__MAIN_TEXT__

Page 1

Alma Mater főiskolások és egyetemisták lapja | 2015/2016 | 11. évfolyam, 2. szám


Kedves Olvasók, Kedves Felvidéki Magyar Diákok! A most kezetekben tartott Alma Mater főként a nyelvi jogok és a szólásszabadság témáját boncolgatja a közélet, valamint a kultúra területén. Szeptember 25-én került sor arra a kisiskolák ügyében összehívott tüntetésre, amelyen még a hirtelen jött rossz idő ellenére is rengetegen jelentünk meg. A komáromi VMK nézőtere csordultig megtelt fiatalokkal, felnőttekkel, tanárokkal, diákokkal - azaz magyarokkal, akiknek szívügye a felvidéki magyar anyanyelvű oktatás. Bár az emberi jogok világnapját minden év december 10-én ünneplik, s így talán korainak tűnhet a témaválasztás, mégis a fenti okok kapcsán a mi régiónkban mindennél aktuálisabb. Az ENSZ 1948-as nyilatkozatának elfogadása óta azt hihetnénk, javult a helyzet, és mindannyian tisztában vagyunk azokkal az alapvető jogokkal,

amelyek megilletnek minket, valamint, hogy az államhatalom tiszteletben tartja ezeket. Sajnos véleményem szerint az emberi jogok biztosításáért folyó harc a világ számos pontján még mindig gyerekcipőben jár, s ezen a 2000-ben szintén az ENSZ által kitűzött Millenium fejlesztési célok sem javítottak. A kisiskolákért folyó küzdelemről több ízben olvashattok majd, szó lesz nyelvi jogainkról, kétnyelvűségről és a szólásszabadságról is, amely témákban olyan fontos felvidéki magyar személyiségek adnak hangot véleményüknek, mint az író, jogász Szalay Zoltán, a költő és egyetemi tanár Csehy Zoltán, valamint Vančo Ildikó egyetemi tanár. Ezen kívül azt is megtudhatjátok, hogyan vélekedik a nemrégiben Dosky díjat elnyert színész, Gál Tamás a szlovákiai oktatásügyről. Remélem, mindenki megtalálja a maga szájízének megfelelő olvasnivalót!

Paluska Zsuzsanna

Lapigazgató: Kotiers Róza | Főszerkesztő: Paluska Zsuzsanna Nyomdai előkészítés, grafika: Fülöpi Gergely Irodalmi szerkesztő: Mucha Attila Szerzők: Bilás Zsuzsanna, Csikós Tamás, Czímer Gábor, Görcsös Katalin, Hajtman Gábor, Hipik Anna, Horváth Eszter, Izsák Gergely, Juhász Anita, Kiripolszky Misel, Kovács Balázs, Mázik Orsolya, Olláry Ildikó, Reczai Lilla, Sakáč Roland, Varga Bianka | Nyelvi korrekció: Mázik Orsolya Nyomtatja: AZ Print | Kiadó: Diákhálózat - Študentská Sieť Elérhetőségek: Diákhálózat - Alma Mater, Klariská 7, 811 03 Bratislava | Írj nekünk: almamater.dh@gmail.com Keress: www.diakhalozat.sk | Facebook: www.facebook.com/diakhalozat 2/2015 | IČO 00 602 515 | EV 2194/08 Megjelenik 1500 példányban, negyedévente, ingyenes - nepredajné

ISSN 1339-102X

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2015 A folyóirat a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának - Kisebbségi kultúrális támogatások 2015 programjának - anyagi támogatásával készült.


> Kedves Olvasók, Kedves Felvidéki Magyar Diákok! > Hallgatói parlament > Parlamenti választások Szlovákiában > Kisiskolákért a végsőkig > Én vagyok Spartacus! > Az anyanyelvi oktatás > Erőszak vagy szabadság? > „A tolerancia lételv, a butaság ellen küzdeni pedig kötelesség” > Mire jók a bűnbakok? > Ha Magyarországra jössz, olyan helyre jössz, ahol... > Az „orosz demokrácia” és Putyin befolyása > Zakariás Cecil: Ringlispíl > László Zoltán: 2066 délután > Varga Bianka, Bús Anikó: Ő sem gondolja komolyan > John Steinbeck: Egerek és Emberek > Larry Flynt, A provokátor - The people vs. Larry Flynt (1996) > A magyarság nekem lételemem > Kifogyhatatlan utánpótlás - fotószabadság, képes jogok > Európai Önkéntes Szolgálat

2 4 6 10 12 14 16 18 20 24 30 34 36 38 40 42 44 46 50


> Hallgatói Parlament A Diákhálózat komoly arca – már amennyire sikerül

4

Harry Potter, házi pálinka, Hewlett-Packard, sőt, még olyan szókapcsolatnak is HP a rövidítése, amit bizonyos etikai szabályszerűségek miatt nem szeretnék most papírra vetni. Létezik azonban egy kis közösség, valahol Európa közepének környékén, akik számára a HP egészen sajátságos jelentéssel bír…

Végül is megérkeztünk Rozsnyóra, ahonnan különbusz szállított minket Jabloncára, a HP helyszínére. Útközben elhaladtunk Krasznahorkaváralja mellett, ahol többünk néhány másodperc erejéig belemerült a vár bámulásába, felidézve néhány nyári képet Gombaszögről… Szóval, vissza a tárgyhoz.

Szóval az egész úgy kezdődött, hogy pénteken egy jelentősebb létszámú KAFEDIK delegáció, valamint az AED férfi képviseletének kíséretével begyömöszöltük 8 tagú kis csoportunkat egy hatszemélyes kabinba a kassai gyorson. Amint kigördült a vonat a pályaudvarról, a szomszéd fülkében torkaszakadtából elkezdett üvölteni egy kölyök, mi pedig kétségbeesett arccal kényelembe helyeztük magunkat, hogy megkezdjük soha véget nem érőnek tűnő utunkat Rozsnyó irányába. Tudniillik, a Diákhálózat XXIV. Hallgatói Parlamentjének őszi rendes ülésére igyekeztünk, azaz HP-ra.

A Hallgatói Parlament egy olyan összejövetele a szlovákiai magyar egyetemistákat összefogó Diákhálózatnak, amely megkívánja a kellő komolyságot. Minden tavasszal és ősszel találkozik a kilenc tagszervezet elnöksége, néhány aktív tagja, valamint a Diákhálózat elnöksége, és megvitatja, amit kell. A tagszervezetek beszámolóikban visszatekintenek az éppen elmúlt fél év munkájára, eredményeire, ugyanígy a DH elnökségi tagjai, és programkoordinátorai. Van minden, ami még hivatalosabbá teszi az eseményt: jegyzőkönyv, ülnök, szavazás, ellenőri bizottság, kávészünet.

aktuális


Nem fogok hazudni, egy újonc számára ijesztő lehet az első HP, amin részt vesz, főleg ha gólya, esetleg olyan, aki felsőbb éves létének ellenére új a klubmozgalmi életben. A Hallgatói Parlament egy olyan fórum, amelyen terítékre kerül minden, onnantól kezdve, hogy milyen legyen az új logónk, egészen addig, hogy milyen lépésekkel tudjuk támogatni pl. a kisiskolák megmentését, vagy miként juttassuk el a részképzésekről, ösztöndíjakról szóló kiírásokat a lehető legtöbb egyetemistához. Jaj, amúgy, képzeljétek, hogy ez volt a harmadik HPm, és most először volt meleg víz, meg fűtés, szóval még egyszer óriási köszi a KAFEDIK-os Kovács Rolinak, aki nélkül ez talán csupán áhított vágyálom maradt volna. Jó, nem bánom, köszi az egész brünni csapatnak, finomra klopfoltátok a husit! Az egész HP talán legjobb jelenete számomra az volt, amikor a marketingbeszámolóm kellős közepén pici, ütemes lépteket hallottam a hátam mögül, megfordultam, és egy kiskutya veretett be a terembe. „Oké, bejött egy kutya, de nem esünk szét!” – szólt remegő hangon Matyi,

az ülnök, a lányok pedig egy halk, elfojtott vinnyogást hallattak, majd Balázs fogta a kutyát és kivitte az udvarra. Lehet, hogy most arról kellene írnom, hogyan értékelték ki a SzakGyak-angyalok saját programjukat, vagy miként alakult egy-egy vita a Körúttal, vagy az Alma Mater hátlapjával kapcsolatban, nem tudom. Annyi biztos, hogy ha még nem voltál HP-n, biztatlak, hogy ha érdekel a Diákhálózat és a tagszervezetek munkája és szívesen részt vennél benne, jelentkezz a tavaszi HP-ra már most a saját tagszervezetednél. Egy ilyen hétvége néha felér egy TSZ csapatépítővel, sőt megismerheted a többi egyetemi város diákklubjainak aktív tagjait, bepillanthatsz a DH elnökségének munkájába, és talán még a nevedet is odabiggyeszted (vagy valaki odabiggyeszti helyetted) az utánpótláslistára. Szóval gyertek, és pakoljatok meleg pizsamát, hálózsákot, szívmelegítőt, na meg persze szép ruhát (de komolyan… – félévente egyszer muszáj, hogy készüljön rólunk egy vállalható fotó!)

Bilás Zsuzsi

5


> Parlamenti választások Szlovákiában Hajtman Gábor

6

közélet


Közelednek a parlamenti választások Szlovákiában, amelyek 2016 márciusában fognak megvalósulni. Az egész nyár folyamán a politikai pártok folyamatosan érzékeltetik, mennyire szükség van a kormányváltásra. Egyedül a kormányon lévő Smer (Irány Szociáldemokrácia), az a párt, amely stabilan őrzi a vezető pozícióját. A nyári felmérések stabil 35-36 % között mérik a baloldali pártot, ami leginkább annak köszönhető, hogy a jobboldali pártok tehetetlensége nem tud hibát találni Robert Ficóék kormányzásában. Az elmúlt időszakban a kormányfő több helyen tett látogatással, különböző

üzemeknél, vállalatoknál és egyéb munkát adó cégeknél a nép biztonságát és nyugalmát hangoztatja. A menekültkérdésben is nagyon óvatos az álláspontja, hiszen a nép pozitívan vélekedik a bősi kiírt népszavazásról, ami arról döntött, hogy a helyi lakosság nem kér az odaköltözött menekültekből. Az ellenzéki pártoknál más a helyzet. Az összefogás helyett, mindenki a saját érdekeit tartja számon. Stabil bejutónak a SIEŤ ( Háló) 9 % , a KDH (Kereszténydemokraták), 8-9 % , a Most-Híd vegyespárt 6-7 % az OĽaNO és NOVA koalíció (Egyszerű Emberek és Függetlenek és NOVA) 6-8 %, és az SNS ( Szlovák Nemzeti Párt) 6% körül mozog az elmúlt hónapokban.

közélet

7


8

A parlamenti küszöböt átlépné még az MKP( Ma-

platformhoz tartozik, de nagyon sok kérdésben

gyar Közösség Pártja), amelyet az elmúlt hónapban

egyetért a Smerrel, és a 2012-es Radičová-kormány

4-5 % körül mértek. Az SaS( Szabadság és Szolida-

bukása után kijelentették, hogy programilag kö-

ritás) liberális párt szintén 4-5 % között ingado-

zelebb állnak a Smerhez, mint az SaS liberális

zik. Nem jutna parlamentbe a meggyengült SDKÚ

párthoz, akiket az akkori kormány bukásáért tar-

(Szlovák Kereszténydemokrata Unió), amely az

tanak felelősnek. Ugyanakkor, mikor a jobboldal

elköszönő emberekkel csak 3-4 % körül mozog. A

olyan kérdéseket boncolgat, amely kellemetlen a

képletből egyértelműen kirajzolódik, hogy a Smer

kormánypártnak, akkor bizony együtt erősítik a

toronymagasan nyerné meg a választásokat, és

jobboldalt, és továbbra is stabil partnernek tekin-

nagy valószínűséggel könnyen találhat magának

tik magukat az ellenzéki platformon. Nagy kérdés

koalíciós partnert. Ez a koalíciós partner pedig

lesz tehát, hogy melyik pártok és milyen arányban

a Szlovák Nemzeti Párt lehet, akik már egyszer

jutnak be a parlamentbe.

összeálltak a szociáldemokratákkal, 2006 -ban

Nézzük most a jobboldal helyzetét. Nagyon sok

a HZDS-szel együtt ők alkották az első Fico-kor-

múlik azon, hogy a személyeskedéseket félre tud-

mányt. A Smer viszont abban a pozícióban van,

ják-e tenni az ellenzéki pártok. Az egyetlen egység

hogy válogasson, hiszen az SNS-en kívül akadnak

a konzervatív és liberális pártok között az, hogy

jelentkezők a kormányzásra. Természetesen a

váltsák le Robert Ficót a kormány éléről. Ez első

jobboldali pártok többsége kormányváltást szeret-

hallásra megerősítené az ellenzéket és együtmű-

ne, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az ellenzéki

ködésre késztetné őket, de sok párt nem hagyja

oldalról nem lesz jelentkező. Az egyik nagy esé-

figyelmen kívül a saját maga érdekeit, mégpedig

lyes a Most-Híd vegyespárt, akik a Smerrel együtt

a túlélést, és az együttműködés helyett az egymás-

kampányoltak a dunaszerdahelyi járásban. Bugár

ramutogatás-elv érvényesül, mondván mentsük

Béla pártelnök tagadja, hogy ez kampány lenne,

a saját bőrünket. Ilyen hozzáállással bizony nem

de az kétségkívül tény, hogy együtt jelent meg a

lesz kormányváltás. Ahhoz, hogy a jobboldali tömb

belügyminiszterrel, Robert Kaliňákkal. A KDH az

átvegye a hatalmat, a legszélesebb konszenzus-

a párt, amin nem lehet kiigazodni. A jobboldali

ra lesz szükség. A jelenlegi ellenzéki pártok élén

közélet


a Radoslav Prochádzka vezette Sieť ( Háló) áll,

megpróbáltak választási koalíciós partnert találni,

amelynek az eredmények alapján az lenne a fel-

megkönnyítve így a parlamentbe való kerülést. A

adata, hogy ezt a díszes társaságot összetartsa.

másik parlamenti küszöbön lévő párttal, a Magyar

Nem egyszerű, de nem is megoldhatatlan feladat.

