__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere ‘Het was mijn spaargeld’ – slachtoffers van helpdeskfraude aan het woord

Floriade werkbedrijf

Besproken in de Raad

pagina 13

pagina 14

pagina 12

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Plantsoenen in Almere

In the spotlight

De gemeente Almere werkt in de groene openbare ruimte met kwaliteitsniveaus van beheer. Er zijn verschillende kwaliteitsniveaus: zeer hoog (A+), hoog (A), basis (B), laag (C) en zeer laag (D). Voor elk niveau is vastgelegd wat de eisen zijn. Voorbeelden kwaliteitsniveaus bij onkruid in een plantsoen

De openbare ruimte in Almere is verdeeld in structuurelementen, oftewel kleine stukjes oppervlakte. Per element hebben we een kwaliteitsniveau afgesproken. We bekijken regelmatig welke delen extra aandacht nodig hebben en welke delen nog even kunnen wachten.

Onkruid in Almere

Almeerse helden in Coronatijd Positiviteit, inspiratie en daadkracht. Zelden waren deze eigenschappen zo belangrijk als in deze coronatijd. Martin Ort, directeur van Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) heeft deze eigenschappen en zet ze volop in. “Het behartigen van ondernemersbelangen en zorgen voor een bruisende binnenstad. Dat is mijn taak en dat is in deze coronatijd

In Almere is het kwaliteitsniveau in de plantsoenen in de woonwijken aan de buitenrand niveau B (beperkt onkruid) en in de binnenkant van de plantsoenen niveau C (redelijk onkruid). In de centrumgebieden Stad, Haven en Buiten is het niveau hoger: A. (weinig en geen onkruid)

A+: Geen onkruid.

Dit betekent dat je buiten de centrumgebieden vaker onkruid tegenkomt en het onkruid daar hoger is. De laatste jaren groeit er steeds meer onkruid door nat en warm weer. Hierdoor valt het niet altijd mee het basisniveau te halen. Het onkruid groeit soms erg snel en we kunnen maar op één plek tegelijk werken.

Later aan de beurt

A: Weinig onkruid

Ook kan het dat het ene vak wel geschoffeld wordt en het volgende nog niet. Dit komt omdat deze nog binnen het afgesproken beeld valt. Dit plantenvak zijn we dan niet vergeten, maar komt op een later tijdstip weer aan de beurt. De gemeente houdt het beeldniveau in de gaten. Niveau B en niveau C betekent dat er tot op zekere hoogte onkruid mag groeien in de plantvakken en plantsoenen. Als bewoner mag je het onkruid natuurlijk ook zelf weghalen.

B: Beperkte mate onkruid

een uitdaging. In het begin hielden we ons veel bezig met veiligheid en hygiëne. Dus routes aangeven op straat, borden met regels plaatsen, maar ook relingen en knopjes schoonmaken. Ook hebben we beveiligers ingehuurd. Zij spreken bezoekers en ondernemers aan om de regels te volgen. Want beiden zoeken de grenzen op en dat moet je in goede harmonie houden. Zo hebben we ervoor gezorgd dat Almere niet één keer negatief in het nieuws is geweest het afgelopen jaar. En daar zijn we trots op. We zijn tussen de wensen van de ondernemers en de regels van de overheid in gaan staan. Met tekst en uitleg en voor ondernemers en één loket voor hun vragen. Met al deze maatregelen en een goede samenwerking met de gemeente, is het gelukt om niet één boete uit te schrijven aan een ondernemer. Dat heeft veel energie gekost, maar dat is ook de moeite waard.”

Martin Ort is directeur van Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA)

almere.nl/corona

Webinar inbraakpreventie en internetcriminaliteit Op dinsdag 22 juni organiseert gemeente Almere samen met de politie een gratis webinar over inbraakpreventie en internetcriminaliteit (cybercrime). De webinar is van 19.00 tot 20.00 uur en wordt geopend door burgemeester Franc Weerwind. Onder de deelnemers van de webinar verloten we een digitale deurbel.

Inbraakpreventie Ex-inbreker Evert Jansen neemt je mee in de wereld van woninginbraak. Hij weet hoe je binnen enkele seconden een huis binnen kunt komen en geeft tips hoe je je huis kunt beveiligen tegen inbraak.

minaliteit. Door corona zijn er de afgelopen tijd steeds meer internetcriminelen actief. De experts vertellen waar je op moet letten om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Aan het einde van de webinar wordt de digitale deurbel verloot.

Doe mee Ga naar almere.nl/webinar voor de link om mee te doen aan het webinar. Aanmelden is niet nodig. almere.nl/webinar

Internetcriminaliteit C: Redelijk veel onkruid

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 9 juni 2021

D: Veel onkruid

Twee digitale wijkagenten vertellen deze avond meer over internetcri-

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen Vaststellingsbesluit partiële herzieningen Stichtsekant, M.e.r-beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant, besluit omgevingsvergunning (bouwen en milieu) (inclusief opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer) en melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de oprichting van een datacenter

3. M.e.r.-beoordelingsbesluit datacenter Stichtsekant (d.d. 9-11-2020); 4. Besluit omgevingsvergunning bouwen en milieu datacenter Stichtsekant, inclusief opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer; 5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de oprichting van een datacenter welke tevens wordt beschouwd als melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken, met toepassing van de coördinatieregeling (Wro) en mede namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 april 2021 de Partiële herzieningen van bestemmingsplan Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark Stichtsekant ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp bestemmingsplannen heeft vastgesteld. Tevens maken zij namens Gedeputeerde Staten van Flevoland bekend dat een omgevingsvergunning (bouwen en milieu) is verleend en maatwerkvoorschriften zijn opgelegd.

De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad in het gemeenteblad van 2 juni j.l.

Het besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu is in het kader van bescherming van de boringsvrije zone gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De hiervoor benodigde en onderstaand genoemde besluiten en melding liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 14 juli 2021): 1. Partiële herziening bestemmingsplan Stichtsekant Noord; 2. Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant;

Vastgesteld bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 april 2021 het bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende Besluit hogere waarden Wet geluidhinder en overige stukken met ingang van donderdag 10 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 21 juli 2021). De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

28 mei 2021

Overzicht coronamaatregelen per 5 juni Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open, waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je elleboog.

Algemene maatregelen

.

Houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken.

Horeca en evenementen

Draag een mondkapje waar dat verplicht is.

Testen

Laat je direct testen.

Kunst en cultuur Onder andere musea, bioscopen en theaters open.

Horeca open van 6.00 uur tot 22.00 uur en max. 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per tafel.

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening en bibliotheken open.

Ontmoetingen Evenementen met vaste zitplaatsen mogelijk met toegangsbewijzen.

Ontvang thuis max. 4 personen per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Klachten? Blijf thuis.

Recreatie Buiten: groep van max. 4 personen of 1 huishouden.

Winkelen en boodschappen

Onder andere attractie- en dierenparken en sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's open.

Alle winkels open.

Vervoer en reizen Geen verkoop van alcohol na 22.00 uur.

Niet-essentiële reizen binnen Nederland toegestaan. Reis op rustige momenten. Reizen naar landen met een groen of geel reisadvies mogelijk.

Onderwijs Voortgezet onderwijs open.

Werk

Sport Sporten in groepen toegestaan. 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Vanaf 18 jaar max. 50 personen per groep.

= Stap 3 van het openingsplan

Met gratis toegangsbewijzen is een hoger aantal bezoekers mogelijk bij culturele instellingen, topsportwedstrijden, horeca en evenementen.

Toegankelijke versie: rijksoverheid.nl

alleen samen krijgen we corona onder controle

BEKENDMAKINGEN - Woensdag 9 juni 2021

Door de coronamaatregelen brengen de meeste mensen veel meer tijd online door. Criminelen passen hier hun activiteiten op aan en zijn momenteel erg actief op internet.

Om haar geld veilig te stellen wordt ze onder druk gezet om zo snel mogelijk haar geld over te maken naar een andere rekening. Het gevolg: ze verliest al haar spaargeld.

Wil je deze criminelen te slim af zijn en voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt van internetcriminaliteit? Luister dan naar de podcastserie ‘Digitaal Beroofd’, waarin drie slachtoffers van internetcriminaliteit hun verhaal vertellen.

Voorkom helpdeskfraude

Bankrekening leegplunderen

Mbo, hbo en wo onder voorwaarden open. Werk thuis, tenzij het niet anders kan.

‘Het was mijn spaargeld’ – slachtoffers van helpdeskfraude aan het woord

Meer informatie en voorwaarden: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

De eerste aflevering gaat over mevrouw Van der Maas, 78 jaar oud. “Het was een regenachtige maandag in juli. Er werd gebeld om kwart voor vijf door een anoniem nummer. De persoon aan de andere kant van de lijn zei: Ik ben fraudehelpdeskmedewerker van de bank en ik heb niet zo’n fijn bericht mevrouw. Er is een Duitse criminele bende bezig om uw bankrekening leeg te plunderen.”

Voorkom dat je zelf slachtoffer wordt van helpdeskfraude en let goed op of je wel écht de bank aan de telefoon hebt. De bank vraagt bijvoorbeeld nooit om geld over te maken of om beveiliggingscodes te geven. Ook zet een echte bank je nooit onder druk om zo snel mogelijk te handelen. Als het echt nodig is, kan een bank namelijk zelf een rekening blokkeren. Jij bent nu gewaarschuwd, maar maak je je zorgen of je ouders/ buurman of tante slachtoffer wordt, luister dan samen naar deze podcast van Veiligheidscoalitie MiddenNederland veiligheidscoalitie.nl/digitaalberoofd Pagina 12


floriadewerkbedrijf@almere.nl

Floriade Werkbedrijf Dylan vindt zijn droombaan Dylan de Vos (27) is de 100e Almeerder die via het Floriade Werkbedrijf aan het werk gaat. Het is voor hem niet zomaar een werkplek. Het is de baan waar hij al tien jaar naar verlangt en hard voor heeft geknokt. Dylan is zijn loopbaan als matroos begonnen. “Tijdens mijn werk maakte ik ook flyers over de boottochten en een uitleg-video over de motoren.” Het smaakt naar meer. Hij volgt

opleiding na opleiding. Zijn droom: een baan in de audiovisuele wereld.

Gevoel niet mee te mogen doen Met zijn diploma’s op zak gaat Dylan enthousiast solliciteren. Het ontbreekt hem niet aan doorzettingsvermogen. “Ik heb honderden brieven verstuurd.” Zijn gebrek aan werkervaring en de coronacrisis spelen hem parten. Hij raakt gaandeweg dieper in de put. “Steeds

maar weer horen dat je het niet bent geworden. Bekenden die alsmaar vragen of je werk hebt. Ik voelde me gestrest. Het was alsof ik er niet bij mocht horen.”

Laaghangende schouders Als het Floriade Werkbedrijf regelt dat Dylan op gesprek mag komen bij Baljetgroep Events & Facilitymanagement gaat hij er met laaghangende schouders heen. “Ik was al zo vaak

afgewezen. Ik voelde me gelukkig direct op mijn gemak.” Inmiddels werkt Dylan bij de Baljetgroep en assisteert hij bij de live-registraties van bijeenkomsten voor de gemeente en Floriade. “Ik help bij het maken van technische verbindingen. Ik monteer videobeelden, bijvoorbeeld over het Floriade Werkbedrijf. Ik ben trots op mezelf. Ik heb mijn droombaan gevonden.”

Baljetgroep: “Iedereen verdient een kans” “Mensen helpen zit bij ons in het DNA.” Directeur Gerry Baljet glimt van trots als hij over zijn bedrijf spreekt en nog meer als hij vertelt over de mensen die bij hem werken. De Baljetgroep in Almere bestaat in oktober 30 jaar. De werkzaamheden lopen uiteen van het bedenken, faciliteren en regisseren van evenementen tot het online uitzenden van bijeenkomsten. “Veel bijeenkomsten die over de Floriade gaan, verzorgen wij. Dylan helpt daar goed bij. Hij snapt direct wat de bedoeling is.”

Graag mensen helpen De directeur vindt het normaal om mensen uit de uitkering te helpen aan werk. “Niets is zo erg als op een verjaardagsfeest moeten zeggen dat je nog steeds geen baan hebt.” Het mes snijdt aan twee kanten. “We vinden het belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten. Daar investeren we in. Dat krijgen we ook dubbel en dwars terug. De mensen die wij een kans geven, zijn enorm loyaal.”

Dylan de Vos (rechts) heeft via het Floriade Werkbedrijf zijn droombaan gevonden. Zijn werkgever Gerry Baljet (links) is blij met de inzet van Dylan.

Floriade Werkbedrijf bereikt mijlpaal SROI-verplichting vijf procent van hun omzet om mensen voor een halfjaar te helpen aan werk. Daarna krijgen deze medewerkers een contract of worden ze bemiddeld naar een andere baan. Dat lukt omdat het Floriade Werkbedrijf goed kijkt wie het beste past bij een baan. Als het nodig is, krijgen de medewerkers ondersteuning van een jobcoach en loopbaanadvies. “Ieder talent is een belofte”, stelt Diana Speerstra, regiomanager bij het UWV. “Deze belofte wordt zichtbaar in de Floriade-praktijk en vertaalt zich naar een betaalde baan.” Via het Floriade Werkbedrijf hebben werkzoekenden zich ontwikkeld tot secretaresse, huismeester, groenmedewerker, inkoper, cateringmedewerker, gastheer, administratief medewerker, bouwmedewerker en projectondersteuner. Heel vaak (75%) lukt het om mensen aan een vaste baan te helpen. Hierdoor heeft het Floriade Werkbedrijf al voor zo’n 3 miljoen aan uitkeringen bespaard.

Sharon Rebel, Lisette Guétain en Orion Galuszka zijn trots dat ze via het Floriade Werkbedrijf werken aan een mooie wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het Floriade Werkbedrijf heeft al 100 mensen aan werk geholpen. Wethouder Froukje de Jonge is blij met deze mijlpaal: “Mensen tot bloei brengen door ze kansen, opleiding en de mogelijkheid van een baan te bieden. Top!”

De gemeente, Randstad en UWV zetten zich bij het Floriade Werkbedrijf samen in om uiteindelijk 350 mensen uit de uitkering te krijgen. “We gebruiken de werkgelegenheid die de Floriade biedt ook voor mensen die een extra zetje nodig hebben op de arbeidsmarkt. En ze

FLORIADE WERKBEDRIJF - Woensdag 9 juni 2021

krijgen perspectief op een vaste baan en dus een nieuwe toekomst”, vertelt de wethouder.

Perspectief geven Bedrijven die voor de wereldtuinbouwtentoonstelling werken, gebruiken met de zogeheten

Werk kan wereld van verschil maken “Met het Floriade Werkbedrijf creëren wij kansen voor mensen die klaar zijn voor een stap naar werk”, aldus Martijn Janssen, directeur bij Randstad. Een baan kan voor iemand een wereld van verschil maken. “Betekenisvol werk doen, is een bepalende factor voor geluk.” floriadewerkbedrijf@almere.nl Pagina 13


BESPROKEN IN DE RAAD tiek over wordt gesproken, maar dat raadsleden in gesprek gaan met mensen uit de stad om zich zo goed mogelijk te laten informeren. Aanleiding is dat een aantal organisaties in de media en via een brief aan de raad hun zorgen uiten over het voornemen om gebouw De Beurs te slopen. Ze starten ook een petitie. De inwoners wijzen op de cultuurhistorische waarde van het gebouw en willen dat het behouden blijft. Plan van een ontwikkelaar is echter om het weg te halen er er woningen met voorzieningen in de plinten voor in de plaats te bouwen. Je snapt, een belangenafweging die bij de raad op zijn plaats is. Maar die afweging was vanavond nog niet aan de orde. Het ging om informatie vergaren en delen, zodat iedereen, inclusief de kijkers thuis, in gelijke mate over de argumenten kan beschikken. Nou, laat je verwennen en kijk deze vergadering terug. Je krijgt een prachtige toelichting op dit gebouw met een referentie naar het Centre Pompidou in Parijs. Je leert over Brutalisme en het belang van

Windmolens Stichtsekant En nóg een keer kwam dit onderwerp in de carrousel. Omdat het een burgeractiviteit betreft (wat betekent: op de agenda gezet door inwoners), was de indiener er ook deze vergadering weer bij. Er is nu genoeg over gesproken en de bal ligt bij het college. De portefeuillehouder beloofde dat er binnen een maand een integrale afweging komt. Die bevat de voorkeur van het college. De raad

oriëntatiepunten in een stad. Maar misschien nog wel het belangrijkst is dat de raad een stap zet in het beter nadenken over het erfgoed in de stad. Ja, we zijn stad van vernieuwing, maar het is belangrijk om ook goed na te denken over wat je weg doet. Een van de insprekers maakt van het onderwerp een burgeractiviteit, dat betekent dat de raad erover moét gaan praten.

Perspectiefnota Twintig moties en amendementen moesten er in twee uur en twintig minuten doorheen. En dat lukte. Maar daarvoor ging de raad wel een uurtje langer door. Nu alles besproken is kan er een besluit worden genomen. Komende week staan al deze moties/amendementen dus op de besluitenlijst, met als laatste de Perspectiefnota zelf.

Actualiteitenhalfuur

Gebouw de Beurs

Deze week startte in Almere een campagne met posters in de stad die gaat over bedelaars. De voornaamste boodschap is: geef bedelaars geen geld, want daarmee houd je hun verslaving in stand. Een fractie in de raad begrijpt dat inwoners van bedelaars overlast kunnen ervaren, maar vraagt zich af of deze boodschap wel zo’n goed signaal is en is bang dat inwoners zich negatief naar de bedelaars gaan gedragen. In de beantwoording gaf het college aan die zorgen niet te delen, maar het zeker goed in de gaten te houden.

Een van de fracties agendeerde dit onderwerp voor een ‘gesprekstafel’. Dat betekent dat er niet poli-

Er was geen plenaire vergadering.

kan dan een keuze maken. Pijnpunt was dat het allemaal een beetje lang duurt. De indiener(s) en diverse raadsleden willen het liefst zo snel mogelijk uitsluitsel, maar een meerderheid gunt de wethouder de tijd.

DE AGENDA VAN DE RAAD Op deze avond tal van moties en amendementen over verschillende onderwerpen: het welzijnskader, wonen en zorg, datacenter en actieplan veiligheid. Maar mooi is dat de raad weer in gesprek gaat met de stad.

agenda van vooral de scholen en de raad heeft er formeel geen rol in. Maar schoolbesturen en gemeente willen de raad wel betrekken in wat er speelt. Verstandig ook, want op enig moment is er misschien wel een besluit van de raad nodig.

LEA

Parkeervisie, in één keer?

In de raadzaal, met mogelijk een aantal videodeelnemers, komt de raad weer bijeen met betrokkenen uit de stad. Zes schoolbestuurders praten met de raad over de LEA: de Lokaal Educatieve Agenda. Het college wil de raad informeren over de voortgang van de LEA 2019-2022. Dat onderwerp wordt in twee delen besproken. Vanavond is er eerst een gesprek met zes vertegenwoordigers uit het onderwijs. In een volgende vergadering vindt de politieke bespreking plaats.

Parkeren is wel een dingetje in onze stad. Mogen we het zo stellen? Het huidige beleid dateert van 2012. Tijd voor nieuw beleid. Daarom peilt het college de mening van de raad met vijf concrete vragen. 1) Moet het parkeerbeleid in Almere vraag-volgend of vraag-sturendzijn? 2) Welke definitie van parkeerdruk en parkeeroverlast hanteren we? 3) Welke informatie gebruikt de gemeente om in actie te komen? 4) Betaald parkeren: mag de gemeente wel of geen winst maken? 5) Betaald parkeren: wel of geen differentiatie van gebieden?

De LEA is een gezamenlijke agenda van de Almeerse schoolbesturen met de gemeente voor een periode van vier jaar. Goed onderwijs is het fundament voor de verdere ontwikkeling van de stad. De agenda wordt gevolgd met drie programmalijnen: 1) passende ondersteuning voor elk kind, 2) doorlopende lijnen en verbindingen in onderwijsloopbanen en 3) kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod. De LEA is de

Deze vergadering wordt anders dan anders. Omdat er vóór de zomer nog zoveel onderwerpen komen, stelt het presidium voor om voor dit -toch beladen onderwerp- maar één vergadering uit te trekken. Alles moet dus in één vergadering van ruim twee uur besproken worden. Mooi experiment.

Oreganoweg-Wisselweg

Campus in de binnenstad

Dicht bij het centrum, tegen de Kruidenwijk aan, ligt nog een stuk ongebruikte grond. Het college stelt voor om deze ruimte beschikbaar te maken voor een supermarkt, die nu in de Kruidenwijk uit zijn jasje is gegroeid. Bij de nieuwbouw zouden er dan meteen een stuk of 90 woningen bij kunnen. Het presidium complimenteert het college met het heldere raadsvoorstel, dus misschien is het een idee als je een kijkje neemt. Zo ziet een goed raadsvoorstel er dus uit. Je kunt als burger invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door in te spreken tijdens deze vergadering. Kijk op de site bij ‘invloednu’ of bel met de griffie.

Nou, daar is hij dan. Het alternatief voor de Voetnoot als plek voor de nieuwbouw van Windesheim. Het college geeft een technische toelichting, dus pure informatie over dit alternatief, geen politiek nog. Het plan is net zo gedetailleerd uitgewerkt als het Voetnootplan van een half jaar geleden. Da’s mooi, want dat betekent dat er te vergelijken en kiezen valt. Die beslissing is uiteindelijk aan de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, maar je kunt je er als inwoner natuurlijk ook helemaal in verdiepen. Bij de vorige bespreking (Voetnoot) waren er heel wat insprekers. Nu kun je ook weer invloed uitoefenen, maar dat kan pas volgende week, de 17e. Het is nu immers alleen inhoudelijk.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 9 juni 2021

raadvanalmere.nl

Pagina 14

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 23 -2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 23 -2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded