__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Officiële bekendmakingen pagina 12

Digitaal Erfgoedcafé over Kersenbloesemfeest Almere herinneringscultuur in Almere

Besproken in de Raad

pagina 12

pagina 12

pagina 13

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Groen zelfbeheer in de stad Heb je een leuk groen idee waardoor buurtbewoners elkaar beter leren kennen en samen hiervoor aan de slag willen gaan? Denk aan de leefomgeving verbeteren, samen de eigen straat leuker en groener maken.

Wat vinden de Almeerders van Almere?

In het najaar van 2020 vroeg de gemeente Almere aan 16.550 Almeerders van 18 jaar en ouder om hun mening te geven over 17 verschillende onderwerpen. Die waren verdeeld over 3 vragenlijsten met als overkoepelende thema’s: Communicatie, Woonomgeving en Sociaal. Bijna 4.300 Almeerders (26%) reageerden op het onderzoek van Almere in de Peiling 2020. Sommige onderwerpen, zoals imago van Almere en onze dienstverlening, zijn vaker meegenomen in de vragenlijsten. Door de jaren heen is een ontwikkeling te zien. Zo verandert de voorkeur voor de manier waarop inwoners met ons in contact willen komen. Andere onderwerpen zijn nieuw, zoals groen, water en natuur in Almere. Bijna alle inwoners waarderen het groen in Almere, maar

twintigers gebruiken het groen het minst.

Rode draden Hoewel we er niet specifiek naar gevraagd hebben, heeft de coronacrisis wel invloed op de uitkomsten van bepaalde onderwerpen. Daarom is corona een van de 3 rode draden in de beschouwing van Almere in de Peiling. De andere 2 zijn: de

tevredenheid en betrokkenheid van de meeste Almeerders en het grote belang van natuur en groen voor Almeerders. In de komende drie edities van de Stadhuis-aan-huis volgen de opvallendste uitkomsten van de vragenlijsten Communicatie, Woonomgeving en Sociaal. De volledige rapportage van Almere in de Peiling 2020 staat op almere.nl/over-almere/feiten-en-cijfers

Onderzoek over afval Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en milieuvriendelijk houden. We onderzoeken hoe dit kan worden aangepakt. We zijn ook benieuwd hoe Almeerders het liefst hun afval aanbieden en onder welke voorwaarden. Daarom doet onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction hier onderzoek naar. Met de resultaten van dit en andere onderzoeken

kunnen we beoordelen welk afvalinzamelsysteem het beste is voor de toekomst en past bij Almere en haar inwoners.

duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek is anoniem. De antwoorden en andere gegevens zijn niet te herleiden naar personen.

Wie kan er meedoen?

Hoe verder?

Ruim 16.000 Almeerders zijn uitgenodigd om mee te doen. Zij zijn willekeurig uitgekozen en wonen allemaal zelfstandig. De steekproef is extra groot zodat we een goed beeld krijgen van wat inwoners belangrijk vinden.

Op basis van de uitkomsten van alle onderzoeken samen komt er een voorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem. Dit voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor vragen over het onderzoek kun je mailen naar info@almere.nl of bel naar 14 036.

Wat kun je verwachten? Het beantwoorden van de vragen

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 28 april 2021

Er zijn ook bewoners die een stukje park of bosplantsoen onderhouden. Zoals de Vrienden van het Laterna Magikapark. Zij onderhouden een aantal bloemperken en struiken die ze zelf geplant hebben in het park. En in Almere Buiten is het Voedselbos, tot stand gekomen door het bewonersplatform Sieradenbuurt en de gemeente Almere.

Voedselbos in Almere Buiten Tussen de Buitenring en de Sieradenbuurt ligt het Voedselbos van zo’n 5,5 hectare. Het idee voor een voedselbos kwam uit een samenwerking tussen de gemeente Almere en het bewonersplatform Sieradenbuurt. Hier bepaalden de bewoners samen de inhoud van het bos en gaven vorm aan een groot deel van hun buurt. In 2015 en 2016 zijn er circa 1.200 bomen en struiken in het gebied geplant. Er zijn bessenstruiken en allerlei soorten noten- en fruitbomen. En bewoners gingen zelf aan de slag met het maken van kruidenheuvels, bankjes van Almeers hout, bijenstal, insectenhotel, vleermuizenkasten en een ooievaarspaal.

We nodigen jou uit om plannen te bedenken waarmee je jouw omgeving kunt verbeteren. Bijvoorbeeld: • het groen in de eigen straat onderhouden, • voor bloemen in hanging baskets in de straat ophangen en beheren, • stuk(je) groen in zelfbeheer nemen (bijvoorbeeld een plantsoen bij woningen), • bewonersontmoetingsplek creëren in het groen, • een moes- of fruittuintje aanleggen. De gemeente kan je helpen jouw plan te realiseren. Neem contact op via info@almere.nl om de mogelijkheden van je plan en de locatie te bespreken, onder vermelding van: Wijkregie, zelfbeheer.

Podcast: Almere Buiten + Hout = goud Germain staat elke dag om 5 uur op om kort te mediteren, sporten en lezen. Daarna gaat hij aan de studie of begint alvast zijn werkdag bij de gemeente. Hij is gebiedsadviseur voor Almere Buiten en Almere Hout. Germain vertelt over welke vragen hij adviseert, hoe zijn contact is met de stad én aan welke plek in Almere hij de mooiste herinneringen heeft. De podcast geeft luisteraars een kijkje achter de schermen bij beheer en onderhoud in Almere. Er zijn al podcasts verschenen in een reeks van zeven afleveringen van De boombast, lichtmast en wateroverlast. Ook deze podcast wil je natuurlijk niet missen. Scan de QR code of zoek op Spotify met de term ‘boombast’. Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen M.e.r.-beoordelingsbesluit herontwikkeling Stationsplein 5 -19 en 28-42 en Busplein 4, Almere Stad Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 22 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de herontwikkeling van de kantoorpanden aan weerszijden van het station Almere Centrum ter inzage ligt (tot en met woensdag 2 juni 2021). Kennisgeving van dit besluit heeft reeds plaatsgevonden in Gemeenteblad 2021, 124964 en Staatscourant 2021, 20857, beide van woensdag 21 april 2021. De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

M.e.r.-beoordelingsbesluit herontwikkeling Randstad 20-03 en 20-25, Almere Stad Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 29 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de herontwikkeling van de kantorenlocatie aan de Randstad 20-03 en 20-25 (stationskwartier Almere Centrum) ter inzage ligt (tot en met woensdag 9 juni 2021).

Digitaal Erfgoedcafé over herinneringscultuur in Almere Inmiddels ligt de Tweede Wereldoorlog al ruim 75 jaar achter ons. Om deze oorlog en haar slachtoffers te herdenken, plaatsen we monumenten en ontstaan tradities als de Dodenherdenking en het Bevrijdingsfestival op 4 en 5 mei. In Almere eren we deze tradities ook en staan er verschillende monumenten om ons aan deze oorlog te herinneren in de openbare ruimte. Zo ligt in de Verzetswijk in Almere Stad sinds 1992 een Nationaal Verzetsmonument: het Bos der Onverzettelijken. Voor elke man en vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van het verzet tegen de bezetter en daarvoor is omgekomen, is hier een boom geplant: 2.133 bomen in totaal. Voorzitter Paul Verheij van het Bos der Onverzettelijken vertelt tijdens het digitale Erfgoedcafé over het ontstaan van dit monument en welke rol het heeft in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in een jonge stad als Almere. Kijk en luister mee op donderdag 29 april om 19.30 uur via gotomeet.me/erfgoedcafe. almere.nl/erfgoedhuis

De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Beschikking ambtshalve inschrijving naar Puntadres Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet hebben voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.38 en 2.39 van de Wet BRP dat zij binnen 30 dagen voor de adreswijziging tot 5 dagen na de adreswijziging het nieuwe adres hebben doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. Volgens artikel 3:41 lid 2 Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam M.A. Biada A. Iwasa met twee kinderen Y. Iwasa V.A. Ramsanjhal E. Bogdanaviciute

Geboren 25-07-1989 07-07-1985 20-12-1981 14-06-1976 17-01-1989

Uitgeschreven per 26-03-2021 29-03-2021 29-03-2021 29-03-2021 31-03-2021

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam A.E. Maruneac M.M. Maruneac I.L. Olariu V.G. Maruneac Y.S. Ahmed G. Boneya Arero

Geboren 30-11-1994 24-08-1995 24-01-2001 27-04-2000 01-07-1989 01-01-1993

Uitgeschreven per 06-01-2021 09-12-2020 09-12-2020 09-12-2020 11-12-2020 02-11-2020

Contact met gemeente Staat uw naam genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl

Kersenbloesemfeest Almere Vanwege corona kon het Kersenbloesemfeest niet doorgaan. Om de traditie toch voort te zetten, heeft de stichting Regenboogbuurt in samenwerking met Erfgoedhuis Almere op vier verschillende locaties een expositie opgezet over de sierkersen in de buurt. De expositie vertelt over de oorsprong van het Kersenbloesemfeest en er zijn foto’s, schilderijen en tekeningen te zien van de bloesembomen in de Regenboogbuurt. Almeerders hebben de beelden aangeleverd. De expositie is tot en met 31 mei 2021 te zien in de etalage van het Erfgoedhuis (Baltimoreplein 112), de ramen van basisschool ’t Spectrum (Regenboogweg 47), kerkcentrum De Wegwijzer Almere (Makassarweg 80) en Creatief Centrum Delen en Meer (Noordeinde 56). Daarnaast wordt er een bloesemroute uitgezet, waarbij je wandelend of fietsend langs deze drie locaties komt. De vierde locatie is het Buitenhuis; daar worden de foto’s getoond tot 14 mei. De plattegrond staat op almere.nl/erfgoedhuis, facebook.com/kersenbloesemfeestalmere of regenboogbuurt.nl.

BEKENDMAKINGEN - Woensdag 28 april 2021

Pagina 12


BESPROKEN IN DE RAAD neergezet. Er moet wel een een zorgindicatie zijn. Is die niet, mag het nog niet. Als er mantelzorg nodig is, kan dat vertraging opleveren. Sommige gemeenten vinden het goed als er wordt gebouwd met oog op de toekomst. Dan heet het een pré-mantelzorgwoning. Een fractie wilde polsen of dit ook in Almere kan. De portefeuillehouder was regelrecht enthousiast. Ze gaat het meenemen in de beleidsontwikkeling.

Griffier We schreven er al het nodige over, dus nu houden we het kort. De griffierswissel vond donderdagavond plaats. Omdat het niet fysiek kon (door Covid-19), maakte onze Almeerse audiovisuele dienstverlener er een live-televisieverslag van. En 1.163 mensen bleven er tot diep in de nacht naar kijken. Wauw. De vier sprekers hadden goede verhalen. U kunt de opnames terugzien op notubiz (uiteraard) of in hogere beeldkwaliteit op vimeo.com/raadvanalmere.

Mailboxen Enkele weken geleden bleek dat veel mailboxen van voormalige wethouders en hoge ambtenaren niet bewaard zijn. Daardoor kunnen de raad en de pers niet terugzoeken hoe een besluit in het verleden tot stand is gekomen, waardoor hun controlerende rol wordt bemoeilijkt. De gemeente heeft de wettelijke plicht om die gegevens te bewaren (onder andere door de Archiefwet) en het college draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Dat het al jaren niet goed gaat, vindt de raad heel ernstig. Ook bleek dat het college de raad niet snel genoeg hierover heeft geïnformeerd. Ze voldeed daarmee niet aan haar informatieplicht jegens de raad. Dat neemt de raad hoog op. De portefeuillehouder voor dit onderwerp is de burgemeester. Hij erkende de tekortkomingen, legde uit wat er is gebeurd en wat eraan is gedaan. Er verdwijnen nu geen mailboxen meer en met slimme technologie is een deel van de verdwenen mailboxen hersteld. Enkele fracties in de raad toonden weinig vertrouwen in de belofte van het college dat het allemaal beter is. Té lang is niet gedaan wat moest en té laat is de raad geïnformeerd. Ze dienden een motie van afkeuring in tegen het hele college. Zo’n motie hoeft geen politieke gevolgen te hebben, maar is wel een pittig signaal. Bij de stemming, later op de avond, haalde de motie echter geen meerderheid (21 voor, 24 tegen).

Plenair - besluitvorming het dualisme is de raad de gemeente niet. De gemeente gaat daar dus niet over. In tegenstelling tot die van wethouders en ambtenaren, hoeven de mailboxen van volksvertegenwoordigers níet bewaard te worden. Want een raadslid is een gekozen inwoner, die zijn mening kenbaar maakt in de raadsvergaderingen. Dat is allemaal al openbaar. Plus, een raadslid heeft geen individuele bestuurlijke verantwoordelijkheid en kan zich daar later, na zijn/haar vertrek, niet over verantwoorden. Er werd even gevreesd dat bij het herstellen van de verdwenen mailboxen óók in mailboxen van (oud-)raadsleden en de griffie was gekeken en dat mag dus niet. Maar de portefeuillehouder bezwoer meermaals dat dát niet gebeurd is. Zo kunnen dus uw gekozen stadsgenoten in alle vertrouwelijkheid hun volksvertegenwoordigende taken blijven uitoefenen. En dat is vooral in uw belang, want daarmee blijft ook uw correspondentie met de raad en griffie vertrouwelijk. De raad is er immers voor u, de inwoners van Almere.

Motie: Bouwen in het groen, niet doen! (RG-120) VERWORPEN 9/36 Raadsvoorstel M.e.r.-beoordelingsbesluit ontwerpbestemmingsplan Barracudastraat – Snoekstraat (RV-33) AANVAARD 36/9 Motie: Aanpassen bouwplan Kruisstraat (RG-118) VERWORPEN 19/26 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven (RV-19) AANVAARD 35/10 Motie: Laat speedpedelec toe op fietspaden (RG106) VERWORPEN 22/23 Motie: Geen ‘snelverkeer’ op het fietspad (RG107) VERWORPEN 22/23 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan (RV-29) AANVAARD 42/3 Raadsvoorstel Verhoging krediet voorzieningen Nobelhorst (Montessori onderwijsvoorziening ,

kinderopvangruimten, sporthal en school/wijkbibliotheek) (RV-31) AANVAARD 35/10 Amendement: Kennisnemen van (icoon)projecten (RG-89) VERWORPEN 13/32 Amendement: Geen limitering van ongezonde voedselzaken (RG-90) VERWORPEN 21/24 Amendement: Duurzame voedseleconomie met inzet op de eiwittransitie (RG-93) AANVAARD 24/21 Motie: Trots op de Almeerse Volkstuinen (RG94) AANVAARD 24/21 Motie: Stimuleer moes- en fruittuinen in Almere om gezondheid te bevorderen (RG-95) AANVAARD 36/9 Motie: Moes- en volkstuinen en buurtschooltuinen in hoogstedelijk Almere (RG-96) VERWORPEN 20/25 Motie: Zorg voor eetbaar groen in de openbare ruimte (RG-97) VERWORPEN 20/25 Motie: Aansluiten bij de lobby voor een meer gezonde voedselomgeving (RG-98) VERWORPEN 18/27 Motie: De Gezonde Streekmarkt: stimuleren en faciliteren lokale en regionale voedselproductie en –verkoop (RG-99) VERWORPEN 16/29 Raadsvoorstel Voedselstrategie 2021-2025: Groen Voedselhart Almere (RV-14) AANVAARD 29/16 Raadsvoorstel: Deels opheffen opgelegde geheimhouding nadere informatie over kostenraming tijdelijke inrichting Floriade terrein (RV-40) AANVAARD 35/10 Bekrachtiging geheimhouding op de raadsbrief ‘Aankondiging juridisch-planologische procedure’ (RB-02) AANVAARD 45/0 Bekrachtiging geheimhouding op de raadsbrief ‘Vertrouwelijke risico’s Programmarekening 2020’ (RB-03) AANVAARD 45/0 Motie: Archiveren mailboxen (RG-124) VERWORPEN 21/24 Motie: Zienswijze governance MRA (RG-125) AANVAARD 27/18

Pré-mantelzorg De rijksoverheid maakt het mogelijk dat mantelzorgers en verzorgden in elkaars nabijheid kunnen wonen. Want een mantelzorgwoning mag zonder vergunning in de tuin worden

Dat het onderwerp de raad hoog zit, blijkt wel uit de vergadertijd. De bespreking duurde meer dan twee uur. Maar dat kwam ook omdat er een tweede kwestie was. Namelijk de mailboxen van de (oud-)raadsleden. In 2016 besloot de gemeente om die wél te bewaren, maar deed dat voor sommige wel, andere weer niet. Maar het is hoe dan ook vreemd, want al sinds de invoering van

DE AGENDA VAN DE RAAD De eerstvolgende Politieke Markt is op 20 mei. In deze editie dus geen agenda. Maar die kunt u natuurlijk op notubiz al wel zien. De raadspagina verschijnt weer over twee weken.

Handig om te weten Als er geen reces is, heeft de raad een wekelijks agenda-ritme. Op de vrijdag wordt de agenda van de donderdag daarop vastgesteld. We weten dus allemaal pas een kleine week van tevoren wat

er besproken gaat worden. Maarrrrrr..... u weet inmiddels ook wel dat in de agenda op almere. notubiz.nl op de laatste zondag van de maand de ‘werkvoorraad’ staat. En daar leest u welke onderwerpen in de rij staan om op de agenda te komen. Helemaal bovenaan in die lijst prijkt: Lange Termijn Kalender. Dit document spreekt voor zich. Kijk eens of er onderwerpen zijn die u interesseren. Erachter staat in welk kwartaal het

waarschijnlijk behandeld kan worden. Met de Q van Quarter in het Engels. Achter al de andere onderwerpen staat een uitklappijltje (wit op blauw). Klikt u daarop, dan krijgt u de bijbehorende documenten te zien. U vindt er nog niet de agendadatum en het unieke RG/RV-nummer, want die worden pas bij het agenderen vastgesteld. Ook staat onze handige gesprekswijzer er (meestal) ook nog niet bij. Dankzij de ‘werkvoorraad’ kan iedereen zich tijdig

voorbereiden op een bespreking, ook al staat die nog niet op een bepaalde datum gepland. Het overzicht van de werkvoorraad is om een andere reden ook best interessant. U ziet er hoe divers de onderwerpen zijn, waarover de door u gekozen stadsgenoten zich buigen. En waar uw gemeente dus zo hard voor aan het werk is.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 28 april 2021

raadvanalmere.nl

Pagina 13

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 17- 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 17- 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded