__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

J A A R G A N G

1 0

ALMERE ZAKEN IS HET MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND ALMERE

U I T G A V E 2 A P R I L 2 0 2 1

[09]

BUN wil meer bouwen in Almere

[15]

Roche: meer dan 15 coronatesten ontwikkeld

[25]

Hoe is het nu met… Bert Gijsberts

[31]

Ultimum: iedereen verdient een kans om te werken

IN ALMERE Steeds meer werknemers op de werkvloer door de gratis corona sneltest. Zie pagina 2 8

[04] Commissaris Generaal Annemarie Jorritsma:

‘Floriade wordt een succes voor Almere’ 30 30 Het gespecialiseerde uitzendbureau in de logistiek en industrie. 036-5301300 | ubnuitzendbureau.com Bekijk op pagina X 10 Bekijkons onsinterview interview op pagina

Ook in Almere De Huchtstraat 12 1327 EB Almere, 036-2052006 www.sligro.nl

NIEUW: ALMERE VVV CADEAUKAARTEN Wij zoeken meer Almeerse acceptanten! Meld je tot 1 juni gratis aan.

visitalmere.com


Werkgevers en werknemers blij met de gratis corona sneltesten voor bedrijven. Sinds Februari 2021 is het bij Medisch Diagnostisch Centrum Amesco mogelijk om gebruik te maken van de gratis corona sneltesten voor bedrijven.

Om torenhoge verzuim en dalende productiviteit voor te zijn heeft de overheid ervoor gekozen om sneltesten voor bedrijven te vergoeden.

Middels een vlotte en makkelijke aanmelding via www.gratissneltest.nl ontvangt de werkgever een vouchercode. Hiermee kunnen de medewerkers gratis reserveringen inplannen.

Help mee om het verschil te maken. Dagelijks ontvangen we een overvloed van aanvragen en positieve reacties vanuit het bedrijfsleven. Dit is precies wat het bedrijfsleven nodig heeft. Werknemers kunnen onder geen enkel beding gedwongen worden om zich te laten testen. Opmerkelijk is dat de vrijwillige bereidheid onder werknemers groot is.

Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers kunnen er test momenten op locatie worden verzorgd, zonder extra kosten. Waarom gratis coronatesten voor bedrijven? De overheid heeft drastische maatregelen genomen om de corona besmettingscijfers zoveel mogelijk in te dammen. Thuiswerken is het nieuwe normaal. Toch zijn er een behoorlijk aantal sectoren waarbij thuiswerken onmogelijk blijkt. Sectoren als bijvoorbeeld landbouw, logistiek, bouw en natuurlijk de zorg. Toch is het van groot belang dat deze sectoren blijven draaien.

"Het is mooi om te zien hoe dit werk een directe positieve impact heeft op de werkvloer." Wil je ook een positieve bijdrage leveren als werkgever meld je bedrijf dan snel aan via www.gratissneltest.nl. Samen sterk, tegen corona.

• Bedrijfsfinancieringen • Vastgoedfinancieringen • Crowdfunding • Factoring • Lease

Landdrostdreef 124 • 1314 SK Almere • Tel: 036-7998717 www.fin-match.nl • info@fin-match.nl


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

We zitten inmiddels meer dan een jaar in de coronamisère. Een jaar dat ik mij anders had voorgesteld. Als wethouder Economische Ontwikkeling zie ik hoeveel ondernemers in onze gemeente zich een slag in de rondte werken om het hoofd boven water te houden. Vanuit de gemeente proberen we onze betrokkenheid te tonen en leven we mee met onze ondernemers. Maar ik begrijp ook dat je daar als ondernemer geen brood voor kunt kopen. Dat is frustrerend, en in de eerste plaats voor de ondernemers. Ook ik worstel met de impact van corona. Mijn eigen werk veranderde natuurlijk ook. Als wethouder was ik veel op pad, was dagelijks in de stad en in gesprek met Almeerders. Die momenten mis ik het meest. Deze spontane gesprekken inspireerde mij, zorgde ook dat ik steeds weer nieuwe inzichten kreeg en hoorde wat er in de stad leeft. Daarvoor in de plaats zijn online bijeenkomsten gekomen, webinars georganiseerd en kleinschalige ontmoetingen geregeld. Afgelopen jaar sprak ik op deze manier verschillende Almeerders om te horen hoe het met hen en hun werk ging. Ik sprak met jongeren, met ouderen, met winkeliers, ondernemers en horecamensen, die allemaal proberen het hoofd zo goed en zo kwaad als het kan hun hoofd boven water te houden. Die verhalen raken mij. Ik zie en hoor hoe groot de impact van Corona is en hoe dit de levens van veel mensen bepaalt. Wat er in onze gemeente leeft, brengen ik en mijn collega wethouders over aan het kabinet. Samen zoeken we een balans tussen het bestrijden van het coronavirus en de effecten daarvan op de economie en de mensen. Dat valt niet mee en we stellen lang niet iedereen tevreden, helaas. Ik heb het hier wel vaker gezegd: het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel veerkracht er is in onze stad, hoe mensen uit liefde voor hun werk en de mensen om hen heen er het beste van maken. Dat is toch wel het lichtpuntje van deze corona crisis. Ik vind het belangrijk om dit te blijven benadrukken, omdat het geen automatisch gegeven is. Maar iets is dat onze stad, juist onze stad maakt. Het is iets dat onze stad onderscheidt. En is iets dat onze stad, straks als de Corona-crisis weer voorbij is, ook weer perspectief geeft. Laten we allemaal blijven doen wat we kunnen om uit deze crisis te komen.

PA RT NE R S VAN

ALME RE

V ISIE VA N

D E

[03]

WET H OU DE R

Hartverwarmende veerkracht En om deze column af te sluiten, is het goed om te bedenken dat er ook veel positiefs in de stad, door en samen met onze ondernemers, gebeurd. Ik noem bijvoorbeeld ICT Field lab; de samenwerking tussen de gemeente het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, om mensen echt praktische en noodzakelijke digitale kennis bij te brengen en om te scholen voor een baan in de ICT. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Door beter samen te werken met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, voorkomen we dat mensen in de WW of bijstand geraken. Vorig jaar is ook een goed jaar geweest in de gronduitgifte op bedrijventerreinen. Vorig jaar is 28 hectare grond uitgegeven, een absoluut record. In het oog springen nieuwkomers als Lidl met een distributiecentrum op Stichtsekant en DHL op Hogekant. Ook Almeerse bedrijven groeien uit hun jasje en breiden uit op een nieuwe plek, zoals LIS Logistics (logistieke dienstverlener), Kabelshop (logistieke dienstverlener) op Sallandsekant en Dimensio Verpakkingen (groothandel in verpakkingsmateriaal) op Stichtsekant. Voor 2021 zijn deze verwachting ook weer positief. <

Maaike Veeningen

Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

ZA KEN

CO LO FO N De redactie van Almere zaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. @almerezakennl /almerezakennl Almere Zaken www.almerezaken.nl

Uitgever Rodi Media Midden Nederland Transistorstraat 51-a 1322 CK, Almere Tel 036 82 00 240

Fotografie Peter Isaak Fred Rotgans Mona Alikhah Marco ter Beek

Redactie Marcel Beijer Berlinda Hendrikse Robert Mienstra Petra Onderwater redactie@almerezaken.nl Tel 036 84 50 027

Ontwerp en opmaak Ton Sampiemon Ineke van Oostrom

Advertenties Ron Broertjes Martin van Feggelen Theo Bouwman Karin Kempe Tel 036 82 00 240 advertenties@almerezaken.nl

Oplage 10.000 exemplaren Verschijning 6x per jaar Week 7 - 16 - 26 - 35 - 43 - 50 Verspreiding: Per post naar bedrijven volgens kwalitatieve database in Almere.

Gratis exemplaren worden ook via geselecteerde partners op afhaallocaties aangeboden. U kunt Almere Zaken ook digitaal ontvangen. Vraag dit aan via email via: info@almerezaken.nl Druk Rodi Rotatie www.rodimedia.nl Almere zaken is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieu-vriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02 en KVGO.


[04]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[05]

COMMISSARIS GENERAAL ANNEMARIE JORRITSMA:

‘Floriade wordt een succes voor Almere’

tekst: Berlinda Hendrikse foto’s: Peter Isaak

Over precies een jaar begint de Floriade Expo 2022. Almere zal vanaf 14 april 2022 een half jaar het toneel zijn van de wereldtuinbouwtentoonstelling met als thema Growing Green Cities. Achter de schermen is oud-burgemeester van Almere en voormalig minister Annemarie Jorritsma al geruime tijd druk bezig met haar taken als Commissaris Generaal van Floriade. Reden genoeg om met haar in gesprek te gaan over de slagingskans van Floriade, haar bijzondere taak hierbij en de vraag te beantwoorden hoe het toch kan dat Floriade zo vaak te stellen heeft met kritiek uit verschillende hoeken en wat daar een oplossing voor kan zijn. [vervolg op pagina 06]

>


[06]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

burgemeester Franc Weerwind die zich bezighoudt met de lokale aspecten van Floriade. En die wil ik zeker niet voor zijn voeten lopen, dat heb ik hem ook verteld en dat bewaak ik zorgvuldig. Wel ben ik in mijn functie als Commissaris Generaal aanwezig bij de vergaderingen van de BIE (Bureau International des Expositions), de organisatie die de wereldtentoonstellingen erkent en die er op toe ziet dat de tentoonstellingen goed worden voorbereid.” Ieder land moet formeel een Commissaris Generaal hebben, die zoals gezegd de minister kan vertegenwoordigen. “Alleen wordt een dergelijke functie vaak pas later vervult, nu is er echter voor gekozen om al eerder iemand aan te stellen, waardoor ik al veel werk achter de schermen heb verricht. Ik vond het eervol dat het college van Burgemeester en Wethouders mij heeft voorgedragen en wilde deze functie ook echt graag aannemen, zeker ook omdat het zo belangrijk is voor Almere en zelfs voor heel Nederland. Nu de Expo steeds dichterbij komt, zal mijn functie ook vaker voor de schermen zichtbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld onlangs toen afgevaardigden uit Indonesië naar Nederland kwamen om de overeenkomst van een landenpaviljoen op het Floriade-terrein te ondertekenen.”

Wereldtentoonstellingen

> [vervolg van pagina 05]

“Corona is juist een kans voor Floriade”

“We hadden jaren geleden, toen Floriade aan Almere werd toegewezen, niet kunnen bedenken hoe actueel het thema Growing Green Cities op dit moment zou zijn. Juist door de pandemie die nu gaande is, is er zoveel aandacht voor meer gezonder en groener te gaan leven. Mensen worden zich steeds meer bewust van het belang van duurzaam en ruimtelijk leven en dat is precies het thema van de komende Floriade,” vertelt Annemarie Jorritsma.

Commissaris Generaal

De van oorsprong Friese Jorritsma was van 2003 tot en met 2015 gedurende twee ambtstermijnen burgemeester van Almere, na een carrière in de Haagse politiek. In 1994 werd ze minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste kabinet Kok en aansluitend werd Jorritsma minister van Economische Zaken en vicepremier in het tweede paarse kabinet. Na haar burgemeesterschap in Almere volgde ze in 2015 Loek Hermans op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Sinds vorig jaar vervult Jorritsma (70), naast diverse andere werkzaamheden de functie van Commissaris Generaal voor Floriade.

Vertegenwoordigen

“Commissaris Generaal is een onbetaalde functie, waarvoor ik ben gevraagd door de minister van landbouw. Mijn taak is om de minister te vertegenwoordigen, ik vertegenwoordig de overheid. Ik ben dus niet lokaal betrokken bij beslissingen, maar meer internationaal. Dat is ook de bedoeling, want in Almere is het uiteraard

De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per tien jaar in een Nederlandse gemeente gehouden. Het is de opvolger van de Floratentoonstellingen, zoals die voorheen georganiseerd werden. Sinds 1960 kent het Bureau International des Expositions de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldtentoonstellingen. Sindsdien worden de tentoonstellingen die voldoen aan de A1-categorie van de International Association of Horticultural Producers als wereldtuinbouwtentoonstelling erkend door het BIE. Floriade wordt gecoördineerd door de Nederlandse Tuinbouwraad. De Tuinbouwraad is in Nederland al ruim een eeuw geleden (1908) opgericht en heeft als doel het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken en de export te bevorderen. Floriade is hierbij het belangrijkste gereedschap. Gemeenten kunnen zich voor iedere editie kandidaat stellen en een bidbook aanleveren, waarna de Tuinbouwraad een keuze maakt. De laatste keer viel de keus op Almere.

Kritiek

Al vanaf het moment dat Almere als winnaar uit de bus kwam, kreeg het te maken met de nodige kritische geluiden en tegenslagen. Zo is de gemeente inmiddels aan haar derde Floriade-wethouder toe, legden twee directeuren hun functie neer en was er onrust over de hoogte van de directie-salarissen. Ook op Social Media spuien inwoners van Almere regelmatig en uitgebreid hun gal als het gaat over Floriade.

Verantwoordelijkheid

Jorritsma is stellig over deze negativiteit: “Ik ben het daar echt niet mee eens. Floriade is een goed plan, een geweldige mogelijkheid die we ten volle moeten benutten. Het gaat enorm veel voor de stad betekenen, en ook voor het hele land. Ondernemers zullen ervan kunnen profiteren. Ik ben ervan overtuigd dat het een succes gaat worden. In het verleden bij vorige Floriades zagen we ook dat de tendens van te voren negatief was en pas later zich omkeerde naar een positieve blik op de wereldtentoonstelling.” De laatste Floriade was in 2012 in Venlo. Hiervoor werden de wereldtentoonstellingen gehouden in Rotterdam, Amsterdam, Zoetermeer en Haarlemmermeer. Jorritsma vervolgt: “Ook deze gemeenten hadden voor de aanvang van de Floriades te maken met kritiek, maar achteraf gezien bleek dat de Floriades zeer succesvol waren en veel voor de steden en ons land te hebben opgeleverd.”


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

Storend

Waar ik me wel aan stoor, is aan de houding van sommige partijen in de gemeenteraad. De raad heeft als taak te controleren, en dat is ook iets dat ze zeker moeten doen. Kritisch zijn, onderzoekend zijn, en alert zijn op de besluiten die worden genomen, dat juich ik zeer toe. Maar wat ik schadelijk vind, is dat sommige partijen naar mijn idee niet hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben de Floriade gewonnen, we gaan hem organiseren. Als partijen daar in eerste instantie op tegen waren, dat is prima, maar we moeten wel dealen met het feit dat Floriade doorgaat. Dat betekent dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ons best moeten doen om Floriade zo succesvol mogelijk te maken. Op deze manier zullen we ook het grootste succes behalen, en dat is juist in het belang van iedereen. Van alle inwoners van Almere en van alle ondernemers die zullen profiteren van Floriade. Dat is de verantwoordelijkheid die we allemaal moeten nemen en dat wil ik iedereen op het hart drukken.”

Private Floriade

Artistimpression: Floriade Expo 2022

Toch denkt Jorritsma wel een idee te hebben wat de oorzaak is van de soms negatieve berichtgeving over de Floriade. De Commissaris Generaal is van mening dat de huidige structuur van de organisatie debet is aan de onrust. Voor de toekomst verwacht ze ook dat hier een verandering mogelijk zal zijn. “Alle Floriades tot nu toe zitten op het samenwerkingsgebied van de overheid, de gemeente en de Floriade BV. In de praktijk blijkt dat dit vaak een lastige combinatie is, omdat er te maken is met verschillende belangen. Dat geeft soms wrijving. En natuurlijk mag er soms wrijving zijn, zonder wrijving geen glans, maar ik vraag me af of dit de meest ideale situatie is. Ik denk dat dit de laatste Floriade zal zijn waar deze constructie op deze manier ingezet wordt. Idealer zou zijn om de volgende Floriade meer privaat te maken. Dat geeft meer mogelijkheden voor succes en ook minder kans op negatieve berichtgeving zoals we die nu en bij voorgaande Floriades vaak zien.”

[07]

Covid-19

Ook Covid zorgde voor extra zorgen bij de organisatie van Floriade. Toch is dat iets waar Jorritsma en de directie van Floriade zich geen zorgen over maken. “Ik zou bijna zeggen, integendeel,” licht Jorritsma toe. “Ik verwacht dat dit juist weer het eerste grote buiten-evenement zal zijn waar mensen massaal naar toe gaan. Als iets zich leent voor een veilig, gezond en toegankelijk uitje, dan is het een bezoek aan Floriade. We zien dat tijdens deze pandemie mensen juist meer behoefte krijgen aan natuur, aan rust, aan bezinning, aan duurzaamheid. En dit is precies ook het thema van Floriade, en het evenement is ook op deze manier opgebouwd. Het is ruim opgezet, er kan voldoende afstand gehouden worden, het is bovendien buiten en bovenal inspirerend.”

Inspirerend

Het thema Growing Green Cities laat zien hoe we in de toekomst kunnen en zullen omgaan met deze nieuwe manier van leven. Minder haast, minder op elkaar gepakt, maar leven, wonen en werken met oog voor de natuur dichtbij en zeker ook aandacht voor de natuur op lange termijn. We kunnen daarbij ook inspiratie opdoen bij de paviljoenen van andere landen, om te zien hoe zij met duurzaamheid omgaan. En we hebben natuurlijk de elektrische Floriade kabelbaan, waarbij bezoekers niet alleen een prachtig uitzicht hebben over het Floriadeterrein, maar waarin ze tevens kunnen kennismaken met dit duurzame stedelijk vervoersmiddel. En er is een arboretum, een levende bibliotheek van planten, bloemen en bomen geordend op alfabet. Er zijn zoveel mooie dingen te zien straks, waarbij we toen het allemaal bedacht werd, niet konden vermoeden dat het thema op dit moment met Covid zo actueel, en zeker ook inspirerend zou zijn. Bovendien is het belangrijk dat we ons realiseren dat ná de Floriade Expo de nieuwe woonwijk komt. Dat had zonder de Floriade Expo echt niet in een dusdanige snelheid gerealiseerd kunnen worden, daar plukken we als stad met woningnood ook de vruchten van.” <

“Ik stoor me aan de houding van sommige partijen in de raad”


ZAKEN

Naamswijziging In de metropool van Amsterdam gaan twee kantoren samen. Amsterdamsche Accountants & Belastingadviseurs en Hoogwoud & van Haga gaan vanaf heden verder onder de naam AAB Finance

Jacks Transport & Logistiek neemt activiteiten over van TMS Schrijver Jacks Transport & logistiek heeft afgelopen maand alle activiteiten overgenomen van TMS Schrijver uit Almere. Het betreft hier een overname van alle activiteiten van deze organisatie, inclusief de medewerkers en materieel. Met Jacks Transport & logistiek kan er meer invulling worden gegeven aan een strategie die gericht is op de toekomst, aldus Jacks Transport & Logistiek. “Hierin staat groei, gekoppeld aan een professionele distributie centraal voor beide bedrijven.”

Distributie

Een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, maar met dezelfde flexibele mentaliteit. Ons enthousiaste team staat op onze nieuwe locatie in Almere voor u klaar, met persoonlijke aandacht voor u, uw organisatie en uw cijfers.

Foto: aangeleverd

TMS Schrijver is opgericht in 1969 en zal als JTL Almere BV onder de naam TMS Schrijver, onder de dagelijkse leiding van Rebecca Schrijver, haar activiteiten vanuit Almere blijven voortzetten. Met Jacks Transport & Logistiek zullen de kernactiviteiten, zoals nachtelijke dagbladen distributie, winkeldistributie en koeriersdiensten verder worden uitgebreid. <

GGD FLEVOLAND KOOPT BEDRIJFSPAND VELUWSEKANT GGD Flevoland heeft voor eigen gebruik het kantoor- en bedrijfspand aan de Veluwezoom 62 in Almere gekocht. Het is de bedoeling dat het pand gebruikt gaat worden voor de ambulancedienst van de GGD Flevoland. Dit meldt Vastgoedjournaal op haar website. Het pand heeft een totaal vloeroppervlak van 3.900 m² en is gelegen op een perceel van 11.000 m² op bedrijventerrein Veluwsekant. Op het bedrijventerrein bevinden zich onder andere ook Sligro, Staples, Autoradam, Tuincentrum Overvecht, Grundfos en Nuon.

Groeimogelijkheden

Deze locatie biedt de komende jaren voor de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) voldoende groeimogelijkheden. Van der Burg: “Bovendien ligt het zeer geschikt voor het aanrijden: pal naast de A6, direct naast de busbanen. Door de groei van onze dienstverlening zowel qua ambulance als andere diensten breiden we uit.” < HET PAND AAN DE VELUWEZOOM 62 WERD VOORHEEN GEBRUIKT DOOR HET BEDRIJF

AAB Finance Transistorstraat 55A, 1322 CK Almere Tel: (036) 5379257 Info@aabfinance.nl www.aabfinance.nl

Foto: aangeleverd

KERRY NL.


‘WE STAAN TE POPELEN OM MEER TE BOUWEN IN ALMERE’ Met de plannen van de gemeente Almere om tot 2030 versneld 25.000 woningen te bouwen, staat projectontwikkelaar Bun in de startblokken om aan de slag te gaan. Het Almeerse familiebedrijf, dat in 1978 zijn eerste winkel opende, heeft zich in de afgelopen jaren in rap tempo ontwikkeld tot een grote speler op het gebied van supermarkten, vastgoed en projectontwikkeling. Van winkel tot woning, van modern tot monumentaal en van verbouwen tot verkopen: Bun exploiteert, ontwikkelt en verhuurt, met hart voor mens en omgeving. De komende tijd gaat het bedrijf zich extra richten op het ontwikkelen van woningbouw. “De hele stad en regio is gebaat bij snel én goed bouwen van nieuwe woningen. Daar zijn wij klaar voor.” Bun heeft als onderneming een sterke geschiedenis en verbintenis met Almere. In 1978 wordt de eerste winkel van de familie Bun geopend. Het is een kleine, charmante buurtsuper, de eerste van Almere Haven, de tweede van de stad en al snel weten mensen de familie Bun te vinden voor de dagelijkse boodschappen. Vanaf 1994 gaat Bun verder als franchisenemer van Albert Heijn en neemt het aantal winkels gestaag toe. Ook de allereerste woningen en voorzieningen in Europakwartier, Almere Poort, zijn door Bun opgezet. Inmiddels heeft Bun meer dan 2.600 woningen en 32 winkelcentra in Nederland gerealiseerd. Ruim 3.500 medewerkers zijn momenteel werkzaam bij de onderneming. Bun behoort door deze activiteiten inmiddels tot de top 5 van bedrijven uit Flevoland met de meeste omzet.

“Wij onderscheiden ons door het hele proces in eigen hand te houden” Ontwikkelingsmogelijkheden

Sander van der Werf (directeur Projectontwikkeling) en Corneel van der Wielen (projectontwikkelaar) houden zich bij Bun dagelijks bezig met het inventariseren van nieuwe mogelijkheden, het analyseren van het programma en het berekenen van de kansen als het gaat om projectontwikkeling. “Almere groeit snel en bij die snelheid is het waarborgen van de kwaliteit van nieuwe woningen essentieel”, vertelt Van der

Werf. “Samenwerken is wat ons betreft hierin het sleutelwoord.” Bun werkt inmiddels veel samen met de gemeente Almere en verwacht dat dit ook in het belang is van de woningen die gebouwd gaan worden. Ook hebben zij een voorkeur voor de samenwerking met lokale Almeerse partijen: “Deze zetten net een stap meer voor de plaats waarin zij gevestigd zijn.”

Eigen hand

Van der Wielen: “Bun ontwikkelt, realiseert, verkoopt en verhuurt al sinds de jaren 90 vastgoed in Almere, de Flevopolder en heel Nederland. Onze projecten bestaan uit totale gebiedsontwikkelingen, maar ook uit stand-alone gebouwen met focus op woningen en supermarkten. Naast het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw, kan het hierbij ook gaan om transformeren van bestaande gebouwen, industrieel erfgoed en monumentale gebouwen. Wij onderscheiden ons door het hele proces in eigen hand te houden: van aankoop tot oplevering, verhuur en onderhoud.”

Forse groei

De directeur Projectontwikkeling vertelt: “Wij zien veel ontwikkelingsmogelijkheden en kansen in Nederland en streven naar een forse groei van onze projectenportefeuille de komende jaren. Momenteel ontwikkelen wij op diverse plekken in Nederland, waarbij onze aanvullende ambitie is om daarnaast ook juist in Almere en Flevoland een substantiële bijdrage te leveren.”

Toekomstvisie

Het Columbuskwartier aan de rand van Almere vormt een mooi voorbeeld van een ontwikkeling van Bun: onze Albert Heijn supermarkt is gevestigd onder een modern, duurzaam appartementencomplex met houtafwerking en veel glas. Het geheel oogt fris en aantrekkelijk en biedt een totaalpakket aan woon- en leefvoorzieningen.

[09]

Foto: aangeleverd

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

Van der Werf en Van der Wielen ervaren het belang van de financiële daadkracht van Bun, die hen ertoe in staat stelt te blijven ontwikkelen en bouwen: “Met een goede solvabiliteit staan we op de 20e plek van de Top 500 Nederlandse bedrijven. Dat laat zien dat wij beschikken over de financiële daadkracht: we kunnen dus doorpakken. Als het gaat om de opbouw van de stad, en zeker voor een groeistad als Almere, is het van belang dat we echt ver vooruitkijken.”

“Lokale partijen zetten net een stap meer voor de plaats waarin zij gevestigd zijn.” Duurzaamheid

Van der Wielen vervolgt: “Dan gaat het om duurzame keuzes voor de stad, met een mooie mix van sociale, middeldure en vrije huurwoningen, maar ook om bijvoorbeeld het goede onderhoud van de woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving. Dat doen wij door de woningen zelf in beheer te houden. Deze lange termijn focus leidt tot een hogere kwaliteit en een blijvende maatschappelijke betrokkenheid. Er kunnen wel woningen gebouwd worden, maar het is van belang dat vastgoedondernemers de woningen daadwerkelijk kunnen verhuren. Mensen moeten graag in een woning trekken én er graag blijven wonen. Doordat wij Almere van binnen en buiten kennen, zijn wij in staat op grote schaal bij te dragen aan de enorme groeiambitie van de stad, de provincie en de overheid.”

Popelen

Kortom, Bun staat te popelen om meer te bouwen in Almere en is altijd actief op zoek naar nieuwe kansen en projecten. “Wij zien veel mogelijkheden en kansen in Nederland en onze financiële onafhankelijkheid geeft de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. We hebben de kennis in huis en gaan graag de uitdaging aan.” <


[10]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

B E D R I J F S P R O F I E L

ZAKEN

B E D R I J F S P R O F I E L

B E D R I J F S P R O F I E L

UBN UITZENDBUREAU: DÉ LOKALE PARTNER VOOR TIJDELIJK PERSONEEL RONDOM ALMERE

Foto’s: Fotostudio Fred Rotgans/Rinus Lettinck

“De afgelopen jaren zijn we hard gegroeid”

ASHLEY SPEKKING (LINKS) EN ASHLEY BOK VAN UBN UITZENDBUREAU.

Dit jaar viert UBN Uitzend­ bureau haar dertigjarig jubileum. Al drie decennia lang zorgt het uitzendbureau voor de juiste match tussen werkgevers en werknemers in de logistiek, industrie en administratie. Het Almeerse kantoor werd in 1995 ge­ opend en sindsdien groeien ze hard. “Waarschijnlijk omdat onze aanpak zo persoonlijk is.”

“Wij geloven in persoonlijk contact”

Wij zijn erop gericht om onze relaties zo goed mogelijk van alle kennis en kunde te kunnen voorzien. Denk daarbij aan het uit handen geven van bijvoorbeeld een vacature. Plaats je bij ons een vacature dan verdiepen wij ons grondig in je organisatie en de kandidaten om tot een goede match te komen. In de praktijk betekent dit dat wij nooit bezuinigen op tijd en aandacht. Als gevolg van deze manier van werken kunnen wij je geheel ontzorgen.”

Vestigingen

Dertig jaar geleden was er één UBN vestiging: in hartje Utrecht. Inmiddels helpt UBN haar klanten vanuit zes inloopvestigingen door heel Nederland en acht (semi) inhouse UBN vestigingen. In Almere kan iedereen binnenlopen. De afgelopen 30 jaar is UBN uitgegroeid tot een bedrijf met maar liefst veertien vestigingen en (semi) inhouses in Nederland. <

Aan het woord is Ashley Bok, één van de drie consultants van UBN Uitzendbureau Almere, aan de Schoutstraat 102 in Almere. “Normaal gesproken is het wat drukker op kantoor, omdat er vaak mensen even binnenwandelen die ons oranje pand herkennen. Dat gaat dan om mensen die een baan zoeken, maar ook om mensen die juist personeel zoeken. Bij ons staat de koffie altijd klaar.”

Langdurige samenwerking

Ashley Bok vertelt dat juist deze persoonlijke aanpak zorgt voor de langdurige samenwerking tussen relaties en het uitzendbureau. “Bij ons heeft een relatie altijd één vast contactpersoon. Dat zorgt ervoor dat de lijntjes kort en persoonlijk zijn. De consultant verdiept zich in het bedrijf, zodat niet alleen de vacature goed aansluit bij de kwaliteiten van de uitzendkracht, maar ook bij iemands persoonlijkheid. Daar nemen we de tijd voor, want het is voor ons belangrijk dat de match goed en langdurig is.”

Logistieke en industriële sector

Bok vervolgt: “Ons uitzendbureau is gericht op de branches logistiek en industrie. Door te kiezen voor een duidelijke focus zijn wij een specialist te noemen.

“We hebben het juiste personeel voor de logistieke en industriële sector”

Op zoek naar goed personeel? Neem dan contact op met één van onze consultants, wij komen graag bij je langs voor een persoonlijke kennismaking! UBN Uitzendbureau Schoutstraat 102 1315 EZ Almere 036 5301300 almere@ubnuitzendbureau.com www.ubnuitzendbureau.com


Z A K E NC

O L U M N

UITGAVE 2 | APRIL 2021

[11]

• • •

De afgelopen periode was turbulent; een gezondheidscrisis, onze overheid die onbetrouwbaar bleek en de introductie van negatieve spaarrenten. In de internationale context staat het concept BBB voor een crisisrespons na een (natuur)ramp waarbij, naast herstel, maatschappelijke problemen aangepakt worden met het doel een veerkrachtige en duurzame samenleving te creëren. Welke strategische keuzes heb jij gemaakt? Welke weg sla jij in? Staan we aan de vooravond van de vierde industriële revolutie? Opkomende technologieën (kunstmatige intelligentie, blockchain, virtual reality, biotechnologie, robotica en het internet der dingen) zullen leiden tot ongekende economische efficiency door automatisering. Blockchain heeft de laatste tijd mijn aandacht getrokken, de technologie is revolutionair en zou in potentie kunnen worden vergeleken met internet en lijkt nu vlucht te maken. Het zal waarschijnlijk veel effect hebben op de accountancybranche. Welke opkomende technologische kansen ziet u in uw branche? Het geeft de mogelijkheid om transacties mogelijk te maken zonder dat hierbij een tussenpersoon nodig is. Dit betekent wellicht het einde van de controle op de boekhouding. Ik ben benieuwd welke toepassingen voor uw onderneming relevant zullen zijn. Een Peer-to-Peer cash system houdt in dat er: zonder tussenkomst van banken transacties tussen partijen kunnen plaatsvinden. Is dit toenemende aanbod in uw voordeel? Zeker, want hierdoor kunnen internationale transacties plaatsvinden die via bancaire route kostbaar en lastig (kunnen) zijn. Heb je al overwogen om cryptobetalingen te accepteren? Een initial coin offering (ICO) is een methode waarmee startups blockchainprojecten kunnen financieren. Een afgeleide hiervan is de Initial Public Offering IPO, ofwel via beursgang. Een voorbeeld van een succesvolle ICO is Ethereum. De op één na grootste cryptocurrency Ether, is ook begonnen als ICO. De term ICO bestond toen nog niet dus het werd gewoon een crowdsale genoemd. Een Ether die tegenwoordig honderden euro’s kan kosten, was tijdens de crowdsale maar 31 dollarcent waard. Je kunt in een blockchain peer-to-peer (van gebruiker tot gebruiker) transacties tot het gebruik van je auto, huis of andere middelen vastleggen. Dit maakt bedrijven als Uber en Airbnb overbodig. Maar ook de notaris verliest haar functie als het gaat om het vastleggen van eigendommen in het kadaster, die ook zou kunnen overstappen op de blockchain technologie.

Yvette de Bake

Vestigingsdirecteur Almere Flynth adviseurs en accountants

De reden voor dit besluit is voornamelijk van strategische aard. De strategische keuze van de uitvaartverzekaar aan de Transistorweg is om geen landelijke dekking meer na te streven ten aanzien van het bieden van Yarden Uitvaartzorg. Dat betekent ook, dat één van

de belangrijkste redenen voor het in stand houden van de Franchiseorganisatie komt te vervallen. Yarden laat weten: “Yarden zal er binnen haar mogelijkheden alles aan doen, om de franchisenemers voor de resterende duur van de overeenkomsten zoveel als mogelijk te ondersteunen, dit alles uiteraard minimaal conform de gemaakte contractuele afspraken.”

Rechter

Uitvaartverzekeraar Yarden verkeert al langer in een financieel onzekere situatie. Met 900 arbeidsplaatsen en 1,4 miljoen polishouders is uitvaartorganisatie Yarden uit Almere nummer twee in Nederland, na marktleider DELA. Toch gaat het al lange tijd niet goed met Yarden. Als oplossing voor de financiële problematiek besloot Yarden 390.000 polispakketten aan te passen. Dit stuitte op verzet bij een aantal afnemers van de polissen die naar de rechter stapten om de aanpassingen voorlopig te laten terug te draaien. Yarden besloot hierop in hoger beroep te gaan. Direct gevolg van deze uitspraak was dat potentieel koper DELA besloot om een voorgenomen overname van Yarden af te ketsen. Reden hiervoor: teveel financiële onzekerheid over de uitkomst van de polis-aanpassingen. Gezien de financiele situatie van Yarden besloot het gerechtshof uiteindelijk dat de uitvaartondernemer daarom haar naturapolis voor bestaande klanten wel eenzijdig mocht aanpassen. <

VUURWERK, SOFTDRUGS EN ILLEGALE BEWONING AANGETROFFEN BIJ CONTROLE DE VAART Niet alle bedrijven aan de Keersluisweg op bedrijventerrein De Vaart houden zich aan de regels. Dat bleek woensdag tijdens een controle waarbij diverse partijen aanwezig waren, waaronder het interventieteam van de gemeente, de sociale recherche, de politie, de omgevingsdienst en de netbeheerder. De controle was bedoeld om een volledig beeld te krijgen van de panden waarbij geen of weinig zicht is waarvoor deze worden bedoeld. Er is gekeken naar het naleven van de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving. De meeste bedrijven die zijn gecontroleerd houden zich aan de regels. In een van de panden is illegaal vuurwerk en ongeveer 45 kilo aan softdrugs gevonden met een straatwaarde van 180.000 euro. Ook is er contant geld

inbeslaggenomen. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. De politie is een onderzoek gestart.

Kleine overtredingen

Daarnaast was er in een ander bedrijfspand sprake van illegale bewoning en zijn er kleine overtredingen aangetroffen op het gebied van bouwveiligheid, milieu en brandveiligheid. In het kader van het lopende onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan. Om zicht te krijgen op de activiteiten op bedrijventerreinen wordt er regelmatig gecontroleerd bij bedrijfspanden. Verschillende partijen, zoals gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om misstanden in deze gebieden tegen te gaan. Wie verdachte zaken ziet kan deze melden bij de gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. <

Archieffoto: Almere Zaken

BUILD BACK BETTER

De directie van Yarden heeft besloten om vanaf deze maand Yarden franchise gefaseerd af te bouwen. Concreet betekent dit, dat alle huidige franchiseovereenkomsten niet verlengd zullen worden en dat er geen nieuwe franchiseovereenkomsten worden aangegaan. Alle lopende franchiseovereenkomsten zullen tot einddatum conform gemaakte afspraken worden uitgediend. De laatste franchiseovereenkomst loopt af in augustus 2025.

Foto: aangeleverd

Foto: Marco ter Beek

YARDEN BOUWT FRANCHISEMODEL UITVAARTONDERNEMERS AF


Eurotoren Business Center de Eurotoren opent haar deuren

Ondanks het vele thuiswerken wordt het steeds bedrijviger in de Eurotoren. Sinds de opening in februari, die wij helaas niet groot konden vieren, verwelkomen wij steeds meer bedrijven die ervoor kiezen om in de Eurotoren hun onderneming te laten groeien. In de aanloop naar deze opening hebben de eigenaren veel updates uitgevoerd om de toen leegstaande toren te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de huidige ondernemers. Behoefte aan tijds- en plaatsonafhankelijk werken? De flexplekken en de moderne vergaderzaal geven invulling hieraan. Onder genot van een goede kop koffie of een gezonde lunch van de Stach, kan er gespard worden over bepaalde onderwerpen en ideeën met mensen uit andere sectoren. Daarnaast is in de 200 plekken tellende parkeergarage een gedeelte voorzien van plekken waar de auto opgeladen kan worden. Kantoorruimte huren Bij Spring Real Estate geloven we erin dat het huren van de juiste kantoorruimte een bedrijf kan veranderen. In de Eurotoren zijn er al kantoorruimtes beschikbaar vanaf twee personen. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om een halve of gehele verdieping te huren, afhankelijk van de wensen en behoeften van de onderneming. Een groot pluspunt is de flexibele looptijd van de contracten. Ruimtes zijn al te huur vanaf 1 jaar. Toch behoefte aan meer kantoorruimte? In de Eurotoren is het mogelijk om tussentijds te verhuizen naar grotere kantoorruimtes, dit bespaart een hoop tijd en verhuiskosten. Ligging De Eurotoren heeft een uitstekende ligging naast het station Almere Centraal. Afspraak buiten de deur? Dat is geen probleem. Zo is Amsterdam binnen 25 minuten te bereiken. Met de op- en afritten van de A6 in de nabijheid gelegen, welke een belangrijke verbinding vormt tussen Amsterdam en Noord-Nederland, is de Eurotoren een uitstekende plek om je kantoor te vestigen.

Beschikbaarheid 2 persoonskantoor: € 244,- per maand inclusief services 3 persoonskantoor: € 346,- per maand inclusief services 5 persoonskantoor: € 538,- per maand inclusief services 10 persoonskantoor: € 891,- per maand inclusief services

Benieuwd of deze locatie bij jouw onderneming aansluit? Plan dan geheel vrijblijvend een bezichtiging in. Landdrostdreef 124 – Almere (1314 SK) +31(0) 85 222 22 30 Info@springrealestate.nl


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[13]

categorie ‘Good Standing’. Bovendien mag het Almeerse restaurant het Michelin bordje ‘Kwaliteitsvolle Keuken’ op de deur hangen.

De in de Havenkom gelegen Brasserie Bakboord heeft een hoge notering ontvangen van de Michelin Gids. Eigenaar Taco van der Meer laat weten ‘trots en enthousiast te zijn over de waardering van Michelin’ en geeft aan hiermee zijn restaurant naar een nog hoger niveau getild te hebben.

Eigenaar Taco van der Meer vertelt: “We zijn hier enorm trots op. Naast Bakboord aan de Veerkade 10 in Haven heb ik ook restaurant Senses in Amsterdam, waarbij we altijd al een kwalitatief hoger aanbod hadden. We hebben er dit jaar voor gekozen om dit nu ook in Almere toe te passen. Ook door de komst van de Almeerse chefkok Lars Bertelsen. Lars werkte al in ons Amsterdamse restaurant Senses, maar is nu ook executive head chef in de keuken van Brasserie Bakboord. Door deze nieuwe aanpak komen we niet meer in aanmerking voor een Bib Gourmant, omdat we niet meer in de range van een driegangendiner voor maximaal 39,- euro vallen. Dit is een bewuste keuze. Omdat we kwalitatief stijgen, stijgt ook de prijs voor een menu uiteraard mee. Des te blijer zijn we met de erkenning van Michelin van dit jaar.” Naast de waardering van Michelin, komt Brasserie Bakboord ook weer voor in de Lekker top-500 van dit jaar, een magazine waarin de 500 beste restaurants van Nederland worden gekozen. <

Iedere horeca-ondernemer en iedere liefhebber van goede restaurants, houdt de jaarlijkse Michelin Gids goed in de gaten. Wie krijgt er sterren, en wie krijgt er speciale vermeldingen? Michelin maakt hierbij gebruik van drie categorieën onderscheidingen. De onderste onderscheiding Bib Gourmand wordt door Michelin toegekend aan restaurants met een driegangenmenu voor maximaal 39 euro. Daarna komt de onderscheiding ‘Good Standing’, waarbij keukens kunnen worden aangemerkt met oplopend 1, 2 of 3 bestekjes. En tot slot zijn er de welbekende Michelin-sterren. De afgelopen zes jaren mocht Brasserie Bakboord zich een Bib Gourmet Restaurant noemen, dit jaar is de brasserie doorgeschoven naar de volgende categorie, waarbij het twee bestekjes heeft ontvangen in de

PACKAGING ANTALIS LANCEERT WEBSHOP VOOR ZAKELIJKE MARKT Antalis Benelux, de distributeur van papier, visuele communicatieoplossingen en verpakkingsproducten, heeft een webshop gelanceerd voor de zakelijke markt in de Benelux. De webshop is beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe klanten, en de artikelen kunnen direct online worden betaald. Reden voor het lanceren van de webshop voor zakelijke klanten is de toenemende online ontwikkeling van e-commerce. Het assortiment van de webshop is onderverdeeld in de categorieën papier, Visuele Communicatie, verpakkingen en Hygiëne & Bescherming. Aan de webshop zijn ook

In januari stegen de WW-uitkeringen in de provincie Flevoland, zowel op maand- als op jaarbasis. Deze toename deed zich niet bij alle sectoren voor. In de financiële dienstverlening daalde de WW het afgelopen jaar juist sterk. Voor 2021 verwacht UWV een lichte banenkrimp bij financiële bedrijven. Vooral administratieve beroepen zijn kwetsbaar. Verschillende beroepen op hoger niveau blijven wel goede kansen op werk bieden in deze sector. Loostad Vastgoedontwikkeling uit Apeldoorn is in Almere Poort gestart met de bouw van het project Homerustoren. Aan de Homeruslaan komt een karakteristieke woontoren met 91 appartementen met een diversiteit aan woningtypes. Het plan is ontworpen door Klunder Architecten in samenwerking met Deltavormgroep Landschapsarchitect. De bouw van de woontoren wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf Wessels Rijssen. Loostad Vastgoedontwikkeling en het Huurwoningen Nederland Fonds, een van de beleggingsfondsen die door Credit Linked Beheer worden beheerd, hebben recent de koopovereenkomst getekend voor de woontoren. De aankoop van de 91 appartementen in de Homerustoren past in de doelstelling van een gespreid woningbezit. Credit Linked Beheer verwacht brede interesse voor de compleet afgewerkte appartementen vanuit verschillende doelgroepen. Dat veel voorzieningen op loopafstand beschikbaar zijn maakt wonen in de Homerustoren volgens de koper aantrekkelijk.

productspecificaties, productvideo’s en inspiratiepagina’s toegevoegd waardoor de klant van zoveel mogelijk informatie is voorzien tijdens het online bestelproces. De artikelen bestellen en betalen gaat via creditcard (Visa/ Mastercard) of via internetbankieren door te kiezen voor iDEAL.

Laatste schakel

De aanleiding om als groothandel een webshop te lanceren is volgens Muriel Knippers, Communication Manager Benelux eenvoudig, zij zegt hierover: “In elke sector is er een toenemende ontwikkeling van e-commerce, zo ook in die van ons. Wij zien dat steeds meer klanten zich online oriënteren via onze website, een plek waar

Lekker-top-500

productinformatie, productinspiratie en persoonlijk advies samen komen. Er ontbrak alleen een laatste schakel om over te gaan tot aankoop, dankzij onze nieuwe webshop kunnen we nu nog beter inspelen op de behoeftes van de klant.” “Wij zien het toevoegen van de webshop aan onze website als een kans om onze klanten, maar ook mogelijk prospects, met ons te verbinden. Tijdens het onlinebestelproces is er altijd de mogelijkheid om direct contact op te nemen met één van onze papieradviseurs of andere medewerkers die gespecialiseerd advies kunnen geven. Het contact met de klant en het meedenken en adviseren blijven onze belangrijkste uitgangspunten.” Met een omzet van 2.1 miljard euro in 2019 en zo’n 4.700 medewerkers bedient Antalis via 117 distributiecentra meer dan 115.000 klanten, bedrijven en drukkers in 39 landen wereldwijd. Antalis levert per dag meer dan 11.000 bestellingen af en distribueerde 1.1 miljoen papier in 2019. <

HOMERUSTOREN VERKOCHT AAN BELEGGINGSFONDS CREDIT LINKED BEHEER De verhuur start begin 2022. Belangstellenden kunnen zich al eerder inschrijven via de site: www.wonenopdezeplek.nl. Homerustoren bestaat uit 12 bouwlagen en wordt gekenmerkt door eigentijdse architectuur. De toren sluit op een natuurlijke manier aan op de openbare ruimte van het naastgelegen centrumgebied. Een slanke toren met een hoogwaardige uitstraling en een expressieve entree die uitnodigt te ontmoeten, aldus de bouwer. Over het terrein komt een pad en entree naar het achterliggende park waar bewoners en omwonenden gebruik van kunnen maken. Op die manier wordt er ruimtelijk een natuurlijke relatie gecreëerd tussen het gebouw en het park.

Duurzaamheid

Als ontwikkelaar ziet Loostad het als haar plicht een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. Homerustoren is een plan waar duurzaamheid in verschillende facetten terugkomt, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen, klimaatadaptie en biodiversiteit. Maar ook voor sociale duurzaamheid en ‘natuurinclusief’ bouwen is aandacht in het plan. Zo wordt er een collectieve watertuin gerealiseerd waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast vindt men hier ook verschillende plantensoorten, bijenhotels en nestkasten. Hiermee wordt niet alleen een toekomstbestendige gebouw gerealiseerd voor mensen, maar ook voor dieren.. <

Foto: aangeleverd

Foto: Peter Isaak

BRASSERIE BAKBOORD ONTVANGT HOGE WAARDERING MICHELIN


[14]

PA R T N E R N I E U W S

ZAKEN

[AANGELEVERD]

# SUPPORTYOURLOCAL MET DE ALMERE VVV CADEAUKAART Almere City Marketing en VVV Almere zoeken nú lokale, Almeerse acceptanten van de VVV-Cadeaukaarten. Niet alleen bieden we VVV-cadeaukaarten die écht Almere uitstralen. We zoeken actief lokale ondernemers die de VVV-kaarten gaan accepteren van consumenten. Dat betekent namelijk extra traffic en meer omzet voor Almeerse winkels en ondernemers. Wist je dat er jaarlijks meer dan 4 miljoen kaarten ingewisseld worden en dat consumenten gemiddeld meer geld uitgeven dan de waarde op de cadeaukaart? Voor Almeerse ondernemers is aanmelden nu wel heel voordelig. Tot 1 juni is deelname gratis! Dus maak nu samen met ons gratis de digitale transitie naar het landelijke VVVcadeaukaarten platform. Join us en haal ook extra traffic en omzet naar je winkel of onderneming. visitalmere.com/cadeaukaart <

#SUPPORT YOUR LOCAL NIEUW: ALMERE VVV CADEAUKAARTEN

visitalmere.com

VOLG

HETKANINALMERE OP LINKEDIN

Foto: aangeleverd

Almere heeft de ambitie om de economische ontwikkeling van de stad te versterken, zodat een robuuste lokale economie ontstaat. Wie op de hoogte wil blijven van alles wat Almere te bieden heeft op het gebied van circulaire economie, ICT/Tech, Startup/ Scaleups, logistiek en toerisme, volgt Het Kan in Almere op LinkedIn. Het laatste nieuws vind je ook op de website, die we samen met de gemeente ontwikkeld hebben: onderneeminalmere.nl <

Foto: aangeleverd

C O L U M N

LEKKER WEG IN EIGEN STAD • • •

Tijdens het schrijven van deze column duurt de lockdown nog voort. Maar wij staan in de startblokken om, als het straks weer mag, Almere te promoten als aantrekkelijke hotspot voor een gezellige dag uit of een heerlijk weekendje weg.

Hoe het evenementenseizoen er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Maar we blijven kijken naar wat er kan! Het evenementenstrand in Poort is helemaal vernieuwd, net als de Esplanade. Dat is een prachtig stadspark geworden waar leuke activiteiten gepland kunnen worden. Zodra de eerste evenementen weer kunnen plaatsvinden, zullen we ze met open armen ontvangen op deze prachtig vernieuwde locaties. We hebben in Almere veel mooie natuurgebieden, parken, stranden en er is overal water. Ontdek daarom eens een kant van Almere, die je nog niet kent. Pak dit moment aan om iets nieuws te proberen. Sommige sporten bijvoorbeeld zijn toegestaan, zoals catamaranzeilen bij Sail Today (als het water straks warmer is) of mountainbiken op Braambergen. Deze mountainbikeroute loopt over drie heuvels, waardoor je op een relatief klein oppervlak toch veel hoogtemeters maakt. Ga thuis ‘uit eten’ bij je lievelingsrestaurant en bestel online of haal het af. Shop lokaal bij je favoriete winkels in Almere Centrum, Buiten of Haven. Kies voor ‘click en collect’ of ga

voor ‘winkelen op afspraak’. Dat is in Almere allemaal goed geregeld en zo helpen we elkaar de lockdown door. Wist je, dat je hier prachtige hotels en bijzondere B&B’s hebt? Boek daarom eens een weekendje weg in je eigen stad, kijk op visitalmere.com voor de tofste accommodaties. Geniet de komende tijd vooral van al het moois dat Almere te bieden heeft. En hou de berichten in de gaten, want zodra het mag ontvangen de Almeerse horecagelegenheden, leisure ondernemers en retailers je weer met open armen!

Nik Smit

Directeur, Almere City Marketing

Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente en marktpartijen. Ook samen met u? Neem contact op met ons op! 036 548 50 48 almere-citymarketing.nl


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[15]

INMIDDELS MEER DAN VIJFTIEN VERSCHILLENDE CORONA-TESTEN ONTWIKKELD

ROCHE DIAGNOSTICS OPEREERT VANUIT ALMERE Met ruim 100.000 medewerkers in ruim honderd landen behoort biotechbedrijf Roche tot de top drie van alle farmacieconcerns wereldwijd. Het bedrijf heeft een grote vestiging in Almere, en speelt een belangrijke rol in deze coronacrisis, waarbij ze inmiddels meer dan vijftien verschillende coronatesten op de markt hebben gebracht.

Corona-testen

Roche werd in 1896 opgericht door Fritz Hoffmann-La Roche en heeft al ruim 35 jaar een locatie in Almere. Eerst aan de Markerkant, inmiddels bevindt het concern zich aan de Transistorstraat, waar ruim de helft van de 180 werknemers dagelijks werkt aan diagnostische producten die nodig zijn voor de medische wereld. De andere helft opereert bij de klant, laboratoria door het hele land. Jansen: “Wat we als bedrijf voornamelijk doen is producten ontwikkelen en produceren die zorgen voor de juiste medische diagnose. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologie, Alzheimer, HIV, vruchtbaarheidstesten en zoals nu voor het ontwikkelen en vervaardigen van verschillende coronatesten.”

Doeltreffend

Jansen vervolgt: “Inmiddels heeft Roche al vijftien soorten diagnostische oplossingen tegen Covid-19

Foto’s: aangeleverd

Jan Peter Jansen is Corporate Communications Manager bij Roche Diagnostics en vertelt over het roerige jaar dat Roche achter zich heeft. “Door corona moesten ook bij ons veel mensen thuis werken. Alleen de medewerkers die echt niet anders konden en werkzaam zijn op bedrijfskritische afdelingen werken om beurten op locatie. Dat is in ons Almeerse kantoor beperkt tot slechts twaalf werkplekken, verdeeld over verschillende ruimten. De andere medewerkers werken allemaal thuis. Dat vergt aanpassing, ook voor ons.” Roche is van oorsprong een Zwitsers moederbedrijf met ruim 100.000 medewerkers in meer dan honderd landen. ontwikkeld, waaronder de PCR-test en ook diverse sneltesten.” Roche Diagnostics levert haar producten aan diverse afnemers zoals ziekenhuizen, waaronder ook het Flevoziekenhuis en verschillende laboratoria. Het ministerie van VWS heeft Roche ontheffing verleend voor de sneltest, die mensen nu ook zonder zorgprofessional zelf thuis mogen afnemen. “Waarom diagnoses zo belangrijk zijn, is omdat de juiste diagnose zorgt voor de beste behandeling”, verklaart Jansen. “Door zo zorgvuldig en zo snel mogelijk te weten wat de diagnose is, kan de behandeling het snelst en het meest doeltreffend worden gestart. Of in het geval van het Corona-virus: om te voorkomen dat andere mensen besmet raken.”

“Het ministerie van VWS heeft Roche ontheffing verleend voor de nieuwe sneltest” Overheid

Het afgelopen jaar stond ook voor Roche Diagnostics met name in het teken van corona en het ontwikkelen van coronatesten. Het bedrijf kwam vorig jaar in opspraak toen bekend werd dat het de samenstelling van een specifieke vloeistof voor testen niet openbaar wilde maken. Omdat er op dat moment een tekort aan testen was, werd vanuit de overheid een dringend beroep gedaan op Roche om het recept toch te delen, zodat laboratoria zelf de vloeistof konden gaan maken. Hier besloot Roche Diagnostics gehoor aan te geven, hoewel geen laboratorium de vloeistof zelf is gaan maken omdat de productie en levering ervan snel weer op gang kwam. Jansen: “De pandemie overviel iedereen, voor alle leveranciers was de vraag te immens. Het was voor het eerst dat zoiets landelijks speelde, er waren toen nog niet eens sneltests en thuistests op de markt. Het was een wereldwijd probleem waarbij begrijpelijk ook de nodige emoties speelden. Nu zijn we een jaar verder en richten we de blik op de toekomst.”

Snelheid

Jansen benadrukt hoe ingewikkeld het proces van testontwikkeling is. “Normaal gesproken duurt het een jaar of twee voor een test ontwikkeld is en goedkeuring krijgt om gebruikt te mogen worden. In dit geval is dat binnen een paar maanden tot stand gekomen. Dat heeft enorm veel inzet van ons personeel gevraagd. Er is extra geïnvesteerd om aan de snelheid en aan de grote vraag van coronatesten te kunnen voldoen. Maar ik breek hier ook een lans voor het RIVM en de overheid, die er mede voor hebben gezorgd dat wij zo snel hebben kunnen werken.”

Nieuwe app

Met de blik op de toekomst vertelt Jansen ook wat meer over de verwachting van hoe het er de komende tijd gaat uitzien op het gebied van test-ontwikkeling. “We zijn bezig met een app, speciaal voor coronadiagnostiek. Hiermee kunnen gegevens van geteste mensen worden bijhouden. Daar draaien we nu een pilot mee in Zaandam. Het doel is dat mensen daarbij straks alle gegevens op de app hebben en als ze dan naar bijvoorbeeld een concert willen, de app kunnen laten zien waarin vermeld staat dat ze de afgelopen 48 uur negatief getest zijn. Wij moedigen dat alleen maar aan, terug naar de open maatschappij. En diagnostiek speelt daar een cruciale rol in. Want zolang de pandemie niet weg is en het virus er nog is, zullen we moeten blijven testen. In dat opzicht blijven wij het voorlopig nog wel druk houden.” <


[16]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

DE INSPIRERENDE AMBITIE VAN JUDICA LETSELSCHADE:

‘IK WILDE NIETS LIEVER DAN LEREN, LEREN, LEREN’ Liza Dehzad is de eigenaar van Judica Letselschade uit Almere. In 2019 werd Dehzad uitgeroepen tot Upcoming Talent Legal Women, en dit jaar eindigde ze in een hoge top-10 notering van de Viva 400. “Mijn verhaal en achtergrond zijn misschien niet standaard. Maar mijn bedrijf is dat ook niet. Waar ik vandaan kom en wat mijn dromen zijn, hebben er juist voor gezorgd dat ik dit allemaal bereikt heb.” Letselschade

Aan het woord is Liza Dehzad, sinds 2016 eigenaar van de eenmanszaak Judica Letselschade. Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in aansprakelijkheid als gevolg van ongevallen, zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen en bedrijfsongevallen. “Dat is heel ruim,” vertelt Dehzad. Medische aansprakelijkheid en mishandelingszaken doe ik niet, maar voor de rest ben ik inzetbaar voor alle vormen van letselschade. Dat kan gaan over schade na een ongeluk op de werkvloer, maar ik heb laatst ook een aansprakelijkheid gedaan over een ongeval tijdens het schaatsen afgelopen winter.”

Liza Dehzad doorliep glansrijk het basisonderwijs en belandde als een van de betere leerlingen op het gymnasium. Hierna volgde een studie rechten aan de universiteit van Tilburg, met een dubbele master. “Ik ben me gaan specialiseren in letselschade toen mijn vader een ongeluk kreeg. Ik ging me verdiepen in aansprakelijkheid en wilde alles doen om mijn vader juridisch bij te staan. Dat zit in me, en dat zit nog steeds in me, voor elke cliënt waarvan ik de belangen behartig.”

“Het is de beste beslissing die ik ooit genomen heb”

Na het afstuderen werkte Dehzad bij diverse kantoren. Toch bleef er iets knagen bij de juriste, zeker nadat ze moeder werd van een dochter. “Kort gezegd was ik niet gelukkig. Ik zag mijn kind te weinig. Ik besefte me dat ik een keus moest maken. Het was het dilemma van een hoogopgeleide vrouw: een carrière of kinderen? Ik wilde zowel de beste letselschade jurist zijn, maar zeker ook de beste moeder voor mijn dochter. De oplossing was dat ik voor mezelf een eigen kantoor ging beginnen, waarin ik mijn eigen uren bepaal en ook mijn visie kan uitdragen. Het is de beste beslissing die ik ooit genomen heb.”

Wie Dehzad hoort praten, is al snel onder de indruk van haar kennis, haar kunde en haar ambitie. Ze legt uit waar deze gedrevenheid vandaan komt. “Ik ben geboren in Afghanistan. Daar kon ik niet naar school, en dat vond ik verschrikkelijk. Ik wilde zo graag leren, en dan vooral leren lezen. We hadden thuis een dienblad met letters erop en het deed me zoveel pijn dat ik niet wist wat die letters en woorden betekenden.” Vanwege de situatie in Afghanistan vluchtte ze op 7-jarige leeftijd samen met haar familie naar Nederland. Hier woonden ze de eerste tijd in een asielzoekerscentrum. “Eerst kon ik natuurlijk niemand verstaan, maar ik mocht wel voor het eerst in mijn leven naar school. Leergierig als ik was, telde ik zelfs de Nederlandse woorden die ik leerde. Ik weet nog dat dat op een gegeven moment 100 woorden waren, ik glom van trots.”

Foto: Priscilla Wolf

Gevlucht

Dilemma

‘Verschaf mij recht’

Sinds 2016 is Judica Letselschade een feit. Judica, Latijn voor ‘Verschaf mij recht’, is een eenmanszaak, maar een uitbreiding is op komst. “Er is werk genoeg, maar ik zoek wel iemand die bij me past. Iemand die hard werkt, maar voor wie de balans met het privéleven ook belangrijk is. Ik maak gebruik van de vrijheid die ik mezelf heb gegeven, maar ik zet me wel voor 100% in. Dat is dan ook wat ik van mijn toekomstige kantoorgenoot verwacht.”

Onderscheidingen

Dat de onderneming Judica Letselschade succesvol is, blijkt ook uit de verschillende onderscheidingen en nominaties die ze op haar naam mag schrijven. Vorig jaar eindigde de Almeerse juriste in de top-10 van de VIVA400 succesvolle vrouwen. En het jaar daarvoor werd ze door Legal Woman verkozen tot Upcoming Talent 2019. Dehzad moest het opnemen tegen de advocaten

LIZA DEHZAD, EIGENAAR JUDICA LETSELSCHADE.

van de grote Zuidas kantoren Veritas, Dentons, Boekel, Stibbe en Allen & Overy. “Dat ik die onderscheiding heb gewonnen, is een kroon op mijn werk. Natuurlijk geloof ik in wat ik doe met mijn eigen onderneming, maar dat ik van grote kantoren heb gewonnen, dat heeft me echt bevestigd dat ik het goede pad heb gekozen. En dat pad wil ik nog heel graag heel lang bewandelen.” < Meer informatie over Judica Letselschade: www.judicaletselschade.nl

N I E U W E W E B S I T E A L M E E R S E BA N E N De nieuwe website van AlmeerseBanen is onlangs live gegaan. Met het nieuwe design kunnen bedrijven zich nog sneller presenteren aan werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen op hun beurt nog makkelijker en sneller solliciteren. AlmeerseBanen is sinds afgelopen februari een samenwerking tussen Almere Zaken en LokaleBanen. LokaleBanen is exploitant van regionale vacaturesplatforms en door de samenwerking met Almere Zaken kunnen vacatures zowel on- als offline bij werkzoekenden onder de aandacht gebracht worden. Bedrijven kunnen openstaande vacatures via de site kenbaar maken aan lokale werkzoekenden.

Extra functies

AlmeerseBanen laat over de nieuwe website weten: “Bijna 70% van de werkzoekenden bezoekt onze website via hun mobiele telefoon. Hierdoor hebben wij de mobiele website compleet vernieuwd en verder geoptimaliseerd op basis van UX onderzoek. Naast de zoekfilterfunctionaliteit zijn functionaliteiten als het bewaren van vacatures, instellen van een job-alert, het meesturen van een profielfoto en de link naar persoonlijk LinkedIn profiel nu ook beschikbaar voor werkzoekenden zonder account.” < Voor meer informatie: www.almeersebanen.nl


C O L U M N

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

[17]

Iedereen kent het ‘fenomeen’ stagiaire, maar wat doet een stagiaire of het onderwijs in Almere nou precies?

• • •

Waarschijnlijk ben ik niet de enige die af en toe de beschikking zou willen hebben over een glazen bol. Met een kijkje nemen in de toekomst worden vragen beantwoord en onzekerheden weggenomen. Althans dat verwachten we. Ik troost me met de gedachte dat, omdat een glazen bol nu eenmaal niet bestaat, het waarschijnlijker is juist meer vragen ontstaan waarop het antwoord schuldig blijft. Zodoende verandert er niets en blijft onzekerheid over de toekomst bestaan. We kunnen dus uiteindelijk allemaal maar het beste veel vertrouwen in ons zelf stellen, want daardoor kun je deels wel je eigen toekomst beïnvloeden. De keuzes die we maken, keuzes die vaak maar zeker niet altijd, geboren worden uit omstandigheden die niet altijd te voorzien zijn, zullen richting geven aan de weg naar de toekomst. Uit eigen ervaring weet ik dat het soms echter niet de richting is die je op wilt gaan. Toch heb ik ook gemerkt dat als je vertrouwen houdt in jezelf en bereid blijft om hard te werken, om wellicht iets op te offeren dat je lief is, de toekomst je uiteindelijk weer zal toelachen.

Kimberley Valentien, voorzitter VBA “In april 1997 is Incasso- en adviesbureau VMP & Partners B.V. gestart in Almere door Jaap Van Mill (VM) en Raymond Pappot (P). In de eerste week van de start moest er wat bureaumateriaal uit Almere Stad opgehaald worden en liep ik - Raymond Pappot - door het Stadhuis. Daar viel ik met mijn neus midden in een zakenbeurs. Visitekaartjes had ik nog niet eens. Ik werd aangesproken door Martha, destijds stuwende kracht achter de VBA en het heeft haar weinig moeite gekost om ons te overtuigen van het lidmaatschap van een van de grootste lokale businessclubs. Met een vinger in de lokale politiek maar ook met een blik buiten Almere en zelfs buiten de provincie.

Lokale en Internationale uitstraling:

Het zakenuurtje werd maandelijks gehouden in Le Baron. Aansluitend met een kleine groep eten in een bovenzaal en zo werd je het VBA netwerk in gezogen. Geweldige tijden met sportevenementen, nieuwjaarrecepties, het Miljoenennota ontbijt en de ALV’s met uitstekende gasten en bijzondere sprekers. Rond 1997 kwam ook Phones4U naar Almere, later Libertel en nu Vodafone. Onze eerste grote internationale opdrachtgever. Ondertussen groeide ook het aantal lokale ondernemers met onbetaalde vorderingen op lokale/Nederlandse maar ook internationale debiteuren.

Almere, Centrum van de Wereld.

We zijn nu bijna 25 jaar jong, zijn een ‘Lean en Mean’bureau in Almere met opdrachtgevers van over de gehele wereld. We hebben in 2019 een internationaal incasso congres georganiseerd met de nadruk op Almere

• • • •

Vraagstukken:

Door de corona-crisis is het lastig om een stagiaire te begeleiden. Kan elk bedrijf stagebedrijf worden en hoe dan? Wat kan ik van een stagiaire verwachten (ervaring, kosten, verzekering). Hoe kan ik op andere manieren samenwerken met het onderwijs?

Waar: Digitaal, via Teams. Link wordt na aanmelding gedeeld. Hoe deelnemen: Binnenkort plaatsen we de uitnodiging op de VBA site.

De VBA Themakring Arbeidsmarkt & Onderwijs organiseert op 26 mei aanstaande van 15.00 tot 16.30 uur de kennissessie: Stagiaires en arbeidsmarkt. Niet alleen voor VBA leden, maar voor de hele regio en voor alle branches. Studenten uit alle opleidingsrichtingen willen graag praktijkervaring opdoen tijdens stages, co-makerships, beroepsoriëntatie en samenwerken met u in projecten.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze interactieve en digitale kennissessie laten wij u kennis maken met de diverse opleidingsinstellingen en -niveaus in Almere. Wij delen alle informatie die nodig is om straks een stagiaire, voor een dag of voor een langere

LANG ZULLEN ZE LEDEN: VMP & PARTNERS Een vast item binnen het netwerk van de VBA is ‘Lang zullen ze leden’, gebaseerd op het jarenlange VBA lidmaatschap. In deze rubriek staan twee vragen centraal: de globale ontwikkeling van het bedrijf gedurende de afgelopen decennia en de verandering van de VBA in de afgelopen tientallen jaren, vanuit de visie van het VBA lid dat in deze bijdrage het podium krijgt. Deze keer aan het woord Raymond Pappot van Incasso- en adviesbureau VMP & Partners: en Flevoland. Overnachten en vergaderen in Almere, sporten in Almere en dineren in Almere en omdat de hoofdstad dan toch een keer bezocht moest worden, vervoer geregeld door de Almeerse busonderneming. Wij zijn enorm trots dat wij de Preferred Partner in Nederland zijn van EOS; Een incasso onderneming (onderdeel van de Duitse OTTO Group) met meer dan 6000 werknemers met vestigingen wereldwijd. En hoe mooi is het dat wanneer de Duitse collega’s naar Almere komen, zij maar moeilijk weg te krijgen zijn van ‘onze’ restaurants aan het water.

Toekomst in Almere

Dat onze toekomst in Almere ligt, is voor ons wel duidelijk. Er wachten interessante tijden waarbij de focus zal liggen op de bescherming van particuliere debiteuren en dat er nog meer getracht zal worden om schulden te voorkomen juist bij de particuliere debiteuren. Dat sluit aan bij ons credo uit 1997 “niemand wordt voor de grap debiteur”. In de nationale en internationale Business to Business incasso is er een belangrijke rol voor het creditmanagement weggelegd. We ondernemen in Nederland met het buitenland alsof het een afnemer of leverancier uit een ander provincie is. Vaak vergeten we dat het buitenland ook andere regels heeft, dat de markt niet altijd even doorzichtig is en dat voorwaarden welke in Nederland gesteld worden, in het buitenland niet zo maar worden overgenomen. Om die kennis te kunnen overdragen aan lokale (Flevolandse), nationale en internationale ondernemingen geeft veel voldoening. Bovendien menen wij dat er nog veel ruimte is voor internationale ondernemingen binnen Flevoland en

Foto: aangeleverd

(GEEN) GLAZEN BOL

periode, in uw team te verwelkomen. Dit doen wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het jonge talent dat Almere te bieden heeft ook veel voor uw organisatie kan betekenen. Maar ook omdat wij samen met u een maatschappelijke uitdaging willen voorkomen; een tekort aan goede stageplaatsen. Juist nu de corona-crisis nog actueel is. <

zeker in Almere. Almere mag, wat ons betreft, nationaal én internationaal veel meer zichtbaar zijn. Daar waar mogelijk, dragen wij ons steentje – hoe bescheiden ook – graag bij. <

GROEI

Foto: Marco ter Beek

STUDENTEN VAN NU, ZIJN ONZE GEZAMENLIJKE TOEKOMST VAN MORGEN!

Wilt u lid worden van de VBA en met ons meegroeien? Laat het weten via ons secretariaat: 036 533 83 93, info@vba-almere.nl of onze relatiemanager Hank Ydema: 06 14 998 429, relatiemanager@vba-almere.nl


[18]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

HORTUS – De eerste officiële deelnemersonder­ tekening voor de Floriade vond vorige week donderdag plaats.

Foto: Studio Rotgans/ Rinus Lettinck

Op de kavel van Indonesië tekenden mr. Mayerfas, ambassadeur van Indonesië, Annemarie Jorritsma,

Commissaris-Generaal Floriade Expo 2022, Floriadedirecteur Sven Stimac en burgemeester Franc Weerwind de officiële overeenkomst. Op het, nog zompige, grote kavel van Indonesië kwam het gezelschap bijeen voor de plechtigheid. “Wij zijn blij als eerste deelnemer het contract te mogen ondertekenen”, zei de ambassadeur. “Indonesië deed ook al mee aan de Floriades van 2002 en 2012. Wij vinden in ons land biodiversiteit belangrijk. We gaan in ons paviljoen de Indonesische lokale wijsheid delen met andere landen. Indonesië zal naast het exploiteren van een groot paviljoen, ook een aantal culturele evenementen en een Nationale Dag verzorgen tijdens de tentoonstelling.” < V.L.N.R. ANNEMARIE JORRITSMA, BURGEMEESTER FRANC WEERWIND, MR. MAYERFAS, AMBASSADEUR VAN INDONESIË EN FLORIADE-DIRECTEUR SVEN STIMAC.

ITALIË BEVESTIGT DEELNAME AAN FLORIADE EXPO 2022 Italië heeft haar deelname aan de Floriade Expo 2022 officieel bevestigd. Het land is toegevoegd aan de lijst met internationale deelnemers die volgend jaar hun visie op een gezonde groene stad en hun cultuur tentoonstellen op de Expo in Almere.

het 60 hectare grote terrein staat het thema “Growing Green Cities” centraal. Het expo-terrein ligt op korte reisafstand van Amsterdam en direct aan de A6 met uitzicht op de skyline van Almere. <

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio schrijft in zijn brief aan het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat hij er zeker van is dat het land de komende maanden op creatieve en innovatieve wijze een inzending voor de Expo zal verzorgen, die past binnen het thema van de Expo ‘Growing Green Cities’. Verder geeft hij aan dat Italië ernaar uitkijkt om via Floriade wereldwijd zichtbaarder te worden in de tuinbouwsector, kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met zakelijke partners.

DATACENTER ALMERE ZET IN OP DUURZAAMHEID Hoge datasnelheden en gegarandeerde uptime, dat is de belofte van Datacenter Almere aan Randstad 22. Maar eigenaar Andrew van der Haar zet ook in op duurzaamheid, waarmee er niet alleen wordt bespaard op kosten, maar ook op energie. Net als Datacenter Groningen draait Datacenter Almere op groene stroom en is het nagenoeg CO2­neutraal. Een bijzonder aspect van het datacenter is de ICT Campus, waarmee wordt voortgebouwd op het innovatieve verleden van het datacenter. Eigenaar Andrew van der Haar:”Verantwoord ondernemen is onze standaard. Daarom gebruiken we uitsluitend groene stroom. We besparen verder door te kiezen voor innovatieve koelsystemen. Zo hebben we effectief een cold corridor gerealiseerd waarmee we het energieverbruik aanzienlijk verminderen. Inmiddels zijn we nagenoeg CO2-neutraal. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar betekent ook lagere kosten voor onze klanten.”

Over Datacenter Almere

Foto: Floriade

Floriade Expo

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo in Almere. De Nederlandse tuinbouw presenteert dan samen met nationale en internationale partners innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Op

Foto: Datacenter

INDONESIË ONDERTEKENT ALS EERSTE DEELNAME AAN FLORIADE

Datacenter Almere is niet het eerste datacenter dat zich huisvest in het pand aan Randstad 22. Vanaf de bouw in 2001 was het datacenter volledig gewijd aan dienstverlening voor onderwijs en onderzoek. Eerst in handen van SARA, vanaf 2008 onder de vleugels van Vancis, digitaal dienstverlener voor het hoger onderwijs. In 2018 kwam een einde aan de onderwijsrol van het datacenter. Het pand kwam in bezit van Interxion als onderdeel van de aankoop van de datacenters van Vancis in 2016. Het datacenter Almere werd in 2019 overgenomen door Andrew van der Haar, ondernemer en tevens directeur van Datacenter Groningen. <

VERGADERLOCATIE DEVLOER BESTAAT 10 JAAR Deze maand bestaat deVLOER, vergaderlocatie out of the box in Almere, officieel tien jaar. Een mijlpaal die aandacht verdient, juist in deze tijd. Al worden de feestelijkheden nog even uitgesteld.

Eventlocatie

Kien: “Als trainer werd ik vaak weggezet in zaaltjes met systeemplafonds en vieze koffie, allesbehalve inspirerend. Ik geloof dat je mensen juist in de watten moet leggen als ze belangrijke beslissingen moeten

nemen of vaardigheden moeten aanleren, op een plek die inspireert en ruimte geeft aan fantasie. Die visie heb ik vertaald. deVLOER is uitgegroeid tot een vooraanstaande eventlocatie, won meermaals de award

Corona

Anne Kien vervolgt: “We hebben de stilte door covid gebruikt om de locatie CoronaProof te maken en ons hele concept aan te passen. De dankbaarheid van onze gasten dat ze in kleine groepjes veilig bij ons terecht kunnen, is hartverwarmend. Dáár doen we het voor!”

Feest

Foto: aangeleverd

In het najaar van 2010 stond Anne Kien, eigenaar van trainingsbureau Motivatio, in het oude waterzuiveringgebouw van Beiersdorf op de Creative Campus in Almere Buiten. Het was er koud, vies en het stonk naar stilstaand water. Met haar eigen wensen in haar achterhoofd heeft zij de locatie ingericht, zodat ook anderen een event kunnen geven of bijwonen waarbij de locatie tot in de puntjes is verzorgd.

voor meest inspirerende vergaderlocatie en scoort al jaren een 9+ bij review-sites.”

Vanwege corona heeft het bedrijf besloten om de viering van dit jubileum nog even uit te stellen. Kien: “ Op dit moment is het natuurlijk niet mogelijk ons jubileum fysiek te vieren maar we broeden op een groots en zonnig event na de zomervakantie. Deze mijlpaal is té bijzonder om stilletjes voorbij te laten gaan.” <


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[19]

CIRWINN KAN ALLES RECYCLEN OP EIGEN TERREIN

‘ER IS WEL VISIE, MAAR NIEMAND DURFT TE CONCRETISEREN’ Het recyclingbedrijf Cirwinn op bedrijventerrein De Vaart omvat zeven hectare. Er is een uitbreiding gevraagd naar 9,5 hectare. Op dat stuk terrein kan straks bijna alles wat aan afval geproduceerd wordt in Almere worden gerecycled. En toch gebeurt dat niet.

Sinds 1 januari is de afvalzorglocatie Braambergen gesloten waardoor is de situatie is ontstaan dat het Almeerse afval de komende drie jaar op het terrein van Cirwinn wordt verzameld en overgeslagen. “Daar komt HVC nu het afval ophalen om het in Alkmaar te laten verbranden en een klein deel na te scheiden”, zegt Schreuder. “Terwijl je het dus gewoon in je eigen stad voor een groot deel zelf kan recyclen. Dat scheelt ook nog eens een heleboel ritjes met vrachtwagens over de Oostvaardersdijk.”

Overslaghaven

Foto: aangeleverd

Een ander punt is de overslaghaven die Cirwinn wil realiseren in de werkhaven tegenover gemaal Blocq van Kuffeler om zo puin naar het terrein aan de Pontonweg te rijden. “Daar liggen de bewoners van het aangrenzende wijkje dwars”, stelt Schreuder. “Ze vrezen overlast. Maar het gaat om slechts drie boten per week. Dat zullen er in de toekomst eerder minder worden dan meer, omdat er steeds meer lokaal gerecycled wordt. Eén boot kan net zoveel puin aanvoeren als 120 vrachtwagens. Dat zijn er dus 360 per week, die ook allemaal weer over de weg moeten. Volgens ons hebben die bewoners daar veel meer last van. En die vrachtwagens zorgen ook nog eens

Groen gas

Andere gerealiseerde projecten zijn een biovergister die groen gas kan produceren uit mest en groen. Productie van beton met plantenvezels en in de planning staat een installatie die puin kan breken met een elektrische motor, in plaats van met een dieselmotor. Aanvullende en complementerende projecten zijn het produceren van waterstof, en het upcyclen van biomassa en hout tot energiepellets. Vestigingsmanager Dick Schreuder is trots op de, vaak zelfbedachte, oplossingen tot duurzaamheid. “In feite kunnen we alles recyclen wat aan afval in Almere geproduceerd wordt. Maar helaas is het soms lastig om alle zeven plannen die we hebben voorgesteld te realiseren. Op het stadhuis is er wel visie over recycling en duurzaamheid, en zeker ook enthousiasme, maar het concretiseren blijkt soms gecompliceerd.”

“Bewoners vrezen overlast, maar het gaat om slechts drie boten per week” DICK SCHREUDER: “WE ONTWIKKELEN MOMENTEEL

hekjes, dakpannen of beschoeiing. En dan ook nog eens helemaal lokaal. En dan toch is er twijfel of ze het plastic wel willen en of kunnen afnemen”, stelt Schreuder.

Afval

Cirwinn werkt ook mee aan een pilot in de Sieradenbuurt en Filmwijk waarbij bewoners niet zelf meer het afval hoeven te scheiden, maar waar dat achteraf bij Cirwinn gedaan wordt. Schreuder: “Dat was nota bene een burgerinitiatief. Iedereen is razend enthousiast: er staat een kliko minder in de tuin en het scheiden wordt stukken makkelijker. In Amsterdam starten we binnenkort ook met een pilot voor PMD+ sorteren. En toch lijkt Almere moeilijk een keuze te kunnen maken.”

EEN PLAN OM IN DE TOEKOMST LOKAAL WATERSTOF TE PRODUCEREN IN ALMERE.”

voor ruim 15.000 kilo CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de uitstoot van een vliegtuig dat 26 keer de wereld rondreist per jaar.Met een overslagkade hoeven we slechts 1700 meter te rijden naar ons terrein. Bovendien was die haven één van onze zeven voorstellen van de Upcycle City-wedstrijd. Het alternatief is als we dezelfde hoeveelheid grondstoffen willen aanvoeren, dat we dat met kleine schepen van 500 à 600 ton gaan doen, dat zijn zestien schepen per week. Deze schepen hebben minder schone motoren en varen veel dichter langs de woningen en de jachthaven.”

Waterstof

Foto: aangeleverd

Save Plastics

Zo werd met veel enthousiasme het bedrijf Save Plastics op het terrein van Cirwinn welkom geheten. Dit bedrijf kan plastic tot vijf keer toe recyclen, maar hebben ambtenaren bij provincie en of gemeente twijfels of dat wel duurzaam genoeg is. “Je haalt dus een bedrijf naar Almere dat de mogelijkheid creëert om plastic uit je eigen stad telkens opnieuw te recyclen tot zitbankjes,

Foto: Almere Zaken

Cirwinn begon in 1994 onder de naam Vijfhoek op het terrein naast de gevangenis. De samenwerking tussen vijf aannemers moest leiden tot hergebruik van grondstoffen en reststromen afval. In 2016 won het bedrijf de door de gemeente uitgeschreven prijsvraag Upcycle City waarin het zeven vernieuwende plannen presenteerde op het gebied van recycling. Het leidde tot de naamswijziging in Cirwinn (Circulair Winnen van grondstoffen) en telt drie aandeelhouders: Reimert Almere, Theo Pouw groep Utrecht en van Werven Oldebroek. De samenwerking tussen deze aandeelhouders leidde tot realisatie van twee van die plannen, waaronder een hypermoderne betoncentrale en een installatie die betonpuin voor 100% kan recyclen.

Daarnaast is Cirwinn ook plannen aan het maken om zelf groene waterstof te produceren. “Waterstof is de toekomst. Met steun van de provincie Groningen is de Theo Pouw Groep, één van onze aandeelhouders, bezig met de ontwikkeling van drie vrachtwagens en een boot die met waterstofmotoren worden uitgerust”, zegt Schreuder. “Helaas zijn deze initiatieven nog niet in de provincie Flevoland. Waterstof is een interessant alternatief voor diesel. En we ontwikkelen momenteel een plan om in de toekomst lokaal waterstof te produceren in Almere, voor ons eigen machinepark maar ook dat van partners en klanten.” <


Wij bezorgen de lekkerste sushi Sushi taarten

Huis-aan-Huis, per wijk of stadsdeel

Uw folder, krant of flyer verspreiden in Almere Dan kan bij ons!

Wij verspreiden uw folder/flyer gelijk met de krant Almere DEZE WEEK in een door u geselecteerde wijk of stadsdeel. Bij ons verdwijnt uw drukwerk niet tussen vele andere folders.

We hebben twee soorten taarten:

Sushi de Luxe Original 200 stuks e 280,Sushi de Luxe Little 75 stuks e 95,-

Wij staan garant voor de verspreiding van uw drukwerk en al 16 jaar verspreiden wij de krant Almere DEZE WEEK.

Openingstijden: alle dagen 16.30 - 21.00 uur

Cinemadreef 236, 036 - 536 21 44 sushideluxe.nl

Dé grootste regionale huis aan huisverspreider van Nederland Verspreiding in: Flevoland, 't Gooi, Utrecht en groot Amsterdam

De Steiger 187, 1351 AT Almere-Haven, T: 036-522.99.72

www.dedrukwerkverspreiders.nl

VOOR HET REALISEREN VAN UW ZAKELIJKE WERKRUIMTE SCHUIFPUIEN - RAMEN - KOZIJNEN - DEUREN EN AFWERKING Wij leveren ook aan woningbouw/VVE’s en aannemers De Steiger 128a 1351 AL Almere Telefoon 036 744 16 16 info@flevokozijnenfabriek.nl

www.flevokozijnenfabriek.nl


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[21]

KUNSTLINIE IS MEER DAN EEN THEATER

Adriana Strating werd eind 2018 door de Raad van Toezicht aangesteld als nieuwe directeur om de organisatie naar een volgende fase te leiden. “We zijn eigenlijk verder gaan borduren op het oorspronkelijke plan van de gemeente Almere voor de ‘Hectare Cultuur’, met verschillende culturele instellingen onder één dak”, vertelt zij. “Schouwburg Almere en de activiteiten van museum De Paviljoens en architectuurcentrum Casla werden destijds samengevoegd in Kunstlinie Almere Flevoland, kortweg KAF. Het bleven aanvankelijk echter verschillende eilandjes in één gebouw en het sentiment over het verlies van die gevestigde namen bleef lange tijd overheersen. Er bleek meer nodig om het gewenste effect te krijgen.”

Meer dan een theater

Afgelopen jaar werd besloten om de naam Kunstlinie Almere Flevoland niet meer af te korten tot KAF – een naam die nooit echt omarmd is door de Almeerse bevolking – maar tot kortweg Kunstlinie. “We zochten een naam die de lading dekt. Wij brengen immers kunst over de hele linie, in de breedste zin van het woord”, benadrukt Strating. “Het is fijn om te merken dat mensen ons ook gewoon Kunstlinie beginnen te noemen en inzien dat wij meer zijn dan een theater. Wij zijn echt een cross-over bedrijf.” Ook de eigen medewerkers moesten worden meegenomen in dat besef. “We hebben het intern bijvoorbeeld niet meer over de afdeling Theatertechniek, maar gewoon over Techniek. Daarbij gaat het niet alleen om het mooi belichten van een podium, maar ook over het inrichten van een tentoonstelling en het faciliteren van een debat op een andere plek in of buiten het pand.”

Crossovers

Binnen Kunstlinie zijn drie nieuwe domeinen gecreëerd: Podium, Kunsthal en Stadsforum. Om samenhang tussen die domeinen te krijgen, wordt actief gewerkt aan crossovers in de programmering. “We kijken bijvoorbeeld of er bij een expositie ook een passende voorstelling, workshop, lezing of debatavond geprogrammeerd kan worden”, aldus Suzanne Boers. “Het vraagt van de medewerkers

een andere manier van denken en meer projectmatig werken. De verschillende afdelingen trekken nu in een veel vroeger stadium met elkaar op. Het is mooi om te zien dat hierdoor de meest creatieve ideeën opborrelen”, zegt Boers. “Zo hebben we bijvoorbeeld gezamenlijk een online magazine ontwikkeld rondom onze expositie. We zochten een manier om toch in contact te blijven met ons publiek, toen we dicht moesten vanwege corona. Zo levert een noodgedwongen corona-alternatief ook iets waardevols op voor de toekomst, want hier gaan we zeker mee verder.”

“Wij brengen kunst over de hele linie” Vaste medewerkers en flexibele schil

Om meer samenhang in de organisatie te krijgen, is ook gekeken naar het eigen personeelsbestand. “We hadden maar heel weinig mensen op de loonlijst en een grote flexibele schil. We wilden echter een vaste groep medewerkers om dingen mee te ontwikkelen. Daarom zijn we op allerlei plekken mensen uit onze flexibele poule gaan halen”, vertelt Strating. “In deze coronatijd zijn we teruggeworpen op die vaste kern, maar normaal gesproken zijn er zo’n 150 mensen betrokken bij wat wij doen. Daarvan zijn er veertig in loondienst en de rest is flexibel inzetbaar, zoals freelancers en vrijwilligers.”

Medebewoners onder de loep

Ook over de indeling van de ruimtes en huurders in het pand wordt nagedacht. “Als stadscultuurhuis willen we eigenlijk alleen medebewoners die méér zijn dan voordeurdelers. Bewoners met wie wij samen kunnen optrekken en die cultuur op dezelfde manier uitstralen als wij. We gaan actief bekijken hoe we omgaan met medebewoners”, aldus Strating. “Theatergezelschappen BonteHond en Suburbia zouden we hier bijvoorbeeld

Foto’s: aangeleverd

Foto: Ed Geels

Kunstlinie heeft het afgelopen coronajaar zo goed mogelijk benut voor transformatie van de organisatie. Een aanpassing van de naam, nieuwe huisstijl, nieuwe website, meer samenhang tussen de verschillende cultuurdisciplines in het pand en meer samenwerking met andere partijen in de stad. “We ontwikkelen onszelf steeds meer tot een stadscultuurhuis waar altijd en voor iedereen wat te beleven valt”, vertellen directeur Adriana Strating en hoofd marketing Suzanne Boers.

Foto: Linda Stulic

Foto: Agnes Steinhaus

‘WIJ ZIJN ECHT EEN CROSS-OVER BEDRIJF’

DIRECTEUR ADRIANA STRATING (LINKS) EN HOOFD MARKETING SUZANNE BOERS.

graag in huis halen, mocht hun huidige onderkomen De Voetnoot daadwerkelijk moeten verdwijnen. We zijn daarover in gesprek. Zij worden sowieso onze huisgezelschappen, met wie we ook gezamenlijk mooie dingen gaan doen. Daarnaast willen we ook meer samenwerkingen opzoeken met andere partijen in de stad. We streven naar projecten met impact en toegankelijke kunst voor alle Almeerders.”

Drie stappen terug

Vooralsnog staat dit jaar vooral in het teken van annuleringen, verplaatsingen en aanpassingen in de programmering. Ook financieel is de coronacrisis een flinke tegenvaller. “We kwamen al uit een financiële situatie waarin het een en ander gerepareerd moest worden en gingen net richting een plus. Het is frustrerend dat we nu weer drie stappen terug geslingerd worden. Gelukkig zijn er steunpakketten en centraal wordt binnen de cultuursector beken hoe we hier met elkaar uit kunnen komen. Dat we sinds dit jaar onderdeel zijn van de Almeerse Basisinfractructuur Cultuur betekent ook dat we voor de komende vier jaar verzekerd zijn van subsidie. Dat geeft rust, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. We moeten onze waarde binnen het Almeerse culturele landschap wel bewijzen”, zegt Strating. “Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met volle kracht vooruit, met onze theatervoorstellingen, tentoonstellingen en festivals. Dan opent ook de wereldtentoonstelling Floriade en samen met Almere Centrum gaan we bekijken hoe we het voor Floriade-bezoekers aantrekkelijk maken om de oversteek naar Almere Centrum te maken, door te zorgen dat hier ook van alles te beleven valt. 2022 kan zo maar eens een heel mooi jaar worden.” <


[22]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

MARKETING

TIPS

ZAKEN

ONLINE

MARKETING

TIPS

ONLINE

MARKETING

5 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE A/B TEST

Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Zo wordt er veel ingespeeld op andere (belangrijke) onderdelen van marketing, zoals SEO en SEA. Achteraf kan blijken dat de conversies uitblijven, terwijl de campagnes wel goed zijn uitgevoerd. Zonde van je budget. Door het opbouwen van een experimentation culture is het mogelijk om dit probleem aan te pakken. Dit vraagt wel verandering binnen de organisatie, maar het is de investering meer dan waard. In de toekomst zullen alle organisaties moeten schuiven naar een experimentation culture. Ben jij een voorlopen? Of volg je pas na de grote massa? Experimenten vormen een fundamenteel onderdeel binnen een experimentation culture. De meest bekende (en laagdrempelig)e vorm van experimenten zijn A/B testen. Hiermee is het mogelijk om te onderzoeken welke versie van een pagina beter presteert. Het is een onderzoeksmethode waarbij 50% van de bezoekers wordt doorverwezen naar de ene versie (variant A) van een pagina, en 50% naar de andere versie (variant B). Om je op weg te helpen bij het opbouwen van een experimentation culture, geef ik je vijf tips voor het opzetten van een succesvolle A/B test.

1. Laat de test maximaal vier weken duren

Zorg bij elke A/B test dat de maximale duur vier weken is. Hiermee heb je namelijk voldoende tijd om data te vergaren en kun je direct schakelen op basis van de resultaten. Bij een test langer dan vier weken ontstaat

het gevaar dat je onderzoek vervuilt raakt. De meeste A/B testen werken op basis van cookies, die na een bepaalde tijd vervallen. Hierdoor kunnen bezoekers in beide variaties belanden.

2. Selecteer de juiste pagina

Je kunt de gewenste pagina voor je A/B test op meerdere manieren selecteren. Zo kun je kiezen voor de pagina kiezen die de meeste waarde heeft (denk aan de bestelpagina) of de best selling product. Ook is het verstandig om de customer journey door te lopen, om zo te bekijken of er knelpunten zijn. Een tool als Hotjar biedt hierbij een helpende hand, omdat het hierdoor mogelijk is om het gedrag van bezoekers inzichtelijk te krijgen. Ook Google Analytics kan hierbij helpen.

3. Stel een hypothese op

Het opstellen van een hypothese is een belangrijk onderdeel van je A/B test. Door het opstellen van een hypothese is het duidelijk wat je gaat testen en kun je tijdens het analyseren van de resultaten meten of de hypothese klopt of niet. Blijkt je hypothese te kloppen? Dan kun je de verandering gaan implementeren. Mocht je hypothese niet kloppen, dan is dit geen ramp. Je weet dan dat het niet werkt.

4. Stel je KPI’s van tevoren vast: weet wat je wil meten!

KPI’s vormen het hart van je A/B test, omdat je hiermee

kunt monitoren of het experiment voor een positief effect heeft weten te zorgen. Advies is om op één of enkele KPI’s te focussen, dit zorgt voor overzicht en focus. De meeste marketeers gaan blindelings aan de slag met het opzetten van een A/B test, zonder dat duidelijk is wat er gemeten wordt. Wat wil je nu precies bereiken? Meer conversies? Een lager bouncepercentage? Stel dit van tevoren vast.

5. Niet spieken!

Het is een fout die we allemaal wel maken: regelmatig een kijkje nemen bij de resultaten om te zien welke variant beter presteert. Dit is echter iets wat je niet moet doen! Door te spieken kun je namelijk van tevoren al bepaalde verwachtingen hebben over hoe het onderzoek zal gaan verlopen. Dit kan rampzalige gevolgen hebben. Zo kun je hierdoor het experiment vroegtijdig stopzetten doordat je denkt de winnaar al te weten. Wat het gevaar hiervan is, is dat na verloop van tijd kan blijken dat een ander experiment beter zou presteren. Dat was het voor deze keer! De volgende keer komt één van onze andere experts aan het woord. Geïnteresseerd in nog meer online marketing tips? Houd dan onze columns in de gaten. <

Foto: Marco ter Beek

Bedrijven als Amazon, Booking.com en Facebook hebben een aantal dingen gemeen. Niet alleen zijn het bedrijven waar jaarlijks miljarden euro’s in rond gaan, ze zetten ook in op een zogeheten ‘experimentation culture’. Eén van de belangrijkste onderdelen van een experimentation culture is het implementeren en uitvoeren van experimenten. De eerder genoemde internetgiganten voeren jaarlijks tienduizenden experimenten uit. Uiteraard doen deze miljardenbedrijven dit niet voor niets. Ze doen dit om de site te optimaliseren, de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en om meer omzet te behalen. Eigenlijk is het iets waar elk bedrijf op in zou moeten spelen.

Kewan Navaser CRO specialist, Sens Online Solutions

BEDRIJVENPARK LAGEKANT BEHOUDT KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO) Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samen­ werking tussen politie, brandweer, gemeente, lokale ondernemers en parkmanagement om de veiligheid te (waar)borgen. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten.

Keurmerk

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB­Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO­B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals het organiseren van

bijeenkomsten voor en door ondernemers over schoon, heel en veilig’, het beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en het investeren in de openbare ruimte zoals door groenvoorziening en straatverlichting. François van Son (Parkmanager Lagekant) laat weten: “Door de hercertificering is Lagekant de komende drie jaar opnieuw voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen en behouden ondernemers hun korting op verzekeringspremies met het KVO­certificaat. De werkgroep heeft de (digitale) audit van Kiwa met vlag en wimpel doorstaan en heeft daarmee het certificaat Continu Samenwerken behaald.” <

Foto: aangeleverd

Bedrijvenpark Lagekant heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken weten te behouden. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar langdurig wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met de gemeente, politie, brandweer en parkmanagement Lagekant, afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.


C O L U M N

PA R T N E R N I E U W S

[AANGELEVERD]

[23]

HELP JONG TALENT GROEIEN • • •

Studenten zijn onze toekomst. Zij zijn straks de financieel adviseurs, wetenschappers, bouw­ vakkers, ondernemers en verpleegkundigen die onze economie draaiende houden en voor ons zullen zorgen. Wij vinden het daarom belangrijk om onze jonge talenten in Almere zo goed mogelijk te helpen zich voor te bereiden op deze toekomst. Want dromen najagen of überhaupt bedenken wat je graag zou willen bereiken, is niet zo simpel. Het helpen van studenten en starters op de arbeidsmarkt­ is­ voor­ ons­ altijd­ de­ belangrijkste­ motivatie­geweest­om­met­Recruit­a­Student­te­starten.­ 3 jaar later is dit nog steeds de grootste drijfveer van ons team. We willen graag meer zijn dan alleen een uitzendbureau dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Natuurlijk is dat nog steeds de kern van onze business, maar alleen goede matches maken is voor ons niet voldoende. Bij Recruit a Student willen we onze jonge talenten iets meegeven voor de toekomst. Hopelijk denken ze later nog eens aan ons terug; ‘Die mensen van Recruit a Student waren zo gek nog niet!’ In­ Almere­ zijn­ er­ verschillende­ sociale­ initiatieven­ waar je als ondernemer aan kunt deelnemen. De afgelopen weken hebben wij ervoor gekozen om in te gaan­op­de­uitnodigingen­van­het­MBO­college­Poort­ en het Windesheim. Voor beide onderwijsinstellingen hebben we gastcolleges mogen geven over solliciteren, het maken van een goed CV en het schrijven van een sterke­motivatiebrief.­Ons­hele­team­werkt­hier­aan­ mee.­Iedere­intercedent­heeft­namelijk­andere­tips­en­ tricks­ voor­ jonge­ sollicitanten.­ Daarnaast­ heeft­ een­ groep jonge ondernemers ons het hemd van het lijf gevraagd over het starten van een eigen bedrijf. Alle vooroordelen over het ondernemerschap, dromen en mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. In mei staat er nog een tof project op de planning; Almere­ on­ Stage!­ Op­ deze­ dag­ krijgen­ middelbare­ scholieren de kans om met zoveel mogelijk beroepen in­ contact­ te­ komen.­ Op­ deze­ manier­ kunnen­ ze­ op een laagdrempelige manier kennis maken met functies­die­voor­hen­later­interessant­kunnen­zijn.­Na­ deze dag krijgen ze de mogelijkheid een dagje mee te lopen bij het bedrijf waar ze het beste gevoel bij hebben.­Een­super­toffe­manier­om­jonge­talenten­te­ inspireren ook voor jouw vak te kiezen! Door het gesprek met scholieren en onze uitzend­ krachten aan te gaan, leren we wat hun wensen, valkuilen en talenten te zijn. Hierdoor kennen we onze doelgroep steeds beter en weten we wat ervoor nodig­ is­ om­ ze­ te­ motiveren­ en­ helpen.­ Indirect­ is­ dit­ van­ grote­ invloed­ op­ onze­ kernactiviteit,­ namelijk­ het­ verbinden van opdrachtgevers en uitzendkrachten. Hoe beter je iemand kent, hoe makkelijker het is om de juiste medewerker te vinden voor een openstaande vacature.­ Op­ deze­ manier­ helpen­ we­ dan­ niet­ alleen­ onze studenten, maar ook onze opdrachtgevers. Door studenten al vroeg voor te bereiden op de arbeidsmarkt openen we deuren voor hen, maar dus ook voor onszelf.

Remco Breet, eigenaar Recruit a Student Almere

SOLLICITEREN KAN JE LEREN! Wiskunde, Geschiedenis en Nederlands. Of je geboren bent in 1975 of in 2003; Iedere scholier heeft deze vakken gevolgd op de middelbare school. Solliciteren staat helaas niet in dit rijtje. Best gek eigenlijk, want solliciteren is helemaal niet zo eenvoudig. Zeker wanneer je jong bent, kan het een hele uitdaging zijn om je goed voor te bereiden op een gesprek. Bij Recruit a Student kunnen we hier ons goed in ver­ plaatsen. Alléén voor Nederlands en Engels heb ik op de middelbare school voor een cijfer een formele solli­ citatie­brief­moeten­schrijven­en­op­de­universiteit­heb­ ik een keer een LinkedIn training kunnen volgen. Hier hield het wel een beetje mee op en moest ik het verder zelf maar uitvogelen.

Samenwerking

Met een standaard formele brief en CV val je tegenwoordig nauwelijks meer op tussen de stapels kandidaten die op een­vacature­solliciteren.­Docenten­van­de­marketing­en­ communicatie­ opleiding­ op­ het­ MBO­ college­ Poort­ en­ van de AD Management opleiding aan het Windesheim weten­dit­maar­al­te­goed.­Het­is­ontzettend­jammer­dat­ jonge talenten interessante stages of banen aan hun neus voorbij zien gaan, omdat ze niet goed weten hoe ze zich moeten ‘verkopen’ op papier of gedurende een gesprek. Vanaf dit studiejaar wordt er daarom veel meer aandacht­gegeven­aan­solliciteren.­Het­MBO­college­en­ Windesheim wilden hiervoor heel graag een hechtere samenwerking aangaan met Almeerse bedrijven. Professionals­ uit­ de­ HR­ branche­ kunnen­ namelijk­ het­ beste­ vertellen­ waar­ ze­ tijdens­ de­ selectieprocedure­ of­ tijdens­ een­ gesprek­ op­ letten.­ Ook­ wij­ mochten­ studenten­ waardevolle­ tips­ meegeven­ die­ ze­ kunnen­

gebruiken bij het solliciteren. Wat kan je doen om jouw CV zo opvallend en interessant mogelijk te maken? Waar moet­je­op­letten­als­je­een­motivatiebrief­schrijft?­Welke­ vragen­kan­je­verwachten­op­een­sollicitatiegesprek?­

Leerzame workshops

Een­ paar­weken­ na­ de­workshops­ op­ het­ MBO­ college­ ontvingen­we­via­ de­ mail­ alle­ CV’s­ en­ motivatiebrieven­ die­de­studenten­tijdens­hun­lessen­Nederlands­hadden­ gemaakt. Echt tof om te zien hoe iedereen volledig op zijn eigen­ manier­ invulling­ heeft­ gegeven­ aan­ de­ informatie­ die­ ze­ tijdens­ de­ gastcolleges­ hebben­ ontvangen.­ Ook­ vanuit het Windesheim ontvingen we enthousiaste reacties.­ De­ meeste­ studenten­ op­ het­ hbo­ hebben­ al­ vaker gesolliciteerd, maar waren zich bijvoorbeeld niet altijd­bewust­wat­de­opmaak­en­inhoud­van­een­CV­zegt­ over jouw persoonlijkheid. Door juist wel bewust bezig te zijn met het maken van een eerste indruk op een nieuwe werkgever, leer je meer over jezelf. Wat vind je belangrijk en hoe kan ik het beste vertellen wie ik ben? Voor ieder bedrijf is dit van onschatbare waarde. Hoe beter en eerlijker iemand zichzelf leert te presenteren, hoe makkelijker het wordt om te bepalen of iemand de geschikte­kandidaat­is­voor­een­functie.­­< Sanne Leeman

Foto: aangeleverd

Foto: Marco ter Beek

SOLLICITATIETRAININGEN MBO EN WINDESHEIM

STUDENTEN EN GEMEENTE IN ACTIE VOOR EEN SCHOON ALMERE De bakfietsen staan klaar en de groene jassen zijn aangetrokken. Het is 20 maart en we staan samen met een groepje enthousiaste studenten en afgevaardigden van de gemeente bij het centrale steunpunt van stadsreiniging de dag door te nemen. Nog één foto en de gemeente en het studenten promoteam zijn klaar voor de landelijke opschoon dag en de afsluiting van de week Almere Schoon! Almere Schoon

Almere­ is­ een­ stad­ met­ grote­ ambities.­ Ook­ op­ het­ gebied van duurzaamheid. Als jonge stad in een groene omgeving kan het ook niet anders dat de stad veel aandacht schenkt aan groen, water en een circulaire economie. Een schone stad is namelijk belangrijk voor het woonplezier en welzijn van alle Almeerders en daar zijn we samen verantwoordelijk voor! Samen met het studenten­ promoteam­ motiveert­ de­ gemeente­ door­ middel­van­interessante­acties­zoveel­mogelijk­inwoners­ om mee te werken aan een schone en groene stad. Het doel is namelijk om Almere 100% zwerfafvalvrij te krijgen.

#Opschoonommetje

Tijdens de landelijke opschoon dag op 20 maart hebben honderden Almeerse vrijwilligers deelgenomen aan een opschoonommetje­ in­ hun­ buurt.­ Op­ een­ kleinschalige­ (en vooral Corona veilige manier) hebben ze samen grote delen van de stad zwerfafval vrij gemaakt. De gemeente is­ ontzettend­ blij­ met­ deze­ Supporters­van­ Schoon­ en­ is daarom met het promoteam op pad geweest om alle­initiatieven­van­buurtbewoners­te­bezoeken­en­de­ Supporters te bedanken voor hun inzet. < Sanne Leeman


[24]

PA R T N E R N I E U W S

[AANGELEVERD]

C O L U M N

ZAKEN

MASCOT ® WORKWEAR

STEUNT ALMERE CITY IN VIERDE PERIODE MASCOT® WORKWEAR is in de vierde en beslissende periode van de Keuken Kampioen Divisie opnieuw shirtsponsor van Almere City FC. De producent van werkkleding voor iedere beroepsgroep in de bouw, industrie, transport, logistiek en weg- en waterbouw herhaalt hiermee het shirtsponsorship van vorig seizoen, toen de competitie voortijdig werd stilgelegd door corona. In maart 2020 werd de eerste en enige wedstrijd in de vierde periode met MASCOT® WORKWEAR op de borst, uit tegen Den Bosch, gewonnen. Na deze wedstrijd werd de competitie stilgelegd vanwege de gevaren van het coronavirus. MASCOT® WORKWEAR stond vrijdag 19 maart opnieuw op de voorkant van het shirt, de tegenstander was toen opnieuw FC Den Bosch. MASCOT® WORKWEAR en Almere City FC zijn al drie seizoenen innig met elkaar verbonden. Commercieel manager Wouter Griekspoor is blij dat de partij opnieuw prominent te zien is op de borst van de betaald voetbalorganisatie: “Almere City FC en

MASCOT® WORKWEAR liggen elkaar erg goed. We zijn blij dat het werkkledingmerk ons opnieuw het vertrouwen geeft en ons terzijde staat in onze uitdagende en intense promotiestrijd.” De stip aan de horizon, de promotie naar de Eredivisie, is nog steeds haalbaar voor Almere City FC. Het team doet nog steeds volop mee om de promotieplaatsen. Danny Bonn, Market Director Benelux van MASCOT® WORKWEAR: “We zijn er trots op om wederom shirtsponsor te mogen zijn van Almere City FC. De ambitie en aanpak van de club past als gegoten bij MASCOT® WORKWEAR en we kijken uit naar de voortzetting van onze goede samenwerking.” <

Ekris BMW & MINI Flevoland

OPNIEUW MOBILITEITSPARTNER CITY

Ekris BMW & MINI Flevoland is ook het komende seizoen mobiliteitspartner van Almere City FC en daarmee hofleverancier van het wagenpark voor selectie, staf en personeel. Ekris stapte in 2018 in als mobiliteitspartner, nadat het al eerder businessclub partner werd. Ook in 2021 en 2022 rijdt een brede selectie BMW en MINI’s weer af en aan van het Yanmar Stadion, terwijl Ekris BMW en MINI geniet van de geneugten van de business club en zichtbaarheid. De overeenkomst is een match made in heaven, als je het aan Almere City FC vraagt. De MINI’s van de dealer mogen oprecht ‘jong, eigenwijs en ambitieus’

worden genoemd. Commercieel manager Wouter Griekspoor: “Wij zijn ontzettend verheugd dit strategische partnership te verlengen. Het feit dat we er heel snel uit waren onderstreept het gegeven dat we met recht van een succesvol partnership mogen spreken. De samenwerking loopt vanaf het eerste moment vlekkeloos en we kijken er naar uit om ook aankomend seizoen weer samen te scoren.” Vestigingsmanager van Ekris Flevoland, Floris Kruijsifix: “Almere City FC voelt voor ons als thuis, we delen nagenoeg dezelfde kernwaarden. De club biedt ons een mooi en meelevend netwerk van bedrijven in Flevoland en we genieten van plezierige contacten van de business club.” <

SEIZOEN VOL TEGENSTELLINGEN • • •

We bevinden ons midden in een bijzonder seizoen, met misschien wel een heel bijzonder einde. Seizoen 2020-2021 is er nu al één dat niet snel vergeten zal worden, hoewel je dat om allerlei redenen misschien liever wel zou willen doen. Het is een seizoen met enorm veel tegenstellingen. Zo is het overgrote deel van de businessclubleden gezond gebleven, maar hebben we ook een paar heftige ziektegevallen meegemaakt waar we allemaal enorm van geschrokken zijn. Hetzelfde geldt voor de bedrijven uit de businessclub. Veel ondernemers hebben het enorm zwaar, maar er zijn ook een paar leden voor wie de coronacrisis positief uitpakt. En op sportief gebied hebben we nog nooit zoveel punten bij elkaar gespeeld, maar daar staat dan weer tegenover dat het in het Yanmar Stadion nog nooit zo stil is geweest. Kortom; een bijzonder tegenstrijdig seizoen dat nog redelijk goed begon met (beperkt) publiek op de tribunes bij alle wedstrijden in de voorbereidingscampagne en de competitiewedstrijden tegen MVV, Helmond Sport en Top Oss. Een veelbelovende start, maar daarna werd het stil. Heel stil. Althans, in het stadion. Mooi was nog wel dat dankzij een intensieve lobby de Fieldlab-wedstrijd tegen Cambuur mogelijk werd gemaakt en dat we met initiatieven zoals de Fitste Club van Nederland elkaar toch wisten te vinden. Wat rest is het slot van het seizoen, waarvan we inmiddels weten dat in de laatste speelronden van de competitie (en eventueel de play-offs) beperkt publiek aanwezig mag zijn. Hoe dan ook; de doorkijk naar volgend seizoen biedt in ieder geval perspectief. Wat daarbij vast staat is dat we ‘business & pleasure’ op alle mogelijke manieren met elkaar gaan inhalen. De basis wordt daarbij natuurlijk gevormd door het gezellig borrelen en dineren in de SHARP Business Lounge en het bekijken van de thuiswedstrijden vanaf jullie eigen stoel op het Business Terras. Misschien zelfs in de Eredivisie, maar anders als titelkandidaat in de Keuken Kampioen Divisie. In de afgelopen maanden hebben wij weer ongelofelijk veel steun mogen ontvangen van jullie. Het overgrote deel van de businessclubleden heeft de overeenkomst alweer verlengd (vaak voor meerdere seizoenen) en daarnaast hebben we alleen al in het eerste kwartaal van 2021 twintig nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Bijzonder, temeer omdat er op dat moment nog nauwelijks zicht was op perspectief. Extra fijn dus dat we elkaar mogelijk nog gaan treffen tijdens de spannende eindfase van het seizoen. Daarnaast zullen we zo snel mogelijk een fysieke businessclubbijeenkomst plannen om jullie bij te praten over de impact van een coronajaar op onze club én om de plannen voor het komende seizoen en daarna toe te lichten. Namens het gehele team (binnen en buiten de lijnen) kan ik zeggen dat we ernaar uitkijken om elkaar weer te zien en samen te genieten van de club die ons bindt.

John Bes

Algemeen directeur Almere City FC


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[25]

HOE IS BERT GIJSBERTS HET NU MET…?

Hij heeft een bekende naam én is een bekend gezicht in Almere, maar ook ver daarbuiten. Jarenlang was Bert Gijsberts actief in zijn eigen onderneming, maar ook in verschillende politieke en bestuurlijke functies. Totdat in 2014 een ziekte zijn werk en privéleven dwarsboomde. Voor Almere Zaken reden om het gesprek aan te gaan met Bert Gijsberts en hem te vragen hoe het nu met hem gaat en waar hij zich momenteel mee bezighoudt.

“Het gaat boven verwachting goed met me,” vertelt een opgewekte Bert Gijsberts. “Mijn gezondheid is momenteel stabiel en ik ben weer lekker in de benen, letterlijk en figuurlijk.” Gijsberts is in Almere met name bekend door het groenbedrijf Boogaart, waar hij in 1986 directeur en mede-eigenaar van werd. Dit deed hij 30 jaar, tot in december 2016 Boogaart Almere Infragroep werd overgenomen door De Eijk Groep. Maar Gijsberts deed meer. Zo was hij secretaris van de VVD Almere van 1998-2003 en in de jaren 2012 tot en met 2015 gedupeerde voor de provincie Flevoland. Hier was Gijsberts onder meer verantwoordelijk was voor de beleidsterreinen Almere 2.0, windenergie, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en faunabeheer.

Ziekte

Een drukbezette en betrokken Almeeerder, die zich met hart en ziel inzette voor Almere en haar bewoners. Maar een ziekte gooide roet in het eten. Gijsberts vertelt: “Het begon in 2014 met vermoeidheid. Maar dat vond ik eerst niet gek. Het was hard werken als gedeputeerde, lange weken waarin ik 80 tot 90 uur werkte. Je leeft van afspraak naar afspraak. Maar ook fantastisch om te doen, omdat je echt iets kunt bereiken vanaf die bestuurlijke rol. Je kan dingen waarmaken. Maar de vermoeidheid werd erger, ik ging ook steeds slechter lopen. In 2015 werd ik niet herkozen als gedeputeerde en ging het met mijn gezondheid steeds slechter. Als ik ergens een afspraak had en uit de auto naar binnen liep, moest ik na die paar stappen bij de balie binnen al even leunen om weer op krachten te komen. Dan nam ik de lift, want traplopen lukte ook niet meer. Mijn vrouw stuurde me toen naar de dokter.”

Laatste poging

De artsen sloegen direct alarm op de klachten van Gijsberts. Er werden verschillende diagnoses onderzocht,

van een burn-out tot reuma. “Ik kreeg prednison in de hoop me snel weer op de been te krijgen, maar ik werd alleen maar zieker. Daarop hebben ze me doorverwezen naar een artsenteam in het AMC in Amsterdam. Ik had toen zelfs geen gevoel meer in mijn onderbenen en kon niet meer uit bed komen zonder een rolstoel. Inmiddels was het oudjaarsdag 2015 en kreeg ik te horen van de artsen dat ze het niet meer wisten. Er was geen diagnose te vinden, ze zaten met hun handen in het haar. Als laatste poging werd chemotherapie geopperd. Ten einde raad besloot ik dit te proberen. Dat was heftig. Ik heb bijna een jaar thuiszorg gehad, twee keer per dag, voedsel tot me nemen lukte niet meer. Ik was toen de moed echt kwijt, het ging zo slecht en wist niet hoe ik verder moest. Maar langzaamaan krabbelde ik weer op.”

“Mijn evenwicht is letterlijk en figuurlijk weer terug” Omdenken

Gijsberts ontving van zijn vrouw en vier zonen veel steun in deze periode. “Ik heb geluk dat ze, naast heel liefdevol, ook vrij zakelijk en hard kunnen zijn. Ze wezen me erop dat ik moest gaan kijken naar wat ik nog wel kon en leerden me positiever te gaan kijken naar het leven. Dat is voor mij echt een omdenk-proces geworden. Zo dacht ik niet langer: wat voor ziekte heb ik? Maar draaide ik het om naar: ik weet welke ziektes ik zeker níét heb. Er zijn zoveel onderzoeken geweest, alles is uitgesloten, wie kan dat nou zeggen? Deze verandering heeft me ontzettend geholpen. Ik wilde weer mensen zien en begon ook weer wat actiever te worden. In 2016 kon ik terecht bij De Trappenberg, het revalidatiecentrum. Daar heb ik opnieuw leren lopen. Je wordt dan met de

rolstoel in het zwembad gehesen en vanuit het water leer je opnieuw lopen. Ik was zo blij dat ik weer wat kon, want eigenlijk leef ik in reservetijd.”

Evenwicht

Omdat het beter ging met de gezondheid van Gijsberts, besloot hij zich weer te wijden aan nieuwe taken. Van 2016 tot 2019 werd hij programmamanager bedrijfsleven voor Floriade. “Omdat ik zo lang ondernemer ben geweest en ook bestuurlijke ervaring had, was dit koren op mijn molen. Maar uiteindelijk werd het toch te zwaar, de drukte en de deadlines zorgden ervoor dat ik mijn evenwicht letterlijk en figuurlijk kwijtraakte en ik besloot daarom alleen nog een aantal adviserende functies uit te oefenen. Hierbij kan ik mijn eigen agenda bepalen en dat soort voor de balans die nodig is. Sinds 2019 ben ik ook helemaal medicijnvrij. Dat is geweldig, zeker nadat ik zes maanden lang de chemo-tabletten heb gehad. Dat ik niks meer gebruik qua medicijnen, is een enorme overwinning voor me. “

Vakgebied

“Ik heb nu echt een goede balans tussen rust en binding houden met mijn vakgebied. Ik heb nog een aantal adviesfuncties op nationaal niveau. Zo ben ik gespreksleider bij Bodemsanering Nederland en neem ik deel aan de Klankboordgroep Bodemambassadeurs. Hier kan ik mijn expertise en betrokkenheid blijven inzetten, zonder mee te moeten gaan in de mallemolen van overvolle agenda’s. Ik probeer dat ook door te geven aan mijn vier zonen. Toen ik in 2016 mijn bedrijf verkocht, hebben we ook gesproken over een overname, maar een eigen bedrijf is ook veel werk en geeft onzekerheid. Eén van mijn zoons werkt nog in het bedrijf, en de anderen zitten wel in het vakgebied, maar wilden het niet overnemen. Zelf kom ik uit een boerenbedrijf, we hebben altijd geleerd dat samenwerken met familieleden geen garantie is voor succes. Ik denk dat ze hierin de juiste beslissing hebben genomen, dat geeft mij ook rust.” <

Foto:Mona Alikhah

BERT GIJSBERTS (FOTO: MONA ALIKHAH – GEPUBLICEERD IN LIFESTYLE ALMERE LENTE-EDITIE 2016).


[26]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

KANSEN VOOR ALMERE

DUURZAME DIGITALE VERSNELLING VOOR DE REGIO ALMERE Almere staat in Nederland al enkele jaren aan de top qua economische groei. De techsector kan een centrale rol spelen in het verder versnellen van de digitale ambities van de gemeente. Het fundament is er, met een uitstekende infrastructuur, ligging in de buurt van Amsterdam, de randstad en Schiphol, zeer goede digitale verbindingen en veel partijen met de nodige expertise, faciliteiten en diensten.

ALEXANDRA SCHLESS, DE CEO VAN DATACENTER NORTHC ALMERE.

beeld dat nog heerst van Almere als woongemeente, naar een echte businesshub. Het ICT & Tech cluster Almere is opgezet om een ecosysteem te creëren van ICT-bedrijven, onderwijsinstellingen, start-ups, zzp’ers en andere regionale stakeholders. Met dit ecosysteem kan Almere zich duidelijk op de kaart zetten en meer bedrijven trekken. Daarvoor is het belangrijk dat er meer samenwerking en kennisuitwisseling komt tussen deze partijen.”

DANNY FRIETMAN, KWARTIERMAKER GEMEENTE ALMERE.

Een unieke kans daarvoor biedt de Floriade Expo 2022, waarvoor de voorbereidingen momenteel in volle gang zijn. “De Floriade is dé gelegenheid voor Almere om zich zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten. Naast, naar verwachting, tussen 1.5 en 2 miljoen bezoekers zullen ook zo’n 200 tot 250 handelsmissies uit allerlei sectoren en landen de Floriade bezoeken. Die moeten een goed beeld krijgen van de kansen en mogelijkheden die Almere biedt op het gebied van duurzame innovatie en technologie”, vervolgt Frietman.

Foto’s: aangeleverd

Danny Frietman is sinds 2019 ingehuurd als ‘kwartiermaker’ voor het ICT & Tech cluster Almere. Frietman heeft veel ervaring met het opzetten en stimuleren van nieuwe digitale initiatieven, het op- en uitbouwen van communities en ecosystemen, waarbij hij zich vooral inzet voor het uitwisselen van kennis tussen publieke en private organisaties. “Almere heeft veel te bieden aan bedrijven in de ICT en techsector. De gemeente wil het ondernemerschap op dit gebied stimuleren”, zegt Frietman. “De uitdaging zit ’m in het omvormen van het

Floriade Expo 2022

Een van de bedrijven die een centrale rol speelt in de digitale groei van Nederland en die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities van Almere, is NorthC Datacenters. NorthC is het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland, met 10 datacenters door het hele land, waaronder Almere. Alexandra Schless is de CEO van NorthC. Zij sluit zich bij Frietman aan. “Amsterdam is uitgegroeid tot het belangrijkste economische centrum van ons land. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat Amsterdam een knooppunt is van netwerkconnectiviteit, met als belangrijke speler de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). De afgelopen 20 jaar hebben zich veel

nationale en internationale IT-bedrijven en datacenters gevestigd in Amsterdam. Op dit moment heeft men voor de komende jaren een stringenter vestigingsbeleid voor datacenters afgekondigd. Dat biedt kansen voor Almere. Ik zie duidelijk potentieel voor Almere om op duurzame wijze een tweede connectiviteitshub te worden in de metropoolregio Amsterdam, wat meer bedrijven zal aantrekken. Een datacenter in de buurt – als spil van de digitale transformatie en fundament van onze digitale economie – is daarbij een belangrijk voordeel voor bedrijven, om duurzaam te innoveren”.

Afstemming met de gemeente

Om Almere tot een echte hub van economische activiteit te maken, is een goede coördinatie met en steun door het gemeentebestuur een absolute voorwaarde. Frietman: “Bedrijven kunnen dat niet alleen. Ze moeten kunnen rekenen op de gemeente, met plannen, investeringen, vergunningen, etc. Daarbij is een goede afstemming essentieel, om ervoor te zorgen dat ideeën en plannen realistisch en uitvoerbaar zijn.” Een dergelijk initiatief kost natuurlijk tijd, maar volgens Schless is de Tech & ICT cluster Almere een uitstekende aanzet om snel concrete stappen in te zetten. “Om Almere als een duurzame tech hub op de kaart te zetten, moet je kijken welke partijen er al zijn en hoe je die zo goed mogelijk bij elkaar brengt om met gezamenlijke projecten naar buiten te treden. Cloud- en hostingpartijen, datacenters, ICT-partners, dienstverleners, etc. Met zo’n compleet ecosysteem kan Almere uitstekend laten zien dat het bijzondere en aantrekkelijke locatie is voor zowel Nederlandse als internationale bedrijven”, besluit Schless. <


C O L U M N

PARTNER NIEUWS [AANGELEVERD]

[27]

ZAKEN DOEN

IN HET GROEN BIJ FLORIADE

GENIETEN VAN GROEN OP

Geef congressen, vergaderingen en bedrijfsbijeenkomsten iets bijzonders door ze te organiseren op Floriade Expo 2022. Floriade biedt gevarieerde inspirerende locaties aan waar jij je relaties kunt ontmoeten. Je kunt nu al zalen huren in het Preview Centre en binnenkort komt daar het Food Forum bij. In aanloop naar de Expo volgen meer locaties, waaronder een Business Lounge voor partners van Floriade.

Bijeenkomsten bij Floriade kunnen uitstekend worden gecombineerd met een bezoek aan het Floriade-park. Tijdens vrije momenten in het congresprogramma kun je samen met je relaties de Expo verkennen. Het is mogelijk om een rondleiding of een presentatie door een Floriade-expert voor je klanten te boeken en ook uitgebreide catering behoort tot de mogelijkheden. <

FLORIADE EXPO 2022

Op dit moment is er nog wat fantasie voor nodig om het voor je te zien als je rondkijkt op het terrein in opbouw, maar het duurt niet lang meer voordat de Expo de plek is om elkaar te ontmoeten en de verbinding met elkaar aan te gaan. In 2022 bruist het daar van de energie en de mensen die op de Expo samenkomen. Als ondernemer kun je elkaar echter ook al in 2021 ontmoeten in aanloop naar de Expo. Zo wordt in mei al het Food Forum geopend waar ondernemers, studenten, young professionals en onderzoekers elkaar kunnen bijpraten over innovaties in de voedselindustrie. Op de bovenverdieping komt een ontmoetingsplek voor ondernemers om relaties te ontvangen of zakelijke bijeenkomsten te houden. In de loop van het jaar verrijzen er meer locaties op het Floriade-terrein voor zakelijke gelegenheden, van locaties voor kleine groepen tot congresruimten voor grote groepen. Al deze locaties komen pas echt tot leven wanneer ze gebruikt worden door inspirerende ondernemers en hun relaties. Floriade Expo 2022 biedt ondernemers uit Almere en omstreken unieke kansen om hun business te laten groeien. Om klanten en relaties uit te nodigen op een unieke plek in Almere waar de wereld bij elkaar komt. Om kennis met elkaar en met nationale en internationale vakgenoten te delen over oplossingen die themagericht worden aangeboden. Om zakelijke bijeenkomsten en congressen bij te wonen en om zakelijke arrangementen te organiseren. Kortom, Floriade Expo 2022 en ondernemers kunnen elkaar versterken in het realiseren van gezamenlijke ambities. En dat kan allemaal tijdens de Expo van 14 april t/m 9 oktober 2022 in Almere. We ontmoeten jou en je klanten en relaties heel graag.

Sven Stimac

Directeur Floriade Expo 2022

Beeld: aangeleverd

Over minder dan een jaar is het zover. Dan opent Floriade Expo 2022 haar poorten en verandert het terrein in een plek waar we bezoekers, bedrijven en landen samenbrengen om elkaar te ontmoeten, samen te werken en van elkaar te leren. Op het Floriade-terrein gaan de bouwwerkzaamheden in volle vaart door en zo komt de Expo iedere week meer tot leven. Het aftellen tot 14 april 2022 kan beginnen.

WAT KAN FLORIADE JE BIEDEN? • • • •

Inspirerende zakelijke locaties – voor events van 15 tot 700 personen Horeca arrangementen Vergaderarrangementen Business Lounge speciaal voor partners van Floriade

Maak gebruik van deze mogelijkheden op Floriade Expo 2022 en kies voor zaken doen in het groen. Contact: sales@floriade.com

KANSEN VOOR ONDERNEMERS Om je ambities als lokale ondernemer te realiseren, kun je als Supporter van Floriade nog meer uit de zakelijke mogelijkheden halen die Floriade biedt. Nodig bijvoorbeeld (potentiele) relaties uit en laat jouw business zien en floreren. Maak daarvoor gebruik van de korting op toegangskaarten voor relaties en klanten. Neem introducees mee naar de Business Lounge die speciaal voor partners van Floriade toegankelijk is en ontmoet de andere ambassadeurs van de Floriade Business Club op georganiseerde bijeenkomsten. Wij faciliteren jou als Supporter zodat je kansen kunt creëren om je business te laten groeien. Zie jij kansen voor jouw onderneming? Kijk voor meer informatie op www.floriadebusinessclub.nl of mail naar info@floriadebusinessclub.com

SAMEN BOUWEN AAN FLORIADE Floriade werkt samen met verschillende ondernemers uit Almere om de wereldtuinbouwtentoonstelling tot een succes te maken, maar ook om lokale ondernemers met elkaar in contact te brengen en zo nieuwe kansen te creëren. Enkele van die ondernemers delen hun ervaringen om je te laten zien wat Floriade je kan brengen. Ruud Winkel, reclamebureau Puur!fct “Ik ben als ondernemer trots op Almere en ik deel graag mooie verhalen over de stad. Floriade geeft Almere veel goeds en dat verhaal laat ik dan ook graag zien via mijn reclamebureau. Samen met andere ondernemers uit Almere werken we op deze manier aan een positiever imago van Almere, want buitenstaanders hebben vaak een onterecht slecht beeld van de stad.” Antoinette Chin A Loi de Hoog, vertaalbureau Courtesie International Business Affairs “De internationale expo Floriade creëert business opportunities voor lokale bedrijven en als die kansen

goed worden benut, heeft dat een positief effect op de economische ontwikkeling van Almere en Flevoland. Ik draag graag bij aan het internationale succes door een goede vertaalpartner te zijn.” Mark Venema, reclamebureau Watch4Media “Ik kan het Almeerse bedrijven zeker aanraden om op zoek te gaan naar mogelijkheden om hun business via Floriade te laten groeien. Lokale ondernemers zijn allemaal bouwstenen die samen het succes van Floriade vormen en het voelt goed om op die manier samen te bouwen aan Floriade.” <


ONDERNEMERSPLEIN ALMERE

ONDER– NEMERS PLEIN ALMERE

Groeiplek voor ondernemers in het hart van de stad Agenda 21 april Workshop Administratie, belastingen, verzekeringen en pensioen 23 april Webinar Faillissement voorkomen tijdens de corona crisis 28 april Workshop SEO, Google Ads en Google Analystics 6 mei Workshop Waardepropositie 12 mei Workshop Het maken van een contentplanniag 19 mei Workshop Marktonderzoek 25 mei Workshop Het zakelijk gebruik van LinkedIn 2 juni Workshop Verdienmodel 9 juni Workshop Het zakelijk gebruik van Instagram 16 juni Workshop Online Marketing 17 juni Webinar Ondernemer en kostwinner, hoe doe je dat? 23 juni Workshop Professionele videopromotie maken 30 juni Workshop Sales & Klantenbinding

28 april webinar programma toekomstgericht ondernemen

Programma Ondernemersschool voor starters

Met vertrouwen de toekomst tegemoet? Misschien is het nu nog lastig te geloven. Maar met de juiste draai aan je businessmodel kan je best wel eens sterker uit de strijd komen. Voor startende ondernemers of bestaande ondernemers die willen gaan hervormen of vernieuwen is het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’ van Qredits de uitkomst. Je wordt getriggerd om jezelf en je bedrijf tegen het licht te houden en je bedrijf vanuit daar weer te laten groeien. Met als uiteindelijke doel; een duurzaam business model voor je bedrijf. Meer informatie over het programma wordt gegeven tijdens de webinar op woensdag 28 april. Meer informatie op ondernemerspleinalmere. nl/toekomstgerichtondernemen

De Ondernemersschool van Qredits heeft één doel: jou zo goed mogelijk voorbereiden op het ondernemerschap. De Ondernemersschool bestaat uit tien lesavonden. De focus ligt op het schrijven van jouw ondernemingsplan en het vergroten van je ondernemersvaardigheden. Iedere lesavond komt er een thema aan bod. Het programma wordt met een gereduceerd tarief door het Ondernemersplein aangeboden. Meer informatie op ondernemerspleinalmere.nl/ ondernemersschool

Meer informatie en aanmelden voor de workshops kan op: ondernemerspleinalmere.nl/agenda


[AANGELEVERD]

PARTNER NIEUWS

[29]

Bedrijventerrein Hogekant

Bedrijventerrein Hogekant is een middelgroot modern en gemengd bedrijventerrein dat uitermate geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven richten zich met name op de lokale en regionale markt. Het terrein wordt collectief beveiligd door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere.

Bedrijventerrein De Striptekenaar

Samen vormen De Striptekenaar en De Stripmaker één binnenstedelijk bedrijventerrein in Almere Buiten.

Foto’s: aangeleverd

Naast bedrijven in de dienstverlening, bevindt zich op dit bedrijventerrein een kantorenverzamelgebouw voor sociaal­maatschappelijke voorzieningen en zelfstandige kantoren tot 800 m². Vanaf de A6 is het 2 minuten rijden naar het bedrijventerrein. De striptekenaar heeft nog diverse bedrijfskavels beschikbaar.

Bedrijventerrein het Atelier

BEDRIJVENTERREIN HOGEKANT.

VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN IN ALMERE

Doorgroeien in Almere

Ben je op zoek naar een nieuwe locatie omdat de huidige bedrijfslocatie niet langer aan de eisen voldoet? Dan heeft Almere veel vestigingsmogelijkheden te bieden Zoek je kantoorruimte dan is bijvoorbeeld het Stations­ kwartier in het centrum van Almere een gebied met veel potentie. Dit gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld en krijgt onder meer een nieuw station. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het Stations­ kwartier kun je kijken op: www.centrum.almere.nl/stationskwartier Daarnaast heeft Almere een gunstig vestigingsbeleid en biedt met zo’n 30 bedrijventerreinen veel vestigings­ mogelijkheden. Dankzij de betaalbare grondprijzen is een bedrijfskavel in Almere een zeer aantrekkelijk alternatief mocht je overwegen om een eigen bedrijfspand te bouwen. Zo zijn er verschillende bedrijventerreinen verdeeld over de stad die nog bedrijfskavels beschikbaar hebben. In Almere Poort hebben de bedrijventerreinen Lage­ kant en Hogekant nog aantrekkelijke bedrijfskavels beschikbaar. Maar ook in de andere stadsdelen zijn nog diverse bedrijfskavels beschikbaar.

Meer informatie?

De website onderneeminalmere.nl/vestigen geeft een compleet overzicht van de Almeerse bedrijventerreinen en het actuele aanbod van beschikbare bedrijfskavels.

Bedrijvenpark Lagekant

Lagekant ligt direct aan de A6 en op 6 minuten rijden van de A1. Dat maakt het een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven die opereren in een groot deel van het Gooi en de regio Amsterdam.

BEDRIJVENTERREIN LAGEKANT.

Op Het Atelier zijn vooral bedrijven uit het midden­ en kleinbedrijf gevestigd, waarvan ongeveer 25% van de gevestigde bedrijven werkzaam is in de gezondheidszorg. Op dit bedrijventerrein zijn allerlei vormen van dienst­ verlening en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Het terrein is erg divers van samenstelling, onder meer sport­ en installatiebedrijven en groot­ handels zijn hier gevestigd. Het Atelier is met de auto in twee minuten vanaf de A6 bereikbaar. Met het openbaar vervoer is station Almere Centrum binnen 20 minuten te bereiken. <


ULTIMUM.NL

Continue IT! Ook in deze tijden moet u met uw organisatie zorgen voor continuïteit, Ultimum helpt daarbij! IT is goed te vergelijken met een voetbalteam. Wij als sponsor van Almere City FC weten dat als geen ander. Als de verdediging van het team of de keeper niet goed staat, vliegen de goals je om de oren. En wanneer het middenveld geen controle heeft of de aanvallers niet aanvallen, kom je niet vooruit. Daarom is het altijd zoeken naar de juiste balans. Ultimum zorgt voor deze balans in uw IT met Outsourcing & Beheer. We zorgen dat de basis goed op orde is, alles beveiligd is met een alerte verdediging en laten uw infrastructuur optimaal draaien zodat de blik op vooruit kan! Zo regelen we ook dat uw medewerkers op afstand veilig en efficiënt kunnen werken, zodat uw business gewoon door kan gaan. Op deze manier levert Ultimum continuïteit voor uw organisatie in coronatijd! Zo supporten wij ook u!

Ultimum.nl

• Cybersecurity • Outsourcing en beheer

Ultimum_Adv.A4-ContinueIT.indd 1

• Business solutions • Detachering

03-04-21 12:25


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[31]

BAANGERICHT-DEELNEMER ULTIMUM:

‘IEDEREEN VERDIENT EEN KANS OM TE WERKEN’ Eigenaar Rodrigo Soto Escamilla van Ultimum B.V is ervan overtuigd: ieder mens verdient een kans op werk. En ook ieder mens verdient een tweede kans, en soms zelfs een derde kans. Ultimum is één van de bedrijven die deelnemen aan het project Baangericht van de gemeente, waarbij (langdurig) werklozen via een traject weer bij een bedrijf aan de slag kunnen. “Een regelrecht succes, zo kunnen we het echt noemen”, vertelt Rodrigo Soto Escamilla. “Ik kan zeggen dat ons bedrijf door Baangericht goed personeel erbij heeft gekregen, en dat is voor een onderneming op het gebied van ICT, waar altijd meer vraag dan aanbod is naar werknemers, goed nieuws.”

Samenwerking

Baangericht is een samenwerking van gemeente Almere, UWV en uitzendorganisatie Randstad om werkzoekenden in Almere meer kansen te bieden. Het Almeerse bedrijf Ultimum heeft zich aangesloten bij dit convenant. Baangericht draagt potentiële kandidaten aan bij de ict-dienstverlener, die vervolgens zes maanden

lang de werknemer traint, schoolt en, indien de match geslaagd is, na dit half jaar een contract aanbiedt.

Drie winnaars

“Hoewel Baangericht nog niet heel lang bestaat, is het zaadje hiervan al in 2003 gepland. We zochten mensen en tegelijk was er een database zowel bij de gemeente als bij het UWV van mensen die geschikt waren,” vertelt Rodrigo Soto Escamilla. De ondernemer probeerde cv’s van mogelijk geschikte kandidaten op te vragen, maar liep aan tegen de privacy-wetgeving. “Een proefplaatsing van twee maanden was wel mogelijk, maar dat was voor ons niet werkbaar. Het duurt langer om iemand goed te leren kennen en om diegene goed op te leiden. Dankzij de inzet van wethouder Froukje de Jonge is uiteindelijk Baangericht tot stand gekomen, een oplossing die drie winnaars kent: de instanties, de ondernemers die personeel zoeken en de mensen die weer aan het werk kunnen.”

Nieuw personeel

Inmiddels heeft de ICT-ondernemer al ruim 25 mensen weer aan een baan geholpen, waarvan vier via Baangericht. “Natuurlijk is het soms niet eenvoudig, maar dat is het ook niet met personeel dat via andere wegen wordt geworven. Hoewel de eerste zes maanden iemand nog niet bij ons in dienst is, investeren we wel qua tijd

“We lossen personeelstekort op en doen iets goeds voor de maatschappij” en opleiding in de mensen. Iemand krijgt bijvoorbeeld een auto van de zaak, een laptop en een vast contract met pensioenregeling. Daar vragen we ook voor terug dat iemand zijn werk serieus neemt en gemotiveerd is. Meestal gaat dat gelukkig prima, en krijgen we vaak te horen dat iemand ontzettend blij is met deze kans. Dat zorgt voor een extra drive, en daar zijn we als bedrijf ontzettend blij mee. Want we lossen hiermee twee zaken in één klap op: ons personeelstekort wordt aangevuld en we doen iets goeds voor de maatschappij.”

Meer informatie

Foto’s: Fred Rotgans

Andere bedrijven die deelnemen aan Baangericht zijn onder andere Alfen, ISS Facility Services, Vivium Zorggroep en Walibi Holland. < Bedrijven die meer informatie willen, kunnen kijken op www.baangericht.almere.nl. Voor meer informatie over Ultimum: www.ultimum.nl


[32]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

FLEVOLANDSE INDUSTRIE EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING NIET OF NAUWELIJKS GERAAKT DOOR CORONACRISIS

Uit onderzoek door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland blijkt dat ongeveer een kwart van de bedrijven in de industrie en geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Bijna drie op de tien is een beetje geraakt, maar evenveel bedrijven hebben het afgelopen jaar zelfs meer omzet gemaakt. Eén op de vijf bedrijven wordt zwaar tot zeer zwaar geraakt. Toeristische bedrijven, de horecaen retailsector en zzp’ers zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Vorig voorjaar heeft Horizon Flevoland dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Daaruit bleek dat de helft van de ondernemers inschatte dat ze zwaar tot zeer zwaar geraakt zouden worden door de gevolgen van de coronacrisis. Een jaar later blijkt dit één op de vijf te zijn. Het landelijke beeld lijkt zich ook in Flevoland af te tekenen: afgezien van een eerste schok in het tweede kwartaal van vorig jaar is de industrie en de zakelijke dienstverlening redelijk snel weer terug op het oude niveau. Een derde van de bedrijven draait zelfs meer omzet dan vóór de coronacrisis, waaronder veel logistieke- en de ICT-bedrijven.

Foto’s: Ton Sampiemon

zakelijke dienstverlening niet wordt

Vertrouwen

Voor sommige sectoren is het beeld daarentegen nog steeds inktzwart: door de lockdown staan de toeristische, horeca,- en retailsector nagenoeg stil, en het consumentenvertrouwen is nog steeds zeer laag. Producenten en zakelijke dienstverleners zijn aanmerkelijk positiever gestemd. Afgelopen maand was landelijk het producentenvertrouwen zelfs weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Landelijk gemiddelde

De industrie en zakelijke dienstverlening in Flevoland loopt in de pas met het beeld dat landelijk en Europees naar voren komt. Een recent onderzoek van VNO-NCW Midden schetst een positiever beeld bij ondernemers. Meer ondernemers kijken weer voorzichtig vooruit. Het percentage ondernemingen dat een vergelijkbare of een hogere omzet weet te realiseren groeit ten opzichte van een jaar eerder.

Overheidsregelingen

Drie op de tien Flevolandse bedrijven hebben gebruik gemaakt van een van de overheidsregelingen van rijk of provincie. Het grootste deel van de ondernemers geeft aan dat ze geen aanvraag hebben gedaan omdat er geen aanleiding voor was, of dat ze de aangevraagde steun snel

weer hebben teruggestort. Zeven op de tien bedrijven geven aan dat hiermee hun problemen opgelost waren. Opvallend is dat met name machinebouwers voor de agrarische sector en toeleveranciers voor de bouw aangeven dat ze zich meer zorgen maken over de gevolgen van de stikstofcrisis dan de coronacrisis.

Negen op de tien voorzien geen problemen in het komende jaar Kennis en expertise

Waar vorig jaar rond deze tijd ondernemers vooral behoefte hadden aan overbruggingskrediet, is dat nu nauwelijks meer aan de orde. De behoefte aan kennis over de overheidsregelingen scoort nog altijd hoog. Net als de behoefte aan kennis en expertise van derden, die veel ondernemers (willen) inschakelen om te onderzoeken hoe ze hun bedrijf kunnen klaarstomen voor na de coronacrisis. Eén op de tien bedrijven denkt het niet langer dan nog zes maanden vol te houden, maar negen op de tien voorzien geen problemen in het komende jaar.

Crisis als kans

Veel ondernemers geven aan dat de coronacrisis ook een kans biedt: “Als je het positief bekijkt, dan heeft de coronacrisis ons gedwongen om creatief te denken en ons samenwerkingen tot stand doen laten komen die we zonder de crisis niet hadden gerealiseerd”, aldus een ondernemer in de audiovisuele branche. Een andere ondernemer, wiens bedrijf al 75 jaar bestaat geeft aan: “In deze tijd is er ook tijd voor innovatie en herstructureringsplannen en dat is een kans”. Weer een andere ondernemer zei: “Na corona ziet de wereld er zeker anders uit. Daar houden we nu al rekening mee en proberen daar op in te spelen”. <


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

E I G E N

Z A K E N

[33]

E I G E N

OUTDOORPARK SEC ALMERE Elke editie vraagt Almere Zaken een Almeerse ondernemer naar zijn of haar persoonlijke drijfveren. Deze keer is dat Joy Both, al achttien jaar de eigenaresse van Outdoorpark Sec Almere aan de Verlaatweg 2 in Almere-Hout en van de tweede locatie Strandbad aan de IJmeerdijk in Almere-Duin. In 2017 werd Joy Both verkozen tot Flevolandse Zakenvrouw en in 2019 was haar bedrijf genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar. Wat doet je bedrijf precies?

• • •

We zijn een groot Outdoor Event bedrijf. Ooit zijn we begonnen als een survivalpark, maar ondanks dat we dat nog steeds doen, is er inmiddels heel veel meer bijgekomen. Zo organiseren we bedrijfsfeesten, kinderfeesjes en teambuildings. Maar ook netwerkbijeenkomsten zijn bij ons te houden, dat doen bijvoorbeeld de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) en ook het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. We zijn van veel markten thuis, en dat dankzij de mooie locatie die we hebben.

Hoe ben je in het Outdoor-vak terecht gekomen?

• • •

Na mijn middelbare schooltijd ben ik begonnen aan een studie Vrijetijdskunde. Tijdens mijn studie werkte ik als bijbaantje al bij Sec Survival. Uiteindelijk heb ik het bedrijf overgenomen en run ik het nu ruim zestien jaar. Een eigen bedrijf hebben is het mooiste wat er is. Het voelt voor mij niet als werk, maar als familie. Inmiddels werkt er een aantal FTE’s in vaste dienst, gebruiken we twee vaste Zzp’ers en maken we in het drukke seizoen gebruik van zo’n 35 oproepkrachten. Wat ik belangrijk vind, is dat mensen zichzelf kunnen zijn tijdens het werk, dat is voor mij ook belangrijk, dus dat gun ik mijn mensen ook. Ik heb hier zoveel jong personeel zien opgroeien, het blijft voor mij altijd van belang hoe het met de mensen gaat.

Wat is er zo bijzonder aan je bedrijf?

• • •

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik als vrouw een behoorlijk unicum ben in deze wereld. Meestal zijn het toch mannen die Outdoor-parken hebben, of man en vrouw doen het samen. Maar ik doe het echt zelf. En daarin heb ik veel moeten leren, van welke schroef waarvoor nodig is, tot welke boom wanneer gesnoeid moet worden. Maar ik kan hier mijn creativiteit in kwijt, altijd bezig zijn, en altijd plannen maken voor nieuwe activiteiten.

