__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C O L U M N

PA R T N E R N I E U W S

[AANGELEVERD]

[23]

HELP JONG TALENT GROEIEN • • •

Studenten zijn onze toekomst. Zij zijn straks de financieel adviseurs, wetenschappers, bouw­ vakkers, ondernemers en verpleegkundigen die onze economie draaiende houden en voor ons zullen zorgen. Wij vinden het daarom belangrijk om onze jonge talenten in Almere zo goed mogelijk te helpen zich voor te bereiden op deze toekomst. Want dromen najagen of überhaupt bedenken wat je graag zou willen bereiken, is niet zo simpel. Het helpen van studenten en starters op de arbeidsmarkt­ is­ voor­ ons­ altijd­ de­ belangrijkste­ motivatie­geweest­om­met­Recruit­a­Student­te­starten.­ 3 jaar later is dit nog steeds de grootste drijfveer van ons team. We willen graag meer zijn dan alleen een uitzendbureau dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Natuurlijk is dat nog steeds de kern van onze business, maar alleen goede matches maken is voor ons niet voldoende. Bij Recruit a Student willen we onze jonge talenten iets meegeven voor de toekomst. Hopelijk denken ze later nog eens aan ons terug; ‘Die mensen van Recruit a Student waren zo gek nog niet!’ In­ Almere­ zijn­ er­ verschillende­ sociale­ initiatieven­ waar je als ondernemer aan kunt deelnemen. De afgelopen weken hebben wij ervoor gekozen om in te gaan­op­de­uitnodigingen­van­het­MBO­college­Poort­ en het Windesheim. Voor beide onderwijsinstellingen hebben we gastcolleges mogen geven over solliciteren, het maken van een goed CV en het schrijven van een sterke­motivatiebrief.­Ons­hele­team­werkt­hier­aan­ mee.­Iedere­intercedent­heeft­namelijk­andere­tips­en­ tricks­ voor­ jonge­ sollicitanten.­ Daarnaast­ heeft­ een­ groep jonge ondernemers ons het hemd van het lijf gevraagd over het starten van een eigen bedrijf. Alle vooroordelen over het ondernemerschap, dromen en mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. In mei staat er nog een tof project op de planning; Almere­ on­ Stage!­ Op­ deze­ dag­ krijgen­ middelbare­ scholieren de kans om met zoveel mogelijk beroepen in­ contact­ te­ komen.­ Op­ deze­ manier­ kunnen­ ze­ op een laagdrempelige manier kennis maken met functies­die­voor­hen­later­interessant­kunnen­zijn.­Na­ deze dag krijgen ze de mogelijkheid een dagje mee te lopen bij het bedrijf waar ze het beste gevoel bij hebben.­Een­super­toffe­manier­om­jonge­talenten­te­ inspireren ook voor jouw vak te kiezen! Door het gesprek met scholieren en onze uitzend­ krachten aan te gaan, leren we wat hun wensen, valkuilen en talenten te zijn. Hierdoor kennen we onze doelgroep steeds beter en weten we wat ervoor nodig­ is­ om­ ze­ te­ motiveren­ en­ helpen.­ Indirect­ is­ dit­ van­ grote­ invloed­ op­ onze­ kernactiviteit,­ namelijk­ het­ verbinden van opdrachtgevers en uitzendkrachten. Hoe beter je iemand kent, hoe makkelijker het is om de juiste medewerker te vinden voor een openstaande vacature.­ Op­ deze­ manier­ helpen­ we­ dan­ niet­ alleen­ onze studenten, maar ook onze opdrachtgevers. Door studenten al vroeg voor te bereiden op de arbeidsmarkt openen we deuren voor hen, maar dus ook voor onszelf.

Remco Breet, eigenaar Recruit a Student Almere

SOLLICITEREN KAN JE LEREN! Wiskunde, Geschiedenis en Nederlands. Of je geboren bent in 1975 of in 2003; Iedere scholier heeft deze vakken gevolgd op de middelbare school. Solliciteren staat helaas niet in dit rijtje. Best gek eigenlijk, want solliciteren is helemaal niet zo eenvoudig. Zeker wanneer je jong bent, kan het een hele uitdaging zijn om je goed voor te bereiden op een gesprek. Bij Recruit a Student kunnen we hier ons goed in ver­ plaatsen. Alléén voor Nederlands en Engels heb ik op de middelbare school voor een cijfer een formele solli­ citatie­brief­moeten­schrijven­en­op­de­universiteit­heb­ ik een keer een LinkedIn training kunnen volgen. Hier hield het wel een beetje mee op en moest ik het verder zelf maar uitvogelen.

Samenwerking

Met een standaard formele brief en CV val je tegenwoordig nauwelijks meer op tussen de stapels kandidaten die op een­vacature­solliciteren.­Docenten­van­de­marketing­en­ communicatie­ opleiding­ op­ het­ MBO­ college­ Poort­ en­ van de AD Management opleiding aan het Windesheim weten­dit­maar­al­te­goed.­Het­is­ontzettend­jammer­dat­ jonge talenten interessante stages of banen aan hun neus voorbij zien gaan, omdat ze niet goed weten hoe ze zich moeten ‘verkopen’ op papier of gedurende een gesprek. Vanaf dit studiejaar wordt er daarom veel meer aandacht­gegeven­aan­solliciteren.­Het­MBO­college­en­ Windesheim wilden hiervoor heel graag een hechtere samenwerking aangaan met Almeerse bedrijven. Professionals­ uit­ de­ HR­ branche­ kunnen­ namelijk­ het­ beste­ vertellen­ waar­ ze­ tijdens­ de­ selectieprocedure­ of­ tijdens­ een­ gesprek­ op­ letten.­ Ook­ wij­ mochten­ studenten­ waardevolle­ tips­ meegeven­ die­ ze­ kunnen­

gebruiken bij het solliciteren. Wat kan je doen om jouw CV zo opvallend en interessant mogelijk te maken? Waar moet­je­op­letten­als­je­een­motivatiebrief­schrijft?­Welke­ vragen­kan­je­verwachten­op­een­sollicitatiegesprek?­

Leerzame workshops

Een­ paar­weken­ na­ de­workshops­ op­ het­ MBO­ college­ ontvingen­we­via­ de­ mail­ alle­ CV’s­ en­ motivatiebrieven­ die­de­studenten­tijdens­hun­lessen­Nederlands­hadden­ gemaakt. Echt tof om te zien hoe iedereen volledig op zijn eigen­ manier­ invulling­ heeft­ gegeven­ aan­ de­ informatie­ die­ ze­ tijdens­ de­ gastcolleges­ hebben­ ontvangen.­ Ook­ vanuit het Windesheim ontvingen we enthousiaste reacties.­ De­ meeste­ studenten­ op­ het­ hbo­ hebben­ al­ vaker gesolliciteerd, maar waren zich bijvoorbeeld niet altijd­bewust­wat­de­opmaak­en­inhoud­van­een­CV­zegt­ over jouw persoonlijkheid. Door juist wel bewust bezig te zijn met het maken van een eerste indruk op een nieuwe werkgever, leer je meer over jezelf. Wat vind je belangrijk en hoe kan ik het beste vertellen wie ik ben? Voor ieder bedrijf is dit van onschatbare waarde. Hoe beter en eerlijker iemand zichzelf leert te presenteren, hoe makkelijker het wordt om te bepalen of iemand de geschikte­kandidaat­is­voor­een­functie.­­< Sanne Leeman

Foto: aangeleverd

Foto: Marco ter Beek

SOLLICITATIETRAININGEN MBO EN WINDESHEIM

STUDENTEN EN GEMEENTE IN ACTIE VOOR EEN SCHOON ALMERE De bakfietsen staan klaar en de groene jassen zijn aangetrokken. Het is 20 maart en we staan samen met een groepje enthousiaste studenten en afgevaardigden van de gemeente bij het centrale steunpunt van stadsreiniging de dag door te nemen. Nog één foto en de gemeente en het studenten promoteam zijn klaar voor de landelijke opschoon dag en de afsluiting van de week Almere Schoon! Almere Schoon

Almere­ is­ een­ stad­ met­ grote­ ambities.­ Ook­ op­ het­ gebied van duurzaamheid. Als jonge stad in een groene omgeving kan het ook niet anders dat de stad veel aandacht schenkt aan groen, water en een circulaire economie. Een schone stad is namelijk belangrijk voor het woonplezier en welzijn van alle Almeerders en daar zijn we samen verantwoordelijk voor! Samen met het studenten­ promoteam­ motiveert­ de­ gemeente­ door­ middel­van­interessante­acties­zoveel­mogelijk­inwoners­ om mee te werken aan een schone en groene stad. Het doel is namelijk om Almere 100% zwerfafvalvrij te krijgen.

#Opschoonommetje

Tijdens de landelijke opschoon dag op 20 maart hebben honderden Almeerse vrijwilligers deelgenomen aan een opschoonommetje­ in­ hun­ buurt.­ Op­ een­ kleinschalige­ (en vooral Corona veilige manier) hebben ze samen grote delen van de stad zwerfafval vrij gemaakt. De gemeente is­ ontzettend­ blij­ met­ deze­ Supporters­van­ Schoon­ en­ is daarom met het promoteam op pad geweest om alle­initiatieven­van­buurtbewoners­te­bezoeken­en­de­ Supporters te bedanken voor hun inzet. < Sanne Leeman

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Zaken Pag. 23 Recrute a Student Week 16-2021  

Geplaatst in Almere Zaken

Almere Zaken Pag. 23 Recrute a Student Week 16-2021  

Geplaatst in Almere Zaken

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded