Page 67

Anna Wojnar

sowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Obecnie w druku znajduje się praca Tomasza Gąsowskiego o Collegium Wróblewskiego. Kolejne są w przygotowaniu. W 2014 roku, zgodnie z planem, ukażą się ostatnie tomy, w tym o dziejach Collegium Novum. Autorami poszczególnych monografii są: Andrzej K. Banach, Andrzej Chwalba, Tadeusz Czekalski, Tomasz Gąsowski, Marek Ferenc, Piotr Franaszek, Barbara Klich-Kluczewska, Wojciech Krawczuk, Zdzisław Pietrzyk, Marcin Starzyński, Wiktor Szymborski, Stanisław Sroka. Współautorem jednej z monografii będzie historyk sztuki z UJ Marek Szyma, a innej archeolog Dariusz Niemiec. W  przygotowaniu są również książki na temat historii i współczesności Pałacu Larischa, bursy imienia Pigonia oraz kolegium z ul. Jodłowej.

Prezentacja książki dr. hab. Marka Ferenca o Collegium Nowodworskiego; aula Collegium Nowodworskiego, 2013

Swoje dzieła w postaci monografii obiektów zabytkowych ich autorzy, historycy z  UJ, traktują jako skromny dar dla przygotowującej się do jubileuszu 650-le-

cia Almae Matris. Są wdzięczni władzom rektorskim za wsparcie idei cyklu jubileuszowych dzieł.

Andrzej Chwalba

120 LAT W SŁUŻBIE KLIO Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (1892–2012) oło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku obchodziło jubileusz 120-lecia. Gala jubileuszowa z  udziałem władz Uczelni oraz władz dziekańskich i instytutowych, a także licznie zgromadzonych dawnych i obecnych członków Koła odbyła się 13 marca 2012. Uroczystość potwierdziła wielką aktywność Koła Historyków oraz mocny związek „między dawnymi a nowymi laty”. Warto przypomnieć, że zebranie założycielskie Kółka Historycznego, organizacji studenckiej, której znaczenie dla środowiska historycznego trudno przecenić, odbyło się 13 lutego 18921. Pierwszym prezesem Kółka Historycznego został Jan Kochanowski, późniejszy profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Królewiak, który po latach, podkreślał niezwykłość Krakowa i Almae Matris dla przybyszów zza kordonu2. W  swych wspomnieniach pisał, że początkowo stu-

Z archiwum Instytutu Historii UJ

K

Zarząd Koła Naukowego Historyków w roku 1924/1925. W rzędzie siedzących drugi od prawej prezes Koła Kazimierz Piwarski alma mater nr 155

67

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 155  

Alma Mater UJ 155

Alma Mater UJ 155  

Alma Mater UJ 155

Advertisement