__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Nieuwe fase zonneveld Trekweg

Werken aan een groen en waterrijk almere

pagina 12

pagina 13

Cultuur in tijden van corona

De agenda van de Raad

pagina 14

pagina 15

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Doe mee met de Guusje Fotowedstrijd of Kleurwedstrijd De maand april staat in het teken van inclusie. Inclusie betekent dat iedereen mee doet in onze maatschappij. Ook al heb je zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte Vanaf eind maart tot eind juni wordt er in de provincie Flevoland in de ondergrond onderzoek uitgevoerd voor aardwarmte. De onderzoekers zijn eind april in de buurt van de Almere. Bij het opwekken van geluidsgolven kun je wellicht iets horen of als je heel dichtbij bent trillingen voelen. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Wat is seismisch onderzoek? Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Deze informatie is nodig om te bepalen of de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Onderzoek aardwarmte

Daar hoort bij dat elk gebouw voor iedereen toegankelijk is, dus ook als je in een rolstoel zit of met een rollator loopt. En dat dat iedereen woonruimte heeft, in welke woonvorm dan ook. Maar ook dat iedereen een leven lang kan leren, met of zonder beperking. En dat je alles kunt volgen, ook al kun je niet zien of horen.

Wat betekent inclusie voor jou? Laat jouw beeld van inclusie zien op een leuke, lieve, ludieke manier en maak er een foto van. Stuur de digitale foto vóór 20 april 2021 op naar info@werkgroepvipalmere.nl Voor diegenen die liever kleuren is er een kleurwedstrijd

(voor alle leeftijden). De kleurplaat is te downloaden op werkgroepvipalmere.nl of af te halen bij Tante Truus (Stad), Downies en Brownies (Buiten) en De Koekerij (Haven). Op deze adressen kun je de ingekleurde kleurplaten ook inleveren. Of maak een foto van de ingekleurde plaat en stuur deze op naar info@werkgroepvipalmere.nl

Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je

Een jury kiest 3 winnaars voor de fotowedstrijd en deze foto’s worden geplaatst op werkgroepvipalmere.nl. Ook voor de kleurwedstrijd zijn er leuke prijzen te winnen. Alle winnaars

steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Seismische Campagne Aardwarmte Nederland De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek, met als doel om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Op de website scanaardwarmte.nl staat meer informatie en de locaties van het seismisch onderzoek in de regio. Ook kunt je er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen. scanaardwarmte.nl

krijgen een cadeaubon met leuke verrassing. We maken de winnaars op 30 april 2021 bekend. werkgroepvipalmere.nl

Gezocht: beelden kersenbloesem Regenboogbuurt Erfgoedhuis Almere en Stichting Regenboogbuurt roepen Almeer­ ders op om foto’s, tekenin­ gen of schilderijen in te stu­ ren van de kersenbloesembo­ men in de Terracottastraat in de Regenboogbuurt in Almere Buiten. De beelden zijn dan vanaf 20 april te zien in de tentoonstelling over het Kersenbloesemfeest Almere in de etalage van Erfgoedhuis Almere

en drie andere locaties in Almere Buiten. Inzenden kan tot 15 april via info@regenboorbuurt.nl.

kleurcombinaties in de wijk. In 2019 waren de buurt én de bomen 21 jaar oud, volwassen dus.

Zo’n 850 sierkersen staan langs twee lanen in de Regenboogbuurt, de wijk geïnspireerd op het gedachtengoed van architect Bruno Taut. Deze wijk is opgezet als bewoond arboretum (bomentuin) op basis van kleur. De sierkersen dragen met hun zachtroze kleur bij aan de

Ter ere hiervan organiseerde Stichting Regenboogbuurt op 30 maart van dat jaar het eerste Kersenbloesemfeest Almere. Vanwege COVID-19 konden zowel in 2020 en dit jaar het feest niet doorgaan. Om de traditie tóch voort te zetten is gekozen om in samen-

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 7 april 2021

werking met Erfgoedhuis Almere op vier verschillende locaties een expositie op te zetten over deze bijzondere sierkersen. De expositie vertelt over de oorsprong van het Kersenbloesemfeest, en er zijn foto’s, schilderijen en tekeningen te zien van de bloesembomen in de Regenboogbuurt. almere.nl/erfgoedhuis

Kersenbloesem in de Regenboogbuurt (foto: Pauli Langbeen)]

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam M.F. de Block E. Touray A. Mojahid H.A. Hipkin M.S. Walkingshaw T.M.P. Remshagen J. van der Schoot S.D. Baarh

Geboren 17-12-1980 25-07-1988 04-02-1999 25-02-1995 19-08-1992 28-02-1978 28-10-1991 09-04-1985

Uitgeschreven per 06-11-2020 03-11-2020 10-11-2020 16-11-2020 17-11-2020 16-11-2020 30-11-2020 14-12-2020

Contact met gemeente Staat uw naam genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl.

Beschikking ambtshalve inschrijving naar Puntadres Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet hebben voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.38 en 2.39 van de Wet BRP dat zij binnen 30 dagen voor de adreswijziging tot 5 dagen na de adreswijziging het nieuwe adres hebben doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. Volgens artikel 3:41 lid 2 Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam A. Burchart J.K. Korang V.D. Agata

Geboren 21-01-1988 15-09-1970 19-12-1988

Uitgeschreven per 10-03-2021 11-03-2021 12-03-2021

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Ontwerpwijzigingsplan Leemwierde en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Nieuwe fase zonneveld Trekweg Het Rijksvastgoedbedrijf is op zoek naar een partij die het zonneveld tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten wil realiseren en beheren. Op 31 maart 2021 is de openbare inschrijving gestart. Hiermee gaat dit project een nieuwe fase in. Het zonneveld is een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf en komt langs de A6 ter hoogte van de Eilanden- en Stripheldenbuurt. In maart vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de aanleg van een zonneveld van maximaal 20 hectare. Het Rijksvastgoedbedrijf zet nu de volgende stap: de openbare inschrijving voor het realiseren en beheren van het zonneveld. Wethouder Jan Hoek: “In 2050 komt alle energie die we in Almere gebruiken van

energiebronnen die hernieuwbaar zijn, zoals zon en wind. Dit zonneveld draagt bij aan deze doelstelling. We vinden het daarnaast belangrijk dat Almeerders financieel kunnen meeprofiteren van het zonneveld.” Het zonneveld langs de A6 wordt het derde zonneveld in Almere, dat net als Zuyderzon in Almere Buiten groene stroom gaat opwekken. Het Zoneiland in Noorderplassen levert warm water.

Verdere informatie Alle informatie over de openbare inschrijvingsprocedure is te vinden op biedboek.nl en rijksvastgoed.nl. Achtergrondinformatie over zonneveld Trekweg-A6 staat op almere.nl.

Podcast: 24/7 ambtenaar Om vijf uur naar huis? Echt niet! Zeker niet voor de ambtenaren die piket hebben. Zij hebben avond- en weekenddiensten om altijd bereikbaar te zijn voor spoedklussen. Bijvoorbeeld bij omgevallen bomen of bijzondere vondsten in het riool.

Deze podcast wil je natuurlijk niet missen. Scan de QR code of zoek op Spotify met de term ‘boombast’.

Benieuwd waar Jasper tijdens zijn piketdienst voor is opgeroepen? Luister dan naar de nieuwe aflevering over de werkzaamheden en projecten van Jasper, de 24/7-ambtenaar. Deze podcast geeft luisteraars een kijkje achter de schermen bij beheer en onderhoud in Almere. Vorige week verscheen de eerste podcast ‘Speelruimte’ in een reeks van zeven afleveringen van De boombast, lichtmast en wateroverlast.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Leemwierde een nieuw wijzigingsplan wordt voorbereid. 23 maart heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten dat voor het wijzigingsplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het m.e.r-besluit en het ontwerp wijzigingsplan liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 mei 2021). De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Eksterweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer Begin februari 2021 is de Eksterweg en een deel van de Kievitsweg (tussen Nobellaan en Eksterweg) afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer volgens het verkeersbesluit van februari 2020.

staan zo dat je op tijd een waarschuwing krijgt en een andere route kunt volgen. De route Kievitsweg-Grote Denkersdreef-Verlengde Tussenring is beschikbaar en vormt de hoofdontsluiting voor Almere Hout.

Het verkeersbesluit is genomen om het voor (brom)fietsers verkeersveilig maken van de gehele Eksterweg en een deel van de Kievitsweg. Deze route is nu alleen nog beschikbaar voor fietsers en landbouwverkeer (en als het vriest de strooidienst). De borden

Waarom het verkeersbesluit

BEKENDMAKINGEN - Woensdag 7 april 2021

Met de groei van het aantal inwoners van de woongebieden Nobelhorst en Oosterwold neemt ook het verkeer toe en de vraag naar goede en veilige fietsverbindingen. Met name naar scholen, sportvoorzieningen en overige

voorzieningen in Almere Stad en Buiten ontbrak een fietsroute. Door de toename van het aantal fietsers (waaronder een belangrijk aandeel schoolkinderen) op de Kievitsweg, is het niet meer wenselijk auto- en fietsverkeer te combineren. Daar komt bij dat de Kievitsweg een drukke weg is waar vaak harder gereden wordt dan het toegestane snelheidsmaximum van 60 km/u. In het ontwikkelingsplan Nobelhorst is al opgenomen dat de

Kievitsweg geen autoroute blijft en dat hier een fietsverbinding zou worden gemaakt. Daarom is nu het moment dit laatste stukje in het fietsnetwerk op te nemen en veilig te maken voor fietsers.

Pagina 12


April 2021

Groen en waterrijk

Prettig wonen, werken en recreëren in groen Almere Almere is in 45 jaar tijd uitgegroeid tot de 8e stad van Nederland met meer dan 210.000 inwoners. En Almere groeit nog altijd door. Dat vraagt om een gezonde groei. Daarom investeren we met het programma Almere 2.0 in onderwerpen zoals onderwijs, recreatiegebieden, duurzame economie en een groene leefomgeving om de stad en regio aantrekkelijker te maken. Zo zorgen we dat Almere groeit én nog aantrekkelijker wordt. Een stad waar inwoners met plezier wonen, werken én ontspannen. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden.

Werken aan een groen en waterrijk Almere De combinatie van stad en natuur maken Almere uniek. Groen en water zijn altijd dichtbij. Maar Almere verandert. Het groen en water zijn niet vanzelfsprekend. De stad moet verder groeien om een deel van de behoefte aan woningen in de regio op te vangen. Dat zorgt voor druk op de natuur. Ook verandert het klimaat en zijn er steeds minder van verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit). Daarom werken het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere de komende jaren aan een aantal projecten waarmee we de waarde van de natuur in en om Almere gaan versterken. Lees hier over twee projecten.

Door de groei van de stad en door klimaatverandering staat dit netwerk van groen en water onder druk. Daarom gaan we de komende jaren de verbindingen tussen een aantal natuurgebieden in en om de stad versterken. Deze verbindingen heten “ecologische verbindingszones”. Dieren en planten kunnen zich zo makkelijker verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere. Belangrijke soorten, zoals de ree, de bever en de otter, hebben daardoor een grotere kans om op lange termijn te overleven. En dat is goed voor de biodiversiteit en voor de natuur in de stad. We versterken de ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen en struiken, het inzaaien van kruidenstroken of het graven van paddepoelen. Vier plekken krijgen straks zo’n verbinding: 1. Het Kromslootpark en de Lepelaarplassen langs de Hoge Wetering 2. Het Vroege Vogelbos en Almeerderhout langs de A6 3. Het Buitenhout en het Vaartsluisbos langs de Lage vaart 4. Almeerderhout-Buitenhout-Kotterbos o.a. langs de Lage vaart

Ligging van de vier ecologische verbindingszones in Almere

• De natuur in en om Almere, waar werken we aan? Bosdialogen

• Een toekomstbestendig natuurlijk systeem, dat tegen een stootje kan

Almeerderhout, het stadsbos van de toekomst

• Een klimaatbestendige stad, waar bomen en water verkoeling

Het Almeerderhout is het grootste stadsbos van Almere en grenst direct aan de bebouwing van de stad. Door de groei van de stad is het bos over niet al te lange tijd helemaal omsloten door woon- en werkgebieden.

een beschutting bieden • Een gezonde leefomgeving, waar je lekker buiten kan ontspannen en bewegen • Het versterken van de groene en waterrijke identiteit en het

Het Almeerderhout leeft. Dat is gebleken uit de gesprekken met omwonenden, vrijwilligers en bosliefhebbers uit de buurt tijdens de ‘bosdialogen’. Op basis van deze gesprekken is het Ontwikkelplan Almeerderhout vastgesteld. Hierin staat hoe we samen met Staatsbosbeheer het Almeerderhout veranderen in hét stadsbos van de toekomst. Een gevarieerd bos met mooie voorzieningen en leuke activiteiten, waar mensen graag naartoe gaan om elkaar te ontmoeten en om te bewegen. Ook is er ruimte voor meer biodiversiteit. Het Almeerderhout brengt verkoeling en schone lucht in de stad.

imago van Almere

Boscircuit Het 'boscircuit' gaat de verschillende gebieden in het toekomstige Stadsbos Almeerderhout met elkaar verbinden. Het boscircuit is een breed pad voor fietsers, sporters en voetgangers, dat onder andere voert langs Stadslandgoed de Kemphaan en het Rondje Weerwater, en langs de nieuwe ‘bosiconen’. Dat zijn bijzondere nieuwe attractiepunten die het stadsbos echt op de kaart gaan zetten, voor de Almeerders èn voor de rest van Nederland. Via het boscircuit kom je langs al deze bosiconen. Bijvoorbeeld een ‘boomkronenpad’ waarmee je het bos vanuit heel andere perspectieven beleeft, onder, tussen en boven de boomkronen.

Verbindingen versterken

In het ontwerp van Almere stond de verbinding tussen de stad en de natuur centraal: een stad met meerdere kernen met daartussen veel water en groen.

Boscircuit

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in Almere 2.0 WERKEN AAN EEN GROEN EN WATERRIJK ALMERE - Woensdag 7 april 2021

www.almere20.nl Pagina 13


almere.nl/cultuur

Cultuur in tijden van corona Eind 2020 ontving de gemeente Almere vanuit de rijksoverheid een bijdrage om in te zetten voor de cultuursector. Het hoofddoel daarvan is ervoor te zorgen dat de Almeerse cultuursector de ruimte blijft houden om te groeien, ondanks de coronacrisis. De gemeente wil namelijk dat de cultuursector uit deze crisis komt en de bloeiende sector wordt zoals we hebben gedroomd in het huidige cultuurbeleid. “Ik ben zo blij dat Almere, mede dankzij de steunmaatregelen van het rijk, een bedrag van 1,4 miljoen euro kan inzetten voor coronasteun aan de lokale cultuursector,” aldus wethouder Van Garderen. “Een gemeente als Almere, die cultuur dichterbij de mensen wil brengen, verdient dat.” is ingediend. “Het budget van 1,4 miljoen euro is nu al overvraagd, terwijl de regeling nog het hele jaar open zou staan,” volgens Van Garderen. “We hebben als gemeente aanvragen binnen om te kunnen overleven, maar ook investeringsaanvragen waarmee instellingen kunnen transformeren voor de toekomst. Ook Cultuurfonds Almere krijgt aanvragen van makers binnen. Het tweede steunpakket voor de lokale culturele sector vanuit het rijk is al binnen. De gemeenteraad zal voor de zomervakantie een besluit nemen over de inzet van deze ondersteuning.”

Wethouder Hilde van Garderen bij Unpredicted 2 in Casa Casla. Ik hoef u niet uit te leggen hoe zwaar de coronacrisis is voor kunstenaars, culturele organisaties en verenigingen. Wel wil ik deze kans aangrijpen om u als inwoner te laten zien dat de cultuursector in Almere zich niet gewonnen geeft. Ondanks de lockdown, gebeuren er namelijk mooie dingen in onze stad, en kijken makers en organisaties vooruit naar de toekomst. Hier neem ik u graag in mee!

Digitale uitzending van Kleur in Cultuur, Almere. Hilde van Garderen Wethouder Cultuur

De gemeente werkt hiervoor nauw samen met Cultuurfonds Almere. Beiden zien dat de lokale sector het zwaar heeft en elke ondersteuning kan gebruiken. Toch zijn er ook lichtpuntjes: “Alles is geënt op ‘The show must go on’, zien we in de sector,” vertelt Van Garderen. “Elke vezel in het lijf van een maker is erop gericht om die zaal vol te krijgen, uitverkocht te zijn, een grote groep kinderen te bereiken of veel bezoekers te hebben bij een tentoonstelling. Nu moeten die ambities aangepast worden, maar de makers laten alles wat kan doorgaan, hetzij op een andere manier”. Jan-Melle Liscaljet, directeur Cultuurfonds Almere, vult aan: “Kunstenaars hebben publiek nodig en doen er alles aan om toch hun publiek te blijven bereiken.”

Overleven, overbruggen en transformeren

sporen overleven en transformeren is ingediend door theatergezelschap Vis a Vis. Zij hebben bij het Coronapakket Cultuur een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een 2e tribune. Hierdoor kunnen ze in coronatijd 500 mensen ontvangen. In de 1,5 meter setting is dat essentieel om de voorstelling rendabel te houden. Dat is een mooie investering, ook voor de toekomst.” Naast die nodige financiële hulp, richt Cultuurfonds Almere zich ook op de verbinding binnen de sector. Jan-Melle Liscaljet van het cultuurfonds: “We zien bijvoorbeeld dat veel organisaties en cultuurmakers versneld meer gebruik maken van digitale mogelijkheden om hun publiek te bereiken en nieuwe concepten te ontwikkelen. We stimuleren hen om kennis uit te wisselen over mogelijkheden en het delen van apparatuur, zodat niet elke maker zelf opname faciliteiten voor bijvoorbeeld een podcast hoeft aan te schaffen”.

Ook zorgen voor de sector Ondanks de flexibele houding van de cultuursector en de inspirerende nieuwe initiatieven en ideeën die ontstaan, zien de gemeente en het Cultuurfonds dat het Coronapakket Cultuur echt hard nodig is. “Als cultuursector hebben we de afgelopen jaren met veel goede energie iets moois in Almere opgebouwd, maar veel creatieve ondernemers en gezelschappen hebben het zwaar,” ziet Liscaljet. “De reserves zijn op. Ik maak me ook zorgen om de flexibele schil eromheen, de mensen die ondersteunen bij producties zoals technici”. “Je merkt het in Almere ook meteen”, vult Van Garderen aan. “We hebben kwalitatief hartstikke hoogwaardige kunst en cultuur, maar per discipline weinig aanbieders. Zo hebben wij Suburbia. Dat is de top, maar daar hebben we maar eentje van. Als die het niet redt, hebben we niets meer.” Dat de rijksbijdrage hard nodig is in Almere, blijkt wel uit het grote aantal aanvragen dat

Om de hele sector goed te kunnen voorzien van deze financiële ondersteuning, werken de gemeente en Cultuurfonds Almere samen: de instellingen die binnen de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur (ABC) vallen, nemen contact op met de gemeente. Alle andere cultuurmakers en instellingen kunnen terecht bij het Cultuurfonds. Van Garderen legt uit: “De hulp bestaat uit drie delen: allereerst overleven, mensen eerst helpen om verder te kunnen. Soms is er sprake van huurachterstand of langlopende verplichtingen die voldaan moeten worden. De tweede is overbruggen: hoe kom ik de komende periode door? De derde stap is transformatie. Hierbij kijken we hoe het in de toekomst gaat. Het draait om nieuwe ideeën en andere manieren om na deze crisis programmering te maken en publiek te bereiken. Een voorbeeld van een aanvraag in de

Jan-Melle Liscaljet van het Cultuurfonds Almere (foto: Lisa Zilver)

Positief naar de toekomst Jan-Melle Liscaljet ziet ook positieve effecten van de coronacrisis. “Het klinkt misschien gek om het er nu over te hebben, nu we er middenin zitten. Maar je ziet al hoe de situatie de creatieve geest bij veel makers aanwakkert”. “Inderdaad zijn er veel mooie dingen langsgekomen zoals het drive-in-theater of -bioscoop,” beaamt Van Garderen. “We hebben een Dance Event gehad op afstand en we zullen straks veel meer producties zien met podcasts of ‘virtual reality’-middelen. Het is inspirerend om te zien hoe makers met deze situatie omgaan en nieuwe wegen vinden. Zowel de gemeente als Cultuurfonds Almere ondersteunen die transformatie zodat de sector weerbaar en wendbaar wordt.”

Op de hoogte blijven? Kijk op almere.nl/cultuur of schrijf u via de website in voor onze nieuwsbrief. Vragen over het Coronapakket Cultuur? Mail naar cultuur@almere.nl @almere_cultuur

Repetitie van Almeers Jeugd Symfonie Orkest (ASJO) in Coronatijd.

CULTUUR IN TIJDEN VAN CORONA - Woensdag 7 april 2021

Pagina 14


DE AGENDA VAN DE RAAD Raad 2022 U las het vorige week al, over een klein jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Is het niet een prachtige kwaliteit van onze democratie, dat de de zittingsduur van onze volksvertegenwoordigers tijdelijk is? Want tijdens die hele raadsperiode kunt u zien wat de door u gekozen raadsleden hebben gedaan. Én u kunt in die vier jaar veel invloed uitoefenen, wat varieert van uw stem laten horen tot een compleet initiatief op de agenda zetten, maar vooral kunt u ná die vier jaar opnieuw laten weten wie voor u in het stadsbestuur gaat deelnemen.

Kruisstraat In Almere Haven is de Vomar supermarkt opgeknapt. Erboven zaten kantoren, daar moeten woningen komen. En aan de kop van de parkeergarage komt een nieuw woongebouw. Ook de parkeergarage en het omliggende openbaar gebied worden opgeknapt. Dit alles moet wel keurig in een bestemmingsplan passen. Het gaat over ontwikkelingen die al sinds 2014 in gang zijn. In al die tijd zijn inwoners betrokken, maar dat is wel over een lange tijd uitgesmeerd. Het college stelt voor het bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen ongewijzigd vast te stellen.

Coronathermometer Wat is de temperatuur van onze stad? Niet letterlijk, maar figuurlijk. In een mooie samenwerking maken de gemeente Almere én de Raad van Almere regelmatig de Coronathermometer. Het is een heel, heel overzichtelijk document waarin op tal van aandachtsgebieden tegelijk wordt gerapporteerd én vooruitgekeken. Het gaat niet alleen om cijfers, curves en grafieken, maar ook om de reële resultaten en verwachtingen. Ook mooi is dat de stad zelf een belangrijke stem heeft. Want voor de inbreng én tijdens de bespreking ervan, zijn er stadsgenoten die meepraten. Er is

veel ruimte voor het open gesprek, het uitwisselen van kennis en ervaring en het vinden van gezamenlijke betekenis. Deelnemers uit stad en raad zijn gelijkwaardig. In de eerste Coronathermometer was er nadrukkelijk aandacht voor jongeren. In de tweede, die nu op de agenda staat, ligt de aandacht vooral op de ondernemers in onze stad. Doe uw voordeel met de thermometer, lees het en u zult zien, u bent meteen op de hoogte. Denk mee.

Kiezen Kiezen wie er in de raad komt te zitten is een belangrijke verantwoordelijkheid en die ligt helemaal bij u; de inwoner. In 2018 bracht iets meer 45% van de Almeerders een stem uit. Laten we eerlijk zijn: dat is te weinig. Wij willen dat in 2022 graag beter. Daarom maken wij wekelijks een krantenpagina en een

emailnieuwsbrief en zijn wij onlangs begonnen met u in webinars wegwijs te maken. We durven te stellen dat er geen enkele stad in Nederland is waar het politieke proces dankzij een Politieke Markt met een innovatie-gerichte raad zó toegankelijk is als Almere. De kansen om hier mee te doen zijn groot. Voor iedereen. Misschien kijkt u daar wat kritisch tegenaan. Dat is niet alleen prima, dat is zelfs heel goed. Want twijfel is de eerste aanzet tot verbetering.

Denk mee, praat mee, doe mee! Met deze drietraps-oproep gaan wij het hele jaar door om u beter te laten kennismaken met het werk van de raad en met uw mogelijkheden om daar iets aan bij te dragen. Denk mee betekent bijblijven, weten wat er speelt, de vinger aan de pols houden. Praat mee betekent uw mening laten horen, een brief aan de raad sturen of inspreken. En Doe mee betekent een rol nemen in het politieke bedrijf, lid worden van een partij of actief worden als politicus. Op welke manier u wilt meebouwen aan een steeds beter Almere, want dat is uw rol als raadslid, kunt u in de komende maanden verkennen. De medewerkers van de raad (de griffie) én de raad zelf gaan heel graag met u de ontmoeting aan.

Kabelbaan Floriade Hij hangt er al, die kabelbaan. Toch vraagt het college aan de raad om in te stemmen met een Verklaring van geen bedenkingen, dus eigenlijk om aankoord te gaan met de aanleg ervan. Het is best een ingewikkeld proces, daarom heel in het kort (en zonder dat u er rechten aan kunt ontlenen): eigenlijk was die verklaring vorig jaar al gegeven. Wellicht betracht het college extra zorgvuldigheid omdat er vanuit de stad een zienswijze op gekomen is. Alleen was die niet volgens de regels ingediend en daarom ongeldig. Hoe dan ook, de raad gaat het gesprek openhartig aan. Omdat eind maart ook schriftelijke vragen zijn ingediend over de veiligheid, worden die mogelijk ook meteen beantwoord.

Griffier Aan het einde van de Politieke Markt van 22 april draagt griffier Jan Dirk Pruim zijn functie over aan de nieuwe griffier. Hij gaat met pensioen. Wij laten het afscheid van Jan Dirk niet ongemerkt voorbij gaan. Dat kan gewoonweg niet, want het hele systeem van de Politieke Markt, de aandacht voor een sterke positionering van de gemeenteraad en de cruciale rol van een professionele griffie, het zijn maar een paar van belangrijke zaken waar hij voor aan de wieg heeft gestaan. Ja, hij is de Almeerse griffier, maar hij is ook in heel Nederland een zeer geziene en hogelijk gerespecteerde griffier en promotor van bestuurlijke vernieuwing. Door Covid-19 zijn de mogelijkheden voor een afscheid op 22 april beperkt. Plus, er is die avond gewoon een Politieke Markt met carrouselvergaderingen en een plenaire met besluitvorming. Maar ..... aan het eind daarvan spreken enkele functionarissen Jan Dirk toe en hij heeft zelf ook een boodschap voor de raad en voor u allen voorbereid. Dat gebeurt in een wat andere vorm van uitzenden dan gebruikelijk. Wilt u deze legendarische griffier nog één keer meemaken, kijk dan mee. Wij laten u nog weten waar u de uitzending kunt zien.

te zetten aan redactie@raadvanalmere.nl. Afhankelijk van de inzendingen kijken wij hoe wij die beschikbaar maken.

Misschien wilt u Jan Dirk nog een boodschap meegeven, aarzel dan niet die op de mail

Wie is Jan Dirk? Lees zijn publicaties: http://pruimpraat.nl/

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 7 april 2021

raadvanalmere.nl

Pagina 15

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 14- 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 14- 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK