__MAIN_TEXT__

Page 1

24 februari 2021 • NUMMER 8

WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL • VERSPREIDINGSGEBIED: 91.205

TEL (036) 5300765

Stadhuis aan huis

VOLG ONS VIA

• Hulp bij Gemeentelijke belastingen 2021. Zie pagina 11. • Almeerse Zie pagina 14. 24 aprilKei. 2019 • NUMMER

17

WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL • VERSPREIDINGSGEBIED: 89.054

TEL (036) 5300765

Wekelijkse gemeente informatie op pagina 11

Wij kopen en verkopen, huren en verhuren woningen in heel Flevoland!

036-202 42 42

Stadhuis aan huis

FLEVOMAKELAARS.NL

dé makelaar van almere > en de rest van flevoland! • Prijs voor nationaal monument Bos der Onverzettelijken. Zie pagina 12.

• Waterliefhebbers gezocht voor Winkelruimte Almere meet water. Zie pagina 14. huren of verhuren? Wekelijkse gemeente informatie op pagina 11

036-52 11 900

ARCURIS.EU W de makelaar ú werkt! en? )kop oning (vdieervoor

036-202 4 202

Prijzen p/mndl .n akel 3 aars flevom6m - €45

SELF-STORAGE ➜ DRAAIBRUGWEG 12, ALMERE

16m3 - €69 33m3 - €119

PAGINA 18 Surinaamse maaltijden

Surinaamse & hapjes inmaaltijden Almere!

&surixprez.nl hapjes in Almere! | bestel036.nl surixprez.nl | bestel036.nl

HADDOCK

OnzeOnze producten ookverkrijgbaar verkrijgbaar productenzijn zijn ook bij bij Homeruskwartier && PLUS De De Greef PLUSPLUS Homeruskwartier PLUS Greef

Watersportactiviteiten vanaf 7 jaar!

Kom je ook watersporten bij ons deze zomer?!

Archerpad 8 (aan ’t Weerwater) www.haddockwatersport.nl

Zie advertentie op pagina 2

DEBAT OVER FLORIADEDIRECTEUR

Discussie: mag raad zeggen hoe ze iets wil zeggen? ■ Door Robert Mienstra ALMERE – Het debat over het vertrek van Floriadedirecteur Pieter Cloo ontaardde afgelopen donderdagavond op de Politieke Markt in een discussie over hoe iets wel of niet gezegd mag worden in de raad. Floriade-directeur Pieter Cloo had tegenover Omroep Flevoland gezegd dat er geen constructieve samenwerking meer mogelijk is met het gemeentebestuur. Verder stoorde hij zich aan de negatieve toon van een aantal raadsfracties over de Floriade en vond hij dat het college meer informatie verstrekte dan nodig was zodat Door Robert werden Mienstrauitgelokt. Daarer debatten bij stelde Cloo ook dat er een schaALMERE – In Almere zijn op dit devergoeding kwam voor hetmoment te laat ruim 100 vacatures in het onderwijs. opleveren van de kabelbaan. Tijdens Daarvan zijn er 67 in het de vergadering bleek datbasisonderdat laatste wijs. waar Het iswas. de vraag niet Zoalsofindedeschoolbetoelichsturenopdeze voor de ting zijnvacatures ontslagbrief al zomerbleek, vakantie zegde hijover mettweeëneenhalve deze uitsprakenmaand feitelijk het vertrouwen in het nog opnieuw kunnen invullen. gemeentebestuur op. Bij diverse scholen staat het water Sponsoren inmiddels tot de lippen. Meerdere Floriadewethouder Jan Hoek klassen (Groenscholen sturen regelmatig Links) stelde dat het college te naar huis. Zo stuurde een niet school in Poort leerlingen naar huis met instructies voor de ouders om zelf thuis les te geven. De leerlingen moesten thuis samen met hun ouders uit oefenboeken werken, toetsen voorbeMooi. zijnlezen. wij misschien reiden en Dan elke dag Dit blijkt uit wel op zoek naar jou! een brief die de ouders thuis kregen. Ouders van een school in Haven meldden dat ze het verzoek kregen om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden in verband met het leraLEEFBAAR ALMERE rentekort. Meerdere scholen hebben Zievoor pagina 8 staan of onbevoegden de klas zelfs welwillende ouders.

SPECIAL ZOZIERpG ag. 21-30

Waar haalt Almere ruim 100 leraren vandaan?

Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) vindt dat de scherpte van het Floriadedebat negatief is voor die Floriade. (Foto: aangeleverd)

ruimhartig was geweest met informatie. “wij willen transparant zijn over de Floriade, Cloo heeft daar geen punt.” Hoek stelde dat Cloo wel degelijk een punt had over de toon van de debatten. “De raad moet controleren en dat kan gepaard gaan met stevige woorden. Maar het is wel zo dat woorden betekenis hebben en daardoor ook consequenties. Als raadsleden spreken over een ‘hoofdpijnevenement’, dan heeft dat gevolgen als de Floriade-directie de volgende dag

Zo, dus jij weet het beter?

Woningnood Een probleem is dat leraren uit bijvoorbeeld Brabant - waar in sommige streken een lerarenoverschot is – wel in Almere zouden willen werken, maar niet in onze stad kunnen wonen door de woningnood. Verder vertrekken jonge Almeerse leerkrachINKOOP AUTO’S

> vervolg lees verder op pagina 17 1stescholen klas jonge campers Meerdere sturen regelmatig klassen naar huis. (Foto: AdobeStock) e ten stad, 1omdat bijvoorbeeld klas jonge • In-uitendeverkoop campers in• Amsterdam of het aanbod oosten van het Select en gevarieerd land de randvoorwaarden voor leer• Garantie krachten beter zijn dan in Almere.

Plan De gemeente meldt dat het de bedoeling is dat er mogelijk voor het zomerreces een plan van aanpak komt voor het lerarentekort, waarin de gemeente samen optrekt met de schoolbesturen. Dat moet dan nog met de raad besproken worden. kijk voor Het plan van aanpak wordt op dit actueel moment door ambtenaren aanbod geschresite ven, maar bij deop onze aanpak van het lerarentekort is het stadhuis slechts

036-5320637 Expert in Volkswagen, www.vdbraak.nl Audi en SEAT Gratis Jedi-check

FAZANTENDREEF 16 • DRONTEN WWW.CAMPERCONSULT.NL

Markerkant 1402, 1314 AR Almere Telefoon 036 533 2020 - www.jedi.nl

Top Juwelier Noordeinde 149, Almere Buiten Tel. 036-5327737 www.diamaastopjuwelier.nl

APk

met mogelijke sponsoren in gesprek gaat. Het is zaak dat de raadsleden zich rekenschap geven van de woorden die ze gebruiken. Hier heeft Cloo wel een punt. Hij was wat onhandig in zijn uitspraken, maar kan wel zijn werk tot 2 april voortzetten.” Hier mee toonde Hoek vertrouwen in de Floriade-directeur die in de media zijn vertrouwen in het gemeentebestuur had opgezegd. Duidelijk was dat Cloo en Hoek hun pijlen richtten op de PVV en de Partij voor de Dieren.

INKOOP GOUD

Expert in Volkswagen,

Gratis Jedi-check

ondersteunend. Audi, SEATDeenschoolbestuSkoda ren nemen immers leerkrachten in dienst, niet de gemeente. Het is wel Expert in gemeentelijk belang dat er voldoende Audi, Sea leerkrachten in Almere zijn. Markerkant 1402, 1314 AR Almere

Speciaal TelefoonOnderwijs 036 533 2020 - www.jedi.nl

NietKom alleen inin hetseptember reguliere basison-lang derwijs en het voortgezet onderwijs een onderhoudsbeurt is het tekort nijpend. In het speciaal en ontvang gratis een onderwijs worden nog steeds wachtlijsten gehanteerd. Bestuur Almere originele lampenset

APK zonder afspraak

Lees verder op pagina 5...

€24,97

ex btw (€30 incl)

Remmingweg 24B | 1332 BG Almere Tel. 06-53446233 / 036-5325267

hulp bij stoppen met roken

www.hulpbijstoppenmetroken.com

KIJK OP PAGINA 13


Gratis laten testen op Corona. www.amesco.nl/gratistesten

OPEN VOOR REPARATIES Laat uw fiets klaarmaken voor het nieuwe seizoen. GRATIS* halen en brengen. Halen en brengen binnen 5 km van de winkel is GRATIS.

*

v/h fietscentrum Overdevest - andere naam, dezelfde kwaliteit Boomgaardweg 1, 036 540 8668, www.kiestrafietsen.nl

Corona Sneltest Point Almere Markerkant 12

5 - 11

U en uw werknemers kunnen voortaan gratis getest worden bij ons. Dit geldt ook voor zzp'ers. Neem direct contact op. Al onze testen zijn goedgekeurd door het RIVM en GGD en zijn aanbevolen door de WHO.

Schatting Corona besmettingen vorige week:

335

Bron: rivm.nl

Almere

SUBSIDIEREGELING LEEFBAAR PLATTELAND Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat de Nadere regels van de subsidieregeling Leefbaar Platteland vanaf 25 februari tot en met 7 april 2021 ter inzage ligt. De provincie wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland en daarmee de positie van de bewoners in Flevoland versterken. Dat doet zij met een subsidieregeling voor initiatieven van bewoners, waarbij de leefbaarheid in het algemeen en de sociale cohesie in het bijzonder centraal staan. Deze regeling is een uitwerking van het provinciale beleid gericht op de ontwikkeling van een Krachtige Samenleving: een samenleving waarin de toekomst van de Flevolander centraal staat, met voldoende ruimte voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. En waarin de bewoners zelf initiatieven kunnen nemen om daar een bijdrage aan te leveren. In de Nadere regels Leefbaar Platteland zijn twee subsidiemogelijkheden genoemd waar bewoners van het platteland gebruik van kunnen maken: - een subsidieregeling voor initiatieven die de sociale cohesie en de leefbaarheid bevorderen; - een subsidieregeling voor een haalbaarheidsonderzoek naar activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. De nu voorgelegde Nadere regels op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF) maken duidelijk waar subsidiemogelijkheden precies betrekking op hebben en welke voorwaarden eraan verbonden worden. Het ontwerp Nadere regels Leefbaar Platteland kunt u vanaf 25 februari 2021 digitaal raadplegen op www.flevoland.nl/loket/terinzage. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de stukken digitaal in te zien, dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer: 0320-265265. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op de Nadere regels van de subsidieregeling Leefbaar Platteland indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van Nadere regels Leefbaar Platteland. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl, onder vermelding van ‘Nadere regels Leefbaar Platteland’. Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens. Wilt u nadere informatie over de Nadere regels Leefbaar Platteland, stuur dan een e-mail naar beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl. Voor meer achtergrondinformatie kunt u via dit mailadres ook de ‘Kadernotitie Programma Leefbaar Platteland’ opvragen. Ontvangen zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een antwoordnota. Gedeputeerde Staten nemen op basis van de zienswijzen een nieuw besluit over de nadere regels. Na dit besluit ontvangen de indieners van een zienswijze de antwoordnota per post. Als u, als indiener van een zienswijze, wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, dan kunt u dit in uw zienswijze aangeven.

Verpleging en verzorging thuis

Huishoudelijke ondersteuning

Dagbesteding

0320-229 173 | www.woonzorgflevoland.nl

Hulp bij dementie


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

De Airfryer: hoe een Almeerse uitvinding de wereld veroverde

Uitvinder Fred van der Weij met zijn Airfryers, de oudste versie helemaal rechts. (Foto: aangeleverd)

ALMERE - Bijna iedereen heeft er wel eentje in huis staan, maar bijna niemand weet dat de Philips Airfryer een Almeerse uitvinding is. Fred van der Weij bedacht en ontwikkelde de Airfryer vanuit zijn werkplaats in Almere. Wereldwijd zijn er inmiddels ruim 900 miljoen van verkocht. Al vele jaren werkt productontwikkelaar Fred van der Weij in zijn grote werkplaats op de Creative Campus aan de Bolderweg op de Vaart. In 2005 was de productontwikkelaar aan het brainstormen, naar aanleiding van een verhaal van zijn buurman. “We

COLUMN

DOOR ROBERT MIENSTRA

spraken over het bedenken van een apparaat dat friet kon bakken zonder vet, maar dat wel de smaak had van vers gebakken friet. Ovenfriet bestond al, maar omdat het relatief lang duurt voordat ovenfriet gebakken is, en je het ook nog tussendoor moest omdraaien, was dit niet ideaal. Ik wilde graag iets voor consumenten bedenken wat een klein apparaat was, met de beste kwaliteit. En daarbij ook nog makkelijk in gebruik was én betaalbaar. Een flinke uitdaging, maar ik was ervan overtuigd dat het moest kunnen. Zo is het balletje gaan rollen.”

Philips Uiteindelijk was Van der Weij tevreden met zijn ontwerp en vond hij zelfs een investeerder die mee wilde werken aan het maken van het prototype in China. Met dit prototype op zak ging de uitvinder de boer op om te kijken of er interesse was in de Airfryer. En dat liep gesmeerd. “Eigen-

lijk was het direct raak. Philips bleek bijzonder veel interesse te hebben. Mijn ontwerp namen ze dan ook graag over. Een enorm compliment, al wist ik wel dat ik een goed product had gemaakt. Zeker ook omdat je er van alles in kon bakken, niet alleen friet en snacks, maar ook groente en vlees of broodjes. De manier van opwarmen werkt gewoon goed door de hete lucht die snel verspreid wordt in een kleine ruimte. Philips heeft toen een exclusieve licentie op het octrooi genomen en heeft de Airfryer met succes aan de man gebracht.”

Creatief Inmiddels is de Philips Airfryer alweer jaren op de markt en is de verwachting dat over niet al te lange tijd de miljardste Airfryer ergens in de wereld over de toonbank gaat. Hoewel Van der Weij een goede slag heeft geslagen met het product, is stilzitten voor hem geen optie. “Ik blijf een ontwikkelaar, heb altijd ideeën en daar investeer ik ook in. Er zijn altijd wel plannen en probeersels waar ik mee bezig ben. En dat is dan niet één, maar verschillende dingen tegelijk die door elkaar heen lopen. Het blijft een creatief proces. Maar ook met de Airfryer ben ik nog niet klaar, want ik weet dat een dergelijk product ook heel interessant kan zijn voor de Horeca. Er wordt al jaren gewerkt aan een heel nieuw concept waarmee dezelfde kwaliteit en snelheid van bereiding bereikt kan worden als met traditioneel frituren, dus wie weet komt er nog een mooi vervolgverhaal.

Borduren en bedrukken 036 5251487 bij Karin www.karinspecialgiftsandmemories.nl

Floriade op koers, maar wel zorgen

De bouw van de flat Flores vordert gestaag. (Foto: Almere DEZE WEEK)

■ Door Robert Mienstra ALMERE – Het gaat goed met de ontwikkeling van de Floriade. Dit stelde Floriadedirecteur Sven Stimac afgelopen donderdag in een gesprek met de gemeenteraad. Wethouder Jan Hoek benadrukte ook dat de ontwikkeling positief is.“Het veld krijgt vorm, het vastgoed vordert, veel landen melden zich aan en wellicht is het coronaprobleem in 2022 niet meer ernstig.” Stimac stelde dat de ontwikkeling van de Floriade op koers ligt. De coalitie, inclusief oppositiepartij PvdA, waren hier blij mee. Wethouder Hoek hield wel de vinger aan de pols: “We werken tegen een deadline, zeker waar het gaat om de vergunningenverlening. Verder is de sponsoring een onzeker traject, maar als het beter gaat met de corona ben ik hoopvol dat bedrijven gaan aanhaken.”

Zorgen Twee zorgen sprongen er in de raad uit: het ontbreken van sponsoren en het uitblijven van de avondprogrammering. Over het doorgaan van dat laatste is nog geen beslissing genomen. Op dit moment is de

Vaccinatie in sporthal gestart Censuur “Voor de kabelbaan op de Floriade moet een schadevergoeding worden betaald”, zei de Floriadedirecteur. Dit bleek niet waar. “Die Floriadedirecteur vertelde dus leugens”, zei Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. Oei. Dat woord ‘leugens’ mocht hij niet gebruiken van de voorzitter van de gemeenteraad. Als iemand niet de waarheid vertelt, dan is dat dus blijkbaar geen leugen. Sterker nog, de Floriadewethouder vond het ook geen leugen. Die vond de uitspraken van de Floriadedirecteur ‘onhandig’. Het woord ‘leugen’ is dus nu taboe in de gemeenteraad. Sterker nog, de raadsleden van de oppositie moeten van de voorzitter op hun woorden gaan letten. Niet alles mag meer gezegd worden in de raad. Dat neigt naar censuur van de raadsleden. Belemmering van vrije meningsuiting. En dit mag ik waarschijnlijk ook niet meer zeggen. Maar als iemand het hier niet mee eens is, ben ik gelukkig ‘onhandig’. We komen overal mee weg. De hamvraag blijft natuurlijk: ‘wat mag een raadslid nu nog wel of niet zeggen?’ Die moet zijn woorden op een goudschaaltje gaan wegen. Waardoor raadsvergaderingen uiteindelijk pure fictie worden.

24 FEBRUARI PAGINA 3

ondernemersvereniging van Almere Stad de enige sponsor met honderdduizend euro. Het doel was om tien miljoen binnen te halen. Volgens wethouder Hoek is de coronacrisis hier debet aan. Als de avondprogrammering niet doorgaat, zou die verplaatst kunnen worden naar het centrum van Stad.

Arboretum De meeste partijen deelden de zorgen van Hoek over het uitblijven van sponsors. Enkele maanden geleden had de Floriade BV gezegd dat er met vijf potentiële sponsoren gesprekken waren, maar tot echte resultaten heeft dat nooit geleid. Verder was het uitblijven van een beheersplan voor het Arboretum voor D66 en de PVV zorgelijk. “Wat gaat er gebeuren na de Floriade?”, vroeg Jan Lems van D66 zich af. “We wachten al jaren op de raming van de beheerskosten”, zei Toon van Dijk (PVV). “In 2018 is er al een motie van ons aangenomen om hier helderheid over te verschaffen. Die is er nooit gekomen.”

Een uitgebreid interview met Floriadedirecteur Sven Stimac staat op pagina 9. 26 JAAR DE WATERBEDDEN SPECIALIST VAN FLEVOLAND

www.aquamere.nl zie webshop

WATERBED CONDITIONER NU 4 HALEN = 3 BETALEN

Waterbedden • ADVERTORIAL Boxsprings • Lattenbodems • Markerkant 1205.06 • Almere Stad • (036) 5345266 Accessoires • Bezoek ook eens onze website www.aquamere.nl

Wat is Neurofeedback?

AD(h)D, PDD-Nos, Burn-out, Migraine, Stress, Angst, Slaapstoornis De vaccinaties in de sporthal zijn maandagochtend gestart. (Foto: Fred Rotgans)

DE WERVEN - Maandagochtend is in de sporthal aan de Parkwerf begonnen met het vaccineren van Almeerders tegen COVID-19. Zorgmedewerkers zijn eerst aan de beurt. Vanaf donderdag worden inwoners van 80+ en ouder gevaccineerd. Er zijn vier vaccinatielijnen in de hal. Dat betekent dat per dag 560 AstraZeneca-vaccins kunnen worden geprikt voor zorgpersoneel en nog eens 336 met het Pfizer-vaccin voor 80-plussers. GGD Flevoland gaat inwoners van Flevoland vaccineren conform de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Mensen die in aanmerking komen voor een vaccinatie krijgen een uitnodiging thuisgestuurd, zij hoeven hier niets voor te doen. Wanneer zij een uitnodigingsbrief hebben gekregen kunnen zij bellen voor een afspraak via het

telefoonnummer dat vermeld staat in de brief. De vaccinatielocatie in de sporthal is zeven dagen per week van 09.00 uur tot 16.30 uur geopend en op dinsdag en donderdag ook ‘s avonds tot 20.00 uur. Er worden uitsluitend mensen gevaccineerd die een afspraak hebben gemaakt aan de hand van de uitnodigingsbrief van het RIVM.

Neurofeedback is een behandelmethode die zijn effectiviteit bij kinderen en volwassenen wetenschappelijk en maatschappelijk heeft bewezen. In veel gevallen is er een sterke medicijnreductie of medicijnafbouw mogelijk. Marloes legt training uit Neurofeedback is het meten, registreren en gericht beïnvloeden van hersenactiviteit. Wanneer deze ontregeld is of tijdelijk in disbalans, kunnen klachten ontstaan. Met gerichte hersentraining kunnen deze worden verbeterd of blijvend verholpen.

migraine, depressie, slaapproblemen, spanningsklachten, whiplash, concentratie problemen, dyslexie en leerproblemen. Meld u nu aan voor een intakegesprek.

Door kleine sensoren op het hoofd te plaatsen kunnen we de hersengolven middels een EEG waarnemen op een computerscherm en het regulerend vermogen beïnvloeden.

VOOR JOUW BAAN IN DE REGIO

We boeken goede resultaten met burn-out, angst, vermoeidheid,

Ankerbol 21 - info: 036-5252753 www.neurofeedbackalmere.com


JE EIGEN METALEN DEUR OP MAAT GEMAAKT e Join th team! vivium #team

Mw. Vis heeft altijd buiten gewerkt en zit niet graag binnen.

Kijk jij verder dan haar dementie? Solliciteer nu! ‘’Ik vind het leuk om me te verdiepen in onze bewoners. In hun levensloop, hun ziektebeeld en wat ze nog wél kunnen.” - Kees Bruggeman (VIG)

BEZOEK ONZE SHOWROOM

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK

Wil jij ook je werk met lef en liefde kunnen doen? Bij de Vivium locaties voor mensen met dementie in ‘t Gooi, Weesp en Amsterdam-Zuid zoeken we diverse collega’s VIG, EVV, Helpende en Coördinerend Verpleegkundige. Bel voor meer info (035) 6 924 039 of solliciteer direct op werkenbijvivium.nl/dementie.

ER IS ER MAAR ÉÉN ECHT DE GOEDKOOPSTE!

or 1 k vo% kij0

1ste klas jonge campers

actueel aanbbsoitde KORTING

op we

• • • • • • • •

ijzerwaren gereedschappen machines hout verf kasten deuren vloeren

Markerkant 11-39 • Almere-Stad • Tel.: 036-5331474 Tussenmeer 205 • Amsterdam Slijkstraat 7 • Weesp

www.enormvandriel.nl

KOM LANGS IN ONZE NIEUWE KOFFIE CORNER

• In- en verkoop 1e klas jonge campers Kom langs in onze vernieuwde & gevarieerd aanbod • Select koffie corner en ontvang maar liefst  Installatie accessoires •10% korting op onze heerlijke Illy koffie! • Service & onderhoud • Garantie ALMERE STAD: DE STRUBBENWEG 4

AUTOVERHUUR • LEASE •  WASSTRAAT • SELFSERVICE  WASBOXEN 

FAZANTENDREEF 16 • 8251 JR DRONTEN • 0321 � 33 86 95 ZELFBEDIENING  WASSERETTE • TANKSTATION • SHOP • DOGWASH WWW.CAMPERCONSULT.NL Blijf op de hoogte van al onze acties! facebook.com/autoradamalmere


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

Almere grijpt weer naast subsidie campusplannen college – vooralsnog - op het Festivalplein 1500 studentenwoningen bouwen, de Landdrostdreef veranderen in een stadsstraat en het hoofdgebouw van Windesheim neerzetten. Omdat enorme project te bekostigen had Almere zich bij het Rijk aangemeld voor de woningbouwimpuls die het kabinet heeft ingesteld om versneld een aantal bouwprojecten in het land te voltooien.

Verwonderd

De parkeerplaats waar de studentenwoningen moeten komen. (Foto: Almere DEZE WEEK)

ALMERE – De aanvraag van 8 miljoen euro die de gemeente heeft gedaan bij het Rijk voor de bouw van de campus is door Binnenlandse Zaken (BZK) opnieuw afgewezen. De gemeente is ‘verwonderd’ over de beslissing. Almere had zich bij het Rijk aangemeld voor de woningbouwimpuls die het kabinet heeft ingesteld om versneld een aantal bouwprojecten in

het land te voltooien. Vorig jaar liep Almere het geld mis omdat de formuleringen in het aangeleverde papierwerk nog onvoldoende waren in de ogen van Binnenlandse Zaken. Wethouder Maaike Veeningen gaf aan dat het ministerie bij de volgende aanvraag zou meedenken over de juiste formulering. Dat heeft dus niet geholpen. Zoals bekend wil het

In een reactie laat de gemeente weten ‘verwonderd’ te zijn over het besluit van het ministerie. “We zijn woensdagmiddag op de hoogte gesteld over het besluit van ministerie om de aanvraag niet toe te kennen. De overwegingen waarom volgen later nog door het ministerie. Wij zijn verwonderd over deze beslissing. Wij hebben bij het indienen van de aanvraag voor de tweede tranche immers opgetrokken met het ministerie. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.”

■ Door Petra Onderwater ALMERE – Almeerder Kasper Jongejan heeft na zijn deelname aan het tv-programma LEGO Masters de smaak van het bouwen met de blokjes te pakken. Dit keer is zijn riddertoren een van de winnende inzendingen van de grote LEGO bouwwedstrijd van de Hermitage Amsterdam. “Dit betekent dat mijn bouwwerk, getiteld ‘Snow Rescue’ daar ook wordt geëxposeerd”, vertelt hij trots. De wedstrijd werd gehouden in het kader van de Hermitage-tentoonstelling ‘Romanovs in de ban van de ridders’. Er waren verschillende categorieën met elk drie winnaars. De twaalf winnende bouwwerken krijgen binnenkort een ereplaats in de tentoonstelling, uitkijkend over de grote Ridderzaal. Zodra het museum weer open kan, zijn alle creaties daar drie maanden lang te zien.

PUZZEL MEE EN WIN!

HORIZONTAAL

VERTICAAL

1.Tegenvaller - 5.Voorzetsel - 10. Grappig - 11. Werkplaats - 14. Vaartuig - 15. Atmosfeer - 16. Legerplaats - 18. Masker - 19. Briefaanhef - 20. Onder - 22.Ter attentie - 23. In het genoemde 24. Metselspecie - 26. Ellende - 28. Onbrandbare stof - 30. In elkaar - 31.Afvalplaats - 32. Deel van boom - 33. Grootvader - 34. Jenever - 37. Muziekstuk - 39. Samenvatting - 40. Inkerving - 42. Eetlust - 43. Beginstreep - 44. Onroerend goed - 46. Piano - 48. Daar - 49. Dwaas - 51. Oude Duitse munt - 52. Militair Geneeskundige Dienst - 53. Haastig - 55. Recht stuk water - 56. Brilslang - 57. Glanszijde - 58. Reepjes vlees.

1. Skiterm - 2. Klef - 3. Sterke drank - 4. Operatiekamer - 6. Aankomend - 7. Oude wijnmaat - 8. Neusvocht - 9. Vrucht - 11. Weefsel - 12. Gegroet - 13. Zwemtas - 16.Alletwee - 17. Christelijk feest - 20. Kledingstuk - 21. Namaker - 23. Naast het genoemde - 25. Slang - 27. Gemakkelijke klus - 29. Landgoed - 35. Larve van de langpootmug - 36. Elkaar - 37. Gebarenspel 38. Schande - 39. Koude lekkernij - 41. Alvorens - 45. Staatsiekleding - 47. Nagerecht - 48. Landbouwwerktuig - 50. Gezond - 52. Dwaas 54. Ge - 56. Nikkel.

1

Jury De jury van de bouwwedstrijd was onder de indruk van de in totaal 75 inzendingen. “Niet alleen de hoge kwaliteit aan techniek, de verbazingwekkende originaliteit en het mooie verhalende aspect van de bouwwerken vielen op, ook de passie voor het bouwen met LEGO spatte er vanaf. Ridders, kastelen en fantasiefiguren spreken bij jong en oud tot de verbeel-

2

3

4

5

10

11

12

13

16

15 19

20

21

27

28

30

31

35

36

37

22 25 29

38

40 42 45

41

43 46

47

48

51

50

53

54

52 55

56

57

ding”, verklaart juryoorzitter Pieter Eckhardt, conservator van de Hermitage Amsterdam.Horizontaal Over de ‘Snow Rescue’ van Kasper Jongejan: “Sommige 1. Tegenvaller - 5. bouwwerken hebben het gewoon.

9

33

39

Detail uit de ridderscène ‘Snow Rescue’ van Kasper Jongejan. (Foto: aangeleverd)

8

18

24

34

49

7

14

32

44

6

17

23

Gekke compositie “Voor deze uitdaging wilde ik de hoogte in met veel verschillende technieken en een gekke compositie qua torens en omgeving”, vertelt Jongejan. “Vooral de hoogte was de grootste uitdaging. Het bouwwerk moet wel stabiel staan. Er zitten verder veel leuke details in, zoals een mislukte ontsnapping en een vuurspuwende draak die zijn grot uitkomt.” Zijn riddertoren is 110 centimeter hoog en bestaat uit ruim 10.000 steentjes. Jongejan gaat hem deze week opbouwen in de Hermitage.

DEZE WEEK

Stuur uw oplossing voor vrijdag 16.00 uur naar: Almere DEZE WEEK, Transistorstraat 51a, 1322 CK Almere (Gooisekant) of mail: lezersactie@almeredezeweek.nl o.v.v. Puzzel DEZE WEEK.

26

LEGO-kasteel van Almeerder krijgt ereplaats in Hermitage

24 FEBRUARI PAGINA 5

58

BUZING Puzzels

30

56

14

44

36

48

21

Stuur de oplossing op per post of mail het naar lezersactie@almeredezeweek.nl of ga naar de website. Voorzetsel - 10. Grappig - 11. Werkplaats - 14. Vaartuig - 15. Atmosfee

Maak kans op onderstaande prijs!

Legerplaats - 18. Masker - 19. Briefaanhef - 20. Onder - 22. Ter attentie - 23. In het genoem - 26. Ellende - 28. Onbrandbare stof - 30. In elkaar - 31. Afvalplaats - 32. Dee Deze creatie isMetselspecie niet alleen heel 33. ook Grootvader - 34. Jenever - 37. Muziekstuk - 39. Samenvatting - 40. Inkerving - 42. Eetl erg mooi, maar technisch Puzzelprijs: WIJNKOPERIJ heel goed uitgevoerd”, aldus -juryBeginstreep 44. Onroerend goed - 46. Piano - 48. Daar - 49. Dwaas - 51. Oude Duitse mu Wijnpakket 35,lid Dirk Denoyelle, LEGO Certified Geneeskundige Dienst - 53. Haastig - 55. Recht stuk water - 56. Brilslang -t.w.v 57. Glanszijde Professional. vlees.

Steinz

Startdatum vaccinatie door huisartsen nog niet bekend Uw wijnspeciaalzaak Verticaal ALMERE - Het is nog niet bekend wan- leeftijdsgroep die gevaccineerd kan - Mensen met zwaar overgewicht (een neer de huisartsenpraktijken in Almere de AstraZeneca-vaccins ontvangen en kunnen gaan starten met uitnodigen en vaccineren tegen COVID-19. De eerste regio’s in Nederland hebben deze vaccins inmiddels ontvangen, onze regio en daarmee de huisartsenpraktijken in Almere nog niet.

Uitnodigingen eerste groepen De overheid heeft al wel vastgesteld wie als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie. Dat zijn mensen uit bepaalde risicogroepen en de oudste

voor Almere en omstreken

worden met het AstraZeneca-vaccin. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccins door de huisartsen moet worden gebruikt voor de vaccinatie van: - Mensen die zijn geboren in 1956 en 1957.

BMI van 40 of hoger), geboren-tussen 1. Skiterm 2. Klef - 3. Sterke drank - 4. Operatiekamer - 6. Aankomend - 7. Oude wijnma 1 januari 1956 en 31 december 2002 Neusvocht - 9. Vrucht - 11. Weefsel - 12. Gegroet - 13. Zwemtas - 16. Alletwee Winkel open: - 17. Chris (18 - 64 jaar). De Binderij 5 (Literatuurwijk) Almere 20. Kledingstuk - 21. Namaker - 23. Naast het genoemde - 25. Slang - 27. kl di-vr Gemakkelijke 10:00 - 17:00 036de5259966 www.wijnkoperijsteinz.nl za - 38. 10:00Schande - 15:00 35. LarveTvan langpootmug - 36. Elkaar - 37. Gebarenspel -3 Heeft u een BMILandgoed (Body Mass- Index) lekkernij - 41. Alvorens - 45. Staatsiekleding - 47. Nagerecht - 48. Landbouwwerktuig - 50 hoger dan 40? Geef dit dan online door aan uw huisarts via een Dwaas - 54.bericht Ge - 56. Nikkel. op MijnGezondheid.net (MGn) of bel uw huisartsenpraktijk.

- Mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1 januari 1956 en 31 december 2002 (18 - 64 jaar).

Hoe u uw BMI berekent, leest u via: thuisarts.nl/overgewicht

Is uw testament in orde? Maak een afspraak Mr. Auke van der Meer is de opvolger van Mr. S.C. Trip, de eerste notaris in Almere.

Heeft u (al) iets geregeld voor uw kinderen bij uw overlijden?

Edvard Munchweg 16a, 1328 MA Almere, Tel. (036) 5374432

info@almeernotaris.nl www.almeernotaris.nl

De oplossing van vorige week: WERELDTIJD De winnaar van de puzzel is geworden:

De overheid bepaalt Zodra bekend is wanneer wij de vaccins krijgen en het vaccineren kan gaan starten, ontvangen bovenstaande mensen als eerste een uitnodiging om gevaccineerd te worden. Wij weten niet wanneer andere mensen aan de beurt komen voor een vaccinatie. Dat bepaalt de overheid.

Meer informatie Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? Kijk dan op coronavaccinatie.nl of op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie.

S L A L O M

Hein Visbeek

T R O P N A A S T L A B K A N O E U K T M B I V A K M O M B E N E D E N T A S E R I N T R A S A E R O D E A S B E S T I N E E N S T O R T T A KDIAMOND O DESIGN P A DUTCH J A J E M M O T E T LET OP! M E I VAN: N S N El E ke E da Inkoop R E S UINKOOP g van 11.00 M E E T E t 21.00 O to !T R E KGOUD is u th uur u ij b k o o al K L A V I E R EleRen op afspraak O G BVD T ZILVER A L E R M G D M A F IJ L I G R A K N A G A DIAMANTEN F I L E T S A T IJ N

De prijs is af te halen bij Almere DEZE WEEK.

TE KOOP GEVRAAGD ZILVEREN GULDENS EN RIJKSDAALDERS

MUNTEN

I N K O M E N

HORLOGES

TANDENGOUD AL 12 JAAR EEN VERTROUWD ADRES IN ALMERE!

OOK REPARATIES EN VERKOOP NIEUWE SIERADEN -50% M 06-48 107 039


DORP AAN DE HAVEN

Shoppen Boulevard Marina

www.promenade-almerehaven.nl

Horeca

Haal de winkeliers uit Haven in huis Paaseitjes, chocolade, Italiaanse cannoli’s, glutenvrije koeken en leuke kado’s

BOEREN MESHANGER

500 gram € 6,95

BREBIOU

Vers schapenkaasje uit de Pyreneeën 180 gram € 2,95 per stuk Versgebrande

CASHEWNOTEN

400 gram € 5,95

Marktstraat 26, 1354 LG Almere-Haven Tel. 06-31396549, www.knusz.nl

Marktstraat 9 Almere Haven Tel. 036 5341903

Geopend van dinsdag t/m zaterdag

www.dekaasmakerij.nl

Slagerij Verhoef

Wereldberoemd in heel Almere

Voor een makkelijke maaltijd!

4 Grillburgers met

4 Broodjes en

Grillsaus

Samen voor

€ 6,50

Kruisstraat 68 – Almere Haven

www.slagerijverhoef.nl - 036-5317948

Persoonlijk, Aandacht Service, Kwaliteit Batterijen € 2,Hoortoestellen v.a. € 0,Ook in deze tijd zijn wij er voor u. Wij zijn op afspraak open en hanteren de RIVM norm voor uw veiligheid.

Markt 102, 036-7370038 Almere Haven

www.thuisinhoren.nl

HAVEN - ‘Voorkom dat ik verdwijn als winkelier in Haven’, dat is de noodkreet van de winkeliers in Haven die noodgedwongen (gedeeltelijk) gesloten zijn vanwege de lockdown. Zij zijn vorige maand een campagne gestart onder de noemer ‘Winkelier aan huis’. “Met winkeliers bedoelen wij de onafhankelijke retailers die een eigen formule hebben. Boetiekjes, gespecialiseerde schoenwinkels, bloemenzaken, boekenwinkels, kapsalons en dergelijke”, vertelt centrummanager René Verwillegen. “Deze winkels verdienen uw respect in deze moeilijke tijden.” Er is een website opgezet genaamd winkelieraanhuis.nl met daarop de (gedeeltelijk) gesloten winkels. Zij laten zien wat zij aan producten hebben en hoe zij die aan de consument kunnen verkopen in deze tijden. Zoals bijvoorbeeld vroeger met aan de deurverkoop. Toekomstperspectief “Onafhankelijke winkels geven hun unieke geur, kleur en smaak aan de winkelstraat”, stelt Verwillegen. “Zij bezorgen de consument een unieke beleving. Net als de Horeca. Met hun kennis van zaken, service en advies krijgt de consument met zijn bezoek een goed advies, een leuke ervaring, uniek product en een mooi verhaal

DE BRINK 23 ALMERE HAVEN 036-5405062 .NL

OPENINGSTIJDEN: DI-DO-VR-ZA 09.00-16.00 UUR (MA GESLOTEN)

Wij zijn open voor onderhoud en reparatie Nieuwe fiets kopen? Maak een afspraak voor een proefrit

Winterbeurt

€ 40,excl. smeermiddelen

HAALEN BRENG SERVICE

VERKOOP - ONDERHOUD EN REPARATIE - SERVICE BESTAAT NOG

om thuis te vertellen aan familie en vrienden.” In deze moeilijke tijden is er echter weinig toekomstperspectief en zijn de financiële steunpakketten mager voor deze winkels. “Ze vallen meermaals buiten de boot. Zij zijn niet in loondienst en teren nu op hun gespaarde pensioengeld. Ze zijn wel aangesloten bij hun belangenorganisatie, maar die kan ze niet steunen in tijden van Corona. En ze willen niet alleen klagen maar de handen uit de mouwen steken. Zodoende dit initiatief. De consumenten zijn ermee geholpen, hun lokale winkelier blijft bestaan en het winkelgebied blijft straks de combinatie van gezellig winkelen en eten.” Kijk op www.winkelieraanhuis.nl, kies uw winkelier en bestel wat u nodig heeft.

Wij BEZORGEN IN HEEL ALMERE VANAF €15,(Hele assortiment) BEL OF APP 06-81279541

VISBOX € 39,50 (thuisbezorgd!) (Alles is vacuüm)

2 x 200 gram kabeljauwhaas 2 x 175 GRAM tonijnfilet 4 SLIPTONG (panklaar) 2 x 175 GRAM heilbotfilet 2 x 200 zalmfilet Aanbiedingen NOORDZEETONG 500 gram € 12,50 5 SLIPTONG vers of gebakken € 10,-

Tel. 06 81 27 95 41


ALMERE DEZE WEEK

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

24 FEBRUARI PAGINA 7

Windesheim had niet veel serieuze opties Raadsbrief

■ Door Marcel Beijer ALMERE – Hogeschool Windesheim kreeg van de gemeente vier opties voorgelegd voor vestiging van het hoofdgebouw in het stadscentrum. Daarvan bleek alleen de locatie Voetnoot serieus. Nu de kavel bij de Hospitaalgarage ook een serieuze optie is geworden, hoopt de hogeschool dat de gemeenteraad snel tot een besluitvorming komt. In september vorig jaar suggereerde Windesheim-directeur Kees Stolwijk tijdens een vergadering met de gemeenteraad dat de locatie Voetnoot de enig mogelijke optie voor de Hogeschool was en daarmee de gemeente voor het blok zette. Uit betrouwbare bronnen vernam deze krant dat het juist de gemeente was die Windesheim voor het blok zette door Windesheim vier locaties voor te leggen, waarvan er drie praktisch onmogelijk waren. Zo kon de school in het huidige pand aan de Hospitaaldreef blijven, waar het juist zo graag weg wil. Ook werd het voormalige winkelpand van V&D/Hudson Bay voorgesteld. De

Het hoofdgebouw van Windesheim op plek De Voetnoot bleek feitelijk de enige keuze. (Foto: gemeente Almere)

enig serieuze optie bleek nieuwbouw op de plek van de Voetnoot.

‘Nogal wiedes “Nogal wiedes dat Windesheim dan voor de laatste optie kiest”, aldus één van de bronnen. “Het huidige pand is niet geschikt voor onderwijs en de optie voor het winkelpand van Hudson Bay is bijna beschamend. Wat moet een school nu in een winkelpand met bijna geen ramen? Wet-

houder Maaike Veeningen deed voorkomen alsof er nog veel meer opties waren voorgelegd. Dat is dus niet zo. Ze kregen maar vier opties: drie slechte en locatie De Voetnoot. Vanuit hun perspectief was De Voetnoot dus de enige serieuze optie. Zou die het niet worden, dan resteerden die onmogelijke opties en begrijp ik wel dat ze in dat geval hun positie in Almere wilden heroverwegen.”

De bronnen zijn verbaasd dat het college begin februari ineens met veel enthousiasme een nieuwe locatie uit de hoge hoed toverde: het parkeerterrein van de Hospitaalgarage. Die optie was kennelijk weer boven komen drijven toen de gemeenteraad de wethouder had opgedragen om inzicht te geven in alle afgewezen locaties. Wethouder Maaike Veeningen is behoorlijk ontstemd over het beeld dat nu geschetst wordt. “We herkennen ons daar totaal niet in. Het is met Windesheim altijd in goed overleg gegaan. Wij hebben Windesheim niet voor het blok gezet, Windesheim heeft ons ook niet voor het blok gezet.”

Windesheim Een woordvoerder van Windesheim bevestigt dat de relatie met de gemeente goed is, maar dat er inderdaad na onderzoek uiteindelijk maar vier locaties zijn beoordeeld. ‘Daaruit is de Voetnoot als meest geschikte locatie gekomen. “Wat ons betreft kijken we vooruit. Wij kijken ernaar uit met de gemeente en andere samenwerkingspartners te bouwen aan een

Podcast Politiek Circus Almere

Luister de podcast Politiek Circus van Almere DEZE WEEK met Marcel Beijer en Robert Mienstra over de politieke ontwikkelingen. Onze volgende gast Hassan Buyatui (NIDA Almere)

Elke vrijdag om 16.00 uur online www.almeredezeweek.nl

unieke centrumcampus. Als we de deuren in september 2025 voor onze studenten op een nieuwe locatie willen openen, dan is het wel belangrijk dat de besluitvorming in de raad over de locatie niet te lang op zich laat wachten.”

HET REPTIELENFONDS NIEUWE ROMAN VINCO DAVID

‘Liefdesverhaal dat langs de moraal van deze tijd scheert’

Markerkant 1205/2 Almere Tel. 036 5347191

Het Reptielenfonds is uitgegeven bij Batavia Publishers, telt 300 pagina’s en kost 17,95 euro. ISBN : 9789493244009. Bestel het boek bij de lokale boekhandelaars.

COLOFON Vinco David: “Ook in mijn eerdere boeken zijn de hoofdpersonages homoseksueel. Voor mij is dat vanzelfsprekend.” (Foto: Almere DEZE WEEK)

■ Door Marcel Beijer OVERGOOI – De Almeerse schrijver Vinco David heeft afgelopen week zijn nieuwe roman Het Reptielenfonds tijdens een virtuele bijeenkomst overhandigd aan schrijver/journalist Pieter Waterdrinker, onder meer bekend van De Rat van Amsterdam. Waterdrinker had het manuscript vooraf al mogen lezen en liet weten daar maar twee sessies voor nodig gehad te hebben. “Je wilt dit meeslepende liefdesverhaal namelijk niet snel wegleggen, want het is ook een moedig boek dat langs de moraal van deze tijd scheert.” Vinco David nam de complimenten bescheiden in ontvangst. Het verhaal speelt zich af ten tijde van de kredietcrisis waarin Wout, een leraar geschiedenis op een ‘zwarte school’, geobsedeerd raakt door geld.

Geraakt David is geraakt door de woorden van Waterdrinker. “Hij noemt het een liefdesverhaal en dat zette me wel aan het denken. Hij heeft natuurlijk gelijk, het ís een liefdesverhaal. Maar in het schrijfproces heb ik gaandeweg steeds meer de focus op de gelaagdheid in het boek gelegd. Zo is er de hebzucht van Wout. Die obsessie had je eerder bij zijn vriend, die bankier is, verwacht. Maar hebzucht zit in alle mensen. Wout werkt ook op een zwarte school en dat zorgt voor iets dat je gerust een tragedie kunt noemen. Zo vergoeilijkt de schooldirec-

tie de discriminatie door leerlingen en hun ouders, maar neemt leraren die er het slachtoffer van zijn niet in bescherming. Is homodiscriminatie minder erg als het van een moslim komt? Dat is een ethische vraag.”

Buikspreekpoppen Uitgever Eric Jan van Dorp van uitgeverij Batavia Publishers noemt die subtiliteit juist de kracht van Vinco David. “De grootste fout die schrijvers kunnen maken is om hun eigen denkbeelden in personages te verpakken en dat die dan als buikspreekpoppen van de auteur fungeren. Vinco David maakt de lezer veel subtieler deelgenoot, laat de lezer zelf een conclusie trekken. Daarnaast schrijft hij associatief, wat het Het Reptielenfonds bijzonder prettig leesbaar maakt.”

Homoseksueel De hoofdpersonages in het boek zijn, net als Vinco David, homoseksueel. Dat doet al snel vermoeden dat het boek autobiografische elementen bevat. “Een schrijver gebruikt altijd persoonlijke ervaringen in zijn werk”, zegt David. “Er zitten ontegenzeggelijk flarden van mijzelf in. Maar de roman heeft een veel bredere zeggingskracht en alles is fictief. Ook in mijn eerdere boeken zijn sommige van de personages homo. Voor mij is dat vanzelfsprekend. Ik kan me er gewoon goed in verplaatsen.”

Verspreidingsgebied: 91.205* Huis-aan-huis in Almere Stad, Almere Buiten, Almere Haven, Almere Hout en Almere Poort. *Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Kantoor: Transistorstraat 51a, Almere (Gooisekant) Telefoon: (036) 530 07 65 Fax: (036) 530 62 98 Email: info@almeredezeweek.nl Advertentieverkoop: Ron Broertjes: Martin van Feggelen: Theo Bouwman: Karin Kempe:

06 - 23 70 17 95 06 - 23 54 93 50 06 - 13 14 49 80 036 - 530 07 65

Redactie: Robert Mienstra (Hoofdredacteur) Marcel Beijer Petra Onderwater Berlinda Hendrikse Telefoon: 036) 8450027 E-mail: redactie@almeredezeweek.nl Vormgeving: Ineke van Oostrom Verspreiding: De Drukwerkverspreiders, Almere www.dedrukwerkverspreiders.nl Klachten over verspreiding: Telefoon: (036) 522 99 88 E-mail: bezorgklacht@almeredezeweek.nl Fotografie: Fred Rotgans

Wij zijn lid van:

Druk: Rodi Rotatiedruk, www.rodimedia.nl Almere DEZE WEEK is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001, Grafimedia en KVGO

www.kosterzonwering.nl

HET WEER DEZE WEEK MARC PUTTO

Lentelucht rechtstreeks uit Algerije ALMERE - Bijna Amerikaanse temperatuurcontrasten de afgelopen tien dagen in het land. Topmaxima van 18 graden werden er gemeten op diverse plaatsen terwijl het weekend daarvoor nog minima van bijna 20 graden onder nul opleverde vlak boven de sneeuw. Tot en met woensdag blijft de luchtaanvoer zeer diep zuidelijk waarmee nog steeds bijzonder milde lucht wordt meegenomen vanuit NoordAfrika. We ademen Algerijnse lucht in waarbij het stofgehalte vooral hogerop hoog te noemen is. Kleine deeltjes zand en stof uit de Sahara worden meegenomen in deze luchtstroom. Maandag al was het duidelijk te merken aan het nogal gestoffeerde zwerk dat bepaald troebel oogde. Deze waas voor de zon zorgde er evenwel niet voor dat de temperatuur aanmerkelijk lager scoorde. Het werd gewoon warm. De woensdag wordt de warmste dag uit de reeks met landelijk zelfs kans op 20 graden. Ook Almere doet goed mee met ruim 18 graden in de middag en beleeft waarschijnlijk de warmste dag zo vroeg in het seizoen ooit. De dagen daarna ruimt de hartverwarmende zuidenwind wat bij naar zuidwest en later naar west. De extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar

maken dan plaats voor nog steeds te hoge waarden voor het putteke winter. Dezer dagen 35 jaar terug maakten we ons op voor de voorlaatste Elfstedentocht. Bijna iedere nacht vroor het 12 graden en overdag bleef het ook vriezen in 1986. Waarschijnlijk maken we dit soort vorstperioden nooit meer mee. We hebben het gezien onlangs. De winter duurt ongeveer een week in Nederland tegenwoordig. Richting het einde van de week levert de temperatuur zowel overdag als in de nacht in. In het weekend is er een kleine kans op nachtvorst even buiten de stad. Regen valt er niet en het blijft vrij zonnig. Meer info op www.weerprimeur.nl Kans op neerslag deze week 5%

15%

10%

10%

10%

Woe

Don

Vrij

Zat

Zon

25 20 15 10 5 0

Min. Temp

Max. Temp

BIJ AANSCHAF VAN 2 SCREENS EN/OF ROLLUIKEN

GRATIS SOMFY* CONNEXOON io

BEDIENING EN CONTROLE VIA UW SMARTPHONE OVERAL TER WERELD

De roman speelt zich overigens deels in Almere af en op het eind mijmert hoofdpersonage Wout op de

Dit krantenproduct is milieuvriendelijk vervaardigd met een waterloos drukproces en geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001. Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Industrieterrein Gooise Kant Antennestraat 20, Almere, (036) 536 55 35 www.sun-select.nl, www.luxaflexdealeralmere.nl

*GELDIG T/M 31 maart 2021 VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Gooimeerdijk. David: “Hoe hij daar terechtkwam? Ja, dan moet je het boek lezen.”


Zo, dus jij weet het beter? Mooi. Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! Leefbaar Almere is ontstaan uit bezorgdheid over hoe de stad werd bestuurd. Een groep kaartvrienden besloot te stoppen met klagen en mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Leefbaar Almere kwam met negen zetels in de raad. In de bijna 20 jaar dat wij actief zijn, hebben we bestuurlijk van alles meegemaakt. We zaten met 2 wethouders in een coalitie. Daarna gingen we in de oppositie en vervolgens met 1 wethouder in een coalitie. En nu maken we deel uit van de coalitie zonder zelf een wethouder te hebben geleverd. Coalitie, oppositie, ons maakt het niet zoveel uit. Het gaat ons namelijk niet om macht of ‘het pluche’. Ons gaat het om de stad. We zijn een goede coalitiepartner, maar dat betekent niet dat we blindelings instemmen met elk voorstel van het college van Burgemeester & Wethouders. Wij zijn meegaand waar het kan, maar streng en kritisch waar dat moet. Leefbaar Almere is niet rechts of links, maar allerminst een grijze middenpartij. Wij zijn dé lokale partij van Almere. Almeerders zijn zelfbewust. Wij praten hen niet naar de mond. En we zijn ook geen tegenpartij, die alleen maar roept voor de bühne. Liever komen wij met een beter idee. Wij staan voor een stad met gedegen financiën, gevarieerde woningbouw, goede zorg, een groeiende stad met de daarbij behorende voorzieningen, levendige kunst en cultuur en een gemeentelijke overheid die begrijpelijke taal spreekt en dicht bij de Almeerders wil staan. Dit zijn onze speerpunten. Ambitieus maar haalbaar, ook al moeten we er hard aan trekken.

Voor ons zijn begrippen als milieu, innovatie, experimenten enzovoort geen doelen op zich, maar manieren om het leven, werken en recreëren in de stad zo aangenaam en leefbaar mogelijk te maken. Wij zoeken vernieuwing buiten de gebaande paden. Aan betekenisloze hypes doen we niet mee, maar we willen wel vooruitgang en vooral niet terug naar vroeger toen alles zogenaamd beter was. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Almere zoekt mensen die strijdlustig, creatief en positief gestemd zijn. Maar ook realistisch. Mensen die weten dat je in een polderland als het onze niet meteen je zin krijgt. Mensen kortom die lekker in hun vel zitten, kunnen uitdelen, maar die ook tegen een stootje kunnen.

En nu lees je dit en je denkt: ‘ja, zo zit ik eigenlijk ook wel in elkaar’. Mooi. Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! Stuur een mailtje naar hallo@leefbaaralmere.nl. Vertel ons wie je bent en wat je motiveert om je bij ons aan te melden.

LEEFBAAR ALMERE Stem voor Almeerders


Arbeidsrecht

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

24 FEBRUARI PAGINA 9

FLORIADE-DIRECTEUR SVEN STIMAC

Op ‘safari’ over het Floriadeterrein

Huurrecht

■ Door Robert Mienstra ALMERE – Almere DEZE WEEK ging met Floriade-directeur Sven Stimac op ‘safari’ over het terrein van Floriade. Veiligheidshesje aan en bouwhelm op. In een golfkarretje, bestuurd door vrijwilliger Theo ging het over het Floriadeterrein. Stimac vertelde in een uur hoe het er nu met Floriade voorstaat. De eerste stop is bij het voedselbos op het Utopia-eiland. Waar voorheen tijdens de Urban Greeners een grote ruigte was, is nu van alles te zien. “Wij ontwikkelen dit eiland nu samen met de Aeres Hogeschool”, vertelt Stimac. “Het wordt een praktijken onderzoekslocatie. Uiteindelijk laten we hier zien hoe de groene randen in een stad met stadslandbouw vorm kunnen krijgen. Hier komt een agro-forest, landbouw in een bos. Oude land- en tuinbouwtechnieken worden gebruikt bij innovatie om zo een groene stad in te richten.”

Kabelbaan We komen langs de masten van de kabelbaan. De funderingen voor het station liggen er ook al. “Eind maart gaan de kabels over de A6 en in april moet de kabelbaan klaar zijn”, zegt Stimac. “Aan de overkant van de A6 gaat de kabelbaan stijl omhoog. Eenmaal boven de A6 hebben de bezoekers een prachtig uitzicht over de Floriade en over de stad Almere.” Stimac hoopt dat vanaf 15 juni de eerste bezoekers al van de kabelbaan gebruik kunnen maken.

Ondernemingsrecht Arbeidsrecht

Contractenrecht Huurrecht Contractenrecht

Floriade-directeur Sven Stimac. (Foto: Almere DEZE WEEK)

brug over het Weerwater op. We gaan er even op staan en zien hoe de brug met bochten over het Weerwater gaat. De brug moet een belangrijke rol spelen in de verbinding van het stadscentrum met de nieuwe stadswijk Hortus. “De brug is een verbindingsschakel in het vijf kilometer lange rondje Weerwater. De combinatie met de Floriade speelt hier een belangrijke rol”, zegt Stimac. “Recreatie, bewegen en sporten horen bij dat rondje. Met een rondje Weerwater zien mensen de combinatie van groen en bebouwing in de stad.”

Weerwatereiland

Verder op het Utopia-eiland stopt het karretje bij het tiny food forest, een voedselbos in aanleg. Daar komt ook een natuurlijk theatertje dat samen met BonteHond ontwikkeld wordt. Daar wordt met optredens aan de kinderen verteld over de groene stad. Recreatie en natuur komen hier bij elkaar. “Het verschil met het agroforest is dat dat om professionele landbouw gaat en hier bij het foodforest is te zien wat mensen bij hun eigen woning kunnen doen met alles wat eetbaar is in de natuur”, legt Stimac uit.

Tussendoor doemt de iconische toren Flores op. Die krijgt na Floriade huurappartementen. “Tijdens Floriade kan een gedeelte van de appartementen gehuurd worden door de internationale deelnemers om daar tijdens Floriade te verblijven”, zegt Stimac. We passeren de Beverbrug waar op een paar meter afstand bevers in een burcht wonen en komen aan op het Weerwatereiland. Het oerbos op het terrein blijft in stand. De wandelpaden blijven. “Dit is een cultuurlandschap van 50 jaar oud dat mooi past bij Floriade. We laten hier ook iets van de ontstaansgeschiedenis van Flevoland aan de bezoekers zien. Midden in het bos ligt nog een oud weggetje, het eerste asfalt van Almere. Dat weggetje voerde vroeger naar Lelystad”, vertelt Stimac.

Brug naar Filmwijk

Ontmoeting

Na een kort stukje rijden doemt de

Daarna volgen de locaties die bebouwd gaan worden met de ingezonden paviljoens. Stimac raakt niet uitgepraat: “Daar wordt een oude techniek van houtbouw toegepast zowel in de paviljoens en de woonwijk. De sloopmaterialen van de paviljoens gaan we hergebruiken. Het paviljoen van Japan wordt zo gebouwd dat het makkelijk ontmanteld kan worden. Verder worden de kassagebouwen van Floriade ook zo ontworpen. Het toegepaste hout kan na Floriade hergebruikt worden. De Wolunie komt hier, en een paviljoen van de Almeerse kerken met een tuin waar een tiny church komt. Kerken hebben altijd een relatie met gezondheid gehad en met eten, dat past goed bij Floriade. Ook een zintuigentuin staat in de planning net als het Huis van de Vrede.”

Foodforest

Ook spoeddienst buiten openingstijden!

Nog geen klant?

Bel 036-369 05 35 of ga naar www.dierenkliniekalmerestad.nl

Dierenkliniek Almere-Stad Wimpelplantsoen 126, 1319 ED Almere

Sociale aspect Het sociale aspect van Floriade is essentieel. “We brengen mensen bij elkaar, landen moeten van elkaar leren en met elkaar gaan samenwerken. We brengen zo het thema ontmoeting in de Floriade.” Stimac wijst tussendoor op het grote kavel van Indonesië en de plek waar een ‘Tiny house’-wijk moet komen, rond het thema bouwen met hout. Om te vervolgen: “die ontmoeting gaat vooral plaats vinden op het centrale plein waar we nu aankomen. Er komt hier een podium met een tribune voor 1000 mensen waar we de nationale dagen met het publiek gaan vieren. Op deze plek moet later de nieuwe woonwijk worden gebouwd.”Daarachter ligt inmiddels een groot talud tegen de dijk van de A6. “Vier top tuinarchitecten gaan daar aan de slag; er komen Mien Ruys tuinen, Instagram bloemenbedden waar de bezoeker zich zo kan laten fotograferen, zodat hij mooi op de Instagramfoto komt.”

Kunstwerk We passeren het gebouw van zorggroep Almere dat al behoorlijk vorm krijgt, komen langs de nieuwbouw van de Aeres Hogeschool en het Food Forum, paviljoen van de provincie Flevoland, die ver gevorderd zijn in de ontwikkeling. Bij terugkomst bij het kantoor van Floriade blijkt dat het groeiende pand verdwenen is. “Dat kon niet tegen de wind en de kou”, vertelt Stimac. “Er staat nu een kunstwerk dat ook bij Floriade in Venlo stond. Later komt het pand terug.” Een mooi plekje om de slotfoto van deze ‘safari’ te maken. Directeur Sven Stimac werkt sinds 2016 voor Floriade. Hij werd toen gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van het businessplan voor Floriade en aan de erkenning van Floriade 2022 als wereldexpo. Daarvoor was hij projectdirecteur van Floriade in Venlo. Daarbij heeft hij al twintig jaar ervaring in wereldexpo’s. Hij begon ooit bij de wereldexpo in Hannover. Daar ontmoette hij Winny Maas die er het rijkspaviljoen van Nederland ontwikkelde en in Almere aan de basis staat van het ontwerp van Floriade.

Personen- en Familierecht

Personenen Familierecht Bestuursrecht Strafrecht

Het anders! Hetkan kan ook ook anders!

Schoutstraat 51 1315 EW almere

T: 036-820 03 22 F: 036-820 03 23

info@wvtadvocaten.nl www.wvtadvocaten.nl

Knoop buitenzwembad wordt nu snel doorgehakt ■ Door Marcel Beijer ALMERE – Nog deze raadsperiode, die volgend voorjaar afloopt, wordt een knoop doorgehakt over de locatie en de vorm van het buitenzwembad. In ieder geval is duidelijk dat die er niet komt in de vorm zoals initiatiefnemer Gregor Stam dat het liefste ziet: met atletiekbaan, wielerbaan en overkapping. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de Politieke Markt. Wethouder Julius Lindenbergh (VVD) gaf aan ‘alles op alles’ te zullen zetten om nog deze raadsperiode een knoop door te kunnen hakken over het buitenzwembad. Volgens Lindenbergh is er in Almere geen behoefte aan een buitenzwembad met atletiek-en wielerbaan. “De heer Stam wil dat graag, maar dat is één mening. Ik heb in ieder geval nooit andere signalen ontvangen dat daar behoefte aan is.” Lindenbergh stelde wel dat alle opties die onderzoeksbureau Treem heeft onderzocht nog open staan en dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft.

Bomenkap Van de zes onderzochte locaties ziet Lindenbergh de meeste kansen in het Beatrixpark, Noorderplassen of Fanny Blankers-Koen Sportpark, waarbij die laatste zijn voorkeur leek te hebben. Veel hangt echter af van de omvang die het buitenbad uiteindelijk krijgt. “Kiezen we voor een bad van twaalf banen, zoals Stam wil, dan moeten we op

sommige locaties bomen gaan kappen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.” Lindenbergh lijkt ook niet erg enthousiast om het bad te overkappen. “Die optie is niet door het onderzoeksbureau Treem meegenomen, omdat je dan eigenlijk over een binnenbad praat. Hun opdracht was om een buitenbad te onderzoeken.

Half jaar Het komende half jaar gaat Lindenbergh aan de slag om de meest kansrijke opties door te berekenen. Daarbij zijn ook commerciële partijen welkom. “De heer Stam heeft in Almere DEZE WEEK gezegd dat hij vanuit het bedrijfsleven 5 miljoen euro kan binnenhalen. Ik blijf graag met hem in gesprek. Ze mogen zich bij me melden.”

Podcast Politiek Circus Almere

Luister de podcast Politiek Circus van Almere DEZE WEEK met Marcel Beijer en Robert Mienstra over de politieke ontwikkelingen. Onze volgende gast Hassan Buyatui (NIDA Almere)

Elke vrijdag om 16.00 uur online www.almeredezeweek.nl


ALMERE DEZE WEEK

24 FEBRUARI PAGINA 10

familieberichtenservice

EEN GROENE UITVAART?

036 5300765 familieberichten@almeredezeweek.nl Sluiting voor plaatsing wekelijks op maandag 12.00 uur Wij zijn bereikbaar van ma-vr 9.00-17.00 uur

100% anoniem, direct contact, gratis aanmelden chatextra.nl

Al 35 jr. Ambachtelijke binnenschilder heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/ behangen enz. Ingeschr. Kvk. Vrijbl.prijsopg. 06-39870829

06 3849 0748 www.amberuitvaart.nl

Marion Vera Themen Paramaribo, 14 februari 1956

NIEUW BEDRIJF GESTART EN U WILT PUBLICITEIT? MAIL NAAR REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL OF BEL (036) 8450027

Almere, 21 februari 2021 Marv Arkon en Robin Joah Nathaly Sonja Broers en zussen Neven en nichten

E. du Perronstraat 5 1321 BK Almere Marion is overgebracht naar Uitvaartcentrum Almere, Kruidenweg 3 te Almere Stad, alwaar geen bezoek. Wij zullen in besloten kring afscheid nemen van Marion.

NIEUW BEDRIJF GESTART EN U WILT PUBLICITEIT? MAIL NAAR REDACTIE@ALMEREDEZEWEEK.NL

24 uur service

Foto: Bureau81

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor: ✓informatie ✓wensengesprek ✓voorbespreking ✓polis check

Marianne van Bennekom Dementievriendelijke uitvaartverzorgster

Van den Braak Almere: auto-inkoop: schade, defect, hoge km’s. Al 38 jaar een vertrouwd adres (036) 5320637 of 06-34124456

Al ruim 22 jaar voor velen een begrip in Almere Al Ongeacht of, of waar u verzekerd bent! Ondersteunend Respectvol Betrokken

06 13030086

vraag@uitvaartflevoland.nl www.uitvaartflevoland.nl

HetTheorieCentrum.nl Theoriecursus incl. internetkaart Zaterdag 9.00 tot 17.00 en dinsdagavond Operetteweg 86 Tel. 036-5314925

Autoservice Beco koopt uw loop-sloopschadeauto. Wij geven minimaal €200,- en is binnen 24 uur opgehaald + vrijwaring aan huis.Voor meer informatie bel 0725719110 of 06-55327298. AUTOBEDRIJF KARBO

Wees wijs! Wij bieden u de hoogste prijs voor uw loopsloop-, schade- of bestelauto. Defect of Zonder apk geen probleem, RDW vrijwaringsbewijs binnen 1 minuut geregeld. EIGEN OPHAALDIENST ’S AVONDS OF WEEKENDS GEEN BEZWAAR BEL NU 06-10029637 B.G.G. 035-6989696 Autobedrijf Karbo Zanderijweg 12 Bussum

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar. Direct gehaald, betaald en RDW gevrijwaard Bel of app: 06-25418595

06 - 130 66 332

kleintjes.a

Een rubrieksadvertentie plaatsen is heel eenvoudig! Hoe kunt u reserveren: • Online: kleintjes.almeredezeweek.nl • Bij de receptie Transistorstraat 51A, 1322 CK Almere (uitsluitend contant betalen!)

• Maandag vóór 12.00 uur. Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze automatisch in de eerstvolgende editie geplaatst. • Bij vragen bel 036-5300765 Snel plaatsen via mobiel scan de code

Prijzen zijn inclusief BTW. Brief onder nummer € 7,- toeslag. Voor de rubriek Erotiek wordt een toeslag berekend. Almere DEZE WEEK is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van een kleintje. In geval van twijfel beslist de uitgever.

De Vos Tuin & Bestratingen

TK. DROOG HAARDHOUT, eiken, beuken, essen, berken, gezaagd en gekloofd €70, per kub of 20 netten thuis bez. Tel 0229-262015

Bestrating, schuttingen, ontwerp, onderhoud en meer. Bel voor vrijblijvende offerte 036-5311373 of 06-41420666 info@devosbestratingen.nl www.devosbestratingen.nl

't Haardhoutmannetje Gedroogd Haardhout tel:06-2190 3423

REPARATIE, VERKOOP, INBOUWSPECIALIST HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tuinman heeft nog tijd Snoeien, Fatsoeneren, Voorjaarsbeurt, Bestrating, Overkapping, Etc. vrijbl. prijsopgave 06-50660689 info@hoeree-tuinen.nl Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamh. Alles bespreekb. Vrijbl. Offerte 06-53442975. KvK Verzakt straatwerk ophogen nieuw terras of oprit 0681136213

Martijn Huffnagel

036 - 534 9000

S E J T N I E KL

Voor de complete aanleg van uw tuin

Ook voor:

info@ab-ire.nl

JPGSD B.V. Schoonmaakdienstverlening is op zoek naar collega’s. Voor diverse objecten zijn wij op zoek naar schoonmakers in Almere. Kunt u goed zelfstandig werken en spreekt u goed ABN,stuur dan uw CV en/of mail naar jpengsd@gmail.com of bel naar 06-22393789

Betalen doe je met

Bloembindster met ervaring of in opleiding gevraagd voor de zaterdag in Muiderberg, vaste standplaats.Tijden,uurloon aantal zaterdagen, proefdraaien,brandstofvergoeding enz. Alles in overleg. Bel Thea: 0622506613

Informatie Voorbespreking Polis check & offertes Vastleggen van uw wensen

www.ab-ire.nl

€ 8,47

Ambachtelijke binnenschilder heeft nog tijd over voor al uw schilder-en sauswerk/ behangen/dakrep. enz. Ingeschr. Kvk. Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

eek.nl lmeredezew

U heeft meer keus dan u weet! Oók als u denkt aan een mooie ‘duurzame uitvaart’. Bel mij, of kijk op onze site.

In haar vertrouwde omgeving is overleden, onze moeder, mijn schoonmoeder, stiefmoeder, oma, dochter en onze zus, schoonzus en tante

Al vanaf

www.almeersebanen.nl

>30 jaar

ALMERE 036 532 58 08

installatie

fixerr.nl

techniek

DAKDEKKERS, BITUMEN, ZINK, LOOD, KOPER, INSTALLATIES GAS-WATER-ELEKTRA, BOUW, VERBOUW, RENOVATIE, KEUKEN, BADKAMER ALMERE 036 5372250 fixerr-installatietechniek

Jamie Sesay pakt record hoogspringen ALMERE - Jamie Sesay heeft zaterdag een knappe prestatie geleverd. Op de NK Indoor Senioren sprong de Almeerder 2.07 hoog. Dat is een nieuw record voor -18. Het leverde hem een bronzen medaille op.

een hoogte van maar liefst 2.07 meter. Hierdoor heeft hij een Nederlands record behaald voor onder 18 jaar(U18). Tevens behaalde hij de limiet voor deelname aan de EK Italië onder 18 jaar(U18) deze zomer.

Aangezien het toernooi voor de junioren begin februari door Corona niet door kon gaan, wilde Jamie tijdens dit toernooi zijn kans grijpen en dat heeft hij gedaan. Hij pakte de bronzen medaille op het onderdeel hoogspringen met

Logisch dat aan het einde van deze succesvolle dag de trainers hoogspringen Jan Ligthart en Ellen Lutgendorp van AV Almere’81 erg trots waren en door Jamie en moeder in het zonnetje werden gezet voor hun inzet en betrokkenheid.


Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Werkzaamheden Mandelaplein

Elke stem telt

Almeerse Kei

Besproken in de Raad

pagina 12

pagina 13

pagina 14

pagina 15

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Hulp bij gemeentelijke belastingen 2021

Van vuilnisbelt tot grondstoffenbank Na 40 jaar verhuist de Almeerse afvalopslag en overslag van Braambergen naar De Vaart. Braambergen krijgt een nieuwe functie. Het wordt een gebied waar natuur, recreatie, sport en duurzame energiewinning worden gecombineerd. Er is er al een wijngaard, met een jaarlijkse productie van 1.000 flessen witte en rode wijn. En de MTB-route die er ligt is nu al wereldwijd vermaard. In 2021 komt er een zonneveld met een groot aantal zonnepanelen.

Eind februari valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2021 bij u op de mat. Voor vele inwoners en ondernemers is dit een financieel moeilijke en onzekere tijd. De gemeente biedt waar mogelijk hulp en antwoord op vragen. In 2020 zijn diverse maatregelen genomen om inwoners en ondernemers financieel te ondersteunen. Voor 2021 kijken we opnieuw wat er mogelijk is. We berekenen dit jaar in elk geval geen invorderingsrente bij te late betalingen.

Waarom nu belasting heffen? De meeste aanslagen worden verstuurd voor 1 maart. Niet alleen omdat de wet dit van ons vraagt, maar ook omdat we geen openstaande schulden willen stapelen. Hoe langer we wachten met het versturen van deze aanslagen, hoe eerder die van 2022 er weer op volgen. Dat maakt het alleen maar zwaarder. Bovendien heeft u uw WOZ-waarde op tijd nodig

voor het doen van de jaarlijkse aangifte bij de Belastingdienst.

Waar heeft de gemeente dit geld voor nodig? De gemeente gebruikt het belastinggeld om veel zaken voor de inwoners van Almere te betalen, zoals de aanleg en het onderhoud van wegen en riolen, schoolgebouwen, het ophalen van afval en maatschappelijke zorg. Zo betalen we allemaal mee om onze stad leefbaar te houden.

Kwijtschelding Heeft u een laag inkomen, dan kunt u als inwoner in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft

het bedrag dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Via de online Belastingbalie op almere.nl/belastingen kunt u de kwijtschelding aanvragen. Let wel, dit geldt dus niet voor bedrijven.

Betalingsregeling Als inwoner, zzp’er of bedrijf kunt u een betalingsregeling op maat aanvragen door contact met ons op te nemen en het gewenste aantal termijnen door te geven via: • Digitale Belastingbalie (alleen voor zzp’ers en inwoners) • belastingen@almere.nl of telefoonnummer 14 036

Het terrein aan De Vaart gebruiken we de komende 3 jaar als duurzame op- en overslag van het afval van inwoners. Het gescheiden afval wordt zoveel mogelijk omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Voor de lange termijn ontwikkelen we een visie over omgaan met afval en grondstoffen. Dan maken we ook een definitieve locatiekeuze.

Geschiedenis Vanaf de bouw van de eerste woningen in Almere Haven in 1976 tot ver in de jaren ’80 haalde de gemeente Lelystad het afval nog op bij ons. Huisvuil, koelkasten, tv’s, sloop- en gevaarlijk afval kwam allemaal op één hoop terecht. Almere groeide door en kreeg in 1983 haar eigen stortplaats aan de

Als wij alle informatie hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief.

Bezwaar maken Bent u het niet eens met de inhoud van de belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd

Waterlandseweg: Braambergen. Er werd simpelweg grond afgegraven en volgestort met al het huisvuil uit Almere, inclusief bouw- en industrieel afval uit dorpen en steden. Grond erover en klaar. Groente-, fruit- en tuinafval ging gisten, waardoor methaan ontstond. Dat zorgde voor stankoverlast, bodemvervuiling en aantasting van de ozonlaag.

Duurzaam denken Pas midden jaren 90 werd het Braambergenterrein tot op de bodem schoongemaakt en duurzaam ingericht. Speciale folie op de stortbodem zorgt dat de grond niet meer vervuild raakt. Wegsijpelend water wordt met slimme drainage afgevoerd. En het methaangas wordt gebruikt voor energie van gebouwen. Almeerders gaan ook veel bewuster om met hun afval: glas naar de glasbak, koelkasten naar het recycleperron. Zo zorgen Almeerders dat afval grondstof wordt voor nieuwe producten.

binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet. U kunt uw bezwaar digitaal via almere.nl/belastingen of schriftelijk indienen. almere.nl/belastingen of bel 14 036.

Wat komt er op de tegel in de Walk of Fame? De Walk of Fame wordt uitgebreid met tegel nummer 47. Die gaat over het jaar 2020. Voor het onderwerp van de tegel kunt u tot 1 april 2021 suggesties doen. Uit alle voorstellen selecteert een commissie er een aantal, waarop alle Almeerders kunnen stemmen. Krijgt uw suggestie de meeste stemmen? Dan komt dit onderwerp op de 47ste tegel van de Walk of Fame.

Was er afgelopen jaar een gebeurtenis waar u trots op bent? Kent u iemand die in 2020 van betekenis is geweest voor Almere? Of was er een ontwikkeling die volgens u echt een tegel in de Walk of Fame verdient? Geef voor 1 april 2021 via walkoffamealmere.nl/tegel2020 aan welk onderwerp er op de tegel van 2020 moet komen.

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 24 februari 2021

De Walk of Fame Almere is een kunstwerk dat de geschiedenis van Almere vertelt. Het bestaat tot nu toe uit 46 tegels, één voor elk jaar dat de stad bestaat. Tot en met 2043 schenkt de Rabobank elk jaar een nieuwe tegel. walkoffamealmere.nl/tegel2020

Het winnende onderwerp van de vorige tegel was de Dierenambulance.

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

Beschikking ambtshalve inschrijving naar Puntadres

De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan.

Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet hebben voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.38 en 2.39 van de Wet BRP dat zij binnen 30 dagen voor de adreswijziging tot 5 dagen na de adreswijziging het nieuwe adres hebben doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen.

Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam R.D.P. van der Molen N. Agarroum X. Ma R. Aghabarati F. Amiri met twee kinderen A.R. Jallah

Geboren 25-04-1995 30-06-1989 20-10-1939 23-09-1979 14-09-1987 14-11-1985

Uitgeschreven per 07-10-2020 07-10-2020 22-10-2020 22-10-2020 15-01-2021 21-10-2020

Contact met gemeente Staat uw naam genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl

Werkzaamheden Mandelaplein Op 1 maart begint de vernieuwing van het Mandelaplein. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Dit heeft gevolgen voor veel weggebruikers.

bouwverkeer zo gescheiden van het overige verkeer. Dit zorgt voor minder doorstroming. Er zijn adviesroutes om in het centrum te komen.

Afsluiting Fietspad Mandelaplein

Verplaatsing Kiss & Ride

De onderdoorgang voor fietsers aan de oostkant van het station wordt afgesloten. Wie van de Staatliedenwijk naar het centrum wil (van Noord naar Zuid) volgt een omleidingsroute. Die is met borden aangegeven. Fietsenstalling Oost is vanaf 1 maart nog wel bereikbaar.

De huidige Kiss & Ride vervalt. Tijdens de werkzaamheden aan het Mandelaplein is er een tijdelijke Kiss & Ride. Dit is met borden aangegeven.

Afsluiting Landdrostdreef Op de Landdrostdreef is per 1 maart nog maar één rijbaan beschikbaar voor doorgaand verkeer. Voor de veiligheid wordt het

Verplaatsing taxistandplaats Ook het taxiplein vervalt en krijgt een nieuwe locatie. Tijdens de werkzaamheden worden de taxistandplaatsen tijdelijk verplaatst. Er komt een bord zodat duidelijk is waar de tijdelijke taxistandplaats is.

Welke muziek hoort u graag vanuit de Almeerse klokkentorens? De Almeerse stadsbeiaardiers gaan weer verzoeknummers spelen vanuit de carillons van de Lichtboogtoren in Almere Stad en de Goede Rede toren in Almere Haven. Net als tijdens de eerste lockdown in maart 2020 roepen de beiaardiers inwoners op om muziek aan te dragen die zij kunnen spelen.

11.00 en 12.00 uur, of vanuit de Goede Rede Toren in Haven op woensdag of vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

Hiermee willen Bauke Reitsma en Gerda Peters omwonenden een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Wilt u uw favoriete muziek horen vanuit een van de klokkentorens? Stuur uw verzoek dan op via stichtingcarillonsalmere@gmail.com. Geef daarbij aan of u de muziek wilt horen vanaf de Lichtboogtoren in Stad op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur of op zaterdag tussen BEKENDMAKINGEN - Woensdag 24 februari 2021

almere.nl/cultuur

Volgens artikel 3:41 lid 2 Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam N. Belchev G.D. Zwaagman S.M.H. Kana – Hossele G.V.R. Kana

Geboren 12-11-1998 11-11-1989 20-07-1946 13-10-1984

Uitgeschreven per 25-01-2021 28-01-2021 29-01-2021 29-01-2021

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Expositie Ninette Koning en Maria van Daalen in etalage Erfgoedhuis Bent u al langs de etalage van het Erfgoedhuis in Almere Buiten gelopen? Tot 8 maart zijn hier tien kunstwerken van Ninette Koning en tien gedichten van Maria van Daalen te zien waarmee zij reageren op filosofische vragen van Almeerders. Door corona is de vraag naar kunst en de behoefte aan creatieve reflectie erg veranderd. Koning en Van Daalen wilden reflecteren op deze bijzondere periode door in

contact te komen met inwoners en van hen te horen wat er bij hen leeft. Iedereen kon vragen opsturen, en in totaal kozen Koning en Van Daalen tien vragen uit om met hun kunst op te reageren. Deze werken zijn nog tot 8 maart te zien in de tentoonstelling ‘Wie wij zijn – wie zijn wij; van stelling naar vraag’ in de etalage van het Erfgoedhuis in Almere Buiten. almere.nl/erfgoedhuis

E-auto opladen in de wijk Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit snel: in 2020 plaatsten we maandelijks acht laadpalen in Almere, in 2021 verwachten we een verdubbeling. Wekelijks zijn er tien aanvragen voor een openbare laadpaal en bestaande laadpalen worden steeds beter gebruikt. We plaatsen niet zomaar een laadpaal in de openbare ruimte. We proberen voor elke aanvrager een geschikte locatie op loopafstand te vinden. Onder veel parkeervakken liggen kabels en leidingen; ongeschikt voor het plaatsen van een laadpaal. Ook kijken we altijd eerst naar bestaande laadpalen in de buurt om te zorgen voor een goede spreiding. Met de keuze van een locatie proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met parkeerdruk. Een parkeerplek met een laadpaal is ‘gereserveerd’ voor een auto om op te laden. We begrijpen dat iedereen graag voor de deur wilt parkeren. Helaas kan dit niet altijd.

Laadpalenbeleid Eind januari 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Laadinfrastructuur vastgesteld. Hierin zijn alle voorwaarden, regels en uitgangspunten opgenomen waaraan wij laadpaalaanvragen en -locaties toetsen. Op de almere.nl staat dit beleidskader onder Gemeentelijk Beleid.

Laadpaal aanvragen Heeft u geen eigen parkeerplek en wilt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen? Kijk op laadpaal.mrae.nl voor de mogelijkheden bij u in de buurt. Heeft u vragen over elektrisch rijden of over laadpalen in Almere? Mail dan naar elektrischrijden@almere.nl.

Sommige bestaande laadpalen in de gemeente worden heel erg goed gebruikt. Wij breiden uit waar nodig, maar elektrische rijders kunnen ook elkaar helpen op drukbezette locaties. E-rijders die hun voertuig verplaatsen nadat de accu is volgeladen, maken ruimte voor de volgende e-rijder. Zo benutten we de laadpalen beter.

Pagina 12


almere.nl/verkiezingen

Wanneer krijg ik mijn stempas? De gemeente Almere stuurt de stempas naar alle inwoners die mogen stemmen. Je ontvangt die uiterlijk 26 februari op het adres waarop je op 1 februari 2021 staat ingeschreven. Met deze stempas kun je in elk stembureau in de gemeente Almere stemmen.

Volmacht Kun je zelf op 17 maart niet stemmen? Dan kun je iemand anders voor je laten stemmen, oftewel machtigen. Deze persoon moet jouw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal drie volmachten aannemen. Iemand machtigen kan op twee manieren. 1. Via de stempas (onderhandse volmacht): stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer in Almere. Dit kan tot op de dag van de stemming. Vul hiervoor de achterkant van je stempas in. Jij en de persoon die voor jou stemt (de gevolmachtigde) zetten een handtekening. De gevolmachtigde neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van jouw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 2. Schriftelijke volmacht: stemmen door een volmacht aan te vragen voor de persoon die voor jou gaat stemmen. Die krijgt een volmachtbewijs thuisgestuurd. Een schriftelijke volmacht is geschikt als je: Over drie weken zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Vanwege het coronavirus verlopen de verkiezingen dit jaar anders dan we gewend zijn. We hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle stemgerechtigde Almeerders zo veilig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen. Het is heel belangrijk om je stem te gebruiken. Daarmee laat je horen wat jouw idealen zijn, waar je voor staat en hoe jij zou willen dat Nederland wordt bestuurd. Misschien mag je dit jaar wel voor het eerst stemmen. Weet je al op wie? Als je daarbij nog wel wat hulp kunt gebruiken, kun je je politieke voorkeur bijvoorbeeld testen via stemwijzer.nl. Het stemmen is deze keer anders dan normaal. Gelukkig zijn er allerlei maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk je stem uit te brengen. Zo kan iedere Almeerder vanaf 70 jaar per post stemmen en kunnen kiezers met een kwetsbare gezondheid twee dagen voor de stemdag al hun stem uitbrengen. Ook alle stemlokalen zijn ingericht op veilig stemmen. Meer daarover op deze pagina. Ik laat m’n stem horen. Jij toch ook!

• iemand wilt machtigen die in een andere gemeente in Nederland woont; • jouw machtiging wilt regelen voordat je een stempas hebt (bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat); • geen identiteitsbewijs hebt waarmee je kunt stemmen. De gemeente Almere moet die aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 12 maart kun je iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas of kiezerspas.

Kiezerspas Wil je op 17 maart in een andere gemeente stemmen dan waar je op 1 februari 2021 staat

ingeschreven? Vraag dan een kiezerspas aan. Je kunt geen kiezerspas aanvragen als je al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht hebt gedaan.

Stempas kwijt of niet ontvangen? Je kunt alleen stemmen met een eigen stempas. Ben je die kwijt of heb je die op 26 februari 2021 niet ontvangen, terwijl je wel op 1 februari 2021 bij de gemeente Almere staat ingeschreven? Dan kun je vanaf 1 maart een vervangende stempas aanvragen. Liefst via almere.nl/verkiezingen.

Meenemen naar het stembureau Neem bij het stemmen in het stembureau je identiteitsbewijs (mag maximaal 5 jaar verlopen zijn) en je stempas mee. Bij binnenkomst laat je je identiteitsbewijs zien en overhandig je je stempas aan de medewerker. Dan ontvang je een stembiljet en kunt stemmen in het stemhokje.

Briefstemmen Dit jaar kunnen kiesgerechtigden die 70 jaar of ouder zijn ook per brief stemmen. Zij kunnen hun stembescheiden dan opsturen naar de gemeente met de retourenvelop. Vanaf 10 maart kunnen ze die ook afgeven bij speciale afgiftepunten. Daar gelden dezelfde coronamaatregelen als op de stembureaus.

Vervroegd stemmen Kiesgerechtigden kunnen dit jaar vervroegd stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. Zij kunnen twee dagen voor de stemming (15 en 16 maart tussen 07.30 en 21.00 uur) op 10 locaties in Almere hun stem uitbrengen. De locaties staan op almere.nl/verkiezingen en staan op de kandidatenlijst die iedere stemgerechtigde krijgt.

Stemmen bij ziekte Wil je stemmen, maar voel je je niet lekker die dag? Of heb je corona-verschijnselen? Dan kun je iemand via een onderhandse volmacht voor je laten stemmen. Ben je ouder dan 70 jaar? Dan kun je ook per brief stemmen.

Franc Weerwind Burgemeester Almere

Wat is er anders Op 17 maart 2021 mag er weer gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Je kunt je stem dan uitbrengen bij een van de stembureaus in Almere. Houd rekening met de coronamaatregelen bij het stemmen: • In alle stembureaus geldt een mondkapjesplicht. • Er kan maar een beperkt aantal mensen in de stembureaus. Het kan zijn dat je even buiten het stembureau moet wachten. • Zowel binnen als buiten het stembureau geldt: 1,5 meter afstand houden. • De ramen in de stembureaus staan open waar dit kan. Het kan dus fris zijn binnen. • Er zijn looproutes in de stembureaus. Je bent verplicht die te volgen. • Desinfecteer je handen bij het binnenkomen én het verlaten van het stembureau. • Er staan spatschermen in de stembureaus voor de stembureauleden. • Je krijgt van tevoren een gezondheidscheck toegestuurd. • Je krijgt een eigen potlood om je stembiljet mee in te vullen (die mag je meenemen). Er komen ook ‘drive through’-stembureaus in Almere Buiten, Haven en Stad. Je mag hier met de auto fiets, motor, scootmobiel, skeelers of step naartoe komen, maar niet lopend.

ELKE STEM TELT - Woensdag 24 februari 2021

Pagina 13


Op vrijdag 26 november 2021 reikt burgemeester Franc Weerwind voor de 14e keer de Almeerse Keien uit. Net als voorgaande jaren worden deze uitgereikt aan kinderen van 4 tot 12 jaar die allemaal op een eigen manier een bijzondere bijdrage leverden aan de Almeerse samenleving.

“Ik geloof dat je alles kunt bereiken als je je best doet. Ik geloof niet in ik, maar in wij. En samen maken wij de wereld waar in wij willen leven” Om ook dit jaar de Almeerse Keien in het zonnetje te zetten, heeft de burgemeester uw hulp nodig! Heeft u kinderen in uw omgeving die een grote voorbeeldfunctie hebben? Iets bijzonders hebben gedaan? Zich inzetten als vrijwilliger? Met een actie geld op hebben gehaald of op een andere manier aandacht hebben gevraagd voor een maatschappelijk thema? Natuurlijk is elke prestatie opzichzelfstaand al bijzonder, maar er zijn er altijd die bovengemiddeld bijzonder zijn en hiervoor een Almeerse Kei verdienen. Bezoek de website https://almeersekei.almere.nl/ voor meer informatie en om een bijzonder kind aan te melden! De inschrijving sluit op vrijdag 24 september 2021. Heeft u op voorhand vragen? Neem dan contact op met team Externe Betrekkingen via externebetrekkingen@almere.nl.

ALMEERSE KEI - Woensdag 24 februari 2021

Pagina 14


BESPROKEN IN DE RAAD minder vaak negatieve woorden te gebruiken, omdat woordkeuze behalve in de raadzaal, ook daarbuiten consequenties heeft. Daar staat tegenover dat de raad te allen tijd kwesties aan de orde mag stellen. Over de opvolging van de directeur zijn moties ingediend en die worden over twee weken besproken.

Griffier Een van de raadsbesluiten was de aanwijzing van een nieuwe griffier. De ‘oude’, Jan Dirk Pruim, gaat namelijk op 4 mei met pensioen. Onderschat het belang van de raadsgriffier niet. Hij (of zij) is niet alleen de leidinggevende van het team van raadsadviseurs en -ondersteuners die ervoor zorgen dat de politieke machinerie draait. Hij is ook degene die alles weet van de wetten en regelingen waar de raad mee van doen heeft. Hij is ook de belangrijkste adviseur van de raad als collectief en van raadsleden individueel. En daarnaast heeft hij een belangrijke rol als verbinder tussen raad, college, gemeentelijke

Vogelhorst Vorige vergadering werd de raad onaangenaam verrast. Er werd gesproken over de ontwikkeling van het gebied Vogelhorst, wat daar gebouwd kan worden en door wie, toen bleek dat er al stukken grond aan een projectontwikkelaar waren toegezegd. Dat stond niet in de stukken en de raad vond dat hij niet naar behoren was geïnformeerd. Het liep met een sisser af, omdat wethouder Veeningen erkende dat het beter had gekund. Opbrengst is nu wel dat het college beloofde inzicht te verschaffen in álle bouwclaims die er al zijn gegeven en daar jaarlijks over te rapporteren. Zo benutten raad en college het voorval om het stadsbestuur doorlopend te verbeteren.

organisatie en inwoners. In Almere heeft de griffie vanaf het begin van het duale bestuur (2002) een sterke vernieuwingsopdracht gehad. Dat resulteerde onder meer in het werkwijze van de Politieke Markt. Maar tot op de dag van vandaag, en als het aan de raad ligt ook in de toekomst, blijft de raad onder aanvoering van de nieuwe griffier zoeken naar betere vormen van lokale democratie. Eén van de ambities die de nieuwe griffier nadrukkelijk benoemt is het meer gebruik maken van de kwaliteit van de stad, door het betrekken en inzetten van de inbreng en kennis van inwoners en organisatie. Voor het vinden van een nieuwe griffier is een zorgvuldige proces doorlopen dat enkele maanden duurde. Aangewezen werd Gert-Jan Broer (1982). Hij is sinds 2016 werkzaam bij de griffie als raadadviseur en was al loco-griffier en plaatsvervanger.

Politieke Markt 4 maart De raad is een weekje met reces. De eerstvolgende PM is dus op 4 maart.

Floriade Drie keer stond de Floriade op de agenda. Eerst voor een gesprek met de Floriade BV en aansluitend voor de voortgangsreportage. Later op de avond was er een debat. In het eerste deel toonde directeur Sven Stimac de meest recente stand van zaken. Er waren wat vragen en antwoorden en de raad toonde zich overwegend positief. Bij de bespreking van de voortgangsrapportage, nu met de wethouder als gesprekspartner, werden meer tegenstellingen zichtbaar. De raad is bezorgd over tal van onderdelen van het project en constateert dat er qua planning niet veel mis mag gaan. De meesten zijn wel tevreden over

de geboekte voortgang. De derde bespreking was een debat over het vertrek van een van de directeuren, zijn uitlatingen in de pers en wat er nu moet gebeuren. Het ging daarbij ook een tijd over de rol die de raad zelf heeft in de beeldvorming. Er waren raadsleden die anderen opriepen

bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente wat de coronacrisis voor ons allemaal betekent. En in het nu vindt het gesprek plaats tussen college en gemeenteraad over de gevolgen van de coronacrisis voor Almere op tal van terreinen. Om dat gesprek van de juiste nuttige informatie te voorzien, maken de gemeente en de griffie van de raad vanaf nu samen de Corona Thermometer. Elke vier weken (uitgezonderd vakanties) komt er een overzicht van cijfermatige én kwalitatieve informatie. Met zijn allen kunnen wij, de gemeenteraad, het college en u, de inwoners, op basis daarvan de gedeelde betekenis toekennen aan de cijfers en verhalen. Per editie doen we dat op één thema. Over twee weken is dat: de (mentale) impact van de crisis op jongeren. Iedere bespreking een ander onderwerp dus en daarbij zoeken wij ook nadrukkelijk het gesprek met de stad. Denk mee, praat mee, doe mee.

Her-indeling zalen Corona Thermometer Corona dwingt de gemeente om naast het normale stadsbestuur extra maatregelen te nemen om de effecten van de pandemie zoveel mogelijk onder controle te houden. Daarvoor is het nodig te weten wat er speelt. Niet alleen in harde cijfers (aantal zieken, uitkeringen, etc) maar ook

kwalitatief (wat betekenen de cijfers voor de mensen en bedrijven). De gemeente verzamelt en publiceert al sinds april 2020 maandelijks de cijfers in de Monitor Coronacrisis. Ook werd vorig jaar over mogelijke toekomstige effecten nagedacht. Maar waar het uw raad tot dusver aan ontbrak is een actueel totaaloverzicht: het ‘nu’. Want in het ‘nu’ beleven inwoners,

Elkaar ontmoeten en even bijpraten; het zijn de normaalste dingen. Alleen, nu even niet. Corona is voor iedereen meer dan lastig. Dat geldt dus ook voor raadsleden, gewone mensen die ze zijn, met hun dagelijkse werk, gezin of schoolgaande kinderen. Daarnaast doen ze nu ook het raadswerk op afstand. Dat knelt steeds meer. En wel hierom. In het bespreken

van (vaak lastige) onderwerpen is niet alleen het woord genoeg. Houding en beweging zijn even belangrijke vormen van (non-verbale) communicatie. Dat werkt op het scherm veel minder. Plus, raadsleden zijn het vaak oneens over onderwerpen. Dat hoort zo, want het betekent dat alle stemmen in de stad gehoord en vertegenwoordigd worden. Maar raadsleden moeten ná een pittig debat wel met open blik en zonder rancune over een volgend onderwerp kunnen praten. Daarom was er na afloop van een Politieke Markt altijd de ontmoeting om even bij te praten. Het persoonlijk contact, de menselijke maat, het is voor een goed democratisch proces van levensbelang. De wetgever erkent dat: volksvertegenwoordigers mogen voor de uitoefening van hun democratische taak wél met meer mensen bij elkaar komen. Dit is een van de redenen waarom twee vergaderzalen in het stadhuis tijdelijk zijn her-ingedeeld. In zaal Stad kunnen nu carrouselvergaderingen tot 18 deelnemers plaatsvinden. Dat was 11, dat was te weinig voor 13 fracties. En in de raadzaal kunnen nu alle 45 raadsleden op veilige afstand van elkaar bijeen komen. Dat betekent dat de plenaire vergadering weer fysiek kan plaatsvinden. Maar de raad gaat daar wel heel prudent mee om. Als het niet hoeft, dan liever niet, maar als moet, dan kan het wel.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 24 februari 2021

raadvanalmere.nl

Pagina 15


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

24 FEBRUARI PAGINA 16

Oud-wethouder Soetekouw ‘beste bestuurder 2019’

AlmerePlus

www.almereplus.nl Wanneer ben ik aan de beurt? Dat is zo’n beetje de vraag die ons op dit moment bezighoudt. Zorgwerkers, verzorgingstehuizen, thuiswonende senioren …. het wordt nog spannend de komende maanden. Intussen hebben we het wel een beetje gehad met Covid-19 en de meeliftende varianten. Gelukkig maken we steeds vaker contact via videobellen, mailen en whatsapp. Maar kijk uit, oplichters liggen op de loer. Otto de Vries is dat in ieder geval niet. Onze Markante Medeburger van deze maand is al tien jaar onvermoeibaar bezig om naast de bestaande telefooncirkel ook het mailcontact met senioren in Almere levend te houden. Hulde!

ALMERE - Oud-wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA) is door het blad Binnenlands Bestuur uitgroepen tot ‘beste bestuurder van Flevoland in 2019’. De onderscheiding is opvallend omdat Soetekouw in november van dat jaar vertrok nadat de coalitiepartijen het vertrouwen in de PvdA hadden opgezegd en Soetekouw moest opstappen. ‘Hoewel ik in november 2019 vroegtijdig afscheid moest nemen van mijn rol als wethouder voor de Gemeente Almere - wat ik nog altijd ongelooflijk jammer vind - is dit een aandenken dat ik voor altijd zal koesteren’, laat Soetekouw via Facebook weten. ‘En een hele grote verrassing, omdat ik hier zelf nog niet eerder van op de hoogte was gebracht.’ Door Binnenlands Bestuur werd Soetekouw niet alleen gekozen tot beste bestuurder van Flevoland maar ook tot de 50 beste van heel Nederland. ‘Wethouder Soetekouw wordt geroemd om zijn daadkracht en standvastigheid. Zijn toegankelijkheid en betrokkenheid maken hem tot een uitstekende vertegenwoordiger van Almere. De trots voor

of

Indische Buurt: een cultuur in straatnamen Elke wijk in Almere ademt een eigen identiteit. En nergens komt dat zo duidelijk tot uitdrukking als in de Indische buurt. Namen als Kebajastraat (Indisch kledingstuk), Betjakstraat (Betjak is de Indonesische riksja) en niet te vergeten de Doerianstraat,

die niet zo vreselijk stinkt als de gelijknamige vrucht, maar waar het wel zo goed voelt als ie smaakt. Ook de bekende Pasar Malamstraat hoort natuurlijk in dit rijtje thuis. Als je je senang wil voelen, ga je dus naar de Indische Buurt!

De zwembaden zijn nog dicht, alleen fietsen en wandelen of Nederland in Beweging blijft over. Op Curaçao heb je daar geen last van. Daar zwem je het hele jaar door in zee, er wordt zelfs zwemles gegeven in zee. Voormalig topzwemster Enith Brigitha komt er vandaan en daar begon ook haar zwemcarrière. Daarover kun je meer lezen in de digitale Nieuwsbrief. Tevens heeft ze nog een waardevolle tip voor de Gemeenteraad voor het aan te leggen openluchtzwembad.

zijn stad straalt hij overal in uit. Hij wordt geprezen om zijn oplossingsgerichtheid voor inwoners die maatwerk vragen’, valt in verklaring te lezen. Soetekouw was zeer geëmotioneerd toen hij het Almeerse politieke toneel moest verlaten. Deze oorkonde kan dan ook als steun in de rug worden gezien. Inmiddels is Soetekouw directeur van vrijwilligerscentrale VMCA en staat hij voor de PvdA op plek 36 voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Toon De toon werd gezet toen Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren stelde dat Cloo leugens had verteld had over de schadeclaim voor de kabelbaan, een claim die er uiteindelijk niet bleek te zijn. Voorzitter Weerwind floot Luijendijk terug op het woord ‘leugens’. ‘Bezijden de waarheid’ mocht wel gebezigd worden. Waarna de discussie vooral ging over hoe iets gezegd wordt in de raad, wat wel en niet kan. Ulysse Ellian (VVD) stak daarbij de hand in eigen boezem. “ Kennelijk domineren drie partijen (lees: PVV, Partij voor de Dieren en SP -red.) de debatten over de Floriade. Dan betekent dat ik ook iets niet goed heb gedaan. Ik had het positieve geluid over de Floriade luider moeten laten klinken, me beter moeten uitspreken.”

Jaap Steenkamer van GroenLinks had een andere mening. “Sommige partijen staan er

anders in dan wij, ze zien de Floriade als probleem. Er wordt daarmee door hen schade berokkend aan de stad. Er worden door de oppositie veel te veel debatten aangevraagd over de Floriade.” Ellian nuanceerde dit wel: “Woorden doen er altijd toe, maar we moeten wel onze democratische plicht blijven doen. Maar na de Floriade komt de verantwoording, wellicht in een raadsenquête. Voor nu moeten we ons focussen op het evenement.” Het aanvankelijke onderwerp van het debat, het vertrek van Floriade-directeur, sneeuwde een beetje onder. Een paar oppositiepartijen willen dat hij meteen vertrekt, maar wethouder Hoek vindt dat hij zijn werk mag afmaken. De PvdA kondigde nog een motie aan om met één Floriade directeur verder te gaan. Hoek is niet enthousiast over dat idee. De raad vergadert hierover twee weken over verder.

Meer duiding over dit debat in de podcast Politiek Circus 18, te vinden op de website van Almere DEZE WEEK.

KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER EN BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MER-BEOORDELINGSTOETS Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een MER-beoordeling hebben uitgevoerd voor:

Online naar de bieb In deze koude dagen, waar je (al of niet gedwongen) veel thuis zit, is het misschien een idee om een kijkje te nemen op de site van De Nieuwe Bibliotheek. Buiten de digitale boeken die je hier kan lenen, worden ook veel digitale workshops georganiseerd. Een aantal daarvan is gratis, soms wordt een kleine bijdrage ge-

> vervolg van de voorpagina

Teveel debatten

Bewegen in coronatijd

Jerzy Soetekouw. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Discussie: mag raad zeggen hoe ze iets wil zeggen?

Markante Medeburger Otto de Vries Naast de bestaande telefooncirkel Alberda: malberda@deschoor.nl (het dagelijks telefonisch contact tus- telnr. 06-52420105. sen alleenwonende senioren) is er ook een emailnetwerk voor alleenwonende senioren. Otto de Vries stuurt iedere avond om zes uur een email naar een aantal senioren die dan de volgende morgen vóór half elf reageren. Dat kan met een simpel Ok of een kort berichtje. Als er geen respons komt wordt actie ondernomen. Op deze manier zorgt Otto al vele jaren voor de veiligheid van de alleenstaanden die zich hiervoor hebben aangemeld. Om ook gebruik te kunnen maken van dit emailnetwerk stuur je een mail naar Mariëtte

ALMERE DEZE WEEK

vraagd. Voor filmliefhebbers is het goed om te weten dat een groot deel van de films, die normaal gesproken in de filmzaal vertoond worden, ook te bekijken is via Picl (www.picl.nl). Verder is er voor iedereen genoeg aanbod te vinden op de website: www.denieuwebibliotheek.nl

Laura, een kunstwerk in de Sieradenbuurt Het liedje ‘Tell Laura I love her…’ kennen we waarschijnlijk nog wel. Het loopt niet zo goed af met Laura, maar je kunt in de Sieradenbuurt wel haar bronzen standbeeld zien, gemaakt door Anita Franken. Daar staat ze, trots en sierlijk midden in het water, tussen de woonblokken.

Verder lezen? Kijk op www.almereplus.nl

Omschrijving Aanvrager Locatie:

: beginnen met graven van watergangen, aanleg van riolering en het plaatsen van twee gemalen : Gemeente Almere : Wijk Nobelhorst 3e fase, veld 16 en 17 in Almere

Gedeputeerde Staten bepalen of voor de aangevraagde activiteit het opstellen van een milieueffectrapportage vereist is. Er is, naar aanleiding van de ingediende aanmeldnotitie, op 17 februari 2021 besloten dat dit niet nodig is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Ter inzage Het besluit is vanaf 25 februari in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). U kunt de aanmeldnotitie inclusief bijbehorende gegevens digitaal opvragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl of op deze manier een afspraak maken om de documenten in te zien. Bezwaar Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit m.e.r.beoordelingsbesluit is namelijk een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet. In die procedure kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken. Deze bezwaren worden dan bij het definitieve besluit op de aanvraag om de vergunning betrokken. Vragen Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-013885


ALMERE DEZE WEEK

24 FEBRUARI PAGINA 17

SP en PvdD verbaasd over bospaden van vervuild materiaal

(ADVERTORIAL)

OVC wil veilig open voor alle leerlingen

ALMERE - De Partij voor de Dieren en de SP zijn verbaasd dat Staatsbosbeheer de bospaden in hun bossen verhardt met vervuild bouwmateriaal, het zogenaamde recyclinggranulaat. Deze partijen willen nu van het college weten hoe dit zit in Almere.

BUITEN - Afgelopen vrijdag ontvingen alle leerlingen van het OVC hun rooster voor na de vakantie. “De overheid heeft een schip met geld toegezegd en daar zijn wij superblij mee. Maar wil het lukken, dan moeten wij echt onze leerlingen zien. Niet alleen vanwege de vertraging, maar ook omdat het goed is voor de sociale ontwikkeling van onze leerlingen”, aldus rector Mark Manders. Manders wil ook dat het veilig is voor zijn leerlingen, docenten en hun omgeving. Om die reden heeft de school het rooster zo aangepast dat alle leerlingen ongeveer 2,5 dagen in de week fysiek les hebben en de andere dagen de lessen online kunnen volgen. Zij kunnen in hun roosterapp zien wanneer zij op school en wanneer zij online les hebben. Manders: “Dit is echt het meest ingewikkelde scenario voor een school. Het heeft weken voorbereiding gekost voor roostermakers en andere medewerkers en wij zijn er klaar voor. Misschien blijft het zoals het was, moet alles weer online of zijn alle leerlingen gewoon welkom, maar die scena-

Raadslid Marjolijn Veenstra van de Partij voor de Dieren is van mening dat er milieuvriendelijke alternatieven moeten zijn om bospaden te verharden: “Een natuurbeheerder als Staatsbosbeheer zou onze bossen moeten beschermen, in plaats van te schaden door deze te vervuilen met gerecycled bouwmateriaal, waaronder plastic. Dat past niet in de cir-

(Foto: aangeleverd)

rio’s kennen wij wel, daar draaien wij onze hand niet meer voor om.” Het crisisteam overlegt woensdag na de persconferentie wat het definitief wordt en informeert ouders en leerlingen de dag erna. “Het ‘fijn dat jullie er allemaal weer zijn’ spandoek is al besteld, zegt Manders.

Studenten Aeres onderzoeken biodiversiteit Rondje Weerwater

culaire economie die wij voor ogen hebben voor onze stad Almere” Op dit moment is het nog onduidelijk in welke mate Staatsbosbeheer in Almere ook de bossen heeft voorzien van verharde bospaden met recyclinggranulaat. De Partij voor de Dieren en de SP in Almere vragen dan ook het college om opheldering en of zij bereid is om het gesprek met Staatsbosbeheer aan te gaan.

Niet verschuilen Fractievoorzitter Hans Everhard van de SP: “De overheid kan zich niet verschuilen achter een grenswaarde die stelt dat 1% verontreiniging wettelijk toegestaan is. Het klinkt wei-

nig, maar het gaat in de praktijk om tonnen plastic en andere rotzooi die op deze wijze in de natuur terecht komen. De overheid vraagt burgers geen rotzooi op straat en in de natuur te gooien. Ik eis als volksvertegenwoordiger van de gemeente en Staatsbosbeheer dat zij zichzelf ook aan deze regel houden. “ Veenstra en Everhard hopen via de schriftelijke vragen meer inzicht te krijgen in de status van de vervuilde bospaden in Almere en de stappen die het college zal ondernemen om eventuele verdere milieuvervuiling tegen te gaan.

PvdA vraagt college om plan voor extra geld jeugd ALMERE - De PvdA wil dat Almere met een plan komt om het niet-uitgegeven geld voor jeugd alsnog te besteden. In december had de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college over de besteding van ongeveer 350.000 euro die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Het Rijk heeft dat geld aan de gemeente gegeven om de Coronaschade van jeugdclubs, buurthuizen en speeltuinen te betalen. Tot op heden heeft het college slechts een klein deel van dat geld uitgegeven. Het bedrag dat het Rijk landelijk gereserveerd heeft bedraagt in totaal

van de penningmeesters die we hebben gesproken waren op de hoogte van de mogelijkheid om Coronasteun aan te vragen bij de gemeente. Dan is het natuurlijk ook niet zo gek dat 7,3 miljoen euro. Met dat geld kun- niemand geld aanvraagt.’ nen gemeenten hun jeugdclubs, buurthuizen en speeltuinen steu- In gesprek nen, de gemeente Almere krijgt Raadslid Erik Theunnisen van de daarvan ongeveer 350.000 euro. PvdA wil nu dat het college in gesprek gaat met verenigingen en clubs, Weinig aanvragen maar ook met een organisatie als de Vorige week liet het college aan de Schoor (die buurthuizen en speeltuiPvdA weten dat nog maar weinig nen beheert), om samen met hen te clubs een aanvraag hadden gedaan bekijken wat de beste manier is om voor dit geld. ‘Maar ze geven in de dit geld te besteden. beantwoording van onze schriftelijke vragen ook aan dat alleen tij- Het kan zijn dat daaruit komt dat dens ‘reguliere overleggen’ over dit de gemeente hun schade gaat vergoegeld is gesproken’, aldus de PvdA in den, maar wat de PvdA betreft mag een persbericht. ‘De PvdA heeft een het ook op een andere manier uitrondje gebeld en gemaild langs een gegeven worden. ‘Als het geld maar tiental clubs en verenigingen, geen ten goede komt aan onze jeugd.’

Flevoland omarmt EO-actie ‘Nederland plant bomen’

Studenten Madelon, Joris, Tim, Quintijn en Hugo hebben in opdracht van de Fietsersbond onderzocht hoe het Rondje Weerwater aantrekkelijker kan worden. (Foto: aangeleverd)

ALMERE – Fietsersbond Almere daagde vijf studenten van Aeres Hogeschool Almere uit om te onderzoeken hoe de fietsroute rond het Weerwater biodiverser en daarmee aantrekkelijker kan worden gemaakt voor fietsers en wandelaars. Studenten Madelon, Joris,Tim, Quintijn en Hugo gingen hiermee aan de slag en zij komen met een aantal aanbevelingen. De studenten van de opleiding Toegepaste Biologie willen de biodiversiteit langs de fietsroute verhogen. “Met biodiversiteit wordt het aantal soorten planten en dieren dat voorkomt in het groen langs de route bedoeld. Van de vogels in de tuin tot de grassprieten tussen de tegels”, vertellen zij. “Hoe meer soorten, hoe hoger de biodiversiteit. Mens en dier profiteren van een aantrekkelijke en biodiverse omgeving. Die biodiversiteit maakt de route bovendien aantrekkelijker en draagt bij aan de natuurbeleving van de fietsers en wandelaars.”

Adviezen De studenten adviseren in een rapport onder andere om insectvriendelijk beheer toe te passen, bloemstroken aan te leggen, drijvende vooroevers met groen aan te bren-

gen aan de Esplanade, in het Lumièrepark nestkasten voor vogels en vleermuizen te plaatsen, vogelbosjes rond bomen te plaatsen, meer rietstroken aan te brengen en een rietveld aan te leggen in het Weerwater voor de blauwborst. De studenten adviseren ook om anders te maaien. “Door de maaimachine wat hoger in te stellen en stukken over te slaan kunnen er bloemen opkomen waar insecten stuifmeel en nectar kunnen verzamelen, dat wordt sinus-maaien genoemd.”

Verrassend Edgar Smeets van Fietsersbond Almere: “Wij hebben deze opdracht uitgezet bij Aeres Hogeschool Almere en ik vind het heel verrassend om te zien hoe studenten hiernaar kijken. Hopelijk landt het onderzoek op een plek bij de gemeente en wordt er echt iets mee gedaan.” De studenten presenteren hun adviezen maandag 1 maart om 17.00 uur in een online meeting aan wethouder Jan Hoek. Wie deze meeting wil bijwonen kan mailen naar: 3027984@ aeres.nl t.n.v. Madelon Richmond. Het adviesrapport is te downloaden op de website van de Fietsersbond Almere.

FLEVOLAND – De provincie Flevoland omarmt de EO-actie ‘Nederland plant bomen’. Iedereen kan meehelpen de provincie groener te maken door voor 7,50 euro een boom te kopen via nederlandplantbomen.nl. “Deze actie sluit naadloos aan op de Flevolandse Bossenstrategie en het Actieplan Biodiversiteit waar we druk mee bezig zijn”, aldus gedeputeerde Harold Hofstra. “Op de bodem van wat honderd jaar geleden nog de Zuiderzee was, wonen inmiddels bijna 425.000 mensen en Flevoland blijft groeien. Bossen zijn voor ons onontbeerlijk, maar zeker ook voor allerlei soorten dieren, planten insecten, paddenstoelen en onze bodemkwaliteit”, vervolgt Hofstra. “Onze nog jonge bossen herbergen grote aantallen broedvogels, waaronder iconische soorten als de zeearend. We moeten onze flora en fauna koesteren. Met het oog op de klimaatopgaven wordt de rol van het bos

alleen maar belangrijker. Maar laten we vooral niet vergeten dat het bos ook genieten is. Een wijk zonder bomen en bos is immers maar een kale bedoening.”

Boswachter Amy Zeeman Ook boswachter Amy Zeeman is blij dat de provincie de actie ondersteunt: “Het Flevolandse bos staat niet stil. Nergens in Nederland staat er zoveel bos op een rijke bodem. Als we nieuwe bomen planten maken we het bos zo afwisselend mogelijk. Zo maken we het bos niet alleen toekomstbestendig maar ook nog aantrekkelijk voor plant, dier en de bezoekers.”

Televisieprogramma’s Een boom kan voor 7,50 euro worden gekocht via de website nederlandplantbomen.nl. De actie wordt in maart afgesloten met twee tv-programma’s. Op NPO 1 trekt EO-presentator Bert van Leeuwen op met boswachters uit verschillende pro-

Bert van Leeuwen presenteert van ‘Nederland plant bomen’ op NPO1. (Foto: EO)

vincies om meer te weten te komen over bos. Op NPO Zapp gaan EO-presentatoren Anne-Mar Zwart, Rachel Rosier en Elbert Smelt aan de hand van ingezamelde ideeën van kinderen het ideale Zapp Your Planet-bos creëren. ‘Nederland plant bomen’ is vanaf 8 maart dagelijks te zien om 16.45 uur bij de EO op NPO 1. Op zaterdag 13 maart is er een extra lange uitzending te zien om 17.20 uur. ‘Zapp Your Planet’ is vanaf 6 maart wekelijks te zien rond 10.00 uur bij de EO op NPO Zapp. Deze actie is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en Buitenfonds.

Online platform JonginAlmere is vernieuwd ALMERE – De website van het jongerenplatform JonginAlmere is vernieuwd met een kleurrijke huisstijl, inhoud en een nieuw logo.

JonginAlmere is al tien jaar actief. Jongeren kunnen op de website terecht voor informatie over onder-

werpen zoals gezondheid, onderwijs, sport, seks en uitgaan in Almere. Ze kunnen er ook vragen over stellen, desgewenst anoniem. De website draait op een jongerenredactie: zij schrijven blogs, recensies, gaan langs evenementen als reporter en interviewen theatergezelschappen, bands of jongerenwerkers. De redactie wordt begeleid door de eindredacteur van JonginAlmere. De redactieleden volgen trainingen en workshops zodat de redactieleden zich kunnen ontwikkelen. Er vinden ook redactiebijeenkomsten plaats waarbij onderwerpen voor op de website besproken worden.

Wie zich aan wil melden als redacteur kan contact opnemen met JonginAlmere via het contactformulier op de website www.jonginalmere.nl

VOOR JOUW BAAN IN DE REGIO


gezocht! www.almeersebanen.nl

supertalent Telesuper.nl, gevestigd in Almere, is een begrip als het gaat om online boodschappen voor kleinschalige zorg, kinderopvang en kleinschalige catering. Wij zijn een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van een volledig supermarktassortiment, aangevuld met een assortiment voor grootverbruik en convenience food.

Boodschappen bezorger Wij zijn op zoek naar bezorgers, die onze klanten dagelijks verblijden met hun boodschappen. Vanuit Almere bezorgen wij door heel Nederland, zo kom je nog eens ergens!

WERKEN BIJ ALFEN? CUSTOMER SUPPORT MEDEWERKER

SALES ENGINEER

SALES SUPPORT MEDEWERKER (NL-FR)

Een tijdig, volledig en efficiënt order-to-delivery proces is voor onze klanten van cruciaal belang. Dat weet jij als customer support medewerker als geen ander en daarom heb jij intern de regie over onze klantorders. Word jij intern ons operationele aanspreekpunt?

Ben jij zowel technisch als commercieel en heb jij kennis van elektrotechniek? Dan kan jij onze nieuwe sales engineer worden. Je bent dan voor de klant een van de eerste gesprekspartners. Hun vragen weet jij goed om te zetten naar een technisch en commercieel ontwerp, waardoor jij vele projecten aan Alfen weet te binden.

Onze markt van oplaadpunten voor elektrische auto’s is dynamisch en groeit snel. Wil jij meegroeien in deze omgeving en heb jij een passie voor het onderhouden van het contact met de klant? Ben je daarnaast zowel Nederlandstalig als Franstalig onderlegd? Dan is dit de baan waar je energie van krijgt.

Hebben wij je interesse? Solliciteer direct of bekijk onze andere vacatures via: www.alfen.com/nl/werken-bij/vacatures

Dit ben jij: + jij bent de klantvriendelijkheid zelve + jij bent woonachtig in Almere en omstreken + jij weet je te gedragen op de weg + jij bent beschikbaar doordeweeks tussen 4.00 en 22.00 en vindt het niet erg om twee zaterdagen in de maand te werken. + jij haalt je neus niet op voor wat fysieke inspanning + jij bent tussen de 16 en 32 uur per week beschikbaar + jij beschikt over rijbewijs B

Teamleider Picking Om ons team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een teamleider, die de touwtjes stevig in handen houdt. Dit ben jij: + jij hebt een hands-on-mentaliteit + jij staat je mannetje wanneer je leiding geeft + jij bent communicatief sterk + jij kijkt en denkt vooruit + jij bent woonachtig in Almere en omstreken + jij hebt een groot oplossend vermogen + jij kan goed samenwerken + jij hebt ervaring met het aansturen van groepen Denk jij dat je het in je hebt om bij ons het pickproces in goede banen te leiden? Laat je gegevens dan achter op werkenbijtelesuper.nl!

Nacht orderpicker Voordat onze bezorgers de weg op gaan, is het broodnodig al het dagverse bakkersgoed bij de bestellingen te voegen. Leef jij op als de meeste mensen allang op bed liggen? En vind je het fijn om overdag lekker vrij te zijn? Dan is deze functie iets voor jou. Dit ben jij: + jij bent een echt avond- en nachtmens + jij bent fysiek sterk en weet van aanpakken + jij werkt nauwkeurig en snel + jij gaat voor 100% klanttevredenheid + jij houdt van een schone en nette werkplek + jij bent zondag tot en met vrijdag tussen 23:00 en 7:00 beschikbaar + jij bent woonachtig in Almere en omstreken Herken jij jezelf in deze omschrijving? Kijk dan snel op werkenbijtelesuper.nl.

super toch?!

Geïnteresseerd?

Kijk op werkenbijtelesuper.nl en solliciteer direct!


RE

VACATU

Onderhouds-/storingsmonteur Heb jij interesse om te werken in de dynamische en snel groeiende industriële omgeving van de kunststof recycling waarin je bezig bent met allerhande uitdagingen op proces technisch gebied ? Dan zijn wij op zoek naar jou!

www.almeersebanen.nl Grootste bereik in de regio

Combi print & online tijdelijk v.a. € 289,-

Wat ga je doen? Je werkzaamheden worden gedaan in ploegendienst of dagdienst. In overleg met de ploegleider worden aan verschillende werkzaamheden prioriteiten toegekend. Als onderhouds-/ storingsmonteur voer je verschillende technische werkzaamheden uit. Zo ben je bezig met onderhoud, storingen en opbouw van technische installaties en machines. Je denkt mee om bestaande installaties beter en/of veiliger te maken.

Door de unieke combinatie tussen print en online heeft u met een vacatureplaatsing in Almere DEZE WEEK en op www.almeersebanen.nl een optimaal bereik.

Wij ontzorgen u volledig met de (gratis) opmaak.

Waar zijn wij naar op zoek? Je hebt net als wij een flexibele, no nonsense en hands on instelling. Je bent gek op techniek en vindt het mooi om jouw steentje bij te dragen aan de groei van onze fabriek. Je hebt technisch inzicht en hebt affiniteit met de procesindustrie. Je vindt het leuk om mee te werken aan de opbouw van machines wat bij Morssinkhof volledig in eigen beheer wordt gedaan. Je bent flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

AlmeerseBanen biedt de ideale mix tussen online en offline. Uw vacature kan zowel op de site van AlmeerseBanen geplaatst worden als in de krant Almere DEZE WEEK.

Unieke combinatie

Nieuwsgierig geworden? Advertenties Tel: (036) 5300765 E-mail: advertenties@almeredezeweek.nl Deadline: Maandag 10.00 uur

Verder vragen wij: • Beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal; • Resultaatgericht en kwaliteitsbewust. Wat bieden wij: • Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; bij goed functioneren en presteren wordt snel meer dan marktconforme groei mogelijk; • Mogelijkheid tot verdere ontwikkeling d.m.v. cursussen; • Ploegentoeslag wanneer in ploegen gewerkt wordt; • Een open, flexibele en informele werksfeer in een sterk en stabiel groeiend familie bedrijf. Waar ga je werken? Je gaat werken bij Morssinkhof Plastics in Zeewolde. Morssinkhof Plastics Zeewolde maakt deel uit van de Morssinkhof – Rymoplast groep, een familiebedrijf dat in Europa een toonaangevende speler op het gebied van hoogwaardige kunststofrecycling. In totaal werk je samen met zo’n 200 mensen in een platte organisatie. Het is onze intentie om een langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan.

Zo kun je solliciteren: Stuur je CV en motivatie naar personeel@morssinkhofplastics.nl of bel met Leida van Olst (tel: 06 - 23 60 74 21) en overtuig ons ervan waarom jij onze collega moet worden! Hopelijk zien we je snel in de dynamische wereld van de kunststofrecycling! Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

GoedeStede is een efficiënte, gezonde, middelgrote corporatie in Almere. Wij zijn op zoek naar een

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN met kennis op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid. Meer informatie vindt u op www.goedestede.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

VACATURE Vacature PR en Communicatie coördinator

FULLTIME GLAZENWASSERS woonachtig in omgeving Almere, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem Wil jij een leuke job als glazenwasser?

De VMCA is het expertisecentrum voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in Almere. Almeerders kunnen bij ons terecht met hun inspiratie, ideeën, vragen en wensen op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Wij informeren, adviseren en maken de verbinding tussen vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. Wij maken deel uit van de wijkteams en realiseren vanaf deze plek betekenisvolle ontmoetingen. Wij zoeken een:

Enthousiaste, hands-on PR en Communicatie coördinator voor 28 - 32 uur Onze PR en Communicatie coördinator speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. Je vertelt de bijzondere verhalen van bewoners en toont hierin de toegevoegde waarde van en vraagt aandacht voor het werk dat wij als VMCA doen. Ook zorg je ervoor dat ons aanbod en onze expertise duidelijk extern wordt gecommuniceerd. Je werkt in een kleine, informele organisatie, hebt direct contact met je directeur en werkt dagelijks samen met de adviseurs en consulenten van de diverse projecten binnen de VMCA. Hoe maak jij het verschil Als spin in het web ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten en on- en offline communicatie op onze socials, websites en andere communicatie-uitingen. Je denkt na over hoe we ons bereik onder Almeerders vergroten, zodat mensen die ons nodig hebben ons weten te vinden. Je weet wat er speelt in de organisatie en in de samenleving en kunt snel inspelen op de laatste actualiteiten. Kijk voor het volledige takenpakket en het profiel op https://bit.ly/2ZpxrBc Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, schaal 8 CAO Welzijn (max. € 3.864,- per maand bij 36 uur). De aanstelling is vooralsnog voor een jaar, verlenging is mogelijk. Interesse? Stuur voor 8 maart 2021 je sollicitatie aan Jerzy Soetekouw (directeur) via sollicitaties@vmca.nl o.v.v. Vacature PR en Communicatie coördinator. Voor meer informatie kun je terecht bij Jerzy Soetekouw, telefoon: 036 53 414 04. De gesprekken vinden plaats op 10 en 11 maart.

VMCA

Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

Wagenmakerbaan 43

| 1315 BC Almere | Tel. 036 534 14 04 | info@vmca.nl

Wil jij een uitstekend salaris? Wil jij goede arbeidsvoorwaarden? Wil jij de mogelijkheid om opleidingen/trainingen te volgen? Wil jij werken met leuke collega’s? Wil jij werken op mooie projecten in de randstad?

SOLLICITEER dan nu bij de Maron Groep! info@marongroep.nl

06-46270371

020-4480976

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER EN WIL JIJ EEN LEUK ZAKCENTJE VERDIENEN?

➡ ONS BEZORGTEAM ZOEKT JOU ➡

De Drukwerkverspreiders verspreidt wekelijks deze krant en voor diverse wijken zijn wij op zoek naar bezorg(st)ers vanaf 13 jaar. WIJ BIEDEN JOU: Goede verdiensten! Een bezorgwijk in jouw eigen buurt! Bezorging mag op dinsdag en/of woensdag, wanneer het jou uitkomt! Kranten worden thuis aangeleverd! WhatsApp naar 06-57315562 of bel met 036-5229988 De Drukwerkverspreiders, De Steiger 187, Almere. Tel.nr. 036-5229988, inspectie@ddwv.nl


ALMERE DEZE WEEK

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

LEZERS SCHRIJVEN De rubriek Lezers Schrijven staat open voor Almeerders die willen reageren op het nieuws. Reacties zijn welkom via redactie@almeredezeweek.nl. De brief moet ondertekend zijn met naam en woonwijk. Anonieme brieven worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven te redigeren of in te korten.

Mededeling Met de rubriek Lezers Schrijven geven wij Almeerders de gelegenheid te reageren op het nieuws. De laatste tijd wordt daar in toenemende mate gebruik van gemaakt. Daar zijn we blij mee, maar de ruimte in de krant heeft ook zijn beperkingen. Daarom gelden een paar spelregels. - De ingezonden brief moet betrekking hebben op artikelen in deze krant - De brief mag maximaal 200 woorden lang zijn. Maak uw punt dus kort en krachtig - De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren en/of in te korten - Plaatsing is altijd afhankelijk van de beschikbare ruimte - We plaatsen geen brieven met kwetsende inhoud - We plaatsen geen anonieme brieven. De brief moet ondertekend zijn met naam en (liefst) wijk waarin u woonachtig bent. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven te redigeren of in te korten. U kunt uw ingezonden brieven sturen naar redactie@almeredezeweek.nl REDACTIE

Vaccinatie Het verbaast het mij dat, bij mijn weten, sporthal Haven de enige locatie is waar gevaccineerd wordt terwijl er in Haven, Stad, Buiten en Poort sporthallen zijn die momenteel niet gebruikt worden. Deze week hoorde ik dat een oudere Almeerder van boven de 80 een uitnodiging had gekregen voor de inenting. Na telefonisch contact om een afspraak te maken kreeg de familie te horen dat de inenting plaats moest vinden in Amersfoort. Er bleek geen plek in Haven omdat deze en de volgende maand al volgeboekt waren. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat ouderen zo voor het blok gezet worden, of ze nu wel of geen mogelijkheid hebben om zo een reis te ondernemen, terwijl we er zogenaamd samen voor moeten zorgen om de regels in acht te nemen om zo snel mogelijk Corona te bestrijden. Dit geldt zeker niet voor de GGD en de gemeente Almere die er niet voor zorgen dat er genoeg locaties en vaccins zijn om elke inwoner zo snel mogelijk te beschermen door middel van inentingen in hun woonplaats. Ik daag degene uit die verantwoordelijk zijn voor deze misstanden om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat Almeerder in zijn of haar stadsdeel een afspraak kan krijgen voor de inentingen en het vervolg hierop tegen dit vreselijke virus. J. Uijt de Boogaardt, Almere Haven

VVD Het goede nieuws deze week is dat 1 “incompetente” zakkenvullende directeur van het tranentrekkende Floriade project opstapt. Ik hoop dat de VVD fractie van de gelegenheid gebruik maakt, om vanaf nu te erkennen dat steun aan dit project (wat de Almeerse inwoners met een flinke schuld gaat opzadelen) politiek fikse image schade oplevert. Terugdraaien is niet meer mogelijk, maar accepteren dat het om een mislukking gaat wel. Pak het verlies en leg vanaf nu de focus op kostenreductie. Hans Nijboer

Speeltuin Ik las in uw krant hoe mooi het Princenhofplein geworden is. Ik heb daar toch mijn bedenkingen bij. De boomstammen zijn gevaarlijk glad en er groeit mos op en het blijft dagen nat als het regent. De honden en katten kunnen nu goed hun behoeften doen. Helemaal als er gras op komt. Het is nu een moddertroep op het plein en de kinderen komen tot frustratie van hun ouders binnen met vieze modderschoenen. De leuke speeltoestellen zijn weggehaald en er zijn veel minder speelvoorzieningen terug geplaatst. Dan hebben ze ook losse snippers om het speeltoestel heen gelegd die nu over het plein verspreid liggen. Hoe is het mogelijk dat de gemeente hierover nagedacht heeft en dat het zo veel geld heeft gekost? Ik heb het idee dat de vergroening een toverwoord is die de gemeente graag gebruikt, maar zijn doel compleet voorbij schiet. Ik kan mij niet voorstellen dat dit in samenspraak met de buurtbewoners is gebeurd. Rini van Oeffel

Armando Een jaar of 15 geleden, ontdekten we het grote beeld van Armando in het Kromslootpark,

Floriade Hoe dichterbij de Floriade komt, hoe meer je je er over op kunt winden. Ik was eerst groot voorstander. Dat wil ik nog steeds zijn, maar de onkunde die je bij alle partijen ziet is ongekend. Nu stapt Pieter Cloo op, uiteraard niet vanwege dat gedoe rond zijn hoge salaris. Bij het weggaan kon de Cloo nog even melden dat er ook een ‘akkefietje’ met Doppelmayr is. Ik werd altijd blij van Doppelmayr. Ik heb uren doorgebracht in de liften van Doppelmayr met de mooiste vergezichten van Europa. Gek dat deze lift, zo dicht bij mijn huis ook nog, mij gestolen kan worden. Ik denk dat Cloo het bedrag met ‘in ieder geval 5 nullen’ heel precies weet. Ik vind het bijna spannend. Hoeveel zou het worden? 1 ton? Misschien wel 1,5 ton? Daar gaat je atletiekbaan Gregor. Of een nieuwe vuilniswagen, die waren toch ook aan het eind van hun latijn? Ik reken op de Podcast van Almere DEZE WEEK om snel achter het precieze bedrag te komen. Natuurlijk, een paar ton is maar klein bier vergeleken met de miljoenen die het evenement al meer gekost heeft, maar elke week een ton tikt natuurlijk wel aan. Die ambitie van een wereldtentoonstelling is veel te hoog gegrepen. En vorig jaar had de gemeente z’n verlies moeten nemen. Zeker met een pandemie die nog lang zal nadreunen. Als het al overgaat. Daan de Jong, De Marken

Floriade (2)

Sia Schipper vindt dat Armando juist goed tot zijn recht komt in het Kromslootpark. Zij maakte een foto van ‘de Urn’ in de sneeuw. (Foto: aangeleverd)

bovenop een heuvel langs de A6. Vuil , bescheten door meeuwen en andere vogels en scheef weggezakt, weggestopt op bergen van vuilnis en gebruikte aarde, opgeworpen als buffer tussen het park en de A6. Wat een schande; een prachtig werk van een Nederlandse internationaal gelouwerde kunstenaar. We waren het er over eens : dat beeld verdiende een betere plek en wij wilden daaraan graag onze bijdrage leveren. De Rotaryclub stemde in met het voorstel om het beeld te verplaatsen, maar dan wel in de buurt waar het stond. Daar en nergens anders kon en mocht het toen van de gemeente worden herplaatst. We zochten een mooie plek met mooi uitzicht in het park. Die vonden we en daar hebben we met inspanning en inschakeling van een hoogwerker het beeld op een vrije plek geplaatst waar passanten het beeld goed konden zien. We wisten toe al dat het beeld ooit was bedoeld als een monument voor het park in de Verzetswijk. Nu het Kromslootpark steeds groener wordt en het beeld weer wat uit het zicht verdwijnt, lijkt me dat een goede gelegenheid om het beeld de plek te geven die het verdient en waar het voor bedoeld was, of anders op een andere prominente plek in onze gemeente. Dingeman Lievense

Armando (2) Het artikel ‘Armando weggestopt’ door Brans Stassen in de krant van vorige week roept bij mij als Kunstambassadeur van dit kunstwerk tegenreacties op. Bij het artikel stond een oude foto van ‘de Urn’ in het Verzetbos. Maar op de huidige locatie in het Kromslootpark komt de visie van Armando tot zijn recht: ‘De Urn’ omringt door “schuldige bomen” en vorige week ook nog eens in de sneeuw met winterzon. Het is een bijzonder gedenkwaardige plek voor de veelzijdige kunstenaar Armando, die de plaatsing in 2001 zelf meemaakte. De Urn staat niet weggestopt in een of ander Almeers bos, maar in het prachtig heringerichte Kromslootpark, waardoor vele wandelaars in contact komen met dit voor Almere Haven te behouden kunstwerk.Een ander argument om de Urn niet opnieuw te verplaatsen, is de verbinding die het imposante kunstwerk heeft met de ‘Souvenirs van het Oude Land’ van Sjoerd Buisman. Deze bronzen boomstronk afgietsels liggen iets verderop in de wijk De Velden. Armando en Sjoerd Buisman waren zeer goede vrienden Ik denk dat het zoeken naar een verbinding tussen beide kunstwerken en kunstenaars in deze tijd van een grotere betekenis is dan het verplaatsen van de Urn. Wat te denken van een schoolproject met als thema ‘Verbinden’ en dan wel van kunst en natuur? Sia Schipper

Er rest mij maar een vraag wie is verantwoordelijk voor het aannemen van deze directeur, zeker gezien zijn voorgeschiedenis. Ons kent ons?? R. Bosman

Studenten podcast Als je de stralende, hoopvolle gezichten van deelnemers aan de nieuwe studenten-podcast op de krantenfoto ziet, word je blij verrast en tot lezen aangezet. In de podcast ‘De Campus’ gaan zij met elkaar in gesprek wat hen bezighoudt in Almere. In de eerste aflevering bespreken de studenten wat ‘eenzaamheid’ in deze coronatijd voor hen betekent.’’ Er is een poule van studenten geformeerd zodat iedere uitzending andere gasten heeft. De openheid van de groep wordt gekenmerkt doordat de studenten zelf kunnen bepalen welke onderwerpen in de podcast behandeld zullen worden en wie wanneer de gespreksleider zal zijn. Er wordt onafhankelijk van de redactie gewerkt, terwijl de eindverantwoordelijkheid bij Almere Deze Week ligt. De podcast komt elke twee weken op maandag online. Het geven van letterlijk een geluid aan studenten, en dan wat mij betreft structureel, getuigt van betrokkenheid bij de samenleving. Dit geluid is zowel voor de stu-

24 FEBRUARI PAGINA 21 denten als voor de luisteraars van de podcast een communicatiemiddel dat voor nu en de toekomst zinvol zal zijn! De herberggedachte, die ik ongeveer twee jaar geleden opperde bij Almere Deze Week, werd waarschijnlijk ‘schouderophalend’ aangehoord. Geen ‘open society’ waar de mensen hun verhaal kwijt kunnen, een luisterend oor vinden bij een kopje koffie. Maar wat Almere Deze Week nu doet is van grote klasse! Almere Deze Week geeft studenten letterlijk een geluid in Almere. Jo Bosma

Hondendrollen Terwijl er een opruimplicht geldt voor Almere Duin betreffende het opruimen van hondendrollen wordt dit nauwelijks gedaan. Zeker nu in deze nieuwe wijk steeds meer bewoners komen met honden lijkt het wel of de meeste deze regel aan hun laars lappen. Zelfs recentelijk lagen er verse dikke drollen in de witte sneeuw. Nu de sneeuw weg is komen de oude drollen ook weer te voorschijn. Hondenbezitters: ruim toch a.u.b. de ujtwerpselen van uw geliefde viervoeter op! Degenen die het wél doen niet te na gesproken! U heeft geen idee hoe uw buurtgenoten zich hieraan ergeren. Het is een kleine moeite. Als ik mensen op hun plicht aanspreek wordt vaak het excuus gebruikt dat er niet genoeg prullenbakken zijn. Nou en, dan neemt u de overblijfselen toch gewoon mee naar huis en gooit ze daar weg. Thea van der Stap, Almere Duin

Buitenbad De ophef over wel of niet een buitenzwembad, is zwaar overdreven. Almere is een en al buitenbad, met vele drukbezochte stranden. Als de gemeente op de vijf drukste stranden zorgt voor goede sanitaire voorzieningen, een peuter of kleuterbad met een toezichthouder, bereik je een veel groter publiek dan met een enkel standaard buitenbad voor heel Almere. Voeg hier een strandtent aan toe, en klaar is je buitenbad. Hier zullen vanzelf initiatieven voor strandwachten en stageplekken ontstaan, evenals een mogelijke startplaats voor andere activiteiten, zodat er een dynamisch geheel ontstaat. Begin met een locatie en breid deze uit naar andere stranden, als het een succes is. De atletiekvereniging (AVA 81) was er al voordat de kunststofbaan werd aangelegd. Evenals de mountainbikers, die nu op Braambergen zelf hun baan aanleggen. Waarmee ik wil zeggen, dat vragen om een dure accommodatie pas zin heeft als je als groep al een bepaalde staat van dienst hebt. Drie keer NK en EK zeggen mij niets, dat ben ik zelf nl. ook geweest. Willem Braaksma

COVID Revalidatie Training bij Fysiotherapie Zorggroep Almere ALMERE - Het coronavirus kan een grote impact hebben op conditie en spierkracht. Het is belangrijk om na herstel van het virus snel te starten met revalidatie, zodat de dagelijkse bezigheden weer snel kunnen woren opgepakt. Fysiotherapie Zorggroep Almere heeft hiervoor een speciaal revalidatieprogramma ontwikkeld: COVID Revalidatie Training. COVID Revalidatie Training is geen reguliere sporttraining maar gespecialiseerde en verzekerde revalidatiezorg gericht op spoedig herstel. De zorg wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide fysiotherapeuten van Fysiotherapie Zorggroep Almere. De deelnemer gaat aan de slag om de spierkracht op te bouwen, ademhalingstechniek en algemene conditie te verbeteren en zo het vertrouwen in het lichaam weer terug te krijgen. Fysiotherapie Zorggroep Almere maakt gebruik van de moderne trainingsfacilitei-

(Foto: aangeleverd)

ten van samenwerkingspartner Urban Gym Almere aan de Hopperzuigerstraat 39. De filosofie van Urban Gym Almere, verantwoord sporten en bewegen, gezonde voeding en voldoende rust en ontspanning, sluit goed aan bij die van Fysiotherapie Zorggroep Almere. Urban Gym Almere is ook betrokken bij de ontwikkeling van het moderne Trainingscentrum van Fysiotherapie Zorggroep Almere.

Rick van Mourik stapt over naar AP/OPA ALMERE - Rick van Mourik, tot voor kort fractieassistent voor Respect Almere, is overgestapt naar AP/OPA. Net als Respect heeft ook AP/OPA slechts één zetel in de gemeenteraad. Van Mourik wordt dan ook fractieassistent. Twee weken geleden zei Van Mourik zijn lidmaatschap bij Respect op, omdat hij zich niet

langer kon verenigen met de koers van de partij die een samenwerking is aangegaan met Code Oranje van Richard de Mos. ‘Over de verdere gang van zaken en het functioneren van de heer Van Mourik zal nader met hem worden overlegd, dit mede in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022’, aldus AP/OPA in een persbericht.


PROEFLESMIDDAG OVC

WOENSDAG 3 MAART (14.30 - 16.00 UUR) weten over het r e e m ) g o (n je Wil ? De bruisende e g e ll o C rs e rd a Oostva rbereidt op hbo o o v d e o g u jo school die e e a an o nz e m n a d e o D ? it of universite roep 7/8 en g r o o v g a d id online proeflesm en leerlingen. Je hoeft je ten n ontmoet docen jven. Ga gewoo ri h sc te in r o o er niet eens v ar www.ovc.nl a n r u u 0 .3 4 1 op 3 maart om lgt vanzelf. See you! en de rest vo Dat kan nog l? o o h sc e d in n Kijkje neme ww.ovc.nl. w p o r u to D 3 steeds via de je ook het d in v te si e z n o Op or leerjaar 1. o v r e li u rm fo ld aanme tot 15 maart! Inschrijven kan

STATIONSSTRAAT

GOUD VERKOPEN IN ALMERE

DAT IS GOUD WAARD.

51 WIJ ZIJN OPEN OP: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

12.00 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30

-

18.00 18.00 18.00 21.00 18.00 17.30

WIJ ZITTEN HIER

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook

Almere

nog eens een reële prijs.

I N KO O P • V E R KO O P • K L U I S V E R H U U R • G E L D W I S S E L E N www.goudwisselkantoor.nl • almere@goudwisselkantoor.nl • 036 - 52 60 901

B E L E G G E N • TA X AT I E • V E R PA N D E N • V E I L E N


ALMERE DEZE WEEK

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

UIT HISTORISCHE ROMAN VAN ALMEERSE ALINE VAN WIJNEN

‘We mogen de gruwelen van de oorlog nooit vergeten’ ■ Door Petra Onderwater ALMERE - De Almeerse schrijfster Aline van Wijnen heeft afgelopen week haar vierde roman uitgebracht. Na drie feelgoodboeken komt ze dit keer met een zeer persoonlijk, historisch verhaal: Het geheime kistje van Elle. “Ik hoop nog vele feelgoods te mogen publiceren, maar dit boek heeft voor mij ook de deur naar een ander genre geopend”, vertelt Van Wijnen. “Het is deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat veel indruk op mij heeft gemaakt toen ik klein was. Ik heb mij laten inspireren door de levens van mijn beide oma’s en mijn favoriete juf.”

Razzia Het verhaal speelt zich deels af in Wit-Rusland, het geboorteland van de Almeerse schrijfster. Tijdens een razzia in het dorp Glusk in 1941 is de Joodse Ella getuige van de moord op haar familie. Ze weet zelf te ontkomen en wordt opgenomen door een groep verzetsstrijders die zich schuilhoudt in het bos. Na de bevrij-

Familie Pubquiz (8+) Aline van Wijnen komt na drie feelgoods met een historische roman. (Foto: aangeleverd)

na het voltooien van Het geheime kistje van Elle even op een laag pitje gestaan. Negen maanden lang had ik gewerkt aan een roman die veel research vereiste. Onwijs leuk om te doen, maar het kostte ook veel energie.” De coronapandemie maakte haar stemming er niet beter op. “Maar opeens

kreeg ik een paar nieuwe ideeën en inmiddels ben ik bezig aan een nieuwe feelgood, met een grote glimlach op mijn gezicht.” Het geheime kistje van Elle is uitgegeven door Meulenhoff Boekerij. Bestel het boek bij de lokale boekwinkels.

ALMERE – Het programma van StrandLAB Almere wordt vanaf 2021 voor een groot deel door programmamakers uit Almere bepaald. Jim van der Wardt, Beri Shalmashi, Marie-Josée Röselaers, Noortje Braat en Mo Hersi zijn de eerste Almeerders die een programma samenstellen.

Wie liever binnen blijft tijdens de voorjaarsvakantie kan ook meedoen met de kleurwedstrijd van het 2021 Soortenjaar. De winnaar wint voor zijn of haar hele klas loepjes om kleine bodemdiertjes te tellen in het nationaal park én een excursie voor de hele klas in de Oostvaardersplassen, aangeboden door Stad & Natuur en Staatsbosbeheer.

Ga eens op bezoek in de Oostvaardersplassen of Lepelaarplassen en ontdek samen wat er groeit en leeft in de Flevolandse natuur.” Ga voor meer informatie over de app of het downloaden van de kleurplaten naar www.nationaalparknieuwland.nl/ 2021soortenjaar

Eindmusicals op witte doek ALMERE – Basisscholen waren vorig jaar vanwege de coronapandemie genoodzaakt om de eindmusical van groep 8 volledig anders aan te pakken. Verschillende scholen vertoonden hun eindmusical op het witte doek van Kinepolis. De Almeerse bioscoop biedt deze oplossing dit jaar weer. Indien de coronamaatregelen het weer toelaten om met 30, 50 of mis-

schien wel 100 personen of meer samen te komen, kan in de bioscoopzalen toch een bijzonder afscheid worden georganiseerd voor schoolverlaters. Klassen kunnen hun musical opnemen, een privé bioscoopzaal huren en de musicalfilm of eindfilm af laten spelen op het grote witte doek. Meer informatie op Business.kinepolis.nl

Als ik later groot ben-college: Architect (6+)

Donderdag 25 februari 19.45 uur Online € 5,- per team

ALMERE - Het is weer voorjaarsvakantie en de mogelijkheden om een leuke en veilige activiteit te ondernemen met kinderen in coronatijd zijn nog steeds beperkt. Daarom heeft Nationaal Park Nieuw Land iets leuks bedacht: doe mee met de kleurwedstrijd of ga op pad in Nationaal Park Nieuw Land om planten en dieren te tellen.

Kleurwedstrijd

Woensdag 24 en zaterdag 27 februari Online

Ook deze maand spelen De Quizbroers weer online De Pubquiz met je. Ga de uitdaging aan en doe mee! Formeer een team (max. 5 personen) en ga de uitdaging aan! Je koopt (online) één kaartje voor je hele team.

Almeerse makers stellen StrandLAB-programma samen

Harold Hofstra, gedeputeerde met onder meer biodiversiteit in zijn portefeuille, draagt het initiatief een warm hart toe: “Flevoland is rijk aan enorm veel plant- en diersoorten. In 2021 kunnen we dit goed zichtbaar maken door mee te doen met het 2021 Soortenjaar van Nationaal Park Nieuw Land.

We kunnen nog geen leuke workshops in de bibliotheek organiseren, maar wél online. KLEURinCULTUUR laat je zien wat je allemaal met kleding kunt doen die je niet meer draagt.

De Quizbroers presenteren: de Pubquiz online

Planten en dieren tellen in Nationaal Park Nieuw Land

Met de Obsidentify app kunnen jong en oud gemakkelijk de mooiste planten en dieren die zij tegenkomen tijdens hun wandeling registeren. Met de camera gericht op de plant of het dier herkent de app vaak direct welke soort het is. Wie meetelt met de app, helpt Nationaal Park Nieuw Land met het vinden van in totaal 2021 soorten planten en dieren. Dat is het einddoel van het 2021 Soortenjaar.

Upcycle je kleren met KLEURinCULTUUR

Woensdag 24 februari 16.00 uur Online Gratis

Nieuwe feelgood in de maak

Wie liever binnen blijft kan ook meedoen met de kleurwedstrijd van het 2021 Soortenjaar. (Foto: Nationaal Park Nieuw Land)

24 FEB 04 MRT

Heb je altijd al een architect willen vragen naar zijn beroep? Architect Egbert Eshuis van het Almeerse bureau Arc2 Architecten gaat proberen of hij al je vragen kan beantwoorden. Aanmelden kan via de agenda op de website.

ding krijgt Ella valse papieren met de naam Elle. Ze reist naar Parijs om informatie door te geven over voortvluchtige nazi’s. Over haar afkomst en haar verleden zwijgt ze de rest van haar leven als het graf. Ruim zeventig jaar later helpt de Almeerse Janna met het opruimen van het huis van haar overleden oma Elle. Ze vindt een versleten kistje met spullen die ze niet kan plaatsen: een davidster, een oud identiteitsbewijs in een onleesbare taal, en een gladde metalen ring. Janna gaat op zoek naar het geheime verleden van haar oma, een reis die haar via Parijs en Wit-Rusland terugbrengt naar haarzelf.

“Ik heb dit verhaal van kinds af aan bij me gedragen, maar het heeft jaren geduurd voordat ik dit boek heb durven schrijven”, vertelt Aline van Wijnen. “Ik wil echter ontzettend graag dat mensen horen wat er in 1941 in Glusk is gebeurd. We mogen de gruwelen van de oorlog nooit vergeten.” Inmiddels is zij alweer bezig met haar volgende boek. “Mijn schrijflust heeft

t/m

Zij geven hier elk op geheel eigen wijze invulling aan. Zo ontwikkelt Jim van der Wardt vier fashion workshops en een modeshow op het strand met Almeerse modeontwerpers. Hergebruik van grondstoffen speelt hierbij een centrale rol. Noortje Braat neemt het publiek mee met de volgende culturele broedplaatstour langs kunstenaars uit Oosterwold. Filmmaker Beri Shalmashi nodigt jonge makers uit voor masterclasses over film. Aan het eind van de rit heeft iedereen een scenario voor een korte film geschreven. Stadsgids Marie-Josée Röselaers gaat in gesprek met interessante gasten en zet met haar expedities in op de ode aan de landschappen van het nieuwe land. Cabaretier Mo Hersi focust op het watervraagstuk en neemt het publiek mee naar het IJmeer. Voor alle activiteiten is nagedacht over een coronaproof versie. De inschrijving voor activiteiten start binnenkort.

Black Pencil en Gouden Haas Theatergezelschap Gouden Haas en het muziekensemble Black Pencil hebben deze week hun duoresidentie bij StrandLAB afgerond rondom het thema ‘Tijdloos’. Zij hielden zich bezig met filosische vragen als: Hoe klinkt een tijdloze ruimte en Hoe beleef je tijd? De aanwezige elementen – het zand, het water, de wind – werden daarbij verweven met de

Doe, samen met je ouders/vriendjes/ vriendinnetjes/en wie maar wil, mee aan deze online Familie Pubquiz Je koopt (online) één kaartje voor je hele team.

Zaterdag 27 februari 15.00 uur Online € 3,50 per team

Belastingaangifte

Dit jaar is er helaas geen Belastingspreekuur in de bibliotheek. Maar het IDO-loket in de nieuwe bibliotheek helpt je verder. Heb je vragen over het invullen van je belastingpapieren? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur naar 036 548 22 67 of mail naar ido@denieuwebibliotheek.nl en geef aan dat je hulp wil bij het doen van je belastingaangifte. De bibliotheek legt dan contact met Het Gilde (VMCA). Het Gilde maakt dan een afspraak met je en helpt je verder. Gratis, (voor iedereen met een (gezamenlijk) jaarinkomen niet hoger dan € 35.000,-).

Online Lentevoorlezen

Het atelier van StrandLAB Almere op het Almeerderstrand. (Foto: Almere DEZE WEEK)

klanken van akoestische instrumenten. Er volgt ook een eindpresentatie. Het liefst nodigen ze iedereen op 26 maart uit om de uitkomsten te delen, bijvoorbeeld in een meditatieve audiowandeling. In juni treffen Gouden Haas en Black Pencil elkaar opnieuw tijdens het Land Art Weekend in de Groene Kathedraal.

Samenwerking met Oerol StrandLAB Almere en het locatietheaterfestival Oerol starten verder een gezamenlijk residentieprogramma vanuit Atelier StrandLAB. Het programma biedt cultuurmakers komende jaren de mogelijkheid om voorstellingen en performances te testen. Theatermaker Sijas de Groot en het kunstenaarscollectief De Onkruidenier zijn de eerste makers binnen het residentieprogramma die vanaf het voorjaar op het Almeerderstrand aan de slag gaan. Meer informatie op https://strandlab-almere.nl

De komende zes woensdagen gaan we online lente-voorlezen. Wekelijks komt er een video online waarin een van onze voorlezers je meeneemt in een lekker lenteverhaal. Ben je nieuwsgierig geworden? Mail dan naar educatie@denieuwebibliotheek.nl en je ontvangt via de mail de link naar de eerste voorleesvideo.

Vanaf woensdag 3 maart

Online Walk&Talk – workshop Overtref jezelf!

Gastspreker Willy Pardijs, FocusCoach, gaat interactief met je aan het werk om boven water te krijgen waar je goed in bent. Veel mensen vinden het maar vervelend om over hun pluspunten te vertellen. Toch is het noodzakelijk om dit helder te hebben als je over jezelf moet vertellen bij het solliciteren of netwerken. Willy Pardijs helpt je hiermee in deze workshop.

Donderdag 4 maart 13.00 uur Online Gratis aanmelden via de agenda op de website

Online presentatie: Tweestrijd tussen gevoel en verstand Verstand zit in je hoofd, gevoel zit in je lichaam. Intelligentie combineert beide. Authenticiteitscoach Robert Jan de Roo gaat hier in deze presentatie dieper op in.

Donderdag 4 maart 19.45 uur Online Gratis aanmelden via de agenda op de website

Picl: All the Pretty Little Horses

Aliki en Petros verhuizen noodgedwongen met hun kind naar een klein appartement op het Griekse platteland. Een behoorlijke omslag, zowel economisch als mentaal. Lukt het ze om te wennen aan dit nieuwe leven? Bekijk deze film via onze pagina op Picl. Met een paar muisklikken heb je de film op je computer, tablet of TV. De prijs is vergelijkbaar met een bioscoopkaartje: € 8,50. Op onze website vind je een overzicht van de films die we nog meer voor je uitgekozen hebben!

Online


ALMERE DEZE WEEK

24 FEBRUARI PAGINA 24

Kunstbende 2021 focust op samen creëren op een groots podium, van Mysteryland tot Oerol.

Wij-gevoel Kunstbende wil een community zijn waarbij iedere jongere zijn eigenheid kan laten zien of stem kan laten horen. De campagne van 2021 sluit aan op de behoefte van veel jonge makers om samen te creëren. Met slogans als ‘We are Kunstbende’, ‘We are Bold’ en ‘We are Creators’ wordt ingespeeld op het wij-gevoel.

Events voor brugklassers

Poster met slogans spelen in op het wij-gevoel. (Foto: aangeleverd)

ALMERE – Jongeren kunnen zich weer aanmelden voor Kunstbende 2021, de wedstrijd voor jong creatief talent. De focus ligt dit jaar meer dan ooit bij community building. Kunstbende heeft het traject uitgebreid met events waarbij jonge makers elkaar én gevestigde makers ontmoeten.

gere van 13 tot en met 18 jaar zich inschrijven in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Influencer, Muziek, Taal of Theater en meedoen aan workshops. Via voorrondes door het hele land stromen de beste acts door naar de finale. Daarna worden de nummers één jaar lang door een persoonlijke coach klaargestoomd voor een optreden

Via kunstbende.nl kan elke jon-

De jongeren die aan Kunstbende meedoen, vormen een grote kweekvijver voor het talent in Nederland. Om deze kweekvijver te verbreden, richt Kunstbende zich de komende jaren samen met de Rabobank op het vergroten van de instroom van 13-jarige makers. Zo worden de komende jaren laagdrempelige events georganiseerd voor brugklassers waarbij ze via een dansworkshop kennismaken met Kunstbende. Meer informatie en aanmelden via www.kunstbende.nl

ZOMERVOORSTELLING THEATERGROEP SUBURBIA IN DE HERKANSING

Desperado: vier cowboys in de polder

INPUT ALMEERDERS VERWERKT TOT GEURKAARS

Kunstlinie gaat op zoek naar De Geur van Almere ALMERE – Voor de nieuwe tentoonstelling ‘thuis’ is Kunstlinie op zoek naar allerlei verschillende geuren die de inwoners associëren met Almere. Op basis van input van Almeerders wordt een speciale geurkaars ontwikkeld die typerend is voor de stad: De Geur van Almere. Geur-expert Jorg Hempenius is nauw betrokken bij de tentoonstelling en het maken van de speciale kaars. “We zijn op zoek naar de geur die een gemiddelde is van de geurbeleving van de bewoners van Almere”, vertelt hij. “De geuren waar zij mee komen worden geïnterpreteerd en vertaald naar natuurlijke geurstoffen, zoals bloemen, planten en kruiden, en niet-natuurlijke geurstoffen die geuren nabootsen, zoals papier of onweer.” De ingrediënten zijn de bouwstenen en hoe het eindresultaat zal ruiken is afhankelijk van de verhoudingen. “De input van bewoners is dus heel belangrijk”, vervolgt de geuroloog. “De geurkaars van Almere wordt gemaakt in mijn woonplaats Zeewolde. Het is een echt Flevolands product dus.”

Geuren insturen

ALMERE – Theatergroep Suburbia kijkt ernaar uit om eindelijk de voorstelling Desperado te spelen op stadslandgoed De Kemphaan. De zomervoorstelling werd vorig jaar geannuleerd vanwege de coronamaatregelen, maar gaat dit jaar in de herkansing. “Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen en vanaf april zijn de repetities”, zo laat het Almeerse theatergezelschap weten.

Niets kan zo sterk herinneringen creëren of oproepen als een geur. Pas gemaaid gras, vers gebakken brood, een dampend kopje koffie. Geuren blijven je bij. Daarom wil Kunstlinie graag een unieke kaars maken, die samengesteld is uit de geuren van Almere. Almeerders kunnen hun ideeën delen en maken vervolgens kans op een geur-

(Foto: aangeleverd)

kaars. Tot 9 maart kan iedereen zijn top 3 van Almeerse geuren insturen via www.kunstlinie.nl/DeGeurvanAlmere. Er worden tien kaarsen weggegeven aan inzenders. De geurkaars is straks te koop in de Kunsthal van Kunstlinie Almere.

Tentoonstelling ‘thuis’ De tentoonstelling ‘thuis’ is naar verwachting vanaf maart 2021 te zien in Kunstlinie Almere. Geluidskunstenares Elise ‘t Hart en geuroloog Jorg Hempenius brengen de persoonlijke geur- en geluidsverhalen van Almeerders in beeld. Daarnaast kunnen bezoekers verdwijnen in de fantasie-interieurs van beeldend kunstenaar Inez de Brauw. Meer informatie: www.kunstlinie.nl/ DeGeurVanAlmere

Digitaal Alzheimer Café

‘Desperado’ gaat over vier vrienden die elke zaterdagmiddag samenkomen in hun clubhonk. Harry, Leo, Robin en Bert verkleden zich als cowboys en wanen zich even vier helden uit het Wilde Westen. Ruwe, goudeerlijke kerels die respect afdwingen en voor elkaar door het vuur gaan. Maar in het dagelijkse leven voelen ze zich onbegrepen en tekortgedaan. Op hun werk en door hun vrouwen. Veron-

Vier vrienden wanen zich elke zaterdagmiddag vier helden uit het Wilde Westen. (Foto: Eddy Wenting)

gelijkt zoeken ze steun bij elkaar tegen de oneerlijke grote boze buitenwereld. Zwartgallig maar geestig,

SPECIAAL VOOR ALMERE DEZE WEEK

KLIK & WIN ns op

K ka Maak DEZE WEE

TOP 40

HITDOSSIER DISCO

Ga naar www.almeredezeweek.nl Take away happy hours € 12,50 6 verschillende schotels

Reserveren (036) 523 25 52

Rembrandtweg 14

GRATIS parkeren voor de deur!

www.pallasathenealmere.nl

Afhalen en catering mogelijk

BEZORGEN EN AFHALEN Bezorgkosten € 4,95

10% afhaalkorting niet geldig op take away happy hours

geschreven door Ton Kas en Willem de Wolf, ook wel bekend als het duo Kas & de Wolf. Het stuk wordt gespeeld door Fahd Larhzaoui, Ali Ben Horsting, Iwan Walhain en Titus Boonstra. Zoals altijd is de jaarlijkse zomervoorstelling van Theatergroep Suburbia een complete avond uit op het stadslandgoed De Kemphaan met voorafgaand een Tex Mex dinner. Desperado wordt gespeeld van 2 juni tot en met 11 juli. De première is donderdag 10 juni. De kaartverkoop start in april. Houd voor meer informatie de website www.theatergroepsuburbia.nl/ voorstelling/desperado in de gaten, of volg Suburbia op de sociale media.

ALMERE - Het Digitale Alzheimer Café Almere staat op maandag 1 maart in het teken van Dementie en rechtsbescherming. Dementie is een ernstige hersenziekte met grote gevolgen. Iemand met dementie is steeds minder goed in staat om zijn eigen situatie en de gevolgen van zijn handelen te overzien. Daardoor wordt het steeds moeilijker om zelfstandig beslissingen te nemen. Het kan zelfs gebeuren dat iemand een besluit neemt dat hij voor zijn ziekte nooit genomen zou hebben. Kun je mensen met dementie beschermen voor mogelijk ongewenste gevolgen van hun doen en laten? Welke wettelijk middelen zijn daarvoor bedoeld? Hoe zit het eigenlijk met het recht van iemand met dementie om zelfstandig beslissingen te nemen die hij nog wel kan overzien? Op maandag 1 maart staan dit

onderwerp en deze vragen centraal in de tweede digitale bijeenkomst van het Alzheimer Café van Almere. Via Zoom wordt een online bijeenkomst georganiseerd waarin mr. Denise Eggels, notaris in Almere, uitleg geeft over rechtsbescherming bij dementie en vragen beantwoordt. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven via hugovanwaarde@planet.nl.

Tips voor de redactie?

Scan de code

Onze Februari-Lovers deal 3-gangen Valentijns menu voor 2 personen

€70,-

Cupido Special Valentijns €135,menu

incl. fles Moët Ice voor 2 personen

(Alleen aantallen te bestellen) 2-4-6-8-10 personen! De hele maand februari geldig.


ALMERE DEZE WEEK

24 FEBRUARI PAGINA 25

UIT Start kaartverkoop WILD van Vis à Vis Vanaf nu kun je kaarten kopen voor de nieuwe zomervoorstelling van theatergezelschap Vis à Vis ‘WILD’. WILD is een specta-culinaire comedy met een scherpe nasmaak. De voorstelling toont de rauwe realiteit van onze op hol geslagen eetcultuur. Vis à Vis biedt je een kijkje in de keuken van een chique restaurant waar bij voorkeur bedreigde diersoorten op het menu prijken, zolang de voorraad strekt. De rol van de mens in deze onbelichte schakel van de voedselketen is die van een barbaarse carnivoor. Opportunisme en vraatzucht gaan schuil achter het masker van gastronomie en goede tafelmanieren.

kant bekijkt, krijgt de andere helft, een kijkje in de keuken. Na de pauze wisselt het publiek van kant. De voorstelling WILD is te zien van 2 juni t/m 18 juli 2021. Er is een coronaproof publieksopstelling ontwikkeld, waarmee Vis à Vis zelfs een Epidaurus prijs voor meest innovatieve openluchttheater heeft gewonnen. Mocht i.v.m. corona de voorstelling niet door kunnen gaan, dan wordt de voorstelling verplaatst en blijft je kaartje geldig.

Meer informatie: www.visavis.nl

Als publiek zie je de voorstelling WILD van twee kanten. Terwijl de ene helft van het publiek de voor-

Meer UITtips? www.visitalmere.com Click & Collect Almere Centrum Wil je shoppen bij jouw favoriete winkel in Almere Centrum? Bekijk nu online het overzicht van winkels die meedoen met Click & Collect. Gelukkig bieden veel winkels deze service aan, waardoor je producten kunt bestellen en op een gewenst moment kunt ophalen. Ga jij voor kleding bij Reality Mode of Siempre, elektronica bij

Apollo Almere of Hi-Fi Klubben, cosmetica bij M.A.C. of Rituals en boeken van Stumpel? Bekijk nu de locaties waar je kunt bestellen en ophalen.

Meer informatie: www.almerecentrum.nl/clickencollect

Ook bij natuurbelevingcentrum de Oostvaarders vind je een TOP. (Foto: Roxanne Overdijk)

TOP-locaties: startpunt van verschillende fiets- en wandelroutes Vanuit een TOP (Toeristisch Overstap Punt) starten verschillende (bewegwijzerde) fiets- en wandelroutes. Er staat een TOP op Stadslandgoed de Kemphaan en een exemplaar bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Pak je fiets of trek je wandelschoenen aan en ga op pad.

Op Stadslandgoed de Kemphaan ligt de TOP vlakbij het buitencentrum van Staatsbosbeheer. Hier starten twee fietsroutes en een wandelroute. Bij de TOP bij de Oostvaardersplassen starten drie fietsroutes en een wandelroute. De routes zijn afwisselend en gaan door bossen, langs bijzon-

dere natuurgebieden en verrassende architectuur. Naast de TOPs heeft Almere nog veel interessante fiets- en wandelroutes. Kijk voor inspiratie op: www.visitalmere.com/ontdek

Bestel bijvoorbeeld bij Hi-Fi Klubben. (Foto: Femke Kamps)


ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 25 T/M ZONDAG 28 FEBRUARI 2021 Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DO VR ZA Stoney Creek Premium Australische wijn

DEEN spareribs

piri piri, Indisch of smokey bbq saus 500 gram

Shiraz-Viognier of Chardonnay 2 flessen à 75 cl 18.00

ROBUUST

ZO DROOG

9.00

€ 9.00

2 halen

4.

5.25 - 5.50

50

Actieprijs per kilo 9.00

gram

500

1 betalen

Actieprijs per liter 6.00

KORTING

LEKKER WEEKEND Dat is lekker thuiskomen.

Vergeer jong belegen plakken kaas of voordeelpunt brie pak 500 gram of stuk 320 gram

Daily Chef nasi, bami of mihoen goreng

DEEN gegrilde kippenvleugels krokant of Thaise borrelhapjes

bak 900 gram

Hertog Jan pils, 0.0% of Bud pils blik 33 cl

2 buckets à 600 gram

6-pack

DEEN roombroodjes

Coca-Cola, Fanta of Sprite 33 cl

doos 2 stuks

5.

schaal 400 gram

korting

00

Extra zoet

24 blikken 14.60 - 15.60

10.

00

Actieprijs per liter 1.26

1.

2.00

3.

50

Calinda aardbeien

regular, zero of light tray 24 blikken

50%

4.55 - 5.95

Actieprijs per liter 1.77

4.

00

6.00

6-pack

Zorg voor elkaar. Voorkom verspreiding van het coronavirus.

2.

50

Actieprijs per kilo 6.25

3.

00

5.15

Actieprijs per kilo 4.44

3.50 - 4.25

2 voor 00

Actieprijs per kilo 4.17

XL VERPAKKING


ALMERE DEZE WEEK

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

SPORT

24 FEBRUARI PAGINA 27

Ode kunstschaatser Niki Wories aan slapende stad

ONDANKS LAGE KLASSERING IN ATLAS VOOR GEMEENTEN

Almere is wel degelijk een sportieve stad, zegt college

ook veel georganiseerde ‘ongeorganiseerde sport’, volgens het college. ‘Dit zijn bijvoorbeeld de vele bootcampclubjes, hardloopinitiatieven en wandelgroepen in de stad. Daarnaast verenigen mensen zich veel in de buurt door bijvoorbeeld via sociale en digitale media af te spreken om gezamenlijk te sporten. Deze twee grote groepen worden door de gekozen indicatoren niet meegenomen in de score van de Atlas.’

Kwetsbare groepen

Almeerders sporten veel in ongeorganiseerd verband, zoals een groepswandeling in de natuur. (Archieffoto: aangeleverd)

ALMERE – Volgens de Atlas voor Gemeenten staat Almere op het gebied van sport in de absolute staart van de vijftig grootste gemeenten.Volgens het college is dit beeld echter niet juist, omdat in Almere veel in ongeorganiseerd verband gesport wordt, vaak in de openbare ruimte. Het college stelt dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66. Volgens de gemeente berekent De Atlas het aanbod van georganiseerde sport aan de hand van dertien types sportaccommodaties. Ook kijken ze hoe dit zich verhoudt tot het landelijke aantal en zetten ze het af tegen het inwonersaantal van een stad. ‘Zoals aangegeven zijn de cijfers achter de hiervoor genoemde indicatoren ons niet bekend’, aldus het college dat daarom niet weet waarom Almere zo laag geklasseerd staat. Wel is het voor het college duidelijk dat veel sportevenementen niet worden georganiseerd door verenigingen, maar door partijen die niet onder bonden vallen. ‘Deze aantallen zijn dus niet meegenomen in de cijfers van de Atlas.’

Sportdeelname In het rapport ‘Sportdeelname

Almere’, dat in 2018 werd uitgevoerd door het onafhankelijke Mulier Instituut, wordt geconcludeerd dat Almeerders (onder andere) steeds meer kiezen voor fitness en dat bewoners tevreden zijn met het sportaanbod in de sportaccommodaties en in de openbare ruimte. ‘Het rapport van Mulier liet al zien dat relatief weinig Almeerders lid zijn van een sportvereniging. Almere kent als jonge stad nog geen diepgewortelde verenigingscultuur. Dit neemt niet weg dat nog altijd ruim 35.000 Almeerders actief zijn bij één van de meer dan 120 sportverenigingen. Door de ruime keuze aan sporten om te beoefenen is er sprake van een grote spreiding. Dit vertaalt zich in de cijfers van de Atlas.’

Onvolledig beeld ‘Hoewel Almere op sportdeelname aan ‘ongeorganiseerde sport’ hoger scoort dan de eerder behandelde onderwerpen, zijn wij van mening dat de gekozen indicatoren een onvolledig beeld geven. Het rapport ‘Sportdeelname Almere’ laat zien dat veel Almeerders gebruik maken van de openbare ruimte om te sporten.’ Naast alle individuele wandelaars, hardlopers en fietsen kent Almere

Het onderzoek van Mulier stelt dat Almere een sportdeelname heeft van ruim 70%. Het college ziet dat als bewijs dat het sportbeleid een sterke en stabiele basis heeft, maar dat er nog wel stappen te maken zijn. ‘Voor met name kwetsbare groepen is er soms nog een te grote afstand tot sport en bewegen.’ In de Sportvisie, die later dit jaar verschijnt, komt hier specifieke aandacht voor. ‘Wij willen sport en bewegen nog laagdrempeliger maken zodat ook deze inwoners hun weg naar beweging weten te vinden.’

ALMERE - De Almeerse kunstschaatster Niki Wories heeft een prachtig filmpje op YouTube geplaatst waarop ze een kür uitvoert op de Amsterdamse Keizersgracht. Wories zit al jaren aan de top van het kunstschaatsen en werd zes keer Nederlands Kampioen. Ze woont en werkt tegenwoordig in Canada, maar is ook regelmatig terug in Almere. En kennelijk ook

Tot slot geeft het college aan dat met name urban sports de laatste jaren sterk in opkomst zijn. ‘In ons huidige sportbeleid worden de urban sports niet genoemd. Wel is er nauw contact tussen Sport en Stadsruimte over onder andere het beheer van skateparken en sportpleinen. Dit zijn plekken waar veel urban sports plaatsvinden. Er is veel individueel contact met verenigingen die een urban-variant van hun sport willen aanbieden en met initiatiefnemers binnen de ongeorganiseerde sport; zoals wandelgroepen en bootcampclubs. Waar mogelijk faciliteren wij hen hierin.’ Later dit jaar komt de gemeente met een nieuwe Sportvisie. Daarin zullen ook de urban sports worden meegenomen.

ALMERE – Aangezien we nog steeds in de ban zijn van het coronavirus kan organisator Start2Finish niet anders dan twee aankomende wedstrijden te verplaatsen.

Almere City pakt weer een zege

De spelers van Almere City vieren de 0-1 van Thomas Verheijdt (derde van links) (Foto: Ron Baltus)

SPORTPARK FANNY BLANKERS-KOEN - Almere City heeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen Top Oss weer een zege geboekt. Daarmee blijven de Almeerders volop in de strijd met Cambuur en de Graafschap om de bovenste drie plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Ole Tobiassen oogde scherp en geïnspireerd, voornamelijk over de flanken. De openingstreffer werd ingeluid door een afzwaaiende voorzet van Thibaut Lesquoy die op het hoofd van Thomas Verheydt plofte. De topscorer knikte de bal achter de keeper. Na die opening leek Almere City FC even het gas terug te nemen, maar werd er af en toe toch verrassend gecombineerd. Een pirouette van Yeboah, die bediend werd door Kaandorp, stuitte op de doelman van Oss. En ook Damon Mirani kwam van dichtbij niet tot de verdubbelaar.

0-2

(Foto: aangeleverd)

ving gewoon doorzetten en er op termijn met ons gewoon weer prachtige evenementen van zullen maken.”

in Amsterdam, tijdens de vorstperiode van twee weken geleden. Ze heeft de choreografie van de kür zelf bedacht. Op muziek van Nikolaï Clavier zwiert de Almeerse over de bevroren Amsterdamse gracht. “Door de lockdown lijkt de stad verlaten. Maar de winter kan een gracht omtoveren tot een podium.” Het filmpje is te zien door op YouTube te zoeken op ‘Niki Wories’ of ‘Ode to a sleeping city’.

Urban sports

Start2Finish genoodzaakt wedstrijden te verplaatsen

De Tri2one Tijdrit Almere en daarmee ook het Open NK Duathlon worden verplaatst naar 9 oktober 2021. De Van der Linde Crossduathlon & Giant MTB Race gaat dit jaar niet door en wordt in 2022 op een nog nader te communiceren datum georganiseerd. Wie voor één van deze events stond ingeschreven, krijgt de keuze om de inschrijving kosteloos door te schuiven voor deelname op de nieuwe data of de inschrijving te annuleren. In het laatste geval krijgt men het inschrijfgeld terug, minus vijf euro administratiekosten. “Logischerwijs hopen we er op dat deelnemers hun inschrij-

Fragment van de film met Niki Wories. (Foto: YouTube)

Meer informatie op https://start-2-finish.nl

Daniël Breedijk was na een half uur de gelukkige die de 0-2 op zijn naam mocht schrijven. Uit een corner steeg hij boven zichzelf uit om Almere City FC in schijnbaar rustig water te krijgen. Dat was broodnodig, omdat Mart Remans even daarvoor de troepen weer even had wakker geschud. Remans raakte de dwarslegger, nadat keeper Woud een afstandsschot niet onder controle kreeg. Na de 0-2 volgden de kansen elkaar snel op, maar was Almere City FC te

onzorgvuldig. Kaandorp en Yeboah kwamen oog in oog met de keeper maar verzuimden de Ossenaren te pijnigen. Dat komt in de Keuken Kampioen Divisie onherroepelijk als een boemerang bij je terug. In de tweede helft was het namelijk Philippe Rommens die kort na rust met een afstandsknal de spanning terug in de wedstrijd bracht: 1-2.

Verlammend De aansluitingstreffer werkte verlammend. Voormalig Almere City FC-speler Kyvon Leidsman veranderde een schot in de ‘zestien meter’ van richting en promoveerde deze tot gelijkmaker. Het was de kleinste man van het veld die Almere City FC van het infuus haalde. Een geniepige vrije trap van Receveur zette John Yeboah vrij in het strafschopgebeid en die kopte raak. Almere City FC gaf die voorsprong niet meer weg. Diep in de blessuretijd werd de wedstrijd door twee invallers definitief beslist, toen Elias Sørensen binnenwerkte na keurig te zijn bediend door Xian Emmers.

Testwedstrijd Zondag is Almere City FC onderdeel van een FieldLab tegen SC Cambuur. Het is te hopen dat het verliesvaccin dan op volle toeren werkt. In het Yanmar Stadion wordt voor maximaal 1.500 supporters om 12.15 uur afgetrapt. Seizoenkaarthouders kunnen zich aanmelden via ticketing@almerecity.nl


P O O K R E V KEUKEN R O O D ’ N O O W E G A AT ‘G RAAD 1000 KEUKENS DIRECT UIT VOOR B2C EN B2B* raak open.)

-zakelijke klanten op afsp (Levering in geheel Nederland. * Voor B2B

Keukenwarenhuis.nl is innovatief en komt met een revolutionaire doorbraak tijdens de lockdown. Keukenwarenhuis.nl levert nu Duitse A-merk Keukens op iedere maat direct uit voorraad en dat in geheel Nederland!

BEKIJK NU DEZE KORTE - HOW TO - VIDEO VOOR ALLE AANKOOP MOGELIJKHEDEN

Keukenwarenhuis.nl heeft meer dan 1000 voorgemonteerde keukens op voorraad, die in alle denkbare formaten en soorten voor je ontworpen worden: van mat wit tot matzwart en van kaderkeukens tot greeploos witte keukens en nog veel meer. Onze showrooms zijn gesloten voor consumenten. Bekijk de video voor alle mogelijke aankoopmogelijkheden. Voor B2B-zakelijke klanten op afspraak en met inschrijving open.

€ 3.295

€ 2.295

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN: * via een online offerte per mail * via (beeld)bellen * via een thuisbezoek * via onze uitgebreide webshop * via een Facebook chat * via de live chat op de website of bel of chat voor meer mogelijkheden!

€ 2.495

€ 3.795

€ 4.295

€ 3.795

€ 4.295

Stobbeweg 19-21, Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200 Einsteinstraat 29, Dordrecht – Tel. 088 01 01 201


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

AUTO

24 FEBRUARI PAGINA 29

Seat Leon wint AUTOBEST 2021

Opel lanceert nieuwe ‘design’ Mokka

De Seat Leon (Foto: aangeleverd)

■ Door Rob van Ginneken ALMERE - De Seat Leon wint de Europese onderscheiding voor de beste koop van het jaar. De jury van de consumentenorganisatie AUTOBEST – waarvan onze autoredactie namens Nederland deel uitmaakt – zette in zekere zin twee ‘broeders’ op de eerste en tweede plek. Die tweede positie ging namelijk naar de Skoda Octavia. Die deelt veel techniek met de Seat. De recent gelanceerde generatie Peugeot 2008 eindigde op de derde plaats.

■ Door Rob van Ginneken ALMERE - Opel lanceert een compleet nieuwe Mokka. Hij was al even in het nieuws, maar nu zijn de eerste dan echt in ons land te zien geweest. Een klein testvlootje van de fabriek gunde een handvol autojournalisten de eerste indrukken. Dat moet zo ongeveer iedereen zijn opgevallen die ‘onze’ Mokka tijdens de eerste ritten in het oog kreeg. Opel koos als lanceringskleur groen. Tamelijk felgroen zelfs en dat blijkt een standaardlak voor de elektrische Mokka-e! Technisch gesproken is deze auto nauw verwant aan modellen van Peugeot, Citroën en DS. De Duitsers willen zich nadrukkelijk

onderscheiden met het design. Het moet gezegd: zeer geslaagd, al mag het wat ons betreft ook wel in een iets tammere kleurstelling. We zullen in toekomstige modellen veel van deze nieuwe ‘koers’ terugzien, want de zogenaamde ‘Vizor’ wordt het gezicht van Opel.

Gedurfd Noem het strak, modern en een tikje gedurfd. Van alle kanten gezien zelfs. Ook het half zwevende dashboard oogt bijna futuristisch en ‘onze’ auto krijgt sowieso een stijlvol interieur mee. Strakke vormen, zachte materialen, carbonfiber- en suède-achtige accenten in combinatie met een blik vol hightech features. Kortom: niemand zal de Mokka verwarren met

een auto van de andere PSA-merken. Ook wat waard.Zoals altijd heeft karakter ook zijn nadeeltjes. De Mokka-e rijdt met zijn 136 pk bijzonder plezierig en bovendien aardig dynamisch, maar door die eigenzinnige vormen is het zicht schuin achter niet ideaal. Ook de beenruimte achterin houdt niet over. Maar toch… de eerste indrukken zijn absoluut positief. Een auto voor mensen die niet van grijze muizen houden, zogezegd. Vanaf ruim 26 mille is hij er met de pittige 1,2-liter turbo benzinemotor en voor weinig meer heb je dan de zakelijke Business Elegance uitvoering. De elektrische Mokka-e is er vanaf ruim 33 mille. Foto’s: aangeleverd.

AUTOBEST Europe nomineert elk jaar automodellen die een breed publiek bedienen en qua prijs onder een maximale grens blijven. Te kostbare modellen dingen dus simpelweg niet mee. Juryvoorzitter Ilia Selektar benadrukt hoe uitzonderlijk de AUTOBEST-verkiezing van dit jaar is geweest. Vakjournalisten uit 32 deelnemende landen nomineren jaarlijks vijf finalisten. Dat doen ze op basis van hun dagelijkse testwerk en de auto-introducties. Selektar: “In de twintigjarige geschiedenis van deze verkiezing is het zelden voorgekomen dat de jury er zeven wilde beoordelen. Het bewijst hoe gefocust de industrie werkt, met name aan nieuwe oplossingen voor het elektrificatieproces. Uiteindelijk kwamen dus twee concurrenten dicht bij elkaar boven aan de lijst. Beide komen van merken binnen de VW-groep behoren en verdienden het eigenlijk beide om te winnen. Uiteinde-

9.2 ellen Klanten vert gen in el 2356 beoord

lijk werd het dus de Leon, met een neuslengte verschil.”

Testsessies De traditionele uitgebreide testsessies en interviews en vragenuurtjes met de ontwerpers en marketeers van de merken was door de crisisbeperkingen een bijna onmogelijke missie, maar werd tóch veilig gerealiseerd. Dat alles gebeurde op de immens uitgebreide testbanen en meetfaciliteiten in het Oostenrijkse Teesdorf. De Seat Leon is de twintigste winnaar van de Best Buy of Europe trofee. Naast de Skoda Octavia verkoos de jury op basis van dagelijks testgebruik en de diepgaande finale beoordelingen als gezegd de Peugeot 2008 ‘SUV’. Meer weten? Gedetailleerde resultaten van alle stemmingen en een video van de testsessies worden vermeld op www.autobest.org. Daar vindt u ook de winnaars van speciale onderscheidingen voor onder andere technische innovatie, veiligheid en milieutechniek.

www.almeersebanen.nl

• BMW & MINI specialist • Voor Flevoland en ‘t Gooi • BMW & MINI occasions • Voordeliger dan de dealer

LEASE EN SHORTLEASE ONDERHOUD

Omroepweg 15, Almere, 036 534 65 50, www.garageroos.nl


ALMERE DEZE WEEK

24 FBRUARI PAGINA 30

Aanleg fietspad langs Kievitsweg van start OOSTERWOLD - Vanaf deze week tot half juli wordt aan de zuidwestzijde van de Kievitsweg een fietspad aangelegd. De werkzaamheden zijn tussen de Nobellaan en de Vogelweg en worden uitgevoerd door Dura Vermeer. Eerst wordt een baan naast de weg ontgraven en aangevuld met zand. Dit is een voorbelasting om de ondergrond te laten inklinken. Als de ondergrond is ingeklonken wordt de voorbelasting weggehaald, waarna de fundering en het asfalt wordt aangebracht voor

het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een afzetting van een halve rijbaan, steeds over delen van de Kievitsweg. De kievitsweg blijft zo beschikbaar. Voor de veiligheid van de fietsers en de bouwvakkers geldt een snelheidsbeperking (30km). Omwonenden pleiten al langer voor een fietspad langs deze polderweg vanwege de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Een petitie resulteerde in ruim 760 handtekeningen die eind 2019 aan de gemeenteraad werden overhandigd tijdens de politieke markt.

Omwonenden pleiten al langer voor een fietspad langs de Kievitsweg in verband met onveilige situaties. (Foto: Fred Rotgans)


BEKIJK EN LEES DE KRANT OP: WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL

ALMERE DEZE WEEK

WONEN WETHOUDER TREKT BOETEKLEED AAN IN KWESTIE-VOGELHORST

Openheid over alle bouwclaims

kan (PVV). “Ik heb ook het idee dat we bij deze wethouder de woorden uit haar mond moeten trekken.”

24 FEBRUARI PAGINA 31

Verkoop uw woning samen met Spijker Makelaardij! Bel ons voor een vrijblijvend verkoopgesprek: 036-5300555 www.spijkermakelaardij.nl

Kabelbaan over Floriadeterrein vordert

Oude afspraken

Wethouder Maaike Veeningen. (Foto: aangeleverd)

■ Door Marcel Beijer ALMERE - Wethouder Maaike Veeningen (D66) gaat de raad openheid geven over alle bouwclaims die de gemeente aan projectontwikkelaars heeft afgegeven. Ze zegde dat donderdag tijdens de Politieke Markt toe nadat de raad vorige week onaangenaam verrast was over een bouwclaim die is afgegeven in de wijk Vogelhorst. De gemeente had een projectontwikkelaar toegezegd een project te

mogen ontwikkelen in het gebied Vogelhorst II. Dat was een ‘ goedmakertje’ omdat de ontwikkeling van een kavel in het stadscentrum niet kon doorgaan. Veeningen had de raad daar niet over geïnformeerd en dat is - politiek gezien - een doodzonde. De raad moet immers een beslissing maken over doorgang van het project en kan dat niet doen als niet alle informatie bekend is. “Het is dat ik er stevig over heb doorgevraagd, anders had de wethouder het nooit gezegd”, zei Willem Bout-

Veeningen is overigens van mening dat ze de raad wel degelijk heeft geinformeerd, maar dat ze zich daarbij baseerde op oude afspraken. “Dat is voor mij ook een leerproces. Ik begrijp dat er behoefte is aan een andere werkwijze en dat geldt ook voor mij. “ Kees Ahles (Leefbaar Almere) vond die reactie onvoldoende. “Ik heb misschien mijn woorden wat te vriendelijk geformuleerd. In mijn ogen had u als wethouder kunnen vermoeden dat u de raad belangrijke informatie onthield.” “Dat had inderdaad beter geweest”, erkende Veeningen uiteindelijk. Ze zegde de raadsleden ook toe inzicht te verschaffen in alle bouwclaims die er aan projectontwikkelaars zijn afgegeven, inclusief de daarbij gemaakte financiële afspraken met projectontwikkelaars, al doet ze dat in vertrouwelijkheid. Nog dit jaar worden nieuwe werkafspraken met de gemeenteraad gemaakt, waarbij de raad jaarlijks zal worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Koopovereenkomst Alnovum wordt beëindigd STAD CENTRUM – De gemeente beeindigt de koopovereenkomst van Alnovum die in 2017 is afgesloten met Seminarie B.V. Het Landelijk Bureau Bibob heeft hiertoe geadviseerd.

Juridische procedure Hoewel Seminarie B.V. tot op heden geen juridische procedure heeft gestart, houdt de gemeente nog wel rekening met die mogelijkheid. ‘Een

GORDIJNEN?

ALMERE - De aanleg van de kabelbaan over het Floriadeterrein is eindelijk begonnen en vordert gestaag. De bouw liep behoorlijke vertraging op. Omdat de aanleg niet in het bestaande bestemmingsplan paste moest een aantal noodmaatregelen worden uitgevoerd. Ook werd door een second opinion uitgevoerd. Al met al zorgde dat voor een maandenlang uitstel en kan de kabelbaan pas later in gebruik worden genomen. Naar verluidt eist de fabrikant een schadevergoeding. Op een hoogte van 35 meter ervaren bezoekers straks ruim vijf minuten Floriade van bovenaf. In een 850

meter lange kabelbaan verplaatsen zij zich snel tussen het zuidelijke deel van Floriade-park en het noordelijke deel. Directeur Sven Stimac: “Een kabelbaan biedt onze gasten een attractie waarmee ze naast de geplande voetgangersverbindingen over de snelweg, in een kort tijdbestek het 60 hectare grote Floriade-park doorkruisen en tegelijkertijd rustig genieten van de landschapsarchitectuur, die van bovenaf duidelijk te zien is. Door voor de Expo voor deze verbinding te kiezen, gaan we uit van een optimale verdeling van de bezoekers over het park en bieden we een comfortabel transportmiddel met een hoge belevingswaarde.”

Digitaal Erfgoedcafé over Almere en Tuinstadgedachte

Het pand met de witte en zwarte toren aan de P.J. Oudweg werd gekocht door Pieter Bosma van Seminarie B.V. die er onder meer een hotel wilde vestigen. Bosma raakte daarna flink in opspraak. De gemeente startte daarom een Bibob-procedure waarbij een integriteitsonderzoek wordt uitgevoerd naar de koper. Ondanks dat het Bureau Bibob Seminarie B.V. de mogelijkheid heeft gegeven om haar zienswijze kenbaar te maken, heeft zij binnen de gegeven termijn daar geen gebruik van gemaakt.’ Om die reden is nu de met Seminarie B.V. gesloten koopovereenkomst beëindigd en is de gemeente weer beschikkingsbevoegd over het pand.

Na vertraging wordt nu toch gebouwd. (Foto: Almere DEZE WEEK)

ALMERE - Sociaal geograaf Ton Heijdra neemt geïnteresseerden tijdens het digitale Erfgoedcafé van 25 februari mee in de Tuinstadgedachte. Hij gaat dieper in op het idee van de tuinstad, welke rol de tuinstadgedachte speelde in het ontwerp van Almere, en hoe dit idee internationaal is opgepakt.

Pieter Bosma (links) proost in 2017 met de toenmalige wethouder Mark Pol. (Archieffoto: Fred Rotgans)

eventuele juridische procedure zou de mogelijkheden voor een te maken heroverweging (tijdelijk) kunnen beperken. Om die reden is er nog geprobeerd om met Seminarie tot afspraken te komen. Dat heeft echter niet geleid tot het maken van nadere afspraken.’

Toekomst Voor de toekomst van het Alnovum wordt nu een heroverweging gemaakt. Hierbij wordt zowel de optie van (opnieuw) verkoop als van behoud als gemeentelijk vastgoed van het gebouw

bekeken. In die heroverweging wordt de visie Stationskwartier Almere Centrum, alsmede de visie voor Almere Centrum (“de eeuwig jonge binnenstad”) meegenomen, naast andere beleidsambities van de emeente op bijvoorbeeld het gebied van wonen of economische ontwikkeling. Dit wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.

De tuinstadgedachte is aan het eind van de 19e eeuw ontstaan als antwoord op de slechte woonomstandigheden in de grote steden. Daarbij ging het niet alleen om een nieuwe stedenbouwkundige structuren maar ook om een nieuwe vorm van samenleven. Het was Ebezener Howard die in Engeland de ideeën verwoordde in zijn beroemde boek ‘Garden Cities of To-Morrow’. Dit boek gaf de aanzet tot een internationale beweging die het opzetten

KLUSHUIS VERKOPEN? = KOELIE BELLEN!

www.almeersebanen.nl

036-5353297 of bert@koelie.nl

van tuinsteden besprak. In Engeland ontstonden op enige afstand van Londen de tuinsteden Letchworth en Welwyn en in Berlijn bouwde architect Bruno Taut een aantal tuinstadwijken. Belangrijk in Nederland was na de Tweede Wereldoorlog de wijkgedachte, waarmee het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen werd bevorderd. Almere heeft zo zijn meerkernige stad gekregen met vrije busbanen en groenstroken. Het digitale Erfgoedcafé start donderdag 25 februari om 19:30 uur en duurt tot 20:30 uur. Toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich van tevoren aanmelden via archeologie@almere.nl of ga voor aanvang naar de website www.gotomeet.me/ erfgoedcafe. Meer informatie op almere.nl/erfgoedhuis

Heeft u een opknaphuis en wilt u verkopen? Wij verkopen uw huis snel & tegen een goede prijs en voor een zeer lage courtage. Bel nú (06 54 97 11 09) en maak een vrijblijvende afspraak. Koelie Vastgoed voor hulp bij aan- en verkoop van woningen.


SHOP LOKAAL MET CLICK&COLLECT ÉN HORECA-AFHAAL Steun je favoriete winkel of horecazaak in Almere Centrum en shop lokaal. Bestel met Click&Collect de nieuwste boeken, kleding, schoenen, leuke accessoires en cadeaus. Laat je favoriete gerechten thuisbezorgen of haal het zelf af!

BIJ DREWES

ONLY FOR MEN

li e g o m

de k c Che p o n e jkhed

POKÉ PERFECT ROSITAS

KAKY

WOODSTONE

almerecentrum.nl/afhalen

Profile for Almere DEZE WEEK

Almere DEZE WEEK Week 8 -2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Almere DEZE WEEK Week 8 -2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK