Kalenderkatalog 7.sans 2022-2023

Page 1

ART. 27-13 000 019

Kalenderkatalog 2022/2023 HVAMSVINGEN 24, 2013 SKJETTEN T 22 97 40 00 · POST@ALMANAKKFORLAGET.NO WWW.ALMANAKKFORLAGET.NO

www.almanakkforlaget.no

www.almanakkforlaget.no


Kontakter

Kundeservice/salg

Firma

Besøksadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten

sentralbord 22 97 40 00 post@almanakkforlaget.no

Almanakkforlaget as (mva nr: 914 364 558) Hvamsvingen 24 2013 Skjetten, Norway

Salgsavdeling bok - retail

Kundeservice

Odd Egil Høibråten Salgs- og markedssjef Mob: 401 66 375 oddegil@almanakkforlaget.no

Tlf: 22 97 40 00 Mail: post@almanakkforlaget.no

Postadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten Webadresse www.almanakkforlaget.no Hovedtelefon 22 97 40 00 Adm. direktør Hans Olav Hoff Mob: 900 19 028 hansolav.hoff@almanakkforlaget.no

Jannike H. Salminen Key Account Manager Bok Mob: 966 26 450 jannikes@almanakkforlaget.no Salgsavdeling kontor - profil Kåre Hardersen Salgssjef Mob: 478 37 248 kareh@almanakkforlaget.no Inger Helfjord Marhaug Key Account Manager Kontor Mob: 930 54 114 ingerm@almanakkforlaget.no

Lager og logistikk Almanakkforlaget c/o Forlagssentralen ANS Snipetjernveien 12 1405 Langhus Priser

Restordre

Pris for produktet er den prisen som gjelder ved bestilling. Vi endrer våre priser en gang pr år: 1.april. Produktene selges til nettopris eks mva i NOK. Det er opp til hver enkelt forhandler å bestemme sine utsalgspriser til sluttbruker.

Vi forbeholder oss retten til å slette restordre.

Produkter Det antall som er oppgitt som salgsenhet i prislisten, er minste enhet ved bestilling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre antallet på innsendte bestilling til nærmeste salgsenhet. Vi garanterer leveranse av daterte produkter på hoved bestillingen som gjelder skolesortiment og års sortiment. Etter første skoleordrelevering og hovedordrelevering kan det hende at produktene blir sluttsolgt fra vår beholdning.

Reklamasjoner – transportskader og bortkomne varer under transport Om kolli eller andre deler av bestillingen savnes ved levering, skal dette umiddelbart merkes på følgeseddel og meddeles transportør samt meddeles kundeservice. Om produkter ved ankomst er skadet, merkes dette umiddelbart på fraktseddel som kvitteres av sjåfør. Kundeservice må meddeles innen 7 dager. Om ikke så meddeles, faller erstatningsretten bort. Skadede varer returneres ikke til Almanakkforlaget. Reklamasjoner – feil på ordre og feilekspederte produkter

Bestillingsverdi

Reklamasjon skal skje umiddelbart, og senest innen 7 dager. Kontakt vår kundeservice for bekreftelse. De vil veilede deg videre med reklamasjonen.

Minste verdi på bestilling må være netto kr 1 000. Ved bestilling under kr 1 000 tillegges et småordregebyr på 150 kr.

Force Majeure

Ved bestilling over kr 1 000 leveres varene fraktfritt i Norge.

Om noen av partene av ekstraordinære grunner som ingen kan være herre over, ikke klarer å oppfylle deler av det ovennevnte, er det ingen grunn til oppsigelse av avtalen mellom partene.

Leveransetidspunkt

Opphavsrett

Ønsket leveransetidspunkt blir en del av bestillingen først når det er sendt en ordrebekreftelse fra Almanakkforlaget as. Dette tidspunktet er et omtrentlig leveransetidspunkt. Spesifisert leveransedato gjelder bare når dette særskilt er bekreftet fra Almanakkforlaget as.

De produkter som har blitt levert fra Almanakkforlaget til kunde, er beskyttet av loven om opphavsrett som tilhører hver enkelt produsent. Avskrifter, reproduksjoner og kopier til kommersielle formål er bare tillatt etter nærmere skriftlig tillatelse fra Almanakkforlaget.

Betalingsvilkår

Navnedager

Vår generelle betalingsbetingelse er netto pr. 30 dager. Etter avtalt forfallsdato vil vi debitere 8,5 % p.a. fra 1. jan. 2018 ihht LOV 1976-12-17 nr. 100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Ved forsinkelse i betaling vil skriftlige avtaler mellom partene straks opphøre. Almanakkforlaget vil ved forsinket betaling umiddelbart kunne benytte seg av sin rett til å hente de leverte varene tilbake. Før disse endringer i betalingsvilkår skal kunde informeres.

Navnedagene som benyttes i Almanakkforlagets kalendere, er beskyttet av lov om opphavsrett, og er således copyright-beskyttet. Navnedagene er dermed Almanakkforlagets eiendom.

Fraktvilkår

Forbehold om henting av leverte varer Varene forblir Almanakkforlagets eiendom inntil betaling av samtlige fordringer er betalt av kunde. Ved videresalg av varer uten at de er betalt, erstattes varene av et motsvarende beløp. Salgsstativer lånt av Almanakkforlaget forblir Almanakkforlagets eiendom, såfremt annet ikke er avtalt. Salgsstativer/display er utelukkende ment å inneholde Almanakkforlaget sine produkter. Ved skader og/eller tap av stativer kan Almanakkforlaget fakturere kunde for disse kostnader. Returrett Generelt gjelder ingen retur av varer. Unntakene er daterte produkter som til enhver tid står oppført på Almanakkforlagets returlister. Forutsetning for returett er at kunde har plassert sin hovedordre på skole- eller års produkter hos Almanakkforlaget. Returen får kunde gjennom å melde sin retur til kundeservice. Frist for skolestartretur er 30.september. Skoleretur etter 30. september blir ikke godkjent. Returfrist for de øvrige kalendere er 31.januar. Retur etter 31. januar blir ikke godkjent. Produktene krediteres 50 % av innkjøpsverdi for kunde. Krediteringen utbetales ikke, men avregnes mot påfølgende årgangs hovedordre hos Almanakkforlaget. Kreditnota har forfall 10.12. samme år som den er utstedt. Kreditnota som ikke er benyttet samme år, slettes hos Almanakkforlaget.

Det tas forbehold om eventuelle endringer, trykkfeil og sluttsolgte varer.

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

Tvist Tvister skal alltid først prøves løst i minnelighet mellom partene. Skulle dette ikke føre frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan tvister avgjøres ved voldgift etter Tvistemålsloven kap. 32. Gyldighet Almanakkforlagets alminnelige salgs - og leveringsbetingelser er en del i alle transaksjoner til våre kunder. De godkjennes av kunde straks man bestiller produkter eller tjenester fra Almanakkforlaget, så fremt annet ikke er beskrevet i spesielt forhandlede avtaler mellom partene.


Innholdsfortegnelse Skolestart

Lommekalendere

26-35

Avtalebøker

36-48

Temakalendere

49-53

Veggkalendere

54-59

Kontorkalendere

60-68

Aplan

69-79

Årsuavhengige produkter

80-90

Salgsmateriell

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

9-25

91

3


FSC

SERTIFISERT

FSC® PAPIR

FSC Fremme en miljøvennlig, bærekraftig og økonomisk ansvarlig skogforvaltning i verden - dette er Forest Stewardship Council® (FSC) sitt oppdrag. Denne uavhengige non-profit, frivillige organisasjonen ble grunnlagt i 1992 som et resultatet av konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro. I dag er FSC representert i mer enn 80 land. Det at du foretrekker og kjøper FSC-sertifiserte produkter, bidrar til en ansvarlig forvaltning av våre globale skogressurser. FSC oppnår dette ved å sikre at miljømessige og sosiale standarder i forvaltningen av skogene er oppfylt. Produkter som bærer FSC-merket representerer derfor en administrasjonen av skogen som oppfyller de sosiale, økonomiske, og økologiske krav - til fordel for vår egen og fremtidige generasjoner.

4

Se etter FSC-sertifiserte produkter.


FSC

BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Majoriteten av våre kalendere er produsert på papir fra fornybare råvarer. Når det gjelder omslag og materialer, tilbyr vi også et bredt sortiment bærekraftige materialer, f.eks. kartong, papp, papir, tre, lær, eller biologisk nedbrytbar plast. Dette gir oss muligheten til å produsere reklameartikler, kalendere og notatbøker - som er bærekraftige på to måter: De er laget av fornybare materialer med en langtlevende reklameverdi.

PRODUKSJON OG BEARBEIDING Vår beslutning om å utelukkende bruke våre egne produksjonssteder i Sentral-Europa gjør at vi kan leve opp til de høyeste standarder i papir behandlingen og produksjon. De høye kvalitetskrav vi setter oss, og som vi skal etterkomme, oppfyller strenge Europeiske forskrifter om helse miljø og sikkerhet, samt støy og beskyttelse av vann og strenge normer rundt effektiv energibruk Produksjonen i Sentral-Europa betyr ikke bare overlegen kvalitet. Produksjonen står også for korte transportveier for forsendelser og korte leveringstider for kundebestillinger. Dra nytte av disse fordelene når du velger din leverandør av reklamemateriell - velg produkter fra Almanakkforlaget. ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

5


Nyheter

6


Nyheter 7.sans Samværskalender • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 100 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Imitert skinn med lukkestrikk, Grå Innbundet Ukekalender markert med par- og oddetallsuker Egne sider med kontaktinfo, timeplaner etc. for flere barn Årsoversikt innværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Nummererte notatsider m/innholdsoversikt Norske navnedager © Norske helligdager NYHET

nyhet TRUE

Planlegge et hektisk familieliv Sidestørrelse: 20 x 30cm 135 gram papir Ukeoppslag pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartong, Multifarget Spiralisert i topp Nye bilder, sitater og aktiviteter hver uke En kolonne for hvert familiemdelem Norske navnedager © Norske helligdager NYHET

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKSTRQ(

7.sans inspirasjon familieplanlegger • • • • • • • • • • • • •

27-722 26 222 27-722 26 222 salgsenhet 1

nyhet TRUE

27-722 50 122 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRRKM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 50 122 salgsenhet 1

7


Nyheter 27-761 72 523

7.sans Fullt Fokus • • • • • • • •

• • • • • • • •

27-709 88 523

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 100 gr papir En dag pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartongomslag Innbundet Denne planleggeren er nøye utarbeidet for å hjelpe deg med å skape mer frihet, oversikt og balanse i livet. Den inneholder øvelser og verktøy så du kan få mer ut av øyeblikkene og livet, og påminnelser som kan styrke motivasjonen og selvtilliten din på dager hvor kanskje alt føles tungt og vanskelig. Lomme bak i boken. Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Med strikk NYHET

7.sans Norske hemmeligheter, bordkalender • • • • • •

Sidestørrelse: 17 x 13 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk Topplimt Norske hemmeligheter bordkalender er basert på et digitalt kunstprosjekt, som siden 2009 har samlet anonyme betroelser fra hele landet og vist dem fram som illustrasjoner på nettet. Nå har et utvalg hemmeligheter blitt samlet til en bordkalender som viser én illustrert hemmelighet hver dag • Norske navnedager © • Norske helligdager • NYHET

27-761 72 723

7.sans Det Søte Liv • • • • • • • •

• • • • • • • •

8

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 100 gr papir En dag pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartongomslag Innbundet Kristine Ilstads beste baketips som får deg til å lykkes. Full kontroll på alle bakeanledninger gjennom året. Spesielt utvalgte Det søte liv oppskrifter hver måned. Ellers mye bakeinspirasjon til bakeglede og påminnelse om å nyte livet. Plastlomme & Klistremerker Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Med strikk NYHET

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKTPLP(

27-761 72 523 salgsenhet 1

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKTPMM(

27-709 88 523 salgsenhet 1

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKTQSN(

27-761 72 723 salgsenhet 1


Skolestart

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

9


Skolestart 7.sans Neon • • • • • • • • • • • • • •

27-722 45 022

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 60 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLPQ(

27-722 45 022 salgsenhet 1

7.sans Studium • • • • • • • • • • • • • •

27-722 44 022

Sidestørrelse: 8,5 x 16,2 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 60 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLOT(

10

27-722 44 022 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Student • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11 x 18,5 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag

27-722 11 522 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPSSN(

27-722 11 522 salgsenhet 1

7.sans Lærer • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11 x 18,5 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag

27-722 11 922 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPSTK(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 11 922 salgsenhet 1

11


Skolestart 7.sans Studieåret Midi • • • • • • • • • • • • •

27-722 14 022

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 100 gr hvitt ubestrøket papir Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider med god plass Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Mørk Grå FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTMK(

27-722 14 022 salgsenhet 1

7.sans Studieåret Maxi • • • • • • • • • • • •

27-722 14 222

Sidestørrelse: 19 x 27 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 100 gr hvitt ubestrøket papir Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider med god plass Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Mørk Grå FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTNR(

12

27-722 14 222 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Eduka • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr hvitt offset papir Innbundet Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag med padding

27-722 28 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKLT(

27-722 28 222 salgsenhet 1

7.sans Tutor • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm A6 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr hvitt offset papir Innbundet Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag med padding

27-722 28 322 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKMQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 28 322 salgsenhet 1

13


Skolestart 7.sans Studieplan • • • • • • • • • • • • • • •

27-722 47 022

27-722 47 222

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm A6 80 gr hvitt offset papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Timeplaner Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Tekstilomslag, Blå FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLQN(

27-722 47 022 salgsenhet 1

Tekstilomslag, Rosa FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLRK(

27-722 47 222 salgsenhet 1

7.sans Feel Good! • • • • • • • • • • • • • • • • •

27-722 29 222

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Oppsummering og planer for hver måned. Budsjettskjema Blå søndager og helligdager 100 gr papir hvitt offset papir Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Månedsoversikt foran hver måned Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Eget ark med Stickers

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKPR(

14

27-722 29 222 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Studentdagbok • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 80 gr hvitt offset papir En dag pr. side Norsk Røde søndager og helligdager Timeplaner Innbundet Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Tekstilomslag, Sort

27-722 29 022 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKNN(

27-722 29 122

27-722 29 022 salgsenhet 1

Tekstilomslag, Grå FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKOK(

27-722 29 122 salgsenhet 1

7.sans myCase A5 • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Inneholder kalenderrefill og notatbok Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Imitert skinnomslag

27-722 13 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTLN(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 13 222 salgsenhet 1

15


Skolestart 7.sans Dagplan • • • • • • • • • • • • • • • •

27-722 60 022

27-722 60 522

Sidestørrelse: 11,5 x 16 cm A6 70 gr papir En dag pr. side Norsk Rastrerte sorte søndager og helligdager Spiralisert Med strikk Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Timeplaner Notatsider Hjørneperforering Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Polypropylenomslag, Gemstone FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMMO(

27-722 60 022 salgsenhet 1

Kartongomslag, Faces FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMOS(

27-722 61 022

27-722 62 022

27-722 60 522 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Koala FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMQM(

27-722 61 022 salgsenhet 1

Kartongomslag, Intoxicate FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMSQ(

16

27-722 62 022 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Ukeplan • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En uke på to sider Norsk 18 måneders oppslag Rastrerte sorte søndager og helligdager Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Timeplaner Notatsider Hjørneperforering Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Polypropylenomslag, Confetti • Spiralisert • Med strikk

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMPP(

Resirkulert læromslag, No Tomorrow • Spiralisert • Med strikk

27-722 60 122

27-722 62 122

27-722 61 122

27-722 60 622 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMNL(

27-722 60 122 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Retro • Spiralisert • Med strikk

27-722 60 622

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMTN(

27-722 62 122 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Butterfly • Spiralisert • Med strikk

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQMRT(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 61 122 salgsenhet 1

17


Skolestart 7.sans Black & White • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Rastrerte søndager og helligdager 100 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Sort

27-722 63 022

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNKT(

27-722 63 022 salgsenhet 1

7.sans Familieplanlegger • • • • • • • • • • • • • • • •

27-722 26 022

27-722 26 122

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 90 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Ukeplaner Spiralisert Hjørneperforering Strikk for lukking Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTTT(

27-722 26 022 salgsenhet 1

Resirkulert Lær FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKKM(

18

27-722 26 122 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Aktivitetskalender • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29 x 21 cm A4 115 gr papir En uke på en side Norsk Røde søndager og helligdager Spiralisert Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

27-722 50 022 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLSR(

7.sans Hjemmets månedsplanlegger • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 25 x 41,5 cm A3 120 gr papir En måned på en side Norsk Røde søndager og helligdager Egen lomme for oppbevaring Spiralisert Norske navnedager © Norske helligdager Flott oversiktskalender for planlegging av familien for en måned av gangen • Nytt design

27-722 50 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLTO(

7.sans inspirasjon familieplanlegger • • • • • • • • • • • • •

Planlegge et hektisk familieliv Sidestørrelse: 20 x 30cm 135 gram papir Ukeoppslag pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartong, Multifarget Spiralisert i topp Nye bilder, sitater og aktiviteter hver uke En kolonne for hvert familiemdelem Norske navnedager © Norske helligdager NYHET

27-722 50 022 salgsenhet 1

27-722 50 222 salgsenhet 1

nyhet TRUE

27-722 50 122 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRRKM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 50 122 salgsenhet 1

19


Skolestart 7.sans Samværskalender • • • • • • • • • • • • • • •

27-722 26 222

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 100 gr papir Innbundet Ukekalender markert med par- og oddetallsuker Egne sider med kontaktinfo, timeplaner etc. for flere barn Årsoversikt innværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Nummererte notatsider m/innholdsoversikt Norske navnedager © Norske helligdager NYHET

Imitert skinn med lukkestrikk, Grå

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKSTRQ(

20

27-722 26 222 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Lærerens Inspirasjonskalender • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 19 x 27 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 90 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Mange notatsider Norske navnedager © Norske helligdager 24 sider med inspirasjonsstoff, tips og ideer Nytt design

Kartongomslag

27-722 30 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKRL(

27-722 30 222 salgsenhet 1

7.sans Barnehagelæreren • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 07:00-19:45 inndelt i kvarter Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert innbinding sikrer innholdet i boken Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for lærer i barnehagen som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av lærerens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med barna, foresatte og kolleger

Imitert skinnomslag, Sjøgrønn

27-722 31 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLMP(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 31 222 salgsenhet 1

21


Skolestart 7.sans Læreren, Grunnskolen • • • • • • • • •

27-722 30 722

27-722 30 922

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for lærer i grunnskolen som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av lærerens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med elevene, foresatte og kolleger

Imitert skinnomslag, Støvblå • Stivt omslag • Innbundet

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKTP(

27-722 30 722 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Mørk blå • Fleksibelt omslag • Spiralisert innbinding sikrer innholdet i boken

22

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLKL(

27-722 30 922 salgsenhet 1


Skolestart 7.sans Læreren, Videregående Skole • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr papir Innbundet Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for lærer i vidergående skolen som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av lærerens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med elevene, foresatte og kolleger. Kan og brukes i ungdomskolen og på høgskolenivå

Imitert skinnomslag, Mørk blågrønn

27-722 31 422 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLNM(

27-722 31 422 salgsenhet 1

7.sans Skolelederen, Skoleåret • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 07:00-20:00, inndelt i kvarter Røde søndager og helligdager 80 gr papir Innbundet Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for skoleledere og andre med administrativ ressurs, som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av skolelederens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med lærer og øvrige ansatte

Imitert skinnomslag, Sort

27-722 30 622 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQKSS(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 30 622 salgsenhet 1

23


Skolestart 7.sans Læreren • • • • • • • • • • • •

27-722 31 022

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 Norsk 90 gr papir Innbundet med tekstilrygg Med lukkestrikk Pennehempe Innstikklomme bak i boken Årsoversikter Månedsoversikter Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Nature, Brun FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQLLS(

27-722 31 022 salgsenhet 3

notatbok natur • • • • • • •

24

90 gr papir 96 blad brun natur limt med innstikklomme bak i boken, omslagsstrikk og pennehempe avrundede hjørner vevet tekstilrygg TRUE

FSC MIX 70%

• A4 • ulinjert

Y(0G19EH*KKQMRS(

10-43 460 70 salgsenhet 3

• A4 • linjert

Y(0G19EH*KKQMTM(

10-43 461 70 salgsenhet 3

• A4 • ruter

Y(0G19EH*KKQOLO(

10-43 462 70 salgsenhet 3

• A5 • linjert

Y(0G19EH*KKQNLP(

10-43 561 70 salgsenhet 5

• A5 • ruter

Y(0G19EH*KKQNPN(

10-43 562 70 salgsenhet 5

• A5 • dotter

Y(0G19EH*KKQTNN(

10-43 563 70 salgsenhet 5

• A6 • ulinjert

Y(0G19EH*KKQONS(

10-43 660 70 salgsenhet 5

• A6 • linjert

Y(0G19EH*KKQNRR(

10-43 661 70 salgsenhet 5

• A6 • ruter

Y(0G19EH*KKQNTL(

10-43 662 70 salgsenhet 5


Skolestart Aplan Student Mini Uke årssett • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

27-722 15 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTPL(

27-722 15 222 salgsenhet 1

Aplan Student Pocket Uke årssett • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

27-722 25 922 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTSM(

27-722 25 922 salgsenhet 1

Aplan Student A6 Uke årssett • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

27-722 21 922 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTRP(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-722 21 922 salgsenhet 1

25


Lommekalendere

26


Lommekalendere 7.sans Primo • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 7,2 x 10,2 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grå • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNMN(

27-733 11 023

27-733 15 023

27-733 15 123

27-733 16 823

27-733 16 923

27-733 17 023

27-733 11 023 salgsenhet 1

Plastomslag, Grå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNNK(

27-733 15 023 salgsenhet 1

Plastomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNOR(

27-733 15 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNPO(

27-733 16 823 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNQL(

27-733 16 923 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNRS(

27-733 17 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNSP(

27-733 17 523 salgsenhet 1

27-733 17 523

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27


Lommekalendere 7.sans Adnotam • • • • • • • • • • • •

27-733 21 023

27-733 25 023

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grå • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNTM(

27-733 21 023 salgsenhet 1

Plastomslag, Grå • Innbundet • PROFIL

27-733 25 123

27-733 26 023

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOKS(

27-733 25 023 salgsenhet 1

Plastomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOLP(

27-733 25 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

27-733 26 123

27-733 27 023

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOMM(

27-733 26 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQONT(

27-733 26 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOOQ(

27-733 27 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag

27-733 27 523

28

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOPN(

27-733 27 523 salgsenhet 1


Lommekalendere 7.sans Datum • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grå • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOTL(

27-733 51 023

27-733 51 523

27-733 55 023

27-733 55 123

27-733 56 023

27-733 56 123

27-733 51 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Spiralisert refill samt telefon og notathefte i omslag • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPKR(

27-733 51 523 salgsenhet 1

Plastomslag, Grå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPOP(

27-733 55 023 salgsenhet 1

Plastomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPPM(

27-733 55 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPQT(

27-733 56 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPRQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-733 56 123 salgsenhet 1

29


Lommekalendere 27-733 58 623

27-733 58 723

Kartongomslag, Colour • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQLN(

27-733 58 623 salgsenhet 1

Kartongomslag, Colour • Innbundet • Nytt design

27-733 58 823

27-733 58 923

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQMK(

27-733 58 723 salgsenhet 1

Kartongomslag, Retro • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQNR(

27-733 58 823 salgsenhet 1

Kartongomslag, Retro • Innbundet • Nytt design

27-733 56 523

27-733 58 123

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQOO(

27-733 58 923 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPSN(

27-733 56 523 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

27-733 57 723

27-733 58 123 salgsenhet 1

Kartongomslag, Nature • Innbundet med tekstilrygg

30

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQKQ(

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPTK(

27-733 57 723 salgsenhet 1


Lommekalendere Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill og adr./notathefte

27-733 51 823 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPLO(

27-733 51 923

27-733 51 823 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill og adr./notathefte

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPML(

27-733 51 923 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill og adr./notathefte

27-733 52 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQPNS(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-733 52 023 salgsenhet 1

31


Lommekalendere 7.sans Agenda • • • • • • • • • • • • •

27-733 30 023

27-733 30 123

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-20:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOQK(

27-733 30 023 salgsenhet 1

Polypropylenomslag • Spiralisert • Nytt design

27-733 30 223

27-733 30 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag

32

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQORR(

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQOSO(

27-733 30 223 salgsenhet 1


Lommekalendere 7.sans Futurum • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 15,3 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grå • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQPL(

27-734 11 023

27-734 11 523

27-734 16 023

27-734 16 123

27-734 11 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Spiralisert refill og adr./notathefte • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQQS(

27-734 11 523 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQRP(

27-734 16 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQSM(

27-734 16 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

27-734 17 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQQTT(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-734 17 023 salgsenhet 1

33


Lommekalendere 7.sans Time • • • • • • • • • • • • •

27-734 31 023

27-734 31 123

Sidestørrelse: 10,5 x 15,3 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grå • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRKP(

27-734 31 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRLM(

27-734 31 123 salgsenhet 1

7.sans Notabene månedsplanlegger • • • • • • • • • •

27-736 05 023

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm En måned på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 100 gr papir Stiftet i rygg Årsoversikt for inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRMT(

34

27-736 05 023 salgsenhet 1


Lommekalendere 7.sans Telefonhefte • • • • • •

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm 1 farge sort innvendig trykk Kartongomslag Stiftet Notatsider 32 sider

27-173 03 969 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKNTQO(

27-173 03 969 salgsenhet 1

7.sans Norsk Almanakk • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm En måned på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Innbundet Årsoversikt for inneværende og 6 neste år Notatsider, infosider, samt fakta om Norge Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQNLQ(

27-730 10 023 salgsenhet 1

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

35


Avtalebøker

36


Avtalebøker 7.sans Avtaleboken • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 18 x 24 cm En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 1 farge brun innvendig trykk 100 gr papir, tonet med gullsnitt Innbundet Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Brun

27-761 50 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRNQ(

27-761 50 523 salgsenhet 1

7.sans Timedagboken • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 17,3 x 27,5 cm 80 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00, inndelt i kvarter 1 farge sort innvendig trykk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Kartongsomslag, Grå • Innbundet

27-761 50 623 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRON(

27-761 50 723

27-761 50 623 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Grå • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRPK(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 50 723 salgsenhet 1

37


Avtalebøker 7.sans Timeavtale • • • • • • • • • • • • • •

27-761 51 023

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-21:00 inndelt i halvtimer Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og de 2 neste år Månedoversikt neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Imitert skinnomslag, Blå FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRQR(

27-761 51 023 salgsenhet 1

7.sans Booking • • • • • • • • • • • • • •

27-761 51 123

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 07:00-21:30, inndelt i halvtimer Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Imitert skinnomslag, Sort FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRRO(

38

27-761 51 123 salgsenhet 1


Avtalebøker 7.sans Novum • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 19 x 27 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Polypropylenomslag, Sort • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSNP(

27-761 53 923

27-761 53 223

27-761 53 423

27-761 53 523

27-761 53 623

27-176 09 049

27-761 53 923 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQRTS(

27-761 53 223 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Brun • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSKO(

27-761 53 423 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSLL(

27-761 53 523 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

w(0E5B1A*KKQSMS(

27-761 53 623 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKTKOL(

27-176 09 049 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

7.sans Novum • Imitert løst skinnomslag, Sort • Løst omslag til spiralisert Novum

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

39


Avtalebøker 7.sans Termin • • • • • • • • • • • •

27-761 58 223

27-761 58 423

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTLK(

27-761 58 223 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Brun • Innbundet • PROFIL

27-761 58 123

27-761 58 023

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTNO(

27-761 58 423 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • A5 • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTKN(

27-761 58 123 salgsenhet 1

Kartongomslag, Nature • Innbundet med tekstilrygg • Kart

27-761 58 323

27-761 58 623

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSTR(

27-761 58 023 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort • Spiralisert • Kart • Plastlomme

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTMR(

27-761 58 323 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend Sort • A5 • PROFIL

40

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTPS(

27-761 58 623 salgsenhet 1


Avtalebøker 7.sans Notiskalender • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,2 x 26,7 cm En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag, Sort

27-761 58 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTOL(

27-761 58 523 salgsenhet 1

7.sans Natt & Dag • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 00:00-24:00, halvtimer 1 farge sort innvendig trykk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Kartongomslag, Sort • Innbundet

27-761 55 623 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSOM(

27-761 55 723

27-761 55 623 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSPT(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 55 723 salgsenhet 1

41


Avtalebøker 7.sans Ukekalender • • • • • • • • • • • •

27-761 57 023

27-761 57 923

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 Røde søndager og helligdager Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Plastomslag, Sort • Spiralisert refill i omslag

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSQQ(

27-761 57 023 salgsenhet 1

Kartongomslag, Blå • Spiralisert refill

27-761 57 123

27-761 57 923 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

42

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSSK(

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQSRN(

27-761 57 123 salgsenhet 1


Avtalebøker 7.sans Dagkalender • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,7 x 16,8 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Plastomslag, Blå • Spiralisert • PROFIL

27-761 59 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTRM(

27-761 59 123

27-761 59 023 salgsenhet 1

Kartongomslag, Nature • Innbundet med tekstilrygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTST(

27-761 59 123 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

27-761 58 923 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTQP(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 58 923 salgsenhet 1

43


Avtalebøker 7.sans Spiralkalender • • • • • • • • • • • •

27-761 59 223

27-761 59 233

Sidestørrelse: 11,7 x 19,7 cm 80 gr papir To dager pr. side Norsk Røde søndager og helligdager Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Plastomslag, Blå • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKQTTQ(

27-761 59 223 salgsenhet 1

Kartongomslag • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRKKT(

27-761 59 233 salgsenhet 1

7.sans Spiralplanlegger • • • • • • • • • • • •

27-761 59 523

27-761 59 533

Sidestørrelse: 11,7 x 19,7 cm 80 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Plastomslag, Grå • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRKLQ(

27-761 59 523 salgsenhet 1

Kartongomslag • Nytt design

44

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRKNK(

27-761 59 533 salgsenhet 1


Avtalebøker 7.sans Feel Good! • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm En uke på to sider med god notatplass Norsk Budsjettoversikt for hver måned Blå søndager og helligdager 100 gr papir Spiralisert Eget ark med stickers Plastlomme Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Månedsoversikt foran hver måned Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag

27-761 72 223 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPTR(

27-761 72 223 salgsenhet 1

7.sans Tellus • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-21:30 Røde søndager og helligdager 70 gr papir Innbundet Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Gamle merkedager Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design PROFIL

Imitert skinnomslag

27-761 76 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRNMK(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 76 523 salgsenhet 1

45


Avtalebøker 7.sans Dagbok • • • • • • • • • • • • •

27-761 75 023

27-761 75 223

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRQKN(

27-761 75 023 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

27-761 75 723

27-761 75 823

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRLSO(

27-761 75 223 salgsenhet 1

Kartongomslag, Colour • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRQLK(

27-761 75 723 salgsenhet 1

Kartongomslag, Retro • Innbundet • Nytt design

27-761 75 923

27-761 75 823 salgsenhet 1

Kartongomslag, Nature • Innbundet med tekstilrygg

46

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRMPM(

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRQMR(

27-761 75 923 salgsenhet 1


Avtalebøker 7.sans Dagbok • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00 Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag, Grå

27-761 75 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRLTL(

27-761 75 523 salgsenhet 1

7.sans Dagbok • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager Innbundet Hjørneperforering Utstanset månedsregister Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Trend • Nytt design

27-761 74 623 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRLMM(

27-761 76 023

27-761 74 623 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Brun • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRNKQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 76 023 salgsenhet 1

47


Avtalebøker 7.sans Year • • • • • • • • • • • • • • • •

27-761 79 023

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Polypropylenomslag, Sort FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRQOL(

27-761 79 023 salgsenhet 1

TimeCenter Uke • • • • • • • • • • • • • •

27-761 78 023

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr papir Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Nummererte notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Kartongomslag, Sort FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRQNO(

48

27-761 78 023 salgsenhet 1


Temakalendere

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

49


Temakalendere 27-709 77 623

Nemi veggkalender • • • • • • •

27-761 59 723

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQNK(

27-709 77 623 salgsenhet 1

Nemi Dagbok • • • • • • • • • •

50

Sidestørrelse: 20 x 29,7 cm Type papir: 140 gr En måned pr. side ENGELSK Spiralisert Norske helligdager Nemi veggkalender kommer i år på engelsk

Sidestørrelse: 14,5 x 14,5 cm 100 gr papir En uke på to sider ENGELSK Kartongomslag Innbundet Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Norske helligdager Nemi dagbok kommer i år på engelsk

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRKOR(

27-761 59 723 salgsenhet 1


Temakalendere 7.sans Pengesnakk året rundt • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm En uke på to sider med god notatplass Norsk Pengetips for hver uke, budsjettsider, plass til ukesmenyer, evaluering og mål for hver måned, spareplaner Grønne søndager og helligdager 100 gr papir Innbundet Lises egne sider med skjemaer og spareplaner Lomme bak i boken. Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Månedsoversikt foran hver måned Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Med strikk Etikettark Nummererte sider Nytt design

Kartongomslag

27-761 72 323 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRLKS(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 72 323 salgsenhet 1

51


Temakalendere 7.sans Inspirasjonskalender • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,7 x 16,8 cm To dager pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Med strikk Kart Årsoversikt for innværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag

27-761 77 023

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRNNR(

27-709 88 123

7.sans Inspirasjon Bordkalender • • • • • • • •

27-709 61 933

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQOR(

27-709 88 123 salgsenhet 1

Trines Matkalender • • • • • • • • • • • •

52

Sidestørrelse: 17 x 13 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk Topplimt Norske navnedager © Norske helligdager NYHET

27-761 77 023 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 29,5 x 21 cm 150 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt for inneværende og neste år Matdager Røde søndager og helligdager Norske navnedager © Notatfelt med dotter Alle oppskrifter samlet bakerst i kalenderen QR-kode som linker til blogg.

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQKT(

27-709 61 933 salgsenhet 1


Temakalendere 7.sans Norske hemmeligheter, bordkalender • • • • • •

Sidestørrelse: 17 x 13 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk Topplimt Norske hemmeligheter bordkalender er basert på et digitalt kunstprosjekt, som siden 2009 har samlet anonyme betroelser fra hele landet og vist dem fram som illustrasjoner på nettet. Nå har et utvalg hemmeligheter blitt samlet til en bordkalender som viser én illustrert hemmelighet hver dag • Norske navnedager © • Norske helligdager • NYHET

nyhet TRUE

• • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 100 gr papir En dag pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartongomslag Innbundet Denne planleggeren er nøye utarbeidet for å hjelpe deg med å skape mer frihet, oversikt og balanse i livet. Den inneholder øvelser og verktøy så du kan få mer ut av øyeblikkene og livet, og påminnelser som kan styrke motivasjonen og selvtilliten din på dager hvor kanskje alt føles tungt og vanskelig. Lomme bak i boken. Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Med strikk NYHET

• • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 100 gr papir En dag pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartongomslag Innbundet Kristine Ilstads beste baketips som får deg til å lykkes. Full kontroll på alle bakeanledninger gjennom året. Spesielt utvalgte Det søte liv oppskrifter hver måned. Ellers mye bakeinspirasjon til bakeglede og påminnelse om å nyte livet. Plastlomme & Klistremerker Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Med strikk NYHET

27-709 88 523 salgsenhet 1

nyhet TRUE

27-761 72 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKTPLP(

7.sans Det Søte Liv • • • • • • • •

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKTPMM(

7.sans Fullt Fokus • • • • • • • •

27-709 88 523

27-761 72 523 salgsenhet 1

nyhet TRUE

27-761 72 723 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKTQSN(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-761 72 723 salgsenhet 1

53


Veggkalendere

54


Veggkalendere 7. sans Blomsterkalender • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 33,0 x 46,0 cm A3 250 gr papir 1 måned pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartong, Multifarget Wire-o i topp 13 måneder 16 sider 8 ark Selvklebende dagmarkør og eurohenger Norske navnedager © Norske helligdager

27-709 62 013

w(0E5B1A*KKTPNT(

27-709 62 013 salgsenhet 1

7. sans Pastell • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 33,0 x 46,0 cm A3 250 gr papir 1 måned pr side Norsk Røde søndager og helligdager Kartong, Multifarget Wire-o i topp 13 måneder 16 sider 8 ark Selvklebende dagmarkør og eurohenger Norske navnedager © Norske helligdager

27-709 62 113

w(0E5B1A*KKTPOQ(

27-709 62 113 salgsenhet 1

7.sans Katter • 29,0 x 21,0 cm 29,0 x 42,0 cm åpnet • A4 • 150 gr papir • 1 måned pr side • Norsk • Røde søndager og helligdager • Glanset papir, Multifarget • Stiftet i topp • 28 sider • Selvklebende dagmarkør • Norske navnedager © • Norske helligdager

27-709 62 213

w(0E5B1A*KKTPPN(

27-709 62 213 salgsenhet 1

7.sans Hunder • 29,0 x 21,0 cm 29,0 x 42,0 cm åpnet • A4 • 150 gr papir • 1 måned pr side • Norsk • Røde søndager og helligdager • Glanset papir, Multifarget • Stiftet i topp • 28 sider • Selvklebende dagmarkør • Norske navnedager © • Norske helligdager

27-709 62 313

w(0E5B1A*KKTPQK(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-709 62 313 salgsenhet 1

55


Veggkalendere 27-709 88 213

7.sans Bordkalender blomster • • • • • • • • • • •

27-709 75 523

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 130 gr papir En måned pr side Norsk Spiralisert Selvheftende datomarkør Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQLQ(

27-709 75 523 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 29 x 41,5 cm A3 150 gr papir En måned pr side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQMN(

27-709 76 023 salgsenhet 1

Familiens Månedsplanlegger • • • • • • • • •

56

27-709 88 213 salgsenhet 1

Fjell og Fjord • • • • • • • •

27-709 61 523

w(0E5B1A*KKTPRR(

Et år i Norge • • • • • • • •

27-709 76 023

21,0 x 14,0 cm 150 gr papir 335 gr kartong 1 måned pr side Norsk Røde søndager og helligdager Glanset papir, Multifarget Wire-o i topp 28 sider Selvklebende dagmarkør Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 25 x 41,5 cm 135 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager Praktisk oversiktskalender med plastlomme for oppbevaring

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMPS(

27-709 61 523 salgsenhet 1


Veggkalendere Familiens Hvem, Hva, Når • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29 x 21 cm 135 gr papir En uke pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende år Norske navnedager © Norske helligdager

27-709 61 623 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMQP(

27-709 61 623 salgsenhet 1

Familiekalenderen • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm Type papir: 135 gr En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske helligdager

27-709 61 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPPQM(

27-709 61 023 salgsenhet 1

Gjør det selv • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29 cm 140 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende år Norske helligdager

27-709 60 423 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPPPP(

27-709 60 423 salgsenhet 1

Notatkalender • • • • • • •

Sidestørrelse: 11 x 43,2 cm 135 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske navnedager © Norske helligdager

27-709 61 323 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMNO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-709 61 323 salgsenhet 1

57


Veggkalendere 27-709 61 423

OrdenSansen • • • • • • • • •

27-709 61 723

Sidestørrelse: 29 x 41,5 cm 140 gr papir En måned pr. side Norsk Stiftet og perforert for avriving Eget ark med stickers Måneds- og årsoversikter Norske helligdager Selvklebende magnet for opphenging på kjøleskap

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMRM(

27-709 61 723 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 21 x 29 cm 140 gr papir En uke pr. side Norsk Topplimt og perforert for avriving Eget ark med stickers Måneds- og årsoversikter Norske helligdager Selvklebende magnet for oppheng på kjøleskap

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMST(

27-709 61 823 salgsenhet 1

Forget-me-not • • • • • • • • •

58

27-709 61 423 salgsenhet 1

Årets uker • • • • • • • • •

27-709 61 923

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMOL(

Årets måneder • • • • • • • • •

27-709 61 823

Sidestørrelse: 25 x 17,6 cm 115 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt neste år Norske navnedager © Norske helligdager Praktisk oversiktskalender med lomme for oppbevaring av diverse ting

Sidestørrelse: 29 x 21 cm 200 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt for inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager Eget ark med stickers

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPMTQ(

27-709 61 923 salgsenhet 1


Veggkalendere Fødselsdagskalender • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11 x 43,2 cm 200 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Eget ark med stickers Årsuavhengig Norske navnedager ©

27-170 97 999 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KTRTTO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-170 97 999 salgsenhet 1

59


Kontorkalendere

60


Kontorkalendere 7.sans Ukeblokk-kalender • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 30,5 x 9 cm En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 2 farger sort og rød i kalender 80 gr papir Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende år Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

27-771 23 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROMT(

27-771 23 023 salgsenhet 1

7.sans Lille plankalender • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 15 x 8,4 cm En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 2 farger sort og rød i kalender 80 gr papir Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende år og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

27-771 23 923 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRONQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-771 23 923 salgsenhet 1

61


Kontorkalendere 7.sans Ukeplankalender • • • • • • • • • • •

27-771 24 523

Sidestørrelse: 25,5 x 9,5 cm En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender 80 gr papir Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRORO(

27-771 24 023

7.sans Bordkalender • • • • • • • • • •

27-771 24 223

Sidestørrelse: 8,3 x 11,9 cm 70 gr papir En dag pr. oppslag Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 Hullet løsblad Årsoversikt inneværende og neste år Gamle merkedager Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROON(

27-771 24 023 salgsenhet 1

7.sans Flip-a-week • • • • • • • • •

62

27-771 24 523 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 18 x 9,8 cm 100 gr papir En uke pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Hullet løsblad Årsoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROQR(

27-771 24 223 salgsenhet 1


Kontorkalendere 7.sans Skriveunderlag i papir • • • • • • • •

Sidestørrelse: 61 x 43 cm 80 gr papir Ett år pr. ark. 52 ark Norsk 2 farger sort og rød Limt i bunnen Månedoversiktmed norske helligdager Norske helligdager

27-771 25 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROSL(

27-771 25 023 salgsenhet 1

7.sans Skriveunderlag A3 • • • • • • •

Sidestørrelse: 42 x 29,7 cm 80 gr papir Ett år pr. ark. 52 ark Norsk Limt i bunnen Månedoversikt med norske helligdager Norske helligdager

27-771 25 123 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROTS(

27-771 25 123 salgsenhet 1

7.sans Årskalender • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 59 x 80 cm 150 gr papir Ett år pr. side Norsk 3 farger sort blå rød Stålskinne i bunn og topp med opphengsøye Pakket i kartongrør Norske helligdager PROFIL

27-711 20 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQRS(

27-711 20 023 salgsenhet 1

7.sans Årskalender A3 • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29,7 x 42 cm A3 315 gr stiv kartong Ett år pr. side Norsk 2 farger sort og rød Norske helligdager PROFIL

27-711 20 123 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQSP(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-711 20 123 salgsenhet 1

63


Kontorkalendere 27-711 20 523

7.sans Kjempekalender • • • • • • • • •

27-711 20 623

Sidestørrelse: 8,3 x 12,9 cm Platestørrelse: 13 x 17,5 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Toppfestet med metallklemme Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPRKS(

27-711 20 623 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm A4 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPRLP(

27-711 22 423 salgsenhet 20

7.sans Kontorkalender, dobbel • • • • • • • • •

64

27-711 20 523 salgsenhet 1

7.sans Kontorkalender A4 • • • • • • • •

27-711 22 523

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQTM(

7.sans Liten kjempekalender • • • • • • • • •

27-711 22 423

Sidestørrelse: 19 x 25,6 cm Platestørrelse: 28 x 39,5 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk 1 farge sort i kalender Perforert i toppen for lett avrivning av ark Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm A4 dobbel 315 gr kartong 3 måneder pr. side Norsk 2 farger sort og grønn Falset Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPRNT(

27-711 22 523 salgsenhet 20


Kontorkalendere 7.sans Kontorkalender A4, med linjer • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm A4 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-711 22 623 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPRPN(

7.sans Kontorkalender A5, med linjer • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 14,8 cm A5 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-711 22 923 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPSK(

7.sans Kontorkalender A3, med linjer • • • • • • • •

Sidestørrelse: 42 x 29,7 cm A3 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-711 22 623 salgsenhet 20

27-711 22 923 salgsenhet 20

27-711 22 823 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPRRR(

27-711 22 823 salgsenhet 10

7.sans Dagblokk • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 5,3 x 7,1 cm Liten 60 gr papir En dag pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Toppfestet for lett avrivning Norske navnedager © Norske helligdager

27-711 80 123 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPSQT(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-711 80 123 salgsenhet 5

65


Kontorkalendere 27-711 80 023

7.sans Dagblokk • • • • • • • • •

27-710 81 523

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPSNS(

27-711 80 023 salgsenhet 5

Ferieplan • • • • • •

66

Sidestørrelse: 8,3 x 12,9 cm Stor 60 gr papir En dag pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Toppfestet for lett avrivning Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 59,2 x 29,7 cm 100 gr papir Ett år pr. side Norsk 2 farger sort og blå i kalender Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPQPO(

27-710 81 523 salgsenhet 3


Kontorkalendere Stort kalenderstativ • Størrelse: 54 x 12 cm • Tilpasset artikkel: 2777124523 Ukeplankalender • Polypropylen, Sort

27-177 94 569

w(0E5B1A*KTOPQQ(

27-177 94 569 salgsenhet 1

7.sans Ukeplankalender • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 25,5 x 9,5 cm 80 gr papir En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Kartongomslag, Grønn Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

27-771 24 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRORO(

27-771 24 523 salgsenhet 1

Lite kalenderstativ • Størrelse: 35 x 12 cm • Tilpasset kalender 2777123023 Ukeblokkalender og 2777123923 Lille plankalender • Polypropylen, Sort

27-177 93 569

w(0E5B1A*KTNPQT(

27-177 93 569 salgsenhet 1

7.sans Ukeblokk-kalender • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 30,5 x 9 cm 80 gr papir En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 2 farger sort og rød i kalender Kartongomslag, Grønn Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende år Norske navnedager © Norske helligdager

27-771 23 023 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROMT(

27-771 23 023 salgsenhet 1

Flip-a-week stativ • Tilpasset 2777124223 Flip-a-week kalender • Polypropylen, Sort

27-177 94 209

w(0E5B1A*KTOMKR(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-177 94 209 salgsenhet 1

67


Kontorkalendere 27-771 24 223

7.sans Flip-a-week • • • • • • • • •

27-177 94 069

Sidestørrelse: 18 x 9,8 cm 100 gr papir En uke pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Hullet løsblad Årsoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

w(0E5B1A*KTOKQL(

27-177 94 069 salgsenhet 1

7.sans Bordkalender • • • • • • • • • •

68

27-771 24 223 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Bordkalenderstativ • Tilpasset 2777124023 Bordkalender • Polypropylen, Sort

27-771 24 023

w(0E5B1A*KKROQR(

Sidestørrelse: 8,3 x 11,9 cm 70 grams papir En dag pr. oppslag Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 Hullet løsblad Årsoversikt inneværende og neste år Gamle merkedager Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKROON(

27-771 24 023 salgsenhet 1


Aplan

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

69


Aplan 27-798 22 523

Aplan Mini Uke årssett • • • • • • • • • • • •

27-797 22 523

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPPT(

27-797 22 523 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPQQ(

27-797 52 523 salgsenhet 1

Aplan A6 Time Uke årssett • • • • • • • • • • • • •

70

27-798 22 523 salgsenhet 1

Aplan Pocket Dag årssett • • • • • • • • • • • • •

27-796 32 523

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPRN(

Aplan Pocket Uke årssett • • • • • • • • • • • • •

27-797 52 523

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPNP(

27-796 32 523 salgsenhet 1


Aplan Aplan A6 Tempus Dag årssett • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

27-796 52 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPOM(

27-796 52 523 salgsenhet 1

Aplan A5 Uke årssett • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

27-795 22 523 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKRPKO(

27-795 22 523 salgsenhet 1

Aplan A5 Dag årssett

27-795 52 523

w(0E5B1A*KKRPMS(

27-795 52 523 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm • Mini • 48 assorterte ark

w(0E5B1A*KSKTTQ(

27-179 80 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket • 80 assorterte ark

w(0E5B1A*KRKTTR(

27-179 70 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm • A6 • 80 assorterte ark

w(0E5B1A*KQKTTS(

27-179 60 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5 • 128 assorterte ark

w(0E5B1A*KPKTTT(

27-179 50 999 salgsenhet 1

• • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

Aplan Blankettpakke • 70 gr papir • Hullet for Aplan

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

71


Aplan Aplan Adresse-/telefonskjema • 70 gr papir • 24 ark • Hullet for Aplan • Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket

w(0E5B1A*KRKKKN(

27-179 70 009 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

w(0E5B1A*KPKKKP(

27-179 50 009 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm • Mini

w(0E5B1A*KSKKLT(

27-179 80 019 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket

w(0E5B1A*KRKKLK(

27-179 70 019 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm • A6

w(0E5B1A*KQKKLL(

27-179 60 019 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

w(0E5B1A*KPKKLM(

27-179 50 019 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KSKMPP(

27-179 80 259 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KSKNLQ(

27-179 80 319 salgsenhet 1

Aplan Telefonliste • 70 gr papir • 24 ark • Hullet for Aplan

27-179 80 259

Aplan Notatark • • • • •

27-179 80 319

Aplan Fargede linjerte ark • • • • • •

72

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm Mini 70 gr papir 24 ark Hullet for Aplan

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm Mini 70 gr papir 48 ark blå, rosa, gule Hullet for Aplan


Aplan Aplan Line/String • Imitert skinnperm med strikk • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini Line Rosa 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMSQLP(

27-172 28 619 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Line Lilla 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMRQLS(

27-172 27 619 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini String Sand 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMSQMM(

27-172 28 629 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket String Muldvarp 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMRQMP(

27-172 27 629 salgsenhet 1

Aplan Trend Snake • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini Imitert skinnperm med lommebok, Oransje 11 mm ringmekanisme

27-172 28 539

w(0E5B1A*KMSPNK(

27-172 28 539 salgsenhet 1

Aplan Trend Wave

27-172 28 559

w(0E5B1A*KMSPPO(

27-172 28 559 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPNRO(

27-179 75 379 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPNRQ(

27-179 55 379 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini Imitert skinnperm med lommebok, grå/rosa 11 mm ringmekanisme

Aplan Mime • Imitert skinnperm med seddellomme på pocket • Sort

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

73


Aplan Aplan Trud • Imitert skinnperm med strikk • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini, med lommebok Cerise 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPNSK(

27-179 85 389 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket, med lommebok Petrol 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPNSL(

27-179 75 389 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm A6 Grå 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPNSM(

27-179 65 389 salgsenhet 1

Aplan Balder • Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Brun • Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPNNP(

27-179 85 339 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPNNQ(

27-179 75 339 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPNNR(

27-179 65 339 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPNNS(

27-179 55 339 salgsenhet 1

Aplan Idunn • Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Rød • Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPMTS(

27-179 85 299 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPMTT(

27-179 75 299 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPMTK(

27-179 65 299 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSOTQN(

27-179 84 969 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KROTQO(

27-179 74 969 salgsenhet 1

Aplan Vale • Imitert skinnperm med lommebok • Sort

74


Aplan Aplan Brage • Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Sort • Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPLQS(

27-179 85 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPLQT(

27-179 75 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPLQK(

27-179 65 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPLQL(

27-179 55 169 salgsenhet 1

Aplan Fåvne

27-179 75 199

w(0E5B1A*KRPLTK(

27-179 75 199 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPMLM(

27-179 85 219 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPMLP(

27-179 55 219 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPMMT(

27-179 85 229 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPMMM(

27-179 55 229 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Imitert skinnperm med seddellomme, sort 18 mm ringmekanisme for dag-årsett

Aplan Siv • Imitert skinnperm med seddellomme på mini • Rød

Aplan Tor • Imitert skinnperm med seddellomme på mini • Lysebrun

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

75


Aplan 27-179 56 409

Aplan Vilje

w(0E5B1A*KPQOKN(

27-179 56 409 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRLLQL(

27-179 71 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQLLQM(

27-179 61 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPLLQN(

27-179 51 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRLMKS(

27-179 71 209 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQLMKT(

27-179 61 209 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPLMKK(

27-179 51 209 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KRLMMM(

27-179 71 229 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 19 x 23 cm A5 Imitert skinnperm med glidelås, sort 25 mm ringmekanisme

Aplan Odin • Skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Sort

Aplan Frigg • Skinnperm med seddellomme på pocket • Rød

27-179 71 229

Aplan Frøy • • • •

76

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Skinnperm med seddellomme, brun 15 mm ringmekanisme


Aplan Aplan Æge • Skinnperm med glidelås • Sort • Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRLOQS(

27-179 71 469 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQLOQT(

27-179 61 469 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPLOQK(

27-179 51 469 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSMTQT(

27-179 82 969 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRMOQP(

27-179 72 469 salgsenhet 1

Aplan Urd • Skinnperm med lommebok • Sort

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

77


Aplan 10-64 044

Yme Konferansemappe A4, skinn • • • •

Sidestørrelse: 27,5 x 37 cm Skinn omslag, sort 4 ringsmekanisme Ø 25 mm Inneholder: A4 blokk med 50 ark , to pennehemper, diverse stikklommer og kortlommer, glidelåslukking, passer til Aplan A4 uke årsett • Med glidlås

27-17 945 109

w(0E5B1A*KKLPKM(

27-17 945 109 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKLPLT(

27-17 945 159 salgsenhet 1

Mjølner Konferansemappe A4, imitert skinn • • • •

Størrelse: 25 x 34 cm Imitert skinn omslag, sort 4 ringsmekanisme Ø 25 mm Inneholder: A4 blokk med 50 ark, diverse stikklommer og kortlommer, tre pennhemper, glidelåslukking, passer til Aplan A4 uke årssett • Med glidlås

78

10-64 044 salgsenhet 1

TRUE

Draupne Konferansemappe A4, imitert skinn • Størrelse: 24 x 33 cm • Imitert skinn omslag, sort • Inneholder: A4 blokk med 50 ark, diverse stikklommer og kortlommer, to pennhemper, glidelåslukking • Med glidlås

27-17 945 159

Y(0A32HD*MKPRKN(


Årsuavhengige produkter

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

79


Årsuavhengige produkter notatbok Kompagnon • • • • • • • •

80

navnfelt på innsiden av permen, med pennehempe 80 gr papir 192 sider, hvor 16 sider er perforert, sidetall sort innbundet med strikk, runde hjørner, 2 lesebånd, kartonglomme i perm 1 navnmerke, 2 merkelapper og sticky notes kremfarget papir

• 9,5 x 12,8 cm • linjert

Y(0A32HD*QPRLKQ(

10-55 217 05 salgsenhet 5

• 9,5 x 12,8 cm • ruter

Y(0A32HD*QPRLLN(

10-55 218 05 salgsenhet 5

• 12,5 x 19,5cm • linjert

Y(0A32HD*QPRLMK(

10-55 227 05 salgsenhet 5

• 12,5 x 19,5 cm • ruter

Y(0A32HD*QPRLNR(

10-55 228 05 salgsenhet 5

• 21 x 29,4 cm • linjert

Y(0A32HD*QPRLPL(

10-55 287 05 salgsenhet 3

• 21 x 29,4 cm • ruter

Y(0A32HD*QPRLQS(

10-55 288 05 salgsenhet 3


Årsuavhengige produkter Femårsdagbok • A5 • 70 gr papir • Innbundet

Imitert skinnomslag, Grå

27-110 04 719 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKORLS(

27-110 04 719 salgsenhet 1

Hyttebok • • • • •

A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, brun Ulinjert med løst linjeark Innbundet

27-11 004 008 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KOKKSM(

27-11 004 008 salgsenhet 1

Hyttebok • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, grå Ulinjert med løst linjeark Innbundet

27-11 004 028 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KOKMSK(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-11 004 028 salgsenhet 1

81


Årsuavhengige produkter 27-11 004 038

Hyttebok • • • • • •

27-11 004 089

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir Imitert skinnomslag, sort Ulinjert med løst linjeark Innbundet

w(0E5B1A*KKOKSO(

27-11 004 089 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, kobber metallic Ulinjert med løst linjeark Innbundet

w(0E5B1A*KKOSPP(

27-11 004 859 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKPSPM(

27-11 005 859 salgsenhet 1

Notatbok • • • • • •

82

27-11 004 038 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Notatbok • • • • • •

27-11 005 859

w(0E5B1A*KOKNST(

Gjestebok nøytral • • • • • •

27-11 004 859

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, blå Ulinjert med løst linjeark Innbundet

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 90 gr papir Imitert skinnomslag, sand metallic Ulinjert med løst linjeark Innbundet


Årsuavhengige produkter Notatbok m/dotter • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 120 gr papir Imitert skinnomslag, petrol metallic Dotter Innbundet 80 ark

27-11 004 909 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKOTKT(

27-11 004 909 salgsenhet 1

Notatbok m/dotter • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 120 gr papir Imitert skinnomslag, champagne metallic Dotter Innbundet 80 ark

27-11 005 909 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKPTKQ(

27-11 005 909 salgsenhet 1

Styreprotokoll • • • • • • •

Ekspanderende rygg for å lime inn ark Sidestørrelse: 23,5 x 31,8 cm 140 gr papir 120 Blad Imitert skinnomslag, brun Ulinjert Innbundet

27-11 004 409

w(0E5B1A*KKOOKO(

27-11 004 409 salgsenhet 1

Protokoll • • • • • • • •

Ekspanderende rygg for å lime inn ark Sidestørrelse: 23,5 x 31,8 cm 140 gr papir 120 Blad Imitert skinn omslag, sort Ulinjert Innbundet Nøytral, uten preg

27-11 004 429

w(0E5B1A*KKOOMS(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-11 004 429 salgsenhet 1

83


Årsuavhengige produkter 27-11 007 028

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 059

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Lilla Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

w(0E5B1A*KKRKPO(

27-11 007 059 salgsenhet 1

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKQSN(

27-11 007 068 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

84

27-11 007 028 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 078

w(0E5B1A*KRKMSR(

7. sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 068

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Dobbel konto Limt og sydd i rygg

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKRSM(

27-11 007 078 salgsenhet 1


Årsuavhengige produkter 7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 144 Blad - 288 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 088 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKSSL(

27-11 007 088 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 192 Blad - 384 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 098 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKTSK(

27-11 007 098 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Sort Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 138 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRLNSN(

27-11 007 138 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Ruter 5x5 mm Limt og sydd i rygg

27-11 007 148 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRLOSM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-11 007 148 salgsenhet 1

85


Årsuavhengige produkter 27-11 007 159

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 168

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Ulinjert Limt og sydd i rygg

w(0E5B1A*KRLQSK(

27-11 007 168 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKRNLN(

27-11 007 319 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Ruter 6 rubrikker Limt og sydd i rygg

7.sans Protokoll • • • • • • •

86

27-11 007 159 salgsenhet 1

7.sans Rubrikkbok • • • • • • •

27-11 007 208

w(0E5B1A*KKRLPN(

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 319

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Ulinjert Limt og sydd i rygg

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRMKSN(

27-11 007 208 salgsenhet 1


Årsuavhengige produkter 7.sans Protokoll • • • • • • •

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 218 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRMLSM(

27-11 007 218 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 144 Blad - 288 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 228 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRMMSL(

27-11 007 228 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Lilla Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 249

w(0E5B1A*KKMOTN(

27-11 007 249 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 64 Blad - 128 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 349

w(0E5B1A*KKRNOO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-11 007 349 salgsenhet 1

87


Årsuavhengige produkter 27-11 007 359

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 368

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Sort Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRNQSO(

27-11 007 368 salgsenhet 1

10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

w(0E5B1A*KRMQSR(

27-11 007 268 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKRMRQ(

27-11 007 279 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

7.sans Protokoll • • • • • • •

88

27-11 007 359 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 279

w(0E5B1A*KKRNPL(

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 268

Sidestørrelse: 17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 144 Blad -288 Sider Tekstil omslag, Blå Ulinjert Limt og sydd i rygg

Sidestørrelse: 10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 64 Blad - 128 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg


Årsuavhengige produkter 7.sans Protokoll • • • • • • •

10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 96 Blad 192 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 288 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRMSSP(

27-11 007 288 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Lilla Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 299

w(0E5B1A*KKMTTS(

27-11 007 299 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 96 Blad 192 Sider Tekstil omslag, Sort Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 398 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRNTSL(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-11 007 398 salgsenhet 1

89


Årsuavhengige produkter 27-178 02 019

Abag Ladies' laptop bag • • • • •

27-178 02 029

w(0E5B1A*KKMKLL(

27-178 02 019 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKMKMS(

27-178 02 029 salgsenhet 1

Abag Ladies' laptop bag • • • • •

90

15,6 tommer PC Lomme, Brun Smart praktisk PC veske Praktiske Lommer Regulerbare stropper

15,6 tommer PC Lomme, Krem Smart praktisk PC veske Praktiske Lommer Regulerbare stropper


Salgsmateriell 7.sans kalenderdisplay • Størrelse: 45 x 150 cm • Passer godt for Pondus borkalendere. • Rød

27-130 99 849

w(0E5B1D*KTTSOL(

27-130 99 849 salgsenhet 1

7.sans kalenderdisplay 6 rom • Effektivt display for A4 format, enten det er colleghefter eller lærerprodukter. Veldig flott eksponering av produktene. Krever liten plass i butikk • Størrelse: 50 x 148 cm • Passer utmerket for A4 format • Rød

27-130 99 879

w(0E5B1D*KTTSRM(

27-130 99 879 salgsenhet 1

7.sans kalenderdisplay 5 hyller med pigger • Fleksibelt effetivt display med plass til mange kalendere avhengig av format. Solid utførelse for gjenbruk. Krever liten plass i butikk • Størrelse: 43 x 140 cm • Passer for kalendere opp til A5 format • Grå • Med pigger for oppheng av billedkalendere

27-130 99 939

w(0E5B1D*KTTTNN(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

27-130 99 939 salgsenhet 1

91


92


Kontakter

Kundeservice/salg

Firma

Besøksadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten

sentralbord 22 97 40 00 post@almanakkforlaget.no

Almanakkforlaget as (mva nr: 914 364 558) Hvamsvingen 24 2013 Skjetten, Norway

Salgsavdeling bok - retail

Kundeservice

Odd Egil Høibråten Salgs- og markedssjef Mob: 401 66 375 oddegil@almanakkforlaget.no

Tlf: 22 97 40 00 Mail: post@almanakkforlaget.no

Postadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten Webadresse www.almanakkforlaget.no Hovedtelefon 22 97 40 00 Adm. direktør Hans Olav Hoff Mob: 900 19 028 hansolav.hoff@almanakkforlaget.no

Jannike H. Salminen Key Account Manager Bok Mob: 966 26 450 jannikes@almanakkforlaget.no Salgsavdeling kontor - profil Kåre Hardersen Salgssjef Mob: 478 37 248 kareh@almanakkforlaget.no Inger Helfjord Marhaug Key Account Manager Kontor Mob: 930 54 114 ingerm@almanakkforlaget.no

Lager og logistikk Almanakkforlaget c/o Forlagssentralen ANS Snipetjernveien 12 1405 Langhus Priser

Restordre

Pris for produktet er den prisen som gjelder ved bestilling. Vi endrer våre priser en gang pr år: 1.april. Produktene selges til nettopris eks mva i NOK. Det er opp til hver enkelt forhandler å bestemme sine utsalgspriser til sluttbruker.

Vi forbeholder oss retten til å slette restordre.

Produkter Det antall som er oppgitt som salgsenhet i prislisten, er minste enhet ved bestilling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre antallet på innsendte bestilling til nærmeste salgsenhet. Vi garanterer leveranse av daterte produkter på hoved bestillingen som gjelder skolesortiment og års sortiment. Etter første skoleordrelevering og hovedordrelevering kan det hende at produktene blir sluttsolgt fra vår beholdning.

Reklamasjoner – transportskader og bortkomne varer under transport Om kolli eller andre deler av bestillingen savnes ved levering, skal dette umiddelbart merkes på følgeseddel og meddeles transportør samt meddeles kundeservice. Om produkter ved ankomst er skadet, merkes dette umiddelbart på fraktseddel som kvitteres av sjåfør. Kundeservice må meddeles innen 7 dager. Om ikke så meddeles, faller erstatningsretten bort. Skadede varer returneres ikke til Almanakkforlaget. Reklamasjoner – feil på ordre og feilekspederte produkter

Bestillingsverdi

Reklamasjon skal skje umiddelbart, og senest innen 7 dager. Kontakt vår kundeservice for bekreftelse. De vil veilede deg videre med reklamasjonen.

Minste verdi på bestilling må være netto kr 1 000. Ved bestilling under kr 1 000 tillegges et småordregebyr på 150 kr.

Force Majeure

Ved bestilling over kr 1 000 leveres varene fraktfritt i Norge.

Om noen av partene av ekstraordinære grunner som ingen kan være herre over, ikke klarer å oppfylle deler av det ovennevnte, er det ingen grunn til oppsigelse av avtalen mellom partene.

Leveransetidspunkt

Opphavsrett

Ønsket leveransetidspunkt blir en del av bestillingen først når det er sendt en ordrebekreftelse fra Almanakkforlaget as. Dette tidspunktet er et omtrentlig leveransetidspunkt. Spesifisert leveransedato gjelder bare når dette særskilt er bekreftet fra Almanakkforlaget as.

De produkter som har blitt levert fra Almanakkforlaget til kunde, er beskyttet av loven om opphavsrett som tilhører hver enkelt produsent. Avskrifter, reproduksjoner og kopier til kommersielle formål er bare tillatt etter nærmere skriftlig tillatelse fra Almanakkforlaget.

Betalingsvilkår

Navnedager

Vår generelle betalingsbetingelse er netto pr. 30 dager. Etter avtalt forfallsdato vil vi debitere 8,5 % p.a. fra 1. jan. 2018 ihht LOV 1976-12-17 nr. 100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Ved forsinkelse i betaling vil skriftlige avtaler mellom partene straks opphøre. Almanakkforlaget vil ved forsinket betaling umiddelbart kunne benytte seg av sin rett til å hente de leverte varene tilbake. Før disse endringer i betalingsvilkår skal kunde informeres.

Navnedagene som benyttes i Almanakkforlagets kalendere, er beskyttet av lov om opphavsrett, og er således copyright-beskyttet. Navnedagene er dermed Almanakkforlagets eiendom.

Fraktvilkår

Forbehold om henting av leverte varer Varene forblir Almanakkforlagets eiendom inntil betaling av samtlige fordringer er betalt av kunde. Ved videresalg av varer uten at de er betalt, erstattes varene av et motsvarende beløp. Salgsstativer lånt av Almanakkforlaget forblir Almanakkforlagets eiendom, såfremt annet ikke er avtalt. Salgsstativer/display er utelukkende ment å inneholde Almanakkforlaget sine produkter. Ved skader og/eller tap av stativer kan Almanakkforlaget fakturere kunde for disse kostnader. Returrett Generelt gjelder ingen retur av varer. Unntakene er daterte produkter som til enhver tid står oppført på Almanakkforlagets returlister. Forutsetning for returett er at kunde har plassert sin hovedordre på skole- eller års produkter hos Almanakkforlaget. Returen får kunde gjennom å melde sin retur til kundeservice. Frist for skolestartretur er 30.september. Skoleretur etter 30. september blir ikke godkjent. Returfrist for de øvrige kalendere er 31.januar. Retur etter 31. januar blir ikke godkjent. Produktene krediteres 50 % av innkjøpsverdi for kunde. Krediteringen utbetales ikke, men avregnes mot påfølgende årgangs hovedordre hos Almanakkforlaget. Kreditnota har forfall 10.12. samme år som den er utstedt. Kreditnota som ikke er benyttet samme år, slettes hos Almanakkforlaget.

Det tas forbehold om eventuelle endringer, trykkfeil og sluttsolgte varer.

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2023

Tvist Tvister skal alltid først prøves løst i minnelighet mellom partene. Skulle dette ikke føre frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan tvister avgjøres ved voldgift etter Tvistemålsloven kap. 32. Gyldighet Almanakkforlagets alminnelige salgs - og leveringsbetingelser er en del i alle transaksjoner til våre kunder. De godkjennes av kunde straks man bestiller produkter eller tjenester fra Almanakkforlaget, så fremt annet ikke er beskrevet i spesielt forhandlede avtaler mellom partene.


ART. 27-13 000 019

Kalenderkatalog 2022/2023 HVAMSVINGEN 24, 2013 SKJETTEN T 22 97 40 00 · POST@ALMANAKKFORLAGET.NO WWW.ALMANAKKFORLAGET.NO

www.almanakkforlaget.no

www.almanakkforlaget.no