{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Een leven lang leren voor ons op de korrel ONTWIKKELING BEVOLKINGZand ALMERE 2019 op allemaal is niet zo vanzelfsprekend Almeerderstrand pagina 12

Besproken in de Raad

SNS Sportgala pagina 12

pagina 12

> De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in De Stadhuis-aan-huispagina’s dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. > Het kleinste stadsdeel Almere Hout heeft van de Almeerse stadsdelen de grootste groei doorgemaakt in het bevolkingsaantal, 38,9 %. In Almere Poort groeide het bevolkingsaantal met 9,2% en in Almere Haven met 1,8%. De andere stadsdelen laten bijna geen groei zien. > De groei van het aantal inwoners in 2019 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo.

pagina 13

zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

De Almeerse bevolking in Ontwikkeling GEBOORTE bevolking 2019 is met 1,9% gegroeid. Gebieden in Dat is vergelijkbaar met ONTWIKKELING BEVOLKING ALMERE 2019 Almere2.537 in 2019 2018. In totaal is de bevolgemeenschappelijk king gegroeid met 3.946 inwoners. 1,9 eigendom overdragen STIGING VERTREK GEBOORTE aan gemeente 9.941 2.503 2.537 > De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat

is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in Groeipercentage inwonersaantal

andere andse gemeente

het and

VESTIGING

9.342 3.161

12.503 STERFTE vanuit andere Nederlandse gemeente

1.023

vanuit het buitenland

8.173 1.768

9.941

ONTWIKKELING 1.023

+3.946

211.844 207.898

Het kleinste stadsdeel Almere Hout is het hardste gegroeid in bevolkingsaantal, 38,9 %. In Almere Poort naar andere groeide het0,7% bevolkingsaantal met Nederlandse gemeente Groeipercentage inwonersaantal 0,5% In Almere zijn ongeveer 150 stuk9,2% en in Almere Haven met 1,8%. naar het 0,4% 1,9% 1,9 1,9%% buitenland VERTREK ken grond die de bewoners van De andere stadsdelen laten bijna 2013 2014 geen groei2015 zien. 2016 2017 1,5%2018 2019 een straat of een hofje samen in 1,3% bezit hebben en onderhouden. Aantal inwoners per 1 januari 2020 en de groeipercentage naar andere Dit heet mandeligheid. Het idee 2019-2020 per stadsdeel Nederlandse gemeente 0,7% hiervan is om bewoners meer te 0,5% naar het Almere Hout 0,4% (38,9%); 5.055 buitenland betrekken bij de buurt. Daarnaast Poort2015 Almere 2013Almere 2014 2016 Haven 2017 2018 2019 bespaart de gemeente in de kos(9,2%); 16.770 (1,8%); 23.263 ten voor onderhoud en beheer. Aantal inwoners per 1 januari 2020 en de groeipercentage STERFTE

8.173 1.768

1 JANUARI 2020

1 JANUARI 2019

dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. > Het kleinste stadsdeel Almere Hout heeft van de Almeerse stadsdelen de grootste groei doorgemaakt in % 1,9% 1,9% het bevolkingsaantal, 38,9 %. In Almere Poort groeide het bevolkingsaantal met 9,2% en in Almere Haven met 1,8%. 1,5% De andere stadsdelen laten bijna geen groei zien. > De groei van het aantal1,3% inwoners in 2019 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo.

ONTWIKKELING

+3.946

1 JANUARI 2020

211.844

2019-2020 per stadsdeel Almere Buiten Almere Stad Oost Almere Hout (0,4%); 53.884 (0,3%); 56.954 (38,9%); 5.055

Almere Poort (9,2%); 16.770

Almere Haven (1,8%); 23.263

Almere Stad West (0,5%); 55.894

Almere Buiten (0,3%); 56.954

Almere Stad Oost (0,4%); 53.884

Aantal inwoners per 1 januari 2020 Almere Stad West en de groeipercentage 2019-2020 (0,5%); 55.894 per stadsdeel

Maak het inbrekers niet te makkelijk Het is bijna voorjaarsvakantie. Voor veel mensen een moment om er even tussenuit te gaan. Voor inbrekers een uitgelezen kans om hun slag te slaan. Laat daarom altijd een bewoonde indruk achter als u op vakantie gaat en berg uw waardevolle spullen goed op. Meld het goede buren of bekenden wanneer u van huis bent, maar laat het niet weten op sociale media. maakhetzeniettemakkelijk.nl

Gratis preventieadvies Preventie is de beste maatregel tegen woninginbraken. Alle bewoners van Almere hebben de mogelijkheid om gratis inbraak-

Een paar tips

Als alle eigenaars van een gezamenlijk stuk grond de grond willen teruggeven aan de gemeente, dan kan dit. Ze moeten hiervoor een ondertekend verzoek sturen naar de gemeente. De eigenaars betalen samen de notariskosten om de grond over te dragen aan de gemeente. Ook als er onder andere sprake is van achterstallig onderhoud of verzakkingen, dan

zullen eventuele kosten hiervan bij de eigenaars komen te liggen. De gemeente neemt na overdracht het beheer en onderhoud over.

Wat is mandeligheid? Mandeligheid is bijvoorbeeld een hofje waar 15 woning omheen staan. Elke woningeigenaar heeft 1/15 aandeel in het hofje. Samen zorgen de eigenaars ervoor dat hun hofje ‘s avonds verlicht is, schoon blijft, de stoep heel is, de struiken en bomen snoeien en het gras maaien.

Meer informatie Wilt u meer informatie over mandeligheid, neem dan gerust contact met ons op via almere.nl/contact of bel 14036.

De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam open laat staan. Draai uw ramen en deuren dus goed op slot.

Kom in de klas!

Niet thuis? Licht aan!

27 februari meeloopdag op scholen in Almere

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!

Het is belangrijk om uw woning er uit te laten zien alsof u thuis bent. Laat binnen lampen branden als u ‘s avonds niet thuis bent. U kunt dat regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. Gebruik ook de aanwezige buitenverlichting.

Kijk goed voor u open doet! De meeste mensen hebben goede bedoelingen, maar het is altijd verstandig om voorzichtig te zijn als er een onbekende voor de deur staat. Het komt namelijk voor dat personen met minder goede intenties een huis proberen binnen te komen met een babbeltruc, oftewel smoes.

Registreer uw kostbaarheden en voorkom heling Gestolen spullen wilt u natuurlijk het liefst terug. Soms weet de politie niet wie de originele eigenaar is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te krijgen. Registreer de kenmerken van uw waardevolle bezittingen op een registratiekaart en bewaar deze goed. politie.nl

preventieadvies te vragen van de gemeente. Een preventieadviseur komt dan uw woning beoordelen, waarna een preventieadvies volgt.

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 12 februari 2020

Heeft u interesse? Maak dan een afspraak. almere.nl/inbraakpreventie

Op 27 februari 2020 zetten scholen in heel Flevoland hun deuren open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Geïnteresseerden kunnen op deze dag meelopen met leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal onderwijs. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen. U kunt meekijken met de leerkracht in de klas, of zelf de handen uit de mouwen steken en meedraaien met het programma. Aan het einde van de dag is een gezamenlijke bijeenkomst waar u meer informatie krijgt over de opleidings- en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. De meeloopdag komt uit het regionale “Actieplan aanpak lerarentekort” en wordt georganiseerd door het onderwijsverband Flevowijs, de overige betrokken onderwijs-

besturen in de provincie en door de gemeenten Almere en Lelystad.

Aanmelden Wilt u meelopen op 27 februari 2020? Meld u aan via de website. flevowijs.nl/meeloopdag

KOMIN DE KLAS MEELOOPDAG IN HET ONDERWIJS

27 FEBRUARI 2020

WWW.FLEVOWIJS.NL/MEELOOPDAG

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Agenda

Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam V.V. Jagroep S.J. Edwards I. Mlera J. Fernandez Lema E. Acer R. Mihaila Neagu S. Henry K.J. van Niel M.M. Pothiah T. Pothiah M. Rookhuyzen J.M. van der Linden D. Mutafchiev

Geboren 25-10-1985 29-01-1970 23-12-1970 15-01-1988 01-09-1971 09-02-1984 06-12-1990 15-11-1991 27-12-1999 02-10-2004 29-07-1966 08-10-1999 16-11-1998

Uitgeschreven per 03-09-2019 01-11-2019 12-09-2019 07-11-2019 02-10-2019 15-10-2019 11-11-2019 07-11-2019 03-12-2019 03-12-2019 03-10-2019 04-10-2019 03-10-2019

Naam A. Amnih E.J. Kolstee M.R. Jahan Nama N.P. Sultan O.P. Szustkowska S. Wouda A.J. Wouda A.K. Schoop R.N. MIlls J. Cao R.G. de Vries T.T. Josepha

Geboren 13-06-1997 28-10-1971 24-04-1969 08-03-1992 14-08-1999 09-09-1994 03-09-1991 07-07-1998 03-09-1982 25-11-1990 24-04-1968 09-09-1984

Uitgeschreven per 12-09-2019 04-10-2019 18-11-2019 04-10-2019 07-10-2019 15-10-2019 15-10-2019 04-10-2019 17-10-2019 18-10-2019 18-10-2019 18-10-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Een leven lang leren voor ons allemaal is niet zo vanzelfsprekend Kom donderdag 13 februari naar ViP café Louis van der Lichte spreekt op deze avond. Hij is aanjager en lid van de projectgroep die dat voor elkaar wil krijgen. Er zijn ook ervaren mensen uit het speciaal onderwijs bij betrokken en een grote zorgaanbieder.

Wie wordt sportvrouw, sportman, sporttalent, paralympische sporter, sportploeg, sportcoach, sportvrijwilliger en sportclub van het jaar? Op woensdag 12 februari worden de winnaars bekend gemaakt van de Almeerse Sportverkiezingen 2019. De prijzen worden uitgereikt tijdens het SNS Sportgala in het Topsportcentrum in Almere Poort. Kunt u er niet bij zijn? Scholieren van middelbare school Echnaton zenden tijdens het gala live uit via echnatonfm.nl. De nieuwe lokale omroep Easy FM neemt de uitzending ook over op haar kanalen. Of volg de uitslagen via twitter.com/SportAlmere.

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 12 februari 2020

Zaterdag 7 maart • NK Judo -21 Topsportcentrum Almere Poort almere.nl/sport

18 – 20 februari • Kinderactiviteiten Erfgoedhuis almere.nl/erfgoedhuis

Zondag 8 maart • NK Jiujitsu Topsportcentrum Almere Poort almere.nl/sport

Maandag 24 februari • EK Kwalificatie Basketbal Nederland-Kroatië Topsportcentrum Almere Poort almere.nl/sport

Zand op de korrel op Almeerderstrand Een culturele stad is een aantrekkelijke stad. Kunst, cultuur en ondernemerschap maken de bijzondere kwaliteiten van Almere zichtbaar en waardevol. Hoe dat het beste en duurzaam kan? Dat test StrandLAB Almere op en rond het Almeerderstrand. Twaalf internationale studenten van ArtScience Interfaculty werken van 9 tot en met 13 maart op het Almeerderstrand. Ze zijn hier een week lang als ‘artists in residence’. Hun nieuwsgierigheid gaat dit keer uit naar het zand.

Dick de Jager, archeoloog en erfgoeddeskundige bij de gemeente Almere, vertelt meer over waar het zand vandaan komt. Hoe was het hier in een ver verleden en hoe ziet het er in de toekomst uit? Daarna vertelt pottenbakker Kees Hoogendam over het werken met klei. Hij maakt onder meer prachtige klankschalen die hij ook demonstreert.

Het ViP café is op donderdag 13 februari van 15.00 – 17.00 uur in Café op 2 aan het Stadhuisplein nr. 2 (tegenover het stadhuis). Café op 2 is rolstoeltoegankelijk en er is een schrijftolk aanwezig. De toegang is gratis.

Winnaars Almeerse sportverkiezingen 2018. Foto: Feenstra Fotografie.

Woensdag 12 februari • SNS Sportgala Topsportcentrum Almere Poort almere.nl/sportverkiezingen

Dinsdag 10 maart: Lezing Het gestrande zand

Gelijke kansen voor iedereen maar zover is het nog lang niet. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp.

SNS Sportgala

Evenementen

almere.nl/sportverkiezingen

De lezing is dinsdagochtend 10 maart in strandrestaurant Poortdok van 10.00 tot 11.30 uur.

Vrijdag 13 maart: Eindpresentatie Aan het eind van de week presenteren de studenten op vrijdagmiddag 13 maart om 15.00 uur hun bevindingen aan het publiek op het strand. Het is een totaalbeleving waarin het publiek zich mag onderdompelen. Verwacht een ervaring waarbij je zintuigen en lichamelijke beleving worden verrast. U kunt zich verzamelen bij strandrestaurant Poortdok. Van daaruit is de presentatie op het strand. Om 16.00 uur sluit de artist-inresidenceweek af met een borrel.

Komt u ook? U bent van harte welkom. Erbij zijn kost niets. Meld u aan voor een bijeenkomst via de website. strandlab-almere.nl

Bouw een Almeers icoon na in Erfgoedhuis Almere met KAF Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari kunnen kinderen in het Erfgoedhuis Almeerse iconische gebouwen nabouwen tussen 13.00 en 16.00 uur. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen dan bijvoorbeeld het Klokhuis in Almere Poort of de Rode Donders in Almere Buiten namaken in LEGO®. Ook kunnen zij een andere uitdaging aangaan: blind bouwen! KAF stelt LEGO® beschikbaar. De medewerkers van Erfgoedhuis Almere begeleiden de workshops en leggen alles uit over

de bijzondere gebouwen in onze stad. Deelname is gratis. almere.nl/erfgoedhuis

Pagina 12


BESPROKEN IN DE RAAD en daarna komt dat besluit. In elk geval was er nu al een goede uitwisseling van kennis en meningen: een goed gesprek.

Asbestdaken

Buitenmarkt: Regenboogbuurt De raad was in de stad. In Almere Buiten om precies te zijn. Daar spraken de raadsleden met 35 bewoners van de Regenboogbuurt over het al dan niet behouden van de oorspronkelijke kleuren in de wijk. De meningen van buurtbewoners zijn verdeeld hierover. In de Regenboogbuurt zijn de huizen en flatgebouwen in eigen kleuren uitgevoerd. Die kleuren zijn bij het ontwerp van de wijk vastgesteld. Het is de unieke eigenschap van deze wijk die juist daarom Regenboogbuurt is genoemd. Nu zijn er bewoners die zelf een kleur willen kunnen kiezen voor hun gevel, kozijnen of deur. Maar andere buurtbewoners vinden dat daarmee het karakter van de wijk verloren gaat. Zij willen dat dus niet. De gemeente is een tijd met de bewoners in gesprek geweest en heeft nu een raadsvoorstel ingediend om de oorspronkelijke kleurstelling te behouden. Maar de raad moet hier uiteindelijk de knoop doorhakken en ging daarom zélf met de buurtbewoners in gesprek. Er was eerst veel tijd om te luisteren naar hun verhalen. Daarna vertelden de raadsleden zelf hoe ze op dit moment over het vraagstuk denken en ook de wethouder was aanwezig om vragen te beantwoorden. De conclusie van de raadsleden was dat het belangrijk is dat nu snel een besluit wordt genomen, zodat er voor de bewoners duidelijkheid komt. Er komt nog één vervolgbespreking

Eerder had de raad een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Nu dienen vijf fracties een motie in, die inhoud dat de gemeente zich moet aansluiten bij een landelijke samenwerking om de sanering van asbestdaken te versnellen. Dat kan als de gemeente op 2 maart een samenwerkingsverklaring ondertekent. Daardoor komt Almere in een netwerk van ministerie, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, waardoor kennis wordt gedeeld. Verder zijn er geen verplichtingen aan verbonden. Maar de portefeuillehouder zit op een heel andere koers dan de raad en wil niet ondertekenen, maar wachten tot het Rijk met voorstellen komt. Hij stond daarin alleen. Later op de avond werd de motie met algemene stemmen aangenomen: Almere sluit zich dus op 2 maart aan bij de samenwerking.

Schelvisstraat De gemeente heeft het plan opgevat om aan de Schelvisstraat de bouw van een flat met 5 bouwlagen mogelijk te maken. Zo ontstaat ruimte voor dringend gewenste seniorenwoningen. Het leek er echter op dat de omwonenden weinig bij de planontwikkeling zijn betrokken. Daarom wilde een fractie met de raad en de portefeuillehouder bespreken of dit plan wel voldoende besproken is met de buurt. In de vorige vergadering was er een grote opkomst bij

de eerste bespreking en ook deze bijeenkomst werd goed bezocht. De kern van het vraagstuk is duidelijk: er moet in Almere flink gebouwd worden, de vraag is alleen wáár en ook: hoe hoog? In de bespreking werd wel duidelijk dat de participatie onder maat is geweest: het was té lang geleden en ging toen over onvoldoende concrete plannen. Daarna werd duidelijk dat de portefeuillehouder wel over het uiterlijk, de (groene) buitenruimte en de parkeervoorzieningen wilde praten, maar niet over de bouwhoogte. Want het college vind dat nodig: het is óf in het groen bouwen, óf in de hoogte. En passant liet de wethouder weten dat ze verwacht dat deze afweging in de komende jaren nog geregeld zal terugkomen, Almere moet woonruimte scheppen en dat kan niet alleen in nieuwe gebieden. Toch doet de portefeuillehouder met dit voorstel nu eerst een stap terug. De gemeente gaat de buurt dus alsnog intensiever betrekken. Volgende week weer in de carrousel.

Raadspreekuur

In het onlangs ingevoerde raadspreekuur kunnen inwoners een persoonlijk gesprek met een aantal raadsleden hebben. Die raadsleden zitten er dan niet met een politieke agenda, maar als vertegenwoordigers van de hele raad. Dit informele contact blijkt een goede bundeling van krachten te zijn tussen stad en politiek. Zo kwam er op 6 februari een inwoner met het onderwerp: oplaadpunten voor elektrische auto’s. We willen als stad verduurzamen en het rijden van elektrische auto’s wordt aangemoedigd. Maar waar laad je die auto’s op als je dat niet in je eigen voortuin kunt doen. Er zijn veel huizen (en flats) waar bewoners op straat móeten parkeren. Daar worden wel oplaad-parkeerplaatsen geplaatst, maar die plekken gaan ten koste van de toch al schaarse gewone parkeerplaatsen. De observatie is dat we als stad in ons huidige parkeerbeleid hiervoor nog geen antwoord hebben gevonden.

DE AGENDA VAN DE RAAD Gesprek Almeerse Scholen Groep

Voortgang Floriade

Hoe doen maatschappelijke instellingen het in de stad? Als ze (voor een deel) met gemeenschapsgeld worden gefinancierd, is er een formele verslaglegging richting de gemeente Almere. Dat zijn vooral getallen. Maar weten we dan wat de betekenis is van zo’n organisatie? Weten we waar ze mee kampen? Wat hun visie is en in welke richting ze zich ontwikkelen? De raad wil dat soort vragen kenbaar maken voor de hele stad. En weten hoe hij eraan kan bijdragen het effect van de organisaties te

verhogen. Daarom praat de raad elk jaar met enkele maatschappelijke organisaties. Een groepje raadsleden gaat op bezoek. Daarna deelt die verkennersgroep zijn bevindingen. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op het informeren van de anderen. Zaal Haven, 19:00

Plenair Debat over coalitieakkoord Vorige vergadering werd een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. In de komende verga-

Het is voor de vijfde keer dat de raad in gesprek gaat met de directie van de Floriade BV over de voortgang van het Floriade evenement. Enkele raadsleden volgen de ontwikkeling van de Floriade namens de hele raad (de Volggroep), zij agendeerden deze bespreking. De gemeente rapporteerde onlangs ook aan de raad met een voortgangsrapportage. Die kunt u online raadplegen en wel hier: http://almere.pcportal. nl. Die gaat echter over veel meer dan alleen het evement. Het komt allemaal wat bij elkaar, maar het gaat in de komende bespreking nu eerst over de vorderingen met het evenement. En meteen na de voorjaarsvakantie (week acht) komt de raad hiervoor nog wel een keer bijeen. Zaal Hout, 19:00

dering gaat de raad daar inhoudelijk over van gedachten wisselen. Voor een deel zal het gaan over vragen die bij de oppositie leven en die ze in het document niet of onvoldoende beantwoord zien. Maar mogelijk proberen fracties ook de voorgenomen koers nog bij te sturen of hun afkeur voor bepaalde keuzes uit te spreken. Een politiek moment waarop raadsleden hun overtuigingen zichtbaar kunnen maken. Raadzaal 21:30

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 12 februari 2020

raadvanalmere.nl

Pagina 14

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 07-2020  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 07-2020  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK