Page 1

Kraków

Faktura VAT

miejsce wystawienia

2012-10-29

Nr: 1/X/2012

2012-10-29

KOPIA

pieczęć sprzedawcy

Sprzedawca: klient domyślny Ul. Jasna 16, null null

data sprzedaży

Nabywca: mLingua sp. z o.o Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

NIP: 111-111-11-11 Forma płatności:

Przelew

Bank:

Termin płatności:

2012-11-12

Konto:

Lp.

data wystawienia

Nazwa towaru lub usługi

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

J.m.

ilość

1. tłumaczenie - UE

szt.

4.89

24,53

119,95

23

27,59

147,54

2. tłumaczenie - teologia

szt.

524.74

24,53

12 871,87

23

2 960,53

15 832,40

3. tłumaczenie - Prawo Unijne

szt.

29.57

24,53

725,35

23

166,83

892,18

4. tłumaczenie - współpraca w UE

szt.

23.20

24,53

569,10

23

130,89

699,99

5. tłumaczenie - literatura piękna

szt.

56.84

24,53

1 394,29

23

320,69

1 714,98

Razem

15 680,56

X

3 606,53

19 287,09

W tym

15 680,56

23

3 606,53

19 287,09

Razem do zapłaty złotych: 19 287,09 Słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy

Wystawca:

Druk: www.fajnafaktura.pl

Odbiorca:

Strona 1/1

faktura  

dasoidfsnasi9woppwewnmdnewpoeiopasi9ewq

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you