__MAIN_TEXT__

Page 1

J A A R G A N G

1 0

ALMERE ZAKEN IS HET MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND ALMERE

U I T G A V E 1 FEBRUARI 2021

[09]

De Airfryer: een Almeerse uitvinding

[15]

Winnaars Onderneming van het jaar

[21]

Belastingplan 2021, alle tips op rij

[27] Hoe is het nu met… Mark Pol

Business Point Flevoland

Uw kantoor tot in de puntjes geregeld www.sbpflevoland.nl

[04] Ferry Huurman, Rabobank Almere:

‘De gevolgen van corona zijn nog onzeker’ IN ALMERE Steeds meer werknemers op de werkvloer door de gratis corona sneltest. Zie pagina 8

Ook in Almere De Huchtstraat 12 1327 EB Almere, 036-2052006 www.sligro.nl

DE NIEUWSTE VACATURESITE VAN ALMERE IE!

WIJ DE WERVING, JIJ DE SELECT


Pak jouw voordeel Bij Rabobank krijg je Rabo Startersvoordeel als je net een eigen bedrijf bent gestart. De eerste zes maanden is je zakelijke rekening gratis.

Rabobank.nl/startersvoordeel

Samen bouwen aan een sterk merk ALLROUND COMMUNICATIEBUREAU VOOR ADVIES & PRODUCTIE Randstad 21-67, 1314 BJ Almere 088 - 929 00 00

Eerste n de 6 maanis grat


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

Eerlijk gezegd had ik gehoopt zo langzamerhand een column te schrijven die niet zou gaan over corona. Ik had gehoopt dat we tegen deze tijd het virus zouden hebben overwonnen, of in ieder geval flink teruggedrongen. Dat de ziekenhuizen bezig zouden zijn met een inhaalslag voor al die mensen die ook hulp nodig hebben, maar voor wie er geen tijd en geen plek is omdat er zoveel mensen als gevolg van corona in het ziekenhuis liggen. Helaas, niets is minder waar. Waar we in december positief waren over het coronavaccin in aantocht, worden de verwachtingen door nieuwe, nog besmettelijkere, versies van het virus weer getemperd. Het geduld en uithoudingsvermogen van ons allemaal worden opnieuw op de proef gesteld. Het coronavirus woekert nog steeds in rap tempo over de wereld. De kranten, websites en nieuwsberichten hebben het nog steeds over (vrijwel) niets anders. Het grootste deel van 2020 heeft in het teken gestaan van corona. De meesten van ons hadden dat niet verwacht toen het virus hier net zijn kop opstak. Ik weet nog heel goed waar ik was toen Nederland voor het eerst in lockdown ging. Om zes uur ‘s avonds zou alle horeca sluiten. Iedereen deed nog even een snelle laatste toast met elkaar. Het was een beetje onwerkelijk allemaal. Gasten liepen lachend het café uit. Het tekende de sfeer. Het was een onbekende en ongrijpbare werkelijkheid, die we eigenlijk alleen uit films kenden. De gemiddelde Nederlander wilde zich best wel aan de aangekondigde beperkingen houden maar velen konden zich niet voorstellen dat ‘corona’ zo’n hevige en langdurige impact zou hebben. En, als we gewoon anderhalve meter afstand zouden houden en onze handen ‘kapot wasten’, dan was dit toch zo over? Dit was hooguit een paar weken? In de zomer leek dat ook zo. Maar vanaf september liepen de besmettingen weer langzaam aan op, en inmiddels weten we echt beter. Vlak voor de kerst ging Nederland nog meer op slot. Maar ondanks dat we de feestdagen niet met de familie konden doorbrengen, kwamen we door de stillere feestdagen heen. Met het spoedige vooruitzicht op licht aan het einde van de tunnel met vaccins in aantocht. 2021 is tot nu toe nog niet geworden wat we met z’n allen hoopten. Ondernemers hebben het onverminderd zwaar. De nieuwe verlenging van de lockdown valt ons allemaal tegen. Ik spreek veel ondernemers en velen vragen zich af hoe ze dit gaan doen en vrezen het einde van hun bedrijf. Er is voor hen nog weinig reden voor positiviteit. Toch zetten deze ondernemers hun schouders er

PA RT NE R S VAN

ALME RE

V ISIE VA N

D E

[03]

WET H OU DE R

Op de proef gesteld steeds weer onder. Restaurants bereiden hun maaltijden en rijden ze rond, winkels zetten personeel in om bestellingen te bezorgen, zangers zijn huiskamerartiesten geworden en sportinstructeurs worden ‘YouTuber’. En er zijn zelfs ondernemers die hele nieuwe business-modellen weten neer te zetten. We zullen er met elkaar de schouders nog even stevig onder moeten zetten, wetende dat het niet makkelijk wordt. Gelukkig lijken de vaccins tot nu toe ook te werken voor de nieuwe varianten. Dat betekent dat er nog steeds licht aan het einde van de tunnel is, al is de tunnel langer dan misschien vooraf gedacht. Om hoop te houden en aandacht te vestigen op de ondernemers die steeds weer met nieuwe ideeën weten te komen, ook in moeilijke tijden, stond de verkiezing van de onderneming van het jaar 2021 in het teken van ‘omdenken’. Op 2 januari mocht ik de prijzen uitreiken aan dit keer twee ondernemers van het jaar, een speciaal moment. Zij staan symbool voor de vele mooie en hoopgevende initiatieven en nieuwe samenwerkingen die ik in deze crisis ook heb mogen zien in de stad. Het zijn ondernemers die in staat zijn flexibel om te gaan met de steeds maar veranderende omstandigheden. Ik wil vanaf deze plek de winnaars Breedveld & Schröder en Dierenkliniek Almere-Stad nogmaals feliciteren met hun verdiende titel. Deze prijs is niet alleen een blijk van waardering voor de winnaars, maar voor al die andere ondernemers, die in deze crisis hebben laten zien over veerkracht en flexibiliteit te beschikken, en ondanks alle tegenslag toch steeds weer de schouders eronder zetten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ik heb daar ontzettend veel respect voor. <

Maaike Veeningen

Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

ZA KEN

CO LO FO N De redactie van Almere zaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. @almerezakennl /almerezakennl Almere Zaken www.almerezaken.nl

Uitgever Rodi Media Midden Nederland Transistorstraat 51-a 1322 CK, Almere Tel 036 82 00 240 Redactie Marcel Beijer Berlinda Hendrikse Robert Mienstra Petra Onderwater redactie@almerezaken.nl Tel 036 84 50 027 Advertenties Ron Broertjes Martin van Feggelen Theo Bouwman Karin Kempe Tel 036 82 00 240 advertenties@almerezaken.nl

Fotografie Fred Rotgans Marco ter Beek Mona Alikhah Ontwerp en opmaak Ton Sampiemon Ineke van Oostrom Oplage 10.000 exemplaren Verschijning 6x per jaar Week 7 - 16 - 23 -35 - 43 - 50 Verspreiding: Per post naar bedrijven volgens kwalitatieve database in Almere.

Gratis exemplaren worden ook via geselecteerde partners op afhaallocaties aangeboden. U kunt Almere Zaken ook digitaal ontvangen. Vraag dit aan via email via: info@almerezaken.nl Druk Rodi Rotatie www.rodimedia.nl Almere zaken is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieu-vriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02 en KVGO.


[04]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

Sinds 2018 is Ferry Huurman directievoorzitter en directeur Bedrijven van Rabobank Almere. Een bekende naam en bekend gezicht voor alle Almeerse ondernemers. Reden genoeg voor Almere Zaken om een gesprek aan te gaan met Huurman over de huidige economische situatie in Almere, waarin er uiteraard een grote rol is weggelegd voor de coronacrisis: “We kunnen wel zeggen dat dit zware tijden zijn voor de meeste ondernemers. Waarbij ik denk dat de echte gevolgen nog zullen gaan komen.”

ZAKEN


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[05]

FERRY HUURMAN, DIRECTIEVOORZITTER RABOBANK ALMERE:

‘De gevolgen van corona zijn nog onzeker’ Normaal gesproken is Ferry Huurman, directievoorzitter en directeur Bedrijven Almere, elke werkdag in Almere te vinden. Dat is sinds de komst van corona in Nederland in maart 2020 wel veranderd. Nu werkt Huurman vooral vanuit huis en komt hij slechts nog een dag per week naar Almere. Het werken gebeurt meer op afstand. Deze digitalisering is ook zichtbaar bij Rabobank zelf, waar ondernemers steeds vaker online hun zaken kunnen regelen of digitaal sparren met en advies krijgen van adviseurs. Een verandering die ook al voor de komst van corona begon, maar nu in een sneltreinvaart is doorgezet.

Verandering

“Op dit moment werken er ongeveer 40 mensen op onze locaties in Almere, vertelt Huurman. “Dat waren er vroeger substantieel meer, maar Rabobank heeft landelijk en regionaal verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van

veertien kringen, waarbij er per kring ongeveer vier tot acht lokale banken aangesloten zijn van de in totaal 80 landelijke lokale banken. Zo’n kring wordt samengesteld op basis van locatie natuurlijk, maar ook op basis van klantbeweging. We kijken dan naar zaken als: waar werken mensen, waar kopen ze, waar wordt er gerecreëerd, waar wordt er samengewerkt. Als je dan op Almere inzoomt, zien we dat er vanuit Almere veel meer verbinding is met Amsterdam dan met Lelystad. Daarom is Almere ook onderdeel van de kring Metropoolregio Amsterdam.” De invoering van de kringen zorgde er echter niet voor dat de lokale bank minder bereikbaar werd. Huurman legt uit: “Mensen en ondernemers zijn nog steeds welkom in onze lokale vestigingen, als de corona-maatregelen dit toelaten uiteraard, maar de kring zorgt er wel voor dat onze backoffice groter is en [vervolg op pagina 6]

>

tekst: Berlinda Hendrikse foto’s: Mona Alikhah


[06]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

> [vervolg van pagina 4] daarmee ook meer kennis voor de klant in huis heeft. Dit kan dus betekenen dat je weliswaar contact hebt met een medewerker uit Almere, maar dat klantbediening ook deels regionaal plaatsvindt, onder de noemer shared services. Enerzijds ligt hierdoor de focus op een betere, snellere en efficiëntere klantbediening, anderzijds komt dit ook ten goede aan kostenefficiëntie voor zowel klant als bank. Maar het is ook gebaseerd op wat we van de klant zelf als wens krijgen. Steeds vaker willen klanten informatie op het moment dat hen het beste uitkomt, en op een manier die hen uitkomt. Dan is digitalisering natuurlijk een uitkomst.”

‘We gaan pas later zien wat de gevolgen van corona zijn’

Digitalisering

De digitalisering bij Rabobank was de afgelopen jaren al in gang gezet, corona zorgde echter wel voor een grote versnelling in dit proces. Huurman: “De digitale opmars is iets wat we natuurlijk in heel Nederland, bij alle bedrijven zien. Ook bij banken, en dat geldt niet minder voor Rabobank. Het is een opwaartse beweging, waarbij de dienstverlening steeds meer digitaal aangeboden wordt. Belangrijk is wel dat we hierin een goede balans blijven vinden tussen online contact en fysiek contact. Juist de mix van bricks en clicks is hierbij essentieel, omdat ze samen zorgen voor de juiste resultaten. Ik blijf het belangrijk vinden dat we ook in Almere zichtbaar en aanspreekbaar zijn, dus echt de lokale partner blijven voor de ondernemers.”

Corona

Niet alleen in klantcontact is voor de directievoorzitter het effect van de coronacrisis merkbaar. Ook als het gaat

om de vragen vanuit ondernemers, is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Een situatie die volgens Huurman zorgelijk is te noemen. “Het lastige is dat de toekomst moeilijk te voorspellen is. We weten nu eenmaal niet hoe lang deze situatie nog gaat duren en wat de maatregelen en gevolgen hiervan zullen zijn de komende maanden. Wat we wel weten is dat particulieren flink wat geld gespaard hebben en ook behoorlijk wat vrije dagen. Als straks alles weer open gaat, is het echter de vraag waar en waaraan de consument dit geld gaat besteden. We kunnen wel kijken naar bijvoorbeeld China, waar het herstel van de economie na corona al wat verder is dan in Europa, en daar zien we dat de dienstensector minder snel inloopt dan verwacht. Dat wil niet zeggen dat het hier ook gebeurt, maar we moeten er wel rekening mee houden. Sowieso zullen verschillende branches in een verschillend tempo gaan herstellen. Maar ik verwacht dat de echte klappen nog gaan vallen. Dat kan bijna niet anders.”

Steun

Huurman vervolgt: “Bij de eerste golf zagen we dat er bij ondernemers best wat paniek ontstond. De grote vraag hierbij was voor bedrijven hoe ze moesten omgaan met deze veranderingen. Het vroeg om in sneltreinvaart veranderingen door te voeren, samen te gaan werken en om bedrijfsprocessen op orde te brengen. Dat lukte de ene ondernemer beter dan de andere, en ook de ene branche leent zich daar makkelijker voor dan de andere branche. Natuurlijk is er ook van alles gedaan vanuit de overheid, de provincie en ook lokaal om ondernemers te steunen. Wij spelen hier als bank ook een rol bij. Zo is er bijvoorbeeld uitstel van rente of aflossing gegeven in eerste instantie, daar hebben we bedrijven goed mee kunnen helpen. Nu met de tweede fase is het nog belangrijker dat ondernemers een goed bedrijfsmodel hebben. De allerbelangrijkste vraag hierbij is: hoe levensvatbaar is een bedrijf? Ondernemers zijn vaak opportunistisch, en dat is ook de kracht van ondernemerschap. Maar het is ook de taak van de bank om positief realistisch te zijn. Niemand heeft er iets aan om over-gecrediteerd te worden, want deze schulden zullen op termijn wel afbetaald moeten worden. Als dat niet mogelijk is, maken we het probleem alleen maar groter. Dat zijn soms moeilijke gesprekken, maar we moeten realistisch zijn in haalbaarheid. Dat kan voor een ondernemer soms moeilijk zijn om te horen, dat begrijp ik. Sowieso verwacht ik dat er pas na de crisis duidelijk wordt wat de schade daadwerkelijk is. Nu is het aantal faillissementen lager dan ooit, maar dat betekent juist dat er veel bedrijven overeind blijven dankzij de steun. Op een gegeven moment houdt de steun op, komt de tijd dat de schulden afbetaald moeten worden en dat de uitgestelde betalingen alsnog moeten plaatsvinden. Pas dan gaan we zien wat de coronacrisis daadwerkelijk voor gevolgen heeft, maar ik vrees dat er onder het maaiveld nog behoorlijk wat zorgelijke situaties aanwezig zijn.”

‘Juist nu moeten ondernemers transparant zijn’


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

Kritiek

De kritiek dat banken met hun zware schouders meer lasten zouden kunnen dragen, vindt Huurman niet terecht. “We doen er echt alles aan om bedrijven nu, en altijd, te steunen. Maar we hebben bij de economische crisis in 2008 ook geleerd wat we juist niet moeten doen. Banken hebben buffers nodig, juist om moeilijke tijden te kunnen dragen. We zijn weliswaar kapitaalkrachtig te noemen, maar dat betekent niet dat we naar de ondergrens van wat nog financieel gezond is kunnen zakken. Het is met de lage rente momenteel sowieso lastig om marge te maken voor banken, dus ook wij moeten goed naar ons bedrijfsplan en de toekomst kijken. Maar dit geldt zeker ook voor de ondernemers waar we mee samen werken. Het is moeilijk als blijkt dat een bedrijf niet meer financieel gezond is, of niet meer gezond te krijgen is, maar we kunnen niet weglopen van de realiteit. Als het niet goed gaat als bedrijf, is het belangrijk om eerlijk tegen jezelf te zijn, eerlijk tegen je accountant en ook eerlijk tegen je bank. Ik roep daarom ook op: wees transparant. Want elke dag dat een bedrijf dit niet doet, worden de problemen alleen maar groter. Hoe eerder er openheid is, hoe eerder er inzicht komt en hulp geboden kan worden. Ik begrijp dat er schaamte kan zijn en dat het mentaal echt zijn impact heeft als het met je bedrijf niet goed gaat, maar de situatie die nu speelt heeft niets met slecht ondernemerschap te maken. Het is puur een kwestie van corona-pech.”

Positiviteit

Toch merkt Huurman dat er niet alleen veel schade is door corona, maar dat er juist ook branches en bedrijven zijn die profiteren van de huidige situatie. “Gelukkig maar, want dit zorgt ook voor positiviteit en

een blik op de toekomst. Supermarkten en bouwzaken doen het beter dan ooit. ICT en logistiek zijn ook branches die groeien momenteel. We zien bovendien dat ondernemers die deze lastige situatie hebben aangegrepen om te digitaliseren, of door samen te gaan werken met andere ondernemers, daar profijt van ondervinden.

Mogelijkheden

Deze tijd biedt juist ook de mogelijkheid voor verrassende nieuwe concepten. Landelijk gezien gaat bijvoorbeeld Hennes & Mauritz een soort Netflixabonnement introduceren, waarbij klanten elk kwartaal tegen kostprijs kunnen bestellen. Zoiets was vorig jaar ondenkbaar, maar deze tijd zorgt voor outof-the-box-denken en als ik zie dat ondernemers dat doen, geeft dat ook heel veel energie. Sowieso zie ik dat veranderingen steeds sneller doorgevoerd kunnen worden, ook dat is een mooie bijkomstigheid in deze tijd. Maar we moeten daar ook voorzichtig in zijn. Want ondanks de digitalisering die nodig is en snel doorgevoerd wordt, dienen we ook in staat te blijven om die persoonlijke verbinding met elkaar te kunnen maken. Dat is iets wat Rabobank ook echt zal blijven doen, zowel naar ondernemers, maar ook naar de stad zelf toe. Elk jaar stoppen we als Rabobank Almere 300.000 tot 500.000 euro “terug” in de stad. Dan gaat het om mooie projecten rondom duurzaamheid, ondersteuningen, maar ook om corona-initiatieven. Daar ben ik trots op. En het is belangrijk voor de binding van Rabobank met de stad Almere.” <

[07]

‘Ik blijf het belangrijk vinden dat we ook in Almere zichtbaar en aanspreek­ baar zijn’


Gratis Corona sneltest bij Corona Sneltest Point. Kijk voor de actuele openingstijden coronasneltest.nl.

Sinds februari 2021 is het door Rijksoverheid voor werkgevers mogelijk gemaakt om alle werknemers gratis te laten testen op corona.

Heeft u dagelijks meer dan 150 medewerkers op de werkvloer? Dan is het mogelijk om een exclusieve test locatie bij u op het terrein of in uw pand in te laten richten.

Dit gaat om medewerkers die op de loonlijst staan en cruciaal zijn voor de dagelijkse operaties op de werkvloer.

De antigeen test die gebruikt wordt, is onderzocht in gerenommeerde ziekenhuizen en laboratoria. Hiermee is het één van de weinige sneltesten die gevalideerd zijn door het RIVM en tevens aanbevolen door de WHO.

Uw bedrijf wordt aangemeld bij de bedrijfsarts van Corona Sneltest Point. Hierna mogen uw medewerkers een afspraak maken met de gesubsidieerde vouchers op coronasneltestpoint.nl De testen zullen worden afgenomen op de Markerkant 12 - 5/11. Kijk direct of uw bedrijf in aanmerking komt

Met deze test weet u na 15 min of uw werknemer in quarantaine moet of aan het werk mag.

www.amesco.nl/gratistesten

Tijd voor Reset of Energie Boost?!

voor mens & bedrijf 1. Doe een waarden check 2. Volg de 7 stappen aanpak 3. Change je focus 4. Creëer een winnende mindset 5. Ga vol energie vooruit! Bel voor gratis intake en strategiegesprek 06 222 355 00

Wij zijn uw specialist in o.m. arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, huurrecht, letselschade en strafrecht

Leiderschap Training | Teambuilding | Change Coaching Voor meer energie en een winnende mindset Bel 06 222 355 00 | www.sparklenow.nl


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

[09]

Foto: aangeleverd

ZAKEN

UITVINDER FRED VAN DER WEIJ MET ZIJN AIRFRYERS, DE OUDSTE VERSIE HELEMAAL RECHTS.

DE AIRFRYER: HOE EEN ALMEERSE UITVINDING DE WERELD VEROVERDE Bijna iedereen heeft er wel eentje in huis staan, maar bijna niemand weet dat de Philips Airfryer een Almeerse uitvinding is. Fred van der Weij bedacht en ontwikkelde de Airfryer vanuit zijn werkplaats in Almere. Wereldwijd zijn er inmiddels ruim 900 miljoen van verkocht. Een consumentenproduct ontwerpen dat bijna een miljard keer over de toonbank gaat, is een unieke prestatie. Van der Weij is er zelf bescheiden over, maar de cijfers liegen er niet om.

Al vele jaren werkt productontwikkelaar Fred van der Weij in zijn grote werkplaats op de Creative Campus aan de Bolderweg op de Vaart. Een mooie locatie, waar hij de ruimte heeft om te experimenteren met zijn creatieve ideeën. Ook in 2005 was de productontwikkelaar aan het brainstormen, dit naar aanleiding van een verhaal van zijn buurman. “We spraken over het bedenken van een apparaat dat friet kon bakken zonder vet, maar dat wel de smaak had van vers gebakken friet. Ovenfriet bestond al, maar omdat het relatief lang duurt voordat ovenfriet gebakken is, en je het ook nog tussendoor moest omdraaien, was dit niet ideaal. Het kwam de smaak niet ten goede. Ik wilde graag iets voor consumenten bedenken wat een klein apparaat was, met de beste kwaliteit friet. En daarbij ook nog makkelijk in gebruik was én betaalbaar. Een flinke uitdaging, maar ik was ervan overtuigd dat het moest kunnen. Zo is het balletje gaan rollen.”

Resultaat

Dat dit apparaat nog niet bestond, betekende niet dat er al niet over nagedacht werd. Grote bedrijven waren, zonder dat de ontwerper het wist, tegelijk met Van der Weij bezig om de heilige graal te ontdekken. Maar het was niet eenvoudig om het perfecte resultaat te bereiken. “Ik heb heel wat moeten proberen, verschillende technieken geprobeerd met hete lucht en met het uiterlijk van de Airfryer. Maar dat is hoe een uitvinding werkt: het gaat nooit in een rechte lijn. Het begon met een simpel model van hout en gaas, pas bij latere modellen kwam daar het losse mandje bij. Daarmee werd de mini-oven nog efficiënter in gebruik. Maar het belangrijkste was altijd: hoe komt de friet eruit, smaakt deze echt goed? Want zonder goede friet zouden we het product nooit kunnen verkopen. Bovendien moest de prijs van de Airfryer zelf ook goed zijn, zodat mensen bereid waren om het product aan te schaffen. “

Philips

Uiteindelijk was Van der Weij tevreden met zijn ontwerp en vond hij zelfs een investeerder die mee wilde werken aan het maken van het prototype in China. Met dit prototype op zak ging de uitvinder de boer op om te kijken of er interesse was in de Airfryer. En dat liep gesmeerd.

“Eigenlijk was het direct raak. Philips bleek bijzonder veel interesse te hebben. Temeer omdat ze ook zelf al aan het proberen waren een dergelijk product te ontwikkelen, maar dat was nog niet zo goed gelukt. Mijn ontwerp namen ze dan ook graag over. Een enorm compliment, al wist ik wel dat ik een goed product had gemaakt. Zeker ook omdat je er van alles in kon bakken, niet alleen friet en snacks, maar ook groente en vlees of broodjes. De manier van opwarmen werkt gewoon goed door de hete lucht die snel verspreid wordt in een kleine ruimte. Philips heeft toen een exclusieve licentie op het octrooi genomen en heeft de Airfryer met succes aan de man gebracht.”

‘Wereldwijd 900 miljoen keer verkocht’ Creatief

Inmiddels is de Philips Airfryer alweer jaren op de markt en is de verwachting dat over niet al te lange tijd de miljardste Airfryer ergens in de wereld over de toonbank gaat. Hoewel Van der Weij een goede slag heeft geslagen met het product, is stilzitten voor hem geen optie. “Ik blijf een ontwikkelaar, heb altijd ideeën en daar investeer ik ook in. Er zijn altijd wel plannen en probeersels waar ik mee bezig ben. En dat is dan niet één, maar verschillende dingen tegelijk die door elkaar heen lopen. Het blijft een creatief proces. Zo ben ik heel erg geïnteresseerd in producten voor voedsel- of drankenbereiding, maar ook in het bedenken van betere gereedschappen voor bijzondere gebruikers als pottenbakker, zoals te zien is op www.wayswonders.com. Er zit nog genoeg in de pijplijn. Maar ook met de Airfryer ben ik nog niet klaar, want ik weet dat een dergelijk product ook heel interessant kan zijn voor de Horeca. Er wordt al jaren gewerkt aan een heel nieuw concept waarmee dezelfde kwaliteit en snelheid van bereiding bereikt kan worden als met traditioneel frituren, dus wie weet komt er nog een mooi vervolgverhaal. <


[10]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

NIEUWE WETTEN VOOR HET MKB Vanaf 1 januari 2021 krijgen mkb’ers te maken met nieuwe wetten

verblijfsvergunning voor een kennismigrant te krijgen. Met de nieuwe verblijfsregeling voor startups krijg je die verblijfsvergunning wel, omdat je buitenlands personeel een lager salaris mag geven. Dit salaris moet je dan wel aanvullen met een aandeel in je bedrijf.

Meldplicht

Ben jij als belastingadviseur, advocaat, accountant, notaris of financieel adviseur betrokken bij een fiscale constructie waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die gebruikt kan worden voor

en regels. Zo moet de nieuwe franchisewet zorgen voor een betere balans tussen de belangen van franchisegevers en franchisenemers. Een bedrijfspand kopen wordt duurder. En een nieuwe mkb’ers die in zwaar weer zitten failliet gaan. De zelfstandigenaftrek voor 2021 is 6.670 euro. Dat is 360 euro lager dan de 7.030 euro in 2020. Maak jij gebruik van de zelfstandigenaftrek? Dan ga je er ondanks deze verlaging weinig tot niets op achteruit. Dat komt doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting komend jaar stijgen en zo de lagere zelfstandigenaftrek compenseren. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek als je minstens 1.225 uur per jaar in je bedrijf stopt en de Belastingdienst je als ondernemer ziet. Sinds 2020 verlaagt het kabinet de aftrek ieder jaar. De laatste verlaging staat gepland voor 2036, dan is de zelfstandigenaftrek 3.240 euro.

Franchisewet

Vanaf 1 januari 2021 vervangt de nieuwe franchisewet de huidige franchisecode. De nieuwe wet moet de ongelijke verhoudingen tussen franchisenemer en franchisegever gelijktrekken. Ga jij van start met een franchiseonderneming? Dan hebben jij en je franchisegever vanaf volgend jaar een uitgebreidere informatieplicht dan nu. Voor je een franchisecontract ondertekent moeten de partijen alle voor de samenwerking relevante financiële informatie op tafel leggen. Deze informatieplicht geldt zo lang de samenwerking duurt, ook als tussentijds iets wijzigt. Voor deze wijzigingen komen instemmingsregels. Nu is het nog zo dat een franchisegever ongevraagd zaken mag wijzigen, vanaf volgend jaar is dat verleden tijd. Wil je stoppen met je franchiseonderneming? Dan geldt vanaf volgend jaar een concurrentiebeding van maximaal 1 jaar. Daarbij mag de franchisegever je niet dwingen de onderneming voor een ongunstig bedrag te verkopen. De regels gelden voor een contract dat je na 1 januari 2021 afsluit. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

Verblijfsvergunning

Heb jij een jong innovatief bedrijf? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 makkelijker buitenlands personeel met specifieke kennis aannemen. Dit kan nu vaak nog niet, omdat innovatieve startups in de opstartfase nog niet het salaris kunnen betalen dat nodig is om een

Foto: Adobe Stock

wet moet voorkomen dat

Reclame

De (voorlopig) laatste maatregel om het aantal rokers te verminderen is het reclameverbod voor speciaalzaken die, naast andere producten, ook tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen. Reclame maken mag ook niet aan de gevel van een pand. Je hebt een speciaalzaak als je een afsluitbare eigen toegang, een assortiment van minstens 90 soorten tabaksproducten of aanverwante producten en een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2 hebt. Stond je voor 2001 als tabakszaak of voor 20 mei 2016 als elektronische sigarettenzaak ingeschreven in het KVK Handelsregister? Dan geldt een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m². Het reclameverbod geldt niet voor NVWA-geregistreerde speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen.

Faillissement

Vanaf 1 januari 2021 kun je, als je in financiële problemen zit, je schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van je bedrijf mee te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel faillissementen te voorkomen. Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus gebeuren dat een schuldeisers tegen zijn wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Bedrijfspand

Voor bedrijfspanden en tweede woningen gaat de overdrachtsbelasting omhoog, van 6% naar 8%. Koop je bijvoorbeeld een pand om te beleggen of een pand voor je bedrijf? Dan betaal je vanaf 1 januari 2021 meer belasting. Starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer als ze een bestaande koopwoning kopen of krijgen. Tot nu toe betaalden alle particulieren 2% van het aankoopbedrag als overdrachtsbelasting. In 2021 geldt dat percentage alleen nog voor niet-starters en starters boven de 35 jaar.

belastingontwijking? Dan moet je deze grensoverschrijdende constructie vanaf 1 januari 2021 binnen 30 dagen melden aan de Belastingdienst. Het gaat om constructies die bijvoorbeeld voordeel opleveren voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting en schenkbelasting. Als je de constructie niet meldt, kun je een boete krijgen. De meldplicht gaat met terugwerkende kracht in.

Investeren

Met de baangerelateerde investeringskorting (BIK) wil het kabinet ondernemers stimuleren te investeren in bedrijfsmiddelen. Als je investeert in bijvoorbeeld machines, computersystemen of een wagenpark, krijg je een korting van: 3% van het investeringsbedrag bij investeringen onder de 5.000.000 euro per kalenderjaar. Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. 2,44% van het i nvesteringsbedrag bij investeringen boven de 5.000.000 euro per kalenderjaar. Deze korting kun je verrekenen via de loonheffing en geldt alleen voor investeringen die je tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 doet.

Corona

Om mkb’ers die getroffen zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, stelt de overheid verschillende regelingen beschikbaar die ook in 2021 doorlopen. Zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Meer over corona en ondernemen vind je bij het KVK Coronaloket. <


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[11]

W I N N A A R S O N D E R N E M I N G VA N H E T J A A R 2 0 2 1 ONDERNEMING VAN HET JAAR DIERENKLINIEK ALMERE STAD:

‘HET BELANG VAN DIEREN STAAT ALTIJD VOOROP’

Aangenaam verrast was Sandra Rossen, eigenaar van Dierenkliniek Almere Stad, toen zij begin dit jaar de titel ‘Onderneming van het Jaar’ won in de categorie kleinbedrijf. Toch kwam voor velen de overwinning niet als een verrassing, aangezien de dierenkliniek zich op diverse manieren onderscheidt in haar vakgebied. Zo is de kliniek dit jaar volledig gedigitaliseerd en is zij tevens de enige dierenkliniek in Almere die voor haar eigen klanten buiten openingstijden ook een spoeddienst beschikbaar heeft. De spoeddienst is ook iets waarin Dierenkliniek Almere Stad zich onderscheidt ten opzichte van andere dierenartsen in Almere. De prijswinnende kliniek is de enige dierenkliniek in Almere waar klanten buiten openingstijden met spoedsituaties bij hun eigen dierenarts terecht kunnen.Rossen: “Het belang van het dier staat bij ons altijd voorop. Dieren worden buiten de openingstijden van de kliniek ook ziek en hebben dan gewoon hulp nodig. En dan ben ik blij dat ik er voor hen en de baasjes kan zijn.” Door de coronacrisis kreeg de dierenarts ook veel vragen van baasjes over ze bijvoorbeeld zelf een pil moesten geven aan hun kat, de ogen moesten zalven van hun hond of hun konijn moesten dwangvoeren. Rossen besloot hier slim op in te spelen door video’s te maken en deze op YouTube te plaatsen. “Het voordeel is dat mensen dan goed kunnen zien hoe je bepaalde handelingen bij je huisdier zelf kunt verrichten. Ik vind het ook nog eens leuk om te maken, dus er zullen de komende tijd zeker meer filmpjes op YouTube gaan verschijnen. <

Foto: Remco van den Braak

“Een kroon op ons werk”, zo omschrijft Sandra Rossen de prijs voor de Onderneming van het jaar 2021. “We zijn ontroerd door de vele stemmen die onze klanten aan ons gegeven hebben. Zeker dit jaar is het een hele uitdaging om je als bedrijf toch verder te kunnen ontwikkelen. Het thema was ‘omdenken’ en dat is iets wat we wel gedaan hebben. Zo zijn we dit jaar helemaal gaan digitaliseren. We hebben met het hele team een opleiding gevolgd om te digitaliseren en we hebben hypermoderne apparatuur aangeschaft. Alles wordt nu via een digitaal systeem met iPads ingevoerd zodat iedereen op de hoogte is van waar een dier voor komt, wat er gedaan moet worden en hoe de narcose en recovery verloopt.”

Dierenkliniek Almere Stad Wimpelplantsoen 126, 1319 ED Almere Tel: 036 369 0535 http://www.dierenkliniekalmerestad.nl YouTube-kanaal: Sandra de dierenarts

FELICITEERT: DIERENKLINIEK ALMERE STAD EN BREEDVELD & SCHRÖDER

ONDERNEMING VAN HET JAAR BREEDVELD & SCHRÖDER:

‘JUIST DE LOKALE SAMENWERKING IN ALMERE LEVERT VEEL OP’ Al meer dan 125 jaar is Breedveld & Schröder een bekende naam in Nederland, ooit begonnen in Amsterdam, en inmiddels al 25 jaar gevestigd in Almere. In januari werd de technisch aannemer uitgeroepen tot Onderneming van het jaar, een kans die eigenaar Robin Marsé wil aangrijpen om de samenwerking tussen Almeerse ondernemers nog meer te versterken.

Als het bijvoorbeeld om zonnepanelen gaat, dan pakken we het hele traject aan, van het begin tot het eind en zelfs nog meer dan dat. Daarin zijn we onderscheidend. Zo pakken we ook het subsidiegedeelte op voor een bedrijf, en kijken we naar de dakconstructie zelf. Het werk is meer dan alleen de zonnepanelen erop leggen.”

Foto: aangeleverd

Lokaal ondernemen

“Er wordt wel eens gezegd dat elke euro die je in je eigen gemeente uitgeeft, twee keer terug komt. Terwijl elke euro die je buiten je eigen gemeente uitgeeft, komt maar met een halve euro terug. Dat is waar ik in geloof, in de wederkerigheid van ondernemen.” Robin Marsé is een gepassioneerd ondernemer, die niet alleen ambitieus is

als het over zijn eigen bedrijf gaat, maar ook denkt aan andere ondernemers en zelfs aan de stad Almere. “Voor mij is Almere echt een dorp, en dat bedoel ik positief. Mensen kennen elkaar, ondernemers kennen elkaar, dat versterkt de stad. Zo komen we ook vaak aan werk, want wij gaan verder dan alleen de uitvoering van een project.

Wat ook belangrijk is voor Marsé, is het inschakelen van ondernemers die ook uit Almere komen. “Of het gaat om schildersbedrijven, bedrijven voor dakconstructies, of het staal inmeten: we proberen altijd te zoeken naar een lokale partner. Almere heeft zoveel goede en mooie ondernemingen, daar zouden we lokaal meer gebruik van moeten maken. We zien dat als Breedveld & Schröder als een zaadje dat je plant in Almere, en dat uitgroeit tot een grote boom. Daarom zijn we ook zo blij met de overwinning van de Onderneming van het jaar. Dat willen we echt gaan inzetten om de lokale economie te gaan versterken door ondernemers nog meer te wijzen op het voordeel van lokaal ondernemerschap.” < Breedveld & Schröder Katernstraat 11, 1321 NC Almere Tel: 036 535 0756 www.breed.nl


[12]

PA R T N E R N I E U W S

ZAKEN

[AANGELEVERD]

CIRCULAIR MAGAZINE Altijd al willen weten hoe bijzonder en duurzaam de bruggen die gebouwd worden op het Floriadeterrein zijn, hoe vooruitstrevend het Upcyclecentrum in Haven is en wat er gebeurt met koffieprut, waterplanten en berenklauw uit Almere? De meest duurzame Almeerse bedrijven en initiatieven zijn nu door ons en de afdeling EZ van de gemeente verzameld in dit magazine <

Foto: aangeleverd

Meer info: onderneeminalmere.nl/circulair-magazine

2021 SOORTENJAAR

Foto: Marjolein den Hartog

Het Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markermeer en Marker Wadden. Dit jaar wordt in het jongste nationale park van Nederland geïnventariseerd welke dieren en planten er leven. Nog nooit eerder is dat op zo’n grote schaal onderzocht. Het doel is 2021 soorten flora en fauna te ontdekken. Iedereen kan meehelpen! De Almeerse kant van de Oostvaardersplassen is een mooi startpunt, maar ook de Lepelaarplassen zijn rijk aan verschillende soorten. Je kunt gedurende het hele jaar heel eenvoudig via de app OBsIdentify je waarnemingen invoeren. Het streven is om een nog beter beeld te krijgen van de natuurlijke rijkdom van het gebied. < Meer info: nationaalparknieuwland.nl/2021soortenjaar

Foto: aangeleverd

met de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken, thema Circulaire Economie, hebben we een circulair magazine gemaakt en daarin alle Almeerse ondernemers die duurzaam ondernemen op een rijtje gezet. Alles bij elkaar is dat een indrukwekkend overzicht geworden.

DUURZAAM ONDERNEMEN • • • Almere heeft grote ambities als het gaat om het verduurzamen van de stad. Zo is de jongste stad van Nederland hard op weg om energieneutraal, klimaatbestendig en afvalloos te worden, door grondstoffen zoveel mogelijk her te gebruiken. Samen

Zo werken de Almeerse Reimert Groep, Theo Pouw en CIRWINN op het toekomstige Floriade Expo 2022-terrein samen in het bruggenproject van de Bruggencampus Flevoland-Floriade. Reimert bouwt een unieke duurzame brug, van cementloos beton van Theo Pouw. CollaborAll stroomlijnt en optimaliseert processen rondom de bouw door slimmer gebruik te maken van IT. Dat het zelfs mogelijk is huizen te bouwen van 100% gerecycled plastic, afkomstig van Almeers huishoudafval, laat Save Plastics zien op het Floriadeterrein met een tiny house waarin je echt kunt wonen. Ook op het gebied van voedsel wordt er veel hergebruikt. Samen met het Grondstoffen Collectief Almere heeft Van Duijnen een ophaaldienst opgezet, waarmee koffieresidu bij klanten in Almere wordt opgehaald om er hoogwaardige compost van te maken waarop de

zwammen van het Almeerse UPZWAM groeien. Antalis is verkoopppunt van papier gemaakt van Almeerse waterplanten en Vleesch & Co verkoopt alleen vlees van runderen die volop ruimte en vrijheid hebben gehad en alleen gras, kruiden en bloemetjes hebben gegeten, niet zijn bijgemest en nooit antibiotica hebben gekregen. Maar er zijn nog veel meer vooruitstrevende ontwikkelingen op circulair gebied in Almere aan de gang. Als het ooit onduidelijk was waar Almere mee bezig is en wat hier allemaal al gebeurt; dit magazine geeft je een geweldig overzicht. Het zijn allemaal ontwikkelingen waar we als stad heel trots op mogen zijn!

Nik Smit

Directeur, Almere City Marketing

Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente en marktpartijen. Ook samen met u? Neem contact op met ons op! 036 548 50 48 almere-citymarketing.nl


O L U M N

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

RUTTE FIETST ‘M ERIN! • • • Járen geleden was er het TV-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Het was het ballorige, toen grappige TV-programma (check Youtube) in komkommertijd. Het kende verschillende onmogelijke onderdelen. Eén daarvan was ‘Fiets ‘m erin’. Liefst met een compleet verbouwde fiets over een heel smal balkje van de ene kant van de haven naar de andere. Weinig kans, dus… plons! Daar moest ik nou zopas aan denken toen ik in het nieuws onze premier Mark Rutte weer zag fietsen. Eén hand aan het stuur, appeltje met een hap eruit in de andere. Sportief trappend komt ‘ie eraan: op de standaard, op slot, sleuteltje goed opbergen en naar binnen. En nota bene niet met een appel, maar met zijn ontslagbriefje in de hand, op de fiets naar de Koning. Toch een spannend moment, lijkt me, en houd dan je stuur maar eens recht. Voor het oog van de camera’s redde hij het, en zonder zijwieltjes. Of je hem nou mag of niet, het is wel mooi en stoer, vind ik. Geen dure auto met chauffeur, gewoon met eigen kracht op de pedalen richting Paleis. Zo heeft hij al heel wat smalle balkjes afgefietst, maar nu toch een keer net niet het Balkenende gehaald: plons! De fiets, het vergeten woon-werkvervoermiddel? Dat zou jammer zijn. Zeker in deze Coronatijd is de fiets een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Uiteraard, voor degene die niet te ver van het werk woont en tegen een spatje regen kan. Voor werkgever én werknemer bovendien fiscaal heel interessant! Voor een ter beschikking gestelde (elektrische) fiets van de zaak geldt een bijtelling bij het loon van 7%; dat kost de werknemer maar een paar euro per maand. En ook het aan een werknemer geven of vergoeden van een fiets; als er nog vrije ruimte in de werkkostenregeling WKR is, kost het hem niets en kan er ook nog een kilometervergoeding worden gegeven. Jaja, natuurlijk ook goed voor het milieu en de gezondheid van de werknemer... hoewel een elektrische... En er kan uiteraard ook volop privé mee worden rond gecrost. Mooi hoor! Natuurlijk, wel effe goed samen met de belastingadviseur kijken naar de precieze regels voor het maatwerk. Maar het is laaghangend fiscaal fruit. Ik zou zeggen: pakken, die appel en fiets ‘m erin!

Henk-Jan Roersma RB

Countus Businessteam Directeur MKB Flevoland

[13]

NIEUW VACATUREPLATFORM WERKT SAMEN MET ALMERE ZAKEN AlmeerseBanen is een nieuw vacatureplatform speciaal voor bedrijven en inwoners in Almere. Dagelijks vind je op AlmeerseBanen.nl de laatste vacatures uit regio Almere. Hierop kan eenvoudig direct bij de bedrijven gesolliciteerd worden. Ook bedrijven kunnen zich aanmelden met vacatures, om zo direct een groot publiek te bereiken. Solliciteren kan zowel via desktop, mobiel of per tablet. Je kunt, indien gewenst, gebruikmaken van een gratis account waarin je overzichtelijk al jouw sollicitaties, motivatiebrieven en cv’s kunt inzien en uploaden. Helemaal nieuw is AlmeerseBanen niet, want voorloper WestlandseBanen is al een aantal jaren succesvol. “Wij merkten bij WestlandseBanen dat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt. Steeds meer bedrijven uit omliggende regio’s maakten gebruik van onze diensten, omdat deze regio’s niet een soortgelijk platform kent. Nadat de naastgelegen regio’s een succes bleken wisten wij het zeker: We gaan onze portalen landelijk uitrollen’’, aldus oprichter Robert Guliker.

Gewoon lokaal

Onder de naam LokaleBanen is de uitrol van de portalen gestart. Er is bewust voor deze naam gekozen, zo geeft medeoprichter Luc Doorewaard aan: ‘’Ongeveer 80% van de werkende Nederlanders werkt binnen een straal van 25 kilometer van huis. De eerste stap die veel werkzoekenden uitvoeren op een landelijk vacatureplatform is het filteren op locatie. Door alleen een lokaal aanbod aan vacatures op het portaal te plaatsen, focussen wij ons bewust op de doelgroep die in de regio wil werken.’’ Ook creëer je op deze manier relevantie voor de social mediakanalen, vult Robert aan. “Iemand uit Almere zit niet te wachten op vacatures uit Limburg en vice versa. Er worden alleen sollicitatietips en vacatures uit de buurt geplaatst, waardoor ook voor mensen die zelf niet direct op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar bijvoorbeeld wel van kennissen of buren weten dat zij op zoek zijn, interessant wordt om de kanalen in de gaten te houden.’’

Perfecte marketingmix

Om zowel online als offline het grootste publiek in Almere te bereiken is Almere Zaken de samenwerking aangegaan met LokaleBanen, al jaren een vertrouwde mediapartner voor bedrijven in diverse regio’s zoals Westland, Delft, Den Haag en Barendrecht. Volgens directeur/uitgever Ron Broertjes is de samenwerking een logische stap: ‘’Beide bedrijven focussen zich op de lokale markt. Samen met de online kennis van LokaleBanen en de online en offline mogelijkheden van Almere Zaken, bieden wij nu de perfecte marketingmix voor het beste lokale bereik.’’ < Bedrijven en sollicitanten kunnen zich aanmelden via www.almeersebanen.nl

Foto’s: aangeleverd

Foto: Marco ter Beek

Z A K E NC


BEDRIJFSPROFIEL

Leer inspirerend spreken bij Taylor Trainingen Foto: Studio Rotgans/Rinus Lettinck

“Het is belangrijk om kennis van zaken te hebben, maar het is nog veel belangrijker hoe je die kennis op anderen overbrengt. Want die anderen bepalen uiteindelijk of ze met je in zee gaan.”

“Waarom zou je een presentatie houden als je deze ook kan géven.”

Andrew Taylor gelooft dat iedereen een inspirerende spreker kan worden. Met zijn bedrijf Taylor Trainingen leert hij deelnemers een presentatie te geven die maximale impact heeft. “De trainingen zijn effectief voor het management, maar de tendens is dat juist degenen die het 1 op 1 contact hebben met klanten de trainingen volgen. “Neem bijvoorbeeld een onderzoeker of technicus die veel kennis van zaken op zijn vakgebied heeft. Het is belangrijk dat hij die kennis ook effectief kan overbrengen naar anderen. In mijn trainingen leer ik om met bevlogenheid en persoonlijke aandacht het verhaal over te brengen. Niet alleen de inhoud is belangrijk, ook de manier waarop je dit overbrengt en wie je toehoorder is. Een goede balans hiertussen leidt tot maximale impact met je presentatie. Dat betaalt zich uit.” Taylor Trainingen heeft een eigen opleidingscentrum (Inspiratie Pak­ huis) in de wijk Tussen de Vaarten. Daarin geeft hij 1 op 1­trainingen, maar ook groepstrainingen en trainingen voor mensen die zich als spreker (verder) willen ontwikkelen. “Mijn motto is: waarom zou je een presentatie houden als je deze ook kan géven. Als je de toehoorder kunt raken én inspireren, dan gaat hij helemaal op in jouw verhaal en is hij eerder tot actie te bewegen.” Op de website www.taylortrainingen.nl is meer informatie te vinden over de aanpak. “Neem vrijblijvend contact op dan kijken we samen op welke manier ik jou kan helpen.”

Contracten- en aansprakelijkheidsrecht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht Arbeidsrecht Huurrecht Spoordreef 26a | 1315 GP Almere Stad | Tel: 036 7601848 | Mob: 06 15950073 Fax: 036 7601855 | www.swartlaw.nl | info@swartlaw.nl

Zadkinestraat 112 | 1328 NR ALMERE | info@taylortrainingen.nl | Tel: 06 198 588 77

VOOR HET REALISEREN VAN UW ZAKELIJKE WERKRUIMTE SCHUIFPUIEN - RAMEN - KOZIJNEN - DEUREN EN AFWERKING De Steiger 128a 1351 AL Almere Telefoon 036 744 16 16 info@flevokozijnenfabriek.nl

www.flevokozijnenfabriek.nl


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[15]

BELASTINGPLAN 2021 ALLE VERANDERINGEN OP EEN RIJ

Met de komst van 2021 zullen er vanuit de Belastingdienst een aantal aanpassingen voor bedrijven zijn. In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in deze coronacrisis te stimuleren. Almere Zaken zet de belangrijkste aanpassingen voor u op een rij, zodat u precies weet waar u rekening mee dient te houden. Komend jaar zullen er de nodige aanpassingen voor bedrijven zijn als het gaat om de belastingen. De belangrijkste veranderingen voor ondernemers richten zich met name op de stimulering van de groei van de economie.

Vennootschapbelasting

Bedrijven gaan minder belasting betalen op hun winsten, de zogeheten vennootschapsbelasting. Vooral kleinere bedrijven profiteren hiervan. Bedrijven gaan over hun eerste 245.000 euro winst 15 procent belasting betalen en 25 procent over het bedrag daarboven. Dat was 16,5 procent over de eerste 200.000 en 25 procent daarboven. Zo creëert het kabinet financiële ruimte om juist nu de economie te versterken.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan (arbeidskorting en wijziging inkomstenbelasting). Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker af, bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. Dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028. Hiermee worden de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderd.

Omscholing

Mensen die in deze crisis hun baan verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen. Daarom betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten gemaakt ná het beëindigen van het dienstverband.

niet realiseren, riskeren een heffing in 2030 van € 125 per ton teveel uitgestoten CO2, volgens de huidige inzichten. Het tarief wordt bij nieuwe inzichten herijkt, na herberekening door PBL. In de CO2-heffing wordt rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis voor de industrie. Naar verwachting gaat de industrie als geheel in 2024 voor het eerst voor de uitstoot betalen, behalve als ze voldoende reductiemaatregelen nemen. Bedrijven die niet voldoende efficiënt produceren betalen al eerder voor hun uitstoot.

Autobelasting

De autobelastingen worden aangepast aan de scherpere milieueisen. De stroom bij oplaadpunten voor elektrische auto’s blijft relatief goedkoop tot en met 2022. Voor schepen wordt het aantrekkelijker om gebruik te maken van milieuvriendelijkere walstroom (in plaats van eigen generatoren) door verlaging van het tarief voor walstroom.

Multinationals

Multinationals zullen eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Dit wordt daarom aangepakt met twee maatregelen uit het advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Commissie Ter

Verliesregeling

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling is naast het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt per 2021 een einde aan het onbeperkt aftrekken van bepaalde verliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland.

Klimaat

STIMULERING VAN DE GROEI VAN DE ECONOMIE

Foto: Adobe Stock

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat industriële bedrijven worden gestimuleerd om te investeren om minder CO2 uit te stoten. Als bedrijven alsnog te veel CO2 uitstoten, gaan ze een CO2-heffing betalen. De heffing is zo ontworpen dat het doel in 2030 behaald wordt terwijl tegelijkertijd de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, en Nederland als vestigingsland, behouden blijft. Hoe efficiënter een bedrijf produceert, hoe minder heffing het hoeft te betalen. Alleen de bedrijven die de afgesproken vermindering in CO2

Haar). Ook onderzoekt de Belastingdienst het fiscaal gelijker behandelen van vreemd en eigen vermogen. Bedrijven financieren nu veel met leningen en zijn daardoor kwetsbaar. Lenen (vreemd vermogen) wordt nu fiscaal bevoordeeld.

Investeren

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

Vpb-tarief

De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Bovendien gaan meer MKB-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. <

BELASTINGDRUK TUSSEN WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN VERMINDERD


Powered by:

DE NIEUWE VACATURESITE VAN ALMERE AlmeerseBanen is de nieuwe vacaturesite voor inwoners en bedrijven uit regio Almere. AlmeerseBanen probeert het sollicitatieproces zo gemakkelijk mogelijk te maken. Je kunt eenvoudig jouw openstaande vacatures snel en via verschillende kanalen promoten bij jouw doelgroep.

Werkzoekenden vinden op AlmeerseBanen.nl een aanbod aan openstaande vacatures in Almere waarop zij eenvoudig en direct bij de werkgever kunnen solliciteren.

WIJ DE WERVING, JIJ DE SELECTIE Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem een kijkje op onze website of bel naar: 036 - 7601 480


PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

[17]

Foto: Marco ter Beek

ACTIEVE(RE) ROL VBA OP BEDRIJVENTERREINEN Bert-Jan van der Woude is het VBA Bestuurslid met in zijn portefeuille de bedrijventerreinen in Almere. Vandaar de actuele stand van zaken en welke rol de VBA hierin kan vervullen.

TECHNOLOGIE LEADING!? • • • Het afgelopen jaar is de technologie steeds belangrijker geworden in ons dagelijkse en sociale leven. Voor sommigen een zegen en dan bedoel voornamelijk de Tech bedrijven die garen spinnen bij deze crisis, maar tegelijkertijd blijkt ook de keerzijde. Ik bedoel niet zo zeer de gevoelige gevolgen zoals datalekken of criminele hacks, maar dat de mens bovenal een sociaal wezen is en dat intermenselijk contact louter door middel van technologie in veel gevallen onvoldoende is om niet alsnog in een sociaal isolement te raken.

Bert-Jan: “Een aantal bedrijventerreinen in Almere hebben momenteel echt te lijden onder verwaarlozing, criminaliteit, of ondermijning. Helaas is het bevoegd gezag niet in staat om voldoende personele inzet te leveren voor een goede handhaving. Gelukkig is het camera bewakingssysteem van de SBBA (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere) zo goed als klaar. Hiervan gaat naast een grotere pakkans van overtreders ook een preventieve werking uit.

Juist de jongeren geven dit aan en ik zag daarin de bevestiging dat we nog heel ver verwijderd BOX PLATINUM zijn van een wereld waarin we alleen contact met elkaar zullen hebben via computers, robots en andere (nu nog onbekende) technische apparaten. Ons sociale karakter zal zo’n wereld nog niet toelaten. Uiteindelijk willen we elkaar gewoon in het echt zien, voelen en ervaren.

Doordat er op dit moment geen vestigingsbeleid is, ontstaat er wildgroei van kleine bedrijven met soms onduidelijke activiteiten op bijvoorbeeld de Markerkant. De gemeente staat op die plek geen uitbreiding van retail of detailhandel toe en hierdoor is er ook een gebrek aan sociale controle. Dit verhoogd ook de kans op ondermijning of andere criminele activiteiten”.

Herstructurering bedrijventerreinen

“De SBBA heeft, net als de Gemeente Almere, als thema: Schoon Heel en Veilig en heeft de wens uitgesproken dat de samenwerking met de VBA op die Bedrijventerreinen effectiever zou kunnen. Naar mogelijkheden om dit te optimaliseren wordt gezocht. Op Bedrijventerrein De vaart is men bijvoorbeeld actief met een werkgroep van ondernemers en gemeente Almere om te kijken welke vorm van herstructurering mogelijk is. Grote opgave blijft verduurzaming. Een opgave die wij als VBA zien, is het verkleinen van de afstand tussen politiek en bedrijfsleven. Deze afstand is in de optiek van de VBA nog steeds te groot en te abstract. De VBA is een vereniging van, voor en door ondernemers en één van de activiteiten die gepland staat is bijvoorbeeld het organiseren van een (bus) tour met verantwoordelijke ambtenaren over de industrieterreinen en vertegenwoordigers van de bedrijvenkringen. Helaas kan deze actie pas plaatsvinden als de ontwikkelingen als gevolg van het Coronavirus dit toelaten”. <

Uitzonderingen natuurlijk altijd daargelaten.

Kimberley Valentien Voorzitter VBA

V B A V R I J W I L L I G E R VA N D E M A A N D :

JIM VAN DER WARDT

Een maandelijks terugkerend item binnen het netwerk van de VBA is de rubriek Vrijwilliger van de Maand. Een vereniging als de VBA heeft haar fundament in alle actieve vrijwilligers en daarom vinden we het belangrijk om te weten wie onze actieve vrijwilligers zijn. Wat doen ze in het dagelijks leven, wat zijn hun hobby’s en waarom vinden ze het belangrijk om actief te zijn binnen de Vereniging Bedrijfskring Almere. Een goed voorbeeld van zo’n actieve duizendpoot is Jim van der Wardt: niet alleen lid van de Themakring Onderwijs & Arbeidsmarkt, maar ook actief binnen de Themakring Innovatie in Vastgoed. Het woord is aan Jim…

JIM VAN DER WARDT, INITIATOR MAKERS VAN ALMERE.

Makers van Almere

“Al meer dan 30 jaar woon ik in Almere, maar vooral de laatste 3 jaar ben ik de stad pas echt gaan ontdekken. Na 17 jaar met veel plezier in verschillende HR rollen te hebben gewerkt in internationale organisaties, ging ik op zoek naar iets anders. Als hobby was ik al geruime tijd van12-06-19 alles aan 15:39 het maken van hout, leer en metaal en meer en meer kwam ik in contact met andere creatieve geesten in Almere. Om deze rijkdom voor mijzelf en anderen te vangen startte ik een lijst met Makers op Instagram onder de naam: Makers van Almere.

Samen met mijn eigen wens mooie producten te maken, bleken dit mooie ingrediënten voor het starten van mijn eigen bedrijf.

TheCrazySmile

Vanuit TheCrazySmile ontwerp en maak ik duurzame presentatiemiddelen, geschenken en toegepaste kunst. Bij voorkeur werk ik met natuurlijke materialen zoals

Creatieve etalage

Makers van Almere is de digitale etalage van creatief Almere. Al snel na de start bleek dat er grote vraag was naar contact met lokale makers. Vanuit organisaties, de Gemeente en evenementen komt regelmatig de vraag om te verbinden, te ontwerpen of te maken.

THECRAZYSMILE - GESCHENKEN EN TOEGEPASTE KUNST.

hout en leer. Liefst van lokale afkomst en/of door oude materialen een nieuw leven te geven. Leuk voorbeeld hiervan is het bedankje dat ik voor alle vrijwilligers van de VBA mocht maken in 2020. Deze heb ik gemaakt van Almeers eikenhout en oude walbeschoeiing.

VBA

Ik zoek graag de verbinding met lokale organisaties en scholen om te kijken hoe we onze directe omgeving leuker en duurzamer kunnen inrichten. Mijn zoektocht bracht mij 2 jaar geleden ook bij de VBA, waar ik deelneem aan de themakringen: Innovatie in vastgoed en Arbeidsmarkt & Onderwijs. <

GROEI

092

C O L U M N

Wilt u lid worden van de VBA en met ons meegroeien? Laat het weten via ons secretariaat: 036 533 83 93, info@vba-almere.nl of onze relatiemanager Hank Ydema: 06 14 998 429, relatiemanager@vba-almere.nl


[18]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

FLEVOZIEKENHUIS KIEST VOOR

Foto’s: aangeleverd

SAMENWERKING MET NORTHC DATACENTERS

Onze samenleving is snel aan het digitaliseren. Een ontwikkeling die door de coronapandemie in een flinke stroomversnelling is gekomen. Ook veel zorgorganisaties versnellen hun digitaliseringstraject, om beter te kunnen voorzien in de veranderende vraag. Het Flevoziekenhuis hier in Almere is een voorbeeld van een ziekenhuis dat voortdurend kijkt hoe IT de zorg nog beter kan ondersteunen en/of ontlasten. Het ziekenhuis kiest daarbij bewust voor samenwerking met partners in de regio. Het Flevoziekenhuis telt bijna 400 bedden en ruim 1.800 medewerkers, die ondersteund worden door een IT-team van 35 personen. Eddy van der Heijde is hoofd Automatisering bij het Flevoziekenhuis en is als zodanig verantwoordelijk voor een vlekkeloos werkende IT: “Net als de meeste andere ziekenhuizen staan we voor verschillende uitdagingen op het gebied van IT. We gebruiken verschillende toepassingen en je kan als IT-afdeling niet overal kennis van hebben. Daarvoor

vertrouwen we op onze IT-partners en -leveranciers. Zeker sinds het begin van de coronacrisis wordt er meer gevraagd van IT, bijvoorbeeld om administratieve medewerkers veilig thuis te laten werken. Dat betekent goed nadenken hoe we dat snel en op de juiste manier mogelijk kunnen maken.”

Samenwerking in de regio

“We maken al heel lang gebruik van zowel een eigen intern datacenter als een extern datacenter”, vervolgt Van der Heijde. “Onze kritieke toepassingen draaien in het eigen datacenter. Het externe datacenter vervult een belangrijke rol als uitwijklocatie. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan zorgt de uitwijklocatie ervoor dat data behouden blijven en applicaties door kunnen draaien.” Toen de bestaande datacenterleverancier van het Flevoziekenhuis zijn dienstverlening in Almere stopte, zocht het ziekenhuis een nieuwe partner die begrijpt hoe kritiek datacenterdienstverlening voor een ziekenhuis is. De keuze viel op NorthC, dat gevestigd is op het bedrijventerrein Sallandsekant in Almere. “Vanwege het feit dat een korte afstand snellere datacommunicatie mogelijk maakt, maar ook omdat je wel eens fysieke werkzaamheden op locatie moet uitvoeren, zochten we een nieuwe partij, op een geschikte afstand van het ziekenhuis. Die samenwerking met NorthC verloopt uitstekend.”

NorthC en VBA

“We zijn natuurlijk trots dat een belangrijke zorgorganisatie zoals het Flevoziekenhuis voor ons heeft

HET FLEVOZIEKENHUIS IN ALMERE STAD.

gekozen”, zegt Rob Heemskerk, Director of Sales bij NorthC. “Het feit dat zij bewust voor een datacenterpartner in de buurt hebben gekozen, bewijst dat onze regionale focus aanspreekt. Daarbij streven wij naar partnerships met lokale bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen. Wij zijn bijvoorbeeld lid van de Vereniging Bedrijfskring Almere, om ervoor te zorgen dat we in goede samenwerking komen tot een aanpak die de gewenste resultaten oplevert voor alle partijen. Dankzij dat regionale karakter kunnen klanten zoals het Flevoziekenhuis rekenen op persoonlijke contacten, korte communicatielijnen en kennis van de lokale omstandigheden en behoeften.”

Voordelen

De samenwerking met NorthC biedt volgens Van der Heijde nog andere voordelen. De verhuizing van het datacenter van Flevoziekenhuis was bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen het team van het ziekenhuis, hardwareleverancier HPE, NorthC en het oude datacenter. “Mede door de goede onderlinge communicatie en de korte lijntjes verliep de migratie uitstekend. Zo kon ons migratieteam tijdens de verhuizing gebruikmaken van de kantoorruimte van NorthC. Daarnaast komt NorthC proactief met adviezen, zoals heldere verbetervoorstellen en zinvolle suggesties. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’; het is echt een partnership. Dat zorgt voor vertrouwen”, besluit Van der Heijde. <

NORTHC DATACENTERS OP HET BEDRIJVENTERREIN SALLANDSEKANT.


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[19]

INTER V I E W

Foto’s: Fred Rotgans

“IN DEZE TIJD IS HET PLEIN BELANGRIJKER DAN OOIT”

DE NIEUWE VIBE VAN HET ONDERNEMERSPLEIN ALMERE

Hoewel het Ondernemersplein in Almere al in 2014 werd opgericht, heeft de verzamelplaats voor ondernemers afgelopen jaar een flinke verandering ondergaan. Nieuwe doelen, een nieuwe uitstraling en online events zorgen voor een nog betere bereikbaarheid voor de Almeerse ondernemers. Kwartiermaker Jaap Vogelaar licht zijn rol en dat van het Ondernemerpslein toe: “We willen de onderlinge verbinder zijn voor alle ondernemers in de stad.” Het is alweer zeven jaar geleden dat het Ondernemersplein in het stadhuis van Almere werd geopend. Volgens Jaap Vogelaar, sinds 2019 kwartiermaker bij het Ondernemersplein, was het ontstaan hiervan een logisch gevolg van de veranderingen bij de kamer van koophandel. “De KvK ging zich steeds meer terugtrekken uit gemeentes om meer landelijk te gaan opereren. Dat zorgde voor een gat bij de lokale ondernemers, die liepen tegen vraagstukken in hun gemeente aan, waar ze bij de KvK niet meer voor terecht konden. In iedere stad werd dit op een eigen manier opgepakt. In sommige steden pakten ondernemersverenigingen het op, of werd er een extern bedrijf ingeschakeld. In Almere wilden we het vanuit de gemeente doen, maar dan wel met alle partijen als partners. Maar de gemeente vond het belangrijk om het op de economische agenda te zetten. Want op deze manier kan iedereen samenwerken en behalen we het beste resultaat. Voor, maar ook door lokale ondernemers.”

MKB Doorgaan

Vogelaar benadrukt hoe belangrijk het Ondernemersplein voor ondernemers is geweest het afgelopen jaar, en roept ook op om juist nu gebruik te maken van de mogelijkheden van het Ondernemersplein. “Wat we merken, is dat er na elke nieuwe maatregel, onze inbox ontploft met vragen. We zien vooral dat bij de zzp’ers, de horeca en de evenementenbranche de mensen het moeilijk hebben. Voor de ondernemers hebben we het programma MKB Doorgaan, speciaal opgezet voor bedrijven in zwaar weer. We weten dat er vaak een grote stap nodig is om hulp te vragen, of om aan te geven dat het financieel niet goed gaat met je bedrijf, maar het is zeker de moeite waard om dit wel te doen. Het programma biedt hulp, advies en kan er echt voor zorgen dat ondernemers wel door kunnen gaan. Bovendien is dit programma kosteloos, waarmee we drempel ook proberen te verlagen. We hebben dit jaar ook gezien dat er door de coronacrisis meer aanvragen

zijn gekomen. Begrijpelijk, maar dat is geen goed nieuws natuurlijk. Ik ben wel blij dat we als ondernemersplein de hulp kunnen bieden die nodig is. Zelfs als dat preventief is.”

Kennis delen

Sowieso heeft corona ook gezorgd voor een veranderende aanpak van het Ondernemersplein. Waar het plein voorheen een One Stop Shop was in het stadhuis, zorgden de coronamaatregelen ervoor dat online werken belangrijker werd. Ook digitaal blijft het plein zich richten op de belangrijkste pijlers: informatie, inspiratie, support en netwerken. Vogelaar verduidelijkt: “We proberen steeds weer te meten wat de behoefte van de ondernemers is. We merken dat dit met name kennis vergaren is, om te starten als ondernemer, maar bijvoorbeeld ook om te groeien als ondernemer. Het Ondernemersplein is hierbij een verzamelplaats waar zowel de kennis vergaard kan worden, maar ook gedeeld kan worden. Dat laatste is heel belangrijk, want ondernemers kunnen veel leren van andere ondernemers die al meer ervaren zijn en zichzelf al bewezen hebben. Dit inspireert enorm.”

Online Events

Het afgelopen jaar heeft het Ondernemersplein 25 digitale events georganiseerd. “Dit stond al op de planning, maar hebben we vooruit geschoven toen we door corona meer digitaal te werk moesten gaan. Voor de online events konden ondernemers of geïnteresseerden zich inschrijven, en dat hebben ruim 500 Almeerders gedaan. Het goede hierbij was dat de events online terug te kijken waren, waar ook veel gebruik van is gemaakt. Hier blijven we mee doorgaan, samen met onze partners zoals de VBA (Verniging Bedrijfskring Almere) en de OVSA (OndernemersVereniging Stadscentrum Almere). Dat is misschien wel onze belangrijkste taak: de verschillende partijen met elkaar te verbinden, zodat er één grote poule van kennis ontstaat.”

Realistisch

De plannen zijn mooi, maar Vogelaar ook realistisch. “De nieuwe vibe is voelbaar en zichtbaar, maar we zouden graag nog meer mensen willen bereiken. Het plan is af, maar nu moeten ondernemers en starters nog op ons afkomen. Dat mag zeker meer zijn. We richten ons daarom ook op de naamsbekendheid en de vindbaarheid van het Ondernemersplein. Onze site en het plein zelf heeft al een andere smoel gekregen, en is echt een pareltje in de stad nu. Samen met Yvonne Houtstra, coordinator van het Ondernemersplein, maak ik me er hard voor om de toegevoegde waarde van het plein te laten zien. Want ik ben heel enthousiast over wat Almere hier aanbiedt, het Ondernemersplein is echt een verrijking voor de ondernemers.” <

Meer informatie op: www.onderneeminalmere.nl/ nl/ondernemersplein


[20]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

B E D R I J F S P R O F I E L

VERHUIZING NAAR KATERNSTRAAT MAAKT UITBREIDING MOGELIJK

Sharp Business Point Flevoland groeit in Almere én daarbuiten Wat veertien jaar geleden begon als een uniek concept, is inmiddels niet meer weg te denken uit Almere. Sharp Business Point Flevoland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bekende naam bij ondernemers, en groeit zelfs zo hard dat ze in maart 2021 een nieuw pand betrekken aan de Katernstraat 21. Eigenaar Aziz El-Morabit: “We zorgen niet alleen voor een besparing bij onze klanten, maar ook voor regionale en persoonlijke service.”

Groningse vestiging over. En de groei gaat door. “Toen we begonnen waren we alleen een verkoopkantoor. Als er een storing was, werden de reparaties landelijk aangestuurd. Dat zorgde er soms voor dat klanten naar ons idee te lang moesten wachten en niet dat persoonlijke contact kregen. Daar zagen we verbetering mogelijk. Door nu uit te breiden naar het pand aan de Katernstraat hebben we veel meer ruimte beschikbaar, zodat we nu nog beter zelf monteurs kunnen opleiden en inzetten. Aan de Katernweg is genoeg ruimte voor een loods en een technische ruimte. Ik vind het geweldig om dat nu voor elkaar te hebben. Bovendien is de dienstverlening naar onze klanten nog lokaler geworden, omdat we met Almeerse monteurs kunnen werken.”

Foto: aangeleverd

Lokaal versterken

EIGENAAR AZIZ EL-MORABIT

Elke onderneming is bekend met het probleem van printers en het digitaal scannen van documenten. Als de apparatuur goed werkt, worden de machines nauwelijks opgemerkt in een kantoor. Totdat het kapot gaat of de toner op is en men met de handen in het haar zit. Het is precies deze dagelijkse problematiek die Aziz El-Morabit, eigenaar van Sharp Business Point Flevoland, voor ondernemers oplost. “Wat wij onze klanten bieden is een totaalpakket. We leveren niet alleen de juiste scan- en printapparatuur, maar ook de bijbehorende toners, zodat dit altijd voorhanden is. Daarbij zorgen we er ook voor dat een monteur van ons snel ter plekke komt als er problemen zijn. Dit is een full-service met een vaste prijs. Bedrijven weten dus precies wat ze kwijt zijn aan kosten, dat is altijd fijn voor de begroting, bovendien hebben ze de garantie dat de apparatuur direct gemaakt wordt mocht er iets aan de hand zijn. Dat geeft ondernemers een stuk rust, want de schade kan flink oplopen als een onderneming niet kan doorwerken. Of de onvoorziene kosten van gebruik kunnen flink oplopen. Dat is met het totaalpakket van ons allemaal goed geregeld, omdat er geen bijkomende kosten zijn!”

ondernemen in een partnerschap met SHARP. Maar dit pakte goed uit, zelfs zo goed dat SHARP nu in heel Europa op deze manier regionale ondernemers inzet. Dit bewijst dat het concept is aangeslagen.”

El-Morabit geeft aan dat de uitbreiding naar een nieuw pand ook voor hem persoonlijk een mooie ontwikkeling is. “Ik heb altijd met veel plezier een pand gehuurd, maar nu is het voor het eerst dat ik een pand gekocht heb. Spannend, maar tegelijk ook geweldig om te kunnen doen. Ik heb het oude pand van Breedveld & Schröder overgenomen, die zelf ook gingen verhuizen. Ik kende hen al vanuit de businessclub van Almere City en de koop was binnen drie (!) dagen geregeld. Dat bewijst maar weer hoe goed het bij ondernemen is om binnen je eigen stad te kijken, daar versterkt een groeistad als Almere ook van. Regionaal elkaar de handel gunnen is evident om elkaar én de stad een toekomst te garanderen. Bovendien komen er in het nieuwe pand ook andere bedrijven die een kantoorruimte huren. Belangrijk vind ik daarbij dat we ook kunnen samenwerken en gaan netwerken met elkaar, om zo elkaar te kunnen versterken.” <

Eigen monteurs

De afgelopen jaren heeft Sharp Business Point Flevoland ook zelf de nodige groei doorgemaakt. Met veel lokale klanten zoals bijvoorbeeld Yanmar Europe, Breedveld & Schröder, verschillende makelaarskantoren, accountants en advocatenkantoren. Ook nam El-Morabit een

Sharp Business Point Flevoland Katernstraat 21, 1321 NC Almere 036-8200040 info@sharpflevoland.nl www.sbpflevoland.nl

Foto: Fred Rotgans

Pionieren

De firma van El-Morabit richt zich met name op het MKB in Flevoland, juist om het contact persoonlijk te maken én te houden. “We geloven erin dat dit de beste manier van samenwerken is. Ik ben veertien jaar geleden voor mezelf begonnen vanuit een dienstverband met SHARP. Dat was pionieren, want het was voor het eerst dat iemand op een dergelijke manier regionaal ging

HET NIEUWE PAND VAN SHARP BUSINESS POINT FLEVOLAND.


ONDERNEMERSPLEIN ALMERE Groeiplek voor ondernemers in het hart van de stad

ONDER– NEMERS PLEIN ALMERE

Het Ondernemersplein is een samenwerking tussen de gemeente Almere, Almeerse ondernemers, regionale instellingen en de KVK. Dit netwerk van partners maakt zich sterk voor snelle en lokale toegang tot informatie, inspiratie, netwerk en support voor Almeerse ondernemers. De aankomende maanden organiseert het Ondernemersplein weer diverse online workshops en programma’s voor starters, zzp’ers en mkb’ers.

AGENDA

DE ONDERNEMERSSCHOOL

03 februari Administratie, belastingen, verzekeringen, pensioen 09 februari Welke kansen biedt Floriade Expo 2022 voor toeristisch ondernemers? 10 februari SEO en Google analytics 17 februari Waardepropositie 24 februari Het maken van een contentplanning 03 februari Marktonderzoek 10 maart Zakelijk gebruik van LinkedIn 16 maart Start Qredits Ondernemersschool 17 maart Verdienmodel 24 maart Zakelijk gebruik van Instagram 31 maart Marketing 07 april Professionele video-promotie maken 14 april Sales & klantenbinding

De Ondernemersschool van Qredits heeft één doel: jou zo goed mogelijk voorbereiden op het ondernemerschap. De Ondernemersschool bestaat uit tien lesavonden en een terugkomavond. De focus ligt op het schrijven van jouw ondernemingsplan en het vergroten van je ondernemersvaardigheden. Iedere lesavond komt er een thema aan bod. Meld je aan als je: • Een ondernemer bent in hart en nieren • Samen met andere je plannen concreet wilt maken • Wil sparren om je ideeën verder uit te werken • Behoefte hebt aan een netwerk met andere starters • Ongeveer 4 uur p.w. de tijd hebt om aan je plan te werken

De eerste les start op dinsdag 16 maart a.s. Via het Ondernemersplein kun je tegen een aantrekkelijk tarief van € 137,50 excl. btw deelnemen aan dit programma (incl. lesmateriaal). VOL = VOL.

Aanmelden voor de workshops en meer informatie over het aanbod van het Ondernemersplein kun je vinden op www.ondernemerspleinalmere.nl


[22]

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

PRICE

PRAKTIJK- EN INNOVATIECENTRUM CIRCULAIRE ECONOMIE Samen veranderen we de wereld, en we doen het in Almere. Met dat idee is PRICE opgezet: het Praktijken Innovatiecentrum Circulaire Economie. Een fieldlab waar teams, bestaande uit studenten, bewoners, bedrijven en overheden, gaan werken aan ideeën voor concrete, baanbrekende producten en diensten met een positieve impact op de aarde.

Duurzame Bedrijfskunde aan één opdracht. Dat levert veel meer waardevolle invalshoeken op.’

Een volgende stap

De kennis op het gebied van de circulaire economie is momenteel nog erg versnipperd, constateert Sabrine. ‘Bovendien blijft het onderwijs op dit vlak nog achter. Er bestaan bijvoorbeeld nog geen opleidingen die uitgaan van nieuwe circulaire modellen. Vernieuwende onderwijsconcepten op dit gebied zijn daarom hard nodig. Maar het accrediteren van een nieuwe opleiding duurt jaren, terwijl je nú al aan de slag wil. Met PRICE zetten we een volgende stap. Het ROC van Flevoland, Hogeschool Windesheim en Aeres Hogeschool hebben zich al aangesloten en we hopen in de toekomst ook een universiteit te betrekken.’

Stad van mogelijkheden

‘Na een jaar van voorbereidingen zijn we met het aannemen van PRICE-manager Ingrid Zeegers in januari van start gegaan,’ zegt projectleider Sabrine Strijbos. ‘PRICE wordt dé plek waar we in de praktijk gaan leren over circulaire innovaties. Circulair ondernemen is de enige manier om te kunnen blijven groeien, zonder de aarde en onze leefomgeving uit te putten. De circulaire economie is enorm breed. Daarom hebben we besloten ons eerst te richten op de bouwsector, want die is al complex genoeg. Bovendien hebben we in Almere een enorme woningbouwopgave. De komende jaren moet onze stad ruimte bieden aan 60.000 extra woningen, die liefst zoveel mogelijk duurzaam en circulair worden ontwikkeld. Dat betekent nogal wat. Hoe krijg je bouwbedrijven zover dat ze van de lineaire naar een circulaire keten gaan? Hoe zorg je dat er in plaats van traditionele materialen biobased of gerecyclede materialen worden gebruikt? Waar haal je die dan vandaan? En hoe moet de bank op een gegeven moment zo’n huis waarderen? Met dit soort uiteenlopende vragen gaan we ons bij PRICE bezighouden.’

Vijf actielijnen

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Sabrine: ‘We beginnen met het ophalen van marktvragen, ook wel ‘challenges’ genoemd. Dat kunnen uiteenlopende vraagstukken zijn waar bedrijven tegenaan lopen. We gaan aan de slag met vijf actielijnen rondom circulaire economie. Namelijk proces, meetbaarheid, financiën, sociaal en techniek. Hierin kunnen vragen ontstaan als “Welke ontwerpprincipes moeten leidend zijn om op vernieuwende wijze een gebouw in de toekomst weer te kunnen demonteren?” of “Hoe kan circulariteit worden toegevoegd aan de berekeningsgrondslagen voor de beleggingswaarde?” of ‘Hoe kan een circulaire economie bijdragen aan de gezondheid en geluk van bewoners?” en noem maar op.’ Vervolgens gaan teams van studenten, bewoners, bedrijven en overheden met zo’n vraagstuk aan de slag. Sabrine: ‘Een belangrijk verschil met andere stages en co-makerships is dat wij ons langdurig aan bedrijven willen verbinden. Onderzoeks- of praktijkvragen die meer tijd kosten, splitsen we op in deelvragen. Na het

afronden van de eerste deelvraag kan een tweede groep gaan werken aan de volgende deelvraag. Ook willen we studenten van verschillende opleidingen op één opdracht zetten. Nu is het vaak zo dat er studenten van slechts één opleiding met een bepaald vraagstuk bezig zijn, waardoor er eendimensionaal naar de opdracht wordt gekeken. Circulaire economie is echter zo complex, daar moet je meerdere disciplines bij betrekken. We koppelen bijvoorbeeld een mbo-student van de leerweg Allround Timmerman, een hbo-student Engineering en een hbo’er

Wanneer is het project in haar ogen succesvol? Sabrine: ‘Er worden momenteel veel experimenten en pilots gedaan, maar het opschalen naar een hoger niveau gebeurt nog niet of nauwelijks. Dat moeten we hier echt voor elkaar gaan krijgen. Het zou toch doodzonde zijn als het bij allemaal kleine experimentjes blijft? Maar,’ voegt ze eraan toe, ‘dat betekent wel dat de overheid en het bedrijfsleven wat meer lef moeten tonen. “Doen” is het sleutelwoord. Ik merk dat er vaak hoge ambities worden neergezet, maar je moet oppassen dat je daar niet in verdrinkt. Daarom past dit project ook zo fantastisch in Almere. Al vanaf het allereerste begin is Almere een stad van mogelijkheden en van experimenten. Die ‘het kán-mentaliteit’ zit in het DNA van de stad. En de circulaire economie staat heel hoog op de agenda van ons college. Bestuurders zien het belang ervan in. Dat hebben we echt nodig. Wat zou het geweldig zijn als er straks stagiairs uit heel Nederland naar Almere komen om bij PRICE te ervaren en te leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat.’ < Bent u benieuwd naar de activiteiten van ondernemers en de gemeente op het gebied van circulaire economie, lees dan het CE magazine op: https://www.onderneeminalmere.nl/circulair-magazine

UPALMERE! GELANCEERD UPALMERE! Het actieprogramma voor (pre)startups en scaleups in Almere. Met het actieprogramma UPALMERE! zetten we Almere op de kaart als stad waar het startup en scaleup ecosysteem zich volop aan het ontwikkelen is. Bekijk het actieprogramma op ons onlangs gelanceerde website www.upalmere.nl. Vanaf heden zijn we ook actief op LinkedIn.

Almere editie van de KvK Businesschallenge is van start!

Voor de Almere editie van de KvK Businesschallenge hebben de Almeerse bedrijven Hemubo, Enreach, SenSmarketing en Flevotimmerfabriek in de afgelopen maanden ieder een prachtige innovatie vraagstuk geformuleerd.

Nu zijn de startups en innovatieve MKB bedrijven aan zet! Sinds vorige week kunnen startups of innovatieve MKB bedrijven 5 weken lang chatten met de bedrijven om zo tot een innovatieve oplossing te komen. Meer weten over de Almere editie van de KvK Business challenge? Ga naar www.upalmere.nl om naar het platform van de challenges te gaan.

Het Almeerse digitale ecosysteem

Vorige week introduceerde wij de startupmap Amsterdam-Almere. Dit digitale platform biedt data over het startup en scaleup ecosysteem in de Metropool regio Amsterdam en nu ook specifiek voor Almere! Met een gratis profiel kunt u toegang krijgen tot startups, scaleups, investeerders, events, incubators en veel meer. Het platform is te vinden op upalmere.nl. Daar vindt u ook een instructiefilmpje hoe het platform werkt en wat voor data er gegenereerd kan worden.


[AANGELEVERD]

PARTNER NIEUWS

[23]

Bedrijventerrein Hogekant

Bedrijventerrein Hogekant is een middelgroot modern en gemengd bedrijventerrein dat uitermate geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven richten zich met name op de lokale en regionale markt. Het terrein wordt collectief beveiligd door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere.

Bedrijventerrein De Striptekenaar

Samen vormen De Striptekenaar en De Stripmaker één binnenstedelijk bedrijventerrein in Almere Buiten.

Foto’s: aangeleverd

Naast bedrijven in de dienstverlening, bevindt zich op dit bedrijventerrein een kantorenverzamelgebouw voor sociaal­maatschappelijke voorzieningen en zelfstandige kantoren tot 800 m². Vanaf de A6 is het 2 minuten rijden naar het bedrijventerrein. De striptekenaar heeft nog diverse bedrijfskavels beschikbaar.

Bedrijventerrein het Atelier

BEDRIJVENTERREIN HOGEKANT.

VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN IN ALMERE

Doorgroeien in Almere

Ben je op zoek naar een nieuwe locatie omdat de huidige bedrijfslocatie niet langer aan de eisen voldoet? Dan heeft Almere veel vestigingsmogelijkheden te bieden Zoek je kantoorruimte dan is bijvoorbeeld het Stations­ kwartier in het centrum van Almere een gebied met veel potentie. Dit gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld en krijgt onder meer een nieuw station. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het Stations­ kwartier kun je kijken op: www.centrum.almere.nl/stationskwartier Daarnaast heeft Almere een gunstig vestigingsbeleid en biedt met zo’n 30 bedrijventerreinen veel vestigings­ mogelijkheden. Dankzij de betaalbare grondprijzen is een bedrijfskavel in Almere een zeer aantrekkelijk alternatief mocht je overwegen om een eigen bedrijfspand te bouwen. Zo zijn er verschillende bedrijventerreinen verdeeld over de stad die nog bedrijfskavels beschikbaar hebben. In Almere Poort hebben de bedrijventerreinen Lage­ kant en Hogekant nog aantrekkelijke bedrijfskavels beschikbaar. Maar ook in de andere stadsdelen zijn nog diverse bedrijfskavels beschikbaar.

Meer informatie?

De website onderneeminalmere.nl/vestigen geeft een compleet overzicht van de Almeerse bedrijventerreinen en het actuele aanbod van beschikbare bedrijfskavels.

Bedrijvenpark Lagekant

Lagekant ligt direct aan de A6 en op 6 minuten rijden van de A1. Dat maakt het een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven die opereren in een groot deel van het Gooi en de regio Amsterdam.

BEDRIJVENTERREIN LAGEKANT.

Op Het Atelier zijn vooral bedrijven uit het midden­ en kleinbedrijf gevestigd, waarvan ongeveer 25% van de gevestigde bedrijven werkzaam is in de gezondheidszorg. Op dit bedrijventerrein zijn allerlei vormen van dienst­ verlening en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Het terrein is erg divers van samenstelling, onder meer sport­ en installatiebedrijven en groot­ handels zijn hier gevestigd. Het Atelier is met de auto in twee minuten vanaf de A6 bereikbaar. Met het openbaar vervoer is station Almere Centrum binnen 20 minuten te bereiken. <


GARAGEPARK ALMERE GOOISEKANT BREIDT UIT Garageboxen te koop voor eigen gebruik of als solide belegging met een aanvangsrendement van 9%

Wegens het succes van de verkoop van de 1e fase garageboxen en de aanhoudende vraag naar de boxen in deze regio breidt GaragePark Almere Gooisekant uit. Op het park komen extra garageboxen beschikbaar. Zowel te koop voor eigen gebruik of als solide belegging. Benieuwd naar het park en de garageboxen? Plan een afspraak met een van onze adviseurs (Transistorstraat, Almere). Let op: i.v.m. het coronavirus ontvangen wij u alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie op de website of neem telefonisch contact met ons op.

Te koop vanaf €20.990 excl. btw en v.o.n.

Opslag- en werkruimte

Inbraak- en brandbeveiliging per box

24/7 toegankelijk

De boxen zijn o.a. te gebruiken als opslag, werkruimte of stalling.

Een BORG-2 gecertificeerde beveiliging met een inbraaken brandalarm per box.

Met een elektronische keytag heb je 24/7 toegang tot jouw garagebox.

085 20 83 162 GaragePark.nl/Almere-gooisekant


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[25]

J I M M Y VA N D E R V L I E T I S R A A D S L I D É N O N D E R N E M E R

‘MEER ONDERNEMERS TUSSEN DE AMBTENAREN ZOU ECHT TOEVOEGING ZIJN’ “Als ik bij een bank een lening van 300.000 euro aanvraag voor mijn snackbar moet ik zes A4’tjes invullen, maar voor een vergunning bij de gemeente moest ik bijna honderdtwintig A4’tjes inleveren. Ik kreeg in een digitaal programma zelfs de vraag ‘hoeveel geiten heeft u?’ Voor een snackbar! En het duurt best even voordat je aanvraag is verwerkt. Een beetje meer ondernemerschap bij ambtenaren zou daarom echt een toevoeging zijn.”

Combinatie Naast op een leuk niveau gevoetbald te hebben bleek Van der Vliet in de wieg gelegd voor het ondernemerschap. “Ik begon als bijbaantje bij de Bunburger en later bij Kwalitaria op het Stadhuisplein. Dat vond ik geweldig. Nadat ik op het Baken mijn Havo-diploma had gehaald, schreef ik me in voor HBO Bouwkunde. Maar toen kreeg ik de kans om filiaalmanager te worden bij snackbar Happie Snack in Haven. Op mijn 25e nam ik die zaak vervolgens over. Toen ik vrouw en kinderen kreeg werd ik eigenaar van de lunchroom in DoeMere, inclusief cateringservice. Dan hoefde ik niet meer ‘s avonds te werken. Ook een mooie tijd, met op zijn top zestien man personeel.”

Betaald parkeren Het tij keerde toen in Almere Buiten betaald parkeren werd ingevoerd. “De politiek en de verhuurder stelde

Foto: Fred Rotgans

JIMMY VAN DER VLIET IN ZIJN SNACKBAR.

het mij te mooi voor: misschien dat we drie maanden last zouden hebben, daarna zou het bijtrekken, werd gezegd. Ik geloofde daar niet in en heb direct mijn zaak verkocht. Ik kreeg helaas gelijk. Ondernemers zagen lange tijd hun omzet met 30 procent afnemen. Precies de top die je nodig hebt om winst te maken. Ik zat met drie andere kleine ondernemers in de winkeliersvereniging, de grote ketens zal het allemaal worst wezen namelijk. De andere drie ondernemers hebben het helaas niet gered.”

Frustratie Door frustraties waar Van der Vliet als ondernemer tegenaan liep heeft hij zich toen zelf aangemeld bij de VVD. “Dat leek me beter dan je gaan af te reageren op sociale media. Ikwilde zelf proberen het verschil te maken. Blijkbaar wilden ze er als partij graag een ondernemer bij hebben want ik kwam gelijk op de verkiesbare plek 7.” Van der Vliet kwam in de raad en liet zich gelijk gelden, onder meer door hoogstpersoonlijk met een enquête bij alle ondernemers langs te gaan. “Als ik me voorstelde als raadslid betrok vaak hun gezicht. Maar als ik dan toevoegde dat ik zelf ook ondernemer ben, verdween het chagrijn meestal. Er is dus blijkbaar nog een behoorlijk wantrouwen.”

Sociaal Van der Vliet is ook een sociaal mens. “Ik heb altijd verder proberen te kijken dan mijn eigen zaak. Zo zat ik in de winkeliersvereniging van DoeMere en was ik betrokken bij Keurmerk Veilig Ondernemen in Buiten. Ook in de politiek hoopte ik een verschil te maken. Dat lukt ook wel, maar is door de processen toch omslachtiger dan ik gewend ben als ondernemer. Zo zorg je er met je bedrijf altijd voor dat je altijd een stelpost opneemt voor onvoorziene omstandigheden.

Foto: aangeleverd

Jimmy van der Vliet (49) is eigenaar van twee snackbars in Almere en sinds 2018 VVD-raadslid. Om maar direct met de deur in huis te vallen: na deze raadsperiode stopt hij als politicus. “Ik ben zeven dagen per week ondernemer. Raadwerk is leuk, maar kost me zeker twintig uur per week. Dat is tijd, en dus geld, dat ik niet in mijn bedrijf kan steken. Ook mijn gezin zie ik daardoor nu veel te weinig. Kijk, als ik zeker wist dat ik 80 jaar word, was ik wel doorgegaan, maar misschien houdt mijn leven met 51 jaar op. Ik wil graag ook nog de leuke dingen gaan doen. Een voetbalreis naar Engeland maken, of de Formule 1 bezoeken. Ik heb nu twee snackbars, één in Buiten en één in Tussen de Vaarten. Een andere zaak in Buiten heb ik afgestoten. Als ik door zou gaan als raadslid en ook tijd voor andere dingen wil dan moet ik er nog één afstoten. Eerlijk: dat heb ik er niet voor over.”

JIMMY VAN DER VLIET ALS RAADSLID.

‘Raadslid zijn kost veel tijd en die tijd kan je minder in je bedrijf steken’ In de politiek is dat niet vanzelfsprekend. Partijen willen zoveel mogelijk uit hun verkiezingsprogramma in het collegeprogramma opgenomen zien, waarbij dan weinig geld overblijft als stelpost. Daardoor is er dan weinig budget over voor nieuwe ideeën in zo’n raadsperiode, en dat is toch jammer.”De VVD staat bekend als ondernemerspartij. Van der Vliet hoopt dan ook dat er ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 weer Almeerse ondernemers op de kieslijst komen. “Dat heeft de politiek echt nodig. Maar je moet er wel goed over nadenken of je bedrijf dat kan trekken. Het kost veel tijd en die tijd kan je minder in je bedrijf steken.” <


[26]

PA R T N E R N I E U W S

ZAKEN

[AANGELEVERD]

B R E E D V E L D & S C H R Ö D E R V I E R T 1 2 5 -J A R I G J U B I L E U M

De derde periode van dit succesvolle Almere City FC-seizoen wordt kleur gegeven door Breedveld & Schröder. De hofleverancier op het gebied van elektrotechniek viert in 2021 het 125-jarige bestaan. Een belangrijk onderdeel van dit feestelijke jaar is het periodesponsorship met Almere City FC. Breedveld & Schröder is een begrip in de wereld van elektrotechniek. Waar het in 1896 begon met deurbellen heeft de technisch aannemer door de jaren heen op unieke locaties als het Rijksmuseum, Flevoziekenhuis, maar ook het stadion van Almere City FC hun oplossingen geïmplementeerd. Robin Marsé van Breedveld & Schroder: “Wij kunnen uit volle borst schreeuwen dat we dit jaar 125 jaar bestaan. Wat is er dan mooier dan op de borst te staan van de jongste en meest eigenwijze voetbaltelg uit het betaald voetbal. Onze kernwaarden ‘flitsend’, ‘bevlogen’ en

Foto’s: Ron Baltus Fotografie

MET SHIRTSPONSORING ALMERE CITY FC

‘energiek’ hebben hopelijk ook hun weerslag op Almere City FC in deze belangrijke derde periode.” De derde periode duurt tot en met 12 maart en Almere City FC speelt bovenin mee voor de prijzen. Alle wedstrijden in de periode worden weer live uitgezonden door ESPN, hier was wel de collectieve overredingskracht van alle teams in de Keuken

YANMAR STADION U I T S T E K E N D E E V E N T L O C AT I E Nu de verbouwing is voltooid, staat er op de rand van Almere Buiten en Almere Stad een prachtig multifunctioneel stadion, dat ook dienst doet als fotogenieke evenementenlocatie. Voor gezelschappen van 10 tot en met 4501 personen is er plek in het Yanmar Stadion.

Stadionverbod voor wegwerkflessen

BIJ ALMERE CITY FC IN SAMENWERKING MET KRNWTR+ Almere City FC heeft de ambitie om weg­ werpflessen te bannen uit haar stadion. Samen met KRNWTR+ wordt hier een begin mee gemaakt door de business lounge uit te rusten met lokaal getapt (bruis)water. Met de natuurlijke siropen van KRNWTR+ kunnen ook populaire frisdranken vervangen worden door een duurzaam, lekker en lokaal alternatief. Elk voetbalseizoen worden er meer dan 12.000 singleuse glazen flessen gebruikt in de SHARP Business Lounge van Almere City FC. Volgens onderzoek staat elk flesje gelijk aan de CO2 uitstoot van 1 km rijden in een Fiat Punto. Deze 12,000 lange autorit is goed voor bijna 4 keer op en neer van het Yanmar Stadion naar een uitwedstrijd in het Camp Nou van FC Barcelona. Dagelijks worden in Nederland meer dan 500.000 plastic flesjes weggegooid. Om dit tegen te gaan plaatst KRNWTR+ duurzame design waterpunten bij bedrijven, scholen en horeca waar onbeperkt gefilterd, gekoeld en bruisend (kraan)water getapt kan worden. Met de gekozen oplossing van KRNWTR+ kan Almere

City FC en haar business club een significante verbetering qua duurzaamheid bewerkstelligen. Daf Dubbelman van KRNWTR+: “We zijn trots dat we Almere City FC kunnen helpen met hun eerste stap naar een PET-flessen-vrij-stadion en samen met de Groene Club van de KNVB een aanzet kunnen geven voor bewustzijn van single-use. We hopen dat na Almere City FC ook andere BVO’s en amateurverenigingen het goede voorbeeld zullen volgen en dat ook de supporters

Kampioen Divisie voor nodig. Een financiële bijdrage van Supporterscollectief Nederland zorgde ervoor dat het basisbedrag om het initiatief mogelijk te maken behapbaar was. In Almere droegen MASCOT WORKWEAR, OVSA en De 4 Linden Makelaardij bij aan de uiteindelijke realisatie. <

Kom je voor een zakelijke bijeenkomst, een thematisch personeelsfeest met een walking diner of ben je op zoek naar een locatie voor een seminar in carré-opstelling met een uitgebreid buffet? Het complex van Almere City FC biedt veel mogelijkheden.

SHARP Business Lounge

Almere City FC mag zich met recht de zakelijke hotspot van Almere en omstreken noemen met de sfeervolle SHARP Business Lounge als uithangbord van het vernieuwde Yanmar Stadion. Deze reeds vernieuwde ruimte maakt het mogelijk om zakelijk en feestelijke bijeenkomsten te organiseren. De moderne lounge grenst aan het Business Terras waarbij de, tot op de puntjes verzorgde, grasmat aan jouw voeten ligt. Dat je binnen de SHARP Business Lounge de sportieve sfeer proeft wordt verstrekt door de fantastische doorkijk naar het stadion vanuit deze ruimte. Op zoek naar een dynamische locatie voor een zakelijke meeting? Het Yanmar Stadion is een inspirerende locatie die het verschil kan maken voor een succesvolle zakelijk meeting. De energieke sfeer kan een belangrijke rol spelen tijdens zakelijke bijeenkomsten.

Event op maat

De SHARP Business Lounge is als locatie flexibel, doordat de ruimte aangepast kan worden naar diverse afmetingen. En deze lounge richten we naar jouw wensen in. Wil je de vergadering uitbreiden met een luxe lunch? Een sportieve onderbreking toevoegen aan de bijeenkomst? Of zou je een wine-tasting willen tijdens jullie feestelijke jubileum? Geen enkel probleem! Wij nemen al jouw voorkeuren en wensen graag met je door en denken met je mee. < Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Sharon Hogeboom via info@almerecity.nl!

dit initiatief omarmen met behulp van herbruikbare RVS flessen met het logo van hun club die meegenomen kunnen worden van en naar het stadion”. John Bes, algemeen directeur van Almere City is trots op het partnership; “Almere City FC gedraagt zich als een ambitieuze puber. Hartstikke eigenwijs maar met een enorme drang om beter te worden door anders te doen. Daarbij kijken we op frisse wijze naar het voetballandschap en naar wat daarin ander én beter kan. De beslissing om als eerste betaald voetbal organisatie te stoppen met het gebruik van single-use flessen past perfect in die strategie.” <


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

HOE IS HET NU MET…? “Toen ik in juni 2018 stopte als VVD-wethouder in Almere was ik nieuwsgierig naar de wereld buiten het politieke terrein, ik wilde weten hoe het daar aan toe ging. In de twee jaar dat ik met heel veel plezier bij Bun werkzaam ben geweest, heb ik heel veel geleerd. Ik heb met name geleerd hoe het was om eens van de andere kant te werken. Met mijn ervaring vanuit het stadhuis kon ik nu meemaken hoe het voor een bedrijf is om met de overheid en de gemeente samen te werken, de andere kant van de medaille te zien.” Mark Pol vertelt dat met name het verschil in snelheid hem opmerkte.

“Geef Almere de tijd om zich te ontwikkelen”

[27]

MARK POL Hij was vijf jaar lang wethouder Financiën en Econo­ mische Zaken in Almere, maar besloot in 2018 de lokale politiek te verruilen voor een carrière in het bedrijfsleven. Hij werkte twee jaar bij projectontwikkelaar Bun, en maakte afgelopen september de overstap naar Lysias Advies om daar aan de slag te gaan als senior adviseur. Reden genoeg om aan Mark Pol te vragen hoe het nu met hem is. “Bedrijven zijn veel meer gewend om snel te handelen, dat zit in de aard van ondernemers en daar is ook hun succes op gebaseerd. Bij de gemeente werkt het vaak wat stroperiger. Op zich begrijpelijk, want een gemeente heeft te maken met bepaalde procedures en kan daar nu eenmaal geen uitzonderingen per bedrijf op maken. Omdat ik weet hoe het er achter de schermen van de lokale politiek aan toe gaat, en ook hoe het in bedrijven gaat, probeer ik nu verbanden te leggen. Hiermee kan een stuk onbegrip, die aan beide kanten soms aanwezig is, getransformeerd worden naar begrip. Door beide kanten uit te leggen verbetert ook de communicatie, wat de samenwerkingen tussen overheden en bedrijven alleen maar ten goede komt.”

Lysias

Onlangs verruilde Pol zijn functie bij Bun voor een baan als senior adviseur bij Lysias. Het adviesbureau richt zich op overheden en publieke instellingen, en is een bedrijf waar Pol zijn beide ervaringen goed kan inzetten. “Waar ik me op dit moment vooral mee bezig hou, is het advies geven aan de publieke sector. Dan gaat het om gemeenten, maar ook instellingen als GGD’s en de landelijke overheid. Ik ben dus eigenlijk nu precies tussen de twee werelden in gaan zitten en dat past goed bij me. Er zit voor mij veel uitdaging in, want het is belangrijk dat we goed luisteren naar de vraag die we van onze opdrachtgever krijgen. Als ik dan met mijn expertise een draagvlak kan ontwikkelen om het advies over te brengen, dan haal ik daar veel voldoening uit. Het leuke is ook dat Lysias ook weer een bedrijf is, dus ik blijf momenteel aan de kant van de ondernemer staan. Mijn doel is dan ook om een hele goede adviseur te worden.”

“Almere heeft een beter imago dan vijf jaar geleden”

Foto: Maaike Hek

Politiek

Toch sluit Pol niet uit om ooit weer terug te keren in de politiek. Hoewel de VVD’er op dit moment geen concrete plannen heeft, voelt hij zich zeker nog betrokken bij de ontwikkelingen in Almere. “Het mooie van de lokale politiek is dat je daarbij direct en concreet resultaat ziet van je werk. Daarom trekt lokaal beleid me meer aan dan de landelijke politiek. In Almere woon ik en leef ik, dus het is de stad waar ik alles zie gebeuren. Als je daar dan onderdeel van uitmaakt, is dat van enorme meerwaarde op je werk. Ik denk ook dat Almere het momenteel heel goed doet. In mijn tijd als wethouder hebben we flinke stappen moeten maken met elkaar om de stad financieel weer gezond te maken, daar plukken we nu de vruchten van.”En dat is ook precies het advies dat Pol aan de stad zou willen geven. “Almere heeft laten zien dat het zich van een beginnende stad heeft doorontwikkeld tot een serieuze gemeente. Er zijn groeipijnen geweest en soms hebben we de korte pijn moeten pakken om voor de lange termijn financieel gezond te blijven. Maar dat is wat er gebeurt als je de stad de tijd geeft om zich te ontwikkelen. Als je kijkt naar het imago van Almere, dan ziet dat er zoveel beter uit dan vijf jaar geleden. De woningmarkt is een belangrijk onderdeel daarvan. Die moet blijven groeien, daar liggen goede mogelijkheden voor Almere. Maar ook daar is de tijd belangrijk, laten we Almere dus ook die tijd gunnen.” <


[28]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

B E D R I J F S P R O F I E L

VAN SCHENDEL EN PARTNERS, NIEUW IN ALMERE MÉT 20 JAAR ERVARING

HÉT GERECHTSDEURWAARDERS­ KANTOOR VOOR HET MKB EN DE ADVOCATUUR

Van Schendel en Partners is al jarenlang een gerenommeerd gerechtsdeurwaarderskantoor in Hilversum. Sinds 1 januari van dit jaar heeft het kantoor haar vleugels uitgeslagen naar Almere en is er een nieuwe partner aan het team toegevoegd: Jacco van ‘t Slot. Hij heeft ruim twintig jaar expertise in Almere en is er sinds 2013 benoemd gerechtsdeurwaarder. Hij kent de stad op zijn duimpje. ook voorsta. Niet één ondernemer schakelt met plezier een deurwaarder in, en niemand ziet ook graag een deurwaarder op de stoep staan, maar soms is het niet te voorkomen en zelfs noodzakelijk. Dan kiezen wij graag voor een stevige, maar respectvolle aanpak.” “Want je klant van vandaag kan de debiteur van morgen zijn”, vult Van Schendel aan. “En dan komt onze ervaring om de hoek kijken. Op ons kantoor werken we zeer bewust met mensen die al de nodige levenservaring hebben. Die beseffen dat achter het probleem een mens schuilgaat. Een mens die in problemen is gekomen door bijvoorbeeld echtscheiding of een andere vorm van tegenslag. Inlevingsvermogen is belangrijk in ons vak, maar tegelijkertijd moeten we wel zakelijk blijven en door kunnen pakken. Onze klantenportefeuille is heel divers. We moeten ons kunnen verplaatsen in de garagehouder, maar ook in de tandarts of de eigenaar van een kinderdagverblijf. Dat maakt ons vak ook zo uitdagend, elke dag weer.”

MKB

Alhoewel Van Schendel en Partners zich vooral op het MKB richt, heeft het kantoor ook twee andere expertises: advocatuur (met het notariaat in haar kielzog) en vastgoed. “Advocaten hebben belang bij een accuraat gerechtsdeurwaarderskantoor dat snel en punctueel kan handelen. Ook hier is persoonlijk contact belangrijk. Ons kantoor heeft altijd een direct aanspreekpunt voor advocaten beschikbaar.” Met vastgoed richt het kantoor zich op het incasseren van huurincasso’s en juridische procedures. Er wordt gewerkt voor makelaars, verhuurders, maar ook voor VVE’s. <

Specialisten

‘We spreken dezelfde taal als de ondernemers’ Professioneel én persoonlijk

Van ‘t Slot: “Wat mij erg aansprak in de visie van Van Schendel en Partners was de professionele, maar met name ook de persoonlijke aanpak. Dat is precies wat ik

René van Schendel en Jacco van ‘t Slot P.J. Oudweg 41 (bezoek op afspraak) 036-3031870 www.vanschendelenpartners.nl

‘Je klant van vandaag kan de debiteur van morgen zijn’

Foto’s: Fred Rotgans

Van ‘t Slot was lange tijd betrokken bij het kantoor Almere Gerechtsdeurwaarders. “Toen dat kantoor ermee stopte had ik de keuze: of stoppen met het vak, alleen doorgaan of samenwerking zoeken. Uiteindelijk kwam ik in contact met René en bleken we dezelfde visie te delen. Hij overtuigde mij om door te gaan.” Die ‘René’ is gerechtsdeurwaarder René van Schendel van het Hilversumse kantoor Van Schendel en Partners. Samen met Van ‘t Slot is hij het gezicht van het nieuwe Almeerse kantoor. “We zijn een ambitieus kantoor dat zich vooral richt op het MKB, en juist in Almere zijn heel veel MKB-bedrijven. En vroeg of laat krijgen veel ondernemers te maken met rekeningen die niet worden voldaan, of tegen een juridisch probleem aan lopen.”

De ervaren medewerkers van Van Schendel en Partners zijn niet alleen empathisch, maar ook kwalitatief en juridisch onderlegd. “Wij werken met de vier P’s”, zegt Van Schendel. “Passie, Plezier, Professionaliteit en een Persoonlijke aanpak. Daar bereik je het meest mee. En laten we er geen doekjes om winden: iedereen wil uiteindelijk zijn centjes terug.” “Dat is precies wat we in elkaars manier van werken waarderen”, zegt Van ‘t Slot. “We begrijpen de ondernemers. En we spreken dezelfde taal als de ondernemers. Die willen we ook met ons nieuwe kantoor kennis laten maken. We zullen ons nadrukkelijk laten zien in businessclubs, zo zijn we bijvoorbeeld sponsor geworden van Almere City FC.”


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

MARKETING

TIPS

ONLINE

MARKETING

TIPS

ONLINE

[29]

MARKETING

DE GRATIS ZOEKRESULTATEN ALS JOUW ONLINE VASTGOEDPORTFOLIO

Nummer 1 in Google. Veel ondernemers willen het, weinig ondernemers hebben het geduld. Degene die het geduld hebben plukken er de vruchten van. Niet zo’n beetje ook. Grootste nadeel is echter de tijd en zeker als je net begint met een website en jezelf online bereikbaar wil maken. Die nummer 1 positie in de zoekresultaten op hét zoekwoord uit jouw branche. Het kan nogal wat tijd kosten. Je moet betrouwbaarheid en autoriteit gaan uitstralen. Eigenlijk net zoals je ooit offline bent begonnen met je bedrijf.

De waarde van een nummer 1 positie

Stel dat je rankt op positie 1 voor een zoekwoord met 20.000 zoekvolume per maand. Voor dat zoekwoord ontvangt de nummer 1 positie 32% van de klikken. Per maand ontvang je 6400 bezoekers op jouw website. Laten we zeggen dat een gemiddelde bezoeker je € 10,­ oplevert, dan levert dit ene zoekwoord je € 64.000,­ per maand op. € 768.000,­ per jaar. 1 zoekwoord. Een toppositie in de zoekresultaten levert je dus direct geld op. Doe je dit echt goed, een groot deel van je omzet. Zie je posities in de zoekresultaten dan ook als digitaal vastgoed. Heb je die begeerde positie eindelijk te pakken, dan kan je hier nog jaren van profiteren.

Google is de grootste zoekmachine wereldwijd. In Nederland is het marktaandeel van de zoekmachine­ gigant circa 95%. Precies, voor elke 100 mensen, zoeken er 95 met Google. Je kan nu natuurlijk zeggen: ‘ik adverteer al in Google en daar komen mijn klanten vandaan.’ Zeker, en we moeten de waarde van Google Ads ook niet onderschatten. Een substantieel deel van de zoekers klikt namelijk blind op het eerste of tweede resultaat. Juist de combinatie Ads en organisch is de gouden formule om het maximale verkeer naar je website te krijgen vanuit de zoekresultaten.

Nadeel van hoger ranken in de organische zoek­ resultaten? Geduld opbrengen. Als ondernemer wil je nu, snel en liever gisteren dan vandaag. Helaas werkt het met ranken in de organische resultaten niet helemaal zo. Zeker als je website net live is, kan het tergend langzaam gaan. De haas en de schildpad zijn er niets bij. Geduld is natuurlijk niet sexy, € 768.000,­ omzet per jaar met 1 zoekwoord wel.

Kies je alleen voor Ads, dan verlies je op de lange termijn. Dit kan behoorlijk oplopen. Uit meerdere studies blijkt namelijk dat 70 tot 80% van de zoekers de betaalde advertenties negeert en enkel naar de organische resultaten kijkt. Precies, van de 100 vertoningen kijken maar 20 tot 30 mensen naar je advertentie. Google Ads vertoningen en de organische resultaten vullen elkaar dus perfect aan.

Staar je dus niet blind op de tunnelvisie van de korte termijn, maar bedenk waar je over één, twee of drie jaar wilt staan. Investeer in de juiste assets en zie je business jaar op jaar groeien. Zo profiteer je niet alleen van de Ads op korte termijn, maar ook van het gratis verkeer op de lange termijn. Sluit niet uit, maar verdeel je middelen voor maximaal online resultaat.

Geduld is een schone en winstgevende zaak

Beginnen met het opbouwen van je digitale vastgoedportfolio

Er zijn drie ingrediënten om je digitale vastgoedportfolio op te gaan bouwen: kennis, tijd en geduld. Natuurlijk begint het met kennis over hoe je kan gaan ranken, welke zoekwoorden interessant zijn en het formuleren van de juiste strategie hiervoor. Tijd heb je nodig om alle werkzaamheden te verrichten. Hoe groter de website, hoe meer tijd je nodig hebt. Geduld is nodig, omdat Google tijd nodig heeft om de website goed te indexeren en te gaan ranken. En juist dit geduld is een ingrediënt dat nogal eens ontbreekt bij de meeste ondernemers ‘die op 1 willen ranken’. Die eerste twee, tijd en kennis, kan je uitbesteden. Reserveer een budget en de specialist kan hiermee aan de slag. Het stukje geduld zal je altijd zelf moeten opbrengen. Bepaal de strategie met de specialist. Kies de zoekwoorden waar je op wilt ranken en bouw je online vastgoedportfolio op. <

Foto: Marco ter Beek

Ray Kroc, de man die McDonald’s tot het wereldwijde succes maakte dat het vandaag de dag is, zei ooit treffend: “My business is real estate.” Niet zozeer de Happy Meals, McFlurries en Big Mac’s zijn de grote inkomstenbron van de fastfoodketen, maar het vastgoed. De grote gele M heeft maar liefst 30 miljard euro aan onroerend goed. De juiste plek levert je geld op. En veel ook. Online is het niet anders. Die nummer 1 positie in Google is niet voor niets zo begeerd. Waar McDonald’s investeert in stenen, zou jij moeten investeren in de organische zoekresultaten van een andere gigant.

Luc van den Berg Senior SEO Specialist, SenS Online Solutions

MOBIEL CENTRE MARKTONDERZOEK BREIDT UIT NAAR BELGIË

“We zitten natuurlijk in een vreemde periode maar zodra de maatregelen worden versoepeld kunnen we opdrachtgevers niet alleen in Nederland maar ook in België voorzien van de allerbeste en dus face­to­face gecollecteerde data,” aldus Harm Weber, directeur van Mobiel Centre Marktonderzoek. Inmiddels is het bedrijf al meer dan 35 jaar in Almere gevestigd aan de Markerkant.

Unieke insights

“We werken met data die unieke top insights opleveren en juist onze partners helpt bij het nemen van fundamentele beslissingen. Dankzij persoonlijk contact en aandacht

voor de respondenten door onze top interviewers die allemaal meer dan vijf jaar ervaring hebben, vervolgt Weber. “Onze interviewers zijn immers bekend met de regio waar ze data collecteren. Specialisme en inzet van moderne middelen garanderen jou ook nog eens een snelle doorlooptijd. Wij verstaan al meer dan 35 jaar ons vak en zijn inmiddels al de onafhankelijke outsourcingpartij van menig onderzoeksbureau op het gebied van hoogwaardige face-to-face datacollectie die we nu ook in België mogelijk maken.”

Specialisten

“Uitbreiding naar België is een spannende stap waar we veel goeds van verwachten. Tim Seldeslachts ,tot begin 2020 manager van al het veldwerk bij Kantar België, is inmiddels voor MCM in België aan de slag en wordt hierbij bijgestaan door onze specialisten in Nederland.” <

Foto: aangeleverd

Het Almeerse bedrijf Mobiel Centre Markt­ onderzoek gaat uitbreiden naar België. Inmiddels hebben al ruim 120 interviewers in België toegezegd zich bij het bedrijf aan te sluiten. Eigenaar Harm Weber laat weten trots te zijn dat juist in deze tijd een dergelijke uitbreiding naar het buitenland mogelijk is.

HET PAND VAN MOBIEL CENTRE MARKTONDERZOEK

Meer informatie: www.mobielcentre.nl

AAN DE MARKERKANT.


[30]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

KICK-OFF FLEVOLANDSE ZAKENVROUW 2021

Foto: Romance Shoots

Op woensdag 17 februari vond de kick-off van de Verkiezing van de Flevolandse Zakenvrouw van het jaar 2021 plaats. Online kwamen diverse winnaressen aan het woord, werd er uitgebreid ingegaan op de procedure en werd er verteld hoe er de kandidaten voor de nominaties aangemeld konden worden. Dit alles onder leiding van oud-winnares Jolanda Wicherson.

VLNR: SARITA LANGENHOF, NASIMA EL BACHIRIOUAMAR EN JOLIEN HOEK.

In 2020 besloot de organisatie de verkiezing van de zakenvrouw van het jaar niet door te laten gaan. In een reactie lieten zij destijds weten: “We hebben overwogen om het dit najaar te organiseren. Dit past echter niet bij onze filosofie voor de genomineerden

en winnaressen, namelijk dat zij een jaar lang kunnen profiteren van de nominatie en/of het feit dat ze gewonnen hebben. Ditzelfde geldt voor de sponsoren en de sponsoruitingen. Wij schuiven daarom de verkiezingen door naar 2021.” In 2019 werd de Almeerse Nasima el Bachiri-Ouamar van Bflex Cleaning uitgeroepen tot beste vrouwelijke ondernemer in de categorie MKB, zij ontving ook de publieksprijs. In de categorie ZP nam Sarita Langenhof van Newborn Spa de prijs in ontvangst. Jolien Hoek (VMCA) won dat jaar in de categorie Manager.

Internationale Vrouwendag

Ook besteedt het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen dit jaar weer aandacht aan Internationale vrouwendag. In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’. Hierin is positiviteit het sleutelwoord. Kansen, uitdagingen en mogelijkheden zien in plaats van problemen. Samen met Verenigde Bedrijfskring Almere (VBA) en Rabobank Flevoland viert het vrouwennetwerk ook deze dag met een online event. < Voor meer informatie www.flevolandsezakenvrouwen.nl

FLORIADE-DIRECTEUR PIETER CLOO STAPT OP Pieter Cloo heeft besloten zijn werk als statutair directeur Floriade Almere 2022 BV na april 2021 niet voort te zetten. Pieter Cloo ziet geen mogelijkheid voor een verdere constructieve samenwerking met het gemeentebestuur. “Samen met onze nationale en internationale deelnemers en overige partners zijn in de afgelopen maanden mooie resultaten bereikt. Ik wens alle betrokken een succesvolle Floriade Expo 2022,” aldus Pieter Cloo. De Raad van Commissarissen betreurt, maar respecteert zijn beslissing. Cloo lag vanaf zijn aanstelling onder vuur, mede ook door incidenten uit het verleden. De publieke opinie keerde zich tegen hem toen hij ondernemer Adri Bax verbood zijn speciale Floriade-schoenen tentoon te stellen. Eind januari werd bekend dat Cloo meer dan 270.000 euro salaris opstrijkt, iets wat tot veel discussie leidde.

‘Complete chaos’

Volgens oppositieleider Toon van Dijk van de PVV is het vertrek van Cloo logisch. “Het toont gewoon aan dat er complete chaos is in de organisatie van de Floriade. Het college heeft gezegd dat het in het belang van de continuïteit van de bedrijfsvoering akkoord is gegaan met dat hoge salaris. Ze hebben een compleet verkeerde inschatting gemaakt.” De PVV heeft - samen met de Partij voor de Dieren - een debat aangevraagd over de kwestie. De Raad van Commissarissen werkt aan de verdere invulling van de directietaken. Statutair directeur Sven Stimac blijft met het managementteam de leiding uitoefenen. Stimac verving afgelopen december de al eerder vertrokken directeur Peter Verdaasdonk. <

Huis-aan-Huis, per wijk of stadsdeel

Uw folder, krant of flyer verspreiden in Almere Dan kan bij ons!

PAPIER

PLASTIC

METALEN

Wordt u onze recycling-partner? Schenk Recycling is in Almere en omstreken dé specialist op het gebied van inzameling en transport van papier, plastic en metalen.

Wij verspreiden uw folder/flyer gelijk met de krant Almere DEZE WEEK in een door u geselecteerde wijk of stadsdeel. Bij ons verdwijnt uw drukwerk niet tussen vele andere folders. Wij staan garant voor de verspreiding van uw drukwerk en al 16 jaar verspreiden wij de krant Almere DEZE WEEK.

Door ons uitgebreide netwerk, kennis en jarenlange ervaring nemen wij graag de regie voor een totaaloplossing van uw afvalstromen op ons.

WWW.SCHENK-RECYCLING.NL BEZOEK ONS

OPENINGSTIJDEN

Dé grootste regionale huis aan huisverspreider van Nederland Verspreiding in: Flevoland, 't Gooi, Utrecht en groot Amsterdam

Bolderweg 22 1332 AV Almere 036 - 3484838 info@schenk-recycling.nl

Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 Zaterdag 08:00 - 12:00

De Steiger 187, 1351 AT Almere-Haven, T: 036-522.99.72

Volg ons

www.dedrukwerkverspreiders.nl


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[31]

TRAINING ‘EFFECTIEF THUISWERKEN’ NU POPULAIR

MIND AT WORK, COACHING, TRAINING OF (TERUG) NAAR SCHOOL OF WERK Mind at Work is in 1994 opgericht door drs. Elly Zeef als psychologisch onderzoeksen trainingsbureau. “Onze medewerkers verzorgen begeleiding, individuele coaching, outplacementtrajecten en trainingen. Die richten zich op diensten in het HRFoto: Rinus Lettinck, Studio Rotgans

gebied, zoals werk-naar werk trajecten, individuele coaching en outplacement trajecten, of terug naar school of werk”, vertelt Marie-Fleur Lobry, directeurbestuurder van Mind at Work. MARIE-FLEUR LOBRY, DIRECTEUR-BESTUURDER VAN MIND AT WORK.

Mind at Work doet op dit moment veel ontwikkeladviezen die door het rijk gesubsidieerd worden via ‘NL leert door’. “Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kan bij een van onze loopbaanadviseurs vier gesprekken krijgen met een arbeidsmarktscan en een eindrapportage. De deelnemer krijgt zo zicht op zijn individuele morgelijkheden op de arbeidsmarkt, inclusief een helder ontwikkelplan. Mensen kunnen zich hiervoor zelf aanmelden”, zegt Lobry, “dat kost de mensen niets, want wij verzorgen de subsidie-aanvraag.”

Scan

Door de coronacrisis komen er veel aanvragen bij Mind at Work binnen. “Een aantal sectoren is in deze tijd hard geraakt. Werknemers die geen werk meer hebben, moeten nu veranderen van sector. Dit heeft vaak grote gevolgen voor hun loopbaan. Naar een andere sector overstappen is vaak niet makkelijk”, zegt Lobry. “De mensen hebben daar niet de juiste opleiding of papieren voor. Maar gelukkig kijken werkgevers vaak naar competenties van mensen, naar hun vaardigheden en wat ze kunnen. En daar gaat het bij werk om. Deelnemers leren door deze loopbaan adviesgesprekken waar ze zelf staan in hun loopbaan en waar ze goed in zijn. De arbeidsmarktscan laat daarna precies zien wat de kansen zijn van de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan horeca-medewerkers die hun baan kwijt zijn en die naar de zorg willen overstappen. In de scan is dan precies te zien waar banen zijn die passen. Mind at Work heeft bij dit traject vrij veel mensen geholpen die bij Schiphol werken en hebben gewerkt. Die kloppen bij ons aan. Na ons ontwikkeladvies moeten de mensen wel zelf op zoek naar een baan, soms betekent dat een overstap naar een sector waar nu krapte is.”

Outplacement

Mind at Work adviseert werkgevers bij outplacement van werknemers die naar een andere baan moeten. Hierbij komen de kosten voor de werkgever. “Het is het makkelijkste als de werknemer outplacement aankaart bij zijn werkgever. Daarna kan het bedrijf bij ons aankloppen. Dat is de gebruikelijke weg”, licht Lobry toe. De werkgever die een vraag heeft over outplacement kan simpel met Mind at Work bellen om zijn vragen te stellen. Naast outplacement zijn er meerdere tussen oplossingen. “Denk daarbij aan werkervaringsplekken of detachering. Maar meestal blijven de mensen in dienst bij hun bedrijf totdat ze een andere baan hebben. Veel werkgevers zorgen op die manier goed voor hun personeel en getuigen van goed werkgeverschap.”

Trainingen en testen

In deze coronatijd geeft Mind at Work trainingen zoals ‘Effectief thuiswerken’ aan werknemers of teams. Lobry: “Veel organisaties hebben in deze tijd een omslag moeten maken. Met deze training voorkomen we dat mensen uitvallen door stress van het vele thuiswerken. In deze tijd wordt deze training vaak aangevraagd. Verder hebben we vrijwel alle tests - zoals de belastbaarheidsonderzoeken - in huis die nodig zijn om mensen verder te helpen.”

Jongeren

Een warm hart heeft Mind at Work voor de jongeren in Almere. “Onze jongerenprojecten zijn gesubsidieerde projecten. Voor de zakelijke markt doen we commerciële opdrachten. Dat maakt de stichting hybride en door deze combinatie bijzonder. “We hebben meerdere trajecten voor jongeren. Zo is er Stage2Work, een training die op VMBOscholen en het praktijkonderwijs gegeven wordt om via

groepslessen de leerlingen voor te bereiden op hun stage. Daarbij zoeken we actief naar stageplekken. We hebben veel warme contacten met bedrijven waar we terecht kunnen. Als die stageplek gevonden is gaat de begeleiding van de stagiaire door Mind at Work door”, zegt Lobry. AlmeerKans is een project voor scholieren waarmee het op school niet lekker loopt. “Via dit project gaan de leerlingen via begeleiding van Mind at Work toch op weg naar een entreediploma op het ROC, een beroepsgerichte opleiding of naar passend werk”, vertelt Lobry, “Dit traject is zo populair dat we daar wachtlijsten voor hebben. De zorgteams van de middelbare scholen melden de leerlingen bij ons aan en die teams weten ons goed te vinden.” Een derde traject is Meiden met Pit! Speciaal voor meiden tussen de 15 en 27 jaar die in vaak moeilijke situaties zitten. Ook zij worden – met hun vaak ingewikkelde problematiek – weer op de rails geholpen. Lobry hoopt dat er aan Meiden met Pit! een entree-opleiding gekoppeld kan worden. “Dan bieden we de meiden nog meer perspectief.”

Loopbaan

Lobry is in mei 2020 begonnen bij Mind at Work en in juli nam ze het stokje als directeur-bestuurder over van Elly Zeef. Hiervoor werkte ze onder andere bij het outplacementbureau Vedior Mobiliteitsdiensten. Ook in het sociaaldomein heeft Lobry veel ervaring en binnen de zorg. Uit die tijd nam ze haar netwerk mee naar Mind at Work. De contacten met het onderwijs in Almere zijn goed. Lobry merkt dat daar de deuren altijd open staan voor Mind at Work. “Onderwijs is in Almere een sector waar we zeker welkom zijn.” < Meer informatie: www.mindatwork .org


[32]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

FORS MEER FLEVOLANDSE BEDRIJVEN GESTOPT

Het aantal bedrijven in heel Nederland is het afgelopen jaar met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dat betekent een toename van 4 procent heeft laten zien, één procentpunt lager dan het jaar ervoor, toen de groei van het aantal bedrijven nog 5% bedroeg. In 2019 waren er 9 procent meer starters en 2 procent meer stoppers dan in 2018. In 2020 waren er 3 procent meer starters (in totaal 236.589) en maar liefst 21 procent meer stoppers (159.041) dan in 2019. Vooral het hoge aantal stoppers verklaart dat er in 2020 landelijk gezien een lagere groei van het aantal bedrijven was dan in het jaar ervoor.

Flevoland

In de provincie Flevoland kwamen er 6344 nieuwe bedrijven bij in 2020. Dit aantal is nagenoeg gelijk als in het jaar ervoor. Omdat het aantal starters flink hoger ligt dan het aantal gestopte ondernemingen, is er in Flevoland in totaal een groei van 5 procent in het aantal ondernemingen. Dat ligt iets boven het landelijk gemiddelde.

Profielen

De KVK laat in het jaaroverzicht ook een drietal kenmerken van Nederlandse ondernemers zien, namelijk leeftijd, geslacht en of men wel of niet in Nederland is geboren. Enkele zaken die opvallen zijn dat het percentage vrouwelijke ondernemers met 1 procent toeneemt tot 37 procent. Het hoogste percentage vrouwen (85 procent) is werkzaam in de sector persoonlijke dienstverlening, het laagste percentage vrouwen is werkzaam in de bouw (5 procent). De toename van vrouwelijke ondernemers is relatief meer te zien in ICT en media, industrie en land-

Foto: Adobe Stock

In Flevoland zijn afgelopen jaar bijna 15 procent meer bedrijven gestopt dan in 2019. Dit heeft de Kamer van Koophandel bekend gemaakt in haar jaarverslag. In 2020 besloten 4176 Flevolandse ondernemers hun bedrijf te stoppen, dat zijn er 543 meer dan het jaar ervoor. Het aantal starters in de provincie bleef nagenoeg gelijk met voorgaand jaar.

en tuinbouw. De gemiddelde leeftijd van ondernemers is net zoals vorig jaar 46 jaar.

Starters

Bij de starters blijkt een toename van het aantal vrouwelijke starters in de sectoren cultuur, sport en recreatie, industrie en logistiek. De hoogste toename is met name zichtbaar in de Industrie, waar sprake was van 29 procent meer vrouwelijke starters dan in 2019. De gemiddelde leeftijd van starters is veel lager dan die van gevestigde ondernemers, namelijk 34 jaar. Onder de starters is het aandeel niet in Nederland geboren ondernemers hoog, namelijk 23 procent versus 16 procent op het geheel.

Sectoren

Er is een onderscheid per sector op het gebied van starten en stoppen. De groei van het aantal starters is vooral te zien in de detailhandel, waar 39 procent meer starters waren te zien dan in 2019. Van afname van de het aantal starters is vooral sprake in de sectoren cultuur, sport en recreatie (-15 procent) en horeca (-18 procent). Het aantal stoppers neemt vooral toe bij ICT en media (41 procent) en de zakelijke diensten (39 procent). <

JMB GROEP WINT AANBESTEDING OM GEMEENTE TE BEVEILIGEN

Directeur Johan Baljet laat in een reactie weten: “Als nummer één uit 15 inschrijvingen heeft ons team een schitterende prestatie neergezet. Vanaf 1 februari 2021 zal onze dienstverlening meerjarig worden verlengd, in totaal voor acht jaar. Het management is enorm trots op de tomeloze inzet en energie van al onze medewerkers in deze turbulente coronatijd.”

Over JMB Groep

De JMB groep is in 2012 opgericht door Johan Baljet na het samenkomen van diverse expertises en jarenlange ervaring in de beveiliging en daarbuiten. Vanuit het idee en de wens om meer dan alleen beveiligers te leveren wil de JMB groep zich nadrukkelijk onderscheiden op het gebied van full-service, gastheerschap, uitstraling en vakbekwame mensen. Afgelopen jaar werd de JMB Groep door de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven uitgeroepen tot beveiligingsbedrijf van het jaar. Volgens eigenaar Johan Baljet kreeg JMB Groep de prijs omdat het altijd vooruit denkt en vaak vernieuwend is. <

Gebiedsontwikkelaar AM heeft met Rockfield Real Estate een overeenkomst getekend voor de verkoop van 157 appartementen. Dit is inclusief 66 woningen, gebaseerd op het eerder door AM ontwikkelde Friends-concept, in het nieuwe woonicoon HIGHnote. De HIGHnote is een ontwikkeling van AM. Rockfield is investeerder en expert op het gebied van coliving, studentenhuisvesting en middeldure huur in stedelijke omgevingen in Nederland. “Almere is voor Rockfield een stedelijk gebied dat wij al langere tijd bestuderen. Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is Almere ook voor jongeren een belangrijke locatie om zich te vestigen in de toekomst. De acquisitie van HIGHnote is voor Rockfield het startsein om nog meer in Almere te gaan investeren en beheren”, aldus Wouter van den Eijnden, CEO Rockfield.

Jonge binnenstad

HIGHnote speelt hiermee in op de grote behoefte van starters en young internationals aan appartementen in het centrum van Almere, dat naadloos aansluit op de portefeuille en activiteiten van Rockfield en AM. HIGHnote beantwoordt zowel aan de grote vraag naar centrumstedelijk wonen als aan de ambities van Almere om de komende jaren de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad verder te versterken. Met de toekomstvisie van Almere Centrum ‘de eeuwig jonge binnenstad’ genaamd, werkt Almere Centrum aan een levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en werken voor Almeerders en de regio.

Dynamisch

“Met HIGHnote geeft AM invulling aan betaalbaarheid en haar kernthema Inclusieve stad. Door het combineren van woon-, werk- en verblijffuncties is HIGHnote een veelzijdige plek in de stad. Doordat jongeren hier wonen, werken en recreëren is de plek op ieder moment van de dag dynamisch en energiek. Het stimuleert ontmoeting en verbinding voor bewoners, ondernemers en bezoekers uit de directe omgeving en het centrum van Almere”, aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest.

Appartementen

HIGHnote is een woongebouw van negentien verdiepingen met 157 huurappartementen variërend in grootte en prijs. Van de appartementen worden er 115 in de middeldure huur en 42 in de vrije sector huur aangeboden. Er worden 66 appartementen uitgevoerd als Friends-woningen met woonoppervlaktes van circa 65 m2 tot 100 m2. Alle appartementen beschikken over een balkon. Zowel AM als Rockfield is early adopter van het Friends-concept, dat erop is gericht wonen op een toplocatie betaalbaar en comfortabel te maken. Een Friends-woning is voor twee personen en wordt gedeeld met een vriend(in), familielid, collega of andere woongenoot. Beiden beschikken over een eigen slaapen doucheruimte en de overige ruimtes worden gedeeld. Daarnaast komt er een plint met formele en informele werk- en studeerplekken, een horecagelegenheid en verschillende semipublieke buitenruimten.

Bouw

Foto: aangeleverd

De JMB Groep heeft de Europese aanbesteding ‘Beveiligingsdiensten gemeente Almere’ gewonnen. Het Almeerse beveiligingsbedrijf mag de komende acht jaar de beveiliging van de gemeente op zich nemen, net zoals het de voorafgaande jaren al deed.

AM VERKOOPT HIGHNOTE ALMERE AAN ROCKFIELD REAL ESTATE

De start van de bouw is voorzien in het tweede kwartaal 2021 en de oplevering is naar verwachting in 2023. Het ontwerp van HIGHnote komt van architectenstudio Studioninedots. De bouw is in handen van Heddes Bouw & Ontwikkeling. <


C O L U M N

[33]

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

SAMENWERKING ALMERE CITY FC John Bes is algemeen directeur van Almere City FC en lid van de Floriade Business Club. Binnenkort wordt een samenwerking met Floriade ondertekend. John Bes voelt veel verbondenheid met Floriade.

De Expo krijgt steeds meer vorm en inhoud. De lokale en regionale betrokkenheid is groot: van Flevofood op het gebied van lokaal en regionaal voedsel, CAPH met afvalverwerking en Fruithandel Smits tot Het Huis van de Vrede en het Kunstpaviljoen. Het Food Forum opent dit voorjaar al. Het is dé plek waar ondernemers, studenten en onderzoekers elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën genereren over het voedselsysteem van de toekomst. Aeres Hogeschool Almere heeft het hoogste punt bereikt. Floriade blijkt een ideale showcase voor de Bruggencampus Flevoland-Floriade en toont hoe een nieuwe aanpak leidt tot innovaties. De inrichting van het Arboretum is in volle gang. Ruim 2.300 bomen zijn geplant. De vaste planten, heesters, bloemen en bollen zijn de grond in. Jacqueline van der Kloet en Niek Roozen zijn volop bezig met de beplantingsplannen voor boulevard, centrale plein en de busbanen. Firma Boogaart plant het voorterrein met 471 populieren; een typisch Almeerse boom. De aanleg van de kabelbaan is gestart. Het Dobberend Bos drijft op het Weerwater bij Floriade. En er komt meer kunst. Met lokale, nationale en internationale makers werkt Floriade aan een cultuurprogramma dat ook inspeelt op de ontwikkelingen in de tuinbouw, de toekomst van de Groene Stad en de natuur. Internationaal is het enthousiasme en de belangstelling voor de Expo en Almere groot. Touroperators zien uit naar de verkoop van dit highlight in Nederland en Almere in 2022. De 40 deelnemende landen komen uit Azië, Afrika en Europa. Binnenkort presenteert Indonesië haar deelname. Lokale ondernemers hebben zich verbonden aan de Floriade Business Club of aan Floriade als Supporter. We zijn in gesprek met potentiële partners. We werken aan zakelijke arrangementen en partnerships voor ondernemers om inspirerende evenementen te houden op de Expo en elkaar te kunnen ontmoeten en elkaar via Floriade te versterken. Voor ondernemers in en rond Almere en de gemeente Almere is het van belang zich voor te bereiden op de vraag “Wat gaan wij de bezoekers nog meer bieden dan Floriade om hen te binden aan onze mooie stad?” Voor alle betrokkenen is het zaak om Almere goed in de pers te krijgen en de kansen die Almere biedt te laten zien. Met elkaar bouwen we aan een unieke plek voor Almeerders, ondernemers en bezoekers. Samen op naar de Expo in 2022!

Pieter Cloo

Directeur Floriade Expo 2022

WASTE EXPERIENCE CENTRE BIJ FLORIADE EXPO 2022 Bakfietsen die plastic verwerken, slimme afvalbakken op zonnecellen, vergisters die etensresten omzetten in gas en meststof. Het scheiden van afval leuk maken en (zwerf)afval zoveel mogelijk voorkomen. We spreken daarover met Floriade Business Club-lid en Supporter Bert-Jan van der Woude van Circulair Afvalmanagement Phoenix (CAPH). Bert-Jan is projectleider Afval- en Secundair Grondstoffenmanagement bij Floriade en bezig met het afvalen grondstoffenplan van de Expo. “Mijn collega Gerrit Tol en ik komen van een afvalinzamelaar, daar gaat het om het zoveel mogelijk inzamelen van afval. Ons streven is meer aan de kant van de klant te gaan zitten, het afval te voorkomen en proberen zoveel mogelijk grondstoffen uit afval te halen. We onderzoeken hoe het ophalen van het afval zo slim en efficiënt mogelijk kan, met zo min mogelijk bewegingen. We kijken naar de beste eindverwerkers zo dicht mogelijk bij de Expo. Zo gaan we ook samenwerken met Save Plastics.” Op het Floriade-terrein wordt gebouwd aan een duurzame pilotwoning met bouwstenen van 93% gerecycled

plastic afkomstig van Almeers huishoudafval. Er komen tijdens de Expo bakfietsen die het plastic afval ophalen en vermalen tijdens de rit, zodat Save Plastics verder kan bouwen en bezoekers een aandenken kunnen printen. Er wordt gewerkt aan een Waste Experience Centre bij Floriade, waarbij afval zo innovatief en efficiënt mogelijk wordt gebruikt en verwerkt om verspilling tegen te gaan. Zo bouwt CAPH mee aan de groene stad en aan het Floriade-thema ”Growing Green Cities”. <

GROENE MOBILITEIT Floriade heeft samen met Arcadis, Doppelmayr/Garaventa Group, Gemeente Almere en andere externe partners een ambitie op groene mobiliteit. Een belangrijk speerpunt dat past bij het thema “Growing Green Cities”. Groen en duurzaam vervoer om grote steden leefbaar te houden. Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling presenteert Floriade verschillende groene mobiliteitsoplossingen. Hiervan is de kabelbaan er één. Een ritje naar en door de toekomst! De kabelbaan past goed bij het thema ‘Growing Green Cities’, omdat het een duurzaam transportmiddel is met een gering elektrisch energieverbruik en hoge efficiëntie qua infrastructuur. Met slechts 2 stations en 7 masten over een lengte van 850 meter neemt het minimale ruimte in beslag. Bovendien krijgt de kabelbaan een

herbestemming na de ontmanteling op deze Expo. Ook biedt de kabelbaan onze gasten een unieke attractie, waarmee ze in een kort tijdbestek het 60 hectare grote Floriade-park doorkruisen en tegelijkertijd rustig genieten van de landschapsarchitectuur, die van bovenaf duidelijk te zien is. <

VOOR DE BEZOEKERS EEN ATTRACTIE, VOOR FLORIADE EN ALMERE EEN VOORBEELD VAN GROEN DUURZAAM VERVOER.

Artist impression kabelbaan

FLORIADE EXPO 2022

en dat nodig is om uiteindelijk succesvol te zijn als club, respectievelijk als evenement. Dat eventuele succes straalt vervolgens weer positief af op de stad en de inwoners. Deze wisselwerking moet optimaal zijn en het is goed dat we elkaar daarbij kunnen helpen. We zitten wat dat betreft hetzelfde in de wedstrijd.” <

Foto: Bert-Jan van der Woude

SAMEN OP WEG NAAR

“Dat heeft alles te maken met het feit, dat ik vind dat een grote groeiende stad als Almere een goede betaald voetbalorganisatie verdient, maar ook een groot internationaal evenement als Floriade. Dat past bij de stad en bij de ontwikkeling van de stad. Die verbinding zit voornamelijk in het feit dat we allebei afhankelijk zijn van het draagvlak, dat we daarvoor creëren in de stad


[34]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

HET SUCCES VAN

FIN-MATCH,

FINANCIEREN OOK IN CORONATIJD Veel ondernemers ondervinden in deze coronatijd extra moeilijkheden bij banken als het gaat om het financieren van nieuwe projecten. Fin-Match is een Almeerse onderneming die, juist ook in deze tijd, ondernemers helpt bij financieringen, ook als het gaat om grote projecten buiten de regio. Zo kon Fin-Match ervoor zorgen dat ondernemer Harald Brouwer het Hotel Restaurant De Tuinkamer in Ruurlo kon overnemen, iets wat bij de bank niet mogelijk was. “Ik ben ontzettend blij dat Fin-Match op mijn pad is gekomen”, vertelt Brouwer. “Zonder hen had ik de overname niet kunnen realiseren. En nu was het binnen een week geregeld.”

te benaderen. Eigenaren Richard Treffers en Istvan Pinter komen uit de bankwereld en hebben nu hun eigen financieringsbureau. Gelukkig zagen zij direct hoe mooi en haalbaar dit plan was. Binnen een week

B E D R I J F S P R O F I E L hadden ze een financier gevonden, zodat de overname van De Tuinkamer kon doorgaan. Fantastisch. Ik zie de toekomst positief, zeker ook omdat hotels nog wel open mogen zijn met deze lockdown en we een speciaal corona-arrangement hebben gelanceerd.”

Ook advies

Richard Treffers, een van de eigenaren van Fin-Match, laat weten hoe belangrijk goede financieringen voor ondernemers zijn, juist in deze tijd. “Door de corona crisis zijn banken erg kritisch geworden en sluiten ze zelfs bepaalde sectoren uit van financiering. Gelukkig bieden wij naast bancaire financiering ook alternatieve financieringsvormen aan, hierdoor kunnen wij de beste financieringsoplossing aanbieden. En het mooie is, dat kunnen we ook een stuk sneller dan de meeste banken. Naast het financieren van bedrijven begeleiden wij ook bij bedrijfsovernames. Hoe eerder wij aan tafel zitten hoe eerder de haalbaarheid voor de ondernemer helder is.” < Wilt u ook profiteren van de mogelijkheden van Fin-Match? Kijk dan op www.fin-match.nl En lees ook op www.forrest-detuinkamer.nl

Private investor

‘Binnen één week was alles geregeld’

Foto: aangeleverd

Brouwer is een bekend gezicht in Almere en daarbuiten. Jarenlang runde hij Grandfetaria in Almere Poort, maar een nieuw avontuur stond op zijn wensenlijstje. De ondernemer richtte zich op de overname van Hotel Restaurant de Tuinkamer in Ruurlo. “Het voelde direct goed, alles was snel beklonken en daarna hadden we alleen nog de handtekening van de bank nodig. Maar daar gooide corona roet in het eten: de bank financiert momenteel niets voor de horeca. Daar zat ik dan met mijn mooie plan. Gelukkig kreeg ik de tip om Fin-Match

PINTER, BROUWER EN TREFFERS BIJ HET OVERGENOMEN PAND IN RUURLO.

K ster

Zonwering & Raambekleding

! e c i v r e s & k r e w t Voor maa

Rolluiken - Screens - Verticale lamellen en meer Markerkant 1205/2, 1314 AJ Almere, Telefoon 036 5347191 www.kosterzonwering.nl


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

[35]

E I G E N

ADRI BAX SCHOENEN Elke editie vraagt Almere Zaken een Almeerse ondernemer naar zijn of haar persoonlijke drijfveren. Deze keer is dat Adri Bax, eigenaar van Adri Bax Schoenen aan de Kerkgracht 27 in Haven. Wat doet je bedrijf precies?

• • •

Adri Bax Schoenen is een fysieke winkel, waarin we niet alleen een passie hebben voor mooie en goedzittende schoenen, maar ook specialistische schoenen verkopen. Zo hebben we bijvoorbeeld niet alleen verschillende schoenmaten, maar ook verschillende breedtematen. Iedereen kan dus bij ons terecht voor schoenen die goed zitten. Maar we hebben ook de kennis in huis om mensen met voetproblemen goed te kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld klanten met reumatische voeten of diabetes. En dat doen we al 33 jaar.

Hoe ben je terecht gekomen in het schoenenvak?

• • •

Foto’s: aangeleverd

Dat is een lang verhaal en al lang geleden begonnen. Toen ik 16 jaar was, wilden de meeste van mijn vrienden een brommer, maar ik wilde graag naar Canada. Daar woonde mijn tante en het land trok me enorm aan. Van mijn ouders mocht ik die reis maken, maar toen ik terug kwam, wilde ik het liefst nog een keer gaan. “Dan ga je er maar voor werken,” zei mijn vader. En dat deed ik, zo ben ik het schoenenvak ingerold. Ik was misschien niet de beste, maar ik was wel nieuwsgierig, dus stelde veel vragen. Zo is mijn kennis maar vooral ook mijn passie voor schoenen ontstaan. Ik zeg wel eens dat ik niet het schoenenvak heb gekozen, maar het vak heeft mij gekozen.

En hoe ben je dan je eigen zaak begonnen?

• • •

Ik werkte samen met twee collega’s in Amsterdam en wilde graag naar Almere. De winkel die ik nu heb, was de eerste winkel van Almere, ooit begonnen als container in het zand. Na tien jaar wilde de eigenaar het verkopen en samen met mijn collega’s hebben we het toen overgenomen. De eerste jaren waren best zwaar, want het duurt echt wel een jaar of vijf voor je jezelf als bedrijf kan neerzetten. En ik had een sterke visie, ik wilde het op mijn manier doen. Dat kost tijd.

Wat is je band met Almere?

• • •

Ik ben een Almeerder in hart en nieren. Niet alleen omdat ik mijn zaak al 33 jaar heb, maar ik ben ook lid van de Lions-club. En een van de initiatiefnemers en bestuurslid van de BIZ (Bedrijfs Investeringszone, red.) in Haven. Almere geeft mij hetzelfde gevoel als dat Canada me gaf: ruimte en vrijheid. Met alle culturen is Almere een mozaiek van mensen, prachtig vind ik dat.

Wat doe je als je niet aan het werk bent?

• • •

Ondernemer zijn ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week. Maar dat betekent niet dat ik altijd aan het werk ben natuurlijk. Maar ook in mijn vrije tijd ben ik graag met schoenen bezig. Ik bezoek beurzen, ga naar het schoenenmuseum. Maar ik bezoek ook graag steden, samen met mijn vrouw Ivy. In je eigen stad ken je alles al, hoe mooi het ook is, maar daarom vind ik het ook

EIGEN

ONTW

ERP

leuk om nieuwe dingen in nieuwe steden te ontdekken. Ik ben als een kind, ik zie graag dingen voor het eerst en kan me dan verwonderen. Dat inspireert me, net als architectuur en wandelen. Wandelen heb ik echt nodig om na te kunnen denken. Als je bezig bent, ben je bezig en is er geen tijd voor je geest om tot rust te komen en nieuwe inspiratie op te doen. Tijdens het wandelen lukt me dat wel, daar geniet ik van.

Welke wijze raad wil je graag aan starters doorgeven?

• • •

Blijf eigenwijs. Geloof in je eigen idee en voer dat ook uit. Daarom ben je ondernemer geworden, omdat je een plan had. Dus ga voor dat plan, en geef alles wat je hebt. Maar wees ook niet koppig en geef het toe als iets niet werkt, dan kun je snel schakelen, want ook dat heeft een goede ondernemer nodig.

Waar zie je jezelf over tien jaar?

• • •

Als het aan mijn vrouw ligt, dan was ik al gestopt, maar ik moet nog even door om mijn pensioen bij ekaar te krijgen. En ik wil ook nog niet stoppen, ik geniet nog elke dag van mijn werk en van het contact met mijn klanten.

Nu in de coronatijd zeggen mensen wel eens dat ik een webwinkel moet beginnen, maar ik ben geen Zalando. Daar koop je zestien paar schoenen en sturen mensen er vaak ook weer zestien paar terug, omdat ze toch niet goed zitten. Hier gebeurt dat niet. Ik kijk naar de voeten, meet de voeten op en schiet vaak direct al bij het eerste paar raak. Mensen kiezen vaak op het oog schoenen uit, maar met je ogen loop je niet. Die service bied ik. Maar of de winkel blijft bestaan als ik stop, daar heb ik mijn twijfels over. Het is een forse investering en banken maken niet graag dergelijke financieringen aan nieuwe ondernemers. Dat is best zonde ja, want dergelijke speciaalzaken zoals de mijne zullen daarmee wel steeds meer uit het winkelbeeld verdwijnen. Maar voorlopig ben ik er nog en zorg ik er met veel plezier voor dat mensen heerlijk kunnen lopen op goede schoenen. <

Elke editie van Almere Zaken laten wij een bijzondere ondernemer aan het woord over zijn of haar bedrijf. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur ons dan een korte pitch (max. 100 woorden) en wie weet nemen wij contact met u op. Email de pitch naar: redactie@almerezaken.nl o.v.v. Eigen Zaken.


[36]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

B E D R I J F S P R O F I E L

ONLINE SUPERMARKT IS VERHUISD NAAR ENERGIENEUTRAAL PAND AAN DAMSLUISWEG

TELESUPER ZET GROEI VOORT, SAMEN MET PARTNER COOP Telesuper is dit nieuwe jaar gestart op een nieuwe locatie aan de Damsluisweg in Almere. “Ons nieuwe gebouw wordt volledig energieneutraal gemaakt en biedt genoeg ruimte om onze groei voort te zetten, samen met onze partner Coop”, vertelt directeur Marco Verduijn. De nieuwe bedrijfshal is met dertienduizend vierkante meter vier keer zo groot als de vorige. “Die ruimte hebben wij hard nodig, want in ons nieuwe pand gaan wij ook de online orders van onze partner Coop verzamelen en bezorgen.”

dagverblijven en bedrijven – een volledig supermarktassortiment bieden tegen lage prijzen. “Maar we hebben ook een veelzijdig assortiment non-food, zoals kantoorartikelen, EHBO-benodigdheden, knutselspullen en meer. Om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen, heeft onze vernieuwde webshop handige opties die het bestellen zo makkelijk mogelijk maken. Onze salesmensen staan ook altijd klaar om klanten te begeleiden en mee te denken. Daarnaast kijken we ook heel ketengericht naar mogelijkheden om het hele proces zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen. Voor onszelf, voor de leverancier en ook voor de klant. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.”

‘We gaan ook voor duurzaamheid in relaties’

Foto’s: Jan Willem Houweling

Ondanks de coronacrisis was 2020 een druk jaar voor Telesuper. “Na een eerste dip kwamen we – mede dankzij onze samenwerking met Coop – weer in een stijgende lijn. We zijn daarnaast natuurlijk druk bezig geweest met de verhuizing naar onze nieuwe locatie eind 2020”, vertelt Verduijn. “We hebben het afgelopen jaar ook alleen maar nieuwe mensen aangenomen en gezien onze groei blijven wij op zoek naar nieuw personeel. Zo kunnen we bijvoorbeeld nog flink wat chauffeurs en orderverzamelaars gebruiken.”

V.L.N.R. DIRECTEUREN JOHAN DEKKER, GERARD KONING EN MARCO VERDUIJN.

Telesuper is de online supermarkt voor bedrijven, kinderopvang en kleinschalig wonen. Het bedrijf is ontstaan vanuit een aantal Coop supermarkten en sinds 2016 onder de naam Telesuper gevestigd in Almere. Aan het hoofd staan directeuren Johan Dekker (tevens oprichter), Marco Verduijn (mede-oprichter) MEDE-OPRICHTER MARCO VERDUIJN.

en Gerard Koning. “Toen we van start gingen aan de Zandzuigerstraat in Almere Buiten hadden we zo’n zestig medewerkers in dienst, maar inmiddels zijn dat er ruim 300. We waren op onze oude locatie dan ook behoorlijk uit ons jasje gegroeid.”

Grote stap in het streven naar duurzaam ondernemen

Er werd een nieuw onderkomen gevonden aan de Damsluisweg 56. “Een bestaand pand uit de jaren ‘80 wordt geheel energieneutraal gemaakt”, aldus Verduijn. “Onze koel- en vriescellen, de LED-verlichting en zelfs de verwarming draaien vanaf half maart op energie die is opgewekt door de zonnepanelen op ons enorme dak.” Een grote stap in het streven naar duurzaam ondernemen. “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en dat zie je terug in onze hele bedrijfsvoering. Zo rijden onze bezorgers in busjes met Euro 6 motoren, die minder belastend zijn voor het milieu. Verder werken wij met een slim logistiek programma, waarmee de routes zo efficiënt mogelijk worden gepland om onnodige kilometers te voorkomen.”

Samenwerking met Coop geïntensiveerd

Coop heeft sinds 2018 vijftig procent van de aandelen van Telesuper in handen en en trekt nu haar E-commerce naar een hoger plan door de samenwerking met Telesuper te intensiveren. “Gezamenlijk bouwden wij dit nieuwe E-fulfilmentcenter in Almere, waar wij samen met Coop het commerciële stuk van de Coop Thuisbezorgd-formule verder ontwikkelen”, vertelt Verduijn. Door de samenwerking kan Telesuper ook de eigen klanten – kleinschalige woonvoorzieningen, kinder-

Bij Telesuper werken voornamelijk medewerkers uit Almere, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. “Onze jobcoaches zorgen ervoor dat zij hier goed en met plezier kunnen werken”, vertelt Verduijn. “Verder werken wij zo min mogelijk met uitzendkrachten. We hebben liever onze eigen vaste mensen in dienst, want wij gaan ook voor duurzaamheid in relaties. We willen onze leveranciers, klanten én medewerkers aan ons binden.” De toekomst ziet Verduijn met vertrouwen tegemoet. “We blijven ons verder doorontwikkelen en groeien naar verwachting binnen twee à drie jaar naar de vijf- à zevenhonderd medewerkers. Mijn persoonlijke ambitie is dat tegen die tijd onze huidige locatie ook aan zijn max zit en dat we een kopie ervan elders in het land kunnen openen. Daar ga ik echt voor.” < www.telesuper.nl info@telesuper.nl 085-273 5269


C O L U M N

Foto: Marco ter Beek

PA R T N E R N I E U W S

TALENT EN DE TOEKOMST • • •

Een nieuwe studie, een nieuwe woonplaats, een nieuwe stage of een nieuwe baan; Als student kan het iedere maand tijd zijn voor een nieuw begin. Ook bij Recruit a Student zijn we altijd klaar voor een nieuwe uitdaging! Dit jaar schrijven we namelijk niet alleen een column voor Almere Zaken, maar houden we jullie aankomend jaar aan de hand van interessante artikelen volledig op de hoogte van onze visie op de uitzendbranche, de arbeidsmarkt, de studenttalenten uit onze poule en toffe samenwerkingen met onze opdrachtgevers en partners. We voelen ons vereerd om ook weer in 2021 mee te mogen werken aan sociale en educatieve projecten om de jonge talenten van Almere een extra steuntje in de rug te geven. In juni zijn wij met dank aan JINC de trotse Baas van morgen, scholieren van verschillende middelbare scholen mogen ons de oren van ons hoofd vragen tijdens de JINC bliksemstages en ook in mei dit jaar zullen we weer deelnemers zijn aan Almere On Stage. Maar hier blijft het zeker niet bij! Studenten van het MBO college Poort en het Windesheim volgen bij ons workshops solliciteren en mogen bij ons op (virtuele) oefen sollicitatiegesprekken komen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er meer directe samenwerkingen tussen scholen en het bedrijfsleven nodig zijn om jonge talenten en Almeerse ondernemers voor te bereiden op de toekomst. Natuurlijk vergeten we daarnaast vooral niet waar we zelf het best in zijn; Het maken van de beste match tussen studenten, afgestudeerden en bedrijven. De huidige crisis biedt namelijk ook veel nieuwe kansen in sectoren waar je normaal niet zo snel studenten verwacht. Studenten kunnen namelijk veel meer dan biertjes tappen in de kroeg of de voorraad toiletpapier aanvullen in de buurtsuper. Bovendien is het flexibele karakter van onze uitzendkrachten en onze manier van werken voor veel bedrijven een oplossing voor personeelsuitdagingen in een onzekere tijd. Tegelijkertijd geven flexibele tijdelijke projecten studenten een kans om werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Op deze manier kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier jonge talenten aan zich binden en krijgen studenten de kans om werkervaring op te doen en uit te zoeken waar ze na hun studie het liefst zouden willen werken. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat er ontzettend veel mooie en interessante bedrijven in Flevoland gevestigd zijn. Helaas is dit onder studenten nog niet altijd bekend. Veel hoogopgeleide Almeerse young professionals vertrekken na het afronden van hun studie naar Amsterdam of Utrecht, omdat ze denken dat daar de meeste en interessantste banen te vinden zijn. In 2021 gaan wij weer onze uiterste best doen om jong talent te overtuigen van de kwaliteit en uitdaging die Almere te bieden heeft, zodat we de kennis van onze jonge talenten in Flevoland houden en we voorbereid zijn op de betere tijden die er aan zitten te komen. Wij zijn er klaar voor! Jullie ook?

Remco Breet

Eigenaar Recruit a Student Almere

[AANGELEVERD]

EERSTE BAAN STUDENTEN

[37]

STUDENTEN VINDEN HET MOEILIJK OM EEN EERSTE BAAN TE VINDEN NADAT ZE ZIJN AFGESTUDEERD. Alhoewel 2021 voor veel ondernemers stroef is begonnen, zijn wij dankbaar voor het feit dat we onze opdrachtgevers en studenten nog steeds kunnen helpen. Voor ons gevoel is dit het beste gelukt op het moment dat een student na afstuderen wordt overgenomen door een opdrachtgever. Toch is het niet altijd voor de hand liggend dat een pas afgestudeerde student direct een baan vindt en ook van opdrachtgevers horen we vaak genoeg dat de perfecte kandidaat maar niet op hun vacatures reageren. Volgens de laatst bekende cijfers van DUO halen ongeveer 250.000 studenten ieder jaar hun mbo, hbo of wo diploma. Een deel hiervan stroomt door naar een hoger niveau (37% stroomt door van mbo-4 naar het hbo en 8,2% van de hbo’ers start met een universitaire opleiding). Van de afgestudeerden die besluiten om te gaan werken, heeft ongeveer 78% na een anderhalf jaar een baan in de richting van hun opleiding.

Het zwarte gat

De meeste studenten hebben geen idee wat ze na hun studie willen doen. Afgestudeerden zien hun leven direct na de opleiding daarom vaak als een ‘zwart gat’. Jarenlang hebben ze zich gefocust op tentamens, het schrijven van papers, bijbaantjes voor het betalen van die veel te hoge huur (en oké waarschijnlijk ook op borrels en feestjes) en opeens ben zijn ze klaar en ja wat dan..? “Wat kan ik eigenlijk?”, “Wat vind ik leuk?” en “Wie zit er nou op mij te wachten?”. Eén van onze stagiaires heeft onderzoek gedaan naar deze periode na het afronden van de opleiding. Veel studenten in onze poule geven inderdaad aan een belemmering te voelen bij het vinden van een baan na het afstuderen. Enerzijds komt dat omdat ze er pas laat achter komen dat de arbeidsmarkt veel groter is dan ze in eerste instantie dachten (van de meeste functies hebben ze nog nooit gehoord). Er is daarom heel veel behoefte naar begeleiding en hulp bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Anderzijds is er niet altijd een baangarantie op het moment dat pas afgestudeerden hun opleiding verlaten. Van de opleidingen letterkunde, culturele antropologie en

archeologie is het al een tijdje algemeen bekend dat het voor young professionals lastig is om een baan te vinden. Op dit moment komen hier nog een aantal richtingen bij, zoals de horeca en retail en studies die zich richten op de creatieveen reissector. De concurrentie van geschikte kandidaten is daarom op iedere vacature groot. De opleiding en relevante werkervaring bepaalt vervolgens voor een groot deel of je als kandidaat op gesprek mag komen.

Netwerken en verbinden

Aan de baangarantie binnen sectoren die het op dit moment extra zwaar hebben, kunnen we helaas niet direct iets veranderen. Het is voor studenten daarom belangrijk om verder te kijken en de kansen te grijpen die er op dit moment wél zijn. Studenten zijn over het algemeen erg flexibel en krijgen daarom gemakkelijker de mogelijkheid om in diverse branches, waar de vraag naar personeel momenteel groot is, werkervaring op te doen. Hier hebben ze de hulp van het bedrijfsleven en de opleiders bij nodig. Uit het onderzoek van onze stagiaire bleek heel duidelijk dat studenten een beter beeld willen ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden die er zijn. Daarnaast is het uitbreiden van het zakelijke netwerk van groot belang bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Voor bedrijven klinkt het gedurende de laagconjunctuur wellicht weinig interessant om te investeren in de ontwikkeling van studenten, maar wanneer de crisis voorbij is, zullen we iedereen hard nodig hebben om de economie draaiende te houden. Ook onze studenten en afgestudeerden. Ook wij helpen graag een handje mee om bedrijven, studenten en afgestudeerden met elkaar in contact te brengen. < Sanne Leeman

“MAAR 4 STUDENTEN UIT MIJN KLAS HEBBEN EEN STAGE WETEN TE VINDEN”

Tekort aan stage plekken Studievertraging door het ontbreken van stages. Volgens CNW vakmensen lopen tienduizenden mbo, hbo en wo studenten studievertraging op omdat hun stages niet doorgaan. Ook wij hebben van veel van onze studenten gehoord dat het vinden van een stage ingewikkelder is dan ooit. Ook wij hebben de afgelopen maanden een record aantal sollicitanten op onze stage en co-maker plekken ontvangen. Inmiddels zijn er 3 studenten gestart met hun afstudeerstage en ontvingen we begin februari voor het eerst ons co-maker groepje.

En nu voor het echt

Het (deels op afstand) begeleiden van stagiaires is niet eenvoudig, maar is wel ontzettend belangrijk. Zonder stages worden studenten onvoldoende voorbereid op de ‘echte’ professionele wereld en lopen ze studievertraging op. Sommige studenten kiezen er zelfs voor om een tussenjaar te nemen, omdat ze hun studieschulden zien oplopen terwijl ze wachten op de juiste stage plek of afstudeeropdracht. Op de lange termijn veroorzaakt dit een aantal problemen. Op het moment dat deze crisis voorbij is en de economie weer

aantrekt, zal er een groot tekort zijn aan afgestudeerde kandidaten met de juiste werkervaring.

Virtueel stage lopen

Er zit zeker wat meer organisatie in het begeleiden van een stagiair op afstand. Veel dingen die je normaal tijdens een stage behandeld, kunnen nu misschien niet eens doorgaan. Toch hebben we gemerkt dat er in overleg met de student en de opleider ontzettend veel mogelijk is. Een stagiair kan zich buigen over een onbeantwoord vraagstuk en kan gemakkelijk helpen met de dagelijkse taken. Achter de schermen is er vaak meer dan genoeg te doen! Goede communicatie is hierbij natuurlijk enorm belangrijk. Door wekelijks vaste contact momenten in te plannen, kan een student heel wat werk uit handen nemen en de nodige werkervaring op doen. <


[38]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

ONDERNEMERS MEER BEREID OM KWETSBAREN AAN TE NEMEN Uit het tweede Corona Ondernemerspanel Flevoland blijkt een flinke stijging onder ondernemers dat open staat om kwetsbare mensen aan te nemen. Een op de drie ondernemers overweegt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Er namen in totaal 432 ondernemers aan de meting van het tweede Corona Ondernemerspanel deel.

Stijgende lijn

Kort na het uitbreken van de coronacrisis sprak RWFvoorzitter en Almeers wethouder Froukje de Jonge de wens uit dat Flevolandse werkgevers zich blijven inzetten voor de kwetsbare mensen uit de Banenafspraak en hen ondanks de crisis zoveel mogelijk zullen ontzien. “Ik ben ontzettend blij met de uitkomst van de tweede ondernemerspeiling”, zegt Froukje de Jonge. “Deze toont duidelijk aan dat we in de arbeidsmarktregio Flevoland

op de goede weg zijn om kwetsbare mensen een zinvol bestaan.” De Jonge hoopt dat de stijgende lijn zich voortzet en doet opnieuw een oproep aan Flevolandse werkgevers om ervoor te waken dat het coronavirus het inclusief werkgeverschap in Flevoland stuk maakt.

‘We zijn op de goede weg’ Zij-instromers

Uit het ondernemerspanel blijkt dat 75 procent van de ondernemers niet te kampen heeft met personeelstekort, terwijl 25 procent aangeeft daar wel mee geconfronteerd te worden of daar op termijn last van denkt te gaan krijgen. Tien procent van de ondernemingen verwacht dat personeelstekort al op korte termijn. Ruim de helft van deze ondernemingen wil dit oplossen door zij-instromers aan te nemen. Ook blijkt uit de meting dat 15 procent van de zzp’ers overweegt om geheel of gedeeltelijk weer in loondienst te gaan.

Foto: aangeleverd

De peiling onder ondernemers in Flevoland liet een stijging zien in de bereidwilligheid van de ondernemers voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de eerste meting gaf slechts 19% van de ondernemers met een dreigend personeelstekort aan open te staan om kwetsbare mensen aan te nemen. Dat percentage is in de tweede meting flink gestegen naar 34 procent. Oproepen vanuit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) aan ondernemend Flevoland om kwetsbare groepen te ontzien of een kans te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lijken hun doel te hebben bereikt.

RWF-VOORZITTER EN ALMEERS WETHOUDER FROUKJE DE JONGE

Drie peilingen

Het Corona Ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Provincie Flevoland, Flevoland Werkt!, Win4All Economic Board en Horizon. In een reeks van drie panelonderzoeken wordt Flevolandse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over de ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek. Volgende maand vindt het derde onderzoek plaats. <

START DIGILAB FLEVOLAND VOOR DIGITALISERING BEDRIJVEN Het ROC van Flevoland is in medewerking met andere partijen een nieuw initiatief gestart: Digilab Flevoland. Een plek waar studenten en ondernemers samen experimenteren met online marketing, automatisering en data-analyse. Digilab Flevoland is voor ondernemers die nog nooit iets met deze onderwerpen hebben gedaan. En ook voor ondernemers die zelf al hebben geëxperimenteerd met deze thema’s. Het doel is ondernemers te helpen bij de vraagstukken waar ze tegenaan lopen en laat studenten uit de regio bij bedrijven uit de regio leren. Digilab Flevoland helpt bedrijven om aan de slag te gaan met digitalisering. Het streven is om bedrijven te helpen om hierdoor een

stukje beter, sneller én slimmer te worden. De studenten van Digilab Flevoland zijn geen medewerkers van een commercieel bedrijf, dus dat betekent wel dat er altijd een leercomponent in de opdracht zit.

Bedrijven kunnen gratis gebruik maken van kennis studenten Werkwijze

Deelname aan Digilab Flevoland is gratis voor ondernemers. Het kost ondernemers ongeveer één uur per week aan tijd. Ondernemers begeleiden de studenten niet zelf, maar worden wel gevraagd om hun kennis over hun bedrijf met de studenten te delen. Digilab Flevoland heeft het hele jaar door plek voor ondernemers. Het startmoment en de duur van deelname aan het Digilab worden in overleg afgestemd.

Foto: aangeleverd

Digilab Flevoland is een samenwerking van het ROC van Flevoland, Windesheim, ROC Friese Poort, Rabobank, Ministerie van Economische zaken, Win4All, Horizon, DGTL District, ACE en MTH Accountants. Op www.digilabflevoland.nl zijn voorbeelden te vinden waar de studenten van Digilab Flevoland bij helpen en wat het lab kan opleveren. Bedrijven kunnen zich hier ook aanmelden als ze interesse hebben om deel te nemen. < DEELNAME AAN HET DIGILAB FLEVOLAND IS GRATIS.


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

[39]

M U LT I N AT I O N A L A N TA L I S O P E R E E R T I N V I J F C O N T I N E N T E N

Foto’s: aangeleverd

INTER V I E W

‘DUURZAAMHEID WORDT STEEDS BELANGRIJKER IN PACKAGING’ Het was het eerste bedrijf dat zich op bedrijventerrein de Stichtsekant aan de A27 vestigde, en inmiddels is Antalis Benelux al vele jaren meer dan tevreden met haar Europese distributiecentrum in Almere. Het bedrijf dat zich richt op papier, verpakkingsoplossingen en visuele communicatie mag zich de grootste leverancier van Europa noemen. Maar de tentakels reiken verder dan Europa; dankzij een Japanse overname opereert de firma nu op vijf continenten. Ze hadden de eer om de eerste paal te slaan op bedrijventerrein Stichtsekant, en inmiddels is het distributiecentrum van Antalis niet meer weg te denken uit Almere. Antalis is een distributeur in papier, visuele communicatiemiddelen en verpakkingsmaterialen. En een grote speler op de markt. Met wereldwijd 115 distributiecentra, 4700 werknemers, 115.000 klanten in 39 landen en ruim 12.000 leveringen per dag mag Antalis gerust een van Almeers grootste ondernemingen genoemd worden.

Almere

Het bedrijf heeft een bijzondere band met Almere en gelooft in een toekomst die zich richt op duurzaamheid en creativiteit. Muriël Knippers, Communication Manager Benelux, vertelt waarom Almere zo belangrijk is voor Antalis, maar zeker ook andersom: “In de beginjaren was met name papier de belangrijkste tak. Maar we zien steeds meer dat de digitalisering en de verpakkingen een grotere rol gaan spelen. Papier heeft een hele nauwe band met de verpakkingsmaterialen en met de overname van Dekker Packaging heeft Antalis een voet aan de grond gekregen als het gaat om de markt van verpakkingen. En dan zowel met verpakkingsmaterialen zelf, maar ook met verpakkingsmachines.”

Wereldwijd

Kippers vervolgt: “Afgelopen jaar zijn we zelf ook overgenomen door Kokusai Pulp & Paper Co. (KKP), een Japanse onderneming. We maken nu deel uit van een wereldwijde distributie- en handelsgroep in de sectoren Papier, Packaging en Visuele Communicatie, die ook actief is op het gebied van recycling. Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Doordat KKP een Europees bedrijf zocht, en dit vond in Antalis, hebben we nu een aanwezigheid op vijf continenten met een pro forma omzet van meer dan 5 miljard euro. Daar zijn we heel blij mee, dat wij als onderneming juist deze takken kunnen voortzetten.”

Warehouse

Ondanks de groei van Antalis, voldoet het distributiecentrum in Almere nog steeds aan de voorwaarden die in het begin al golden. “We zochten een goed bereikbare plek, waar we echt de ruimte hadden om uit te breiden, maar tevens ook een warehouse neer konden zetten. Antalis Benelux heeft ook nog een vestiging in Mollem, vlakbij Brussel. Voorheen was daar ook een warehouse, nu is dat overgegaan in Almere, waarmee we ook onze Belgische klanten bedienen. We hebben hier ruimte genoeg, namelijk ruim 27.000 vierkante meter. Die ruimte is een enorm pluspunt voor ons. Net als de bereikbaarheid voor vrachtwagens, die heel prettig is. Op dit moment werken er ongeveer 150 mensen op de locatie in Almere, dus het is een flink aantal. Enige nadeel is wel dat we soms wat ver van Almere zelf afzitten, je haalt niet zomaar even een broodje om de hoek. Maar we merken wel dat er steeds meer ondernemingen op het bedrijventerrein komen en dat daarmee ook steeds meer gefaciliteerd wordt. Ook het openbaar vervoer hier op het terrein is belangrijk, omdat we mensen hebben die in ploegen werken en niet te ver van de bus kunnen afzitten. Maar ik verwacht dat dit allemaal nog wel goed opgelost gaat worden. Zeker ook nu de Lidl hier met een groot distributiecentrum komt.”

Duurzaamheid

Ook speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol bij Antalis. Knippers legt uit: “Duurzaamheid is eenvoudigweg de toekomst, ook bij ons. En daar zetten we nu al heel sterk op in. Dat doen we met veel nieuwe producten, veel nieuwe verpakkingen en een groot assortiment recycled papier. Maar we gaan ook verder dan dat en werken graag mee aan lokale initiatieven. Om de Almeerse wateren bevaarbaar te houden is maaien noodzakelijk. Het verwijderen van waterplanten is kostbaar en de vraag was direct: kunnen waterplanten ook iets opleveren? In Waterplantenpapier

zijn Almeerse waterplanten verwerkt en is daarmee een perfect voorbeeld van het duurzaam inzetten van bronnen. De planten zijn duidelijk zichtbaar in het papier waardoor uw drukwerk direct voorzien wordt van een milieuvriendelijke uitstraling. Antalis houdt jaarlijks ook een Green Week, waarbij een week lang extra de focus ligt op alle millieuvriendelijke producten welke Antalis verkoopt. Doormiddel van nieuwsbrieven, social media posts en artikelen op de website worden klanten geinformeerd over groene alternatieven. Zo werken we graag mee aan lokale initiatieven zoals het waterplantenpapier, Antalis Think Green. Dit papier is gemaakt van Almeerse waterplanten. En de milieubelasting is daardoor minimaal. Ook restaurant Librije heeft een door ons gemaakte menukaart, met papier gemaakt van kruiden. Er zijn zoveel mogelijkheden om goed voor het milieu te zijn en ik ben trots dat we hierin echte voorlopers zijn.” < Meer informatie is te vinden op www.antalis.nl


Almere bereiken en doeltreffend adverteren met de huis-aan-krant Almere DEZE WEEK ‘Dé krant die Almere in beweging brengt!’

Doeltreffend adverteren. Hoe doet u dat eigenlijk? Dat is waar wij bij helpen en waar we al ruim 16 jaar succesvol in zijn. Ontdek de vele mogelijkheden binnen onze uitgeverij om

D VERSPREIDINGSGEBIE AREN RUIM 91.000 EXEMPL

uw doelgroep te bereiken. Of dat nu consumenten, ondernemers of specifieke doelgroepen zijn. Wij helpen met uw bedrijf, actie of product onder de aandacht te brengen. Wat kunnen wij als mediapartner voor u doen? Gericht media-advies geven om doeltreffend te adverteren, zowel in de krant als via onze online kanalen als almerezaken.nl en/ of almeredezeweek.nl. Kortom: uw boodschap effectief onder de aandacht brengen. Dat is waar wij voor staan. Al ruim 15 jaar. Het begint met gericht media-advies Uw boodschap overbrengen door inzet van de juiste middelen. Daar draait het om. Want, u wilt iets bereiken. Meer naamsbekendheid, meer klanten in uw winkel, meer offerte-aanvragen, uw omzet verhogen? Wat uw doel ook is, wij helpen u daarbij met gericht media-advies. Passend bij uw organisatie en uw budget. Dat is de basis.

Wekelijks huis-aan-huis in: Almere-Stad, Buiten, Haven, Hout en Poort. (inclusief Oosterwold, Nobelhorst en Overgooi)

Gaan we aan de slag? Wilt u advies of direct een offerte bel dan naar (036) 5300765. Transistorstraat 51a, 1322 CK Almere, www.almeredezeweek.nl.

Verspreidingsgebied ruim 91.000 exemplaren* *aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

ZAKEN NIEUWE ZAKEN N I E U W E

[41]

Z A K E N NIEUWE ZAKEN NIEUWE

Foto: Maarten Feenstra

UNRAVELAU

Elke editie stelt Almere Zaken een nieuwe ondernemer uit Almere voor. Deze keer is dat Laura Meijering van Unravelau uit Almere, een bedrijf dat uitblinkt in creativitiet én duurzaamheid. Hoe ben je op het idee gekomen om Unravelau op te zetten?

• • •

Unravelau is een high-end fashionlabel waarbij gevoel voor stijl en milieuvriendelijkheid samen op nummer één staan. Unravelau komt van het Engelse woord ontrafelen en Lau is een afkorting van mijn naam. Een kenmerk van onze kleding is namelijk de gerafelde randjes en de symbolische betekenis is dat Unravelau de mode-industrie ontrafelt en alleen de goede delen overhoudt. Het idee voor Unravelau is ontstaan tijdens mijn studie fashiondesign aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In mijn derde jaar keek ik de documentaire The True Cost waarin het shockerende effect van de mode-industrie op het milieu kenbaar werd gemaakt. Ik besloot op dat moment dat ik niet wilde bijdragen aan schitterende modewereld die van binnen rot bleek te zijn. Na mijn afstuderen kwamen de puzzelstukjes bij elkaar en kon ik starten met Unravelau.

Hoe heb je de stap gezet om vanuit loondienst ondernemer te worden?

• • •

Voor mijn gevoel moest er te veel gebeuren in een korte tijd en kon ik daardoor niet wachten om mijn eigen keuzes hierin te maken. Behalve parttimebanen heb ik nooit een baan gehad die mijn passie bevredigde, dus voor mij was de keus snel gemaakt om ondernemer te worden.

Hoe ervaar je het ondernemersklimaat in Almere?

• • •

Ik ben inmiddels een jaar actief in Almere met mijn onderneming en ontvang veel steun van verschillende partijen om mij heen. Ik werk individueel samen met het Upcycle Centrum, Stad en Natuur en de Gemeente Almere, waarbij het gezamenlijke doel is om de inwoners van Almere bewuster met textiel om te laten gaan. Dankzij deze partijen heb ik als ondernemer veel stappen kunnen maken en is mijn netwerk in korte tijd een stuk groter geworden. Ook ontvang ik mediaaandacht, wat bijdraagt aan mijn naamsbekendheid. Ik kan dus met trots zeggen dat ik het ondernemersklimaat in Almere als zeer gunstig ervaar.

Waar loop je tegenaan als startende ondernemer?

• • •

Als startende ondernemer is het mijn uitdaging om dromen om te zetten naar een tevreden zelfstandig bestaan. Mijn passie voor ondernemen komt voort uit mijn creativiteit en opportunisme als het gaat om het aanpakken van technische problemen in de modeindustrie. Zit je met een probleem? Dan heb ik zo 50 ideeën om er iets aan te doen. Waar ik nog tegenaan loop is het prioriteren van die ideeën en genoegen moeten nemen met kleine stappen zetten.

Waar ben je het meest trots op met wat je nu al bereikt hebt?

• • •

Ik ben het meest trots op de erkenning die ik voor mijn werk heb gekregen. Toen ik net begon met Unravelau mocht ik mijn collectie tijdens de Milaan Fashionweek laten zien, daar heb ik ook Anna Wintour ontmoet. Vervolgens heb ik twee shows in Helsinki gehad en mocht ik nog twee keer terug naar Milaan voor een mode-beurs en was ik finalist voor een prestigieuze award. Ook in Nederland krijg ik steeds meer mediaaandacht, zoals mijn recente optreden bij BNN. Dit is voor mijn vakgebied erg belangrijk dus ik ben blij dat ik hier al wat in heb bereikt. Daarnaast ben ik ook heel erg trots op alle kennis die ik al bezit over mijn vakgebied en ik deel dit dan ook graag met zoveel mogelijk mensen. Dit doe ik niet alleen door mijn social-media accounts of website, maar ook via hoorcolleges of interviews.

Wat is je belangrijkste tip die je hebt voor mensen die een eigen bedrijf willen starten?

• • •

De belangrijkste tip vind ik dat je altijd eerlijk naar en óver jezelf moet zijn. Ik voel mijzelf één met Unravelau. De ideeën die ik met Unravelau presenteer komen van mij en zijn gebaseerd op mijn referentiekader. Ik vind het heel belangrijk om dat dan ook te vermelden op mijn website en dat mijn blik op hoe het beter kan met de mode-industrie slechts mijn blik is. Als ik om mij heen kijk, dan mis ik soms deze eerlijkheid bij andere bedrijven en naar mijn mening is dit juist wat de consument nodig heeft om een bewuste keuze te maken. Eerlijk naar jezelf zijn is voor mij het aller moeilijkste aan een eigen bedrijf hebben, omdat ik vaak over mijn grenzen ga. Dit komt doordat ik heel veel enthousiasme en passie heb voor mijn vak, maar uiteindelijk ook maar een mens ben. Als je dit als ondernemer accepteert, dan denk ik dat het starten van een eigen bedrijf veel meer plezier met zichzelf meebrengt omdat je kan toegeven waar jouw grens ligt en tevreden kan zijn met de resultaten.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

• • •

Voor de toekomst plan ik om Unravelau een koploper te laten zijn op het gebied van mode waarbij luxe en milieuvriendelijkheid samen de norm zijn geworden. Op dit moment maak ik niet alleen kleding met mijn merk Unravelau, maar geef ik ook workshops, lessen en hoorcolleges aan studenten van 4 tot 30 jaar. Dit wil ik in de aankomende jaren gaan uitdiepen en uitbreiden, zodat Unravelau niet alleen voor kleding staat maar voor een gehele levenswijze. < Meer informatie over Laura Meijering en haar bedrijf is te vinden op unravelau.com

Ook in aanmerking komen voor deze rubriek? Stuur een korte pitch met wie je bent en wat je doet naar: redactie@almerezaken.nl en wie weet sta jij de volgende editie in Almere Zaken.


[42]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

FIN-MATCH NIEUWSTE AMBASSADEUR CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM

De Challenge Almere-Amsterdam is voor Fin-Match meer dan alleen het grootste sportevenement van Flevoland, het is voor hen ook een manier om met ondernemers te netwerken, connecties te maken en in de picture te staan. Het event is bovendien de één na oudste triatlon ter wereld en kan elk jaar rekenen op wereldwijde aandacht.

Verbinden

Richard Treffers, één van de oprichters en eigenaren van Fin-Match, is niet alleen ondernemer, maar ook liefhebber van de sport en veelvuldig deelnemer aan de RABO Business Relay. “Ieder jaar is Challenge AlmereAmsterdam weer een groot feest. Als deelnemer ga je de strijd met jezelf aan in het water, op de fiets en tijdens het lopen, maar ook als toeschouwer is

dit een evenement zoals je het maar zelden ziet. De aantrekkingskracht in de stad, in de provincie en in heel Nederland is enorm. En zelfs daarbuiten, want jaarlijks staan er atleten uit zo’n zestig verschillende landen aan de start. Voor bedrijven is het dan ook een unieke kans om onderdeel uit te maken van een prachtig evenement en tegelijkertijd je netwerk enorm uit te breiden. We kunnen vitaliteit inzetten om bedrijven binnen Almere en daarbuiten met elkaar te verbinden.”

Enthousiasme

Als ambassadeur van Challenge Almere-Amsterdam zal Fin-Match er dan ook alles aan doen zoveel mogelijk bedrijven te enthousiasmeren voor het evenement. “Iets dat wij heel belangrijk vinden”, legt organisator Jefry

PANATTONI NEDERLAND S TA RT D I S T R I B U T I EC E N T R U M A L M E R E

Strategische ligging

Gerritsen vervolgt: “Distributiecentrum Almere is een belangrijk logistiek knooppunt vanwege de strategische ligging ten opzichte van Utrecht en Amsterdam en Almere zelf met bijna 215.000 inwoners. De positie als nationale distributie hub is inmiddels gevestigd en gezien de enorme ontwikkeling van het online winkelen, zien wij ook nieuwe kansen voor zowel last-mile als e-fulfilment op deze locatie. Het distributiecentrum is uitermate geschikt voor bedrijven die graag een representatieve moderne faciliteit willen in het hart van Nederland. Om in te spelen op de nieuwe online vraag kunnen wij het gebouw gemakkelijk indelen in kleinere units van circa 4.500 voor fijnmazige distributie. Daarmee bieden we flexibel ruimte aan van circa 23.000 m2 tot 4.500 m2 en alles dat daartussen zit.”

Industrial Real Estate

Panattoni Nederland is onderdeel van Panattoni Europe, marktleider in industrial real estate in Europa.

RICHARD TREFFERS (LINKS) EN JEFRY VISSER.

Visser uit. “We vinden onze maatschappelijke functie net zo belangrijk als onze functie om mensen een tof sportevenement te bieden en dus hechten we enorm veel waarde aan het activeren van zoveel mogelijk bedrijven en ondernemers. Dat Fin-Match als Almeers bedrijf dat veel affiniteit heeft met ons evenement, ons daarbij gaat helpen, is geweldig.” < Meer informatie over de Challenge Almere-Amsterdam is te vinden op https://www.challenge-almere.com/nl/.

bedrijven te ondersteunen met het leveren van multifunctionele, built-to-suit warehouse projecten. Panattoni implementeert duurzame ontwikkel-concepten en creëert een nieuwe standaard voor haar distributiecentra in Europa. < Meer informatie op: www.panattonieurope.com/nl/almere

Foto: aangeleverd

De opzet is flexibel, waardoor ook deelverhuur mogelijk is vanaf 4.479 m2. Het nieuwe en ultramoderne distributiecentrum wordt geheel naar de BREEAM Very Good standaard gebouwd. Distributiecentrum Almere komt op bedrijventerrein Stichtsekant, 30 kilometer van Amsterdam en Utrecht. Daarnaast zijn binnen een straal van 30 minuten rijden, 4 miljoen mensen bereikbaar. De ligging is ideaal met de aansluitingen op de A27 en A6/ A1 op respectievelijk 2 en 8 kilometer afstand. Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur Panattoni Nederland: “Wij zijn gelukkig dat wij dit nieuwe distributiecentrum kunnen realiseren op deze strategisch en centrale locatie. Dit is ons vijfde project in Nederland, 12 maanden nadat Panattoni naar Nederland is gekomen.”

Panattoni heeft reeds 10 miljoen m2 in Europa ontwikkeld en is de meest actieve ontwikkelaar sedert 15 jaar in dit marktsegment. Het is hun missie om lokale

Flink minder faillissementen in Flevoland Het aantal bedrijven dat in Flevoland in 2020 failliet ging, is een stuk lager dan in het jaar daarvoor. Flevoland laat daarbij een beeld zien dat ook in de rest van Nederland van toepassing is. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CBS) op haar website. In 2020 zijn in heel Nederland 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16 procent minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar. In Flevoland gingen in corona-jaar 2020 in totaal 69 bedrijven failliet, het jaar daarvoor waren dat er 25 meer met een totaal van 94.

Provincies

In tien van de twaalf provincies zijn in 2020 minder bedrijven failliet verklaard dan in 2019. Het grootst was de daling in Zuid-Holland met 101 bedrijven (16 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Utrecht met 33 procent. Zeeland had daarentegen de grootste stijging, zowel absoluut (19) als relatief (39,6 procent 247). De provincies Zuid-Holland, NoordBrabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven.

Noodsteun

Foto: archief Adobe Stock

Panattoni Nederland, onderdeel van Panattoni Europe, start met de ontwikkeling van een ultra modern logistiek distributiecentrum in Almere. De nieuwe locatie van 23.423 m2 bestaat uit een hal van 19.666 m2, 2.161 m2 kantoor en 1.596 m2 mezzanine. Er worden 22 loading docks en 5 overheaddeuren gerealiseerd met 251 parkeerplaatsen op eigen terrein. De oplevering van het distributiecentrum is gepland in het eerste kwartaal 2022 en is beschikbaar voor verhuur.

Foto: aangeleverd

De challenge Almere-Amsterdam heeft een nieuwe ambassadeur aangetrokken. Financieringsbedrijf FinMatch is de samenwerking aangegaan met het grootste sportevenement van Flevoland. Eigenaar Richard Treffers laat weten: “Het maakt ons trots om een bijdrage te mogen leveren aan dit prachtige event.”

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen. In 2019 nam het aantal faillissementen weliswaar weer iets toe, maar het niveau bleef laag. In 2020 is het aantal faillissementen weer afgenomen, tot het laagste niveau van deze eeuw. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid. <


O L U M N

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

Foto: aangeleverd

Z A K E NC

NIEUWE KANSEN VOOR ZOWEL LASTMILE ALS E-FULFILMENT • • •

De positie van Almere als nationaal distributie knooppunt is al gevestigd en met de ontwikkeling van Panattoni’s ultramoderne distributiecentrum op bedrijventerrein Stichtsekant wordt een representatieve moderne faciliteit geboden aan bedrijven die zich in het hart van Nederland willen vestigen.

[43]

PLACEMAKERS ZOEKT ONDERNEMERS VOOR NIEUWE LOCATIE Op het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt van Almere komt een nieuw initiatief waarbij kleine ondernemers de handen ineen kunnen slaan. Placemakers en Ymere starten daar samen een verzamelplaats voor bedrijven. Ondernemers met goede ideeën kunnen zich nog aanmelden. Een pand van Ymere aan het Van Eesterenplein, waar voorheen het gezondheidscentrum gevestigd was, staat al een tijd leeg en wordt deels gebruikt als tijdelijke huisvesting. Ymere wil deze locatie gaan ontwikkelen tot een verbindende, levendige plek in de Bouwmeesterbuurt. Een aantrekkelijke plek voor een brede groep gebruikers, met een levendigheid die uitstraalt naar het plein. In de zomer van 2020 is Placemakers een traject gestart om input van omwonenden, gebruikers en potentiële gebruikers op te halen en daarnaast het aanbod van initiatieven te verkennen.

Resultaten

De resultaten van het buurtonderzoek zijn gepresenteerd in een sociale contextkaart. Ook zijn de resultaten

vertaald in een WOO! (Windows of Opportunity) raamsticker. Via WOO! deelt Placemakers de resultaten van het buurtonderzoek en vragen ze om ideeën en om ondernemers en initiatieven die interesse hebben om zich te vestigen op de begane grond van dit pand.

Oproep

De locatie wordt hoogstwaarschijnlijk een shop in shop voor kleine ondernemers. Zo komt er een leer- en werkbedrijf met dagbesteding, een coffee corner, een kringloopwinkel, een weggeefwinkel en een Repair Café. Ondernemers die nog goede ideeën of initiatieven hebben, kunnen een mail sturen naar info@placemakers.nl. < DE LOCATIE WORDT WAARSCHIJNLIJK EEN SHOP-INSHOP VOOR KLEINE ONDERNEMERS

Voor Panattoni is ook van belang dat Almere qua economische bedrijvigheid en de geografische ligging een belangrijke rol speelt in de driehoek Amsterdam, het Gooi en Flevoland. De uitbreiding van de A6 naar zes stroken en een verdubbeling van het aantal sporen van de Flevolijn, en de mogelijke bouw van een nieuwe brug of tunnel richting Amsterdam zal de kracht van Almere nog verder versterken. Panattoni vindt het vanzelfsprekend van groot belang om bij de ontwikkeling van het distributiecentrum rekening te houden met de huidige maatschappelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Het distributiecentrum krijgt bij oplevering een BREEAM-certificaat Very Good, waarmee duurzaamheid op het gebied van milieueisen, gezondheid en toekomstbestendigheid gegarandeerd zijn. Dat voor toekomstige werknemers het bedrijventerrein via openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar is, is ook een pré. Het nieuwe distributiecentrum zal in 2022 worden opgeleverd en is beschikbaar voor (deel)verhuur. Units van circa 4.500 m2 tot 23.000 m2 bieden huurders een variëteit aan mogelijkheden. Meer informatie: nlinfo@panattonieurope.com +31 20 2105540 www.panattonieurope.com/nl/land/nederland/

Jeroen Gerritsen

Managing Director Panattoni Netherlands

Foto: Placemakers

Op 12 januari jongstleden is Panattoni Nederland gestart met de ontwikkeling van het 23.500 m2 groot logistiek distributiecentrum en speelt daarmee in op de groei van transport bewegingen in Nederland, die ook door toenemende online aankopen ontstaat. De economische kracht van Almere en de regio eromheen is van groot belang geweest bij de keuze voor Almere als ontwikkellocatie. Het aantal inwoners van Almere is de afgelopen jaren stevig gegroeid naar 215.000, en het is de verwachting dat deze groei doorzet naar 350.000 inwoners.

SENS

MAAKT GRATIS WEBSITE

EN BESTELSYSTEEM VOOR KLEINE ONDERNEMERS In samenwerking met de Ondernemersvereniging Stadcentrum Almere (OVSA) gaat SenS Online Solutions een gratis website en bestelsysteem maken voor ondernemers. Het gaat dan om bedrijven die nu nog geen gebruik maken van het online winkelen en het daarna fysiek afhalen van de bestelling. Het initiatief is genomen nu de coronamaatregelen sinds deze week weer toestaan dat er bij winkels gebruik gemaakt kan worden van een afhaalsysteem voor klanten. Een van de voorwaarden hierbij is dat er minimaal vier uur moet zitten tussen het plaatsen van de bestelling en het afhalen ervan. Om dit allemaal zo zorgvuldig en veilig mogelijk te laten verlopen, is een goede website met webwinkel of bestelsysteem belangrijk.

Ondersteuning

Sens Online Solutions laat weten: “Een mooi gebaar vanuit de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) om winkeliers uit Almere, die zelf nog geen bestelsysteem hebben, te ondersteunen met click & collect shops. Onze click & collect websites worden geheel kosteloos aangeboden aan Almeerse ondernemers door Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere. Op deze manier kunnen de kleine zelfstandigen ook profiteren van de click & collect mogelijkheden nu fysiek shoppen niet mogelijk is.” . <


[44]

UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

MULTICOPY LELYSTAD & ALMERE BIJ DE BESTE ZAKELIJKE DIENSTVERLENERS VAN NEDERLAND Multicopy The Communication Company heeft de 18e plaats behaald in de MT1000 van 2020. Op het gebied van klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering behaalde zij bovendien drie keer de maximale waardering van 5 sterren. Vincent Speur, directeur Multicopy Almere en Lelystad, laat weten: “We zijn trots op deze plaats en bedanken onze opdrachtgevers, onze fans, voor hun waardering.”

Foto: aangeleverd

jaar in opdracht van Management Team uitgevoerd door Amsterdam Centre for Business Innovation, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Ruim 5.500 respondenten hebben hun beoordeling gegeven aan de bedrijven waarmee zij in de laatste drie jaar zakelijk contact hebben gehad. Het gaat in de MT1000 dus niet om imago, maar om daadwerkelijke ervaringen.

Trots

De MT1000 is het grootste onderzoek onder zakelijke beslissers naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstverleners in Nederland. Dit onderzoek wordt elk

Ondernemer Vincent Speur van Multicopy Lelystad en Almere is trots op de 18e positie in de lijst met 1000 beste zakelijke dienstverleners: “Het is de waardering van onze opdrachtgevers die ons zo ver in deze lijst heeft gebracht. Het is hun persoonlijke ervaring die ervoor heeft gezorgd dat ze ons aanbevelen bij een

vriend of collega en ons de hoogste waardering geven op het gebied van klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering.”

Missie

Multicopy The Communication Company heeft als missie ondernemingen de grootsheid te geven die zij verdienen. Vincent Speur: “Elk bedrijf, groot of klein, verdient het om opvallend en herkenbaar te communiceren. Wij willen hen daarbij helpen. De basis hiervoor is een Refresh Gesprek. In zo’n gesprek gaan we samen met de ondernemer terug naar de kern van zijn of haar onderneming. Daar zitten de passie en de werkelijke uitdaging van de ondernemer, en daar liggen ook de kansen voor meer succes.” <

BOTTELAARPASSAGE VERKOCHT AAN PALU RETAIL FUND

De Almeerse Bottelaarpassage is niet langer in handen van vastgoedbelegger Urban Interest. De passage in het centrum van Almere is verkocht aan Palu Retail Fund C.V. Dit meldt Urban Interest op haar website. De aankoop van de Bottelaarpassage is gefinancierd door Oimio. Het bedrijf Property & Finance adviseerde Palu Retaul Fund bij de transactie. De nieuwe eigenaar geeft aan dat de aankoop past binnen de strategie van het fonds vanwege de locatie en de mix van gebruikers. In de Bottelaarpassage bevinden zich veertig verschillende winkels. De passage heeft daarmee een totale oppervlakte van 6.300 vierkante meter.

FLEVO CAMPUS VOOR STARTENDE VOEDSELONDERNEMERS Het moet dé plek worden waar voedselveranderaars elkaar kunnen vinden: de Village, onderdeel van Flevo Campus op het Floriadeterrein. Tijdens de Flevo Campus Live werden de eerste contouren van de Village zichtbaar. Tientallen jonge ondernemers en andere enthousiastelingen dachten mee over de concrete invulling van de Village. Naar verwachting trekken de eerste ‘bewoners’ vanaf maart 2021 in de werkruimtes. Wethouder Roelie Bosch (welzijn, jeugd, onderwijs, ouderen en gezondheid) lanceerde de Village tijdens de Flevo Campus Live. De Village is de gloednieuwe broedplaats voor voedselondernemers, startende bedrijven, studenten en andere voedselprofessionals. De eerste generatie ‘bewoners’ wordt vanaf 1 maart verwacht. Zij kunnen gedurende een half jaar kosteloos gebruik maken van de faciliteiten van de Village, coaching en advies van gerenommeerde ondernemers en ondertussen meedoen aan speciaal voor hen ontwikkelde programmering. “Je wordt echt onderdeel van een gemeenschap van veranderaars,” aldus Joris Lohman. Onder de nieuwe bewoners bevinden zich in elk geval het door hem opgerichte voedselonderwijsbureau Food Hub en ondernemers

Iona Mulder (The Good Spice), Joren Kruit (Lupini) en Marrit Schakel (Kaascultuur). Zij ‘wonnen’ een plek in de Village na deelname aan de Flevo Campus Summer School.

nemen al deze ideeën mee in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Feestelijke kick-off

In het middagprogramma gaf de Britse bestsellerauteur Carolyn Steel, die sinds dit najaar als Research Fellow verbonden is aan de Flevo Campus) nog een keynote over het belang van ‘hubs’ als de Village voor het versnellen van de voedseltransitie. Vervolgens lichtte Joris Lohman de plannen voor de Village nader toe en knipte wethouder Roelie Bosch digitaal het lintje door met de doelstelling: “Op naar 2021, waarin de Village verder vorm krijgt.” <

Inclusieve hub

Tijdens de vijfde editie van Flevo Campus Live, het jaarlijkse event voor voedselveranderaars van Flevo Campus, gingen de deelnemers (online) met elkaar in gesprek over het thema ondernemerschap en de rol van ‘hubs’ in de voedseltransitie. Onderwerpen die kwamen bovendrijven waren onder meer het belang van inclusiviteit, het creëren van een community en het verbinden van de Village met internationale voedselbewegingen. De ontwikkelaars van de Village

Foto: Coco Olakunle

In de winkelpassage zijn met name veel kleine zelfstandig ondernemers te vinden, terwijl in het hart van het winkelgebied van Almere Centrum veelal de grotere winkelconcerns zijn gehuisvest. De veertig winkels in de Bottelaarpassage waren op het moment van overdracht allemaal verhuurd. <

Foto: aangeleverd

Kleine zelfstandigen


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

ZAKEN

INTERV I EW

I N T E RV I EW

IN T ERV IEW

INTERVI E W

DIRECTEUR JAN-MELLE LISCALJET VAN CULTUURFONDS ALMERE:

‘IN DE CULTUURSECTOR ZIT NOG VEEL ENERGIE EN VEERKRACHT’ Cultuurfonds Almere blijft ook in 2021 ondernemers in de cultuursector waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. “Het is een moeilijke tijd, maar een crisis als deze biedt ook altijd weer nieuwe kansen. Pak dit stiltemoment om jezelf te ontwikkelen, zodat je er sterker uit komt”, stelt directeur en cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere. “Er zijn in het afgelopen jaar mooie innovatieve en creatieve projecten van de grond gekomen. Mede dank­ zij de landelijke en lokale steunpakketten en coulance­ regelingen is er toch nog veel mogelijk gebleken”, aldus Liscaljet. “Ook binnen het kunstonderwijs via Collage Almere konden creatieve ondernemers nog wat werk halen. Hiermee konden zij enerzijds de docenten wat ontlasten en tegelijkertijd kinderen een uitlaatklep bieden om deze periode in een bepaald perspectief te plaatsen.”

‘Even die afleiding en verwondering bieden’

maken. “We hebben ruimte geboden voor zowel online ontwikkeling, zoals het streamen van concerten en voorstellingen, als kleinschalige fysieke initiatieven die nog mogelijk waren. Ook steunden wij bijvoorbeeld de Quarantaine Portretten van stichting Zijderups in de krant Almere DEZE WEEK, om zo dit bijzondere tijdsbeeld vast te kunnen leggen in woord en beeld.”

‘Er zit niet veel vet op de botten’

Liscaljet ziet ook in andere sectoren creatieve oplos­ singen, zoals de hybride congressen en bijeenkomsten die inmiddels haast gemeengoed zijn geworden. “Maar binnen de cultuursector zijn de reserves toch een stuk

Vanuit Cultuurfonds Almere werden ook tal van pro­ jecten gesteund die inspeelden op de deze coronatijd, zoals bijvoorbeeld ‘Ally blijft binnen’. “Er zijn mooie initiatieven ontstaan die echt de intrinsieke waarde van kunst en cultuur hebben laten zien. Even die afleiding en verwondering bieden en iets met de emoties kunnen doen. Dat helpt mensen toch door deze periode, waarin zij minder contacten hebben dan normaal. Gebleken is wel hoeveel behoefte er is aan kunst en cultuur. Dat creëert weer nieuwe kansen. Het is een moeilijke, maar ook heel interessante periode.”

Schakelen

Zelf kijkt Liscaljet terug op een hectisch jaar. “Vanaf de eerste lockdown in maart vorig jaar was het voor ons als Cultuurfonds meteen schakelen. We zijn direct gaan inventariseren waar problemen ontstonden en welke hulp noodzakelijk was. We zijn ook constant in gesprek gebleven met de verschillende overheidslagen. Alle landelijke maatregelen en steunmogelijkheden hebben we verzameld en centraal gecommuniceerd, om cultuurmakers op dat vlak in elk geval te ontzorgen. Zo konden zij hun energie vooral gebruiken om overeind te blijven.”

Corona-impuls

Drie weken na de start van de eerste lockdown lanceerde Cultuurfonds Almere de eerste corona­impuls, om ont­ wikkelingen en innovaties in deze crisistijd mogelijk te

I NTE RV I E W

ideeën zijn er, waar is ondersteuning nodig? Het was mooi om te zien dat er meteen uitwisselingen tot stand kwamen. Er zit nog genoeg en energie en veerkracht om hier sterk uit te komen en daarna weer ontzettend veel moois te creëren.”

Nieuwe ontwikkelbudgetten

Tijdens die Stedelijke Cultuurtafel werd ook de tweede Corona­impuls aangekondigd. Er worden opnieuw extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor vernieuwende projecten én duurzame ontwikkeling en transformatie. De eerste aanvragen zijn vanaf 1 februari beoordeeld en iedere twee weken start er een nieuwe beoordelingsronde. “Ook hebben we ons Floriadebudget gepubliceerd voor cultuurmakers die mooie projecten in aanloop naar of tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling wil­ len opzetten. Verder stellen we ontwikkelbudgetten beschikbaar in de vorm van coachings­vouchers, waar­ mee we individuele ontwikkeling van ondernemers mogelijk willen maken. Investeer in jezelf en laat ons daar een kleine bijdrage bovenop doen. Zo stellen we ondernemers in de gelegenheid om een externe adviseur of coach in te schakelen die kan helpen bij bepaalde ontwikkelvraagstukken.”

‘Een crisis als deze biedt ook altijd weer nieuwe kansen’

Foto: Lisa Zilver

Zorgen

Liscaljet maakt zich vooral zorgen over wat er gebeurt wanneer de overheidssteun stopt. “We moeten straks met elkaar de samenleving weer op gang zien te brengen. De inkomsten zullen niet meteen op het oude niveau zijn, maar de achterstallige rekeningen zullen toch een keer betaald moeten worden. Het is ook de vraag hoe het tegen die tijd met het besteedbaar inkomen van de mensen is gesteld. Wij zijn er voorlopig nog niet.” Hij hoopt ook dat de cultuurbranche niet te veel ervaren en talentvolle culturele ondernemers zal verliezen aan andere sectoren. “Cultuurmakers die zonder werk zaten, zijn wellicht wat anders gaan doen. Sommigen hebben zich laten omscholen en zijn in een hele andere branche terechtgekomen. Als zij merken dat zij daar meer zekerheid hebben, keren ze dan nog terug naar de cultuursector? Voor de meesten is dat natuurlijk wel waar hun passie ligt, dus hopelijk pakken zij in betere tijden hun oude vak weer op.”

[45]

kleiner om extra innovatiebudget en ontwikkelbudget te hebben. Er zit geen vet op de botten. Als Cultuurfonds kunnen wij een steuntje in de rug bieden om nieuwe ontwikkelingen en investeringen mogelijk te maken.” Deze coronacrisis is volgens Liscaljet ook hèt moment om te ontwikkelen. “Gebruik de financiële steun niet alleen om te overleven, maar vooral ook om verdien­ modellen te ontwikkelen waar je straks na de crisis ook nog wat aan hebt.” Om cultureel ondernemers te ondersteunen heeft Cultuurfonds Almere de maandelijkse spreekuren en de eigen workshopreeks Culturele Zaken online doorgezet, met aangepaste thema’s als ‘Hoe overleef ik de corona­ periode’ en ‘Nieuwe verdienmodellen in coronatijd’. “In december organiseerden we samen met de gemeente nog een Stedelijke Cultuurtafel, over hoe om te gaan met deze situatie als sector. Waar is behoefte aan, welke

DIRECTEUR EN CULTUURMAKELAAR JAN-MELLE LISCALJET VAN CULTUURFONDS ALMERE.

Cultuurfonds Almere is vanaf dit jaar onderdeel van de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur (ABC) van Almere. “In die hoedanigheid hebben wij zelf minder financiële zorgen, onze zorgen richten zich nu vooral op de sector. Wij zijn een faciliterende en ondersteunende organisatie en we gaan er ook dit nieuwe jaar weer vól in. Dat doen we met heel veel energie en dat geeft ook veel energie terug.” < Meer informatie: www.cultuurfondsalmere.nl


FORD MUSTANG MACH-E 100% SUV. 100% ELEKTRISCH. 100% EMOTIE. Rijklaar vanaf

€ 49.925

12% bijtelling

• 610 km rijbereik • 3,7 sec. 0-100 km/u • 119 km / 10 min. opladen • Snelladen mogelijk • LED projector koplampen

BINNENKORT BIJ FORDSTORE SCHURER-KAMPHUIS, DÉ FORD-DEALER IN UW REGIO

Schurer-Kamphuis Almere

De Strubbenweg 12, Tel. 036 - 533 45 00

Schurer-Kamphuis Lelystad Artemisweg 25, Tel. 0320 - 24 11 11

www.schurer-kamphuis.nl

Consumenten(advies)prijs inclusief btw, bpm en onvermijdbare kosten voor het rijklaarmaken van de auto (bestaande uit een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt, transportkosten, recyclingbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset, lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof), exclusief metallic lak. Drukfouten voorbehouden. © 02-21


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

[47]

MERCEDES S500 4MATIC LANG

door Rob van Ginneken

Naast voorgangers oogt de nieuwe S-klasse moderner en stijlvoller. Bijna sierlijk, als je dat van onze bijna vijf meter veertig lange topklasse limousine kunt zeggen. Hij steekt bij mij voor de deur bijvoorbeeld nog snaaks een bumperlengte buiten mijn toch best redelijke parkeerplek uit. Mercedes koos voor de test namelijk de S500 4Matic Lang uit.

naar de prijs valt dan steevast een stilte… Déze staat in de lijsten voor 187 duizend euro. Dressed to impress. Mocht dat bezwaarlijk zijn, dan kan het ook voor dik 130 mille. Met de ‘gewone’ twee decimeter kortere S-klasse is - geloof me - nog steeds heel weinig mis! In de huidige tijd lijkt de superlimousine misschien een anachronisme. Hij mikt op doelgroepen die in een andere wereld leven. De lat heel hoog leggen. Door die bril gezien is het een voltreffer met talloze troefkaarten. De nieuwe S-klasse rijdt subliem, voelt op de weg soeverein aan en biedt een onovertroffen

Foto’s: aangeleverd

AUTO ZAKEN

ZAKEN

Oase van verwennerij

Achterin zet hij nieuwe mijlpalen. Logisch, want de S-klasse is bij uitstek een auto is voor directie, topmanagers, machthebbers en gefortuneerde user choosers. Mobiliteit met vijf sterren, zogezegd. Ook ‘gechauffeerd’. Klimaatregeling en comfort zijn net als voorin subliem. De zitruimte overdadig en de beschikbare uitrusting zweemt naar het bizarre. Je zakt er weg in een elektrisch verstelbare relaxfauteuil, met een extra zacht kussen bovenop de hoofdsteun. Mocht je de moede ogen even willen sluiten om een zakendeal te overpeinzen. Werken kan ook. Op de rug van de voorstoelen vind je twéé grote beeldschermen. Plus een uitneembare tablet in de middenarmsteun. Alle bedieningsfuncties kun je van de achterste beeldschermen letterlijk naar een andere swipen. Ook van en naar het breedbeeldscherm voorin dus. En van daaruit terug. De bediening werkt in tegenstelling tot verreweg de meeste concurrenten uitstekend. Zowel op het scherm en de toetsen als via alle mogelijke gesproken commando’s. Dit is de norm: connectiviteit, digitale communicatie en infotainment met een hoofdletter C!

Ook rijdersauto

Kennelijk stoort zijn machtige uitstraling omstanders niet echt. Dat is knap gedaan. Tijdens het fotograferen stoppen al dan niet toevallig passerende autorijders om ‘hem’ - zichtbaar onder de indruk - te besnuffelen en selfies te maken. Na die ene onontkoombare vraag

C O L U M N

kwaliteit van uitrusting, afwerking en comfort. In een tijdperk van elektrificatie en duurzaamheidstrends kun boeiende bomen opzetten over de vraag of hij inderdaad ‘de beste auto ter wereld’ is. Het is maar hoe je het bekijkt.

Dat wil overigens zeker niet zeggen dat de ‘S’ geen spreekwoordelijke rijdersauto is. Integendeel. Je vermoedt voor het wegrijden een soort slagschip, maar krijgt dankzij de enorme kracht, de vierwielaandrijving en vooral de tamelijk unieke actief meesturende achterwielen echt iets héél anders. Ondanks zijn formaat en [vervolg op pagina 49]

>

HARDE HERSTART VOOR DE AUTOWERELD

Foto: Marco ter Beek

� � �

Columnist Hans van Sunder heeft zijn pen neergelegd om het zonder twijfel niét rustiger aan te doen. Ik schat dat wandel- en golfschoenen regelmatig worden aangetrokken. Het is hem als gewaardeerd en vele jaren bevriend collega zeer gegund. Het moment heeft een zekere symboliek. Mijn eerste column komt op een moment dat de autowereld een nieuw boek hoofdstuk openslaat. De revolutie draait op het oog om elektrificatie, maar speelt zich in feite vooral op industriële schaal af. Een strategisch herstart. Nieuws rond overnames, fusies, consolidatie,

samenwerking en terugtrekkende bewegingen is aan de orde van de dag. Dat gebeurt tegen de achtergrond van opkomende startups en onder de slagschaduw van automobielambities bij tech-giganten als Apple. Juist die opmars van ‘makkelijker’ te produceren elektrische mobiliteit verlaagt de drempel voor nieuwe spelers. En wat ‘Apple & Co’ betreft: auto’s zijn letterlijk steeds meer rijdende en communicerende computers. Terwijl ‘data’ volgens kenners het nieuwe verdienmodel van de toekomst vormen. Zoals dat bij de smartphone al zo is. Een miljardenbusiness. Hoe hoog de druk oploopt wordt treffend geïllustreerd door de oprichting van Stellantis. Dat haar brievenbushoofdkwartier overigens in Amsterdam heeft. Wie, zegt u? Neem van mij aan dat we er allemaal mee te maken krijgen. Je hebt het immers over een samengaan van de PSA Groep met die van het Italiaans-Amerikaanse FCA. De vierde grootste autoproducent ter wereld daardoor, met veertien klinkende automerken plus talloze andere activiteiten.

Ze vergroten hun overlevingskansen door samen op te trekken. Schaalgrootte is de sleutel. Profiteren van gezamenlijke inkoop en R&D, het delen van de kostbaarste componenten en motoren, gestroomlijnde distributie en wat ze eufemistisch ‘nieuwe services’ noemen. Ook wel ‘online-sales’. Denk aan abonnementsconstructies, deelauto- en private lease providers en de andere al aangestipte nieuwe verdienmodellen. Het heeft de toekomst. De rol van autobedrijven verandert. Hoe precies hangt nog boven de markt, maar zoals Aigline James, directeur Groupe PSA Nederland zegt: “Als fabrikant zien we zeker de noodzaak van een dealernetwerk. De meeste klanten willen een auto zien en testen. Dealerbezoek is essentieel en dat geldt natuurlijk ook voor de rol bij de aftersales.” Interessante tijden. Voer voor heel wat toekomstige columns!

Rob van Ginneken

Mobiliteitsjournalist autozakenrobvanginneken@gmail.com


HAARSCHERP DRUKWERK

Milieubewust en haarscherp drukwerk

Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude +31 20 3980808

r o t a t i e d r u k

Media

Rotatiedruk

Verspreiding

rotatiedruk@rodi.nl www.rodirotatiedruk.nl


UITGAVE 1 | FEBRUARI 2021

auto zaken

ZAKEN

[49]

> [vervolg van pagina 47] vetrolletjes is het een auto die met speels gemak presteert. De testauto biedt een afgeregelde top van 250 en een sprint naar 100 in vijf tellen. Met speels gemak, mede door de fantastische 9G-Tronic negenversnellingsautomaat. Als je een béétje meedenkt helpt die ook om het verbruik binnen de perken te houden.

‘Veel van zijn techniek zullen we terugzien in latere volume­ modellen’

Gemiddeld 7,8 liter op 100 kilometer bij een doorsnee rijstijl is gewoon knap gedaan. Verrassender nog: in stad en op de parkeerplaats stuurt en draait hij verbijsterende

kort. Letterlijk als een handzame A-klasse. Vervolgens ontpopt de S zich op slingerende binnenwegen als zeer wendbaar en dartelt desgewenst over rotondes en afritten. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Met een 436 pk sterke zescilinder in het vooronder laat de S500 weinig te wensen over, met – toch even zeuren – de mogelijke uitzondering van het geluid onder volle acceleratie. Dan mag hij iets stiller zijn. Natuurlijk ontgaat het je achter het stuurwiel niet dat je met bijna twee ton gewicht jongleert. Maar de geavanceerde vering en ‘actieve multicontourstoelen’ zorgen voor dynamiek en een solide zitpositie. In een vlot genomen bocht beweegt de juiste stoelwang namelijk naar binnen, alsof Rico Verhoeven je met een volle hand tegenhoudt. Wennen, maar het zorgt ervoor dat je solide in je fauteuil zit. Alles bij elkaar een nauwelijks te overtreffen auto als raffinement, klasse en comfort de doorslag geven.

Ook goed nieuws voor ‘ons’

9.2

• BMW & MINI specialist • Voor Flevoland en ‘t Gooi • BMW & MINI occasions

ellen Klanten vert ngen eli 2356 beoord

• Voordeliger dan de dealer

LEASE EN SHORTLEASE ONDERHOUD

Omroepweg 15, Almere, 036 534 65 50 www.garageroos.nl

Niet iedereen heeft dik 133 mille beschikbaar, maar het goed nieuws is dat hij toch een veel groter publiek aangaat. De S-klasse is traditioneel ‘technologiedrager’ van Daimler. Futuristisch ogende systemen uit voorgaande generaties zitten nu in veel alledaagser automodellen. Of dat ook geldt voor de ontspannendeen vitaliserende programmatuur lijkt me de vraag. Massagemogelijkheden door de schier koninklijke bestuurdersstoel worden gecombineerd met relaxende of juist opwekkende geluiden. En lichttherapie op de beeldschermen. Andere zaken zijn belangwekkender. De fantastische informatie- en entertainment techniek is bijvoorbeeld uitgebreid met een augmented reality projectie. Informatie en koersbepalende hulplijnen verschijnen virtueel in jouw zichtlijn buiten. En wat dacht u van hyper geavanceerde LED-koplampen met 2,6 miljoen lichtpuntjes, die alle objecten haarscherp en zonder verblinden aanstralen? Eentje die zeker zal doorkomen is de voorbereiding voor ‘Level 3’ autonoom rijden. Zo gauw ‘Europa’ zijn zaakjes voor elkaar heeft, kan de S veel meer zelfrijdend zijn pad zoeken. Zoals andere modellen dat later ook meekrijgen. Denk ook aan de wereldprimeur van speciale kubusairbags achterop de voorstoelen, die de kostbare achterpassagiers bij een crash opvangen. Dat wordt aangevuld met een zijdelingse bots-bescherming die de hele auto vlak voor de klap via het veersysteem wat optilt. Zodat je niet in de deuren maar juist op de berensterke dorpelbalken wordt geraakt. De S-klasse brengt zodoende de toekomst van het autorijden in beeld… < Meer informatie: www.Mercedes-Benz.nl


[30 50]

UITGAVE 6 5 DECEMBER 2020 1 | JANUARI FEBRUARI2021 2021

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

GA R AG E B OX . D I R EC T: GARAGEBOX.DIRECT:

B E D R I J F S P R O F I E L

De naar verwachti verwachting De nieuwe nieuwe locatie locatie wordt naar ng

MEER RUIMTE VOOR MINDER GELD

11 februari de SplijtSplijtfebruari 2021 opgeleverd aan de bak weg 54G zoek naar naar meer meer bakweg 54G te te Almere. Op zoek ruimte dan naar naarJaimy Jaimy ruimtevoor voor minder minder geld? Bel dan Steenmeijer. graag persoonlijk persoonlijk Steenmeijer. Hij Hij vertelt u graag wat kan betekenen. betekenen. wat Garagebox.direct Garagebox.direct voor u kan Mail Mailof ofbel belnaar: naar: 0800-2092 0800-2092of jaimy@garagebox.direct. of jaimy@garagebox.direct.

Vanaf 1 januariOp inonze de verhuur! website www.garagebox.direct Oponze website www.garagebox.direct

Almere garagepark rijker. OpOp bedrijventerrein Poldervlak in Almere BuitenBuiten wordt Almereisisvanaf vanaf11februari februarieen eennieuw nieuw garagepark rijker. bedrijventerrein Poldervlak in Almere momenteel gebouwdgebouwd aan 65 spiksplinternieuwe garageboxen. Uniek aan deze boxen het boxen feit datisde boxen wordt momenteel aan 65 spiksplinternieuwe garageboxen. Uniek aan isdeze het feit geïsoleerd zijn en extra ruimte door het plaatsen eenhet verdieping. dat de boxen geïsoleerd zijnhebben en extra ruimte hebbenvan door plaatsen van een verdieping.

download uitgebreide brochure. downloadu onze u onze uitgebreide brochure.

BOX ZILVER

AL VANAF € 245,was snel gemaakt toen het bedrijf wilde uitbreiden. Steenmeijer vertelt: “Als er een stad is in Nederland EX BTW PER MAAND. met groeimogelijkheden, dan is het Almere. Het

inwonersaantal groeit en er is veel bedrijvigheid.

- Meer ruimte doormiddel van een We zolder hebben dan ook bewust gekozen voor het - Volledige geïsoleerde garageboxen bedrijventerrein Poldervlak in Buiten. Naast dat er - Beste beveiliging van Nederland veel ruimte is, is het ook goed bereikbaar, iets dat voor bedrijven belangrijk is. De ruimtes zijn geschikt voor allerlei soorten branches. Zo worden er boxen gehuurd door Zzp’ers, mkb’ers, fotografen, kleine bouw­ bedrijfjes en schilders. Maar ook particulieren die goed geïsoleerde en beveiligde opslag willen, kunnen bij ons terecht. Onze slogan is niet voor niets: Meer ruimte voor minder geld. Wie wil er nu niet de beste kwaliteit voor de scherpste prijs? <

Foto’s: aangeleverd

SPOORDREEF 20-26 | 1315 GP ALMERE | 036-5259627

Nummer 4 2020 Almere Zaken.indd 42-43

De locatie in Almere biedt drie type boxen aan, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

BOX ZILVER

• Oppervlakte: 18 m2 • Doorrijhoogte: 3,25 m • Doorrijbreedte: 2,5 m • Inhoud: 65 m3 • Afmetingen: 3 m (breedte) x 6 m (lengte)

BOX GOUD

• Oppervlakte: bruto 36 m2, 18m2 beneden en bruto 18 m2 als zolder • Doorrijhoogte overheaddeur: 2,7 m • Doorrij breedte overheaddeur: 2,5 m • Totale inhoud garagebox: 95 m3 • Afmetingen: 3 m (breedte) x 6 m (lengte) begane grond • Afmetingen: 3 m (breedte) x 6 m (lengte) zoldervloer

BOX PLATINUM • Oppervlakte:

bruto 36m2, 18m2 beneden en bruto 18m2 als zolder • Doorrij hoogte overheaddeur: 2,7 m • Doorrij breedte overheaddeur: 2,5 m • Totale inhoud garagebox: 95 m3 • Afmetingen: 3 m (breedte) x 6 m (lengte) begane grond • Afmetingen: 3 m (breedte) x 6 m (lengte) zoldervloer

“We zijn druk bezig met de aanbouw van het park,” vertelt Jaimy Steenmeijer, projectleider bij Garagbox. direct. “Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons een garagebox huren, en hoewel we nog in aanbouw zijn, loopt het storm en hebben we nog maar een paar boxen te huur voor de opening op 1 februari 2021.” Het unieke concept van Garagebox.direct kenmerkt zich door de toepassing van de extra verdieping in de garageboxen. Op deze manier wordt er twee keer zoveel ruimte gecreëerd. En zijn deze garageboxen volledig geisoleerd, omdat zij gebouwd zijn met de geïsoleerde wand en dak bedekkingsplaten van Finish Profiles Group uit Purmerend. De nr. 1 in kwalitatief hoogwaardig staal en coatings. Daarnaast is er 24/7 live toezicht op het park. Garagbox.direct heeft al parken in Gemert en in Purmerend. De keus voor een derde locatie in Almere

Te Te koop, koop, te te huur huur garageboxen garageboxen met met zolder zolder in in Almere Almere

EMAIL : INFO@GARAGEBOX.DIRECT | TEL : 0800 20 WEBSITE: WWW.GARAGEBOX.DIRECT

Finish Frame Advertentie - a4 (227 mm x 351 mm).indd 1

Te Te koop, koop, te te huur huur garageboxen garageboxen met met zolder in Almere


AL 29 JAAR! Industrieterrein Gooise Kant Antennestraat 20, Almere (036) 536 55 35

LEVERING, MONTAGE, REPARATIE & ONDERHOUD ALLE TYPE BINNEN- EN BUITENZONWERING www.sun-select.nl

www.luxaflexdealeralmere.nl

SPOORDREEF 20-26 | 1315 GP ALMERE | 036-5259627


CREATIVE CAMPUS

DÉ PLEK VOOR DE CREATIEVE ONDERNEMER

De Creative Campus aan de Bolderweg 2 in Almere is een inspirerende en industriële locatie voor creatieve ondernemers. Wij ontzorgen u met tal van faciliteiten, zoals een post- en pakketservice, vergaderfaciliteiten en een gastvrouw op locatie. Wordt dagelijks geïnspireerd door de vele grote en kleine bedrijven op dit complex of ga de samenwerking aan via onze gratis netwerk community. Starten of uitbreiden in deze turbulente tijden is natuurlijk spannend, maar MAC3PARK weet wat ondernemen is en wij denken graag met u mee door flexibele voorwaarden aan te bieden. We beschikken over ruimtes vanaf 20m2.

info@mac3park.nl

Te huur • Werkplaats/atelier met apart kantoor • 405 m2 • Eigen keuken • Industriële look Nieuwsgierig naar deze óf een andere ruimte? Bel ons voor een vrijblijvende rondleiding op de campus.

0320 - 28 69 69

wwww.mac3park.nl

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Zaken Februari Week 7 -2021  

Geplaatst Almere DEZE WEEK , Almere Zaken

Almere Zaken Februari Week 7 -2021  

Geplaatst Almere DEZE WEEK , Almere Zaken