__MAIN_TEXT__

Page 1

SPECIAL ALMERE DEZE WEEK

ALMERE

EDITIE DECEMBER 2020

LEERT STUDEERT

FREEK VAN GURP, RECTOR VAN ECHNATON

‘Een sportieve en gezonde school is goed voor alle leerlingen’ wens van City om de jeugdopleiding te professionaliseren.” Daarnaast is Echnaton een voorloper met de examenvakken Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) en Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). De kern van LO2 en BSM is naast beter leren bewegen, vooral ook beter leren regelen en meer weten over de achtergrond van bewegen en sport en jouw eigen rol daarbij. Bij LO2 en BSM wordt veel praktisch gewerkt, maar er hoort ook een stuk theorie bij. “Leiderschap staat hierbij ook op het programma, het organiseren van beweegactiviteiten, voor groepen leren staan en daarover feedback leren geven en ontvangen”, legt Van Gurp uit. “De LO2- en BSM-leerlingen lopen daarbij stage op de Clarence Seedorfplayground waar ze het geleerde in praktijk brengen. Het vak wordt hier gegeven zoals ik onderwijs voor me zie, actief en betekenisvol.”

Rector Freek van Gurp voelt zich thuis op Echnaton. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Door Robert Mienstra STAD – “Echnaton is een school die sportiviteit en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan”, zegt rector Freek van Gurp (55). “Natuurlijk hebben we een groot aantal topsportende leerlingen op school, maar een sportieve en gezonde school is goed voor alle leerlingen. Daarmee dragen we bij aan hun hele ontwikkeling.” Van Gurp is inmiddels een jaar rector van de TopsportTalentSchool aan de Zwolleweg in Stad. De school faciliteert topsportende leerlingen. Die krijgen ondersteuning door flexibele roosters en bijvoorbeeld toetsen op momenten die passen in hun trainingsschema. Sport is Van Gurp niet vreemd. Hij was zelf docent Lichamelijke Opvoeding (LO) en basketbaltrainer. “Ik kwam enigszins onverwacht op Echnaton terecht”, vertelt hij. “Op mijn vorige scholen was ik al in de directie terecht gekomen. Ik ontmoette op een congres een collega van Echnaton die vertelde dat ze geen geschikte rector konden vinden. De school heeft een mooie naam in LOland, dus ik schreef maar eens een brief. Al snel werd duidelijk dat we iets voor elkaar konden betekenen. Ja, en toen werd ik rector.”

Basketballer De rector voelt zich al helemaal thuis op de school. Wandelend naar de gymzalen voor de foto wordt hij door leerlingen vrolijk aangesproken en hij geniet zichtbaar van de lessen die in de lokalen bezig zijn. Geen leerling vindt het vreemd dat hij door de lokalen loopt. Van Gurp is helemaal in zijn element als hij een basketbal in zijn handen heeft. “Ik kan hem even op mijn vinger laten ronddraaien”, lacht hij. De rector van Echnaton ijvert voor een samenwerking met de nieuwe professionele basketbalvereniging Almere Sailors. “Toen basketbalclub Omniworld nog bestond, trainden de jeugdspelers ‘s ochtends voor de lessen in onze gymzalen. Daar willen we met de Sailors ook weer naar toe. Eerst lekker trainen in onze gymzaal en dan de klas in. Bewegen versterkt het rendement van de lessen.”

Examenvak LO Ook met Almere City FC heeft Echnaton nauwe banden. “Vrijwel alle jeugdleden volgen onderwijs op Echnaton of op zusterschool Helen Parkhurst. Door de roosters aan te passen kan een aantal spelers ook overdag trainen, dat was een grote

Buitenwereld Belangrijk voor Van Gurp is dat Echnaton zich verder ontwikkelt als school in de wijk en in de stad. “Ik zou graag zien dat de school zich nog meer in de buitenwereld begeeft en andersom, dat de maatschappij de school in komt”, zegt Van Gurp. “Dat draagt bij aan actief en betekenisvol onderwijs waardoor leerlingen nog beter gaan leren. Leren is veel meer dan alleen achter de laptop of boeken zitten in een lokaal, leren moet ook zeker in de samenleving plaatsvinden.” Verder ziet de rector graag dat de kansenongelijkheid in het onderwijs minder wordt. “Iedere leerling heeft talenten en die moeten ze volop in school kunnen ontplooien zonder maatschappelijke drempels.” Vertrouwen Om die wensen uit te laten komen legt Van Gurp veel vertrouwen bij zijn 145 personeelsleden. “Ideeën van de docenten moeten een kans krijgen. Het is een voorwaarde dat die gedragen worden door het team.” Van Gurp stimuleert die ontwikkeling. “Vertrouwen in elkaar is daarbij ontzettend belangrijk, dat geldt voor leerlingen maar net zo goed voor medewerkers. Ik ben geen controlefreak, dat werkt niet. Ik zeg altijd, heb je een goed idee, werk het uit en lever het. De praktijk wijst dan uit dat de docenten zelf om feedback komen vragen. Dat is de manier waarop het in school het beste werkt.”

Studentenwelzijn en werkdruk docenten grootste zorgen

Minister Ingrid van Engelshoven. (Foto: Rijksoverheid)

ALMERE - Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden hard geraakt door maatregelen die zijn getroffen om het covid-virus terug te dringen. Dit is vooral zichtbaar bij het welzijn van studenten, de werkdruk van medewerkers, de beschikbaarheid van stages, leerbanen en praktijklessen. De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door de enorme inzet van studenten, docenten en overig onderwijspersoneel tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg. Dit stelt minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in een onlangs verschenen kamerbrief. Studenten hebben het zwaar in deze tijd. Het thuisstuderen wordt door het merendeel van de studenten als lastig ervaren en studenten geven aan te maken te hebben met stress en depressieve klachten. Ook maken studenten zich zorgen over hun studieverloop en de toekomst. Het welzijn van medewerkers in het onderwijs staat ook onder druk, docenten missen het echte contact met hun studenten en vinden het onderwijs op afstand een schrale invulling van hun vak.In het mbo en het hoger onderwijs is het aantal gediplomeerde studenten het afgelopen jaar vrijwel gelijk aan het studiejaar ervoor. De coronamaatregelen tijdens het afgelopen studiejaar hebben niet geleid tot hogere uitval van studenten. Sterker nog, de uitval in het mbo is licht gedaald en in het hoger onderwijs is de uitval zelfs sterk afgenomen. Dit komt deels door het niet toepassen van het bindend studieadvies en de mogelijkheden om voorwaardelijk door te stromen. Ook het aantal behaalde studiepunten van studenten in het hoger onderwijs blijven gemiddeld niet achter op het aantal punten in voorgaande jaren.

Onderwijskwaliteit Zowel studenten als docenten maken zich zorgen om de onderwijs-

kwaliteit. Aan het eindniveau van de opleiding twijfelt niemand, maar wel aan de weg naar dat niveau toe die door studenten moet worden afgelegd. Online onderwijs kan vooral bij praktijkonderwijs geen goed alternatief bieden. En onderwijskwaliteit is meer dan het eindniveau en het aantal studiepunten. Studenten missen nu juist de bredere vorming die je onder andere ontwikkelt in de interactie tussen studenten en tussen student en docent. Daar komen door de gewijzigde omstandigheden wel nieuwe vaardigheden voor in de plaats. Mbo-studenten geven aan steeds beter zelfstandig te kunnen werken, op de universiteit lijkt de drempel om vragen te stellen via de chat lager te zijn dan in een volle hoorcollegezaal en hogescholen zien dat de digitale vaardigheden van studenten en docenten in snel tempo verbeteren. En in alle sectoren zie je dat er hard gewerkt wordt om het online onderwijs gevarieerder en interactiever te maken. Hiermee laat het onderwijs weer zien hoe flexibel en weerbaar het is, ook in deze tijd.

Het lopende studiejaar Verwachting is dat de vertraging en uitval kan gaan oplopen als er niet meer mogelijkheden komen voor het mbo en hoger onderwijs. Studieonderdelen, zoals stages en praktijklessen, die nu nog niet plaats konden vinden, zijn naar het tweede semester verschoven. Als die onderdelen dan weer niet door kunnen gaan, dan leidt het waarschijnlijk wel tot studievertraging. Ook het welzijn van studenten zal niet verbeteren zolang de maatregelen zoveel beperkingen opleggen aan deze groep. Van Engelshoven: “Ik hoop dat er snel meer ruimte komt voor het mbo en hoger onderwijs. Zodra de omstandigheden het toelaten moet het onderwijs vooraan staan om meer mogelijk te maken.”


Toekomstgericht Techniekonderwijs bij MBO College Almere

“IK KIES MIJN EIGEN LEERROUTE”

Janice volgt een toekomstgerichte techniekopleiding bij MBO College Almere. “In mijn opleiding staat de praktijk centraal. Ik kan kiezen uit verschillende techniekcursussen die in samenwerking met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Met mijn coach bespreek ik de planning en wat goed bij mij past. Zo kan ik verbreden en specialiseren en nog alle kanten op. Dit maakt leren zo veel leuker!” Maak kennis met Toekomstgericht Techniekonderwijs op 19 januari en 16 maart. Kijk op mbocollegealmere.nl

Verover de wereld!

Hulp bij studiekeuze Oriënteer je online: • Doe een studiekeuzetest • Volg online proeflessen • Download een opleidingsflyer • Stel vragen aan studenten en docenten • Bekijk opleidingsvideo’s • Vraag een online studiekeuzegesprek aan • Kom online meelopen Meer informatie: windesheim.nl/tips-studiekeuze

Hogeschool Windesheim staat klaar om jou te helpen met je studiekeuze! Samen zorgen we voor een goede start van je hbo-opleiding.


ALMERE LEERT ALMERE STUDEERT

Toekomstgericht Techniek Onderwijs bij MBO College Almere ALMERE – De afdeling Techniek van MBO College Almere heeft zijn onderwijsmethode en -programma compleet vernieuwd. In het nieuwe onderwijsconcept zijn alle technische opleidingen samengevoegd waardoor het beter past bij de individuele wensen en behoeften van de student én de praktijk van de toekomst. Toekomstgericht Techniek Onderwijs biedt meer ruimte aan innovatie en zorgt voor betere prestaties van studenten. Het bedrijfsleven verwacht dat hun (aanstaande) medewerkers beschikken over de allernieuwste kennis, uitmuntende technische skills én dat ze weten van aanpakken. Studenten van nu willen uitdagend onderwijs én dat er gewerkt wordt met de technologie waarmee ze opgegroeid zijn. Opleidingsmanager Machteld Greiner bedacht daarop samen met haar docententeam een programma dat past bij de individuele wensen en behoeften van de student én de praktijk van de toekomst.   Nieuw onderwijsconcept “Na een grondige analyse en voorbereiding zijn we in september gestart met dit nieuwe onderwijsconcept. Samen met verschillende technische bedrijven – partners waar we al langere tijd mee samenwerken - hebben we allerlei cursussen ontwikkeld die studenten op verschillende niveaus kunnen volgen”, legt Greiner uit. “De cursus wordt afgesloten met een opdracht. Deze opdrachten bestaan uit vraagstukken die nú en in de toekomst in het bedrijfsleven spelen. We zien nu al dat studenten gemotiveerder zijn omdat ze op basis van hun eigen interesses en vaardigheden aan de slag gaan met de opdrachten.”   Belangrijk uitgangspunt is dat lesmateriaal en stages goed aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de student. Daarom kunnen studenten de opdrachten op verschillende niveaus uitvoeren. Ze leren de noodzakelijke skills en kunnen zich specialiseren en ontwikkelen in een bepaald vakgebied. Daarnaast kunnen ze met deze me-

Opdrachten bestaan uit vraagstukken die nú en in de toekomst in het bedrijfsleven spelen. (Foto: aangeleverd)

thode hun kennis en vaardigheden verbreden met bijvoorbeeld managementvaardigheden. Ook voor medewerkers die om- of bijgeschoold moeten worden biedt deze onderwijsmethode uitstekende mogelijkheden voor opleiden naast een baan. Opdrachten uit de praktijk Voor bedrijven is het Toekomstgerichte Techniek Onderwijs ook heel interessant omdat ze hun actuele vraagstukken kunnen inbrengen als cursusmateriaal. De student helpt niet alleen met het oplossen van dat vraagstuk maar leert zo ook het bedrijf kennen, wordt een potentiële stagiair of werknemer en is op deze manier zelfs al ingewerkt.   Intensieve begeleiding “Een coach zorgt voor structuur in ons onderwijs. Hij of zij begeleidt de student, houdt de voortgang scherp in de gaten en geeft richting aan het leerproces”, vult Greiner aan. “Coach en student spreken elkaar wekelijks. Daarnaast maakt de student kennis met diverse experts die kennis en vaardigheden rechtstreeks uit de praktijk delen. Wat het concept tevens interessant maakt, is dat de student zijn eigen leerroute ontwerpt waarbij hij zelf ontdekt, ontwikkelt en keuzes maakt. Hierdoor zijn onze studenten startklaar voor de arbeidsmarkt en goed voorbereid om door te stromen naar het hbo.”

Leerlingen De Bongerd bouwen Lego tegen Corona-achterstand

Ervaar hoe het is om écht te studeren bij Windesheim ALMERE - Twijfel je als scholier nog tussen meerdere studies en wil je weten hoe het is om écht te studeren aan de opleiding van jouw keuze? Volg dan een online proefles naar keuze of kom meelopen. Bij een online proefles volg je een onderwerp of vak dat typerend is voor de opleiding. Kies je voor online meelopen? Dan loop je mee met een student. Met deze student maak je eerst kennis en daarna nemen jullie samen deel aan een echte les. Kijk op de website van hogeschool Windesheim voor meer informatie & aanmelden. www.windesheim.nl/proeflessen.

Webinars voor ouders Wanneer je kind gaat studeren roept dat veel vragen op. Zowel bij de scholier als bij de ouders/verzorgers. Daarom organiseert Hogeschool Windesheim in 2021 speciale voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers. Tijdens deze online voorlichtingsmomenten komen onderwerpen aan bod als: Hoe ondersteun ik mijn kind in zijn of haar studiekeuze? Hoe financier ik een opleiding? Welke eisen stelt het hbo? De eerste voorlichting is op dinsdag 19 januari 2021. Binnenkort op de website van hogeschool Windesheim meer informatie. www.windesheim.nl/ouders-en-verzorgers.

Bommelstein is gezonde school LANDGOEDERENBUURT - De openbare Daltonschool Bommelstein heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Bommelstein zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is trots op dit behaalde resultaat. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Bommelstein voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat

seksualiteit en relaties en beweging. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: “kriebels in je buik”, paarse vrijdag, “het stopt bij jou”, het schoolplein uitdagender maken en lunch/pauze sport. Directeur Connie Wieten van OBS daltonschool Bommelstein is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is. “Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wie meer informatie wil over (het vignet) Gezonde School kan kijken op de website www.gezondeschool.nl.

OPEN DAG ZATERDAG 23 JANUARI 10.00 – 14.00 UUR

PARKWIJK - Leerlingen van basisschool De Bongerd volgen een preventief programma om eventuele achterstanden in begrijpend lezen en rekenen, die samenhangen met Corona, tegen te gaan. Zo bouwen de kinderen voor begrijpend lezen een verhaal na met Lego en zeggen ze voor rekenen, bewegend door de klas, de tafels op. “Begrijpend lezen en rekenen vormen een belangrijke basis voor het leren”, vertelt Harm Wildenberg, directeur van De Bongerd. De school biedt speciaal onderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en psychiatrie. “Met dit ondersteuningsaanbod zetten we heel specifiek in op deze twee onderdelen die voor onze leerlingen al aandacht vragen.” Het programma is opgezet door Bijzonder Jij, instituut voor studiebegeleiding, onderwijsadvies en orthopedagogiek. Het is bedoeld voor kinderen die tijdelijk niet op school waren of onderwijs op afstand hebben gevolgd omdat zij in quarantaine zaten vanwege Corona. “De kinderen krijgen, naast de reguliere lessen extra instructies van Bijzonder Jij. Hiermee willen we het risico op achterstanden zo klein mogelijk maken”, aldus Wildenberg.

Bewegend leren Het programma sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. “Bij begrijpend lezen krijgen de kinderen geen vragenblad waarop ze antwoorden moeten invullen”, legt Mariska Kloppenburg van Bijzonder Jij uit. “We lezen de tekst samen met de kinderen. Ze verwerken de tekst daarna door het verhaal met Lego na te bouwen.”

De kinderen bouwen voor begrijpend lezen een verhaal na met Lego. (Foto: Deirdre Dorsey)

Voor rekenen zet Bijzonder Jij bewegend leren in. “Uit onderzoek blijkt dat bewegend leren de concentratie verhoogt. Dit werkt heel goed bij kinderen die het lastig vinden om zich te concentreren”, aldus Kloppenburg. “Als de kinderen de tafels van vermenigvuldiging oefenen springen ze door de ruimte heen en zeggen ze de tafels op. Als het weer het toelaat gaan we met de kinderen naar buiten. Ze meten dan bijvoorbeeld hoe lang een meter is of hoe ze een stap kunnen zetten die gelijk is aan een meter.” De kinderen vinden het leuk. “Als we tegen onze leerlingen zeggen dat we aan de slag gaan met begrijpend lezen zijn ze niet blij. Maar als we zeggen dat ze met Lego mogen werken, springen ze een gat in de lucht”, vertelt Wildenberg. “Het doet een beroep op iets wat ze al kunnen, bouwen met Lego. We werken in kleine groepjes en er is veel persoonlijke aandacht. Dat werkt stimulerend.”

AANMELDEN VIA WWW.OVC.NL

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere Leert Almere Studeert Week- 50  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Almere Leert Almere Studeert Week- 50  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK