Page 78

20 LAT STUDENCKIEJ SESJI PLAKATOWEJ W INSTYTUCIE FIZYKI P

lakat (ang. poster) to bardzo popularna i zarazem efektywna metoda zwięzłej prezentacji wyników badań na różnego typu konferencjach naukowych, sympozjach czy wystawach. Rolą plakatu jest nie tylko informowanie, ale także zainteresowanie uczestników spotkania, również tych niezwiązanych bezpośrednio z prezentowaną tematyką. Dobry plakat naukowy powinien przyciągać uwagę swoją formą graficzną, a jednocześnie zawierać wszystkie informacje i dane niezbędne do przyswojenia i zrozumienia jego treści w krótkim czasie. Miarą jakości plakatu są pytania zadawane przez oglądające osoby. Przeczytanie dobrego plakatu pozwala ponadto zainteresowanym na zrozumienie prezentowanych badań i ich wyników również pod nieobecność autora. Prezentacja badań w formie plakatu może również wzbogacić CV autora, pokazując potencjalnym pracodawcom jego zmotywowanie, kreatywność oraz umiejętności komunikacji i promocji wyników swojej pracy. Dobry i atrakcyjny plakat to wynik umiejętnego połączenia tekstu z grafiką (zdjęcia, tabele, wykresy i szkice), do czego obecnie używamy komputerów i takich programów jak Microsoft PowerPoint czy CorelDRAW. 76

ALMA MATER nr 203

Profile for alma mater

Alma_Mater_203  

Alma_Mater_203

Alma_Mater_203  

Alma_Mater_203

Advertisement