Page 114

kulturą prawną. W Komitecie zasiądzie 28 członków, a  siedmioro z  nich pracuje na WPiA UJ: prof. Krystyna Chojnicka (dziekan), prof. Jerzy Pisuliński (prodziekan ds. współpracy międzynarodowej), ksiądz prof. Franciszek Longchamps de Berier (kierownik Katedry Prawa Rzymskiego), prof. Andrzej Dziadzio (kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa), prof. Ryszard Markiewicz (kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej), prof. Krzysztof Krajewski (kierownik Katedry Kryminologii) oraz prof. Fryderyk Zoll z Katedry Prawa Cywilnego.

2 grudnia

W Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odbyło się posiedzenie naukowe, w czasie którego dr Krzysztof Tomaszewski z  Katedry Anatomii WL UJ CM odebrał Nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. Marka Sycha za najlepszą pracę doktorską w roku 2015; Wapnienie płytki granicznej, okluzja naczyń odżywczych oraz rola białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego pirofosforanu w chorobie degeneracyjnej szyjnych dysków międzykręgowych.

4 grudnia

Dr Krzysztof Kozłowski, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, został mianowany wiceministrem gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w randze podsekretarza stanu. W powstającym resorcie będzie nadzorował prace departamentu prawnego, departamentu nadzoru właścicielskiego, departamentu edukacji morskiej oraz departamentu współpracy międzynarodowej. Na pływalni UEK w Krakowie odbyły się Zawody Pływackie o Puchar Przewodniczącego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. Wzięło w nich udział 56 pływaków – studentów UJ CM. Uczestniczyli również absolwenci i  pracownicy naszej Uczelni, którzy otrzymali indywidualne wyróżnienia i  medale okolicznościowe. Odznaczenia wręczał przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Jerzy Walocha. Zawody zostały zorganizowane przez SWFiS UJ CM.

4–5 grudnia

W Krakowie odbyła się XI Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Chirurgów Szczękowo-Twarzowych i  Stomatologicznych, zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej UJ CM.

5 grudnia

W ramach czwartej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia UJ, dzięki wsparciu Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, trzech

112

ALMA MATER nr 182–183

wydziałów UJ CM oraz organizacji studenckich: Samorządu Studentów UJ CM, IFMSA Poland, Młodej Farmacji i Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM, przygotowano wykłady, warsztaty i  szkolenia, w których wzięło udział blisko 200 osób. W  Auditorium Maximum UJ odbyło się VIII Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej, zorganizowane przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej WL UJ CM we współpracy z Zakładem Immunologii Klinicznej Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. W sympozjum uczestniczyli głównie lekarze alergolodzy, a także dermatolodzy, immunolodzy, pediatrzy z  wielu krajowych ośrodków medycznych.

8 grudnia

W Galerii Stradomskiego Centrum Dialogu odbył się wernisaż ikon Roberta Rumina – pacjenta Kliniki Hematologii po przeszczepie szpiku kostnego. Uroczystość zorganizowano z  inicjatywy kierownika Kliniki Hematologii Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Aleksandra B. Skotnickiego oraz Fundacji Profilaktyki i  Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza.

10 grudnia

W Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie odbyła się gala 9. edycji konkursu „Teraz polska promocja i rozwój”, podczas której uzdolnieni absolwenci szkół wyższych odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie na temat promocji naszego kraju. Nagrody otrzymały Katarzyna Gad, Jewgienja Prikhodko i Iwona Jakubas – absolwentki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

11–13 grudnia

W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Krakowskie Dni Przepuklinowe z udziałem ekspertów w zakresie leczenia chirurgicznego przepuklin z Polski i zagranicy. Głównym organizatorem konferencji był prof. Andrzej Matyja z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i  Gastroenterologicznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, a jej współorganizatorami II Katedra i  Klinika Chirurgii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Sekcja Chirurgii Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddział Krakowski Towarzystwa Chirurgów Polskich i Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

13 grudnia

W Krakowie obyło się Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji „Wytyczne 2015”, którego celem było przybliżenie głównych założeń aktualnych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z uwzględnieniem zmian w porównaniu z „Wytycznymi 2010”.

14 grudnia

Profesorowie Piotr Bizoń z Wydziału Fizyki, Astronomii i  Informatyki Stosowanej oraz Małgorzata Filip i Janusz Skalski z Wydziału Lekarskiego zostali laureatami Nagrody im. Mikołaja Kopernika, przyznawanej co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności. Uhonorowani odebrali dyplomy podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. W Jagiellońskim Centrum Innowacji odbyła się międzynarodowa konferencja Medycyna precyzyjna – czy możemy leczyć w oparciu o genotyp?, w której wzięli udział specjaliści w zakresie genetyki z kraju i z zagranicy. W  programie konferencji były poruszane światowe trendy w nutrigenomice i farmakogenomice oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania w  psychiatrii, onkologii i diabetologii i chorobach wewnętrznych. Organizatorem konferencji była Katedra Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego UJ CM i Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki MCB UJ.

15 grudnia

87 studentów i 15 doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało stypendia ministra nauki i  szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. Jak poinformował resort nauki, stypendium dla studentów wynosi 15 tysięcy złotych, a dla doktorantów 25 tysięcy złotych.

6–8 stycznia

W Krakowie odbyła się kolejna VIII edycja kursu trzech uniwersytetów: Karolinska w Sztokholmie, Cagliari i UJ CM, w ramach dorocznego kursu dla studentów „Medical Development in Europe”, współorganizowanych corocznie przez Wydział Lekarski UJ CM. Głównym założeniem kursu jest uczestnictwo grupy studentów z  każdego z trzech uniwersytetów w cyklu zajęć teoretycznych i  praktycznych, obejmujących najbardziej aktualne problemy przedklinicznej i  klinicznej medycyny prowadzonych w każdym z trzech uniwersytetów.

10 stycznia

Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM oraz Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM były organizatorami warsztatów Rola symulacji w  kształceniu na kierunkach medycznych. Warsztaty prowadzili pracownicy Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ, Katedry Anestezjologii i  Intensywnej Terapii UJ CM oraz II Kliniki Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to pierwsze w  Polsce szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej zorganizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.

Alma Mater 182-183  

Alma_Mater_182-183

Alma Mater 182-183  

Alma_Mater_182-183

Advertisement