Alma mater 167

Page 64

CIEKAWOSTKI Z WYSTAWY PIĘKNO DAROWANE

Popiersie Demeter, odlew gipsowy; Włochy (?), koniec XIX wieku (?); prawdopodobnie dar Karola Lanckorońskiego Talerz z przedstawieniem Nimfa i satyr, Włochy, 1680–1685; dar z zapisu testamentowego kanonika Michała Sołtyka z 1808 roku

a jubileuszowej wystawie Piękno darowane, zorganizowanej przez Muzeum UJ i Archiwum UJ, znajduje się wiele obiektów, które przykuwają uwagę zwiedzających wartością artystyczną i symboliczną, szlachetnością materiałów i kunsztem wykonania. Są wśród nich dzieła tak wyjątkowe i reprezentacyjne, jak rzeźba przedstawiająca Kazimierza Wielkiego, jak berła uniwersyteckie, unikatowe instrumenty naukowe, wizerunek Demeter, obrazy Matejki, Tiepola, Delacroix czy Boznańskiej. Niektórym drobiazgom warto przyjrzeć się bliżej.

62

W sali poświęconej ofiarności społecznej w epoce staropolskiej spoczywa w gablocie owalna srebrna plakieta przedstawiająca scenę Triumfalny wjazd Aleksandra Wielkiego do Babilonu według ryciny Gérarda Audran (1640–1703) i obrazu Charlesa Le Brun (1619–1690). Jest to dar profesora i rektora Uniwersytetu Krakowskiego Antoniego Józefa Żołędziowskiego

(1711–1783), który nabył ów przedmiot w Rzymie, gdzie przebywał w latach 1752–1768 z ramienia Uniwersytetu Krakowskiego jako postulator procesu kanonizacyjnego Jana Kantego w kurii papieskiej. Żołędziowski wykorzystał swój pobyt w Italii znakomicie. W 1763 roku na uniwersytecie Sapienza uzyskał doktorat teologii i obojga praw. Był aktywnym członkiem rzymskiej akademii literackiej Arkadia, która głosiła program powrotu do klasycznych wartości antyku w literaturze i sztuce i pielęgnowała kulturową spuściznę starożytności grecko-rzymskiej.

alma mater nr 167Na pierwszym planie berło rektorskie z zapisu kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, Kraków, ok. 1454. W tle berło rektorskie z zapisu kardynała Fryderyka Jagiellończyka, Kraków, 1493–1495

Fot. Anna Wojnar

N