__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SPECIAL ALMERE DEZE WEEK

ZORG

EDITIE JUNI 2021

SPECIAL

‘We geven in de begeleiding nooit op’

GGD en Leger des Heils werken nauw samen bij daklozenopvang Door Robert Mienstra ALMERE – De samenwerking tussen de GGD Flevoland en het Leger des Heils (LdH) levert goede resultaten op bij de daklozenopvang in Almere. Bernice van der Wolk (GGD) en Femke Bakker (LdH) organiseren al jaren de daklozenopvang. Met succes. Van der Wolk is van het team maatschappelijk zorg van de GGD. Bakker is manager van de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. Bakker werkt voor de opvang in Poort en aan de Wisselweg. De maatschappelijke opvang is bedoeld voor mensen die hun thuissituatie hebben verlaten. Dat kan diverse redenen hebben zoals scheiding of werkloosheid. Ook verslavingsproblematiek of psychische klachten kunnen leiden tot dakloosheid.

uur ‘sochtends in de accommodatie verblijven. Maar sinds corona mag iedereen altijd in zijn kamer blijven. “Dit heeft onverwachte positieve effecten. Tijdens deze nieuwe situatie is het aantal incidenten fors teruggelopen”, zegt Bakker. De opvanglocaties zitten momenteel vol. “Maar nee verkopen doen we niet. Is er echt geen plek meer te vinden in Almere, dan kijken we of een dakloze elders in Flevoland ondergebracht kan worden. De GGD houdt zicht op alle plekken van de maatschappelijke opvang in Flevoland. We weten wie waar zit en hoe lang. Als Femke echt geen plek meer heeft, kan ik zien of er bijvoorbeeld in Emmeloord nog plek is”, zegt Van der Wolk.

“Zij zijn niet in staat om zich op eigen kracht te redden in de maatschappij. Wij bieden het alternatief voor op straat slapen”, zegt Van der Wolk. In Flevoland worden nacht- en gezinsopvang aangeboden en ook jonge moedersopvang.”

Weerbarstig In de ideale situatie blijven mensen acht tot tien weken in de opvang. “We zorgen in die tijd dat mensen een postadres krijgen, een uitkering krijgen en we kijken hoe het verder moet om uit te stromen.”, zegt Bakker. “Maar de praktijk is weerbarstig omdat er te weinig woningen en passende kamers in Almere zijn. Dat is op dit moment een groot probleem.”

Positieve effecten De deelnemers komen als eerste bij de Dag- en Nachtopvang aan de Spoordreef. “Daar wordt gekeken welke opvang het beste is”, legt Bakker uit. Daklozen die op de Wisselweg geplaatst worden krijgen daar een kamer met tv. “Die is op de Wisselweg toegevoegd sinds de coronacrisis. Dat is op de andere locaties niet zo.” Voor corona mochten de deelnemers alleen tussen vijf uur ‘s middags en negen

Vanwege corona is de opvang ruimer opgesteld, om ervoor te zorgen dat tijdens de lockdown niemand op straat hoefde te slapen. In Flevoland hebben vorig jaar 296 mensen een plek en een hulpverleningstraject gekregen. Daarnaast waren er 80 mensen in de corona/winteropvang en 72 mensen in het slaaphuis. Dat laatste is bedoeld voor zorgmijders, dat zijn mensen die geen hulpvraag kunnen formuleren. In zes weken wordt getracht

Femke Bakker (l) en Bernice van der Wolk bij de opvang in Poort. (Foto: Almere DEZE WEEK)

kleine doelen te behalen, zoals regelmatig douchen. “Daarna gaan ze de straat weer op en worden ze begeleid door het outreachteam. Zodra er meer zicht is op ontwikkeling kunnen ze in een ander traject verder”, zegt Bakker. In een aantal gevallen lukt de opvang met doorstroming. Er zijn ook mensen die daarna terugkeren. “Dan is het niet gelukt”, zegt Bakker, “maar we geven niet op.” Alles wordt daarbij door de GGD en het Leger des Heils uit de kast getrokken. “We spreken met woningcorporaties en ambulante hulpverleners en maken uiteindelijke een passend plan.

Nog geen toezegging kabinet voor extra geld Jeugdzorg ALMERE - In de podcast ‘Poltiek Circus van Almere’ toonde wethouder Julius Lindenbergh zich vorige week verheugd over het oordeel van de VNGarbitragecommissie om het kabinet 1,9 miljard euro extra voor de Jeugdzorg uit laten trekken. Almere gaat daar bijna 2 miljoen euro van opstrijken. Het kabinet heeft echter nog geen toezegging gedaan. Bij de transitie in 2015 werd de verantwoording voor de Jeugdzorg overgheveld van het Rijk naar de gemeenten. Dat ging gepaard met een forse bezuiniging. Lindenbergh liet in de podcast-uitzending weten dat de Jeugdzorg zwaar op de Almeerse begroting drukt. De laatste weken is duidelijk dat er desondanks toch bezuinigd moet worden. De uitspraak van de arbitragecommissie is voor de wethouder Financiën derhalve goed nieuws. Hij

Bestuur sprak VNG-directeur Leonard Geluk van een doorbraak. Hij gaat er vanuit dat de regering een voorstel aan de Tweede Kamer gaat doen dat in lijn is met het oordeel van de arbitragecommissie. “Deze commissie met gezag heeft geoordeeld dat het Rijk gemeenten al die jaren onvoldoende middelen heeft gegeven om de Jeugdwet uit te voeren. Dat is een erkenning van hetgeen we al jaren zeggen en zeer waardevol voor ons”, aldus Geluk tegenover Binnenlands Bestuur. De Jeugdzorg drukt zwaar op de Almeerse begroting, zegt wethouder Julius Lindenbergh. (Foto: aangeleverd)

rekende voor dat Almere recht heeft op bijna twee miljoen euro extra. Kabinet Het kabinet heeft echter nog geen toezegging gedaan. Tegenover Binnenlands

Blokhuis Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis heeft inmiddels een Kamerbrief verstuurd waarin hij aangeeft dat het oordeel van de arbitragecommissie ‘zwaarwegend’ is. Wellicht dat komende weken al iets duidelijk wordt voor 2022, maar op langere termijn schuift hij de bal door naar het nieuw te vormen kabinet.

Soms is een tweede kans niet genoeg en moet er een derde of vierde komen.”, voegt Van der Wolk toe. Overlast Almeerders ervaren soms overlast van de daklozen en bedelaars. “Geef nooit geld”, stelt Bakker, “daarmee houd je de verslaving in stand. Blijf bij een bedelaar altijd rustig, verwijs ze naar de opvang en vervolg je weg. Dat is het beste advies wat ik heb.” Op een aantal plekken is cameratoezicht. “Als er overlast is, wordt dat meteen gezien en dan worden onze medewerkers ingeschakeld om ter plaatse poolshoogte te gaan nemen.” Een podcast met Benice en Femke is te beluisteren op www.hallohieralmere.nl

Dagverse maaltijden voor:

Particulieren Instellingen Bedrijven

Proef,

en laat je verrassen!

Gert Overeem 0652436819, 0655018849 www.topmaaltijd.com info@topmaaltijd.com


inf0@@etsmaatjesalmere.nl FietsmaatjesAlmere www.@etsmaatjesalmere.nl

Raadslid Esther Hagelaar zet zich in voor inclusieve samenleving

‘Meer mensen met een beperking nodig in politiek’ Door Petra Onderwater’ ALMERE – GroenLinks-raadslid Esther Hagelaar vindt het belangrijk dat meer mensen met een functionele beperking of chronische ziekte actief worden in de politiek. “Op alle niveaus. Als wethouder, raadslid, statenlid, bestuurslid of vrijwilliger. Alleen dan kunnen we echt stappen zetten richting een inclusieve samenleving”, stelt zij.

24-uurszorg in uw eigen vertrouwde omgeving Amara Zorg biedt 24-uurszorg op maat aan, in uw eigen huis. Op deze manier hoeft u niet te verhuizen naar een verpleeghuis, maar krijgt u wel dag en nacht alle zorg die u nodig heeft. - Geen verhuizing nodig - Zorg in uw vertrouwde omgeving - Snel geregeld zonder wachtlijst - Alles geregeld, ook verpleegtechnische handelingen Wij werken als thuiszorgorganisatie samen met ervaren, gediplomeerde zorgmedewerkers uit omringende EU-landen. Deze collega’s noemen wij onze Care Ins. Zij zijn er 24 uur per dag voor u. Daarnaast leveren wij zo nodig extra wijkverpleging en begeleiding vanuit ons reguliere team. Oostenrijkstraat 38 | 1363 CB | Almere | 06 55566556 | info@amarazorg.nl | www.amarazorg.nl

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in ons land heeft nog geen 0,5 procent een structurele beperking. “Deze groep is dus fors ondervertegenwoordigd”, aldus Hagelaar. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het landelijke ‘Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking’ opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Hierin staan verschillende initiatieven om te zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Denk aan een persoonlijk begeleider voor raadsleden met een beperking bijvoorbeeld.” Zelf heeft Hagelaar Hypermobiele Ehlers Danlos, een bindweefselziekte. “Hierdoor heb ik eigenlijk altijd pijn en werken ook mijn maag en darmen steeds minder goed”, vertelt zij. De Almeerse heeft inmiddels een rolstoel en krijgt sondevoeding via een slangetje door haar neus en keel. Dit weerhoudt haar er niet van om politiek actief te blijven. Toegankelijkheid en inclusie Als raadslid voor GroenLinks zet de Almeerse zich niet alleen in voor duurzaamheid en milieu, maar ook steeds meer voor toegankelijkheid en inclusie. “Ik ben sinds 2012 politiek actief, in verschillende politieke functies. Van het provinciaal bestuur, tot onder andere fractieassistent van GroenLinks en momenteel dus raadslid. Ik vind het mooi om iets te kunnen betekenen voor onze stad en inwoners. Vooral ook voor de mensen die meer moeite hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, vanwege een beperking of chronische ziekte bijvoorbeeld.” Aandachtspunten Volgens Hagelaar doet Almere het niet zo slecht op het gebied van toegankelijkheid. “Winkels en gebouwen zijn hier over het algemeen natuurlijk beter toegankelijk dan in oude steden. Toch wordt vooraf niet altijd goed nagedacht over zaken als aflopende stoepen, zichtlijnen voor slechtzienden, brede doorgangen en toegankelijke toiletten. De meeste balies in het stadhuis zijn bijvoorbeeld te hoog voor mensen in een rolstoel. Ook de grondverzakking is een belangrijk aandachtspunt. Scheefliggende tegels leveren problemen op voor mensen in een rolstoel en slechtzienden.” Geen onwil Hoewel het bij beleidsmakers en raadsleden volgens Hagelaar aan goede wil niet ontbreekt, zit nadenken over toegankelijkheid en inclusie volgens haar bij velen gewoon niet in het systeem. “Omdat zij er zelf niet dagelijks mee geconfronteerd worden. Juist daarom is het belangrijk dat in alle lagen van de politiek mensen met

GroenLinks-raadslid Esther Hagelaar. (Foto: aangeleverd)

een beperking of chronische ziekte vertegenwoordigd zijn.” Hagelaar denkt graag mee over manieren om de politiek toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. “Vorige week heb ik deelgenomen aan een online bijeenkomst van het ministerie over Politiek actief zijn met een beperking. Er kwamen 144 deelnemers met verschillende beperkingen samen in een zoombijeenkomst. Ook mensen met een visuele en auditieve beperking, of moeite met spraak. Een hele uitdaging, maar met de nodige aanpassingen en de hup van tolken lukte het.” Interesse? Esther Hagelaar helpt mensen graag op weg als zij interesse hebben om politiek actief te worden. “Zij mogen altijd contact met mij opnemen, ook als ze interesse hebben in een andere politiek partij dan GroenLinks. Het zou mooi zijn als in elke fractie mensen met een beperking of chronische ziekte vertegenwoordigd zijn. Wellicht kunnen patiëntenverenigingen en belangenorganisaties het belang hiervan ook onder de aandacht van hun doelgroep brengen.” De griffie van de Almeerse gemeenteraad organiseert diverse webinars voor mensen die interesse hebben in de gemeentelijke politiek, maar helaas nog zonder live ondertiteling, gebaren- en doventolk. Kijk voor meer informatie ook eens op www.politiekeambtsdragers.nl

OP ZOEK NAAR PASSENDE PROFESSIONELE GEZONDHEIDSZORG? Trudy Harrems Bolderweg 1, 1332 AX Almere Tel. 06-19976324

www.1np.nl


SPECIAL MET INFORMATIE, TIPS EN ANTWOORDEN OVER DE ZORG IN UW REGIO

Mentor zijn is mooi, dan ar en zinvol werk ALMERE - Kees Osseweijer is mentor van Dirk. Dit betekent dat hij de zorgbelangen behartigt van Dirk, omdat hij dat zelf niet meer kan. Kees doet dit als vrijwilliger vanuit Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. Kees: “Een paar jaar geleden heb ik me als vrijwilliger hiervoor aangemeld en na de nodige scholing en begeleiding door de Stichting werd Dirk mijn eerste cliënt.” Dirk is 72 jaar oud en hij heeft een verstandelijke beperking. Vroeger was hij getrouwd, maar na het overlijden van zijn vrouw raakte hij in allerlei problemen verzeild. Er was geen familie waar hij op terug kon vallen. Daarom heeft hij nu een mentor en dat is Kees Osseweijer. “Ik moet eerlijk zeggen: dat is soms best een uitdaging, we moesten echt aan elkaar wennen”, bekent Kees. “Wat ik vooral moest leren is de simpele waarheid dat emotie en ratio verder uit elkaar kunnen liggen dan ik in mijn werk gewend was. Maar Dirk en ik weten inmiddels wat we aan elkaar hebben. En het is nooit saai of voorspelbaar. Z ijn karakter geeft hem weinig ruimte voor flexibiliteit en dat botst dus wel eens met zijn buren en verzorgers in de zorginstelling waar hij woont.” Levensgeluk Mentor zijn is mooi, dankbaar en zinvol werk vindt Kees. “Als een medemens het zelf niet meer kan, dan moet er im-

ALMERE - Sinds de oprichting in 2019 heeft Stichting Fietsmaatjes Almere hard gewerkt aan uitbreiding van haar activiteiten. Vrijwilligers gaan op een elektrisch ondersteunde duofiets fietstochtjes maken met ‘gasten’, mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen.

Mentor Kees Osseweijer. (Foto: aangeleverd)

mers iemand zijn die zijn belangen op een deskundige wijze behartigt en die hij vertrouwt. Dit geeft cliënt en mentor veel bevrediging en draagt bij aan het levensgeluk van de kwetsbaren in onze samenleving.” Ook mentor worden? Nieuwe mentoren zijn altijd welkom, want de groep mensen die een mentor nodig heeft groeit. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.stichtingmentorschap.nl.

Paul Klaver

GROEPSPRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE

Paul Klaver Groepspraktijk voor Fysiotherapie bestaat al bijna 35 jaar. We hebben aangetoond aan de eisen van een PLUS praktijk te voldoen. Dit houdt in dat de praktijk zich onderscheidt op verschillende thema’s als; kwaliteit, bereikbaarheid, preventie, specialisatie en samenwerking.

Herstel na Covid

Heeft u Corona gehad en heeft u nog steeds klachten? Bent u besmet geweest met het Coronavirus en wil het herstel maar niet vlotten? Inmiddels is bekend dat er een grote groep mensen is (ex-coronapatiënten) die ook zonder ziekenhuisopname lang aanhoudende klachten vertonen. Nadat de acute klachten voorbij zijn, ervaren deze mensen nog weken of soms maanden een sterk verlaagde belastbaarheid vergelijkbaar met de mensen die wel opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. Met name vermoeidheid, kortademigheid, een lage inspanningstolerantie en cognitieve klachten blijven aanwezig. De huisarts of medisch specialist kan beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg wordt tot 1 augustus 2021 vergoed uit het basispakket, hierbij is een belangrijke voorwaarde dat de patiënt bereid is om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Binnen deze herstelzorg valt ook fysiotherapie, hierbij gaat u samen met de therapeut kijken

Fietsmaatjes Almere 5 kolom nu in heel Almerevervolg actief

waar de beperkingen en mogelijkheden liggen. Aan de hand hiervan wordt door de therapeut, in samenspraak met de patiënt, een behandelplan gemaakt. Deze behandeling bestaat meestal uit oefentherapie, denk hierbij aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen en versterken van de spieren. Bij Paul Klaver Fysiotherapie bestaat een nauwe samenwerking tussen de algemene fysiotherapeut en de psychosomatische therapeut, omdat het virus niet alleen fysiek, maar ook mentaal gevolgen kan hebben.

Ook eenzame mensen worden als gast verwelkomd. Op een duofiets zitten mensen naast elkaar. Vanwege Corona is er een “kuchscherm” tussen vrijwilliger en gast geplaatst. Sponsoren hebben geholpen de aanschaf van fietsen mogelijk te maken en zo konden duofietsen in steeds meer wijken ingezet worden. Nu kan vanuit zes plaatsen in Almere gefietst worden van Poort/Duin tot de stripheldenbuurt in Almere Buiten. Vrijwilligers fietsen met mensen die thuis wonen maar ook met bewoners van woonzorgcentra. Sinds begin van dit jaar wordt ook gefietst met bezoekers van de dagbestedingen Bellettrie en Plint. En in mei is gestart met fietstochtjes met bewoners van het Kick Wilstra plantsoen. Veel vrijwilligers zijn “maatje” van een vaste gast en er worden veel mooie

Vrijwilligers fietsen met ‘gasten’. (Foto: aangeleverd)

tochtjes gefietst in alle stadsdelen van Almere, waarbij volop genoten wordt van de Almeerse natuur. En van het sociale contact op de fiets. Zowel de gasten als vrijwilligers worden geïnstrueerd over de genomen corona maatregelen. Door de voortdurende groei blijven nieuwe gasten en vrijwilligers van harte welkom. Zij kunnen informatie opvragen en zich aanmelden via de website www.fietsmaatjesalmere. nl of via Facebook.

Advertorial

MERRELL, het grootste wandelschoenenmerk ter wereld ALMERE - Al sinds 1995 werken schoenenspecialist Adri Bax en Theo van Schaagen, verkoper van Merrell schoenen, samen. Bax op de Kerkgracht 27 in Almere Haven en Van Schaagen op het Max Euweplein 54 in Amsterdam. “Door de coronacrisis zijn we in Amsterdam gestopt en werken we nu vanuit onze showroom in Abcoude, waar we persoonlijk de tijd kunnen nemen en de klant de ruimte geven. Speciaal voor lichtgewicht, waterdichte wandelschoenen en natuurlijk niet te vergeten Merrell Barefoot schoenen”, vertelt Van Schaagen. “Wij zijn al jaren bekend van de LIBELLE ZOMERWEEK, Gezondheidsbeurs

(Foto: aangeleverd)

en de Fiets en Wandelbeurs. En natuurlijk te bezoeken via onze webshop: www. merrellschoenen.nl. Maar klanten zijn natuurlijk ook welkom in onze showroom na het maken van een afspraak .”

Ons team van gespecialiseerde fysiotherapeuten staat voor u klaar. Samen helpen wij u graag op weg.

Andy Warholstraat 31 Brandersmolenstraat 29-30 1328 LA Almere 1333 BX Almere Tel: 036-2030010 mail: info@paulklaver.nl www.paulklaver.nl

Verpleging en verzorging thuis

Huishoudelijke ondersteuning

Dagbesteding

Hulp bij dementie

036-525 6820 | www.woonzorgflevoland.nl

NIEUW BEDRIJF GESTART EN U WILT PUBLICITEIT? MAIL NAAR REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL (036) 8450027


Advertentie

“Er gaat meer verdriet schuil achter huidziekten dan veel mensen denken” Soms zijn huidklachten vooral vervelend, zoals acne. Soms zijn ze ernstiger, zoals een vorm van huidkanker. Met elk huidprobleem kun je snel en goed terecht bij DC Klinieken Almere. Dermatoloog Niek Bennen vertelt over zijn werk: “We bieden dezelfde dermatologische zorg als ziekenhuizen, alleen op een persoonlijker manier.” Met dat laatste doelt Bennen onder meer op de kleinschaligheid en de persoonlijke benadering van patiënten. “In het ziekenhuis ziet iemand voor hetzelfde probleem regelmatig verschillende artsen. Bij ons maar één. Dat is wel zo vertrouwd en persoonlijk.” Zo’n persoonlijke benadering van een patiënt is volgens Bennen niet alleen prettig voor hem of haar, maar zelfs nodig. “Veel huidziekten zijn sociaal invaliderend, hebben veel invloed op iemands leven. Iemand met ernstige psoriasis kan bijvoorbeeld moeite hebben met sporten of werken. Er gaat meer verdriet schuil achter huidziekten dan veel mensen denken. Dan is een organisatie als DC Klinieken, die genoeg tijd en aandacht geeft, voor zo’n patiënt erg welkom.”

“We bieden dezelfde verzekerde zorg als ziekenhuizen.”

Niek Bennen

Acne, eczeem, psoriasis, voorlopers van huidkanker, allergiegerelateerde klachten. Het zijn zomaar wat aandoeningen en klachten waar dermatoloog Niek Bennen in zijn praktijk bij DC Klinieken Almere mee te maken krijgt. Dermatologie in de volle breedte dus. Bennen: “Dat vind ik ook de kracht van DC Klinieken. Dat we dezelfde verzekerde dermatologische zorg bieden als ziekenhuizen. Alleen op een andere manier.”

Behandelvormen Wie zich met een verwijzing van huisarts of specialist meldt bij DC Klinieken Almere, krijgt allereerst een intakegesprek. Bennen: “We luisteren dan naar iemands klachten en de voorgeschiedenis. Uiteraard vindt ook een lichamelijk onderzoek plaats, en eventueel aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek of een biopt, dat is het afnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek.” Als de diagnose eenmaal is gesteld, volgt een behandelplan. “Welke behandeling we kiezen, hangt uiteraard helemaal van de diagnose af. We hebben een breed scala aan opties, zoals tabletten, crèmes, lichttherapie en operatieve behandelingen.”

Verzekerd van goede zorg! Al 20 jaar levert DC Klinieken kwalitatief hoogstaande zorg in een persoonlijke en patiëntvriendelijke omgeving. DC Klinieken heeft 13 medisch specialistische centra door heel Nederland en we blijven groeien. Bij DC Klinieken Almere kunt u terecht voor pijnzorg, maag- en darmonderzoeken, neurologie (hoofdpijn) en dermatologie. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u vrijwel altijd direct een afspraak maken en wordt uw behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar (met uitzondering van het eigen risico).

DC Klinieken Almere is gevestigd aan de Louis Armstrongweg 28.

www.dcklinieken.nl t 088 0100 900

Waaro DC Kliniekm en Korte wach t

?

lijsten

Persoonlijk e aandach Contracten zorgverzekmet alle eraars

t


SPECIAL MET INFORMATIE, TIPS EN ANTWOORDEN OVER DE ZORG IN UW REGIO Advertorial

Meer dan 70 scootmobielen 5 kolom Nieuw & tweedehands

Schakelteam: betekenisvol meedoen!

vervolg

ALMERE - ‘Gewoon meedoen in onze maatschappij’ is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het nadenken begint al met: wat is ‘gewoon’, wat is ‘meedoen’ en aan welk stukje ‘maatschappij’ denk je dan? Wat vind jij? Wat vind ik? Het is heel persoonlijk! Tijdens onze digitale gesprekstafel op 24 maart, in de Week van de Psychiatrie, spraken we over ‘Meedoen in de maatschappij’, in relatie tot het hebben van een psychische kwetsbaarheid. Iedereen was het erover eens dat het té makkelijk is om alleen maar te zeggen waar je tegenaan loopt. Het is juist de kunst om dit ‘om te denken’ naar tips en trucs die je kan delen: “Kijk eens in de spiegel” Zo kun je jezelf goed zien. En van daaruit kun je de ander ook beter zien! Bij zien hoort óok luisteren. “Dit hoort bij mij” Het begint voor iedereen met het inzicht in wat je zelf nodig hebt om wél mee te kunnen doen, op jouw eigen wijze, zonder dwang of drang, in een veilige omgeving. “Begin de dag met een lach” Meedoen zit vaak al in een simpel gebaar,

een klein moment van contact, een glimlach of een groet. “We zijn er voor elkaar” We zijn en ondersteunen elkaar als mens, vanuit respect en oprechte aandacht voor elkaar. Je mag hulp vragen bij het zoeken naar (vrijwilligers) werk, bij het afleiding zoeken en keuzes maken. Het is fijn om als mens gewaardeerd te worden en we zijn nooit te oud om te leren en kunnen ook leren van feedback. En zo is het! Een deelnemer aan onze gesprekstafel vatte onze gedachtenwisseling perfect samen: “De mens is waardevol… niet wat je doet… maar wie je bent!” Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. Kijk voor meer informatie op onze website en neem contact op met één van onze medewerkers! www.scha elteam-almere.nl

Vitamine D supplement van het jaar 2021 Vitamine D is uitgeroepen tot Supplement van het Jaar 2021. Het Informatiecentrum Voedingssupplementen en Gezondheid (IVG) gaat jaarlijks op zoek naar gebruik en trends van voedingssupplementen. Ruim 2500 mensen lieten weten welk voedingssupplement ze nemen en waarom.

is in staat om voldoende vitamine D aan te maken, zeker nu we door de lockdown veel binnen zitten en er in de winter minder krachtige zonuren zijn. De Gezondheidsraad adviseert bepaalde groepen om het hele jaar door een vitamine D supplement te nemen.

Mensen konden stemmen op meerdere vitamines, mineralen en overige voedingssupplementen. Vitamine D is geen verrassende winnaar. Ruim 70% van de deelnemers gaf aan vitamine D te gebruiken. In deze roerige tijd is er veel aandacht voor de belangrijke rol van vitamine D. Het kruidensupplement Kurkuma verovert de tweede plaats. Visolie (omega-3 vetzuren) staat op plek 3. Vorig jaar stond de multivitamine bovenaan, dit supplement eindigt nu op de zesde plek.

Dit geldt voor kinderen van 0-4 jaar, vrouwen > 50 jaar, mannen > 70 jaar, personen met een getinte huidskleur, zwangere vrouwen en mensen die onvoldoende aan zonlicht worden blootgesteld.

Over vitamine D Het lichaam maakt vitamine D zelf aan door de invloed van zonlicht. Niet iedereen

Vitamine D zorgt mede voor een goede weerstand, helpt het immuunsysteem en is goed voor de spieren. Het menselijk lichaam heeft vitamine D ook nodig voor sterke botten en tanden. Voor mensen die een winterdipje hebben of wat neerslachtig zijn, kan extra vitamine D ondersteuning bieden.

GRATIS SPREEKUUR Spanning, stress of een gebrek aan zelfvertrouwen ? Angsten of slaapproblemen? Stoppen met roken? Wilt u een paar of meerdere kilo’s kwijt? Maak dan nu een afspraak voor een gratis spreekuur bij een van onze praktijken. Dit kan telefonisch op 0800 0177 (gratis) of bel direct onze therapeut in Almere op 06 888 1 777 3. Of kies zelf een moment uit op onze website https://hypnosecentrum.nl/hypnotherapie-almere (kies bij categorie gratis spreekuur) In de meeste gevallen is uw klacht te verhelpen in 1 of 2 behandelingen. Voor meer informatie en boekingen kijk op onze website: www.hypnosecentrum.nl/hypnotherapie-almere/ of mail naar almere@hypnosecentrum.nl

Gratis scootmobiel haal en brengservice Onderhoud / reparatie Rollators / Rolstoelen Accuservice aan huis P.G.B bemiddeling

Scootmobiel Veth Kempenaar 1-18 8242BA Lelystad 0320-416984 scootmobielveth.nl

Aanpak slechte mondgezondheid (kwetsbare) ouderen ALMERE – Buurtzorg Almere en GGD Flevoland gaan actie ondernemen om de mondgezondheid bij (kwetsbare) ouderen aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat bij opname in een verpleegtehuis 80% van de ouderen een slechte mondgezondheid heeft. Een slechte mondgezondheid verhoogt de kans op serieuze gezondheidsproblemen. Helma Ario Soeriowardojo van de GGD verzorgt voorlichting bij thuiszorgorganisaties. “Het doel is om een betere bewustwording te creëren en handvatten te geven voor het verzorgen van de mond bij kwetsbare ouderen.” Medewerkers van Buurtzorg Almere volgden via de GGD een klinische les mondverzorging. Na afloop ontvingen alle deelnemers een toilettas met materialen om gelijk aan de slag te kunnen en de mondgezondheid te verbeteren bij hun cliënten. Er zijn nu korte lijnen met mondzorgverleners. Op deze manier is

Helma Ario Soeriowardojo van de GGD (links) met Theresa Strating die een klinische les volgde. (Foto: aangeleverd)

goede dagelijkse mondverzorging haalbaar. Hierdoor kunnen ze vroegtijdig signaleren, en bij problemen gelijk doorverwijzen. Organisaties die ook de klinische les willen volgen, kunnen contact opnemen met Helma Ario Soeriowardojo via telefoonnummer 06-48132196 of via de mail H.ArioSoeriowardojo@ggdflevoland.nl

Binnen drie weken buurt-AED in De Velden DE VELDEN - In De Velden hangt binnenkort een AED in de straat. De buren hielden samen een inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes, de buurt haalde binnen drie weken voldoende geld op om de AED met bijpassende buitenkast te kopen. Initiatiefnemer van de actie Erica van Dam: “Onlangs werd ik voor de tweede keer binnen anderhalf jaar tijd opgeroepen voor een reanimatie in de buurt, via de app Hartslag.Nu. In beide gevallen was de dichtstbijzijnde buurtAED te ver verwijderd van mij en van de locatie van het slachtoffer. Om in het vervolg de kans van slagen te vergroten, bedacht ik dat een AED aan huis een goed idee was. Ik ben een actie gestart in de wijk en werd overladen met enthousiaste reacties. Binnen drie weken was het streefbedrag binnen.” Hartstilstand Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren

Het is belangrijk dat in elke buurt een AED aanwezig is. (Foto: Adobe Stock)

en een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is. Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en staan aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone. Lees meer op www.buurtaed.nl


“Onze COVID-revalidatietraining is inmiddels goed bekend in Almere. We hebben zelfs het landelijke nieuws gehaald bij de NOS. Zo bijzonder!” Aan het woord is Stijn Jolie, manager Trainingscentrum Zorggroep Almere en Bas Bonhof, directeur fysiotherapie en wijkverpleging van Zorggroep Almere. “Ons moderne Trainingscentrum aan de Grindzuigerweg 22 opent in juli haar deuren. Gespecialiseerde fysiotherapeuten gaan daar aan het werk volgens de nieuwste behandelmethoden, met de beste technieken en topapparatuur. Het wordt dé plek voor orthopedische revalidatie, (top) sportrevalidatie en oefentherapie voor iedereen in Almere die dat nodig heeft. Daar zijn wij best trots op!”

Trainingscentrum Zorggroep Almere opent in juli haar deuren Dé plek in Almere voor orthopedische revalidatie, (top)sportrevalidatie en oefentherapie Minder blessures “Het Trainingscentrum Zorggroep Almere wordt het modernste Trainingscentrum van midden-Nederland. Je kunt bij ons terecht voor een (top)sportprogramma op maat, orthopedische- en sportrevalidatie en oefentherapie. Ook voor een beweegprogramma bij diabetes of hart- en vaatziekten ben je bij ons aan het juiste adres. Fitness en personal training kun je ook bij ons doen. Dit verzorgen wij samen met onze partner Urban Gym Almere.” Trainen, monitoren en bijsturen “Herstellen en fit worden kost tijd. Zorgvuldig monitoren en bijsturen is daarbij heel belangrijk. Trainen en fit worden onder professionele begeleiding van een gespeci-

Oefenen met D-wall.

aliseerde fysiotherapeut die werkt met moderne apparatuur en volgens de nieuwste technieken versnelt dit proces. Training en revalidatie in ons Trainingscentrum is gericht op spoedig herstel: snel weer fit worden om te kunnen werken, sporten en je dagelijkse bezigheden weer te kunnen oppakken. Onze begeleiding is gericht op testen, trainen, monitoren en bijsturen waar nodig. Daarom houden we continu de vooruitgang van een cliënt in de gaten. Dat kan heel nauwkeurig omdat we werken met geavanceerde apparatuur. Een mooi voorbeeld hiervan is het D-wall systeem. Dit hightech systeem bevat honderden oefeningen en trainingsprogramma’s. Via een 3D-camera houdt de D-wall de bewegingen bij die wor-

Onder begeleiding trainen in de oefenzaal. den gemaakt. Zo kunnen wij heel gericht de behandeling afstemmen op de wensen, behoefte en belastbaarheid van een cliënt.” Fit het sportseizoen in “Onze begeleiding is enerzijds gericht op fysiotherapie en revalidatie en anderzijds op performance. Daarmee bedoelen we het verbeteren van de beweging zodat recreatieve sporters en topsporters minder kans hebben op blessures en prestaties verbeteren. De periode tussen het sportseizoen in, is bij uitstek geschikt om de volgende stap te maken en

kracht en beweging te verbeteren. Als je juist in die periode gericht traint ga je goed getraind het nieuwe seizoen in en kun je fitter dan ooit jouw favoriete sport beoefenen zoals voetbal, hockey, tennis of golf. Juist voor de recreatieve sporter is het goed om het jaar door te trainen en niet te stoppen tijdens de zomer- of winterstop. Dootrainen vermindert de kans op blessures. Wij zijn al in gesprek met een aantal Almeerse sportclubs om samen te werken en staan open voor samenwerking met andere clubs. Denk je dat samenwerking met

jouw sportclub interessant is? Laat het ons weten via 036 - 54 54 111.” Onze service Een afspraak maken bij Fysiotherapie Zorggroep Almere doe je eenvoudig via fysiozorggroepalmere.nl of bel 036 – 54 54 111. Je kunt snel bij ons terecht. Lukt het niet om naar ons toe te komen? Dan kunnen wij je ophalen met onze Fysiobus. Na afloop van de training brengen je weer veilig thuis.

Welkom! Stijn Jolie, manager Trainingscentrum Zorggroep Almere, fysiotherapeut bij Zorggroep Almere en Jong Oranje Heren en voormalig tophockeyer: “Ik ben trots op ons nieuwe Trainingscentrum aan de Grindzuigerstraat 22. Het wordt dé plek in Almere voor (top)sporttraining, orthopedische en sportrevalidatie met hightechtrainingsapparatuur, deskundige fysiotherapeuten en ervaren personal trainers. Van jong tot oud en van topsporter tot recreant: voor iedereen maken wij een persoonlijk trainingsprogramma afgestemd op jouw wensen en behoeften. Wij begeleiden je deskundig en duurzaam zodat je jouw werk, sport en hobby’s weer zo snel mogelijk kunt oppakken.”


KUNSTGEBIT NODIG?

SPECIAL MET INFORMATIE, TIPS EN ANTWOORDEN OVER DE ZORG IN UW REGIO

5 kolom Hooikoortsalert voorspelt vervolg hooikoortsklachten

U bent welkom bij:

KUNSTGEBIT DIETS

ALMERE - Het nieuwste platform van de makers van Griepalert.nl brengt de hooikoortsverwachtingen per postcode nauwgezet in beeld. Waar andere platformen de verspreiding van de pollen visualiseren, berekent Hooikoortsalert. nl de mogelijkheid van klachten aan de hand van het weer.

Dit kan zonder tussenkomst van een tandarts. U kunt

rechtstreeks naar onze praktijk komen en wij dragen zorg

Veel mensen ervaren hooikoortsklachten vanaf april tot en met september. De klachten worden veroorzaakt door rondvliegend stuifmeel afkomstig van bomen, planten en grassen. Het speciaal ontworpen algoritme berekent hoe goed of slecht de buitensituatie is én doet een suggestie welke dagen je het best naar buiten kunt gaan om bijvoorbeeld een wandeling te gaan maken. De berekening gaat volgens een scoresysteem dat kijkt naar de luchtvochtigheid, neerslag, temperatuur en windkracht.

voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Kunstgebit kapot? Geen probleem. In de meeste gevallen kunt u erop wachten. Vrijblijvende en gratis prothese controle? Bel, mail of kom langs in de praktijk voor een afspraak. Kunstgebit Diets

Code rood, oranje en groen De kleurcodes, die per postcode worden

1323 AC Almere 036-8445427

Door moeders en vaders op te roepen om zorgen rondom bijvoorbeeld financiën, relatie en wonen met hun zorgverlener te bespreken, wordt de kans op een goede start van hun kind vergroot. De tijd vlak voor de conceptie tot het tweede levensjaar is cruciaal voor zowel de fysieke als mentale gezondheid in het latere leven van het kind. Stress kan ouders belemmeren warmte en genegenheid te geven en adequaat te reageren op wat hun kindje nodig heeft.

info@kunstgebitdiets.nl / www.kunstgebitdiets.nl

ADVERTORIAL

Mentorschap met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit ge match tussen cliënt en mentor. Wat wij belangrijk vinden, is dat onze mentoren een goede band opbouwen met hun cliënt. Ze hebben veel persoonlijke aandacht voor hun cliënt en nemen de tijd voor bijvoorbeeld een kop koffie of een wandeling, afhankelijk van de wens van de cliënt. Zo leren ze hun cliënt goed kennen en kunnen dan handelen vanuit de wensen en waarden van de cliënt.

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap voor mensen die hulp nodig hebben bij het behartigen van hun zorgbelangen. Mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie, die geen familieleden of naasten hebben die hun daarbij kunnen helpen. Voor deze mensen kan een mentor uitkomst bieden. Beslissen over zorg en welzijn Een mentor is wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor allerlei andere persoonlijke zaken. Het mentorschap wordt toegewezen door de rechtbank. Goed opgeleid en gemotiveerd De mentoren van Stichting Mentorschap Noordwest en Midden zijn goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers. Zij worden begeleid en ondersteund door onze coördinatoren. Die zorgen ook voor een zorgvuldi-

Interesse in mentorschap? Ben jij werkzaam in zorg en welzijn en geinteresseerd in de vorm van mentorschap die wij kunnen bieden aan jouw organisatie en cliënten? Neem dan voor meer informatie contact op met onze coördinator Monique Kuijpers: 06 203 097 58 of mkuijpers@stichtingmentorschap.nl. Mentor worden? Wij zijn ook op zoek naar nieuwe mentoren. Heb jij affiniteit met volwassenen met een beperking? Ben je minimaal op mbo-4 niveau opgeleid en circa 6 uur per maand beschikbaar? En wil je echt verschil maken? Meld je dan nu aan als mentor! Neem contact op met coördinator Monique Kuijpers: 06 203 097 58 of mkuijpers@stichtingmentorschap.nl. Aanmelden kan ook via www.stichtingmentorschap.nl

Symptomen hooikoorts Met de hooikoortstest kan men zelf onderzoeken welke klachten mogelijk hooikoorts als oorzaak hebben en wat kan worden gedaan om deze klachten te verlichten. Omdat de symptomen veel overeenkomen met bijvoorbeeld een verkoudheid wordt er altijd geadviseerd te overleggen met drogist of huisarts. Daarbij heeft het platform alle symptomen in een dossier ondergebracht. Daar is te lezen welke behandeling en tips kunnen werken bij klachten als jeukende ogen of niesbuien.

Campagne wil stress rond zwangerschap verminderen DEN HAAG - Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde is…’ wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) helpen om stress onder aanstaande moeders tijdens en na hun zwangerschap te verminderen.

Händelstraat 19

afgegeven, geven aan hoe gunstig het buiten is voor iemand met hooikoortsklachten. Daarbij staat de kleurcode groen voor gunstig en rood voor zeer ongunstig. En wordt er ook gekeken hoe goed het weer in algemene zin is. Bijvoorbeeld bij veel neerslag zijn er wél weinig pollen in lucht, maar is het niet lekker om buiten te zijn en zal code groen niet snel van kracht zijn.

Meer rust en structuur De campagne is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Door met bijvoorbeeld een verloskundige, kraamhulp, huisarts, consultatiebureau of wijkteam te praten over problemen kunnen moeders en vaders meer rust en structuur in hun leven brengen. Zorgverleners kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de problemen en helpen bij het inschakelen van de juiste hulp voor bijvoorbeeld het onder controle krijgen van schulden, het aanvragen van urgentie voor een woning, het krijgen van huishoudelijke hulp, begeleiding bij de zwangerschap of opvoedkundige ondersteuning. Kansrijke Start In 2018 heeft het ministerie van VWS het

landelijk actieprogramma Kansrijke Start geïntroduceerd. Daarbinnen hebben de Rijksoverheid, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk, wijkteams en andere betrokkenen de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te geven. Het programma werkt aan betere zorg en ondersteuning voor gezinnen in een kwetsbare situatie met problemen als armoede, schulden of een taalachterstand. Door deze kwetsbaarheid zo vroeg mogelijk te signaleren, kunnen ouders tijdig worden ondersteund. Inmiddels wordt al in 275 gemeenten gebouwd aan een lokale coalitie Kansrijke Start. Mamaliefde is… De nieuwe campagne focust zich vooral op stress tijdens en na de zwangerschap. De doelgroep bestaat voornamelijk uit ouders tussen de 18 en 40 jaar in een kwetsbare situatie en die zorgen hebben. Tijdens de campagne worden communicatiematerialenverspreid onder lokale coalities, zoals video’s met ervaringsverhalen, beelden en teksten die op social media gedeeld kunnen worden en materialen zoals posters en flyers voor wachtkamers van betrokken organisaties. Doel is (aanstaande) ouders aan te zetten om over hun zorgen te praten met hun zorgverlener. Op een speciaal YouTube-kanaal (mamaliefdeis.nl) worden verhalen getoond van ouders en moeders over het gesprek dat ze zijn aangegaan met hun zorgverlener.

Zorghulpmiddelen gezocht? Zorghulpmiddelen gezocht? Zorghulpmiddelen gezocht? Zorghulpmiddelen Zorghulpmiddelen

Zorghulpmiddelen gezocht? gezocht? gezocht?

Dan bent u bij bij de de Zorgoutlet Zorgoutlet aan aanhet hetjuiste juisteadres. adres. Dan bent u Dan bent u bij de Zorgoutlet aan het juiste adres.

• Rollator tlet Zorgou dede bijbij tlet bent Zorgou • Rollator Dan de Dan uubij tlet bent Zorgou u bent Dan adres. juiste het adres. • Rolstoelen aan juiste het adres. juiste het • Rolstoelen aan aan • Scootmobielen Scootmobielen • Scootmobielen • Rollator • Hoog-laag bedden bedden • Rollator • Hoog-laag bedden • Rollator • Sta-op stoelen stoelen • Sta-op stoelen • Rolstoelen Rolstoelen • Rolstoelen

• Rollator • Rollator • Rolstoelen • Rolstoelen • Scootmobielen • Scootmobielen • Hoog-laag bedden • Hoog-laag bedden • Sta-op stoelen • Sta-op stoelen

• Rolstoelen Zorghulpmiddelen gezocht? • Scootmobielen Scootmobielen • Scootmobielen • Scootmobielen Zorghulpmiddelen gezocht? Hoog-laag bedden • Hoog-laag bedden •87 Hoog-laag bedden 41 41 036-525 036-525 87 Dan bent u bij de Zorgoutlet • Hoog-laag bedden stoelen • Sta-op stoelen • Sta-op stoelen aanuhet adres. Dan bent bij•juiste de Zorgoutlet Sta-opDan stoelen bent u bij de Zorgoutlet aan hetwww.dezorgoutlet.nl juiste adres. aan het juiste adres. www.dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl

Zorghulpmiddelen gezocht?

bereikbaar Telefonisch bereikbaar Openingstijden Telefonisch bereikbaar Openingstijden Openingstijden t/m t/m zondag Maandag t/m vrijdag 10.00 - -17.00 uur maandag zondag Maandag t/mt/m vrijdag 10.00 17.00 uuruur maandag zondag Maandag vrijdag 10.00 - 17.00 uur uur Zaterdag 11.00 --16.00 uur 8.308.30 - 20.30 Zaterdag 11.00 16.00 uuruur - 20.30 Zaterdag 11.00 - 16.00

www.dezorgoutlet.nl Zorghulpmiddelen gezocht? www.dez www.dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl Contactgegevens De Zorgoutlet Contactgegevens De De Zorgoutlet Contactgegevens Zorgoutlet Bolderweg 2 B15), 1332 AT |Telefonisch 87 bereikbaar Bolderweg 2 (ingang (ingang B15), 1332 ATAlmere Almere |T.T.|036-525 036-525 8741 4141 Bolderweg 2 (ingang B15), 1332 AT Almere T. 036-525 87 E. info@dezorgoutlet.nl info@dezorgoutlet.nl || www.dezorgoutlet.nl E. www.dezorgoutlet.nl E. info@dezorgoutlet.nl | www.dezorgoutlet.nl maandag t/m zondag

Dan bent u bij de Zorgoutlet aan het juiste adres. www.dezorgoutlet.nl Telefonisch bereikbaar maandag t/m zondag 8.30 - 20.30 uur

www.stichtingmentorschap.nl 036-525 87 41

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Telefonisch Openingstijden Openingstijden Telefonisch Telefonisch 8.30 - 20.30 uur Zaterdag 11.00 - 16.00 uur Ma t/m vrij bereikbaar Telefonisch bereikbaar t/m bereikbaar MaMa t/m vrijvrij 87 41Openingstijden bereikbaar 036-525 10.00 --17.00 uur mama t/m zo maandag t/m zondag Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 17.00 uur t/m 10.00 17.00 uur ma t/m zozo Zaterdag 8.30 -- 20.30 uur - uur 20.30 uur Zaterdag 11.00 - 16.00 uur Zaterdag 8.30 -8.30 20.30 Zaterdag 8.30 20.30 uur Contactgegevens De Zorgoutlet --16.00 uur 036-525 87 41 11.00 - 16.00 uur 036-525 11.00 16.00 uur 036-525 8787 4141 11.00 036-525 87 41

Bolderweg 2 (ingang B15), 1332 AT Almere (Mac3Park) | Tel. 036-5258741 E. info@dezorgoutlet.nl | www.dezorgoutlet.nl

Contactgegevens De Zorgoutlet Openingstijden Contactgegevens DeDe Zorgoutlet Contactgegevens Zorgoutlet Contactgegevens Zorgoutlet Maandag t/m De vrijdag 10.00 - 17.00 uur Contactgegevens De Zorgoutlet Bolderweg 2 (ingang B15), 1332 AT Bolderweg 2 (ingang B15), 1332 AT Almere | |T.T. 87 41 Bolderweg 2 (ingang B15),1332 1332ATATAlmere Almere | 036-525 T.036-525 036-525 87 41Almere (Mac3Park) | Tel. 036-5258741 Bolderweg 2 (ingang 87 41 Zaterdag 11.00 B15), uur E. Bolderweg info@dezorgoutlet.nl E. info@dezorgoutlet.nl | www.dezorgoutlet.nl 2- |16.00 (ingang B16),| 1332 AT Almere (Mac3Park) | Tel. 036-5258741 E. info@dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl E. info@dezorgoutlet.nl |www.dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl

E. info@dezorgoutlet.nl | www.dezorgoutlet.nl

Contactgegevens De Zorgoutlet

Profile for Almere DEZE WEEK

Zorgspecial Week 23-2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Zorgspecial Week 23-2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded