¤›nda, ben ‹zmir’de üflüyorsam gerçek milliyetçiyim’’ bazı ön yargıların olduğunu kabul eden Bereket, “Şimdi Alperen ocakları kurulurken Türk’ün töresi, İslam’ın ahlakı, milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmektir. Bir elimizde Kur’an diğerinde çağın gerektirdiği bilgi ve bilim esas alınıyor. Gençliğimiz hem geç-

mişi öğreniyor hem de geleceği sağlıklı algılaması için gerekli eğitime, donanıma sahip oluyor. Geçmişi dondurulmuş, geleceği özünden kopuk, hedefsiz, amaçsız, teslim olmuş bir gençlik yetiştirmek bu ülkeye büyük haksızlık. Büyük kötülük olur”

NESR‹N ULEMA: AK PART‹ DEMEK TÜRK‹YE DEMEKT‹R Şehit ailesinden

“açılıma destek” İzmir'in Menemen İlçesinin Emirâlem mahallesinde yaşayan Şehit Barış Demir'in babası Mehmet Demir Hükümetin başlatmış olduğu demokratik açılıma tam destek verdiğini belirtti. Demir, “Benim oğlum şehit oldu ancak başka Barışlar ölmesin, başka barışlar şehit olmasın. Ben başbakanımıza güveniyorum, akan kanı durduracaktır” dedi. Şehit ailesini ziyaret eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Hamza Dağ, demokratik açılım sürecinin amacının terör örgütü PKK'yı tamamen bitirme projesi olduğunu ifade etti. AK Parti iktidarının geçmiş iktidarlar gibi sorunları halının altına süpürmediğini dile getiren Dağ, “ AK Parti hükümetinin sorunların üzerine giderek halkımızın da desteği ile 30 yıldır kangren haline gelmiş bu sorununu çözeceğine inanıyoruz. İktidarımızın tek amacı başka annelerin, başka babaların ağlamamasıdır" dedi.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Demokratik açılımın milli birlik ve kardeşlik projesi olduğunu dile getiren AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Nesrin Ulema, demokratikleşme adına adım atmak gerektiğinin altını çizdi, “20 yıldır devam eden, 40 bin insanımızın haya-

tını kaybetmesine ve maddi anlamda büyük kayıpların yaşanmasına yol açan bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor. AK Parti kronikleşmiş sorunları çözmeye yöneldi. Popülist bir tavır içerisinde olmadı. Amaç demokratikleşmeyi sağlamak. 30 ilçede teşkilatlanmamız var. Bütün ilçelerdeki kadın kolları her toplantıda her çalışmada kadınlara demokratik açılımı anlatacak” diye konuştu. Başkan Nesrin Ulema, “Bu proje sürecinde milli birlikte hem fiki-

SEÇ‹M HAZIRLIKLARI Her seçimden bir gün sonra di¤er seçime haz›rlanmaya bafllad›klar›na dikkat çeken Ulema, “Seçime yönelik her sand›kta oy kullanacak seçmenler üzerinden birebir çal›flma yapacak gruplar oluflturaca¤›z. ‹zmir’deki seçmenlere bilgi aktar›m›nda bulunacak bu gruplar, vatandafllara partimizin çal›flmalar›n› anlatacak” dedi.

rim ama demokratikleşmede yokum diyen bir MHP, milli birlikte yokum ama demokratikleşmede varım diyen bir DTP, olaylara yüzeysel bakan bir CHP var. Partimiz milli birlik ve bütünlük içerisinde demokratikleşme anlamında adımlar atmak istiyor. Türkiye’nin tamamını kucaklayan tek parti AK Parti’dir. Diğer partiler belirli bölgelerden oy alıyor. Biz ise Türkiye’nin tamamını temsil ediyoruz” dedi.

‹zmir’in de¤eri “Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Pazar günü İzmir-Ankara Bölünmüş Devlet Yolu’nun açılışına katılması İzmir’e verdiği değeri gösteriyor” diyen Başkan Ulema, şöyle devam etti: “Öncelikle Başbakanımızın her açılışta İzmir’e gelmesi İzmir’e verdiği değeri gösteriyor. Her açılış coşkulu geçiyor. O gün 15 bine yakın vatandaşımız vardı. Saatlerce ayakta beklediler. O kadar insanın gelmesi Başbakan’a ve İzmir’e yapmış olduğu hizmetlere verilen değeri gösteriyor” dedi.

Yerel Gündem Cengiz Bulut info@egehaber.com.tr

Yol harcamalar› kat›l›m pay› elediye Gelirleri Kanunu: Yol Harcamalara Kat›lma Paylar›. Kanun 2464: Madde 86: Bornova Belediyesi yapt›¤› tretuar ile yollar›n paras›n› (Yol Harcamalar›na Kat›l›m Pay›) toplama¤a bafllay›nca vatandafllardan itirazlar oldu. Yol Harcamalar›na Kat›l›m Pay› ile çeflitli spekülasyonlar (dedikodular) ortaya at›l›nca Bornova Belediye Baflkan› Dr. S›rr› Aydo¤an 4- 5- 2007günkü Yeni As›r yazar› Selamettin Bay›nd›r’a beyanat vererek konuya aç›kl›k getirdi. Bak›n Baflkan Aydo¤an ne diyor. YEN‹ ASIR— 4- 5- 2007—(Selamettin Bay›nd›r)

B

Cengiz Bulut günahs›z 1- YEN‹ ASIR-4-5-2007: (Selamettin bay›nd›r): ‹talya gezisinden dönen Bornova Belediye Baflkan› S›rr› Aydo¤an'a aya¤›n›n tozuyla, hemflerilerini k›zd›ran yol kat›l›m pay› ile ilgili görüfllerini sordum. Baflkan'›n yoklu¤unda, "Cengiz Bulut zaman›nda encümen karar› al›nm›fl. fiimdi müfettifller bu karar›n uygulanmas› için s›k›flt›r›yorlar" iddialar› ortada geziniyordu. Eski Baflkan Bulut ise her zamanki esprili üslubuyla, "Kabahat› gelin yapm›fllar, kimse almam›fl" yan›t›n› veriyor, kendi döneminde böyle bir karar›n al›nmad›¤›n› ilan ediyordu. Baflkan S›rr› Aydo¤an, Cengiz Bey'i do¤rulad›. Kat›l›m pay› için, encümen karar›na filan gerek yokmufl. Belediye gelirleri artt›¤› için pek çok yerde art›k uygulanm›yormufl. Bornova Belediyesi'nin bürokratlar›, müfettifl korkusuyla tahakkuk ç›karm›fllar. Tebli¤ giden ev ve iflyerlerinden mecburen tahsilat yap›lacak. 2- YEN‹ ASIR: (26-04-2007): ‹çiflleri Bakanl›¤› müfettiflleri, S›rr› Aydo¤an belediyesinden yol kat›l›m pay› karar›n›n neden uygulanmad›¤›n› sorgulam›fl. Bunun üzerine bugünkü yönetim, ihbarname salmak zorunda kalm›fl” Demifl. ‹ftira et izi kals›n derler ya. Yalan ve dedikodular insana sak›z gibi yap›fl›yor. K›rk kere anlat›yorsun, ama temcit pilav› gibi piflirip piflirip önünüze getirip ayn› konuyu söylüyorlar. Benim Belediye Baflkanl›¤›m zaman›mda (1984— 1989) ve (1999-2004) y›llar› aras›nda Yol Harcamalar› Kat›l›m Paralar› ile ilgili al›nm›fl bir Meclis veya Encümen Karar› yok. Olsa söylerim. Meclis ve Encümen Kararlar› Belediyede, isteyen inceleyebilir. Ben defalarca anlatt›m, Bornova Belediye Baflkan› Dr. S›rr› Aydo¤an’›n Yeni As›r’da ki aç›klamas›na ra¤men birileri hala dedikodu yap›p kafa kar›flt›r›yor. 

Bornova Merkez ve Çamdibi Pazarlar›n› kapal› Pazar yeri yapmak için Bornova Belediye Meclis Karar› ald›m, tasdiklenmesi için Büyükflehir’e gönderdim, orada uzun süre bekledi. Seçime do¤ru iade edildi. Paras›n› da ay›rtm›flt›m. Benim Bankada olan 20 Trilyon param, iki Pazar ve bayanlar›n yüzme havuzu için kenara koymufltum, projeler tasdiklenseydi hemen bafllayacakt›k. Her kes paray› hemen harca seçim geliyor dediler. Ama ben paray› Pazarlar ve yüzme havuzu için kenara koydu¤umdan dokunmad›m. Nas›lsa seçimden sonra yapar›m dedim Seçimi kaybettim. Ama o para ile S›rr› Aydo¤an yine Çamdibi pazar› yap›ld›. Para b›rakmasayd›m neyle yap›lacakt›. Baflka Belediyeler borç b›rak›rken biz para b›rakt›k, kötümü oldu? Di¤er belediyelerin maafl da¤›tamazken bizim kasalar›m›z para doluydu. Ben Belediyeyi borçlu alm›flt›m. ‹steseydim dört arkadafl›ma ihale verirdim, 20 trilyon paray› alt› ayda bitirirdim. Hem ihale verdiklerim benin seçim masraflar›m› karfl›lard›. Ama yapmad›k. Kötü mü ettik. Ama hala birileri dedikodu yap›yor. Beni 20 trilyonla elefltirenlere gelince flöyle söyleyeyim; Bu günkü Bütçe ile geriyi hesaplarsak, ben befl senede 750 trilyon harcama yapt›m, 20 trilyon ne ki?

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement