__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 78

MIEJSCE HISTORII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Rozmowa z prezesem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Krzysztofem Zamorskim

■ Polskie Towarzystwo Historyczne, którego celem jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie, swoimi korzeniami sięga 1886 roku. Zostało utworzone przez Ksawerego Liskego jako lokalne historyczne towarzystwo naukowe Lwowa.  Krakowski oddział został powołany w  1913 roku jako trzeci w kolejności, po ośrodku lwowskim i warszawskim. Jednak po odzyskaniu niepodległości to właśnie on odegrał zasadniczą rolę w stworzeniu ogólnopolskiej organizacji historyków, działającej od 1925 roku. Obecnie oprócz oddziału krakowskiego istnieje jeszcze 47 innych oddziałów terenowych. Krakowski oddział liczy 207 członków, co sprawia, że jest piątym pod względem wielkości oddziałem PTH w kraju. Siedziba Zarządu Głównego PTH mieści się w Warszawie. □ Jakie przedsięwzięcia zaplanowano w ramach jubileuszowych obchodów? ■ Pierwszym ważnym przedsięwzięciem, zorganizowanym w przededniu jubileuszu, był II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbył się w dniach 12–15 września 2012 pod kierunkiem poprzedniego prezesa prof. Andrzeja Chwalby. Był on dedykowany założycielom naszego krakowskiego oddziału. Warto dodać, że przedsięwzięcie zgromadziło reprezentantów 61 krajów świata. Odnotowano 247 wystąpień, podczas 47 sesji. Natomiast w tym roku chcemy uczcić naszą rocznicę dwukrotnie. Już niebawem, bo 20 kwietnia 2013, w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbędzie się uroczysta sesja, podczas której wręczone zostaną dyplomy honorowego członka PTH oraz dyplomy uznania dla krakowskich działaczy, a także odbędą się dwa bardzo ciekawe panele. Podczas pierwszego z nich będziemy dyskutować o  roli Towarzystwa w  popularyzacji historii Polski za granicą. Udział w  tym spotkaniu zapowiedzieli już zarówno obecny prezes PTH prof. Jan Szymczak, jak i jego poprzednik, bardzo z nami zaprzyjaźniony, prof. Krzysztof Mikulski. Do udziału w  debacie zaprosiliśmy również ministra Janusza Ciska, który w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmuje się, między innymi, promocją polskiej kultury i historii w świecie. W dyskusji zabierze też głos rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edward Włodarczyk, gdyż zamierzamy zapoznać się z działaniami oddziałów funkcjonujących na granicach Rzeczpospolitej, chcemy poznać ich relacje z sąsiednimi krajami. Wybór Szczecina był podyktowany i tym, że w 2014 roku to właśnie ośrodek szczeciński organizować będzie kolejny, dziewiętnasty, ogólnopolski zjazd PTH.

78

alma mater nr 155

Anna Wojnar

□ Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym od grudnia 2012 roku pełni Pan funkcję prezesa, obchodzi w tym roku 100-lecie swego istnienia. Proszę przypomnieć kilka historycznych faktów dotyczących tej organizacji.

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski; prof. Krzysztof Zamorski z prof. Hansem Henningiem Hahnem

Drugi panel będzie poświęcony zagadnieniu, które Towarzystwu bardzo leży na sercu: chodzi o miejsce historii w dydaktyce dzisiejszej szkoły średniej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że krakowski Zarząd grupuje wybitnych przedstawicieli krakowskiego środowiska nauczycielskiego, profesorów Józefa Jaworskiego, Zdzisława Bednarka, dr. Czesława Wróbla. Józef Jaworski jest jednym z wiceprezesów Zarządu Krakowskiego Chcielibyśmy poruszyć niezwykle istotny problem gwałtownie zmniejszającej się liczby młodzieży chętnej do wybierania historii jako przedmiotu rozszerzonego na maturze. To bardzo poważne zjawisko, któremu chcemy się przyjrzeć. Liczymy na to, że debata wzbudzi zainteresowanie nauczycieli, tym bardziej że dyskusje koncentrować się będą wokół projektowanych zmian w maturach za dwa lata. Druga część jubileuszowych obchodów odbędzie się natomiast w  październiku br. na Uniwersytecie Pedagogicznym, gdzie chcemy zorganizować Sejmik Towarzystw Regionalnych. Planujemy też uczcić 80. rocznicę urodzin prof. Feliksa Kiryka, człowieka niezwykle zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Historycznego, a zwłaszcza dla krakowskiego oddziału PTH. □ Towarzystwo skupia w swych szeregach nie tylko miłośników historii, ale także zawodowych badaczy przeszłości. Czy każdy może zapisać się do PTH? ■ Każdy, kto wypełni odpowiednią deklarację, dostępną na stronie internetowej PTH. Decyzję o przyjęciu danej osoby w poczet członków Towarzystwa podejmuje się na posiedzeniu Zarządu. Zazwyczaj jest tak, że to jeden z członków Towarzystwa wprowadza daną osobę i przedstawia odpowiednie uzasadnienie.

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 155  

Alma Mater UJ 155

Alma Mater UJ 155  

Alma Mater UJ 155

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded