Page 1

Tidskrift för Aloe Vera i Skandinavien. Utgivare: SASCO AB.

Hösten 2012

Prenumeration 90:-/helår. Årgång 17. Pris 30 kr.

AloeVera debut i hälsofackhandeln Aloe Vera vanlig för massörer Aloe Vera viktigt för hästar Aloe Vera nu i apoteken AloeVera för både gammal och ung

Aloe Vera fast rotad i den svenska miljön

1


A

loenytt är det officiella organet för SASCO Aloe Vera produkter AB i Uppsala och ges ut med normalt fyra nummer per år. Det nummer du nu håller i din hand är det första sedan 2009, men vi ser fram emot att vår trogna läsekrets har tålmodigt väntat på det här numret. Och vi lovar: Du kommer inte att bli besviken! Här finns mycket matnyttig information om Aloe Vera, produkter, trender i världen och viktig information både för den enskilde konsumenten och näringsidkaren. Håll till godo, och ge oss väldigt gärna feedback om vad du tycker och vad du önskar i kommande nummer. Vi lovar att vara lyhörda och skall försöka anpassa oss efter våra kunders behov. Vi är ju bundna till varandra, så att den ene inte kan existera utan den andre. Och det tycker vi är ett underbart förhållningssätt till livet vi lever. Redaktionen.

Tidskrift för Aloe Vera i Skandinavien Hösten 2012 Redaktör och Ansvarig utgivare för det här numret: Stig Demker Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan. Upplaga: 10 000 Tips till redaktionen tas tacksamt emot på dessa adresser eller via telefon. SASCO AB Harnäsgatan 1 752 28 Uppsala SWEDEN Tel: +46 18 514515 mail: info@sasco.se web: www.sasco.se

2

L

g i t S ser

ivet är mer fantastiskt än någon människa kunde ana. Visst tyckte vi att det skulle vara underbart att uppleva framtiden som vi såg den när vi gick i gymnasiet, låg i lumpen eller tog våra första steg på arbetslivets bana. Vi drömde om familj, bra arbete, rika upplevelser och det som kunde och skulle göra livet rikt, men tämligen få av oss lade ner tid på en systematisk planering av livet, eller hur? I stort sett blev det som det blev. Och så kommer det förmodligen att vara för de kommande generationerna också. ”Que sera sera, whatever will be will be...” Men vissa saker i livet står ut på ett särskilt sätt. Det är sådant som har att göra med riktigt avgörande beslut i livet, yrkesval, äktenskapspartner osv. Sådana beslut påverkar resten av livet och är, om än inte oåterkalleliga, så dock styrande för framtiden. Ett sådant beslut får mig och min familj var beslutet att starta Sasco. Till stor del är det grundat på ett budskap från en av USA:s då mycket betydande ledare, pastorn för Chrystal Cathedral i Los Angeles, Robert Schuller. Han hade ett avgörande inflytande över hela kontinenten på 70- och -80-talen. I en av hans TV-predikningar förde han fram fyra punkter för beslutsfattande. Han sade:

1. If you have a dream - pray for it. 2. If you have a dream - play with it. 3. If you have a dream - pay for it. 4. If you have a dream - stay with it... Det är oerhört mycket i mitt medvetande under de senaste snart trettio åren som har kretsat omkring Sasco, och otaliga gånger har jag haft anledning att gå tillbaka till de här punkterna om det som började som en liten idé, ett frö i medvetandet, men som sedan växte ut till att bli nu Sveriges äldsta Aloe Vera-företag, Sasco. Det är många som i dag leker med en idé, ett embryo till ett nytt företag. Varsågod! Ta de här punkterna och gör dem till föremål för tät reflektion. Har du nytta av dem, så hör gärna av dig. Vill du veta mer eller bolla din idé med en neutral rådgåvare, så är du välkommen. Sedan har jag bara en sak till att säga:

Lycka till!


Från villa till modern industrifastighet

Nuvarande läge på Harnäsgatan i Uppsala Sascos historia började 1984 i källaren i en villa i Uppsala. Därifrån skedde verksamheten under den första tiden och var möjlig tack vare stora utrymmen. I denna tämligen blygsamma miljö fortsatte verksamheten under 15 år, innan den flyttades ut till externa lokaler. Vid utflyttningen från villan ökade antalet anställda och har som mest uppgått till ett tiotal personer. Den första hyrda lokalen bestod av lagerutrymme och kontorsavdelning om cirka 350 kvm, och där bodde företaget under fem år. Det gick bättre och bättre, och vinsterna blev större och större, och en dag föddes idén att bygga ett eget hus, vilket blev verklighet år 2006. Vi flyttade då in i toppmoderna lokaler i ett modernt designat hus och upplevde en kraftig expansion av verksamheten. Efter två år såldes det nya huset och ytterligare ett nytt hus byggdes på ett mycket mer attraktivt läge. Detta stod klart för inflyttning den 1 juli 2008. Från detta utomordentligt vackra och ändamålsenliga hus har verksamheten bedrivits fram till nu, då det är dags för nya förändringar. Mer om detta i kommande nummer.

Bilderna visar villan där det började 1984, överst till höger, första hyrda lokalen, till höger, och första egna industrihuset nederst. Sascos nuvarande hus överst.

3


Omsorg och service bygger förtroende Det är vårt vinnande koncept

Apotek

Ä

nda sedan studietiden har Kristina Fritjofsson vetat att hon ville öppna apotek. Men vägen dit blev lång och gick genom flera befattningar inom hälso- och läkemedelssektorn. Som Uppsalaflicka var det naturligt att utbilda sig vid universitetet till att bli apotekare. Studierna i farmakognosi gavs f.ö. vid den tiden endast i Uppsala, så hon hade inget val. De närmast vattentäta skott som fanns på den tiden mellan alternativ medicin och akademisk medicinsk forskning har alltmer luckrats upp, och en naturlig utveckling av detta kan möjligen ligga bakom beslutet år 2009 att släppa apoteksmonopolet och tillåta fri etableringsrätt för att tillhandahålla läkemedel till allmänheten. Detta har resulterat i ett ökat antal apotek i landet, och varnande röster höjs nu för en kommande apoteksdöd inom de närmaste åren. Men samtidigt är folkhälsan i allmänhet på väg att gradvis bli sämre, vilket motiverar förekomsten av fler apotek. Framtiden får utvisa hur det kommer att gå.

Grundliga förberedelser Kristina och hennes goda vän Anna Eriksrud, ekonom med en bred erfarenhet såväl nationellt som internationellt av affärsutveckling och projektstyrning,

4

Samariten

kom överens om att starta Apotek Samariten så snart det blev fri etableringsrätt för apotek. Genom sin erfarenhet från läkemedelsföretag, och Pharmacia i synnerhet, som var Kristinas först arbetsplats, hade hon god kännedom om den byråkrati som hänger samman med godkännande och lansering av läkemedel. Men för att vara riktigt säkra på att inte begå några misstag förde de båda kompanjonerna många samtal med verksamhetscheferna på Samariterhemmets sjukhus, som ligger i kvarteret intill. Där samtyckte man till planerna, för sjukhuset saknade ett eget apotek, och man menade att det skulle bli ett bra komplement i vården med ett apotek i nästa kvarter. Så gällde det frågan om finansiering. Här var Almi en god partner, och med ytterligare stöd från en av stadens etablerade banker vågade man sig på satsningen. Man försäkrade sig också om juridisk kompetens i styrelsen, och efter många samtal med erfarna rådgivare och nödvändiga förberedelser sjösatte man projektet Apoteket Samariten och öppnade portarna den 2 oktober 2010.

Satsning på personalen Som bärande idé för sin verksamhet ville man bygga förtroende bland sina kunder, och detta ville man göra genom att erbjuda gedigen kunskap och god service. Därför var det viktigt att satsa på personalen. Med


höga anställningskrav rekryterade man i första hand apotekare och receptarier, och dessa utgör nu halva personalstyrkan. Detta innebär en hög kostnad, men personalen är alltigenom besjälad av Apotek Samaritens affärsidé att erbjuda högsta tänkbara service och kunskap för att hjälpa hela människan till ett bra och hälsosamt liv. Detta arbetar man för genom att erbjuda ett slags företagshotell under apotekets tak.

Mångsidig hjälp under samma tak. Ohälsa har sällan en enda orsak, och därför botar man ohälsa med flera olika åtgärder. Det är kunskap, diet, motion, hörselrådgivning, psykisk balans, viktrådgivning och annat som tillsammans ger oss möjligheter att uppnå ett optimalt liv utifrån våra individuella förutsättningar, säger Kristina. Därför finns det också möjligheter att i samma lokal få tillgång till dessa kunskaper hos Apoteket Samariten. Listan över vad man kan få hjälp med innefattar vaccinationer, fotkomfort och skoinlägg, livsstilscoach, massage, hörselhjälp, naprapatklinik, osteopat och viktväktare.

Anna Eriksrud är en av delägarna i Apotek Samariten.

Aloe Vera i sortimentet Det var i det här sammanhanget en representant för Sasco kom i kontakt med Apotek Samariten och visade sortimentet med Aloe Vera produkter. Detta kom precis i rätt tid, när apoteket sökte ett breddat utbud, och det visade sig vara ett lyckokast. Efterfrågan på Sascos produkter blev stor redan från början, och man beredde god plats för utbudet med handkräm, fotkräm, Aloe Rub, Aloe Gel och annat. Det är en del av den goda servicen att kunna hänvisa kunden till fungerande produkter även utanför det traditionella apotekssortimentet.

Tvåårsjubileum.

tvåårsjubileum är det efter en tid av mycket arbete, med fler och fler väldigt nöjda kunder och efter en tid av kraftig tillväxt, nu med en omsättning på cirka 40 miljoner under sista året. Kristina och Anna är glada över att det gått bra. Dock poängterar de att den höga omsättningen inte med nödvändighet också ger ett högt ekonomiskt resultat. Det kan finnas vissa saker i regelverket för apotek som behöver ses över. Det har med den långa tidsrymd som går från det att patienten fått sin medicin till dess att den statliga ersättningen utgår från landstingen. Dessutom är den ekonomiska marginalen reglerad till ungefär hälften av vad som är vanligt i handeln i övrigt i Sverige. När det gäller t.ex. en cancermedicin som kan kosta 50 000 kronor, är vinsten för apoteket maximerad till 167 kronor, trots att de faktiska kostnaderna, enbart räntan på utlagt kapital, är betydligt högre, och att en sådan affär i verkligheten är ren förlust. Här hoppas man på förändring men är ändå villig att ta förlusten enbart för att hålla den höga servicegran man eftersträvar och som är en del av affärsidén. Som förebild för övriga apotek i landet är Apotek Samariten en modell att efterlikna med sin tydligt uttalade höga servicegrad och att så mycket som möjligt av hjälp och vård skall finnas tillgänglig under samma tak för att göra allting enklare för kunden. Öppettiderna skall vara så generöst tilltagna att kunden/patienten praktiskt taget alltid skall kunna få tillgång till sin medicin eller hälsofrämjande produkt.

När Apotek Samariten den 2 oktober i år firar

5


A l o e Ve r a Aloe Vera – en kortfattad exposé

AloeVera är en gammal läkeört som är känd sedan 4000 år tillbaka i tiden. Detta i sig är imponerande med tanke på att det vi kallar historisk tid med de första kända skrivtecknen börjar för omkring 5000 år sedan. Det första man vet om Aloe Vera är att den beskrevs som en ört med läkande egenskaper och användes i medicinskt syfte. Lertavlor från Nippur, ungefär vid nuvarande Bagdad i Irak, berättar om Aloe Vera och att växten användes som laxativ. Dessa tavlor är från ungefär 2100 år f.Kr. I Eberspapyren från 1553 f.Kr finns det tolv recept för användningen av Aloe Vera. Främst är det för magåkommor, men beredningsrecept visar också att man använde Aloe Vera för utvärtes bruk såsom behandling av sår, bölder och andra hudåkommor. Dessa papyrusfynd gjordes 1862, då man även kunde översätta de gamla egyptiska skrivtecknen till för oss begripliga språk.

fördes kunskapen över till den s.k. Nya världen, men det sägs att Columbus fann att indianerna redan hade kunskapen, för han hänvisar till att de kallade Aloe Vera för ”läkare i kruka”, antingen som en ört i kruka eller som beredning eller salva på burk.

Många tror att Aloe Vera är en kaktus, men den tillhör faktiskt liljeväxterna. Carl von Linné

Beredning av Aloe i antika Egypten. Gör vi ett långt hopp framåt i tiden, finner vi Celcius,en grekisk läkare omkring 50 f.Kr., som introducerade Aloe Vera för västerländsk medicin. Lite senare beskriver Pedanius Dioscorides i sitt standardverk ”De Materia Medica” ganska utförligt vad Aloe Vera är och hur det verkar. Härigenom spreds kunskapen och på 200-talet var Aloe Vera allmänt etablerat i Romarriket och användes av många kända läkare. Från 700-talet finns kinesiska referenser till Aloe Vera och från 900-talet återfinns hänvisningar i arabisk medicinsk litteratur. Under medeltiden användes Aloe Vera över hela Europa som medicinalväxt, och vid Nya tidens inbrott på 1500-talet

6

Den kanske mest kände av alla svenskar, Carl von Linné namngav Aloe Vera Linnaeus år 1720, men så småningom kom det mest etablerade namnet att bli Aloe Vera Barbadensis, beroende på platsen Barbados, där man tydligen fann den i stora mängder. I modern tid och vetenskapliga sammanhang dyker Aloe Vera upp år 1935, då de båda kirurgerna C.E. Collins och C Collins puplicerar den första artikeln om Aloe Vera ”Roentgen dermatitis treated with fresh whole leaf of Aloe Vera” i Am. Journ. Roentgenal., 33:396-397, 1935. Gradvis började man forska om växten under 1900-talets mitt och visade att Aloe Vera har antiseptiska, antiinflammatoriska och vävnadsstimulerande egenskaper. Framför allt var det då Aloe Veras användning vid behandling av brännskador som blev föremål för studier, och i American Journal of Burn Care and Research finns åtskilliga studier redovisade. I samband med detta började Aloe Vera exploateras kommersiellt, och på 1970-talet inträffade den s.k. ”Aloe Vera-boomen” i USA, då många företag poppade upp på marknaden med det ena påståendet mer fantastiskt än


det andra om Aloe Verans fantastiska egenskaper. Sasco i sin amerikanska tappning var ett av dessa snabbväxande företag, och 1978 var Sasco i Texas Amerikas fjärde snabbast växande företag. Det var genom tidiga kontakter med detta företag som Sasco i Sverige föddes år 1984 och därmed blev det första Aloe Vera-företaget i Sverige. Sasco i USA existerar inte längre, men i Sverige har det varit framgångsrikt och t o m blivit honorerat som s.k. ”superföretag” år 2007 efter många års exeptionell tillväxt och goda resultat. Numera är Aloe Vera så välkänt att det knappast behöver någon närmare presentation. Det förekommer i väldigt många beredningar och recepturer, men i många fall i helt meningslösa koncentrationer eller mängder. Det finns exempel på produkter som marknadsförts som Aloe Vera-produkter, men vid granskning av recepturerna visar de en mängd av endast bråkdelar av procent. Detta vilseledande missbruk är skadligt för Aloe Veras rykte, eftersom man endast vill använda namnet för att sälja flera produkter men inte vinnlägger sig om att upprätthålla en god kvalitet på produkterna.

Dirigent - orkester. En av teorierna som försöker förklara hur Aloe Vera kan vara så effektivt i kroppen är den s.k. ”Dirigent-orkester-teorin”, som menar att Aloe Vera-molekylen ”dirigerar” andra olika ämnen till rätt plats, där de kan göra största möjliga nytta för att hålla organismen i bästa tänkbara form. Många har erfarenhet av hur t.ex. Aloe Vera i tablettform är effektivt för att hindra en annalkande förkylning att bryta ut.

På 1950-talet tog forskningen om Aloe Vera fart på allvar, framför allt i USA.

Med modern teknik går det bra att föra över äkta Aloe Vera till tablettform och få med alla de välgörande ingredienserna i en lättanvänd form, mycket praktisk att ha med på resan t.ex.

7


L

Livsdröm blev verklighet

ena Rosqvist föddes och växte upp i Oskarshamn. Så länge hon kan minnas har hon varit intresserad av hästar, och redan som tonåring fick hon sin första häst. Det var bara ett problem. De blev trots alla kontroller före köp efter kortare eller längre tid skadade. Lena funderade mycket på hur det kom sig och vad det var som på något sätt var orsaken till att skador uppkom. De funderingarna kom att sedan styra hennes liv till den punkt i livet hon befinner sig i nu. Hon är equiterapeut, som kan liknas vd fysioterapeut fast på hästar samt akupunktör med en omfattande erfarenhet och gedigen utbildning i flera steg bl.a. en 3-årig utbildning till akupunktör på människa med examen i Kina. Det är anledningen till att hon har fullt upp att göra. Tidigt inledde hon samarbete med veterinärer och har nu ett fruktbärande samarbete med hästkliniker, men hon tar även emot hästar i sitt eget stall för behandling under längre eller kortare tid. I huvudsak reser hon emellertid ut till kunderna och utför en första besiktning och behandling i hästens egen hemmiljö. Finner hon

8

då skador som hon inte själv kan ta itu med på platsen, remitterar hon hästen till veterinärklinik.

Akupressur och stretching Under arbetet använder hon sig av olika metoder såsom akupunktur, akupressur, kiropraktik, laser, stretch och massage. I samband med behandlingen ger hon också hästägaren eller tränaren råd om hur man kan hålla hästen i god form med hjälp av akupressur, stretch och massage. I Sverige finns det omkring 350 000 hästar, och


intresset för hästar växer oavbrutet. Travsporten är ett område där mycket pengar är inblandade, och givetvis är det viktigt att tävlingshästar håller sig friska och i bästa form för att vinna framgång. Men även alla sporthästar i landet är föremål för all tänkbar omsorg, och hästägare i allmänhet sparar knappast på några mödor för att hålla sina hästar i bästa form. Att det finns många problem visas av att en veterinär vid en besiktning berättade att man vanligtvis räknar med att endast en häst av tio går igenom en besiktning helt utan anmärkning. Det förefaller därför att finnas hur mycket arbete som helst för en duktig terapeut.

Hästen är flockdjur. När hästen får en skada gör den allt för att dölja den skadan. Detta ligger instinktivt i hästens natur, eftersom den är ett flock- och stäppdjur, vars enda försvarsberedskap består i att kunna fly från rovdjur och följaktligen behöver kunna springa fort. Det är således viktigt för hästen att ge ett sken av hälsa och kraft, och får den en skada, så försöker den på alla sätt kompensera detta genom att se obesvärad och frisk ut. Detta kan leda till att nya skador uppstår i andra delar av kroppen, och då kan det uppstå komplikationer som kan bli besvärligt att rätta till, beroende på hur länge skadan har funnits. Den skicklige terapeuten upptäcker vid sin undersökning hur hästen mår i dessa avseenden. Ingenting gör Lena lyckligare än framgångar i arbetet, och ryktet sprider sig om hennes skicklighet, så hon får mer och mer att göra.

Arbete i Sydeuropa.

Aloe Rub klinikförpackning

Berättelserna om Lena har också nått södra Europa, och hon arbetar ibland i andra länder. En dag ringer det t.ex. från Malta och någon väldigt rik hästägare ber henne komma ner och behandla hans häst. Det är bråttom och han har redan ordnat med flyg och transport på platsen. Sagt och gjort. Lena ger sig av, behandlar hästen med framgång och sedan är alla parter nöjda. Ett stort kontaktnät över världen är viktigt och det ger livet en extra krydda, när sådana här händelser sker omkring det som hundratusentals människor över jorden har som huvudintresse, hästen och dess status och hälsa. En anledning till framgången är sannolikt också att hon använder sig av kvalitetsprodukter i sin behandling. Nyligen har hon införskaffat en veternärmedicinsk laser av absolut senaste modell till en kostnad av väldigt mycket pengar, och med den ökar hennes effektivitet. Hon har också länge sökt efter bästa tänkbara liniment, och när hon fann Aloe Rub

från Sasco, slutade hon leta, för nu var hon säker på att hon hade funnit det bästa och mest effektiva. Detta tillhandahåller hon givetvis också till sina kunder och ger råd om användningen.

Framtiden. På frågan om vad Lena sysslar med om tio år glittrar det i ögonen och hon berättar om sin dröm att starta ett utbildningscenter för utbildning av hästfysioterapeuter tillsammans med en kollega Charlotta, och till detta kommer de att knyta den högsta tillgängliga expertis av lärare, veterinärer och fackfolk, för att kunna ge den bästa tänkbara kvalité på utbildningen. Var den kommer att ligga vet hon inte, men drömmen finns, och med den skicklighet och målinriktning Lena Rosqvist har visat hittills, så har vi all anledning att tro att hennes dröm om ett första klassens utbildningscenter kommer att stå färdigt i landet om ett decennium.

Faktaruta. Lena Rosqvist, Equiterapeut. Hemsida: www.lenarosqvist.se Email: info@lenarosqvist.se Adress: Labacken 160, 733 98 Ransta Utbildning: HTU Svensk Hästterapiutbildning, Akupunkturakademin, Thalamusskolan. Erfarenhet: 40 års aktiv hästerfarenhet, varav 15 år som Equiteraput. Arbetsområde: Hela

9


Massage – behaglig väg till välbefinnande.

V

ad gör du om du märker att det är något annorlunda eller en skada av något slag i en muskel, en arm eller ben eller någonstans på kroppen? Du känner efter. Du klämmer och trycker, försöker ta reda på var det gör ont och hur, i vilket läge, vilken punkt. Du undersöker helt enkelt. Så har också våra förfäder gjort. Araberna använde ett särskilt ord för detta, mass, som betyder trycka. Och grekerna använde ordet massein, som betyder gnida, och särskilt då gnida eller knåda i behandlande syfte. Av dessa ord har vi fått ordet massage, och massage fick sin moderna utformning framför allt genom en doktor Mezger, som var verksam som massör i Amsterdam. De handgrepp och tekniker som utvecklades är framför allt fyra stycken. Det är strykningar, gnidningar, knådningar och stötar eller vibrationer. Det här läser vi om i uppslagsböcker, och de beskriver den klassiska massage som alltså utvecklades för omkring 150 år sedan i behandlande syfte. Massage som företeelse har däremot förekommit i ett par tusen år för att behandla och komma till rätta med muskelproblem, sträckningar, skador, värk och besvär i kroppen. I modern tid har många nya former av behandlingar kommit fram ur olika kulturer, och utbudet av kroppsbehandlingar i dagens moderna samhälle är mycket stort. Sannolikt är också problemen vi dras med mycket vanligare i dag än på den tiden då alla hade arbeten där kroppsarbete och muskelansträngningar var mycket vanligare än vad som är fallet för dagens tjänstemän, stilllasittande kontorsarbetare och bilåkande försäljare. Vårt moderna sätt att leva, där kroppsansträngningar inte är så nödvändiga, har helt enkelt skapat problem som våra förfäder inte kände av. Men å andra sidan hade de säkert behövt massage för att få bukt med muskelknutar, belastningsskador och utslitna leder i lika stor utsträckning som vi har det behovet i dag.

Utbildningar och förbund. Massageverksamhet är organiserad i det moderna samhället, och både efterfrågan och utbudet växer oavbrutet. Flera olika utbildningar ges av skolor på många håll i landet. Den mest kända är kanske Axelsons Gymnastiska Institut, som i år firar 50-årsjubileum, och där du kan få flera olika kroppsterapiutbildningar. Ett annat utbildningsinstitut är Medicinskt Kursforum, också i Stockholm, som ger såväl grundutbildningar som fortbildningskurser i massage och taktil stimulering. Rektorn där är en av Sveriges ledande naprapater, Johan Starre. På deras innehållsrika hemsida www.massera.nu finner du mycket utbildande och informativ kunskap som har att göra med terapeutiska behandlingar och länkar till flera andra organisationer, såsom Kroppsterapeuternas yrkesförbund, Massörerna

10

och andra. Nytt förbund för massörer bildades den 11/11 2011 kl. 11.11. Om detta skedde för att det skall vara lätt att komma ihåg eller om det finns någon djupare anledning till detta framgår inte av massörernas hemsida, men det nya förbundet heter just Massörerna och har följaktligen en hemsida med adressen www.massorerna.se Det andra nämnda förbundet som organiserar massageterapeuter är Kroppsterapeuternas riksförbund. Det är en betydligt äldre organisation som har ett stort antal medlemmar. Se www.kroppsterapeuterna.se. Genom dessa båda hemsidor kan man få tag i en massör praktiskt taget var som helt i landet. Svenska folket har följaktligen i dag mycket stora möjligheter att få hjälp för värkande ryggar, stela muskler, krånglande leder och låsta nackar och mycket annat som orsakar problem, när någon del av kroppen inte fungerar som den skall. Det blir också allt lättare att få ekonomisk hjälp via Försäkringskassan. Utbildning till massageterapeut ger behörighet att få studiemedel via CSN. Se de olika förbundens hemsidor för ytterligare information.

Massage som personalvård. Många arbetsplatser erbjuder i dag de anställda massagebehandlingar som en del av god personalvård. Det är inte ovanligt att detta går till så att en massageterapeut kommer ut till företaget och behandlar personalen på plats, vilket blir såväl ett välkommet avbrott som ett stimulerande möte. Det är helt uppenbart att massage bidrar till bättre hälsa. Oxytocinet flödar och välbehaget sprider sig i hela kroppen, när musklerna befrias från slagg och får del av den välgörande och läkande blodgenomströmning som behandlingen åstadkommer. Det kanske vore en bra idé att införa en massagens dag i landet för att sprida kunskap om alla fördelar med regelbundna massagebehandlingar. Vem tar upp den passningen? Något massageförbund?

Sascos del i massagen. Hur kommer då Sasco in i den här bilden? Det började för många år sedan, när det blev vanligare och vanligare att massörer ringde vårt kontor och frågade efter vår mest kända produkt Aloe Rub, som har mycket dramatiska effekter i behandlingen, och ryktet spred sig uppenbarligen bland terapeuter som sökte något riktigt effektivt för att behandla patienter/klienter med smärtor. Det var början till en utveckling där Sasco nu har tagit fram en tämligen komplett produktserie för massageterapeuter med oljor, krämer, liniment, bänkpapper och annat som behövs i en terapeuts verksamhet. Sasco erbjuder också särskilda startpaket för nyblivna massörer, och produkterna efterfrågas ständigt av fler och fler. Sasco försöker vara för massören vad Volvo vill vara för chauffören.


Sascos lyxiga hudoljor för kliniker och privat bruk.

Sascos hudolja lyx i 500 ml klinikförpackning och i 100 ml transparent flaska.

Olika typer av massage • Bindvävsmassage • Energimassage • Fibromassage • Klassisk massage • Presselmassage • Setaimassage (Japansk) • Spädbarnsmassage • Revolving • Thailändsk massage • Taktil stimulering/massage

Sascos massageolja används på de sju haven. När superlyxkryssaren ”Seven Seas Voyager” anlöpte Stockholm och ville fylla på förrådet av massageoljor till massörerna ombord, föll valet på Sascos vattenlösliga massageolja, därför att den dels är mycket prisvärd, dels är skonsam mot lakan och filtar tack vare att oljan är vattenlöslig. Chefsmassören tar emot leveransen tillsammans med fartygets intendent

11


Några godbitar från Sasco

Den här flerfaldigt prisbelönta handkrämen ger en fantastiskt känsla i huden. Fukten bevaras på ett naturligt sätt utan att kladda och när du tar ditt barnbarn i handen på väg till skolan känner barnet detsamma som du själv känner, en bahaglig, nära hudkontakt som inger förtroende och närhet.

Aloe Rub - The One and Only

Under nästan alla år har Aloe Rub varrit den mest sålda produkten i Sascos sortiment. Den har helt sensationella egenskaper av att ge värme och lindring och kyla och lindring samtidigt. Vid en skada kyler man ofta ner det drabbade området för att dämpa svullnaden. Det ser vi i TV när fotbollsspelare skadas. På samma gång behövs det värme för att ge största effekt åt blodströmmen för att påverka skadan inifrån. Det är kroppens eget system för att läka skadan. Aloe Rub hjälper uppenbarligen till i båda dessa avseenden. Dessutom innehåller den komponenter för att dämpa smärta. Den är helt enkelt sensationellt bra. Alla som provar håller med.

TIPS! Som massör kan du ta en liten mängd massageolja och blanda i händerna med en liten klick Aloe Rub och sedan behandla klienten med en värmande massage. Det blir en skön och avslappnande upplevelse på samma gång som det lindrar de plågor som klienten söker för. Givetvis är detta något för dig som privatperson också att använda dig av. Lycka till!

12


Med Sasco Face Cream i ansiktet, Body lotion på kroppen,handkräm på händerna och fotkräm på fötterna har man en tämligen perfekt täckning med Aloe Vera för bästa tänkbara kroppsvård. Fyller man sedan på det inre med Aloe Vera Juice i ren form eller den starkare koncentrerade varianten, då kan man anse sig helgarderad för livets påfrestningar - eller hur?

Alla fylls av förundran över en sådan gedigen kroppsvård.

13


Sascos butiksställ med Aloe Vera tuber

AloeVera för barn – medelålders – äldre

I ett av de senaste numren av Aloenytt avhandlades nyttan av att använda Aloe Vera gelé för vård av barn, särskilt små barn, blöjbarn. Det handlade om blöjeksem, irritationer i ljumskar, hals och armveck, hudutslag och röda stjärtar under blöjan. Många har hört av sig med synpunkter på hur effektiv Aloe Vera gelé är mot dessa besvär, och många har genom detta fått upp ögonen för det vida användningsområde Aloe Vera gelé har. Vi har länge pläderat för att man bör ha en tub gelé i köket. Köket är en plats i hemmet där flest olyckor sker. Man skär sig, bränner sig, sticker sig och skadar sig på olika sätt. Barnen kommer in, skrikande efter att ha ramlat och skrubbat upp knän och armbågar, skurit sig i fingrarna eller bränt sig i solsken. (Detta på den tid vi fortfarande hade somrar i Sverige). I alla eller många av dessa fall är Aloe Vera gelé en ovärderlig första hjälp, alldeles särskilt vid brännsår, och det är också för detta som Aloe Vera har blivit mest känt. Den kallas ju ibland för brännskadesalvan. Men det finns också andra rum i hemmet, där man bör ha en Aloe Vera tub, badrummet. Man får utslag, blemmor, skärsår vid rakning av såväl ansikte som ben. Och man får irritationer i underlivet där Aloe Vera gelé är en fantastisk balsam med förmåga att avhjälpa besvären snabbt. Så finns det ytterligare ett rum där Aloe Vera gelé har en given plats – sovrummet. Aloe Vera gelé är också ett helt fantastiskt glidmedel som underlättar vid utövande av den vanligaste inomhusmotionen i landet. Särskilt gäller detta för personer som kommit en bit upp i åldrarna, där slemhinnorna blir torra och sköra och där det

14

behövs extra hjälp för att allt skall fungera väl. På den tiden vi lät tillverka Sascos produkter vid ett Stockholmsföretag som också var en av de största tillverkarna för RFSU i Sverige, såg vi vilka volymer det rörde sig om för den typ av produkter som man inte annonserar så mycket om men som har med glid att göra. Det är gelé som gelé, det rör sig om, men med tanke på alla de välgörande egenskaper som förmedlas av Aloe Vera när det gäller läkning av hudirritationer och för att hålla huden och slemhinnor i bästa trim, så är det väl närmast en tidsfråga när Aloe Vera gelé kommer att inta plats nummer ett när det gäller de aktiviteter som vanligtvis äger rum i sovrummet. Alltså en tub Aloe Vera gelé i köket, en i badrummet och en i sovrummet. Kanske kommer en kampanj inom kort: Köp tre – betala för två.

Köp tre tuber AloeVera gelé! Då är du säker i alla lägen.


Sascos cremer mest allergisäkra

E

lise Hansen i Fagersta är en av Sascos nöjda kunder som har en alldeles speciell historia att berätta om Sascos hudkrämer. Elise har ända sedan barndomen varit mycket känslig och lätt utvecklat allergiska reaktioner på huden, både i ansiktet och i armvecken där de brukar visa sig. Detta har följt henne genom livet, vilket gör att hon måste vara extra försiktig med de hudvårdsprodukter hon vill använda. Elises man, Magnus, har gjort vad han kunnat för att hjälpa henne med god hudvård, och eftersom han har rest mycket över hela världen i sitt arbete, har han alltid köpt med sig olika hudkrämer av de allra finaste märken, när han handlat i taxfree-butiker på sina resor. Den ena har varit finare och dyrare än den andra, och de har alla mer eller mindre lovat i sin reklam att det skall vara de yppersta råvaror i produkterna och att de skall vara skonsamma mot huden och så vidare. Men varje gång Elise har provat och varit full av förväntan har förhoppningarna grusats och förvandlats till besvikelse. Varenda en av alla de dyra krämer hon har fått har gett henne utslag. Till slut har det blivit närmast skrattretande mitt i all besvikelse. Måttet blev rågat när hon för ett par år sedan köpte en stor uppsättning nya och naturligt framtagna produkter av ett av USA:s största kosmetikamärken. De produkterna skulle absolut vara säkra att använda, blev hon lovad, för de var speciellt utprovade för att vara ytterst skonsamma och milda för huden, men ändå skulle de ge de allra bästa resultat.

Det höll på att sluta med katastrof.

Elises ansikte blev alldeles flammigt och svullet av krämerna hon köpt. Hon fick uppsöka läkare och få medicinsk behandling för att få huden att lugna ner sig och återta sitt naturliga tillstånd, men det tog 14 dagar och hon kunde inte gå ut och visa sig för folk under den tiden. De första dagarna tvingades hon vistas inomhus helt och hållet. De dyra produkterna fick hon dessbättre lämna tillbaka, för det fanns garanti med dem. Hon minns fortfarande den otäcka upplevelsen med fasa.

Sasco blev räddningen. Men så kom hon av en händelse i kontakt med Sascos produkter. Hon köpte dessa, egentligen utan några större förhoppningar, men de var inte så dyra, och hon tänkte att hon kan väl göra ett försök till med ett för henne okänt märke av hudkrämer. Och tänk vilken skillnad det blev! Hennes hud visade inte minsta tillstymmelse till reaktion, och hon tyckte att produkterna var helt underbara. Sedan

dess, för ett par år sedan, använder hon inget annat för sin hud, och hon tycker att livet nu är helt underbart igen. Det är så skönt att inte behöva vara orolig för att ansiktet plötsligt skall rodna och svullna och klia och flamma upp av olika utslag. Nu är hon aldrig ängslig för att detta skall hända, för hon har funnit sin idealprodukt – äkta och verksamma Aloe Vera produkter från Sasco.

Sista batchen med parabener Under de senaste tio åren har det pågått en debatt om några av de vanligaste konserveringsmedlen man använt för bl.a. hudvårdsprodukter. Det är de omstridda parabenerna. Forskare menar att de kan vara hormonstörande, och eftersom de är så vanliga, vill Naturskyddsföreningen att man förbjuder dem i farmaceutiska produkter, kosmetik och hudvård. Samtidigt finns det forskare som med samma emfas hävdar att de är fullkomligt ofarliga och att det inte finns några andra medel som med sådan säkerhet motverkar att produkterna bryts ner och härsknar. Ord står mot ord och uppfattning mot uppfattning. Men, som alltid i sådana här lägen, är det den stora massan av kunder som får sista ordet, och då rättar sig leverantörer och tillverkare efter detta. Det är oklart vilka ämnen vi kommer att få i stället, men forskning pågår för fullt och ersättningsprodukter är på väg ut på marknaden. På Sasco har vi jobbat med frågorna under flera års tid och efter hand fasat ut allt som har med parabener att göra. Den sista batchen tillverkas i dagarna, och det beror på att alla tester med ersättningsprodukterna ännu inte är färdiga, så att de kan släppas ut på marknaden. Men ett är säkert: Från och med nästa år kommer inga produkter att levereras till hälsofackhandeln från Sasco med parabener. Nu när detta är klart får vi vänta på nästa larm. Att ett sådant kommer är alldeles säkert. Till dess: Var glad att du lever i Sverige, där miljölagstiftningen är hård – och där den efterlevs!

15


Returadress: SASCO AB, Harnäsgatan 1, 752 28 Uppsala.

Här är Årets Julklapp Step It 395:StepIt är en fenomenal uppfinning för att motverka svullna ben och trombos (blodpropp) och för att utnyttja reservhjärtat i vadmuskeln. Genom att använda StepIt en minut varje timma minskar risken för blodpropp avsevärt. Alla behöver denna genialiska uppfinning, flygresenärer, kontorsfolk, alla som har ett stillasittande arbete, och inte minst äldre som har svårt för normal motion men som kan sitta framför TV:n och ”trampa” och på så vis förbättra hälsan med ett väldigt enkelt hjälpmedel.

16

Finns i olika färger. Kommer sannolikt att utnämnas till ”Årets Julklapp” bland alla som vill hjälpa sina åldriga föräldrar till ett bättre liv. Omfattande kliniska studier vid Akademiska sjukhuset och Karolinska institutet visar på betydande resultat i form av mindre svullnad och ökad cirkulation för användare.

Kuriositet: De flesta kunder är kvinnor 40 + som motionerar med StepIt för att få vackrare vader. Försäkra dig om ditt examplar i dag, för det finns risk för slutförsäljning.

Ring SASCO och beställ! 018-514515.

www.sasco.se

Aloe Nytt nr. 1 2012  

Tidskrift för Aloe Vera i Skandinavien. Aloenytt är det officiella organet för SASCO Aloe Vera produkter AB i Uppsala och ges ut med normal...

Aloe Nytt nr. 1 2012  

Tidskrift för Aloe Vera i Skandinavien. Aloenytt är det officiella organet för SASCO Aloe Vera produkter AB i Uppsala och ges ut med normal...

Advertisement