Alma_Mater_219

Page 128

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UJ W ramach Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA

S

tudencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA UJ rozpoczął swoją działalność 18 marca 2019. Inicjatywa jego powołania zrodziła się z refleksji władz Uczelni. We współpracy z kierownictwem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powstał ambitny pomysł niesienia bezpłatnej pomocy psychologicznej każdemu studentowi ULD YOU CONTACT US? i doktorantowi UJ, który z jakiegokolwiek ’ve found yourself in apotrzebowałby situation you feel you can’t powodu wsparcia. Tylko uffering – come or give us a call. We won’t be able dzięki zaangażowaniu wielu osób i nietherapist, but we can help you decide if you need złomnej w sens idei peoprojekt udało e familiar with issueswierze that may troubletej young nian University. You won’t have Od to wait in line to istnienia się zrealizować. początku ise, we’ll be able to aid you in arranging a meeting Ośrodka pracownicy wysłuchali historii sional. blisko 1000 osób, które otrzymały możliwość znalezienia profesjonalnej pomocy z zakresu zdrowia psychicznego. Przez 20 miesięcy działalności w Ośrodku podjęto około 4000 interwencji. MEETING OR CALL US IF: Najczęściej stosowanymi metodami bad mood; pracy są wczesna pomoc psychologiczna, psychoedukacja, interwencja kryzysowa, ing; pomoc psychologiczna, profilaktyka. Do tite or you’re losing too much weight; Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji UJ najczęściej zgłaszają się studenci no reason; z objawami depresyjno-lękowymi lub o attend or participate inw relacjach. classes; trudnościami Na pracownikach Ośrodka spoczywa duża odpowiedzialność, focus and learn; gdyż młodzi ludzie niejednokrotnie właśnie has become meaningless; tu pierwszy raz w życiu rozmawiają z psychologiem. I właśnie tu słyszą, że wcale expect positive outcomes in everyday life; nie musi być tak ciężko, tak trudno, tak n your life; skomplikowanie. SOWA daje nadzieję, ale, co równie ważne, przyzwolenie na słabość de or have attempted it; i cierpienie. Praca w Ośrodku daje ogromną blem thatsatysfakcję, makes it difficult to attend classes; bo często od otworzenia drzwi Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptadrugs or alcohol to help you through the day; cji zaczyna się nowy, lepszy czas w życiu something traumatic. przychodzących tu młodych ludzi. Z jakimi problemami zmagają się studenci i dlaczego sięgają po pomoc? Czas studiów, przypadający zwykle na okres między 18. a 24. rokiem życia, to czas powszechnie uważany za najlepszy moment

126

ALMA MATER nr 219

PL/ENG

STUDENT CENTRE FOR SUPPORT AND ADAPTATION SOWA in collaboration with the University Hospital in Kraków

INTERWENC JA W KRYZYS ACH PSYCHICZNYCH PSYCHOLOGICAL CRISIS INT ERV

ENTION

WSPARCIE W ADAPTACJI SUPPORT IN ADAPTATION

PROMOCJA ZDROWIA A I EDUKAC JA PROZDROWOTN AND TYLE

PROMOTION OF HEALTHY LIFES HEALTH EDUCATION

UKIWANIU POMOC W POSZ TRYCZNEJ OPIEKI PSYCHIA PEUT YCZNEJ I PSYCHOTERA GICAL HOLO ACCESS TO PSYC CARE AND PSYCHIATRIC

Sekretariat / Office, tel.: 12 663 36 83 www.sowa.uj.edu.pl e-mail: sowa@uj.edu.pl adres / address: ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków