Page 1

rm

F T ra n sf o rm

w.

A B B Y Y.c

he re

om

w

w

w

w

C lic k

C lic k

he re

to

bu y

ABB Y

PD

3.0

to

Y

er

bu y

F T ra n sf o

3.0

ABB Y

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

Poljsko predsedništvo Savetu Evropske unije 01. 07. - 31. 12.2011 Dinamika, pozitivna energija i solidarnost su vrednosti koje simboluje logotip. Pokazuje Poljsku kao modernu i mladu srcem državu, koja inicira pozitivne promene u Evropi. Autorom logotipa predsedništva je Ježi Janiševski – autor poznatog sveta logotipa „Solidarnosti“, koji postao je istorijski simbol poljskog puta ka slobodi i demokratskim promenama u tom delu sveta.

Prioriteti

Predsedništvo u brojevima 184 dana

Evropska integracija kao izvor porasta

1200 treniranih stručnjaka

Unutrašnje tržište

Budžet EU 2014-2020

Trgovačke negocijacije

Više od 30 000 delegata-učesnika sastanaka u Poljskoj

E-Commerce

Početak negocijacija

Završetak negocijacija

80 oficira za vezu od skoro 3000 kandidata 430 mln zlota – celokupni budžet predsedništva za godine 2010-2012

Budžet EU povezan sa strategijom Evropa 2020

sa Ukrajinom, Indijom, Kanadom, Singapurom i Malezijom

Uloga politike kohezije i Zajedničke poljoprivredne politike

Otvaranje negocijacija sa Moldavijom i Gruzijom

50 ministarskih sastanaka u 5 gradovima u Poljskoj

Investicije

Napredak u

u infrastrukturu

negocijacijama Doha Runde

Oko 1500 sastanaka u Briselu i Luksemburgu

Evropski patent sniženje naknada za roming Pristup MSP kapitalu Intelektualni kapital

i ljudski kapital

Više od 10 mln zlota ušteda zahvaljujući podrški poslovnih partnera Više od 300 stručnih sastanaka i 200 događaja pod okriljem predsedništva

Gradovi predsedništva Evropa koja koristi iz otvorenosti Proširenje Evropske unije

Politika susedstva

Potpisanje Ugovora o pristupanju Hrvatske EU

Razvoj Istočnog partnerstva (sastanak IP u Varšavi)

Nastavak negocijacija sa Turskom

Podržavanje demokratizacije u zemljama Severne Afrike

Napredak u negocijacijama sa Islandom

Nova strategija relacija EU sa arapskim svetom

Najvažniji sastanci predsedništva se održavaju u 5 gradovima Poljske. To su: Sopot - jul Vroclav - septembar Krakov - oktobar Poznanj - novembar Varšava - decembar U mnogim drugim mestima u celoj zemlji su organizovani stručni sastanci i događaji pod okriljem predsedništva.

Podržavanje evropskih aspiracija Zapadnog Balkana

Izabrani događaji u Poljskoj

Bezbedna Evropa Energetska bezbednost Analiza stanja spoljne energetske politike EU Izrada rekomendacije za pojačanje Zajedničke energetske politike EU

Zajednička spoljna politika i bezbednosti Pojačanje sposobnosti EU za planovanje i vođenje operacija upravljanja krizama

Bezbednost hrane Diskusija o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike

Pojačanje operatskih sposobnosti EU

Efektivno korišćenje finansijskih sredstava EU

Razvoj saradnje

Održavanje orientacije

NATO-UE

na tržište

1/07 8/07 2-3/09 17-18/09 29-30/09 8-11/09 3-4/10 5-7/10 14-15/11 28-29/11 1-2/12

Zvanična inauguracija predsedništva (Varšava) Zajednička konferencija Saveta ministara RP sa Evropskom komisijom (Varšava) Neformalni sastanak ministara inostranih poslova UE-27 (Sopot) Evropski kongres žena (Varšava) Konferencija Istočnog partnerstva (Varšava) Evropski kongres kulture (Vroclav) Forum unutrašnjeg tržišta (Krakov) Evropski forum turistike (Krakov) V Evropska konferencija za ravnopravnost (Poznanj) Forum građanskog društva Istočnog partnerstva (Poznanj) Konferencija na visokom nivou za zemlje Južnog susedstva EU (Varšava)

om


A B B Y Y.c

Y

bu y to he re C lic k

C lic k w.

om

w

w

w

w

F T ra n sf o rm

ABB

PD

he re

to

Y

3.0

3.0

bu y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

Pokloni koji promovišu poljski dizajn Delegati koji dolaze na sastanke predsedništva tradicionalno dobijaju sitni poklon... Poljsko predsedništvo se opredelilo za mlade poljske dizajnere, minimalizam, tradicionalne materijale, modernost koja se odnosi na tradiciju i prirodu.

Pobednički projekti su: • Bački (Monika Wilčinjska) • Aktovke (Anja Kučinjska) • Mleko i med (Beza projekt) Kopče sa kremenom (Dorota Kempko)

Kulturni program izvan granica

Državni kulturni program Art for Social Change: 1000 artističkih projekata, 170 partnerskih organizacija, 60 cikličnih događaja, 184 dana kulture specijalni projekti u gradovima: Krasnogruda, Varšava, Sopot, Bjalistok, Katovice, Vroclav, Lublin, Krakov, Poznanj Evropski kongres kulture 8-11 septembra Vroclav kulturne inicjative i Istočno partnerstvo debate, radionice, umetničko projektovanje, muzika, pozorište www.prezydencja.nina.gov.pl

www.uwaganakulture.pl

About Polska Moderni, originalni i veoma funkcionalni vodič po Poljskoj. Na atrakivni i svetli način pomaže strancima da shvate Poljsku i Poljaka, da otkriju najzanimlivija mesta koja preporučuju grupa javnih ličnosti i animatora kulture. Na 208 stranama prezentuje kompaktni, transparentni i aktuelni pregled najvažnijih oblasti privrednog, društvenog i kulturnog života Poljske (8 odeljaka). Obraća pažnju na ova mesta, ljude i pojave, koje potvrđuju ugled Poljske kao zemlje sa bogatim tradicijama, a istovremeno kreativne, moderne i dinamične države.

• Projekti u: Briselu, Berlinu, Kijevu, Londonu, Madridu, Minsku, Moskvi, Parizu, Pekingu, Tokiju.

Filari programa: Karol Šimanovski, Česlav Miloš, Stanislav Lem, Beats of Freedom, I, Culture Puzzle. Radionica modernog zanata i I, Culture Orchestra. Poljski projekti koji priprema Institut Adama Mickjeviča u saradnji sa poljskim i stranim partnerima biće prezentovani u najboljim galerijama, scenama, klubovima i festivalima: Bozar, La Monnaie u Briselu, National Theater, Whitechapel Galery, London Jazz Festival u Londonu, Martin Gropius Bau u Berlinu, Teatro Real u Madridu. www.culture.pl Mnogobrojni kulturni projekti Poljskih instituta u 22 grada Evrope i SAD-a i stotinak projekata iz oblasti javne i kulturne Diplomacije koje realizuje više od 100 diplomatskih institucija RP na svim kontinentima.

Kuhinja PL/Cuisine PL Poljsko predsedništvo je odlična pilika za promovanje poljske kuhinje. Jedan od najvrednijih poljskih šampiona kuhinje, Adam Hžastovski, nadgleda kreaciju ukusnog menija sa poljskim jelom, na osnovu domaćih proizvoda, na sastanke visokog nivoa u Poljskoj i Briselu.

twitter.com/pl2011_eu

Strane delegacije i novinari koji posetuju Poljsku tokom predsedovanja dobiće sem toga paket recepta na jela iz poljske kuhinje, koja moderno uređuju 16 šefa kuhinje, uključujući tri stranca, koji svaki dan rade u najboljim poljskim restoranima. Polazna tačka za svaki od ovih recepta jeste proizvod koji uobičajeno podseća na poljsku kuhinju (npr. haringa, krastavac, griz, makowo zrno, srnetina). Svakom receptu prethodi razumljiv za stranog primaoca opis proizovda, zajedno sa njegovim kulturnim kontekstom.

facebook.com/polskaprezydencja2011

Moderne ilustracije čine ovu publikaciju atraktivnijom.

Publikacija dostupna na portalu predsedništva

Internet, društveni mediji www.pl2011.eu

I, Culture: 400 projekata, 10 glavnih gradova, 10 vremenskih zona, 100 dana

youtube.com/polskaprezydencja

O poljskom predsedništvu se može pisati dugo i zanimljivo. Brinući o životnoj sredini, u toj brošuri svesno hoćemo da ukažemo samo na ključne reči, pojmovei statistike. Ako hoćete da saznate više posetite zvanični internetski portal www.pl2011.eu.

Poljsko predsedništvo to zeleno predsedništvo.

Publikacija dostupna na portalu predsedništva

w.

A B B Y Y.c

om

ulotka  

Po milionie poprawek.

Advertisement