__MAIN_TEXT__

Page 1

J A A R G A N G

9

A L M E R E Z A K E N I S H E T M A G A Z I N E V O O R O N D E R ­N E M E N D A L M E R E

U I T G A V E 5 DECEMBER 2020

[09]

Adjiedj Bakas: De toekomst na corona

[15]

Maaike Veeningen: Het was een ongekend jaar voor Almere

[21]

Pieter Cloo: Ondernemers profiteren door Floriade

[27]

[04] 1 januari in de verhuur! PieterVanaf Elbers, CEO van KLM:

‘ Almere heeft genoeg om meer lef te tonen’ BOX ZILVER

AL VANAF € 245,EX BTW PER MAAND.

- Meer ruimte doormiddel van een zolder - Volledige geïsoleerde garageboxen - Beste beveiliging van Nederland

BOX PLATINUM

Hoe is het nu met… Nathal van Rijn

Omroepweg 15 Omroepweg 15 1324 KT Almere 1324 KT Almere 036 534 65 50 036 534 65 50 LEASE EN SHORTLEASE info@garageroos.nl ONDERHOUD info@garageroos.nl www.garageroos.nl Omroepweg Omroepweg 15 15 www.garageroos.nl 1324 KT Almere 1324 KT Almere 036 036 534 534 65 65 50 50 info@garageroos.nl info@garageroos.nl

Uw persoonlijke adviseur voor Drukwerk • Signing

EMAIL : INFO@GARAGEBOX.DIRECT | TEL : 0800 2092 printinggroup.nl WEBSITE: WWW.GARAGEBOX.DIRECT

Te Te koop, koop, te te huur huur garageboxen garageboxen met met

Finish Frame Advertentie - a4 (227 mm x 351 mm).indd 1

036 547 45 40 12-06-19 15:39


Huis-aan-Huis, per wijk of stadsdeel

Uw folder, krant of flyer verspreiden in Almere Dan kan bij ons!

Wij verspreiden uw folder/flyer gelijk met de krant Almere DEZE WEEK in een door u geselecteerde wijk of stadsdeel. Bij ons verdwijnt uw drukwerk niet tussen vele andere folders.

Wij zijn uw specialist in o.m.

Wij staan garant voor de verspreiding van uw drukwerk en al ruim 14 jaar verspreiden wij de krant Almere DEZE WEEK.

arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, huurrecht, letselschade en strafrecht

DĂŠ grootste regionale huis aan huisverspreider van Nederland Verspreiding in: Flevoland, 't Gooi, Utrecht en groot Amsterdam

De Steiger 187, 1351 AT Almere-Haven, T: 036-522.99.72

www.dedrukwerkverspreiders.nl


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

Al acht maanden schrijf ik in deze column voor Almere Zaken over corona. Ik ontkom er helaas niet aan om elke keer weer stil te staan bij de effecten van deze crisis. Als ik met ondernemers spreek, is dit nog steeds het belangrijkste onderwerp. Omgaan met onzekerheden is voor hen op zich niets nieuws. Een goed antwoord vinden op onzekerheden en veranderende omstandigheden, maakt een goede ondernemer. Maar de coronacrisis confronteert ons met een ongekend grote onzekerheid, op een manier die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Vanaf het begin van de crisis zijn we met ondernemers om tafel gegaan. We hebben gekeken hoe wij, als gemeente, hen het snelste en meest effectief konden ondersteunen. We hebben een aantal maatregelen genomen die een deel van die onzekerheid wegnemen en die nadelige effecten van de crisis wat verzachten. Recentelijk werd duidelijk dat er mogelijk op niet al te lange termijn één of meerdere vaccins op de markt gaan komen. Ik denk dat ik niet de enige ben geweest die een klein sprongetje maakte bij het horen van dit nieuws. Hoe mooi zou het zijn als we komend jaar weer langzaamaan terugkeren naar normaal? De grote vraag is alleen: welk normaal? Welk effect heeft de coronacrisis gehad op onze economie en ondernemers? Hoe en waar pakken we de draad straks weer op? Hoe snel kunnen we mensen vaccineren? En hoe lang werkt het? Deze crisis heeft ons in elk geval geleerd dat we snel in staat zijn in te spelen op grote veranderingen. Wie had een jaar geleden gedacht dat de digitalisering van organisaties zo snel zou gaan? Van de een op de andere dag zijn we ‘virtueel’ gegaan. Met thuiswerken, digitaal werken en vergaderen en het organiseren van webinars. Het is nu heel snel, heel normaal geworden. Dat biedt kansen voor de ICT sector in Almere. Ook voor de Start-ups en Scale-ups in Almere zijn er mogelijkheden. Zij zijn bij uitstek de aanjagers van slimme innovaties. En dat zien we

PA RT NE R S VAN

ALME RE

V ISIE VA N

D E

[03]

WET H OU DE R

Welk normaal? terug. Ik spreek ondernemers die in de coronacrisis nieuwe technologische oplossingen bedenken, en daarmee nieuwe kansen pakken. Ook dat gebeurt in deze tijden. Wat ook eens te meer duidelijk is geworden dat omscholing belangrijker is geworden dan ooit. In de horeca en entertainmentsector ligt het werk grotendeels plat. In de ICT en logistieke sector is juist meer werk dan voorheen. Werkgevers zitten nog steeds te springen om goed opgeleid personeel. Vanuit de gemeente zijn we samen met de ICT sector versneld een omscholingstraject gestart, 15 mensen zijn vorige maand al begonnen en leren nu voor een baan in de ICT. Terug naar de ondernemers en het effect van de coronacrisis. Ik ben ongelooflijk trots op de veerkracht, de creativiteit en het ondernemerschap die ik de afgelopen maanden heb gezien bij Almeerse ondernemers. Het is bewonderenswaardig hoe zij met deze crisis zijn omgegaan. Uit al die onzekerheden zijn hele nieuwe kansen ontstaan, waar creatieve ondernemers handig op hebben ingespeeld. Voor andere ondernemers is het wachten op een versoepeling van de maatregelen. We hebben al veel moeten doorstaan en overwinnen de afgelopen maanden, maar als ik zie dat er nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan, geeft dat wel vertrouwen voor de toekomst. <

Maaike Veeningen

Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

ZA KEN

CO LO FO N De redactie van Almere zaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. @almerezakennl /almerezakennl Almere Zaken www.almerezaken.nl

Uitgever Rodi Media Midden Nederland Transistorstraat 51-a 1322 CK, Almere Tel 036 82 00 240 Redactie Marcel Beijer Berlinda Hendrikse Robert Mienstra Petra Onderwater redactie@almerezaken.nl Tel 036 84 50 027 Advertenties Ron Broertjes Martin van Feggelen Theo Bouwman Karin Kempe Tel 036 82 00 240 advertenties@almerezaken.nl

Fotografie Fred Rotgans Marco ter Beek Mona Alikhah Ontwerp en opmaak Ton Sampiemon Ineke van Oostrom Oplage 10.000 exemplaren Verschijning 6x per jaar Week 7 - 16 - 23 -35 - 43 - 50 Verspreiding: Per post naar bedrijven volgens kwalitatieve database in Almere.

Gratis exemplaren worden ook via geselecteerde partners op afhaallocaties aangeboden. U kunt Almere Zaken ook digitaal ontvangen. Vraag dit aan via email via: info@almerezaken.nl Druk Rodi Rotatie www.rodimedia.nl Almere zaken is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieu-vriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02 en KVGO.


[04]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

P I E T E R E L B E R S , P R E S I D E N T- D I R E C T E U R K L M :

‘Almere heeft genoeg om meer lef te tonen’ Hij noemt zichzelf liever een realist dan een optimist. Toch kan Pieter Elbers, president-directeur van de KLM, omschreven worden als iemand die – zeker in deze moeilijke tijd – liever positief naar mogelijkheden kijkt. Almere Zaken sprak met Elbers, die al 15 jaar in Almere woont en een duidelijke visie heeft, zowel op zijn bedrijf, alsook op de stad Almere.

tekst: Berlinda Hendrikse foto’s: Mona Alikhah

“Ik verwacht dat ondernemers weer zullen gaan reizen”

Het zijn roerige tijden voor de luchtvaart. Net als veel andere internationale bedrijven, ondervindt ook de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij grote gevolgen van de coronacrisis. Pieter Elbers, al 28 jaar werkzaam bij de KLM, waarvan de afgelopen zes jaar als presidentdirecteur, vertelt over de impact van de coronacrisis: “We hebben sinds februari van dit jaar met corona te maken. Iets wat eerst een lokaal probleem alleen in China leek, heeft ervoor gezorgd dat we vanaf ongeveer april met de hele vloot aan de grond stonden. Slechts 10% van onze vliegtuigen kon toen nog vliegen. In de maanden daarna, in het voorjaar en zomer, heeft zich dat weer wat meer opgebouwd. In augustus, september leek het wel weer een beetje de goede kant op te gaan. Maar de nieuwe aangescherpte maatregelen, hier in Nederland maar vooral ook daarbuiten, maakt dat we nog steeds in een heel moeilijke situatie zitten. We zijn

voor de KLM Group (inclusief Transavia) over de eerste 10 maanden van 2020, teruggegaan van ruim 28 miljoen passagiers naar 9 miljoen passagiers, dus dat geeft de ernst wel aan. Als we kijken naar ‘de Corona maanden’ is de terugval nog veel groter.” Toch geeft Elbers aan vertrouwen te hebben dat de steunmaatregelen van het kabinet voorlopig afdoende zullen zijn. “We kunnen met de lening van 3,4 miljard in ieder geval de komende periode vooruit, het geeft ons vaste grond onder de voeten. Wat voor mij belangrijk is, is dat we hiermee wat stabiliteit en rust creëren. Hoe corona zich precies gaat ontwikkelen en hoe snel het herstel precies gaat zijn, weet natuurlijk niemand. Mijn beeld op de lange termijn is dat ik echt geloof in [vervolg op pagina 6]

>


ZAKEN

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

[05]


[06] >

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

[vervolg van pagina 4] de toekomst van de luchtvaart. Ik verwacht dat mensen zodra het kan weer op vakantie zullen gaan, bedrijven zullen weer gaan ondernemen in het buitenland en dus ook weer gaan weer reizen.” “We hebben de afgelopen jaren met de KLM laten zien dat we een businessmodel hebben dat werkt, een bedrijf dat winstgevend kan opereren. Met alle herstructureringen die we tussen 2014 en 2019 gedaan hebben we laten zien dat we weer een goed en rendabel model hebben kunnen bouwen. Nu krijgen we natuurlijk een enorme opdonder. Maar op de lange termijn geloof ik erin dat het weer goed komt. Dat vereist wel moeilijke ingrepen en vergaande herstructurering. Ik denk ook dat de weg naar herstel hobbelig zal zijn, het zal geen lineaire opwaartse lijn worden, maar een proces met steeds drie stappen vooruit en dan weer een stap terug.” Elbers benadrukt hoe belangrijk ons land is voor de luchtvaartmaatschappij. “Een kwart van onze passagiers

“KLM werkt samen met meer dan 100 Almeerse onder­ nemingen”

komt uit Nederland, de resterende driekwart komt uit het buitenland. Maar ook als het gaat om personeel, heeft KLM een groot nationaal belang. Van onze werknemers komt 90% tot 95% uit Nederland. Ook Almere speelt hierin een grote rol. Almere is de derde grote gemeente waar ons personeel woonachtig is, na Amsterdam en de Haarlemmermeer. Dat komt ook door de goede verbinding tussen Almere en Schiphol. Als KLM zijn we de tweede grootste private werkgever in Nederland, met ruim 33.000 werknemers. Dat betekent dat er in Almere ongeveer 1600 mensen werkzaam zijn bij ons, een groot aantal. KLM is wat dat betreft ook een bedrijf waar mensen gemiddeld lang blijven werken. Het bedrijf heeft een sterk eigen cultuur, daarmee lijkt het soms wel op een familie. De belangrijkste kernwaarden daarbij zijn -denk ik toch wel- ondernemerschap, het product, het internationale aspect, dat maakt dat men trots is om bij KLM te werken. Trots op het uniform, trots op de overall, trots op het bedrijf. En dat zorgt voor een enorme verbinding met het bedrijf, dat zorgt voor het blauwe hart. En dat geldt ook voor mijzelf, ik werk al 28 jaar bij KLM en ik vind het nog steeds een mooi bedrijf. Als ik zoals vanmorgen even ga kijken in de hangar en daar de mannen en vrouwen aan de toestellen zie sleutelen, dan voel ik ook die trots om een KLM’er te zijn.” Een van de ruim 1600 werknemers van KLM die woonachtig zijn in Almere, is Elbers zelf. Vijftien jaar geleden kwam de CEO van de blauwe familie in Almere wonen, en woont hier nu naar eigen zeggen, nog steeds tot zijn volle tevredenheid. “Het wonen bevalt ons echt prima. Ik vind zelf de ruimte ongelofelijk plezierig. Mijn gezin woont er heel fijn, dat vind ik belangrijk. Ik ben zelf niet zoveel thuis, omdat ik veel op pad en op reis ben, al is dat nu met Corona natuurlijk wat minder. Almere is echt een plek om goed als gezin te wonen, voor scholen, sportclubs en ook door de ruimte die het biedt. En de natuur is ook een pluspunt. Ik mag graag ‘s morgens een stuk langs het Gooimeer rennen. Ook voor het fietsen is het echt geweldig, dat doe ik ook graag. Het is groot en daarmee ontspannen voor mij. Wat ik ook leuk vind, is dat er in Almere voortdurend iets zichtbaar aan het veranderen is. Er wordt altijd wel ergens gebouwd, of een nieuw plan opgezet. Almere is een groeistad, en heeft daarmee enorm veel potentieel.” Elbers doelt daarmee ook op de economische mogelijkheden die Almere als stad heeft. “Als ik kijk naar het vestigingsklimaat in Almere en zie hoe buiten landse

ZAKEN

bedrijven hun hoofdkantoren dichtbij Amsterdam zoeken, en ook hun werknemers in de buurt willen hebben, dan heeft Almere qua ruimte volop mogelijkheden. Er is ook een internationale school, wat kansen biedt voor werknemers uit het buitenland en Almere zelf heeft een groot aanbod van jong personeel. Zo zijn er echt een flink aantal dingen die Almere voor heeft op andere steden, wat Almere een interessante groeistad maakt. Beschikbaarheid woningen is overigens wel ontzettend belangrijk hiervoor. Dat heeft aandacht nodig.” De KLM als bedrijf is ook belangrijk voor Almere, niet alleen omdat er veel Almeerders werkzaam zijn bij de luchtvaartmaatschappij en haar dochterondernemingen, maar vooral ook omdat de maatschappij samenwerkt met een flink aantal bedrijven in Almere. “We weten dat er aan iedere baan bij KLM er ongeveer tien andere banen hangen. Almere is een stad met veel mkb’s. We werken in totaal met meer dan 100 van dergelijke ondernemingen uit Almere samen. Dat zijn er veel, en dat geeft ook direct aan hoe belangrijk Almere de samenwerking tussen KLM en Almere is. Het gaat dan om bijvoorbeeld wat grotere leasebedrijven, leveranciers, maar ook vrij kleine ondernemingen met andersoortige producten waar we gebruik van maken. De band tussen KLM en Almere is dus sterker dan het soms lijkt. Almere is een jonge, dynamische en ook diverse stad. Dat biedt veel perspectieven voor bedrijven. Als gezegd, huisvesting zal hierbij wel een uitdaging blijven, verwacht ik. Met name als het gaat om internationale werknemers. De gemeente moet natuurlijk altijd een balans vinden tussen wat je doet voor de bewoners en wat je doet op internationaal gebied. Dat is begrijpelijk, maar ik weet dat er bij veel internationale bedrijven ook wel echt een zoektocht is naar goede en passende huisvesting. Daar zouden juist in onze stad hele mooie mogelijkheden liggen. Ook, of wellicht juist in combinatie met lokale ondernemers. Ondernemers trekken ondernemers aan en hoe meer eigen Almeers ondernemerschap, hoe beter.” Elbers geeft desgevraagd aan ook wel eens met ‘politiek Almere’ om de tafel te zitten. “Ik heb daar inderdaad ook wel gesprekken over met burgemeester Franc Weerwind. De gesprekken gaan dan over de werknemers die in Almere wonen, het economisch belang van beide kanten en de metropoolregio Amsterdam waarin nauw samengewerkt wordt. Daar speelt Almere natuurlijk ook een rol bij. In het verleden spraken we ook over de handelsmissies. Dat is nu natuurlijk even niet de tijd, maar de vraag is wel hoe we ervoor zorgen dat buitenlandse ondernemers zich in Almere vestigen. Ik denk dat buitenlandse bedrijven een katalysator voor de stad kunnen zijn. Die vestigen zich dan in Almere, dat helpt dan ook weer het midden- en kleinbedrijf en dat helpt dan ook weer de lokale werkgelegenheid. Zo krijg je de groei. Van alle sociale uitdagingen die gemeentes hebben, en dat geldt ook voor Almere, is goede werkgelegenheid toch een groot deel van de oplossing. Dus ja, daar heb ik wel contact over met de burgemeester. Die samenwerking is plezierig en goed. Voor mij is het soms makkelijk, ik heb namelijk maar één belang, en dat is het KLM-belang. En de gemeente heeft natuurlijk een veel breder palet aan belangen die meewegen. Net als nu, we zitten in een heel moeilijke tijden, moeten heel moeilijke besluiten nemen, maar het helpt wel om elkaar daarin op te zoeken en elkaar daarover te spreken.” Ook over de Floriade zijn er gesprekken met de KLM en Almere. Elbers vertelt: “De Floriade heeft op zich natuurlijk nog wel een aantal uitdagingen. Als het gaat om het concept en het internationale karakter ervan, is het de vraag wat ervan overeind kan blijven door


ZAKEN

Corona. Juist het internationale aspect is iets waar we als KLM graag op inspelen, maar ook als we kijken naar de innovaties, de verduurzaming, dan zijn er geweldige dingen die Almere en Flevoland hebben. Als je dat bij de Floriade kan laten zien, is dat geweldig natuurlijk.” Of het met Covid en de daarbij behorende beperkingen ook daadwerkelijk mogelijk gaat zijn om dit te gaan laten zien zoals gepland, is nog maar de vraag. “Ik hoop het, ik hoop het. De Floriade moet iets positiefs brengen uiteindelijk. Als je dit als gemeente besluit om te gaan doen, moet je het ook met elkáár gaan doen. We waren ook in gesprek met de Floriade over hoe we elkaar konden steunen. We hebben aan boord natuurlijk een enorm internationaal publiek, dat we graag op de mooie dingen van Nederland wijzen natuurlijk. Als we daarbij wat kunnen helpen als KLM, doen we dat graag.” Een ander regionaal toekomstplan is Lelystad Airport. Elbers benadrukt dat het een politieke keuze is geweest om Schiphol uit te breiden. “Het doel van Lelystad Airport was om de groei van de Nederlandse luchtvaart te spreiden, letterlijk de lusten en lasten van luchtvaart spreiden over Nederland. Dus naast Schiphol ook uitbreiding in de regio, enerzijds Lelystad, en anderzijds Eindhoven. Inmiddels is alle discussie rondom Lelystad wat ingehaald door de werkelijkheid van Covid. Maar toch denk ik dat de luchtvaart weer op zijn oude niveau gaat komen en dat daarmee ook de discussie over de groei weer terug zal komen. En als we met elkaar vinden dat we de lusten en de lasten van Schiphol wat moeten spreiden over het land, dan past daar Lelystad bij. Of Lelystad daadwerkelijk open zal gaan of niet, is uiteindelijk een politiek besluit, en daar hebben wij mee om te gaan. Ook nu met Covid ligt er in Lelystad wel een luchthaven gereed, er is in geïnvesteerd. Maar voor mij is op dit moment is het van groter belang dat we eerst zorgen dat KLM deze crisis goed overleeft, Lelystad komt daarna.” Als het gaat om de vooruitzichten van Covid en de impact op de luchtvaart, dan durft Elbers wel een voorzichtige voorspelling te doen. “Natuurlijk proberen we zo goed mogelijk te voorspellen hoe de komende tijd zal voorlopen. Als we kijken naar de IATA, de internationale luchtvaartorganisatie, dan voorspellen zij

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

dat in ongeveer 2024 de luchtvaart weer terug zal zijn op het niveau van voor de crisis. Tot die tijd proberen we echt te kijken naar welke kansen er zijn, en die te pakken. Bovendien zien we dat mensen snel weer gaan vliegen zodra het mag. Mensen willen graag. Dat zal eerst het toeristisch verkeer zijn en daarna gaan vrij snel ook de ondernemers weer reizen. Dat zagen we afgelopen zomer ook. We zien dat er steeds meer mogelijkheden komen. Bijvoorbeeld door sneltesten en de komst van vaccins. Er komen daarmee toch steeds meer mogelijkheden om te gaan reizen. Ik blijf geloven in de luchtvaart. Daarmee zou ik mezelf geen optimist noemen, eerder een realist. Maar wel een realist met een optimistisch geloof in het bedrijf en in de toekomst. Ik vind ook dat we moeten zoeken naar de kansen en de mogelijkheden die er zijn. Dat is mijn blik op de realiteit, kijken naar de mogelijkheden die er wel liggen.” Ook als het gaat om de toekomst van Nederland en specifiek Almere blikt Elbers graag vooruit. “Ik ben ervan overtuigd dat als we in Nederland onze welvaart willen blijven behouden, we moeten blijven investeren in de toekomst. Investeren in onderwijs, infra-structuur, kennis, bedrijven, enzovoort. Vooruit blijven kijken, blik op de toekomst. Juist ondernemers zorgen ervoor dat een land vooruit kan. Voor Almere geldt dit zeker ook. Almere zou wat meer lef en langetermijn-beleid mogen neerzetten. We weten dat bepaalde besluiten een lange doorlooptijd hebben. Wat er nu in Duin gebeurt en met de Floriade, is al jaren geleden besloten, dus we weten dat een besluit van vandaag nog jaren duurt voor de uitvoering er is. Maar als je om je heen kijkt en ziet waar bijvoorbeeld Amsterdam tegenaan loopt qua infrastructuur, qua beperkingen, dan liggen daar voor Almere echt goede kansen. Almere kan een aantal van die dingen namelijk wel bieden. Volgens mij kunnen we als stad juist daarop vooruitlopen. Almere heeft een groot aantal jonge veelzijdige werknemers , is een groeiende stad, met perspectief naar de toekomst en heeft genoeg ruimte. Daar liggen voor Almere echt mooie kansen.” <

“Almere biedt de ideale mix voor grote bedrijven”

[07]


[08]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

GEEN RUNNING DINNER ALMERE

WEL CHAMPAGNE VOOR HET GOEDE DOEL

STEUNPAKKET DERDE STEUNPAKKET CORONACRIS VOOR ONDERNEMERS

an Hovenier bestaat 20 jaar

Goede doelen

inmiddels 20 jaar.

uit.

“Ik begon alleen”, vertelt Schuur-

Tuinonderhoud

Omdat door de maatregelen corona man. “Mijn vanwege vrouw Nancy verzorgthetTuinen onderhouden is een de administratieve ondersteuning. jaarlijkse Running Dinner niet te organiseren valt,belangrijk onderdeel van het Al snel werd het eerste personeelslid bedrijf. “Zeker nu Almeerse tuihebben de tafelaars het alternatief bedacht ombedrijf via denen volwassener worden. Het is bij verwelkomd.” Inmiddels is het online verkoop van champagne toch te zamelenons mogelijk om een onderhoudsgegroeid met viergeld vaste in personeelsleden: Bart Jonker,Brian Bernard,kunnen Britt contract voor een jaar aan te gaan voor het goede doel. Kopers van de champagne de Haas en Lorenzo Wezenberg, die zodat het hele jaar de tuin wordt zelf hun goede doel uitkiezen uit negen geselecteerde onderhouden maar ook alleen een in twee teams werken. doelen. Enkele van deze goede doelen zijn de Kinder-voorjaars –en /of najaarsbeurt is Leerbedrijf Het is maarisnet wat de De champagne te koop via: kliniek in Almere, Stichti ng De Opkikker, Make a Wish,mogelijk. ovenier. (Foto: aangeleverd) Ed Schuurman Hovenier is een klant wenst. Daarnaast leggen we www.runningdinneralmere.nl en Parkhuys Almere. <

werkvrije zones geen succes

jken hun straat of buurt aangeeld te hebben. Vijf van hen hieln de gemeente met de evaluatie n het experiment. eerste instantie lijkt het expement niet zo succesvol, vier van vijf initiatieven geven aan niet vreden te zijn. Redenen die hieror worden gegeven zijn dat een ntal borden die zijn opgehangen g voor de jaarwisseling verwijrd of kapot gemaakt zijn, dat nspreken van personen die

toch vuurwerk afstaken averechts werkte of onvoldoende draagvlak in de buurt. De initiatiefnemer die wel tevreden was, gaf aan dat er daadwerkelijk minder vuurwerkoverlast is ervaren in de zone.

Verbeteringen De gemeente onderzoekt of voor de volgende jaarwisseling de vrijwillige vuurwerkvrije zones nogmaals kunnen worden ingezet met een aantal verbeteringen.

nstof

k in Almere is fijnstof een groot obleem meldt de PvdD, met me rondom autosnelwegen. Partij voor de Dieren maakt h dan ook grote zorgen over plotselinge verhoging van het meerse deel van de A6 tot 120

derland ke deel van ndstad is dit strekte, ruige e langgerekte et Wolderwijk en de weiden ollandse land-

n op de tweekamer apparca. 70m² vrij, o. Bovenin is

Hovenier

www.edschuurmanhovenier.nl Parelmosstraat 2, 1314 MN Almere Telefoon 036-5332856 Mobiel 06-50662514

VOLG ONS OOK OP

FA C E B O O K

VOOR MEER ENERGIE EN

Professionele schilderwerk voor binnen & buiten

kilometer per uur, waar die eerst nog 100 kilometer per uur was.

80 km/u Raadslid Jesse Luijendijk: “De hoeveelheid fijnstof ligt momenteel al boven de WHO-luchtkwaliteitsnorm, en concentreert zich rond de A6. Om klimaatverandering tegen te gaan, zou de maximumsnelheid van de snelweg, die dwars door Almere gaat, juist verlaagd moeten worden naar 80 km/u. Een verhoging van de maximumsnel-

VOOR MEER ENERGIE EN EEN WINNENDE MINDSET

EEN WINNENDE MINDSET

heid is wat ons betreft dus echt uit den boze. De Partij voor de Dieren is tégen meer asfalt en harder rijden, en vóór duurzaam, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer.” De Partij voor de Dieren wil graag van het college weten of die zich bewust is van de zeer schadelijke gevolgen van fijnstof en wil dat de maximum snelheid verlaagd wordt, in plaats van verhoogd.

Wij hebben genoeg ruimte voor al uw 15 appartementen op een toplocatie pakketten MOLENBUURT ZEEWOLDE

nen een half m. Amsterdam Met Almere, ngen. e bieden. De en boetiekjes Aan het water hitterend uit-

wolde op een d, starten wij tementen en

Ed Schuurman

Hierbij kan er geleerd worden van andere gemeenten die positieve(re) ervaringen w w w hadden . f a c e met b o vrijwilo k . c o m / A l m e r e Z a k e n lige vuurwerkvrije zones. Voor de zomer van 2019 wordt in de gemeenteraad ook gepraat over de mogelijkheden voor het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare plekken zoals kinderboerderijen of verzorgingshuizen.

ieren wil 80 km/u op A6

aar atmosferische fysica en chee Jos Lelieveld geeft in het NRC n dat de sterfte door luchtveriling nog hoger is dan de sterfte or roken, meldt de partij.