Hoe heb je het afgelopen jaar ervaren?

• • •

We zijn redelijk door corona heen gerold, maar het is zeker niet makkelijk geweest. We hebben veel dingen anders moeten aanpakken en echt alles op alles moeten zetten om toch redelijk te kunnen draaien. Zo mochten we op een gegeven moment wel weer activiteiten organiseren, omdat we buiten actief zijn en daar ook de nodige afstand kunnen hanteren, maar kwamen we wel in de knel met groepsvervoer, want dat was nog niet toegestaan. We zijn toen maar naar de scholen zelf gegaan, met onze activiteiten bij ons. Ik moest doorgaan en ik wilde doorgaan, want stilstaan is geen optie.

Wat is je band met Almere?

• • •

In 2017 ben ik uitgeroepen tot Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Ik riep wel eens gekscherend hoe ik nou zo succesvol kon zijn met het verkopen van modder. Maar de onderscheiding heeft me wel aan het denken gezet. Ik voelde dat ik meer gezien werd en dat heeft me ook extra zelfvertrouwen gegeven. Het voelde niet alleen goed wat ik deed, maar het bleek ook nog zakelijk te kloppen. Dat gaf me een boost.

Wat doe je als je niet aan het werk bent?

• • •

Ik ben zeker niet altijd aan het werk, ik maak ook tijd voor mijn privé-leven. Twee jaar geleden is mijn dochter geboren, en ik wil niet dat zij later terugkijkt op haar

jeugd en alleen maar kan zeggen: “Wat had mama een mooi bedrijf.” Bovendien geniet ik ook zelf veel te veel van tijd met haar door te brengen. Ik ben wel altijd actief, ik kan niet stilzitten. Dus we gaan vaak op pad. Zwemmen, fietsen, wandelen en ze zit zelfs al bij me in de kano.

Welke wijze raad wil je graag aan andere ondernemers doorgeven?

• • •

Wat mij als ondernemer goed bevalt is dat ik voorzichtig ben met uitgaven. Ik ben van de oude stempel. Eerst sparen voor iets, en dan pas uitgeven. Dat heeft als voordeel dat er geen bank in je nek loopt te hijgen. Ik heb ook geen lease-auto of andere dure kosten. Natuurlijk wil ik graag goed verdienen, maar het gaat wel om de balans. Voor mij is de grootste beloning dat ik het goed heb, samen met de mensen met wie ik werk.

Waar zie je jezelf over tien jaar?

• • •

Voor de komende tien jaar heb ik nog plannen genoeg. Het lijkt me geweldig om een nieuw pand op ons terrein te zetten, en dan laten we het huidige houten pand waarschijnlijk staan. Ook zou ik graag een trouwlocatie aan het water willen. We hebben nu een tweede locatie aan het strandbad Duin en het zou echt uniek zijn in Almere als mensen daar kunnen trouwen. Maar een grote klimtoren lijkt me ook geweldig. Ik ben nog lang niet klaar als ondernemer. <

Foto’s: aangeleverd

Meer informatie over Outdoorpark Sec Almere: www.outdoorparkalmere.nl

Ook in aanmerking komen voor de rubriek Eigen Zaken? Stuur dan een mail met een korte pitch over uw bedrijf naar redactie@ almerezaken.nl en wie weet staat uw onderneming ook binnenkort in het magazine Almere Zaken.


an het experiment. n eerste instantie lijkt het expeiment niet zo succesvol, vier van de vijf initiatieven geven aan niet evreden te zijn. Redenen die hieroor worden gegeven zijn dat een antal borden die zijn opgehangen nog voor de jaarwisseling verwijderd of kapot gemaakt zijn, dat anspreken van personen die

wel tevreden was, gaf aan dat er daadwerkelijk minder vuurwerkoverlast is ervaren in de zone.

Verbeteringen De gemeente onderzoekt of voor de volgende jaarwisseling de vrijwillige vuurwerkvrije zones nogmaals kunnen worden ingezet met een aantal verbeteringen.

lige vuurwerkvrije zones. Voor de zomer van 2019 wordt in de gemeenteraad ook gepraat over de mogelijkheden voor het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare plekken zoals kinderboerderijen of verzorgingshuizen.

Dieren wil 80 km/u op A6

eraar atmosferische fysica en chemie Jos Lelieveld geeft in het NRC an dat de sterfte door luchtveruiling nog hoger is dan de sterfte door roken, meldt de partij.

ijnstof

innen een half um. Amsterdam . Met Almere, dingen. te bieden. De s en boetiekjes Aan het water schitterend uit-

ewolde op een nd, starten wij artementen en

en op de tweeiekamer apparn ca. 70m² vrij, uro. Bovenin is euro. Het pent83m² en heeft aar liefst 46m²

ownloaden via ntact opnemen e Boer, nummer

80 km/u

Duurzame partner in opmerkelijke Reiniging

Ook in Almere is fijnstof een groot probleem meldt de PvdD, met name rondom autosnelwegen. De Partij voor de Dieren maakt ich dan ook grote zorgen over de plotselinge verhoging van het Almeerse deel van de A6 tot 120

ederland lijke deel van Randstad is dit gestrekte, ruige de langgerekte het Wolderwijk d en de weiden Hollandse land-

kilometer per uur, waar die eerst nog 100 kilometer per uur was.

Raadslid Jesse Luijendijk: “De hoeveelheid fijnstof ligt momenteel al boven de WHO-luchtkwaliteitsnorm, en concentreert zich rond de A6. Om klimaatverandering tegen te gaan, zou de maximumsnelheid van de snelweg, die dwars door Almere gaat, juist verlaagd moeten worden naar 80 km/u. Een verhoging van de maximumsnel-

Professionele schilderwerk voor binnen & buiten heid is wat ons betreft dus echt uit den boze. De Partij voor de Dieren is tégen meer asfalt en harder rijden, en vóór duurzaam, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer.” De Partij voor de Dieren wil graag van het college weten of die zich bewust is van de zeer schadelijke gevolgen van fijnstof en wil dat de maximum snelheid verlaagd wordt, in plaats van verhoogd.

15 appartementen op een toplocatie MOLENBUURT ZEEWOLDE

• Vloeronderhoud • Specialistische Reiniging • Schoonmaak beheer • Gevel Beheer

Meer dan 5 jaar ervaring Meer dan alleen schilderwerk Goede prijs/kwaliteit verhouding Meer info: Tel. 06-26799177 www.tpschilderwerken.nl

✓ ✓ ✓ ✓ Volg ons op LinkedIn

nog enkele appartementen en penthouses beschikbaar !

Contact ons voor een vrijblijvende afspraak:

UCC | Ploeganker 25 | 1319 CT Almere 06-21363636 | info@unitycarpetcare.nl www.unitycarpetcare.nl va

naf

€ 215.0

www.woningenmolenbuurt.nl ontwikkeling en realisatie

v.o.n.

00

START BOUW ZOMER 2019


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

ZAKEN NIEUWE ZAKEN N I E U W E

[35]

Z A K E N NIEUWE ZAKEN NIEUWE

Michael Graman Art Elke editie stelt Almere Zaken een nieuwe ondernemer uit Almere voor. Deze keer is dat Michael Graman, een kunstenaar die vorig jaar besloot zijn droom waar te maken en van zijn passie zijn beroep maakte. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur ons dan een korte pitch (max. 100 woorden) of stuur een filmpje over uw nieuwe onderneming en wie weet nemen wij contact met u op. Email de pitch naar: redactie@almerezaken.nl o.v.v. Nieuwe Zaken.

Hoe ben je op het idee gekomen om je eigen bedrijf op te zetten?

Hoe heb je de stap gezet om vanuit loondienst ondernemer te worden?

• • •

Daarin heeft corona me een duwtje gegeven. Ik werkte inmiddels al ruim elf jaar bij Office Centre, die flink te lijden hadden onder de coronacrisis. Tot ik vorig jaar zomer hoorde dat ook mijn baan kwam te vervallen. Mijn eerste reactie was dat ik baalde, daar ging mijn veiligheid. Ik heb anderhalve dag op de bank gezeten en best een traan gelaten. Ik heb twee kinderen, vaste verplichtingen en ik maakte me zorgen. Maar al snel begon het te voelen als een kans. Ik kreeg wat geld mee en ik dacht: het is nu of nooit. Nu krijg ik de kans om eindelijk mijn echte droom in het leven te gaan najagen. Ik ging me voor de volle 100% richten op het ondernemerschap en koos ervoor professioneel kunstenaar te worden.

Hoe ervaar je het ondernemersklimaat in Almere?

• • •

Almere is en blijft een dorp waar de mensen elkaar allemaal kennen. Ik laat mezelf dan ook regelmatig zien en ga desnoods langs de deuren om mijzelf en mijn werk voor te stellen. Ik woon in Nobelhorst, een nieuwe wijk waar veel kansen liggen voor mij. Iedereen is het huis opnieuw aan het inrichten en aan het bepalen wat ze eventueel aan de muur kunnen hangen. Daar kan ik op inspringen. Tevens helpen we elkaar. Zo mag ik bijvoorbeeld het busje van mijn buurman lenen als ik een schilderij ga bezorgen, dat is geweldig.

Foto: aangeleverd

• • •

Eigenlijk was de wens om kunstenaar te worden er al twintig jaar. Al van kinds af aan was ik bezig met (strip) tekenen en schilderen. Maar zoals het zo vaak gaat, word je er ook al van jongs af aan voor gewaarschuwd om hier je beroep van te maken. ‘Het is allemaal leuk en aardig als hobby, maar je zal er vast niet je brood mee kunnen verdienen’, hoor je dan. En dus besloot ik voor de veilige weg te gaan. Ik koos voor een studie commerciële economie, een zo breed mogelijke keuze omdat ik niet goed wist wat ik wilde worden later. Uiteindelijk ben ik via het werken in winkels terecht gekomen aan de inkoopkant en de logistiek. Een baan waarin ik best tevreden was en heel veel heb geleerd, maar mijn grote liefde bleef altijd het maken van kunst.

Waar loop je tegenaan als startende ondernemer?

• • •

Waar ik met name tegenaan loop, is dat er door corona nog niet veel mogelijk is. Mijn naamsbekendheid wil ik graag laten groeien door mijn werk te laten zien, door te zorgen dat schilderijen op plekken komen te hangen en dat ik kan exposeren. Aangezien de maatregelen zijn galeries en bedrijven nu nog voorzichtig. Eerst maar eens terug naar normaal, is een veelvoorkomende reactie. Dat is balen, want het vertraagt mijn ondernemerschap. Daarom kies ik er bewust voor om erg actief te zijn op social media. Met name op Instagram en LinkedIn laat ik zien aan de mensen wie ik ben en wat ik maak, dat werkt goed. En toen ik afgelopen jaar een verhaal op LinkedIn had gedeeld over hoe ik mijn hart ben gaan volgen, kreeg ik ontzettend veel reacties. Het bericht was meer dan 55.000 keer gelezen en ik kreeg zoveel mooie berichten vanuit het hele land en buitenland. Dat geeft wel aan hoe het speelt bij meer mensen die gevangen zitten in de veiligheid en dit eigenlijk willen doorbreken om hun droom te gaan volgen.

Wat is je belangrijkste tip die je hebt voor mensen die een eigen bedrijf willen starten?

• • •

Neem jezelf en je bedrijf serieus. En maak daar de beslissingen bij, want als je de keus maakt om ondernemer te worden, geef er dan ook alles voor. Zo heb ik besloten een ruimte te huren, zodat ik me daar volledig kan richten op het maken van mijn schilderijen. Ja, dat is maandelijks een investering en dat is best spannend als er geen vast inkomen is, maar het zorgt er wel voor dat ik elke dag naar mijn werk ga. En dat

MICHAEL GRAMAN VOOR ZIJN KUNSTWERKEN.

_____________________________

ik in mijn atelier niet afgeleid wordt door huiselijke beslommeringen, maar me volledig kan focussen op mijn werk. Dat werkt heel goed, omdat mijn productiviteit daardoor toeneemt.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

• • •

Het voornaamste waar ik de komende tijd aan wil werken, is naamsbekendheid. Zorgen dat iedereen in Almere, in Nederland en ook buiten de grenzen mij gaat kennen. Dat kost tijd, maar er is afgelopen jaar al veel bereikt. En ik hoop met mijn verhaal een inspiratiebron te zijn voor andere mensen. Het leven bestaat niet uit veilig alle lijntjes volgen, er is zoveel meer dan dat. Ik zeg dat ook tegen mijn kinderen, die nu bijna 5 en 9 jaar oud zijn, dat het belangrijk is om altijd je hart te volgen. Want je eigen droom leven, is wat je het aller gelukkigst maakt. En ik kan oprecht zeggen dat ik nu een gelukkiger mens ben. Ik zal dan ook altijd ondernemer blijven, dat heb ik mezelf beloofd. < Benieuwd naar de schilderijen en andere werken van Michael Graman? Bekijk ze op zijn website: www. michaelgraman.nl en op Instagram: MikeGramanART

Ook in aanmerking komen voor deze rubriek? Stuur een korte pitch met wie je bent en wat je doet naar: redactie@almerezaken.nl en wie weet sta jij de volgende editie in Almere Zaken.


www.gratissn Meer rust op de Meer rust op de Het aantal corona Coron werkvloer, dankzij werkvloer, dankzij besmettingen, gratis corona gratis corona is flink gestegen. M sneltesten. sneltesten. U en u

www.gratissneltest.nl www.gratissneltest.nl www.gratissneltest.nlkunnen CoronaSneltest SneltestPoint Point Corona Corona Sneltest Point Corona Sneltest Point getest Almere Almere Almere Almere Marketkant12 125/11 5/11 Marketkant Marketkant 12 5/11 Marketkant 12 5/11Dit gel U en uw werknemers UUUen en uw werknemers enuw uwwerknemers werknemers met ee kunnen kunnen voortaan gratis kunnen voortaan gratis kunnenvoortaan voortaangratis gratis getest getest worden bij ons. getest worden bij ons. overee getestworden wordenbij bijons. ons. Dit geldt ook voor zzp'ers met met een samenwerkingsmet een samenwerkingsmeteen eensamenwerkingssamenwerkingsovereenkomst. overeenkomst. overeenkomst. overeenkomst.

Dit geldt ook voor zzp'ers zzp'ers Al onze testen zijn Dit goedgekeurd doorvoor het RIVM en GGD en Ditgeldt geldtook ook voor zzp'ers

Schatting Corona besmett

Al zijn goedgekeurd door Al onze onze testen testen zijn goedgekeurd door het het RIVM RIVM en en GGD GGD en en zijn zijn aanbevolen aanbevolen door door de de WHO. WHO. testen zijn goedgekeurd Al onze testen zijn goedgekeurddoor doorhet hetRIVM RIVMen enGGD GGD en enzijn zijnaanbevolen aanbevolen door door de de WHO. WHO.

Schatting Corona besmettingen vorige week: Schatting Schatting Corona besmettingen vorige week: SchattingCorona Coronabesmettingen besmettingenvorige vorigeweek: week:

289 363 289 Almere Almere Almere Almere

Bron: rivm.nl Markerkant 12 5/11 - www.gratissneltest.nl

Bron: rivm.nl Bron: rivm.nl Bron: rivm.nl Bron: rivm.nl


UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

[37]

LOCKDOWN BLAAST BORDSPELLEN NIEUW LEVEN IN

999 GAMES ZIET OMZET STIJGEN IN CORONATIJD

Een avondje Catan, 30 Seconds, of Regenwormen spelen, is iets waar menigeen met veel plezier aan meedoet. Zeker in de coronatijd, waar mensen door de lockdown en de avondklok vaker noodgedwongen met elkaar in huis zitten, is een bordspel populairder dan ooit. Dat merkt ook de uitgever van bovenstaande, en nog veel meer, bordspellen. 999 Games is het Almeerse uitgeversbedrijf van spellen en puzzels en zag haar omzet de afgelopen maanden, juist dankzij de coronacrisis, met meer dan 50% stijgen. Aan het hoofdkantoor aan de Wormerweg 2 in Almere is het rustiger dan normaal. Tenminste als het om de aanwezigheid van mensen gaat. Want de werkzaamheden zijn juist het afgelopen jaar flink toegenomen. Karina Zantinge is Marketing & Event Coördinator bij het Almeerse bedrijf en vertelt: “We weten dat veel bedrijven lijden onder de coronacrisis, dat is echt vreselijk en we leven ook mee met ondernemers in zwaar weer. Tegelijk hebben wij als bordspel-uitgever het geluk dat juist in deze tijd mensen teruggrijpen naar ouderwets thuis-vermaak. En dat betekent dat de vraag naar bordspellen en puzzels enorm is toegenomen. We hebben het drukker dan ooit.”

de onderneming bleef groeien. Het Almeerse bedrijf werd de afgelopen jaren steeds bekender met het uitgeven van bekende spellen zoals Catan, Pinguin, Tapestry, Beverbende, 30 Seconds, Carcasonne, Wingspan en Weerwolven. Inmiddels werken er in Almere ruim 30 mensen vast in dienst en een even groot aantal invalkrachten staat paraat om extra drukte

is het, gezien zijn leeftijd, dat hij nog steeds meehielp in het magazijn tijdens de drukke periodes vorig jaar. Dat kenmerkt het bedrijf, met zijn allen de schouders eronder.”

Influencers

Het relatief jonge bedrijf maakt ook op een moderne manier reclame. Zo zet 999 Games regelmatig influencers in om hun bestaande en nieuwe spellen te promoten. “We kijken dan naar wie goed past bij een bepaald spel. Diegene mag het spel dan van ons spelen en er eerlijk over vertellen. Te gek als iemand dan enthousiast is. We werken hier bijvorrbeeld samen met Milan Knol, het broertje van Enzo, maar ook met Nienke Plas en Bas Smit, de man van Nicolette van Dam.”

Foto’s: aangeleverd

“Door corona zoekt men de gezelligheid thuis op” Hoogopgeleid

Bij 999 Games worden de meeste spellen niet zelf bedacht, op een enkele uitzondering na, maar het bedrijf richt zich vooral op de uitgeef-licenties. Dat betekent dat er specifiek voor de Nederlandse markt wordt ingekocht. “Nederlanders zijn wat dat betreft andere spelers dan bijvoorbeeld Amerikanen. Daar zie je dat spellen veel heftiger en competitiever zijn. In Nederland houdt men vooral van ‘gezellig’ spelen, het gaat om het samenzijn. Wat we wel steeds meer zien, is dat ook studenten en hoogopgeleide mensen voor het eerst of juist opnieuw teruggrijpen naar de bordspellen als hobby.”

Postorderbedrijf

Dertig jaar geleden begon 999 Games in 1990 als een postorderbedrijf. Dat werd al snel een succes en

aan te kunnen. Het assortiment bestaat uit honderden bordspellen, kaartspellen en accessoires. Veel producten zijn genomineerd voor Speelgoed van het Jaar en sommige hebben de prijs ook gewonnen. Wat is het succes van de onderneming, waarvan het lijkt dat de groei nog lang niet zijn top heeft bereikt?

Familiezaak

Zantinge denkt hardop: “Ik denk de combinatie van met veel plezier werken en goed kijken naar wat onze doelgroep is. We zijn een echt familiebedrijf. De eigenaar Michael Bruinsma wordt binnenkort 69 jaar. Hoe gaaf

“Influencers vertellen over onze spellen” Zomervakantie

Of de medewerkers van 999 Games in de komende zomer kunnen uitrusten van het stormachtige jaar, is nog maar de vraag. Zantige vermoedt dat de drukte de rest van 2021 alleen nog maar zal oplopen. “Zoals het er nu naar uitziet met corona zullen we niet, of niet zoals we gewend zijn, op vakantie kunnen. En dat betekent dat mensen dan toch weer gaan kiezen voor gezelligheid thuis. En dat betekent ook spelletjes doen of puzzelen. En na de zomer gaan we alweer richting de feestdagen, wat voor ons normaal gesproken al de drukste tijd van het jaar is. Ik verwacht dat we voorlopig dus nog wel even zoet zijn.” < Info 999 Games: www.999games.nl Tel. 0900 999 0000


[38]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

Foto: aangeleverd

In Oosterwold is de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand van de Zorgbakkerij Almere. De officiële handeling werd verricht door wethouder Maaike Veeningen, in het bijzijn van Mettin Bildirici van de stichting Zorgbakkerij Almere. Zorgbakkerij Almere is een initiatief van banketbakkerij Schep en biedt sinds 2018 arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding aan jonge mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. In

de afgelopen jaren is toegewerkt naar uitbreiding. Eind dit jaar verhuist Zorgbakkerij Almere naar de nieuwe locatie aan de Ban Zhoaweg in Oosterwold. Naast het huidige bakkerswerk komen er nieuwe dagbestedingsactiviteiten bij. Zo komt er een café met een theetuin, waar mensen het zelfgebakken brood, gebak of een versbereid schepijsje kunnen komen proeven. Een andere activiteit is de Tuingroep die in het voedselbos gaat werken. “De Zorgbakkerij wordt zeer gewaardeerd”, benadrukt Maaike Veeningen. “Het is een mooie toevoeging voor onze stad, maar ook voor Oosterwold. Dit wordt een prachtige plek waar iedereen straks de ruimte krijgt om zich te kunnen ontwikkelen en waar jullie mooie dingen kunnen gaan doen.”

Sponsor het voedselbos

Deze maand wordt gestart met het aanplanten van de eerste fruit- en notenbomen voor het voedselbos. Daarvoor zoekt Zorgbakkerij Almere mensen die een financiële bijdrage willen doneren. Sponseren kan via gofundme.com. < Kijk voor meer informatie over Zorgbakkerij Almere op www.zorgbakkerijalmere.nl

TAFELRONDE ALMERE STEUNT MUZIEKIDS STUDIO De stichting Muziekids heeft een cheque van 350 euro ontvangen van de serviceclub Tafelronde 155 uit Almere. Het geld is bestemd voor de muziekstudio in De Kinderkliniek. Tafelronde 155 bracht het geld bijeen met de verkoop van exclusieve champagnes. Secretaris Collin Meijer verraste het Muziekids Team met een mooie ingelijste cheque. Met deze steun is het voor Muziekids mogelijk om nog meer kinderen in DeKinderkliniek te verwennen met het ontdekken en maken van muziek. Het draagt tevens bij aan de missie om de Muziekids Studio elke werkdag van 9.00 tot 17.00 open te stellen.

een muzikale belevenis kunnen geven. Patiëntjes die in De Kinderkliniek behandeld worden, kunnen hun pijn en zorgen eventjes vergeten door een ochtend of middag muziek te maken. Maar de coronacrisis heeft de stichting ook hard geraakt. Daarom is er een actie gestart om bedrijven te zoeken die de stichting een warm hart willen toedragen. <

Oproep

Eind vorig jaar deed Muziekids nog een oproep aan Almeerse ondernemers voor steun aan de stichting. In de tien jaar dat stichting Muziekids landelijk en vijf jaar in Almere bestaat, hebben ze al veel zieke kinderen SECRETARIS COLLIN MEIJER OVERHANDIGDE DE CHEQUE.

Informatie: op de website van Stichting Muziekids Almere is meer informatie te vinden en kunnen bedrijven en particulieren zich aanmelden of doneren: www.muziekids.nl/almere

Foto: aangeleverd

EERSTE PAAL VOOR ZORGBAKKERIJ ALMERE IN OOSTERWOLD

BOEKENVOORDEEL FAILLIET DOOR CORONA

Boekwinkelketen BoekenVoordeel, met het hoofdkantoor in Almere, heeft faillissement aangevraagd. Door de gedwongen coronasluiting kwam het bedrijf flink in de problemen. Boekenvoordeel BV maakt onderdeel uit van de Boekenvoordeel Holding en is met meer dan 110 winkels in Nederland en België de grootste winkelketen op het gebied van voordeelboeken. Ondanks de steun van de overheid, een flexibele opstelling van leveranciers en extra investeringen van de eigenaar is het volgens BoekenVoordeel niet meer verantwoord om verder te gaan met het bedrijf.

Corona

Door de gedwongen sluiting van al bijna vier maanden liep de schuldenlast onoverkoombaar hoog op. In de afgelopen weken is na alle scenario’s tegen het licht te hebben gehouden nog een laatste ultieme poging gedaan om met de Nederlandse verhuurders tot een oplossing te komen. Eigenaar Wim Rozendaal laat weten: “Helaas is recent duidelijk geworden dat ondanks dat een deel van de verhuurders bereid was tot een overeenkomst, er niet voldoende draagvlak was voor de geboden oplossing.”

Bestelde producten

De winkels in Nederland, met in totaal ruim 400 werknemers, zijn voorlopig nog open. Klanten kunnen, na het maken van een reservering, nog producten kopen. Maar er kunnen geen nieuwe bestellingen via de website meer gedaan worden. Op de website van Boekenvoordeel staat gemeld: ‘Door omstandigheden nemen wij momenteel geen bestellingen aan.’ De 27 Belgische vestigingen van Boekenvoordeel vallen buiten de faillissementsaanvraag.

Hoofdkantoor

Foto: aangeleverd

Het familiebedrijf BoekenVoordeel begon 37 jaar geleden in Amsterdam. Behalve voordelig geprijsde boeken verkocht het bedrijf ook spellen, puzzels, media zoals dvd’s en hobbyproducten. Het hoofdkantoor van de holding is gevestigd op bedrijventerrein Hollandsekant aan de Wormerweg. De Boekenvoordeel Holding werd voor zowel Nederland als België centraal geleid vanuit Almere. <

REDACTIE@ALMEREZAKEN.NL


UITGAVE 2 | APRIL 2021

[39]

VOLVO XC40 RECHARGE P8 AWD:

tekst: Rob van Ginneken foto’s: RvGP en Volvo

De Volvo XC40 Recharge is wegwijzer naar de toekomst. Met hun eerste volledig elektrische auto laten de Zweden zien waar ze heen willen. Hun overstap naar de nieuwe mobiliteit is begonnen. Het resultaat is een echte Volvo met alle extra troefkaarten van elektrisch rijden.

D E V O LV O VA N DE TOEKOMST Een Volvo, je ziet het al op fikse afstand. De karakteristieke Zweedse stoere vormen. Zoals het de Scandinaviërs in alle vormen van design betaamt – van huizen tot meubels – hebben de materialen, oppervlakken en kleuren een eigen signatuur. Zijn koetswerk oogt zeer strak en gestroomlijnd, want bij gebrek aan verbrandingsmotor heb je voorop nu eenmaal geen klassieke grille nodig is. In alle andere opzichten is de XC40 Recharge P8 een typische middenformaat Volvo

SUV. Met alle eigenschappen die daarbij horen, plus een paar karakteristieke extra’s als spin-off van de elektrische aandrijftechniek. Soms op onverwachte plekken. Zo heeft déze XC40 een frunk. Pardon? Een nieuw begrip: front en trunk zijn samengebouwd. Een kofferbakje voorin dus. Handige extra ruimte en de ideale plek om sommige belangrijke zaken écht uit het zicht te houden. De gangbare bagageruimte achter mag er ook zijn. Vakantiebagage geen probleem en in het weekeind past – pakweg – je golftas dwars achterin. Over verborgen vakken gesproken: onder de dubbele vloerplaat achterin liggen je laadkabels mooi weggeborgen. Die als een harmonicavloer handig samen te klappen vloer kun je ook zo instellen dat losse spullen niet gaan schuiven bij remmen en optrekken. Slim.

“Al het reiscomfort dat je van een Zweedse SUV verwacht én alle voordelen van elektrisch rijden” Ingetogen chique

Zijn interieur biedt de ingetogen chique stijl en al het reiscomfort dat je van een Zweedse SUV verwacht. Voorin vind je een ergonomisch geslaagde zithouding en veel steun van de goed gevormde stoelen. De lengte van het zitvlak is plezierig instelbaar. Het zicht rondom is [vervolg op pagina 41]

C O L U M N

>

DE TREND: KIEZEN ÉN DELEN

Foto: Marco ter Beek

� � �

Het klinkt modieus. De consument hecht niet meer zo aan het bezit, maar meer aan het gebruik. Toegegeven, deelservices van e-scooters schieten in talloze steden als paddenstoelen uit de grond. Maar wil je dat ook met je auto? Het ‘domein’ dat je in alle veiligheid mobiel garandeert? Zeker in deze tijd van ‘liever geen OV’ met stip genoteerd. Het moment lijkt wat ongelukkig gekozen om net nu eigentijds autodelen uit te rollen. Op een alternatieve

manier, wel te verstaan. Bestaande deelvloten als GreenWheels en Car2Go voorzien in een behoefte, maar werden nooit kaskrakers. Binnen de autowereld zien de merken een geavanceerd en aantrekkelijker alternatief: je rijdt je eigen auto, maar via een app op de smartphone kun je die ook delen met pakweg een collega, buren of familie. Het fenomeen bestond natuurlijk al, maar nu wordt het zelfs in de techniek van een auto gebouwd. Vanzelfsprekend hou je zelf het laatste woord wie je vertrouwt en op welk moment je de auto vrijgeeft. Gemiddeld staat hij het meest van de tijd geparkeerd, dus is het een intrigerende ontwikkeling om slim de autokosten te drukken. Want vanzelfsprekend wordt een bepaalde vergoeding afgesproken. Ook voor ondernemers interessant, want het verhaal gaat natuurlijk evengoed op bij de gedeelde auto voor werknemers.

Actueel voorbeeld. Mini startte deze maand met hun ‘sharing app’. Recente Mini-modellen hebben de benodigde module al ingebouwd en anders kun je dat voor een paarhonderd euro laten doen. Jouw eigen regel-app en die voor de vertrouwde gebruikers is voor een iPhone en Android smartphone te installeren. Bij het nieuwe merk Lynk & Co zit het fenomeen zelfs in de DNA van het merk gebakken. Hun eerste model One PHEV is geheel voorbereid. Je betaalt allincluded 500 euro per maand voor de middenklasse SUV en hoeft verder alleen maar te tanken en de accu op te laden. Even wennen, maar het heeft de toekomst, voorspellen specialisten. Na coronatijd dan, denk ik er zelf snaaks bij…

Rob van Ginneken

Mobiliteitsjournalist autozakenrobvanginneken@gmail.com

Foto’s: aangeleverd

AUTO ZAKEN

ZAKEN


FORD MUSTANG MACH-E LEASE EN SHORTLEASE Omroepweg 15 ONDERHOUD Omroepweg 15 1324 KT Almere Omroepweg 15 1324 KT Almere 036 534 65 50 1324 KT Almere 036 534 65 50 info@garageroos.nl 036 534 65 50 info@garageroos.nl www.garageroos.nl info@garageroos.nl www.garageroos.nl www.garageroos.nl

100% SUV. 100% ELEKTRISCH. 100% EMOTIE. Rijklaar vanaf

€ 49.925

12% bijtelling

• 610 km rijbereik • 3,7 sec. 0-100 km/u • 119 km / 10 min. opladen • Snelladen mogelijk • LED projector koplampen

MAAK NU EEN AFSPRAAK BIJ FORDSTORE SCHURER-KAMPHUIS, DÉ FORD-DEALER IN UW REGIO

Schurer-Kamphuis Almere

De Strubbenweg 12, Tel. 036 - 533 45 00

Schurer-Kamphuis Lelystad Artemisweg 25, Tel. 0320 - 24 11 11

www.schurer-kamphuis.nl

Consumenten(advies)prijs inclusief btw, bpm en onvermijdbare kosten voor het rijklaarmaken van de auto (bestaande uit een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt, transportkosten, recyclingbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset, lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof), exclusief metallic lak. Drukfouten voorbehouden. © 02-21

AL 29 JAAR! Industrieterrein Gooise Kant Antennestraat 20, Almere (036) 536 55 35

LEVERING, MONTAGE, REPARATIE & ONDERHOUD ALLE TYPE BINNEN- EN BUITENZONWERING www.sun-select.nl

www.luxaflexdealeralmere.nl


UITGAVE 2 | APRIL 2021

[41]

auto zaken

ZAKEN

> [vervolg van pagina 39] goed en wordt eigenlijk alleen gehinderd door de ‘design afschuining’ achteraan de zijdelingse raamlijn. De fel zonlicht zie je heel soms een reflectie van dashboardlijnen in de voorruit. Geen groot probleem. Er staat veel aangenaams tegenover. Door wat verhoogde bouw en de grote deuren is het in- en uitstappen bijvoorbeeld subliem geregeld. Niet iedereen hecht aan een sportieve zithouding, niet? Ook het zitcomfort achterin is meer dan uitstekend voor elkaar. Met veel been- en hoofdruimte, eigen ventilatieroosters en elektrische aansluitpunten voor pakweg je tablet of smartphone. De afwerking en dashboarduitrusting zijn zowel voor de comfort -en veiligheidstechniek uitstekend. Handig extra: de birds eye view op het beeldscherm bij laveren. Vogelperspectief. Ideaal. Alsof je met een camera van bovenaf rondom de auto kunt kijken. Door het gebruik van een centraal informatiebeeldscherm en een digitaal – naar smaak instelbaar – beeldscherm in plaats van klassieke meters is de ‘infotainment’ techniek sowieso keurig voor elkaar. Wat opvalt is de goed werkende stembediende Google-assistent. Commando’s als ‘bel Inge’ en ‘navigeer naar Beesd’ of ‘zoek het Yanmar Stadion’ worden beter verstaan en verwerkt dan bij menig ander merk.

“Rond 2030 moet die transitie naar ‘100 procent elektrisch’ compleet zijn voltooid” De veelzijdigheid is verrassend groot, binnen een mediumformaat koetswerk van net onder de vier en een halve meter. Het maakt hem ook in de drukke stad nog handig te laveren en parkeren. Over rijden gesproken.: de XC40 Recharge heeft geen contactslot of startknop. Hij herkent de sleutel, ontsluit de deuren en na het instappen en vast gorden hoef je de pook alleen in de drive-stand te zetten. Wat daarna vooral opvalt is de rust. De beide sterke elektromotoren zoemen doorgaans stilletjes voor zich uit en ook banden- en rijwindgeluiden zijn effectief gedempt. Dat komt dubbel goed uit, want Volvo stond ooit aan de wieg van de highend-audio trend in de autowereld. De Harman/Kardon installatie doet dan ook bovengemiddeld goed werk.

Over plezier en ontspanning gesproken: de elektrische Volvo kent een inschakelbare stand ‘één-pedaal rijden’. Daarmee hoef je zelden de rem te gebruiken, omdat hij bij gas loslaten zelf vertraagt door op de beide elektromotoren te remmen. Lees: elektrische energie terugstoppen in het accupack.

Full power

Volle power benutten kan ook. Met vierwielaandrijving en een elektromotormotor op de voor- en achteras is er veel grip en stabiliteit om de gespierde prestaties te kunnen benutten. Die zijn niet gering: 408 pk en een enórme souplesse en trekkracht. Het is zelfs mogelijk om een kloeke trailer te trekken, tot 1.500 kilogram. Daarvoor is – schone handen – een elektrisch uitklapbare trekhaak beschikbaar. Vanzelfsprekend zal hij in dat laatste geval vaker aan de laadzuil moeten. De enorme kracht garandeert dus niet alleen een sportwagenachtig snelle sprint op – in vijf tellen naar de honderd – maar geeft ook een gevoel van beheerste macht. Altijd power en souplesse. Voor de kenners: 660 Nm trekkracht! Dankzij een fors 75 kWh accupack belooft Volvo bij norm-gebruik 418 kilometer range. Is haalbaar, maar in de testpraktijk kun je bij een gangbare rijstijl op iets tussen de 320 en 350 kilometer rekenen. Niet alles in het leven wordt kennelijk duurder. De XC40 Recharge P8 AWD is als speerpunt van Volvo’s elektrificatie offensief recent scherper geprijsd: vanaf 55.495 euro. Wel zo prettig, ook met het oog op de fiscale bijtelling bij zakelijk rijden. Hij valt immers grotendeels in het lage tarief. <

Ervaar de XC40 P8 bij Stern in Almere. Boek snel een proefrit!

Rust

Desgewenst kun je hem ‘s morgens via de app gekoeld of juist voorverwarmd voor de deur hebben staan. Hoe dan ook, ze zijn trots op het resultaat, getuige het subtiele Zweedse vlaggetje als labeltje op de flank voor de voorstoel.

stern.nl/volvo

T 036 5346235

Almere, De Strubbenweg 8, 1327 GE


[42]

UITGAVE 2 | APRIL 2021

ZAKEN

AANTAL VROUWELIJKE ONDERNEMERS NEEMT FORS TOE Het aantal vrouwelijke ondernemers is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Dit blijkt ook een grootschalig onderzoek van de Kamer van Koophandel. In het eerste kwartaal van 2016 stonden er 519.613 vrouwelijke ondernemers ingeschreven in het Handelsregister van KVK, dit aantal is gestaag gestegen tot 667.876 op 1 januari 2021. Dat is een toename van 29%. Ook het relatieve aandeel vrouwelijke ondernemers nam toe. Waren in het eerste kwartaal van 2016 nog 35 van de honderd ondernemers vrouw, in het eerste kwartaal van 2021 was dat percentage gestegen tot 37. De Kamer van Koophandel keek bij dit onderzoek niet alleen naar de man-vrouw verdeling, maar ook naar verschillen op het gebied van sectoren, leeftijd en het verschil in tendens bij de starters. Het aantal vrouwelijke ondernemers in de afgelopen vijf jaar gestegen met 29%. De sectoren waar de meeste vrouwelijke ondernemers in opereren zijn de afgelopen vijf jaar niet veranderd. De meeste vrouwen zijn werkzaam in de ‘zakelijke dienstverlening’. Ruim 24%, dit percentage is vrijwel constant over de periode heen. In de sector ‘gezondheid’ was het percentage 17% op 1 januari 2016 en 19% op 1 januari 2021. En bij ‘persoonlijke dienstverlening daalde het percentage van 13% op 1 januari 2016 naar 12% op 1 januari 2021. De cijfers van het aantal vrouwelijke ondernemers in de sector ‘detailhandel’ loopt gestaag terug van 13% in 2016 naar 11% in 2020 . De verdeling van de vrouwelijke ondernemers in de overige sectoren blijft over deze periode nagenoeg gelijk.

Persoonlijke dienstverlening

“Nog steeds is het beeld dat vrouwen alleen werkzaam zijn in de sector ‘persoonlijke dienstverlening’, zoals schoonheidsverzorging en haarverzorging, maar het is goed om dat te nuanceren”, aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen, honorair hoogleraar ondernemerschaps-

Foto: Adobe Stock

Jongeren worden bovengemiddeld hard geraakt door de crisis

ontwikkeling aan Maastricht School of Management en zelf ondernemer. “Van alle ondernemers in deze sector is weliswaar het leeuwendeel vrouw, maar binnen de gehele groep vrouwelijke ondernemers is er maar 12% van hen in deze sector actief.”

Groei vrouwelijke starters

Binnen de groep starters werd gekeken naar de verdeling tussen mannen en vrouwen binnen diverse leeftijdscategorieën. Het aandeel vrouwen in de totale groep startende ondernemers blijft over de jaren 2016 tot 2020, gemeten in laatste kwartaal, nagenoeg gelijk over de leeftijdsgroepen. Het valt daarbij op dat het aandeel vrouwen in de groep starters snel oploopt van 26%, dus 74% mannelijke starters, in de categorie tot 19 jaar in het laatste kwartaal van 2020, naar 34% in de categorie 20 tot en met 24 jaar, met een verdere stijging van het aandeel tot 50 jaar. Dan daalt het aandeel van vrouwen in de totale groep starters. Vooral de jonge vrouwen blijven dus nog achter op hun mannelijke collega’s. “Ik had toch verwacht dat vooral jonge vrouwen in de afgelopen jaren zouden inlopen op de mannelijke starters gezien de opkomst van netwerken van de jonge vrouwelijke ondernemers”, aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen.

Werkervaring en middelen

In de leeftijdscategorie 40 tot 55 jaar is het aantal mannelijke en vrouwelijke starters bijna gelijk. “Wellicht hebben mensen in deze leeftijdsgroep meer vergelijkbare overwegingen om een eigen bedrijf te starten”, aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen. “Men heeft dan ruime werkervaring opgedaan en in deze levensfase stelt men de vraag welke dingen men in het leven belangrijk vindt, welke carrière ze voor zich zien en of

de huidige positie nog wel voldoet aan de persoonlijke wensen. Veel mannen en vrouwen komen in die periode tot de conclusie dat ze graag werkzaamheden willen verrichten die meer bij ze passen en waar ze hun eigen invulling aan kunnen geven. Daarnaast komen er met werkervaring en zakelijke netwerken ook vaak ideeën voor producten en diensten en zijn er vaak financiële middelen en buffers om te kunnen starten.”

In de categorie 40 tot 55 jaar is het aantal mannelijke en vrouwelijke starters bijna gelijk Gebrek baanperspectief

Naast de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke starters laat een verdieping in de groep vrouwelijke starters nog wel een interessante ontwikkeling zien. Over de jaren 2016 tot 2020 zien we het aandeel van vrouwen in leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar geleidelijk is toegenomen van 29% in 2016 tot 32% in het eerste kwartaal van 2020, naar uiteindelijk 35% in het vierde kwartaal van 2020. Dijkhuizen: “Een reden voor de extra stijging in het jaar 2020 is waarschijnlijk het gebrek aan baanperspectief hetgeen jonge mensen mogelijk aanzet tot een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat jongeren bovengemiddeld hard worden geraakt door de crisis. Jongeren zijn veelal werkzaam in sectoren die door de crisis een groot deel van het jaar gesloten zijn geweest, zoals de horeca en de detailhandel. Sommigen van hen zullen een studie gaan volgen, maar er is ook een groep die nu de sprong waagt naar een eigen bedrijf.” <


Weerwerk is er voor kandidaten en voor opdrachtgevers! Endaar daarzijn zijnwij wijtrots trots Weerwerk helpt En op!op! Weerwerk helpt opdrachtgevers aan goed personeel, opdrachtgevers aan goed personeel, en en begeleidtkandidaten kandidaten goed tijdens begeleidt goed tijdens eeneen overstapininhun hunloopbaan. loopbaan. overstap

Annette Stevens heeft veel ervaring opgedaan in

kandidaten in te huren.

Annette Stevens Ingrid Uijtten Boogaart, rechts Annette Stevens

- Begeleiding en advies tijdens het sollicitatie

Annette Stevens heeft veel ervaring opgedaan - Bemiddeling rechtstreeks (bij voorkeur) hetAlmeerse Almeersebedrijfsleven bedrijfslevenals alsondernemer ondernemerinin de proces in het naar een dienstverband bij een van onze zakelijkedienstverlening: dienstverlening:“ik “ikstoorde stoordemij mijvaak vaak aan de opdrachtgevers. - Bemiddeling rechtstreeks (bij voorkeur) naar een de zakelijke aanmanier de manier werken intermediairs. van van werken van van intermediairs. Veel schuiven dienstverband bij een van onze opdrachtgevers Veelalleen schuiven alleen met cv’s. Zij gaan duidelijk Ben je als werkgever op zoek naar met cv’s. Zij gaan duidelijk voor de kwantiteit, voor de kwantiteit, en zijn niet of nauwelijks goed passende medewerkers, dan ben en zijn niet of nauwelijks gericht op de kwaliteit”. Ben je als werkgever op zoek naar goed passende gericht op de kwaliteit”. je bij Weerwerk aan het juiste adres! Goede medewerkers? Goede recruitment kost je veel tijd, recruitment kost je veel tijd, en is daardoor Wij staan bekend om onze persoonlijke aanpak en en is daardoor kostbaar: de tijd die Wij staan bekend om onze persoonlijke kostbaar: de tijd die dit proces je kost, kundit je proces je kost, aanpak en betrokkenheid. Doorgeïnteresseerd oprecht aan je klanten besteden! betrokkenheid. Door oprecht te zijntoch beter kun je toch beter aan je klanten besteden! geïnteresseerd te zijn in mensen en processen Wij focussen ons dan op jouw personeels­ in mensen en processen bij bedrijven krijgen zowel Wij focussen ons dan op jouw bij bedrijven krijgen zowel de kandidaten als vraagstuk en bieden desgewenst: de kandidaten als opdrachtgevers de aandacht die personeelsvraagstuk en bieden desgewenst: - Uitbesteding van het sollicitatieproces opdrachtgevers de aandacht die ze verdienen. ze verdienen. Dit leidt in de tot meeste gevallen tot een (geheel - Uitbesteding van het sollicitatieproces (geheel of of gedeeltelijk): Dit leidt in de meeste gevallen een plaatsing plaatsing die naadloos aansluit bij wat men zoekt. - Professionele gedeeltelijk) begeleiding van het die naadloos aansluit bij wat men zoekt. Wij zijn werving & selectiebureau. Onze Onze voorkeur sollicitatieproces: Wij een zijn een werving & selectiebureau. - Professionele begeleiding van het voorkeur heeft dat kandidaten direct worden - Geschikte en gemotiveerde kandidaten heeft dat kandidaten direct worden gecontracteerd sollicitatieproces - Een eenmalige wervingsfee met gecontracteerd door de opdrachtgever. We door de opdrachtgever. We bieden ook de mogelijk- Geschikte en gemotiveerde kandidaten garantieregeling (uiteindelijk goedkoper dan bieden ook de mogelijkheid aan onze opdracht­ heid aan onze opdrachtgevers om op uitzendbasis - Een eenmalige wervingsfee met garantieregeling uitzenden). gevers om op uitzendbasis kandidaten in te huren. (uiteindelijk goedkoper dan uitzenden)

Is je interesse gewekt, en wil je een keer Aan werkzoekenden biedt Weerwerk: - Een uitgebreide kennismaking waarin we vrijblijvend kennismaken? Wij komen graag een Aan werkzoekenden biedt Weerwerk: Is je interesse gewekt, en wil je een keer vrijblijvend helder proberen te krijgen wie je bent, waar je keer langs! Een uitgebreide kennismaking waarin we helder kennismaken? Wij komen graag een keer langs! goed in bent, en waar je toekomst ligt; proberen teen krijgen je bent, je goed in bent, WeerWerk Werving & Selectie en uitzenden - Begeleiding advieswie tijdens hetwaar sollicitatie WeerWerk Werving & Selectie en uitzenden proces: www.weerwerk036.nl 036-5259627 en waar je toekomst ligt; Spoordreef 20-26|Almere | 036-5259627

BUSINESSMAGAZINE ALMERE CITY FC SEIZOEN 2020/2021

0251798.pdf 1 Almere City Business 2021.indd 43

Contracten- en aansprakelijkheidsrecht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht Arbeidsrecht Huurrecht Busplein 34 | 1315 KV Almere | Tel: 036 7601848 | Mob: 06 15950073 Fax: 036 7601855 | www.swartlaw.nl | info@swartlaw.nl

43

6-4-2021 13:1 6-4-2021 13:1


TOPSCOORDER GEZOCHT MAC3PARK zoekt een:

Ondernemende bedrijfsmakelaar MAC3PARK is op zoek naar een topscoorder! Een Bedrijfsmakelaar, een echte netwerker die kansen op grote afstand ziet liggen. Jij matcht als geen ander de juiste ondernemer aan de juiste bedrijfsruimte. Kan jij niet wachten om je weer actief in jouw netwerk te kunnen bewegen in Almere e.o én de Randstad? Dan zoeken wij jou! Onder leiding van onze vrouwelijke aanvoerder Marian Mulder, breidt MAC3PARK de komende jaren haar portefeuille sterk uit door groei in aantal locaties, ontwikkeling van thematisch vastgoed en nieuwbouw.

Zijn onderstaande punten op jou van toepassing? • Opleiding op Hbo-niveau, bij voorkeur in de richting vastgoed, makelaardij of commercieel • Ruime ervaring in verhuur, aankoop en ontwikkeling van commerciële bedrijfsruimte • Actief netwerk in Almere e.o én de Randstad • Gedreven, zelfstandig, oplossingsgericht en creatief

Geïnteresseerd?

Kijk voor meer info snel op: www.mac3park.nl/over-mac3park/vacatures En stuur ons je CV en een korte motivatie waarom wij jou in de basis van ons winning team moeten opstellen.

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Zaken April week 16- 2021  

Geplaatst in Almere Zaken

Almere Zaken April week 16- 2021  

Geplaatst in Almere Zaken

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded