Page 1

ANÁLISIS DE AGUA Y DE ALIMENTOS

Realizado por: -Almudena Bello -Nerea González -Fátima Trillo -Alberto Fernández -Eva Pérez


 Informe de agua recollida en un rio ás (20:15 h)aprox.

PRUEBA ENTEROCOCOS FECALES Medio :Agar KF Incubación: 37ºc /48h Dilución: 10^-4 Técnica: filtración por membrana (40 ml) Lectura de resultados : 45.000/40 ml

PRUEBA ENTEROCOCOS FECALES Medio :Agar KF Incubación: 37ºc /48h Dilución: 10^-2 Técnica: filtración por membrana (40 ml) Lectura de resultados : 280 UFC

CONCLUSIÓN: -Según a normativa da UNE en ISSU 7899-2:2001 a agua non é potable.


Análise de alimentos(PNT9),basado na norma NFV08-054 Análise de bolo de pan.

1. Medio: VRBG 2. Incubación :37º/24 h 3. Dilución:10^-1 4. Sembra:por inclusión

1.Medio: VRBG 2.Incubación :37º/24 h 3.Dilución:10^-2,10^-3,10^-4 4.Sembra: por inclusión


1.Medio: Agar nutritivo 2.Incubación :37º/24 h 3.Sembra: picadura

 Prueba oxidasa: Reactivo Kovacs


1. Medio: Agar glucosado 2.Incubación :37º/24 h 3.Sembra: picadura

CONCLUSIÓN: -A lexislación vixente non recolle normas microbiolóxicas para o muestreo de bolo de pan. Tarefas realizadas: Xoves 25

LUNS 29 MARTES 30 XOVES 2 VENRES 3 LUNS 6 MARTES 7

Reserva e preparación de medios para a pobre de enterococos fecales. Reserva material de vidrio e embudo de filtración. Preparación dilucións. Sembra VRGB e incubación. Filtración de agua e posterior incubación Resultados incubación(VRGB e ENDO) Sembra colonias do (VRGB)en (AN) e incubación. Resultados (AN) Proba oxidasa Sembra en agar glucosado e incubación. Resultados incubación.


pnt9  

microbioloxia

Advertisement