Page 1

www.almanakkforlaget.no

2016

ART. 27-13 000 020

ALF BJERCKES VEI 22 A · POSTBOKS 234 ALNABRU · 0614 OSLO T 22 97 40 00 · F 22 97 40 50 · POST@ALMANAKKFORLAGET.NO WWW.ALMANAKKFORLAGET.NO

Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter Katalog 2016

www.almanakkforlaget.no


Almanakkforlaget Kontakter Besøksadresse Almanakkforlaget as Alf Bjerckes vei 22a 0582 Oslo Postadresse Almanakkforlaget as Postboks 234 Alnabru 0614 Oslo Hovedtelefon 22 97 40 00 Telefaks 22 97 40 50 Adm. direktør Hans Olav Hoff Mob: 900 19 028 hansolav.hoff@ almanakkforlaget.no

Kundeservice Direkte telefon 22 97 40 00 post@almanakkforlaget.no Salgsavdeling standard Odd Egil Høibråten Salgs- og markedssjef Mob: 401 66 375 oddegil@almanakkforlaget.no Inger Helfjord Marhaug Salgskonsulent Mob: 930 54 114 ingerm@almanakkforlaget.no Jannike H. Salminen Key Account Manager Bok Mob: 966 26 450 jannikes@almanakkforlaget.no Anne Kathrine Bakken Key Account Manager Kontor Mob: 480 31 437 annekathrine@almanakkforlaget.no Salgsavdeling profil Kåre Hardersen Salgssjef Profilavdeling Mob: 478 37 248 kareh@almanakkforlaget.no

Firma Almanakkforlaget as (mva nr: 914 364 558) Alf Bjerckes vei 22 a 0582 Oslo, Norway Pb 234 Alnabru 0614 Oslo, Norway Kundeservice Tlf: 22 97 40 00 Faks: 22 97 40 50 Mail: post@almanakkforlaget.no

Restordre Vi forbeholder oss retten til å slette restordre. Reklamasjoner – transportskader og bortkomne varer under transport Om kolli eller andre deler av bestillingen savnes ved levering, skal dette umiddelbart merkes på følgeseddel og meddeles transportør samt meddeles kundeservice. Om produkter ved ankomst er skadet, merkes dette umiddelbart på fraktseddel som kvitteres av sjåfør. Kundeservice må meddeles innen 7 dager. Om ikke så meddeles, faller erstatningsretten bort. Skadede varer returneres ikke til Almanakkforlaget.

Lager og logistikk Almanakkforlaget c/o Serviteur AS Holtermoen industriområde 1940 Bjørkelangen

Reklamasjoner – feil på ordre og feilekspederte produkter

Priser

Om noen av partene av ekstraordinære grunner som ingen kan være herre over, ikke klarer å oppfylle deler av det ovennevnte, er det ingen grunn til oppsigelse av avtalen mellom partene.

Pris for produktet er den prisen som gjelder ved bestilling. Vi endrer våre priser en gang pr år: 1.april. Produktene selges til nettopris eks mva i NOK. Det er opp til hver enkelt forhandler å bestemme sine utsalgspriser til sluttbruker. Produkter Det antall som er oppgitt som ”Best enh” i prislisten, er minste enhet ved bestilling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre antallet på innsendte bestilling til nærmeste bestillingsenhet. Vi garanterer leveranse av daterte produkter på hovedbestillingen som gjelder skolesortiment og årssortiment. Etter første skoleordrelevering og hovedordrelevering kan det hende at produktene blir sluttsolgt fra vår beholdning. Bestillingsverdi Minste verdi på bestilling må være netto kr 1 000. Ved bestilling under kr 1 000 kan bestilling slettes av Almanakkforlaget. Kunde skal i så fall meddeles.

Reklamasjon skal skje umiddelbart, og senest innen 7 dager. Kontakt vår kundeservice for bekreftelse. De vil veilede deg videre med reklamasjonen. Force Majeure

Opphavsrett De produkter som har blitt levert fra Almanakkforlaget til kunde, er beskyttet av loven om opphavsrett som tilhører hver enkelt produsent. Avskrifter, reproduksjoner og kopier til kommersielle formål er bare tillatt etter nærmere skriftlig tillatelse fra Almanakkforlaget. Navnedager Navnedagene som benyttes i Almanakkforlagets kalendere, er beskyttet av lov om opphavsrett, og er således copyright-beskyttet. Navnedagene er dermed Almanakkforlagets eiendom. Tvist

Ved bestilling over kr 1 000 leveres varene fraktfritt i Norge.

Tvister skal alltid først prøves løst i minnelighet mellom partene. Skulle dette ikke føre frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan tvister avgjøres ved voldgift etter Tvistemålsloven kap. 32.

Leveransetidspunkt

Gyldighet

Ønsket leveransetidspunkt blir en del av bestillingen først når det er sendt en ordrebekreftelse fra Almanakkforlaget as. Dette tidspunktet er et omtrentlig leveransetidspunkt. Spesifisert leveransedato gjelder bare når dette særskilt er bekreftet fra Almanakkforlaget as.

Almanakkforlagets alminnelige salgs - og leveringsbetingelser er en del i alle transaksjoner til våre kunder. De godkjennes av kunde straks man bestiller produkter eller tjenester fra Almanakkforlaget, så fremt annet ikke er beskrevet i spesielt forhandlede avtaler mellom partene.

Fraktvilkår

Betalingsvilkår Vår generelle betalingsbetingelse er netto pr. 30 dager. Etter avtalt forfallsdato vil vi debitere 8,5 % p.a. fra 1. jan. 2013 ihht LOV 1976-12-17 nr. 100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Ved forsinkelse i betaling vil skriftlige avtaler mellom partene straks opphøre. Almanakkforlaget vil ved forsinket betaling umiddelbart kunne benytte seg av sin rett til å hente de leverte varene tilbake. Før disse endringer i betalingsvilkår skal kunde informeres.

Almanakkforlaget as Januar 2016

Forbehold om henting av leverte varer Varene forblir Almanakkforlagets eiendom inntil betaling av samtlige fordringer er betalt av kunde. Ved videresalg av varer uten at de er betalt, erstattes varene av et motsvarende beløp. Salgsstativer lånt av Almanakkforlaget forblir Almanakkforlagets eiendom, såfremt annet ikke er avtalt. Salgsstativer/display er utelukkende ment å inneholde Almanakkforlaget sine produkter. Ved skader og/eller tap av stativer kan Almanakkforlaget fakturere kunde for disse kostnader. Returrett Generelt gjelder ingen retur av varer. Unntakene er daterte produkter som til enhver tid står oppført på Almanakkforlagets returlister. Forutsetning for returett er at kunde har plassert sin hovedordre på skole- eller årsprodukter hos Almanakkforlaget. Returen får kunde gjennom å melde sin retur til kundeservice. Tidsperioden for slik retur er i februar samme år som kalenderne gjelder. Siste frist for innmelding av retur er 1. mars hvert år. Retur etter 1. mars blir ikke godkjent.

Det tas forbehold om eventuelle endringer, trykkfeil og sluttsolgte varer.

Produktene krediteres 50 % av innkjøpsverdi for kunde. Krediteringen utbetales ikke, men avregnes mot påfølgende årgangs hovedordre hos Almanakkforlaget. Kreditnota har forfall 10.12. samme år som den er utstedt. Kreditnota som ikke er benyttet samme år, slettes hos Almanakkforlaget.

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016


Innholdsfortegnelse

Kjære forhandler

Colour Code

2-22

Suksessen fortsetter! Katalogen du holder i hånden inneholder kjente merkevarer som BRUNNEN, HEYDA og Stewo. Dette er produkter for mersalg i din butikk. Det er øynene hos dine kunder som kjøper. Og fargene fenger.

Fun Collection

23-39

Det vi mer og mer erfarer, er at pris ikke er en avgjørende faktor for kjøp. Det er viktigere for kundene at de får riktige farger og god kvalitet på sine produkter, samt at de er lett tilgjengelige. Flere og flere brukere kommer tilbake til deg som forhandler og spør etter BRUNNEN produkter. Kundene er ikke bare kvalitetsbeviste. De vil også ha den fargen som matcher andre produkter de har på sitt hjemmekontor eller i sitt hjem. Dessuten får de med Brunnen kjøpt flere rekvisitter i sin favorittfarge.

Basissortiment 40-50

Mange av produktene er flotte gaver for flere anledninger, For deg som forhandler er det en mulighet for mersalg, og økt fortjeneste. Brunnen, Heyda og Stewo merkevarer har gjennom årtier stått for god kvalitet, utmerket funksjonalitet og flott design. Produktene er annerledes, sammenlignet med hva kundene er vant med

FACT!pp 51-55

Sortimentet dekker alt fra skrivesaker til arkivering, hobby og forming, samt innpakning. Håper du tar deg tid til å bla i gjennom katalogen. Det vil gi deg inspirasjon. Spenningen med disse produktene, er at de er skiller seg ut fra mengden.

SkrivebØker / Papir

56-71

Som forhandler kan du fokusere på kvalitet og funksjonalitet. Pris er ikke avgjørende. Produktene gir din kunde en bedre brukeropplevelse. Ta deg tid – sett deg ned og la deg inspirere av fargene og designene i katalogen. La den gi deg inspirasjon for dine neste innkjøp av pliktige varer.

Hobbyartikler 72-92

Ta kontakt med en av kontaktene i Almanakkforlaget. Vi kommer gjerne innom deg med et forslag. Med vennlig hilsen Almanakkforlaget AS Hans Olav Hoff Adm Dir.

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 1

Stewo 93-101

1 22.02.2016 14:19:46


Colour Code Colour Code serien er en ekte kundemagnet med alle sine friske farger og spennende produkter. Fargespekteret fanger kundens oppmerksomhet i det de kommer inn, og de dras mot veggen som lyser av fargeglede og stort produktspekter. Her får man skole- og kontorartikler som dekker enhver students eller kontors behov . God kvalitet og moderne design kjennetegner alle Colour Code produktene. • Få alle skoleartiklene i din yndlingsfarge • Funksjonell og spennende produktpresentasjon • Stadig videreutvikling av nye produkter og friske fargevalg

2 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 2 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 1

22.02.2016 14:19:47 22.02.16 11:40


Colour Code brevordner • 8 cm • A4 • buet rygg, med strikk for lukking, lomme i front • rød

Y(0A32HD*QRTLPN(

10-20 429 23 VE 6

• rosa

Y(0A32HD*QNKPSL(

10-20 429 26 VE 6

• blå

Y(0A32HD*QNKPTS(

10-20 429 32 VE 6

• azur

Y(0A32HD*QRTLRR(

10-20 429 33 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*QNKQMS(

10-20 429 52 VE 6

• lilla

Y(0A32HD*QOLPRK(

10-20 429 60 VE 6

• sort

Y(0A32HD*QNKQNP(

10-20 429 90 VE 6

• sølv

Y(0A32HD*QOLPSR(

10-20 429 92 VE 6

• rød

Y(0A32HD*QRTMQT(

10-65 590 23 VE 6

• rosa

Y(0A32HD*QOLOSS(

10-65 590 26 VE 6

• blå

Y(0A32HD*QOLOTP(

10-65 590 32 VE 6

• azur

Y(0A32HD*QRTMSN(

10-65 590 33 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*QOLPKL(

10-65 590 52 VE 6

• lilla

Y(0A32HD*QOLPLS(

10-65 590 60 VE 6

• sort

Y(0A32HD*QOLPMP(

10-65 590 90 VE 6

• sølv

Y(0A32HD*QOLPNM(

10-65 590 92 VE 6

ringperm • A4 • 2 rings , 18 mm • buet rygg, med strikk for lukking

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 3

3 22.02.2016 14:19:48


Colour Code ringperm "myk" • 25 x 31,5 cm • A4 • 2 rings • transparent PP • rød • Ø 16 mm

Y(0A32HD*QRTKOR(

10-65 516 23 VE 10

• transparent PP • rosa • Ø 16mm

Y(0A32HD*QNPKLM(

10-65 516 26 VE 10

• transparent PP • blå • Ø 16mm

Y(0A32HD*QNOSRT(

10-65 516 32 VE 10

• transparent PP • azur • Ø 16 mm

Y(0A32HD*QRTRQO(

10-65 516 33 VE 10

• transparent PP • grønn • Ø 16mm

Y(0A32HD*QQMQNQ(

10-65 516 52 VE 10

• transparent PP • lilla • Ø 16mm

Y(0A32HD*QNOTSP(

10-65 516 60 VE 10

• transparent PP • sort/antrasit • Ø 16mm

Y(0A32HD*PRRROT(

10-65 516 80 VE 10

• transparent PP • sølv • Ø 16mm

Y(0A32HD*QQMTKM(

10-65 516 92 VE 10

• transparent PP • rød • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QRTKNK(

10-65 505 23 VE 10

• transparent PP • rosa • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QNPKMT(

10-65 505 26 VE 10

• transparent PP • blå • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QNOTKT(

10-65 505 32 VE 10

• transparent PP • azur • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QSLPQT(

10-65 505 33 VE 10

• transparent PP • grønn • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QQMQMT(

10-65 505 52 VE 10

• transparent PP • lilla • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QNOTNK(

10-65 505 60 VE 10

• transparent pp med farge • sort/antrasit • Ø 25 mm

Y(0A32HD*PRRRLS(

10-65 505 80 VE 10

• transparent PP • sølv • Ø 25 mm

Y(0A32HD*QQMSNO(

10-65 505 92 VE 10

4 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 4

22.02.2016 14:19:48


Colour Code strikkmappe • • • • •

23,4 x 31,5 cm A4 transparent pp med farge 3 klaffer navnfelt på forside

• rød

Y(0A32HD*QRTKMN(

10-41 604 23 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QNPKNQ(

10-41 604 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QNOTOR(

10-41 604 32 VE 10

• azur

Y(0A32HD*QSLLMP(

10-41 604 33 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QQMQKP(

10-41 604 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QNOTRS(

10-41 604 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*PRRQRL(

10-41 604 80 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QQQNSM(

10-41 604 92 VE 10

• rød

Y(0A32HD*QRTKLQ(

10-20 150 23 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QNPNSS(

10-20 150 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QLMKSM(

10-20 150 32 VE 10

• azur

Y(0A32HD*QRSSNP(

10-20 150 33 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QQMQLM(

10-20 150 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QLMLKP(

10-20 150 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*PSTMPO(

10-20 150 80 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QQMSMR(

10-20 150 92 VE 10

hurtighefte • • • •

24 x 31 cm A4 transparent pp med farge navnfelt og innvendig lomme

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 5

5 22.02.2016 14:19:49


Colour Code register • • • • •

A4 6 delt foliert avrundede tabber med 11 hull

• rød

Y(0A32HD*QRTNKQ(

10-66 594 23 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QPPNRT(

10-66 594 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QPPNSQ(

10-66 594 32 VE 10

• azur

Y(0A32HD*QRTNLN(

10-66 594 33 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QPPNTN(

10-66 594 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QPPOKT(

10-66 594 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*QPPOLQ(

10-66 594 90 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QPPOMN(

10-66 594 92 VE 10

• rød

Y(0A32HD*QRTNMK(

10-66 595 23 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QPPONK(

10-66 595 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QPPOOR(

10-66 595 32 VE 10

• azur

Y(0A32HD*QRTNNR(

10-66 595 33 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QPPOPO(

10-66 595 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QPPOQL(

10-66 595 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*QPPORS(

10-66 595 90 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QPPOSP(

10-66 595 92 VE 10

register • • • • •

A4 12 delt foliert avrundede tabber 11 hulls

6 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 6

22.02.2016 14:19:50


Colour Code linjal • passer for høyre- og venstrehendte • med gripefelt for god stødighet • 15 cm • rød

Y(0A32HD*QRSTKN(

10-49 715 23 VE 10

• 15 cm • rosa

Y(0A32HD*QOOLNR(

10-49 715 26 VE 10

• 15 cm • blå

Y(0A32HD*QOOLOO(

10-49 715 32 VE 10

• 15 cm • azur

Y(0A32HD*QRSTLK(

10-49 715 33 VE 10

• 15 cm • grønn

Y(0A32HD*QOOLQS(

10-49 715 52 VE 10

• 15 cm • lilla

Y(0A32HD*QOOLRP(

10-49 715 60 VE 10

• 15 cm • sort

Y(0A32HD*QOOLSM(

10-49 715 90 VE 10

• 15 cm • sølv

Y(0A32HD*QOOLTT(

10-49 715 92 VE 10

• 30 cm • rød

Y(0A32HD*QRSTMR(

10-49 730 23 VE 10

• 30 cm • rosa

Y(0A32HD*QOOORM(

10-49 730 26 VE 10

• 30 cm • blå

Y(0A32HD*QOOOST(

10-49 730 32 VE 10

• 30 cm • azur

Y(0A32HD*QRSTNO(

10-49 730 33 VE 10

• 30 cm • grønn

Y(0A32HD*QOOPKM(

10-49 730 52 VE 10

• 30 cm • lilla

Y(0A32HD*QOOPLT(

10-49 730 60 VE 10

• 30 cm • sort

Y(0A32HD*QOOPMQ(

10-49 730 90 VE 10

• 30 cm • sølv

Y(0A32HD*QOOPNN(

10-49 730 92 VE 10

• rød

Y(0A32HD*QRSTOL(

10-49 759 23 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QMSQSR(

10-49 759 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QMSQTO(

10-49 759 32 VE 10

• azur

Y(0A32HD*QRSTPS(

10-49 759 33 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QMSRLR(

10-49 759 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QOLRLQ(

10-49 759 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*QMSRMO(

10-49 759 90 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QOLRMN(

10-49 759 92 VE 10

vinkel m/ gradskive 16 cm • med gradskala i farger • med ergonomisk grep

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 7

7 22.02.2016 14:19:51


Colour Code passer • • • • • •

170 mm lang kommer i plastboks med transparent lokk mulighet for finjustering med hurtiggrep for grovinnstilling bly medfølger for sirkler opp til Ø 360 mm

• rød

Y(0A32HD*QRSSSK(

10-49 655 23 VE 6

• rosa

Y(0A32HD*QMSROS(

10-49 655 26 VE 6

• blå

Y(0A32HD*QMSRQM(

10-49 655 32 VE 6

• azur

Y(0A32HD*QRSSTR(

10-49 655 33 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*QMSRSQ(

10-49 655 52 VE 6

• lilla

Y(0A32HD*QOLTTK(

10-49 655 60 VE 6

• sort

Y(0A32HD*QMSRTN(

10-49 655 90 VE 6

• sølv

Y(0A32HD*QOMKKN(

10-49 655 92 VE 6

blyant • med nylonmerke

• rød

Y(0A32HD*QRSRNQ(

10-29 060 23 VE 18

• rosa

Y(0A32HD*QMSSLQ(

10-29 060 26 VE 18

• blå

Y(0A32HD*QMSSMN(

10-29 060 32 VE 18

• azur

Y(0A32HD*QRSRON(

10-29 060 33 VE 18

• grønn

Y(0A32HD*QMSSOR(

10-29 060 52 VE 18

• lilla

Y(0A32HD*QOLPTO(

10-29 060 60 VE 18

• sort

Y(0A32HD*QMSSPO(

10-29 060 90 VE 18

• sølv

Y(0A32HD*QOLQLR(

10-29 060 92 VE 18

8 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 8

22.02.2016 14:19:51


Colour Code trykkblyant 0,5 mm • • • •

16 cm lang farget skaft med viskelær i samme farge standard 0,5 mm tre

• rosa

Y(0A32HD*QQOMLK(

10-29 107 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QQOMMR(

10-29 107 32 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QQOMNO(

10-29 107 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QQOMOL(

10-29 107 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QQOMPS(

10-29 107 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QQOMQP(

10-29 107 92 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QOMKLK(

10-29 061 26 VE 18

• blå

Y(0A32HD*QOMKMR(

10-29 061 32 VE 18

• grønn

Y(0A32HD*QOMKNO(

10-29 061 52 VE 18

• lilla

Y(0A32HD*QOMKOL(

10-29 061 60 VE 18

• sort

Y(0A32HD*QOMKPS(

10-29 061 90 VE 18

• sølv

Y(0A32HD*QOMKQP(

10-29 061 92 VE 18

• rød

Y(0A32HD*QSLPML(

10-29 109 23 VE 6

• rosa

Y(0A32HD*QOMONK(

10-29 109 26 VE 6

• blå

Y(0A32HD*QOMOOR(

10-29 109 32 VE 6

• azur

Y(0A32HD*QSLPNS(

10-29 109 33 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*QOMOQL(

10-29 109 52 VE 6

• lilla

Y(0A32HD*QOMOSP(

10-29 109 60 VE 6

• sort

Y(0A32HD*QOMORS(

10-29 109 90 VE 6

• sølv

Y(0A32HD*QOMOTM(

10-29 109 92 VE 6

fleksibel blyant • lengde 35 cm

kulepenn • lengde 14 cm • sølvfarget clip • blått standardblekk

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 9

9 22.02.2016 14:19:53


Colour Code tekstmarker i voks • 13 cm lang • tørker ikke ut, drar ikke blekk utover, synes ikke ved kopiering • kork med clips • rosa, med markeringsfarge rosa

Y(0A32HD*QQNTOR(

10-29 933 26 VE 12

• blå, med markeringsfarge blå

Y(0A32HD*QQNTPO(

10-29 933 32 VE 12

• grønn, med markeringsfarge grønn

Y(0A32HD*QQNTQL(

10-29 933 52 VE 12

• lilla, med markeringsfarge lilla

Y(0A32HD*QQNTTM(

10-29 933 60 VE 12

• sort, med markeringsfarge gul

Y(0A32HD*QQNTRS(

10-29 933 90 VE 12

• sølv, med markeringsfarge oransje

Y(0A32HD*QQNTSP(

10-29 933 92 VE 12

viskelær • 6 x 2,1 x 0,8 cm

nyhet •

• rød

Y(0A32HD*QRSPPM(

10-29 991 23 VE 18

• rosa

Y(0A32HD*QRSPQT(

10-29 991 26 VE 18

• azur

Y(0A32HD*QRSPRQ(

10-29 991 33 VE 18

• grønn

Y(0A32HD*QRSPSN(

10-29 991 52 VE 18

• lilla

Y(0A32HD*QRSPTK(

10-29 991 60 VE 18

• sort

Y(0A32HD*QRSQKQ(

10-29 991 90 VE 18

• hvit

Y(0A32HD*QMTPNK(

10-29 970 00 VE 24

• rød

Y(0A32HD*QRSSLL(

10-29 970 23 VE 24

• rosa

Y(0A32HD*QMTPOR(

10-29 970 26 VE 24

• blå

Y(0A32HD*QMTPPO(

10-29 970 32 VE 24

• azur

Y(0A32HD*QRSSMS(

10-29 970 33 VE 24

• grønn

Y(0A32HD*QMTPRS(

10-29 970 52 VE 24

• lilla

Y(0A32HD*QOLTRQ(

10-29 970 60 VE 24

• sort

Y(0A32HD*QMTPSP(

10-29 970 90 VE 24

• sølv

Y(0A32HD*QOLTSN(

10-29 970 92 VE 24

viskelær slange • lengde 33 cm • diameter 1 cm

10 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 10

22.02.2016 14:19:54


Colour Code viskelær klikk • 5,9 x 3,3 x 1,5 cm • i plastbeskyttelse, med klikkmekanisme • rød

Y(0A32HD*QRSRTS(

10-29 967 23 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QPOMTR(

10-29 967 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QPONMR(

10-29 967 32 VE 12

• azur

Y(0A32HD*QRSSKO(

10-29 967 33 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QPONOL(

10-29 967 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QPONQP(

10-29 967 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QPONRM(

10-29 967 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QPONST(

10-29 967 92 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QPOOKM(

10-29 968 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QPOOMQ(

10-29 968 32 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QPOONN(

10-29 968 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QPOOOK(

10-29 968 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QPOOPR(

10-29 968 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QPOOQO(

10-29 968 92 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QMSTMM(

10-29 888 26 VE 24

• blå

Y(0A32HD*QMSTNT(

10-29 888 32 VE 24

• grønn

Y(0A32HD*QMSTPN(

10-29 888 52 VE 24

• lilla

Y(0A32HD*QOMLOK(

10-29 888 60 VE 24

• sort

Y(0A32HD*QMSTQK(

10-29 888 90 VE 24

• sølv

Y(0A32HD*QOMLPR(

10-29 888 92 VE 24

viskelær sjødyr • ca. 6 x 4 cm • skjell, krabbe, hummer, skilpadde, sjøstjerne, sjøhest, fisk

5 i 1 viskelær • 5 viskelær i penneform

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 11

11 22.02.2016 14:19:55


Colour Code blyantspisser klikk • 4 x 2,5 x 3,7 cm • med lokk som forhindrer søl • dobbel metallspisser • rød

Y(0A32HD*QSRQKS(

10-29 838 23 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QSRQLP(

10-29 838 26 VE 12

• azur

Y(0A32HD*QSRQMM(

10-29 838 33 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QSRQNT(

10-29 838 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QSRQOQ(

10-29 838 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QSRQPN(

10-29 838 90 VE 12

• rød

Y(0A32HD*QRSRPK(

10-29 873 23 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QOLSPN(

10-29 873 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QOLSQK(

10-29 873 32 VE 12

• azur

Y(0A32HD*QRSRQR(

10-29 873 33 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QOLSRR(

10-29 873 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QOLSSO(

10-29 873 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QOLSTL(

10-29 873 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QOLTKR(

10-29 873 92 VE 12

blyantspisser hjul • 5,5 x 4,8 cm • med stabilt lokk for å unngå søl • dobbelspisser

12 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 12

22.02.2016 14:19:55


Colour Code blyantspisser bordmodell • 6 x 11 x 9 cm • for både tykke og tynne blyanter og fargeblyanter • automatstopp • med bordfeste • rød

Y(0A32HD*QSORSM(

10-29 872 23 VE 1

• rosa

Y(0A32HD*QPOSNT(

10-29 872 26 VE 1

• blå

Y(0A32HD*QPOSRR(

10-29 872 32 VE 4

• azur

Y(0A32HD*QSORTT(

10-29 872 33 VE 1

• grønn

Y(0A32HD*QPOSSO(

10-29 872 52 VE 1

• lilla

Y(0A32HD*QPOSTL(

10-29 872 60 VE 1

• sort

Y(0A32HD*QPOTLO(

10-29 872 90 VE 1

• sølv

Y(0A32HD*QPOTML(

10-29 872 92 VE 4

• rød

Y(0A32HD*QRSRRO(

10-29 879 23 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QMTQPN(

10-29 879 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QMTQQK(

10-29 879 32 VE 12

• azur

Y(0A32HD*QRSRSL(

10-29 879 33 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QMTQSO(

10-29 879 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QOLQRT(

10-29 879 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QMTQTL(

10-29 879 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QOLQSQ(

10-29 879 92 VE 12

blyantspisser + viskelær • 5,8 x 4,2 x 3,7 cm • dobbel blyantspisser med lokk og viskelær

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 13

13 22.02.2016 14:19:56


Colour Code pennal kombi • • • •

22 x 11 x 6 cm i stoff lomme med glidlås på innsiden av lokket klaff med 7 pennehemper og lomme, med viskelær, blyantspisser og timeplan

nyhet •

• rød

Y(0A32HD*QRSOTL(

10-49 033 23 VE 4

• rosa

Y(0A32HD*QRSPKR(

10-49 033 26 VE 4

• azur

Y(0A32HD*QRSPLO(

10-49 033 33 VE 4

• grønn

Y(0A32HD*QRSPML(

10-49 033 52 VE 4

• lilla

Y(0A32HD*QRSPNS(

10-49 033 60 VE 4

• sort

Y(0A32HD*QRSPOP(

10-49 033 90 VE 4

• rød

Y(0A32HD*QRSSOM(

10-49 031 23 VE 6

• rosa

Y(0A32HD*QOLTLO(

10-49 031 26 VE 6

• blå

Y(0A32HD*QOLTML(

10-49 031 32 VE 6

• azur

Y(0A32HD*QRSSPT(

10-49 031 33 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*QOLTNS(

10-49 031 52 VE 6

• lilla

Y(0A32HD*QOLTOP(

10-49 031 60 VE 6

• sort

Y(0A32HD*QOLTPM(

10-49 031 90 VE 6

• sølv

Y(0A32HD*QOLTQT(

10-49 031 92 VE 6

• rosa

Y(0A32HD*QPOORL(

10-49 108 26 VE 5

• blå

Y(0A32HD*QPOOTP(

10-49 108 32 VE 5

• grønn

Y(0A32HD*QPOPKL(

10-49 108 52 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QPOPLS(

10-49 108 60 VE 5

• sort

Y(0A32HD*QPOPMP(

10-49 108 90 VE 5

• sølv

Y(0A32HD*QPOPNM(

10-49 108 92 VE 5

pennal stor glidlås • 23 x 12 cm • stoffpennal i nylon med stor plastglidlås

pennal buet • 19 x 10 cm • i plast med glidlås

14 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 14

22.02.2016 14:19:57


Colour Code pennal • 21 x 8,5 x 4,5 cm • med glidlås • med 3 penneholdere • rød

Y(0A32HD*QRSSQQ(

10-49 100 23 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*QNKQOM(

10-49 100 26 VE 5

• blå

Y(0A32HD*QNKQPT(

10-49 100 32 VE 5

• azur

Y(0A32HD*QRSSRN(

10-49 100 33 VE 5

• grønn

Y(0A32HD*QNKQRN(

10-49 100 52 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QOLQTN(

10-49 100 60 VE 5

• sort

Y(0A32HD*QNKQSK(

10-49 100 90 VE 5

• sølv

Y(0A32HD*QOLRKT(

10-49 100 92 VE 5

Y(0A32HD*QMTTQR(

10-49 109 32 VE 5

• rød

Y(0A53CJ*LNKTQK(

20-48 094 23 VE 6

• rosa

Y(0A53CJ*LMQOTT(

20-48 094 26 VE 6

• blå

Y(0A53CJ*LMQOPL(

20-48 094 32 VE 6

• azur

Y(0A53CJ*LNKTOQ(

20-48 094 33 VE 6

• grønn

Y(0A53CJ*LMQORP(

20-48 094 52 VE 6

• lilla

Y(0A53CJ*LMQPLM(

20-48 094 60 VE 6

• sort

Y(0A53CJ*LMQPNQ(

20-48 094 90 VE 6

• sølv

Y(0A53CJ*LMQPSL(

20-48 094 92 VE 6

pennal colour code • 20 x 5 x 5 cm • neoprene • blå

saks • 18 cm • tofarget soft touch håndtak, sakseblad i stål • blisterpakket

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 15

15 22.02.2016 14:19:58


Colour Code notatbok • • • • • • •

192 sider, 16 perforerte, med sidetall 80 g/m² innbundet linjert navnetikett på første side sydd i ryggen med penneholder, strikk, 2 bokmerker og kartonglomme i perm • 2 merkelapper, en navnetikett, sticky notes • cream farget papir • 9,5 x 12,8 cm • rosa

Y(0A32HD*QQORLP(

10-55 217 26 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • blå

Y(0A32HD*QQORMM(

10-55 217 32 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • grønn

Y(0A32HD*QQOROQ(

10-55 217 52 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • lilla

Y(0A32HD*QQORPN(

10-55 217 60 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • sølv

Y(0A32HD*QQORTL(

10-55 217 92 VE 4

• 12,5 x 19,5 cm • rosa

Y(0A32HD*QQOSPM(

10-55 227 26 VE 4

• 12,5 x 19,5 cm • blå

Y(0A32HD*QQOSQT(

10-55 227 32 VE 4

• 12,5 x 19,5 cm • grønn

Y(0A32HD*QQOSRQ(

10-55 227 52 VE 4

• 12,5 x 19,5 cm • lilla

Y(0A32HD*QQPMTN(

10-55 227 60 VE 4

• 12,5 x 19,5 cm • sølv

Y(0A32HD*QQOSSN(

10-55 227 92 VE 4

16 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 16

22.02.2016 14:19:59


Colour Code notatbok resirkulert lær • • • • • • •

A5 96 blad 80 g/m² soft cover, resirkulert lær sydd med strikk, runde hjørner, lesebånd, lomme cremefarget papir

FSC-MIX

• hvit • linjert

Y(0A32HD*QNRQLK(

10-55 654 00 VE 5

• rosa • linjert

Y(0A32HD*QNRQMR(

10-55 654 26 VE 5

• blå • linjert

Y(0A32HD*QNRQNO(

10-55 654 32 VE 5

• gul • linjert

Y(0A32HD*QNRQOL(

10-55 654 42 VE 5

• grønn • linjert

Y(0A32HD*QNRQPS(

10-55 654 52 VE 5

• lilla • linjert

Y(0A32HD*QONQKO(

10-55 654 60 VE 5

• sølv • linjert

Y(0A32HD*QONQOM(

10-55 654 92 VE 5

• hvit • ruter

Y(0A32HD*QNKMNT(

10-55 655 00 VE 5

• rosa • ruter

Y(0A32HD*QNKMOQ(

10-55 655 26 VE 5

• blå • ruter

Y(0A32HD*QNKMPN(

10-55 655 32 VE 5

• grønn • ruter

Y(0A32HD*QNKMRR(

10-55 655 52 VE 5

• lilla • ruter

Y(0A32HD*QONPQR(

10-55 655 60 VE 5

• sort • ruter

Y(0A32HD*QNKMSO(

10-55 655 90 VE 5

• sølv • ruter

Y(0A32HD*QONPSL(

10-55 655 92 VE 5

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 17

17 22.02.2016 14:19:59


Colour Code notatbok resirkulert lær • • • • • • •

10,5 x 15 cm 96 blad 80 g/m² soft cover, resirkulert lær sydd med strikk, runde hjørner, lesebånd og lomme cremefarget papir

FSC-MIX

• hvit • linjert

Y(0A32HD*QNRRMQ(

10-55 657 00 VE 5

• rosa • linjert

Y(0A32HD*QNRQRM(

10-55 657 26 VE 5

• blå • linjert

Y(0A32HD*QNRQST(

10-55 657 32 VE 5

• gul • linjert

Y(0A32HD*QNRQTQ(

10-55 657 42 VE 5

• grønn • linjert

Y(0A32HD*QNRRKM(

10-55 657 52 VE 5

• lilla • linjert

Y(0A32HD*QONQLL(

10-55 657 60 VE 5

• sølv • linjert

Y(0A32HD*QONQMS(

10-55 657 92 VE 5

• hvit • ruter

Y(0A32HD*QNKMTL(

10-55 656 00 VE 5

• rosa • ruter

Y(0A32HD*QNKNKR(

10-55 656 26 VE 5

• blå • ruter

Y(0A32HD*QNKNLO(

10-55 656 32 VE 5

• grønn • ruter

Y(0A32HD*QNKNML(

10-55 656 52 VE 5

• lilla • ruter

Y(0A32HD*QONPRO(

10-55 656 60 VE 5

• sort • ruter

Y(0A32HD*QNKNNS(

10-55 656 90 VE 5

• sølv • ruter

Y(0A32HD*QONPTS(

10-55 656 92 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*QNKLQL(

10-55 366 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QNKLRS(

10-55 366 32 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QNKLTM(

10-55 366 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QOMLMQ(

10-55 366 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QNKMKS(

10-55 366 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QOMLNN(

10-55 366 92 VE 12

notepad • • • • •

6,5 x 13 cm 40 blad, trefritt 70 g/m² limt, perforert stiv papp bakside

18 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 18

22.02.2016 14:20:00


Colour Code sticky notes stjerne

nyhet

• ca. 9 x 9 cm • 100 ark • rød

Y(0A32HD*QRTKPO(

10-55 882 23 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QRSOSO(

10-55 882 26 VE 10

• azur

Y(0A32HD*QRTKRS(

10-55 882 33 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QRTKSP(

10-55 882 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QRTKTM(

10-55 882 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*QRTLKS(

10-55 882 90 VE 10

• rosa

Y(0A32HD*QPPOTM(

10-55 881 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QPPPKS(

10-55 881 32 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QPPPLP(

10-55 881 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QPPPMM(

10-55 881 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*QPPPNT(

10-55 881 90 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QPPPOQ(

10-55 881 92 VE 10

sticky notes boble • Ca. 9 x 9 cm • 100 ark

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 19

19 22.02.2016 14:20:01


Colour Code collegeblokk A4 • • • • •

A4 80 blad 90 g/m² spiralisert perforert, 4 hulls

• rød • linjert med marg

Y(0A32HD*QRTOTS(

10-67 927 123 VE 10

• rosa • linjert med marg

Y(0A32HD*QMTNSR(

10-67 927 126 VE 10

• blå • linjert med marg

Y(0A32HD*QMTOKK(

10-67 927 132 VE 10

• azur • linjert med marg

Y(0A32HD*QRTPLL(

10-67 927 133 VE 10

• grønn • linjert med marg

Y(0A32HD*QMTOMO(

10-67 927 152 VE 10

• lilla • linjert med marg

Y(0A32HD*QOLQNL(

10-67 927 160 VE 10

• sort • linjert med marg

Y(0A32HD*QMTONL(

10-67 927 190 VE 10

• sølv • linjert med marg

Y(0A32HD*QOLQOS(

10-67 927 192 VE 10

• rød • ruter med marg

Y(0A32HD*QRTPMS(

10-67 928 123 VE 10

• rosa • ruter med marg

Y(0A32HD*QMTOQM(

10-67 928 126 VE 10

• blå • ruter med marg

Y(0A32HD*QMTORT(

10-67 928 132 VE 10

• azur • ruter med marg

Y(0A32HD*QRTPNP(

10-67 928 133 VE 10

• grønn • ruter med marg

Y(0A32HD*QMTOTN(

10-67 928 152 VE 10

• lilla • ruter med marg

Y(0A32HD*QOLQPP(

10-67 928 160 VE 10

• sort • ruter med marg

Y(0A32HD*QMTPKT(

10-67 928 190 VE 10

• sølv • ruter med marg

Y(0A32HD*QOMLLT(

10-67 928 192 VE 10

• rød

Y(0A32HD*QRTMOP(

10-20 650 23 VE 12

• rosa

Y(0A32HD*QMSTTL(

10-20 650 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QMTKKO(

10-20 650 32 VE 12

• azur

Y(0A32HD*QRTMPM(

10-20 650 33 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QMTKMS(

10-20 650 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QOLQKK(

10-20 650 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QMTKNP(

10-20 650 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QOLQMO(

10-20 650 92 VE 12

hullemaskin for perm • kan settes inn i perm, passer til 2 og 4 hull.

20 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 20

22.02.2016 14:20:01


Colour Code hullemaskin • med soft touch grep • tar opp til 20 ark • med målestang, metallbase, utskiftbar navnetikett • rød

Y(0A32HD*QRTMML(

10-20 627 23 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*QQNSSQ(

10-20 627 26 VE 5

• blå

Y(0A32HD*QQNSTN(

10-20 627 32 VE 5

• azur

Y(0A32HD*QRTMNS(

10-20 627 33 VE 5

• grønn

Y(0A32HD*QQNTKT(

10-20 627 52 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QQNTLQ(

10-20 627 60 VE 5

• sort

Y(0A32HD*QQNTMN(

10-20 627 90 VE 5

• sølv

Y(0A32HD*QQNTNK(

10-20 627 92 VE 5

• rød

Y(0A32HD*QRTLTL(

10-20 607 23 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*QQNSMO(

10-20 607 26 VE 5

• blå

Y(0A32HD*QQNSNL(

10-20 607 32 VE 5

• azur

Y(0A32HD*QRTMKR(

10-20 607 33 VE 5

• grønn

Y(0A32HD*QQNSOS(

10-20 607 52 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QQNSPP(

10-20 607 60 VE 5

• sort

Y(0A32HD*QQNSQM(

10-20 607 90 VE 5

• sølv

Y(0A32HD*QQNSRT(

10-20 607 92 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*QOLRNK(

10-20 672 26 VE 12

• blå

Y(0A32HD*QOLROR(

10-20 672 32 VE 12

• grønn

Y(0A32HD*QOLRPO(

10-20 672 52 VE 12

• lilla

Y(0A32HD*QOLRQL(

10-20 672 60 VE 12

• sort

Y(0A32HD*QOLRRS(

10-20 672 90 VE 12

• sølv

Y(0A32HD*QOLRSP(

10-20 672 92 VE 12

stiftemaskin • med soft touch grep • for stifter 24/6 og 26/6, tar opp til 20 ark • refylling av stifter fra topp, med utskiftbar navnetikett

binderseske • 30 binders • med magnet for enklere å få tak i bindersen

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 21

21 22.02.2016 14:20:02


Colour Code tavlestifter • lengde 2,5 cm, bredde 1,8 cm • 50 stk. • rosa

Y(0A32HD*QPPPPN(

10-20 675 26 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QPPPQK(

10-20 675 32 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QPPPRR(

10-20 675 52 VE 10

• lilla

Y(0A32HD*QPPSON(

10-20 675 60 VE 10

• sort

Y(0A32HD*QPPPSO(

10-20 675 90 VE 10

• sølv

Y(0A32HD*QPPPTL(

10-20 675 92 VE 10

• rød

Y(0A32HD*QRSQPL(

10-27 000 23 VE 1

• rosa

Y(0A32HD*QPOPOT(

10-27 000 26 VE 1

• blå

Y(0A32HD*QPOPTO(

10-27 000 32 VE 1

• azur

Y(0A32HD*QRSRMT(

10-27 000 33 VE 1

• grønn

Y(0A32HD*QPOQLR(

10-27 000 52 VE 1

• lilla

Y(0A32HD*QPOQMO(

10-27 000 60 VE 1

• sort

Y(0A32HD*QPOQOS(

10-27 000 90 VE 1

• sølv

Y(0A32HD*QPOQTN(

10-27 000 92 VE 1

kalkulator • 11,5 x 5,8 x1,0 cm • store fine taster • stort display med plass til 10 siffer, minne, funksjon for prosent og kvadratrotutregning • batteridrevet

22 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 22

22.02.2016 14:20:03


Fun Collection Fun Collection er vår morsomste serie med produkter som dekker alle behov for en spennende og artig skoledag. Den inneholder morsomme og fargerike viskelær, blyanter, spissere og masse annet som passer for elever i alle aldre. Visk med en astronaut, skriv med leppestift eller spiss fargeblyantene med en mus. • Produkter i alle regnbuens farger og i alle former og fasonger • Små gaveartikler i alle prisklasser

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 23 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 2

23 22.02.2016 14:20:04 22.02.16 11:40


Fun Collection viskelær peanøtt • 4 x 1,5 cm • 3 pk

Y(0A32HD*MRSLRM(

10-29 886 01 VE 40

Y(0A32HD*QPMKRL(

10-27 353 VE 18

Y(0A32HD*QLNQRQ(

10-27 335 VE 36

Y(0A32HD*QOKONQ(

10-27 350 VE 36

viskelær puslespill • 2 x 2 cm • 6 ass farger, kommer i 2 pk, bitene kan pusles sammen

viskelær ball • ca 2,5 cm • 3 design i 5 farger • singelpakket i plast

viskelær ugle • 3,5 x 2 cm • rosa, lilla, brun, grå

24 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 24

22.02.2016 14:20:05


Fun Collection viskelær/blyantspisser blomst • 4 x 4 cm • rosa, lilla, gul, rød • blyantspisser og viskelær i ett

Y(0A32HD*QPQMKS(

10-29 995 01 VE 12

Y(0A32HD*PQSRKT(

10-27 309 VE 36

Y(0A32HD*QPMLSR(

10-36 660 01 VE 20

Y(0A32HD*QPMMQM(

10-36 660 03 VE 12

nøkkelring basketsko • • • •

8,5 x 3,8 cm 6 ass farger basketsko stoff med lenke og nøkkelring

magnet knapp • 3 pk • rød, gul, grønn, blå • 3,5 cm i diameter

magnetfigurer • ca. 8 x 5 cm • and, sau, gris, esel • figurene er delt på midten med magnet på begge deler

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 25

25 22.02.2016 14:20:07


Fun Collection magnet and • 3 pk • oransje, grønn, gul, lilla, rosa, blå • 35 mm

Y(0A32HD*QPMMPP(

10-36 660 02 VE 12

Y(0A32HD*QQMTOK(

10-36 660 04 VE 20

Y(0A32HD*PRTMMO(

10-29 979 VE 30

Y(0A32HD*MQLQTN(

10-29 887 01 VE 36

magnet blomst / sommerfugl • sett med 3 • gul, rosa, oransje, grønn, blå, lilla • Ø 35 mm

viskelær flip flop • 4 x 3 cm • rosa, lilla, grønn, blå

viskelær penn 5 i 1 • 4 motiv i fargene; blå, rosa, gul/oransje, grønn

26 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 26

22.02.2016 14:20:08


Fun Collection viskelær pirater • 4 x 3 cm • hodeskalle og ben

Y(0A32HD*PRSKKP(

10-29 989 VE 32

Y(0A32HD*QLQPLQ(

10-27 343 VE 8

Y(0A32HD*QPMKOK(

10-27 352 VE 32

Y(0A32HD*QPMLLS(

10-27 354 VE 32

viskelær big mistake • 7 x 5 cm • 4 farger ; grønn, rosa, gul, oransje • med tekst ; for really big mistakes

viskelær hund 2 pk • • • •

hund: 3 x 2,5 cm, ben: 5 x 2 cm ben i fire forskjellige farger 2 pk med hund og ben singelpakket i pp pose

viskelær gresskar • • • •

3,5 cm oransje 4 design singelpakket i pp pose

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 27

27 22.02.2016 14:20:09


Fun Collection viskelær skateboard • 6 x 2 cm • 3 motiv

blyant med hakkespett viskelær på toppen • 18 cm • hakkespett viskelærtopp i 4 ass farger.

Y(0A32HD*PTQSNM(

10-27 320 VE 30

nyhet •

Y(0A32HD*QSNLSL(

10-27 359 VE 24

Y(0A32HD*PQQLSR(

10-29 839 VE 12

blyantspisser mus • 8,6 x 4,7 cm • blå, rosa, lilla, grønn • dobbel blyantspisser

28 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 28

22.02.2016 14:20:10


Fun Collection trykkblyant fancy • • • •

16 cm lang treblyant i naturfarge med farget viskelær gul, rosa, lilla, grønn, blå, oransje kommer med 0,5 mm stift

Y(0A32HD*PSNSNM(

10-27 318 VE 36

Y(0A32HD*MPOSMO(

10-29 936 01 VE 50

Y(0A32HD*QQQNRP(

10-29 938 01 VE 49

glitterpenn • 15 cm lang • 50 stk i plastboks • rosa, blå, grønn, sølv, gull

mini marker • • • •

5 x 1,7 cm kommer ass i plastboks gul, rød, rosa, blå, oransje, grønn, lilla med fruktduft

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 29

29 22.02.2016 14:20:12


Fun Collection markeringstusj neglelakk • 2,5 x 7 cm • lilla, blå, grønn, gul, oransje, rosa

Y(0A32HD*QQMTRL(

10-29 934 VE 30

Y(0A32HD*QMMQTM(

10-20 670 VE 24

Y(0A32HD*QQONNN(

10-20 670 02 VE 24

Y(0A32HD*MQNTLS(

10-48 681 VE 30

binders • ca. 3 cm • 4 farger ; lilla, oransje, grønn, turkis • 6 design ; 2 x hånd, fot, hundeben, menneske, stjerne • hver design i 4 farger i plastforpakning

binders, sommer • ca 3 cm • gul, grønn, rød, rosa, oransje, lilla, sort, hvit • 6 design : eple-stort, eple-lite, scooter, sommerfugl, blomst, hjerte • pakket i pose for oppheng

stempel med dyremotiv • • • • •

3 x 3 x 4,5 cm hund, katt, 2 hester gir veldig bra trykk motiv : 2 x 2 cm inkl. teststempel og prøveblokk

30 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 30

22.02.2016 14:20:13


Fun Collection stempel med dyreunger • • • • •

3 x 3 x 4,5 cm tigerunge, apeunge, valp og kattunge gir veldig bra trykk motiv : 2 x 2 cm inkl. teststempel og testblokk

Y(0A32HD*PQNPNR(

10-48 681 04 VE 30

Y(0A32HD*QOPKPT(

10-27 348 VE 12

Y(0A32HD*QQONOK(

10-27 348 01 VE 12

Y(0A32HD*QRMQOM(

10-27 357 VE 12

notisblokk sjokolade • • • • •

10 x 9 cm 100 ark gummiert overside sjokoladeplate-design med preget ; mmhh... og avbitt hjørne

sticky notes "smarttelefon" • • • • •

6 x 12 cm 50 ark gummibelagt omslag smarttelefondesign linjerte ark med print

stressball • 6 cm • gul, rød, rosa, blå, oransje, grønn • med artige ansikt printet på

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 31

31 22.02.2016 14:20:14


Fun Collection sticky notes • • • • •

ca 5 x 5 cm 75 g/m² sommerfugl, blomst, kløver 150 ark i 3 farger selvklebende

Y(0A32HD*QRMQLL(

10-55 882 01 VE 15

Y(0A32HD*QRMQPT(

10-27 356 VE 12

Y(0A32HD*QRMQTR(

10-27 356 01 VE 12

Y(0A32HD*QRMRKN(

10-55 882 02 VE 15

hårstrikk blomst / kjærlighet • ca 8 cm • gul, rosa, blå, oransje, grønn, lilla • 36 hårstrikker

hårstrikk krone / hjerte • ca 8 cm • lilla, lys blå, lys rosa, rosa • 36 hårstrikker

sticky notes • • • • •

ca 5 x 5 cm 75 g/m² krone, hjerte, blomst 150 ark i 3 farger selvklebende

32 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 32

22.02.2016 14:20:16


Fun Collection blyantspisser med viskelær ballerina • 4 x 6 cm • rosa, mørk rosa, lilla, blå • enkel blyantspisser med matchende ballerina viskelær

Y(0A32HD*QRMRMR(

10-27 363 VE 24

Y(0A32HD*QRMRNO(

10-27 364 VE 12

Y(0A32HD*QRMRPS(

10-27 361 VE 20

lommespeil skjell • 6 cm • rosa, mørk rosa, lilla, blå

penn leppestift • • • •

lengde: 10 cm rosa, mørk rosa, lilla matchende farger på lokk og perlepynten refill : blå

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 33

33 22.02.2016 14:20:18


Fun Collection blyant • lengde: 18 cm • rosa, mørk rosa, lilla, blå • 3 matchende anheng : dråpe, stjerne, hjerte

Y(0A32HD*QRNLKQ(

10-27 366 VE 24

Y(0A32HD*QRMQSK(

10-29 885 02 VE 40

Y(0A32HD*QRMROL(

10-27 365 VE 20

viskelær leppestift med "diamant" • • • •

7 x 2 cm rosa, mørk rosa, lilla, blå med "diamanttopp" med mønsterprint på lokket, fe, sommerfulg, stjerne og blomst

viskelær støvel • 4 x 3 cm • rosa og lilla • 2 pk

armbånd med viskelær • 5 cm i diameter • rosa, lilla og blå • armbånd med perler og viskelær

nyhet

Y(0A32HD*QRMQRN( •

10-27 360 VE 20

34 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 34

22.02.2016 14:20:20


Fun Collection overstrykningstusj byggekloss • 2,5 x 2,5 x 10 cm • gul, rosa, blå, grønn

blyant og viskelær sugekopp • 18 cm • sett med 2 viskelær og blyant • viskelær i fargene: rød, rosa, blå, grønn

blyant og viskelær skrutrekker • 18 cm • blyant og viskelær • viskelær i fargene : rød, blå, grønn, grå

viskelær fyrstikkeske • 6 cm • sett med fire • rød, rosa, grønn, brun

nyhet

Y(0A32HD*QROLTQ( •

10-27 369 VE 20

nyhet

Y(0A32HD*QROPMN( •

10-27 370 VE 24

nyhet

Y(0A32HD*QRRLLL( •

10-27 374 VE 24

nyhet

Y(0A32HD*QROPNK( •

10-27 371 VE 20

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 35

35 22.02.2016 14:20:22


Fun Collection viskelær bil • 3 x 4 cm • gul, blå, rød, grønn

viskelær astronaut • 4 x 5 cm • hvit med amerikansk flagg

viskelær romferge • 4 x 6 cm • hvit med amerikansk flagg

brødrister notatark • • • •

notatark str: 9 x 11,5 cm 50 ark sølvfarget notatark i brødform, med penn

nyhet

Y(0A32HD*MSTPRO( •

10-29 983 VE 24

nyhet

Y(0A32HD*QRRKKP( •

10-27 377 VE 20

nyhet

Y(0A32HD*QRRLSK( •

10-27 378 VE 20

nyhet

Y(0A32HD*QRRLMS( •

10-36 610 01 VE 10

36 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 36

22.02.2016 14:20:23


Fun Collection viskelær sommer • 8 x 8 cm • sett med 4 viskelær : bag med solbriller, surfebrett og flip-flops • gul, rosa, blå og grønn

viskelær makron • Ø 4 cm • rosa, blå, grønn, lilla

overstrykningstusj ben • 7 x 2 cm • gul, rosa, blå, oransje, grønn, lilla

viskelær skogsdyr • 3,5 x 2 cm • sett av 2 stk • 2 motiv: rådyr og ekorn, rev og piggsvin

nyhet

Y(0A32HD*QRPSTQ( •

10-27 373 VE 16

nyhet

Y(0A32HD*QSQKRQ(

10-27 367 VE 20

nyhet

Y(0A32HD*QRRKLM( •

10-29 938 02 VE 24

nyhet

Y(0A32HD*QRQTMN( •

10-27 379 VE 16

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 37

37 22.02.2016 14:20:25


Fun Collection viskelær valnøtt • 4 x 3 cm

viskelær ugle 3pk • 3,5 x 2 cm • sett med 3 stk ass • rosa, lilla, brun, grå, blå

sticky notes kjeks • 100 ark • kjeksdesign med avbitt hjørne • Ø 9 cm

selvlysende magnet • sett av 3 ass motiv • 8 forskjellige motiv • Ø 35 mm

Y(0A32HD*QQPOKS(

10-29 869 VE 30

nyhet

Y(0A32HD*QRQTTM( •

10-27 350 01 VE 24

nyhet

Y(0A32HD*QRQTLQ( •

10-27 348 04 VE 12

nyhet

Y(0A32HD*QRRKMT( •

10-36 660 05 VE 20

38 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 38

22.02.2016 14:20:26


Fun Collection diskdisplay • • • • •

60 x 38 cm kan fylles på alle fire sidene hvit 10 plast hyllebokser, 15 kroker kan roteres

Y(0A32HD*QRPKOT(

10-30 720 01 VE 1

Y(0A32HD*QRPKPQ(

10-30 720 02 VE 1

gulvdisplay • • • • •

170 x 38 cm kan fylles på alle fire sidene hvit 20 plast hyllebokser, 30 kroker kan roteres

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 39

39 22.02.2016 14:20:26


Basissortiment I vårt basissortiment har vi produkter som utfyller våre skole- og studentserier med mange spennende produkter. Collegeblokker, pennal, ergonomiske viskelær og linjaler i flere materialer for å nevne noen. • Gode priser på kvalitetsprodukter • Produkter som tåler en tøff behandling • Noe for ethvert hjemmekontor og en innholdsrik skoledag

40 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 40 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 3

22.02.2016 14:20:28 22.02.16 11:40


Basissortiment collegeblokk A4 • • • • • • •

A4 80 blad 70 g/m² omslag i blått 32 linjer spiral mikroperforert, 4 hulls

Y(0A32HD*LLLMLT(

10-67 941 VE 5

Y(0A32HD*LKNQST(

10-67 942 VE 5

Y(0A32HD*PQOTKT(

10-67 901 VE 5

Y(0A32HD*QKRPSN(

10-67 974 VE 5

collegeblokk A4 • • • • • • •

A4 80 blad 70 g/m² omslag i rødt 5 mm ruter spiral mikroperforert, 4 hulls

collegeblokk A4 m/ faner • • • • • • •

A4 80 blad 70 g/m² omslag i blått linjert med 5 faner spiral mikroperforert, 4 hulls

collegeblokk A4 student DUO • • • • • • •

A4 80 blad 70 g/m² omslag i petrol farge 40 ark ruter, 40 ark linjert med marg spiral mikroperforert, 4 hulls

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 41

41 22.02.2016 14:20:29


Basissortiment collegeblokk A4, resirkulert • • • • • • • •

A4 80 blad 70 g/m² 5 mm ruter spiral innbundet mikroperforert, 4 hulls ekstra hvitt resirkulert papir klimanøytralt produsert

Y(0A32HD*QPTSPS(

10-67 832 01 VE 5

Y(0A32HD*QQPQRP(

10-20 424 VE 10

Y(0A32HD*QQPRPK(

10-29 062 VE 36

Y(0A32HD*QQPRTS(

10-29 864 VE 10

brevordner, resirkulert • 8 cm rygg • A4 • alle papir- og pappdelene er laget av resirkulert materiale • klimanøytralt produkt • ringmekanisme med klemme • med gripehull • motiv på innside av permen

blyant , miljø • 3 ass farger • trekantet grep • laget av rester etter hvete

blyantspisser, miljø • 6 x 3 x 6 cm, oval • gul, rød og grønn • dobbeltspisser i metall

42 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 42

22.02.2016 14:20:31


Basissortiment viskelær natur • 4 x 3,5 x 1 cm • laget av naturgummi • hvit

Y(0A32HD*QQPRQR(

10-29 966 VE 36

Y(0A32HD*QQPQSM(

10-65 587 VE 6

Y(0A32HD*QQPQTT(

10-66 575 VE 10

Y(0A32HD*QQPRKP(

10-66 577 VE 10

ringperm, resirkulert • 18 mm • A4 • alle papir- og pappdelene er laget av resirkulert materiale • klimanøytralt produkt • 2 rings • motiv på innside av permen

register, resirkulert • A4 • 6 delt, 6 farger • resirkulert papp, 240 g/m²

register, resirkulert • A4 • 12 delt, 6 farger • resirkulert papp, 240 g/m²

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 43

43 22.02.2016 14:20:32


Basissortiment skinnpennal, rund • 20 x 6 cm • skinn

• natur

Y(0A32HD*KSKLPR(

10-49 050 02 VE 5

• sort

Y(0A32HD*LQQKLL(

10-49 050 90 VE 5

Y(0A32HD*QMQRRP(

10-49 024 VE 6

Y(0A32HD*QQRRSP(

10-49 022 02 VE 6

Y(0A32HD*QQRSKS(

10-49 022 04 VE 6

Y(0A32HD*QQRSLP(

10-49 022 05 VE 6

posepennal uni • 23 x 5,5 x 9,5 cm • rød, blå, sort • 3 penneholdere og lomme på innside av lokket • flap med 7 penneholdere

pennal smarttelefon • 20 x 9,5 x 2,5 cm • 5 pennholdere, med nettinglomme med plass til linjalsett, passer og viskelær • dekorative elementer på forsiden

pennal flip flop • 20 x 8,5 x 2,5 cm • 5 pennholdere, med nettinglomme med plass til linjalsett, passer og viskelær • dekorative elementer på forsiden

pennal pizza • 20 x 15 x 2,5 cm • dekorative elementer på forsiden

44 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 44

22.02.2016 14:20:35


Basissortiment pennal bil og fly • 19,5 x 13,5 x 3,5 cm • 2 ass motiv • 9 tykke fargeblyanter og 2 blyanter fra Staedtler , linjal 17cm, dobbel metallblyantspisser, viskelær og lomme med borrelås • 1 flap

Y(0A32HD*QMQQML(

10-49 120 03 VE 6

Y(0A32HD*QQRROR(

10-49 120 08 VE 6

Y(0A32HD*PQRSMP(

10-48 932 VE 12

Y(0A32HD*PSTTQO(

10-48 930 01 VE 12

pennal fugler • 19,5 x 13,5 x 3,5 cm • 2 ass motiv • 9 tykke fargeblyanter og 2 blyanter fra Staedtler, linjal 17cm, dobbel metallblyantspisser, viskelær og lomme med borrelås • 1 flap

malepensler • • • •

6 pensler med syntetisk bust str: 0, 2, 4, 6 ,8 og 10 trekantet grep, farget plasthåndtak aluminiumfeste

penselsett • 12 pensler • med 4 finhårspensler str: 2, 4, 6 og 10, og 2 stivhårspensler i str. 8 og 12 • sort håndtak • aluminiumfeste

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 45

45 22.02.2016 14:20:36


Basissortiment penselsett • 5 pensler • med 3 finhårspensler str: 2, 4, 6 og 2 stivhårspensler i str. 6 og 10 • sort håndtak • aluminiumfeste

Y(0A32HD*PSTTPR(

10-48 933 01 VE 12

Y(0B93GF*NLKKKM(

20-48 842 08 VE 10

Y(0A32HD*QMMQNK(

10-30 575 01 VE 6

Y(0A32HD*LSMTLM(

10-29 800 VE 1

voksfarger • • • •

8 farger ligger i metallboks laget av bivoks, med giftfrie fargepigmenter vannfast, papirdekket

smiley stickers • A5 • 6 ark med 44 stickers • blide og triste fjes

display for blyantspissere og viskelær • • • • •

ca 25 x 26 x 27 cm plast transparent for blyanstspissere, viskelær etc. inneholder 3 hyller som er delt i tre rom hver

46 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 46

22.02.2016 14:20:37


Basissortiment metall blyantspisser • enkel metall blyantspisser

Y(0A32HD*LQQTSL(

10-29 896 VE 20

• for blyanter opp til 11 mm i diameter • dobbel metall blyantspisser

Y(0A32HD*LQQTTS(

10-29 897 VE 20

Y(0A32HD*QLKLNM(

10-29 940 VE 12

Y(0A32HD*QPOMRN(

10-29 976 01 VE 24

Y(0A32HD*PQMMKM(

10-29 986 VE 36

Y(0A32HD*QPOSLP(

10-29 969 VE 24

blyantspisser Mr. pocket • rød, blå, oransje, grønn • med oppsamlingsboks • dobbel metallspisser

viskelær penn • gul, rosa, blå, oransje • gummiert grep • med clip

viskelær rød/blå • 5,8 x 2 x 0,8 cm • rød/blå "blekkviskelær"

viskelær universal • 6 x 2 x 1,2 cm • hvit • med papirbanderole

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 47

47 22.02.2016 14:20:38


Basissortiment viskelær ergoline • lengde: 8,5 cm • ergonimisk form • 4 farger ; rød, blå, grå, grønn

Y(0A32HD*MSMLLR(

10-29 982 VE 12

Y(0A32HD*QMPQOS(

10-29 973 VE 36

Y(0A32HD*QLOTLS(

10-20 630 VE 5

Y(0A32HD*LTNTTO(

10-49 601 VE 10

viskelær ergonomisk • 6 x 2,5 cm • ergonomisk form • rød, blå, grønn

hullemaskin flow flow • tar opptil 10 ark

passer • • • • •

lengde; 130 mm kommer i gjennomsiktig plasteske enkel å justere ekstra bly medfølger for sirkler opp til Ø 360 mm

48 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 48

22.02.2016 14:20:39


Basissortiment linjal med gripekant

Y(0A32HD*QOOQSR(

10-49 732 VE 10

• 15 cm • klar

Y(0A32HD*MRNTTN(

10-49 870 15 VE 10

• 20 cm • klar

Y(0A32HD*MSLQLP(

10-49 870 20 VE 10

• 30 cm • klar

Y(0A32HD*MRNTRT(

10-49 870 30 VE 10

• 15 cm • rød, gul, grønn, blå

Y(0A32HD*MRNTSQ(

10-49 871 15 VE 10

• 20 cm • rød, gul, grønn, blå

Y(0A32HD*MSLQMM(

10-49 871 20 VE 10

• 30 cm • rød, gul, grønn, blå

Y(0A32HD*MRNTQM(

10-49 871 30 VE 10

• 15 cm

Y(0A32HD*QLKLRK(

10-49 741 15 VE 24

• 30 cm

Y(0A32HD*QLKLSR(

10-49 741 30 VE 12

• stifter 10

Y(0A32HD*MKQNTR(

10-20 613 VE 20

• stifter 24/6

Y(0A32HD*MKQOKN(

10-20 611 VE 20

• • • •

30 cm klar passer for både høyre og venstrehendte med gripekant

linjal flexi • passer for både høyre og venstrehendte • fleksibel, kan ikke knekkes

linjal aluminium • blå, oransje, turkis, lilla, sort, sølv

Stifter • 1000 stk • sinkbelagt

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 49

49 22.02.2016 14:20:41


Basissortiment fotopapir A4 • A4 • passer alle typer printere • 50 ark • 120 g/m² • matt papir, kan skrive på begge sider, med god fargegjengivelse, tørker hurtig

Y(0A32HD*MQOOPS(

10-61 640 VE 5

• 20 ark • 180 g/m² • blankt papir, kan skrive på begge sider , med blank forside og matt bakside, tørker hurtig

Y(0A32HD*MQOOQP(

10-61 641 VE 5

• 20 ark • 250 g/m² • blankt papir, kan skrive på begge sider, med god fargegjengivelse, tørker hurtig, ripesikkert

Y(0A32HD*PTTSSS(

10-61 643 VE 5

Y(0B41EJ*LTPQTL(

86-55 613 VE 12

Y(0B41EJ*LRKKLS(

86-01 010 99 VE 12

notatark i plastboks • 9,5 x 9,5 x 9,5 cm • 700 ark, fargede • transparent plastboks

notatark i plastboks • 9,5 x 9,5 x 9,5 cm • 700 ark, hvite • transparent plastboks

50 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 50

22.02.2016 14:20:42


FACT!pp Fact!pp er vår plastserie i polypropylen som favner et stort utvalg av produkter for oppbevaring og sortering. Her er alt fra permer, samlemapper til hurtighefter og arkivmapper i mange forskjellige farger for skole, hjem og kontor. • Stort fargeutvalg • Slitesterke og nyskapende produkter i polypropylen • Få full orden på papirene

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 51 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 4

51 22.02.2016 14:20:43 22.02.16 11:41


FACT!pp ringperm fact ! • • • • •

25 x 31,5 cm A4 transparent pp med farge 2 rings Ø 25 mm

• hvit

Y(0A32HD*PRRTLQ(

10-65 505 00 VE 10

• gul

Y(0A32HD*PQPQKT(

10-65 505 10 VE 10

• rød

Y(0A32HD*PSRTSO(

10-65 505 24 VE 10

• blå

Y(0A32HD*PQPQNK(

10-65 505 30 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*PQPQLQ(

10-65 505 50 VE 10

• sort/antrasit

Y(0A32HD*PRRRLS(

10-65 505 80 VE 10

• hvit

Y(0A32HD*PRRQQO(

10-41 604 00 VE 10

• gul

Y(0A32HD*PQPQSP(

10-41 604 10 VE 10

• rød

Y(0A32HD*PSRTQK(

10-41 604 24 VE 10

• orange

Y(0A32HD*QNOTPO(

10-41 604 40 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*PQPQTM(

10-41 604 50 VE 10

• sort

Y(0A32HD*PRRQRL(

10-41 604 80 VE 10

Y(0A32HD*MOMRPN(

10-20 141 00 VE 25

strikkmappe fact ! • • • • •

23,4 x 31,5 cm A4 transparent pp med farge 3 klaffer navnfelt på forside

klemmappe fact ! • A4 • hvit

52 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 52

22.02.2016 14:20:44


FACT!pp klemmappe fact ! • • • • •

22,5 x 31,5 cm A4 transparent pp med farge tar opp til 30 ark grå clip

• gul

Y(0A32HD*MTKRTM(

10-20 142 10 VE 10

• lys rød

Y(0A32HD*PQPTOO(

10-20 142 20 VE 10

• rød

Y(0A32HD*PSRTLP(

10-20 142 24 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*MTKSLP(

10-20 142 50 VE 10

• hvit

Y(0A32HD*PRRQSS(

10-41 634 00 VE 6

• gul

Y(0A32HD*PQPRQK(

10-41 634 10 VE 6

• rød

Y(0A32HD*PSTRTR(

10-41 634 24 VE 6

• blå

Y(0A32HD*PQPTRP(

10-41 634 30 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*PQPTSM(

10-41 634 50 VE 6

• grå

Y(0A32HD*PRRSQM(

10-41 634 80 VE 6

• hvit

Y(0A32HD*PRRQMQ(

10-20 240 00 VE 6

• gul

Y(0A32HD*PQPSML(

10-20 240 10 VE 6

• rød

Y(0A32HD*PSRTNT(

10-20 240 24 VE 6

• grønn

Y(0A32HD*PQPSNS(

10-20 240 50 VE 6

• grå

Y(0A32HD*PRRQNN(

10-20 240 80 VE 6

konvoluttmappe fact ! • • • • •

34 x 26 x 2,5 cm transparent pp med farge A4 grå lukkemekanisme for oppbevaring av kladdebøker og lapper i skolesekken

arkivmappe fact ! • • • • •

26 x 35 cm 10 lommer transparent pp med farger for A4 ark grå lukkemekanisme

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 53

53 22.02.2016 14:20:45


FACT!pp plastmappe fact ! • • • •

24 x 31 cm A4 transparent pp med farge navnfelt og innvendig lomme

• hvit

Y(0A32HD*PSSKMS(

10-20 150 00 VE 10

• gul

Y(0A32HD*PSTMLQ(

10-20 150 10 VE 10

• rød

Y(0A32HD*PSTMMN(

10-20 150 24 VE 10

• blå

Y(0A32HD*PSTMNK(

10-20 150 30 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*PSTMOR(

10-20 150 50 VE 10

• hvit

Y(0A32HD*QPNTOS(

10-20 156 00 VE 10

• gul

Y(0A32HD*QPNTMO(

10-20 156 10 VE 10

• rød

Y(0A32HD*QPNTNL(

10-20 156 24 VE 10

• blå

Y(0A32HD*QPNTPP(

10-20 156 30 VE 10

• grønn

Y(0A32HD*QPNTQM(

10-20 156 50 VE 10

• grå

Y(0A32HD*QPNTRT(

10-20 156 80 VE 10

• hvit

Y(0A32HD*KLLSOR(

10-20 110 00 VE 25

• gul

Y(0A32HD*KLLSPO(

10-20 110 10 VE 25

• rød

Y(0A32HD*KLLSQL(

10-20 110 20 VE 25

• rosa

Y(0A32HD*KLLSRS(

10-20 110 26 VE 25

• lys blå

Y(0A32HD*KLLSTM(

10-20 110 32 VE 25

• oransje

Y(0A32HD*KLLTKS(

10-20 110 40 VE 25

• lys grønn

Y(0A32HD*KLLTMM(

10-20 110 53 VE 25

• grå

Y(0A32HD*KLLTPN(

10-20 110 80 VE 25

• sort

Y(0A32HD*KLLTQK(

10-20 110 90 VE 25

plastomslag fact ! • • • • •

24 x 31 cm A4 med lomme foran og bak transparent pp med farge omvendt innbinding

hurtighefte fact ! • A4 • sterk plastfolie • klar forside

54 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 54

22.02.2016 14:20:46


FACT!pp klemmappe fact ! • • • • •

22,5 x 31,5 cm A4 transparent pp med farge tar opp til 30 ark grå clip

• hvit

Y(0A32HD*LQLSSR(

10-20 140 00 VE 25

• rød

Y(0A32HD*LQLTKK(

10-20 140 20 VE 25

• blå

Y(0A32HD*LQLTLR(

10-20 140 30 VE 25

• sort

Y(0A32HD*LQLTPP(

10-20 140 90 VE 25

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 55

55 22.02.2016 14:20:47


SkrivebØker / Papir Notering av tanker, følelser, ideer eller rett og slett for å huske. Mennesker har til alle tider vært opptatt av å nedtegne sine tanker og ideer. Våre notatbokserier oppfyller de fleste ønsker om en personlig notatbok til spesielle formål. Sjekk også vårt store utvalg av Universalpapir i mange farger og utførelser som A4 ark, A6 kort eller konvolutter. • Notatbøker i mange størrelser og farger med godt papir som tåler alle typer penner. • Godt skrivepapir som kan brukes i de aller fleste skrivere og kopimaskiner.

56 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 56 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 5

22.02.2016 14:20:48 22.02.16 11:41


Skrivebøker / Papir diskdisplay for notatbøker • 27 x 27 x 85 cm • plast • 1 hylle for hver størrelse

Y(0A32HD*QRMRQP(

10-30 781 01 VE 1

Y(0A32HD*QRMRRM(

10-30 781 02 VE 1

Y(0A32HD*MONOLP(

10-30 781 VE 1

diskdisplay for notatbøker • 27 x 27 x 85 cm • plast • 3 hyller for A5 bøker

gulvdisplay for notatbøker • 48 x 48 x 175 cm • plast • 6 hyller med 4 lommer, 1 hylle for A4 og 3 hyller for A5

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 57

57 22.02.2016 14:20:49


Skrivebøker / Papir notatbok kompagnon A6 • • • • •

96 blad 80 g/m² mykt slitesterkt omslag sort navnfelt på innsiden av permen, med pennehempe • innbundet • med strikk, runde hjørner, lesebånd, kartonglomme i perm • kremfarget papir

FSC-MIX

• 9 x 12,6 cm • ulinert

Y(0A32HD*PMSPLM(

10-55 616 02 VE 5

• 9 x 12,6 cm • linjert

Y(0A32HD*QMPORL(

10-55 617 02 VE 5

• 9,5 x 12,8 cm • ulinjert

Y(0A32HD*PTSPQK(

10-55 216 02 VE 5

• 9,5 x 12,8 cm • linjert

Y(0A32HD*PTSPRR(

10-55 217 02 VE 5

• 12 x 19,3cm • linjert

Y(0A32HD*QMPPKL(

10-55 627 02 VE 5

• 12,5 x 19,5 cm • ulinjert

Y(0A32HD*PTSPTL(

10-55 226 02 VE 5

• 18 x 24,5 cm • linjert

Y(0A32HD*QLNLMQ(

10-55 291 02 VE 5

• 18 x 24,5 cm • ruter

Y(0A32HD*QLNLNN(

10-55 292 02 VE 5

• 21 x 29,4 cm • linjert

Y(0A32HD*PTSQNS(

10-55 287 02 VE 3

• 21 x 29,4 cm • ulinjert

Y(0A32HD*PTSQML(

10-55 286 02 VE 3

Y(0A32HD*PRSNTP(

10-55 236 VE 5

notatbok kompagnon A7 • • • • • • • •

8 x 10,5cm A7 96 blad 80 g/m² slitesterkt omslag sort ulinjert navnfelt på innsiden av permen, med pennehempe • innbundet • med strikk, runde hjørner, lesebånd, kartonglomme i perm • kremfarget papir

notatblokk kompagnon A6 • • • • • • • •

96 blad 80 g/m² slitesterkt omslag sort ruter med pennehempe innbundet med strikk, runde hjørner, lesebånd og kartonglomme i perm • kremfargede ark

FSC-MIX

• 9 x 14 cm

Y(0A32HD*PTSQQT(

10-55 818 02 VE 5

• 12,5 x 19,5 cm

Y(0A32HD*PTSQRQ(

10-55 828 02 VE 5

58 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 58

22.02.2016 14:20:50


Skrivebøker / Papir notatbok kompagnon hvit A5 • • • • • • • • • •

12,5 x 19,5 cm A5 96 blad 80 g/m² slitesterkt omslag hvit ruter navnfelt på innside av perm, pennehempe innbundet med strikk, runde hjørner, lesebånd, kartonglomme i perm • kremfarget papir

Y(0A32HD*PRORKK(

10-55 928 00 VE 3

notatbok kompagnon anno • • • • •

96 blad 80 g/m² navnfelt på innside av perm, pennehempe innbundet med strikk, runde hjørner, lesebånd, kartonglomme i perm • kremfarget papir • • • •

9,5 x 12,8 cm A6 kartongomslag med trykk ulinjert

Y(0A32HD*PRRKQK(

10-55 516 01 VE 3

• • • •

12,5 x 19,5 cm A5 slitesterkt omslag ulinjert

Y(0A32HD*PRRKMM(

10-55 526 01 VE 3

• • • •

9,5 x 12,8 cm A6 kartongomslag med trykk linjert

Y(0A32HD*PRRKRR(

10-55 517 01 VE 3

• • • •

9,5 x 12,8 cm A6 kartongomslag med trykk ruter

Y(0A32HD*PRRKSO(

10-55 518 01 VE 3

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 59

59 22.02.2016 14:20:51


Skrivebøker / Papir notatbok kompagnon • • • • • • • • •

192 sider, 16 utrivbare sider, sidetall 80 g/m² innbundet sort navnfelt på innsiden av permen, med pennehempe innbundet med strikk, runde hjørner, 2 lesebånd, kartonglomme i perm 1 navnmerke, 2 merkelapper og sticky notes kremfarget papir

• 9,5 x 12,8 cm • linjert

Y(0A32HD*QPRLKQ(

10-55 217 05 VE 5

• 9,5 x 12,8 cm • ruter

Y(0A32HD*QPRLLN(

10-55 218 05 VE 5

• 12,5 x 19,5cm • linjert

Y(0A32HD*QPRLMK(

10-55 227 05 VE 5

• 12,5 x 19,5 cm • ruter

Y(0A32HD*QPRLNR(

10-55 228 05 VE 5

• 21 x 29,4 cm • linjert

Y(0A32HD*QPRLPL(

10-55 287 05 VE 3

• 21 x 29,4 cm • ruter

Y(0A32HD*QPRLQS(

10-55 288 05 VE 3

• 9,5 x 12,8cm • rosa • linjert

Y(0A32HD*QPQTNM(

10-55 717 26 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • blå • linjert

Y(0A32HD*QPQTOT(

10-55 717 32 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • oransje • linjert

Y(0A32HD*QPQTQN(

10-55 717 40 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • grønn • linjert

Y(0A32HD*QPQTPQ(

10-55 717 52 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • rosa • ruter

Y(0A32HD*QPQTRK(

10-55 718 26 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • blå • ruter

Y(0A32HD*QPQTSR(

10-55 718 32 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • oransje • ruter

Y(0A32HD*QPRKKR(

10-55 718 40 VE 4

• 9,5 x 12,8 cm • grønn • ruter

Y(0A32HD*QPQTTO(

10-55 718 52 VE 4

notatbok kompagnon A6 • • • • • • • •

192 sider, 16 utrivbare, sidetall 80 g/m² innbundet navnfelt på innsiden av permen, med pennehempe innbundet med strikk, runde hjørner, 2 lesebånd, kartonglomme i perm 1 navnmerke, 2 merkelapper og sticky notes kremfarget papir

60 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 60

22.02.2016 14:20:51


Skrivebøker / Papir notatbok kompagnon A5 • • • • • • • • •

12,5 x 19,5 cm 192 sider, 16 utrivbare sider, sidetall 80 g/m² innbundet navnfelt på innsiden av permen, med pennehempe innbundet med strikk, runde hjørner, 2 lesebånd, kartonglomme i perm 1 navnmerke, 2 merkelapper og sticky notes kremfarget papir

• rosa • linjert

Y(0A32HD*QPRKLO(

10-55 727 26 VE 4

• blå • linjert

Y(0A32HD*QPRKML(

10-55 727 32 VE 4

• oransje • linjert

Y(0A32HD*QPRKNS(

10-55 727 40 VE 4

• grønn • linjert

Y(0A32HD*QPRKOP(

10-55 727 52 VE 4

• rosa • ruter

Y(0A32HD*QPRKPM(

10-55 728 26 VE 4

• blå • ruter

Y(0A32HD*QPRKTK(

10-55 728 32 VE 4

• oransje • ruter

Y(0A32HD*QPRKQT(

10-55 728 40 VE 4

• grønn • ruter

Y(0A32HD*QPRKRQ(

10-55 728 52 VE 4

• A6 • ruter

Y(0A32HD*QPORRS(

10-55 078 11 VE 10

• A5 • linjert

Y(0A32HD*QPORQL(

10-55 087 11 VE 6

• A5 • ruter

Y(0A32HD*QPORPO(

10-55 088 11 VE 6

Y(0A32HD*QOKPMS(

10-55 088 91 VE 6

notatbok summertime • • • •

96 blad 100 g/m² innbundet 2 ass motiv, rosa og grønn

notatbok summertime • • • • • •

A5 96 blad 100 g/m² innbundet 2 ass motiv, rosa og turkis ruter

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 61

61 22.02.2016 14:20:53


Skrivebøker / Papir skrivebok A6 vivendi • • • • • •

A6 40 ark 90 g/m² rød, blå, oransje, sort linjert skrivepapir

Y(0A32HD*PQKOOO(

10-46 471 02 VE 10

Y(0A32HD*PTKSLQ(

10-55 181 02 VE 10

Y(0A32HD*PQKQRN(

10-41 649 02 VE 8

Y(0A32HD*PTKRPP(

10-47 049 02 VE 10

notisblokk spiral vivendi • • • • • • • •

75 x120 mm 60 blad 90 g/m² rød, blå, oransje, sort linjert spiralisert mikroperforert skrivepapir

arkivboks vivendi • A4 • rød, blå, oransje, sort • 30 mm, 3 klaffer og strikk

strikkmappe vivendi • A4 • rød, blå, oransje, sort • 3 klaffer, med strikk

62 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 62

22.02.2016 14:20:54


Skrivebøker / Papir ringperm vivendi

Y(0A32HD*PTKRMO(

10-65 549 02 VE 10

• A6 • linjert

Y(0A32HD*PQKPKP(

10-46 971 02 VE 5

• A6 • ruter

Y(0A32HD*PQKPLM(

10-46 972 02 VE 5

• A5 • linjert

Y(0A32HD*PQKOSM(

10-43 981 02 VE 5

• A6 • ruter

Y(0A32HD*PQKOTT(

10-43 982 02 VE 5

• A4 • linjert

Y(0A32HD*PQKOQS(

10-43 991 02 VE 5

• A6 • linjert

Y(0A32HD*PTKRKK(

10-55 351 02 VE 5

• A6 • ruter

Y(0A32HD*PTKRLR(

10-55 352 02 VE 5

• A5 • linjert

Y(0A32HD*PTKQRK(

10-55 451 02 VE 5

• A5 • ruter

Y(0A32HD*PTKQSR(

10-55 452 02 VE 5

• A4 • rød, blå, oransje, sort • 2 rings, 18 mm

notatbok vivendi • • • • •

96 blad 90 g/m² rød, blå, oransje, sort limt med stoff i ryggen skrivepapir

spiralbok vivendi • • • • •

90 blad 90 g/m² rød, blå, oransje, sort spiralisert skrivepapir

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 63

63 22.02.2016 14:20:55


Skrivebøker / Papir notatbok vivendi • • • •

96 blad 90 g/m² rød, blå, oransje, sort skrivepapir

• A6 • linjert

Y(0A32HD*PQKQPT(

10-55 971 02 VE 5

• A6 • ruter

Y(0A32HD*PQKQQQ(

10-55 972 02 VE 5

• A5 • ulinjert

Y(0A32HD*PQKQLL(

10-55 980 02 VE 5

• A5 • linjert

Y(0A32HD*PQKQMS(

10-55 981 02 VE 5

• A5 • ruter

Y(0A32HD*PQKQNP(

10-55 982 02 VE 5

• A4 • linjert

Y(0A32HD*PQKPTS(

10-55 991 02 VE 5

• A4 • ulinjert

Y(0A32HD*PQKPSL(

10-55 990 02 VE 5

• A4 • sort • 4 hulls

Y(0A32HD*PRLRQL(

10-67 934 90 VE 5

• A5 • sort • 9 hulls

Y(0A32HD*PRLRRS(

10-67 935 90 VE 5

• 9 x 17 cm • sort • 6 hulls

Y(0A32HD*PRLRSP(

10-67 937 90 VE 5

• 7,6 x 12,5 cm • sort • 6 hulls

Y(0A32HD*PRLRTM(

10-67 938 90 VE 5

spiralbok vivendi • • • • • • •

100 blad 90 g/m² innbundet ruter med marg spiralisert lomme bak i boken, perforerte ark skrivepapir

64 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 64

22.02.2016 14:20:56


Skrivebøker / Papir universalpapir • • • •

A4 50 ark 80 g/m² universalpapir for bruk til de fleste printere og kopimaskiner

• hvit

Y(0A32HD*MOTTPK(

10-51 250 00 VE 5

• cream

Y(0A32HD*PSMMOS(

10-51 250 07 VE 5

• gul

Y(0A32HD*MOTTQR(

10-51 250 10 VE 5

• chamois

Y(0A32HD*MPPQRS(

10-51 250 11 VE 5

• aprikos

Y(0A32HD*PSMNLQ(

10-51 250 14 VE 5

• mango

Y(0A32HD*PSLTQS(

10-51 250 18 VE 5

• rød

Y(0A32HD*MPKKLR(

10-51 250 24 VE 5

• lys blå

Y(0A32HD*MOTTTS(

10-51 250 32 VE 5

• aqua

Y(0A32HD*QMTRSN(

10-51 250 33 VE 5

• oransje

Y(0A32HD*PSMLRK(

10-51 250 44 VE 5

• lys grønn

Y(0A32HD*MPKKKK(

10-51 250 50 VE 5

• mørk grønn

Y(0A32HD*PSMKTP(

10-51 250 59 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QMTRTK(

10-51 250 61 VE 5

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 65

65 22.02.2016 14:20:56


Skrivebøker / Papir universalpapir • • • •

A4 25 ark 160 g/m² universalpapir for bruk til de fleste printere og kopimaskiner

• hvit

Y(0A32HD*MPKKTN(

10-51 225 00 VE 5

• cream

Y(0A32HD*PSMMQM(

10-51 225 07 VE 5

• gul

Y(0A32HD*MPKLKT(

10-51 225 10 VE 5

• chamois

Y(0A32HD*MPPQPO(

10-51 225 11 VE 5

• aprikos

Y(0A32HD*PSMPRQ(

10-51 225 14 VE 5

• mango

Y(0A32HD*PSLTRP(

10-51 225 18 VE 5

• rød

Y(0A32HD*MPKLPO(

10-51 225 24 VE 5

• lys blå

Y(0A32HD*MPKLNK(

10-51 225 32 VE 5

• aqua

Y(0A32HD*QMTROP(

10-51 225 33 VE 5

• oransje

Y(0A32HD*PSMLTO(

10-51 225 44 VE 5

• lys grønn

Y(0A32HD*MPKLOR(

10-51 225 50 VE 5

• mørk grønn

Y(0A32HD*PSMLLS(

10-51 225 59 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QMTRPM(

10-51 225 61 VE 5

66 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 66

22.02.2016 14:20:56


Skrivebøker / Papir doble kort A6 • A6 • 10 kort • 160 g/m² • hvit

Y(0A32HD*MPKLQL(

10-51 253 00 VE 5

• cream

Y(0A32HD*QNLOOL(

10-51 253 07 VE 5

• gul

Y(0A32HD*MPKLRS(

10-51 253 10 VE 5

• chamois

Y(0A32HD*MPPRKS(

10-51 253 11 VE 5

• aprikos

Y(0A32HD*PSMNOR(

10-51 253 14 VE 5

• mango

Y(0A32HD*PSLTSM(

10-51 253 18 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*PSMKPR(

10-51 253 22 VE 5

• rød

Y(0A32HD*MPKMMM(

10-51 253 24 VE 5

• lys blå

Y(0A32HD*MPKMKS(

10-51 253 32 VE 5

• himmel blå

Y(0A32HD*QSSNTL(

10-51 253 34 VE 5

• oransje

Y(0A32HD*PSMMKK(

10-51 253 44 VE 5

• lys grønn

Y(0A32HD*MPKMLP(

10-51 253 50 VE 5

• mørk grønn

Y(0A32HD*PSMLMP(

10-51 253 59 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QNLONO(

10-51 253 61 VE 5

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 67

67 22.02.2016 14:20:57


Skrivebøker / Papir konvolutter C6 • C6 • 10 pk • 80 g/m² • hvit

Y(0A32HD*MPKNKR(

10-51 252 00 VE 5

• cream

Y(0A32HD*QNLOPS(

10-51 252 07 VE 5

• gul

Y(0A32HD*MPKNLO(

10-51 252 10 VE 5

• chamois

Y(0A32HD*MPPQTM(

10-51 252 11 VE 5

• aprikos

Y(0A32HD*PSMNPO(

10-51 252 14 VE 5

• mango

Y(0A32HD*PSLTTT(

10-51 252 18 VE 5

• rød

Y(0A32HD*PSNPTR(

10-51 252 24 VE 5

• lys blå

Y(0A32HD*MPKNOP(

10-51 252 32 VE 5

• aqua

Y(0A32HD*QMTSMK(

10-51 252 33 VE 5

• oransje

Y(0A32HD*PSMMLR(

10-51 252 44 VE 5

• lys grønn

Y(0A32HD*MPKNPM(

10-51 252 50 VE 5

• mørk grønn

Y(0A32HD*PSMLNM(

10-51 252 59 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QNLMMT(

10-51 252 61 VE 5

68 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 68

22.02.2016 14:20:57


Skrivebøker / Papir konvolutter C5 • C5 • 10 pk • 80 g/m² • hvit

Y(0A32HD*PRPPRS(

10-51 254 00 VE 5

• cream

Y(0A32HD*PSMNKT(

10-51 254 07 VE 5

• gul

Y(0A32HD*PRPPSP(

10-51 254 10 VE 5

• chamois

Y(0A32HD*PRPPTM(

10-51 254 11 VE 5

• aprikos

Y(0A32HD*PSMNRS(

10-51 254 14 VE 5

• mango

Y(0A32HD*PSMKLT(

10-51 254 18 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*PSNQST(

10-51 254 22 VE 5

• rød

Y(0A32HD*PSMKSS(

10-51 254 24 VE 5

• lys blå

Y(0A32HD*PRPQMM(

10-51 254 32 VE 5

• aqua

Y(0A32HD*QMTTKP(

10-51 254 33 VE 5

• oransje

Y(0A32HD*PSMMNL(

10-51 254 44 VE 5

• lys grønn

Y(0A32HD*PRPQOQ(

10-51 254 50 VE 5

• mørk grønn

Y(0A32HD*PSMLQN(

10-51 254 59 VE 5

• lilla

Y(0A32HD*QMTSNR(

10-51 254 61 VE 5

• 35 ark • 90 g/m² • hvit

Y(0A32HD*PQLOKN(

10-51 270 00 VE 5

• 35 ark • 90 g/m² • rosa

Y(0A32HD*PQLQOT(

10-51 270 22 VE 5

• 25 ark • 120 g/m² • hvit

Y(0A32HD*PQLOLK(

10-51 271 00 VE 5

skrivepapir A4 • A4 • universalpapir, passer for de fleste typer printere og kopimaskiner

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 69

69 22.02.2016 14:20:58


Skrivebøker / Papir doble kort A6 • • • •

A6 10 kort 200 g/m² universalpapir, passer for de fleste typer printere og kopimaskiner

• hvit

Y(0A32HD*PQLONO(

10-51 273 00 VE 5

• rosa

Y(0A32HD*PQLQRK(

10-51 273 22 VE 5

• C6 • hvit

Y(0A32HD*PQLOOL(

10-51 274 00 VE 5

• C5 • hvit

Y(0A32HD*PRPRLO(

10-51 276 00 VE 5

• C5 • rosa

Y(0A32HD*PRPROP(

10-51 276 22 VE 5

• 50 ark • 80 g/m² • chamois

Y(0A32HD*MSONRL(

10-51 410 11 VE 5

• 50 ark • 80 g/m² • rød

Y(0A32HD*MSOQOR(

10-51 410 24 VE 5

• 50 ark • 80 g/m² • grå

Y(0A32HD*MSONSS(

10-51 410 80 VE 5

• 25 ark • 160 g/m² • chamois

Y(0A32HD*MSOOTO(

10-51 412 11 VE 5

• 25 ark • 160 g/m² • rød

Y(0A32HD*MSOQQL(

10-51 412 24 VE 5

• 25 ark • 160 g/m² • grå

Y(0A32HD*MSOPMO(

10-51 412 80 VE 5

konvolutter C6 • 10 stk • 90 g/m²

marmorert skrivepapir • A4 • universalpapir, passer til de fleste printere og kopimaskiner.

70 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 70

22.02.2016 14:20:59


Skrivebøker / Papir marmorerte konvolutter • 10 stk • 80 g/m² • universalpapir, passer til de fleste printere og kopimaskiner • C6 • chamois

Y(0A32HD*MSOPQM(

10-51 414 11 VE 5

• C6 • rød

Y(0A32HD*MSOQSP(

10-51 414 24 VE 5

• C6 • grå

Y(0A32HD*MSOPTN(

10-51 414 80 VE 5

• C5 • chamois

Y(0A32HD*PROQQN(

10-51 416 11 VE 5

• C5 • rød

Y(0A32HD*PRPQRR(

10-51 416 24 VE 5

• C5 • grå

Y(0A32HD*PRPRKR(

10-51 416 80 VE 5

• chamois

Y(0A32HD*MSOPNL(

10-51 415 11 VE 5

• rød

Y(0A32HD*MSOQRS(

10-51 415 24 VE 5

• grå

Y(0A32HD*MSOSQT(

10-51 415 80 VE 5

marmorerte doble kort A6 • • • •

A6 10 kort 160 g/m² universalpapir, passer til de fleste printere og kopimaskiner

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 71

71 22.02.2016 14:21:00


Hobbyartikler Heyda er vårt hobbysortiment med diverse utstyr for laging av kort og lignende. Sortimentet har et stort utvalg av klistermerker i alle former og fasonger, og bånd, stanser og annet en trenger for å lage personlige gaver og hilsener. Vi kan også friste med andre hobbyartikler som filt, glanspapir, sakser og mye annet. • Stort utvalg av klistermerker • Produkter pakket i lettsolgte blisterpakninger • God kvalitet til gode priser

72 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 72 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 6

22.02.2016 14:21:01 22.02.16 11:41


Hobbyartikler filt • 20 x 30 cm • 12 ass farger • 150 gr

Y(0A53CJ*LLLQSQ(

20-48 401 95 VE 1

Y(0A53CJ*RPNKQK(

20-48 753 06 VE 10

Y(0A53CJ*RKRKOT(

20-48 707 04 VE 5

Y(0A53CJ*KSQOMR(

20-48 079 VE 12

glanspapir • • • • •

12 ark 80 g/m² 10 farger + gull og sølv pakket i pappfolder glanset papir

puslespill tegn selv • • • •

A4 hvit str. 21 x 29,5 cm 48 biters, "tegn ditt eget" puslespill, 2 mm kartong, plastpakket

barnesaks m/ navnlapp • • • • •

13,5 cm kommer ass i blå/gul og oransje/gul rund tupp med soft-touch grep med navnlapp og fjær

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 73

73 22.02.2016 14:21:02


Hobbyartikler papirsaks 25 cm • 25 cm • sort • med soft-touch grep

Y(0A53CJ*KSQNQQ(

20-48 083 VE 12

Y(0A53CJ*KSQMKP(

20-48 092 VE 12

Y(0A53CJ*KSLPRQ(

20-48 895 13 VE 12

Y(0A53CJ*KSLOSO(

20-48 895 14 VE 12

universal saks 20 cm • 20 cm • med soft-touch grep

schnippy saks for høyrehendte • 13 cm • kommer ass i rød, blå, gul • butt tupp

schnippy saks for venstrehendte • 13 cm • rød/blå • butt tupp

74 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 74

22.02.2016 14:21:03


Hobbyartikler mønstersaks • 16 cm lang • Carlo, blå

Y(0A53CJ*SSKKLS(

20-48 880 01 VE 3

Y(0A53CJ*SSKKNM(

20-48 880 03 VE 3

Y(0A53CJ*SSKLKK(

20-48 880 10 VE 3

mønstersaks • 16 cm lang • Mario, sort

mønstersaks • 16 cm lang • Anna, rosa

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 75

75 22.02.2016 14:21:04


Hobbyartikler klistremerke "bling" • ca. 7,9 x 14,8 cm • steiner i akryl

klistremerke "bling" • "BLING" DIV. STR. RØD

Y(0A53CJ*SNNOLK(

20-48 833 41 VE 5

Y(0A53CJ*SNNOQP(

20-48 833 46 VE 5

klistremerke "bling" • "BLING" DIV STR. GRØNN

76 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 76

22.02.2016 14:21:05


Hobbyartikler klistremerker • ca. 7,5 x 16,5 cm • klistremerker med mange fine detaljer

klistremerker • BALLETT

Y(0A53CJ*KTTORM(

20-37 806 04 VE 6

Y(0A53CJ*KTTOTQ(

20-37 806 05 VE 6

Y(0A53CJ*KTTPLT(

20-37 806 06 VE 6

Y(0A53CJ*KTTPQO(

20-37 806 08 VE 6

Y(0A53CJ*KTTQKL(

20-37 806 10 VE 6

Y(0A53CJ*KTTQMP(

20-37 806 11 VE 6

klistremerker • STRAND

klistremerker • ØYENSTIKKER

klistremerker • DELFINER

klistremerker • PÅSKEEGG

klistremerker • BLOMSTER

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 77

77 22.02.2016 14:21:06


Hobbyartikler klistremerker • PARTY GUTT

Y(0A53CJ*KTTQQN(

20-37 806 13 VE 6

Y(0A53CJ*KTTQTO(

20-37 806 14 VE 6

Y(0A53CJ*KTTRRT(

20-37 806 18 VE 6

Y(0A53CJ*KTTSLQ(

20-37 806 20 VE 6

Y(0A53CJ*KTTSNK(

20-37 806 21 VE 6

Y(0A53CJ*LKLOMR(

20-37 806 27 VE 6

Y(0A53CJ*LKLOOL(

20-37 806 28 VE 6

Y(0A53CJ*LKLOQP(

20-37 806 29 VE 6

klistremerker • PARTY JENTE

klistremerker • KAFFE

klistremerker • CHAMPAGNE

klistremerker • SNØMANN

klistremerker • BABY GUTT 1

klistremerker • BABY JENTE 1

klistremerker • BABY GUTT 2

78 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 78

22.02.2016 14:21:07


Hobbyartikler klistremerker • BURSDAG

Y(0A53CJ*LKLPSS(

20-37 806 35 VE 6

Y(0A53CJ*LKLQNM(

20-37 806 37 VE 6

Y(0A53CJ*LKLQPQ(

20-37 806 38 VE 6

Y(0A53CJ*LKLRNL(

20-37 806 42 VE 6

Y(0A53CJ*LKLRRT(

20-37 806 44 VE 6

Y(0A53CJ*LKLRTN(

20-37 806 45 VE 6

Y(0A53CJ*LKMPOR(

20-37 806 46 VE 6

Y(0A53CJ*LKLSPO(

20-37 806 48 VE 6

klistremerker • BRUDEKJOLE

klistremerker • BRYLLUP SMOKING

klistremerker • HVITE BLOMSTER

klistremerker • STORE BLOMSTER

klistremerker • KATTER

klistremerker • HUNDER

klistremerker • TROPISK FISK

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 79

79 22.02.2016 14:21:08


Hobbyartikler klistremerker • FROSKER

Y(0A53CJ*LKLSRS(

20-37 806 49 VE 6

Y(0A53CJ*LKLTLP(

20-37 806 51 VE 6

Y(0A53CJ*LKLTPN(

20-37 806 53 VE 6

Y(0A53CJ*LKMKLL(

20-37 806 56 VE 6

Y(0A53CJ*LKMKPT(

20-37 806 58 VE 6

Y(0A53CJ*LKMKTR(

20-37 806 60 VE 6

Y(0A53CJ*LKMLPS(

20-37 806 63 VE 6

Y(0A53CJ*LKMLTQ(

20-37 806 65 VE 6

klistremerker • LEKER 2

klistremerker • PASTELLBLOMSTER

klistremerker • RØDE HJERTER

klistremerker • FERIE

klistremerker • FOTBALL

klistremerker • PIRATER

klistremerker • JULETRE

80 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 80

22.02.2016 14:21:09


Hobbyartikler klistremerker • NISSE

Y(0A53CJ*LKMMLT(

20-37 806 66 VE 6

Y(0A53CJ*LKMMPR(

20-37 806 68 VE 6

Y(0A53CJ*LKMMRL(

20-37 806 69 VE 6

Y(0A53CJ*LKMNPQ(

20-37 806 73 VE 6

Y(0A53CJ*LKMNRK(

20-37 806 74 VE 6

Y(0A53CJ*LLSQRS(

20-37 806 81 VE 6

Y(0A53CJ*LLSQTM(

20-37 806 82 VE 6

Y(0A53CJ*LLSSLO(

20-37 806 88 VE 6

klistremerker • SØLVSTJERNER

klistremerker • GULLSTJERNER

klistremerker • GAVER

klistremerker • KRANSER

klistremerker • INSTRUMENTER

klistremerker • BURSDAG 2

klistremerker • SOMMERFUGLER I DIV FARGER

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 81

81 22.02.2016 14:21:11


Hobbyartikler klistremerker • SJØDYR

Y(0A53CJ*LLSSPM(

20-37 806 90 VE 6

Y(0A53CJ*LLSSRQ(

20-37 806 91 VE 6

Y(0A53CJ*LLSSTK(

20-37 806 92 VE 6

Y(0A53CJ*LLSTNR(

20-37 806 94 VE 6

Y(0A53CJ*LLSTPL(

20-37 806 95 VE 6

Y(0A53CJ*LMOLLM(

20-37 807 06 VE 6

Y(0A53CJ*LMOLPK(

20-37 807 08 VE 6

Y(0A53CJ*LMOLTS(

20-37 807 10 VE 6

klistremerker • KJÆLEDYR

klistremerker • SKOGENS DYR

klistremerker • BRYLLUP

klistremerker • HJERTER, LOVE

klistremerker • HJERTER I RØDT, DIV MØNSTER

klistremerker • HVITE BLOMSTER

klistremerker • SOMMERFUGLER MED BLING

82 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 82

22.02.2016 14:21:13


Hobbyartikler klistremerker • BALLONGER I DIV FARGER

Y(0A53CJ*LMOMLL(

20-37 807 11 VE 6

Y(0A53CJ*LMORQL(

20-37 807 12 VE 6

Y(0A53CJ*LMOMPT(

20-37 807 13 VE 6

Y(0A53CJ*LNNPPS(

20-37 807 15 VE 6

Y(0A53CJ*KTSLPO(

20-37 828 02 VE 6

Y(0A53CJ*KTSMNT(

20-37 828 06 VE 6

Y(0A53CJ*KTSNTK(

20-37 828 14 VE 6

Y(0A53CJ*KTSOLN(

20-37 828 15 VE 6

klistremerker • JUNGELDYR

klistremerker • UGLER

klistremerker • UGLE METALLIC

klistremerker • BALLERINA

klistremerker • BABYDYR

klistremerker • ROSA HJERTER

klistremerker • HJERTER ASS. FARGER

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 83

83 22.02.2016 14:21:15


Hobbyartikler klistremerker • ØYENSTIKKER

Y(0A53CJ*KTSOTT(

20-37 828 19 VE 6

Y(0A53CJ*KTSPTS(

20-37 828 24 VE 6

Y(0A53CJ*LKKMMM(

20-37 829 10 VE 6

Y(0A53CJ*LKKMOQ(

20-37 829 11 VE 6

Y(0A53CJ*LKKOMK(

20-37 829 20 VE 6

Y(0A53CJ*LKKOOO(

20-37 829 21 VE 6

Y(0A53CJ*LNNPTQ(

20-37 807 17 VE 6

klistremerker • HJERTER, HVIT/ ROSA

klistremerker • 2 HJERTER, KLAR

klistremerker • 2 HJERTER, RØD

klistremerker • HJERTER, KLAR

klistremerker • HJERTER, RØD

klistremerker • BLOMSTER M/BLING

84 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 84

22.02.2016 14:21:16


Hobbyartikler sticker • ca 7,5 x 16,5 cm

perleklistremerker • PERLE, MEDIUM

Y(0A53CJ*LKKPRO(

20-37 829 27 VE 6

Y(0A53CJ*LKKPTS(

20-37 829 28 VE 6

Y(0A53CJ*LKKQNP(

20-37 829 30 VE 6

Y(0A53CJ*LKKQQQ(

20-37 829 31 VE 6

perleklistremerker • PERLE, STOR

perleklistremerker • HJERTE, STOR

perleklistremerker • STJERNE

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 85

85 22.02.2016 14:21:17


Hobbyartikler stanse • pakket separat • passer for kort opp til 220 g/m²

stanse, liten blomst • BLOMST

Y(0A53CJ*SROMKS(

20-36 874 20 VE 1

Y(0A53CJ*SROMLP(

20-36 874 21 VE 1

Y(0A53CJ*SROMNT(

20-36 874 23 VE 1

Y(0A53CJ*SROMQK(

20-36 874 26 VE 1

Y(0A53CJ*LKSNNO(

20-36 874 40 VE 1

Y(0A53CJ*LKSNOL(

20-36 874 41 VE 1

stanse, liten hjerte • HJERTE

stanse, liten stjerne • STJERNE

stanse, liten blad • BLAD

stanse, liten note • NOTE

stanse, liten engel • ENGEL

86 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 86

22.02.2016 14:21:18


Hobbyartikler stanse, liten fot • FOT

Y(0A53CJ*LKTLMQ(

20-36 874 44 VE 1

Y(0A53CJ*LKTPPN(

20-36 874 51 VE 1

Y(0A53CJ*LKTPQK(

20-36 874 52 VE 1

Y(0A53CJ*LKTPSO(

20-36 874 54 VE 1

Y(0A53CJ*LKTPTL(

20-36 874 55 VE 1

Y(0A53CJ*LKTQKR(

20-36 874 56 VE 1

stanse, liten dobbelt hjerte • DOBBELT HJERTE

stanse, liten solsikke • SOLSIKKE

stanse, liten hjerte elegant • HJERTE ELEGANT

stanse, liten krone • KRONE

stanse, liten rose • ROSE

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 87

87 22.02.2016 14:21:20


Hobbyartikler deko-sortiment • laget av diverse materialer • ass sortiment

deko-sortiment "baby"

Y(0A53CJ*KSKKON(

20-48 832 70 VE 5

Y(0A53CJ*KSKKQR(

20-48 832 71 VE 5

Y(0A53CJ*KSKKSL(

20-48 832 72 VE 5

Y(0A53CJ*KSKLKO(

20-48 832 73 VE 5

Y(0A53CJ*KTNLMS(

20-48 832 76 VE 5

Y(0A53CJ*KTNKSL(

20-48 832 74 VE 5

Y(0A53CJ*KTNLKO(

20-48 832 75 VE 5

deko-sortiment "vår"

deko-sortiment "bryllup"

deko-sortiment "hjerter"

deko-sortiment "vinter"

deko-sortiment "JUL 1"

deko-sortiment "JUL 2"

88 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 88

22.02.2016 14:21:21


Hobbyartikler dekobånd • • • •

0,6 - 1,2 cm x 90cm kommer i 5 pk 6 forskjellige bånd, 90 cm lange passer til dekorasjon av scrapbooks, kort og annen dekorering.

dekorbånd "bryllup"

Y(0A53CJ*SNNQMP(

20-48 833 62 VE 5

Y(0A53CJ*SNNQOT(

20-48 833 64 VE 5

Y(0A53CJ*SNNQPQ(

20-48 833 65 VE 5

Y(0A53CJ*SNNQQN(

20-48 833 66 VE 5

dekorbånd "love"

dekorbånd "klare farger"

dekorbånd "elegant"

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 89

89 22.02.2016 14:21:22


Hobbyartikler tilbehør • kommer i 5 pk • syrefri

papirblonde hvite blomster • 14 mm x 2 m • HVITE BLOMSTER • selvklebende hvite papirblonder, 2 m lang, kan lett trekkes ut av et ferdig perforert hull i pakken og kuttes i ønsket lengde.

Y(0A53CJ*KRNSSP(

20-48 800 81 VE 5

Y(0A53CJ*LLKOKP(

20-48 800 85 VE 5

Y(0A53CJ*LLKOQR(

20-48 800 91 VE 5

Y(0A53CJ*LLKQQP(

20-48 800 92 VE 5

papirblonde hvite blader • 14 mm x 2 m • HVITE BLADER • selvklebende hvite papirblonder, 2 m lang, kan lett trekkes ut av et ferdig perforert hull i pakken og kuttes i ønsket lengde.

papirblonde gullhjerter • 8 mm x 2 m • GULLHJERTER • selvklebende gull papirblonder, 2 m lang, kan lett trekkes ut av et ferdig perforert hull i pakken og kuttes i ønsket lengde.

papirblonde sølvhjerter • 8 mm x 2 m • SØLVHJERTER • selvklebende sølv papirblonder, 2 m lang, kan lett trekkes ut av et ferdig perforert hull i pakken og kuttes i ønsket lengde.

90 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 90

22.02.2016 14:21:22


Hobbyartikler silkepapir • • • • •

50 x 70 cm 5 ark i pakken 20 g/m² syrefri brettet til 12 x 25 cm, plastpakket

silkepapir pakke • gul

Y(0A53CJ*KPOLKP(

20-33 105 10 VE 10

Y(0A53CJ*KPOLQR(

20-33 105 24 VE 10

Y(0A53CJ*KPOMKO(

20-33 105 38 VE 10

Y(0A53CJ*KPOMOM(

20-33 105 59 VE 10

Y(0A53CJ*KPOMSK(

20-33 105 65 VE 10

Y(0A53CJ*KPONST(

20-33 110 00 VE 10

silkepapir pakke • rød

silkepapir pakke • mørk blå

silkepapir pakke • mørk grønn

silkepapir pakke • lilla

silkepapir pakke • hvit

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 91

91 22.02.2016 14:21:23


Hobbyartikler klebeputer 3D • • • •

5 x 5 mm, 3 mm høy kommer i 10 pk med 361 puter i hver pakke hvite selvklebende 3D puter for scrapbook og kort.

Y(0A53CJ*STKKNL(

20-48 890 03 VE 10

Y(0A53CJ*SQQKPK(

20-48 866 05 VE 6

Y(0A53CJ*LLPPQL(

20-48 884 03 VE 10

piperenser ass. farger • 50 cm lang • 10 stk i ass farger ; hvit, gul, rød, lys blå, blå, oransje, grønn, mørk grønn, brun, sort • diameter 8 mm, ekstra fluffy

glitterhjerte til bilde • 10 cm vid, 9 cm høy • display med 10 hjerter • glitterhjerte med byttbar bakside hvor man kan sette inn bilde, pynte med klistremerker eller tegning • kommer pakket i plast boks med 10 stk i ett display

92 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 92

22.02.2016 14:21:24


Gavepapir og Servietter Stewo er vår søsterbedrift i Sveits som produserer gavepapir i utsøkt kvalitet. Sterkt, godt papir som det er en drøm å pakke inn gaver i. De følger trender og farger som er populære i tiden når de skal designe nye papir for de forskjellige sesongene. Vi har også et utvalg av servietter fra duse vårfarger til friske sommerblomster. • Gavepapir i utsøkt kvalitet • Trendy design og farger i tiden • Servietter for alle anledninger

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 93 Kapiteleinstiegseiten_Norwegen_2016.indd 7

93 22.02.2016 14:21:25 22.02.16 11:41


Gavepapir og Servietter gavepapir • 70 x 200 cm • BIG SURPRISE • kommer i eske av 60 stk ass

w(6D0A2B*LNKQRM(

25-28 1136 99 VE 60

w(6D0A2B*LNKQQP(

25-28 1135 99 VE 60

w(6D0A2B*LNKQST(

25-28 1137 99 VE 60

w(6D0A2B*LNKROK(

25-28 1144 99 VE 60

gavepapir • 70 x 200 cm • CHARMING SIGNS • kommer i eske av 60 stk ass

FSC-MIX

gavepapir • 70 x 200 cm • HAPPY CHILDHOOD • kommer i eske av 60 stk ass

gavepapir • 70 x 200 cm • TOPIC REVERSE • kommer i eske av 60 stk ass

94 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 94

22.02.2016 14:21:26


Gavepapir og Servietter gavepapir • 70 x 200 cm • FRIENDS FOREVER • kommer i eske av 60 stk ass

w(6D0A2B*LNKQPS(

25-28 1134 99 VE 60

w(6D0A2B*LNKRKM(

25-28 1139 99 VE 60

w(6B0E3B*KKOPQP(

25-28 9512 98 VE 60

w(6B0E3B*SMPOMT(

25-28 1026 98 VE 60

gavepapir • 70 x 200 cm • SPRING FEVER • kommer i eske av 60 stk ass

gavepapir • 70 x 200 cm • NATURA COLOUR • kommer i eske av 60 stk ass

gavepapir • 70 x 150 cm • METALLIC GRAPHIC • kommer i eske av 60 stk ass

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 95

95 22.02.2016 14:21:27


Gavepapir og Servietter gavepapir • 70 x 150 cm • METALLIC SQUARES • kommer i eske av 60 stk ass

w(6D0A2B*LKTSRQ(

25-28 1106 99 VE 60

w(6D0A2B*LKTSQT(

25-28 1023 96 VE 60

w(6D0A2B*LNKQNO(

25-28 1133 99 VE 60

w(6D0A2B*LMQKRL(

25-72 7444 60 VE 12

gavepapir • 70 x 150 cm • MODERN ORNAMENT • kommer i eske av 60 stk ass

gavepapir • 70 x 200 cm • GREAT EMOTIONS • kommer i eske av 60 stk ass

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • VALENTINA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

96 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 96

22.02.2016 14:21:29


Gavepapir og Servietter serviett 3-lags • 33 x 33 cm • KATE • kommer i pakke av 12

w(6D0A2B*LMRNNR(

25-72 7494 25 VE 12

w(6D0A2B*LMNQPK(

25-72 7510 45 VE 12

w(6D0A2B*LKKTLK(

25-72 8129 60 VE 12

w(6D0A2B*LKKTMR(

25-72 8136 60 VE 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • BIANCA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • DESIDERIA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • LUNA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 97

97 22.02.2016 14:21:30


Gavepapir og Servietter serviett 3-lags • 33 x 33 cm • MERIMO • kommer i pakke av 12

w(6B0E3B*SMQRLQ(

25-72 9317 60 VE 12

w(6B0E3B*SMKQSO(

25-72 9331 25 VE 12

w(6B0E3B*SMKQMM(

25-72 9342 60 VE 12

w(6D0A2B*LKKTPS(

25-72 9365 41 VE 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • ABIANA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • GILLA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • SVEA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

98 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 98

22.02.2016 14:21:31


Gavepapir og Servietter serviett 3-lags • 33 x 33 cm • DORA • kommer i pakke av 12

w(6D0A2B*LMQKPR(

25-72 7533 20 VE 12

w(6D0A2B*LMPTTT(

25-72 7471 25 VE 12

w(6D0A2B*LMQKKM(

25-72 7471 40 VE 12

w(6D0A2B*LMPTSM(

25-72 7471 46 VE 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • YUKO, ROSA • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • YUKO, BLÅ • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • YUKO, GRØNN • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 99

99 22.02.2016 14:21:33


Gavepapir og Servietter serviett 3-lags • 33 x 33 cm • YUKO, BEIGE • kommer i pakke av 12

w(6D0A2B*LMPTRP(

25-72 7471 50 VE 12

w(6B0E3B*SMQSPN(

25-72 9891 51 VE 12

w(6D0A2B*LMRSLS(

25-72 1762 99 VE 32

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • MIRON • kommer i pakke av 12

FSC-MIX

serviett 3-lags • 33 x 33 cm • FLOWERING SEASON • eske med 32 ass, 6 motiver

FSC-MIX

100 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 100

22.02.2016 14:21:34


Gavepapir og Servietter serviett 3-lags • 33 x 33 cm • ALL THE BEST • eske med 32 ass, 6 motiver

w(6D0A2B*LMRSMP(

25-72 1763 99 VE 32

w(6B0E3B*ORNLRK(

25-89 1202 99 VE 1

w(6B0E3B*ORNLSR(

25-89 1211 99 VE 1

FSC-MIX

gavepapirstativ - gulv stewo • høyde 188 cm, bredde 64 cm, dybde 57 cm

serviettstativ stewo • høyde 193 cm, Ø 45 cm, rommer 128 serviettpakker

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 101

101 22.02.2016 14:21:34


102 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 102

22.02.2016 14:21:34


ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole 路 Kontor 路 Hobby 路 Gavepapir og Servietter 2016

Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 103

103 22.02.2016 14:21:34


104 Gesamtkatalog_Norwegen_2016.indd 104

22.02.2016 14:21:34


Almanakkforlaget Kontakter Besøksadresse Almanakkforlaget as Alf Bjerckes vei 22a 0582 Oslo Postadresse Almanakkforlaget as Postboks 234 Alnabru 0614 Oslo Hovedtelefon 22 97 40 00 Telefaks 22 97 40 50 Adm. direktør Hans Olav Hoff Mob: 900 19 028 hansolav.hoff@ almanakkforlaget.no

Kundeservice Direkte telefon 22 97 40 00 post@almanakkforlaget.no Salgsavdeling standard Odd Egil Høibråten Salgs- og markedssjef Mob: 401 66 375 oddegil@almanakkforlaget.no Inger Helfjord Marhaug Salgskonsulent Mob: 930 54 114 ingerm@almanakkforlaget.no Jannike H. Salminen Key Account Manager Bok Mob: 966 26 450 jannikes@almanakkforlaget.no Anne Kathrine Bakken Key Account Manager Kontor Mob: 480 31 437 annekathrine@almanakkforlaget.no Salgsavdeling profil Kåre Hardersen Salgssjef Profilavdeling Mob: 478 37 248 kareh@almanakkforlaget.no

Firma Almanakkforlaget as (mva nr: 914 364 558) Alf Bjerckes vei 22 a 0582 Oslo, Norway Pb 234 Alnabru 0614 Oslo, Norway Kundeservice Tlf: 22 97 40 00 Faks: 22 97 40 50 Mail: post@almanakkforlaget.no

Restordre Vi forbeholder oss retten til å slette restordre. Reklamasjoner – transportskader og bortkomne varer under transport Om kolli eller andre deler av bestillingen savnes ved levering, skal dette umiddelbart merkes på følgeseddel og meddeles transportør samt meddeles kundeservice. Om produkter ved ankomst er skadet, merkes dette umiddelbart på fraktseddel som kvitteres av sjåfør. Kundeservice må meddeles innen 7 dager. Om ikke så meddeles, faller erstatningsretten bort. Skadede varer returneres ikke til Almanakkforlaget.

Lager og logistikk Almanakkforlaget c/o Serviteur AS Holtermoen industriområde 1940 Bjørkelangen

Reklamasjoner – feil på ordre og feilekspederte produkter

Priser

Om noen av partene av ekstraordinære grunner som ingen kan være herre over, ikke klarer å oppfylle deler av det ovennevnte, er det ingen grunn til oppsigelse av avtalen mellom partene.

Pris for produktet er den prisen som gjelder ved bestilling. Vi endrer våre priser en gang pr år: 1.april. Produktene selges til nettopris eks mva i NOK. Det er opp til hver enkelt forhandler å bestemme sine utsalgspriser til sluttbruker. Produkter Det antall som er oppgitt som ”Best enh” i prislisten, er minste enhet ved bestilling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre antallet på innsendte bestilling til nærmeste bestillingsenhet. Vi garanterer leveranse av daterte produkter på hovedbestillingen som gjelder skolesortiment og årssortiment. Etter første skoleordrelevering og hovedordrelevering kan det hende at produktene blir sluttsolgt fra vår beholdning. Bestillingsverdi Minste verdi på bestilling må være netto kr 1 000. Ved bestilling under kr 1 000 kan bestilling slettes av Almanakkforlaget. Kunde skal i så fall meddeles.

Reklamasjon skal skje umiddelbart, og senest innen 7 dager. Kontakt vår kundeservice for bekreftelse. De vil veilede deg videre med reklamasjonen. Force Majeure

Opphavsrett De produkter som har blitt levert fra Almanakkforlaget til kunde, er beskyttet av loven om opphavsrett som tilhører hver enkelt produsent. Avskrifter, reproduksjoner og kopier til kommersielle formål er bare tillatt etter nærmere skriftlig tillatelse fra Almanakkforlaget. Navnedager Navnedagene som benyttes i Almanakkforlagets kalendere, er beskyttet av lov om opphavsrett, og er således copyright-beskyttet. Navnedagene er dermed Almanakkforlagets eiendom. Tvist

Ved bestilling over kr 1 000 leveres varene fraktfritt i Norge.

Tvister skal alltid først prøves løst i minnelighet mellom partene. Skulle dette ikke føre frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan tvister avgjøres ved voldgift etter Tvistemålsloven kap. 32.

Leveransetidspunkt

Gyldighet

Ønsket leveransetidspunkt blir en del av bestillingen først når det er sendt en ordrebekreftelse fra Almanakkforlaget as. Dette tidspunktet er et omtrentlig leveransetidspunkt. Spesifisert leveransedato gjelder bare når dette særskilt er bekreftet fra Almanakkforlaget as.

Almanakkforlagets alminnelige salgs - og leveringsbetingelser er en del i alle transaksjoner til våre kunder. De godkjennes av kunde straks man bestiller produkter eller tjenester fra Almanakkforlaget, så fremt annet ikke er beskrevet i spesielt forhandlede avtaler mellom partene.

Fraktvilkår

Betalingsvilkår Vår generelle betalingsbetingelse er netto pr. 30 dager. Etter avtalt forfallsdato vil vi debitere 8,5 % p.a. fra 1. jan. 2013 ihht LOV 1976-12-17 nr. 100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Ved forsinkelse i betaling vil skriftlige avtaler mellom partene straks opphøre. Almanakkforlaget vil ved forsinket betaling umiddelbart kunne benytte seg av sin rett til å hente de leverte varene tilbake. Før disse endringer i betalingsvilkår skal kunde informeres.

Almanakkforlaget as Januar 2016

Forbehold om henting av leverte varer Varene forblir Almanakkforlagets eiendom inntil betaling av samtlige fordringer er betalt av kunde. Ved videresalg av varer uten at de er betalt, erstattes varene av et motsvarende beløp. Salgsstativer lånt av Almanakkforlaget forblir Almanakkforlagets eiendom, såfremt annet ikke er avtalt. Salgsstativer/display er utelukkende ment å inneholde Almanakkforlaget sine produkter. Ved skader og/eller tap av stativer kan Almanakkforlaget fakturere kunde for disse kostnader. Returrett Generelt gjelder ingen retur av varer. Unntakene er daterte produkter som til enhver tid står oppført på Almanakkforlagets returlister. Forutsetning for returett er at kunde har plassert sin hovedordre på skole- eller årsprodukter hos Almanakkforlaget. Returen får kunde gjennom å melde sin retur til kundeservice. Tidsperioden for slik retur er i februar samme år som kalenderne gjelder. Siste frist for innmelding av retur er 1. mars hvert år. Retur etter 1. mars blir ikke godkjent.

Det tas forbehold om eventuelle endringer, trykkfeil og sluttsolgte varer.

Produktene krediteres 50 % av innkjøpsverdi for kunde. Krediteringen utbetales ikke, men avregnes mot påfølgende årgangs hovedordre hos Almanakkforlaget. Kreditnota har forfall 10.12. samme år som den er utstedt. Kreditnota som ikke er benyttet samme år, slettes hos Almanakkforlaget.

ALMANAKKFORLAGET Katalog Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter 2016


www.almanakkforlaget.no

2016

ART. 27-13 000 020

ALF BJERCKES VEI 22 A · POSTBOKS 234 ALNABRU · 0614 OSLO T 22 97 40 00 · F 22 97 40 50 · POST@ALMANAKKFORLAGET.NO WWW.ALMANAKKFORLAGET.NO

Skole · Kontor · Hobby · Gavepapir og Servietter Katalog 2016

www.almanakkforlaget.no

Af produktkatalog 2 2017  

Skole-kontor-hobby-gavepapir og servietter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you