Page 1

П—9 «ПРУНКУЛ»

ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС! ВЫПУСК № 1

НАШЕ СЛОВО 01.04.2013

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ АПРЕЛЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

CUVÂNTUL MTROPOLITULUI LA ÎNCEPUT DE POST

2

БЛАГОВЕЩЕНИ Е ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

3

ДНК В КАЧЕСТВЕ ХРАНИЛИЩА ИНФОРМАЦИИ

4

ЭЛЕКТРОННАЯ БУМАГА E-INK

5

МИФЫ О МЕГАПИКСЕЛЯ

6

CHIŞINĂU: CENTRUL AL REPUBLICII MOLDOVA

7

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

8

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:

Апрель (лат. Aprilis) — четвёртый месяц Григорианского календаря Своё название, возможно, он получил от лат. aperire — открывать, потому что в этом месяце в Италии открывалась, начиналась весна. 1 апреля—Иконы Божией Матери «Умиление», Смоленской. 1 апреля—Международный День Смеха. 1 апреля—Начало 3-ей седмицы Великого Поста. 6 апреля—Родительская Суббота. Поминовение усопших. 7 апреля—Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля—Всемирный День Здоровья. 8 апреля—Собор Архангела Гавриила. Начало 4-ой седмицы Великого Поста, Крестопоклонной (особо строгий пост, как и в первую и страстную седмицы).

8 апреля—Международный День Ромов. 12 апреля—Святого преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля—Международный День Космонавтики. 13 апреля—Иконы Божией Матери «Иверская». (см. изображение на стр. 3) 14 апреля—Святой преподобной Марии Египетской. 15 апреля—Начало 5-ой седмицы Великого Поста. 15 апреля—Международный День Культуры. 20 апреля—Похвала Пресвятой Богородицы. 22 апреля—Начало 6-ой седмицы Великого Поста. 22 апреля—День Земли. 24 апреля— Международный День Солидарности Молодёжи. 26 апреля—День Чернобыльской трагедии. 27 апреля—Лазарева Суббота. Поминание воскрешения праведного

Лазаря. 28 апреля—Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 29 апреля—Начало Страстной Седмицы. Великий Понедельник. 30 апреля—Великий Вторник. СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2, 3, 9, 10 апреля—Матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА. 23, 24, 30 апреля— Полуфинальные матчи Лиги Чемпионов УЕФА. 4, 11 апреля—Матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7 апреля. В этот день птица гнезда не вьёт, девица косы не

СЛОВО РЕДАКТОРА

плетёт. Как Благовещение

Здравствуйте,

дорогие

желая, чтобы «первый блин

охватить

проведёшь, таков и

наши читатели!

Сегодня

вышел комом». Конечно же,

аудиторию. Но для этого

Вы держите в руках первую

не всем могут понравиться

нам нужна будет и Ваша

газету

материалы, представленные

помощь,

в

весь год будет. 

18 апреля. По приметам в этот день приходит первое настоящее тепло.

20 апреля. Мороз и

нашего

пенитенциарного

может

выражаться в тех или иных пожеланиях, замечаниях и

сделать

просим

критических

выпуск

постарались её

которая

Это

Мы

газете.

большую

безусловно, и поэтому мы

учреждения.

нашей

ещё

Вас,

уважаемые

солнце в этот день к

первый

читатели, не судить нас

высказываниях,

урожаю хлебов и

максимально интересным и

строго.

сомнения важных для нас.

гречихи.

содержательным, никак не

выпусках мы постараемся

В

дальнейших

Мир

вам

без

всем

и


Стр. 2

НАШЕ СЛОВО

MAICA NOASTRĂ DIN CER ŞI DE PE PĂMÂNT În ţara noastră, din timpuri

Mică

străvechi, există o evlavie

Domnului),

deosebită Domnului,

Maicii

Domnului “Cu trei măni” de la

Bunăvestirea,

Biserica “Schimbarea la faţă” şi

Maica

Întrarea Maicii Domnului

“A sărmanului” de la Biserica

supranumită

în Biserică sunt cinstite într

“Sfăntul

-un mod aparte.

Diomid”.