Champagne actie: aangeleverd

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

De Tafelronde is een wereldwijde organisatie en is in 57 landen actief. In Nederland kent de Tafelronde diverse afdelingen in verschillende plaatsen van het land. In Almere is de Tafelronde voor het 38e jaar actief. De KRUIDENWIJK - Tuinliefhebbers we- erkend Aequor leerbedrijf. “We vereniging bevordert zowel onderlinge vriendschap alsook ten Ed Schuurman Hovenier al ja- begeleiden stagiaires van onder het uitwisselen van kennis, meningen. ren teervaringen vinden vooren advies en hulpDeandere PRO Almere, Groenhorst Almeerse serviceclub stiinmuleert leden eenbegon positiopeveCollege (tegenwoordig Aeres) en de tuin. haar Ed Schuurman 1 april 1999 zijn eigen bedrijf, na Wellant College. In de loop der bijdrage te leveren aan de maatschappij door het steunen jaren ervaring te hebben opgedaan jaren hebben heel wat leerlingen van lokale goede doelenbijen andere initi atieven in Almere,via ons hun weg gevonden in het diverse grote hoveniersbedrijven zonder persoonlijk gewin. in Amsterdam. Zijn bedrijf bestaat hoveniersvak,” aldus Schuurman

Het kabinet heeft eind dit jaar de aanpassingen van het derde steunpakket bekend gemaakt. Zo wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 aangepast waardoor meer sectoren er gebruik 24 APRIL PAGINA 47van kunnen maken en zijn de aanvraagtermijnen voor verschillende kredietregelingen verruimd. Ook is de Corona-Overbruggingslening (COL) voor ook tuinen aan. Denk daarbij aan bestrating , schuttingen en natuurlijk planten, startups, want die scale-ups en innovatieve mkb’ers opnieuw opengesteld. horen zeker ook in de tuin.” De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen Ed Schuurman Hovenier is sinds vorig jaar opgetuigd om ondernemers te ondersteunen ook op Facebook te vinden. Het hoveniersbetijdens drijf is gevestigd aan de Parelmosstraat 2, 1314de coronacrisis. Met de regelingen kunnen MN Almere, 036-5332856/06-50662514, info@ ondernemers bijvoorbeeld inkomensondersteuning edschuurmanhovenier.nl. Kijk voor meer inforkrijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Andere matie op www.edschuurmanhovenier.nl. regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. Alle regelingen zijn na te lezen en aan te vragen via de website van de Kamer van Koophandel.

www.panattonieurope.com/nl

€2

vanaf

Meer dan 5 jaar ervaring Meer dan alleen schilderwerk Goede prijs/kwaliteit verhouding Meer info: Tel. 06-26799177 www.tpschilderwerken.nl

nog enkele appartementen en penthouses beschikbaar !

✓ ✓ ✓ ✓

Online & Offline

Leiderschap Training Coaching Coronaproof Teambuilding

Coronaproof Leiderschap Training Coaching Time 4 Change? Teambuilding Bel: 0622235500

info@sparklenow.nl Time 4 Change? Bel: 0622235500

www.sparklenow.nl info@sparklenow.nl Brigitte Hulscher

www.sparklenow.nl

Archieffoto: Almere Zaken

Vanwege het coronavirus zal er komend jaar geen Running Dinner georganiseerd worden door de Tafelronde 155 Almere. Wel heeft de organisatie een actie bedacht om toch de goede doelen te kunnen steunen zonder het jaarlijkse Running Dinner. Dit doet de Tafelronde 155 via een online verkoop van champagne.


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

VOOR FLEVOLAND TOEGEKEND

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een MKB-Deal toegekend aan Flevoland. Met de MKB-Deals stimuleert het ministerie van EZK regionaal het midden- en kleinbedrijf. De provincie Flevoland heeft een MKB-Deal aangevraagd samen met 27 partners, waaronder de ondernemersverenigingen, VNONCW, Horizon Flevoland, Servicepunt Techniek Flevoland, Win4All Flevoland, de zes gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, SBB en MKBDoorgaan.nl. Onlangs heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman een convenant ondertekent met staatssecretaris Mona Keijzer. Gedeputeerde Appelman: “Het mkb is belangrijk voor Flevoland omdat wij een echte mkb-provincie zijn. Met de MKB-Deal kunnen we de ondernemers helpen om een nieuw perspectief te creëren. Veel businessmodellen zijn onder druk komen te staan door de coronacrisis. Bedrijven moeten de koers soms stevig bijstellen. Ik ben trots dat de MKB-Deal gehonoreerd is omdat hier zoveel partijen in Flevoland aan samenwerken. In verbinding zijn met elkaar is juist in deze tijd van vitaal belang.” Met de MKB-Deal wordt in Flevoland een MKB Schakelteam Flevoland gevormd. Adviseurs gaan de kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) ondersteunen bij (crisis)vraagstukken. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van financiering, personeel, een ander verdienmodel, etcetera. Het team maakt ook een menukaart met een overzicht van alle regelingen. Daarmee zien mkb-ondernemers welke mogelijkheden er zijn en vinden zij voortaan eenvoudig het goede loket. Bedrijven kunnen een digitaal of fysiek gesprek met een adviseur aanvragen. Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf. Met deze scan kan de ondernemer inspelen op actuele en toekomstige vraagstukken van het bedrijf. Voor de ondernemer zijn geen kosten verbonden aan de bedrijfsscan. Het MKB Schakelteam Flevoland start begin 2021. <

EIGEN BEZORGSITE

VA N A L M E E R S E H O R EC A Verschillende horecaondernemers uit Almere hebben een eigen website gelanceerd waarop zonder tussenkomst van andere partijen eten thuis besteld kan worden. Via www.helpdehorecainalmere.nl kunnen inwoners van Almere direct hun maaltijd bij de lokale restaurants bestellen. Door de coronamaatregelen is de horeca in Almere, net als in de rest van Nederland, zwaar getroffen. Voor de tweede keer moesten restaurants noodgedwongen hun deuren sluiten en het kabinet liet onlangs doorschemeren dat dit nog een aantal maanden zou kunnen voortduren. Diverse horecaondernemers besloten daarop hun krachten te bundelen en zijn een bezorgsite begonnen, waarop hun diensten gezamenlijk worden aangeboden. Het bestellen van de maaltijden via de site heeft de voorkeur voor de ondernemers, omdat zij hiermee de gevraagde commissie en administratiekosten van Thuisbezorgd kunnen omzeilen. Via de site www.helpdehorecainalmere.nl is te kiezen uit diverse lokale restaurants die de maaltijden aan huis bezorgen. < Geïnteresseerde horecaondernemers kunnen zich aanmelden via www.helpdehorecainalmere.nl/voorondernemers

T R E N D WATC H E R A DJ I E DJ B A K A S

‘ALMERE MOET NU DOORPAKKEN’ De inkt van het interview met ‘trendwatcher des Vaderlands’ Adjiedj Bakas in Almere DEZE WEEK was medio november nog niet droog of één van zijn voorspelde trends werd al bewaarheid: de huizenprijzen in Amsterdam lieten voor het eerst een daling zien, die prijzen in Flevoland stegen juist fors. Veel Amsterdammers trekken de drukke stad uit. Bakas spreekt over zijn nieuwe boek Donkerblank, dat beschrijft hoe de wereld eruit gaat zien na het coronatijdperk. Daarin staat dat bewoners van de hoofdstad zullen gaan kiezen om minder dicht op elkaar te gaan wonen. Daardoor ontstaat een trek naar de omliggende steden. “Dat leert de geschiedenis ons”, zegt Bakas. “Na de uitbraak van de Pest zag je precies hetzelfde: mensen trokken de stad uit. Met corona gebeurt precies hetzelfde.”

Thuiswerken

Er is nog een tweede reden waarom mensen uit de grote steden trekken, volgens Bakas “Het thuiswerken zal beklijven. Waarschijnlijk niet vijf dagen per week, zoals nu soms verplicht was, maar zeker twee of drie dagen. Mensen die klein behuisd in grote steden wonen, kunnen voor hetzelfde geld in een omliggende gemeente een groter huis kopen met een werkkamer.” Voor Almere is het dus tijd om door te pakken, aldus Bakas. “Almere moet zich als dé tuinstad van Amsterdam profileren. Dan krijg je hier een enorme economische boost.” Er komt vanuit Den Haag meer draagvlak voor de IJmeerlijn, dus is het zaak om snel Poort en Pampus verder te ontwikkelen. “En wat mij betreft bouwen we ook richting Lelystad verder. Want dat vliegveld gaat vroeg of laat een keer open. Ik zou er voor kiezen om het nog voor de verkiezingen van 2021 te openen voor vakantievluchten. Mensen willen er komende zomer weer op uit en de vakantievluchten zullen daarvan profiteren.”

Kantorenmarkt

Bakas stelt dat de kantorenmarkt zal gaan krimpen, juist omdat veel mensen blijven thuiswerken. “McKinsey heeft berekend dat 25% van het MKB het niet zal redden en ook de winkelstraten sterven uit. Door de pandemie gaan de winkelketens het nu winnen van de eenmanszaken. De steden krijgen allemaal dezelfde uitstraling, het wordt dezelfde eenheidsworst, en dat zou best wel eens tot een leegloop kunnen leiden. Daar komen overigens nieuwe startups voor terug. Vooral ITbedrijven. Die kunnen nu hun kans grijpen.”

Foto’s: aangeleverd

MKB-DEAL

[09]

“DOOR DE PANDEMIE GAAN WINKELKETENS HET WINNEN VAN DE EENMANSZAKEN”.

Floriade

Bakas was aanvankelijk een groot voorstander van de Floriade in Almere, bedacht zelfs ook de opvallende Tulpentoren, maar ziet nu het liefst dat er een dikke streep door het evenement getrokken wordt. “Dat wordt helemaal niks meer. De organisatie heeft talloze kansen gehad om er iets moois van te maken, maar heeft elke keer de trein gemist. Door de pandemie is het een kansloos project geworden. Ik heb nog voorgesteld om er een virtueel evenement van te maken dat zich puur richt op de voedselvoorziening in de toekomst, waar mensen wereldwijd voor 1 euro aan kunnen deelnemen. Ze besloten niet naar me te luisteren. Ik denk dat de Almeerse Floriade de laatste Floriade in de historie zal zijn. Welke gemeente gaat zich in de toekomst nog aan dergelijk project wagen?”

Wereldeconomie

De gevolgen van de presidentsverkiezingen in Amerika zullen niet zo ingrijpend zijn voor de wereldeconomie, verwacht Bakas. “Trump en Biden verschillen niet zoveel in hun aanpak. Biden zal zijn houding ten opzichte van China echt niet veranderen en ook zal hij vasthouden dat NAVO-landen meer gaan betalen. Hij zal wel het klimaatakkoord omarmen, maar daar merken wij op korte termijn niet zoveel van. Ik geloof ook niet dat we volledig van het gas af zullen gaan. Dat is een modegrill. Gas zal binnen een paar jaar een revival maken. Ik ben voorstander van een tweede kerncentrale, wat mij betreft een tweede in Borssele. Dat is het meest schoon en levert de meeste energie.” < Donkerblank is verschenen bij uitgeverij Blauwburgwal ISBN 9789461852687, € 17,50


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

VAN RESTAURANT PALLAS ATHENE ‘Juist in deze crisistijd moeten we elkaar helpen waar we kunnen’ Ondanks de zware tijden voor de horeca doet restauranteigenaar Wally Paraschou wat hij kan om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. “Ik vind het belangrijk om klaar te staan voor mensen die steun kunnen gebruiken. We moeten elkaar helpen waar we kunnen, juist in deze tijden van corona.” Zo stelt het Griekse restaurant aan de Rembrandtweg in Tussen de Vaarten maar liefst 10.000 euro aan maaltijden beschikbaar aan Kanjer Wens Nederland. Een zeer welkom cadeau voor deze stichting, om­ dat lekker eten een belangrijk onderdeel is van de wensdagen voor ernstig zieke kinderen en hun familie. “Het werk dat deze stichting doet is heel waardevol en daar dragen wij dan ook graag aan bij. Zodra het weer kan zijn gezinnen na een Kanjer Wens Dag van harte welkom om lekker te komen eten in ons restaurant”, vertelt Paraschou. Vlak voor de tweede horeca­lockdown mocht de 12­jarige Ömer met zijn familie voor de eerste keer gebruik maken van deze donatie. “Deze jongen wilde na afloop van zijn Wensdag graag een flinke Tomahawk­ steak, dus die hebben we helemaal naar wens voor hem bereid. Geweldig om hem zo te zien smullen en de blikken van de ouders waren ook goud waard. Daar doen we het voor.” Parsachou hoopt dat nog veel gezinnen hun Wensdag in zijn restaurant kunnen afsluiten, als de coronamaatregelen het weer toelaten.

Greek Drive

Een heel bijzonder gebaar in deze voor de horeca zware tijden. “Maar juist nu moeten we er voor elkaar zijn.”, benadrukt Paraschou. “Natuurlijk hebben wij ook te lijden onder deze coronacrisis, maar wij laten ons hoofd niet hangen. Wij bedenken van alles om ons restaurant toch draaiende te kunnen houden én ons personeel gemotiveerd te houden. Het bericht dat wij in maart de deuren moeten sluiten kwam heel hard aan, maar we hadden het wel een beetje zien aankomen door de situatie in Italië. Er was dan ook al een strijdplan in de maak.” Zo opende Pallas Athene al snel de allereerste Greek Drive, om de klanten toch te kunnen blijven bedienen. Mensen konden veilig vanuit de auto hun bestellingen in ontvangst nemen, of thuis laten bezorgen.

Medewerkers naar de zorg

Foto: aangeleverd

“De eerste golf hebben we daardoor goed overleefd, maar deze tweede golf die er al zo snel op volgde is wel zwaarder. Gelukkig weten de klanten ons nog steeds te vinden en daar zijn we heel dankbaar voo, maar natuurlijk lopen we veel inkomsten mis. We proberen zoveel mogelijk medewerkers aan het werk te houden, maar we hebben ook al diverse medewerkers via uitzendbureaus begeleid naar een baan in de zorg. Zo kunnen zij aan het werk blijven en in de zorg kunnen ze deze harde werkers nu goed gebruiken.” Paraschou heeft ook contact met andere Almeerse restauranthouders over hoe om te gaan met deze situatie. “In plaats van met elkaar te concurreren, moeten we juist nu de krachten bundelen en elkaar steunen waar we kunnen. Wij zijn Almere. Almere voor Almere, dat is mijn motto.”

KORTE ZAKEN KO RT E Z A K E N KORTE ZAKEN

OKKERSE & SCHOP ZORGT VOOR

DOORSTART KING OF THE RIBS Ondernemers die in financiële problemen raken weten vaak niet dat een snelle doorstart mogelijk is. Zo ook Abolfazl Karami (30) van King of the Ribs. Dankzij Okkerse & Schop Advocaten in Almere maakte hij een snelle doorstart met zijn bedrijf.

Foto: Esther Langenberg

WALLY PARASCHOU

ZAKEN

PHUONG NGUYEN (LINKS) EN ABOLFAZL KARAMI.

Door een aanpassing de wet kan een doorstart niet meer worden tegengehouden door een minderheid die het er niet mee eens is. Ondernemers kunnen een akkoord sluiten met een meerderheid van de schuldeisers. Doordat de rechtbank dit akkoord bevestigt, kan een kleine groep de doorstart niet meer tegenhouden.

Almere

Karami behoort tot een van de beste jong startende ondernemers van Nederland en sleepte vele prijzen in de wacht. King of the Ribs werd in 2015 benoemd tot de drie beste leerbedrijven horeca. Voordat hij het wist

Foto: aangeleverd

[10]

ANNEXUM

VERKOOPT D O UA N E PA N D Annexum heeft het kantoorpand aan de Bakkenzuigerstraat 1 in Almere verkocht. Het pand van 873m2 wordt al enige jaren door de Nederlandse Staat gebruikt als opslagplaats. Het kantoor in Almere is verkocht aan Progam B.V., een particuliere belegger die het gebouw als be­ legging zal door exploiteren. Het volledige pand wordt al een aantal jaar verhuurd aan de Staat der Nederlanden die het gebruikt als opslagplaats voor de douane. Het pand aan de Bakkenzuigerstraat 1 is onderdeel van het Vastgoed Fundament Fonds van Annexum. In dit fonds is besloten het vastgoed te verkopen en vereffening van het beleggingsfonds voor te bereiden. De verkoop van deze panden past in deze gekozen strategie.

had hij twee filialen en 75 mensen in dienst. Toen hij van zijn bedrijf een landelijke keten wilde maken, belandde hij in financieel zwaar weer. De tweede vestiging in Almere liep echter niet zoals verwacht. Hij deed wat hij kon, maar hij merkte dat hij juridische hulp nodig had. Via MKB Doorgaan en werd hij gekoppeld aan Phuong Nguyen, partner van Okkerse & Schop Advocaten in Almere.

Saneringstraject

Okkerse & Schop zette gelijk een saneringstraject op: de pijlen werden gericht op het voortzetten van het restaurant in Amersfoort. De locatie in Almere werd afgewikkeld en er werd verder in de kosten gesneden. “Een ondernemer ziet in een situatie als deze door de bomen het bos niet meer’, legt Phuong Nguyen uit. ‘We troffen de voorbereidingen voor een snelle doorstart.’ “Haar rol was heel belangrijk”, vult Karami aan. “Ik was ten einde raad en ben blij dat er instanties zijn zoals MKB Doorgaan die het beste met jou als ondernemer voor hebben en je vervolgens koppelen aan specialisten, in mijn geval Okkerse & Schop. Dat heeft me in het begin helemaal geen geld gekost.” MKB Doorgaan kan ook in bijzondere situaties de ondernemer een tegemoet­ koming in de te maken juridische kosten geven.” <

WETHOUDER GAAT CIRCUS NEXT LEVEL ONDERZOEKEN Wethouder Maaike Veeningen gaat serieus onderzoeken of er in Almere een winkelcentrum kan komen in de geest van het voormalige circus aan de Grote Markt. Het onderzoek moet voor de zomer van 2021 afgerond zijn Het voormalige circus was een klein, overdekt winkelcentrum waar verschillende kleinere winkels in gevestigd waren, zoals een bakker, viswinkel, toko en ook een winkel met dekbedovertrekken. Het ging tegen de vlakte om plaats te maken voor het huidige circus, op de hoek Grote Markt/Stadhuisstraat. Marco de Kat (Leefbaar Almere) pleitte recentelijk om in het centrum een Circus ‘Next Level’ te creëren, daar zouden dan ook kleinere winkels gehuisvest kunnen worden, om zo een tegenwicht te bieden aan de grote winkelketens die je in elke stad aantreft. De Kat pleitte ook voor een project ‘Ik bouw mijn winkel in Almere’, waar ondernemers een stuk winkelruimte kunnen kopen op maat, net zoals in Poort het project ‘Ik bouw mijn huis in Almere’ succesvol was. Wethouder Maaike Veeningen liet weten gecharmeerd te zijn van dat idee. Ze gaat onderzoeken of dit haalbaar is. Dat onderzoek moet voor de zomer van 2021 afgerond zijn. <

VOLG ALMERE ZAKEN OP LINKEDIN ALMERE ZAKEN IS OOK ALS BEDRIJFSPAGINA OP LINKEDIN TE VOLGEN


L U M N

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

Foto: Marco ter Beek

Z A K ECN O

JONG TALENT GROEIT DOOR • • •

Foto’s: Fred Rotgans

Onze stagiair doet op dit moment een onderzoek naar een belangrijke fase in het leven van een student: de overgang van studerend talent naar werkende Young Professional. In zijn scriptie lezen we dat verschillende studies hebben aangetoond dat doorgroeimogelijkheden, opleiding en ontwikkeling enorm belangrijk zijn voor pas afgestudeerden in hun zoektocht naar een eerste ‘echte’ baan. Werk moet dus niet altijd afwisselend zijn en goed verdienen (de nummers 1 en 2 van de lijst), maar je moet er dus ook de ruimte krijgen om je talent nog verder te kunnen ontwikkelen. Dit is zeker iets dat wij zelf ook ervaren. Studenten werken namelijk niet altijd alleen voor het geld. De meeste kandidaten die wij spreken vinden het namelijk veel belangrijker om een interessante bijbaan te hebben die aansluit op hun studie en waar ze de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. En zo’n gek idee is dat nog niet, want hoe vaak heb jij iemand afgewezen, omdat de kandidaat te weinig ervaring had? Het zoeken naar de juiste talenten begint naar onze mening dus niet per definitie bij de werving van starters of kandidaten die al langer geleden afgestudeerd zijn (natuurlijk die heb je ook nodig), maar zeker ook bij Almeerse studenten. Van een student kan je op een heel laagdrempelige manier een waardevolle ambassadeur van jouw bedrijf maken. In het begin zullen ze slechts de eenvoudige taken op zich nemen, maar door steeds meer opdrachten aan studenten over te laten en ze steeds meer verantwoordelijkheden te geven, heb je snel een waardevolle expert in huis. Door een deurtje (of meerdere) open te zetten, lukt het om een jong talent te binden aan jouw bedrijf en te behouden voor de toekomst. Dit hoeven zeker niet alleen werkstudenten te zijn. Ook stagiaires en comaker groepen spelen een belangrijke rol binnen de innovatie en ontwikkeling van bedrijven.

[11]

Bord moet Inkoopplein extra impuls geven Recentelijk is op bedrijventerrein Gooisekant een bord van het Inkoopplein Almere onthuld. Met de onthulling willen zowel de gemeente alsook het Inkoopplein zelf Almeerse bedrijven extra aansporen om zich aan te melden bij het lokale platform. Wethouder Julius Lindenbergh (financiën) onthulde het bord samen met Antoinette Chin A Loi De Hoog, één van de bestuurders van de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere), waar ruim 440 Almeerse bedrijven bij zijn aangesloten. Wethouder Lindenbergh liet weten hoe belangrijk het Inkoopplein voor Almeerse ondernemers en voor de gemeente is: “Samen met de initiatiefnemers van het Inkoopplein hebben we het bord symbolisch onthuld.

Ook op de andere Almeerse bedrijventerreinen is een dergelijk bord te vinden. Hierop melden dat we dat we een Inkoopplein in Almere hebben, een plein waar je alles vindt over inkopen die de gemeente Almere doet en waar alle ondernemers in Almere de voorkeur genieten bij aan- en uitbestedingen, van klein tot groot. Belangrijk dus voor ons als gemeente om het voortouw te nemen om nog meer met onze bedrijven in de stad, maar ook met de Zzp’ers samen te werken. Samen werken aan de stad, dat is waar het om gaat.” < Meer informatie of aanmelden kan via deze site: www.inkooppleinalmere.nl

SENS ONLINE SOLUTIONS WINT FD GAZELLE AWARD SenS Online Solutions is wederom uitgeroepen tot een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Onlangs heeft het bedrijf de FD Gazelle 2020 in ontvangst genomen en daarbovenop zijn ze ook bekroond met een FONK Award. Het online marketingbureau in Almere zet zich dus als ware groeimachine op de kaart. Robin Sluijter is enorm trots op zijn team en omschrijft het als ‘prachtig’ dat zij deze prijzen in de wacht sleepten. Robin Sluijter, eigenaar van SenS Online Solutions, vertelt: “Prachtig, dat we wederom een beloning ontvangen voor het fantastische werk waar we dagelijks ons uiterste best voor doen. Duizendmaal dank aan alle trouwe klanten, partners en natuurlijk onze eigen toppers. Na vorig jaar al de FD Gazelle in ontvangst te mogen nemen, is dit de kers op de taart. Daar we ook nog onverwachts de FONK prijs ontvingen voor de 26e plek, waar we echt trots op zijn. Het is een mooie waardering voor het hele team.”

Versterken

Sluijter legt uit wat volgens hem de kracht is achter dit succes: “Ons team werkt elke dag ontzettend hard samen als een productieve, gezellige en ondernemende groep young professionals. Als full service bureau kunnen we veel mooie kansen grijpen en deze onderling met elkaar versterken. De prachtige onlineprojecten waar eenieder zijn eigen kracht in kwijt kan zorgt voor de meest optimale resultaten. Op het gebied van online marketing zijn er áltijd mooie resultaten te behalen en die maken we graag bespreekbaar met onze klanten.” De oprichter

maakt duidelijk dat er voor iedere onlinemarketingvraag een passende oplossing te vinden is als je je maar flexibel opstelt. Het full service online marketingbureau werkt daarom altijd betrokken samen met diverse grote- en kleine bedrijven. “Het doet er niet toe uit welk hout je bedrijf gesneden is of hoe groot je bent, zijn team neemt de tijd voor iedere online vraag of situatie en komt met passende oplossingen. SenS Online Solutions gelooft in betrokkenheid, waar de communicatie tussen hen en de klant daarom tijdens het gehele proces transparant en duidelijk blijft.”

Resultaten

SenS Online Solutions is in 2008 ontstaan vanuit de gedachte dat zoekmachine marketing een verademing moest worden voor de ondernemer. Daar waar onwetende ondernemers destijds nog te veel genegeerd werden door de markt, volgens Sluijter. De eigenaar van SenS Online Solutions vond dat het tijd was om klanten en bedrijven echt te betrekken bij de online marketing mogelijkheden om zo op een eerlijke manier maximale resultaten te behalen. <

Onze stagiair is inmiddels bezig met de laatste loodjes. Begin 2021 studeert hij af en is hij er zelf klaar voor om te beginnen aan het werkende leven. Misschien wel bij ons. Door te investeren in jonge talenten kunnen wij er in het nieuwe jaar weer volop tegenaan! Wij wensen iedereen een heel talentvol 2021 toe.

Remco Breet

Foto: aangeleverd

Eigenaar Recruit a Student Almere


ZAKEN

ADVERTORIAL

REGIONALE INITIATIEVEN VOOR KORTE VOEDSELKETENS

Met Rabo Food Forward Track Groot Amsterdam, waar Almere onderdeel van is, brengt Rabobank de hele voedselketen bij elkaar. Deelnemers van dit programma presenteerden onlangs hun oplossingen voor het voedselvraagstuk in de regio waaronder Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold uit Almere.

‘SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE’ Op het dak van leefstijl- en gezondheidsclub ProActief aan de Trekweg liggen 350 zonnepanelen, gecombineerd met warmtepanelen. Daardoor kan het bedrijfspand als één van de eersten in Almere van het gas af. Een mooie samenwerking met Breedveld & Schröder en Rabobank Almere. Bij de Almere City FC Businessclub kwamen hun plannen samen.

Kim Lammers, directeur-eigenaar van ProActief: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Met het oog daarop wilden wij ook ons pand verder verduurzamen. Zelf dachten we in eerste instantie alleen aan zonnepanelen. Totdat we bij de businessclub van Almere City FC in gesprek raakten met Breedveld & Schröder. Zij hadden een nog veel beter idee, namelijk om achter die zonnepanelen ook warmtepanelen te plaatsen. De restwarmte wordt opgeslagen in een energiehek naast het pand en kan zo worden hergebruikt. Een fantastisch mooie manier om duurzaam elektra op te wekken én ons pand te verwarmen.” Foto: Maarten Feenstra

Lees meer op www.Rabobank.nl/Almere

Via de businessclub kwam ProActief in contact met Rabobank Almere. Kim: “Zij hebben onze investeringsplannen op een bijzondere wijze gefinancierd: deels via lease, deels via een banklening. Rabobank heeft ons heel prettig ondersteund en gezorgd dat het proces soepel is verlopen. Dat was erg fijn.”

GIGAPRINT: INNOVATIEF & CREATIEF

‘OOK DEZE TIJD BIEDT ONDERNEMERS VOLOP KANSEN’ Al bijna dertig jaar is Gigaprint gespecialiseerd in printing on demand-oplossingen. Vooral boeken, tijdschriften en studiemateriaal rollen er van de digitale persen. Nu komen daar ook verpakkingen bij, die het bedrijf in elke gewenste oplage kan produceren. Een speciale robotarm, mogelijk gemaakt door Rabo Lease, automatiseert het proces. CEO Henk Wijmans vertelt erover. Hoe innovatief was jullie printing on demandconcept dertig jaar geleden? “We waren destijds een van de eerste bedrijven die met printing on demand begonnen. We moesten aan iedereen uitleggen wat de voordelen ervan zijn; je laat het drukwerk pas maken als je het daadwerkelijk nodig hebt. Je hoeft dus geen dure voorraden aan te houden, je bent altijd actueel en je kunt je drukwerk personaliseren. Maatwerk is bij ons de standaard.” Hoe belangrijk is het om je als ondernemer in de grafische branche te blijven ontwikkelen? “Wie stil blijft staan in deze sector, is in deze innoverende maatschappij een niet al te lang leven beschoren. Ons on demand-concept gaan we nu ook met verpakkingen doen. Want waarom zou je in één keer honderdduizend verpakkingen voor een product bestellen, als je zonder extra kosten ook tien keer tienduizend verpakkingen kunt laten maken? Sinds kort hebben wij een nieuwe robotarm in huis om dit specifieke proces te automatiseren.” Hoe gaat dat in zijn werk? “Het gaat om verpakkingen van vouwkarton: karton dat gevouwen wordt om er doosjes van te maken. Denk aan chocoladeletters, overhemd- en telefoonverpakkingen.

Wij bedrukken het in iedere gewenste oplage en met elke denkbare tekst of afbeelding. Na de bedrukking snijdt een snijplotter het karton tot een doosje, vervolgens wordt het artikel verpakt en rechtstreeks naar de eindgebruiker gestuurd.” Hoe innovatief is die robotarm? “De robotarm zelf is niet eens zo heel innovatief: het is een lasrobot die normaal gesproken wordt gebruikt om auto’s in elkaar te zetten. Deze is voor ons omgebouwd tot een robot die papier aankan. Maar in combinatie met de snijplotter is het uiteindelijk een vrij uniek concept geworden.” Waarom hebben jullie ervoor gekozen om de robotarm te financieren via Rabo Lease? “Het was een groot avontuur of het wel zou lukken. Om te voorkomen dat onze liquiditeit onder druk zou komen als het geen succes was geworden, hebben we gekozen voor lease. Al vanaf het allereerste begin bankieren wij met al onze bedrijven bij Rabobank. Een bewuste keuze: vooral de persoonlijke benadering sprak ons destijds aan, en nog steeds vind ik onze samenwerking heel prettig. Rabobank is een bank die altijd weer met ons meedenkt en mee-anticipeert.

Ferry Huurman, directievoorzitter Rabobank Almere: “We staan als bank midden in de samenleving. Door aangesloten te zijn bij de Almere City FC Businessclub, wat trouwens ook nog eens ongelooflijk leuk is, en de juiste signalen op te pikken, kunnen dit soort mooie initiatieven en samenwerkingen ontstaan. Ondernemers vragen zich af: wat moet ik doen, hoe en wat past bij mij? En als het plaatje rond is, dan is het natuurlijk mooi om daar als bank een passende financiële oplossing voor te kunnen bieden. Zodat alles samenkomt.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het sleutelwoord tijdens het gehele proces. “Onze oude verwarmingsketels gaan naar het Upcyclecentrum in Almere Haven, waar ze een tweede leven krijgen. Van de expansievaten worden bijvoorbeeld lampenkappen gemaakt”, aldus een enthousiaste Kim. <

Ook in deze coronatijd blijft de bank zoveel mogelijk persoonlijk contact houden. Dat ervaar ik als erg positief.” Welke impact heeft corona op jullie bedrijf? “Bij ons bedrijf waar we fotoboeken maken, is een groot deel van de omzet weggevallen. Geen vakanties en leuke feestjes en dus worden er veel minder fotoboeken besteld. Kijken we naar Gigaprint, dan zien we gelukkig geen verlaging in de omzet. Wel moeten we creatief omgaan met arbeid: 75 procent van onze werknemers kan niet thuiswerken. Daarom hebben we verschoven shifts ingevoerd en extra handjes ingeschakeld. Maar dat betekent automatisch ook meer kosten.” Welke kansen zie jij als ondernemer in deze tijd? “Ook een tijd als deze biedt ondernemers volop kansen, als je maar creatief bent. Daarnaast denk ik dat het vooral van belang is om te blijven communiceren met je klant, ook al is het via Teams of Zoom. Gelukkig is er online heel veel mogelijk.” <

Foto: Gigaprint

Foto: Kim Lammers van ProActief

[12]


O L U M N

ADVERTORIAL

ENERGIE • • • Eerlijk is eerlijk; ook ik vind het thuiswerken regelmatig saai. Ik mis de persoonlijke contacten met collega’s, klanten en partners en het bijwonen van de mooie activiteiten in de stad. In de zomer mochten we langzaam aan naar buiten, uiteraard rekening houdend met de maatregelen. Zo was ik samen met collega’s en vrijwilligers bij de Aardappelbergactie op het Mandelaplein. Flevolandse boeren bleven met hun frietaardappelen zitten en wij brachten de consument naar hen toe. Ik genoot van deze dag, kreeg er energie van. Ook mijn deelname aan de ondernemerspitch van de gemeente als jurylid gaf mij energie. Mooi om te zien hoe creatief Almeerse ondernemers kijken naar wat wél kan in de stad. De bank steunde het winnende corona-proof initiatief; het Ally Amfitheater. De onthulling van de Walk of Fame tegel in het stadshart was voor mij helaas voorlopig het laatste fysieke event van dit jaar. Nu de maatregelen weer verscherpt zijn, hebben we opnieuw nauw contact met onze klanten om te kijken waar we mogelijk kunnen helpen. Het zijn moeilijke vraagstukken, bedrijven zoeken manieren om de tweede corona-golf door te komen. We kunnen niet iedereen helpen, maar met ons netwerk en expertise kunnen we ons wel honderd procent inzetten. Door de coronacrisis, wordt de aandacht op nóg grotere issues afgeleid. Denk aan de klimaatverandering. Ondernemen zoals het was, zal deels veranderen. Een bedrijf dat duurzaam onderneemt, is meer toekomstbestendig dan een bedrijf waar niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan de energietransitie. Als coöperatieve bank vinden wij het belangrijk om te participeren in netwerken en partijen bij elkaar te brengen. Op deze manier kunnen we met elkaar een bijdrage leveren aan de energietransitie. Bedrijven hebben vooral behoefte aan concretisering. Kantoren en bedrijfspanden moeten tenslotte uiterlijk in januari 2023 over minimaal energielabel C beschikken. Eigenaren moeten daarom nu al nadenken over manieren om hun pand te verduurzamen. Rabobank Almere kan hier als spin in het web een rol in spelen. Wij kunnen ondernemers adviseren over wat er allemaal nodig is in deze energietransitie. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk van bedrijven die ondernemers verder kunnen helpen. Mensen samen brengen en krachten bundelen; hier krijg ik weer energie van. Ik wens iedereen een gezond & energiek 2021 toe!

Ferry Huurman Directievoorzitter Rabobank Almere

[13]

DUURZAAM GROEIEN MET HET MKB LAB Wat heb ik nodig om verder te kunnen groeien? Zit mijn organisatie logisch in elkaar? Is mijn personeelsbestand toegerust op de volgende fase van mijn organisatie? Het zijn vragen waar veel MKB’ers tegenaanlopen. In het MKB Lab, een initiatief van hogeschool Windesheim, het bedrijfsleven en de gemeente Almere, kunnen zij met dit soort vraagstukken terecht. Het MKB Lab is een innovatiewerkplaats waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen bij het Lab aankloppen met praktische vraagstukken waar ze een oplossing voor zoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van management, business of personeel. De studenten helpen de ondernemers met producten als een wervingsplan, een investeringsvoorstel of een duurzaam inzetbaarheidsplan.

Circulaire Scan

Een van de studieopdrachten die momenteel via het MKB Lab wordt uitgevoerd, is een duurzaamheidsscan voor bedrijven. Student Dylan Revers vertelt: “Met vier derdejaarsstudenten zijn we in september begonnen met het uitvoeren van een onderzoek, waarna we de eerste versie van onze vragenlijst hebben getoetst bij een paar mensen uit het bedrijfsleven. Maar we kwamen er algauw achter dat we meer feedback nodig hadden.” Daarom organiseerden de studenten een workshop voor enkele Flevolandse ondernemers, het Rabobank Duurzaam Innovatieteam en Leon Buter, accountmanager Rabobank Almere. Hans Marsé, eigenaar van Breedveld & Schröder en lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Almere, was een van de aanwezigen. “Ik vond het erg inspirerend,” blikt hij terug. “Bovendien heb

ik zelf ook weer wat bijgeleerd. Bijvoorbeeld dat er in Amerika een bijeenkomst is geweest, waar besluiten over duurzaamheid zijn genomen die ook in Nederland gelden. Ook de interactie tussen de studenten, docenten en ondernemers was mooi om te ervaren.”

Nuttige feedback

De studenten hebben nuttige feedback gekregen, vindt Dylan. “Vooral dat we nog specifieker moeten zijn in onze vraagstelling. We gaan nu eerst zelf de vragenlijsten nog een paar keer invullen, waarbij we doen alsof we zelf bij een bedrijf werken. Daarna gaan we opnieuw in gesprek met een aantal ondernemers”. Het MKB Lab voorziet volgens Marsé absoluut in een behoefte. “Veel MKB’ers zijn zo druk met hun business, dat ze geen tijd hebben om zelf van alles uit te zoeken. Via het MKB Lab kunnen ze die kennis relatief eenvoudig vergaren. Aan de andere kant biedt het Lab voor studenten een realistische voorbereiding op de beroepspraktijk. Het is goed dat ze daar al tijdens hun studie kennis mee maken.” < DE PRESENTATIE VAN STUDENT DYLAN REVERS VOOR HET MKB LAB

Foto: aangeleverd

Foto: Maarten Feenstra

Z A K E NC

DUURZAAM INNOVATIETEAM:

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE De maatschappelijke noodzaak om duurzamer te ondernemen wordt alsmaar groter. Maar hoe word je als bedrijf toekomstbestendig? Waar moet je beginnen? En hoe pak je het aan? Het Rabobank Duurzaam Innovatieteam begeleidt ondernemers van a tot z bij dit traject. Daniëlle Strating-Geijteman, consultant Rabobank Duurzaam Innovatieteam, begeleidt dagelijks klanten bij trajecten om duurzamer te ondernemen: “Niets doen is geen optie,” antwoordt ze resoluut. “Als Rabobank willen we toe naar een samenleving waarin bedrijven, mens en milieu hand in hand kunnen gaan. Wij willen laten zien dat duurzaam ondernemen loont.” Het Duurzaam Innovatieteam helpt bedrijven bijvoorbeeld bij het verduurzamen van hun bedrijfspand, met het zetten van stappen naar nieuwe circulaire verdienmodellen of bij het verduurzamen van hun ketens. Het verduurzamen van het bedrijfspand kan snel concreet gemaakt worden. “We maken daarbij gebruik van de Rabo Vastgoed Scan. Hiermee kan per pand een indicatie gegeven worden over de te nemen verduurzamingsmaatregelen. Elke maatregel is voorzien van een financiële onderbouwing met een business case. Hieruit volgt een indicatie voor de klant van de investering, de besparing, CO2-reductie en de terugverdientijd. We werken samen met subsidieadviseurs en indien nodig regelen we de contacten met installateurs. Daarbij is het natuurlijk fijn om in huis via de collega’s de financiering te kunnen regelen. Wij nemen de klant een stukje zorg uit handen, iets waar veel ondernemers behoefte aan hebben. Terwijl wij de rol van interne projectleider op

ons nemen, kunnen zij zich blijven focussen op hun bedrijf en de bedrijfsvoering.” Ook bedrijven die overwegen hun pand te laten slopen, renoveren, of die nadenken over nieuwbouw, kunnen bij het team terecht. Daniëlle: “Wij adviseren klanten over de verduurzamingsmaatregelen tijdens de bouw. In sommige situaties kan een duurzaamheidscertificering verkregen worden, waardoor de klant ook nog eens in aanmerking komt voor rentekorting via de Rabobank Impact Lening.”

Buitenvaart

Regelmatig worden bedrijven benaderd door externe partijen die het dak willen huren voor zonnepanelen, weet Daniëlle. “Wij kunnen dan uitrekenen wat meer rendement oplevert. Zo hebben we onlangs ook een bloemenkweker op bedrijventerrein Buitenvaart kunnen adviseren. Ramon van der Tol, accountmanager bij het Food & Agri Team van Rabobank Almere, heeft deze ondernemer in contact gebracht met ons, waarna wij geholpen hebben bij het maken van een beslissing. De betreffende ondernemer heeft uiteindelijk gekozen om een deel van zijn oude, leegstaande kas te verhuren aan een partij die straks zo’n vierduizend zonnepanelen op het dak gaat leggen.” < Meer weten over het Duurzaam Innovatieteam? Laat het ons weten via communicatie.almere@rabobank.nl


[14]

PA R T N E R N I E U W S

ZAKEN

[AANGELEVERD]

DALUREN WINACTIE Met de samenwerkende partners in Almere Centrum hebben wij een campagne uitgewerkt om in de decembermaand vooral in de daluren inkopen te doen en zo piekmomenten te voorkomen. De OVSA heeft voor €20.000,- aan shoptegoed beschikbaar gesteld. Iedereen die voor minimaal €50,aan boodschappen doet, maakt kans! Het doel van deze actie is om het winkelen op deze manier voor ondernemers en klanten prettiger en veilig te houden. almerecentrum.nl/winactie. <

HOTSPOT036 Begin december brachten we samen met diverse ondernemers en vastgoedeigenaren een nieuwe editie uit van het minimagazine Hotspot036. Hierin komen Almeerders aan het woord die hun droom hier waarmaken. Ze vertellen waarom ze dat juist op deze

PIEKMOMENTEN MIJDEN? SHOP OP RUSTIGE TIJDEN!

plek lukt. Bovendien geven ze tips over hun favoriete hotspots in de stad. Almere is de jongste stad van Nederland en nog volop in ontwikkeling. Ook de plannen die de stad nog mooier maken, worden erin uitgelicht: visitalmere.com/hotspot <

almerecentrum.nl/winactie

YOUNG & URBAN Omdat Almere nu eenmaal de ‘jongste stad van Nederland’ is en altijd blijft, past daar een eigentijdse fotografie bij voor bijvoorbeeld de ‘Visit Almere’ brandshop die we in het huidige pand van VVV Almere aan De Diagonaal 199 aan het ontwikkelen zijn. Kom dus binnenkort eens kijken naar het resultaat. <

C O L U M N

Foto: Richard Terborg

De Almeerse fotograaf Richard Terborg heeft dit najaar Almere voor ons in beeld gebracht op een manier zoals alleen hij dat kan: young and urban.

Foto: aangeleverd

zorgen voor een gestage stroom winkelend publiek uit de regio en het stimuleren van cultuur in de stad; van het ene moment op het andere kon er eigenlijk niks meer.

CITY MARKETING IN CORONATIJD • • • 2020 is een bijzonder jaar geweest: niks werd zoals verwacht. We begonnen het jaar met een volle evenementenkalender, maar uiteindelijk heeft er niets plaats kunnen vinden, op wat kleine activiteiten na. Dat gold ook voor het aantrekken van bezoekers om de stad te ontdekken, het

Als snel besloten we onze middelen in te zetten waar het nodig was; door ons platform open te stellen voor alle corona-initiatieven, zoals ‘Almeerders staan sterk’ en ‘Ondernemers staan sterk’; door in de zomermaanden –toen we weer wat meer mochten- een stevige herstelcampagne te lanceren en door Almeerders te inspireren om hun eigen stad te ontdekken. Gelukkig hebben veel toeristische ondernemers toch een redelijke zomer gehad. Verder hebben we de tijd goed benut door in samenwerking met de gemeente een nieuw platform op te zetten voor zakelijk Almere: onderneeminalmere.nl. Hiervoor hebben we prachtige verhalen verzameld over ondernemen in Almere, die we bijvoorbeeld in een FDcampagne dit najaar landelijk neerzetten. Belangrijk, want Almere heeft op zakelijk gebied nog onvoldoende van zich laten horen, terwijl hier geweldige bedrijven actief zijn. Bekijk ze ook op onderneeminalmere.nl!

Op de woonmarkt bleef onze stad ongewijzigd populair, we zien de aantrekkelijkheid van Almere door de huidige omstandigheden alleen maar versterkt worden. Hier heb je ruimte, frisse lucht en bovendien een geweldige glasvezelkabel in de meterkast om het thuiswerken soepel te laten lopen. Ondertussen kijken we voor 2021 enorm uit naar een vaccin én een uitweg van deze bizarre tijd, naar een nieuwe lente waarin we hopelijk weer kunnen genieten van de gezelligheid van onze vrienden, van de horeca en van de evenementen die het altijd zo leuk maken in Almere!

Nik Smit

Directeur, Almere City Marketing

Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente en marktpartijen. Ook samen met u? Neem contact op met ons op! 036 548 50 48 almere-citymarketing.nl


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

I N T E RV IE W

TE RUGBLIK

2020

EN

VOORUI T B L I K

[15]

2 0 2 1

WETHOUDER VEENINGEN: ‘HET WAS EEN ONGEKEND JAAR VOOR ALMERE’ Aan het eind van 2020 blikt Almere Zaken met wethouder Maaike Veeningen (ruimtelijke en economische ontwikkeling) terug op het afgelopen jaar, dat vooral in het teken stond van Corona. Wat is de impact hiervan geweest op Almere? Met welke vraagstukken van ondernemers kreeg zij te maken? En hoe verwacht de wethouder dat 2021 zal gaan verlopen?

Terughoudend

De wethouder vertelt hoe de lockdown direct zijn impact had op ondernemers in Almere. “Op kleine schaal gebeurde er van alles, maar ook zeker op grotere schaal. De horeca moest tot twee keer toe sluiten, wat enorm zwaar is voor de hele branche. Supermarkten kregen te maken met hamsterende en soms zelfs agressieve klanten. Werknemers in de hele stad moesten ineens thuis werken, wat zowel voor de werknemers zelf, maar ook voor de werkgevers een behoorlijke aanpassing vraagt. Ook als we kijken naar de grote lijnen voor de toekomst, dan merkten we met name tijdens de eerste lockdown dat bedrijven met wie we in gesprek raakten, toch wat terughoudender en voorzichtiger waren. Al geldt dat zeker niet voor elke sector.”

Logistiek en IT

Met name de logistieke sector en de IT- en technologiebranche presteren goed tijdens de coronacrisis. Veeningen voorziet hierin dan ook mogelijkheden voor de groei van Almere. “We zijn momenteel in gesprek met een aantal bedrijven uit de logistieke sector. Wat dat betreft biedt Almere goede mogelijkheden. We hebben een centrale ligging en zijn als regio LelystadAlmere-Zeewolde gestegen naar plek vier op de ranglijst van logistieke hotspots. Daar zetten we op in. Daarnaast hebben we afgelopen jaar ingezet op omscholing van Almeerders, en dat blijven we ook komend jaar doen. We zien dat er met name in de IT en Technologie een enorme toename is in de vraag naar goed opgeleid personeel. Tegelijk is er een toename van het aantal werklozen, ook mede als gevolg van ontslagen door corona. Deze mensen scholen we om, dat doen we lokaal en we koppelen ze vervolgens aan Almeerse bedrijven die staan te popelen om IT-personeel. Dit plan lag er al, maar hebben we echt specifiek door corona naar voren geschoven, omdat het belang en de noodzaak ineens urgenter werd.”

‘We zien dat er in de IT en Technologie een enorme toename is in de vraag naar personeel’

Bezuinigen

Veeningen verwacht dat 2021 een uitdagend jaar gaat worden. “Almere zal flink moeten gaan bezuinigen, dat geldt ook voor de afdeling Economische Zaken. Waar deze bezuinigingen precies op zullen plaatsvinden, zijn we nog aan het uitwerken. Maar we zullen ons blijven inzetten op omscholing, het online versterken van de Almeerse ondernemers en de goede groeikansen van logistiek.” Voor afgelopen jaar stond het versterken van het lokale netwerk van Almeerse ondernemers op de agenda, maar corona maakte fysieke netwerkbijeenkomsten onmogelijk. Toch lukte het om een goed begin te maken met het versterken van het Almeerse bedrijvennetwerk, iets waarin Almere vooralsnog achter bleef volgens Veeningen. “We zijn noodgedwongen overgegaan naar een online aanpak om het netwerken mogelijk te maken. Ondernemers konden elkaar niet fysiek ontmoeten, maar we hebben mogelijk gemaakt dat dit wel online kon. Onder meer door webinars te organiseren, wat heel goed is ontvangen. We zagen bijvoorbeeld dat verschillende horecaondernemers hierdoor met elkaar in contact kwamen en onderling adviezen gingen uitwisselen. Zoiets is ontzettend belangrijk voor de stad, juist om lokale ondernemers met elkaar te verbinden. Want die verbinding zorgt ook weer voor onderlinge samenwerking en dat versterkt niet alleen de ondernemers maar ook de lokale economie. Ik verwacht dat we deze webinars ook komend jaar ook zullen doorzetten, al hoop ik dat we daarnaast ook de geplande fysieke bijeenkomsten kunnen laten doorgaan.”

Foto: Maarten Veenstra

“Als ik het afgelopen jaar in een woord zou kunnen samenvatten, dan zou ik het omschrijven als ‘ongekend’. Nooit eerder in de geschiedenis hebben wij als land, en als stad, te maken gehad met een situatie als deze. Wat dat betreft schrijven we een stuk geschiedenis in 2020. De eerste lockdown in maart zorgde voor een omslag bij alle ondernemers, en bij ons als gemeente, en we zijn de rest van het jaar bezig geweest om de gevolgen daarvan te behappen”, aldus Veeningen.

‘Floriade is heel ruim opgezet, ook voor de anderhalve-meter regels’ Kansen

Hoewel Veeningen voorzichtig is als het gaat om komend jaar, heeft ze wel de overtuiging dat er ondanks de cooronacrisis er voldoende kansen liggen voor de ondernemers in deze stad. “Als je bijvoorbeeld ziet hoeveel online apps en webshops er uit de grond getrokken zijn in korte tijd, dan biedt dat hoop. Technologie wordt steeds belangrijker en deze coronacrisis laat zien dat we daar ook steeds sneller op kunnen inspelen, dat is goed nieuws. Ook voorzie ik voor de Floriade Expo in 2022 mogelijkheden. De maatregelen zorgen ervoor dat mensen nu niet op vakantie kunnen, of minder uitspajes kunnen maken. De Floriade is heel ruim opgezet, dat betekent dat de anderhalve-meter daar goed georganiseerd kan worden. En ik verwacht dat als de maatregelen versoepeld worden, mensen nog meer de behoefte hebben om erop uit te gaan. Maar voor nu is het niet anders dan dat we moeten omgaan met de maatregelen die gelden. Ik hoor veel verhalen van mensen die het moeilijk hebben, zowel zakelijk, maar ook privé soms verzanden in eenzaamheid. Daarom zou ik tegen iedereen willen zeggen: kijk naar elkaar om, juist in deze tijd.” <


[16]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

B E D R I J F S P R O F I E L

Hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas na 40 jaar in Almere

‘ONS WERK VRAAGT OM SAMENWERKING MET ANDEREN’

Foto’s: aangeleverd

Dit najaar heeft de internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas haar intrek genomen in een nieuw hoofdkantoor in Almere. Vanuit het pand aan de Radioweg zal de organisatie haar werk voor de allerarmsten voortzetten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas laat graag aan Almere zien op welke manier zij deze internationale hulp aanbiedt, mede dankzij de vele duizenden vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

hoeven we niet op een dure A-locatie te zitten. Zo zijn we bij Almere uitgekomen. Ons nieuwe kantoorpand aan de Radioweg voldoet aan al onze verwachtingen en is ook toekomst-proof. Door de centrale ligging verwachten we dat we een interessante werkgever zijn.” Dorcas staat ook zeer open om te kijken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken binnen Almere. “Bedrijven, kerken, scholen of anderen: wij komen graag met jullie in contact. We geloven dat een sterk lokaal netwerk van groot belang is. Je kunt elkaar versterken en aanvullen. Onze expertise gaat verder dan ons werk in de landen. Wij willen ook in Nederland van betekenis zijn door zinvol vrijwilligerswerk te bieden. Maar ook wil de organisatie leren. “Zeker nu in deze coronatijd ontdekken we hoe belangrijk dit vrijwilligerswerk kan zijn.” Een deel van de kringloopwinkels van Dorcas is gesloten. Het betekent voor de vrijwilligers dat ze voor hen belangrijke sociale contacten missen. “We zijn benieuwd hoe andere organisaties in Almere hier mee omgaan.”

40 jaar

“Veertig jaar geleden begon Dorcas met het idee van één man, onze oprichter Dirk-Jan Groot”, vertelt Jan Jacob Hoefnagel, woordvoerder bij Dorcas. “Hij wilde handen en voeten geven aan zijn christelijk geloof en heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat er mensen zijn die onderdrukt worden en in diepe armoede leven, dat kon hij niet aanzien.” Dorcas begon met het inzamelen van hulpgoederen om die naar de landen toe te brengen. In de loop van de afgelopen vier decennia is de focus sterk veranderd. Dorcas is sindsdien uitgegroeid tot een gerespecteerde internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie die elk jaar meer dan 1 miljoen mensen helpt om hun leven blijvend te veranderen. In de landen waar de organisatie werkt, zijn kantoren gevestigd waar voornamelijk lokale professionals aan het werk zijn. En dat niet alleen. Hoefnagel: “Alleen al in Nederland zijn meer dan 10.000 vrijwilligers op de been. Zij werken bijvoorbeeld in een van onze veertig winkels of organiseren een plaatselijke collecte.”

Behoefte van mensen

Dorcas legt in haar werk de focus op de allerarmsten in 14 landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De aanpak is erop gericht dat de hulp niet op zichzelf staat. “Bijvoorbeeld als er ergens een ramp is, zoals onlangs in Beiroet. Na zo’n grote explosie is er chaos en hebben mensen medische zorg en voedsel nodig. Maar daarna is hun leven echt nog niet op orde.” Dorcas werkte voor de ramp al in Libanon met vluchtelingen uit buurland Syrië. Nu kan Dorcas zich ook richten op de psychosociale gevolgen van de ramp na de explosie. “Mensen hebben een trauma opgelopen. Om weer na te denken over hun toekomst moeten we daar eerst aan werken.” Daarna helpt Dorcas mensen met het vinden van nieuw werk. “Belangrijk is altijd dat onze ondersteuning aansluit bij de situatie en behoefte van de mensen. Bij een natuurramp is je hulp anders dan bij een oorlog, bijvoorbeeld.”

Centraal in Nederland

Al sinds haar oprichting was het internationale kantoor van Dorcas gevestigd in het Noord-Hollandse Andijk. “Onze oprichter kwam hier vandaan en daarom was het logisch om daar ons ook te vestigen. Nu we zo gegroeid zijn is dat helemaal niet meer zo logisch.” De afgelopen twee jaar is er gezocht naar een geschikte locatie. “We wilden meer centraal in het land zitten. Zo kunnen we beter samenwerken met andere organisaties maar ook met scholen en kennisinstituten. We hebben gezocht naar een goede locatie die voor onze medewerkers, die uit het hele land komen, goed te bereizen is. Bovendien WERK VAN DORCAS IN EEN GEMEENSCHAP IN MOZAMBIQUE.

In dit bijzondere jaar viert Dorcas haar 40-jarig jubileum. Er is veel veranderd maar toch blijft er ook veel hetzelfde: “We zijn en blijven een hands-on organisatie. Vroeger zamelden we kleding in om uit te delen. Waar we vroeger één persoon blij maakten met één broek, gebruiken we nu het geld dat deze ene broek oplevert om meer mensen hulp te kunnen bieden”, aldus Hoefnagel. “We zetten ons nu meer in op drie niveaus: het individu, de gemeenschap en de samenleving. Zo staat ons werk nooit op zichzelf.” < Dorcas is gevestigd aan de Radioweg 1 in Almere. Ga voor meer informatie naar www.dorcas.nl


C O L U M N

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

[17]

EERST (NIET) ZIEN, EN MAAR TOCH … • • •

U zult het waarschijnlijk niet geloven, maar ondanks dat u nauwelijks activiteiten van de VBA ziet, gebeurt er achter de schermen wel degelijk veel. Die activiteiten hebben vooral betrekking op het jaar 2021, het jaar waarin we hopelijk gauw weer alles kunnen doen wat we begin 2020 achter ons hebben moeten laten. We hebben een tipje van de sluier over onze doelen en wensen opgelicht tijdens onze Algemene Leden Vergadering, die we op 24 november jl. helaas weer online hebben moeten houden. De ALV werd trouwens bijgewoond door ruim honderd leden en gecompleteerd met een zeer goed gevuld borrelpakket voor ieder lid dat zich had aangemeld. Normaal gezien presenteert het bestuur tijdens de ALV in november het nieuwe jaarplan. In de lijn van ‘alles gaat anders dit jaar’, maar vooral omdat het einde nog niet in zicht is van de Coronacrisis, is het vaststellen van een nieuw jaarplan een bijzondere opgave. We zullen diezelfde Coronacrisis echter ook aangrijpen om veranderingen aan te brengen binnen de vereniging. Dit betekent dat we nieuwe kansen gaan creëren en nieuwe gewoonten willen aanleren. We willen verandering aanbrengen om zodoende onze kwaliteit te verhogen, grotere bedrijven aan ons te kunnen verbinden en een sterkere positie te kunnen innemen. Ook de VBA moet met haar tijd meegaan. We streven er naar om het jaarplan te presenteren in januari 2021. Het zoemt dus flink achter de schermen. Daarnaast zijn we onverminderd actief in onze rol als belangenbehartiger en aanjager. Het doel van de VBA actief bij te dragen aan een mooi, goed en (economisch) gezond Almere zal ook in 2021 onverminderd worden nagestreefd. We hebben en houden vertrouwen in 2021. Ik wens u, uw familie én uw onderneming een heel voorspoedig en gezond 2021 en ik hoop dat we elkaar gauw op één van de mooie locaties die Almere rijk is zullen treffen. Houd vol!

Kimberley Valentien

GROEI

Voorzitter VBA

Wilt u lid worden van de VBA en met ons meegroeien? Laat het weten via ons secretariaat: 036 533 83 93, info@vba-almere.nl of onze relatiemanager Hank Ydema: 06 14 998 429, relatiemanager@vba-almere.nl

We hadden uiteraard gehoopt dat het anders kon, maar het is nu eenmaal niet anders. Eind mei organiseerde de VBA haar halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering Online en sprak daarbij de wens uit dat dit een eenmalige gebeurtenis zou zijn. In de zomer leek het de goede kant op te gaan en zag het er naar uit dat we weer met onze fysieke kennis- en themabijeenkomsten zouden kunnen starten. De realiteit leerde ons echter anders!

Zowel achter als vóór de schermen

Toch hebben de actieve vrijwilligers van de VBA in de diverse Themakringen, zowel achter als vóór de schermen niet stil gezeten. Plannen werden gemaakt voor 2021 en een tweetal Themakringen, ICT en IZD (Internationaal zaken Doen), heeft in de afgelopen maand interessante Webinars georganiseerd. De VBA ICT-Themakring ICT organiseerde half november een Webinar met als thema “Veilig en gezond thuiswerken!” waarin 3 hoofdzaken werden besproken. • Hoe beveiligen we de Thuiswerkplek digitaal goed? • Gezond thuiswerken tijdens Corona • Hoe als HR om te gaan met thuis werkend personeel

Leren van fouten

Op de eerste dag van december organiseerde de VBA

Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD) een Webinar dat ging over de hobbels, die moeten worden genomen om succesvol Internationaal zaken te kunnen doen. Uit ruime ervaring van de deelnemers bleek dat een goede voorbereiding en het kennen van de taal en geschiedenis van het land, waarmee men handel wil doen, erg belangrijk is. Onze Nederlandse open- en directheid werkt in Nederland goed, maar in het buitenland kan dat een valkuil zijn. Het blijkt verstandig om vooraf duidelijk verwachtingen uit te spreken en ook het ‘waarom’ daarvan goed te benoemen. Dit kan veel ‘leed’ voorkomen. Een uitermate leerzame sessie, waarin veel werd gelachen door het delen van zakelijke blunders en ‘do’s en don’ts in het buitenland.

ALV Online

Eind november werd ook de tweede Algemene Leden Vergadering van de VBA Online gehouden. Ruim 100 leden schoven Online aan en zij werden door het Bestuur in vogelvlucht meegenomen langs een aantal ontwikkelingen. Het Bestuur koos er bewust voor om het jaarplan voor 2021 pas begin volgend jaar met de leden te delen. Daarbij tegelijk met de wens dat dit weer kan tijdens een fysieke bijeenkomst! <

LAN G ZU LLE N ZE LEDEN:

BLOEMIST KEES TAK De VBA is opgericht op 11 juli 1977 en Bloemist Kees Tak is al lid vanaf de begin jaren tachtig. De VBA is erg blij met Kees en zijn vrouw Ricky. Dank voor het vertrouwen en het lange lidmaatschap: Lang zullen ze leden… Kees Tak: “Ik ben mijn bedrijf gestart in 1974, in de Amsterdamse Kinkerstraat. Vervolgens in 1982 ver– huisd naar Almere. Mijn eerste winkel had ik op het ‘s Hertogenboschplein en de tweede winkel op de Grote Markt in 1986. In 1989 is de winkel op het ’s Hertogenboschplein gesloten.

Internationaal

In de jaren na 1990 werden we internationaal met tentoonstellingen in de groene sector over de gehele wereld. We maakten bloemwerk voor trouwerijen en exporttentoonstellingen in o.a. Arabië, Iran, Ecuador, Colombia, China, Kenia en hadden een Joint venture in Rusland. In 2016 besloten we de winkel en detailhandel vaarwel te zeggen en ons nog wel bezig te houden met de aankleding van evenementen en corso’s. Vooral in Rusland en België zitten op dit moment onze grootste doelen, maar voor huwelijken en begrafenissen zijn we hier natuurlijk ook nog actief. De Corona heeft de eerste helft van dit jaar roet in het eten gegooid!

VBA Zakenuurtjes

Wat de VBA betreft; vooral onze bezoeken aan de zakenuurtjes waren voor mij interessant. Daar kwamen

veel kleine ondernemers en dat leverde mij nieuwe relaties en klanten op. Deze bijeenkomsten waren altijd in de Horeca. Ik ben nog een tijd lid geweest van de Commissie Kunst in Bedrijf samen met Willen Kleute en Hans van Rhenen. We organiseerden elk jaar een bijeenkomst ‘Corrosia ontvangt’; dat was een thema bijeenkomst over kunst en interieur voor het kantoor e.d. en werd afgesloten met een artiest en een diner. Voor de start van de Coronacrisis kwamen we regelmatig op de maandelijkse zakenuurtjes. Het verschil met vroeger is dat deze zakenuurtjes bij een VBA-lid worden georganiseerd. Zo maak je op een andere manier kennis met een bedrijf en wordt de relatie nog sneller gerealiseerd. Het is altijd interessant om bij een ander in de keuken te kijken. Ook gaat de VBA mee met de steeds veranderende economie en zaken zoals duurzaamheid en de Floriade”. <

Foto’s: aangeleverd

Foto: Marco ter Beek

ONLINE HÉT WOORD VOOR 2020


[18]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

MARKETING

TIPS

ZAKEN

ONLINE

MARKETING

TIPS

ONLINE

MARKETING

VIJF TIPS OM WEBSITE HACKERS BUITEN DE DEUR TE HOUDEN WordPress is het meest gebruikte content management systeem (CMS) ter wereld. In het begin was het systeem voornamelijk bedoeld voor bloggers, maar vandaag de dag is WordPress een stuk verder ontwikkeld en wordt het voor verschillende soorten websites gebruikt. Door de populariteit van het systeem, wordt het CMS gezien als onveilig of makkelijk te hacken.

1. Houd je website up to date

De eerste tip is het up to date houden van je website. Wanneer updates worden uitgevoerd, zorg je ervoor dat reeds bekende beveiligingslekken worden dichtgetimmerd. Installatie van updates is dus vereist om beschermd te blijven tegen de gevaren van het internet, maar updates zorgen er ook voor dat de websitesnelheid en stabiliteit worden verbeterd. Je kunt dit zelf uitvoeren, maar je kunt er ook voor kiezen om dit door een externe partij te laten doen.

2. Wachtwoorden

Natuurlijk kan deze tip niet achterwege gelaten worden: wachtwoorden. Ondanks dat het bij de meeste mensen wel bekend is dat je niet een makkelijk te kraken wachtwoord moet gebruiken, komt het nog te vaak voor. Onze tip: maak gebruik van minimaal 12 tekens en wissel hierin af met cijfers, letters en speciale tekens. Let wel op dat je niet voor ieder account hetzelfde wachtwoord gebruikt. Iets wat niet veel wordt gedaan, maar wel belangrijk is, is het aanpassen van je wachtwoorden. Wij raden aan om dit minimaal 1 keer per jaar te doen en vervolgens

gebruik te maken van een passwordmanager. Dit is een digitale kluis waarin al je wachtwoorden worden bewaard en waarvoor je eigenlijk nog maar één sterk wachtwoord hoeft te onthouden.

3. Beveiligin3splugins

Mocht het toch zo zijn dat je plugins moet gebruiken, let dan goed op dat het uit een legale bron is verkregen zoals de website van Wordpress zelf of een website die is aangesloten bij Wordpress. Daarnaast is het slim om te kijken naar de waardering van de plugin en hoe oud deze waardering is. Wees vooral kritisch en kijk verder dan wat populair is om te gebruiken. Heb je het echt nodig? En wat zouden de eventuele risico’s kunnen zijn van deze plugin?

4. Goede technische beveiliging

Dat was het voor deze keer. De volgende keer komt één van onze andere experts aan het woord. Bent u geïnteresseerd in zijn of haar verhaal? Houd dan onze columns in de gaten. <

Een gemiddelde website wordt ongeveer 44 keer per dag aangevallen, zowel WordPress als non-WordPress websites. Met de juiste beveiligingsplugins kun je ervoor zorgen dat de website goed beveiligd is en dat het voor internetcriminelen een stuk moeilijker wordt om in WordPress te komen.

Kies voor een goede technische beveiliging van de website. Hierbij gaat het om bestandsrechten die in combinatie met de hostingpartij gecontroleerd of gewijzigd kunnen worden. Op deze manier kunnen er van buitenaf geen bestanden aangepast worden in de website, wat ook betekent dat de hacker geen toegang tot de gehele website kan krijgen.

5. Gebruik zo min mogelijk plugins

Plugins worden over het algemeen gebruikt om functionaliteiten van de website uit te breiden. Voor iedere wens of behoefte is er wel een plug-in te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps integraties of social media plugins. Hoewel het gebruik van plugins erg gemakkelijk is, adviseren wij om zo min mogelijk gebruik te maken

KLEINE DETAILHANDEL

KAN ZICH BLIJVEN VESTIGEN OP

MARKERKANT

Foto: aangeleverd

Het Almeerse CDA heeft ervoor gezorgd dat kleinschalige detailhandel zich ook na 2024 kan blijven vestigen op de Markerkant. De partij heeft hiertoe een amendement ingediend, dat op brede steun van de gemeenteraad kon rekenen. In de Detailhandelsvisie 2020 stond het voornemen om, bij de herziening van het bestemmingsplan in 2024, de bestemming detailhandel te laten vervallen voor bedrijven aan de Markerkant. Dit betekent dat zittende bedrijven nog zouden mogen blijven, maar dat nieuwe zich niet meer aan de Markerkant mogen vestigen. In de Detailhandelsvisie wordt namelijk gepleit voor een concentratie van alle stadsverzorgende functies in het stadscentrum van Almere. De bedrijven aan de Markerkant zouden concurrerend voor het stadscentrum zijn.

RIEKJE VAN BELLE (CDA) BIJ DE MARKERKANT.

Foto: Marco ter Beek

Een datalek van je website kan nare gevolgen hebben. Denk aan het stelen van data van je gebruikers/klanten of het volledig kwijtraken van alle gegevens. Gelukkig zijn er een aantal zaken die je als Wordpress gebruiker zelf kunt uitvoeren, om dit gevaar te voorkomen. Wij geven je hiervoor vijf tips:

van deze hulpmiddelen. Iedere plugin is namelijk een potentieel gevaar voor een ‘’aanval’’. Hoe meer plugins je hebt, hoe meer je in de gaten moet houden om kwetsbaarheden te voorkomen. Limiteer dit tot wat je echt nodig hebt! Dat scheelt.

Jeffrey Leemrijse Web developer, SenS Online Solutions

Bedrijfsmodel

Dankzij een breed aangenomen amendement zijn deze plannen voorkomen. Raadslid Riekje van Belle (CDA): “In 2014 is vastgesteld dat de Markerkant het enige bedrijventerrein in Almere is waar detailhandel zich mag vestigen. Op alle andere bedrijventerreinen mag dit niet. Veel bedrijfjes die hier zijn gevestigd hebben een ander bedrijfsmodel dan die in het stadscentrum. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van groothandel met een winkel, die hebben ruimte nodig voor opslag en logistiek. Of een webwinkel in combinatie met het geven van workshops. Daarvoor zijn de panden in het stadscentrum meestal niet geschikt. Daarbij is het voor beginnende ondernemers vaak te duur om zich in het stadscentrum te vestigen.”

Groei

Almere gaat de komende decennia nog flink groeien. Naast inwoners trekt dit ook meer bedrijvigheid aan. Een flexibele invulling van de Markerkant is volgens het CDA dan juist een welkome aanvulling op de detailhandel in het stadscentrum van Almere. “Wanneer het stadscentrum aantrekkelijker en betaalbaarder wordt, zullen ondernemers daar vanzelf naartoe trekken en komen de panden aan de Markerkant weer vrij voor startende ondernemers. Zo bieden we maximaal ruimte om te ondernemen in Almere,” besluit Van Belle. <


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

[19]

E I G E N

AIS LIJSTENMAKERIJ & GALLERY aangenaam betrekkelijk, bovendien kan ik dan lekker dagdromen en nadenken. Ook houd ik van muziek, met name van Soul en Blues.

Wat inspireert je in het leven?

• • •

Gesprekken met mensen. Praten over allerlei onderwerpen. Het liefst buiten het kader. Zaken die mijn nieuwsgierigheid opwekken, zoals vrij en zelfvoorzienend leven, maar ook Augmented Reality. We leven in een imaginaire wereld dus waarom bedenken we niet iets beters?

Stel je mocht een zakelijke keus opnieuw doen, welke zou dat zijn?

• • •

Foto: aangeleverd

You name it, we frame it! HENK MASTENBROEK, IN ZIJN LIJSTENMAKERIJ & GALLERY.

Elke editie vraagt Almere Zaken een Almeerse ondernemer naar zijn of haar persoonlijke drijfveren. Deze editie is dat Henk Mastenbroek, eigenaar van AIS Lijstenmakerij & Gallery. Wat doet je bedrijf precies?

• • •

Wij lijsten al sinds 30 jaar alles in. Van hedendaagse kunstwerken, tot klassieke barokke schilderijen, 3D-objecten zoals een trouwjurk, voetbalshirt, een sieraad of antieke schaatsten. We spannen, plakken, printen, repareren en restaureren. Bij voorkeur lijsten we in volgens de museumrichtlijnen. We zijn dan ook leverancier van onder andere de provincie en gemeente musea zoals het Nieuwland Erfgoed Centrum. Ik beschik over een collectie van meer dan 1500 lijstmonsters en passe-partouts uit de hele wereld. Met een breed spectrum aan inlijsttechnieken kom ik snel tot een passende kwalitatieve oplossing. Ik grap wel eens dat ik een groothandel in keuzestress ben, het heeft meestal even nodig om ideeën van klanten te vertalen in een concreet voorstel. Vaak is mijn advies over de lijst, passe-partouts en glas direct raak, bovendien laat ik ook inspirerende alternatieven zien van voordelig tot meer dan exclusief. Bovendien denk ik altijd: hoe zou ik het inlijsten als ik het zou willen verkopen? Dan bedenk ik welke lijst de verkoopwaarde zou kunnen vergroten. Naast inlijsten produceren we hier voor klanten, fotografen, de overheid en kunstenaars speciale FineArt prints, op luxer fotopapier, canvas en aquarelpapier. Dit zijn Giclee prints, en 100 jaar licht-echt. We hebben hiervoor twee speciale machines staan.

Waarom ben je ondernemer geworden?

• • •

Voor de vrijheid. Ik onderneem om een vrij bestaan te kunnen leiden en mijn klanten een groot plezier te doen. Op school zitten vond ik niks. Het voelde een beetje nutteloos om uren in de klas te zitten met boeken die ik in een paar dagen gelezen kon hebben. Af en toe was er een inspirerend gesprek met een leraar, waarmee je kon discussiëren en filosoferen, maar dat was het wel

zo’n beetje. Direct na school heb ik van allerlei baantjes gehad en op mijn twintigste haalde ik mijn rijbewijs. Dat was de start van vrijheid. Ik werd vertegenwoordiger van een lijstenfabriek. Van de norse directeur mocht ik mijn eigen gang gaan, zolang ik maar genoeg omzet maakte. Ik voelde me al heel snel thuis in de wereld van kunstenaars, galeriehouders, lijstenmakers, kunstnijverheidszaken, noem maar op. Onze fabriek handelde ook in schilderijen. Daardoor leerde ik al snel om te in- en verkopen. Bovendien adviseerde ik kunstenaars bij hun werk en ook welke lijsten de waarde van hun werk zouden vergroten. Ik heb wel oog voor wat goed in de markt ligt. Ik zat vaak tussen andere vertegenwoordigers, handelaren en creatieven. Ruimdenkende geestverwanten, harde werkers met veel humor ook. Nog steeds heb ik veel contact met allerlei creatieven, die ik adviseer. Ondernemers die hun vrije leven verrassend haalbaar maken. Zo ben ik ook.

Wat is jouw band met Almere?

• • •

Vanuit Zwanenburg, waar ik 30 jaar geleden vertrok, was het niet moeilijk kiezen. Almere was en is ruim, het heeft een dynamisch ondernemersklimaat en bovendien was de grond nog betaalbaar. Ik heb hier mijn eigen atelier en huis gebouwd. Top, want ik had toen nog een jong gezin dat ik graag meer ruimte gunde. Daarbij kwam dat alle winkelstraten in die jaren voetgangersgebied werden en dat is niet handig voor een lijstenmakerij en galerie als de mijne. Klanten lopen met dierbaar en breekbaar materiaal heen en weer, ze willen daarom graag direct voor de deur kunnen parkeren en dat kon en kan bij mij.

Wat doe je als je niet aan het werk bent?

• • •

Lezen, wandelen in een echt bos of door de duinen en langs het strand. Uitkijken over de zee maakt alles

Dan was ik zeker eerder voor mezelf begonnen. Ik had dan bijvoorbeeld eerder nee gezegd tegen opdrachten. Ik heb geleerd dat iets sneller is bedacht dan gemaakt. Ook had ik waarschijnlijk een bestaand pand gekocht, want van al die onzinnige procedures, die mij te veel tijd en geld gekost hebben, werd ik soms knettergek. Ik ben inmiddels na 19 jaar wel heel erg trots op wat ik neergezet heb. Wonen en werken naast elkaar is ideaal.

Welke wijze raad wil je graag aan starters doorgeven?

• • •

Op je bedrijfsbalans balans staan cijfers over resultaten. Een belangrijk stuk informatie ontbreekt daar altijd aan, namelijk hoe fijn je het hebt in je leven dankzij vrij ondernemerschap. Beter een kleine baas dan een grote knecht. Succes kun je niet doseren van 9 tot 17. Ondernemen doe je vanuit passie. Geld is een resultaat, geen uitgangspunt. Een zanger schrijft ook geen hit vanuit een stappenplan. Een hit en zakelijk succes ontstaan meestal door toevalligheden op het juiste moment. En als laatste: los problemen als het kan meteen op en geef fouten snel toe.

Waar zie je jezelf over tien jaar?

• • •

Over 10 jaar is AIS de meest innovatieve lijstenmakerij van Nederland. We zijn dan zo georganiseerd dat het eenvoudig is om werkzaamheden uit handen te geven. Dan blijf ik toch graag een aantal dagen per week werken. Waarom zou ik stoppen met iets dat zo leuk is om te doen? Misschien heb ik dan mijn opvolger ingewerkt en heb ik, wie weet, een huisje aan zee. Dat is ook vrijheid. < AIS lijstenmakerij & Gallery www.ais-art.com Tel: (036) 53 28 000 Antilopestraat 2, 1338 EE Almere

Elke editie van Almere Zaken laten wij een bijzondere ondernemer aan het woord over zijn of haar bedrijf. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur ons dan een korte pitch (max. 100 woorden) en wie weet nemen wij contact met u op. Email de pitch naar: redactie@almerezaken.nl o.v.v. Eigen Zaken.


[20]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

ALMERE GAAT VOOR GEZOND EN DUURZAAM VOEDSELAANBOD CENTRUM De gemeente Almere start samen met vijf horecaondernemers (NUL36, The Black Cockatoo, Rosita’s, La Maison en MEAT in the City) een nieuwe aanpak voor een duurzame en gezonde voedselomgeving. Ook het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis volgt het voorbeeld.

Wethouder

Wethouder Maaike Veeningen: “Op elke hoek in de binnenstad vind je eettentjes Keuze genoeg. Maar is het ook allemaal gezond? En hoe komt dit eten hier in de winkel en horeca. Het is belangrijk dat we daar af en toe bij stil staan. Alleen dan kunnen we ook een gezonde en duurzame keuze maken. Deze vijf ondernemers willen bezoekers in het centrum lekker eten voorschotelen dat ook nog eens gezond en duurzaam is. Een geweldig initiatief dat ik van harte ondersteun. Ik hoop dat het een voorbeeld is voor andere ondernemers zodat we volgend jaar hier staan met twee keer zoveel deelnemers”

Foto: aangeleverd

Aanbod

ALS DE PILOT SLAAGT, VOLGEN OOK CATERAARS EN SUPERMARKTEN.

Viscircus Gebroeders Koning LANGER IN FOODPASSAGE De verhuizing van viswinkel van de Ge­ broeders Koning van de Foodpassage naar de Schutterstraat, heeft enige vertraging opge­ lopen. Onder andere corona en de levering van een speciale vloer hebben er aan bijgedragen dat de opening over de feestdagen wordt getild. Tot die tijd kunnen klanten echter nog gewoon terecht in de Foodpassage. De nieuwe winkel aan de Schutterstraat 27 oogt nu nog leeg, maar binnenkort kan er eindelijk worden begonnen met de verbouwing. Die lag vanwege de aanhoudende coronamaatregelen een tijdje stil. Zo moest er een speciale werkvloer worden gelegd die uit het buitenland moet komen wat momenteel lastiger is. Zoals het er nu naar uitziet kan die in de eerste week van januari worden gelegd. Jan Koning: “Zo’n vloer is noodzakelijk voor een viswinkel. Het leggen is echter niet iets wat in een middagje is gedaan. Dat kost zeker twee dagen waarna er bovendien twee dagen niet op gelopen mag worden”. Om, zodra de vloer gereed is snel zaken op orde te krijgen, wordt voor die tijd de rest van het interieur al grotendeels aangepakt. Dan hoeven nadien alleen die spullen over die nu nog nodig zijn in de oude winkel. Want daar gaan de zaken gewoon door. Koning: “Dat gaan we zo lang als mogelijk doen, als het aan ons ligt tot zeker half januari. Pas als de bakoven ook wordt verhuisd gaan we hier dicht om zo snel mogelijk daarna open te gaan aan de Schutterstraat. Het streven is nu om daar vanaf 27 januari klanten te kunnen verwelkomen.” <

verleiden tot het maken van een duurzame en gezonde keuze. Met de focus op minder dierlijk, meer lokaal en seizoensgebonden en ondersteund door de Schijf van Vijf. Ook is een van de ambities om minder voedsel te verspillen.

Pilot

Eind dit jaar is de evaluatie van de pilot. Dan wordt besloten of het project volgend voorjaar op grotere schaal verder in Almere wordt doorgezet, met meer deelnemende horecaondernemers en cateraars. In een latere fase zal mogelijk ook ingezet worden op supermarkten en wordt reclame­ en vestigingsbeleid onder de loep genomen. <

CORONA GENADEKLAP VOOR ICOON IN HAVEN

NA 25 JAAR EINDE AAN KAREL’S CORNER

Wie in Haven is opgegroeid, is ook opgegroeid met de patat en snacks van Karel’s Corner. Aan dit tijdperk kwam echter onlangs een einde. De teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis heeft eigenaar Dennis Busch doen besluiten om de zaak definitief te sluiten: “Er was geen andere mogelijkheid dan te stoppen.” “Natuurlijk vind ik het jammer,” vertelt Dennis Busch, die drie jaar geleden na het overlijden van zijn geliefde ouders, de snackbar overnam. “Iedereen in Haven kent Kareltje, zoals we in de volksmond genoemd worden, een erenaam voor mijn vader Karel die de zaak destijds samen met mijn moeder Ria heeft opgezet. Begin dit jaar had ik al mijn twijfels over de toekomst van de snackbar. De zaak moest na 25 jaar grondig opgekapt worden en daar was eerlijk gezegd geen budget voor. Terwijl we wel keihard werkten en nauwelijks tijd voor een privé­leven hadden. Dat zette me al aan het denken. Maar met de klap die corona teweegbracht, is doorgaan echt geen optie meer. De omzet liep zo hard terug, dat ik een knoop moest doorhakken.. Voor het slechte nieuws naar buiten kwam, lichtte de snackbarhouder eerst zijn personeel in. “Dat was het moeilijkste, want samen met mij hebben deze mensen zich altijd met hart en ziel voor de zaak ingezet. Sommige

komen hier al van kleins af aan. Ik wil ze dan ook echt een grote pluim geven voor alle inzet die ze hebben getoond en de steun die ze me op dit moment geven.” Dennis vertelt dat het pand inmiddels is verkocht en dat de nieuwe eigenaar aan het kijken is naar een geschikte huurder. Of dat weer een snackbar zal zijn, is nog niet bekend. In ieder geval zal het kenmerkende bord “Sonja heeft hier ook genoten”, een knipoog naar dieetgoeroe Sonja Bakker, van de gevel verdwijnen. Hoewel de sluiting van de zaak veel verdriet geeft, kijkt de zoon van Karel positief naar de toekomst. “Ik verheug me erop om weer tijd aan mijn kinderen te kunnen besteden. Ik heb al een nieuwe baan als bezorger van Albert Heijn, dus ik hoef me daar geen zorgen om te maken. Ook de zorgen om de zaak vallen nu van mijn schouders. Ik ben door het harde werken al jaren niet meer op vakantie geweest, dus ik ben ook blij dat ik nu meer tijd ga krijgen voor mijn privé­leven.” <

Foto: Karel’s Corner

Foto: Maarten Feenstra

De gemeente Almere heeft voor dit project de expertise en ervaring van Smaackmakers en Greendish ingezet. Het centrum moet zo een voorbeeld worden voor andere steden én de eigen stad. De ambitie is om de consument, de werknemer en bezoeker te

De gedachte achter de aanpak sluit aan op weten­ schappelijk onderzoek dat laat zien dat aanbod en presentatie bepalend is voor wat, hoeveel en hoe vaak we eten en drinken. Hoe meer ‘contactmomenten’ met een duurzaam en gezond aanbod, hoe waarschijnlijker het is dat consumenten hiervoor kiezen. Want, hoe gewoner een duurzaam en gezond aanbod is, hoe meer het de nieuwe standaard keuze wordt. Rick Ruys, van Meat in the City vertelt: “Wij gaan ons richten op verduurzamen door met meer groente te werken en met producenten uit de Flevopolder”.


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

I N T ERV I EW

I N T E RV I EW

IN T ERV IEW

INTERVI E W

[21]

I NTE RV I E W

P I E T E R CLO O, D IRECTE U R FLORIA D E E XP O 2022

‘ONDERNEMERS PROFITEREN DOOR FLORIADE, NIET VAN FLORIADE’ “Het gaat er voor ondernemers om hoe ze kunnen profiteren met business door Floriade, niet van Floriade”. Dit zegt Pieter Cloo, directeur van Floriade Expo 2022. “Floriade is een platform dat business mogelijk maakt, dat ondernemers daar bij helpt. Ondernemers dachten lang dat ze aan Floriade konden verdienen. Zo werkt het niet. Floriade is het middel om te gaan verdienen. Het gaat er niet om alleen tijdens het evenement zaken te doen, maar juist ook om jaren daarna de vruchten te plukken van je activiteiten tijdens de Floriade.”

landen hebben meerdere kavels. Het is hard gegaan. Al die landen gaan laten zien wat ze in huis hebben om het thema ‘Growing Green Cities’ te ondersteunen.

Business

Voor Almeerse ondernemers en bedrijven van buiten de stads- en landsgrenzen heeft Floriade veel te bieden als platform om hun business in de spotlights te zetten en om duurzaam te ondernemen tot in lengte van jaren. “We hebben gesprekken gevoerd met de MRA. Daarin ging het over duurzame mobiliteit, duurzame woningbouw, economie en toerisme. Verder zijn er gesprekken met de VBA, de VNO/NCW, met Almere City FC, de Floriade Business Club en tal van anderen”, zegt Cloo. “Voor de ondernemers komen er locaties voor business-tobusiness-ontmoetingen en waar bedrijven hun gasten kunnen ontvangen. Zo kunnen tuinders die planten en bomen bij Floriade hebben geplaatst hun klanten meenemen en hun product tonen. Bedrijven halen hier gewoon hun business naar toe. Er zijn al touroperators die aangeven daartoe overnachtingmogelijkheden in Almere gereserveerd te hebben. Grote bedrijven plannen dit soort bijeenkomsten al vaak ruim een jaar van te voren.”

Eerste grote sponsor

De Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) is de eerste sponsor van Floriade. “Die organisatie wil traffic naar het Almeerse centrum hebben. Uit hun sponsorschap wordt onder meer het elektrische bootvervoer naar de Esplanade bekostigd”, vertelt Cloo. “We verwachten dat 200.000 mensen met die boten gaan en 600.000 mensen gaan met de shuttlebus die een halte heeft in het stadscentrum. Zo kunnen deelnemers arrangementen maken voor hun bezoekers met bijvoorbeeld een Floriadediner in de stad.

De ondernemers in stad moeten wel mee-ondernemen. Het kan niet zo zijn dat als de bezoekers na zes uur in de stad komen dat de boel gesloten is. De ondernemers zijn zich daar gelukkig volledig van bewust. Thailand kan zo bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Thaise restaurant in stad voor arrangementen. Dat kan voor meerdere van de veertig deelnemende landen tot stand gebracht worden.” Cloo is er trots op dat het Almeerse Huis van Vrede aansluit bij Floriade. “Floriade staat voor wereldwijde vriendschap, dus daar past dat prima bij. Ook de stad Almere is samen met Amsterdam aan het kijken of ze kan deelnemen met een kavel. Dat mag ook met bedrijven samen.”

Sponsorpakketten

“Floriade partnerships voor alle bedrijven zijn er in diverse soorten en maten. Zo kun je al partner worden voor 5.000 euro onder de naam Supporter. Je ondersteunt de Floriade en kunt het Floriade logo gebruiken. Daarnaast ontvang je vier abonnementen voor een half jaar toegang en 10% korting op entreekaarten voor je relaties. Je wordt uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten in de aanloop naar Floriade en voor events rond opening en sluiting van Floriade. Als Supporter ben je ook lid van de Floriade Business Club”, vertelt Cloo. “Verder zijn we bezig met sponsors van 100.000 euro of meer. Dat gaat dan om de grote bedrijven. Om die binnen te halen moet er eerst perspectief zijn voor een coronavaccin. Dat verwachten we komend jaar. En dan gaan bedrijven weer investeren en kunnen we zaken doen met bedrijven van een groter volume. Nu zijn we in gesprek met zo’n 15 bedrijven die minder door corona worden geraakt zoals supermarkten, interieur- en doe-het-zelf-ketens. Daar zitten hele grote ondernemingen tussen.” <

Bijna vol

“Van de 192 kavels bij Floriade zijn er nog maar een paar te vergeven”, vertelt Cloo. “Duitsland wil een of twee kavels, China heeft er vier, Frankrijk heeft er een paar, Thailand heeft een groot kavel, ook Afrikaanse

Foto: Fred Rotgans

Cloo beent tijdens het interview door zijn kamer. Met weidse gebaren onderstreept hij zijn uitspraken. Dan loopt hij weer naar de kaart van Floriade aan de muur waar hij kavels aanwijst, de paviljoens waar businessto-business komen. Vervolgens wijst hij naar buiten. “Het gaat nu heel hard. Woontoren Flores is in volle ontwikkeling, het provinciepaviljoen Food Forum heeft vorm gekregen, Aeres Hogeschool Almere gaat de lucht in en het Healthy Aging Pavilion van de Zorggroep Almere groeit met de dag. Floriade ontwikkelt zich nu snel, het evenement waar naar verwachting twee miljoen bezoeker komen, maar ook bedrijven zich uitgebreid kunnen profileren”, zegt Cloo bevlogen.


[22]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

Foto’s: Fred Rotgans

ONDANKS CORONAMAATREGELEN MEER BEZOEKERS

H E T S U C C E S VA N

WINKELCENTRUM ALMERE BUITEN.

WINKELCENTRUM ALMERE BUITEN De huidige coronacrisis zorgt voor een flinke klap voor de retail in de steden. Ook in Almere is door de gedeeltelijke lockdown die momenteel van kracht is, de uitwerking van de maatregelen te merken. Toch is er ook een ander beeld te zien. Waar grote winkelcentra het beduidend rustiger hebben, is een tegenovergesteld beeld te zien in de kleinere winkelgebieden. Zo ook in Almere Buiten. Maarten Vroom, voorzitter van de winkeliersvereniging Buiten en franchiseondernemer van de Hema aldaar, is zelfs positief: “We zien dat mensen juist dichter bij hun huis hun boodschappen gaan doen, en daar profiteren de winkeliers in Buiten van.” “Ik kan niet anders zeggen dan dat het gezien de hectiek en omstandigheden goed gaat met de winkels hier in Buiten,” vertelt Maarten Vroom, voorzitter van de winkeliersvereniging waarbij ruim 80 winkels in het centrum van Buiten zijn aangesloten. “Natuurlijk hoor ik vooral de positieve verhalen, omdat ondernemers niet snel hun vuile was buiten hangen. Maar ook aan de cijfers zie ik niet dat het slecht gaat. We hebben geen faillissementen, of extra leegstand. De leegstand die we op dit moment hebben, die was er ook al voor de coronacrisis.” Vroom benoemt dat met name het versplein in het winkelcentrum erg goed bezocht wordt. “Er zitten daar supermarkten, maar ook een visspeciaalzaak, bakker, groentezaak en kaaswinkel. Mensen willen hun dagelijkse boodschappen nu dicht bij huis doen. Bovendien zien we door de sluiting van de horeca dat mensen meer geld besteden aan hun dagelijkse boodschappen. Ze willen toch lekker kunnen blijven eten.”

Ruimte

Ook benoemt Vroom de steun die de overheid en de vastgoedeigenaren aan de winkeliers biedt. “Er wordt met man en macht geprobeerd om de ondernemers aan boord te houden, gelukkig maar. Daardoor is de impact van de coronacrisis iets minder voelbaar. De huren mogen wat later betaald worden en de loonkosten van ondernemers die daarvoor in aanmerking komen worden door de overheid gecompenseerd. Dat helpt. Al denk ik ook dat de echte crisis nog moet komen, zeker omdat we niet weten hoe lang de coronamaatregelen nog gelden. Maar zelfs dan geldt nog dat mensen hun boodschappen dichterbij huis aan het doen zijn. Waar ze voorheen vaker naar het centrum van Almere, of zelfs naar Amsterdam gingen voor de winkels, zie je nu dat dichtbij winkelen de voorkeur heeft. Groot voordeel hierbij is ook dat er in Buiten en andere buurtwinkelcentra veel meer ruimte is dan in de winkelcentra in binnensteden. De anderhalvemeter-regels zijn hierdoor makkelijker na te leven en mensen vinden het prettig om nu met corona ruimer te kunnen winkelen.”

DoeMere

Ook de Woonboulevard DoeMere loopt volgens Vroom als een tierelier. Hoewel de woonboulevard een eigen winkeliersvereniging heeft, naast de vereniging in Buiten, hoort Vroom ook vanuit DoeMere positieve geluiden. “We zien daar wat we ook in het landelijke nieuws horen: er wordt veel tijd en geld besteed aan het opknappen van de woning. Mensen zijn meer thuis, werken vanuit huis en houden geld over door het niet op vakantie kunnen gaan. Hierdoor zijn veel mensen bezig met het aanpassen en verfraaien van hun woning. En voor de aanschaf van de spullen blijven ze dan ook het liefst dicht bij huis. Daar is DoeMere uitermate geschikt voor met zijn grote aanbod aan woonwinkels.”

Toekomstvisie

Onlangs werd voor Almere Buiten de toekomstvisie 2020-2030 gepresenteerd. Een tienjarenplan waarin er in Buiten minder ruimte naar retail gaat en er meer plek komt voor woningen, cultuur en horeca. Een goed idee, vindt Vroom. “Maar laten we niet vergeten dat het niet makkelijk zal zijn. Het plan is om winkels te verminderen

aan randen van het winkelcentrum en dat er daarvoor in de plaats woningen terugkomen. Prima idee, maar dat vergt soms wel flinke aanpassingen. We moeten zeker goed kijken of het allemaal haalbaar is, maar de visie zelf voor de komende tien jaar zit goed in elkaar.”

Parkeren

Waar Vroom minder tevreden over is, is het betaald parkeren dat sinds 2012 van kracht is in Almere Buiten. Oneerlijk, noemt de voorzitter van de winkeliersvereniging het. “Het idee van de gemeente is dat winkelcentra betaald parkeren hebben, maar boodschappencentra niet. Je ziet bijvoorbeeld in Almere Haven dat het parkeren ook gratis is, net als in alle buurtwinkelcentra. Maar in het centrum van Almere Stad is de functie voornamelijk winkelen, vandaar dat er wel betaald parkeren is. Almere Buiten heeft naar mijn idee dezelfde functie als Haven, namelijk het voornamelijk doen van de dagelijkse boodschappen door bewoners uit de wijk. Daarom pleit ik echt voor het afschaffen van het betaald parkeren. We zien namelijk dat toen het betaald parkeren in 2012 ingevoerd werd hier in Buiten dat de omzet met 23% daalde in dat jaar. Natuurlijk zijn daar ook andere oorzaken voor te bedenken, zoals stijgende internetverkopen en een economische crisis, maar dan zou de daling niet zo extreem groot zijn geweest. Alswe nu met zijn allen vinden dat juist lokaal kopen zo belangrijk is, dan is het wel echt mijn wens om in Buiten het betaald parkeren zo snel mogelijk weer af te schaffen.” <


[AANGELEVERD]

PARTNER NIEUWS

[23]

EERSTE LICHTING

Op vrijdag 27 november ontvingen de eerste 15 deelnemers van het omscholingstraject tot Frontend Developer hun certificaat. De gemeente Almere zorgde voor een feestelijke uitreiking, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen, in aanwezigheid van wethouder Maaike Veeningen. De wethouder liet weten bijzonder trots te zijn op deze 15 Almeerders: “In 7 weken tijd hebben zij zich laten omscholen tot een nieuw beroep. Dat is een enorme prestatie!”, aldus de wethouder. De gemeente wil Almere positioneren als ICT-Techstad en deze omscholing is daar onderdeel van. Almere ICT Tech stad

Op maandag 5 oktober ging de eerste groep van start met het omscholingstraject voor Frontend Developer. Zij werden klaargestoomd om aan de slag te gaan in een baan als Junior Developer. Dit traject wordt volledig gefinancierd door de gemeente Almere en heeft als doel Almeerders weer aan het werk te helpen in de nog steeds groeiende en kansrijke ICT-sector. De ICT-ers in wording volgden lessen van IT-opleider Fastlane in het ontwerpen en bouwen van websites.

Foto: Maarten Veenstra

ICT FIELD LAB ONTVANGT D I P L O M A

Daarnaast leerden zij werken volgens de scrummethode en hoe ze zich het beste kunnen presenteren aan een werkgever.

Speeddatesessies

De deelnemers konden op de dag van hun diplomauitreiking via speeddatessessies spreken met geïnteresseerde bedrijven uit Almere, zoals Ultimum, Dare­IT, Pixel This en Epic Website. Deze potentiële werkgevers presenteerden zich aan de deelnemers om zo nieuw personeel te werven voor hun organisatie.

WETHOUDER VEENINGEN MET DE 15 DEEL NEMERS.

Een leven lang leren

In het kader van “een leven lang leren” wordt in 2021 het ICT Field Lab geopend in Almere Buiten. Inwoners van de provincie Flevoland kunnen hier om- en bijgeschoold worden op het gebied van ICT, en mbo-studenten ICT van het ROC Almere kunnen ZZP­ers helpen met hun ICT-vraagstukken. Er zijn nog steeds grote tekorten aan geschoold ICT-personeel in Flevoland. <

T E R U G B L I K KNOOPPUNT DAG VAN DE ONDERNEMER WERK ALMERE

Talkshow

Vertegenwoordigers vanuit de overheid, brancheverenigingen en Almeerse ondernemers gingen in gesprek met wethouder Maaike Veeningen en dagvoorzitter Danny Frietman over de huidige ontwikkelingen, obstakels en kansen. Wat zegt de overheid? Wat horen de branche­ verenigingen? Hoe gaan ondernemers om met de huidige beperkingen? U luistert naar o.a. Taco van der Meer, Han Wassink, Kevin van Drumpt en Ellen van Poorten.

Webinars

Daarnaast kunt u 6 webinars volgen van o.a. de Rabobank Almere, het Instituut voor Midden­ en Kleinbedrijf, SenS Online Solutions, Qredits, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Cleerdin en Hameradvocaten.

Bruggenbouwer Award 2020

Tijdens de afsluiting van de dag heeft wethouder Maaike Veeningen de Bruggenbouwer Award 2020 uitgereikt aan de stichting ALLY BLIJFT BINNEN. Veeningen dankte de stichting voor hun lokale inspanning en leuke initiatieven tijdens de coronacrisis. < Terug kijken doet u op: www.onderneeminalmere.nl/nl/ terugkijken/dag-van-de-ondernemer WETHOUDER VEENINGEN (MIDDEN) REIKTE DE BRUGGENBOUWER AWARD UIT.

Voor vrijwel ieder bedrijf in de gemeente Almere heeft het coronavirus grote impact. Op verschillende manieren. Bij sommige bedrijven is er te weinig werk en dreigen medewerkers hun baan te verliezen. Bij andere bedrijven of organisaties is er juist een tekort aan medewerkers om de vraag aan te kunnen. Voorbeelden zijn de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en de techniek. Met ‘Knooppunt Werk Almere’ brengen we werk­ gevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Wij verbinden werkgevers met elkaar om de vraag en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Knooppunt Werk Almere is een initiatief van de afdelingen Economische Ontwikkeling en Werk en Inkomen van de gemeente Almere in samenwerking met Randstad. Deze zal mogelijk later aansluiten bij een regionaal initiatief. Knooppunt Werk Almere is een aanpak bovenop het maatregelenpakket van het Rijk en sluit aan op initiatieven die we op dit moment in de markt zien waarin bedrijven elkaar vinden om personeel uit te wisselen.

Foto: Maarten Veenstra

Vrijdag 20 november was het de landelijke Dag van de ondernemer. Voor de gemeente was deze dag aanleiding om haar ondernemers te bedanken en te inspireren met als thema: Samen sterker uit de crisis. Was u niet in de gelegenheid om het programma te volgen? Dan kunt u via de link hier onder de Almeerse dag van de ondernemer alsnog beleven!

Heeft u teveel of juist te weinig personeel? Wilt u wegwijs worden in alle regelingen? Wij helpen u graag verder! knooppuntwerk@almere.nl


[24]

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

ONDERNEMERSPLEIN ALMERE MKBDo o rg aan . n l – VO O R O N D ER N EM ER S IN ZWAAR WE E R Het kan elke ondernemer gebeuren: in financiële problemen komen. Het blijkt dan dat ondernemers niet of te laat hulp inroepen. Dat komt omdat zij niet weten waar zij terecht kunnen, niet altijd goed inschatten wat de positie van hun bedrijf is, zich schamen of anderszins emotioneel niet toe zijn aan bijsturen van de onderneming. Daardoor zijn ze vaak te laat om hun bedrijf te redden. Terwijl er, als je op tijd aan de bel trekt, zoveel mogelijkheden zijn. MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. De geboden hulp is zeer succesvol gebleken. Van de geholpen bedrijven

heeft 94% de bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Veel MKB bedrijven zitten in zwaar weer als gevolg van het coronavirus. Met name de horeca en evenementenbranche leiden hier zwaar onder. Ook aan hen biedt MKBDoorgaan.nl hulp. Zit u in zwaar weer en kunt u hulp gebruiken? < Wacht dan niet te lang en neem contact op via www.ondernemerspleinalmere.nl/mkbdoorgaan

ALMEERSE ONDERNEMERS DELEN KENNIS

Nieuwe website voor het Ondernemersplein Almere Almere City Marketing en de gemeente Almere hebben onlangs de nieuwe website van het Ondernemersplein: ondernemerspleinalmere.nl gelanceerd. Deze gebruiksvriendelijke website richt zich op in Almere gevestigde bedrijven. Het Ondernemersplein heeft een specifiek aanbod voor starters, zzp’ers, bedrijven met groei-ambitie en ondernemers in zwaar weer.

De Ondernemerscarrousel is een gratis workshopserie voor startende ondernemers. Sinds de zomer kunnen starters iedere twee weken op woensdagochtend een nieuwe workshop volgen. In zes workshops maken de deelnemers kennis met basiselementen van ondernemen, zoals de waardepropositie, het verdienmodel en marketing. Voor Almeerse zzp’ers is in samenwerking met de nieuwe bibliotheek ook een dergelijke serie ontwikkeld. Deze focust op het bieden van inspiratie en tips om een product of dienst beter in de markt te zetten.

Door middel van een aansprekende agenda vol events op het gebied van kennisdeling draagt het Ondernemersplein bij aan snelle toegang tot informatie en inspiratie. Als spin-off van deze kennissessies biedt het Ondernemersplein één-op-één maatwerk aan door haar team van gespecialiseerde adviseurs. Het Ondernemersplein is een samenwerking tussen de gemeente Almere, Kamer van Koophandel, Zelfstandigenloket Flevoland, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, MKBDoorgaan.nl en lokale ondernemers.

Binnen beide tracks zijn het lokale ondernemers zoals Martijn de Vries van MediaMere die kennis delen met de doelgroepen. Martijn ‘Van een sterker ondernemersklimaat in Almere worden we allemaal beter. Ondernemen is een vak met zijn eigen disciplines. Ik vind het mooi dat ik specifiek op het onderwerp marketing via het Ondernemersplein mee kan investeren in ondernemend Almere’. <

AGENDA 2020

09 dec 16 dec

2021

03 feb 10 feb 17 feb 24 feb 03 mrt 10 mrt 16 mrt 17 mrt 24 mrt 31 mrt 07 apr 14 apr

Verdienmodel Online marketing & e-commerce

Administratie, belastingen, verzekeringen, pensioen Online vindbaarheid en zichtbaarheid vergroten Waardepropositie Het maken van een contentplanning Marktonderzoek Zakelijk gebruik van LinkedIn Qredits ondernemersschool, ondernemingsplan en ondernemersvaardigheden Verdienmodel Zakelijk gebruik van Instagram Marketing Professionele video-promotie voor dummies Sales & klantenbinding

VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: ONDERNEMERSPLEINALMERE.NL


[AANGELEVERD]

PARTNER NIEUWS

[25]

Bedrijventerrein Hogekant

Bedrijventerrein Hogekant is een middelgroot modern en gemengd bedrijventerrein dat uitermate geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven richten zich met name op de lokale en regionale markt. Het terrein wordt collectief beveiligd door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere.

Bedrijventerrein De Striptekenaar

Samen vormen De Striptekenaar en De Stripmaker één binnenstedelijk bedrijventerrein in Almere Buiten.

Foto’s: aangeleverd

Naast bedrijven in de dienstverlening, bevindt zich op dit bedrijventerrein een kantorenverzamelgebouw voor sociaal­maatschappelijke voorzieningen en zelfstandige kantoren tot 800 m². Vanaf de A6 is het 2 minuten rijden naar het bedrijventerrein. De striptekenaar heeft nog diverse bedrijfskavels beschikbaar.

Bedrijventerrein het Atelier

BEDRIJVENTERREIN HOGEKANT.

VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN IN ALMERE

Doorgroeien in Almere

Ben je op zoek naar een nieuwe locatie omdat de huidige bedrijfslocatie niet langer aan de eisen voldoet? Dan heeft Almere veel vestigingsmogelijkheden te bieden Zoek je kantoorruimte dan is bijvoorbeeld het Stations­ kwartier in het centrum van Almere een gebied met veel potentie. Dit gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld en krijgt onder meer een nieuw station. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het Stations­ kwartier kun je kijken op: www.centrum.almere.nl/stationskwartier Daarnaast heeft Almere een gunstig vestigingsbeleid en biedt met zo’n 30 bedrijventerreinen veel vestigings­ mogelijkheden. Dankzij de betaalbare grondprijzen is een bedrijfskavel in Almere een zeer aantrekkelijk alternatief mocht je overwegen om een eigen bedrijfspand te bouwen. Zo zijn er verschillende bedrijventerreinen verdeeld over de stad die nog bedrijfskavels beschikbaar hebben. In Almere Poort hebben de bedrijventerreinen Lage­ kant en Hogekant nog aantrekkelijke bedrijfskavels beschikbaar. Maar ook in de andere stadsdelen zijn nog diverse bedrijfskavels beschikbaar.

Meer informatie?

De website onderneeminalmere.nl/vestigen geeft een compleet overzicht van de Almeerse bedrijventerreinen en het actuele aanbod van beschikbare bedrijfskavels.

Bedrijvenpark Lagekant

Lagekant ligt direct aan de A6 en op 6 minuten rijden van de A1. Dat maakt het een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven die opereren in een groot deel van het Gooi en de regio Amsterdam.

BEDRIJVENTERREIN LAGEKANT.

Op Het Atelier zijn vooral bedrijven uit het midden­ en kleinbedrijf gevestigd, waarvan ongeveer 25% van de gevestigde bedrijven werkzaam is in de gezondheidszorg. Op dit bedrijventerrein zijn allerlei vormen van dienst­ verlening en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Het terrein is erg divers van samenstelling, onder meer sport­ en installatiebedrijven en groot­ handels zijn hier gevestigd. Het Atelier is met de auto in twee minuten vanaf de A6 bereikbaar. Met het openbaar vervoer is station Almere Centrum binnen 20 minuten te bereiken. <


[26]

PA R T N E R N I E U W S

[AANGELEVERD]

ONDERNEMERS BUSINESSCLUB SCHENKEN KERSTPAKKETTEN EN FIETSEN Enkele Almeerse ondernemers, aangesloten bij de business club van voetbalclub Almere City FC, schenken vijfhonderd kerstpakketten en 25 fietsen aan Almeerse gezinnen. Onderdeel van het pakket zijn ook 400 toegangsbewijzen voor klimbos ‘Fun Forest’ om gezinnen ook een leuk uitje in het vooruitzicht te stellen. De pakketten worden verspreid door de coördinatoren van het Almeerse initiatief ‘als ik later groot ben’ onder Almeerders die bij hen bekend zijn. Onder hen ook gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. Het initiatief van de ondernemers met hart voor de stad past heel goed in de opzet van het tegengaan van armoede in Almere. Wethouder Froukje de Jonge: “Wij zijn hartstikke blij met ondernemers en andere initiatiefnemers die actief bijdragen aan onze Almeerse strijd voor gelijke kansen en bevorderen van (meer) financiële zelfredzaamheid van zo veel mogelijk mensen. Wij vinden dit een mooie actie die heel inspirerend werkt.”

Als ik later groot ben

Almere City FC businessclub

Bij de groeiende businessclub van Almere City FC zijn inmiddels 125 bedrijven aangesloten. Zij vormen samen het grootste zakelijke netwerk van de stad en zijn – wanneer dat weer kan – tweewekelijks terug te vinden

“Almere City staat op tal van manieren actief in de Almeerse samenleving. Onze businessclubleden zijn door ‘ondernemen’ groot geworden en een afspiegeling van waar deze bedrijvige stad voor staat. Wij vinden het geweldig dat zij deze decembermaand de koppen bij elkaar hebben gestoken om zwaar getroffen gezinnen in deze moeilijke periode te ondersteunen, zeker ook omdat zij grotendeels zelf de nadelige effecten van corona ondervinden.”

in het Yanmar Stadion aan de rand van Almere-Stad. Algemeen directeur John Bes van Almere City FC:

Bij ‘als ik later groot ben’ zijn veel Almeerse organisaties aangesloten die meewerken aan het steunen van kinderen die opgroeien met weinig financiële mogelijkheden. Op alsiklatergrootben.nl is veel informatie te vinden van alle mogelijkheden van steun. Met ‘De brievenbus’ worden kinderen gericht op weg geholpen bij het realiseren van hun droom. In 2021 zal de leeftijdscategorie 13 tot 18 onder de noemer ‘dare to dream in 036’ bereikt worden vanwege het succes van de ‘dare to dream zomergames’ op instagram. <

ALMERE CITY FC BEGINT MET

YOUNG BUSINESSCLUB Almere City FC begint een de YOUNG Businessclub, een businessclub voor ondernemers en managers die maximaal 30 jaar oud zijn. De businessclub werd mede op poten gezet met betrokkenheid van keeper Agil Etemadi.

YOUNG-club een wedstrijd bijwonen vanuit de SHARP Business Lounge. Daarnaast organiseert Almere City FC elke maand een thema-avond omtrent een thema dat de inspirerende ondernemers van de stad op dat moment bezig houdt.

Met het Young Businessclub lidmaatschap sluiten de leden zich aan bij een bruisend, interessant en relevant zakelijk netwerk met een maximale duur van twee seizoenen. Leden krijgen een doorkijkje naar (en verbinding met) de reeds bestaande en toonaangevend businessclub van Almere City FC. Eén keer per maand mogen de leden van

Almere City FC commercieel manager Wouter Griekspoor: “De Young Businessclub is een kwalitatief netwerk voor startende ondernemers. Samen bepalen we de return on investment, om aan de voorkant van de samenwerking het lidmaatschap te laten renderen. Doelen stellen is immer doelen halen!” <

Tixxio en Almere City FC gaan een verregaande samenwerking aan op het gebied van ticketing. Het platform voor de evenementenbranche uit Lelystad rolt binnenkort een zakelijk platform uit voor de commerciële afdeling van Almere City FC, waarbij tijdrovende processen geautomatiseerd worden. Ook neemt het bedrijf de ticketingsite van de voetbalclub onder de loep.

Meer lezen over de YOUNG Businessclub of de nieuwe brochure even inkijken? Neem contact op met commercieel manager Wouter Griekspoor op wgriekspoor@almerecity.nl

TIXXIO STORT ZICH IN TICKETINGAVONTUUR MET ALMERE CITY FC “Wij waarderen het dat Almere City FC voor een nieuw platform als Tixxio openstaat. Er is een goede persoonlijke klik en vinden wij het gaaf dat Almere

City FC actief met ons meedenkt en ideeën aandraagt, waardoor beide partijen zichtbaar sterker worden. Zo hebben we onder andere tijdrovende processen, die eerst manueel werden gedaan kunnen automatiseren en vereenvoudigen,” aldus Paul Moggré. Het nieuws volgt op het heugelijke feit dat de partij uit Lelystad businessclublid wordt van Almere City FC. Tixxio biedt marktspecifieke software aan voor de evenementenbranche, waarbij alle processen rondom ticketverkoop, mobile apps, merchandise, horeca, business club en nog veel meer vanuit één plek worden aangestuurd. Tixxio beheert met haar eigen platform een volledig en gecentraliseerde oplossing voor evenementenorganisaties. Beide partijen zetten in op een mooie en langdurige samenwerking. Moggré: ,, Door een vernieuwende kijk op de markt, bieden wij een eerlijk en transparant platform aan, waarmee de ultieme fan journey gerealiseerd kan worden. Wij willen Almere City FC helpen met het doorgroeien richting de promotie naar de Eredivisie en verder.” <


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

Acht jaar lang was Nathal van Rijn directeur van Rabobank Almere, tot hij in 2016 besloot om de bank te verlaten en voor zichzelf te beginnen. Reden hiervoor was de verandering bij de Rabobank die steeds meer landelijk in plaats van lokaal ging opereren. “Als ik terugkijk naar mijn tijd in Almere kan ik niet anders zeggen dan dat het fantastisch was,” vertelt Van Rijn. “Toen ik werd gevraagd om de functie van directeur Almere voor de Rabobank te gaan bekleden was de bank echt een probleembank.

“Almere heeft weer een verbinder nodig” Het was van 1976 tot aan 2009 nog niet gelukt om de bank in de plus te brengen en er een coöperatieve bank van te maken. Ik kende Almere destijds nauwelijks en had bij mijn aantreden één simpele doelstelling gekregen: er een goede bank van maken. Het moest qua cijfers een goede bank worden, maar het ging zeker ook om de maatschappelijke rol die de bank voor ondernemers en de stad zelf moest gaan vervullen.”

Almere Fonds

In de acht jaar dat Van Rijn directeur Almere was, groeide de bank in alle opzichten. Voor het eerst kwamen de cijfers van de Rabobank in Almere in de plus te staan en werd onder meer het Almere Fonds opgericht. Stichting

VAN

RIJN

In elke editie van Almere Zaken spreken we met een Almeerder die veel voor de stad heeft betekend. Hoe gaat het nu met deze persoon, hoe kijkt hij of zij terug op zijn loopbaan in Almere en wat is zijn of haar visie over de toekomst van Almere? Almere Fonds werd in januari 2013 opgericht door een aantal Almeerse bedrijven met de bedoeling Almere een impuls te geven om zo mee te helpen in haar groei naar een volwaardige stad waar het fijn leven, wonen en werken is. Van Rijn vervulde hier een coördinerende rol in. “Het probleem met Almere is dat het niet zoals andere oudere steden een gevestigde groep elite heeft. In andere steden is het heel gebruikelijk dat een groep directeuren van grote ondernemingen hun krachten bundelen en iets terugdoen voor de stad, omdat de stad hen ook veel oplevert. In Amsterdam zie je dat bijvoorbeeld het concertgebouw is ontstaan door weldoeners uit het bedrijfsleven. Met het Almere Fonds probeerden we dergelijke initiatieven ook in Almere te realiseren.”

Politiek

“Ook de politiek speelt hierin een belangrijke rol. In de twaalf jaar dat Annemarie Jorritsma burgemeester was van Almere heeft ze zich hard gemaakt om bedrijven te binden en te verbinden met de stad. Ondernemers hebben het nodig om omarmt te worden door de politiek in de stad. Dat gaat verder dan alleen een vestigingslocatie te bieden. Het gaat ook om waardering geven en het samen met elkaar dingen doen, als groep met dezelfde doelstelling. Maar daar is een verbinder voor nodig, iemand die de grote ondernemers bij elkaar aan tafel zet en met initiatieven komt. Na mijn vertrek bij de Rabobank is het Almere Fonds niet meer actief geweest, dat is jammer want er zit zeker nog potentie in. We hebben zoveel mooie bedrijven in de stad, het is zonde dat dit nu niet genoeg gebeurt. Want de

winst zit aan beide kanten, zowel de bedrijven, maar ook de stad kan hiervan profiteren. Kijk bijvoorbeeld naar de Floriade. Dit is een uitgelezen kans voor Almeerse ondernemers om te kunnen profiteren van de mogelijkheden om verbinding te maken. Maar door al het politieke geharrewar zijn ondernemers voorzichtig, en willen ze nu eerst afwachten wat de Floriade gaat doen. En dat is begrijpelijk, maar wel erg jammer.”

Persoonlijk

Voor Van Rijn persoonlijk is het nog steeds een gemis om niet meer in Almere werkzaam te zijn. “Ik ben destijds niet weggegaan vanwege Almere, maar puur vanwege de veranderingen bij de Rabobank. Toen ik in Almere kwam werken, hadden 250 medewerkers in Almere, nu zijn dat er nog maar 35 omdat alles gecentraliseerd is in Utrecht. Het lokale ondernemerschap is veranderd daardoor. Maar nog steeds heeft Almere zoveel mogelijkheden. Juist omdat de stad nog in ontwikkeling is, is er nog zoveel potentie. Na mijn vertrek bij de Rabobank ben ik zelfstandig ondernemer geworden, waarin ik interim-opdrachten verzorg voor bedrijven en overheden. Maar ik mis soms wel het samenwerken met collega’s en een plan kunnen opzetten dat een aantal jaren in beslag neemt. Dan draag je namelijk ook de verantwoordelijkheid voor de veranderingen die je doorvoert en dat is anders dan bij kortlopende projecten. Ik sta dan ook zeker open om weer een functie binnen een bedrijf te vervullen. En om eerlijk te zijn, zou ik dat heel graag weer in Almere doen. Ik ben in de jaren dat ik er werkte, namelijk echt van Almere gaan houden.” <

Foto’s: Fred Rotgans

HOE IS HET NU MET…?

NATHAL

[27]


[28]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

MINISTER OLLONGREN POSITIEF OVER

IJMEERVERBINDING ALMERE-AMSTERDAM In een vergadering met de Tweede Kamer heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) laten weten positief te zijn over de mogelijke IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. De minister liet weten hier goede kansen te zien voor de ontwikkeling van het gebied. De verbinding is volgens de gemeente Almere nodig om de versnelde woningbouw in de stad te kunnen realiseren. Woningtekort

Begin november schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer dat de komende tien jaar in Flevoland en Noord-Holland in totaal 240.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Vanwege het woningtekort in Nederland heeft de provincie Flevoland, samen met de gemeenten, aangeboden om tot 2050 zo’n 95.000 tot 115.000 huizen in de provincie te bouwen. Hoeveel er daarvan precies in Almere gebouwd gaan worden, is nog niet bekend. In Almere Pampus zou het gaan om 25.000 woningen. Foto: Rijksoverheid

Afgelopen maart liet de Tweede Kamer eveneens weten dat de verbinding cruciaal is voor de versnelde woningbouw in Almere. Ollongren liet hierop weten wel eerst de lopende onderzoeken te willen afwachten, alvorens concrete toezeggingen te doen. Ze deed daarom nog geen harde toezegging over een verbinding tussen Almere en Amsterdam. Wel gaf ze aan hier positief tegenover te staan. De kosten van de IJmeerverbinding zullen naar verwachting meer dan vijf miljard euro gaan bedragen.

MINISTER OLLONGREN.

Pampus

Foto: archief Adobe

De Almeerse wethouder Julius Lindenbergh (Financiën, Wonen, Sport, Mobiliteit en Dienstverlening) liet hierop als reactie weten verheugd te zijn over de plannen, maar benadrukt wel dat voor de plannen voor de snelle woningbouw, zoals in Almere Pampus, een goede verbinding tussen Almere en Amsterdam een noodzaak is voor de gemeente. < WONINGBOUW.

BEDRIJFSPROFIEL

FINANCIEEL DIENSTVERLENER FINCIUS:

‘Wij denken mee met ondernemers’

Foto’s: Fred Rotgans

Bij administratiekantoor Fincius kunt u niet alleen terecht voor uw bedrijfsadministratie, maar ook voor hulp bij belastingzaken en advies voor ondernemers. Marco Out is eigenaar van het administratiekantoor Fincius en vertelt waarom zij zich onderscheiden van andere financieel adviseurs.

“Fincius bestaat uit vijf personen. We vallen daarmee precies in de middengroep tussen de grote administratiekantoren en de éénpitters of ‘zolderboekhouders’ . Dat maakt ons juist voor de middelgrote mkb bedrijven interessant. Zodra er mensen op de loonlijst komen en de omvang groeit, komt daar namelijk ook meer administratie en andere financiële zaken bij kijken. Dat nemen we graag uit handen en we denken mee met hoe een bedrijf zo handig mogelijk kan doorgroeien. Ook nu met corona, zijn we er voor de ondernemers. We weten wat de steunmogelijkheden zijn en geven advies op elk financieel gebied. Want het belang van de klant staat bij ons altijd voorop.”

Out benadrukt wat de voordelen zijn van Fincius ten opzichte van grotere accountantskantoren: “Doordat we een middelgroot kantoor zijn en samenwerken met fiscalisten, bieden we wel de voordelen, denk bijvoorbeeld aan onze expertises en de laatste software, maar dan tegen veel lagere tarieven dan een groot accountantskantoor. Dat kan soms wel de helft schelen. En mocht het voor specifieke zaken toch nodig zijn, dan schakelen we voor een uurtarief een accountant of fiscaal expert in.” Bij alle werkzaamheden die Out verricht, staat de klant altijd op de eerste plek. “We willen onze klanten altijd optimaal bedienen. Daarom hebben we bijvoorbeeld gratis een maandelijkse op maat samengestelde nieuwsbrief met fiscale tips en veranderingen. Daarnaast hebben we ook uitgebreide brochures over veel voorkomende thema’s op de website staan (voor iedereen toegankelijk). Maar liefst 80 tot 90% van onze klanten zijn al tien jaar of langer klant bij ons. Dat werkt prettig, want hoe beter we de klant kennen, des te beter we advies kunnen geven.” Fincius werkt met name samen met bedrijven met personeel op de loonlijst tot 15 à 20 medewerkers. Het bedrijf bestaat al bijna 25 jaar, maar is inmiddels al zes jaar actief onder de huidige naam.

Wit u meer informatie over Fincius, gratis aanmelden voor de nieuwsbrief of één van de brochures downloaden? Kijk dan op de website www.fincius.nl. U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar 036-2022063. <

FINCIUS B.V. Transistorstraat 51A 1322 CK Almere


C O L U M N

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

[29]

FLORIADE EXPO 2022 EN KANSEN VOOR ONDERNEMERS

HET JAAR VAN DE REALISATIE Floriade Expo 2022 laat een hoopvolle toekomst zien. Het biedt een podium aan nationale en internationale grootdenkers en innovators met groene oplossingen die onze steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken. Een aantrekkelijk podium voor handelsdelegaties, vakgenoten en businessclubs, waar een breed, internationaal publiek op afkomt, waaronder 200.000 tot 300.000 zakelijke bezoekers. Een unieke kans om als deelnemer, sponsor of leverancier jouw bijdrage aan de wereldtuinbouwtentoonstelling met de wereld te delen. De mogelijkheden zijn eindeloos als je bedenkt, dat je je in de kijker kunt spelen door je te associëren met Floriade, in jouw netwerken, in de publiciteit, als sponsor, door side events et cetera. Uit recent onderzoek onder potentiële bezoekers blijkt dat naast de bloemenpracht, tuinen en internationale inzendingen de thema’s Greening, Feeding, Healthying en Energising the City hoog scoren. Dit is ongetwijfeld mede geïnspireerd door de situatie rondom Covid-19 met meer aandacht voor gezondheid en groen. We staan aan de vooravond van realisatie. Eind 2021 moeten we klaar zijn, zodat we de organisatie, het park en de logistiek kunnen gaan testen. Amvest en Dura Vermeer zijn druk met de inrichting van het terrein. Er wordt op grote schaal geplant. We zijn bezig met de aanbesteding van de horeca. Er zijn zeker kansen voor Almeerse en regionale bedrijven, mits ingeschreven in de inkoopportal, voldaan aan de voorwaarden, eisen en wensen en bovenal met een mooi en verantwoord product. We krijgen per 1 juli het terrein overgeleverd van Amvest, Dura Vermeer en gemeente. De inzenders starten met het planten van hun kavel. Na de zomer gaat het echt los, met de inrichting van alle 192 kavels; nationale en internationale inzendingen, waaronder Duitsland, China, Japan en Qatar. Tegelijkertijd lopen de aanbestedingen op het gebied van veiligheid en andere facilitaire zaken. Floriade Expo 2022 onderneemt zelf actie richting de ondernemers. Wij maken volledig gebruik van het inkoopplatform. Ondernemers, registreer je daar en zorg dat je maximale kans maakt om uitgenodigd te worden voor die diensten en producten, waarvoor wij externe kracht nodig hebben. Kortom, het gaat goed met Floriade, we gaan het jaar van de realisatie in en we gaan aanbestedingen doen. Overzie je kansen in de aanloop naar, tijdens en ook na de Expo. Via de aanwezigheid van Floriade Expo 2022 kun je jouw bedrijf verder op de kaart zetten!

Pieter Cloo

Directeur Floriade Expo 2022

Leverancier – Lever producten of diensten die de Expo-ervaring verrijken. Meld je hiervoor aan via de inkoopportalen. Partner: Supporter – Dit is een toegankelijke vorm van partnership, voor 5.000 euro kan een bedrijf Supporter worden. Ondersteun Floriade en ontvang privileges. Samen maken we van Floriade een succes.

Partner: maatwerk – Profileer je bij 2 miljoen

bezoekers en benut commerciële mogelijkheden als partner van Floriade Expo 2022.

Deelnemer – Deel je passie en kennis rond

de Floriade thema’s en maak onderdeel uit van bijvoorbeeld het Kascomplex, de Dutch Innovation Xperience of Food Forum.

Groepsarrangementen – Verrijk je nationale en internationale groepsarrangementen met Floriade. Zakelijke mogelijkheden – Organiseer een

meeting, congres of event in een van de zakelijke locaties van Floriade.

Artist impression kascomplex

2021

Floriade nodigt ondernemers van harte uit om gebruik te maken van de mogelijkheden die deze unieke Expo biedt. Als jouw product of dienst het thema Growing Green Cities of een van de Floriade subthema’s raakt (Greening the City, Feeding the City, Healthying the City en Energising the City), duurzaam is of onder de aandacht wil komen van 2 miljoen bezoekers, dan biedt Floriade goede mogelijkheden.

PARTNERSHIP OVSA EN FLORIADE EXPO 2022 Afgelopen maand hebben Martin Ort, Olivier Sabbé, Olav van der Linden respectievelijk directeur, voorzitter en penningmeester van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) en Floriade directeur Pieter Cloo het partnership ondertekend. Dit kwam voort vanuit de wens het stadscentrum van Almere en de Expo met elkaar te verbinden. “We zijn blij dat deze grote partner zo’n mooie partij uit Almere is. OVSA onderstreept door dit partnership haar vertrouwen in Floriade. Dankzij de samenwerking is er direct al een bootverbinding gerealiseerd, waardoor Floriade Preview goed bereikbaar is voor veel Almeerders.”, aldus Pieter Cloo van Floriade. “De ondernemers in de binnenstad hebben een warm hart voor Floriade en staan te trappelen voor een verdergaande concrete samenwerking. Als het aan mij ligt is dit partnership pas het begin van wat wij allemaal met elkaar willen doen tot eind 2022.”, aldus Martin Ort, directeur OVSA. <

Jens Koopman, projectmanager partnerships: “Floriade is het platform om je innovaties te tonen; je inzet om duurzamer te ondernemen over te brengen aan het publiek of je interne organisatie daar in mee te nemen. Er zijn legio mogelijkheden om Floriade in te zetten om jouw doelstellingen te bereiken. Wij denken graag mee”. < Contact: partnership@floriade.com Als Supporter ondersteun je Floriade en kun je je bedrijf associëren met de Expo door het toepassen van het Floriade-logo. Neem je relaties mee naar het Floriade-park en doe zaken of versterk je relaties in een inspirerende omgeving. Je ontvangt vier abonnementen voor een half jaar toegang en 10% korting op entreekaarten voor je relaties. Daarnaast word je uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten in de aanloop naar Floriade en voor events rond opening en sluiting van Floriade. Als Supporter ben je ook lid van de Floriade Business Club – het netwerk en kennisdelingsplatform waarin ondernemers elkaar versterken.

1STE SUPPORTER VAN FLORIADE EXPO 2022 We spreken met Walter Hubers, een Brabander, die sinds 2002 in Almere woont en samen met Loes Stellaard Triple F Security & Services in Nieuwegein heeft opgericht, waar het gaat om beveiliging, crowd- en safetymanagement. Vanuit het Floriade Business Club-lidmaatschap en inschrijving in de inkoopportal verzorgt Hubers de beveiliging en alarmopvolging van het Floriade-kantoor en het Preview Centre. Jens Koopman van partnerships en Ellen van Oosterhout, projectmanager FBC, togen naar Nieuwegein voor de ondertekening van het contract. Hubers is een positieve, kritische en betrokken ondernemer en FBC-ambassadeur. Hubers ziet ernaar uit om bij Floriade relaties te verwelkomen en zaken te regelen. “Er liggen zoveel kansen, het is een uniek evenement om goodwill te kweken onder je opdrachtgevers en je bedrijf in een andere setting te laten zien, ik zie uit naar de mogelijkheden die Floriade, ook nu al, biedt.”, aldus Hubers. Het Floriade Support Pakket verstevigt die mogelijkheden.


VOOR HET REALISEREN VAN UW ZAKELIJKE WERKRUIMTE SCHUIFPUIEN - RAMEN - KOZIJNEN - DEUREN EN AFWERKING De Steiger 128a 1351 AL Almere Telefoon 036 744 16 16 info@flevokozijnenfabriek.nl

www.flevokozijnenfabriek.nl

BETAALBAAR ONDERNEMEN IN HET HART VAN ALMERE! Hier kunt u 133 m² betaalbare winkelruimte huren aan de aanloopstraat van de Grote Markt/Almere Centrum. Informatie: De 4 Linden Bedrijfsmakelaars Marktmeesterstraat 53 | 1315 CB Almere T 036 5480870 | F 036 5480879 info.almere@de4linden.nl | www.de4linden.nl

AL 29 JAAR! Industrieterrein Gooise Kant Antennestraat 20, Almere (036) 536 55 35

LEVERING, MONTAGE, REPARATIE & ONDERHOUD ALLE TYPE BINNEN- EN BUITENZONWERING www.sun-select.nl

www.luxaflexdealeralmere.nl


Z A K E NC

O L U M N

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

Z A K E N

N I E U W E

Z A K E N

[31]

N I E U W E

Eindejaarstips vóór 2020 • • • Het einde van het jaar is in zicht... 2021 geeft ons weer perspectief, een vaccin kan ons weer terugbrengen naar normaal. In de tussentijd hebben wij genoeg tijd om te zorgen dat wij fiscaal wel optimaal presteren. Wat moet u nog vóór 1 januari 2021 regelen? Wij schenken u 4 tips op de valreep: 1. Keer een belastingvrije bonus uit in de WKR In 2020 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) eenmalig verhoogd. Mogelijk is er dan nog ruimte om uzelf nog een onbelaste bonus uit te keren. De Belastingdienst keurt in ieder geval een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar goed. Het leveren van bewijs of onderbouwing is dan dus niet nodig. Bent u DGA en is er genoeg vrije ruimte? Dan kunt ook u gebruik maken van deze goedkeuring. 2. Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2021 Omdat de spaarrente nog steeds erg laag is, is box 3 misschien niet de meest gunstige box voor u. U kunt daarom overwegen om vóór de peildatum van 1 januari 2021 uw spaargeld in te brengen in een (nieuwe) BV, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als informeel kapitaal of agio in uw BV of om het geld uit te lenen aan uw BV (de zogeheten terbeschikkingstellingsvordering in Box 1). 3. BREXIT, vraag in het Verenigd Koninkrijk (VK) in 2020 betaalde btw vóór 1 januari 2021 terug Tijdens de overgangsperiode vanaf 1 februari tot en met 31 december 2020 blijft alles zoals het was. Voor het terugvragen van in 2020 in het VK betaalde omzetbelasting kunt u op de gebruikelijke manier via het portal van de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen. Na 31 december 2020 moet u zich mogelijk rechtstreeks aanmelden bij de Belastingdienst in het VK om die btw nog terug te kunnen vragen en dat kan wel een moeilijker proces worden, daarnaast kan dan ook langer duren voordat u uw geld weer terug heeft. 4. Dividend uitkeren Het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (dividend) gaat van 2020 gefaseerd omhoog, van 26,5% in 2020 en 26,9% in 2021! Geniet dus nog vóór 31 december een Kerstbonus als dividend 2020! Doe er uw voordeel mee en zorg voor elkaar! Meer tips vindt u op de website: https://www.flynth.nl/home/eindejaars-themas

Yvette de Bake

Vestigingsdirecteur Flynth Almere

Elke editie stelt Almere Zaken een nieuwe ondernemer uit Almere voor. Deze keer is dat Willy Pardijs met haar onderneming FocusCoach. Zij geeft met haar bedrijf focustraining aan coaches en trainers met een eigen praktijk.

Wat doet je bedrijf FocusCoach precies?

• • •

Mijn bedrijf richt zich op de focus houden. Ik zie dat je als ondernemer heel druk bent, maar toch is er aan het eind van de dag geen resultaat geboekt. Er is door afleiding veel verlies van tijd en omzet. Door inzichten en tools te geven over hoe je goed kunt focussen en de juiste keuzes kunt maken, zorg ik dat mensen meer plezier en helderheid ervaren en zo wel de dag met resultaat afronden. Dit biedt rust en je hebt geen verlies van tijd en omzet meer.

Foto: Fred Rotgans

Foto: Marco ter Beek

FOCUSCOACH WILLY PARDIJS

Hoe ben je op het idee gekomen om FocusCoach op te zetten?

• • •

Ik kom oorspronkelijk uit de grafische industrie. Dat was heerlijk divers werk, ik kon mijn ervaring en creativiteit erin kwijt. Ik was bij alle bedrijfstakken de offline communicatie adviseur. De industrie is zichtbaar veranderd. Ik zag dat de nadruk steeds meer op de online mogelijkheden kwam te liggen. Daarom ben ik de opleidingen online marketing en online trainen gaan doen. Omdat ik zag dat daar de nieuwe kansen in lagen, maar ook voor mijn eigen stuk persoonlijke ontwikkeling. Door eerst voor mezelf een eenvoudige methode te ontwikkelen ervoer ik dat ik mensen ook op dat gebied kon coachen om een stap verder te komen. Toen viel bij mij het kwartje: dit is wat ik na al die jaren echt wil gaan doen.

Hoe kun je je klanten het best omschrijven?

• • •

Eerst was dat heel divers, want ik kan iedereen helpen die moeite heeft met structuur en met kiezen. Maar ik merk dat mijn klantenbestand hoofdzakelijk bestaat uit trainers en coaches. Wat de overeenkomst is, is dat het allemaal mensen zijn die heel veel ideeën hebben en worstelen met een informatie overload. De nood voor goede coaching is vaak enorm hoog. Het hoofd is vol, er wordt uitstelgedrag vertoont of mensen zijn bang om door de mand te vallen en gaan zich dan bezighouden met wat niet hun kerntaak is. Ik leer ze dan om alles weer op de rit te krijgen. De weerstand zit hem vaak in niet willen kiezen. Ik leer mijn klanten om te kiezen, want kiezen zorgt voor focus. Elke editie van Almere Zaken laten wij een nieuwe ondernemer aan het woord over zijn of haar nieuwe bedrijf. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur ons dan een korte pitch (max. 100 woorden) of stuur een filmpje over uw nieuwe onderneming en wie weet nemen wij contact met u op. Email de pitch naar: redactie@almerezaken.nl o.v.v. Nieuwe Zaken.

Hoe ervaar je het ondernemersklimaat in Almere?

• • •

Almere is echt een positieve en groeiende stad om in te kunnen werken. Ik heb al veel samenwerkingen met Almeerse bedrijven, maar ook bijvoorbeeld met de Nieuwe Bibliotheek. Ook het Ondernemersplein in Almere biedt veel mogelijkheden voor startende en bestaande ondernemers. De stad kent een open beleid als het gaat om ondernemen, het is heel makkelijk om anderen te benaderen. En dat werkt prettig, want op deze manier liggen er erg veel mogelijkheden.

Waar loop je tegenaan als startende ondernemer?

• • •

Het is denk ik altijd spannend om eigen ondernemer te worden. Je geeft een stuk zekerheid op, zoals een vast inkomen en doorbetaling bij ziekte. Maar het cliché is waar, je krijgt er een enorme vrijheid en authenticiteit voor terug. Dat is ook waarom ik andere ondernemers coach. Om te laten zien: wees jezelf, volg je hart, doe het gewoon, jij kunt het. Ook van fouten maken leer je en je kunt pas iets betekenen voor een ander als je daadwerkelijk actie onderneemt. Voor mij is het doen en plezier maken in je werk, net zolang totdat het allemaal lukt.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

• • •

In de toekomst bied ik met mijn methode FocusKompas aan. Dit is een online groepstraining en verder blijf ik mensen één op één coachen. Ik start de halfjaartraining en er is nog zoveel dat ik zakelijk wil doen, maar wel allemaal vanuit Almere, want ik geniet naast mijn werk ook erg van de natuur die Almere biedt. En daar gaat het ook om bij FocusCoach: een goede balans tussen werk en privé vinden. < FocusCoach Nijvergouw 46 1352 CD Almere Tel: 06 231 725 83 www.focuscoach.nl


ULTIMUM.NL

Ik steun ook! Ook de Ultimum-Kerstman werkt dit jaar van huis uit. En omdat ik dus niet bij iedereen persoonlijk langs kan gaan, heb ik samen met mijn trouwe helpers besloten om de traditie van kerstgeschenken geven in een ander jasje te gieten. Kerst is een tijd van liefde, warmte en vreugde. Wij willen dit delen met stichtingen die het keihard nodig hebben. Daarom doet de Ultimum-Kerstman een extra donatie van € 1.000,- aan IKSTEUNOOK.NL Oh ja, we willen ook wat aan jou vragen. Doe mee aan de Grote Shirt actie van Almere City FC en koop een uniek stukje shirt. Op deze manier ben je in deze donkere tijden een stralend lichtpuntje voor mensen die het niet zo makkelijk hebben. Ga naar IKSTEUNOOK.NL en doneer! Alvast MERRY CHRISTMAS namens de Ultimum-Kerstman en zijn trouwe helpers!

• Cybersecurity • Outsourcing en beheer

Ultimum_Adv.A4-Kerst2020.indd 1

• Business solutions • Detachering

07-12-20 12:36


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

B E D R I J F S P R O F I E L

[33]

B E D R I J F S P R O F I E L

HAFKAMP GROENEWEGEN BREIDT UIT Almere Gerechtsdeurwaarders sluit op 31 december 2020 na 30 jaar haar deuren en draagt een groot deel van haar dossierbestand over aan Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Voor directeur en gerechtsdeurwaarder Jacco van Lunteren van Almere Gerechtsdeurwaarders was een waarborg voor een goede doorbehandeling van lopende dossiers essentieel.

Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders gaat verder

In collegakantoor Hafkamp Groenewegen gerechts­ deurwaarders te Amsterdam heeft Jacco van Lunteren een samenwerkingspartner gevonden die de kwaliteit, slagkracht, samenwerking en wijze van communiceren biedt die zijn klanten gedurende al die jaren van Almere Gerechtsdeurwaarders hebben mogen ervaren. Mark Hafkamp, algemeen directeur van Hafkamp Groene­ wegen, is blij met de uitkomst van de gesprekken die hij samen met zijn mede­directeur Hans Groenewegen heeft gevoerd in het kader van voortzetting van de behandeling van de dossiers uit Almere. MARK HAFKAMP, ALGEMEEN DIRECTEUR/GERECHTS­ DEURWAARDER

Vertrouwen van opdrachtgevers

Enkele opdrachtgevers, waaronder het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en zelfs opdrachtgevers uit Curaçao hebben inmiddels positief gereageerd op de overdracht van hun dossiers. Voor de advocatuur uit de provincie Flevoland verzorgt Hafkamp Groenewegen al enkele weken het ambtelijk werk dat voorheen door Almere Gerechtsdeurwaarders voor hen werd uitgevoerd.

Over Hafkamp Groenewegen

Vanuit vestigingen in Amsterdam, Bergen op Zoom en Venlo biedt Hafkamp Groenewegen in het gehele land incasso­ en deurwaardersdiensten aan. Het Amsterdamse kantoor is al enkele jaren dagelijks actief in de provincies Noord­Holland, Utrecht en Flevoland en is derhalve uitstekend bekend met het gebied waarin Almere Gerechtsdeurwaarders jarenlang

op succesvolle wijze vorderingen heeft geïncasseerd voor het lokale bedrijfsleven. Dankzij de vestigingen in Bergen op Zoom en Venlo wordt het werkgebied waarin Almere Gerechtsdeurwaarders voorheen zelf actief was een stuk vergroot.

Transparante dienstverlening

Betrokkenheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid vormen de basis van de transparante dienstverlening die Haf­ kamp Groenewegen haar klanten biedt. Hafkamp Groenewegen opereert koersvast in een samenleving waarin (gezonde) schulden onderdeel zijn van het dagelijkse leven en een goed functionerende maatschappij. Een juiste en respectvolle aanpak van de schulden­ problematiek is cruciaal voor stabiele relaties en een duurzaam voortbestaan, aldus Mark Hafkamp.

Doortastend en gedreven

In de aanpak is de organisatie doortastend en gedreven en altijd onbevooroordeeld. Iedere situatie is uniek. Voor ieder traject moet een oplossing zijn. Snel advies en duidelijkheid over de kansen op succes­ vol verhaal van de vordering, dat is wat de klanten van Hafkamp Groenewegen mogen verwachten. Huis­ bezoeken en interventie van ons klant contact center helpen daar enorm bij.

Betrokken bij rechtvaardigheid

Volgens Mark Hafkamp moet iedereen eerlijk en rechtvaardig geholpen worden en kan door het juiste te doen ook iedereen in zijn waarde worden gelaten. Dat maakt het kantoor betrokken bij rechtvaardigheid.

Social Responsible Credit Management

Bij Hafkamp Groenewegen ligt de focus op oplossingen zonder tussenkomst van de rechter. Een enthousiast team van incassospecialisten handelt volgens de norm voor maatschappelijk betrokken incasseren.

Een partner met incasseringsvermogen

Foto’s: Aangeleverd

Bent u nieuwsgierig naar de wijze waarop wij uw organisatie kunnen ontzorgen? Ga dan naar www.hafkamp.nl of stuur een mail naar relatiebeheer@hafkamp.nl <

Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders Weerdestein 117-A 1083 GH AMSTERDAM 088-0322100 info@hafkamp.nl www.hafkamp.nl


[34]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR FLEVOZIEKENHUIS ANITA ARTS:

‘HET IS ALLE HENS AAN DEK VOOR HET FLEVOZIEKENHUIS’ De huidige coronatijd zorgt voor een bijzondere situatie in de ziekenhuizen van Nederland. Zo ook in het Flevoziekenhuis, waar ruim 1900 mensen werken en het sinds de eerste coronapiek anders werken is dan normaal. Ook de gevolgen voor de lange termijn zullen groot zijn. Anita Arts is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis, en legt uit waarom het momenteel “Alle hens aan dek is” voor het Flevoziekenhuis.

ANITA ARTS (VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR).

“Op dit moment is het echt heel druk voor de mensen die in het Flevoziekenhuis werken,” vertelt Anita Arts, sinds 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis. “Wat we vooral zien is dat deze tweede coronagolf een andere impact heeft dan de eerste golf. Zo hebben we op dit moment een veel hoger ziekteverzuim onder ons personeel, een percentage tussen de 9 en 10 procent. Daarbij komen ook nog eens de medewerkers die thuis in quarantaine zitten, vanwege een ziek familielid of verschijnselen van corona. Dit betekent dat de werkdruk hoog is.”

Uitstel reguliere zorg

Foto’s: aangeleverd

Het ziekenhuis probeert zo veel mogelijk de reguliere zorg te blijven verlenen, maar kampt daarbij wel met uitdagingen. “In de eerste golf zagen we heel duidelijk dat mensen minder naar het ziekenhuis kwamen, en hun zorgvraag uit- of afstelden. Nu is dat gelukkig minder, maar het houdt wel in dat we soms moeten puzzelen hoe we alles voor elkaar krijgen. Onze Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is altijd open, tenzij het echt zo

druk is dat we heel soms een uur moeten sluiten. We zorgen dan wel dat andere ziekenhuizen in de buurt hun SEH open hebben, zodat de ambulance direct door kan rijden. Dat gaat gelukkig goed. Maar door de extra COVID-zorg, en met name de capaciteit die dat vraagt, moeten we sommige operaties die niet per se direct noodzakelijk zijn, uitstellen. Een hele vervelende situatie voor de patiënten. Want ook al is er dan geen sprake van levensbedreigende situaties, het is voor iemand met een ziekte en pijn heel erg naar als het behandelplan uitgesteld wordt. Daar hebben we alle begrip voor. Gelukkig kunnen we wel alle spoed- en oncologische zorg blijven aanbieden. Bovendien proberen we door goede samenwerking met huisartsen en verpleeg-en verzorgingshuizen patiënten versneld door te plaatsen als zorg in het ziekenhuis niet langer nodig is.”

Landelijk beleid

“Het aantal operaties moeten we tijdelijk verminderen omdat gespecialiseerd personeel nu hard nodig is op de COVID-afdelingen. We hebben een cohort verpleegafdeling voor corona-patiënten en een intensive care-afdeling voor zowel corona-patiënten alsook andere patiënten die intensieve medische zorg nodig hebben. Uiteraard zijn de patiënten met en zonder corona goed gescheiden en worden de passende beschermingsmiddelen gebruikt. Op de IC (intensive care, red.) beschikken we sinds augustus over zestien bedden. Maar we hebben nog niet voldoende ICverpleegkundigen beschikbaar voor deze bedden. Daar is sowieso landelijk een tekort aan. We leiden dus maximaal extra IC-verpleegkundigen op. Maar dit kan dan weer leiden tot een tekort aan overige verpleegkundigen. Er wordt ook voor het eerst in Nederland echt landelijk en regionaal gestuurd op de verdeling van de patiënten. Elke

dag wordt er gekeken waar er nog ruimte beschikbaar is. Als het zo is dat ergens de druk te groot dreigt te worden, worden uitwijkmogelijkheden benut. Want we willen de kwaliteit en veiligheid van zorg altijd kunnen blijven waarborgen. Zo kwam het in Almere voor dat twee corona-patiënten tijdelijk naar Duitsland werden overgebracht, omdat er daar meer ruimte was. Vaak is het ook uit voorzorg. Als er bijvoorbeeld heel veel zieken op de verpleegafdeling liggen, maar de IC-bedden zijn bijna allemaal bezet, dan moeten we incalculeren dat er nog een of twee patiënten naar de IC kunnen gaan vanaf de verpleegafdeling. Hoe vervelend de aanleiding ook is, ik denk wel dat het goed is dat de zorg nu meer landelijk bekeken wordt en dat er nog beter wordt samen gewerkt. Hiermee kunnen we goed inspelen op de actualiteit en de zorg beter verdelen.”

Financiële gevolgen

De gevolgen van corona zijn groot. Eind 2018 was het aantal unieke patiënten in het ziekenhuis 108.000. Dit aantal was eind 2019 gestegen naar 114.000. Het Flevoziekenhuis verwacht over 2020 een daling van 13 tot 20 procent in het aantal unieke patiënten als gevolg van de afschaling van de reguliere zorg door corona. In de jaarrekening van 2018 had het ziekenhuis een omzet van 190 miljoen euro. Vorig jaar steeg de omzet naar 206 miljoen euro. Arts verwacht dat de cijfers in 2020 een stuk minder florissant zullen zijn. “We maken heel veel extra kosten. Zo hebben we elf basis-artsen tijdelijk aangenomen, en ook een longarts speciaal voor corona. Ook hebben we de IC-afdeling uitgebreid en maken we veel extra kosten voor bijvoorbeeld alle beschermende materialen en extra apparatuur. Ik verwacht wel dat zowel MEDEWERKERS FLEVOZIEKENHUIS.


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

Digitale zorg

Anita Arts ziet nog een grote verandering die momenteel speelt bij het aanbod van zorg. “We zijn bezig met pilots voor het aanbieden van digitale zorg. Dit noemen we een screen-to-screen-consult of videobelconsult voor de reguliere consulten of vervolgafspraken. Een negatieve uitslag met nare gevolgen voor een patiënt zal nooit via een digitaal consult worden gegeven. Maar voor de meer gangbare of opvolg-afspraken is dit een goed alternatief waar veel voordelen aan zitten. Ten eerste voor de patiënten. Zij zijn geen reistijd en parkeertijd kwijt, ze hoeven met een digitaal consult niet in het ziekenhuis te zijn waar nu alle maatregelen gelden en het is vaak voor een familielid ook makkelijker in te plannen om bij een consult van de patiënt aanwezig te zijn. Maar het helpt ook om de anderhalvemetermaatregelen in het ziekenhuis, die veel ruimte kosten, te kunnen handhaven. Ik verwacht veel van deze innovatie en ook als COVID voorbij is, wordt dit een vaste optie. Belangrijk hierbij is wel dat een arts eerst bepaalt of een afspraak met een patiënt voor een videobel-consult geschikt is. De patiënt kan vervolgens aangeven hier gebruik van te willen maken, of toch liever naar het ziekenhuis te willen komen.”

Belastbaarheid

De grootste zorg van Anita Arts ligt in het vinden van nieuwe medewerkers en het gezond, vitaal en gemotiveerd houden van bestaande medewerkers. Zowel de medisch specialisten als de verpleegkundigen staan behoorlijk onder druk. “We kunnen zeker meer gespecialiseerd verpleegkundigen en ook medewerkers voor de operatiekamers gebruiken. Er worden ook subsidies voor omscholing aangeboden, maar vooralsnog is de markt krap. Daar maak ik me zeker zorgen om. Want de tweede golf is nog niet voorbij, al lijkt het soms wel iets beter te gaan. Hoelang kunnen we in de ziekenhuizen, bij de huisartsen en in de rest van de zorg dit zo volhouden? Onze medewerkers zijn ook gewone mensen, die ook behoefte hebben aan ont spanning naast het werk, en aan menselijk fysiek contact met hun familie en vrienden. Die niet oneindig lang extra diensten kunnen draaien. We proberen onze medewerkers zo goed mogelijk te steunen en vooral ook te waarderen. Want ze doen het ongelooflijk goed, en daar mogen we hen met z’n allen heel dankbaar voor zijn.

Volhouden

En natuurlijk houdt het me ook bezig hoelang we het volhouden in de maatschappij. Financieel gezien, en met bedrijven die gaan omvallen. We zien nu al dat tijdens de tweede golf het in de maatschappij veel lastiger is om iedereen de voorschriften op te laten volgen. Als dit nog maanden duurt, is het dan nog wel te doen? Of worden mensen steeds makkelijker en gaan daarmee de cijfers weer omhoog? Ik begrijp menselijk gezien best dat de duur van de maatregelen zorgt voor verslapping in de maatschappij. Een werkend vaccin zal hopelijk op termijn verlichting geven. Maar totdat een of meerdere vaccins aanslaan en er genoeg mensen gevaccineerd zijn, moeten we samen nog door een periode heen waarin we echt de teugels nog niet kunnen laten vieren.” <

PROVINCIE STELT GELD BESCHIKBAAR VOOR JONGE LANDBOUWERS Tot en met 12 februari 2021 kunnen jonge Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelands-ontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Gedeputeerde Hofstra: “Met deze regeling kunnen we startende Flevolandse agrariërs een steuntje in de rug bieden en ervoor zorgen dat de voor ons zo belangrijke en innovatieve landbouwsector vitaal en ondernemend blijft.”

Subsidiebijdrage

Provincie Flevoland stelt in deze openstellingsperiode in totaal € 340.000 beschikbaar voor subsidie aan de jonge landbouwers. Dit bedrag bestaat uit € 170.000 aan Europese middelen en € 170.000 vanuit de middelen van Provincie Flevoland. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van het

investeringsbedrag. Hierbij is de ondergrens gesteld op een subsidiebijdrage van €10.000 en bedraagt de maximaal toe te kennen subsidiebijdrage € 20.000,per subsidieaanvraag.

Landelijk

De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regeling, maar wordt per provincie opengesteld. Dat gebeurt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier en in dezelfde periode, die maandag 7 december is gestart en eindigt op vrijdag 12 februari 2021 om 17.00 uur. De Flevolandse openstelling sluit aan bij de landelijke investeringslijst. De enige uitzondering betreft investeringen in solitaire windmolens, want daarvoor wordt in Flevoland geen vergunning afgegeven.

Aanvragen

Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend. Dat gebeurt via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op de website van de provincie (www.flevoland.nl/JongeLandbouwers_POP3) staat tijdens de openstellingsperiode een link naar het loket van RVO, naast andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag. Omdat binnen POP3 een tendersystematiek wordt gehanteerd, wordt na afloop van de openstellingsperiode beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats in het voorjaar van 2021. <

I N I T I AT I E F VO O R O N D E R N E M E R S :

B O E R E N VO O R B U R E N

De klap van de coronacrisis is voor veel (boeren)bedrijven, ondernemers en zzp-ers voelbaar. Om hen een steuntje in de rug te geven en om de lokale economie te stimuleren is Boeren voor Buren Almere opgericht. Ondernemers kunnen groenten en fruit, rechtstreeks uit de Flevopolder, bestellen voor een aantrekkelijke prijs. Initiatiefnemer is vereniging Flevofood. De Rabobank en gemeente Almere ondersteunen het project. Zelfstandig ondernemers die gebruik maken van de TOZO regeling of het BBZ ontvangen een brief in de bus met het exclusieve aanbod om voordeliger verse groenten en fruit te kopen. Duurzaam geteelde groenten, rechtstreeks van de Flevolandse boer. De prijs die zij daarvoor betalen is gunstig – iets boven de kostprijs van de boer – en ruim onder de winkelprijs. De boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn producten. De Almeerse wethouder Froukje de Jonge is om veel redenen enthousiast: “Boeren voor Buren stimuleert het kopen van groente en fruit van het seizoen en om de hoek. Dat is natuurlijk gezond en duurzaam. Tegelijkertijd helpen ondernemers elkaar in deze tijd met Corona. Zo verenigt dit initiatief dus veel zaken die belangrijk zijn.” Boeren voor Buren Almere is gestart in oktober 2020, met Amsterdam als succesvol voorbeeld. Almere richt zich op zelfstandig ondernemers, omdat er veel ondernemers zijn die het zwaar hebben. Het aanbod is nu exclusief voor deze doelgroep. Mogelijk dat later de doelgroep wordt uitgebreid. Boeren voor Buren is

door de coronacrisis versneld opgezet. Het is echter de bedoeling dat het voor de lange termijn gaat lopen. Kijk voor meer informatie op boerenvoorburen.nl.

Aanvragen

Via de website boerenvoorburen.nl kan men tweewekelijks een basispakket van 5 kg, 10 kg of 16 kg groenten en fruit bestellen. De uitgifte van de pakketten is bij Zorgkwekerij Weet hoe je Leeft, Linnaeusweg 15 op de Buitenvaart. <

Foto: Boeren voor Buren

de rijksoverheid als de zorgverzekeraars meedenken en dit met ons oplossen. Er is in de onderhandelingen tussen branche-organisaties voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars toegezegd door de zorgverzekeraars dat er geen enkel ziekenhuis in de rode cijfers mag komen als gevolg van de coronacrisis, juist omdat de ziekenhuizen zo hard nodig zijn in deze tijd. Op de lange termijn verwacht ik dat het Flevoziekenhuis nog verder groeit. Statistisch gezien stijgt de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Almere en de regio, wat betekent dat de zorgvraag ook groter wordt. En het inwoneraantal zelf stijgt ook fors, wat ook betekent dat er automatisch meer patiënten komen. Het ziekenhuis groeit als het ware met de stad mee.”

[35] Foto: Provincie Flevoland

ZAKEN


[36]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

NICE TO MEAT: “WE BLIJVEN POSITIEF, MAAR DIT HEBBEN WE NOG NOOIT EERDER MEEGEMAAKT”

Vleesgroothandel Nice to Meat in Poort bestaat dit jaar 126 jaar, maar een crisis zoals nu met corona hebben ze nog nooit eerder meegemaakt. “We doen wat we kunnen, maar het is ontzettend zwaar,” vertelt directeur Mikel Pouw.

Horeca

Pouwel is ook extra voorzichtig als het om voorkoming van besmettingen gaat. “We werken nu in groepen. Voorheen hadden we één grote kantine waar we met elkaar aten, deze hebben we nu opgesplitst in vier kleine kantines. Ook wordt er in acht ploegen gewerkt, zodat mocht er een besmetting zijn bij een van de medewerkers, niet het hele bedrijf hoeft te sluiten. Ik ben heel dankbaar voor de flexibiliteit van onze mensen, want ook zij maken zich zorgen en vinden de maatregelen soms moeilijk te begrijpen. Waarom moet juist de horeca dicht en kunnen andere bedrijven wel openblijven?

“We zitten namelijk precies in de hoek waar de klappen vallen. Onze klanten zijn met name horecaondernemers, maar nu zij voor de tweede keer dit jaar hun deuren hebben moeten sluiten, is de vraag naar ons kwaliteits­ vlees sterk afgenomen. Logisch, want aan wie moet de horeca tijdens een sluiting zijn maaltijden verkopen?” aldus directeur Mike Pouwel die zich in 2013 met zijn bedrijf vanuit Amsterdam in Almere vestigde. Het omzetverlies voor 2020 schat hij in op 50%, en is op dit moment 75%. Een schrikbarend hoog percentage. “Natuurlijk blijf ik positief en gelukkig hebben we wat vet op de botten, maar makkelijk is het zeker niet.”

Het familiebedrijf, dat van meer dan 100 werknemers terug ging naar 75 medewerkers, staat bekend om zijn drie kwaliteitslabels; het classic label, het select label en het gold label. “In vorige recessies merkten we dat vaak één van de labels tijdelijk even inzakte, maar dat werd dan gelukkig gecompenseerd door de overgebleven labels, die wel goed of zelfs beter bleven presteren. Nu zien we dat alle drie de labels het zwaar hebben. En dat hakt erin. Maar het is ook logisch, want de gehele horeca wordt hard geraakt. En dat is waar we het meeste aan verkopen, met name aan tophotels en ­restaurants in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar het is een logische rekensom. In een normaal jaar hebben we in Nederland te maken met 22 miljoen toeristen, dit jaar gaat het naar schatting teruglopen naar 6 miljoen. En vergeet niet, daarvan zijn de eerste 3 miljoen al voor de eerste lockdown in maart geweest. Dat zijn getallen die niet meer grappig zijn.”

Personeel

Toch denkt Pouwel dat het op de lange termijn goed gaat komen. “Ik geloof erin dat het uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht komt en dat het dan wellicht drukker gaat worden dan ooit. Maar het lastigste is dat niet te voorspellen is hoe lang het gaat duren. Zelf hebben we een plan liggen tot maart volgend jaar, maar wie zegt dat dan alles weer draait? Het is afwachten. Tot dit tijd spreken we ons spaargeld aan, geld dat we normaal gesproken zouden gebruiken voor nieuwe machines, uitbreiding van het team, investering in duurzaamheid en

Foto’s: aangeleverd

Toeristen

De webshop www.nicetomeatyou.nl biedt ook voor particulieren het kwaliteitssvlees aan van Nice to Meat. Vandaag besteld, is morgen bezorgd dergelijke. Nu doen we dat even niet, want we moeten voorzichtig zijn. Gelukkig kunnen we ons personeel be­ houden, dat vind ik belangrijk. In deze tijd merk je ook dat we een echt familiebedrijf zijn, en dat iedereen hart heeft voor de zaak. Iedereen denkt mee en doet wat hij kan. Ik waardeer dat enorm, want dat zorgt voor het succes van ons bedrijf.”

Er gaat zo’n grote wereld schuil achter die horecabedrijven en die zijn allemaal de dupe. Maar gelukkig vinden we steun bij de gemeente en bij de overheid. Ik merk dat de gemeente Almere een goede gesprekspartner is en met de bedrijven meedenkt, dat versterkt ook het gevoel dat we het samen moeten doen.”

Webshop

Naast de steun van de overheid en de gemeente is de directeur van Nice to Meat ook blij met de webshop die hij een jaar voor de komst van de coronacrisis in het leven had geroepen. “Een geval van goede timing, een geluk bij een ongeluk. We waren al een paar jaar bezig met het idee dat we meer online wilden gaan doen. Want als we nu 125 jaar bestaan en we willen over 125 jaar nog bestaan, dan is het belangrijk dat we ook online voor particulieren kwaliteitsvlees kunnen aanbieden. Dit doen we nu via de website nicetomeatyou.nl en ik moet zeggen dat het storm loopt sinds de coronacrisis. Zodra de restaurants gesloten waren, steeg het aantal bestellingen van twintig naar 250 per week. En met de tweede sluiting zagen we dat weer. Mensen die niet uit eten kunnen gaan of een weekendje weg kunnen, willen toch ook dat lekkere en kwalitatief goede stukje vlees kunnen eten dat ze bij ons online kunnen bestellen. Het leuke vind ik dat particulieren in Almere online onze grootste afnemers zijn, zowel qua aantal bestellingen met ook met de grootte van de bestellingen. We doen dat graag voor onze Almeerders en bezorgen het bestelde vlees de volgende dag aan huis. Ook bedrijven kunnen hier voor hun personeel als geschenk online vlees bestellen, of zelfs een voucher kopen waarmee men later zelf een bestelling naar keuze kan maken. Want weet je wat het is? Het is gewoon een hele mooie branche waarin we werken, alleen nu even niet.” <

PATRICK POUW (LINKS) EN MIKEL POUW (RECHTS).


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

[37]

ONDERMIJNING (OOK IN BEDRIJFSLEVEN) KRIJGT SPECIALE AANDACHT In Almere houdt een ambtenaar zich specifiek bezig met ondermijning. Dat is de term waarmee de ‘onderwereld’ voor haar illegale activiteiten gebruik maakt van de ‘bovenwereld’. En vaak is dat het bedrijfsleven. De ambtenaar komt niet in de openbaarheid, geeft geen interviews, maar stelt aan Almere Zaken wel informatie beschikbaar over de werkzaamheden en geeft tips aan ondernemers om niet in het criminele web verstrikt te raken.

burgemeester trad hier bestuursrechtelijk op en sloot het pand per direct voor de duur van zes maanden. Ook heeft Weerwind in afstemming met politie en Openbaar Ministerie in november besloten een notariskantoor voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat bekend werd dat er vanuit dit notariskantoor criminele activiteiten werden gefaciliteerd.

Integrale controle

Om zicht te krijgen op de activiteiten op bedrijventerreinen, wordt er regelmatig gecontroleerd bij bedrijfspanden, waarbij van buitenaf niet waarneembaar is waarvoor deze worden gebruikt. Onlangs gebeurde dat nog, ook op bedrijventerrein De Vaart. Bij de controle zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van milieu, brandveiligheid en het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er in een opslagbox hennepgerelateerde goederen aangetroffen en heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op een aantal auto’s en andere goederen.

Bewust worden

Foto: Adobe Stock

De ambtenaar geeft aan dat ondernemers in Almere zich steeds meer bewust worden van signalen van ondermijning. De gemeente gaat samen met politie en het Openbaar Ministerie, maar graag ook met ondernemers, de strijd aan om illegale activiteiten rondom (druggerelateerde) ondermijnende criminaliteit op een effectieve manier te bestrijden. <

De onderwereld maakt graag gebruik van reguliere bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting, meldt de ambtenaar. Deze ondermijnende (drugs) criminaliteit werkt ook door in het (Almeerse) economische systeem en leidt soms tot oneerlijke concurrentie. In het midden- en kleinbedrijf kan zwart geld bijvoorbeeld leiden tot prijsopdrijving omdat ondernemers met crimineel geld boven de ‘normale’ marktprijzen kunnen werken of bereid zijn meer te betalen voor (de huur van) onroerend goed. Ook zadelen criminelen de samenleving, waaronder het bedrijfsleven, op met extra kosten vanwege bescherming en beveiliging.

Veiligheid

De ambtenaar heeft onder meer als taak om signalen van mogelijke ondermijning binnen de gemeente Almere in kaart te brengen. Indien nodig zet de adviseur (re)acties in gang om signalen van ondermijning (bestuurlijk) aan te pakken. Deze gemeentelijk acties worden in samenwerking met de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving, maar ook met andere afdelingen, voorbereid en uitgevoerd. De adviseur heeft ook de taak om binnen de gemeentelijke organisatie de kennis over ondermijning te vergroten, om zo de gemeente weerbaar te maken en te houden tegen criminele beïnvloeding van buitenaf. Ook de bewustwording van eventueel misbruik van gemeentelijke diensten door criminelen krijgt daarbij aandacht.

Partners

Daarnaast maakt de adviseur deel uit van een samenwerkingsverband dat ondermijning integraal aanpakt met partners als de politie en de Belastingdienst. De ene keer heeft het strafrechtelijk aanpakken van ondermijning de voorkeur. Dan zijn politie en het Openbaar Ministerie leidend. Een andere keer is dat een andere partner, zoals de gemeente, met de bestuurlijke aanpak. Zo kan een vergunning worden geweigerd na een Bibob-

toets of wordt een vergunning alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Ook het opleggen van een bestuurlijke boete of het sluiten van een (bedrijfs)pand door de burgemeester, na geconstateerde misstanden, behoort tot de mogelijkheden.

Controles

Er worden geregeld integrale controles uitgevoerd, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Er wordt onder meer gecontroleerd op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu, openbare orde en veiligheid, en of belastingen worden betaald. Daarmee wordt ook ‘onzichtbare criminaliteit’ zichtbaar gemaakt én aangepakt.

Prioriteiten

Het college heeft gekozen voor de versterking van de bestuurlijke aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid. De prioriteit ligt bij handhaving van woonoverlast en de (voor Almeerders onzichtbare) verwevenheid van onder- en bovenwereld, meer in het bijzonder mensenhandel, hennepteelt, prostitutie en witwassen. Ook krijgen bedrijventerreinen en het buitengebied speciale aandacht omdat er nog weinig zicht is op wat zich daar afspeelt. Maar ook horecagelegenheden waar signalen van ondermijnende activiteiten over binnenkomen of winkels waar ogenschijnlijk geen klanten komen, maar die toch hun deuren niet hoeven te sluiten, kunnen rekenen op aandacht van politie en gemeente.

Actuele gegevens

Hoeveel bedrijven worden momenteel in de gaten gehouden en hoeveel successen zijn er al geboekt? Daar wordt geen informatie over gegeven. Wel wordt duidelijkheid geschapen in de aanpak, zoals in dit artikel, en als een bepaalde actie succes heeft opgeleverd, zoals onlangs op bedrijventerrein De Vaart waar in oktober een inval werd gedaan bij een bedrijf aan de Dukdalfweg waar de Opiumwet werd overtreden. De

TIPS om geen slachtoffer te worden van criminelen ALGEMENE TIPS VOOR ONDERNEMERS • Streef naar een actieve ondernemersorganisatie als een KVO of winkeliersvereniging. • Zoek de samenwerking met politie en gemeente. • Wees alert; Wie zijn de nieuwe “buren”? • Vreemd gevoel over (gebrek aan) klandizie bij ondernemer? maak er melding van. Bij wie: de wijkagent (persoonlijk) of via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of maak signalen bespreekbaar bij politie en gemeente tijdens een bijeenkomst van het KVO of de winkeliersvereniging. TIPS VOOR INDIVIDUELE ONDERNEMER • Vertrouw je gevoel. Doe geen zaken met personen die je niet vertrouwt. • Vertrouwen is goed, controle is beter. Controleer met wie heb je te maken als je zaken doet. • Bij afpersing (bij M) bel 0800 2800 200. • Benader brancheorganisaties voor informatie/ tips. • Investeer in contact met de wijkagent en de wijkregisseur/veiligheidsmanager van de gemeente. • Screen uw huurder op betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Een goede screening van huurders vooraf voorkomt veel gedoe achteraf. • Pandeigenaar: Maak goede afspraken bij verhuur of onderverhuur van uw pand over met wat voor doel het pand gebruikt gaat worden. Leg deze afspraken altijd vast in een (huur)contract.


NIEUWE FORD EXPLORER PLUG-IN HYBRID DE NIEUWE EXPLORER PLUG-IN HYBRID GEMAAKT VOOR LUXE, UITGERUST VOOR AVONTUUR.

Een nieuwe mijlpaal als het om uitmuntende SUV's gaat. Z’n elegante uiterlijk oogt indrukwekkend ruim. Terwijl het veelzijdige interieur ruimte biedt aan maximaal zeven mensen en meer dan voldoende bagage. De geavanceerde hybride aandrijving levert het Intelligent All-Wheel Drive-systeem alle power die je maar nodig hebt, terwijl hij toch zuinig blijft rijden.

Moeiteloos opladen.

Wij begroeten u graag voor een proefrit!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter 3,2 liter/100km. 3,1 – 0,0 g/km.

Schurer-Kamphuis Almere De Strubbenweg 12, Tel. 036 - 533 45 00

Schurer-Kamphuis Lelystad Artemisweg 25, Tel. 0320 - 24 11 11

www.schurer-kamphuis.nl


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

AUTO ZAKEN

ZAKEN

[39]

RIJDEN MET

FORD EXPLORER PLUG-IN HYBRID Value for Money

Bent u op zoek naar een imposante, ruim vijf meter lange SUV met royale ruimte voor zeven personen, maar u wilt niet de hoofdprijs betalen? Dan is de nieuwe Ford Explorer zeker een optie. Amerika’s best verkochte SUV is speciaal voor Europa uitgerust met een plug-in hybride aandrijflijn en dat scheelt in ons land veel BPM. Hij is ‘fully loaded’ voor nog geen 80 mille te koop!

Je kunt bijna letterlijk niet om de Explorer heen. Wat een macho SUV is dit. Echt Amerikaans. Imposant groot, maar gelukkig niet ‘over the top’. Hij is ruim vijf meter lang en twee meter breed en bijna 1,80 meter hoog. Het is nog een flinke uitdaging om hem ongeschonden in een parkeergarage te stallen en bovendien vergt dat enige ervaring en stuurmanskunst. Van alle stijlkenmerken komt de neus het krachtigst binnen. Dankzij de forse grille en hoge motorkap komt de Explorer heel machtig en macho over. Hij boezemt ontzag in.

je ook zeer comfortabel met meer dan voldoende beenen hoofdruimte. De achterlep is handsfree te op[nen en de rugleuning van de twee achterste stoeltjes zijn elektrisch neer te klappen. De bagageruimte varieert van 240 liter via 635 liter tot maar liefst 2.274 liter. Voorin zit je als een vorst in prima stoelen met zicht op een digitaal dashboard en een flink, staand display dat wel wat hoog boven het dashboard uitsteekt, maar simpel te bedienen en goed afleesbaar is.

Machtig

Die 77.910 euro blijft natuurlijk, hoe je ook wendt of keert, een serieus bedrag, maar je krijgt er ook heel veel auto voor terug. Value for money dus. Ford levert de Explorer Plug-In uitsluitend als zeer compleet uitgeruste ST-Line Bij de concurrentie is geen soortgelijke SUV te vinden. Die moet je zoeken in het premiumsegment, zoals de Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE, Range Rover of Volvo XC90. Als je die zo compleet aankleedt als de Explorer moet je heeel veel dieper in de buidel tasten.

C O L U M N

Riant

Ik heb eerder in dit verhaal de Explorer vergeleken met premium concurrenten. Het interieur ziet er net en keurig verzorgd uit, maar premium is het niet. Je komt net iets teveel plastic elementen tegen. Waar de Explorer echter onverslaanbaar in is, is zijn binnenruimte. Die is echt riant. Je kunt met zeven personen in deze dikke SUV en helemaal achterin is nog heel behoorlijk te zitten, mede dankzij de in lengte te verstellen zetels op de tweede zitrij. Daar zit

M I J N L A ATS T E CO LU M N :

MOOIE TIJD

Foto: Marco ter Beek

� � �

Toen ik eind jaren zeventig van de vorige eeuw mijn ‘autojournalistieke pen’ oppakte was stuurbekrachtiging en een Anti Blokkeer Systeem bijzonder en voor een rechterbuitenspiegel moest je vaak nog bijbetalen. Mijn eerste ‘auto van de zaak’ was een gele Fiat 127. Inparkeren stond gelijk aan een flinke ‘work-out’ in de sportschool en in de herfst moest je hopen dat de motor startte.

Terugkijkend duizelt het mij wel eens. Het is werkelijk ongelofelijk wat er in de afgelopen ruim veertig jaar aan technische innovaties de revue gepasseerd zijn. Ik heb mij nooit een dag hoeven afvragen waar ik nu weer eens over zou schrijven. Heb meer dan 2.500 auto’s getest. Van de ‘lulligste’ Lada tot de fraaiste Ferrari. Ben bijna de hele wereld over gereisd, heb met niet de minste ‘captains of industry’ aan tafel gezeten en bijzondere plekken bezocht. Denk met veel plezier terug aan de keer dat ik in de woestijn in Jemen bij 52 graden heb geprobeerd een ei te bakken op de motorkap van een Renault 18 Turbo of de vele malen dat ik in Lapland op een bevroren meer mij kon uitleven in een Volvo of Saab. Het Noorderlicht gezien en met sneeuwscooters

De Explorer komt niet alleen machtig over, zo rijdt hij ook zo. Met dank aan een Plug-In Hybrid aandrijflijn waarin een 257 kW/350pk sterke 3.0-liter V6 EcoBoost benzinemotor samenwerkt met een 74 kW/100pk sterke elektromotor. Samen goed voor een systeemvermogen van 336 kW/457pk en een duizelingwekkend maximum koppel van 825 Nm. Een tientraps (!) automaat is standaard en die functioneert prima. Met het 13,6 kWh accupakket is 42 kilometer (WLTP) puur elektrisch en dus emissieloos te rijden en in de praktijk komt de Explorer daar heel dicht bij in de buurt. Trap je diep het (gas)pedaal in, dan transformeert de Explorer op slag van een ‘stille Willy’ in een brullende krachtpatser. Toch ook wel weer eens lekker om zo’n V6 te horen! En de prestaties mogen er ook zijn met een top van 230 km/uur en een acceleratie van 0 naar 100 km/uur in slechts 6,0 seconden. En dan te bedenken dat de Explorer bijna 2,5 ton weegt. Hij mag datzelfde gewicht (geremd) trekken. Je kunt de elektrische aandrijving optimaal benutten middels vier rijmodi: EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge. Als je iedere keer de batterijen trouw weer oplaadt en niet al te vaak met op de snelweg rijdt, is het verbruik binnen de perken te houden. De officiële verbruikscijfers van 1 op 34,5 klinkt utopisch. De dikke [vervolg op pagina 41]

spectaculaire tochten gemaakt. Het zijn een paar momenten uit een hele mooie en rijke tijd, maar misschien romantiseer ik wel teveel. Het vak is de laatste tien jaar sterk veranderd. Vloggers, bloggers en influencers eisten, vaak zonder enige kennis van zaken, hun plek op. Zoals de auto ook in rap tempo evolueerde. Ik wil niet beweren dat veertig jaar geleden auto’s rijdende doodkisten waren, maar op het gebied van veiligheid is ongelofelijk veel gepresteerd. Autonoom rijden heeft de toekomst, de auto op fossiele brandstof zijn beste tijd gehad en misschien kun je over een jaar of twintig alleen nog op circuits de sensatie proeven van het zelf besturen van een oldtimer. Ik zal de ontwikkelingen in de automotive wereld met veel interesse blijven volgen, maar ik leg mijn pen nu neer en kijk weemoedig terug op een mooie, interessante en leerzame tijd.

Hans van Sunder

Autojournalist, HvS Publiciteit hvsunder@gmail.com

>


DE NIEUWE FIAT 500

WELCOME BACK FUTURE

Private Lease v.a.

€ 375p.mnd.

*

Profiteer van maximaal € 4.000 overheidssubsidie **

D E N I E U W E F I AT 5 0 0 : A L L N E W, A L L E L E C T R I C , A L L - I N STADSCYCLUS TOT WEL 400 KM

SHERPAMODUS

INCLUSIEF 85 KW SNELLADEN

INCLUSIEF EASY WALLBOX

NIEUW 10.25” INFOTAINMENTSYSTEEM

Gecombineerde WLTP-range tot 320 km

Zodat je altijd op je bestemming aankomt

In 5 minuten 50 km bijladen

Om eenvoudig thuis op te laden

De verlenging van je smartphone

WEES DE EERSTE EN BESTEL NU DE NIEUWE 500 AUTO PALACE EMMEN Nijbracht 90, Emmen Tel. 088 003 55 75.

AUTO PALACE HOOGEVEEN Buitenvaart 2102, 7905 SX Hoogeveen Tel. 088 0035 585.

AUTO PALACE KAMPEN Kleiland 2, 8271 RV IJsselmuiden Tel. 088 003 55 25.

AUTO PALACE HARDERWIJK AUTO PALACE ZWOLLE (MARSLANDEN) AUTO AUTO PALACE ALMERE PALACE ALMERE Zuiderbreedte 6, 3745 MC Harderwijk Nikolaus Ottostraat 11, 8013 NG Zwolle Palmpolstraat 6, Palmpolstraat 6,1327 1327CE CEAlmere Almere Tel. 088 0035 615. Tel. 088 0035 625. Tel. 088 . Tel. 088 003 003 55 55 35 35.

www.autopalace.nl De actie is geldig tot en met 31 december bij aankoop van een nieuw, ongeregistreerd model en zolang de voorraad strekt. Afgebeelde auto ter indicatie en kan afwijken van de werkelijke uitvoering. De verkoop is gepland vanaf november 2020. Private Lease: particulier aanbod op basis van Operational Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895). Operational Lease exclusief brandstof. *Vermelde Private Lease-vanafprijs is gebaseerd op de Fiat 500 Pop en een leasetermijn van 60 maanden en 7.500 km per jaar. Aanbod op basis van Private Lease Budget. Condities vindt u terug op www.leasys.com/nl /dutch/documenten. Tarieven afgerond op hele euro’s. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Leasys behoudt zich het recht voor om onvolledig of incorrect ingevulde aanvragen uit te sluiten van deelname. Leasys Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen. **De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) geldt uitsluitend voor particuliere aankoop of Private Lease. U komt eenmalig in aanmerking voor de subsidie als wordt voldaan aan de voorwaarden. De subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het budget eerder op is. **Vermelde WLTP: de gegevens over het elektrisch bereik zijn voorlopig en zijn bepaald volgens de WLTP-testprocedure. De voorlopige waarden kunnen afwijken van de officiële definitieve gegevens. Het daadwerkelijke dagelijkse verbruik hangt mede af van de omstandigheden en je rijgedrag. Kijk voor de volledige verkoopvoorwaarden op fiat.nl/verkoopvoorwaarden. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Gemiddeld elektriciteitsverbruik Fiat 500: (kWh/100 km): 13,2; CO2 (gr./km): 0. Waarden op basis van de per 1 juli geldende WLTP-metingen. De waarden zijn vermeld ter vergelijking.

100% ELEKTRISCH 100% BUZZ

VANAF

31.995

*

DE TOYOTA PROACE ELECTRIC: BEWUST ONDERNEMEN, ZONDER CONCESSIES. Als ondernemer wil je vooruit. En met de Toyota Proace Electric kun je vooruit. Zonder concessies. Stap in onze eerste 100% elektrische bedrijfswagen en ontdek een volwaardig laad- en trekvermogen van respectievelijk 1.275 en 1.000 kg én een actieradius tot maar liefst 330 kilometer. Zónder CO2-uitstoot. Dus ook klanten binnen de milieuzones bedien je moeiteloos. De Proace Electric is leverbaar vanaf € 31.995,-. Maximaal profiteren van alle éxtra fiscale voordelen? Stap dan dit jaar nog in. Kom langs voor een proefrit of kijk voor meer informatie op toyota.nl.

GARANTIE

GECOMBINEERD VERBRUIK VARIEERT VAN 23,0 KWH TOT 29,5 KWH PER 100 KM, CO2-EMISSIE 0 GR/KM. ACTIERADIUS TOT 330 KM (WLTP) IS AFHANKELIJK VAN DIVERSE FACTOREN ZOALS WEERSOMSTANDIGHEDEN EN RIJSTIJL.

*Excl. BTW en fiscale voordelen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de genoemde prijzen en voorwaarden.

TOYOTA ZONNEVELD

Almere, De Huchtstraat 9, 036-5343666, toyota-zonneveld.nl


UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

> [vervolg van pagina 39] V6 lust namelijk best een slok, maar ik kwam toch nog uit op een mooi gemiddelde van 1 op 19,7.

Europees

De Explorer is beslist geen deinend slagschip. Daar hadden Amerikanen vroeger nogal een handje van, maar in Europa zit men daar niet op te wachten. Dus is de Explorer flink aangepast en dat is goed gelukt. Het is een echte Europees rijdende Ford, al voel je wel dat hij groot en zwaar is. Hij stuurt verrassend scherp en is ook niet superzacht afgeveerd. Daardoor heeft hij zeer acceptabele rijeigenschappen, mede met dank aan de intelligente vier-wielaandrijving. In de basis wordt de Explorer via de achterwielen aangedreven; indien nodig worden de voorwielen bijgeschakeld. Ook op hoge snelheid voelt deze enorme SYUV solide aan en ondanks zijn hoge opbouw valt de zijwind-

gevoeligheid mee. Comfort staat boven sportiviteit, maar de grip is enorm. Bovendien heeft de Explorer een veiligheidsuitrusting waar je U tegen zegt met o.a. Reverse Brake Assist, Active Park Assist, Blind Sport Information System, Cross Traffic Alert, Active Braking, Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Speed Sign Recognition, Lane-Centring, Lane-Keeping System, Evasive Steering Assist en Post-Impact Braking.

Conclusie

De Ford Explorer mag dan misschien niet de premium afwerking hebben van een Audi, BMW of Mercedes, maar het is wel een verrassend veelzijdige super-SUV voor een aantrekkelijke prijs. Zuinig waar het kan, krachtig als het gewenst is. En hij is riant ruim en die brullende V6 is af en toe ook wel weer eens lekker om aan te horen. < Ga naar www.fordmediacenter.nl voor persinformatie, aanvullend materiaal, hoge-resolutiefoto’s en video´s Volg Ford op www.facebook.com/FordNederland, www.twitter.com/PRFordNL of http://www.youtube.com/user/Fordnederland

[41]

Foto: aangeleverd

AUTO ZAKEN

ZAKEN

Even voorstellen…. NIEUWE COLUMNIST AUTO ZAKEN: ROB VAN GINNEKEN Met de laatste column van Hans van Sunder, is er vanaf de volgende editie van Almere Zaken ruimte voor een nieuwe columnist. Wij zijn verheugd hier te kunnen vertellen dat vanaf 2021 Rob van Ginneken elke editie een column en de autotest voor Auto Zaken gaat schrijven. De naam Rob van Ginneken zal menig ondernemer en auto- en motorliefhebber bekend in de oren klinken. Als een van de meest ervaren mobiliteitsjournalisten werkt hij al jaren voor een groot aantal landelijke media. Daarnaast maakt Van Ginneken al jaren deel uit van enkele belangrijke jury’s, zoals die van de Zakenauto van het Jaar. Ook vertegenwoordigt hij Nederland tussen dertig andere landen in de Europese verkiezing van de ‘beste koop’ onder de wat betaalbaarder nieuwe automodellen: AUTOBEST best buy car Europe.

SUZUKI SWACE

RU I M E F U L L H Y B R I D WAG O N Opnieuw pleegt Suzuki leentjebuur bij moeder Toyota. Eerder lanceerde het de Across plug-in hybride als zustermodel van de Toyota RAV4. Nu krijgt de Corolla een Suzuki kloon: de Swace. Die is nu al te bestellen voor een prijs vanaf € 31.800. In januari staat hij bij de dealers. De Suzuki Swace is een ruime wagon, dankzij zijn flinke wielbasis van 2,70 meter. Zo biedt hij plaats aan vijf inzittenden en er is maar liefst 596 liter laadruimte beschikbaar. Met de achterbank neergeklapt is dat zelfs maximaal 1.606 liter, met een volledig vlakke laadvloer. Er zijn slechts twee versies van de Swace leverbaar: Select en Style. Tot de standaarduitrusting van de Select behoren LED-verlichting inclusief grootlichtassistent, climate control, 16-inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming, stuurwielverwarming, 8-inch touchscreen, en het tot Suzuki Safety System omgedoopte Toyota Safety Sense met onder meer Dynamic Radar Cruise Control, Pre-Collision System, Road Sign Assist en Lane Tracing Assist. De Style is nog completer met Bi-LEDkoplampen, parkeersensoren rondom, Smart Entry & Start System, sfeerverlichting in het interieur, draadloos laden voor mobiele telefoons en een uitgebreider pakket aan assistentie- en veiligheidssystemen. De Swace Style is te bestellen vanaf € 33.800. Onder de motorkap van de Swace ligt een Full Hybridaandrijflijn met een 53 kW/72 pk sterke elektromotor gecombineerd met een 1,8 liter benzinemotor met 72 kW/98 pk. Dit zorgt voor een systeemvermogen van 90 kW/122 pk. Het gemiddeld verbruik ligt op van 4,5 l/100 km (WLTP) en een CO2-uitstoot van

103 g/km. Bestuurders kunnen kiezen uit vier Drive Modes: Normal, Eco, Sport en EV. In de EV-stand kan de Swace korte afstanden volledig elektrisch afleggen. DE SUZUKI SWACE IS EEN KLOON VAN DE TOYOTA COROLLA WAGON.

Bij de werkzaamheden daaromheen spreekt onze nieuwe columnist regelmatig de grote namen uit de internationale wereld van autofabrikanten en toeleveranciers. Van Ginneken startte vele jaren geleden in de motorjournalistiek, racete in die jaren zelf ook met motoren, en breidde die werkzaamheden uit op de redacties van automagazines. Inmiddels werkt hij al jaren als zelfstandig journalist, redacteur en vanzelfsprekend ook testrijder. Met een bijzondere belangstelling voor techniek, toekomst en de achtergronden van allerhande ontwikkelingen en modellen. In zijn vrije tijd was Van Ginneken jaren actief en succesvol in het motorracen, een groot muziekliefhebber plusverzamelaar van lp’s, en een fanatieke golfer. Deze brede interesse wordt geïllustreerd door een aantal van de landelijke media waarvoor hij actief is: Zoals bijvoorbeeld AutoWeek, Automobiel Management, De Zaak, Tweewieler en Technisch Weekblad. En vanaf de volgende editie is Rob van Ginneken ook te lezen in Almere Zaken.


[42]

UITGAVE 5 | DECEMBER 2020

ZAKEN

OVERTREDINGEN

GECONSTATEERD OP BEDRIJVENTERREIN

DE VAART

Onlangs heeft een integrale controle plaats­ gevonden op bedrijventerrein De Vaart in Almere. Bij deze controle waren naast de gemeente verschillende andere partijen aanwezig, zoals de politie, het OM, de Belastingdienst, de douane en de sociale recherche. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt.

een grote actie van de Oost­Brabantse recherche. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de Opiumwet is overtreden en dat een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het pand was opgeslagen. Uit de aard en hoeveelheid van de aangetroffen stoffen volgt dat het aannemelijk is, dat deze stoffen waren bestemd voor de productie van harddrugs.

In het kader van het lopende onderzoek wordt er door de gemeente momenteel geen verdere mededelingen gedaan. <

BEDRIJVENTERREIN DE VAART.

Om zicht te krijgen op de activiteiten op bedrijven­ terreinen, wordt er regelmatig gecontroleerd bij bedrijfs­ panden, waarbij van buitenaf niet waarneembaar is waarvoor deze worden gebruikt. De controle was bedoeld om een volledig beeld te krijgen van deze locatie en ter uitsluiting van eventueel aanwezige risico’s in en/of onjuist gebruik van de bedrijfsruimtes. Er is gekeken naar het naleven van de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving.

Beslag

Archieffoto: Almere Zaken

Bij de controle zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van milieu en brandveiligheid. Daarnaast zijn er in een opslagbox hennepgerelateerde goederen aangetroffen en heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op een aantal auto’s en andere goederen. Eerder dit jaar sloot burgemeester Weerwind een bedrijfspand aan de Dukdalfweg op De Vaart vanwege een over­ treding op Opiumwet. Naar verluidt stonden in het pand stoffen opgeslagen voor de productie van Crystal Meth, een harddrug. Deze eerdere inval was onderdeel van

ONDERZOEK NAAR BELEVING

CENTRUM HAVEN

Studenten Commerciële Economie van Windesheim Flevoland doen onderzoek naar de beleving van winkel­ centrum Haven. De studenten hebben in opdracht van de BIZ Promenade Almere­Haven de online enquête opgesteld. Havenaren worden verzocht vragen te beantwoorden over de manier waarop zij Promenade Almere Haven (het centrumgebied met winkels, horeca, strand en haven) beleven. Hieruit hopen de studenten con­ clusies te kunnen trekken ter verbeteringen van de leefbaarheid en de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling.

Foto: Almere Zaken

Biz Haven

“De opdracht is uit te zoeken waarom mensen wel of niet kopen in het centrum van Almere Haven en wat daarbij de beweegredenen zijn”, vertelt Adri Bax, bestuurslid van de BIZ (BedrijfsInvesteringsZone). “De uitslag zal meegenomen worden in het beleidsplan van de BIZ en zal ook gebruikt worden om naar andere partijen aan te tonen wat het gedrag is van het winkelend publiek.” Bax hoopt dat veel mensen de enquête willen invullen, om een duidelijke en representatieve uitslag te krijgen. Het onderzoek neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag. Er zal betrouwbaar met gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. <


SPOORDREEF 20-26 | 1315 GP ALMERE | 036-5259627

GEZOCHT

VOOR ONZE AANBESTEDINGEN:

Almeerse bedrijven en ZZPâ&#x20AC;&#x2122;ers Schrijf nu in op inkooppleinalmere.nl


Ben je ondernemer en op zoek naar: • Bedrijfsfinanciering • Bedrijfsovername financiering • Vastgoedfinanciering • Crowdfunding • Factoring • Lease

Neem contact op met Fin-Match. De zakelijke financieringsspecialist van Almere en omstreken.

Landdrostdreef 124 • 1314 SK Almere • Tel: 036-7998717

www.fin-match.nl • info@fin-match.nl

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Zaken December Week -51  

Geplaatst in Almere Zaken

Almere Zaken December Week -51  

Geplaatst in Almere Zaken