Page 1

ART. 27-13 000 019

Kalenderkatalog 2020 HVAMSVINGEN 24, 2013 SKJETTEN T 22 97 40 00 · POST@ALMANAKKFORLAGET.NO WWW.ALMANAKKFORLAGET.NO

www.almanakkforlaget.no

2713000019_Almanakkforlaget_Kalenderkatalog_NOR_2019_US.indd 1

www.almanakkforlaget.no

12.02.19 09:03


Kontakter

Kundeservice

Firma

Besøksadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten

Direkte telefon 22 97 40 00 post@almanakkforlaget.no

Almanakkforlaget as (mva nr: 914 364 558) Hvamsvingen 24 2013 Skjetten, Norway

Salgsavdeling bok - retail

Kundeservice

Odd Egil Høibråten Salgs- og markedssjef Mob: 401 66 375 oddegil@almanakkforlaget.no

Tlf: 22 97 40 00 Mail: post@almanakkforlaget.no

Postadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten Webadresse www.almanakkforlaget.no Hovedtelefon 22 97 40 00 Adm. direktør Hans Olav Hoff Mob: 900 19 028 hansolav.hoff@almanakkforlaget.no

Jannike H. Salminen Key Account Manager Bok Mob: 966 26 450 jannikes@almanakkforlaget.no Salgsavdeling kontor - profil Kåre Hardersen Salgssjef Mob: 478 37 248 kareh@almanakkforlaget.no Inger Helfjord Marhaug Key Account Manager Kontor Mob: 930 54 114 ingerm@almanakkforlaget.no Anne Kathrine Bakken Key Account Manager - back office Mob: 480 31 437 annekathrine@almanakkforlaget.no

Lager og logistikk Almanakkforlaget c/o Forlagssentralen ANS Snipetjernveien 12 1405 Langhus Priser

Restordre

Pris for produktet er den prisen som gjelder ved bestilling. Vi endrer våre priser en gang pr år: 1.april. Produktene selges til nettopris eks mva i NOK. Det er opp til hver enkelt forhandler å bestemme sine utsalgspriser til sluttbruker.

Vi forbeholder oss retten til å slette restordre.

Produkter Det antall som er oppgitt som salgsenhet i prislisten, er minste enhet ved bestilling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre antallet på innsendte bestilling til nærmeste salgsenhet. Vi garanterer leveranse av daterte produkter på hoved bestillingen som gjelder skolesortiment og års sortiment. Etter første skoleordrelevering og hovedordrelevering kan det hende at produktene blir sluttsolgt fra vår beholdning.

Reklamasjoner – transportskader og bortkomne varer under transport Om kolli eller andre deler av bestillingen savnes ved levering, skal dette umiddelbart merkes på følgeseddel og meddeles transportør samt meddeles kundeservice. Om produkter ved ankomst er skadet, merkes dette umiddelbart på fraktseddel som kvitteres av sjåfør. Kundeservice må meddeles innen 7 dager. Om ikke så meddeles, faller erstatningsretten bort. Skadede varer returneres ikke til Almanakkforlaget. Reklamasjoner – feil på ordre og feilekspederte produkter

Bestillingsverdi

Reklamasjon skal skje umiddelbart, og senest innen 7 dager. Kontakt vår kundeservice for bekreftelse. De vil veilede deg videre med reklamasjonen.

Minste verdi på bestilling må være netto kr 1 000. Ved bestilling under kr 1 000 tillegges et småordregebyr på 150 kr.

Force Majeure

Ved bestilling over kr 1 000 leveres varene fraktfritt i Norge.

Om noen av partene av ekstraordinære grunner som ingen kan være herre over, ikke klarer å oppfylle deler av det ovennevnte, er det ingen grunn til oppsigelse av avtalen mellom partene.

Leveransetidspunkt

Opphavsrett

Ønsket leveransetidspunkt blir en del av bestillingen først når det er sendt en ordrebekreftelse fra Almanakkforlaget as. Dette tidspunktet er et omtrentlig leveransetidspunkt. Spesifisert leveransedato gjelder bare når dette særskilt er bekreftet fra Almanakkforlaget as.

De produkter som har blitt levert fra Almanakkforlaget til kunde, er beskyttet av loven om opphavsrett som tilhører hver enkelt produsent. Avskrifter, reproduksjoner og kopier til kommersielle formål er bare tillatt etter nærmere skriftlig tillatelse fra Almanakkforlaget.

Betalingsvilkår

Navnedager

Vår generelle betalingsbetingelse er netto pr. 30 dager. Etter avtalt forfallsdato vil vi debitere 8,5 % p.a. fra 1. jan. 2018 ihht LOV 1976-12-17 nr. 100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Ved forsinkelse i betaling vil skriftlige avtaler mellom partene straks opphøre. Almanakkforlaget vil ved forsinket betaling umiddelbart kunne benytte seg av sin rett til å hente de leverte varene tilbake. Før disse endringer i betalingsvilkår skal kunde informeres.

Navnedagene som benyttes i Almanakkforlagets kalendere, er beskyttet av lov om opphavsrett, og er således copyright-beskyttet. Navnedagene er dermed Almanakkforlagets eiendom.

Fraktvilkår

Forbehold om henting av leverte varer Varene forblir Almanakkforlagets eiendom inntil betaling av samtlige fordringer er betalt av kunde. Ved videresalg av varer uten at de er betalt, erstattes varene av et motsvarende beløp. Salgsstativer lånt av Almanakkforlaget forblir Almanakkforlagets eiendom, såfremt annet ikke er avtalt. Salgsstativer/display er utelukkende ment å inneholde Almanakkforlaget sine produkter. Ved skader og/eller tap av stativer kan Almanakkforlaget fakturere kunde for disse kostnader.

Tvist Tvister skal alltid først prøves løst i minnelighet mellom partene. Skulle dette ikke føre frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan tvister avgjøres ved voldgift etter Tvistemålsloven kap. 32. Gyldighet Almanakkforlagets alminnelige salgs - og leveringsbetingelser er en del i alle transaksjoner til våre kunder. De godkjennes av kunde straks man bestiller produkter eller tjenester fra Almanakkforlaget, så fremt annet ikke er beskrevet i spesielt forhandlede avtaler mellom partene.

Returrett Generelt gjelder ingen retur av varer. Unntakene er daterte produkter som til enhver tid står oppført på Almanakkforlagets returlister. Forutsetning for returett er at kunde har plassert sin hovedordre på skole- eller års produkter hos Almanakkforlaget. Returen får kunde gjennom å melde sin retur til kundeservice. Frist for skolestartretur er 30.september. Skoleretur etter 30. september blir ikke godkjent. Returfrist for de øvrige kalendere er 31.januar. Retur etter 31. januar blir ikke godkjent. Produktene krediteres 50 % av innkjøpsverdi for kunde. Krediteringen utbetales ikke, men avregnes mot påfølgende årgangs hovedordre hos Almanakkforlaget. Kreditnota har forfall 10.12. samme år som den er utstedt. Kreditnota som ikke er benyttet samme år, slettes hos Almanakkforlaget.

Det tas forbehold om eventuelle endringer, trykkfeil og sluttsolgte varer.

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

2713000019_Almanakkforlaget_Kalenderkatalog_NOR_2019_US.indd 2

12.02.19 09:03


Innholdsfortegnelse Skolestart 6-20

Lommekalendere 21-33

Avtalebøker 34-48

Tegneseriekalendere 49-51

Veggkalendere 52-55

Kontorkalendere 56-63

Aplan 64-74

Ă…rsuavhengige produkter

75-85

Salgsmateriell 86-87

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 3

3 12.02.2019 08:51:58


FSC

SERTIFISERT

FSC® PAPIR

Se etter FSC-sertifiserte produkter.

FSC Fremme en miljøvennlig, bærekraftig og økonomisk ansvarlig skogforvaltning i verden - dette er Forest Stewardship Council® (FSC) sitt oppdrag. Denne uavhengige non-profit, frivillige organisasjonen ble grunnlagt i 1992 som et resultatet av konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro. I dag er FSC representert i mer enn 80 land. Det at du foretrekker og kjøper FSC-sertifiserte produkter, bidrar til en ansvarlig forvaltning av våre globale skogressurser. FSC oppnår dette ved å sikre at miljømessige og sosiale standarder i forvaltningen av skogene er oppfylt. Produkter som bærer FSC-merket representerer derfor en administrasjonen av skogen som oppfyller de sosiale, økonomiske, og økologiske krav - til fordel for vår egen og fremtidige generasjoner.

4 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 4

12.02.2019 08:52:03


FSC

BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Majoriteten av våre kalendere er produsert på papir fra fornybare råvarer. Når det gjelder omslag og materialer, tilbyr vi også et bredt sortiment bærekraftige materialer, f.eks. kartong, papp, papir, tre, lær, eller biologisk nedbrytbar plast. Dette gir oss muligheten til å produsere reklameartikler, kalendere og notatbøker - som er bærekraftige på to måter: De er laget av fornybare materialer med en langtlevende reklameverdi.

PRODUKSJON OG BEARBEIDING Vår beslutning om å utelukkende bruke våre egne produksjonssteder i Sentral-Europa gjør at vi kan leve opp til de høyeste standarder i papir behandlingen og produksjon. De høye kvalitetskrav vi setter oss, og som vi skal etterkomme, oppfyller strenge Europeiske forskrifter om helse miljø og sikkerhet, samt støy og beskyttelse av vann og strenge normer rundt effektiv energibruk Produksjonen i Sentral-Europa betyr ikke bare overlegen kvalitet. Produksjonen står også for korte transportveier for forsendelser og korte leveringstider for kundebestillinger. Dra nytte av disse fordelene når du velger din leverandør av reklamemateriell - velg produkter fra Almanakkforlaget. ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 5

SERTIFIKAT Dette sertifikatet bekrefter at

Almanakkforlaget AS Alf Bjerckes vei 22a · 0582 Oslo · Norge Sertifikatnummer

GFA-COC-001400-F Utstedelsesdato

10.10.2016

·

Utløpsdato*

14.06.2017

Utstedelsesnr.

1

·

Versjon

1

Selskapets beliggenhet Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstraße 60-62, 74072 Heilbronn, Tyskland ble vurdert av GFA Certification GmbH i henhold til følgende FSC® standarder:  FSC-STD-40-004 (Versjon 2.1)  FSC-STD-40-003 (Versjon 2.1)

Selskapet er godkjent til å bruke FSC varemerker for følgende produkter og / eller tjenester**:

Produksjon og handel av regnskapsbøker, kalendere, læremateriell (skoleutstyr som notatbøker, tegneblokker, kartotekkort), gaveinnpakning (ruller og ark), poser, servietter, bæreposer av kartong og andre papirtyper, kontor- og skrivesaker

.................................................................................................................................

Jörn Ackermann, administrerende direktør GFA Certification GmbH • Alter Teichweg 15 • 22081 Hamburg • Tyskland Telefon: + 49 40 5247431 0 • Faks: +49 40 5247431 999 • www.gfa-cert.com * Gyldigheten til dette sertifikatet skal verifiseres ved bruk av FSC database på www.info.fsc.org. ** En beskrivelse av produkter og tjenester, samt en liste over områder og gruppemedlemmer som kan inkluderes i sertifikatets omfang finnes i FSC database. – Dette sertifikatet, inklusiv alle kopier og illustrasjoner tilhører til GFA Certification GmbH og skal tilbakeleveres eller makuleres på forespørsel. Dette sertifikatet utgjør ikke en garanti at et bestemt produkt levert av sertifikatholderen er FSC-sertifisert eller FSC kontrollert trevirke. Produkter som tilbys, leveres og selges av sertifikatholderen kan kun sertifiseres dersom påkrevde FSC-krav er tydelig angitte på fakturaer og fraktdokumenter.

5 12.02.2019 08:52:14


Skolestart

6 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 6

12.02.2019 08:52:15


Skolestart 7.sans Neon • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Timeplaner Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Neon er en liten hendig lommekalender med god oversikt over en hel uke. Enkel å ha med seg for personlige notater

Kartongomslag, Krøllalfa FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMOPKS(

27-172 24 502

27-172 24 552

27-172 24 402

27-172 24 442

27-172 24 502 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMOPPN(

27-172 24 552 salgsenhet 1

7.sans Studium • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 16,2 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Timeplaner Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Studium er en hendig kalender som passer for alle lommer og små vesker. Praktisk skriveplass med oversikt over en hel uke

Kartongomslag, Emneknagg FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMOOKT(

27-172 24 402 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMOOOR(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 7

27-172 24 442 salgsenhet 1

7 12.02.2019 08:52:17


Skolestart 7.sans Student • • • • • • • • • • • • •

27-172 21 152

Sidestørrelse: 11 x 18,5 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMLLPQ(

27-172 21 152 salgsenhet 1

7.sans Lærer • • • • • • • • • • • • •

27-172 21 192

Sidestørrelse: 11 x 18,5 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMLLTO(

27-172 21 192 salgsenhet 1

8 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 8

12.02.2019 08:52:18


Skolestart 7.sans Eduka • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Type papir: 80 gr hvitt offset papir Innbundet Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag med padding, Papegøye

27-172 22 822 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMSMP(

27-172 22 822 salgsenhet 1

7.sans Tutor • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm A6 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Type papir: 80 gr hvitt offset papir Innbundet Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag med padding, Flamingo

27-172 22 832 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMSNM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 9

27-172 22 832 salgsenhet 1

9 12.02.2019 08:52:19


Skolestart 7.sans Studieplan • • • • • • • • • • • • • • •

27-172 24 702

27-172 24 722

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm A6 80 gr tonet papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Timeplaner Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Imitert skinnomslag, Grå FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMORKQ(

27-172 24 702 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Turkis FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMORMK(

27-172 24 722 salgsenhet 1

7.sans Piano • • • • • • • • • • • • • •

27-172 22 952

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 100 gr papir Innbundet Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag med padding, Jungel

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMTPP(

27-172 22 952 salgsenhet 1

10 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 10

12.02.2019 08:52:21


Skolestart 7.sans Studentdagbok • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En dag pr. side Norsk Røde søndager og helligdager Timeplaner Innbundet Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Imitert skinnomslag, Grå

27-172 22 902 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMTKK(

27-172 22 912

27-172 22 902 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Lavendel FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMTLR(

27-172 22 912 salgsenhet 1

7.sans myCase A6 • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm A6 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Inneholder kalenderrefill og notatbok Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Imitert skinnomslag, Rosa

27-172 21 302 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMLNKT(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 11

27-172 21 302 salgsenhet 1

11 12.02.2019 08:52:23


Skolestart 7.sans myCase A5 • • • • • • • • • • • • •

27-172 21 322

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Inneholder kalenderrefill og notatbok Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Imitert skinnomslag, Blågrønn FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMLNMN(

27-172 21 322 salgsenhet 1

12 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 12

12.02.2019 08:52:24


Skolestart 7.sans Dagplan • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,5 x 16 cm A6 70 gr papir En dag pr. side Norsk Rastrerte sorte søndager og helligdager Med strikk Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Timeplaner Notatsider Hjørneperforering Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Imitert skinnomslag, Camouflage • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQKPM(

27-172 26 052

27-172 26 002

27-172 26 102

27-172 26 202

27-172 26 052 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Pineapple • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQKKR(

27-172 26 002 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Lazy • Spiralisert

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQLKQ(

27-172 26 102 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Boss • Spiralisert

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 13

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQMKP(

27-172 26 202 salgsenhet 1

13 12.02.2019 08:52:26


Skolestart 7.sans Ukeplan • • • • • • • • • • • • • •

27-172 26 062

27-172 26 012

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En uke på to sider Norsk 18 måneders oppslag Rastrerte sorte søndager og helligdager Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Timeplaner Notatsider Hjørneperforering Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Tekstilomslag, Confetti • Innbundet • Med strikk

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQKQT(

27-172 26 062 salgsenhet 1

Resirkulert læromslag, I can • Spiralisert • Med strikk

27-172 26 112

27-172 26 212

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQKLO(

27-172 26 012 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Butterfly • Spiralisert • Med strikk

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQLLN(

27-172 26 112 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Skull • Spiralisert • Med strikk

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQMLM(

27-172 26 212 salgsenhet 1

14 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 14

12.02.2019 08:52:28


Skolestart 7.sans Colour • • • • • • • • • • •

80 gr tonet papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Innbundet Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Rosa • Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm • A6

27-172 26 132 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQLNR(

27-172 26 172

27-172 26 132 salgsenhet 1

Kartongomslag, Grå • Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 15

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMQLRP(

27-172 26 172 salgsenhet 1

15 12.02.2019 08:52:29


Skolestart 7.sans Familieplanlegger • • • • • • • • • • • • • • • • •

27-172 22 602

27-172 22 612

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 90 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Kartongomslag Ukeplaner Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag, Flora FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMQKN(

27-172 22 602 salgsenhet 1

Kartongomslag, Smiley FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMQLK(

27-172 22 612 salgsenhet 1

7.sans Lærerens Inspirasjonskalender • • • • • • • • • • • • • •

27-172 23 022

Sidestørrelse: 19 x 21 cm A5 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 90 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste skoleår Mange notatsider Norske navnedager © Norske helligdager 24 sider med inspirasjonsstoff, tips og ideer

Kartongomslag

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMNKMK(

27-172 23 022 salgsenhet 1

16 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 16

12.02.2019 08:52:30


Skolestart Aktivitetskalender • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29 x 21 cm A4 115 gr papir En uke på en side Norsk Røde søndager og helligdager Spiralisert Norske navnedager © Norske helligdager

27-172 25 002 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMPKKK(

27-172 25 002 salgsenhet 1

Hjemmets månedsplanlegger • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 25 x 41,5 cm A3 120 gr papir En måned på en side Norsk Røde søndager og helligdager Egen lomme for oppbevaring Spiralisert Norske navnedager © Norske helligdager Flott oversiktskalender for planlegging av familien for en måned av gangen • Nytt design

27-172 25 022

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 17

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMPKMO(

27-172 25 022 salgsenhet 1

17 12.02.2019 08:52:31


Skolestart 7.sans Barnehagelæreren • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 07:00-19:45 inndelt i kvarter Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert innbinding sikrer innholdet i boken Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for lærer i barnehagen som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av lærerens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med barna, foresatte og kolleger

Plastomslag, Petrol

27-172 23 122

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMNLMT(

27-172 23 122 salgsenhet 1

7.sans Læreren, Grunnskolen • • • • • • • • •

27-172 23 072

27-172 23 092

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for lærer i grunnskolen som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av lærerens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med elevene, foresatte og kolleger

Imitert skinnomslag, Lys blå • Stivt omslag • Innbundet

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMNKRP(

27-172 23 072 salgsenhet 1

Plastomslag, Mørk blå • Fleksibelt omslag • Spiralisert innbinding sikrer innholdet i boken

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMNKTT(

27-172 23 092 salgsenhet 1

18 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 18

12.02.2019 08:52:40


Skolestart 7.sans Læreren, Videregående Skole • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr papir Innbundet Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for lærer i vidergående skolen som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av lærerens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med elevene, foresatte og kolleger. Kan og brukes i ungdomskolen og på høgskolenivå

Imitert skinnomslag, Petrol

27-172 23 142 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMNLON(

27-172 23 142 salgsenhet 1

7.sans Skolelederen, Skoleåret • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 07:00-20:00, inndelt i kvarter Røde søndager og helligdager 80 gr papir Innbundet Ukeoversikter og rikelig med plass til notater og oppgaver. Norske helligdager Arbeidsverktøy for skoleledere og andre med administrativ ressurs, som gir oversikt, struktur og fleksibilitet. Hjelpemiddel for dokumentasjon av skolelederens pedagogiske arbeid. Skjemaer og kopieringsorginaler som kan lette planlegging, gjennomføring og vurdering. Ideer som kan systematisere og øke kvaliteten på arbeidet med lærer og øvrige ansatte

Imitert skinnomslag, Sort

27-172 23 062 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMNKQS(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 19

27-172 23 062 salgsenhet 1

19 12.02.2019 08:52:42


Skolestart 27-172 21 522

Aplan Student Mini Uke årssett • • • • • • • • • • •

27-172 22 592

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMLPML(

27-172 21 522 salgsenhet 1

Aplan Student Pocket Uke årssett • • • • • • • • • • •

27-172 22 192

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMPTR(

27-172 22 592 salgsenhet 1

Aplan Student A6 Uke årssett • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*MMMLTL(

27-172 22 192 salgsenhet 1

20 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 20

12.02.2019 08:52:43


Lommekalendere

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 21

21 12.02.2019 08:52:44


Lommekalendere 7.sans Primo • • • • • • • • • • • •

27-173 31 102

27-173 31 502

Sidestørrelse: 7,2 x 10,2 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Primo er en av våre eldste modeller og opprinnelsen til varemerket 7.sans. Den er fortsatt en av de produktene som brukes av mange. Mye på grunn av det hendige formatet, som gjør at man får den med seg overalt. Gjennom årtier har Primo blitt utviklet for å gi deg som bruker den beste opplevelse, både hva gjelder moderne farger og materialer. Fra de klassiske til de mer trendy i. Primo inneholder mye infostoff i tillegg til mye god notatplass og kart.

Kartongomslag, Grå • Spiralisert • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLLKR(

27-173 31 102 salgsenhet 1

Plastomslag, Grå • Innbundet • PROFIL

27-173 31 512

27-173 31 682

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLPKN(

27-173 31 502 salgsenhet 1

Plastomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLPLK(

27-173 31 512 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLQSS(

27-173 31 682 salgsenhet 1

22 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 22

12.02.2019 08:52:45


Lommekalendere Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLQTP(

27-173 31 692

27-173 31 702

27-173 31 752

27-173 31 772

27-173 31 692 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLRKL(

27-173 31 702 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLRPQ(

27-173 31 752 salgsenhet 1

Kartongomslag, Designline • Innbundet • Nytt design

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 23

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNLRRK(

27-173 31 772 salgsenhet 1

23 12.02.2019 08:52:47


Lommekalendere 7.sans Adnotam • • • • • • • • • • • •

27-173 32 102

27-173 32 502

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Adnotam er og en serie som fremmer mye notatplass sammen med mye informasjon. En kompakt kalender som får plass nær sagt over alt. Enkel å ha med seg for å få en rask oversikt over hverdagen. Utførelse i mange materialer og farger. Vi håper du finner en som faller i smak. Inneholder mye informasjon, samt kart.

Kartongomslag, Grå • Spiralisert • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMLKO(

27-173 32 102 salgsenhet 1

Plastomslag, Grå • Innbundet • PROFIL

27-173 32 512

27-173 32 602

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMPKK(

27-173 32 502 salgsenhet 1

Plastomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMPLR(

27-173 32 512 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMQKT(

27-173 32 602 salgsenhet 1

24 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 24

12.02.2019 08:52:48


Lommekalendere Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMQLQ(

27-173 32 612

27-173 32 702

27-173 32 752

27-173 32 772

27-173 32 612 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMRKS(

27-173 32 702 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMRPN(

27-173 32 752 salgsenhet 1

Kartongomslag, Designline • Innbundet • Nytt design

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 25

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNMRRR(

27-173 32 772 salgsenhet 1

25 12.02.2019 08:52:49


Lommekalendere 7.sans Datum • • • • • • • • • • • • •

27-173 35 102

27-173 35 152

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Datum er den serien av våre lommekalendere som flest personer ønsker å bruke. Et kalendarie med uke på et oppslag gir deg god plass hver dag. Samtidig er den kompakt å ha med seg. Kan velges som spiralisert eller fast innbundet. Flere serier med ulike utrykk skulle gi en variant for de fleste. Inneholder mye informasjon, samt kart. Flere av Datum-variantene er også godt egnet til å lage en egen profilering. Enkle logotrykk, eller mer avansert med egne sider og helt eget omslag.

Kartongomslag, Grå • Spiralisert • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPLKP(

27-173 35 102 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Spiralisert refill samt telefon og notathefte i omslag • PROFIL

27-173 35 502

27-173 35 512

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPLPK(

27-173 35 152 salgsenhet 1

Plastomslag, Grå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPPKL(

27-173 35 502 salgsenhet 1

Plastomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

27-173 35 602

27-173 35 612

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPPLS(

27-173 35 512 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPQKK(

27-173 35 602 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPQLR(

27-173 35 612 salgsenhet 1

26 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 26

12.02.2019 08:52:51


Lommekalendere Imitert skinnomslag, Camo champagne • Innbundet • Nytt design

27-173 35 842

27-173 35 852

27-173 35 862

27-173 35 872

27-173 35 882

27-173 35 892

27-173 35 652

27-173 35 812

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSOQ(

27-173 35 842 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Camo grå • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSPN(

27-173 35 852 salgsenhet 1

Kartongomslag, Colour aqua • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSQK(

27-173 35 862 salgsenhet 1

Kartongomslag, Colour rosa • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSRR(

27-173 35 872 salgsenhet 1

Kartongomslag, Retro natur • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSSO(

27-173 35 882 salgsenhet 1

Kartongomslag, Retro blå • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSTL(

27-173 35 892 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend turkis • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPQPP(

27-173 35 652 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend amber • Innbundet • Nytt design

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 27

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPSLP(

27-173 35 812 salgsenhet 1

27 12.02.2019 08:52:54


Lommekalendere 27-173 35 772

27-173 35 182

Kartongomslag, Designline • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPRRS(

27-173 35 772 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco rosa • Spiralisert refill og adr./notathefte • Nytt design

27-173 35 192

27-173 35 202

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPLSL(

27-173 35 182 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco aqua • Spiralisert refill og adr./notathefte • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPLTS(

27-173 35 192 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco sand • Spiralisert refill og adr./notathefte • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNPMKO(

27-173 35 202 salgsenhet 1

28 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 28

12.02.2019 08:52:55


Lommekalendere 7.sans Agenda • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-20:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Agenda er en dagkalender i lommeformat. En dag pr side og delt lørdag søndag, gir god plass hver dag til å gjøre dine egne notater. Finnes som spiralisert eller fast innbundet i forskjellige materialer og design. Inneholder mye informasjon, samt kart.

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

27-173 33 002 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNNKKM(

27-173 33 012

27-173 33 002 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort • Spiralisert • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNNKLT(

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag • NYHET

nyhet TRUE

27-173 33 022 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NNNKMQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 29

27-173 33 012 salgsenhet 1

27-173 33 022 salgsenhet 1

29 12.02.2019 08:52:56


Lommekalendere 7.sans Futurum • • • • • • • • • • • •

27-173 41 102

27-173 41 152

Sidestørrelse: 10,5 x 15,3 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager

Futurum er et klassisk kalendarie hvor du har oversikt over hele arbeidsuken på venstre side. På høyre side har du god notatplass for hele uken. Inneholder mye informasjon, samt kart. Godt egnet for egen profilering.

Kartongomslag, Grå • Spiralisert • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NOLLKQ(

27-173 41 102 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Spiralisert refill og adr./notathefte • PROFIL

27-173 41 602

27-173 41 612

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NOLLPL(

27-173 41 152 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NOLQKL(

27-173 41 602 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Rød • Innbundet • PROFIL

27-173 41 702

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NOLQLS(

27-173 41 612 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NOLRKK(

27-173 41 702 salgsenhet 1

30 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 30

12.02.2019 08:52:58


Lommekalendere 7.sans Time • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 15,3 cm 60 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider og infosider Kart Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Det brede formatet gir deg ekstra plass til notater. En uke på ett oppslag gir en fin oversikt. Finnes med spiral eller fast innbinding.

Kartongomslag, Grå • Spiralisert

27-173 43 102 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NONLKK(

27-173 43 112

27-173 43 102 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 31

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NONLLR(

27-173 43 112 salgsenhet 1

31 12.02.2019 08:52:59


Lommekalendere 7.sans Notabene månedsplanlegger • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm En måned på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 100 gr papir Stiftet i rygg Årsoversikt for inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag

27-173 60 502

w(0E5B1H*NQKPKN(

27-173 60 502 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKNTPR(

27-173 03 959 salgsenhet 5

FSC MIX 70%

27-173 03 959

7.sans Telefonhefte • • • • • •

Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm 1 farge sort innvendig trykk Kartongomslag Stiftet Notatsider 16 sider

32 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 32

12.02.2019 08:53:00


Lommekalendere 7.sans Norsk Almanakk • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm En måned på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 70 gr papir Innbundet Årsoversikt for inneværende og 6 neste år Notatsider, infosider, samt fakta om Norge Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag

27-173 01 002 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*NKLKKL(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 33

27-173 01 002 salgsenhet 1

33 12.02.2019 08:53:03


Avtalebøker

34 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 34

12.02.2019 08:53:04


Avtalebøker 7.sans Avtaleboken • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 18 x 24 cm En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 1 farge brun innvendig trykk 100 gr papir, tonet med gullsnitt Innbundet Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Brun

27-176 15 052 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPKPO(

27-176 15 052 salgsenhet 1

7.sans Timedagboken • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 17,3 x 27,5 cm 80 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00, inndelt i kvarter 1 farge sort innvendig trykk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Timedagboken er for mange uunnværlig. En side pr dag i nesten A4 format gir veldig god notatplass. En perfekt bok å ha med seg. Flere bruker den som en type protokoll, hvor de noterer egne notater. Andre bruker den som en felles bok for flere hvor de skriver felles rutiner eller notater.

Kartongsomslag, Grå • Innbundet

27-176 15 062 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPKQL(

27-176 15 072

27-176 15 062 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Grå • Spiralisert

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 35

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPKRS(

27-176 15 072 salgsenhet 1

35 12.02.2019 08:53:06


Avtalebøker 7.sans Timeavtale • • • • • • • • • • • • • •

27-176 15 102

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-21:00 inndelt i halvtimer Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og de 2 neste år Månedoversikt neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Imitert skinnomslag, Blå FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPLKS(

27-176 15 102 salgsenhet 1

7.sans Booking • • • • • • • • • • • • • •

27-176 15 112

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 07:00-21:30, inndelt i halvtimer Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Imitert skinnomslag, Sort FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPLLP(

27-176 15 112 salgsenhet 1

36 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 36

12.02.2019 08:53:09


Avtalebøker 7.sans Novum • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 19 x 27 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Novum er en av vår bestselgere hva gjelder avtalebøker. Av mange og kalt sjefskalender. Stående kolonner i kalendariet ser ut til å være en favoritt. Formatet gir deg god notatplass. Slank utførelse gjør den enkel å ha med. Finnes i mange varianter hva gjelder innbinding og design. De fleste finner raskt sin favoritt. Novum er godt egnet for profilering av din egen virksomhet. Enkle trykkemetoder gjør det enkelt å lage den veldig personlig.

Polypropylenomslag, Sort • Spiralisert • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPNTT(

27-176 15 392

27-176 15 322

27-176 15 342

27-176 15 352

27-176 15 302

27-176 09 049

27-176 15 392 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPNMK(

27-176 15 322 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Brun • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPNOO(

27-176 15 342 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPNPL(

27-176 15 352 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag • Nytt design

w(0E5B1H*QLPNKQ(

27-176 15 302 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKTKOL(

27-176 09 049 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Imitert løst skinnomslag, Sort • Løst omslag til spiralisert Novum

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 37

37 12.02.2019 08:53:11


Avtalebøker 7.sans Termin • • • • • • • • • • • •

27-176 15 822

27-176 15 842

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Termin er en av vår bestselgere hva gjelder avtalebøker i A5 format. Av mange og kalt sjefskalender Samme utforming som den noe større Novum. Stående kolonner ser ut til å være en favoritt. Slank utførelse gjør den enkel å ha med. Finnes i mange varianter hva gjelder innbinding og design som gjør at de flest finner sin favoritt. Disse produktene er ypperlig for profilering av din egen virksomhet. Enkle trykkemetoder gjør at du enkelt kan lage den veldig personlig

Imitert skinnomslag, Blå • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPSMP(

27-176 15 822 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Brun • Innbundet • PROFIL

27-176 15 812

27-176 15 802

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPSOT(

27-176 15 842 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPSLS(

27-176 15 812 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • • • •

27-176 15 832

Spiralisert refill i omslag Kart Plastlomme Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPSKL(

27-176 15 802 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort • • • •

Spiralisert Kart Plastlomme Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPSNM(

27-176 15 832 salgsenhet 1

38 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 38

12.02.2019 08:53:13


Avtalebøker 7.sans Notiskalender • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,2 x 26,7 cm En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag, Sort

27-176 15 852 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPSPQ(

27-176 15 852 salgsenhet 1

7.sans Natt & Dag • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 00:00-24:00, inndelt i halvtimer 1 farge sort innvendig trykk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Natt og Dag gir deg 24 timer 365 dager i året. Her har du ett produkt som er favoritt hos mange. Mange bruker den som en personlig notatbok. Natt & dag blir i mange tilfeller brukt som et fellesprodukt, hvor flere personer gjør notater i samme bok. Brukes av mange bedrifter med behov for å notere ifm skift arbeide etc. Natt & Dag er ypperlig for profilering, som en gave til forretningsbindelser, eller som profilering av egen virksomhet.

Kartongomslag, Sort • Innbundet

27-176 15 562 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPPQQ(

27-176 15 572

27-176 15 562 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort • Spiralisert

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 39

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPPRN(

27-176 15 572 salgsenhet 1

39 12.02.2019 08:53:15


Avtalebøker 7.sans Ukekalender • • • • • • • • • • •

27-176 15 702

27-176 15 792

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 Røde søndager og helligdager Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Plastomslag, Sort • A5 • Spiralisert refill i omslag

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPRKM(

27-176 15 702 salgsenhet 1

Kartongomslag, Blå • A5 • Spiralisert refill • Nytt design

27-176 15 712

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • NYHET

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPRTP(

27-176 15 792 salgsenhet 1

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPRLT(

27-176 15 712 salgsenhet 1

40 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 40

12.02.2019 08:53:16


Avtalebøker 7.sans Dagkalender • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,7 x 16,8 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Dagkalender er en kompakt kalender i et format som er litt mindre enn A5. Formatet gjør at den passer utmerket i lommer på legefrakker eller kjeledresser. Det robuste utførelsen med spiral og plastomslag gjør at den tåler en røff behandling. Etter hvert har Dagkalender og kommet i en variant som er fast innbundet. Utstansede månedsregister gjør den er rask finne frem i.

Plastomslag, Blå • Spiralisert • PROFIL

27-176 15 902 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPTKK(

27-176 15 912

27-176 15 902 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort • Spiralisert • Med strikk • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPTLR(

27-176 15 912 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

27-176 15 892

w(0E5B1H*QLPSTO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 41

FSC MIX 70%

27-176 15 892 salgsenhet 1

41 12.02.2019 08:53:17


Avtalebøker 7.sans Spiralkalender • • • • • • • • • • • • •

27-176 15 922

Sidestørrelse: 11,7 x 19,7 cm To dager pr. side Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Plastomslag, Blå FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPTMO(

27-176 15 922 salgsenhet 1

7.sans Spiralplanlegger • • • • • • • • • • • • •

27-176 15 952

Sidestørrelse: 11,7 x 19,7 cm En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

Plastomslag, Grå FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPTPP(

27-176 15 952 salgsenhet 1

42 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 42

12.02.2019 08:53:19


Avtalebøker 7.sans Project 366 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm En uke på to sider Norsk og engelsk Prosjektplaner Røde søndager og helligdager 100 gr papir Løse ark med Aplan A5- hulling Hjørneperforering Pennehempe m/trykkblyant Årsoversikt innværende og de to neste år Månedsplan ved hver ny måned Fødselsdagsnotater og div. andre notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nummererte skillekort Plastlommer NYHET

Perm i imitert skinn

nyhet TRUE

27-176 17 202 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRMKL(

27-176 17 202 salgsenhet 1

7.sans Feel Good! • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm En uke på to sider med god notatplass Norsk Budsjettoversikt for hver måned Blå søndager og helligdager 100 gr papir Spiralisert Eget ark med stickers Plastlomme Årsoversikt innværende og neste år Månedsplaner inneværende og neste år Månedsoversikt foran hver måned Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager NYHET

Kartongomslag

nyhet TRUE

27-176 17 222 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRMMP(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 43

27-176 17 222 salgsenhet 1

43 12.02.2019 08:53:20


Avtalebøker 7.sans Tellus • • • • • • • • • • • • • • •

27-176 17 652

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-21:30 Røde søndager og helligdager 70 gr papir Innbundet Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Gamle merkedager Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design PROFIL

Imitert skinnomslag, Blå FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRQPM(

27-176 17 652 salgsenhet 1

44 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 44

12.02.2019 08:53:21


Avtalebøker 7.sans Dagbok • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00 Røde søndager og helligdager Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Dette er storselgeren hva gjelder avtalebok i A5 format. Meget hendig å ha med seg. Finnes i utallige versjoner. Fast innbundet eller spiralisert. Med eller uten utstansede månedstabber. Et utall av design og farger. Meget anvendelig. Kan og meget enkelt lages som et eget personlig produkt med egen logo, eller egne personlige sider. Mange velger og å lage sitt eget designet omslag for disse bøkene.

Imitert skinnomslag, Sort • Innbundet • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPKS(

27-176 17 502

27-176 17 522

27-176 17 562

27-176 17 572

27-176 17 582

27-176 17 592

27-176 17 502 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Trend • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPMM(

27-176 17 522 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Camo • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPQK(

27-176 17 562 salgsenhet 1

Kartongomslag, Colour aqua • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPRR(

27-176 17 572 salgsenhet 1

Kartongomslag, Retro • Innbundet • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPSO(

27-176 17 582 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Deco • Spiralisert refill i omslag • Nytt design

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 45

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPTL(

27-176 17 592 salgsenhet 1

45 12.02.2019 08:53:24


Avtalebøker 7.sans Dagbok • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00 Røde søndager og helligdager 70 gr papir Spiralisert Hjørneperforering Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag, Grå

27-176 17 552

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRPPN(

27-176 17 552 salgsenhet 1

7.sans Dagbok • • • • • • • • • • • • • • •

27-176 17 462

27-176 17 602

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager Innbundet Hjørneperforering Utstanset månedsregister Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

Imitert skinnomslag, Trend • Nytt design

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLROQL(

27-176 17 462 salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Brun • PROFIL

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRQKR(

27-176 17 602 salgsenhet 1

46 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 46

12.02.2019 08:53:27


Avtalebøker 7.sans Year • • • • • • • • • • • • • • •

80 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Polypropylenomslag, Sort Spiralisert Hjørneperforering Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Kart Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Polypropylenomslag, Sort • Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

27-176 17 902 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRTKO(

27-176 17 932

27-176 17 902 salgsenhet 1

Polypropylenomslag, Sort • Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm • A6

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRTNP(

27-176 17 932 salgsenhet 1

7.sans Inspirasjonskalender • • • • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 11,7 x 16,8 cm To dager pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00 Røde søndager og helligdager 80 gr papir Spiralisert Med strikk Kart Årsoversikt for innværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager Nytt design

Kartongomslag

27-176 17 702 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRRKQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 47

27-176 17 702 salgsenhet 1

47 12.02.2019 08:53:28


Avtalebøker TimeCenter Uke • • • • • • • • • • • •

27-176 17 802

27-176 17 822

80 gr papir En uke på to sider Norsk Røde søndager og helligdager Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager PROFIL

TimeCenter består egentlig av to typer produkter. Kalender og protokoll. Mange bruker den som en protokoll eller notatbok. I kalenderdelen er det god plass for å gjøre møteavtaler. Du kan enkelt gjøre henvisning til sidetall i protokolldelen hvor du gjør dine notater fra møtet. Sidehenvisningene gjør det enkelt å finne tilbake til viktige notater du gjorde for en tid tilbake. Time Center er et produkt hvor profilering av din virksomhet er meget enkel.

Imitert skinn, Sort • Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRSKP(

27-176 17 802 salgsenhet 1

Imitert skinn, Sort • Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm • A4

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRSMT(

27-176 17 822 salgsenhet 1

TimeCenter Kvartal • • • • • • • • • •

27-176 17 812

27-176 17 832

80 gr papir Tre måneder pr. side Norsk Røde søndager og helligdager Innbundet Med strikk Årsoversikt innværende og neste år Notatsider Norske helligdager PROFIL

Softcover i imitert skinn, Gråbrun • Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRSLM(

27-176 17 812 salgsenhet 1

Softcover i imitert skinn, Gråbrun • Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm • A4

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLRSNQ(

27-176 17 832 salgsenhet 1

48 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 48

12.02.2019 08:53:31


Tegneseriekalendere

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 49

49 12.02.2019 08:53:31


Tegneseriekalendere 27-170 97 742

Pondus bordkalender • • • • • • •

27-170 97 752

27-170 97 742 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 34 x 26 cm 200 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTRRPL(

27-170 97 752 salgsenhet 1

Lunch veggkalender • • • • • •

27-170 97 762

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTRROO(

Pondus veggkalender • • • • • •

27-170 97 832

Sidestørrelse: 17 x 13 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk Topplimt Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm 140 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTRSNQ(

27-170 97 832 salgsenhet 1

Nemi veggkalender • • • • • •

Sidestørrelse: 20 x 29,7 cm Type papir: 140 gr En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTRRQS(

27-170 97 762 salgsenhet 1

50 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 50

12.02.2019 08:53:33


Tegneseriekalendere Nemi Dagbok • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,5 x 14,5 cm 100 gr papir En uke på to sider Norsk Kartongomslag Innbundet Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende og neste år Norske helligdager

27-176 15 972 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*QLPTRT(

27-176 15 972 salgsenhet 1

27-176 15 972

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 51

51 12.02.2019 08:53:33


Veggkalendere

52 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 52

12.02.2019 08:53:34


Veggkalendere Et år i Norge • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm 130 gr papir En måned pr side Norsk Spiralisert Selvheftende datomarkør Norske helligdager

27-170 97 552 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTRPPN(

27-170 97 552 salgsenhet 1

Fjell og Fjord • • • • • • •

Sidestørrelse: 29 x 41,5 cm 150 gr papir En måned pr side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Norske helligdager

27-170 97 602 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTRQKR(

27-170 97 602 salgsenhet 1

Familiens Månedsplanlegger • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 25 x 41,5 cm 135 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager Praktisk oversiktskalender med plastlomme for oppbevaring

27-170 96 152 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLPK(

Årets måneder • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29 x 41,5 cm 140 gr papir En måned pr. side Norsk Stiftet og perforert for avriving Eget ark med stickers Måneds- og årsoversikter Norske helligdager Selvklebende magnet for opphenging på kjøleskap • NYHET

nyhet TRUE

27-170 96 172 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLRO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 53

27-170 96 152 salgsenhet 1

27-170 96 172 salgsenhet 1

53 12.02.2019 08:53:35


Veggkalendere 27-170 96 162

Familiens Hvem, Hva, Når • • • • • • • •

27-170 96 182

Sidestørrelse: 29 x 21 cm 135 gr papir En uke pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende år Norske navnedager © Norske helligdager

Årets uker • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29 cm 140 gr papir En uke pr. side Norsk Topplimt og perforert for avriving Eget ark med stickers Måneds- og årsoversikter Norske helligdager Selvklebende magnet for oppheng på kjøleskap • NYHET

27-170 96 102

27-170 96 162 salgsenhet 1

nyhet TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLSL(

27-170 96 182 salgsenhet 1

Familiekalenderen • • • • • •

27-170 96 042

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLQR(

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm Type papir: 135 gr En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLKP(

27-170 96 102 salgsenhet 1

Gjør det selv • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29 cm 140 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt inneværende år Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQKOO(

27-170 96 042 salgsenhet 1

54 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 54

12.02.2019 08:53:38


Veggkalendere Notatkalender • • • • • • •

Sidestørrelse: 11 x 43,2 cm 135 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Norske navnedager © Norske helligdager

27-170 96 132 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLNQ(

27-170 96 132 salgsenhet 1

OrdenSansen • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 25 x 17,6 cm 115 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt neste år Norske navnedager © Norske helligdager Praktisk oversiktskalender med lomme for oppbevaring av diverse ting

27-170 96 142 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*KTQLON(

Forget-me-not • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29 x 21 cm 200 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Årsoversikt for inneværende og neste år Norske helligdager Eget ark med stickers NYHET

nyhet TRUE

Sidestørrelse: 11 x 43,2 cm 200 gr papir En måned pr. side Norsk Spiralisert Eget ark med stickers Årsuavhengig Norske navnedager © NYHET

FSC MIX 70%

27-170 96 192 salgsenhet 1

nyhet TRUE

27-170 97 999 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KTRTTO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 55

27-170 96 192

w(0E5B1H*KTQLTS(

Fødselsdagskalender • • • • • • • • •

27-170 96 142 salgsenhet 1

27-170 97 999 salgsenhet 1

55 12.02.2019 08:53:40


Kontorkalendere

56 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 56

12.02.2019 08:53:40


Kontorkalendere 7.sans Ukeblokk-kalender • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 30,5 x 9 cm En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 2 farger sort og rød i kalender 80 gr papir Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende år Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

27-177 12 302 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMNKM(

27-177 12 302 salgsenhet 1

7.sans Lille plankalender • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 15 x 8,4 cm En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 2 farger sort og rød i kalender 80 gr papir Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedsoversikt inneværende år og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

27-177 12 392 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMNTP(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 57

27-177 12 392 salgsenhet 1

57 12.02.2019 08:53:41


Kontorkalendere 7.sans Ukeplankalender • • • • • • • • • • •

27-177 12 452

Sidestørrelse: 25,5 x 9,5 cm En uke pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender 80 gr papir Spiralisert Årsoversikt inneværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMOPQ(

27-177 12 402

7.sans Bordkalender • • • • • • • • • •

27-177 12 422

27-177 12 452 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 8,3 x 11,9 cm 70 grams papir En dag pr. oppslag Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00 Hullet løsblad Årsoversikt inneværende ohg neste år Gamle merkedager Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMOKL(

27-177 12 402 salgsenhet 10

7.sans Flip-a-week • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 18 x 9,8 cm 100 gr papir En uke pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Hullet løsblad Årsoversikt inneværende og neste år Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMOMP(

27-177 12 422 salgsenhet 1

58 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 58

12.02.2019 08:53:43


Kontorkalendere 7.sans Skriveunderlag i papir • • • • • • • •

Sidestørrelse: 61 x 43 cm 80 gr papir Ett år pr. ark. 52 ark Norsk 2 farger sort og rød Limt i bunnen Månedoversiktmed norske helligdager Norske helligdager

27-177 12 502 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMPKK(

27-177 12 502 salgsenhet 1

7.sans Skriveunderlag A3 • • • • • • •

Sidestørrelse: 42 x 29,7 cm 80 gr papir Ett år pr. ark. 52 ark Norsk Limt i bunnen Månedoversikt med norske helligdager Norske helligdager

27-177 12 512 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*RLMPLR(

27-177 12 512 salgsenhet 1

7.sans Årskalender • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 59 x 80 cm 150 gr papir Ett år pr. side Norsk 3 farger sort blå rød Stålskinne i bunn og topp med opphengsøye Pakket i kartongrør Norske helligdager PROFIL

27-171 12 002 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMKKN(

27-171 12 002 salgsenhet 1

7.sans Årskalender • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29,7 x 42 cm A3 315 gr stiv kartong Ett år pr. side Norsk 2 farger sort og rød Norske helligdager PROFIL

27-171 12 012

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 59

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMKLK(

27-171 12 012 salgsenhet 1

59 12.02.2019 08:53:46


Kontorkalendere 27-171 12 052

7.sans Kjempekalender • • • • • • • • •

27-171 12 062

27-171 12 052 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 8,3 x 12,9 cm Platestørrelse: 13 x 17,5 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Toppfestet med metallklemme Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMKQP(

27-171 12 062 salgsenhet 1

7.sans Dagblokk • • • • • • • • •

27-171 18 002

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMKPS(

7.sans Liten kjempekalender • • • • • • • • •

27-171 18 012

Sidestørrelse: 19 x 25,6 cm Platestørrelse: 28 x 39,5 cm 60 gr papir En dag pr. side Norsk 1 farge sort i kalender Perforert i toppen for lett avrivning av ark Norske navnedager © Norske helligdager

Sidestørrelse: 5,3 x 7,1 cm Liten 60 gr papir En dag pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Toppfestet for lett avrivning Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLSKLM(

27-171 18 012 salgsenhet 5

7.sans Dagblokk • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,3 x 12,9 cm Stor 60 gr papir En dag pr. side Norsk 2 farger sort og rød i kalender Toppfestet for lett avrivning Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLSKKP(

27-171 18 002 salgsenhet 5

60 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 60

12.02.2019 08:53:47


Kontorkalendere 7.sans Kontorkalender A4 • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm A4 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-171 12 242 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMMOT(

27-171 12 242 salgsenhet 20

7.sans Kontorkalender, dobbel • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm A4 dobbel 315 gr kartong 3 måneder pr. side Norsk 2 farger sort og grønn Falset Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-171 12 252 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMMPQ(

7.sans Kontorkalender A4, med linjer • • • • • • • •

Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm A4 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-171 12 262 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMMQN(

7.sans Kontorkalender A5, med linjer • • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 14,8 cm A5 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

27-171 12 262 salgsenhet 20

27-171 12 292 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LLMMTO(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 61

27-171 12 252 salgsenhet 20

27-171 12 292 salgsenhet 20

61 12.02.2019 08:53:49


Kontorkalendere 27-171 12 282

7.sans Kontorkalender A3, med linjer • • • • • • • •

27-171 01 102

w(0E5B1H*LLMMSR(

27-171 12 282 salgsenhet 10

Tiårskalender • • • • • • •

27-171 08 152

Sidestørrelse: 42 x 29,7 cm A3 enkel 315 gr kartong 6 måneder på en side Norsk 2 farger sort og grønn Norske helligdager Uunnværlig oversiktskalender for kontoret eller hvor det måtte være

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 315 gr kartong 2020-2029 / 5 år pr. side Norsk 2 farger sort og rød Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LKLLKQ(

27-171 01 102 salgsenhet 1

Ferieplan • • • • • •

Sidestørrelse: 59,2 x 29,7 cm 100 gr papir Ett år pr. side Norsk 2 farger sort og blå i kalender Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*LKSLPK(

27-171 08 152 salgsenhet 3

62 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 62

12.02.2019 08:53:52


Kontorkalendere Stort kalenderstativ • Størrelse: 54 x 12 cm • Tilpasset artikkel: 2717712452 Ukeplankalender • Polypropylen, Sort

27-177 94 569

w(0E5B1A*KTOPQQ(

27-177 94 569 salgsenhet 1

Lite kalenderstativ • Størrelse: 35 x 12 cm • Tilpasset kalender 2717712302 Ukeblokkalender og 2717712392 Lille plankalender • Polypropylen, Sort

27-177 93 569

w(0E5B1A*KTNPQT(

27-177 93 569 salgsenhet 1

Flip-a-week stativ • Tilpasset 2717712422 Flip-a-week kalender • Polypropylen, Sort

27-177 94 209

w(0E5B1A*KTOMKR(

27-177 94 209 salgsenhet 1

Bordkalenderstativ • Tilpasset 2717712403 Bordkalender • Polypropylen, Sort

27-177 94 069

w(0E5B1A*KTOKQL(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 63

27-177 94 069 salgsenhet 1

63 12.02.2019 08:53:53


Aplan

64 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 64

12.02.2019 08:53:54


Aplan Aplan Mini Uke årssett • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

27-179 82 252 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TSMMPP(

27-179 82 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

Aplan Pocket Uke årssett • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

27-179 72 252 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TRMMPQ(

27-179 72 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

Aplan Pocket Dag årssett • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

27-179 75 252 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TRPMPR(

27-179 75 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

Aplan A6 Time Uke årssett • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

27-179 63 252 FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TQNMPO(

27-179 63 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 65

65 12.02.2019 08:53:56


Aplan 27-179 65 252

Aplan A6 Tempus Dag årssett • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TQPMPS(

27-179 65 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

27-179 52 252

Aplan A5 Uke årssett • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TPMMPS(

27-179 52 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

27-179 55 252

Aplan A5 Dag årssett • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm 70 gr papir En dag pr. side Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00 2 farger sort og rød i kalender Hullet for Aplan Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TPPMPT(

27-179 55 252 salgsenhet 1

• Norske navnedager © • Norske helligdager

27-179 42 252

Aplan A4 Uke årssett • • • • • • • • • • • •

Sidestørrelse: 19 x 27 cm 70 gr papir En uke på to sider Norsk Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00 2 farger sort og rød i kalender Standard 4-hulls universalhulling Årsoversikt innværende og neste år Månedoversikt inneværende og neste år Notatsider Norske navnedager © Norske helligdager

FSC MIX 70%

w(0E5B1H*TOMMPT(

27-179 42 252 salgsenhet 1

66 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 66

12.02.2019 08:53:57


Aplan Aplan Blankettpakke • 70 gr papir • Hullet for Aplan • Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm • Mini • 48 assorterte ark

w(0E5B1A*KSKTTQ(

27-179 80 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket • 80 assorterte ark

w(0E5B1A*KRKTTR(

27-179 70 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm • A6 • 80 assorterte ark

w(0E5B1A*KQKTTS(

27-179 60 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5 • 128 assorterte ark

w(0E5B1A*KPKTTT(

27-179 50 999 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket

w(0E5B1A*KRKKKN(

27-179 70 009 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm • A5

w(0E5B1A*KPKKKP(

27-179 50 009 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm • Mini

w(0E5B1A*KSKKLT(

27-179 80 019 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket

w(0E5B1A*KRKKLK(

27-179 70 019 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm • A6

w(0E5B1A*KQKKLL(

27-179 60 019 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm

w(0E5B1A*KPKKLM(

27-179 50 019 salgsenhet 1

Aplan Adresse-/telefonskjema • 70 gr papir • 24 ark • Hullet for Aplan

Aplan Telefonliste • 70 gr papir • 24 ark • Hullet for Aplan

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 67

67 12.02.2019 08:53:58


Aplan 27-179 80 259

Aplan Notatark

w(0E5B1A*KSKMPP(

27-179 80 259 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm • Mini

w(0E5B1A*KSKNLQ(

27-179 80 319 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm • Pocket

w(0E5B1A*KRKNLR(

27-179 70 319 salgsenhet 1

• • • • •

Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm Mini 70 gr papir 24 ark Hullet for Aplan

Aplan Fargede linjerte ark • • • •

70 gr papir 48 ark blå, rosa, gule Hullet for Aplan

Aplan String Line • Imitert skinnperm med strikk • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini Line Rosa 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMSQLP(

27-172 28 619 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Line Lilla 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMRQLS(

27-172 27 619 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini String Sand 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMSQMM(

27-172 28 629 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket String Muldvarp 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMRQMP(

27-172 27 629 salgsenhet 1

68 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 68

12.02.2019 08:53:59


Aplan Aplan Trend Snake • Imitert skinnperm med lommebok • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini Oransje 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMSPNK(

27-172 28 539 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Petrol 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KMRPNN(

27-172 27 539 salgsenhet 1

Aplan Trend Wave

27-172 28 559

w(0E5B1A*KMSPPO(

27-172 28 559 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPNRO(

27-179 75 379 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPNRQ(

27-179 55 379 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini Imitert skinnperm med lommebok, grå/rosa 11 mm ringmekanisme

Aplan Mime • Imitert skinnperm med seddellomme på pocket • Sort

Aplan Trud • Imitert skinnperm med strikk • • • •

Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm Mini, med lommebok Cerise 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPNSK(

27-179 85 389 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket, med lommebok Petrol 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPNSL(

27-179 75 389 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm A6 Grå 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPNSM(

27-179 65 389 salgsenhet 1

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 69

69 12.02.2019 08:54:01


Aplan Aplan Balder • Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Brun • Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPNNP(

27-179 85 339 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPNNQ(

27-179 75 339 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPNNR(

27-179 65 339 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPNNS(

27-179 55 339 salgsenhet 1

Aplan Idunn • Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Rød • Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPMTS(

27-179 85 299 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPMTT(

27-179 75 299 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPMTK(

27-179 65 299 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSOTQN(

27-179 84 969 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KROTQO(

27-179 74 969 salgsenhet 1

Aplan Vale • Imitert skinnperm med lommebok • Sort

70 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 70

12.02.2019 08:54:02


Aplan Aplan Brage • Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Sort • Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPLQS(

27-179 85 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPLQT(

27-179 75 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPLQK(

27-179 65 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPLQL(

27-179 55 169 salgsenhet 1

Aplan Fåvne

27-179 75 199

w(0E5B1A*KRPLTK(

27-179 75 199 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPMLM(

27-179 85 219 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPMLP(

27-179 55 219 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPMMT(

27-179 85 229 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPMMM(

27-179 55 229 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Imitert skinnperm med seddellomme, sort 18 mm ringmekanisme for dag-årsett

Aplan Siv • Imitert skinnperm med seddellomme på mini • Rød

Aplan Tor • Imitert skinnperm med seddellomme på mini • Lysebrun

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 71

71 12.02.2019 08:54:04


Aplan 27-179 56 409

Aplan Vilje

w(0E5B1A*KPQOKN(

27-179 56 409 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSLLQK(

27-179 81 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRLLQL(

27-179 71 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQLLQM(

27-179 61 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPLLQN(

27-179 51 169 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRLMKS(

27-179 71 209 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQLMKT(

27-179 61 209 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPLMKK(

27-179 51 209 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KRLMMM(

27-179 71 229 salgsenhet 1

• • • •

Sidestørrelse: 19 x 23 cm A5 Imitert skinnperm med glidelås, sort 25 mm ringmekanisme

Aplan Odin • Skinnperm med seddellomme på mini og pocket • Sort

Aplan Frigg • Skinnperm med seddellomme på pocket • Rød

27-179 71 229

Aplan Frøy • • • •

Sidestørrelse: 11 x 14 cm Pocket Skinnperm med seddellomme, brun 15 mm ringmekanisme

72 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 72

12.02.2019 08:54:05


Aplan Aplan Æge • Skinnperm med glidelås • Sort • Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRLOQS(

27-179 71 469 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm • A6 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQLOQT(

27-179 61 469 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm • A5 • 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPLOQK(

27-179 51 469 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm • Mini • 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSMTQT(

27-179 82 969 salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm • Pocket • 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRMOQP(

27-179 72 469 salgsenhet 1

Aplan Urd • Skinnperm med lommebok • Sort

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 73

73 12.02.2019 08:54:06


Aplan 10-64 044

Yme Konferansemappe A4, skinn • • • •

Sidestørrelse: 27,5 x 37 cm Skinn omslag, sort 4 ringsmekanisme Ø 25 mm Inneholder: A4 blokk med 50 ark , to pennehemper, diverse stikklommer og kortlommer, glidelåslukking, passer til Aplan A4 uke årsett • Med glidlås

70-82 702 90

10-64 044 salgsenhet 1

Y(0A32HD*RKKMPN(

70-82 702 90 salgsenhet 1

Y(0A32HD*RKKMRR(

70-82 704 90 salgsenhet 1

Munin Konferansemappe A4, imitert skinn • Sidestørrelse: 27,5 x 37 cm • Imitert skinn omslag, sort • Inneholder: A4 blokk med 50 ark, diverse stikklommer og kortlommer, to pennhemper, glidelåslukking • Med glidlås

70-82 704 90

Y(0A32HD*MKPRKN(

Hugin Konferansemappe A4, imitert skinn • • • •

Sidestørrelse: 27,5 x 37 cm Imitert skinn omslag, sort 4 ringsmekanisme Ø 25 mm Inneholder: A4 blokk med 50 ark, diverse stikklommer og kortlommer, tre pennhemper, glidelåslukking, passer til Aplan A4 uke årssett • Med glidlås

74 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 74

12.02.2019 08:54:07


Ã…rsuavhengige produkter

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 75

75 12.02.2019 08:54:07


Årsuavhengige produkter Femårsdagbok • A5 • 70 gr papir • Innbundet

Imitert skinnomslag, Grå

27-110 04 719

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKORLS(

27-11 004 008

Hyttebok • • • • •

27-11 004 028

27-110 04 719 salgsenhet 1

A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, brun Ulinjert med løst linjeark Innbundet

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KOKKSM(

27-11 004 008 salgsenhet 1

Hyttebok • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, grå Ulinjert med løst linjeark Innbundet

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KOKMSK(

27-11 004 028 salgsenhet 1

76 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 76

12.02.2019 08:54:09


Årsuavhengige produkter Hyttebok • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, blå Ulinjert med løst linjeark Innbundet

27-11 004 038 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KOKNST(

27-11 004 038 salgsenhet 1

Gjestebok nøytral • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir Imitert skinnomslag, sort Ulinjert med løst linjeark Innbundet

27-11 004 089

w(0E5B1A*KKOKSO(

27-11 004 089 salgsenhet 1

Notatbok • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 90 gr papir Imitert skinnomslag, kobber metallic Ulinjert med løst linjeark Innbundet

27-11 004 859

w(0E5B1A*KKOSPP(

27-11 004 859 salgsenhet 1

Notatbok • • • • • •

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 90 gr papir Imitert skinnomslag, sand metallic Ulinjert med løst linjeark Innbundet

27-11 005 859

w(0E5B1A*KKPSPM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 77

27-11 005 859 salgsenhet 1

77 12.02.2019 08:54:10


Årsuavhengige produkter 27-11 004 909

Notatbok • • • • • • •

27-11 005 909

Notatbok • • • • • • •

27-11 004 409

Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm A5 120 gr papir Imitert skinnomslag, champagne metallic Dotter Innbundet 80 ark

TRUE

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKOTKT(

27-11 004 909 salgsenhet 1

nyhet

w(0E5B1A*KKPTKQ(

27-11 005 909 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKOOKO(

27-11 004 409 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKOOMS(

27-11 004 429 salgsenhet 1

TRUE

FSC MIX 70%

Styreprotokoll • • • • • • •

27-11 004 429

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 120 gr papir Imitert skinnomslag, petrol metallic Dotter Innbundet 80 ark

nyhet

Ekspanderende rygg for å lime inn ark Sidestørrelse: 23,5 x 31,8 cm 140 gr papir 120 Blad Imitert skinnomslag, brun Ulinjert Innbundet

Protokoll • • • • • • • •

Ekspanderende rygg for å lime inn ark Sidestørrelse: 23,5 x 31,8 cm 140 gr papir 120 Blad Imitert skinn omslag, sort Ulinjert Innbundet Nøytral, uten preg

78 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 78

12.02.2019 08:54:12


Årsuavhengige produkter 7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Dobbel konto Limt og sydd i rygg

27-11 007 028 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKMSR(

27-11 007 028 salgsenhet 1

7. sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Lilla Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 059

w(0E5B1A*KKRKPO(

27-11 007 059 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 068 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKQSN(

27-11 007 068 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 078

w(0E5B1A*KRKRSM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 79

FSC MIX 70%

27-11 007 078 salgsenhet 1

79 12.02.2019 08:54:13


Årsuavhengige produkter 27-11 007 088

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 098

27-11 007 088 salgsenhet 1

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 192 Blad - 384 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKTSK(

27-11 007 098 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 148

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRKSSL(

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 138

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 144 Blad - 288 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Sort Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRLNSN(

27-11 007 138 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Ruter 5x5 mm Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRLOSM(

27-11 007 148 salgsenhet 1

80 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 80

12.02.2019 08:54:14


Årsuavhengige produkter 7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Ulinjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 159

w(0E5B1A*KKRLPN(

27-11 007 159 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Ulinjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 168 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRLQSK(

27-11 007 168 salgsenhet 1

7.sans Rubrikkbok • • • • • • •

Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm A4 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Ruter 6 rubrikker Limt og sydd i rygg

27-11 007 319

w(0E5B1A*KKRNLN(

27-11 007 319 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 208

w(0E5B1A*KRMKSN(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 81

FSC MIX 70%

27-11 007 208 salgsenhet 1

81 12.02.2019 08:54:14


Årsuavhengige produkter 27-11 007 218

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 228

27-11 007 218 salgsenhet 1

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 144 Blad - 288 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

w(0E5B1A*KRMMSL(

27-11 007 228 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKMOTN(

27-11 007 249 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKRNOO(

27-11 007 349 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 349

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRMLSM(

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 249

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

Sidestørrelse: 17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Lilla Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 64 Blad - 128 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

82 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 82

12.02.2019 08:54:15


Årsuavhengige produkter 7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 144 Blad -288 Sider Tekstil omslag, Blå Ulinjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 359

w(0E5B1A*KKRNPL(

27-11 007 359 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

17 x 21 cm Kvarter 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Sort Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

27-11 007 368 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRNQSO(

27-11 007 368 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 48 Blad - 96 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 268 FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRMQSR(

27-11 007 268 salgsenhet 1

7.sans Protokoll • • • • • • •

Sidestørrelse: 10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 64 Blad - 128 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert Limt og sydd i rygg

27-11 007 279

w(0E5B1A*KKRMRQ(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 83

27-11 007 279 salgsenhet 1

83 12.02.2019 08:54:16


Årsuavhengige produkter 27-11 007 288

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 299

w(0E5B1A*KRMSSP(

27-11 007 288 salgsenhet 1

w(0E5B1A*KKMTTS(

27-11 007 299 salgsenhet 1

FSC MIX 70%

7.sans Protokoll • • • • • • •

27-11 007 398

10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 96 Blad 192 Sider Tekstil omslag, Blå Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

Sidestørrelse: 10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 96 Blad - 192 Sider Tekstil omslag, Lilla Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

7.sans Protokoll • • • • • • •

10,5 x 17 cm Oktav 80 gr papir 96 Blad 192 Sider Tekstil omslag, Sort Linjert med sidetall Limt og sydd i rygg

FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KRNTSL(

27-11 007 398 salgsenhet 1

84 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 84

12.02.2019 08:54:17


Årsuavhengige produkter Abag Ladies' laptop bag • • • • •

15,6 tommer PC Lomme, Brun Smart praktisk PC veske Praktiske Lommer Regulerbare stropper

27-178 02 019

w(0E5B1A*KKMKLL(

27-178 02 019 salgsenhet 1

Abag Ladies' laptop bag • • • • •

15,6 tommer PC Lomme, Krem Smart praktisk PC veske Praktiske Lommer Regulerbare stropper

27-178 02 029

w(0E5B1A*KKMKMS(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 85

27-178 02 029 salgsenhet 1

85 12.02.2019 08:54:17


Salgsmateriell

86 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 86

12.02.2019 08:54:17


Salgsmateriell 7.sans kalenderdisplay • Størrelse: 45 x 150 cm • Passer godt for Pondus borkalendere. • Rød

27-130 99 849

w(0E5B1D*KTTSOL(

27-130 99 849 salgsenhet 1

7.sans kalenderdisplay 5 hyller • Fleksibelt effetivt display med plass til mange kalendere avhengig av format. Solid utførelse for gjenbruk. Krever liten plass i butikk • Størrelse: 43 x 140 cm • Passer for kalendere opp til A5 format • Grå

27-130 99 909

w(0E5B1D*KTTTKM(

27-130 99 909 salgsenhet 1

7.sans kalenderdisplay 6 rom • Effektivt display for A4 format, enten det er colleghefter eller lærerprodukter. Veldig flott eksponering av produktene. Krever liten plass i butikk • Størrelse: 50 x 148 cm • Passer utmerket for A4 format • Rød

27-130 99 879

w(0E5B1D*KTTSRM(

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 87

27-130 99 879 salgsenhet 1

87 12.02.2019 08:54:18


88 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 88

12.02.2019 08:54:18


ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 89

89 12.02.2019 08:54:18


90 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 90

12.02.2019 08:54:18


ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 91

91 12.02.2019 08:54:18


92 273000019_Almanakkforlaget_Kalender_2019_I.indd 92

12.02.2019 08:54:18


Kontakter

Kundeservice

Firma

Besøksadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten

Direkte telefon 22 97 40 00 post@almanakkforlaget.no

Almanakkforlaget as (mva nr: 914 364 558) Hvamsvingen 24 2013 Skjetten, Norway

Salgsavdeling bok - retail

Kundeservice

Odd Egil Høibråten Salgs- og markedssjef Mob: 401 66 375 oddegil@almanakkforlaget.no

Tlf: 22 97 40 00 Mail: post@almanakkforlaget.no

Postadresse Almanakkforlaget as Hvamsvingen 24 2013 Skjetten Webadresse www.almanakkforlaget.no Hovedtelefon 22 97 40 00 Adm. direktør Hans Olav Hoff Mob: 900 19 028 hansolav.hoff@almanakkforlaget.no

Jannike H. Salminen Key Account Manager Bok Mob: 966 26 450 jannikes@almanakkforlaget.no Salgsavdeling kontor - profil Kåre Hardersen Salgssjef Mob: 478 37 248 kareh@almanakkforlaget.no Inger Helfjord Marhaug Key Account Manager Kontor Mob: 930 54 114 ingerm@almanakkforlaget.no Anne Kathrine Bakken Key Account Manager - back office Mob: 480 31 437 annekathrine@almanakkforlaget.no

Lager og logistikk Almanakkforlaget c/o Forlagssentralen ANS Snipetjernveien 12 1405 Langhus Priser

Restordre

Pris for produktet er den prisen som gjelder ved bestilling. Vi endrer våre priser en gang pr år: 1.april. Produktene selges til nettopris eks mva i NOK. Det er opp til hver enkelt forhandler å bestemme sine utsalgspriser til sluttbruker.

Vi forbeholder oss retten til å slette restordre.

Produkter Det antall som er oppgitt som salgsenhet i prislisten, er minste enhet ved bestilling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre antallet på innsendte bestilling til nærmeste salgsenhet. Vi garanterer leveranse av daterte produkter på hoved bestillingen som gjelder skolesortiment og års sortiment. Etter første skoleordrelevering og hovedordrelevering kan det hende at produktene blir sluttsolgt fra vår beholdning.

Reklamasjoner – transportskader og bortkomne varer under transport Om kolli eller andre deler av bestillingen savnes ved levering, skal dette umiddelbart merkes på følgeseddel og meddeles transportør samt meddeles kundeservice. Om produkter ved ankomst er skadet, merkes dette umiddelbart på fraktseddel som kvitteres av sjåfør. Kundeservice må meddeles innen 7 dager. Om ikke så meddeles, faller erstatningsretten bort. Skadede varer returneres ikke til Almanakkforlaget. Reklamasjoner – feil på ordre og feilekspederte produkter

Bestillingsverdi

Reklamasjon skal skje umiddelbart, og senest innen 7 dager. Kontakt vår kundeservice for bekreftelse. De vil veilede deg videre med reklamasjonen.

Minste verdi på bestilling må være netto kr 1 000. Ved bestilling under kr 1 000 tillegges et småordregebyr på 150 kr.

Force Majeure

Ved bestilling over kr 1 000 leveres varene fraktfritt i Norge.

Om noen av partene av ekstraordinære grunner som ingen kan være herre over, ikke klarer å oppfylle deler av det ovennevnte, er det ingen grunn til oppsigelse av avtalen mellom partene.

Leveransetidspunkt

Opphavsrett

Ønsket leveransetidspunkt blir en del av bestillingen først når det er sendt en ordrebekreftelse fra Almanakkforlaget as. Dette tidspunktet er et omtrentlig leveransetidspunkt. Spesifisert leveransedato gjelder bare når dette særskilt er bekreftet fra Almanakkforlaget as.

De produkter som har blitt levert fra Almanakkforlaget til kunde, er beskyttet av loven om opphavsrett som tilhører hver enkelt produsent. Avskrifter, reproduksjoner og kopier til kommersielle formål er bare tillatt etter nærmere skriftlig tillatelse fra Almanakkforlaget.

Betalingsvilkår

Navnedager

Vår generelle betalingsbetingelse er netto pr. 30 dager. Etter avtalt forfallsdato vil vi debitere 8,5 % p.a. fra 1. jan. 2018 ihht LOV 1976-12-17 nr. 100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Ved forsinkelse i betaling vil skriftlige avtaler mellom partene straks opphøre. Almanakkforlaget vil ved forsinket betaling umiddelbart kunne benytte seg av sin rett til å hente de leverte varene tilbake. Før disse endringer i betalingsvilkår skal kunde informeres.

Navnedagene som benyttes i Almanakkforlagets kalendere, er beskyttet av lov om opphavsrett, og er således copyright-beskyttet. Navnedagene er dermed Almanakkforlagets eiendom.

Fraktvilkår

Forbehold om henting av leverte varer Varene forblir Almanakkforlagets eiendom inntil betaling av samtlige fordringer er betalt av kunde. Ved videresalg av varer uten at de er betalt, erstattes varene av et motsvarende beløp. Salgsstativer lånt av Almanakkforlaget forblir Almanakkforlagets eiendom, såfremt annet ikke er avtalt. Salgsstativer/display er utelukkende ment å inneholde Almanakkforlaget sine produkter. Ved skader og/eller tap av stativer kan Almanakkforlaget fakturere kunde for disse kostnader.

Tvist Tvister skal alltid først prøves løst i minnelighet mellom partene. Skulle dette ikke føre frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan tvister avgjøres ved voldgift etter Tvistemålsloven kap. 32. Gyldighet Almanakkforlagets alminnelige salgs - og leveringsbetingelser er en del i alle transaksjoner til våre kunder. De godkjennes av kunde straks man bestiller produkter eller tjenester fra Almanakkforlaget, så fremt annet ikke er beskrevet i spesielt forhandlede avtaler mellom partene.

Returrett Generelt gjelder ingen retur av varer. Unntakene er daterte produkter som til enhver tid står oppført på Almanakkforlagets returlister. Forutsetning for returett er at kunde har plassert sin hovedordre på skole- eller års produkter hos Almanakkforlaget. Returen får kunde gjennom å melde sin retur til kundeservice. Frist for skolestartretur er 30.september. Skoleretur etter 30. september blir ikke godkjent. Returfrist for de øvrige kalendere er 31.januar. Retur etter 31. januar blir ikke godkjent. Produktene krediteres 50 % av innkjøpsverdi for kunde. Krediteringen utbetales ikke, men avregnes mot påfølgende årgangs hovedordre hos Almanakkforlaget. Kreditnota har forfall 10.12. samme år som den er utstedt. Kreditnota som ikke er benyttet samme år, slettes hos Almanakkforlaget.

Det tas forbehold om eventuelle endringer, trykkfeil og sluttsolgte varer.

ALMANAKKFORLAGET Kalenderkatalog 2020

2713000019_Almanakkforlaget_Kalenderkatalog_NOR_2019_US.indd 2

12.02.19 09:03


ART. 27-13 000 019

Kalenderkatalog 2020 HVAMSVINGEN 24, 2013 SKJETTEN T 22 97 40 00 · POST@ALMANAKKFORLAGET.NO WWW.ALMANAKKFORLAGET.NO

www.almanakkforlaget.no

2713000019_Almanakkforlaget_Kalenderkatalog_NOR_2019_US.indd 1

www.almanakkforlaget.no

12.02.19 09:03

Profile for Almanakkforlaget

Kalenderkatalog 2020  

Almanakkforlagets kalenderkatalog for 2020

Kalenderkatalog 2020  

Almanakkforlagets kalenderkatalog for 2020