În Moldova, de asemenea,

Maica Domnului este grabnică

există mai multe icoane

ajutătoare pentru toţi cei ce cu

făcătoare de minuni ale

evlavie

Preasfintei Născătoare de

adresează,

Dumnezeu.

mijlocească

pentru

“ocrotitorea Moldovei”. Ei i se

înaltă

rugăciuni

la

slujbele bisericeşti şi acasă. Paraclisul Maicii Domnului

este citit întruna de cei care o cheamă în ajutor. Sărbătorile

Este

bine

icoană

Maicii

Maicii

cunoscută

Sfântă

Maria

Domnului de la Mănăstirea

(Adormirea

Maicii

Hârbovăţ. La Chişinău sunt

Domnului Mare

(Naşterea

Domnului), Sfânta Maria

căutate

icoana

Mucenic

şi

doctor

dragoste rugând-o pe

lângă

i

se să Fiul

Său—Mântuitorul lumii. “Scara spre cer”

Maicii

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI LA ÎNCEPUT DE POST Vechimea postului este încă de la începutul lumii. De aceea, când a dat Dumnezeu cele zece porunci pe Muntele Sinai, n -a mai pus şi porunca postului, zic Sfinţii Părinţi, pentru că ea era mai veche. Aceasta era porunca cea preaveche din Rai dată omului. Postul nu s-a pus la întâmplare în Biserica lui Hristos, ci este rânduit de Mântuitorul, de Sfinţii Apostoli, de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii şi de toţi Sfinţii Părinţi. Astfel, să postim de

mâncare, dar mai ales să postim prin înfrânarea tuturor simţurilor noastre prin care păcătuim. Să ne manifestăm dragostea noastră faţă de Dumnezeu, dar şi faţă de semenii noştri prin milostenie: „Milă voiesc, iar nu jertfă” – spune Mântuitorul (Mt. 9, 13) Sf. Ioan Gură de Aur zice: „Dacă vrei să dai aripi rugăciunii tale, dă-i două – postul şi milostenia”. Cine posteşte şi nu face milostenie acela o face spre îmbogăţire. În această perioadă trebuie să arătăm

o grijă deosebită faţă de sufletul nostru, care după Apostolul Pavel “este templul lui Dumnezeu, templu al Duhului Sfânt”, aşadar ne vom strădui a mătura sufletul de gunoaiele acumulate, iar postul va deveni un mijloc de îmbogăţire în Dumnezeu. Intrăm în post. Să intrăm cu mare umilinţă, cu frică de Dumnezeu şi împăcaţi cu cei din jur. Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu să trecem cu pocăinţă curgerea Marelui Post şi să ajungem cu bucurie la slăvita Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos.

ortodoxă a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus. Al treilea sinod ecumenic, ținut la Efes în anul 431, convocat pentru a dezbate asupra învățăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie, a confirmat învățătura Bisericii primare cu privire la Maica Domnului. Conform definițiilor dogmatice adoptate de

acest sinod ecumenic, la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva), tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume şi mântuirea. Maria a fost denumită de aceea "noua Evă". Venerarea Mariei ca fecioară joacă un rol important deopotrivă în bisericile ortodoxe. Un număr foarte mare de biserici şi catedrale îi poartă numele. Wikipedia

FECIOARA MARIA Maica Domnului sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam) a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus din Nazaret. Fecioara Maria a fost fiica lui Ioachim şi Ana. Conform Noului Testament, în momentul conceperii lui Iisus Cristos, fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiția creştină

“Preacuvioşi şi Preacucernici părinţi, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, să mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem şi anul acesta la poarta Sfântului şi Marelui Post”.


ВЫПУСК № 1

Стр. 3

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Праздник Благовещения

мнимого

Пресвятой

Иосифа

Богородицы

мужа

святого

Обручника,

речь идёт об исполнении Воли

Божией,

Мария

посвящён воспоминанию

сообщил Ей, что у Неё

ответила

и прославлению события,

родится сын Иисус, и это

согласием: «Да будет Мне

описанного в Евангелии

будет

по слову твоему». И едва

(Лк.

1:26-38).

Божий. Мария же сказала

Мария

Благовещение относится

Ангелу: «Как будет это,

Она тотчас же становится

в Великим христианским

когда Я мужа не знаю?».

избранным

Праздникам. В этот день

Ангел объяснил Ей: «Дух

Божиим для воплощения

Архангел

Мессия

и

Сын

смиренным

произнесла

это,

сосудом

Гавриил,

Святой найдёт на Тебя, и

Бога

посланный Богом к Деве

сила Всевышнего осенит

воплощения

Марии в город Назарет,

Тебя; посему и рождаемое

перелом всецелой судьбы

где Она вела девственную

Святое наречётся Сыном

мира

жизнь

Божиим».

Уяснив,

что

отношения между небом

Мы не постигаем любви

веселился

дух

о

Ты Его? Как болела душа

Божией Матери и потому

Боге—Спасителе

Твоём?

Твоя, когда Ты с Иосифом

не

Как смотрела Ты на Его

три дня искала Его в

прекрасное

Иерусалиме? Какие муки

в

доме

своего

Слова;

и

тайною делается

изменяются

Перед святой иконой «Благовещение» молятся о получении исцеления от недугов и об освобождении от заточения

СЛОВО ПАСТЫРЯ

можем

Твой

“Сия чудная сила есть чистейшая

в

полноте

Её

скорбь.

Её

была

помышляла, что это Тот,

переживала

Она

Которому со страхом и

Господь был предан на

Марии Богу,

безмерно любила Бога и

любовью

распятие и умирал на

волею, мыслию,

Сына Своего…

небесные силы?

кресте?...

душею, всем

понять

и

Любовь

совершенною.

О,

Пречистая

Дево

Скажи

лицо

и

служат

нам,

что

Души

Ты,

наши

когда

влекутся

и совершенная преданность

существом, …

Богородице, скажи нам,

чувствовала душа Твоя,

знать о жизни Твоей с

надеждой и

чадам Твоим, как, живя

когда

держала

Господом на земле, Ты же

ожиданием”

на

руках

Своих

земле,

Ты

любила

Сына Своего и Бога, как

Ты

на

дивного

не

пожелала

предать

Малютку? Как воспитала

всего этого писанию, но

поста

Богом, ибо в пророчестве

Богородицы

Святой Четыредесятницы

святого Иоиля сказано:

Господень в Иерусалим

был определён издревле

«Но и ныне ещё говорит

разрешается

и установлен Апостолами

Господь: обратитесь ко

Принесём же в эти дни

в

Мне всем сердцем своим

поста

в

покаяние

(Свт. Филарет Московский)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ Образ

хранения

подражание

сорокадневному

посту

посте,

и

рыба. искреннее друг

перед

Моисея,

а

главным

образом,

по

пост» . Во время Великого

своих

примеру Иисуса Христа,

Поста разрешена только

обымем

постившегося сорок дней.

растительная пища. На

друга, простим всё и всем

Пост

Благовещение Пресвятой

ради

Самим

назначьте

Входа

пророка

заповедан

рыдании…

плаче

и

другом, раскаемся во всех согрешениях, любовью Господа

друг

нашего

Какая польза от “Сия чудная сила телесного есть чистейшая воздержания, когда и совершенная дух твой гордостью разжигается? Какую преданность похвалуБогу, получим за Марии бледность от поста, волею, мыслию, когда бледнеем от душею, всем зависти? Какая существом, … добродетель не пить надеждой и вина, а гневом и


Стр. 4

НАШЕ СЛОВО

ДНК В КАЧЕСТВЕ ХРАНИЛИЩА ИНФОРМАЦИИ ОТ

НАСКАЛЬНЫХ

РИСУНКОВ К ФЛЕШКЕ Человеку

всегда

требовалось хранить гдето свои знания. Сначала люди царапали острыми камушками

пещер рисунки.

на

стенах

незатейливые Потом

стали

выдавливать

буквы

на

глиняных

табличках.

Дальше—сохранять информацию на бумаге, магнитных

лентах,

жёстких дисках, флешках. Но и этого мало! Ведь количество информации

закодирована на языке, в

один из разработчиков,

алфавите которого всего

молекулярный

4 буквы (или, используя

Ник Голдман. Как они это

компьютерную

сделали? Учёные сначала

терминологию,

букве

Каждая

команда—

информацию в обычный

из

сотен

бинарный код, состоящий

тысяч букв кода, и гены

из 0 и 1. Затем перевели

определяют

все

код в троичный—0, 1 и 2,

функции

чтобы избежать ошибок

её

ген—состоит

сложнейшие

при

это нечто вроде жёсткого

Далее эти данные были

диска

записаны

компьютера,

Господь

Бог

информацию

где

хранит о

всём

мироздании.

бы

адронный

расчётам программистов,

который

ДНК представляет собой

грандиозна.

ежегодно генерирует 16

миллиарды

петабайт,

упакованные

пятнадцатью

с

нулями

байт,

научной

грамме

По

гигабайт, в

одном

носителей

макромолекул.

И

всего

информации. Куда всё это

лишь

миллиграмма

богатство девать? Группа

хватило

бы,

учёных из Европейского

например, записать все

Института

книги

Биоинформатики

из

Великобритании, Германии

и

чтобы,

Российской

Государственной Библиотеки, и ещё полно

США

разрабатывает

свободного

места

останется.

революционный

способ

записывания

декодировании.

“По расчётам

последовательностями азотистых

оснований

ДНК,

диска»

16

записи

клетки. По сути, ДНК—

Ёмкость такого «жёсткого

или

всю

подлежащую

снежный ком. Взять хотя

коллайдер,

перевели

соответствуют два бита).

в XXI веке растёт как Большой

биолог

или,

так

называемыми

Таким образом, учёным

макромолекул. И всего лишь

гигабайт

информации,

что

миллиграмма

эквивалентно

468

хватило бы, чтобы,

DVD-дисков.

например, записать

тысячам Сонеты

Шекспира

удалось

не

только

закодировать, прочесть,

но то

и есть

распаковать информацию и

со

точностью

у всех живых организмов на

Земле,

от

бледной

спирохеты до человека.

Эта

программа

Российской Государственной Библиотеки, и ещё место останется.”

её

воспроизвести.

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Учёные

обещают,

что

10—20

записанная в ядре клетки

все книги

стопроцентной

ДНК.

программа,

грамме носителей-

миллиона

ДНК-флешки уже через

или

примерно в одном

уже удалось записать 2,2

винчестер

сценарий,

собой миллиарды

упакованные

буквами» - A, G, C, T.

информации на молекулу

генетический

ДНК представляет

гигабайт,

«молекулярными

Вот на этот генетический

Напомним, что ДНК—это

программистов,

и

решили

лет

заменят

«Уже через 10— 20 лет ДНК—

специалисты записывать

привычные

всё, что требует вечного

электронные накопители,

хранения.

уже

потому что у них масса

привычные для

удалось в одной молекуле

преимуществ. Во-первых,

нас электронные

закодировать 154 сонета

всего 4 гр. ДНК смогут

накопители»

Шекспира, речь Мартина

записать

Лютера Кинга и тысячи

информацию,

фотографий!» - хвастался

человечество производит

«Нам

для

в

себя

нас

всю

которое

флешки заменят


ВЫПУСК № 1

Стр. 5

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧЕРНИЛ E-INK Электронная

бумага

обычная бумага, и может

технологии E-Ink также

(англ. e-paper, electronic

хранить

изображение

можно

paper;

текста

графики

удобство

также

электронные англ.

чернила,

e-ink)

и

течение

в

причислить чтения

достаточно

(отсутствие мерцания и

длительного времени, не

изменения формы букв,

технология отображения

потребляя

этом

независимость от условий

информации,

электрической энергии и

освещения и угла зрения)

для

затрачивая её только на

и

обычной

изменение изображения.

энергопотребление, если

В

от

картинка

бумаги

статична.

разработанная

имитации

печати на бумаге. Изображение

на

ней

формируется аналогично письму бумаге

по

обычной

карандашом

твёрдыми

пигментными

частицами.

при

Из-за

отличие

традиционной технология

позволяет

произвольно

изменять

записанное изображение Электронная

бумага

чего

легка, надёжна, а дисплеи

угол обзора получается

на её основе могут быть

практически

гибкими

такой

же,

(хотя

и

не

как и обычной бумаги —

настолько, как обычная

много

бумага). Предполагаемое

превосходя

таковой

у

плоских

применение

включает

жидкокристаллических

электронные

книги,

дисплеев.

электронные

вывески,

В

отличие

традиционных

от плоских

наружную и внутреннюю рекламу. Внедрение технологии E-

дисплеев,

ink

бумага

формирует

изображение отражённом

в свете,

как

вызвало

подъем

заметный

на

рынке

электронных книг К

на

экране

То

питание

есть,

практически

потребляется только при обновлении

экрана.

В

среднем энергопотребление главного

дисплея

электронной книги в 100 раз меньше, чем экрана мобильного

телефона.

Кроме того, дисплеи на электронных обладают большей

чернилах

в

шесть

раз

отражательной

способностью

и

вдвое

контрастнее (четче), чем

жидкокристаллических электронная

сверхнизкое

жидкокристаллические. Наиболее

заметных

успехов

добилась

американская фирма E-

достоинствам

Ink,

разработавшая

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАДЖЕТЫ ЛИШАЮТ СЕКСА Электронные гаджеты –

участвовали

одна

взрослых

из

ухудшения

причин качества

2

тыс. жителей

что

из-за

электронных

гаджетов засыпает только

Великобритании,

после полуночи. А 15%

жизни

которые рассказали, как

участников

современных людей. Об

на их жизнь повлияла

что

этом

привычка

сном

сексом гораздо реже, так

ноутбук,

как не могут оторваться

или

от веб-сайта, фильма или

сексуальной

свидетельствуют

результаты

опроса,

перед

использовать

проведенного одним из

«планшетник»

влиятельных британских

смартфон.

сайтов.

В

Каждый

онлайн-опросе

опрошенный

признались,

стали

телепередачи второй

сообщил,

заниматься

на

своем

гаджете.

Врачи

категорически

В среднем

энергопотребление главного E-ink дисплея электронной книги в 100 раз меньше, чем экрана мобильного телефона.


Стр. 6

НАШЕ СЛОВО

МИФЫ О МЕГАПИКСЕЛЯХ Пришло время отказаться

хорошо

от

камера.

количества

мегапикселей

как

главного

критерия

оценки

фотокамеры

смартфона Хотя

8

можно

назвать

стандартом

для

снимать

убрать

шум.

Размер

матрицы имеет значение:

Большинство

опытных

фотографов скажут вам, что матрица (или сенсор) —

мегапикселей

будет

один

из

ключевых

моментов

оптической

системы,

потому

что

чем

она

больше,

тем

больше на ней пикселей, и чем больше пикселей, тем больше света матрице удастся захватить.

Соотношение

между

именно она захватывает

количеством

современных смартфонов,

свет.

существу,

мегапикселей

многие считают камеру с

матрица

для

цифровой

физическим

такими

камеры

аналог

матрицы — вот причина

вчерашним днем. Однако

материала, из которого

того, почему некоторые 8

5-мегапиксельная камера

сделана

-мегапиксельные камеры

может

аналоговой. Нет света —

хуже

нет фото.

Увеличивать

показателями

быть

лучше

мегапиксельной,

8-

просто

для покупателей «пять» звучит не так хорошо, как «восемь»,

даже

камера

делает

потрясающие если

если

кадры.

«восемь»

А

звучит

неплохо, то «двенадцать» — еще лучше. Хитрость в том (и это подтвердит вам

любой,

разбирается фотографии),

кто в что

количество мегапикселей само по себе мало что говорит о том, насколько

По

Свет

плёнка,

для

проходит

линзы

через

камеры

и

перехватывается

матрицей,

которая

преобразует

его

в

электронный сигнал. Из него

процессор

обработки

изображений

создаёт

картинку,

которую

потом

подвергает чтобы

коррекции,

избавить

типичных

от

недостатков

фотографий,

например,

и размером

5-мегапиксельных. размер

сенсора,

Все мы знаем из

находящего

внутри

рекламы, что

тонких

смартфонов, не удаётся,

«чем больше

на

мегапикселей,

него

запихивают

большее

количество

тем лучше».

более мелких пикселей, которые

в

Осталось только

итоге

захватывают

установить,

меньше

света, чем вы смогли бы

насколько это

получить

утверждение

с

меньшим

разрешением. К

соответствует сожалению,

истине

большинство производителей

КОГДА НЕ СТАНЕТ МОНИТОРОВ вы

фантастических фильмах,

сразу. По сути это набор

два

задумывались о том, что в

а они часто выступают в

определенных

(плоскость),

скором будущем на смену

роли

технологий и принципов,

Впервые подобная идея

привычным

того,

Вероятно,

нам

предсказателей что

сможем

позволяют

увидеть

мониторам придут более

Одним из таких решений

воспроизводить

совершенные

является

преломлять

системы

реальности.

которые

компьютерным

отображения

в

мы

голография.

записывать, и волновые

Само по себе понятие

поля. Если сказать проще,

информации.

Подобные

голографии включает в

то голография является

решения

постоянно

себя значительно больше,

аналогом фотографии, но

в

чем можно представить

при этом использует не

фигурируют

измерения а

три.


ВЫПУСК № 1

Стр. 7

CHIŞINĂU: CENTRUL AL REPUBLICII MOLDOVA Chișinău este centrul administrativ, teritorial, economic, ştiințific şi cultural al Republicii Moldova. Este aşezat la o margine a pantei de sud-est a Podişului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. Este străbătut de râul Bâc (afluent de dreapta al Nistrului), cu aflunții Durleşti şi Bulbocica. Este unul dintre cele mai mari oraşe din Europa Centrală şi de Sud. La 1 ianuarie 1984, aici locuiau 604 500 persoane, conform recensământului din 1989 – 661 400, în 1996 – 662 000 persoane, iar în 2004, la ultimul recensământ, 589 445 persoane. În prezent, Chişinăul găzduieşte 667 600 locuitori (2012). Chişinăul este legat prin căi ferate şi drumuri cu toate municipiile, oraşele şicentrele raionale şi multe sate din republică, de asemenea cu centre urbane din România, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Belarus, Rusia şi alte state. Din punct de vedere administrativ, este divizat în cinci sectoare: Centru, Botanica, Buiucani, Râşcani şi Ciocana. Organul local al puterii de stat este Primăria Municipiului (Consiliul Municipal). Localitatea este supranumită „oraşul din piatră alba”. Respectivul supranume provine din abundența clădirilor deschise la culoare, fiind construite din piatra albă de calcar. O celebră carieră de piatră exploatată în acest sens este cea situată la Cosăuți. Printre altele, primul vers din forma actuală a imnului oraşului Chişinău, intitulat Orașul meu (muzica: Eugen Doga, versurile: Gheorghe Vodă), este: Orașul meu din albe flori de piatră. Forma anterioară a primului vers din imn era: Orașul meu cu umeri albi de piatră. Există două ipoteze despre etimologia numelui. Prima emisă de Iourg Iordan, este că numele oraşului ar veni din turcă sau maghiară Kis+Jenö (micul+izvor) pronunţat Chisienă, trăgîndu-se de la ostaşii secui pe care voievozii Moldovei îi stabiliseră aici în drumul tătarilor, care

stăpîniseră ţinutul între 1224 şi 1359. Această ipoteză a fost sustinuţă şi de cercetătorii Ştefan Ciobanu, A. V. Sava, Al. Boldur, Al. Graur, Anatol Eremia şi alţii. A două ipoteză, emisă de cercetătorii sovietici şi adoptată de autoritatea sovietică, este că numele oraşului ar veni din suprapunerea cuvântului român Nouă peste cuvântulu tătar Kâşla (iernut): Chişinăul ar fi aşadar o Câşla-Nouă. Prima mențiune a târgului datează din anul 1436, iar mențiunile ulterioare descriu un târg rural prevăzut cu o hală de piatră, grupat în jurul parohiilor Naşterea Fecioarei (Măzărache) şi Sfinții împărați Constantin şi Elena (Râşcani). În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, documentele atestă existența unui sat pe malul drept al Bâcului care avea hotar comun cu mosia Chişinăului. În alte documente de mai târziu găsim şi denumirea acestui sat : Visterniceni. În 1772 unul din reprezentanții familiei Râşcanu şi anume spătarul Constantin Râşcanu a devenit posesorul parții de sud-est a moşiei Visterniceni. Constantin Râşcanu este ctitorul Bisericii Sfinților

Spre 1898 românii

Impărați Constantin si Elena pe pereții căreia în rand cu alte inscripții se poate citi: „ ... această

moldoveni nu

Sfântă biserică a fost înălțată din temelii pe mijloacele robului lui Dumnezeu Constantin

reprezentau decât

Râşcanu mare spătar, in anul 1777". Pînă în 1812, tîrgul moldovenesc se ridica pe malul Bâcului, în jurul Pieței Vechi, numărând 7 parohii şi aproximativ 5.000 de locuitori. Dezvoltarea târgului ca oraş începe odată cu stăpânirea rusească (1812) care alege Chişinăul, rebotezat Кишинёв (Kișiniov), drept capitală a noii gubernii botezată cu acest prilej Basarabia, după numele purtat până atunci de ținutul moldovenesc anexat de turci între 1484 şi 1538 şi denumit de ei Bucak (Bugeac). În 1834 începe construirea oraşului rusesc, cu străzile care se întretaie în unghiuri drepte, deasupra tîrgului moldovenesc de pe malul Bâcului. Unul dintre cei mai de seamă arhitecți ai oraşului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost A. Bernardazzi. În cadrul dezvoltării economice din secolul XIX, Basarabia este menită să producă îndeosebi cereale, exportate pe calea ferată (terminată în 1871) spre portul Odesa. Numeroşi ruşi, ucraineni, germani şi evrei se stabilesc atunci în provincie, cu precădere la oraşe.

14 % din populația orașului.


РАЗДЕЛИТЕ ВОДУ ПОРОВНУ:

ТЕСТ НА ЧУВСТВО КОМПОЗИЦИИ:

Имеется три ведра. Одно ведро Перед вами два изображения картины великого французского импрессиониста Анри Матисса «Лодка», но одно из них правильное, а второе перевернуто вверх ногами. По Вашему мнению, какое правильное, а какое нет?

имеет вместимость 3 литра, другое— 6 литров и третье—7 литров. В шестилитровом ведре содержится 4 литра воды, а в семилитровом—6 литров. Требуется, пользуюсь только этими тремя

вёдрами,

разделить

воду

поровну. ВЗВЕШИВАНИЕ СЛОНА: Сможете ли вы повторить действия, которые

предпринял

в

одной

древней легенде восточный мудрец? Попробуйте. Вот условие. Когда за доброе

дело

правитель

страны

решил наградить умного человека, тот пожелал взять столько золота, сколько весит слон. Но как же взвесить слона? В те времена не было

таких

весов.

подобной

ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ:

Что

ситуации

бы

в

смогли

придумать вы?

Переложите одну спичку, чтобы равенство было верным (это можно сделать двумя способами)

ОСТАНОВКИ:

Внимательно прочитайте условие, но только один раз, и попробуйте сразу же ответить на вопрос. На конечной остановке в автобус сели

ЧТО ОБЩЕГО:

четырнадцать

мужчин

женщины.

первой

На

и

две

остановке

сошли двое мужчин и вошли две женщины. На следующей остановке

Предметы на этой картинке объединяет одно слово. Какое?

вышли

почти

(осталось

все

только

мужчины

трое),

а

на

следующей вошли пять женщин. Проехав с полкилометра, автобус остановился, и в него вошел еще один мужчина. Сколько всего было остановок

на

пути

следования

автобуса? КАК ПОДЕЛИТЬ ЯБЛОКИ: В корзине лежит 5 яблок. Как разделить 5 яблок между пятью В статьях выпуска использовались материалы Интернетресурсов:

Wikipedia.org,

pravoslavie.ru,

mitropolia.md,

tamby.info, smekalka.pp.ru, reeed.ru, газет «Комсомольская правда» и «Scara spre cer».

Редакция: Котельников К., Мельник А.

Номер1  
Номер1  

Первый номер

Advertisement