Page 1


LES CÈL·LULES ESPECIALITZADES Cèl·lules musculars: Són allargades. Es contreuen i s'estenen.

Cèl·lules nervioses: Estan formades per un cos central i un llarg eix.

Cèl·lules sanguínies: Formen part de la sang. No tenen nucli.


Cèl·lules de la pell: Tenen formes diverses: planes, cilíndriques, prismàtiques, etc.

Cèl·lules sexuals: Són les cèl·lules que participen en la reproducció de tot l'organisme.

Les cèl·lules  

Les cèl·lules

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you