Közösség Pártjával hozták szóba az esetleges koalí-

A Háló programja a piacgazdaságra épül, ami az

ciót, Berényi József viszont tagadta ezt a koalíciót,

kormánypárt alternatíváját kínálja. Az SDKÚ meg�-

csupán azt említette meg, hogy a két párt tárgya-

gyengülése után ők lehetnek azok, akik átvennék

lásokat folytat. Az MKP-nak kulcsszerepe lehet a

ezt a szerepet a valamikori jobboldali vezetőpárt-

kormányváltásban, feltéve ha bejut a parlament-

tól. Radoslav Prochádzka karizmája meg is van

be, ugyanis a felmérések 4-5 % között mozognak a

ehhez, hiszen a szimpatikus politikus a 2014-es

párt körül. Ez a százalékarány már jó pár éve biztos

köztársasági elnöki választásokon bizonyította

magyar szavazatokból áll, amit egy jó kampánnyal

rátermettségét, és bátran vitába tudott szállni Ro-

akár növelni is lehet. A legutóbbi választásokon a

bert Ficóval. Már akkor világos volt, hogy ő lesz a

helyhatósági, önkormányzati, sőt még az európai

jobboldal megmentője. Egymaga viszont nem lehet

parlamenti választásokon is nagyon jól szerepelt

megmentő, ehhez szükség van a többi koalíciós

a Magyar Közösség Pártja. Regionális szinten tehát

partnerre, akik ebben támogatni fogják.

a párt hozza a jó eredményeket. A felvidéki ma-

Több ellenzéki párt is azon az állásponton van,

gyarság szempontjából jó lenne, ha a vegyespárttal

hogy ha a jobboldal erős, és továbbra is magasan

együtt indulnának, de még messze van a két párt

mérik a pártok támogatottságát, csak akkor van

közeledése hiszen a Most-Híd tavasszal kijelen-

esély arra, hogy Robert Fico kormánya megbukjon,

tette, hogy az MKP nélkül készül a parlamenti vá-

különben beletörődnének a Smer győzelmébe, és

lasztásokra. Erkölcsi előnyt jelenthet az is, hogy a

akár partnerek is lehetnének Ficóék oldalán. Ide

2014-es köztársasági választásokon induló Bárdos

sorolnám a KDH-t és a Most-Híd vegyespártot. Az

Gyula 5%-ot ért el, ami a parlamenti voksolásokon

OĽaNO ( Egyszerű emberek és független személyi-

már képviselői mandátumokat jelenthet az MKP

ségek) helyzete más. Igor Matovičék azok, akik a

részére. Plusz dologként pedig érdemes megem-

populizmust képviselik Szlovákiában. Megpróbál-

líteni, hogy az Ondrej Dostál vezette OKS ( Polgári

nak minden párton hibát találni és lejáratni, hogy

Konzervatív Párt) ajánlatot kapott az MKP listáján.

aztán a nép megmentőjeként üdvözölhessék őt.

A polgári konzervatívok nem rendelkeznek nagy

Kormánybuktatásra ez jó dolog, hiszen Matovič

támogatottsággal, a szavazóbázisuk a pozsonyi ér-

nemegyszer bizonyította rátermettségét, és neki

telmiségi szlovák réteg, de az MKP így megmutat-

bizony nem okoz gondot kimondani, amit gondol.

hatja: kész és nyitott az együttműködésre.

Ellenzékiként nagyon megállná a helyüket ez a társaság, ám velük is számolnak a jobboldali egy-

A parlamenti választásokig még persze van idő,

ségben. Ha ők viszont bekerülnek a kormányba,

de a nyári uborkaszezont követően beindulnak a

nagyon veszélyes lesz velük konszenzust kötni, hi-

kampányok. Érdemes lesz odafigyelni a pártok

szen volt már rá példa, hogy a saját koalíciós part-

álláspontjára néhány közéleti kérdésben, hiszen

nereiket támadták meg a populista és figyelemfel-

megosztja majd az értelmiséget, és ennek alap-

keltő nézeteik miatt. Több párt ezért nem szeretné

ján kirajzolódhatnak az érdekek. Nagy kérdés

őket a kormányban látni. Vegyük most azokat a

lesz, hogy a Smer meddig fogja megőrizni a vezető

pártokat, akik a parlamenti küszöbön állnak. Az

helyét, az SNS, aki nagy valószínűséggel a Smer-

SaS ( Szabadság és Szolidaritás) az utóbbi időszak-

rel készül koalícióra, meddig marad 6 % felett, és

ban vesztett népszerűségéből. Mióta jeles emberek

hogy a jobboldali pártok félreteszik-e a személyes-

távoztak, a liberális párt meggyengült, és keresi

kedést, és az együttmőködés felé fognak-e orien-

önmagát. Az egyedüli szalmaszál, amibe kapaz-

tálódni. A közös céljuk megvan: leváltani Robert

kodhatnak, a görög válság, amiben Richard Sulík

Ficót. Ebben azonban kulcsszerepet játszhat az is,

pártelnöknek igaza volt, csakhogy ez a kormány

hogy a Magyar Közösség Pártja és az SaS be tudjon

széteséséhez vezetett még anno. A pártot az elmúlt

jutni a törvényhozásba. Nehéz, ám annál érdeke-

hónapokban 4-5 % között mérték, így nem érez-

sebb időszak elé nézünk, érdeklődve fogjuk figyelni

hetik magukat biztonságban. Az elmúlt hetekben

az eseményeket itt Felvidéken, Szlovákiában.

közélet

9


A kisiskolákért a végsőkig! Az elmúlt hónapokban hangos volt a sajtó a kisiskolák témájától. Mi, a Diákhálózat aktivistái a parlament előtt tiltakoztunk a szlovákiai magyar oktatási rendszert ért kedvezőtlen intézkedések miatt. De nem ez volt az egyetlen megmozdulás. Komáromban egy tiltakozó nagygyűlést hívtak össze azok a magánszemélyek, akik a magyar iskolák hátrányos megkülönböztetése ellen az év első felében egy petíciót indítottak. Természetesen ezen a tüntetésen is jelen voltunk. korábban az oktatási minisztérium, pontosabban Juraj Draxler tárcavezető egyszerűen elsöpörte a 26 ezer aláírást tartalmazó petíciót. De mi is egész pontosan a baj a kisiskolákkal és általában a szlovákiai magyar oktatással? A kérdésre nagyon röviden így ehetne válaszolni: a szlovák állam hátrányosan megkülönbözteti, diszkriminálja a hazai magyar tannyelvű iskolákat.

(czg)

Az első probléma a minimális osztálylétszámok kérdése. Az oktatási törvényben megszabtak egy alsó diáklétszám-határt az alapés a középiskolák számára is. Ezek a számok azonban túlságosan magasak, a kisisikolák számára és a nyelvhatáson működő középiskolák, gimnáziumok számára is. Így ezek az intézmények nem indíthatnak majd első osztályt. Ennek pedig egy-két éven belül az lesz a következménye, hogy megszűnik az adott iskola. Hogy ez mekkora problémát


jelent, azt az alapiskolák esetével lehet jól szemléltetni. A háromszáz-egynéhány alapiskolából, valamivel több mint száz szűnhet meg, ami az összes alapiskola egy harmada. A középfokú iskolák esetében is hasonló léptékű a probléma. A Híd pártnak ugyan sikerült benyomnia egy módosító javaslatot ebbe a törvénybe, de csak annyit értek el, hogy a kisiskolák valószínűsíthető kivégzését egy évvel kitolták. Így aztán a 2016-ban megválasztott (Smer)kormány törhet pálcát a kis diáklétszámmal működő iskolák felett. A másik, első látásra szakmaibb kérdés a magyar írás és oktatás órák számának csökkentése az alapiskolák alsó tagozatán. A jelenlegi kerettanterv heti 5 órát biztosít arra, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a kisdiákokat megtanítsák írni és olvasni. A szlovák tanítási nyelvű iskolákban ez a szám heti 9 óra. A rendszer korábban is úgy működött, hogy a magyar intézmények a szabadon felhasználható órakeretükből „töltötték fel” a magyar órák számát egy elfogadható szintre. Ez utóbbi azonban az új rendszerben sokkal

nehezebbé vált, mert jelentősen csökkentették a szabadon felhasználható órák számát. Ez a megoldás egyébként is felveti a diszkrimináció tényállását, hiszen ha a magyar iskolákban a szabadon felhasználható órákat kell az anyanyelvtanításra elhasználni, akkor az intézmények nem tudnak specializálódni. Így nincs lehetőségük olyan, a szülők számára vonzó, tantárgyak indítására, mint például az idegen nyelv, vagy a kisiskoláskori fejlesztés. A Diákhálózat szerepvállalása ezekben a társadalmilag fontos kérdésekben szinte kézenfekvő. A DH oktatási intézményekhez kapcsolt szervezet, de a tagszervezetek egy jelenős része olyan egyetemi városokban működik, ahogy pedagógusképzés is folyik. Ezért, és közösségünkért vállalt felelősségünknél fogva nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a szlovákiai magyar nyelvű oktatást a megszűnés felé sodorja bárki. Ezért állítottuk ki a kormány „Színtiszta elégtelen” bizonyítványát és a jövőben sem maradunk csendben.

közélet

11


gerizsak

Én vagyok Spartacus! „Nem! Én vagyok Spartacus!” „Nem, én vagyok Spartacus!” „Nem! Én vagyok Spartacus!” Ismerősek lehetnek az alábbi mondatok, amik először az 1960-as Spartacus c. filmben hangzottak el, amikor a rabszolgafelkelés vezetőjét keresték, és ha társai kiadják, megkímélték volna a tömeget, de ők inkább mind „Spartacusok” lettek. Mi van e mondatok mögött? Ki van Spartacus személye mögött? Nem filmbemutató lesz, az pár oldal arrébb! Akik Spartacusnak vallják magukat, mind egy csoport tagjai, akikben annyi a közös, hogy rabszolgák, akik fellázadtak a társadalmi helyzetük ellen, sorstársak, akik szolidaritást vállaltak. Itt Rómában pont nekünk jutott a legkevesebb a szolidaritásból, pedig pont mi vagyunk, akiknek helyzetükből kifolyólag érzékenyebbeknek kellene lenniük a társadalmi igazságtalanságokra. Mégis inkább beállunk a tógában tetszelgő és az állam pénzéből fényévekre az átlagos

12

közélet

életszínvonal felett élő patríciusok mögé, akik demagóg retorikájukkal megvezettek/ megvezetnek minket. Persze, máshol se sokkal jobb a helyzet, de nálunk korrupcióval kelnek és fekszenek a politikusok, és a legszomorúbb, hogy a mi képviseletünk az utóbbi 25 évben kimagaslik ebben. Róma történelmében eljött az idő, hogy új arculatot váltson a közéletszervezés a felső körökben. Vannak, akik a gladiust tógára cserélik, de ez csak reményt kelt egy új Róma születésére, ahol a társadalom elnyomott rétege is ugyanolyan eleme az államnak, mint Róma akármelyik más polgára. Na de ki Spartacus? Aki nem nyugszik bele, hogy egyes polgárok egyenlőbbek másoknál és ezért tesz is. A „nagy gazdasági jólétben” könnyebben elviseli az ember, ha igazságtalanul járnak el vele, amire jó példa az, hogy nehezen mozgathatók meg az emberek egyegy tüntetésre. Bár a jég repedezni látszik, hisz a legutóbbi tüntetésen a kisiskolákért


már szép számmal megjelentek. Kár, hogy Jupiter nem kedvezett jó idővel. Tudnunk kell, hogy a jogokat nem osztogatják kön�nyűszerrel, mint a kenyeret a Colosseumban, hanem azokért meg kell küzdenünk. Viszont amiért saját magunk küzdöttünk, azt jobban meg is tudjuk becsülni. Azt, hogy ki harcoljon a jogainkért: a választott képviseletünk a Capitoliumban, vagy egy összeverbuválódott csapat önkéntes? Talán az, aki ezért fizetést vesz fel, vagy akik szabadidejüket arra áldozzák, hogy egy társadalmi réteg jogai megegyezzenek a többség jogaival? Mindenki döntse el maga. Az országos kampányok megindultával csalódottságom egyre csak nő. Látom, hogy Róma, és azon belül a mi kisebbségünk sem tanult az elmúlt időszakból. (Csak zárójelbe: „Többet ésszel, mint ész nélkül!” WTF!???!?44!! – ez már kampányszöveg) Akik már rég tógát öltöttek magukra, azoknak már fel sem tűnik valós helyzetünk és problémáink (nem gazdaságira gondolok). Az ilyen ellustult demagógokkal szemben van szükség az összefogásra, hogy megküzdjünk az állam igazságtalanságai és egyenlőtlen bánásmódja ellen. Szükség van a névtelen aktivistákra, akik valami mögé beállva dolgoznak egy célért. Szükség van a fiatalokra, akik lázadnak és megkérdőjelezik az elit döntéseit, és ha ösztönük, belső moráljuk úgy kívánja, ellenkezzenek. Amíg van kenyér is meg cirkusz is, addig nehezebb lesz olyan dolgokért harcolni, amik nem hoznak materiális eredményeket. Lehet, hogy csak származásunk köt össze minket itt Rómában, mert világról és politikáról alkotott képünk más és más, de egységessé kovácsol minket a kiállás az igazunkért. Róma megtorolta, hogy fellázadtak ellene, de a morális győzelmet a lázadók érték el. Egységessé lettek és kiálltak az igazukért. Amíg van miért harcolni, amíg nincs egyenlőség országunk két nemzete között, bánásmódban vagy akár tantervben, addig „Én vagyok Spartacus!”, aki többedmagával rendre próbálja inteni saját patríciusait.

közélet

13


Az anyanyelvi oktatás Mázik Orsolya Vančo Ildikó, PhD a Nyitra Konstantin Filozófus egyetem tanára, szociolingvisztikával, pszicholingvisztikával foglalkozik. A kétnyelvűség a szakterülete. Az anyanyelvi oktatás pszicholingvisztikai értelemben vett fontosságáról kérdeztük.

A kutatások mennyire igazolják az anyanyelvi

„eredménye” a kisebbségi identitás gyöngülése

oktatás fontosságát?

vagy ki nem alakulása. Amennyiben sikertelen

Az oktatás nyelvére vonatkozó kutatások alapján

a többségi identitás kialakítása, a gyermek két

kijelenthető, hogy kisgyermekkorban a gyermek

identitás között reked, sem a kisebbségi, sem a

oktatását azon a nyelven kell elkezdeni, amely

többségi léttel nem tud azonosulni. Nyelvi szem-

nyelvet a legbiztosabban és legteljesebben ismer.

pontból fennáll a kettős félnyelvűség (szemi-

Az iskola az élet leginkább verbálisan telített

lingvalizmus) kialakulásának veszélye, ami azt

nyelvhasználati színtere, a tudás átadása min-

jelenti, hogy egyik nyelvét sem bírja magas szin-

dig a nyelv segítségével, azon keresztül történik.

ten a kétnyelvű beszélő.

Könnyű belátni, hogy amennyiben a gyermek nem teljes mértékben bírja az oktatás nyelvét,

Minden életkorban egyformán fontos ez?

milyen hátrányba kerül azokkal a társaival

A legfontosabb kisgyermekkorban, amikor a

szemben, akiknek anyanyelve a tanítás során

gyermeki pszichikum még alakulóban van, és jó-

használt nyelv.

val védtelenebb, mint felnőttkorban. A gyermek számára már az stresszel jár, hogy kiszakad az

Pszicholingvisztikai szempontból miért fontos az

addigi családi környezetből, addig ismeretlen

anyanyelvi oktatás?

követelményrendszerrel

Amennyiben a gyermek többségi nyelvű isko-

belátható, hogy ha ezt még azzal is tetézzük,

lába jár, miközben anyanyelve nem többségi

hogy az iskolában használt nyelv számára nem

nyelv, ún. nyelvi befullasztási vagy elsüllyesz-

vagy csak részben érthető, milyen nehézségek-

tési programban (submersion) vesz részt. Ebben

nek tesszük ki a gyermeket. Minél érettebb pszi-

az oktatási programban a tanulók nyelvileg he-

chikummal és minél jobb másodnyelvtudással

terogénak, az otthon általuk használt nyelv ál-

rendelkezik a gyermek, annál könnyebbé válik

talában kisebbségi nyelv, a tannyelv mindenki

számára a tannyelvváltás.

találkozik.

Könnyen

számára a többségi nyelv, és a tanár nem beszéli

14

vagy nem használja a kisebbség nyelvét. Az ilyen

Egyéni és társadalmi szempontból milyen kö-

oktatás nyelvi célja a többségi nyelv fejlődése a

vetkezményei lehetnek a nem anyanyelven zajló

kisebbségi nyelv fejlesztése nélkül. A nyelvi be-

oktatásnak?

fullasztási programban a kisebbségi nyelvnek

A tannyelvválasztás számos olyan következ-

semmilyen értéke nincs, az az iskolában hiva-

ménnyel jár, melyek meghatározó hatással

talosan nem jelenik meg. A kisebbségi gyermek

lehetnek a gyermek iskolai teljesítményére és

egész nap a többségi nyelvnek van kitéve, a „sink

további boldogulására. Még ha sokszor úgy is

or swim” (süllyedj el vagy ússz) elve alapján

tűnik, hogy a gyermek gyorsan elsajátítja a má-

kényszerítve van, hogy a többségi nyelven nyil-

sik nyelvet, egy fontos szempontot szeretnék itt

vánuljon meg. Szlovákiában (és az egész vilá-

elmondani. A felszíni (társalgási) és kognitív

gon) ilyen oktatási programot jelent a többségi

(tanulási) kompetencia egy nyelv ismeretének

nyelvű óvoda vagy iskola a kisebbségi gyerme-

szintjei. A felszíni nyelvi kompetencia olyan

kek számára. Ennek az oktatási programnak az

nyelvtudás, amely az alapszókincs, valamint

közélet


az alapvető nyelvtani szabályok ismeretében

annak tannyelve és az oktatott tartalmak, a ta-

mutatkozik meg, és lehetővé teszi a hétközna-

nulók identitásformálásának meghatározó té-

pi helyzetben való társalgást. A kognitív nyel-

nyezői. Amikor iskolát és tannyelvet választa-

vi kompetencia magas szintű nyelvismeretre

nak a gyermeknek, döntő módon befolyásolják

utal, amikor a nyelvet a gondolkodás, tanulás,

nemzeti azonosságtudatának alakulását, ami

ismeretszerzés eszközeként is használhatjuk. A

döntő módon befolyásolja a közösség értékrend-

felszíni nyelvi kompetencia akár néhány hónap

jét, identitását is.

alatt kialakulhat. A kognitív nyelvi kompetencia sokkal tovább fejlődik, egy második nyelvben

Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik bár

való kialakulásához évekre van szükség. Az isko-

szeretnék, de valamilyen okból (emigráció, szór-

lai eredményességet, a tanulás hatékonyságát a

ványban élő kisebbség) nincs módjuk bebiztosíta-

kognitív nyelvi kompetencia határozza meg.

ni gyermeküknek az anyanyelvi oktatást?

Közösségi szempontból egy kisebbség fenn-

Az emigrációban élő gyermekek az oktatás

maradásának záloga nyelvének használata,

szempontjából jóval nehezebb helyzetben van-

kultúrájának megőrzése. A tannyelv megvá-

nak, mint azok, akik anyanyelvükön tanulhat-

lasztása elsősorban identitásformáló, valamint

nak. Sok szülői odafigyelésre, jó családi légkörre,

esélyegyenlőséget növelő hatása miatt fontos.

egyénre szabott foglalkozásra van szükség ah-

Az identitás a megélt tapasztalatok révén alakul

hoz, hogy az elégtelen nyelvismeretből származó

ki. Így magától értetődő, hogy a választott iskola,

hátrányt be lehessen hozni.

15


g á s d ba ágról

zalásszabads s y agánnal a szó v k a lt

z zalay Zo s ő r E lgetés S beszé

A véleménynyilvánítás szabadsága kommunikációs anyajogként magába foglalja a szólás- és sajtószabadságot, az információk megszerzésének szabadságát, az informáltsághoz való jogot, a művészi, irodalmi alkotás szabadságát, a művészeti alkotás terjesztésének szabadságát, a tudományos alkotás szabadságát, a tudományos ismeretek tanításának szabadságát. Bár főszabály a szabadság és kivétel a korlátozás, a véleménynyilvánítás szabadsága bizonyos esetekben mégis korlátozható. Egy demokratikus társadalomban a szólásszabadság korlátozását folyamatos vita övezi. Erről beszélgettem Szalay Zoltán jogásszal, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjével, aki nemrégiben a Pátria Rádiónak is nyilatkozott a témában.

16

közélet


Milyen, a véleménynyilvánítás szabadságát

Önnek mi a személyes véleménye a szólássza-

korlátozó tényállásokkal találkozhatunk a

badság korlátozásáról?

szlovák Büntető törvénykönyvben? Szalay Zoltán: Az ember egyik legsajátosabb tulajSzalay Zoltán: A szlovák Büntető törvénykönyv

donsága, hogy tud gondolkozni a saját nyelvéről,

több olyan tényállást is megkülönböztet, melyek

arról, ahogy kifejezi magát, arról, amivel kifejezi

a csoportok elleni izgatás körébe sorolhatók.

magát – a szóról tehát. Ennek pedig, a szóról való

Ezek mind az emberiesség elleni bűncselekmé-

gondolkodásnak az egyik legfontosabb kérdése

nyek közé tartoznak. Az alapvető emberi jogok

az, hogy a kimondott/leírt szónak milyen hatása

és szabadságok korlátozására törekvő csoportok

van a valóságra. A zsidó–keresztény kultúrkör-

támogatása és propagációja is ezek közé tartozik.

ben már a kezdetektől fogva egyértelműen az a

Ide különféle szélsőséges csoportok tevékeny-

nézet dominál, hogy ez a hatás meghatározó,

ségét támogató cselekményeket sorolhatunk,

hiszen a legsúlyosabb tettek, amelyek bűnnek

például ideológiák nyilvános támogatását, a

(illetve bűncselekménynek, bár ez a kezdetekben

holokauszt tagadását, a nemzet, faj, meggyőző-

nem különült el) számítottak, gyakorta szóban

dés gyalázását. A gyalázás azt jelenti, hogy egy

elkövetett megnyilvánulásokhoz kötődtek. A zsi-

bizonyos fajhoz, rasszhoz vagy meggyőződéshez,

dó vallásban Isten neve kimondásának tilalma

illetve nyelvhez, etnikai csoporthoz tartozókat

vagy a kereszténységben a „gondolattal, szóval,

durva megaláztatásnak tesznek ki. A nemze-

cselekedettel és mulasztással” történő vétkezés,

tiségi, faji, etnikai gyűlöletkeltés tényállása is

a babonák, átkok, szómágiák mind-mind ezt a

ide tartozik. Itt egy bizonyos embercsoport faji

nézetet erősítették, így aztán elkerülhetetlenné

megkülönböztetéséből indulunk ki, s felbujtó

vált a szónak és a hatalomnak az összeütközé-

tevékenységről beszélünk, amikor embereket

se, és természetesen adódott a hatalomnak az az

nyilvánosan arra bujtogat az elkövető, hogy bi-

igénye, hogy a lehető legszigorúbban felügyelje

zonyos nemzetiségi, etnikai, faji csoportok elleni

a szót. Erre a választ a felvilágosodás mozgalma

tevékenységet kövessen el. Az összes felsorolt

jelentette, a szólásszabadságért való küzdelem,

bűncselekmény esetében kritérium az, hogy

majd a szabad sajtó megjelenése, ami nélkül a li-

nyilvánosan történjen. A nyilvánosság alatt ért-

berális demokráciák létezése elképzelhetetlen. A

hetjük a sajtót, az internetet, de akár a nagyobb

mai, egyre inkább a vizualitás meghatározta vi-

tömeg előtt kimondott élőszót is, a lényeg, hogy

lágban sincs ez másképp, hiszen a szólásszabad-

nagyobb embercsoporthoz jusson el az üzenet.

ság a nyelv minden formáját magában foglalja, a képiséget is, de egyéb megnyilvánulásokat is – a nyelv végtelenül sokszínű. A szólásszabadság határai valószínűleg mindig vita tárgyát fogják képezni – amikor ez a vita felfüggesztődik, akkor maga a szólásszabadság is eltűnik. A hatalom persze továbbra is igyekszik szembeszegülni a szólásszabadsággal, és ehhez különféle formákat ölt, olykor fegyveresen teszi, máskor pedig azzal, hogy visszaél a szólásszabadság adta lehetőségekkel, és szándékosan mások jogaiba tipor. A szó lehet erőszak eszköze, de a szólásszabadság intézménye nem, mert akkor önmagát számolja fel. A választás lehetősége fennáll: erőszak vagy szabadság.

Kiripolszky Misel közélet

17


,,A tolerancia lételv, a butaság ellen küzdeni pedig kötelesség...” Interjú Csehy Zoltánnal

Költő, műfordító, irodalomtudós, a pozsonyi Comenius Egyetem-Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője. Az ókori görög és latin, valamint a neolatin irodalom avatott ismerője, akinek összes eddig megjelent kötete jelentős szakmai elismerést váltott ki. Csehy Zoltánt a felvidéki magyarság nyelvhasználatáról és az állam kisebbségpolitikájának hatásairól kérdeztük. A szlovákiai magyarság fennmaradására nézve évről évre fenyegetőbbé válik a tény, hogy egyre több magyar szülő íratja szlovák iskolába gyermekét. Ön szerint mi a legfőbb oka ennek? Szerintem két alapvető oka is van: az egyik a tájékozatlanságból fakad, ugyanis sokan lebecsülik az anyanyelven megszerzett tudás

18

közélet

egyéniségformáló erejét, a másik ok szakmaibb természetű, és az oktatás karakterével függ össze. Amíg az effektív szlovák nyelvoktatás kérdése nincs megoldva, nagy a káosz. Szinte minden szülő megtapasztalja azt az averziót, amit a rossz és használhatatlan tankönyvek és elavult módszerek váltanak ki a gyerekből. A szlovákot mint idegen nyelvet kellene oktatni, és lehetőleg ilyen, speciális tankönyvcsomagokból, és nem a szlovákiai magyar szerzők összeollózmányaiból, illetve hazárdjátékos kreálmányaiból, melyek (tisztelet a kivételnek) sem a fokozatosság elvét, sem a pragmatikát nem tartják szem előtt. Mit gondol, lehetnek később negatív következményei annak, ha az egyén nem a saját anyanyelvén sajátítja el az alapvető tudást?


tolerancia kötelesség Ezt a nyelvpszichológiával foglalkozók tudják megmondani, illetve a nyelvszociológusok. Sándor Anna egyik pragmatikus kutatását ismerem, abból világosan, számszerűsíthetően kiütközik anyanyelvi oktatás és érvényesülés aránya. A nem anyanyelvi oktatásban résztvevők előtt számos nyelvi regiszter rejtve vagy zárva marad, a tudás pedig nem hatol a zsigerekig, nem raktározódik el a nyelv mélységes-mély rétegeibe. Arról a rengeteg stresszhelyzetről és identitásválságról vagy sokkról nem is beszélve, melyeknek egyes szülők a gyerekeiket kiteszik. A félnyelvűség, a regiszterhiányos nyelvhasználat kettős otthontalanságot eredményez, otthon lenni pedig csak a nyelvben lehet.

mely köztudomásúlag serkenti a problémaérzékenységet és a megoldókészséget. Helyénvalónak tartja a szlovák szavak beágyazódását a kisebbségi nyelvhasználatba? Ez a regisztertől és a nyelvi helyzettől függ. Ahol helye van, ahol a kommunikáció megköveteli, ott helyénvaló. Az ember nem ítélheti meg a nyelvi jelenséget, legfeljebb tudomásul veszi. Ugyanakkor a szaknyelvekben, a köznyelvben, az irodalmi nyelvhasználatban meg kell különböztetni a nyelvhasználat mikéntjeit: attól függ, mit akarunk elérni, milyen céljaink vannak, hol és hogyan akarunk megfelelni az elvárásoknak, illetve mit akarunk kifejezni a nyelvi megnyilvánulásainkkal.

Felmérések igazolják, hogy a mai fiatalság egyre kevésbé kíván részt venni a kisebbségi közéletben. Előfordulhat, hogy ez is az állam kisebbségpolitikájának egyik negatív következménye? A fiatalok nem elsősorban nemzetben és nemzetiségben gondolkodnak. Nem szeretik a korábbi nemzedékek patetizmusát: szabadulni akarnak a romantikus fogalmaktól, a bezárkózástól. A kisebbségi lét nem anomália, hanem természetes létállapot, sokszor egyenesen előny: mindenkinek a maga szakterületén kell helytállnia és ott megmutatni azt, hogy mennyi kreativitást képes felszabadítani benne az outsider- vagy a peremhelyzet,

Érte valaha hátrányos megkülönböztetés magyarsága miatt? Mit tanácsol, hogyan kezeljen az ember egy ilyen kényes helyzetet? Nem igazán, a szokásos, politikailag gerjesztett idegengyűlölet korszakait leszámítva (Mečiar-idők). Szélsőségesek mindig lesznek, a lényeg az, hogy a helyükön maradnak-e vagy nagyobb teret kapnak egy-egy szerencsétlen politikai játszmának köszönhetően. A tolerancia lételv, a butaság ellen küzdeni pedig kötelesség. Aki tisztában van a saját értékeivel, azt nem lehet hosszú távon negatívan „megkülönböztetni“. Az európaiság nyitottságot is jelent, az érvényesülés terei óriásira nőttek.

Olláry Ildikó közélet

19


Mire jók a bűnbakok? Az emberiség történetét végigkíséri a bűnbakképzés jelensége. Nagy társadalmi válságok, megrázkódtatások idején rendre felbukkan a bűnbakok iránti igény, amelynek célja, hogy kijelölje a kudarcokért felelős erőket, áthárítsa a felelősséget és segítsen a közösségnek megszabadulni a múltbéli vétkek terhétől. Egy jól kiválasztott bűnbak haszna nem csak abban áll, hogy közérthető magyarázattal szolgál a félelmet kiváltó csapásokért, de egyúttal megerősíti a kisebb-nagyobb csoportok kohézióját is. Biztosan nem növeli az emberiség eredendő jóságába vetett hitünket, de a

20

közélet

Kovács Balázs

tapasztalatok valóban azt mutatják, hogy a megszemélyesített Gonosz iránt érzett közös gyűlölet a közös szeretetnél is hatékonyabb tudja összekovácsolni a társadalmakat. A bűnbak első írásos említése az Ószövetséghez köthető. Mózes harmadik könyve így számol be róla: „És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a


bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában.” A bűnbak tehát eredendően ártatlan lény, kijelölése tudatos döntés eredménye: a bűnbakkereső általa szabadul meg a „törvény” megszegése miatt érzett lelkiismeret-furdalástól. Sok helyütt még ma is hallhatjuk a véleményt, miszerint a tudományok és művészetek révén az emberiség egyre felvilágosultabbá és tökéletesebbé válik. Következésképp a modern kor embere képes saját hibái felismerésére, az őt érő megrázkódtatások racionális

kezelésére, így aztán nincs többé szüksége a bűnbakokra. A valóság ezzel szemben az, hogy az emberi alaptermészet nem sokat változott a bibliai idők óta. Folyamatos fejlődésbe vetett hitünk ellenére a 20. századot alapjaiban határozta meg a bűnbakok iránti kereslet, a jelenség pedig napjainkban is bűvópatakként időről időre felbukkan. A modern társadalmakban zajló bűnbakkeresés már nem a bűnbak ártatlanságából, hanem abból indul ki, hogy a fellelt bűnbak valóban bűnös, megbüntetése éppen ezért jogos.

közélet

21


A bűnbak iránti hálát és sajnálatot felváltotta a pusztító gyűlölet. A magyar közgondolkodásban jól szemléleti mindezt az az ideológia, amely Trianonért a magyar nemzetbe asszimilálódott zsidóságot tette felelőssé. Noha az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) magyar felében az antiszemita gondolatok nélkülözték a társadalmi támogatottságot és végig távol álltak a hivatalos politikától, az első világháborús összeomlást követően mégis több zsidóellenes pogromra került sor, melyek sok száz áldozatot követeltek. Miért irányult oly sok gyűlölet a katasztrofális háborúvesztés következtében a zsidókra? A választ a kényszeres bűnbakkeresés adja meg. Az első világháború utáni narratíva a történelmi magyar állam felbomlását nem

22

közélet

annak igazi okaival magyarázta (elveszített háború; a győztes nagyhatalmak geopolitikai érdekei; a nemzetiségek elszakadási törekvései; a háború utáni budapesti vezetés sikertelen válságkezelései), hanem a magyar faji öntudatot „elaltató” zsidó kisebbség aknamunkájával, a világ magyarság elleni összeesküvésével és a hűtlenné lett nemzetiségek árulásával. Így vált a zsidóság, ez az „ismerős idegen” a kollektív düh és feszültséglevezetés célpontjává. Az antiszemita bűnbakkeresők már 1920-ban elérték, hogy törvényben korlátozzák az egyetemi képzésbe felvehető zsidó fiatalok arányát. A közösség második világháború alatti tragédiája pedig mindenki által jól ismert.


A bűnbakkeresés jellegzetes esete nyilvánult meg a világháborút lezáró párizsi békekonferencián is, ahol Benes, a csehszlovák állam megalapítója a következőket mondta: „A Szent István ősi koronájához tartozó terület vezető osztályai által képviselt magyar népet valamennyi szövetséges egyhangúan a világháború fő bűnrészesének, ha nem a fő bűnösének tekintette ... a háborút nem kizárólag a régi Osztrák-Magyar Monarchia végzetes politikája provokálta ki, hanem ezt sokkal inkább Budapesten készítették elő, mintsem Bécsben.” Ha az érvelés logikája alapján a háborúért egyedül a legyőzött Magyarország viselt felelősséget, akkor abból egyértelműen következett a győztesek minden tettének felmentése. A bűnbak

kijelölése egyúttal legitimálta a békecsinálók méltánytalan intézkedéseit és erősítette a győztes fél – esetünkben az újonnan megalakult Csehszlovákia – belső kohézióját.

A fenti példák is mutatják, hogy a bűnbakkeresés nem valamilyen társadalmi rendellenesség, hanem a bonyolult válsághelyzetek spontán kialakuló vagy az elitek által tudatosan kialakított velejárója. Mint természetes társadalomlélektani folyamat, soha nem fog eltűnni, de árnyalt gondolkodással és a leegyszerűsítések elkerülésével többé remélhetőleg nem válik katasztrófák forrásává.

közélet

23


Ha Magyarországra jössz, olyan helyre jössz, ahol nem tudnak rólad semmit

(czimi)

Augusztus közepén Budapesten készítettem ri-

Nyugat-Európa, legtöbbször Németország, vagy

portot a menekültekről. Kollégámmal elmen-

a skandináv államok, de beszéltem olyan afgán

tünk a Keleti pályaudvarra és a város többi

fiúval, aki Olaszországba tartott.

úgynevezett tranzitzónájába. Ezek a helyek arra szolgálnak, hogy a Budapestre érkező menekül-

Addig, míg nem találkozott az ember a mene-

tek alapvető ellátását biztosítsák. Az adományok-

külthelyzettel élesben, értsd, nem járt alaposan

ból ételt kapnak, tisztálkodhatnak, és az önkén-

utána, amíg nem ült le beszélgetni a menedék-

tesek minimális orvosi ellátást is biztosítanak.

kérőkkel, vagy esetleg önmaga nem kényszerül menekülni, nagyon nehéz hiteles képet kialakí-

Egyszerűen kíváncsi voltam. Találkozni szeret-

tani ezekről az emberekről. A témáról én is sokat

tem volna „a menekültekkel”. Három nap forga-

beszélgettem, olvastam, de miután napokig a

tás, interjúzás, beszélgetés és rengeteg meglepő-

budapesti tranzitzóna menedékkérői közt dol-

dés után aztán rájöttem, hogy nincs olyan, hogy

goztam, úgy érzem, mintha előtte nem tudtam

„a menekült”. Egyes emberek, személyiségek

volna róluk semmit.

vannak ugyanis, akiknek saját egyedi története van. Sokan vannak, és pont annyira sokfélék is.

Az egyik dolog, ami meglepett, hogy nagyon szervezetten haladnak előre. Ez Magyarországon

Persze vannak közös pontok a történeteikben. A

gyakran az embercsempészek tevékenységé-

legtöbben például Szíriából jönnek. Abból az or-

nek köszönhető, a déli államokban viszont már

szágból, ami most a totális háború állapotában

maga Görögország, Macedónia és Szerbia szerve-

van. Talán a legjobb biztonságpolitikai szakér-

zi meg az útjukat nyugat felé. Ezek az országok

tőknek is komoly feladatot jelentene, hogy hely-

rájöttek ugyanis, hogy esélyük nincs feltartóz-

re tegye, éppen ki harcol kivel. A diktatúra had-

tatni a menekülthullámot, így aztán a szerve-

serege, a felkelők, a szomszédos Irakban a Kurd

zett bűnözés szerepét igyekeznek minimalizálni

Munkáspárt (PKK) fegyveresei és természetesen

azzal, hogy előrejutási lehetőséget biztosítanak a

a rettegett Iszlám Állam dzsihádistái gyilkolják

menedékkérők számára.

halomra egymást, és a civileket is. Ráadásul a török légierő boldog-boldogtalant bombáz a

Egy másik kérdés, ami foglalkoztatott, az a be-

térségben.

vándorlói vs. menekültstátusz problémája volt. A

magyarországi

állami

propagandagépezet

Sokan ebből a világból jönnek Európába, eddig

egyébként következetesen (és gyanítom, kötele-

még leginkább csak Magyarországon keresztül.

zően) „illegális bevándorlónak”, legjobb esetben

Erre vezet a 21. század Európájának első na-

„migránsnak” nevezi az országba érkező mene-

gyobb népvándorlási hulláma. Mint a legtöbb

dékkérőket. Az a kérdés érdekelt tehát, hogy akik

vándorlásnál, az útvonal ebben az esetben is

most érkeznek, azoknak a célja a jobb kereseti

viszonylag kötött. A Közel-Keletről érkező mene-

lehetőség, a jobb élet, esetleg a keresett pénz-

kültek először Törökországba kerülnek, onnan

zel az otthoniak támogatása lenne-e. Valahogy

Görögország északi részére, aztán továbbha-

úgy, ahogy a több százezer szlovákiai és ma-

ladnak Macedónia és Szerbia felé, majd pedig

gyarországi magyar gazdasági bevándorló teszi

Magyarországra érkeznek. A céljuk azonban

ezt mondjuk Londonban. Azon gondolkodtam,

közélet

25


valóban azért jönnek-e, hogy „elvegyék a munkánkat”, hogy „megszegjék törvényeinket”, vagy hogy „ne tiszteljék kultúránkat”? „Egy repülőgép lerombolta a házunkat. Mindenki meghalt. Holttestek feküdtek a padlón mindenütt...” Ezt Mahmoud, egy szíriai férfi mondta el nekem. Közben kezében volt kb. két éves kislánya, körülötte pedig másik három kisgyerek és a felesége. A gyerekek között a legidősebb nagyjából hat éves lehetett. Mahmoud Szíriából menekült el egész családjával. Ekkor végiggondoltam, nincs épeszű ember, aki nekivágna egy több ezer kilométeres útnak négy kisgyerekkel úgy, hogy minden nap a teljes bizonytalanságról szól. Nem tudják, hol fognak aludni, mit fognak enni, egyáltalán ivóvízhez tudnak-e majd jutni. Az ember nem indul el egy ilyen útra, ha van bármilyen más választása. A legtöbbjüknek azonban nincs más alternatíva. Vagy mennek, vagy meghalnak. Budapesten a Migration Aid nevű civil szervezet próbál segíteni a menedékkérőkön. A Migration Aid egy informális szerveződés, lényegében egy Facebook csoport. Céljuk segíteni a menedékkérőknek abban, hogy eljussanak a befogadóállomásokra, információt adnak nekik és egészségügyi ellátást nyújtanak. A Migration Aid egyik önkéntese mondta el nekem, hogy azok a szervezetek, akik elől menekülnek az emberek, gyakran figyelik a nyugati sajtót, és ha sikerül beazonosítaniuk egy nyugatra menekült személyt, az otthon maradottakon állnak bosszút. Ez pedig a zaklatástól a kivégzésig bármilyen formát ölthet. Ezt nem tudván, amikor kamerával megjelentünk az egyik ilyen zónában, negyven szíriai menedékkérő gyakorlatilag azonnal elhagyta a területet. Voltak azonban, akik csak családjuk érzelmi világára való tekintettel nem szerették volna, ha videóinterjút készítünk velük. Ahmed például Dél-Irakból érkezett Budapestre. Jogi végzettsége van és kilenc nyelven beszél, többek közt angolul, németül és franciául is. Ahmed elmondta, hogy családja nagyon szomorú lenne, ha meglátnák őt, ahogy egy hátizsákkal, gyakorlatilag nincstelenként tengődik valahol Európában. Rajta és a többieken is látszott, hogy viszonylag jól szituált réteghez tartoznak. Modern okostelefonjuk van, többen magasan képzettek, és valószínűleg valamennyi pénzzel is rendelkeznek. Amikor megkérdeztem Ahmedet, hogy mégis miért hagyta ott a hazáját, egyszerű, kézenfekvő, de mégis meglepő választ kaptam. Elmondta, hogy nem talál munkát és nem szeretne úgy élni, hogy bármelyik pillanatban megölhetik. A dolgok hátteréhez hozzátartozik, hogy Dél-Irakban nincs de facto háború, de nagyon gyakoriak a kormány intézményei ellen

26

közélet


elkövetett terrortámadások. Gyakran rendőrségek, kormányhivatalok a merényletek célpontjai, ezeken a helyeken pedig az Ahmedhoz hasonló, képzett irakiak dolgoznak. Elgondolkodtam, vajon meddig bírnék én egy, a dél-irakihoz hasonló helyzetben élni. Valószínűleg hamar feladnám és elmenekülnék az állandó életveszély elől. Egy olyan helyre mennék, ahol képzettségemnek megfelelő munkát találok, akárcsak Ahmed. A kérdés nem egyszerű, hiszen el kell dönteni, hogy Ahmed most gazdasági bevándorló, vagy menedékkérő. Ez a megkülönböztetés sokak számára egyet jelent azzal, hogy befogadjunk-e valakit, vagy ne, a menekültek jöhetnek, a bevándorlók meg nem, szokott lenni az érvelés. A menedékkérők ötven, vagy akár hetven százaléka a szíriai térségből jön, ahová, mint írtam, nincs visszatérés. A többiek az Ahmedéhez hasonló szituációból menekültek el. Ki veszélyesebb helyről, ki kevésbé fenyegetett helyzetből. Nehéz lenne innen, egy íróasztal mögül megmondani, hogy ki jogosult a menekültstátuszra, és ki nem. Én azt gondolom, hogy a szolidaritás nem válogathat, mert akkor az már nem valódi szolidaritás. Amikor 1956 után Magyarországról, vagy az 1969 utáni Csehszlovákiából menekülő emberek esetében sem azt firtatták a befogadó országok, hogy ki az, akit politikai okokból üldöznek és ki az, aki pedig a jobb megélhetés, valamint a hazai viszonyok megelégelése miatt hagyta el otthonát. A menekültek pedig nem fognak elárasztani minket. A valódi számokat szem előtt tartva azt látjuk, hogy például Magyarországon egyszerre alig tartózkodik 10 000 menedékkérő.

közélet

27


Az „orosz demokrácia” és Putyin befolyása Sakáč Roland

28


Az „orosz demokrácia” önmagában egy sajátos

médiaipar már első ciklusa alatt megterem-

politikai képződmény, s mint ilyen politikai

tette a Putyin-imázst, kiépítette a vezetőre tá-

képződmény, megnevezését tekintve demok-

maszkodó államapparátust, amely befolyásos

ratikus. Megnevezését tekintve. Alapos vizs-

személy nélkül aligha működne. Putyin tehát a

gálat után már felfedezhetőek a demokrácia

rendszer vezetője, és fordítva, a rendszer Putyin

hiányosságai. Az orosz államszervezet azonosít-

legfőbb támasza. Amíg ő az orosz elnök, addig

ható a demokrácia orosz fogalmával, ezért spe-

megmarad Oroszország tekintélye, utána való-

ciálisan az orosz megnevezéssel illetjük, mert

színűleg egy újabb előre kiszemelt vezető lesz

ezen demokratikus forma eltér a tradicionális

az orosz hatalmi hierarchia csúcsán. De ne sza-

demokráciaértelmezéstől. Oroszország és a de-

ladjunk ennyire előre, inkább nézzük meg kö-

mokrácia még mindig ismerkedik egymással,

zelebbről az elnök befolyását és imázsát érintő

nem lehet egyértelműen a kettő kapcsolatáról

párhuzamokat.

beszélni. Az orosz alkotmányban rögzített népu-

Évtizedes tradíció a világ legbefolyásosabb sze-

ralom gyakorlati szinten alig érvényesül, hiszen

mélyeinek megválasztása. Napjaink piacvezető

az állam keményen betartatja saját törvényeit,

gazdasági-közéleti folyóiratai rendre megvá-

de önnön cselekvéseivel igyekszik kerülni a tör-

lasztják az év emberét, embereit, akik egy adott

vények megtartását. Miért van mindez? Elmé-

esztendőben jeles politikai, gazdasági és közéleti

letben miért demokratikus az államhatalom,

lépéseket tettek, melyek eredményei interkonti-

gyakorlatban miért patrimoniális, vagyis védő

nentálisak, sőt globálisak.

és atyáskodó? A válaszok bővebb magyarázatot igényelnek.

Az elmúlt években az Orosz Föderáció elnökét,

Érdemes visszatérnünk az orosz államhatalom

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyint is megvá-

kiépítésének bölcsőjébe, a mindenkori cárok

lasztották a legnagyobb befolyással bíró poli-

Oroszországába. A cári Oroszországban egy ve-

tikusok közé. Putyin „megtisztelő címe” egész

zető mutatott példát a népnek, a nép évszáza-

éves „munkájának” eredménye. Első hallásra

dokon keresztül tudatosította, milyen viszonyt

tényszerű kijelentésnek hisszük e rövid megfo-

ápol az uralkodóval, aki egy személyben Isten,

galmazást, továbbgondolás után pedig egyene-

hatalom és fenntartó volt. A törvényeket ural-

sen ironikusnak. A megnyilatkozásban valóban

kodók, vagy tartományi megbízottjaik diktálták,

irónia érződik, hiszen egy ilyen „díj” odaítélése

saját nézeteik szerint formáltak jogot hatalmuk

többrétegű feladatkör és tevékenységcsoport le-

biztosítására. a Jogalkotás tehát szűken vett

hetséges „objektív” összegzése. Most vegyük sor-

formulák közé szorult. Az 1917 után beköszönő

jában azokat a konkrét okokat, melyek végül a

szovjet korszak csekély érdemi változást hozott

„díjazáshoz” vezettek.

a cári időszakhoz képest. Hetven évi szovjet ve-

Putyin Oroszország gazdasági-politikai nagy-

zetés meg sem próbálta felülírni a korábbi kor-

hatalmi státusának biztosítója. A közelmúlt

szakot. A posztszovjet, 90-es években „ébredező”

eseményei is ezt igazolták, például a hosszan-

demokrácia magával hozott olyan évtizedes

tartó ukrán válság központjában Putyin akarata

államelméleti elemeket, és hozzátette az új kor

érvényesült, megszerezte Kelet-Ukrajna jelentős

kihívásait (piacgazdaság, privatizáció), melyek

részét, és annektálta a térséget. Mindezt szank-

térben és időben való ötvözése segítette az orosz

ciók nélkül és nagy visszhangok közepette tette,

pénzembereket milliárdjaik megszerzésében.

ami elismerést és ellenszenvet egyaránt kivál-

Putyin ebbe a rendszerbe csöppent, amikor

tott. Az ellenszenv magyarázata könnyebb fel-

2000-ben Oroszország elnökének választották.

adatnak bizonyul, mint az elismerés fejtegetése.

Tudatosan készült a szerepre, az oligarchák

Az Európai Unió és az Egyesült Államok az el-

már Borisz Jelcin utolsó éveiben kiszemelték

lenszervet gazdasági megszorításokkal, az orosz

e nemes feladatra. Nem érte váratlanul az el-

import gyengítésével fejezte ki. Néhány hónap

nökválasztás eredménye, viszont annál vá-

leforgása alatt az orosz gazdaság teljesítménye

ratlanabbul érte a hatalom megtartásának jó

már megmutatta az importban jelentkező hiá-

néhány eszköze. Az orosz kommunikációs és

nyosságokat. Az elismerést az orosz-ukrán

közélet

29


30

szeparatisták és néhány európai politikus szolgál-

orosz-amerikai újságíró, kutató.

tatta. A szélsőséges ukrán csoportok tárt karok-

Szerkezetét tekintve vaskos kötetről van szó, mely

kal várták a bevonuló orosz egységeket, így azok

bevezetéssel indul, négy nagyobb részből áll, mi-

minden nehézség nélkül megszállták Ukrajna

közben idézetekkel teletűzdelt oldalak sugallják

keleti régióit. A szélsőségesek tisztelete napjainkig

egy-egy fejezet hangulatát. Íme, egy, a fejezetek

határtalan, hiszen megnyilvánulásaikban és cse-

hangulatát kifejező idézet Kirill Kabanovtól, az

lekedeteikben is orosz mintát követnek, valamint

FSZB (a jelenlegi titkosszolgálat, a KGB utódszer-

állam az államban formát öltenek.

vezete) volt tisztjétől 2010-ből: „Mindenki csatlós-

A Putyin iránti ellenszenv és elismerés tehát

sá vált. Mert nem születtek új játékszabályok, és

együttesen a befolyás kifejezését jelenti. Az Eu-

a mai napig nem léteznek ilyenek.” (Arutunyan

rópai Unió és az Egyesült Államok szankciója ta-

2014, 135. old.) Az idézet mindent elárul a fejezetek

lán nem volt eléggé hatásos és célzott, az elnök

tartalmát illetően.

úr még így is megtartotta az ország befolyását.

A szerző több forrás elegyítésével készítette köny-

Az ukrán szeparatisták támogatása viszont jól si-

vét, újságcikkek, konferenciakötetek, előadások,

került, vagyis ezzel az akcióval az orosz államfő

nyílt politikai beszédek, interjúk, olykor bizalmas

hatalmi centrumát immáron más területek felé

nyugat-európai vagy amerikai forrásanyagok és

is kiterjesztette.

saját tapasztalatai segítették az információhal-

Most továbblépek egy gondolattal. 2014-ben meg-

mazban való eligazodásban. Anna Arutunyan cél-

jelent egy rendkívül tanulságos könyv (a könyv

ja megérteni az orosz demokráciát, megérteni a

címe Putyin-varázs), mely az orosz politika és köz-

Putyin által vallott elveket – a putyincsinát – és

élet egyik szereplőjének hiteles politikai szerep-

minden politikai lépést, melyek nem csak Orosz-

vállalását tartalmazza. A könyv Vlagyimir Putyin

ország, de egyben a világ politikai folyamatait is

új keletű életrajzát és egyben napjaink sajátosan

irányítják. A szerző új megvilágításba helyezte a

működő orosz demokráciáját foglalja magába. A

Putyin-kultusz eddigi jellemző, ismert vonásait.

könyv szerzője Anna Arutunyan politikai elemző,

Igen, jól olvassuk, a Putyin-kultusz már kialakult,

közélet


az orosz államfő, egykori KGB-káder büszkén te-

Jelcin egykori bábjait, leszámolt a kommunista

kint le népére, nem kétséges, hogy ki és mikor

vonal nagy öregjeivel, és végül az elmúlt néhány

lesz vezető politikai pozícióban Oroszországban,

esztendőben a milliárdos oligarchákkal, emlé-

mindezeket Putyin mindig is tudta, és most is

kezzünk csak Mihail Hodorkovszkijra, vagy Boris

tudja. Az elnök úr ugyanis egy személyben kép-

Bezerovszkijra.

visel mindent és mindenkit egy olyan országban,

A kötet legnagyobb hozadéka napjaink orosz po-

ahol a korrupció, gazdagság, oligarchia egyszerre

litikájának újragondolása, a sajátos Putyin-féle

jelent hatalmat és sikert, míg a szegénység, anal-

politika kiterjesztése, vagyis történelem, politika

fabetizmus pedig egyszerre jelent kiszolgáltatott-

és tradíció mesteri kapcsolata. Anna Arutunyan

ságot és védtelenséget.

könyve minden történelem, politika és államfilo-

Több nyugati kutató, szakértő megállapítása sze-

zófia iránt érdeklődő egyénnek tanulságos és egy-

rint Oroszországot egy ún. duális állam uralja, ami

ben elgondolkodtató olvasmányt biztosít, ugyanis

belső és külső államot jelent. „Ha a külső állam

nem egyszerű újságírásról van szó, ez annál jóval

törvényei és politikai intézményei csődöt mon-

több. A szerző munkája egy új Oroszországról szól,

danak, úgy a belső állam az, amely az államha-

ezúton ajánljuk a Tisztelt Olvasó figyelmébe.

talmat vallásos módon egy személlyel azonosítva újból és újból átveszi az uralmat az országban[…]”. (Arutunyan 2014, 7. old.) Az előzőekben vázolt ún.

Végezetül: objektív és szubjektív szempontok alap-

duális-patrimoniális állam tehát magában ötvöz

ján értékeltük Putyin elnök befolyását és az orosz

minden orosz történelmi tradíciót egyszerre zsar-

demokrácia néhány vonását. Bízzunk abban, hogy

noki, félfeudális és egyszerre liberális, karizma-

Oroszország – annak minden politikai elemével

tikus. Egy központi hatalom lehet legitim, és ez

együtt – egyszer megtalálja a közös hangot a világ

Putyin elnöki hivatala és önön személye.

más vezető hatalmaival, és ennek következtében

Amint a könyvből kiderül, Putyin saját képére for-

valóban rálép a tiszta, liberális demokrácia útjára

málta Oroszországot, eltávolította Gorbacsov és

egy megfelelően kormányzó vezető segítségével.

közélet

31


Zakariás Cecil, Budapest

Ringlispíl Egy mezei egerekkel végzett kísérlet során kiderült, hogy ha lehetőségük van rá, a vadon élő rágcsálók is belemásznak a mókuskerékbe, és kedvtelésből hajtják azt. Megunom az olvasást és flegma csuklómozdulattal dobom be egy viharvert kukába az újságot, amit a megállótól pár sarokra osztogattak. Végre begurul a villamos ebben a zuhogó esőben. Felszállok, és egyik kezemben a csuromvizes ernyővel, másikban egy apró szatyorral egyensúlyozok, ami műanyagdobozba csomagolt zöldséglevest rejt. Talán ízleni fog neki. Általános iskolában elválaszthatatlanok voltunk Ilkával, bár az utóbbi években nemigen tartottuk a kapcsolatot. Mostanában nem túl könnyű neki, így egész sokszor felhívom. Szeretnék rajta segíteni. A villamos bepárásodott ablakára egy kislány állatokat rajzol apró ujjával, és az egerekre gondolok. Vajon mi is ilyenek lennénk? Elromlott a kaputelefon, úgyhogy Ilka lejön beengedni. Magas sarkú cipőjével kopog végig a barátságtalanul hűvös körfolyosós lépcsőházon. Nem sokkal bizalomgerjesztőbb lakás rejtőzik a nyikorgó ajtó mögött. Még esőcseppektől foltos kabátomat se veszem le, de máris berobog a nappaliba. – Fel fogom újíttatni. Ezt a falat áttörjük, ott pedig egy modern gardróbot alakítunk ki, hogy az összes régi öltönye elférjen – vág bele lelkesen, miközben eltűnik egy mázolásra váró szekrény mögött. Mintha egy költözés közepébe csöppentem volna, amit valamiért hónapokkal ezelőtt félbehagytak. Összetolt bútorok és teletömött műanyagszatyrok porosodnak az egymásból nyíló szobákban. Leülök egy szocreál beütésű kanapéra. Mintha a lakás a lélek rendetlenségét mutatná. – Apa dolgozószobája hófehér lesz, csakúgy,

32

irodalom

mint régen. A sötétbarna íróasztalt is az ablak alá tolom, hogy jobban lásson, ha épp olvas, miután visszajön. – Nagy lendülettel porolja le az asztalt, majd folytatja. – Megkapja a rokkantnyugdíjat és többé nem kell belebetegednie a munkába. Édesapját pár hónapja kezelik kórházban, miután szívrohamot kapott. Állapota nem túl jó, de barátnőm egyelőre reménykedik. Ő még nem akar összeomlani. Összeszorul a szívem, de úgy érzem, nincs bátorságom kegyes hazugságokkal biztatni, inkább gyorsan témát váltok. – Hoztam levest – szórakozottan mutatom fel a műanyag szatyrot, amit már egy ideje izzadó kezemben szorongatok. – Gondoltam, jót tesz. – Köszönöm – hezitálva veszi el, de aztán elmegy kanálért a konyhába. – Gondolkodtál azon, mikor mész vissza dolgozni? – Kiabálok utána. – Igen, holnap már megyek – mondja határozottan, miközben visszajön, és észreveszi, hogy villát hozott. – Ezt úgy érted, hogy egy hét alatt elmúlt az idegi kimerültség, amivel a körzeti terapeutához akart beutalni? – Úgy. Most már új céljaim vannak – jelenti ki, miközben újra a konyhában kutat. Felcsillan a szemem. – Mégis úgy döntöttél, hogy keresel egy nyugodtabb munkahelyet? – Nem, egyáltalán nem erről van szó. – Leül velem szembe egy recsegő székre. – Saját házat fogok venni. – Házat? – Hirtelen elkerekednek szemeim. – De hát, miből? – Elvégre van egy jó állásom, tudok felvenni hitelt. – És épp most írtak ki három hétre,


túlhajszoltad magad! – Próbálok hatni rá észérvekkel. – Apám nem volt harminc, amikor már megszerezte ezt a lakást! Nekem is kell ez a biztonság – ugyanolyan lelkesnek tűnik, mint amikor kisiskolásként a garázsban összetákolt babaházáról mesélt. – Biztonság? – Nézek rá kételkedve. – Inkább tehernek hangzik – összeráncolt szemöldökkel kémlelem értetlenkedő tekintetét. – Persze, nem várhatom el mindenkitől, hogy ezt megértse – jelenti ki felhúzott orral. Kifelé menet meglepően gyorsan csapódik be mögöttem a lépcsőház súlyos ajtaja. Eszembe jutnak a nyarak, amikor még kisiskolások voltunk és a szüleim néha elvittek minket a vidámparkba. Viháncolva zötykölődtünk a kisvasúton, és arról ábrándoztunk, miénk lesznek a céllövöldében nyerhető legnagyobb plüssállatok. De az én kedvencem mindig is a körhinta volt. Miután befizettek minket pár körre, vidáman rohantam a legnagyobb kifestett műlóhoz, elindult a zene, és csak forogtunk körbe-körbe. Ha nem szállnék le az albérletemnél, a villamos talán elvinne egészen a vidámparkig, és ismét ott állnék a körhinta előtt. Jegyet váltanék, és addig mennék, ameddig a zsebemben lapuló apró csak bírná. Mégis egyenes úton robogok hazafelé. Nincsenek gondosan díszített paripák, bár fizetni itt is kell. Minden nap köröket írok le, de nem a ringlispílen. A munkahely és az otthonomnak hitt albérlet tengelye mentén forgok, ahogy egy egér hajtaná a kereket. A végén pedig talán az életemmel fizetek, csakúgy, mint Ilka apja. Lassan leszállok a villamosról, és közben elképzelem, mi lett volna, ha azokon a régi nyarakon sose ivódik belém a vidámparki ringlispíl körkörössége.

irodalom

33


László Zoltán, Nagymegyer

2066 délután Fél egy múlt. Hol vagytok? Még nem hívom fel őket. Azt jelzi a telefonom, hogy már a Kallisztónál járnak. Miért pont tegnap estére kellett időzíteni a kiruccanást a Szaturnodiszkóba? ...Nélkülem… Pontosan tudják, hogy mennyire imádom azt a helyet. Sőt! Az egész Szaturnusz környéki részért gyermekien rajongok. Nem elég, hogy itt fekszem bebugyolálva, ég minden négyzetcentiméterem, még ilyennel fájdítják a szívemet, hogy kihagynak a szombat estéből. Igazán megvárhattátok volna, míg elkezd bennem hatni a ReNeo, ez az újfajta gyógyulásgyorsító. Azt a három napot kibírtátok volna. A doktor azt mondta, hogy egy hét múlva már csak az emlékeimben marad nyoma a sérülésemnek. Örülnöm kéne, hogy például nem 1996-ot írunk. Hetven évvel ezelőtt bizonyosan belehaltam volna ekkora fokú égési sérülésbe. 85%-os égési sérülést finoman fogalmazva sem szoktak túlélni dédapáink. Nem beszélve a megégett bőr látványáról… Ma már a bőrfelületem majdnem fele teljesen ép. Sajnos veszélyes szakma az enyém, de legalább a fizetésemre nem panaszkodhatok. Nem sokan foglalkoznak sűrített oxigénnel működő űrhajómeghajtókkal. Ma már ötvenmilliárdszor kisebbre össze tudnak zsugorítani egy oxigénatomot, mint tíz éve. Ha nem figyelsz oda a nyomáskülönbségre, akkor ezek az atomocskák elszabadulnak, és az hatalmasat tud szólni. Két-három havonta belefér egy ilyen vbaleset. Arra kell figyelni, hogy a fejemet el ne vesszem, mert arra nincs orvosság… Fél kettő. A telefon szerint elhagytátok a Marsot. Ha csak meg nem állít titeket az Interplanet, negyvenöt perc múlva landolnotok kell Stockholmban.

34

irodalom


- Nővérke! Jöjjön, kérem! Segítsen felvennem a köpenyemet! Elkél még egy kis segítség, mire újra formába lendülök. Tény, jobban szeretem, ha vetkőztetni tetszik. - Ugyan Artúr, ne szemtelenkedjen! Én csak a gyógyszerét hoztam. Egyedül is fel tud öltözni. Ha tovább szemtelenkedik, panaszt teszek a bátyjánál! Világos voltam? - Na de kedves Irmácska, nem kell így felkapnia a vizet. Azt hittem, hogy ma is lehet magával jópofáskodni, mint tegnap. - Tudja Artúr, nem szeretem, ha összekeverik a „jópofaságot” a szemtelenséggel. - Jól van, inkább adja azt a gyógyszert! Jobb lesz, ha minél előbb távozom erről a helyről. Remélem, egy kis nyugtatót is kevert a porhoz. - Abban nincs hiány, ahogy a doktor úr előírta. - Azért túlzásba se essünk! Irmácska, kérem! Jól megy az órám? Két óra, de a látogatóim valahogy nem érkeznek. Elakadhattak a földi határnál? - Jól megy az órája, Artúr, nyugodjon meg! Igen, biztosan a határátkelőnél lehet valami gond… Ha megígérték, akkor mindent elkövetnek, hogy lássák ezt az áldott embert. - Látja, most igazat beszélt. - Vegye be a keveréket! Mindjárt hozom az injekciót. Addig vegye le a pizsamafelsőjét! - Magácskának örömmel, Irmácska. Mindjárt fél három. - Ó, hát megérkeztetek!! Szia, bátyó! Mi tartott eddig, Alfréd? Fél kettőre vártalak titeket. A többiek hol maradtak? - A többiek holnap jönnek, Artúr. Ma be kell hogy érjed velem. - Holnap? Hogyhogy holnap? Holnap nincs rá szükségem, hisz holnap viszel haza.

-Nem, Artúr! Próbáld már megérteni, hogy te holnap se jöhetsz velem haza. Tegnap se jöhettél és holnap se. - De nézd meg, milyen szépen gyógyulok! Óráról órára múlnak a sebek. Jövő hétvégén veletek megyek a Szaturnodiszkóba. - Látom, Artúr, látom! De ez nem ilyen egyszerű. Holnap is eljövök hozzád, velem jön majd Ádám is meg Anti is. - Ezzel most nem vigasztaltál meg. Azt akarjátok, hogy megint nélkülem mehessetek a Szaturnuszra. - Ugyan már. Hagyd már ezt! Várj, mindjárt visszajövök. Beszélek pár szót a nővérrel. - Kezit csókolom, nővérke! - Jó napot, Dympho úr! - Mi a véleménye az öcsém állapotáról, nővérke? - A doktor úr azt mondta, hogy semmi javulás. Ezt én is tanúsíthatom sajnos. Még mindig égési sérüléseket lát magán. A fantomfájdalomtól egész éjjel ordított volna, ha nem kap dupla adag nyugtatót. Ma éppen a 2066-os évben érzi magát. Végül is már közelít 2015-höz. Viccesen javulásnak is vehetjük, ha figyelembe vesszük, hogy múlt héten még 3500-ban élt. Újra űrhajókat emlegetett. - Igen, ez visszatérő jelenség nála. Szerinte ma is a Szaturnuszról jöttem. Visszamegyek hozzá. Holnap délelőtt pedig beszélek a főorvos úrral. Minden jót, és köszönöm a türelmét! - Na mi újság tesókám? Veled is bunkó volt ma Irmácska? Szerinte ma nagyon szemtelen voltam vele. - Dehogy vagy szemtelen, Artúr. Ő megért téged, ahogy én is, hidd el!

irodalom

35


Ő sem gondolja komolyan Varga Bianka, Bús Anikó Az asztalnál két lány ül. Két lány, akik a legszebb

járni. Vagy egy olyan hely lesz, amely mellett, ha

pillanatokat élték át együtt a középiskola alatt,

elhaladnak, elfordítják a tekintetüket…”

akik úgy döntöttek, összeköltöznek. Most pedig ülnek egymással szemben reggel fél hétkor a kony-

„Aztán vannak, akik már csak megszokásból jár-

hában, a kezükben egy bögre kávé, közöttük pedig

nak kézen fogva, valamikor régen rászoktak egy-

az asztalon almáspite.

másra, de a rászokás megszokássá változott. Majd lehet, hogy pár év múlva leszokássá…

„Szeretnék mindannyiunknak gratulálni, hogy le-

Ha valamire rászoktál, függő vagy. És ha függő

szokott (vagy épp leszokófélben van) a pelenkáról.

vagy, le kell szoknod róla, mármint egyesek sze-

Ahhoz is, hogy a bilit is sikeresen letettük. Leszok-

rint. De itt vannak a szokásaink. Jók és rosszak is.

tunk a délutáni alvásról vagy éppen rá.

Attól, hogy te megszoktad, hogy úgy csinálod, nem

Ha jobban belegondolok, az életünk állandó leszo-

vagy függő. Viszont ha függő vagy, az már egy meg-

kások, rászokások egymást váltó folyamata. Le-

szokás. Vagy a jó szokásaid nem függőségek és a

szokni arról, hogy minden pocsolyába belelépjünk,

rosszak igen? Vagy akkor most ez hogy is van? Mi-

rászokni arra, hogy reggel és este fogat mossunk.

ért is nőtt össze a rászokás, vagyis inkább a szokás

Abbahagyni dolgokat, amik szerintük, aztán már

szó a függőséggel? Például, ha az ember naponta

szerintünk sem valók hozzánk. Elhatároztam,

elviszi egy hosszabb sétára a kedvencét, az nem

hogy leszokom a füstölésről. Szóval, ezután ha

függőség, viszont ha a kedvence sétáltatása miatt

füstölögnék magamban, csak kimegyek a balkon-

elhanyagol valamit, akkor már az. És ez minden-

ra, és kibontok egy harmincöt centes nyalókát.

nel így van. Ha valami más rovására megy, akkor

Elkezdek újságot olvasni a reggeli mellé, amelyre

te függő vagy, és le kell az adott tevékenységről

szintén rá kell szoknom. Abbahagyom a mániákus

szoknod. És már megint a leszokásnál vagyunk.

füzetvásárlást, és inkább teleírom az eddigieket.

Komolyan az életünk egy rászokás-leszokás mó-

Rendet tartok a káoszban. Nem fogom kényszere-

kuskerék? Gondoljunk csak bele. Mi a leszokás

sen nyomkodni a pattanásokat, amik nincsenek.

ellentéte? Vagy kérdezzük rá így: mi előzi meg a

És azokat sem, amik vannak. Megágyazok magam

leszokást? A valamire való rászokás. Ez pedig lehet

után és rászokom arra is, hogy a büdös zoknikat

bármi ugye, hiszen mindannyian mást szeretünk

egy helyre teszem, sőt, nejlonszatyorba. Vagy ket-

meg, szokunk meg.

tőbe. Aztán majd lehet, eljutok a mosásig is. Leszo-

Életünk első pillanatától kezdve így megy ez: le-

kom arról, hogy állandóan leszokjak, és leszokom

szokunk a magzatburok védelméről, és rászokunk

a gyakori paradox állításokról is. Igen. Vagy nem,

a tüdőlégzésre. Leszokunk a cumisüvegről és rá-

de biztosan nem fogok rászokni a körömrágásra.

szokunk a villával evésre. Leszokunk az óvó néni

Ugyanis kilenc évesen a nyári szünetben már pró-

simogatásáról, és rászokunk az iskolapadra, majd

bálkoztam vele, de mindig elfeledkeztem róla.

később a munkára. Leszokunk a párjaink váltoga-

Leszokás. Rászokás. Leszokás. Rászokás. Össze-

tásáról, és rászokunk a családi békére és harmóni-

szokás. Megszokás. Szétszokás. Átszokás. Ez jár

ára. És ez így megy egész életünk során, mígnem

körbe-körbe a fejemben. Amikor a buszon körü-

az utolsó óránkon, perceinken, mielőtt végleg

löttem mindenkinek kék arca van, amikor hallom

lehunyjuk a szemünket, leszokunk az életről, és

reggelente a szomszédom válogatott káromkodá-

rászokunk a csendes magnyugvásra, a halálra.

sát, mert futnia kell menni. Neki, aki 40 évig ke-

Bezzeg arról még senkit sem sikerült leszoktatni!”

ményen dolgozott, a koleszterin miatt futnia kell, és a kecske reggelijét enni. Két ember izgatottan

Elfogy két szelet a pitéből, a kávénak már csak a

néz egymás szemébe a kávézóban, amely mellett

zaccfoltok jelzik egykori létét, és a két lány elindul,

elhaladok. Lehet, hogy egy megszokott kis hely lesz

ki a világba.

számukra, ahová majd az évfordulójukra fognak

36

irodalom


irodalom

37


könyvajánló

John Steinbeck: Egerek és emberek Juhász Anita „Olyan ez, mint a mennyország. Mindenkinek kéne egy kis darab föld. Sok könyvet olvastam én itt. Soha senki se jut az égbe, és senki se szerez földet. Az csak a fejükben van. Folyton beszélnek róla, de csak a fejükben van.”

(példának okáért egy egér), viszont a szeretete legtöbbször végzetes kimenetelű, ám őt ez egyáltalán nem zavarja, ugyanúgy folytatja tovább a rituális simogatást. George eszes jellemével kitűnik az átlagos vándormunkások közül, viszont kicsit asszertív hozzáállásával ő is megosztóvá válik. Az olvasóban

Tömör, rövid és arcul csap – erre képes Stein-

mindig mocorog egy érzés, mely azt súgja,

beck rövid alkotása, az Egerek és emberek.

George csupán addig tartja maga mellett a fogyatékos Lennie-t, míg több hasznos hoz,

John Steinbeck igazán sajátos stílussal ír;

mint bajt, ugyanis Lennie hirtelen haragjá-

egyrészt mérhetetlenül naturalista, de a

val és betegségével mindig gondot okoz ön-

sorok között, mélyen elbújva mégis megta-

magának és George-nak.

lálhatjuk a szentimentalizmus apró jeleit,

A két főszereplő bemutatása után végre út-

mivel részvétet érez a kisember iránt. Az

nak indulunk a kaliforniai Soledadba, ahol

Egerek és emberek is róluk szól, arról a ki-

Lennie és George új szezonális munkát ta-

semberről, akinek semmije nincs, se vagyo-

lált. A beilleszkedés nem megy könnyen, az

na, se társadalmi rangja, se műveltsége. A

ott dolgozók először kelletlenül fogadják az

műben a harmincas évek végi Amerikában

újakat, viszont amikor látják, hogy mind-

járunk, ahol még javában tart a gazdasági

ketten helytállnak a munkában, elfogadják

válság miatti munkanélküliség, az emberek

őket. Steinbeck remek írói bravúrral jelene-

kénytelenek szezonális munkákból megélni,

tek segítségével mutatja be a farmon dol-

és ezáltal úrrá lett rajtuk a melankolikus cél-

gozók tulajdonságait, akik minden esetben

talanság. Ezt a sötét szomorúságot egy időre

valamilyen defekttel rendelkeznek, hol testi-

két új vándormunkás ugyan képes elűzni, de

leg, hol lelkileg megnyilvánulva. Az idill egy

felettük is ott lebeg Damoklész kardja, hogy

pillanatra sem borul ránk, minden sarokból

a legváratlanabb pillanatban lesújthasson.

az újabb bonyodalom, az újabb vész leselke-

Hiába, a kisember nem menekülhet el sorsa

dik, és ezzel az író nehezen feldolgozható,

elől.

sajátos feszültséget teremt, ami állandóan

Steinbeck aprólékos odafigyeléssel mutatja

szembehelyezkedik az álommal. Azzal az

be két főszereplőjét, George-ot és Lennie-t.

álommal, amely George és Lennie fejében él,

George alacsony, apró termetű, de eszes, míg

akik azért folytatják vándormunkás létüket,

Lennie óriásméretű, viszont szellemi fogya-

hogy pénzt spórolva egy kis farmot vehesse-

tékos, aki egy kisgyermek szellemi szintjén

nek. Ebbe az álomba becsatlakozik néhány

áll. A kettejük között lévő kapcsolat külön-

munkás, és már lassan ők is hinni kezdenek

leges, mivel úgy viseltetnek egymás iránt,

benne, amikor az élet közbeszól. Közbeszól a

mintha testvérek lennének. A karakterek

gazda fia, annak felesége, Lennie képében,

élnek, az első pillanatban talán még nem

hogy aztán egy sötétebb, de annál inkább

is tudjuk eldönteni, vajon szeretni fogjuk-e

kiszámítható sorsot hozzon el mindenki

őket vagy utálni, hiszen mindkét férfi jel-

számára.

leme túlontúl összetett. Lennie egyszerre

38

dühítő és szánnivaló, akinek kedvenc tevé-

Az, amelyre az olvasó csak félve gondolt,

kenysége a szép és puha dolgok simogatása

bekövetkezett.

kultúra


Filmajánló Larry Flynt, a Provokátor – The People vs. Larry Flynt (1996) Csiki „A szólásszabadság nem csak természetes jog, de elengedhetetlen feltétele társadalmunk igaz működésének.”

40

Az 1970-es évek Amerikájának férfimagazin vi-

csupa olyan cikkekkel van tele, amit egyszerű

lágát a Playboy uralta. Larry Flynt ekkor még

halandók a büdös életben nem olvasnak el. S ha

csak egy kisstílű bártulajdonos volt Ohioban.

ez nem lenne elég, a képek pedig mesterkéltek,

Azonban a bevételek nem érték el a várt szintet.

homályosak. Éppen ezért a Hustler sokkal kevés-

A forgalom fellendítése érdekében reklámfüzetet

bé törekedett a „művészi” megjelenítésre, inkább

szeretett volna kiadatni a klubban fellépő lá-

mindent kendőzetlenül az olvasó elé tárt. Csak-

nyok képeivel. Csakhogy szöveg is kellett hozzá,

hogy ez akkoriban sokaknak nem tetszett. Az

hogy kiadható legyen. S bumm, így lett a Cho-

első példány 75%-át visszaküldték a kiadónak. A

capic Hustler Magazin. Larry lapozgatni kezdte

következő szám esetében a számok már egészen

a Playboyt, s mivel megállapította, hogy ez nem

mást mutattak, hisz paparazzi képeket jelentet-

a kisemberek lapja, hanem a felső tízezeré, hisz

tek meg a volt first ladyről, Jackie Kennedyről.

kultúra


Ekkor tartóztatták le először, közszemérem sértésért és szervezett bűnözésért. A bíró a kiszabható legnagyobb büntetést szabta ki. S mivel Larry többször is megsértette a bírót, akit a filmben nem mellesleg az igazi Larry Flynt játszott, az óvadékot is elutasította. Öt hónap múlva szabadult s azt feszegette, hogy lehet az, hogy: „Gyilkolni törvényellenes. De ha egy gyilkosságot lencsevégre kapnak, még Pulitzer-díjat is kaphat. Ugyanakkor a szex törvényes. Azonban ha nemi aktusról készítenek képet vagy meztelen női testről, az börtönbüntetéssel jár?” Ezután ismét lecsukták, majd amikor kiengedték, közelebb került istenhez és megkeresztelkedett. Ez feleségének Altheának nem igazán tetszett, de elfogadta, mert mindennél jobban szerette a férjét. Az egyik tárgyalása után Larry és az ügyvédje is merénylet áldozata lett. Mindketten túlélték, de Larry lebénult és hosszú évekig állandó fájdalom küzdött. Ennek folyamán felesége Althea drogfüggő lett. Egy új eljárásnak

filmet és Larry Flynt karakterét, aki egyáltalán

hála azonban Larryt megszabadították a fájda-

nem egy szerethető karakter, sőt egy igazán

lomtól, s ezzel új erőre kapott. Állandóan borsot

visszataszító személy. Mégis, az a vehemencia,

tört a bíróság orra alá, ami végül James Falwell

ahogy védelmébe veszi a szólásszabadságot, az

prédikátorral való pereskedésében csúcsoso-

becsülendő.

dott ki. Az első perben bűnösnek nyilvánították, azonban itt még messze nem volt vége. Sajnos

A színészek közül Woody Harelsont emelném ki

közben Althea drogfüggőségéhez már az AIDS és

először, aki szinte lubickol a szerepében. Court-

párosult. A végletekig legyengült nő végül bele-

ney Love pedig, aki egyébként akkoriban való-

fulladt a saját fürdővizébe. Ez lesújtotta Larryt,

ban drogproblémákkal küzdött, igazán hitelesen

mert ő volt a mindene. Ezután úgy döntött felleb-

játssza el Althea az életerős nő totális leépülését.

bez a Falwell ügyben, mert rá kell döbbenteni az

S bár Edward Norton nem olyan kiemelkedő,

embereket, hogy ha nem lehet szabadon bármit

mint mondjuk a Harcosok Klubjában vagy az

leírni, akkor egy idő után már bárhova nézünk,

Amerikai História X-ben, de semmivel sem ma-

falak vesznek minket körbe, s akkor a nagy ame-

rad el a többiek előtt.

rikai szabadságnak vége lesz. Végül a legfelsőbb bíróság elé viszik az ügyet, s az Larry Flynt totális

A film igazi üzenete egyébként az, hogy megta-

győzelmével záródik.

nít minket arra, hogy attól, hogy valami nekünk nem tetszik, az még nem jelenti azt, hogy az

Milos Formant azt hiszem, senkinek nem kell

rossz. S hogy szabadon megtehetjük, hogy nem

bemutatni. Újra és újra védelmébe veszi a sza-

vesszük meg, vagy nézzük meg az adott dolgot.

badságot, s így tesz ebben az esetben is. S ezt

Azonban vajon megtehetjük-e, hogy mások he-

szinte tökéletesen teszi. Mesterien építi fel a

lyett is dönthetünk-e?

kultúra

41


,,A magyarság nekem lételemem!” Interjú Gál Tamással Reczai Lilla Még soha életemben nem készítettem telefo-

még nem fertőzte meg a sznobéria. Voltak olyan

nos interjút, de úgy látszik, elérkezett ennek is

iskolások, akik a színésztáboromban csepered-

az ideje és megejtehettem az első láthatatlan

tek fel és tanultak meg ezt-azt. Örömmel tölt el

kérdez-felelekemet, mégpedig nem is akárkivel.

az a tudat, hogy most már ők is valahol, valame-

Gál Tamás, hazai színművész csüngött a kagyló

lyik iskola színjátszó csoportjában játszanak és

másik oldalán és figyelmesen hallgatta kérdé-

sokat tapasztalnak.

seimet, amelyekre valóban kielégítő válaszokat adott.

Ha már színdarabról, színházról beszélünk nem szabad figyelmen kívül hagyni a közelmúlt ese-

Sietős volt a hangod a telefonban, mikor felkeres-

ményeit, hiszen a Dosky (Deszkák) elnevezésű dí-

telek, gondolom nem sok szabadidőd van a szín-

jat ítélték Neked, amely nem mindennapi kitün-

ház mellett. Esetleg egy új darab van a láthatá-

tetésnek számít. A többi díjazott mellett Te voltál

ron? Mi az, amivel most foglalatoskodsz?

az egyetlen szlovákiai magyar és magyarajkú (is) színész, aki elnyerte a díjat a 2015-ös évben, és az

Ha lehet, erről inkább nem beszélnék, mert ha

első ezidáig. Meglepődtél a döntésen?

kibeszélem magamból, akkor elmegy tőle a kedvem is. Két dolog van betervezve, de ezeknek csak

Amikor kimondták a nevem, történelmi pillanat

nyáron lesz a bemutatója. Decemberben játszuk

következett be, ugyanis magyar nyelvű alakítá-

le az Énekes madár című darabot Sopronban.

sért kaptam a díjat. Húsz éve létezik a szlovák

A Csavar Színházzal pedig a Csavargó Mikulás

színház legnagyobb díjának ,,oscárja” és egy

gyermekelőadást adjuk elő, szintén december-

mindenkitől független zsűri dönti el, ki lesz a

ben. Sőt, egy nagykanizsai turné is számításaim

nyertes, titkos szavazással. Kanalas Zsuzsanna,

között szerepel. Voltam Miskolcon, játszottunk

szintén egy tehetséges színésztársam, már előt-

Pozsonyban, szóval elég sűrű a Csavar Színház

tem megkapta a díjat, viszont ő magyar lány,

élete. Mégis van egy kis szabadidőm, a minap

aki szlovákul játszik a Kassai Thália Színházban.

voltam a fiammal futno.

Egyszer már jelölve voltam a Deszkákra, amikor szlovákul játszottam egy szlovák előadásban, de

Nálunk, a diákság körében még mindig sokszor

akkor az egész darab is ott szerepelt a jelöltek

hangzik el a Gímesi Művelődési Tábor és Gólya-

között.

tábor kulcsszó, azon belül is a különböző programok és átélt események pillanatfoszlányai. A

Nehéz volt feltornázni magadat a ,,Nagyok” közé,

Hogyan ettem kutyát? című darabbal látogattál

illetve mi a sikered titka?

el hozzánk, amelyet még most is örömmel hozunk szóba, hiszen jóformán megfagyott a levegő

Egy üzenetet szeretnék átadni a felvidéki fiatal-

az előadásod után, olyannyira magával ragadott

ság számára: nekünk az adatott meg, hogy ki-

bennünket a darab története. Hogy érezted magad

sebbségiként éljünk az országban. Nagyon fon-

a gólyák és a felső évesek gyűrűjében?

tos, hogy itt maradjunk, a szülőföldünkön és itt érjünk majd el sikereket a jövőben. Biztosan már

42

Az én közönségem igazából a fiatalság, mindig

többen tapasztaltuk, hogy miután kiutaztunk

is az volt, főleg nekik játszom, ezért nagyon jól

külföldre és ott elértünk valamit, valami nagyot,

éreztem magam a táborban. A színházi előadá-

akkor az itthon annyira nem volt kihatással az

saim helyenként szókimondóak, de művészi ele-

életünkre, nem volt olyannyira megbecsülve és

mekkel is rendelkeznek, és hát a diákság jobban

elismerve, mint amikor ott kint bizonyítottunk.

meg tudja emészteni az ehhez hasonló dolgokat,

Igazából nem is tudnánk elszakadni oly kön�-

mert még mindenre hihetetlenül nyitott. Őket

nyen a szülőhazánktól, hiszen minden ide köt: a

kultúra


barátok, a család, a sok-sok emlék.

Szomorúsággal tölt el a tudat, hogy a politikusok

Persze a legtöbb lehetőség nálunk is a főváros-

mi mindenre költenek el több száz ezer eurókat,

ban leledzik, ahol a reflektorfényben lehetsz.

illetve a nagyobb vállalkozók is hasonló cipőben

Volt szerencsém azokkal a nevesebb szlovák

járnak, de a fontos dolgokra már csak legyinte-

színészekkel és szakemberekkel együtt dolgoz-

nek és azt mondják: nincsen pénz, nem tudjuk

ni, akiktől sokat tanultam, viszont még mindig

megoldani. Miért nem járhatnának el úgy, mint

tudom, hová is tartozom. Nem akartam mélyen

a svéd társadalom? Megadóztathatnák a milli-

belefolyni a szlovák kultúrába, mert elveszítet-

árdosokat és általuk hozhatnák vissza a kisisko-

tem volna az identitásomat. A szüleim nagyon

lákat. Ha tönkre teszik a kisiskolákat, egyúttal

belém nevelték a magyarság tudatot, ezért is

tönkre teszik magát a vidéket, a falvakat. Nem

szerettem volna magyarul játszani. A magyarság

élhet mindenki városban, hiszen a város tele

nekem lételemem! Mindig magyar barátokkal

van bűzzel, kosszal, szmoggal. A falvak által ki

voltam körülvéve. Sajnos nem volt motivációm

tudnának építeni egészséges és természetes la-

a szlovák nyelv megtanulására, és ez nagy baj

kóparkokat is. Nem csak a városban tanult em-

volt, mert sokkal jobban tud az ember érvénye-

berekből lehet valaki.

sülni, ha behatóan ismeri az államnyelvet. Nem

Ha azok a bizonyosok mégis bezárják a kisisko-

igazán érdekelt, hogy megtanuljak tökéletesen

lákat, akkor a magyarság szépen lassan eltűnik

szlovákul, de egy szlovák lányba lettem szerel-

majd a föld színéről. Főleg, ha olyan magyar

mes, aki miatt a szlovákot is művelnem kellett,

iskola, amelyhez közel esik a szlovák iskola is.

mígnem találkoztam egy magyar lánnyal, aki

Onnantól kezdve a szülőnek nincsen választása,

kiölt belőlem minden ezzel kapcsolatos problé-

hová adja be gyermekét.

mát, és aki a három gyermekem édesanyja lett.

Egy másik opció: emeljék fel a dolgozó emberek bérét, így a magyar családok a 20 km-rel távo-

Egy kicsit másról kérdezlek, de nagyon sokat hal-

labb fekvő iskolába is tudnák járatni a gyereke-

lunk róla, és érintettek vagyunk a témában. Mi

ket. A kisiskolák is kaphatnának iskolabuszokat

a véleményed az iskolahelyzetről? Gondolok itt a

és így meg lenne oldva a Gordiuszi csomó.

nemrégiben lezajlott tüntetésre Komáromban és az ehhez kapcsolódó eseményekre.

Nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál rám időt. Sok sikert kívánok a továbbiakban!

kultúra

43


A kortárs irodalom bugyrai és feltérképezésük Horváth Eszti A laikusok, sőt, megkockáztatom, még a művészemberek számára is nehézséget okozhat kiigazodni a mi posztmodern világunk irodalmi stílusai, szépirodalmi és szórakoztató darabjai közt. Nem beszélve arról, hogy mit vagy kit érdemes olvasni, attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségű. Hiszen egy jó pár éve, hogy egy svéd regény például már közel sem valami rejtélyes északi homályba vagy egyetemi professzorok hosszadalmas előadásaiba vesző dolog, hanem élő, a sarki könyvesben is megvehető iromány, a buddhista bölcsek napi tanácsaival és egy amerikai sci-fivel egyetemben. De lássunk most csak egy szeletet a kortárs irodalom alakulásának egészéből, az irodalmi lapokat! Mit és hol? Itthon, a Felvidéken, Magyarországon, Erdélyben vagy Délvidéken? Nem kell aggódni, mindenhol

44

kultúra

vannak magyar nyelvű csemegék, akár szélesebb tömegeknek is emészthető formában. Szülőföldünk egy fontos darabja az Irodalmi Szemle. Akár nyomtatott, akár online formában a Száz Pál és Szalay Zoltán szerkesztése alatt álló lap az egyik olyan alapdarab, amit egy kortárs irodalmat olvasó felvidéki ember ismer. S hogy mi a jó benne? A Szemle szemfüles tudósítói ott vannak minden elképzelhető jelentős magyar kulturális eseményen, tudósítanak és írnak kritikát róla, fiatal és tapasztalt szerzők munkáit egyaránt megjelentetik, és nos, mondjuk ki, büszkék lehetünk, hogy kisebbségi magyar helyzetünkben birtokunkban van egy jelentős irodalmi lap. Azután ott a jó öreg Kalligram. Szerző- és szerkesztőgárdája az idősebb írógeneráció munkáit gyűjti, de azt temérdek mennyiségben. Most komolyan, felmegyek az oldalukra, és kismillió


kategóriában böngészhetek az írások között. Durva. Arról nem beszélve, amennyi könyvet kiadnak. Az év folyamán épp az Egy futballfüggő naplójával turnézzák körbe a Kárpát-medencét. Van ám még egy különleges lapunk, a Szőrös Kő című, ami abból a szempontból az egyik kedvencem, hogy családias hangulatú, kicsi és színes, nincsenek benne a rajongók hullámában úszó nagy nevek és versengés, hanem csak szövegek. Kísérletiek, és jók. Saját bevallásuk szerint pedig a közép-európaiság identitástudatának eszméit terjesztik. Anyaországunkból szintúgy csak néhány olyan irodalmi folyóiratot emelnék ki, amelyek anno vagy akár most is nagy hatással vannak rám. Az egyik olyan, amit legalább hallás útján mindannyian ismerünk, az Irodalmi Jelen. Talán azért fészkelte be magát az agyunkba úgy, mint egy alapdarab, mert olyan örökös munkatársai vannak, mint Faludy és Méhes György? Akárhogy is, a lap főképp online formájában naprakész hírekkel szolgál számunkra a költők és írók féktelen világából, de ugyanígy található felületein egy kis ropogósan friss szöveg is. A Nyerges Gábor Ádám főszerkesztése alatt álló Apokrif 2007 óta gyűjti a mindenféle irodalmi emberek szövegeit, azóta kritikai rovattal bővülve, immár a vizuális művészetet preferáló szakemberek is vannak a csapatban. Amit nagyon szeretek az Apokrifben, hogy nem kell sem megrendelnem, sem valami mucsaröcsögei könyvesboltban felkeresnem, ugyanis eddig valahányszor a vonatról leugrottam, hogy vásároljak egy példányt például Győrben, akkor egy mezei újságosnál is megtaláltam. Illetve a másik kedvenc dolgom ezzel kapcsolatban a Fiatal Írók Szövetsége és az Apokrif közösen indított könyvsorozata. Annak ellenére, hogy azon két könyv közül, ami eddig megjelent ennek a projektnek a keretében, még nem olvastam egyet sem, a lelkesedésem ennek a pályázati jellegére, vagyis nyitottságára vonatkozik. Nyilván meg kell felelni bizonyos kritériumoknak, de nem kell elismert költőnek lenned ahhoz, hogy az Apokrif megjelentesse a köteted.

A FélOnline elektronikus úton terjeszti a vers igéjét, honlapja ízléses, letisztult és átlátható. Friss szövegek legalább havonta jelennek meg a lapban, ezen kívül foglalkoznak minden műfajből és körből való kulturális eseményekkel, tudósításokat és kritikákat publikálnak. Az egyik kedvenc szekcióm a versen és prózán kívül az interjú. Mostanában valahogy olyan embereket sikerül mikrofonvégre kapniuk, akik munkássága érdekel, úgyhogy általában, ha a FélOnline háza táján járok, mindig végiggörgetem az interjúkat, hátha ráakadok egy-két csemegére A Műút folyóirat olyan események szervezéséről ismert, mint a Szöveggyár és a Deákpoézis, amiből kitűnik, hogy a műutasok azon felül, hogy már ismert szerzőket közölnek – nem is akármilyen formában, a nyomtatott újság kinézete best of! –, aktívan szerveznek fiatal, pályakezdő költőknek szóló táborokat, és adnak nekik lehetőséget a támogatás elnyerésére. Számos kiadványuk is megjelenik, a Dűlő-számok keretében a Szöveggyár és a Deákpoézis legjobb szövegei. Az erdélyi irodalmi folyóiratok közül eddig a Helikonhoz és a Székelyföldhöz volt szerencsém. Erdélyi létükből kifolyólag nehezen elérhetők idehaza, ám számomra eddig egy teljesen másfajta kortárs magyar irodalmat tárt fel, olvasásukkor arra csodálkoztam rá, mennyire máshogy fognak fel dolgokat erdélyi magyar írók. A délvidéki magyar irodalom újságai közül a Symposion volt az egyetlen, amire valamilyen úton-módon rátaláltam, viszont egy lapszám sincs a birtokomban. Ezért nem is jelenteném ki, hogy érdemes vagy nem olvasni, mert jelenleg az is elég nagy örömmel tölt el, hogy egyáltalán rátaláltam egy ilyen lapra. Ez a kis összeállítás elsősorban azt szolgálta, hogy tudatosítsuk, vannak irodalmi lapjaink. Annak ellenére, hogy mindegyikhez igyekeztem egy rövid véleménynyilvánítást kanyarítani, merem remélni, hogy az olvasó is megtekinti őket a saját szemével, hogy ezután alkothasson véleményt és válassza ki kedvenceit.

kultúra

45


Kifogyhatatlan utánpótlás- FOTÓszabadság, képes jogok Hipik Anna

A múlt számban már volt szerencsém megismertetni veletek egy hazai tehetséget, Anda Gábort, aki számos művészeti ágban megtalálta magát, és kényezteti azóta is az utána érdeklődőket, akik szomjazzák az igényes kortárs fotókat, zenét, irodalmat. Az októberi számunk háromszorosan is halmozza az élvezeteket, ugyanis apró kis országunk sok-sok tevékeny fiatal fotóst ont magából. Közülük szeretném nektek bemutatni Tóth Tamást Gútáról, Tóth Emesét Kassáról és Kovács Balázst Kürtről.

Általános kérdésnek hangozhat, amit túl közhelyes feltenni, mégis úgy gondolom, izgalmas tudni az előmenetelt. Miért pont a fotózás? Mi a kis személyes történet, ami mindegyikőtöket a lencse mögé láncolta? Tamás: Ugye Tóth Tamás vagyok, művésznevemen/más néven „Sylon”. A fotózás iránti szenvedélyem már gyermekkoromban is meghatározó volt. Igazából egy lány miatt kezdtem el komolyabban foglalkozni a fényképezéssel. Később, mikor jött a sok pozitív visszajelzés, már más volt a cél. Kiállítások, versenyek, megbízások. Folyamatosan szakmailag képeztem magam, a felszerelésem is csak egyre több és jobb lett. Mentem, gyakoroltam, csináltam… és csinálom is a mai napig 3-4 éve folyamatosan. Emese: Hát, ilyen egyszervoltholnemvolt, majd egyszer valahogy Emese kezébe került egy fényképezőgép, beleszeretett a rekesz záródásának hangjába és azóta se tette le kicsi Nikonjait. A pontos okát tényleg nem tudom, ettől jobban nem tudok mondani, de ezzel szerintem nincs is semmi gond (a szerelmet se tudják mindig megindokolni…ugyebár). Élvezem,

szeretem, megnyugtat és rettenetesen le tud foglalni. Balázs: A fotózás régebb óta foglalkoztatott. 12 éves voltam, amikor bátyám megkapta az egyébként Jednotában kaparóson nyert kis kompakt fényképezőgépet. 2005 környékén. Kollégiumban lakott Ógyallán, a fényképezőgépet meg folyamatosan itthon hagyta. Én meg hamar felfedeztem a tiltott gyümölcs ízét. Azóta nem telt el nap, hogy ne venném kézbe valami érdekeset megpillantva. Kialakulóban van-e már saját stílusotok, amihez ragaszkodtok és vissza-vis�szanyúltok hozzá akár a fotók utólagos szerkesztésekor? Emese: 18 évesen úgy érzem, még korai azt mondanom, hogy van kiforrott stílusom, az szerintem idővel kialakul. Persze vannak jegyek, színek, beállítások, textúrák, amik néha felismerhetővé teszik fotóimat, de lesz ez még jobb is! Célom, hogy kerüljem a giccset, a tömegdolgokat, próbáljak minél egyszerűbb és letisztultabb lenni a fotózás közben is. Balázs: Saját stílusom lassan alakult,

Cuvée

47


önmagától. Nem tudatosan alakítottam ilyenné, csak valahogy az idők során csiszolódott meg. Van bennem egy kis folytonos elégedetlenség, ami hajt, hogy mindig valami újat készítsek. Ugyanakkor imádok nosztalgiázni, és ezt a hangulatot előszeretettel viszem át a műveimre is. Tamás: Szerintem valahol már megtaláltam a saját stílusomat, bár nem tudom megnevezni. Annyi mindenbe belekóstol az ember, hogy nem tudja igazán. Mások szerint vannak képeim, amik tipikusan Sylonosak :D Fontosnak tartom az utómunkát, hogy kb. visszakapjam, amit élőben akkor és ott láttam. Fotóztok-e megbízásból rendezvényeken, bármilyen felkérésre? Mi volt az első nagyobb megmérettetés? Balázs: Az eseményfotózás, ami legyen egy fesztivál vagy egy esküvő, szerintem minden fotós életében eljön, ha komolyan gondolja, mivel a felszerelést is fejleszteni kell előbb vagy utóbb, és mint téma is igzalmas és kihívásokkal teli. Tamás: Imádok rendezvényeken fotózni, új embereket megismerni, sok vidám arcot látni szórakozni. És felkérésekből sincs hiány. Állítólag életet viszek a képekbe.Több nagyobb megmérettetés is volt. Elsősorban minden évben a gútai hagyományos sortáncjárás, ami egy egész napos fotózás, pihenés nélkül, gyalog. Gyalog megyek, hogy minden pillanatban ott tudjak lenni.Egy másik ilyen volt helloGúta PHOTOWALK 2013, ami egy sikeres fotósverseny volt számomra. Emese: Most harmadik éve, hogy a kassai Thália Színház fotósa lehetek, így ott rendszeresen fotózok, úgymond megbízásból. Ezenkívül, ha felkérnek, parti- vagy rendezvényfotósnak is beállok, de nem ez az, ami a szívem csücske. Az első legnagyobb megmérettetésem pedig talán az első színházi fotózásom volt. Nagyon féltem, ismeretlen volt az a terep számomra, gyomorideggel toppantam be a színészek közé és közben csak az járt a fejemben, hogy elégedettek legyenek velem a

48

cuvée

fotók láttán.(úgy látszik azok voltak, ha még most is ott vagyok:D) Milyen célokat állítotok magatok elé? Inkább a magatok örömére űzitek ezt a hobbit, vagy szeretnétek előbb utóbb hivatásosként fotózni, esetleg világnyilvánosságra hozni bizonyos pillanatokat, amiket ti kaptatok lencsevégre? Emese: Jelenlegi legnagyobb célom, hogy érettségi után egyetemi szinten tanulhassam a fotográfiát, és aztán diplomás fotográfus válhasson belőlem. Az pedig, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek egy fotós munkái, szerintem mindenkinek rejtett, kevésbé rejtett, dédelgetett álma. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert kezdő, amatőr fotósként már jó párszor jelentek meg munkáim újságokban, internetes oldalakon…de a világnyilvánosságig még hosszú utat kell bejárnom. Balázs: Mikor kisebb voltam és kevesebbet ismertem a nagyvilágból, hatalmas céljaim voltak, főleg világuralomra törésből. Viszont most már talán rátaláltam az utamra, amin haladva boldognak érzem magam. Mindig van előttem egy cél, amiért reggelente érdemes felkelnem, de élvezem, hogy sok esetben élhetek a spontaneitásnak. Tamás: Célok? Hát van egypár. Mindenképpen szeretnék egyszer komolyabban is foglalkozni a fotózással. De ez már egy ideje nem csak hobbi, beleszerettem :P Szeretnék minél több kiállítást tartani, és egy álom teljesülne, ha utazhatnék és fotózhatnék is egyszerre, mondjuk a Discovery a BBC vagy NatGeo megbízásából. Természet, táj, élővilág. Melyik fotós inspirálja a munkátokat, kire néztek fel igazán? Emese és Sylon: Máté Bence magyar természetfotós, Lara Jade brit divatfotós, Scott Kelby, aki bármit lefotóz és a könyvei is szuperek, és további híres magyar természetfotósok, mint Daróczi Csaba és Selmeczi Dániel. Kirsty Mitchell munkáiért odavagyok, a második pedig, akiért szintén rajongok, az Oszvald Noell.


balu

emese_Rohanรกs

tamรกs


európai önkéntes szolgálat Görcsös Katalin

EVS –európai önkéntes szolgálat. Egy projekt az Erasmus+ program keretén belül, amely során izgalmas, új dolgokat próbálhatsz ki külföldön, nemzetközi környezetben. Szélesítheted a látóköröd, kapcsolatokat építheszt, nyelvet tanulhatsz, tapasztalatokkal és intenzív élményekkel gazdagodhatsz.

Nekem az Outward Bound Románianál volt sze-

Az elején kissé ijesztően indult, hirtelen elve-

rencsém megtapasztalni az önkéntes munka

szettnek éreztem magam

szépségét. Hirtelen megfontolásból indultam

csöppenve távol az otthonomtól. A kollégáim

el Erdélybe, hogy 9 hónap alatt ismerkedjek az

közvetlensége a színes programok, feladatok és

élménypedagógiával és élvezzem az önkéntes

a tanulás hamar kizökkentett ebből, és bátran

munka nyújtotta lehetőségeket.

állíthatom, hogy életem egyik legvarázslatosabb

egy idegen városba

időszaka volt ez a pár hónap. Pár éve eljátszottam az önkénteskedés gondola-

50

tával, viszont nem sikerült megfelelő pályázatot

Az első outdoor képzésen résztvevőként vettem

találnom, ígyhát annyiban is maradt. Budapes-

részt, ahol a saját bőrömön tapasztaltam, hogy

ten kezdtem dolgozni, de nem sikerült megtalál-

az

ni a helyem a nagyvárosi őrületben. Elhatalma-

mélyíti az önismeretet és fejleszti az alapkom-

sodott rajtam az érzés, hogy ki kell törnöm ebből

petenciákat. Soha nem gondoltam volna hogy

a fárasztó forgatagból. Valami másra vágytam,

egy intenzív 3 napos túra - hóban, sötétben való

nyugodtabb környezetre távol a tömegtől, zajtól,

mászkálás, minusz jópár fokban való sátorozás -

de legfőképp valami újat, izgalmasat szerettem

átvészelése ilyen erős felismerésekkel gazdagít.

volna kipróbálni. Ekkor hallottam róla, hogy

Annyira magával ragadó volt ez az elmény, hogy

egy outdoor élménypedágógiai szervezet sür-

izgatottan vártam az újabb hasonló kalandot,

gősen önkénteseket keres Erdélyben. Rettenete-

amiből szerencsére nem volt hiány.

sen megtetszett az ötlet és maga a szervezet is,

A szervezetnél való munkám során sikerült mé-

azonnal jelentkeztem, még épp időben. Pár nap

lyen beleásnom magam az élménypedagógia

múlva érkezett is a hír, hogy ki lettem választva.

rejtelmeibe. Megtanultam hogyan kell a részt-

Mindössze két hetem volt felkészülni és nekivág-

vevőkhöz mérten megtervezni egy képzés prog-

ni egy lélekemelő kalandnak.

ramját és tevékenységeit. Mindigis szerettem

cuvée

élménypedagógia

mennyire

hatékonyan


gyerekekkel dolgozni, ennek a módszernek

A teljesség igénye nélkül sorolnám fel az elmúlt 9

pedig teljesen a rabja lettem. Hatalmas él-

hónap legemlékezetesebb pillanatait:

mény volt látni ahogy a megfelelő kihívásokkal szembesülve és azokat legyőzve döbbenek

-nemzetközi képzések a többi önkéntessel

rá, hogy mi mindenre képesek. Erősödik az

-hótalpas expedíció , 3 nap 2 éjszaka

önbizalmuk, növekszik a felelősségérzetük, megtanulnak

együttműködni,

megbízni

egymásban.

hóban, hidegben, napsütésben -trénerképző tanfolyam újabb kalandos expedícióval -fergeteges hangulatú táncházak

Hálás vagyok amiért átélhettem ezt a rendkívüli utazást tele kihívással, izgalommal, életreszóló élményekkel. Rengeteget fejlődtem és tanultam magamról, kitartásról, magabiztosságról, probléma megoldásról.

-egy igazi hagyományőrző néptánctábor fellépéssel a végén -Yuppi tábor cukorbeteg gyerekeknek, éjszakai evezéssel és íjászattal, -túrák, kirándulások, sízés, kajakozás.

Ami még ennél is fontosabb, hogy ezeket a feledhetetlen élményeket közvetlen, családias közegben élhettem át. Csodás embereket volt szerencsém megismerni, akik teljesen belopták magukat a szívembe. Mély barátságok születtek, amik remélhetőleg sokáig kitartanak és még sok szép emlék születik belőlük.

cuvée

51


Profile for alMA_MAter

Alma mater 2015 oktober  

Alma mater 2015 október. Szlovákiai magyar egyetemisták magazinja

Alma mater 2015 oktober  

Alma mater 2015 október. Szlovákiai magyar egyetemisták magazinja

Profile for alma_ma
Advertisement