__MAIN_TEXT__

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Officiële bekendmakingen pagina 12

Recyclingperrons eerder dicht

Wanneer moet ik in quarantaine vanwege corona

pagina 12

pagina 12

Besproken in de Raad pagina 13

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Meerjarige subsidies voor cultuur Samen om tafel en Coronapakket Cultuur Almere over cultuur Diverse culturele instellingen en cultuurmakers zijn opgenomen in de Almeerse

Basisinfrastructuur Cultuur. Vanaf 2021 gaat het nieuwe subsidiestelsel voor cultuur in; culturele instellingen krijgen dan subsidie voor 1, 2 of 4 jaar van de gemeente. Incidentele financiering loopt via Cultuurfonds Almere.

Wethouder van Garderen gaat op woensdag 9 december 2020 vanaf 19.30 uur in gesprek over de nieuwe financiering van cultuur. Dat doet zij met geïnteresseerden aan de digitale stedelijke Cultuurtafel. U kunt met haar in gesprek over het vernieuwde subsidiestelsel, het Coronapakket Cultuur Almere en de transformatie naar nieuwe vormen van cultuur maken en beleven. De culturele sector staat voor de grote opgave om nieuwe manieren van kunst maken en kunst beleven te ontwikkelen. Daar horen ook nieuwe verdienmodellen bij. De gemeente heeft een vernieuwd Almeers subsidiestelsel voor cultuur en stelt het Coronapakket

De gemeente biedt met deze meerjarige subsidies zekerheid aan de Almeerse cultuursector. Zo kunnen cultuurinstellingen veilig verder groeien, eigen inkomsten verwerven en hun ondernemerschap verder uitbouwen. Met hun activiteiten geven ze vorm aan de identiteit van Almere en zorgen ze dat cultuur voor alle Almeerders dichtbij is.

Coronapakket Cultuur

onze samenleving zijn groot, ook voor de landelijke en lokale cultuursector. Dankzij een rijksbijdrage kan de gemeente deze sector ondersteunen met het Coronapakket Cultuur Almere. In totaal gaat het om 1,4 miljoen euro. Dit pakket is voor de hele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, verenigingen en ondernemers daarbuiten.

Met het Coronapakket Cultuur wil de gemeente de culturele sector in Almere helpen om ondanks de coronacrisis sterker te worden, om de doelen uit het Cultuurplan Almere 2019-2024 te bereiken. Naast dit coronapakket kan Almere rekenen op een tweede steunpakket cultuur van 2 miljoen euro van het rijk. almere.nl/cultuur

De gevolgen van de coronacrisis voor

Beethoven centraal in carillonconcert Goede Rede Toren In 2020 vieren we het 250e geboortejaar van componist Ludwig van Beethoven. Beiaardier Frans Haagen speelt daarom op donderdag 3 december tussen 13.00 en 13.50 uur muziek van Beethoven en Rachmaninov op het carillon van de Goede Rede Toren in Almere Haven. Haagen is stadsbeiaardier van Kampen, Almelo, Zutphen en Doesburg. Hij heeft twee internationaal bekende orgelconcoursen gewonnen (Int. C. Franck concours in Haarlem en Int. Rijnstreek concours in Nijmegen), en was

daarnaast prijswinnaar op diverse beiaardconcoursen. Aansluitend op het concert van Haagen vanuit de toren brengen Ernst Paul Fuchs en Lodewijk Crommelin een ode aan Beethoven tijdens het Goede Rede Concert. Het carillon van de Goede Rede Toren wordt normaal gesproken bespeeld door de twee stadsbeiaardiers van de gemeente Almere: Gerda Peters en Bauke Reitsma. Zij bespelen het carillon op woensdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur. goederedeconcerten.nl

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 2 december 2020

Cultuur beschikbaar als noodhulp aan de lokale cultuursector. Wie heeft er ideeën? En hoe kan de gemeente daarbij ondersteunen? Deze Cultuurtafel is voor iedereen die actief is in de cultuursector, die zelf graag deelneemt aan cultuur of op een andere manier een bijdrage wil leveren om de cultuursector te steunen.

Aanmelden Meld u aan via cultuur@almere.nl. Voor 9 december ontvangt u per mail een link waarmee u toegang krijgt tot de digitale bijeenkomst. Digitale stedelijke cultuurtafel 9 december | 19.30 uur cultuur@almere.nl

Werkzaamheden Strandweg, Almere Haven Van maandag 7 december tot en met vrijdag 11 december 2020 voert de gemeente Almere werkzaamheden uit aan de Strandweg in Almere Haven. Het asfalt van de Strandweg verkeert in slechte staat. Door weersomstandigheden en het intensiever worden van het verkeer is het asfalt versleten. Ook zijn de bermen stukgereden doordat de weg niet al te breed is. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wij gaan het asfalt vernieuwen en aan weerszijden van de weg grasbetontegels

aanbrengen. De werkzaamheden zijn op het gedeelte tussen de Gooimeerdijk West en de drempel bij de ingang naar het strand.

Afsluiting Strandweg De Strandweg wordt tijdens de werkzaamheden tussen de Gooimeerdijk West en de Sluiskade afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat wordt omgeleid met de bekende gele borden via de Westerdreef en Oosterdreef.

Dat mag wel in de krant!

Beiaardier Frans Haagen

Voor wie wilt u een berichtje in de krant zetten? Voor de oudere buurvrouw die minder buiten komt deze dagen? Wenst u opa of oma in 2021 veel knuffels van de kleinkinderen? Wilt u die vrijwilliger bedanken die dit jaar zo vaak boodschappen voor u heeft gedaan? Of iemand die u de moeilijke tijd door heeft geholpen door vaker te bellen?

Stuur dan vóór 10 december 2020 uw berichtje van max. 40 woorden voor die speciale Almeerder naar redactie@almere.nl! Misschien staat uw bericht dan wel in deze krant op een speciale pagina op 30 december!

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam G. Selman M. Boultam A. van Kuijk C. Munyoro A. Kuashi Yelgérro Romero Y.M. Simeonov J.C. Yard M. Overgaauw M. Dahhany J. Fech S. Avdic U. Pilavcı N. Overduijn A. Theodoropoulos K.F. Verheul B. van Kempen

Geboren 10-02-1997 01-07-1962 05-07-1934 23-03-1982 13-11-1989 02-10-1992 25-07-1993 16-10-1994 23-04-1985 27-11-1995 19-07-1971 28-04-1959 25-04-1995 13-12-1988 14-02-1978 03-07-1993 07-04-1961

Uitgeschreven per 13-10-20220 12-10-2020 21-08-2020 22-04-2020 16-07-2020 20-07-2020 23-07-2020 29-05-2020 11-06-2020 20-07-2020 29-07-2020 30-08-2020 06-08-2020 05-08-2020 04-08-2020 14-08-2020 10-06-2020

Bezwaar indienen Wilt u bezwaar maken? Dan kan dat binnen 6 weken en zowel digitaal als per post. Digitaal kan dat via het e-formulier op almere.nl/burgerzaken. U moet dan wel beschikken over DigiD. Wilt u als organisatie/advocaat bezwaar indienen, dan moet u gebruik maken van eHerkenning. Wil u het bezwaarschrift per post indienen, dan kunt u het sturen naar: Gemeente Almere t.a.v. Bezwaarschriftencommissie Postbus 200 1300 AE Almere Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. Met het indienen van een bezwaarschrift wordt het besluit niet uitgesteld. Als dat wel moet spoed nodig is, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd via de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hier zijn kosten aan verbonden.

Berichtenbox MijnOverheid Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan worden de ontvangstbevestigingen via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op https://mijn.overheid.nl

6 oktober 2020

Contact met gemeente Staat uw naam genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl.

Beschikking ambtshalve inschrijving naar Puntadres Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet hebben voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.38 en 2.39 van de Wet BRP dat zij binnen 30 dagen voor de adreswijziging tot 5 dagen na de adreswijziging het nieuwe adres hebben doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. Volgens artikel 3:41 lid 2 Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam E.S. Mharadzirwa E.S. Berrenstein M.A. López

Geboren 01-11-1982 26-05-1970 26-01-2002

Uitgeschreven per 20-10-2020 09-11-2020 09-11-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Wanneer moet ik in quarantaine vanwege corona? Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in quarantaine gaat. Dat betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Je hebt klachten die passen bij corona

Je bent een huisgenoot of nauw contact van iemand met corona

Zoals verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak.

Een nauw contact is iemand die minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter is geweest.

• Laat je zo snel mogelijk testen. • Blijf thuis tot je de uitslag hebt. • Heb je ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven huisgenoten ook thuis.

• Blijf 10 dagen thuis. • Houd zoveel mogelijk afstand van de huisgenoot met corona. • Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk testen.

Recyclingperrons eerder dicht Vanwege het Sinterklaasfeest zijn op zaterdag 5 december de recyclingperrons en het Upcyclecentrum in Almere een uur eerder dicht. Dat betekent dat ze die dag niet om 17.00 uur, maar om 16.00 uur sluiten.

Je keert terug uit een buitenlands risicogebied vanwege corona Een risicogebied is een gebied met een oranje reisadvies vanwege corona. • Blijf 10 dagen thuis. • Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk testen. • Voor sommige reisdoelen geldt een uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/uitzonderingenquarantaine.

Hulp nodig?

Kinderen en quarantaine

In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ vind je informatie en tips om de quarantaine door te komen. De gids is te downloaden via Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar gelden uitzonderingen op de quarantaineregels. Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine

Testafspraak maken

Kijk op Rijkoverheid.nl/quarantaine

Meer informatie Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest of bel met 0800-1202

alleen samen krijgen we corona onder controle BEKENDMAKINGEN - Woensdag 2 december 2020

Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

Pagina 12


BESPROKEN IN DE RAAD zelf voor om het plan aan te passen en daarna opnieuw op de agenda te zetten. De voornaamste verandering is dat een minder verregaand besluit wordt gevraagd. Het college wil nu met de ontwikkeling beginnen, maar voordat definitief wordt doorgepakt, krijgt de raad nog een uitgewerkt ontwikkelingsplan en het financiële plaatje van de grondexploitatie. Ook werden nu alternatieve locaties voor het schoolgebouw genoemd, in plaats van alleen de plek van de Voetnoot. De directeur van de ondernemersvereniging Stadscentrum Almere kwam inspreken en sprak zich juist uit vóór gebruik van die plek. Het stadshart heeft de hogeschool en de studenten keihard nodig. Maar het is nog een pijnpunt in de raad. Diverse raadsleden kondigden moties of amendementen aan. Ook werd tijdens de bespreking duidelijk dat één document nog niet door het college aan de raad was verstrekt. De wethouder beloofde dat terstond goed te maken. Aanstaande donderdag meer politieke bespreking.

Burgeractiviteit Burgerwindpark In december 2018 diende de Coöperatieve vereniging Almeerse Wind een initiatief in om op bedrijventerrein Stichtsekant een windpark met vier molens te realiseren. De initiatiefnemers vernamen dat de gemeente datzelfde stuk grond voor verkoop geschikt wil maken. Gedacht wordt dat een logistiek bedrijf er wel interesse voor heeft. De vereniging vreest dat de korte-termijnwinst van de verkoop van de gronden het wint van het belang om op langere termijn duurzame energie op te wekken. Daarom willen ze van de raad weten, het hoogste orgaan van de stad, hoe die aankijkt deze belangenafweging. De tweede vraag die ze stellen is of de raad het windmolenplan wenselijk vindt. Met een derde vraag willen ze bereiken dat het college de voor het windpark benodigde grond in de tussentijd niet verkoopt. Omdat de raad de inbreng vanuit de stad hoog waardeert, was de bespreking in de raadzaal. En het was bijna een schoolvoorbeeld van een goede carrouselbespreking. Goede inbreng van de initiatiefnemers, goede vragen en antwoorden, goede politieke uitwisseling. Kijken op Notubiz! De wethouder zegde toe in het eerste kwartaal (2021) met een integrale afweging te komen, zodat de raad daar zijn mening over kan geven.

Wat is een Burgeractiviteit?

Museum

Een Burgeractiviteit is een van de officiële manieren waarop inwoners invloed kunnen uitoefenen op het stadsbestuur. Met een burgeractiviteit kan een groep inwoners de raad dwingen een onderwerp op de agenda te zetten en te bespreken. Vanuit het oogpunt van draagvlak zijn vijftig handtekeningen van inwoners van Almere nodig om een Burgeractiviteit te kunnen agenderen. Meer over invloed op: https://gemeenteraad. almere.nl/invloednu/

Begin dit jaar stuurde het college een raadsbrief over het plan om een bovenregionaal kunstmuseum in Almere te krijgen. Er is een kwartiermaker aangesteld, maar die kon zich toen wegens corona alleen met een filmpje aan de raad en de stad voorstellen. Op 26 november gaf de kwartiermaker in een presentatie inzicht hoe ze in de komende jaren het museumplan inhoudelijk, financieel en organisatorisch gaat uitwerken. Het is een gezamenlijke onderneming van het Rijk, de provincie en de gemeente Almere en de peilers zijn landschapskunst en multimediale kunst. Het kan wel een jaar of vier duren voordat het museum er is, maar in de tussentijd worden wel concrete dingen gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van educatie of met een paviljoen op

Campus in de binnenstad Dit onderwerp stond in september ook al op de agenda. Bij die bespreking stelde de wethouder

de Floriade. Deze technische toelichting (geen politiek dus, maar alleen inhoud) geeft u een goed inzicht in de plannen. Kijk ‘m terug op Notubiz. https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/ 673084/609e%20Politieke%20Markt%2026-112020. Wel een flink stukje ‘vooruit spoelen’.

Besluitrijp U weet intussen ‘besluitrijp’ is een superkorte administratieve vergadering waarin een aantal beslispunten uit vorige vergadering(en) worden vastgesteld. Meestal duurt de vergadering één minuut. Deze keer echter was de burgemeester voorzitter, de griffier secretaris en duurde het tien minuten. Dat lag niet aan de hoge heren. Er was gewoon extra werk. Later op de avond werd namelijk een nieuw raadslid geïnstalleerd, maar voordat dat kan, controleren een aantal raadsleden de geloofsbrieven. Uit die documenten blijkt onder meer welke openbare betrekkingen het kandidaat raadslid bekleedt en er is een uittreksel van de basisregistratie personen (woonplaats, geboorteplaats en -datum). Drie raadsleden beoordelen de stukken namens de hele raad. Later op de avond werd het nieuwe raadslid Aileen Oostveen (VVD) tijdens de plenaire (video) vergadering geïnstalleerd.

Plenair besluitvorming • Raadsvoorstel Tarievennota 2021 (RV-70) AANVAARD • Raadsvoorstel Reactie op Ontwerpbesluit GGD tot Coöperatieve Ondersteuning ambulancezorg (RV-68) AANVAARD • Raadsvoorstel Verordening wijzigingsverzoeken verlenging gemeentegaranties (RV-69) AANVAARD • Motie VVD en Partij voor de Dieren: P+R terrein en overdekt fietsparkeren Station Almere Poort (RG-341) AANVAARD • Motie VVD: Zebrapaden Europalaan (RG-342) AANVAARD • Bekrachtigen geheimhouding aan deel B van de Nota Grondprijsbeleid 2021, met uitzondering van de daarin geel gearceerde passages, behorende bij het raadsvoorstel ‘Nota Grondprijsbeleid 2021’ AANVAARD

Stroom. Grappig overigens dat tijdens de vergadering die ging over het opwekken van windenergie, een stroomstoring ons parten speelde. De voorzitterstafel kwam zonder elektriciteit te zitten, waardoor de vergaderbeeldschermen op zwart gingen en de laptops dreigden leeg te lopen. De voorzitter hield het hoofd koel en de meesten merkten er niets van.

DE AGENDA VAN DE RAAD Overzicht van de agenda van 3 december: Afvalsysteem; vervolg van eerdere besprekingen. Waterstaete; raadsvoorstel over het bouwen van een flat in de Waterwijk. Museum; politieke bespreking van de plannen. Grip op WMO; bespreking van een motie naar aanleiding van eerdere besprekingen. Laadinfrastructuur; raadsvoorstel over laadpunten voor elektrisch rijden in de stad. Parkeren; vervolg van bespreking over tussenoplossing in afwachting van de parkeernota. Plenair; diverse onderwerpen voor besluitvorming.

Uitbreiding Asielzoekerscentrum Al in 2014 werden afspraken gemaakt over uitbreiding van het AZC in Almere. De ontwikkelingen stonden een tijdje stil. Maar nu is er toch de wens om uit te breiden. Het college komt over enige tijd met een raadsvoorstel voor het aanpassen van het bestemmingsplan, maar omdat dit proces al zo’n tijd loopt én omdat het een maatschappelijk gevoelig onderwerp is, wil het college de raad vooraf al goed en volledig informeren.

Boardletter Als raadslid krijg je echt wel complexe vragen voor je kiezen. Maar gelukkig zijn er altijd pro-

fessionals die de raad helpen met het doorzien van de diepere betekenissen en het maken van de beste afweging. De boardletter van de accountant is daar een voorbeeld van. Een accountant, helemaal thuis in hoe het in de overheid reilt en zeilt, geeft een soort van tussenrapportage over de ontwikkelingen van de gemeentefinanciën en vertelt daarna waar hij/zij voornemens is ‘vooral’ op te gaan letten bij het controleren van de boeken. De raad houdt op die manier de vinger aan de pols en kan eventueel nog suggesties of vragen aan de professional meegeven. De werkelijke financiële rapportage komt pas in april van het jaar daarop.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 2 december 2020

raadvanalmere.nl

Pagina 13

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 49-2020  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 49-2020  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK