__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 17

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

[17]

Foto: Marco ter Beek

ACTIEVE(RE) ROL VBA OP BEDRIJVENTERREINEN Bert-Jan van der Woude is het VBA Bestuurslid met in zijn portefeuille de bedrijventerreinen in Almere. Vandaar de actuele stand van zaken en welke rol de VBA hierin kan vervullen.

TECHNOLOGIE LEADING!? • • • Het afgelopen jaar is de technologie steeds belangrijker geworden in ons dagelijkse en sociale leven. Voor sommigen een zegen en dan bedoel voornamelijk de Tech bedrijven die garen spinnen bij deze crisis, maar tegelijkertijd blijkt ook de keerzijde. Ik bedoel niet zo zeer de gevoelige gevolgen zoals datalekken of criminele hacks, maar dat de mens bovenal een sociaal wezen is en dat intermenselijk contact louter door middel van technologie in veel gevallen onvoldoende is om niet alsnog in een sociaal isolement te raken.

Bert-Jan: “Een aantal bedrijventerreinen in Almere hebben momenteel echt te lijden onder verwaarlozing, criminaliteit, of ondermijning. Helaas is het bevoegd gezag niet in staat om voldoende personele inzet te leveren voor een goede handhaving. Gelukkig is het camera bewakingssysteem van de SBBA (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere) zo goed als klaar. Hiervan gaat naast een grotere pakkans van overtreders ook een preventieve werking uit.

Juist de jongeren geven dit aan en ik zag daarin de bevestiging dat we nog heel ver verwijderd BOX PLATINUM zijn van een wereld waarin we alleen contact met elkaar zullen hebben via computers, robots en andere (nu nog onbekende) technische apparaten. Ons sociale karakter zal zo’n wereld nog niet toelaten. Uiteindelijk willen we elkaar gewoon in het echt zien, voelen en ervaren.

Doordat er op dit moment geen vestigingsbeleid is, ontstaat er wildgroei van kleine bedrijven met soms onduidelijke activiteiten op bijvoorbeeld de Markerkant. De gemeente staat op die plek geen uitbreiding van retail of detailhandel toe en hierdoor is er ook een gebrek aan sociale controle. Dit verhoogd ook de kans op ondermijning of andere criminele activiteiten”.

Herstructurering bedrijventerreinen

“De SBBA heeft, net als de Gemeente Almere, als thema: Schoon Heel en Veilig en heeft de wens uitgesproken dat de samenwerking met de VBA op die Bedrijventerreinen effectiever zou kunnen. Naar mogelijkheden om dit te optimaliseren wordt gezocht. Op Bedrijventerrein De vaart is men bijvoorbeeld actief met een werkgroep van ondernemers en gemeente Almere om te kijken welke vorm van herstructurering mogelijk is. Grote opgave blijft verduurzaming. Een opgave die wij als VBA zien, is het verkleinen van de afstand tussen politiek en bedrijfsleven. Deze afstand is in de optiek van de VBA nog steeds te groot en te abstract. De VBA is een vereniging van, voor en door ondernemers en één van de activiteiten die gepland staat is bijvoorbeeld het organiseren van een (bus) tour met verantwoordelijke ambtenaren over de industrieterreinen en vertegenwoordigers van de bedrijvenkringen. Helaas kan deze actie pas plaatsvinden als de ontwikkelingen als gevolg van het Coronavirus dit toelaten”. <

Uitzonderingen natuurlijk altijd daargelaten.

Kimberley Valentien Voorzitter VBA

V B A V R I J W I L L I G E R VA N D E M A A N D :

JIM VAN DER WARDT

Een maandelijks terugkerend item binnen het netwerk van de VBA is de rubriek Vrijwilliger van de Maand. Een vereniging als de VBA heeft haar fundament in alle actieve vrijwilligers en daarom vinden we het belangrijk om te weten wie onze actieve vrijwilligers zijn. Wat doen ze in het dagelijks leven, wat zijn hun hobby’s en waarom vinden ze het belangrijk om actief te zijn binnen de Vereniging Bedrijfskring Almere. Een goed voorbeeld van zo’n actieve duizendpoot is Jim van der Wardt: niet alleen lid van de Themakring Onderwijs & Arbeidsmarkt, maar ook actief binnen de Themakring Innovatie in Vastgoed. Het woord is aan Jim…

JIM VAN DER WARDT, INITIATOR MAKERS VAN ALMERE.

Makers van Almere

“Al meer dan 30 jaar woon ik in Almere, maar vooral de laatste 3 jaar ben ik de stad pas echt gaan ontdekken. Na 17 jaar met veel plezier in verschillende HR rollen te hebben gewerkt in internationale organisaties, ging ik op zoek naar iets anders. Als hobby was ik al geruime tijd van12-06-19 alles aan 15:39 het maken van hout, leer en metaal en meer en meer kwam ik in contact met andere creatieve geesten in Almere. Om deze rijkdom voor mijzelf en anderen te vangen startte ik een lijst met Makers op Instagram onder de naam: Makers van Almere.

Samen met mijn eigen wens mooie producten te maken, bleken dit mooie ingrediënten voor het starten van mijn eigen bedrijf.

TheCrazySmile

Vanuit TheCrazySmile ontwerp en maak ik duurzame presentatiemiddelen, geschenken en toegepaste kunst. Bij voorkeur werk ik met natuurlijke materialen zoals

Creatieve etalage

Makers van Almere is de digitale etalage van creatief Almere. Al snel na de start bleek dat er grote vraag was naar contact met lokale makers. Vanuit organisaties, de Gemeente en evenementen komt regelmatig de vraag om te verbinden, te ontwerpen of te maken.

THECRAZYSMILE - GESCHENKEN EN TOEGEPASTE KUNST.

hout en leer. Liefst van lokale afkomst en/of door oude materialen een nieuw leven te geven. Leuk voorbeeld hiervan is het bedankje dat ik voor alle vrijwilligers van de VBA mocht maken in 2020. Deze heb ik gemaakt van Almeers eikenhout en oude walbeschoeiing.

VBA

Ik zoek graag de verbinding met lokale organisaties en scholen om te kijken hoe we onze directe omgeving leuker en duurzamer kunnen inrichten. Mijn zoektocht bracht mij 2 jaar geleden ook bij de VBA, waar ik deelneem aan de themakringen: Innovatie in vastgoed en Arbeidsmarkt & Onderwijs. <

GROEI

092

C O L U M N

Wilt u lid worden van de VBA en met ons meegroeien? Laat het weten via ons secretariaat: 036 533 83 93, info@vba-almere.nl of onze relatiemanager Hank Ydema: 06 14 998 429, relatiemanager@vba-almere.nl

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Zaken Februari Week 7 -2021  

Geplaatst Almere DEZE WEEK , Almere Zaken

Almere Zaken Februari Week 7 -2021  

Geplaatst Almere DEZE WEEK , Almere Zaken