__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 33

C O L U M N

[33]

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

SAMENWERKING ALMERE CITY FC John Bes is algemeen directeur van Almere City FC en lid van de Floriade Business Club. Binnenkort wordt een samenwerking met Floriade ondertekend. John Bes voelt veel verbondenheid met Floriade.

De Expo krijgt steeds meer vorm en inhoud. De lokale en regionale betrokkenheid is groot: van Flevofood op het gebied van lokaal en regionaal voedsel, CAPH met afvalverwerking en Fruithandel Smits tot Het Huis van de Vrede en het Kunstpaviljoen. Het Food Forum opent dit voorjaar al. Het is dé plek waar ondernemers, studenten en onderzoekers elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën genereren over het voedselsysteem van de toekomst. Aeres Hogeschool Almere heeft het hoogste punt bereikt. Floriade blijkt een ideale showcase voor de Bruggencampus Flevoland-Floriade en toont hoe een nieuwe aanpak leidt tot innovaties. De inrichting van het Arboretum is in volle gang. Ruim 2.300 bomen zijn geplant. De vaste planten, heesters, bloemen en bollen zijn de grond in. Jacqueline van der Kloet en Niek Roozen zijn volop bezig met de beplantingsplannen voor boulevard, centrale plein en de busbanen. Firma Boogaart plant het voorterrein met 471 populieren; een typisch Almeerse boom. De aanleg van de kabelbaan is gestart. Het Dobberend Bos drijft op het Weerwater bij Floriade. En er komt meer kunst. Met lokale, nationale en internationale makers werkt Floriade aan een cultuurprogramma dat ook inspeelt op de ontwikkelingen in de tuinbouw, de toekomst van de Groene Stad en de natuur. Internationaal is het enthousiasme en de belangstelling voor de Expo en Almere groot. Touroperators zien uit naar de verkoop van dit highlight in Nederland en Almere in 2022. De 40 deelnemende landen komen uit Azië, Afrika en Europa. Binnenkort presenteert Indonesië haar deelname. Lokale ondernemers hebben zich verbonden aan de Floriade Business Club of aan Floriade als Supporter. We zijn in gesprek met potentiële partners. We werken aan zakelijke arrangementen en partnerships voor ondernemers om inspirerende evenementen te houden op de Expo en elkaar te kunnen ontmoeten en elkaar via Floriade te versterken. Voor ondernemers in en rond Almere en de gemeente Almere is het van belang zich voor te bereiden op de vraag “Wat gaan wij de bezoekers nog meer bieden dan Floriade om hen te binden aan onze mooie stad?” Voor alle betrokkenen is het zaak om Almere goed in de pers te krijgen en de kansen die Almere biedt te laten zien. Met elkaar bouwen we aan een unieke plek voor Almeerders, ondernemers en bezoekers. Samen op naar de Expo in 2022!

Pieter Cloo

Directeur Floriade Expo 2022

WASTE EXPERIENCE CENTRE BIJ FLORIADE EXPO 2022 Bakfietsen die plastic verwerken, slimme afvalbakken op zonnecellen, vergisters die etensresten omzetten in gas en meststof. Het scheiden van afval leuk maken en (zwerf)afval zoveel mogelijk voorkomen. We spreken daarover met Floriade Business Club-lid en Supporter Bert-Jan van der Woude van Circulair Afvalmanagement Phoenix (CAPH). Bert-Jan is projectleider Afval- en Secundair Grondstoffenmanagement bij Floriade en bezig met het afvalen grondstoffenplan van de Expo. “Mijn collega Gerrit Tol en ik komen van een afvalinzamelaar, daar gaat het om het zoveel mogelijk inzamelen van afval. Ons streven is meer aan de kant van de klant te gaan zitten, het afval te voorkomen en proberen zoveel mogelijk grondstoffen uit afval te halen. We onderzoeken hoe het ophalen van het afval zo slim en efficiënt mogelijk kan, met zo min mogelijk bewegingen. We kijken naar de beste eindverwerkers zo dicht mogelijk bij de Expo. Zo gaan we ook samenwerken met Save Plastics.” Op het Floriade-terrein wordt gebouwd aan een duurzame pilotwoning met bouwstenen van 93% gerecycled

plastic afkomstig van Almeers huishoudafval. Er komen tijdens de Expo bakfietsen die het plastic afval ophalen en vermalen tijdens de rit, zodat Save Plastics verder kan bouwen en bezoekers een aandenken kunnen printen. Er wordt gewerkt aan een Waste Experience Centre bij Floriade, waarbij afval zo innovatief en efficiënt mogelijk wordt gebruikt en verwerkt om verspilling tegen te gaan. Zo bouwt CAPH mee aan de groene stad en aan het Floriade-thema ”Growing Green Cities”. <

GROENE MOBILITEIT Floriade heeft samen met Arcadis, Doppelmayr/Garaventa Group, Gemeente Almere en andere externe partners een ambitie op groene mobiliteit. Een belangrijk speerpunt dat past bij het thema “Growing Green Cities”. Groen en duurzaam vervoer om grote steden leefbaar te houden. Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling presenteert Floriade verschillende groene mobiliteitsoplossingen. Hiervan is de kabelbaan er één. Een ritje naar en door de toekomst! De kabelbaan past goed bij het thema ‘Growing Green Cities’, omdat het een duurzaam transportmiddel is met een gering elektrisch energieverbruik en hoge efficiëntie qua infrastructuur. Met slechts 2 stations en 7 masten over een lengte van 850 meter neemt het minimale ruimte in beslag. Bovendien krijgt de kabelbaan een

herbestemming na de ontmanteling op deze Expo. Ook biedt de kabelbaan onze gasten een unieke attractie, waarmee ze in een kort tijdbestek het 60 hectare grote Floriade-park doorkruisen en tegelijkertijd rustig genieten van de landschapsarchitectuur, die van bovenaf duidelijk te zien is. <

VOOR DE BEZOEKERS EEN ATTRACTIE, VOOR FLORIADE EN ALMERE EEN VOORBEELD VAN GROEN DUURZAAM VERVOER.

Artist impression kabelbaan

FLORIADE EXPO 2022

en dat nodig is om uiteindelijk succesvol te zijn als club, respectievelijk als evenement. Dat eventuele succes straalt vervolgens weer positief af op de stad en de inwoners. Deze wisselwerking moet optimaal zijn en het is goed dat we elkaar daarbij kunnen helpen. We zitten wat dat betreft hetzelfde in de wedstrijd.” <

Foto: Bert-Jan van der Woude

SAMEN OP WEG NAAR

“Dat heeft alles te maken met het feit, dat ik vind dat een grote groeiende stad als Almere een goede betaald voetbalorganisatie verdient, maar ook een groot internationaal evenement als Floriade. Dat past bij de stad en bij de ontwikkeling van de stad. Die verbinding zit voornamelijk in het feit dat we allebei afhankelijk zijn van het draagvlak, dat we daarvoor creëren in de stad

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Zaken Februari Week 7 -2021  

Geplaatst Almere DEZE WEEK , Almere Zaken

Almere Zaken Februari Week 7 -2021  

Geplaatst Almere DEZE WEEK , Almere Zaken